Railvervoer

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-9-1926 12 Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan). lijnkleur: geel-blauw. Hillegersberg (Kootschekade),   
16-10-1926 12 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Lange Geer (kopeindpunt bij Groene Zoom).      
23-10-1926 12     Charlois (Velgersdijkstraat)  
24-12-1926 12 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).      
19-2-1927 12 Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z.- Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).      
19-6-1927 12 Verlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
14-6-1929 12 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat.  Volledigheidhalve dient te worden vermeld dat de wagens, rijdende in zuidelijke richting, het Stieltjesplein rond rijden, terwijl in noordelijke richting, direct van Nassaukade langs de noordzijde van het plein, de Koninginnebrug wordt opgereden. Indien deze brug geopend is, worden noordwaarts rijdende wagens opgesteld op de Nassaukade. Ook kan worden teruggereden via lus Stieltjesplein. Zuidwaarts rijdende wagens rijden vanaf Van der Takstraat via lus Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Voor deze lus is een nieuw spoor gelegd in de Thorbeckestraat, tevens bogen Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat en boog Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Opstelspoor Oranjeboomstraat bij Nassaukade wordt buiten dienst gesteld, doch pas in de rond 1978 verwijderd! De sporen Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (inclusief brug zelf) worden vrijwel direct verwijderd.    
1-8-1929 12 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Stationsplein – gehele Diergaardelaan.      
5-9-1929 12 Normaal traject via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan hersteld.       
1-3-1930 12 Standplaats Stationsplein verplaatst naar spoor dat tot deze datum benut werd door lijn 2.      
27-10-1930 12 Verlegd: richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
16-5-1931 12     Hillegersberg (Kootschekade)  
13-1-1932 12 Verlegd: via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
13-3-1933 12 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
6-8-1933 12 Richting Station D.P. normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
14-9-1933 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
20-9-1933 12 Normaal traject via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
1-7-1934 12 Opgeheven,  Vernummerd in lijn 13 met verlegging.    
1-7-1934 12 Ingesteld (grotendeels traject ex lijn 25): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan).   Charlois (Velgersdijkstraat).  
12-6-1935 12 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
13-6-1935 12   Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker opstelspoor.    
1-7-1936 12 Opgeheven, lustraject Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan vervalt hiermee.  Traject Station D.P. – Wolphaertsbocht bij Carnisselaan wordt nog wel bediend door lijn 2    
1-8-1942 12 Ingesteld (ex lijn 2): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (Vlaskade).  Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht). Charlois (Maastunnelplein).  
5-9-1942 12 Verlegd: richting Station D.P. via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
1-10-1942 12     Exploitatie supplementdiensten vanuit Hillegersberg (Kootschekade)  
18-1-1943 12   Supplementdiensten opgeheven.    
3-5-1943 12 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel. Wanneer deze verleggingen weer ongedaan zijn gemaakt is niet bekend.    
23-5-1943 12   in verband met vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
1-6-1943 12   Tijdens spitsuren versterkingsdiensten op traject Blaak (overloopwissel bij voormalige Zeevischmarkt) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht).    
30-8-1943 12 Verlegd: via nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel in plaats van Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel.      
6-9-1943 12   Spitsuurdiensten Blaak – Dorpsweg opgeheven.    
31-1-1944 12   Bij halte Blaak bij Posthoornsteeg wordt richting Charlois voorsorteerspoor in gebruik genomen.    
14-9-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
8-10-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
14-10-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
10-11-1944 12 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
13-11-1944 12 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
29-11-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
1-12-1944 12 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
29-9-1947 12 Heringesteld: Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak (terug: Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg).   Kralingen (Oostzeedijk).  
4-6-1949 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Bulgersteyn via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekad – Blaak.      
10-7-1949 12 Richting Bulgersteyn normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak.      
13-7-1949 12 Tijdelijk verlegd: in verband met grondwerkzaamheden Bulgersteyn richting Bulgersteyn via Blaak – Coolsingel – Bulgersteyn (tijdelijk kopeindpunt).      
24-10-1949 12 Vanaf 9.30 uur normaal lustraject Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak hersteld.      
19-5-1950 12 Verlegd: via nieuwe Rederijbrug.      
12-3-1952 12 Verlengd, volledig traject is nu: Westblaak (kopeindpunt) – Schiedamsevest – Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug –Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg). Lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel vervalt hiermee.    
1-2-1953 12 Tijdelijk opgeheven: in verband met t.g.v. overlast Watersnoodramp. Sporen Putselaan ernstig beschadigd.      
2-2-1953 12 Vanaf 16.00 uur weer in dienst gesteld.      
10-6-1953 12 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.Bij dit enkelspoorrijden wordt gebruik gemaakt van verbindingswissels.      
11-8-1953 12 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
22-7-1954 12 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
30-9-1954 12 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
9-4-1957 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Westblaak via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak.      
20-4-1957 12 Vanaf 12.00 uur richting Westblaak normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak hersteld.      
1-8-1961 12 Opgeheven in verband met personeelstekort. Sporen en bovenleiding Westblaak alsook Mijnsherenlaan blijven intact.    
12-2-1968 12 Ingesteld: Reyerdijk (eindpuntlus) – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij toekomstig N.S.-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – langs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus). Rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren ter versterking van lijn 2. Hilledijk  
1-4-1969 12 Verlegd: Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan in plaats van Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan. Bovenleiding Randweg o.z. – Hilledijk wordt binnen korte tijd verwijderd, alsook gedeelte sporen op Randweg o.z. De nog overgebleven stukken spoor verdwijnen aldaar bij asfaltering in 1971. Op de Beijerlandselaan worden sporen gedeeltelijk verwijderd dan wel dichtgegooid met asfalt. De laatste restanten op de Beijerlandselaan verdwijnen pas in 1978. Sporen Slaghekstraat verdwijnen rond 1970 en op Hilledijk pas in 1993.    
29-7-1974 12 Verlengd, volledig traject is nu: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus). Lus Reyerdijk blijft intact.    
11-4-1975 12 Tijdelijk verlegd: richting Gaesbeekstraat via hulpspoor Putselaan.Dit in verband met spoorvernieuwing.      
29-4-1975 12 Tijdelijk verlegd: richting Tuinenhoven via noordelijke spoor. Dit is dus het spoor wat op 11-04 tijdelijk buiten dienst is gesteld.    
24-3-1976 12 Verlegd: richting Tuinenhoven via nieuw spoor Putselaan.      
11-6-1976 12 Verlegd: richting Gaesbeekstraat via nieuw spoor Putselaan.      
9-7-1983 12 in verband met zomerdienstregeling wordt besloten deze lijn dit zomerseizoen niet te laten rijden.      
29-8-1983 12 Heringesteld.      
22-6-1992 12 in verband met zomerdienstregeling tijdelijk opgeheven.      
7-9-1992 12 Heringesteld.      
4-6-1993 12 Na avondspits opgeheven.      
10-6-2000 12 Tijdelijk ingesteld tijdens de Euro-2000; Maashaven (Gaesbeekstraat – Brielselaan (station Maashaven) Putselaan – Hillevliet – Randweg – Breeplein – Beukendaal – Buitendijk – Molenvliet – Spinozaweg (station Lombardijen) – lus Reyerdijk (voor supportersvervoer van stations Maashaven en  Lombardijen naar Breeplein)      
2-7-2000 12 Opgeheven      
1-10-2012 12 Ingesteld als evenementenlijn naar het Stadion Feijenoord; Weena-Stationsplein-Delftseplein-Poortstraat-Weena-Hofplein-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk-Erasmusbrug-Wilhelminakade-Laan op Zuid-Varkenoordseviaduct-Stadionweg-Noorderhelling-Dwarsdijk-Groene tuin-Keizerswaard-Groenix van Zoelenlaan-Groeninx van Zoelenviaduct-P+R Beverwaard      
15-4-2013 12 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
10-6-2013 12 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
29-10-2018 12 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
11-12-2018 12 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
16-9-2019 12 in verband met werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein      
           
1-9-1926 12A Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan). lijnkleur: geel-rood. Bij opening van de hulpbrug (over de Koningshaven) kunnen wagens opgesteld worden op de Oranjeboomstraat, hiertoe is nabij de Nassaukade een derde spoor gelegd. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
23-10-1926 12A     Hillegersberg (Kootschekade)  
19-2-1927 12A Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i..p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug). Sporen Feyenoordstraat en Maaskade o.z. worden vrijwel direct opgebroken.    
19-6-1927 12A Verlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. Tevens wordt, indien de Keizersbrug geopend is, een verbindingsspoor gelegd tussen Noord- en Zuidblaak, voor wagens rijdende in zuidelijke richting.    
25-6-1927 12A Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). De nu verlaten eindpuntlus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft intact in geval van calamiteiten.    
23-5-1928 12A Verlengd, volledig traject is nu: Beukelsdijk (kopeindpunt) – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade –  Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Eerste fase van ontsluiting Beukelsdijkkwartier.Met deze verlenging vervalt traject Station D.P. – Diergaardelaan. Dit traject wordt nog wel bediend door lijnen 2 en 12.    
1-3-1929 12A Verlengd, volledig traject is nu: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Kruisstraat – Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Met deze verlenging in het Beukelsdijkkwartier kan de route van buslijn B worden ingekort.    
1-5-1929 12A Opgeheven vernummerd in lijn 9 en ingekort tot traject Aelbrechtsplein – Randweg    
           

(bijgewerkt t/m 8-9-2021)