Jaarverslagen

Van een jaarverslag van een bedrijf mag worden verwacht dat het informatie geeft over het reilen en zeilen in het afgelopen (verslag)jaar. Uitgaand van die gedachte voldeden de jaarverslagen tussen 1850 en 2000 dan ook uitstekend aan deze definitie.

Het is dan ook teleurstellend dat directies, al of niet gesteund door hun communicatie en/of financiële afdelingen om welke reden dan ook hebben gemeend dat beeld in de afgelopen vijftien jaar te moeten wijzigen. Zeker waar dit over het algemeen bedrijven zijn die hun bestaansrecht ontlenen aan de wensen en noden van de belastingbetaler is dit bijzonder jammer. Van daadwerkelijk relevante zaken de bedrijfsvoering betreffend is er een omslag geweest naar de behoefte van het personeel om zich daarin al dan niet persoonlijk, te kunnen herkennen. Het terugzoeken van informatie is daarmee in de loop der jaren steeds lastiger geworden.

Wij starten met de weergave van de OV-bedrijven RETM en RET. RTM en anderen zullen op een later tijdstip volgen. Niet alle jaarverslagen staan op dit moment al tot onze beschikking en daarnaast kan van een aantal slechts de materiële informatie worden getoond. Ook hieraan wordt gewerkt zodat op termijn de volledige verslagen zullen worden opgenomen.

Klik hier voor de jaarverslagen van de RETM
Klik hier voor de jaarverslagen van de RET

Geef een reactie