Railvervoer

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
25-10-1906 4 Ingesteld: Oude Hoofdplein (kopeindpunt) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein – Westerstraat) lijnkleur: geel. Lijn 4 vervangt paardentramlijn Oude Hoofdplein – Willemsplein. Isaäc Hubertstraat  
25-3-1924 4 Kopeindpunt Oude Hoofdplein gewijzigd in eindpuntlus Oosterkade,  standplaats om vertrektijd af te wachten op Oude Hoofdplein blijft gehandhaafd.    
3-5-1927 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kruisstraat via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).       
29-6-1927 4 Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg hersteld.      
1-5-1929 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, standplaats Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug). Traject Mauritsweg – Willemsplein vervalt hiermee. Dit wordt nu bediend door lijn 14.    
1-8-1929 4 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.      
5-9-1929 4 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.      
14-9-1929 4 Verlengd, volledige traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).      
1-11-1929 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Dirk Danestraat – Mathenesserdijk vervalt hiermee.    
1-12-1929 4   Sporensituatie Oostplein gewijzigd.    
1-4-1933 4 Verplaatsing eindpunt Oude Hoofdplein naar Oosterkade, traject verder ongewijzigd.      
1-7-1934 4 Eindpunt Oosterkade via lus Oude Hoofdplein verplaatst naar overloopwissel Oosterkade bij Station Maas.   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
27-8-1938 4 Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op rechterspoor.      
2-11-1939 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug.      
10-5-1940 4 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
17-5-1940 4 Heringesteld : Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen –  Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 1. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
6-6-1940 4 Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Ringlijn-traject, tegengesteld aan traject lijn 1 vervalt hiermee.      
14-6-1940 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).      
22-7-1940 4 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
11-8-1942 4   Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje*8).    
31-3-1943 4 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Station Maas – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).       
1-4-1943 4 Tijdelijk verlengd: Station Maas – bestaand traject tot Vierambachtsstraat bij Van Heusdestraat, vervolgens Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
3-4-1943 4 Normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.      
31-5-1943 4   Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Oosterkade. Deze lus loopt via het plantsoen aldaar.    
20-6-1943 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe Kruisstraat      
22-8-1943 4 Tijdens avonduren in verband met strafmaatregelen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Station Maas – normaal traject tot Mathenesserbrug bij Mathenesserdijk, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat).      
30-8-1943 4 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
12-9-1943 4   Tijdens avonduren normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.    
14-9-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
8-10-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
14-10-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
10-11-1944 4 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
13-11-1944 4 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
29-11-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
1-12-1944 4 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-10-1945 4 Heringesteld: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen in plaats van standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
19-7-1947 4 Tijdelijk verlegd: in verband met aanlegcollecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
3-5-1948 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-6-1948 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
23-6-1948 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Mathenesserweg tussen Mathenesserbrug en Dirk Danestraat via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserweg.  Voor deze verlegging werden sporen gelegd op P.C. Hooftplein en in Dirk Danestraat.    
9-10-1948 4 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
22-10-1948 4 Normaal traject via Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein hersteld.  Tijdelijke sporen en bovenleiding P.C. Hooftplein en Dirk Danestraat worden meteen weer verwijderd.    
10-3-1949 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe sporen Kruisstraat.      
11-3-1949 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe sporen Kruisstraat      
1-7-1951 4 Verlegd: via circuit Hofplein.      
4-10-1953 4 Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus) – Schiedam a.g.v. sluiting Station Maas. Daar er op het Oostplein geen ruimte voor een standplaats is wordt bij aankomst meteen teruggereden naar Schiedam, dus feitelijk exploitatie als ringlijn Schiedam – Oostplein – Schiedam. Sporen en bovenleiding traject Station Maas (Oosterkade) – Oostplein blijven intact.    
1-7-1954 4 Opgeheven,  wordt gecombineerd met lijn 8 tot ringlijnen 4A en 4B.    
4-11-1967 4 Ingesteld (ex lijn 14): Hillgersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).   Hillegersberg (Kootsekade)  
24-4-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
21-7-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
8-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
24-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
30-10-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
2-8-1971 4 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Heemraadsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
18-7-1973 4 Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via oostelijke spoor Kruisplein.      
31-7-1973 4 Richting Hillegersberg weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.      
17-10-1974 4 Tijdelijk verlegd: standplaats Heemraadsplein verplaatst naar Heemraadstraat.      
28-10-1974 4 Normale standplaats Heemraadsplein hersteld.      
13-3-1975 4 Verlegd: via nieuwe eindpuntlus Heemraadsplein, met standplaats aan n.z.Oude lustraject via Heemraadstraat – Korenaarstraat vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden vrij snel verwijderd.    
7-2-1977 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
14-3-1977 4 Kleine wijziging: in verband met werkzaamheden Weena aldaar richting Schiedam tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.      
12-4-1977 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
29-4-1977 4 Kleine wijziging: richting Heemraadsplein via nieuw spoor Weena.      
25-9-1979 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
28-9-1979 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-5-1980 4 Tijdelijk verlegd: indien in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
30-6-1980 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
14-9-1981 4 Richting Heemraadsplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
4-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenwg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (tijdelijk driehoeken met standplaats w.z.).      
16-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
29-3-1985 4 Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
9-4-1985 4 Ingekort: in verband met rioolwerkzaamheden Bergse Dorpsstraat tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Heemraadsplein. Tussen Hillegersberg en Station Noord pendelt een tijdelijk buslijn 30.    
31-5-1985 4 Eindpuntlus Heemraadsplein met standplaats aan n.z. hersteld.      
10-7-1985 4 Verlengd en normaal traject hersteld, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat (tijdelijk enkelspoor) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam vervalt ’s avonds na 18.00 uur, op zaterdag na 17.00 uur. Buiten deze tijdstippen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus) bereden. Tijdens koopavonden donderdag (Schiedam) en vrijdag (Rotterdam) wordt tot 21.00 uur doorgereden. Eindpuntlus Heemraadsplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door ingekorte lijn 8. Deze verlenging betekent terugkeer van tram tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat, op 18-08-1980 door lijn 8 verlaten in verband met aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Uiteraard vervalt Met ingang van deze datum de tijdelijk pendelbuslijn 30 tussen Hillegersberg en Station Noord.    
2-10-1985 4 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Bergse Dorpsstraat.      
8-11-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.      
26-9-1986 4 Kleine wijziging: in verband met bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Hillegersberg tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.      
28-10-1986 4 Richting Hillegersberg weer via eigen haltespoor Stationsplein.      
12-11-1989 4 Verlegd: via Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein in plaats van Noordsingel – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein. Sporen en bovenleiding Hofdijk en Katshoek worden successievelijk verwijderd. Verlegging noodzakelijk in verband met aanleg Willemsspoortunnel. Overigens was tracé via Heer Bokelweg al rond 1968 geprojecteerd.    
16-11-1989 4 Tijdelijk verlegd: in verband met problemen verkeersinstallatie Schiekade/Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade. Het nieuwe traject via Heer Bokelweg nu al buiten dienst. Buslijn 45 die tussen Noordsingel bij Bergweg en Heer Bokelweg bij Schiekade wèl langs traject lijn 4 rijdt wordt met enkele bussen versterkt.    
4-12-1989 4 Vanaf 13.50 uur normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
5-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
7-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
12-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
14-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
11-6-1990 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraa) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Traject Mauritsweg – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is Met ingang van deze datum westelijk trajectdeel van lijn 6.    
24-4-1992 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
27-4-1992 4 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen hersteld.      
22-6-1992 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Van Oldenbarneveltstraat – Spangen vervalt hiermee, maar is vanaf nu tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen van onderdeel van lijn 6.    
31-8-1992 4 Standplaats Marconiplein tijdelijk verplaatst van n.z. naar z.z.      
28-10-1992 4 Standplaats Marconiplein weer aan n.z.      
25-6-1993 4 Tijdelijk ingekort: in verband met verscherpte bewaking woning Turkse consul Straatweg tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein (- Schiedam).      
30-6-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein ( – Schiedam) hersteld.      
1-10-1993 4 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – normaal traject – Marconiplein (- Schiedam).      
4-10-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (- Schiedam) hersteld.      
22-8-1994 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
30-1-1995 4     Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
28-5-1995 4   Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagen gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 7, dus traject Hillegersberg – Marconiplein – traject lijn 7 – Burgemeester Oudlaan.    
20-8-1995 4     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
14-1-1996 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)      
24-3-1996 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).      
2-6-1996 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
28-3-1998 4 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
5-4-1998 4 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
7-9-1998 4   Exploitatieve koppeling aan lijn 7 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen.    
10-4-1999 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg bij Bergse Dorpsstraat vanaf 18.00 uur traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
12-4-1999 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
25-8-2000 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-8-2000 4 Teruggelegd: via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-8-2000 4 Beperking dienst: bediening traject Marconiplein – Schiedam nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.      
27-10-2000 4 Tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 3: Stationsplein – bestaand traject – Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – route lijn 3 – Stationsplein.      
29-10-2000 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
13-7-2001 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 3: Schiedam/Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – lijn 3 – Diergaarde Blijdorp.      
20-7-2001 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
11-1-2002 4 Kleine wijziging: in verband met reconstructie Broersvest wordt eindpuntlus Stadserf gewijzigd in driehoek.      
11-2-2002 4 Tijdelijk ingekort: in verband met reconstructie Broersvest wordt op maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren traject Marconiplein – Schiedam niet bediend.      
10-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
17-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
18-3-2002 4 Teruggelegd: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren hersteld.      
4-11-2002 4   Beperking exploitatie: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren vervallen. Vanaf nu dus uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein.     
15-2-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
17-2-2003 4 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
9-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
12-5-2003 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
19-5-2003 4 Normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
2-6-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Heemraadsplein en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
6-6-2003 4 Vanaf 17.00 uur normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
15-9-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
11-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
14-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-10-2003 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
18-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
19-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
24-11-2003 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
24-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Eendrachtsplein richting Hillegersberg via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein.      
1-12-2003 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein hersteld.      
23-8-2004 4 Ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (lus via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg). Sporen en bovenleiding tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat blijven intact.    
10-1-2005 4 Verlegd: richting Heemraadsplein rechtstreeks Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein in plaats van Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
10-1-2005 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg. Laatstgenoemde remise blijft onderdak bieden voor “museumcollectie” van Stichting ROMEO.  
19-2-2005 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
21-2-2005 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
29-3-2005 4 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus) Beperkte dienst: traject Hillegersberg – Marconiplein wordt uitsluitend bereden van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur. Van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur en op zon- en feestdagen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Heemraadsplein bereden.    
11-4-2005 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
23-5-2005 4     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
27-6-2005 4 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
4-7-2005 4 Bediening trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein tijdelijk vervallen. Alle diensten dus traject Hillegersberg – Heemraadsplein.      
8-7-2005 4     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
22-8-2005 4 Trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein hersteld, nu volledige dienst Hillegersberg – Marconiplein.      
7-1-2006 4 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met reconstructie- en spoorvernieuwing Bergse Dorpstraat tot traject Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – bestaand traject – Marconiplein.      
18-3-2006 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
22-4-2006 4 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
4-8-2006 4     Tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in verband met testen chipkaartapparatuur.  
28-8-2006 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein hersteld.      
10-12-2006 4     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
14-1-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
9-2-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Hillegersberg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – Schiekade.      
24-2-2007 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Marconiplein tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg..      
12-3-2007 4 Richting Marconiplein normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
6-10-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing bogen Noordsingel – Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade.      
8-10-2007 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
14-1-2008 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
11-2-2008 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
3-3-2008 4 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
14-8-2008 4 normale route via Lage Erbrug hersteld      
27-1-2009 4 ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 8) in verband met defecte hoogspanningskabel op de Straatweg      
29-1-2009 4 normale route tot de Molenlaan hersteld      
9-10-2009 4 aanpassing eindpunt Molenlaan voor Citadistrams gereed      
5-7-2010 4 gesplitst: Molenlaan-Proveniersplein (overgang op 25 noord) en Proveniersplein-Marconiplein in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
1-8-2010 4 normale route hersteld      
28-3-2011 4 tijdelijke omleiding via Mathenesserlaan-Mathenesserbrug en Mathenesserdijk in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg      
16-5-2011 4 normale route via de Schiedamseweg hersteld      
19-9-2011 4 tijdelijk ingekort via eindpuntlus op het terrein van de  Centrale Werkplaats Kleiweg in verband met aanpassing sporen eindpunt Molenlaan  voor Citadistrams       
15-10-2011 4 normale route naar Molenlaan hersteld      
2-1-2012 4 tijdelijk verlegd tussen Heemraadsplein en Marconiplein via de Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Mathenesserbrug-Mathenesserdijk in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
12-3-2012 4 tijdelijk verlegd via de gehele Mathenesserlaan in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
1-5-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
17-5-2012 4 tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
21-5-2012 4 tijdelijk verlegd via de Mathenesserlaan tot het Heemraadsplein en vandaar weer via de Nieuwe Binnenweg naar de Lage Erfrbrug in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
24-5-2012 4 normale route hersteld      
16-6-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
18-6-2012 4 normale route via het Stationsplein hersteld      
13-10-2012 4 normale route via de gehele Nieuwe Binnenweg hersteld      
9-12-2012 4 verlengd vanaf het Marconiplein naar Spangen (Spartastraat)      
15-4-2013 4 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
27-5-2013 4 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Schiedamseweg gekoppeld aan lijn 8, traject naar Spangen opgeheven      
10-6-2013 4 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
16-9-2013 4 normale route hersteld, nieuw eindpunt Marconiplein       
16-9-2013 4 in verband met werkzaamheden op de Bergweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolenstraat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 8; pendelbuslijn 87 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. CW Kleiweg en remise Hillegersberg onbereikbaar.    
30-9-2013 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poort-straat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat      
21-10-2013 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
18-11-2013 4 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
4-8-2014 4 in verband met werkzaamheden via Bergweg-Schiekade in plaats van Noordsingel-Heer Bokelweg      
4-8-2014 4 in verband met werkzaamheden ingekort tot Bergweg-Zaagmolenstraat en exploitatief gekoppeld aan lijn 8   vervangende pendelbus 704 naar Molenlaan    
1-9-2014 4 normale route vanaf de Bergweg naar eindpunt Molenlaan hersteld      
13-10-2014 4 in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadsplein vervangende pendelbus 704 Eendrachtsplein – Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg    
20-10-2014 4 in verband met afsluiting Claes de Vrieselaan omgeleid via Middellandstraat en Vierambachtstraat en Mathenesserdijk      
3-11-2014 4 omleiding via Claes de Vrieselaan en Mathenesserlaan hersteld      
8-11-2014 4 normale route via Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
9-11-2014 4 normale route via Eendrachtsweg en Nieuwe Binnenweg hersteld      
2-3-2015 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Molenlaan-Centraal Station en Van Oldenbarneveltstraat-Marconiplein, gekoppeld aan lijn 8       
10-4-2015 4 normale route  via Kruisplein hersteld      
3-10-2015 4 in verband met werkzaamheden Heer Bokelweg via Bergweg-Schiekade in plaats van Noordsingel      
2-11-2015 4 normale route via Noordsingel en Heer Bokelweg hersteld      
16-7-2016 4 in verband met werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Molenlaan-Schiekade-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Marconiplein-Centraal Station traject via Noordsingel-Heer Bokelweg vervallen; buslijn 38 via Noordplein-Heer Bokelweg-Schiekade-Proveniersstraat-Proveniersplein-Stationssingel-Walenburgerweg-Statenweg-Statentunnel, resp. Statentunnel-Walenburgerweg-Schiekade-Heer Bokelweg-Noordplein.     
22-8-2016 4 normale route hersteld      
3-9-2016 4 in verband met werkzaamheden Bergweg via route lijn 8 tussen Benthuizerstraat en Hofplein      
23-11-2016 4 normale route via Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
24-6-2017 4 in verband met werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Bergweg en Molenlaan opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 8) vervangende pendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan    
21-8-2017 4 tijdelijk verlegd naar eindpunt Kleiweg       
4-9-2017 4 in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadsplein      
16-10-2017 4 normale route van/naar de Molenlaan hersteld      
13-11-2017 4 normale route via Mauritsweg-Nieuwe Binnenweg hersteld      
26-2-2018 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Molenlaan-Centraal-Station en Marconi-plein-Beurs      
19-3-2018 4 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
2-4-2018 4 normale route via Stationsplein hersteld      
27-8-2018 4 in verband met werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 8      
29-10-2018 4 normale route via Schiedamseweg naar Marconiplein hersteld      
3-6-2019 4 in verband met werkzaamheden Straatweg ingekort tot Kleiweg vervangende pendelbus 704 in ringlijn tussen station Noord en Molenlaan    
22-7-2019 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
16-9-2019 4 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
21-10-2019 4 in verband met werkzaamheden Hofplein en Noordsingel gesplitst in Marconiplein-Stationsplein en Molenlaan-Diergaarde Blijdorp via de Bergweg-Schiekade en Provenierssingel ipv via Noordsingel en Heer Bokelweg  Tussen Molenlaan en Blijdorp administratief als lijn 124 aangeduid.    
9-11-2019 4 normale route via Weena-Hofplein hersteld lijn 124 opgeheven    
24-8-2020 4 in verband met werkzaamheden  Burgemeester van Kempensingel ingekort tot lus terrein CW Kleiweg pendelbus 704 tussen Station Noord en Molenlaan    
5-9-2020 4 normale route vanaf Straatweg naar eindpunt Molenlaan hersteld      
24-10-2020 4 normale route tussen Centraal Station en  Marconiplein hersteld      
17-7-2021 4 in verband met werkzaamheden aan de Schiekadebak wordt gereden via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Zaagmolendrift-Zaagmolenbrug-Linker Rottekade-Jonker Fransstraat-Goudsesingel-Pompenburg      
4-9-2021 4 normale route via Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg-Schiekade hersteld      
25-10-2021 4 in verband met werkzaamheden Bergweg-Zaagmolenstraat wordt gereden via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Zaagmolendrift-Zaagmolenbrug-Linker Rottekade-Jonker Fransstraat-Goudsesingel-Pompenburg (route lijn  8)      
27-11-2021 4 normale route via Heer Bokelweg-Noordsingel-Bergweg hersteld      
10-1-2022 4 in verband met werkzaamheden Schiedamseweg en Lage Erfbrug ingekort tot Heemraadsplein       
24-12-2022 4 normale route tot Marconiplein hersteld      
           
1-7-1954 4A Ingesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat*9 – Stationsplein – Stationsweg – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg). Lijnfilms van deze lijn filmen zwarte cijfers op witte achtergrond. Lijnaanduiding 4A is een zuiver administratieve aanduiding.    
28-2-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Goudsesingel – Schiedam via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
6-3-1966 4A Verlegd: richting Goudesingel-Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
22-10-1966 4A Tijdelijk verlegd: richting Goudsesingel – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
23-12-1966 4A Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Goudsesingel – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
8-5-1967 4A     Exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in plaats van remise Delfshaven.  
18-5-1967 4A Verlegd: in verband met ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Middellandstraat – Goudsesingel – Nieuwe Binnenweg – Schiedam via hulpsporen aan z.z.      
           
19-10-1954 4A/B Verlegd: West-Kruiskade – Kruisplein – nieuwe Stationsplein – Weena in plaats van West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat – oude Stationsplein – Stationsweg – Weena v.v.      
20-6-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
20-8-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg v.v.      
8-10-1956 4A/B Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
25-5-1960 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
24-11-1960 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest v.v. in plaats van Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest v.v.      
21-9-1961 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
8-3-1962 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
2-2-1964 4A/B Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein v.v.      
23-10-1964 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v. in plaats van Blaak – Schiedamsevest v.v.       
13-10-1965 4A/B Kleine wijziging: eindhalte Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd, zodat hier nu aan de rechterzijde kan worden uitgestapt. Deze maatregel is nodig daar Met ingang van de winterdienst, op 23-10, op lijn 4A éénrichtingmaterieel zal worden ingezet met slechts deuren aan de rechterzijde. Op lijn 4B blijft het bestaande materieel worden ingezet met deuren aan beide zijden.    
2-5-1966 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein.      
17-9-1966 4A/B Normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein v.v. hersteld.      
24-9-1966 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
10-11-1966 4A/B Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
12-12-1966 4A/B Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
1-5-1967 4A/B Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
27-8-1967 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein v.v.      
28-8-1967 4A/B Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest in plaats van Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v.      
2-9-1967 4A/B Opgeheven,  opgenomen in nieuwe lijnen 1 en 8.    
           
1-7-1954 4B Ingesteld: route tegengesteld aan lijn 4A.      
5-4-1955 4B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via zuidelijk spoor Mathenesserbrug.      
5-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Middellandstraat – Schiedam via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
27-2-1966 4B Verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
13-10-1966 4B Tijdelijk verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
30-12-1966 4B Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Middellandstraat – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
8-5-1967 4B     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
19-5-1967 4B Verlegd: in verband met ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Nieuwe Binnenweg – Goudsesingel – Middellandstraat – Schiedam.      
           
1-4-1943 4-8 Ingesteld: pendeldienst Marconiplein (eindpuntlus) – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt); gecombineerde lijn.      
3-4-1943 4-8 Gecombineerde lijn opgeheven.      

(Bijgewerkt t/m 19-4-2022)