Remisering RTM-RETM-RET

Bij remisering hebben wij het over de organisatie van waar welke trams en tramlijnen worden gehuisvest. (Meer over de remises zelf kunt u hier vinden.)
In Rotterdam is er nooit voor gekozen trams buiten te stallen. Eenvoudigweg wat rails neerleggen en opstellen in rijen van 3 is er nooit van gekomen. Na de bouw van de eerste Centrale Werkplaats met aansluitend ruimte om zowel rijtuigen als paarden onder te brengen is er van het begin af voor gekozen om in de buurt van de tramlijnen ruimte te vinden voor een remise. Meer daarover ook in bovengenoemd artikel.

Hier gaat het om de informatie welke lijnen, in combinatie met welke rijtuigen in de betreffende remise onderdak kregen.
Voor die informatie gaan wij hier, rechtstreeks gebruik maken van genoteerde gegevens in de geschiedenis, zonder verdere bewerking. Immers, deze website is gebaseerd op verzamelingen van diverse mensen.

Ter toelichting; de beschikbare informatie in dit hoofdstuk omvat de onderdelen remises-lijnen-rijtuigen-data. Op die manier kan de lezer zelf een keuze maken en de geboden informatie zels combineren.

De eerste opgaven -onderstaand- gaan over de periode 1879-1968 en komen uit de verzameling van Hans Kaper, één van de schrijvers van het standaardwerk “Trammend naar de metro” en Jan Willem van Oudenaarden. Het tweede en het derde overzicht is ook van zijn hand en betreft de remise Hilledijk en de serie 351-386. Daarnaast zijn er diverse bijdragen van Peter Bakker.

Kies hier voor de opgave per remise

Kies hier voor de opgave per rijtuigserie

<p=””>Waar afkortingen zijn gebruikte staan deze voor C – Charlois, D – Delfshaven, H – Isaäc Hubertstraat; vanaf 20-8-1923: – Hillegersberg en K – Kralingen.
De afbeeldingen zijn zoveel mogelijk in hun originele formaat geplaatst om de leesbaarheid zo goed mogelijk te houden. (op de PC is het beeld natuurlijk altijd te vergroten door de CTRL-toets ingedrukt te houden en het muiswieltje te draaien)

1879-1907
1905-1940
1940-1961
1913 – 1926
6-1933
8-1934-A
8-1934-B
11-1934
2-3-1935 A
2-3-1935 B
zomer 1935
winter 1935
3-1936
3-3-1937
1-9-1937-A
1-9-1937-B
1-9-1937-C
1-11-1937
1-3-1938
1-4-1938
6-4-1938-A
6-4-1938-B
10-1938
1-2-1939-A
1-2-1939-B
22-2-1939
1-5-1939
1-6-1939
1-11-1939
8-11-1939
1-1-1940
1-8-1940
3-9-1940
15-9-1940
28-9-1940
23-10-1940
1-6-1941
7-8-1941
23-9-1941
brief 11 december 1942
brief 23 december 1942
1-2-1943
dienstorder 889, 14 mei 1943

REMISEOVERZICHT 1-12-1947

Remise Kralingen

185, 190, 191                         reserve

416-440                                  lijnen 1, 2, 17

490-521                                  lijnen 3, 9, 12

1016-1020                              lijn 3

1134-1151                              lijnen 9, 12

1396-1406                              lijn 3

Remise Delfshaven

194-195                                  reserve

202-216                                  lijn 22

301-306                                  lijn 4

401-415                                  lijn 16

553-570                                  lijnen 4, 8

1373-1395                              lijnen 4, 8

Remise Hillegersberg

157, 163, 168-169, 184, 192  reserve

217-221                                  lijn 11

441-472                                  lijnen 5, 11, 15

522-552                                  lijnen 10,14

1155-1201                              lijn 10

1351-1372                              lijnen 10,14

Remise Charlois

166, 199                                 reserve

473-489                                  lijn 2

1001-1015                              lijn 2

Op zondagen werd de dienst op de lijnen 11 en 22 geheel met vierassers uitgevoerd, die voor lijn 22 deels uit remise Hillegersberg afkomstig waren.

REMISEOVERZICHT 1-6-1948

Remise Kralingen

163, 191                                             reserve

177                                                     buiten dienst

416-440                                              lijnen 1, 17

490-521                                              lijnen 3, 9, 12

1134-1151                                          lijnen 9, 12

1396-1406                                          lijn 3

1016-1020                                          lijn 3

2008, 2015, 2018-2019, 2101, 2403  werkmaterieel

1, 11, 86, 119, 284, 296, 327, 514             museumcollectie

Remise Delfshaven

185, 194-195                                      reserve

171                                                     buiten dienst

202-216                                              lijn 22

301-306                                              lijn 4

401-415                                              lijn 16

553-570                                              lijnen 4, 8

1373-1395                                          lijnen 4, 8

2001-2003, 2007, 2014, 2016, 2401  werkmaterieel

Remise Hillegersberg

157, 168-169, 184, 190, 192              reserve

152-154, 156, 158-160, 178-183       buiten dienst

217-221                                              lijn 11

441-472                                              lijnen 5, 11, 15

522-552                                              lijn 10

1155, 1170, 1175, 1197-1198, 1201  lijn 10

1351-1372                                          lijnen 10, 14

2004, 2010, 2017, 2102, 2301-2302  werkmaterieel

Remise Charlois

166, 169                                             reserve

162                                                     buiten dienst

473-489                                              lijn 2

1001-1015                                          lijn 2

2006, 2009, 2011, 2402                     werkmaterieel

Remise Schiekade                            

2201-2202                                          werkmaterieel

REMISEOVERZICHT 15-5-1949

Remise Kralingen

184, 185, 192, 194-195          reserve

410-440                                  lijnen 1, 12, 17

489-520                                  lijnen 3, 9, 12

1017-1020                              lijn 3

1144-1201                              lijn 9

1393-1406                              lijn 3

Remise Delfshaven

163, 166                                  reserve

202-221                                  lijnen 16, 22

301-306                                  lijn 4

401-409                                  lijn 16

555-570                                  lijnen 4, 8

571-572                                  lijn 4

1021-1022                              lijn 4

1374-1392                              lijnen 4, 8

Remise Hillegersberg

168, 169, 190, 191                  reserve

441-472                                  lijnen 5, 11, 15

521-554                                  lijnen 10, 14

1134-1143                              lijn 10

1351-1373                              lijnen 10, 14

Remise Charlois  

157, 199                                  reserve

473-488                                  lijn 2

1001-1016                              lijn 2

REMISEOVERZICHT 1-7-1951

Remise Kralingen

190-192, 194-195                   reserve

301-306                                  lijn 3

431-441                                  lijnen 1, 12

489-541                                  lijnen 3, 9, 12, 17

1015-1016, 1018-1020           lijn 3

1358-1406                              lijn 3 en reserve

Remise Delfshaven

100-101                                  lijn 4

112-135                                  lijnen 4, 8

157, 163                                  reserve

401-430                                  lijnen 16, 22

1034-1056                              lijnen 4, 8

Remise Hillegersberg

102-111                                  lijn 14

166, 168-169, 184-185           reserve

202-221                                  lijn 15

442-472                                  lijnen 5, 11

542-570                                  lijnen 10, 14

1021-1033                              lijn 14

1351-1357                              reserve

Remise Charlois 

199                                          reserve

473-488                                  lijn 2

1001-1014, 1017                    lijn 2

REMISEOVERZICHT 1-11-1953

 Remise Kralingen

301-306                                   lijn 2

475-543                                  lijnen 2, 3, 9, 12, 17

1001-1020                              lijnen 2, 3

Remise Delfshaven

100-101                                   lijn 4

116-135                                   lijnen 4, 8

401-440                                   lijnen 1, 16, 22

1035-1056                              lijnen 4, 8

Remise Hillegersberg

102-115                                   lijn 14

202-221                                   lijn 15

441-474                                   lijnen 5, 11

544-570                                   lijn 10

1021-1034                              lijn 14

1351-1406                              reserve

REMISEOVERZICHT 1-3-1958

Remise Kralingen

231-244                                              lijn 3

301-306                                              lijn 2

475-538                                              lijnen 1, 2, 3, 9, 12, 17

1001-1015                                          lijn 2

2015, 2023, 2027-2029, 2401            werkmaterieel

Remise Delfshaven

1-15                                                    lijn 22

100-101, 116-135                               lijn 4

401-420                                              lijn 16

1035-1056                                          lijn 4

2020-2022, 2201-2202, 2403            werkmaterieel

Remise Hillegersberg

102-115                                              lijn 14

202, 207, 210, 220                             reserve

421-474                                              lijnen 5, 11, 15

539-570                                              lijn 10

1016-1020                                          lijn 10 (spits)

1021-1034                                          lijn 14

1355, 1381, 1385, 1388, 1392,

1396, 1404                                         reserve

2010, 2014, 2016-2017, 2019,

2024, 2101, 2301-2302, 2402            werkmaterieel

Remise Charlois

2011, 2018, 2025-2026                      werkmaterieel

1, 11, 86, 119, 284, 296, 327, 514             museumcollectie

Centrale Werkplaats                       

194                                                     werkmaterieel

Remise overzichten 1961-1968

REMISERING 26.6.1961

Remise Delfshaven:

1- 12                  lijn 22

100 – 101           lijnen 4A en 4B

116 – 135           lijnen 4A en 4B                 

401 – 403           lijnen 11 en 16

405 – 417           lijnen 11 en 16

419                     lijnen 11 en 16 

421 – 428           lijnen 11 en 16

534                     lijnen 11 en 16

1035 – 1056       lijnen 4A en 4B

Remise Hillegersberg:

102 – 115            lijn 14

429 – 444            lijnen 5 en 15

446 – 447            lijnen 5 en 15

449 – 452            lijnen 5 en 15

454 – 459            lijnen 5 en 15

462 – 466            lijnen 5 en 15

468 – 474            lijnen 5 en 15

543 – 570            lijn 10

1006 – 1010        lijn 10

1021 – 1034        lijn 14

Remise Kralingen:

13 – 15                lijn 9

231 – 244            lijn 3      

302 – 306            lijn 2

475                      lijnen 1, 2, 3, 9, 12,17

477 – 539            lijnen 1, 2, 3, 9, 12,17

541 – 542            lijnen 1, 2, 3, 9, 12,17

1001 – 1005        lijn 2

1011 – 1020        lijn 2

 

REMISERING 2.9.1967

Remise KRALINGEN:

lijnen 1, 3, 8 en 22

1-15

102-116, 134 en 135

264-274

368-377

401-402

1021-1037

rangeermotorrijtuig 567

zandtransport-aanhangrijtuigen 2411 2412

Remise HILLEGERSBERG:

lijnen5, 6, 14, 15 en 16; spitstrams lijnen 2 en 11

101, 117-131

231-244

260-263

378-386

403-405

479, 480, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 501, 504, 507, 512, 515, 516, 523, 526, 527, 529, 535, 537, 541, 543, 547, 548, 550, 554, 557, 563, 564, 568, 569 en 570

1038-1054

instructiemotorrijtuig 2101

zandtransportmotorrijtuig 2403

transport lorrie

Remise HILLEDIJK:

lijnen 2, 9 en 11

132-133

251-259

351-367

1055-1056

rangeermotorrijtuigen 513 en 520

Metrotreinstellen 1-27

Metrolocomotieven 1001 en 1002

Remise CHARLOIS

210 en 220

491, 514, 532 en 536

Remise DELFSHAVEN

In afwachting sloop: 475, 478, 502, 503, 531, 546, 549, 552, 558

Buiten dienst: 493, 495, 496, 499, 505, 508, 509, 522, 525, 530, 542, 545, 562 en 565

Zout-aanhangrijtuigen 2014-2029

Rail- reinigmotorrijtuigen 2201 en 2202

Railslijpmotorrijtuigen 2301 en 2302

Reclamerijtuig RE T-Mannenkoor 497

Centrale Werkplaats

Voor ombouw tot dienstrijtuig ex HTM 205 en 210

Personeelsmotorrijtuig 556 (Kleiweg-Charlois v.v.)

Museummaterieel 1; 11; 86; 111 ; 119; 284; 2965 327; 514

 

REMISERING 10.2.1968

Remise Kralingen: lijnen 1, 5, 8, 11, 15 en 22

1-15

118-135

351-363

401-405

479, 480, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 535, 537, 543, 547, 548, 550, 554, 557, 563, 568, 569, 570

1039-1056

zandtransportwagens 2411,2412

zoutwagencombinaties 493-2026, 493-2027.

Remise Hillegersberg: lijnen 3, 4, 5 (alleen spitsuurwagens) en 6

101-117

231-244

364-386;

501, 504, 507, 512, 513, 510, 523, 526, 527, 529

1021-1038.

instructiemotorrijtuig 2101

zandtransportwagen 2403

transportlorrie 2413

zoutwagencombinaties 509-2023, 522-2024, 523-2023

Remise Hilledijk:

lijnen 2 en 12, 251-274

rangeermotorrijtuigen 513 en 520

zoutwagencombinaties 530-2028, 545-2029.

locomotieven 6001,6002

Vuiltransportwagen7001

Metrorijtuigen MG2 1-27