Railvervoer

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
19-9-1905 1 Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan – Westerlaan – Park (eindpuntlus Westerlaan).,  lijnkleur: groen..Lijn 1 vervangt paardentramlijn Honingerdijk (Hoflaan) – Park. Isaäc Hubertstraat, later Kralingen De officiële opening van Rotterdams eerste elektrische tramlijn vond daags eerder plaats, uiteraard in het bijzijn van talrijke genodigden
11-10-1906 1     Isaäc Hubertstraat  
16-2-1912 1 Verlegd: Nieuw Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein in plaats van Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.      
1-12-1913 1     Kralingen (Oostzeedijk)  
10-8-1927 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Witte de Withstraat via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.      
17-9-1927 1 Normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
11-10-1927 1 Kleine verlenging: van Park (Westerlaan) naar Parkkade (kopeindpunt bij Wagenveer naar Charlois).      
8-11-1928 1   in verband met werkzaamheden wordt tussen Eendrachtsweg bij Westzeedijk en Scheepstimmermanslaan tijdelijk enkelspoor aldaar.Datum beëinding enkelspoorrijden niet bekend; vermoedelijk heeft dit slechts enkele dagen of weken geduurd.     
4-4-1929 1 Tijdelijk verlegd: in verband met gemeentelijke werkzaamheden Schiedamschesingel richting Parkkade via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg.      
20-4-1929 1 Richting Parkkade normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.      
1-12-1929 1 Verlegd: Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. in plaats van Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z.      
27-10-1930 1 Verlegd: richting Parkkade via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 1 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Parkkade via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.Voor lijn 1 diende een wissel Karrensteeg – Van Hogendorpsplein te worden aangebracht.      
3-7-1933 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Eendrachtsweg.      
3-8-1933 1 Normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.      
6-8-1933 1 Richting Parkkade normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
1-7-1934 1 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  Remise Kralingen als exploitatieremise gesloten.
12-6-1935 1 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
1-7-1936 1 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).  Traject Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Aelbrechtsplein ten dele overgenomen door lijn 7.    
27-8-1938 1 Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op linkerspoor.      
21-6-1939 1 Verlegd: in verband met aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.      
10-5-1940 1 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
17-5-1940 1 Heringesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 4. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
6-6-1940 1   Vanaf 12.00 uur opgeheven.    
14-6-1940 1 Heringesteld: Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).  Traject Oostplein – Schiedam ten dele overgenomen door nieuwe lijn 8. Lijn 1 vervangt voor een deel lijn 7, die na 10 mei 1940 niet is teruggekeerd. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
21-6-1940 1 Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug –  Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).      
22-7-1940 1 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
1-11-1942 1 Verlegd: Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Kruiskade in plaats van Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade. Verlegging via nieuwe verbinding Oostplein – Coolsingel. Het water tussen Noord- en Zuidblaak is gedempt. De aanmerkelijk verbrede straat die nu ontstaan is heet nu simpel Blaak. Kralingen (Oostzeedijk)   
3-5-1943 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Aelbrechtsplein via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
17-5-1943 1     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)   
30-8-1943 1 Verlegd: Coolsingel – Hofplein – nieuwe Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Coolsingel – Kruiskade.       
6-9-1943 1 Verlegd: Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk in plaats van Hofplein – Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade – West Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk. Bogen 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan (gezien vanuit West-Kruiskade) vervallen hiermee en worden vrijwel meteen opgebroken. Sporen Henegouwerplein, op 28 maart 1940 door toenmalige lijn 7 ingebruik genomen,  in verband met werkzaamheden Henegouwerlaan, worden eveneens meteen opgebroken. Kralingen (Oostzeedijk)  
25-12-1943 1   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats Groenendaal) – Aelbrechtsplein.    
14-9-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
8-10-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
14-10-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
10-11-1944 1 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
13-11-1944 1 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
29-11-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
1-12-1944 1 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
16-8-1945 1 Heringesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
3-6-1948 1 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
23-3-1950 1 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden bestrating Beukelsdijk, Honingerdijk – normaalt traject tot Statentunnel bij Beukelsdijk, vervolgens Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).      
4-7-1950 1 Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Beukelsdijk (straatwissel bij Heemraadssingel).      
7-8-1950 1 Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Burgemeester Meineszplein (tijdelijk kopeindpunt).      
23-9-1950 1 Normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.      
1-7-1951 1 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-2-1953 1 Tijdelijk ingekort: in verband met overlast Watersnoodramp tot traject Oostzeedijk (overloopwissel bij remise Kralingen) – Aelbrechtsplein.      
3-2-1953 1 In de loop van de dag normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.      
7-7-1960 1 Kleine wijziging: eindpuntlus Aelbrechtsplein gewijzigd in kopeindpunt.       
24-11-1960 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein in plaats van Coolsingel – Hofplein.      
17-8-1961 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Honingerdijk eindpuntlus tijdelijk gewijzigd in kopeindpunt. Ter plaatse is reeds een overloopwissel aanwezig.      
21-9-1961 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein       
8-3-1962 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
25-7-1962 1 Kleine verlenging: naar nieuwe eindpuntlus Honingerdijk. Dit in verband met wijziging Honingerdijk in verband met aansluiting op Maasboulevard.    
5-7-1963 1 In verband met de onthulling van het Mariniersmonument op het Oostplein wordt het eindpunt Honingerdijk voor enkele uren verplaatst naar de Isaäc Hubertstraat      
5-9-1963 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Honingerdijk via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.      
6-9-1963 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.      
28-2-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Honingerdijk via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
23-10-1964 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel in plaats van Blaak – Coolsingel.      
12-7-1965 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.      
18-7-1965 1 Normaal traject via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.      
22-9-1965 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
23-9-1965 1 Kleine wijziging: kopeindpunt Aelbrechtsplein enigszins verlegd richting kruising met Allard Piersonstraat. in verband met profielwijziging Aelbrechtsplein en aansluiting met toekomstige Beukelsbrug.      
27-2-1966 1 Verlegd: richting Honingerdijk wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 1 Verlegd: richting Aelbrechtsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-4-1966 1 Kleine wijziging: in verband met wijziging verkeerslichten-installatie Aelbrechtsplein wordt vanaf 16.00 uur eind- en beginhalte verplaatst naar Beukelsweg bij Allard Piersonstraat. Rangeren blijft op Aelbrechtsplein zèlf geschieden.      
5-7-1966 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende  avonduren op deze dag via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.      
24-9-1966 1 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
13-10-1966 1 Tijdelijk verlegd: richting Honingerdijk via hulpspoor Weena bij Lijnbaan Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 1 Tijdelijk verlegd: richting Aelbrechtsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
10-11-1966 1 Normale traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
12-12-1966 1 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
23-12-1966 1 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Aelbrechtsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 1 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Honingerdijk via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
8-5-1967 1   Opgeheven, traject Honingerdijk – Stationsplein wordt nu tijdelijk onderdeel van ljin 15.  Het traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein wordt onderdeel van nieuwe buslijn 38. Al voor de zomer van 1967 is de bovenleiding op traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein verwijderd. De sporen in de jaren 1967-1972.  Sporen en bovenleiding Proveniersingel – Stationssingel blijven intact.     
2-9-1967 1 Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
16-9-1967 1 Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.      
18-9-1967 1 Verlegd: richting Honingerdijk tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg.      
2-8-1971 1 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Schiedam op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
25-9-1972 1 Verlegd: richting Schiedam via voorsorteerspoor Goudsesingel bij Mariniersweg.      
1-5-1973 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein – 2e Middellandstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
4-7-1973 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
14-10-1973 1 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein. Inclusief vernieuwde kruising met N.S.-spoor.    
20-10-1973 1 Verlegd: via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein in plaats van Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Bovenleiding Mathenesserweg wordt vrij snel verwijderd. Sporen in de jaren 1973 – 1975.    
4-10-1975 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden brugdek Mathenesserbrug en spoorvernieuwing Mathenesserbrug/Mathenesserdijk via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
27-10-1975 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
12-12-1975 1 Verlegd: in verband met aanleg oost-westlijn richting Schiedam via nieuw spoor Oostplein.      
17-12-1975 1 Idem, richting Honingerdijk.Circuit Oostplein hiermee buiten dienst gesteld.  Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.    
29-4-1977 1 Kleine wijziging: richting Schiedam via nieuw spoor Weena.       
24-4-1979 1 Tijdelijk verlegd: via enkelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.      
23-5-1979 1 Tijdelijke verlegd, doch rijdt nu via nieuw aangelegd spoor.      
29-6-1979 1 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.      
1-12-1979 1 ’s Avonds normaal traject via Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.      
22-10-1979 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug ’s avonds vanaf 21.00 uur (donderdagse koopavond vanaf 22.00 uur) via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
7-10-1981 1 Verlegd: richting Honingerdijk via nieuw sporen Oostplein.      
9-10-1981 1 Idem, richting Schiedam.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.      
22-3-1982 1 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg vrije trambaan tussen Middellandplein en Mathenesserlaan via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein      
6-8-1982 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg.      
9-8-1982 1 Normaal traject via Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg hersteld.      
23-8-1982 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
18-2-1983 1 Tijdelijk ingekort: in verband met plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur  ringlijn Honingerdijk – normaal traject – Mathenesserplein (terug: Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein – normaal traject).      
21-2-1983 1 Normaal traject Honingerdijk – Schiedam hersteld.      
4-9-1983 1 Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconniplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).      
19-11-1984 1 Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Schiedam.Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee. Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee. Behoudens enkele maanden in 1967 is lijn 1 altijd op de Honingerdijk present geweest, deze “traditie” is nu dus doorbroken.    
28-6-1985 1 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).      
5-9-1985 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Eindpuntlus Stadserf vervalt hiermee, doch wordt nog wel facultatief bediend door lijn 4.    
1-7-1986 1 Kleine wijziging: standplaats Oostplein verplaatst van w.z. naar o.z.      
5-6-1989 1 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt grotendeels nog bediend door lijn 7. De verlaten lus op het Oostplein blijft intact.    
31-8-1992 1 Tijdelijk verlegd: in verband met aanbrengen overkapping van busstation Marconiplein aldaar via sporen van lijn 4.      
7-9-1992 1 Ingekort: tot traject Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Schiedam-Woudhoek.Traject Station Blaak – Stationsplein vervalt hiermee.  Sporen en bovenleiding lus via Ds. Jan Scharpstraat – Blaak worden successievelijk verwijderd.    
12-10-1992 1 Teruggelegd: weer via eigen sporen Marconiplein.      
30-1-1995 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconinplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester Van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend op maandag t/m donderdag van ca. 7.00 tot 18.15 uur, op vrijdag van ca. 7.00 tot 21.15 uur en op zaterdag van ca. 9.00 tot 18.15 uur. Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam bereden.    
25-9-1995 1 Tijdelijk ingekort: in verband met verzakking sporen bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland tot traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).      
23-10-1995 1 Normaal traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
6-11-1995 1 Tijdelijk verlegd: in verband met vertraging als gevolg van bouwverkeer Coolsingel bij bouw Beurspassage van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 en 18.00 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein. ’s Avonds is deze verlegging niet van toepassing daar deze lijn dan slechts rijdt op traject Centraal Station – Schiedam.    
20-11-1995 1 Van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 uur en 18.00 uur normaal traject Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
2-6-1996 1 Ingekort: tot traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek.Het facultatief bereden traject Oostplein – Centraal Station vervalt hiermee, en is nu onderdeel van de nieuwe lijn 17.      
20-10-1996 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
1-6-1997 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat bij Mathenesserplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-6-1997 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
21-6-1997 1 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein (eindpuntlus rondom metrostation) en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek.      
23-6-1997 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
1-9-1997 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend van maandag t/m vrijdag van aanvang dienst tot ca. 18.00 uur (op koopavonden tot ca. 21.30 uur). Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek bereden.Op zon- en feestdagen geen exploitatieve koppeling meer aan lijn 13.    
20-9-1997 1 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek.  Op het tramloze deel wordt met bussen gependeld.    
28-8-2000 1 Verlengd, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).      
17-4-2001 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing tussen West-Kruiskade en Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
10-6-2001 1 Teruggelegd: via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.      
20-7-2001 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
8-4-2002 1 Tijdelijk verlegd: in verband met grondsanering (verwijderen asbest) Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
13-4-2002 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
13-4-2002 1 Tijdelijk ingekort: in verband met verlegging sporen Broersvest tot traject De Esch – Marconiplein (eindpuntlus).      
15-4-2002 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.Sporen tussen Koemarkt en Proveniersbrug nu naar het midden verlegd.       
9-5-2002 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing en reconstructie Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
10-5-2002 1 Tijdelijk verlegd: vanaf 16.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
13-5-2002 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
15-2-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein via  – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.      
17-2-2003 1 Vanaf 16.00 uurnormaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
9-5-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur  via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein.      
12-5-2003 1 Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
11-8-2003 1 Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: in verband met werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.      
13-8-2003 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
18-8-2003 1 Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: in verband met werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.      
19-8-2003 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
15-11-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Burgemeester van Walsumweg en Blaak via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
17-11-2003 1 Normaal traject via Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
14-2-2004 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing West-Kruiskade en 1e Middellandstraat via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
19-6-2004 1 Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
19-2-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden aan TramPluslijn 23 tot traject De Esch – Schiedam (Stadserf, driehoek).      
19-2-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.      
21-2-2005 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld. De inkorting welke gold op 19-02/20-02 vindt ook plaats op 26-02/27-02, 05-03/06-03, 12-03/13-3 en 02-04/03-04.    
21-2-2005 1 Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
11-4-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden aan TramPlusvoorzieningen tussen Honingerdijk en Blaak tot traject Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade (terug: West-Kruiskade – Kruisplein) – bestaand traject – Schiedam-Woudhoek.      
5-5-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Rotterdamsedijk tot traject Stadserf (driehoek) – Woudhoek.      
9-5-2005 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
23-5-2005 1     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
27-6-2005 1 Verlegd: richting Schiedam-Woudhoek via Kruisplein – hulpsporen Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena in plaats van rechtstreeks Kruisplein – Weena.      
4-7-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
8-7-2005 1     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
10-7-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein gedurende deze dag richting Woudhoek via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.      
22-8-2005 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.      
22-8-2005 1 Ingekort: in verband met TramPlus-werkzaamheden tot traject Centraal Station – Schiedam (driehoek Prinses Beatrixlaan).      
26-9-2005 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
3-10-2005 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld, traject zoals tot 11-04-2005.      
31-10-2005 1 Opgeheven (vernummerd in lijn 21).      
28-7-2008 1 tijdelijke pendeldienst Wilhelminaplein-Stationsplein ter vervanging metro ingesteld      
11-8-2008 1 ingekort Stationsplein-Beurs      
15-8-2008 1 opgeheven      
13-5-2010 1 ingesteld Stationsplein-Beurs in verband met stremming metroverkeer als gevolg van werkzaamheden       
17-5-2010 1 opgeheven      
           

(bijgewerkt t/m 04-09-2021)