Railvervoer

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-5-1929 16 Ingesteld: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-7-1934 16 Verlengd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).  Lustraject via Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat vervalt hiermee. Traject Eendrachtsweg – Parkkade vervalt hiermee, wordt onderdeel van nieuwe buslijn C.Exploitatie vanuit remise  in plaats van Voor lijn 18 diende een wissel Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk te worden aangebracht.  De lus Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat blijft intact.    
1-7-1936 16 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).  Traject West-Kruiskade – Spangen vervalt hiermee.    
2-9-1937 16 Verlegd: Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel in plaats van Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel. Sporen Goudsche Rijweg tussen Boezemsingel en Hugo de Grootstraat worden vrij snel opgebroken. Met een flink deel der sporen in Hugo de Grootstraat gebeurd dit pas in de jaren 60!    
7-7-1938 16 Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).      
21-6-1939 16 Verlegd: in verband met aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.      
2-11-1939 16 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug. Verlegging in verband met dempen Schie en  verbetering verkeerssituatie. Door gebeurtenissen later zal de situatie ter plaatse nog vaak worden gewijzigd.    
10-5-1940 16 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
27-5-1940 16 Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).      
30-5-1940 16 Vanaf 13.00 uur verlegd: Witte de Withstraat – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug in plaats van Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug.      
11-9-1940 16 Kleine wijziging: eindpuntlus Marconiplein in plaats van lustraject via Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk.  Eind- en beginhalte zijn op de Schiedamscheweg. Sporen en bovenleiding Dirk Danestraat worden nog voor het einde van het jaar verwijderd.    
25-11-1940 16   Dienst versterkt met supplementdiensten op trajectgedeelte ’s-Gravenweg – Nieuwe Binnenweg (Heemraadsplein), vandaar wordt leeg doorgereden en via remise Delfshaven rondgereden naar beginhalte.    
21-12-1940 16 Verlegd: Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg in plaats van Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.  Supplementdiensten gewijzigd: traject ’s-Gravenweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).    
18-1-1943 16 Op werkdagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting ’s-Gravenweg gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.      
31-3-1943 16 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject ’s-Gravenweg – Heemraadsplein (lustraject Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat).      
11-4-1943 16 Normaal traject ’s-Gravenweg – Marconiplein hersteld.      
20-6-1943 16 Verlegd: richting Marconiplein via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 16 Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe Kruisstraat.      
30-8-1943 16 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
29-11-1943 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).      
13-12-1943 16 Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.      
25-12-1943 16   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Vlietlaan (lustraject via Goudsche Rijweg – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat, standplaats – Goudsche Rijweg).    
27-12-1943 16   Supplementdiensten op traject ’s-Gravenweg – Station D.P. opgeheven.    
14-3-1944 16 Kleine wijziging: in verband met verwijderen vluchtheuvel aan eindpunt ’s-Gravenweg dient aldaar rechts te worden ingestapt.      
14-9-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
8-10-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
14-10-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
10-11-1944 16 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
13-11-1944 16 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
29-11-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
1-12-1944 16 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
8-6-1945 16 Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Mathenesserweg)   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-10-1945 16 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg –  Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat) .  Traject Mathenesserweg – Marconiplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 4.    
19-7-1947 16 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
3-5-1948 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-6-1948 16 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
9-10-1948 16 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
10-3-1949 16 Verlegd: richting Spangen via nieuwe sporen Kruisstraat.      
11-3-1949 16 Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe sporen Kruisstraat      
1-7-1951 16 Verlegd: via circuit Hofplein.      
19-10-1954 16 Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade i.pv. Weena – Stationsweg – Karel Doormanstraat – Kruiskade – West-Kruiskade. Ondanks het feit dat tram en bus*10 nu gebruik gaan maken van het nieuwe Stationsplein, is het nieuwe Centraal Station nog niet gereed. Tot mei 1957 blijft het oude station nog in gebruik, dus het voormalige Station D.P.Sporen oude Stationsplein, Karel Doormanstraat en Kruiskade worden in periode 1954-1960 successievelijk opgebroken. De bovenleiding wordt in een sneller tempo weggenomen.    
5-4-1955 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Spangen via zuidelijk spoor. Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
2-12-1955 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Boezemsingel tussen Veemarkt en kerkgebouw op hoek Gerdesiaweg via enkelspoor.      
25-5-1960 16 Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
21-9-1961 16 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein. Met deze verlegging is ook overloopwissel Weena tussen Hofplein en Karel Doormanstraat verwijderd.    
8-3-1962 16 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
28-2-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting ’s-Gravenweg via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Spangen via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.     
21-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.     
27-2-1966 16 Verlegd: richting Spangen wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 16 Verlegd, richting ’s-Gravenweg wordt de trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.       
2-5-1966 16 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
17-9-1966 16 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
24-9-1966 16 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
13-10-1966 16 Tijdelijk verlegd: richting Spangen via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 16 Tijdelijk verlegd: richting ‘s-Gravenweg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
10-11-1966 16 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
12-12-1966 16 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
23-12-1966 16 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting ’s-Gravenweg via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 16 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Spangen via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
1-5-1967 16 Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
8-5-1967 16     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
4-8-1967 16 Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
2-9-1967 16 Ingekort: tot traject Centraal Station (kopeindpunt Weena w.z.) – Spangen. Traject Laan van Nooitgedacht – Stationsplein vervalt hiermee. Hillegersberg (Kootsekade)  
10-2-1968 16 Opgeheven Vernummerd in lijn 11    
           
17-8-1989 16 ingesteld: Stationsplein-Weena-Coolsingel-Schiedamsedijk-Westzeedijk vesrterkingslijn lijn 6 tbv. voorstellingen circus Krone op de Mullerpier    
27-8-1989 16 opgeheven      
           

(bijgewerkt t/m 8-9-2021)