De Nieuwenhuistrams

NIEUWENHUIS IN DE SPITS                                         * René van der Beek

Een ‘spitsextra’ of een ‘extra’ was voor bepaalde trams in de spitsuren een veel voorkomende benaming. Maar nog meer bekend was de naam “Nieuwenhuistram” voor de bijzondere meermalen van lijnnummer wisselende motorrijtuigen waar de werkende Rotterdammer gebruik van kon maken.

Vaak dezelfde motorrijtuigen, in het begin parkwagen 157, een vierasser of in de latere tijd een Allan-rijtuig soms met aanhangrijtuig, werden voor deze diensten aangewezen en hadden ondanks hun wisselende lijnnummer een vaste route. Feitelijk waren het deelroutes van bestaande lijnen op welk deel dan ook het lijnnummer van die lijn werd gevoerd.

Motorrijtuig 157, lijn 4, Nieuwenhuistram, Stationsplein, 8-3-1950 (foto: Henk Mertens)

De naam

De ideeën van Ir. J.G.J.C Nieuwenhuis die als eerste directeur van het Gemeentelijk vervoerbedrijf RET op 12 oktober 1927 in functie trad, lagen ten grondslag aan de benaming van deze trams. Bijzonder is echter dat de benaming hoewel door het personeel gebruikt nergens in de officiële annalen van het bedrijf voorkwam.

Na het presenteren van de nieuwe tramplannen A, B en C die in een forse uitbreiding van het toenmalige tramnet voorzagen tezamen met de voorstellen voor de bijbehorende nieuwe rijtuigen, was het Nieuwenhuis er alles aan gelegen om het publiek een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. De tijd zat echter niet mee en hoewel tramplan A en een groot deel van plan B gerealiseerd werden waren het de economische toestanden eind jaren dertig die de uitvoering van plan C verhinderden. Niettemin waren 25 van de 28 in beginsel voorziene lijnen gerealiseerd.

Het in 1928 aan B&W voorgestelde plan.

 

 

Toch probeerde hij het publiek zo veel mogelijk tegemoet te komen waarvan de instelling van extra trams er één was. Hoewel er weinig van officieel bekend werd gemaakt wist het publiek de extra trams wel te vinden omdat deze volgens een vast stramien op vaste tijden de deelroutes van diverse lijnen volgden.

De uitvoering

De allereerste ‘echte’ vermeldingen over de Nieuwenhuistram dateren eerst uit 1949. Een definitie zou kunnen zijn; een extra dienst in het woon-werkverkeer waarbij één rijtuig over een combinatie van lijnen met wisselende lijnnummers werd ingezet.

De ritten werden op basis van een vast rijschema uitgevoerd door de enige parkwagen met railremmen, de 157. Zo was deze te vinden als lijn 14 aan de Molenlaan en lijn 2 op het oude Stationsplein. Tijdens de avondspits reed de 157 vanuit de remise Delfshaven naar station DP om vandaar als lijn 2 naar Charlois te rijden en voor de rit terug naar de stad was hij gereserveerd voor het garagepersoneel van de Sluisjesdijk. Na afvoer van de 157 in april 1957 werd de taak overgenomen door vierassers.

Motorrijtuig 157, lijn 14, Molenlaan, Nieuwenhuistram, 16-6-1949 (foto: Henk Mertens)

Met name de 515 en de 569 werden hiervoor ingezet. Later in de zestiger jaren kwamen meerdere rijtuigen voor dat doel ter beschikking. Zo konden de 113, de 482, 504 en 515 naast de veelgebruikte 565 worden gesignaleerd. Vanaf mei 1969 werd de taak specifiek aan de 565 toebedeeld. Zowel in de ochtendspits als in de avondspits werden op deze manier lijnen gevormd die voor sommige passagiers zelfs een directe verbinding zonder overstappen tussen huis en werk vormden.

De man aan wie de spitstram zijn naam te danken heeft, Ir. J.G.J.C. Nieuwenhuis.

De eerlijkheid gebied echter op te merken dat sommige ritten niet zozeer in het belang waren van het publiek, maar werden ingesteld om bedrijfseconomische redenen. Te weten het transport van inrukkende rijtuigen en de eventuele vervanging daarvan voor een ander type rijtuig. Hoewel daarvoor dezelfde rijtuigen werden gebruikt verviel op het moment van dat soort gebruik en ritten de aanduiding Nieuwenhuistram.

Motorrijtuig 113, lijn 6, Coolsingel, Nieuwenhuis spitstram, 30-6-1969, (foto: Hans Oerlemans)

Net zo min konden de rijtuigen die bijvoorbeeld eerst lijn 10 hadden versterkt vanuit Spangen via het Marconiplein en de Westzeedijk, naar de stad om fabriekspersoneel te vervoeren, om daar dienst te doen op lijn 5 vanaf het Willemsplein om kantoorpersoneel, dat later eindigde, te vervoeren, als Nieuwenhuistram worden betiteld.

De laatste jaren

In de periode dat er nog volop werkgelegenheid was in bijvoorbeeld de havens rond de Vierhavenstraat werd voor lijn 15, die in de spits al om de 3 minuten reed, ook een Nieuwenhuistram ingezet.

In april 1960 werd een artikel van Hans Oerlemans in Op de Rails gepubliceerd over bijzondere tramritten in de spitsuren waarbij al snel de gedachte aan de Nieuwenhuistram opkomt. Bijzonder is dat die benaming echter nergens in het artikel wordt gebruikt. De verklaring is dat het diensten betreft die gebaseerd zijn op economische overwegingen en dat het argument van een voordeel voor het publiek, de oorspronkelijke gedachte achter de Nieuwenhuistram, een tweede viool speelt. Bovendien vindt de wisseling van het lijnnummer eerst plaats na de uitruk wanneer op de eerste bestemming is aangekomen.

Het overzicht uit maart 1960:

Lijn:Dienst:DagenVan: Vertrek:Naar: Als lijn:Opm.
210ma-vr. Remise Kralingen 16.26 Schiedam 4a)
Schiedam17.05CS4
Centraal Station17.30Charlois2normale dienst
214 ‘ )ma-za. Centraal Station8.49Willemsplein 5
Willemsplein9.04Rem. Kralingen5b)
31ma-za. Remise Kralingen 5.00 Groene Zoom 3
Groene Zoom5.35CS3e)
Centraal Station6.07Groene Zoom 3
Groene Zoom6.38Blijdorp3normale dienst
Blijdorp Diergaarde7.16Groene Zoom 3normale dienst
Groene Zoom7.57Blijdorp5normale dienst
Blijdorp Diergaarde8.38Willemsplein 5
Willemsplein9.04Rem. Kralingen5
54ma-za. Remise Hillegersberg 6.53 Spangen 10d) 
Spangen7.34Schieweg5route 16 Hofplein
Schieweg8.04Willemsplein 5normale dienst 2)
54ma-vr. Remise Hillegersberg 16.28Honingerdijk 1route 14 Hofplein
Honingerdijk17.00CS5route 1 Hofplein
Centraal Station17.17Willemsplein 5
91ma-vr.Lange Hilleweg8.00Schieweg 5route 9 Hofplein 
Schieweg8.32Willemsplein 5a)
Willemsplein8.53Rem. Kralingen5
97ma-za.Centraal Station 8.10 Math. Plein11a)
Mathenesserplein8.33Lisplein11
Lisplein9.02Rem. Kralingen11
97ma-vr.Remise Kralingen 16.16 Ruigeplaatbrug15a) 
Ruigeplaatbrug16.48CS9
Centraal Station17.12Lange Hilleweg9normale dienst
910ma-vr.Remise Kralingen 16.33Ruigeplaatbrug15a) 
Ruigeplaatbrug17.06CS9
Centraal Station17.28Lange Hilleweg9normale dienst
92zat. Lange Hilleweg 8.07 CS9a) normale dienst 
Centraal Station8.37Willemsplein 5
Willemsplein8.50Rem. Kralingen5
104ma-vr. Remise Hillegersberg 6.38 Crooswijk 15e ) 
Crooswijk6.58Ruigeplaatbrug15
Ruigeplaatbrug7.30Crooswijk 10via route lijn 10
116ma-vr.Remise Hillegersberg 7.06 Spangen 10d) 
Spangen7.45Math. Plein11route 16 tot Math.
Mathenesserplein8.32Lisplein11normale dienst
1412ma-za.Remise Hillegersberg6.19Groene Zoom3route 1 tot Bolwerk
Groene Zoom7.02Molenlaan14route 3 tot Bergweg
Molenlaan7.58Heemraadsplein143)f) normale dienst
156ma-vr.Ruigeplaatbrug8.40Remise HGB10d) route lijn 10 
158ma-vr. Ruigeplaatbrug 7.47Kleiweg 10d) route lijn 10 
Kleiweg8.19Spangen 10
Spangen9.04Remise HGB10
155zat. Ruigeplaatbrug 8.41 Remise HGB10d) route lijn 10

1) zaterdag dienst 7
2) zaterdag dienst 5
3) zaterdag dienst 7
4) rukt daarna in naar remise Delfshaven, van waar uit ‘s-middags normale dienst wordt hervat.
a) 475-539
b) 302-306 (evt. 475-539) met 1006-1020
c) 475-539 met 1006-1020
d) 423-474
e) 541-570
f) 102-115 met 102-1034

Ook in het volgende overzicht is het onderscheid tussen bijzondere/extra/spitsdiensten met de Nieuwenhuistrams soms wat lastig te maken, maar met het gebruik van de definitie wordt het allemaal wat duidelijker. Vergelijk de hier bovenstaande staat van diensten met de onderstaande!

Zo kon geen van de bijzondere spitsdiensten op de lijnen 2, 3, 5 en 14 zoals genoemd in de nieuwe dienstregeling die per 23 juni 1964 inging, worden betiteld als Nieuwenhuistram. De trams behielden hun eigen lijnnummer en bleven rijden op dezelfde route, alleen de uitruk of inrukroute kon verschillen waarna pas op dat moment het lijnnummer werd voorgedraaid van de te versterken lijn.

Een overzicht van dit soort diensten staat vermeld in HOV 1964-7

Lijn/Dw Van  Vertrek Naar Als lijn Materieel Opm. 
2 13 Charlois 07.56 Schieweg 5 Motorrijtuig  
  Schieweg  08.41 Willemsplein  5    
  Willemsplein 09.06 Remise Kralingen 5 5 01
————————————————————————————————————————————–   
2 15 Remise Kralingen 16.20 Schiedam 4A Motorrijtuig 02
  Schiedam 17.04 Centraal Station 4A    
  Centraal Station 17.28 Charlois 2    
vervolgens dienst als lijn 2          
————————————————————————————————————————————–   
3 9  Blijdorp 08.16 Willemsplein 5 Motor+ aanhangrijtuig   
  Willemsplein 08.45 Remise Kralingen 5    
————————————————————————————————————————————–  
3 11 Blijdorp 08.27 Willemsplein 5 Motor+ aanhangrijtuig   
  Willemsplein 08.58 Remise Hillegersberg 5   03
————————————————————————————————————————————–   
3 13 Blijdorp 08.35 Willemsplein 5 Motor+ aanhangrijtuig  01
  Willemsplein 09.03 Remise Kralingen 5    
————————————————————————————————————————————–  
3 13  Remise Hillegersberg 16.05 Stieltjesplein 3 Motor+ aanhangrijtuig  04
  Stieltjesplein 16.50 Groene Zoom 3    
  Groene Zoom 17.12 Blijdorp 3    
  Blijdorp 18.00 Remise Hillegersberg 3   05
————————————————————————————————————————————–  
5 3      doet eerst normaal dienst als lijn 5   
  Willemsplein 17.03 Willemsplein 5 Motorrijtuig 06
  Willemsplein 17.28 Willemsplein 5   06
  Willemsplein 17.54 Schieweg 5    
  Schieweg 18.18 Remise Hillegersberg 5   07
————————————————————————————————————————————–  
5 4 Remise Hillegersberg 16.40 Willemsplein  5 Motorrijtuig  
  Willemsplein 17.08 Willemsplen 5   06
  Willemsplein 17.34 Schieweg 5    
  Schieweg 17.58 Kleiweg 10   08
————————————————————————————————————————————–  
5 5 Remise Hillegersberg 06.35 Crooswijk 15 Motorrijtuig  
  Crooswijk 06.53 Ruigeplaatbrug 15    
  Ruigeplaatbrug 07.28 Schieweg  5   09
vervolgens dienst als lijn 5          
————————————————————————————————————————————–   
5 5 Remise Hillegersberg 16.13  Willemsplein  5 Motorrijtuig  
  Willemsplein 16.45 Willemsplein 5   06
  Willemsplein 17.10 Schieweg  5    
  vervolgens normale dienst        
————————————————————————————————————————————–   
5 6      doet eerst normaal dienst als lijn 5   
  Willemsplein 17.14 Centraal Station 5 Motorrijtuig  
  Centraal Station 17.29 Lange Hilleweg 9    
  Lange Hilleweg  18.07 Remise Hillegersberg 9   10
————————————————————————————————————————————–  
5 7 Remise Hillegersberg 05.45 Crooswijk 15 Motorrijtuig  
  Crooswijk 06.05 Ruigeplaatbrug 15    
  Ruigeplaatbrug 06.35 Crooswijk 15    
  Crooswijk 07.04 Ruigeplaatbrug 15    
  Ruigeplaatbrug 07.37 Schieweg 5   09
vervolgens dienst als lijn 5          
————————————————————————————————————————————–   
5 8  Remise Hillegersberg 06.12 Crooswijk 15 Motorrijtuig  
  Crooswijk 06.30 Ruigeplaatbrug 15    
  Ruigeplaatbrug 07.00 Schieweg 5   09
vervolgens dienst als lijn 5          
————————————————————————————————————————————–   
5  8 Remise Hillegersberg 16.22  Willemsplein  5 Motorrijtuig  
  Willemsplein  16.55  Willemsplein  5   06
  Willemsplein 17.21 Centraal Station 5    
  Centraal Station 17.38 Groene Zoom 3    
  Groene Zoom 18.16 Remise Hillegersberg 3   11
————————————————————————————————————————————–  
5 10 Remise Hillegersberg 07.03  Crooswijk 15 Motorrijtuig  
  Crooswijk  07.23  Ruigeplaatbrug 15    
  Ruigeplaatbrug 07.50  Schieweg 5   09
vervolgens dienst als lijn 5          
————————————————————————————————————————————–   
14 7 Remise Hillegersberg 06.18   Groene Zoom 3 Motor+ aanhangrijtuig  12
  Groene Zoom 07.02  Molenlaan 14   13
vervolgens dienst als lijn 14           

Verklaring van de cijfers, vermeld in de kolom ‘Opm.’ van bovenstaande tabel.

01. Rukt in via Witte de Withstraat – Blaak.

02. Rukt uit via Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak en route lijn 4A.

03. Rukt in via- route en inrukroute van lijn 5.

04. Rukt uit via de route van lijn 10 tot de Blaak bij de Verlengde Willemsbrug; vervolgens Verlengde Willemsbrug – route lijn 3 naar Stieltjesplein.

05. Rukt in via de route van lijn 3 tot de Schiekade bij het Hofplein, vervolgens Pompenburg en inrukroute van lijn 5 naar remise Hillegersberg.

06. Rijdt via route van lijn 5 naar C.S. en retour naar Willemsplein.

07. Rijdt via de dienstroute tot het Hofplein – Pompenburg vervolgens inrukroute lijn 5 (zie ook 03).

08. Zie materieelverwisseling lijn 5/10.

09- Er wordt gereden via de route van lijn 15 tot het Kruisplein; vervolgens route lijn 5.

10. Rukt in via de route van lijn 9 tot Kruisplein, vervolgens via route en inrukroute van lijn 5.

11. Rukt in via route van lijn 3 tot Kruisplein; vervolgens idem als 10.

12. Rukt uit via de route van lijn 10 tot de Blaak bij de Verlengde Willemsbrug; vervolgens Verlengde Willemsbrug – route lijn 3 naar Groene Zoon.

13. Rijdt via de route van lijn 3 tot C.S. , vervolgens route lijn 14.

In 1968 vertrok vanuit de remise Hillegersberg een lijn 10 naar de Kleiweg en reed onder lijnnummer 5 naar het Willemsplein waar het lijnnummer wisselde naar 3 om dan de weg te vervolgen naar de Groenezoom. Daar werd het lijnnummer weer teruggedraaid naar 10 en werd naar de Kleiweg gereden.
Een jaar later vertrok een van de diensten ’s middags vanuit de remise Hillegersberg als lijn 5 via de Bergweg, Noordsingel, Weena en Mauritsweg naar het Willemsplein waar van lijnnummer werd gewisseld en werd vertrokken als lijn 6 via de Eendrachtsweg, Witte de Withstraat en Coolsingel via de Goudsesingel, Jonker Fransstraat en Linker Rottekade naar de Zaagmolenstraat en vandaar via Benthuizerstraat en Bergweg naar de Kleiweg. Onder lijnnummer 4 werd dan via de Straatweg naar de Molenlaan gereden en vandaar ingerukt naar de remise Hillegersberg.

De laatste rit van een Nieuwenhuistram werd gemaakt door vierasser 565 op 22-7-1969. De volgende dag zou de Witte de Withstraat tramloos worden door de ingebruikname van de nieuwe sporen over de Schiedamsedijk en het Vasteland. De gecombineerde route lijn 5 – lijn 6 was daardoor onmogelijk geworden en een begrip in de Rotterdamse tramwereld was ten einde gekomen.

Motorrijtuig 565, lijn 4, Noordsingel-Hofdijk, 22-7-1969, laatste rit Nieuwenhuistram. (foto: Hans Oerlemans)

(Uit HOV 8-1969: Tegelijkertijd met de routeverlegging van lijn 6 is de Nieuwenhuistram vervallen, daar de routecombinatie van de lijnen 5 en 6 op de wijze die voorheen gebruikelijk was, niet meer mogelijk was. De voorlaatste dag reed hierop een gelede wagen, de laatste dag echter de 565. Bij het Willemsplein waarschuwde een chef de passagiers, dat deze dienst vanaf 23 juli niet meer reed. Met, buiten zijn gewone passagiers, een 5-tal belangstellenden, werd voor het laatst gereden van Willemsplein via lijn 5 en 6 naar Kleiweg, vervolgens terug als lijn 6 tot het Centraal Station (rechtsom draaiend) en als lijn 4 naar Hillegersberg Molenlaan (binnenboog) om tenslotte naar remise Hillegersberg terug te keren, steeds een andere film voordraaiend (tot Willemsplein word gereden onder lijnnummer 5, verder als 6 (2x) en 4 (2x).) 0p zijn rit naar de Molenlaan vond op het Noordplein nog een lichte aanrijding plaats met een personenauto doch na korte tijd kon 565 weer voortsnellen naar Hillegersberg.

• Met dank aan Henk Mertens, Marco Moerland, Peter Bakker en Jan Willem Oudenaarden.