Materieelverdeling

De materieelverdeling per lijn

Het bepalen van de hoeveelheid rijtuigen per lijn is van vele factoren afhankelijk. De afstand die afgelegd moet worden, de hoeveelheid reizigers, de frequentie waarmee gereden wordt, het aantal beschikbare rijtuigen en het beschikbare personeel en niet in de laatste plaats de kosten die de inzet met zich brengt.

Maar ook voor de rechtgeaarde hobbyist die dit alles vastlegt en het publiek dat samen met de media commentaar geeft op de gemaakt keuzes is het een welkom onderwerp.

Onderstaand afbeeldingen van lijsten afkomstig uit de collectie van o.a. Hans Kaper en Hans Kloos.