Rotterdams Openbaar Vervoer Museum

Na ruim anderhalf jaar voorbereiding werd op 4 januari 2014 deze website geopend. Dat betekent dat wij in januari 2023 in het tiende werkzame jaar zijn aanbeland. De teller voor het aantal foto’s is de 100.000 dicht genaderd, verdeeld over bijna 100 verschillende fotogalerijen. Ruim 1500 pagina’s en documentatie en 200 tabellen completeren het geheel. Ruim 850 ‘likes’ op de Facebookpagina en over de 10.000 bezoekers over de gehele periode gemiddeld per maand completeren de cijfers.

Kortom, op basis van deze cijfers mogen de activiteiten van ROVM-digitaal terecht ‘zeer gewaardeerd’ worden genoemd en zullen deze activiteiten onder de vlag van RoMeO nog verder worden uitgebreid.

In de regio Rotterdam is op dit gebied niet alleen het Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie van Oldtimers (RoMeO) met de remise aan de Kootsekade in Rotterdam actief maar ook een Stoom Stichting Nederland met het museumstoomdepot aan de Rolf Hartkoornweg en in Ouddorp de Stichting RTM Ouddorp.

Waar binnen de Stichting RoMeO de nadruk lag op het tonen en gebruiken van het historisch mobiel erfgoed ligt in de meest tastbare zin van het woord, lag op de ROVM-website de nadruk op het digitaal beschikbaar maken verzamelingen van vele geïnteresseerden en van mede bij de Stichting RoMeO verzamelde documentatie en beeldmateriaal. Niet voor niets is deze internetlocatie daarom een website van ‘verzamelde werken’. Het onderbrengen van deze website bij de Stichting RoMeO was dan ook een logisch gevolg van de al jaren bestaande samenwerking tussen wat bijdraagt aan een goed beeld van de historie van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam.

Er is immers al zo ontzettend veel gepubliceerd over dit onderwerp. Maar met deze website is het beschikbare materiaal 24 uur per dag onder handbereik. De kennis van velen, verzamelingen van tientallen mensen maar ook informatie uit de talloze publicaties op dit gebied. Dit alles samengevoegd op een centraal punt en regelmatig voorzien van nieuw beschikbaar gekomen materiaal.

Digitaal museum

Met de overdracht van deze website wordt niet alleen het museale aspect van de Stichting RoMeO op een digitale manier ingevuld, maar het was voor de stichting mede de aanleiding om voortaan naar buiten te treden onder de naam Rotterdams Openbaar Vervoer Museum (ROVM). De website ROVM-digitaal maakt daarom thans een integraal onderdeel uit van de website van dit ROVM.

Tenslotte

De afgelopen periode zijn er niet zoveel mutaties een aanvullingen gepleegd als u wellicht in het verleden gewend was. Dat laat natuurlijk onverlet dat de website een schat aan informatie bevat die het afgelopen decennium op de site is geplaatst. Zoveel informatie dat het overzicht en het zoeken naar specifieke onderwerpen soms als wat moeilijk werd ervaren. We zijn daarom begonnen om, heel voorzichtig aan, de webstructuur om te bouwen en aan te passen naar een nog meer gebruiksvriendelijker omgeving. Dat wordt, gezien de omvang van de content een grote klus, die we dan ook geleidelijk aan willen invullen.

Dat neemt niet weg dat aanvullingen, wijzigingen, correcties en/of nieuw fotomateriaal nog altijd van harte welkom zijn. Die zullen we dan ook graag bij deze geplande aanpassingen meenemen.