Welkom op de ROVM website!

Onderstaand de meest recente publicaties, aanvullingen en wijzigingen op deze website van de afgelopen 2 maanden. Voor het totale overzicht klik hier.

Wil je iets meer weten over deze website, klik dan hier.

In ieder geval verheugd het ons te kunnen melden dat wij over 2020 126.163 bezoekers op deze website mochten tellen, een maandelijks gemiddelde van 10.513 stuks!

22-01-2021 Van de RET Citadis serie 2100 zijn ook veel nieuwe foto’s binnengekomen zodat nu de fotogalerijen met de standaarduitvoering zijn aangevuld. De galerijen met reclamerijtuigen volgen later.
20-01-2021 Naast alle updates van fotogalerijen ook weer even aandacht voor een uittreksel uit de Railatlas Rotterdam met nu aandacht voor Hillegersberg-Schiebroek.
18-01-2021 De fotogalerij van de Kromhout Trolleybussen heeft ook een update gehad.
16-01-2021 Ook van de 2000 serie motorrijtuigen in reclame uitvoering zijn er nu 4 fotogalerijen bijgewerkt met bijna 1000 foto’s in totaal.
12-01-2021 Van de 2000 serie motorrijtuigen zijn 7 fotogalerijen beschikbaar die met ruim 100 nieuwe foto’s zijn aangevuld. Samengevat zijn de nieuwe exemplaren ook te vinden in de rubriek Nieuw/Nieuw en Nieuws.
09-01-2021 Het verhaal van Theo Barten over de Allan-stellen (04-01-2021) staat niet alleen. Ook over de Delmez motorrijtuigen heeft hij een leuk verhaal geschreven.
07-01-2021 Aan het hoofdstuk Geschiedenis is toegevoegd dat van Beijnes, producent van diverse soorten vervoermiddelen. Het gaat om het gedenkboekje 100 jaar Beijnes.
04-01-2021 Waar deze website een verzameling van verzamelingen is, willen wij u het verhaal dat Theo Barten (†2015) bij de indienststelling van de Allan-stellen schreef u ook niet onthouden. Het is toegevoegd aan het complete verhaal over deze rijtuigserie.
02-01-2021 Met de vanzelfsprekende beste wensen voor een goed 2021 gaan wij ook in dit nieuwe jaar nog even door met het aanvullen van beschikbare documentatie. Ditmaal de frequentieverdeling over de tramlijnen in het dienstjaar 1932-1933.
31-12-2020 Op deze laatste dag van 2020 wederom een origineel manuscript van prof. H.J.A. Duparc over de prehistorie van het Rotterdamse trambedrijf.
30-12-2020 De grote hoeveelheid informatie op deze website is niet iedereen bekend. Zo is er over het railvervoer van de RETM en de RET een aparte linkpagina die een mooi overzicht biedt.
29-12-2020 Een origineel manuscript van prof. H.J.A. Duparc over de historie van de buitenlijnen van het Rotterdamse tramnet.
27-12-2020 Hoewel de echter winter ver te zoeken is, valt er over het verleden veel te vertellen. Een eerste aanzet treft u hier aan.
24-12-2020 Vandaag een redelijk onbekend manuscript van W.E.A. Wüppermann over de vervoersontwikkelingen van 1879 tot 1946.
22-12-2020 Naast honderden fotogalerijen is op deze website ook veel documentatie te vinden. Onder het menu Algemeen>Geschiedenis ook over de verschillende OV bedrijven zoals de RET en de RETM. Daar is nu ook het oorspronkelijke manuscript van een bijzonder artikel over de geschiedenis van de exploitatie en het materieel van de RETM van E.S. Kaper te vinden, zoals dit later ook in de uitgave van Op de Rails 9-1965 gepubliceerd zou worden.
20-12-2020 De laatste serie motorrijtuigen aangeschaft door de RETM 202-221 is ook het langste bij de RET in dienst gebleven. Ook die fotogalerij is volledig herzien en aangevuld.

Motorrijtuig 725 op lijn 1, Schiedamseweg, 16-12-1997, de eerste Kersttram van Sky Radio

17-12-2020 In de serie uittreksels uit de Railatlas van Rotterdam gaan wij deze keer weer verder met hoofdstuk 4, de plattegronden en sporensituaties. Nu is het de beurt aan Overschie.
16-12-2020 De laatste serie motorrijtuigen aangeschaft door de RETM was de serie 202-221. Ook deze fotogalerij is geheel nagekeken en geüpdate.
15-12-2020 Vandaag hebben wij mede dankzij de laatste tijd ontvangen donaties onze webhost weer de jaarlijkse factuur kunnen betalen; met de aparte aantekening dat deze webhost zelf onze grootste sponsor is. Allen hartelijk dank voor de steun die het bestaan van deze website mogelijk maakt!
14-12-2020 Wij maken een uitstapje naar de RET busserie 301-324 Leyland-Leopard-Hainje waarover wij recent nieuwe informatie kregen. Ook deze fotogalerij is daarom bijgewerkt.
12-12-2020 En ook van de serie 177-201 is er een RET fotogalerij welke nu is bijgewerkt.
10-12-2020 Vandaag is het de beurt aan de fotogalerij van de RETM tramserie 177-201. Ook deze galerij is volledig geüpdate en bijgewerkt.
08-12-2020 In de serie uittreksels uit de Railatlas van Rotterdam gaan wij deze keer weer verder met hoofdstuk 4, de plattegronden en sporensituaties. Nu is het de beurt aan Kralingen-Crooswijk.
06-12-2020 En na de RETM-tijd van de serie 152-176 volgt de RET-tijd van deze serie. Ook deze fotogalerij is volledig geüpdate en bijgewerkt.
04-12-2020 Dit keer is het de beurt aan de fotogalerij van de RETM tramserie 152-176. Ook deze galerij is volledig geüpdate en bijgewerkt.
02-12-2020 In de serie uittreksels uit de Railatlas van Rotterdam gaan wij deze keer weer verder met hoofdstuk 4, de plattegronden en sporensituaties. Nu is het de beurt aan Noord.
30-11-2020 In vervolg op de hiervoor geplaatste fotogalerij is ook de fotogalerij van deze serie 127-151 onder het RET regiem onder handen genomen met nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.

Een van de laatste foto’s die Herman Solle maakte in april 1940, voor het bombardement. De Coolsingel met een tramstel van lijn 2 op weg naar het Centraal Station met op de achtergrond het Van Hogendorpsplein en warenhuis de Bijenkorf.

29-11-2020 Wij vervolgen met de fotogalerij van de historische tramserie 127-151 met nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.
27-11-2020 Vandaag is het de beurt aan de fotogalerij van de historische tramserie 107-126 met ruim 30 nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.
24-11-2020 In de serie uittreksels uit de Railatlas van Rotterdam vervolgen wij met hoofdstuk 4, de plattegronden en sporensituaties. Het is nu de beurt aan Delfshaven.
22-11-2020 Vandaag is het de beurt aan de fotogalerij van de historische tramserie 91-106 met ruim 30 nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.
20-11-2020 Vandaag is het de beurt aan de fotogalerij van de historische tramserie 71-90 met ook hier weer tientallen nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.
18-11-2020 In de serie uittreksels uit de Railatlas van Rotterdam vanaf nu hoofdstuk 4, de plattegronden en sporensituaties. Wij beginnen met het centrum.
17-11-2020 Dit jaar mochten we tot nu toe van 16 personen ruim 250 euro als donatie ontvangen. Fantastisch natuurlijk want daarmee zitten we net boven de helft van wat voor de website nodig is. Toch steekt het -eerlijk is eerlijk- wel wat schril af tegen de ruim 10.000 bezoekers die deze website elke maand met een zeer gewaardeerd bezoek vereren, want daar doen wij het tenslotte voor. We hopen dan ook dat we de komende weken toch nog op iets meer financiële ondersteuning mogen rekenen, waarvoor we deze gulle gevers graag willen verwijzen naar de linker kolom met de benodigde informatie. Bij voorbaat dank!
16-11-2020 Vandaag het tweede deel van de historische serie 21-70, de rijtuigen 46-70, met ook hier weer vele nieuwe foto’s en aangevulde beschrijvingen.
13-11-2020 In de derde fotogalerij van historische trams komen de rijtuigen 21-45 van de serie 21-70 aan de beurt. Ook hier ruim 50 nieuwe foto’s.
11-11-2020 De laatste remise die in de Railatlas van Rotterdam aan bod komt is het plan voor de remise Schiedam.
09-11-2020 De tweede fotogalerij van trams uit de historische die onderhanden is genomen is de serie 11-20. Ook daar zijn vele tientallen nieuwe foto’s toegevoegd.
07-11-2020 In het updateproces van de buslijnen zijn nu ter afronding ook alle bijzondere buslijnen bijgewerkt.
04-11-2020 Ook van de historie van de tram zijn in de diverse fotogalerijen weer nieuwe foto’s beschikbaar gekomen. Daarom als eerste de galerij van de serie motorrijtuigen 1-10 waarin ruim 50 nieuwe foto’s zijn opgenomen.
02-11-2020 Vandaag is het de beurt aan de bijgewerkte versie van de numerieke buslijnen vanaf 1953 (feitelijke 1934) tot en met heden.

Op 4 januari 2014 werd deze website geopend. Het jaar van bouwen en voorbereiding daaraan voorafgaand niet meegerekend, betekent dit dat wij nu aan het zesde jaar zijn begonnen. Het afgelopen jaar zijn meer dan 5000 foto’s toegevoegd waardoor de teller nu op ruim 70.000 staat, verdeeld over bijna 900 fotogalerijen. Het aantal pagina’s is licht gestegen naar 1300 en het aantal bezoekers ligt op gemiddeld 10.000 per maand. De ROVM-facebookpagina telt meer dan 800 ‘likes’.
Kortom, op basis van deze cijfers mogen de activiteiten van ROVM-digitaal terecht ‘zeer gewaardeerd’ worden genoemd.

Niettemin mag ook de vraag worden gesteld of en hoe lang wij hier nog mee kunnen doorgaan. Het werk wordt door slechts enkele mensen verricht terwijl op ons verzoek om een geringe financiële ondersteuning, door slechts enkele mensen is gereageerd. Zij worden daar uiteraard bijzonder voor bedankt en wij hopen dat goed voorgaan goed doet volgen!
Waar het Internet wordt beschouwd als een plek waar van alles gratis kan worden gevonden wordt voorbijgegaan aan het feit dat het geld kost om ruimte en apparatuur te huren. Dat is jammer, want wij stellen alles in het werk om zonder reclame informatie beschikbaar te stellen. Hulp wordt daarom zeer gewaardeerd. (Wij houden niet van bedelen, maar links op deze pagina staat het rekeningnummer….. ).

In de regio Rotterdam is op dit gebied niet alleen het Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie van Oldtimers (RoMeO) met de remise aan de Kootsekade in Rotterdam actief maar ook een Stoom Stichting Nederland met het museumstoomdepot aan de Rolf Hartkoornweg en in Ouddorp de Stichting RTM Ouddorp.

Waar binnen de Stichting RoMeO de nadruk ligt op het tonen en gebruiken van het historisch mobiel erfgoed ligt bij het ROVM de nadruk op het digitaal beschikbaar maken van verzamelde documentatie en beeldmateriaal. Niet voor niets noemen we deze internetlocatie een website van ‘verzamelde werken’.

Er is immers al zo ontzettend veel gepubliceerd over dit onderwerp. Maar nu komt alles onder handbereik. De kennis van velen, verzamelingen van tientallen mensen maar ook informatie uit de talloze publicaties op dit gebied. Dit alles samengevoegd op een centraal punt.

De resultaten van deze actie treft u aan op deze website, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe informatie.

Over het ROVM
Proclaimer & Privacy
Contact & Doneren
Afkortingen & Verklaringen

  67 comments for “Welkom op de ROVM website!

Geef een reactie