RET/RETM railvervoer

Waar de op 7 april 1904 opgerichte Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij RETM zich als particuliere organisatie nog bezig hield met uitsluitend railvervoer, daar heeft de RET zich als gemeentelijke dienst in de loop der jaren breder georiënteerd. Naast het per 15 oktober 1927 overgenomen vervoer per tram van de RETM werden al snel busvervoer, in recentere tijden de metro en nog niet zo lang geleden zelfs vervoer te water aan het pakket toegevoegd.
Leuk om te weten is ook dat de officiële naamgeving vanaf 15 oktober 1927: Rotterdamsche Electrische Tram was, van 1 mei 1947-1 januari 1956 Rotterdamse Electrische Tram en vanaf dat moment: Rotterdamse Elektrische Tram. Per 1 januari 2007 werd de RET verzelfstandigd en ondergebracht in een NV met de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder. Het personeel verloor daarmee de ambtenarenstatus.

In dit deel van de website behandelen we het vervoer per tram waarover de onderstaande informatie voorhanden is;

RETM motorrijtuigen    R(E)T(M) lijnen 1879-2022   RET(M) Tramlijn 1   RET(M) Tramlijnen 14 en 14A
RETM Aanhangrijtuigen   RETM/RET eindpunten A-G   RET(M) Tramlijn 2   RET(M) Tramlijn 15
RETM/RET Motortrams   RETM-RET eindpunten H-O   RET(M) Tramlijn 3   RET(M) Tramlijn 16 
RET Motorrijtuigen    RETM-RET eindpunten P-Z   RET(M) Tramlijnen 4 en 4A-B   RET(M) Tramlijn 17
RET aanhangrijtuigen    RETM-RET hulpsporen   RET(M) Tramlijn 5   RET Tramlijn 18
De RETM/RET Zilvertram    R(E)T(M) huisvesting    RET(M) Tramlijn 6   RET Tramlijn 19
R(E)T(M) Werkmaterieel  

R(E)T(M) tram- en/bushaltes

  RET(M) Tramlijn 7   RET Tramlijn 20
R(E)T(M) Werkvoertuigen   RET in oorlogstijd   RET(M) Tramlijnen 8 en 8A   RET Tramlijn 21
RTM Railvervoer-Materieel   RET metro   RET(M) Tramlijn 9   RET Tramlijn 22
RTM wachthuisjes   RET organisatie *   RET(M) Tramlijnen 10 en 10A   RET Tramlijn 23 
RETM wachthuisjes   RET personeel  *   RET(M) Tramlijn 11   RET Tramlijn 24
RET wachthuisjes   RET chronologisch *    RET(M) Tramlijnen 12 en 12A   RET Tramlijn 25 
Zelf-/eenmansbediening    RET(M) infrastructuur    RET(M) Tramlijn 13   RET Tramlijn 29
Stadion/Evenementenvervoer   RTM-RETM-RET Remisering   R(E)TM Stoom en paardentramlijnen   RET Tramlijn 124
Incidenten RE(T)M   RTM-RETM-RET HUISSTIJL en LOGO’s   RET Tramlijn M   RET Tramlijn 125
Het OV in de winter   RAILATLAS RTM-RETM-RET   Tramlijnen per straat   Bijzondere en museumtramlijnen
Feest met de RET
  Revisiedata  
De Nieuwenhuistram
  * In voorbereiding

Related Images:

Geef een reactie