RET busroutes

Het gemak waarmee bussen een andere route kunnen kiezen heeft alles te maken met de hoeveelheid wijzigingen van de verschillende lijnen. Onderstaand een opgave van de routes die de RET buslijnen van 1928 tot (voorlopig) 2010 hebben gevolgd.

Rochussenstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum              lijn (Letter/Nummer)    Route

26-5-1928 A Om 14.00 uur ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (Eerste buslijn, geëxploiteerd door de R..E.T.. Daar de bestelde bussen nog niet afgeleverd zijn wordt de lijn voorlopig geëxploiteerd met particuliere bussen.(*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Nederlandsche Nijverheids-tentoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.))
26-5-1928 B Om 14.00 uur ingesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwehaven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z..z) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
27-5-1928 C Ingesteld: Groote Markt – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Beperkte dienst: uitsluitend dienst op dagen met druk vervoer (voornamelijk zaterdag en zondag). Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
7-7-1928 B M.i.v. deze datum wordt de dienst nog maar gedeeltelijk onderhouden met gehuurde bussen.
21-7-1928 B M.i.v. deze datum wordt de dienst volledig met eigen bussen geëxploiteerd.
27-7-1928 A M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
12-8-1928 C M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
1-10-1928 A Opgeheven (einde tentoonstelling).
1-10-1928 B Routeverlenging: vanaf Willem de Zwijgerplein via Beukelsdijktunnel*   naar Henegouwerplein. (*Beukelsdijktunnel=smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
1-10-1928 C Opgeheven (einde tentoonstelling).
22-10-1928 B Routeverlenging: vanaf Henegouwerplein via Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk naar Aelbrechtsplein. (Verlenging om het Beukelsdijkkwartier beter te kunnen bedienen.)
25-10-1928 D Ingesteld: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Schansweg – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Overschie (Schielaan nabij Rijksweg). (Vervangt motortramlijn Slagveld – Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat). *pand nr. 34 moet de bus worden teruggestoken. Dit is een buitenlijn,   daar het “dorp” Overschie nog een zelfstandige gemeente is. Pas op 1 augustus 1941 zal Overschie worden geannexeerd door Rotterdam.)
2-11-1928 D Routewijziging: er wordt gereden via Schieweg – nieuwe weg langs kanaal* – Blijdorpbrug – Rijksweg in plaats van via Schansweg. (*nieuwe weg langs kanaal=huidige Kanaalweg.)
28-1-1929 B Dienst wordt versterkt met aanvullingsdiensten op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein. (Deze aanvullingsdiensten worden gereden met gehuurde bussen.)
16-2-1929 F Ingesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). (Op verzoek van schippers in de Waalhaven heeft deze dienst reeds enkele dagen tevoren ook reeds gereden. De dienst wordt grotendeels onderhouden met gehuurde bussen.)
1-3-1929 B Route ingekort tot traject Station Maas – Burg. Meineszplein; tevens aanvullingsdienst op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein vervallen.
2-4-1929 D Routewijziging: er wordt wederom via Schansweg gereden (in plaats van via nieuwe weg langs kanaal – Blijdorpbrug).
24-4-1929 A Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Locatie van de Bloemententoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.)
30-4-1929 A Opgeheven (einde tentoonstelling).
1-8-1929 A Ingesteld: Pompenburgsingel (Galerij) – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan; terug: Veerlaan – Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan – Veerlaan). (N.B.: bij ontoegankelijke Jan Kuitenbrug wordt richting Katendrecht gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Roobrug – Spaanschekade – Spanjaardbrug – Koningsbrug – Bolwerk; richting Pompenburg wordt dan gereden via Bolwerk – Koningsbrug – Spaanschekade – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.)
1-8-1929 B M.i.v. deze datum wordt een gedeelte van de dienst onderhouden met gehuurde bussen. (Als gevolg van tijdelijk tekort aan bussen (instelling lijn A).)
15-8-1929 A Routewijziging: Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. (Tevens vervalt omleidingsroute indien Jan Kuitenbrug ontoegankelijk is.)
21-8-1929 F M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
22-8-1929 B M.i.v. deze datum wordt de dienst weer volledig onderhouden met eigen bussen.
4-9-1929 F Gedeeltelijk exploitatie met gehuurde bussen i.v.m. versterking buslijn D als gevolg van jubileumfeesten in Overschie.
7-9-1929 F Volledige exploitatie met eigen bussen.
1-12-1929 H Ingesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat (terug: Schippersstraat – Haspelstraat – Boschpolderstraat – Boschpolderplein) – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Heemraadssingel o.z. – Graaf Florisstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel* – Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel w.z. – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Kabeljauwschestraat – Heer Vrankestraat (terug: Heer Vrankestraat – Hoekschestraat – Soetendaalscheweg). (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper huidige Statentunnel. Dienst wordt ten dele onderhouden met gehuurde bussen.)
14-3-1930 A Eindpuntstandplaats Veerlaan gewijzigd zodat nu richting Pompenburgsingel direct de Veerlaan kan worden opgereden in plaats van via Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan.
24-3-1930 F Eindpuntstandplaats Vlaskade enigszins gewijzigd. (Teneinde passagiers een makkelijker overstap op tramlijn 2 te kunnen bieden.)
25-4-1930 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
25-4-1930 H In verband met de bloemententoonstelling in de Nenijto worden extra diensten ingelegd.
4-5-1930 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
4-5-1930 H De extra diensten i.v.m. de bloemententoonstelling vervallen.
14-6-1930 H M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
23-6-1930 K Ingesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Thomas à Kempisstrraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat – Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rubenslaan; terug: West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan). (Stadslijn Schiedam, voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
23-6-1930 L Ingesteld: Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rembrandtlaan) – West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Thomas à Kempisstraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven –Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
23-6-1930 M Ingesteld: Station Schiedam (Stationsplein ) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
27-10-1930 A Routewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer wordt richting Katendrecht gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt in plaats van via Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt.
27-10-1930 B Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer richting wordt richting Station Maas gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Boijmansstraat – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt in plaats van via Boijmansstraat – Soetensteeg.
29-12-1930 A Routeverlenging: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – enz. (Het trajectdeel Pompenburgsingel – Slagveld vervalt.)
29-1-1931 D Routewijziging: via Nieuwe weg langs Kanaal (latere Kanaalweg) in plaats van Schansweg.
17-4-1931 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
27-4-1931 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
20-5-1931 B Wijziging eindpuntstandplaats Burg. Meineszplein: eindhalte verplaatst van Beukelsdijk bij Burg. Meineszplein naar Burg. Meineszplein tussen Beukelsweg en Van Cittersstraat en beginhalte van Burg. Meineszplein bij Van Cittersstraat naar Burg. Meineszplein bij Tidemanstraat.
12-6-1931 D Eindpuntstandplaats Schielaan gewijzigd: voortaan wordt gekeerd bij eindhalte Schielaan vóór pand no. 35 met een beginhalte aan de overzijde. Er wordt dus niet meer doorgereden tot het einde van de Schielaan bij de Rijksweg.
12-6-1931 H Routewijziging: i.v.m. verplaatsing van eindpuntstandplaats Heer Vrankestraat bij standplaats tramlijn 3 aldaar wordt richting Heer Vrankestraat gereden via Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat in plaats van via Kabeljauwschestraat; richting Boschpolderplein wordt gereden rechtstreeks Soetendaalscheweg – Bergweg in plaats van via Hoekschestraat – Soetendaalscheweg.
14-9-1931 K Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan) – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat – West Frankelandschestraat – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein).
14-9-1931 L Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Rubensplein) – Rembrandtlaan – West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein).
13-1-1932 A Routewijziging: Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. (Route verlegd via nieuwe Jan Kuitenbrug.)
29-4-1932 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
8-5-1932 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
8-5-1932 N Ingesteld: Wilhelminakade (bij veerdienst) – Parallelweg – Hillelaan – Pretorialaan – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Groene Hilledijk – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Beukendaal – Beukendaal (Bongert).
4-8-1932 B Opgeheven; voor een groot deel vervangen door tramlijn 6, die nu via Coolsingel – Zeevischmarkt – Noordblaak is verlegd.
1-3-1933 N Opgeheven.
1-4-1933 A Route-inkorting: Coolsingel bij Postkantoor (Meent) – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent) – Van Hogendorpsplein enz. (Het trajectdeel Station D.P. – Coolsingel bij Meent vervalt.)
20-4-1933 D Routewijziging: er wordt gereden via Schieweg – Stadhoudersweg – Statenweg o.z. (terug w.z.) – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Routewijziging i.v.m. bediening uitbreiding wijk Bergpolder.)
5-5-1933 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
14-5-1933 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
29-9-1933 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Beurs Dameskroniek.)
1-10-1933 L Opgeheven.
1-10-1933 M Route ingekort tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein).
8-10-1933 E Opgeheven (einde beurs).
1-12-1933 K Routewijziging: Nassaulaan – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat).- Sint Liduïnaplein.
1-7-1934 C Ingesteld: Park (Westerlaan) – Westerlaan – Calandstraat – Veerhaven – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoord – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Feijenoordstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
1-7-1934 D Routewijziging: er wordt gereden via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Statenweg – Statenweg o.z. in plaats van via Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Stadhoudersweg. (Routewijziging i.v.m. bediening nieuwe wijk Blijdorp.)
2-7-1934 C Van maandag t/m zaterdag tijdens de spitsuren wordt de route vanaf   Westerlaan verlengd via Westerkade naar Wagenveer (Parkkade).
1-10-1934 C Route verlengd (facultatief): Parkkade (Wagenveer) – Parkkade – Westerlaan enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Parkkade – Westerlaan wordt uitsluitend bediend gedurende de uren dat het Wagenveer (naar/van Charlois) door personenveerboten wordt vervangen.)
1-10-1934 F Route verlengd: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade enz.
5-11-1934 D Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Schiekade tijdelijk verlegd via Slagveld – Diergaardelaan – Kruisstraat – Kruiskade (terug Kruiskade – Slagveld) – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Beukelsdijktunnel – Statenweg.
15-11-1934 C Routewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via linker rijstraat van Calandstraat. (I.v.m. slechte toestand van rechter rijstraat. Vermoedelijk tijdelijke maatregel!)
26-11-1934 D Routewijziging: er wordt gereden via Statenweg o.z. (terug w.z.) – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Het stukje Schieweg tussen Statenweg en Vroesenlaan wordt aan het verkeer onttrokken i.v.m. verdere ontwikkeling wijk Blijdorp.)
6-12-1934 D Normale route via Slagveld – Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Statenweg hersteld.
10-12-1934 8 Ingesteld: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt –   Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt (tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend ’s morgens vroeg en ’s avonds laat; aanvulling op tramlijn 8, en volgt tussen Koemarkt en Rozenburgerplein route van lijn M; de eerste R.E.T.-buslijn met lijnletteraanduiding.)
28-12-1934 A Routewijziging: gaande richting Coolsingel bij Postkantoor (Meent) wordt gereden via Coolsingel – Raadhuisstraat – Bulgersteynstraat – Meent; gaande richting Katendrecht via Meent – Coolsingel in plaats van rondje Coolsingel – Meent – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel.
1-1-1935 C Op deze lijn wordt, net zoals op een aantal tramlijnen, een proef gehouden met het zogenaamde “sectietarief”.
2-1-1935 A Routewijziging: i.v.m. aanvang bouw nieuwe Beurs langs Coolsingel wordt het eindpuntrondje bij Coolsingel andermaal gewijzigd: komende van Katendrecht: Coolsingel – Meen –Bulgersteynstraat (standplaats achter Stadhuis); richting Katendrecht via Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat – Coolsingel.
2-1-1935 D Route ingekort tot Raadhuisstraat bij Coolsingel; richting Overschie wordt gereden via Raadhuisstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent – Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat). (Inkorting i.v.m. bouw nieuwe Beursgebouw aan de Coolsingel.)
8-1-1935 A Begin-/eindpunt Bulgersteynstraat verplaatst naar Raadhuisstraat bij Coolsingel.
8-1-1935 D Begin-/eindpunt Raadhuisstraat bij Coolsingel teruggelegd naar Van Hogendorpsplein (eindhalte)/Coolsingel bij Passage (beginhalte). Komende van Overschie wordt dus weer de gehele Coolsingel afgereden tot het Van Hogendorpsplein.
24-4-1935 D Eindpuntstandplaats Coolsingel bij Passage tijdelijk verplaatst naar Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf. (M.i.v. 30-09-1935 definitief.)
25-4-1935 D Tijdens de spitsuren wordt de dienst versterkt met ritten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat (standplaats tussen Statenweg o.z. en w.z.).
15-7-1935 F Route verlengd: Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat). (Verlenging mogelijk gemaakt na overname gedeelte R.T.M.-buslijn Rotterdam (Rosestraat) – Pernis. Vervoergebied overdragen i.v.m. annexatie van Pernis (en Hoogvliet) door gemeente Rotterdam. Beperkte dienst: op zon- en feestdagen wordt slechts gereden op “oude” traject Charlois – Heijplaat.)
28-7-1935 F M.i.v. deze datum wordt trajectdeel Heijplaat – Pernis ook op zon- en feestdagen bereden.
5-9-1935 A I.v.m. feestelijkheden op Katendrecht gedurende de V.V.V.-week wordt vanaf 12.00 uur het begin-/eindpunt Veerlaan tijdelijk verplaatst naar Atjehstraat bij Timorstraat.
15-9-1935 A Begin-/eindpunt Veerlaan hersteld.
30-9-1935 C Routewijziging: om verkeerstechnische reden wordt richting Noordereiland voortaan via de middenbaan van het Van Hogendorpsplein gereden in plaats van via zijde Bijenkorf.
30-9-1935 D Beginhalte Coolsingel bij Passage definietief verplaatst naar Van Hogendorpsplein (zie 24-04-1935).
18-10-1935 C Routewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat. (Definitieve routewijziging i.v.m. slechte toestand bestrating Feijenoordstraat.)
2-12-1935 H Tijdelijke splitsing in twee delen i.v.m. afsluiting Beukelsdijktunnel: Boschpolderplein – Henegouwerplein en Stationssingel – Bergweg.
14-12-1935 H Weer doorgaande exploitatie Boschpolderplein-Bergweg.
1-7-1936 C Routewijzigingen: er wordt gereden via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein   in plaats van via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel en via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd. (Op het Noordereiland wordt geen standpunt meer genomen.)
1-7-1936 D Verlengd; volledige route is nu: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerfstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein; terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (Op woensdag en zondag worden enkele ritten in Delft verlengd naar het Sint Joris Gesticht. Tijdens de spitsuren worden versterkingsritten op trajectdeel Van Hogendorpplein – Bijlwerffstraat gereden, ook blijven diensten op “oude” traject Van Hogendorpsplein – Overschie (Schielaan) gehandhaafd. )
1-7-1936 E Ingesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: niet alle diensten rijden via Hoogvliet. Dit is de eerste verbinding met de petrochemische bedrijven bij Pernis (raffinaderij B.P.M., later Shell).)
24-7-1936 C Routewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – :Prinsenhoofd – Maaskade w.z. hersteld; echter zonder aan het Prinsenhoofd standpunt te nemen.
3-8-1936 C Routewijziging: wederom wordt gereden via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat (nu eindpuntstandplaats) – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd (zonder eindpuntstandplaats).
8-8-1936 C Routewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – Prinsenhoord – Maaskade w.z. hersteld; nu weer met eindpuntstandplaats Prinsenhoofd (bij toegangsweg naar veerdienst); tevens richting Park c.q. Parkkade via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat.
22-2-1937 H Routewijziging: richting Heer Vrankestraat wordt gereden via Spoorsingel o.z. in plaats van via w.z.
3-4-1937 K Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan in plaats van via Oranjestraat – (oude) brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan.
22-5-1937 D Routewijziging: Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Rotterdamscheweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamscheweg; tevens worden m.i.v. deze datum de op 25-04-1935 ingestelde versterkingsritten tussen Van Hogendorpsplein en Bijlwerffstraat, die tot nu toe alleen tijdens de spitsuren reden, uitgebreid tot de gehele dag.
25-6-1937 A Tijdelijke routewijziging i.v.m. vernieuwing Binnenhavenbrug.
9-8-1937 T Ingesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Burg. le Fèvre de Montigylaan) – Grindweg – Molenlaan – Rechter Rottekade* – brug over Rotte – Terbregscheweg – Terbregge (Ommoordscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxpoiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D/N.A.D. Dienst wordt onderhouden met bussen van deze ondernemer. Voert geheel over grondgebied gemeente Hillegersberg. Beperkte dienst: ’s morgens vroeg één “interlokale” rit op het traject Hofplein (Galerij) – Strooveer – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel – Bergweg – Straatweg – Dorpsstraat – Grindweg – normale route naar Terbregge. ’s Nachts wordt deze rit in omgekeerde richting gereden.)
1-9-1937 B Ingesteld: Statenweg (doorsteek Bijlwerffstraat) – Statenweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat –   Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoofd – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
1-9-1937 C Trajectdeel Beursplein – Noordereiland (Prinsenhoofd) vervalt. Komende vanaf Parkkade c.q. Park wordt vanaf Beursplein gereden via Westnieuwland – Groote Markt – Moriaansplein Lamsteeg (terug: Boerenvischmarkt – Moriaanstraat) – Kaasmarkt – Kipstraat – Achterklooster – St. Janstraat – Hugo de Grootstraat – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – 1e van Zoelenstraat – Wandeloordstraat – Crooswijk (Kerkhoflaan bij ingang Algemene Begraafplaats) (terug: Kerkhoflaan – Rusthoflaan).
1-9-1937 D Versterkingsrittten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat opgeheven. (Vervallen i.v.m. instelling nieuwe lijn B.)
1-9-1937 E Ingesteld: tweede lijn E!: De Savornin Lohmanlaan (bij Berkelschelaan) – De Savornin Lohmanlaan – Bergschelaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Beukelsdijktunnel* – Beukelsdijk – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan – Westersingel (terug: Westersingel – Eendrachtsweg – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan) – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein. (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
25-9-1937 E Lijn E Charlois – Vondelingenplaat opgeheven (gecombineerd met lijn F tot nieuwe lijn F).
25-9-1937 F Gecombineerd met lijn E: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Ring – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes (Hoogvliet) – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte diensten: Charlois – Heijplaat (Rondoplein) en Charlois – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat); deze rijden vanaf Pastoriedijk rechtstreeks naar Burg. van Esstraat.)
8-11-1937 A Vanaf 9.00 uur normale route via Stieltjesstraat hersteld, daar de nieuwe Binnenhavenbrug gereed is gekomen.
10-1-1938 F Routewijziging: rechtstreeks Vondelingenweg i.p.v. rondje via Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes nabij Hoogvliet – Vondelingenweg.
9-8-1938 K Tijdelijke routewijziging: richting Rubensplein wordt gereden via Nieuwe Haven – Sint Liduïnastraat – Van Smaleveldstraat; richting Station Schiedam wordt gereden via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat.
28-8-1938 L Ingesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Grindweg – Dorpsstraat – Straatweg/Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*1) – Kootschekade – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat (Overschie) – Schiedamsche Schie – Stationsplein – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk*2). (Deze echte “buitenlijn” rijdt door de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schiedam en Kethel-Spaland en komt niet op Rotterdams grondgebied. De lijn is voorheem geëxploiteerd door ondernemer H. van Dam uit Overschie, opererende onder de naam Autodienst “De Halve Maen”. De bovengenoemd gemeenten Hillegersberg en Overschie worden in 1941 geannexeerd door Rotterdam, terwijl de gemeente Kethel-Spaland voor het grootste deel bij Schiedam wordt gevoegd en een klein stukje bij Rotterdam. Beperkte dienst: het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) wordt slechts 2x per dag gereden. Alle overige diensten van/naar Kootschekade. )
26-9-1938 L Volledige exploitatie met eigen bussen.
26-9-1938 T M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
16-11-1938 D Beginhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Passage; de eindhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf blijft gehandhaafd.
20-1-1939 D Eind- c.q. beginhalte Station Delft enigszins verplaatst.
13-3-1939 K Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – nieuwe brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven in plaats van via Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven.
20-3-1939 L De 2x per dag gereden ritten op het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) vervallen.
1-5-1939 8 Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgerstraat – Rozenburgerplein in plaats van via Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat.
1-5-1939 K Routewijziging: Nieuwehaven – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat in plaats van via Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Burg. Knappertlaan.
1-5-1939 M Route grotendeels gewijzigd in in exploitatie als ringlijn: Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis) – Lange Kerkstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rozenburgerplein.)
14-5-1939 F Diensten aangevuld met facultatieve ritten Charlois (Vlaskade) – Quarantaine Inrichting Heijplaat. Deze diensten volgen bestaande route tot de Heyschedijk bij Quarantaineweg, vervolgens via Quarantaineweg naar ingang Quarantaine Inrichting Heijplaat. (Beperkte dienst: alleen tijdens bezoekuren.)
15-5-1939 L Routewijziging: Emmaplein – Broersvest – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Dam – Kethelstraat – Damlaan in plaats van via Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest.
1-6-1939 A Vermoedelijk is rond deze tijd de eindpuntstandplaats verlegd van Bulgersteynstraat naar Meent, doch bleef de route ongewijzigd.
1-6-1939 K Routewijziging: Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein.
8-6-1939 B Route-verlenging: van Statenweg bij Bijlwerffstraat tot Statenweg bij doorsteek naar Cleijburchstraat.
21-6-1939 R Ingesteld: Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel/Van Hogendorpsplein (Bijenkorf) – Karrensteeg – Zeevischmarkt – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: direct Van Hogendorpsplein) – Coolsingel – Aert van Nesstraat – Nadorststraat – Van Oldenbarneveltstraat (terug: Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel) – Jacobusstraat – Binnenweg (terug: Binnenweg – Mauritsstraat – Van Oldenbarneveltstraat) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug* – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt – Broersvest – Emmaplein – Singel – Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein; terug: Stationsplein – Singel). (Interlokale lijn, voorheen geëxploiteerd door ondernemer A. Munnik te Schiedam onder de naam “Treindienst”. Beperkte dienst: op het trajectdeel tussen Diergaardelaan en Van Hogendorpsplein wordt slechts enkele ritten rijden ’s morgens vroeg, uitsluitend richting Schiedam. ’s Avonds laat slechts enkele ritten in tegenrichting. *indien de Lage Erfbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is dient richting Schiedam te worden gereden via Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg – Rochussenstraat – Pieter de Hoochbrug – Pieter de Hoochweg – Dunantstraat – Coolhaven – Havenstraat – Aelbrechtsbrug; richting Coolsingel/Diergaardelaan wordt dan gereden via Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Coolhaven – Dunantstraat – Pieter de Hoochweg – Pieter de Hoochbrug – Heemraadssingel o.z. – Nieuwe Binnenweg.)
1-8-1939 L Ingekort: tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Rozenburgerplein – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
1-8-1939 M Route ingekort tot ringlijn Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein) – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
5-8-1939 T Kleine routewijziging: via nieuwe Prinses Irenebrug (over Rotte). Tevens in Terbregge ingekort tot Terbregscheweg t.o. Prinses Irenebrug)*.   (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
7-9-1939 D Route verlengd: Witte Leeuwensteeg (bij Gerzon) – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel enz.; komende van Overschie wordt gereden via Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg.
7-9-1939 R Eindpuntstandplaats Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Sint Laurensstraat (Passage).
21-9-1939 8 Routewijziging: richting Beursplein wordt gereden via Beursplein – Gelderschekade – Gelderschestraat – Kolkkade – Beursplein n.z. (nieuwe eindpuntstandplaats in plaats van rondrijden Beursplein. (I.v.m. invoering éénrichingverkeer in binnenstad.)
21-9-1939 A Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer in het gebied tussen Beursplein en Willemsbrug wordt richting Katendrecht gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes –Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug –Bolwerk.
21-9-1939 A In de richting Bulgersteynstraat wordt gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Beursplein in plaats van rechtstreeks via Gelderschekade.
21-9-1939 B Routewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer in het gebied tussen Noordblaak en Willemsbrug wordt richting Noordereiland (Prinsenhoofd) gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk.
21-9-1939 C Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingsverkeer rond Beursplein wordt richting Crooswijk gereden via Beursplein – Gelderschekade – Gelderschestraat – Kolkkade – Westnieuwland in plaats van rechtstreeks Beursplein – Westnieuwland.
30-11-1939 B Routewijziging: richting Statenweg wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teilingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
30-11-1939 D Routewijziging: richting Overschie c.q. Station Delft wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teillingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
3-12-1939 8 Opgeheven. (Ter compensatie worden enkele “interlokale” ritten ingelegd op de lijnen K en M.)
3-12-1939 K ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat worden enkele “interlokale” ritten ingelast op het traject Coolsingel bij Passage – Station Schiedam.
3-12-1939 M ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat worden enkele “interlokale” ritten ingelast op het traject Coolsingel bij Passage – Schiedam (Rozenburgerplein).
3-12-1939 R Opgeheven.
20-12-1939 E Verlengd: Berkelschelaan (Lischplein) – Berkelschelaan – De Savornin Lohmanlaan enz.
8-3-1940 A Eindpuntstandplaats verlegd van Meent naar Raadhuisstraat voorbij inrijpoort Stadhuis.
10-5-1940 A Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 B Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 C Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 D Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogsituatie.
10-5-1940 E Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 F Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 H Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 K Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 L Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 M Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940 T Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
19-5-1940 D Heringesteld: Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Overschie (Schielaan).
22-5-1940 L Heringesteld: Hillegersberg (Kootschekade) – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat – Schiedamsche Schie – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Korte Kam – Dam – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (R.K. kerk).
22-5-1940 R Ingesteld: Westzeedijk – Scheepstimmermanslaan (terug: Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westzeedijk) – Westplein – Westerstraat – Willemsplein – Stokkenbrug – Leuvehaven w.z. – Leuvebrug – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein. (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming Willemsbrug voor tramverkeer.)
23-5-1940 K Heringesteld.
23-5-1940 M Heringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Willemskade – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest); exploitatie als ringlijn.
29-5-1940 K Op last van de Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
29-5-1940 M Op last van Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
1-6-1940 B Heringesteld op ingekorte route: Station Delftsche Poort n.z. – Spoorsingel – Walenburgerweg – Statenweg – keren bij Bijlwerffstraat – Statenweg – Stationssingel – Station Delftsche Poort n.z.; exploitatie als ringlijn.
1-6-1940 D Route ingekort tot traject Station D.P. n.z. (Proveniersplein) – Overschie (Schielaan) resp. Station Delft.
1-6-1940 F Heringesteld: Heijplaat (Veer) – Heijplaatweg – Heijplaatstraat – Rondolaan – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
1-6-1940 L Route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
7-6-1940 7 Ingesteld: Henegouwerlaan (bij 1e Middellandstraat) – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein. (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramverkeer in Beukelsdijkkwartier alwaar tot 10-05-1940 lijn 7 reed.)
14-6-1940 7 Opgeheven (tramverkeer naar/van Aelbrechtsplein hersteld).
22-6-1940 R Opgeheven (tramverkeer via Willemsbrug hersteld).
3-7-1940 A Heringesteld op ingekorte route Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Katendrecht (Veerlaan).
3-7-1940 H Heringesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat (terug Haspelstraat – Boschpolderstraat) – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat – Groenlandstraat – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Graaf Floriszstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel – Stationssingel – Spoorsingel – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg (terug direct Bergweg).
3-7-1940 T Heringesteld: Hillegersberg (Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg) – Burg. de Villeneuvesingel – Molenlaan (terug: Molenlaan – Grindweg – Burg. le Fèvre de Montignylaan) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregge t.o. Prinses Irenebrug*). (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
29-7-1940 K Heringesteld op ingekort traject Station Schiedam – Schiedam (Koemarkt bij tramhalte).
29-7-1940 M Heringesteld.
5-8-1940 K Normale route Station Schiedam – Rubensplein hersteld. (Ingevolge een besluit van de Commissie Vergunningen Personenvervoer wordt de lijn nu gezamenlijk met N.V. Autobusonderneming V.d. Ende geëxploiteerd, dit als compensatie voor de intrekking van de vergunning van de lijn Rotterdam – Schiedam van deze ondernemer.Eén op de drie ritten wordt verzorgd door V.d. Ende.)
5-8-1940 L Normale route Hillegersberg (Kootschekade) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk) hersteld.
14-9-1940 B Opgeheven.
1-10-1940 A Opgeheven.
1-10-1940 D Route ingekort tot traject Station D.P. n.z. – Overschie (Schielaan).
1-10-1940 L Wederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
1-11-1940 T Opgeheven.
16-11-1940 T Heringesteld : Hillegersberg (Burg. Le Fèvre de Montignylaan) – Villeneuvesingel (terug Grindweg) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregscheweg). Op deze lijn rijden bussen met houtgas-generatoren.
17-11-1940 D Routewijziging: Stationssingel – nieuw gedeelte Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg in plaats van via Stationssingel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg).
17-11-1940 H Routewijziging: Beukelsdijktunnel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg) – Walenburgerweg – nieuw gedeelte Stationssingel – Stationssingel in plaats van rechtstreeks Beukelsdijktunnel – Stationssingel.
10-12-1940 M Beginhalte Broersvest tramhalte verplaatst naar halte Broersvest van lijn L.
20-12-1940 C Ingesteld: Overschie (Schielaan t.h.v. pand nr. 34*) – Schielaan – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein) (terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (*bij pand nr. 34 moet de bus terugsteken.)
1-1-1941 K Exploitatie weer uitsluitend door R.E.T.
1-1-1941 S Ingesteld: Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*) – Kootschekade – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – De Villeneuvestraat – Acacialaan – Lindesingel – Schiebroek (Adrianalaan). (Nieuwe “buitenlijn”, voorheen geëxploiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D./N.A.D. De lijn voert over grondgebied van de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek, dit nog tot 1 augustus 1941, datum waarop deze gemeenten geannexeerd worden door Rotterdam. )
1-1-1941 V Ingesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Vlaardingen (Hoflaan; terug: Hoflaan –   Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxploiteerd door de combinatie N.V. E.V.A.G/N.V. Vlaardingsche auto-omnibus Maatschappij V.A.O.M. Dit is de eerste R.E.T.-buslijn naar/van Vlaardingen.)
1-1-1941 F Routewijziging: richting Heijplaat verlegd via Burg. van Esstraat – Ring – Heyschedijk in plaats van via Pastoriedijk. Eindpuntstandplaats Pernis van Ozingastraat verplaatst naar Burg. Van Esstraat voorbij Ozingastraat).
1-5-1941 C Kleine verlenging in Overschie: van Schielaan naar Parallelstraat o.z.
1-5-1941 D Route verlengd vanaf Schielaan naar Parallelstraat (bij Rijksweg).
29-6-1941 L Route verlengd: Overschie (Parallelstraat bij Rijksweg) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
31-8-1941 P Ingesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg) – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen-Vlaardinger Ambacht (Anth. Knottenbeltsingel; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein).   (Tweede R.E.T.-buslijn naar Vlaardingen, voorheen geëxploiteerd door de Algemeene Vlaardingsche Auto Maatschappij, afgekort A.V.A.M. die in 1940 overgenomen is door de N.V. E.V.A.G. te Vlaardingen. Vlaardinger Ambacht is tot medio 1941 nog een zelfstandige gemeente en wordt dan geannexeerd door Vlaardingen.)
1-11-1941 H Routewijziging: rechtstreeks Walenburgerweg in plaats van via Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel o.z. (terug w.z.).
7-11-1941 D Route ingekort: Klein Coolstraat – Spoorsingel w.z. – Statensingel o.z. – Schepenstraat – Walenburgerweg enz.; komende van Overschie wordt gereden via Walenburgerweg – Baljuwstraat – Klein Coolstraat.
7-11-1941 H Routewijziging: i.v.m. werkzaamheden bij Station Delftsche Poort tijdelijk via Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg.
26-11-1941 D Routewijziging: er wordt gereden via Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
26-11-1941 H Routewijziging: rechtstreeks Statenweg – Walenburgerweg in plaats van Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg.
22-1-1942 H Tijdelijk opgeheven. (Aanvankelijk i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden.)
1-2-1942 C Staking dienst op zon- en feestdagen.
1-2-1942 D Route ingekort: Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz.; komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan; tevens wordt m.i.v deze datum de dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
1-2-1942 F Staking dienst op zon- en feestdagen.
1-2-1942 H Definitief opgeheven. (I.v.m.gebrek aan brandstoffen en materialen.)
1-2-1942 K Staking dienst op zon- en feestdagen.
1-2-1942 L Wederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk); tevens m.i.v. deze datum staking diensten op zon- en feestdagen.
1-2-1942 M Opgeheven.
1-2-1942 P Dienst op alle lijnen (C, D, F, K, L, P, S, T en V) op zon- en feestdagen gestaakt.
1-2-1942 S Staking dienst op zon- en feestdagen.
1-2-1942 T Staking dienst op zon- en feestdagen.
1-2-1942 V Staking dienst op zon- en feestdagen.
2-3-1942 C Routeverlenging: Overschie (Burg. Baumannlaan) – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein* – Rotterdamsche Rijweg (terug: Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritsstraat – Burg. Baumannlaan) – Dorpsstraat – Delftweg enz. (*Pieter de Hoochplein=latere Saenredamplein.)
2-3-1942 D Routewijziging: er wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat*1 – Prins Mauritssingel – Overschie (Burg. Baumannlaan; terug: Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein*2 – Rotterdamsche Rijweg). (*1: Rijstraat werd later onderdeel van Prins Mauritssingel. *2: Pieter de Hoochplein is huidige Saenredamplein.)
2-3-1942 S Route ingekort tot traject Hillegersberg (Kootschekade) – Schiebroek (Adrianalaan bij Kastanjesingel).
18-3-1942 C Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Delft wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Delftweg enz.
18-3-1942 D Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komenden van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
20-3-1942 C Eind-beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Achstraat. Richting Delft wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Defltweg enz.
20-3-1942 C Routewijziging: komende van de Rotterdamsche Rijweg wordt gereden via Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat – Overschie (Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat) in plaats van rondrijden via Rijsstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumanlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein.
20-3-1942 D Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat. Richting Bentincklaan wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
8-4-1942 N Ingesteld: Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuyplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet w.z. – Boergoenschevliet w.z. (bij Van Blommesteynweg). (Eerste buslijn via enkele maanden tevoren in gebruik genomen Maastunnel.)
1-5-1942 E Ingesteld: Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingscheveer – Nijverheidstraat – Ketenschedijk – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). (Explotatie van een nieuwe “buitenlijn”,   voorheen geëxploiteerd werd door de “Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkoope Autobusdiensten”, afgekort M.E.G.G.A. De M.E.G.G.A. heeft na afstoting van de lijndienstactiviteiten nog jarenlang bestaan als touringcarbedrijf en reisbureau. Naast diensten Oostplein – Capelle worden ook verkorte ritten gereden op trajectdeel Oostplein – Kralingscheveer. Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
15-5-1942 C Opgeheven; dienst overgedragen aan Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij (W.S.M.). (M.i.v. 14-12-2008 zal de R.E.T.-bus terugkeren op Delfts grondgebied met de nieuwe buslijn 40!)
15-5-1942 D Begin-/eindpunt Bentincklaan verplaatst naar Klein Coolstraat. Komende van Oversche wordt gereden via Vroesenlaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Walenburgerweg – Stationssingel – Spoorsingel – Klein Coolstraat. Richting Overschie wordt gereden via Klein Coolstraat – Baljuwstraat – Walenburgerweg – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan enz.
25-6-1942 K De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
25-6-1942 L De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest. I.v.m. verplaatsing stookplaats worden eind- en beginhalte op Broersvest omgewisseld: oude eindhalte Broersvest bij Hema wordt beginhalte; de oude beginhalte Broersvest bij Passage wordt eindhalte.
25-6-1942 P De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
25-6-1942 V De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
1-7-1942 S Route verlengd: Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Schiebroek (Kastanjesingel bij Eikenlaan*; terug: Kastanjesingel z.z. – Adrianalaan). (*Eikenlaan=huidige Larikslaan.)
15-9-1942 P Routewijziging: Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat – Binnensingel (terug: Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg) in plaats van via Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg).
15-9-1942 V Routewijziging: richting Vlaardingen wordt gereden via Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat – Hoflaan in plaats van omgekeerde richting; richting Schiedam wordt gereden via Hoflaan – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk in plaats van omgekeerde richting.
1-10-1942 N Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
19-11-1942 D Begin-/eindpunt Klein Coolstraat verplaast naar Statenweg bij Bentincklaan (eindhalte) en Bentincklaan tussen Statenweg en Paetsstraat (beginhalte). Komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg; richting Overschie wordt gereden via Statenweg – Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz. (Herstel route zoals ingesteld per 01-02-1942.)
18-1-1943 N Opgeheven. (Nog in 1943 wordt begonnen tot ombouw trolleybuslijn. M.u.v. drie omgebouwde bussen en wat proefritten is het in Rotterdam nooit gekomen van trolleybusexploitatie. De trolleybovenleiding wordt in het voorjaar van 1946 verwijderd en aan Groningen verkocht.))
3-2-1943 F Routewijziging: richting Pernis verlegd via Heyschedijk – Ring – Pernis (Ring bij Murraystraat; terug: Ring – Murraystraat – Burg. van Esstraat – Pastoriedijk – Heyschedijk enz.
25-3-1943 D Eindhalte Statenweg bij Bentincklaan verplaatst naar Bentincklaan bij Statenweg (bij beginhalte).
1-11-1943 K Opgeheven.
1-11-1943 P Route verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
6-12-1943 D Routewijziging: richting Overschie via Bentincklaan – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat (terug: Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan).
1-8-1944 D Begin-/eindpunt in Overschie verplaatst van Pieter van Aschstraat naar Prof. Bolklaan bij Torenlaan. Komende van de Bentinkclaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Prof. Bolklaan tot Torenlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Torenlaan – Hogenbanweg – Rotterdamsche Rijweg enz. Ook de stookplaats t.b.v. de houtgasgeneratoren wordt naar dit nieuwe begin-/eindpunt verplaatst.
7-9-1944 D Opgeheven.
7-9-1944 E Opgeheven.
7-9-1944 F Opgeheven.
7-9-1944 L Opgeheven.
7-9-1944 P Opgeheven.
7-9-1944 S Opgeheven.
7-9-1944 T Opgeheven.
7-9-1944 V Opgeheven.
3-9-1945 E Heringesteld volgens route 01-05-1942. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen. Lijn E is de eerste na de oorlog heringestelde R.E.T.-buslijn.)
15-10-1945 D Heringesteld: Bentincklaan – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg z.z. – Blijdorpbrug – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Overschie (Schielaan bij pand no. 34). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
3-12-1945 F Heringesteld: Heijplaat (Veer) – Heijplaatweg – Heijplaatstraat – Alwinastraat – Rondolaan – Heyschedijk – Pastoriedijk – Ring – Murraystraat – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
3-12-1945 V Heringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat (terug Schiedamscheweg) – Vlaardingen (Hoflaan). Rijdt niet op zon- en feestdagen.
21-1-1946 L Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Kethelstraat – Damlaan – Schiedamscheweg – Kethelweg – Kerkweg – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk*). Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen. *bij de R.K. kerk dient te worden teruggestoken.
21-1-1946 S Heringesteld volgens route 01-07-1942. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
21-1-1946 T Heringesteld volgens route 03-07-1940. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
1-3-1946 D Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 E Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 F Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 L Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 S Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 T Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946 V Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 D M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
17-3-1946 E M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
17-3-1946 F M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
17-3-1946 L M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
17-3-1946 S M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
17-3-1946 T Op alle buslijnen (D, E, F, L, S. T en V) wordt m.i.v. deze datum ook weer dienstgedaan op zon- en feestdagen.
17-3-1946 V M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
18-3-1946 N Heringesteld: Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet w.z. – Boergoenschevliet w.z. (bij Van Blommesteyweg). M.i.v. 24-03-1946 zal ook deze lijn op zon- en feestdagen worden geëxploiteerd.
30-4-1946 E Verkorte ritten naar/van Kralingscheveer verlengd: Schaardijk – IJsselmondselaan – Kralingscheveer (IJsselmondselaan bij Neushoornstraat). (Op de Ijsselmondselaan bij de Neushoornstraat dient te worden teruggestoken.)
15-8-1946 P Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Emmaplein – Emmastraat – Julianasingel (terug: Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk) – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg – Emaus – Kortedijk – Schiedamschedijk).
2-12-1946 K Heringesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Jan van Avennestraat – West Frankelandschestraat (terug: West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Burg. Knappertlaan) – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
2-12-1946 L Verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
6-1-1947 F Route verlengd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondolaan – Heyschedijk enz.; het trajectdeel Heijplaat (Veer) – Rondolaan vervalt hiermee.
21-3-1947 D Routewijziging: Statenweg – Cleyburchstraat – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
14-4-1947 F Route grotendeels gewijzigd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
7-7-1947 D Route verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Diergaardesingel (terug: Diergaardesingel – Stationsweg – hulpweg langs postkantoor Station D.P. – Stationsplein) – Statentunel – Statenweg (secundair) – Statenweg – Cleyburchstraat enz. (*Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
2-10-1947 M Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z.   Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat).
1-12-1947 A Heringesteld: Hofplein – Coolsingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan).
1-12-1947 B Heringesteld: Statenweg (doorsteek Cleijburchstraat) – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Noordereiland (Sleephellingstraat bij Maaskade w.z.) (terug: Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
3-2-1948 F Eindpuntstandplaats Pernis verplaatst van Ozingastraat naar Burg. van Esstraat bij Ozingastraat.
14-6-1948 F Route verlengd: Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Vooroorlogse verbinding met Vondelingenplaat weer hersteld.)
14-6-1948 M Route verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
26-7-1948 G Ingesteld: Randweg (doorsteek bij Beijerlandselaan tussen Randweg w.z. en o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Sportsingel z.z. (terug n.z.) – Sportsingel (Wielrenstraat). (Dit is de eerste nieuwe na-oorlogse buslijn van de R.E.T. en bedient het in de oorlogsjaren verrezen Sportdorp, ook wel Stadionwijk genoemd.)
1-10-1948 T Eindpuntstandplaats Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg verplaatst naar pleintje, gelegen tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan. Na vertrek van de beginhalte aldaar wordt gereden via Burg. le Fèvre de Montignylaan – Grindweg – Molenlaan in plaats van via Burg. de Villeneuvesingel.
7-12-1948 G Verlengd: Hillevliet (kop van Hillevliet bij Putsebocht) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) enz.
26-1-1949 E Verlengd: Station Blaak (standplaats w.z.) – onder spoorviaduct door – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein enz.
26-1-1949 N Routewijziging: Rochussenstraat – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel in plaats van via ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein.
8-3-1949 W Ingesteld: Beukendaal (plantsoen bij Groenezoom) – Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Zuidplein – Goereesestraat (terug: Goereesestraat – Mijnsherenlaan – Zuidplein) – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Boergoensevliet o.z. – Van Blommesteynweg – Van Blommesteynstraat – Zuidhoek – Charlois (Rietdijk bij Zuidhoek). (Oost-westlijn in zuidelijk stadsdeel.)
1-4-1949 F Splitsing in aparte lijnen F1 en F2: Lijn F1: Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Vlaskade – Doklaan – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: ook diensten op trajectdeel Schonebergerweg – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat).) / (Lijn F2: route als lijn F1 doch rechtstreeks via Waalhaven z.z. – Vondelingenweg. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren.)
1-4-1949 L Route verlengd: Hillegersberg (Kootsekade bij remise Hillegersberg*) – Kootsekade – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – Schielaan (terug: Schielaan – Zestienhovensekade) – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein enz. (Met deze verlenging is het vooroorlogse traject weer hersteld. *bussen keren aan het einde van de Kootsekade bij de Bergse Rechter Rottekade.)
2-5-1949 X Ingesteld: Station D.P.*1 (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsesingel*2 – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord*3 – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Koninginneweg bij pand no. 24*4). (Eerste R..E.T.-buslijn met voormalige randgemeente IJsselmonde. *1: Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station. *2: Schiedamsesingel=huidige Schiedamse Vest. *3:Viaduct Varkenoord-huidige Stadionviaduct. *4: op de Koninginneweg dient te worden teruggestoken.)
15-5-1949 F Routewijziging: Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. in plaats van via Vlaskade – Doklaan. (Routewijziging i.v.m. verlegging eindpuntlus tramlijn 2 van Vlaskade naar Grondherenstraat.)
31-5-1949 W Routewijziging: richting Charlois wordt gereden via Zuidhoek – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk in plaats van rechtstreeks Zuidhoek.
1-6-1949 Z Ingesteld: Station D.P.* n.z. (Proveniersplein) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – West-Varkenoordseweg – Breeweg (bij Donkerslootstraat; terug: Breeweg – Breeplein). (Rijdt min of meer als sneldienst; de lijn kent slechts een gering aantal haltes. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
8-9-1949 F Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg – Wolphaertsbocht – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
8-9-1949 N Routeverlenging en routewijziging, volledige route is nu: Rochussenstraat (Westersingel) – Rochussenstraat (terug Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet bij Kromme Zandweg.
1-11-1949 M Routewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
13-4-1950 S Route verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Tollensstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollenstraat – Noordsingel w.z.) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg enz. (Met deze verlenging heeft het lang verwachte herstel plaatsgevonden van de verbinding stadscentrum – Schiebroek, zoals die tot 10-05-1940 ook werd verzorgd door de T.O.D./N.A.D. Deze maatschappij had een eindpunt aan het Galerij nabij de Pompenburgsingel. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
15-6-1950 H Ingesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Oudehoofdplein – Spanjaardsbrug – Spaansekade – Roobrug – Groenendaal (terug: Groenendaal – Oostplein – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade) – Blaak – Schiedamse Vest – Witte de Withstraat – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan – Rochussenstraat – weg naar ingang tentoonstelling – Dijkzigt (tentoonstelling “ Rotterdam Ahoy”, deze wordt gehouden op terrein van latere (Academisch) Ziekenhuis Dijkzigt; thans Erasmus Medisch Centrum.) De dienst rijdt dagelijks van ca. 10.00 tot 23.00 uur.
16-8-1950 H Opgeheven (einde tentoonstelling).
30-10-1950 D Routewijziging: richting Overschie via Stationsplein – hulpstraat langs postkantoor Station D.P. – Conradstraat. – Diergaardesingel in plaats van rechtstreeks Stationsplein – Diergaardesingel.
28-11-1950 K Routewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
28-11-1950 R Ingesteld: Heemraadssingel w.z. – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug: direct Heemraadssingel w.z.) – Burg. Meineszlaan – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein – Singel (terug: Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan) – Schiedam (Emmaplein). (Nieuwe lijn speciaal ingesteld om de nieuwe wijk Oud-Mathenesse te bedienen.)
15-1-1951 D Routewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Stationsplein in plaats van via hulpweg langs postkantoor Station D.P.).
1-3-1951 K Routewijziging: in beide richtingen via Prof. Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat in plaats van Singel – Emmaplein – Broersvest.
15-3-1951 U Ingesteld: Groenezoom (bij Reineveld) – Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof – Charloisse Lagedijk – Zuider Begraafplaats* (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend gedurende openingstijden begraafplaats. *er wordt gereden tot het in de oprijlaan gelegen pleintje.)
15-3-1951 W Route verlengd: Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel – Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel – Buitendijk – Beukendaal – Groenezoom enz. (Verlenging naar de tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk Smeetsland.)
15-5-1951 D Routewijziging: richting Overschie via Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Châlonsstraat – Schielaan in plaats van rechtstreeks Schielaan; in de Châlonsstraat bij de Schielaan is een nieuwe eindhalte ingesteld; op de Schielaan een nieuwe beginhalte. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer teruggestoken te worden op de Schielaan.)
19-5-1951 F Routewijziging: verkorte ritten naar naar/van Pernis van lijn F1 richting Pernis verlegd via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandstraat in plaats van rechtstreeks Burg. van Esstraat. (Verlegging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer te worden teruggestoken op de Burg. van Esstraat bij de Ozingastraat. In de Vrijlandtstraat is de nieuwe eindhalte gesitueerd.)
19-5-1951 L Bij de standplaats Kethel (R.K.-kerk) dient voortaan via het pleintje voor de kerk te worden rondgereden in plaats van terugsteken. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
1-6-1951 X Verlengd: Koninginneweg – Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat; terug: Cornelis van Rijstraat – Koninginneweg).
16-6-1951 Y Ingesteld: Station Beurs w.z. – straatje onder Station Beurs – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein – Oostplein – Gedempte Slaak – Vredenoordlaan – Frits Ruysstraat – Weteringstraat – Vlietlaan – Jaffa – Libanonweg – Karmelweg – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Kralingseweg (2e ingang Kralingse Bos). (Beperkte dienst: seizoendienst in juni en juli op zaterdagen van 15.00 – 19.00 uur en op zondagen van 10.00 – 19.00 uur. In de maand augustus wordt gereden dagelijks van 10.00 – 19.00 uur.)
1-9-1951 Y Opgeheven.
8-11-1951 U Routewijziging: Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Charloisse Lagedijk in plaats van via Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof. (Er wordt nu niet meer Tuindorp De Vaan gereden.)
1-3-1952 C Ingesteld: Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtkade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein* -Rijksweg – Abtsweg tot Aalkeetstraat – linksaf Ameidestraat – tijdelijke weg naar Oost-Sidelinge – Oost-Sidelinge – onderdoorgang Rijksweg – West-Sidelinge – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij de Hoornweg) (terug: Van Noortwijckstraat – Hoornweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Achstraat – Graswinckelstraat – West-Sidelinge). (Nieuwe lijn ingesteld ter bediening van uitbreiding Overschie (Kleinpolders Oost en West). *Blijdorpplein=latere Kleinpolderplein. In 1958 werd ten zuiden van het Schie-Schiekanaal een nieuw verkeersplein opengesteld dat de naam Blijdorpplein kreeg.)
1-3-1952 D Routewijziging: richting Station D.P. via Rotterdamse Rijweg – West-Sidelinge – Burg. de Josselin de Jonghlaan – Rijksweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamse Rijweg – Rijksweg.
6-3-1952 A Eindpuntstandplaats Hofplein verplaatst naar Schiekade bij Hofplein. (Wijziging i.v.m. aanleg nieuwe Hofplein-circuit en aanpassing aansluitende wegen. Vermoedelijk is tijdens de werkzaamheden de standplaats meerdere malen (tijdelijk) verplaatst geweest.)
1-4-1952 K M.i.v. deze datum in exploitatie als ringlijn: Station Schiedam (Stationsplein) – Prof. Kamerling Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – West Frankelandsestraat – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Van Swindensingel – Van Swindenstraat – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Schiedam (Stationsplein). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rubensplein. )
5-4-1952 X Eind- resp. beginhalte Prinsenplein vóór Koninginneweg verplaatst naar resp. Koninginneweg vóór de Cornelis van Rijstraat en Koninginneweg nabij Cornelis van Rijstraat (bij ter plaatse aanwezige vluchtheuvel). Komende van Station D. P. wordt gereden rechtstreeks via Koninginneweg in plaats van via Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein.
5-5-1952 D Routewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Weena – Stationsplein in plaats van via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat.
19-5-1952 D Routewijziging: richting Overschie via Stationsplein – Weena – Diergaardesingel in plaats van via hulpstraat – Conradstraat.
24-5-1952 U Route geheel gewijzigd: Wanstraat* (bij Strevelsweg) – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg – Vinkenbaan z.z. – Oldegaarde (primair) – Langenhorst – Nederhorst – Eigelhorst – Binkhorst – Langenhorst – Oldegaarde (secundair) – Vinkenbaan z.z. – Dordtsestraatweg – Wanstraat (bij Strevelsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen aan de Wanstraat bij Strevelsweg. Geeft nu verbinding met nieuwe wijk Zuidwijk. *Wanstraat=nu niet meer bestaand straatje tussen Dordtsestraatweg en Strevelsweg, dat was gesitueerd ongeveer t.h.v. het huidige verpleeghuis “Simeon en Anna”.)
30-5-1952 C Routewijziging: richting Overschie (Van Noortwijckstraat) wordt gereden via Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg – Abtsweg in plaats van via Rijksweg; richting Mathenesserplein wordt gereden via Abtsweg – Schansweg – Blijdorpplein in plaats van rechtstreeks Rijksweg – Blijdorpplein
30-5-1952 D Routewijziging: rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan – Blijdorpplein in plaats van via West-Sidelinge; ook richting Overschie overeenkomstig gewijzigd doch dan in omgekeerde volgorde.
5-6-1952 W Eindpuntstandplaats Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel verplaatst naar Herweyerstraat vóór de Dirk Smeetslaan; als gevolg daarvan routewijziging: richting Herweyerstraat via Jan Vrijlandsingel – Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Herweyerstraat in plaats van via Jan Vrijlandtsingel – Dirk Smeetslaan; richting Charlois rechtstreeks Herweyerstraat – Jan Vrijlandtsingel in plaats van rechtstreeks Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel.
1-7-1952 L Routewijziging: Dam – Vlaardingenstraat – Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan in plaats van via Dam – Kethelstraat – Damlaan. (Bediening eerste gedeelte nieuwe wijk Nieuwland.)
22-8-1952 W Kleine routewijziging: richting Herweyerstraat wordt gereden via nieuwe doorsteek Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk in plaats van via doorsteek Dordtsestraatweg bij Hazesprong.
10-9-1952 W Routewijziging: richting Charlois via Zuidplein – Mijnsherenlaan – verbindingsstraatje in het verlengde van de Flakkeesestraat* – Goereesestraat in plaats van rechtstreeks Zuidplein – Goereesestraat. (*dit straatje krijgt later eveneens de naam Flakkeesestraat. Later zijn hier winkels en flats gebouwd en verviel het straatje.)
15-9-1952 W Route verlengd (facultatief): Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord: terug: Sluisjesdijk – straatje tussen fabriek Kaiser Frazer en fabriek General Motors – Waalhaven n.z. – Kortenoord – Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt slechts op maandag t/m vrijdag van 6.00 tot ca. 18.30 uur en op zaterdag van 6.00 uur tot ca. 14.30 uur bereden. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, op zaterdag na ca. 14.30 uur en op zon- en feestdagen wordt het trajectdeel Herweyerstraat – Charlois gereden. )
15-9-1952 Y Ingesteld: Spartastraat (bij Huygenstraat) – Huygensstraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Huygensstraat – Spartastraat (bij Huygensstraat). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt alleen standpunt genomen aan de Spartastraat. Beperkte dienst: rijdt slechts van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt geen dienstgedaan.)
17-10-1952 W Routewijziging: richting Charlois (Sluisjesdijk) via Dordtsestraatweg – Vlijmenstraat – Zuidenwijdselaan* – Mijnsherenlaan – Flakkeesestraat in plaats van via Zuidplein – Mijnsherenlaan. (Verlegging (richting Charlois (Sluisjesdijk) via het zgn. “Brabantse Dorp”, evenals de wijk Smeetsland een tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk. Rond 1966 is het gehele complex gesloopt. *Zuidenwijdselaan=huidige Zuidenwijdsestraat.)
18-11-1952 U Routewijziging: 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan) – Beijerlandselaan (terug: Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat) – Groene Hilledijk – Vinkenbaan z.z. enz. in plaats van via Wanstraat – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg (terug: Dordtsestraatweg – Wanstraat) – Vinkenbaan z.z. enz. (Rijdt nu dus als ringlijn 2e Rosestraat – Zuidwijk – 2e Rosestraat.)
29-11-1952 I Ingesteld: Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Wagnerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – P.K. Drossaartstraat – Maassluissedijk – Burg. Pruissingel – Soendalaan – Insulindesingel – Bilitonlaan – Vondellaan – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Van Schravendijkplein – Broekweg – Westlandseweg – Schiedamsedijk – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Kethelweg – Van Hogendorplaan – Parkweg – Iepestraat – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Binnensingel – 1e Van Leyden Gaelstraat – brug over Oudehaven – Parallelweg – Station Vlaardingen. (Deze lijn is Vlaardingen’s eerste R.E.T.-stadsbuslijn. De lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn, uitsluitend in de hierboven vermelde richting.)
29-11-1952 P Routewijziging: Schiedamsedijk – Van Hogendorplaan –Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Anth. Knottenbeltsingel in plaats van via Emmaplein – Emmastraat – Julianasingel (terug: Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg). (Routewijziging om nieuwbouw Vlaardinger Ambacht beter te kunnen bedienen.)
29-11-1952 S Routeverlenging, volledige route is nu: Station Delftse Poort (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Tollenstraat – Noordmolenstraat (terug Jacob Catsstraat – Erasmusstraat) – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Bergwegbrug – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – Kastanjesingel – Schiebroek (Kastanjeplein).
31-12-1952 X Eindhalte Koninginneweg vóór Cornelis van Rijstraat verplaatst naar halteheuvel waar zich ook de beginhalte bevindt.
6-1-1953 F Routewijziging lijn F1: Vondelingenweg – Noordzijsedijk – Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg – Noordzijsedijk – Vondelingenweg in plaats van rechtstreeks Vondelingenweg. (Verlegging om de eerste nieuwbouw van “satelietstad” Hoogvliet te bedienen.)
1-2-1953 A In verband met de watersnoodramp kan buslijn A Katendrecht niet bereiken, en rijdt tot 02-02-1953 tussen Hofplein en Maashaven (Graansilo) via de Maastunnel.
1-2-1953 E In verband met de watersnoodramp wordt buslijn E tot nader order geheel gestaakt.
4-2-1953 E Weer ingesteld met tijdelijke twee aparte diensten: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat (werf Vuyk); Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat).
28-2-1953 F Routewijziging lijn F1: het “rondje via Hoogvliet”: Voorweg – Nieuw Engeland – Achterpad – Meeuwenwetering – Voorweg in plaats van via Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg; de route is dus omgedraaid.
1-4-1953 R Kleine routewijziging: richting Heemraadssingel wordt eveneens via Stationsplein gereden in plaats van direct Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan.
3-4-1953 E Normale route hersteld: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel en verkorte diensten Station Blaak w.z. – normale route – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – Zebrastraat – Buffelstraat – Kralingseveer (Neushoornstraat; terug Neushoornstraat – Ijsselmondselaan).
16-7-1953 A Routewijziging: vanaf 8.00 uur als volgt verlegd: komende van Katendrecht wordt gereden via Hofplein – Schiekade tot straatje t.o. Schiestraat, vervolgens rechtsaf tot nieuwe standplaats; richting Katendrecht via Pompenburg – Hofplein enz.
20-7-1953 Z I.v.m. de enorme drukte op deze lijn wordt, bij wijze van proef, een aanhangbus (nr. 1001) ingezet. Deze wordt, net als de trekkende bus zelf, bemand met een conducteur.
15-8-1953 F Routewijziging lijn F1: Vondelingenweg – Aveling – Voorweg in plaats van via Noordzijsedijk. (Een gedeelte van de Noordzijsedijk vervalt i.v.m. verdere uitbreiding van Hoogvliet.)
8-9-1953 E Gesplitst in twee diensten: Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens IJsselmondselaan – // ‘s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Alexanderstraat – Wilhelminastraat – Frederik Hendrikdstraat – Waterloostraat – Capelle aan den IJssel (Waterloostraat bij Oude Plaats; terug: Waterloostraat – Alexanderstraat). / Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens via IJsseldijk – Nijverheidstraat – Nijverheidstraat (Veer van de Ruit*). (*Veer van de Ruit=exploitant veerdienst naar/van Krimpen aan den IJssel. Splitsing i.v.m. langdurige stremming Ketensedijk.)
1-11-1953 40 Ingesteld (ex-lijn L): Hillegersberg (Kootsekade bij remise Hillegersberg*1) – Kootsekade – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – onderdoorgang Rijksweg – Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Vlaardingerstraat – Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (*1:bussen keren aan het einde van de Kootsekade bij de Bergse Rechter Rottekade. *2: bussen keren op het pleintje vóór de kerk.)
1-11-1953 30 Ingesteld (ex-lijn A): Hofplein – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – straatje t.o. Schiestraat – Hofplein (standplaats) – Coolsingel – Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug* – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan). (*indien de Jan Kuitenbrug voor het scheepvaartverkeer wordt geopend wordt richting Katendrecht gereden via Blaak – straatje onder Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug enz.; richting Hofplein wordt dan gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Geldersekade enz. (Deze maatregel is vermoedelijk al ingevoerd toen de lijn nog als lijn A werd geëxploiteerd.)
1-11-1953 31 Ingesteld (ex-lijn B): Statenweg (Cleijburchstraat) – Statenweg w.z. (terug o.z.) – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – brug over Westersingel – Witte de Withstraat – Schiedamse Vest – Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug* – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Noordereiland (Sleephellingstraat bij Maaskade: terug: Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat). (*indien de Jan Kuitenbrug voor het scheepvaartverkeer wordt geopend wordt richting Noordereiland gereden via Blaak – straatje onder Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug enz.; richting Statenweg wordt dan gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Geldersekade enz. (Deze maatregel is vermoedelijk al ingevoerd toen de lijn nog als lijn B werd geëxploiteerd.))
1-11-1953 32 Ingesteld (ex-lijn C): Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg (terug: Schansweg – Blijdorpplein) – Abtsweg tot Aalkeetstraat – linksaf Ameidestraat – tijdelijke weg naar Oost-Sidelinge – Oost-Sidelinge – onderdoorgang Rijksweg – West-Sidelinge – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij de Hoornweg) (terug: Van Noortwijckstraat – Hoornweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Achstraat – Graswinckelstraat – West-Sidelinge). Nieuwe lijn ingesteld ter bediening van uitbreiding Overschie (Kleinpolders Oost en West).*Blijdorpplein=latere Kleinpolderplein. In 1958 werd ten zuiden van het Schie-Schiekanaal een nieuw verkeersplein opengesteld dat de naam Blijdorpplein kreeg.
1-11-1953 33 Ingesteld (ex-lijn D): Centraal Station (Stationsplein bij Karel Doormanstraat) – Weena – Diergaardesingel – Statentunnel – Statenweg – Statenweg o.z. (terug: Statenweg w.z.) – Cleyburchstraat – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg – Blijdorpplein – Burg. de Josselin de Jonglaan (terug: Burg. de Josselin de Jonglaan – Blijdorpplein) – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Châlonsstraat – Overschie (Schielaan tussen Châlonsstraat en Oranjestraat; terug: Schielaan – Delftweg).
1-11-1953 34 Ingesteld (ex-lijn E): Station Blaak* w.z. – straatje onder Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Station Beurs w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – (Parkeerterrein bij veerdienst v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel). (enkele diensten rijden de route: Station Blaak w.z. – Geldersekade – Groenendaal   (terug: Groenendaal – Blaak – Station Blaak w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat).) (tot 4-10-1953 heette Station Blaak station Beurs)
1-11-1953 35 Ingesteld (ex-lijn F1): Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven w.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heysedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Oud-Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Voorweg – Nieuw Engeland – Achterpad – Meeuwenwetering – Voorweg – Aveling – Vondelingenweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: ook verkorte ritten traject Schonebergerweg – Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk), Schonebergerweg – Heijplaat (Rondoplein) en Charlois – Pernis (Burg. Van Esstraat; terug; Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandtstraat – Burg. van Esstraat).) (Tevens rechtstreekse ritten via Vondelingenweg, niet via Heijplaat, Pernis en Hoogvliet.)
1-11-1953 36 Ingesteld (ex-lijn F2): Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren (sneldienst).)
1-11-1953 37 Ingesteld (ex-lijn G): Hillevliet (bij Putsebocht) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord* – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Sportsingel z.z. (terug n.z.) – Sportsingel (Wielrenstraat) (*Viaduct Varkenoord is in 1958 herdoopt in Stadionviaduct)
1-11-1953 38 Ingesteld: (ex-lijn I): Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Wagnerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – P.K. Drossaartstraat – Maassluissedijk – Burg. Pruissingel – Soendalaan – Insulindesingel – Bilitonlaan – Vondellaan – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Van Schravendijkplein – Broekweg – Westlandseweg – Schiedamsedijk – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Kethelweg – Van Hogendorplaan – Parkweg – Iepestraat – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Binnensingel – 1e Van Leyden Gaelstraat – brug over Oudehaven – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn, uitsluitend in de hierboven vermelde richting.)
1-11-1953 39 Ingesteld (ex-lijn K): Station Schiedam* (Stationsplein) – Prof.   Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – West Frankelandsestraat – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Van Swindensingel – Van Swindenstraat – Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam en niet bij het “keerpunt” Schiedam (Rubensplein). *Station Schiedam wordt m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West.)
1-11-1953 41 Ingesteld (ex-lijn M): Station Schiedam* (Rozenburgerplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Lorentzlaan – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Havendijk – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam en niet bij het “keerpunt” Schiedam (Rozenburgerplein). *: Station Schiedam m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West.)
1-11-1953 42 Ingesteld (ex-lijn N): Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet w.z. (bij Kromme Zandweg).
1-11-1953 43 Ingesteld (ex-lijn P): Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel tussen Rozenlaan en Kethelweg; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg).
1-11-1953 44 Ingesteld (ex-lijn R): Heemraadssingel w.z. (bij Nieuwe Binnenweg) – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug: Heemraadssingel w.z. direct) – Burg. Meineszlaan – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerling Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein).
1-11-1953 45 Ingesteld (ex-lijn S): Centraal Station (Stationsplein bij Kruisstraat) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Tollensstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollensstraat – Noordsingel w.z. – Hofdijk) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – Kastanjesingel o.z. – Schiebroek (Kastanjeplein; terug: Kastanjeplein – Kastanjesingel w.z. – Adrianalaan).
1-11-1953 46 Ingesteld (ex-lijn T): Hillegersberg (Burg. le Fèvre de Montignylaan*1) – Grindweg – Molenlaan – Bergse Rechter Rottekade*2 – Prinses Irenebrug*3 – Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug*3). *1: eindpuntstandplaats gelegen aan pleintje tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan. *2: Bergse Rechter Rottekade is in 1964 herdoopt in Terbregse Rechter Rottekade. *3: de bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank
1-11-1953 47 Ingesteld (ex-lijn U): 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan) – Beijerlandselaan – Groene Hilledijk – Vinkenbaan z.z. – Oldegaarde (primair) – Langenhorst – Nederhorst – Eigelhorst – Binkhorst – Langenhorst – Oldegaarde (secundair) – Vinkenbaan z.z. – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uisluitend standpunt genomen aan de 2e Rosestraat.)
1-11-1953 48 Ingesteld (ex-lijn V): Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Schiedamseweg – Hogelaan – Emmaplein – Emmastraat – Vlaardingen (Hoflaan; terug: Hoflaan – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg).
1-11-1953 49 Ingesteld (ex-lijn W): Charlois (Rietdijk bij Zuidhoek) – Rietdijk – Zuidhoek (terug: Zuidhoek – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk) – Van Blommesteynstraat – Van Blommesteynweg – Boergoensevliet o.z. – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Pleinweg – Zuidplein – Dordtsestraatweg (terug: Dordtsestraatweg – Vlijmenstraat – Zuidenwijdselaan* – Mijnsherenlaan – Flakkeesestraat – Goereesestraat) – Groene Hilledijk – Groenezoom – Beukendaal – Buitendijk – Jan Vrijlandtsingel – Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Herweijerstraat (bij Dirk Smeetslaan; terug: Herweijerstraat – Jan Vrijlandtsingel). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur wordt route verlengd: Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord) – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Kortenoord w.z. – Sluisjesdijk (terug direct Sluisjesdijk) – Doklaan – Rietdijk enz. )
1-11-1953 50 Ingesteld (ex-lijn X): Centraal Station (Stationsplein bij Kruisstraat) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamse Vest – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – viaduct Varkenoord* – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat). (*: Viaduct Varkenoord is in 1958 herdoopt in Stadionviaduct.)
1-11-1953 51 Ingesteld (ex-lijn IJ): Spartastraat (bij Huygenstraat) – Huygensstraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Huygensstraat – Spartastraat (bij Huygensstraat). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt alleen standpunt genomen aan de Spartastraat. Beperkte dienst: rijdt slechts van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt geen dienstgedaan.)
1-11-1953 52 Ingesteld (ex-lijn Z): Centraal Station n.z. (Proveniersplein) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – West-Varkenoordseweg – Breeweg (bij Donkerslootstraat; terug: Breeweg – Breeplein – Bree).
1-11-1953 A Lijnletteraanduiding A vervangen door lijncijferaanduiding 30.
1-11-1953 B Lijnletteraanduiding B vervangen door lijncijferaanduiding 31.
1-11-1953 C Lijnletteraanduiding C vervangen door lijncijferaanduiding 32.
1-11-1953 D Lijnletteraanduiding D vervangen door lijncijferaanduiding 33.
1-11-1953 E Lijnletteraanduiding E vervangen door lijncijferaanduiding 34.
1-11-1953 F Lijnletteraanduidingen F1 en F2 vervangen door lijncijferaanduidingen 35 en 36.
1-11-1953 G Lijnletteraanduiding G vervangen door lijncijferaanduiding 37.
1-11-1953 I Lijnletteraanduiding I vervangen door lijncijferaanduiding 38.
1-11-1953 K Lijnletteraanduiding K wordt vervangen door lijncijferaanduiding 39.
1-11-1953 L Lijnletteraanduiding L vervangen door lijncijferaanduiding 40.
1-11-1953 M Lijnletteraanduiding M wordt vervangen door lijncijferaanduiding 41.
1-11-1953 N Lijnletteraanduiding N vervangen door lijncijferaanduiding 42.
1-11-1953 P Lijnletteraanduiding P vervangen door lijncijferaanduiding 43.
1-11-1953 R Lijnletteraanduiding R vervangen door lijncijferaanduiding 44.
1-11-1953 S Lijnletteraanduiding S vervangen door lijncijferaanduiding 45.
1-11-1953 T Lijnletteraanduiding T vervangen door lijncijferaanduiding 46.
1-11-1953 U Lijnletteraanduiding U vervangen door lijncijferaanduiding 47.
1-11-1953 V Lijnletteraanduiding V vervangen door lijncijferaanduiding 48.
1-11-1953 W Lijnletteraanduiding W vervangen door lijncijferaanduiding 49.
1-11-1953 X Lijnletteraanduiding X vervangen door lijncijferaanduiding 50.
1-11-1953 Y Lijnletteraanduiding Y vervangen door lijncijferaanduiding 51.
1-11-1953 Z Lijnletteraanduiding Z vervangen door lijncijferaanduiding 52.
29-11-1953 35 Route ingekort: Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). (Route-inkorting i.v.m. afsluiten Heysedijk.)
29-11-1953 36 Route grotendeels gewijzigd: Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein –Pleinweg (primair) – Wophaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven w.z. – Vondelingenweg – Pernisseweg – Oud-Pernisseweg – Burg. van Esstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud-Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal – Texasweg – Voorweg – Aveling – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd); tevens m.i.v. deze datum op alle dagen de gehele dag gereden i.p.v. uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren. (Beperkte dienst: verkorte ritten Schonebergerweg – Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk); Schonebergerweg – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) en Schonebergerweg – Hoogvliet (Oude Wal; tevens enkele rechstreekse ritten, d.w.z niet via Pernis en Hoogvliet.)
8-12-1953 32 Route grotendeels gewijzigd: Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkeweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – Schansweg – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg – Baanweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Aschstraat – Schout van Groenewegestraat – Overschie (Martinus Dorpiusstraat bij Graswinckelstraat; terug: Martinus Dorpiusstraat – Graswinckelstraat – Pieter van Aschstraat).
8-12-1953 39 Routewijziging: richting Rubensplein via Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan in plaats van via West Frankelandsestraat.
2-3-1954 35 Route verlengd (facultatief): Rondoplein – Turbiniastraat – Courzandseweg – Quarantaineweg – Quarantaine Inrichting Heijplaat (terug: Quarantaineweg – Courzandseweg – Letostraat – Rondoplein). (Beperkte dienst: dagelijks slechts enkele diensten.)
1-6-1954 35 Route verlengd: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel enz.
1-6-1954 36 Route verlengd: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel enz.
1-6-1954 39 Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
1-6-1954 43 Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
1-6-1954 48 Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
29-7-1954 47 Routewijziging: richting 2e Rosestraat wordt gereden via Oldegaarde primair in plaats van via secundair.
30-10-1954 47 Routewijziging richting 2e Rosestraat: Langenhorst – De Slinge – Diepenhorst – Eigelhorst in plaats van via Nederhorst.
2-11-1954 36 Routewijziging: rechtstreeks Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal bij Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling in plaats van via Voorweg – Texasweg.
3-11-1954 39 Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
3-11-1954 43 Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
3-11-1954 48 Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
29-11-1954 33 Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-1954 45 Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-1954 50 Eindpuntstandplaats Stationsplein bij Kruisstraat verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-1954 51 Route verlengd: Centraal Station (nieuwe Stationsplein) – Weena – Diergaardesingel – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Citterstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Spaansepolder (Industrieweg bij Breevaartstraat; terug: Industrieweg – Breevaartstraat – Schuttevaerweg). (Beperkte dienst: zie 01-11-1953.)
3-12-1954 34 Route grotendeels gewijzigd: Station Blaak w.z. – straatje onder Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Station Blaak w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Dorpsstraat – Capelle a/d IJssel (Kerkplein). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten Station Blaak – normale route tot Ijsseldijk, vervolgens IJsselmondselaan- Zebrastraat – Buffelstraat – Neushoornstraat – Kralingseveer (Neushoornstraat bij IJsselmondselaan; terug: Neushoornstraat – IJsselmondselaan). )
13-12-1954 40 Dienst uitgebreid met verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam (Stationsplein) – Kethel Tuindorp (Hargsingel bij Schiedamseweg); komende van Station Schiedam wordt gereden via Schiedamseweg – Goudenregenlaan – Ligusterlaan – Hargsingel (terug: Hargsingel – Schiedamseweg). (Verkorte ritten ingelegd i.v.m. uitbreiding Kethel Tuindorp.)
13-12-1954 54 Ingesteld: Katendrechtse Lagedijk (bij Pleinweg) – Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg (secundair) – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk (terug: direct Katendrechtse Lagedijk) – Dorpsweg (secundair) – verlengde Dorpsweg* – Oldegaarde – Dreischorstraat – Pendrecht (Dreischorstraat; terug: Dreischorstraat – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Kromme Zandweg – Dorpsweg (secundair). (Verbinding met nieuwe wijk Pendrecht. Rijdt in principe als ringlijn met zeer geringe standpuntijd in Pendrecht. *: verlengde Dorpsweg=huidige Pendrechtseweg, thans nog slechts fietspad.)
1-1-1955 33 Routewijziging: verlegd via nieuwe gedeelte Weena in plaats van via Diergaardesingel. (Via nieuwe “doorbraak” tussen Vitruviusstraat* en Henegouwerlaan.) (*Vitruviusstraat is een in de jaren 60 verdwenen straatje i.v.m. uitbreiding Bouwcentrum.)
1-1-1955 51 Routewijziging: verlegd via nieuwe gedeelte Weena in plaats van via Diergaardesingel. (Via nieuwe “doorbraak” tussen Vitruviusstraat* en Henegouwerlaan. *Vitruviusstraat is een in de jaren 60 verdwenen straatje i.v.m. uitbreiding Bouwcentrum.)
1-2-1955 38 Opgeheven. (Route, enigszins gewijzigd, opgenomen in verlenging van lijn 43.)
1-2-1955 43 Route verlengd: Anth. Knottenbeltsingel – Rozenlaan – Voorstraat – Schiedamsedijk – Westlandseweg – Delftseveerweg – Gedempte Biersloot – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Vondelstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op traject Schiedam – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel, komend van Schiedam wordt gereden normale route tot Anth. Knottenbeltsingel, vervolgens Narcisplein rond naar standplaats Anth. Knottenbeltsingel vóór Kethelweg.)
4-6-1955 49 Eindpuntstandplaats Rietdijk bij Zuidhoek verplaatst naar Rietdijk bij Spuikade; routewijziging richting Herweijerstraat: Rietdijk – Spuikade – Voornsestraat – Zuidhoek in plaats van rechtstreeks Rietdijk – Zuidhoek; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Voornsestraat – Plompertstraat – Rietdijk in plaats van via Spuikade.
8-8-1955 49 Routewijziging richting Herweijerstraat: Goereesestraat – Zuidenwijdselaan – Vlijmenstraat – Dordtsestraatweg in plaats van via Goereesestraat – Zuidplein. (Nu ook richting Herweijerstraat via het “Brabantse Dorp”.)
31-10-1955 50 Routewijziging: richting IJsselmonde wordt voortaan gereden via Bree secundair, tot aan inrit naar Bree primair t.h.v. het Klaphek.
31-10-1955 52 Routewijziging: richting Breeweg wordt voortaan gereden via Bree secundair, tot aan inrit naar Bree primair t.h.v. het Klaphek.
18-11-1955 50 Routewijziging: vanaf ca. 16.00 uur wordt richting Centraal Station voortaan gereden via Breeplein primair – Bree primair tot de Th. de Cellesschool – uitrit naar Bree secundair.
18-11-1955 52 Routewijziging: vanaf ca. 16.00 uur wordt richting Centraal Station n.z. voortaan gereden via Breeplein primair – Bree primair tot de Th. de Cellesschool – uitrit naar Bree secundair.
19-11-1955 52 Na de op 20 juli 1953 (nog op lijn Z) gestarte proef met aanhangbus 1001 wordt de dienst met aanhangers uitgebreid, nu met negen stuks van een iets groter type (serie 1002-1009).
24-11-1955 40 Routewijziging: Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg in plaats van via Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan. (Routeverlegging door nieuwe wijk Nieuwland.)
1-1-1956 40 Routewijziging: defintitief via Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Kethelweg in plaats van via Damlaan. Deze wijziging was (tijdelijk) al in het najaar van 1955 ingegaan.
18-1-1956 43 Routewijziging: via nieuwe onderdoorgang in Schiedamsedijk bij Station Vlaardingen Oost. (Spoorwegovergang vervallen.)
18-1-1956 48 ` Routewijziging: via nieuwe onderdoorgang in Schiedamsedijk bij Station Vlaardingen-Oost. (Spoorwegovergang vervallen.)
16-2-1956 32 Routewijziging: Baanweg – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Rotterdamsche Rijweg in plaats van rechtstreeks Baanweg – Rotterdamse Rijweg.
16-2-1956 33 Routewijziging: Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan – Rotterdamse Rijweg.
10-3-1956 43 Routewijziging: rechtstreeks Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel in plaats van via Markgraaflaan – Vondelstraat.
7-4-1956 45 Routewijziging: Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Berkelselaan – Rodenrijselaan – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg in plaats van via Tollenstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollensstraat) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg. (Snellere verbinding via nieuwe viaduct Rozenlaan.)
9-4-1956 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk zullen van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 7.00 – 12.30  uur twee diensten rijden t.w.: 1) Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat (bij aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel). 2) Buiten bovengenoemde tijden dus normale diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat)
4-6-1956 37 Kleine wijziging: eind-/beginhalte Hillevliet bij Putselaan wordt definitief verplaatst naar Putsebocht bij Hillevliet (voormalig begin-/eindpunt van deze lijn).
13-6-1956 45 Routewijziging: Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – viaduct Rozenlaan in plaats van via Berkelselaan – Rodenrijselaan.
13-6-1956 49 Routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk: Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Rietdijk in plaats van via Van Blommesteynstraat – Zuidhoek – Voornsestraat – Plompertstraat; routewijziging richting Herweijerstraat: Rietdijk – Plompertstraat – Voornsestraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg in plaats van via Spuikade – Voornsestraat – Zuidhoek – Van Blommesteynstraat.
22-6-1956 43 Routewijziging: onderdoorgang bij Station Vlaardingen-Oost wordt voortaan via het pleintje bij het station gereden. (*dit pleintje krijg later de naam Burg. van Lierplein.)
22-6-1956 48 Routewijziging: onderdoorgang bij Station Vlaardingen-Oost wordt voortaan via het pleintje bij het station gereden. (*dit pleintje krijg later de naam Burg. van Lierplein.)
13-8-1956 33 Routewijziging: richting Overschie: Statenweg – Gordelweg – Kanaalweg in plaats van via Cleyburchstraat.
10-9-1956 54 Route grotendeels gewijzigd: Katendrechtse Lagedijk (bij Pleinweg) – Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg (secundair) – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk (terug: direct Katendrechtse Lagedijk) – Dorpsweg (secundair) – nieuwe verlengde Dorpsweg – Oldegaarde – Pendrecht (Oldegaarde bij Zuiderparkweg).
23-1-1957 34 De in het rooster op werkdagen voorkomende verkorte ritten Station Blaak – Nijverheidstraat (Veer v.d. Ruit) worden verlengd via Ketensedijk naar pand nr. 6 aldaar (Feenstra). (Niet bekend m.i.v. welke datum deze verkorte ritten zijn ingevoerd.)
11-2-1957 45 Routewijziging: richting Centraal Station via Katshoek – onderdoorgang spoorviaduct – Hofplein – Pompenburg in plaats van rechtstreeks Katshoek – Pompenburg.
4-3-1957 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk worden tijdelijk twee aparte diensten ingesteld, t.w.: Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Ketensedijk – Capelle aan den IJssel (Ketensedijk bij pand nr. 6, Feenstra).  Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedjik – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat (bij aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel).
16-3-1957 34 Normale route via Ketensedijk – Dorpsstraat hersteld, dus weer diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein).  Op werkdagen komen ook enkele diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Ketensedijk bij pand nr. 6, Feenstra) in het rooster voor.
9-4-1957 30 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Bolwerk wordt richting Hofplein tijdelijk gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven –  Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak z.z. – Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal – Blaak; richting Katendrecht wordt tijdelijk gereden via Blaak – Blaak z.z. – Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
9-4-1957 31 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Bolwerk wordt richting Statenweg tijdelijk gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak z.z. – Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal – Blaak; richting Noordereiland wordt tijdelijk gereden via Blaak – Blaak z.z. – Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
15-4-1957 49 Eindpuntstandplaats Herweijerstraat bij Dirk Smeetslaan verplaatst naar Ogierssingel bij Dirk Smeetslaan; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Ogierssingel – Smeetslandsedijk – Buitendijk in plaats van via Herweijerstraat – Jan Vrijlandtsingel.
20-4-1957 30 Normale route via Bolwerk – Geldersekade hersteld.
20-4-1957 31 Normale route via Bolwerk – Geldersekade hersteld.
10-5-1957 31 Kleine wijziging: richting Statenweg wordt op Statenweg voorbij benzinestation secundair gereden in plaats van primair. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
10-5-1957 33 Kleine wijziging: richting Statenweg wordt op Statenweg voorbij benzinestation secundair gereden tot kruising met Stadhoudersweg, in plaats van primair. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
13-5-1957 46 Eindpuntstandplaats aan het pleintje tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan verplaatst naar Grindweg bij Bergse Dorpsstraat; routewijziging richting Terbregge via Burg. le Fèvre de Montignylaan – Burg. de Villeneuvesingel – Maarten Dijkshoornlaan – Grindweg in plaats van rechtstreeks Burg. le Fèvre de Montignylaan – Grindweg.
9-6-1957 46 Eindpuntstandplaats Grindweg bij Bergse Dorpsstraat verplaatst naar Burg. le Fèvre de Montignylaan nabij Bergse Dorpsstraat.
17-6-1957 34 Kleine wijziging: indien er aan de eind/-beginhalte Ketensedijk nabij pand nr. 6 (verkorte ritten op werkdagen) reeds een bus is opgesteld dient voortaan de Slotlaan in te worden gereden, alwaar dan bij de “Rozenburcht” één of meerdere bussen opgesteld kunnen worden
5-8-1957 40 Routewijziging v.w.b. verkorte rittten naar/van Kethel Tuindorp: richting Kethel Tuindorp via Schiedamseweg – Hargsingel – Iepenlaan – Schiedamseweg in plaats van via Goudenregenlaan – Ligusterlaan – Hargsingel.
19-8-1957 35 Routewijziging: Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Rondolaan in plaats van via Waalhaven w.z.
2-9-1957 45 Eindhalte Kastanjesingel w.z. bij Kastanjeplein verplaatst naar Kastanjeplein bij Kastanjesingel o.z.
16-9-1957 53 Ingesteld: Hoogvliet (Oude Wal bij Mosoelstraat) – Oude Wal – Aveling – Vondelingenweg – Botlekweg – Botlekbrug – weg in het verlengde van de Botlekbrug – weg over Botlekdam – weg langs Nieuwe Waterweg – Botlek (Werf Verolme). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur.)
6-12-1957 49 Eindpuntstandplaats Ogierssingel bij Dirk Smeetslaan verplaatst naar Mr. Arend van der Woudenslaan bij Herweijerstraat; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Ogierssingel in plaats van via Ramaerstraat- Dirk Smeetslaan.
10-1-1958 46 Route verlengd en in exploitatie als ringlijn: Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug) – Prinses Irenebrug – Bergse Rechter Rottekade – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. – Meidoornlaan – Esdoornlaan – Adrianalaan – Jasonweg – Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Bergse Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug). (Route verlengd i.v.m. uitbreiding Schiebroek en bediening wijk 110 Morgen.)
10-1-1958 47 Route verlengd: Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – De Slinge – Groene Kruisweg – Dorpsweg (secundair) – Katendrechtse Lagedijk – Katendrechtse Lagedijk bij Pleinweg; terug Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk). (Bediening van groter gedeelte wijk Zuidwijk en nieuwe wijk Pendrecht.)
10-1-1958 54 Opgeheven (gecombineerd met lijn 47 tot één lijn 47).
21-1-1958 36 Route ingekort: Ozingastraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat). (Trajectdeel Vondelingenweg bij Pernisseweg – Hoogvliet – Vondelingenplaat nu onderdeel van nieuwe buslijn 38.)
21-1-1958 38 Ingesteld: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal – Oude Wal – Aveling – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: op werkdagen komen enkele ritten voor die rechtstreeks naar/van Vondelingenplaat rijden, dus niet via Hoogvliet. Ook enkele verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal).)
21-1-1958 55 Ingesteld: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Murraystraat (terug: Murraystraat – Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat) – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal bij Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling – Petroleumweg – 1e Petroleumhaven (Veer Petroleumweg).
24-2-1958 56 Ingesteld: Station Vlaardingen* (Parallelweg) – Parallelweg – Westhavenkade – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – keren Floris de Vijfdelaan bij Philips de Goedestraat – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – Westhavenkade – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Vlaardingen. *: Station Vlaardingen later herdoopt in Station Vlaardingen Centrum. Deze lijn rijdt geheel binnen gemeente Vlaardingen.)
1-5-1958 33 Routewijziging: via Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West). (Wegensituatie Kanaalweg/Abraham van Stolkweg gewijzigd i.v.m. aansluiting van Stadhoudersweg. Als gevolg hiervan wordt de oude Blijdorpbrug, een ophaalbrug, buiten dienst gesteld en verwijderd . Het plein wat hier nu ontstaat krijgt de naam Blijdorpplein, terwijl het “oude” Blijdorpplein voortaan Kleinpolderplein genoemd zal worden. Hier zal eind jaren 60/begin jaren 70 een voor die tijd ingewikkeld verkeersplein aangelegd worden, waar het snelverkeer op diverse niveaus snel kan passeren.)
1-5-1958 59 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
12-7-1958 46 Routewijziging: Meidoornsingel o.z. – Peppelweg – Ringdijk – Jasonweg in plaats van via Meidoornlaan – Esdoornlaan – Adrianalaan.
12-8-1958 49 Routewijziging (facultatief): Buitendijk – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – Beukendaal – Groenezoom in plaats van direct Groenezoom. Beperkte dienst: routewijziging op bepaalde tijden(behalve zaterdag) t.b.v. bezoekers aan ziekenhuis “St. Clara-Stichting*1” aan de Oost-Varkenoordseweg*2 die i.v.m. afsluiten spoorwegovergang Buitendijk nu zeer slecht te bereiken is. Buiten bepaalde uren wordt normaal direct Groenezoom gereden. *1: St. Clara Stichting is huidige Maasstad Ziekenhuis lokatie Clara. *2: Oost-Varkenoordseweg is in 1968 herdoopt in Olympiaweg.
18-8-1958 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk worden tijdelijk twee aparte diensten ingesteld:  Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – s’-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Ketensedijk – Capelle aan den IJssel (Rozenburcht).  Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdjik – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – Capelle aan den IJssel (aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel).
4-9-1958 34 Normale route via Ketensedijk – Dorpsstraat hersteld, dus weer diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). Op werkdagen komen ook enkele diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Rozenburcht) in het rooster voor.
18-9-1958 55 Eindpuntstandplaats 1e Petroleumhaven verplaatst naar het ter plaatse aanwezige parkeerterreintje.
26-9-1958 59 Opgeheven (einde seizoen).
1-10-1958 35 Routewijziging: Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat – Heijplaat (Rondoplein n.z.; terug Rondoplein n.z. – Rondolaan – Rondoplein z.z. – Turbiniastraat – Courzandseweg) in plaats van via Rondolaan.
22-1-1959 53 Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet (Oude Wal bij Mosoelstraat) –   Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – weg langs Nieuwe Waterweg – Botlek (Werf Verolme).
7-2-1959 54 Ingesteld: Ingesteld: Hoogvliet (Oude Wal) – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Posweg – Meeuwenplaat (Heekstraat; terug Heekstraat – Baarsweg – Aveling). (Eerste verbinding met wijk Meeuwenplaat, gedeeltelijk op grondgebied gemeente Poortugaal.)
7-3-1959 40 Routewijziging: Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Kethelweg in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan. (Route door nieuwe wijk Nieuwland andermaal aangepast.)
7-3-1959 39 Routewijziging: Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Vlaardingerdijk in plaats van rechtstreeks Vlaardingerdijk. (Routewijziging via nieuwe wijk Nieuwland.)
7-3-1959 44 Routewijziging: Heemraadssingel w.z. – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein in plaats van via Burg. Meineszlaan.
7-3-1959 49 Routewijziging: Van Blommesteynweg – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Dorpsweg (primair) – Gruttostraat in plaats van via Boergoensevliet o.z. – Gruttostraat. (Routewijziging i.v.m. instellen éénrichtingverkeer Boergoensevliet o.z.)
2-5-1959 59 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
1-6-1959 56 Route verlengd: Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Philips de Goedestraat – Floris de Vijfdelaan enz.
2-6-1959 47 Route ingekort: De Slinge – Middelharnisstraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Pendrecht (Osseniseweg bij Hontenissestraat; terug: Ossenisseweg – Hontenissestraat – Sliedrechtstraat).
2-6-1959 58 Ingesteld: Jongkindstraat (bij Rochussentraat) – Jongkindstraat – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein -Maastunnel – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Dorpsweg (secundair) – Groene Kruisweg – De Slinge – Zuidwijk (De Slinge bij de Sprokkelenburg).
7-7-1959 39 Op de bussen van deze lijn dient voortaan bestemming “Nieuwland” op richtingfilm te worden getoond op trajectgedeelte Station N.S. Schiedam – P.J. Troelstralaan in plaats van “Rubensplein”.
28-7-1959 56 Routewijziging: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan in plaats van via Philips de Goedestraat.
31-8-1959 39 Routewijziging: richting Station Schiedam via Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan in plaats van via Van Swindensingel – Van Swindenstraat.
7-9-1959 40 Routewijziging: via nieuwe gedeelte Nieuwe Damlaan in plaats van via Kethelweg.
27-9-1959 59 Opgeheven (einde seizoen).
1-10-1959 57 Ingesteld: Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Veerhaven – Westerkade – Parkkade – Parkhaven – Parksluizen – Sint Jobsweg – Schiehaven – Schiehavenweg – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Pelgrimsstraat – Vierhavensstraat – Marconistraat – Gustoweg – Gustoweg (bij Maasdijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur.)
8-10-1959 40 Route ingekort en gewijzigd: Station Schiedam*1 (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Vlaardingerstraat – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg – Van Hogendorpstraat – Van Limburg Stirumstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam – normale route tot Schiedamseweg bij Meeuwensingel, vervolgens Meeuwensingel – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Kethel Tuindorp (Schiedamseweg bij Hargsingel; terug: direct Schiedamseweg). *1: Station Schiedam m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West. *2: zie 01-11-1953.)
8-10-1959 60 Ingesteld: Ingesteld: Station Noord (Ceintuurbaan) – Straatweg – Kleiweg (terug: Kleiweg – Kootsekade – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein).
22-10-1959 39 Routewijziging: P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Vlaardingerdijk in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan –Vlaardingerdijk. (Routewijziging door nieuwe wijk Nieuwland.)
8-12-1959 48 Route verlengd en in exploitatie als ringlijn: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van Schravendijkplein – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest). (Er wordt nu uitsluitend standpunt genomen aan Schiedam (Broersvest) en niet aan het “keerpunt” Vlaardingen (Van Schravendijkplein).)
8-12-1959 56 Route verlengd: Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Leendert Valstarstraat – Prof. Rutgersstraat – Vlaardingen West (Prof. Rutgersstraat bij Prof. Mekelstraat; terug: Prof. Rutgersstraat – Prof. Mekelstraat – Dr. Wiardi Beckmansingel; tevens routewijziging richting Station Vlaardingen: Dirk de Derdelaan – Van der Werffstraat – Blois van Treslongstraat – Floris de Vijfdelaan in plaats van rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan. (M.i.v. deze datum geen exploitatie meer als ringlijn; er wordt nu zowel bij Station Vlaardingen als in Vlaardingen West standpunt genomen.)
15-12-1959 38 Routewijziging: Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Vondelingenweg in plaats van via keren Oude Wal – Oude Wal – Aveling. (Routes diensten die niet via Hoogvliet rijden en van verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal) blijven ongewijzigd.)
31-12-1959 58 Eindpuntstandplaats De Slinge bij Sprokkelenburg verplaatst naar De Slinge bij Drakenburg in aldaar aanwezige draaikom.
11-1-1960 57 Route verlengd: Station Blaak w.z. – Blaak (terug: Blaak – Zwarte Hondstraat – Wijnstraat – Station Blaak w.z.) – Schiedamsedijk – Stokkenbrug – Willemsplein enz.
22-1-1960 38 Routewijziging v.w.b. verkorte ritten Jongkindestraat – Hoogvliet (Oude Wal): richting Hoogvliet (Oude Wal) via Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal in plaats van via Aveling – Oude Wal.
22-1-1960 53 Routewijziging richting Hoogvliet (Oude Wal): Mosoelstraat – Texasweg – Achterpad – Aveling – Oude Wal in plaats van rechtstreeks Mosoelstraat – Oude Wal.
22-1-1960 54 Route grotendeels gewijzigd en in exploitatie als ringlijn: Hoogvliet (Alsemstraat bij Kaardebolstraat) – Alsemstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Dorpsstraat – Noordzijsedijk – Oude Wal – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Kaardebolstraat – Hoogvliet (Kaardebolstraat bij de Alsemstraat).   (Route nu via nieuwe wijk Westpunt.)
22-1-1960 55 Routewijziging: Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal (terug: Oude Wal – Texasweg – Aveling) –Voorweg – Aveling in plaats van rechtstreeks Aveling – Oude Wal – Aveling.
1-2-1960 45 Route verlengd en in exploitatie als ringlijnen 45A en 45B.   Lijn 45A:Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Bergsingel o.z. – Gordelweg – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg – Ringdijk – Wilgenlei w.z. – Teldersweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. – Ringdijk – Uitweg – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Gordelweg – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek – onderdoorgang spoorviaduct – Hofplein – Pompenburg – Hofplein – Weena – Centraal Station (Stationsplein). Lijn 45B: Zelfde route doch in omgekeerde richting. Ter onderscheiding filmen de bussen van lijn 45A zwarte lijncijfers en richtingaanduiding op witte achtergrond en hebben de bussen van lijn 45B de gebruikelijke witte lijncijfers en richtingfilms op zwarte achtergrond.   (I.v.m. de ringlijn-exploitatie wordt m.i.v. deze datum uitsluitend standplaats genomen aan het Centraal Station (Stationsplein).)
10-2-1960 57 M.i.v. deze datum geëxploiteerd met particuliere bussen van De Snelle Vliet, bemand met R.E.T.-conducteur.
6-4-1960 47 Routewijziging richting 2e Rosestraat: Ossenisseweg – Kruiningenstraat – Sliedrechtstraat in plaats van vai Hontenissestraat.
10-4-1960 57 Opgeheven. (Belangstelling voor deze lijn bleek nihil te zijn, ondanks de enorme behoefte aan openbaar vervoer met de havens!)
16-4-1960 33 Eindpuntstandplaats Stationsplein* verplaatst; tevens m.i.v. deze datum van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits ritten lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 41 tot Overschie (Van Noortwijckstraat); vervolgens via Blijvenburgstraat – route lijn 33 – Centraal Station; van maandag t/m vrijdag tijdens avondspits en zaterdag tijdens middagspits in omgekeerde richting. (*I.v.m. wijziging halte-indeling aldaar.)
16-4-1960 35 Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-1960 36 Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-1960 38 Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-1960 45 Kleine wijziging: begin-/eindhalte Stationsplein enigszins verplaatst. (45B)
16-4-1960 50 Eindpuntstandplaats Stationsplein gewijzigd. (I.v.m. verandering halte-indeling.)
16-4-1960 51 Route verlengd en routewijziging: Centraal Station (Stationsplein; standplaats gewijzigd) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Graafstroomstraat – Schuttevaerweg – Giessenweg – Spaansebrug – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; terug: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg). (Beperkte dienst: zie 01-11-1953; tevens op van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits doorgaande ritten als lijn 33/51: Centraal Station – route lijn 51 – Overschie (Van Noortwijckstraat) – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg – Burg. Baumannlaan – route lijn 33 – Centraal Station; van maandag t/m vrijdag tijdens de avondspits en zaterdag tijdens middagspits ritten als lijn 33/51: Centraal Station – route lijn 33 – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat) – route lijn 51 – Centraal Station.)
2-5-1960 59 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
19-5-1960 49 Facultatieve routewijziging i.v.m. t.b.v. bezoekers St. Clara-Stichting weer ongedaan gemaakt i.v.m. openstellen Buitendijktunnel voor voetgangers en fietsers.
2-6-1960 58 Routewijziging: Dorpsweg primair in plaats van secundair.
23-6-1960 54 Route verlengd: Hoogvliet (Curcumastraat) – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Dorpsstraat – Noordzijsedijk – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Alsemstraat – Hoogvliet (Curcumastraat); rijdt als ringlijn. (Route in Westpunt gewijzigd.)
11-8-1960 53 Routewijziging: Botlekweg – Botlekweg volgen tot Nieuwe Waterweg – weg welke naar Werf Verolme leidt in plaats van rechtstreeks Botlekweg – weg langs Nieuwe Waterweg.
1-9-1960 46 Route verlengd (facultatief): Geriatische Kliniek (Spiegelnisserweg) – Spiegelnisserweg – Veenweg – Terbregseweg (terug: Terbregseweg – Spiegelnisserweg) – Prinses Irenebrug enz. (Beperkte dienst: alleen tijdens in dienstregeling vermelde tijden.)
10-9-1960 40 Routewijziging: Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 16 – Schiedamseweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Damlaan – Schiedamseweg.
25-9-1960 59 Opgeheven (einde seizoen).
10-10-1960 49 Routewijziging: Fuutstraat – Wielewaalstraat – Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.)- Utenhagenstraat in plaats van via Dorpsweg (primair) – Gruttostraat.
22-10-1960 40 Routewijziging: Grote Markt – Ooievaarsteeg – Vijgensteeg – Spinhuispad – Parkweg – Burg. van Haarenlaan in plaats van via Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Vlaardingerstraat – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Nieuwe Damlaan – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg – Van Hogendorpstraat – Van Limburg Stirumstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan. (Route nu via snellere verbinding tussen het stadscentrum van Schiedam en wijk Nieuwland.)
21-11-1960 60 Routewijziging (facultatief): ijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur wordt gereden via Overschieseweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg in plaats van direct Overschieseweg. (Beperkte dienst: route via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg wordt uitsluitend gereden van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Bediening industriegebied Spaansepolder.)
6-12-1960 38 Eindpuntstandplaats Vondelingenplaat (Tankhoofd) gewijzigd.
20-12-1960 54 Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet (Oude Wal) – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Tijmweg – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Achterpad – Aveling – Oude Wal – Hoogvliet (Oude Wal); rijdt als ringlijn.
14-1-1961 49 Route verlengd: Buitendijk – Molenvliet – Pythagorasweg – Catullusweg – Pliniusstraat – Vergiliusstraat – Lomberdijen (Cicerostraat; terug: Cicerostraat – Sophoclesstraat – Pliniusstraat). (Route verlengd naar nieuwe wijk Lombardijen. Route tussen Buitendijk en Smeetsland (Mr. Arend van der Woudenslaan vervalt dus.)
14-1-1961 61 Ingesteld: 2e Rosestraat n.z. (bij Hilledijk) – 2e Rosestraat z.z. – Beijerlandselaan – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Menno ter Braakstraat – Molièreweg – Dumasstraat – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat (bij Hilledijk). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend bij 2e Rosestraat standpunt genomen.)
1-3-1961 36 Eindpuntstandplaats Burg. Verduynstraat verplaatst; als gevolg hiervan routewijziging richting Burg. Verduynstraat gereden via Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Ozingastraat.
1-3-1961 55 Routewijziging richting Pernis: Murraystraat – Burg. van Esstraat – Ozingastraat – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Schuytstraat.
28-5-1961 37 Route verlengd: Sportsingel – Buitendijk* – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Kraayeveldstraat* – Kraayeveldsingel*– Kerkedijk*4 – Hordijk*5 – Kooiwalweg (bij Dordtsestraatweg; terug: Kooiwalweg – Jacob Vrijstraat – Dordtsestraatweg – Hordijk). (Routeverlening i.v.m. overname lijn 3 van “Twee Provinciën”. *1:Buitendijk=dit gedeelte is rond 1966 afgegraven en herdoopt in Dwarsdijk. *2: Kraayeveldstraat=thans nog een stukje fiets- en voetpad tussen huidige Adriaan Volkerlaan en Noorder Kerkedijk. *3:Kraayeveldsingel is in 1978 tesamen met noordelijk deel van Kerkedijk herdoopt in Noorder Kerkedijk *4:Kerkedijk is in 1978 gesplist in Noorder Kerkedijk resp. Zuider Kerkedijk. *5: Hordijk is in 1978 gesplitst in Hordijk resp. Wester Hordijk.)
30-6-1961 60 Routewijziging: Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg; deze routewijziging Beperkte dienst: geldt alleen van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag na 14.00 uur en op zondag, buiten deze tijden wordt via Spaansepolder gereden (zie 21-11-1960).
1-7-1961 33 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg (secundair; terug primair) – Statenweg o.z. – Gordelweg – Kanaalweg (terug: Kanaalweg – Cleyburchstraat – Statenweg w.z.) – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – De Lugt – West-Sidelinge – Parallelstraat w.z. – Overschie (Schielaan tussen Parallelstraat w.z. en Oranjestraat; terug: Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Julianaplein – Parallelstraat w.z.).
6-7-1961 33 Routewijziging richting Overschie: Statenweg – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg in plaats van via Gordelweg; routewijziging richting Centraal Station: Kanaalweg – Gordelweg – Statenweg in plaats van via Cleyburchstraat.
8-7-1961 55 Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Petroleumweg in plaats van via Texasweg – Voorweg – Aveling – Petroleumweg.
30-7-1961 49 Op zaterdagen tussen 6.00 en 14.00 uur wordt geen dienst meer gedaan op het traject gedeelte Charlois (Rietdijk) – Sluisjesdijk, daar steeds meer bedrijven op zaterdag zijn gesloten
1-9-1961 38 Routewijziging v.w.b. verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal): richting Hoogvliet (Oude Wal) via Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal; richting Jongkindstraat via Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal. (Routewijziging v.w.b. ritten Jongkindstraat – Vondelingenplaat: richting Vondelingenplaat via Aveling – Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat; richting Jongkindstraat via Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling.)
1-9-1961 52 M.i.v. deze datum is op deze lijn het stadstarief van toepassing in plaats van het bijzondere tarief.
1-9-1961 53 Routewijziging: Mosoelstraat – Texasweg – busstation Oude Wal (nieuwe standplaats; terug: busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat).
1-9-1961 54 Route verlengd: Hoogvliet Oudeland (Toscalaan vóór Desdemonastraat) – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Achterpad – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Tijmweg – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation   Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Othelloweg – Toscalaan – Hoogvliet Oudeland (Toscalaan vóór Desdemonastraat); rijdt als ringlijn.
1-9-1961 55 Routewijziging richting 1e Petroleumhaven: Aveling – Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat –busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat in plaats van rechstreeks Oude Wal – Mosoelstraat; routewijziging richting Pernis: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling in plaats van rechtstreeks Moselstraat – Oude Wal.
22-9-1961 45 Routewijziging: Ringdijk – Van Zurckweg* – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. – Ringdijk in plaats van via Wilgenlei w.z. – Teldersweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. (Lustraject door wijk Schiebroek gewijzigd. *: Van Zurckweg=huidige Melachtonweg.)
30-9-1961 49 Route verlengd: Vergiliusstraat – Homerusstraat – Lombardijen (Dantestraat); routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk: Vergiliusstraat – Pliniusstraat in plaats van via Cicerostraat – Sophoclesstraat.
30-9-1961 53 M.i.v.deze datum vervalt de exploitatie op zaterdag. (I.v.m het feit dat steeds meer werknemers een vrije zaterdag hebben.)
4-12-1961 46 Na geruime tijd eind-/beginhalte Schiebroek (Peppelweg bij Meidoornsingel z.z.) te hebben benut wordt m.i.v. deze datum weer tot ringlijn exploitatie overgegaan, dus traject Terbregge (Irenebrug) – Schiebroek – Terbregge, aan de route verandert niets.
13-12-1961 30 Routewijziging richting Katendrecht: Hofplein – Weena n.z. – doorsteek Weena bij Karel Doormanstraat – Weena z.z. – Coolsingel in plaats van rechtstreeks Hofplein – Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
16-1-1962 50 Route ingekort: Koninginneweg – Roelantweg – IJsselmonde (Roelantweg; terug Roelantweg – Percevalweg – Koninginneweg). (Route ingekort i.v.m. werkzaamheden aan onderdoorgang Rijksweg 16 Koninginneweg.)
24-1-1962 38 Routewijziging v.w.b. verkorte ritten naar Hoogvliet (Oude Wal) en doorgaande ritten naar Vondelingenplaat: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal in plaats van via Voorweg.
24-1-1962 54 Routewijziging richting Meeuwenplaat: Parelvissersstraat – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal in plaats van via Aveling – Achterpad.
24-1-1962 55 Routewijziging richting 1e Petroleumhaven: rechtstreeks Aveling – Oude Wal – busstation Oude Wal in plaats van via Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat.
10-2-1962 40 Eindpuntstandplaats verkorte ritten naar/van Kethel Tuindorp verplaatst van Schiedamseweg bij Hargsingel naar Zwaluwlaan bij Schiedamseweg.
8-3-1962 30 Routewijziging richting Katendrecht: Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van rechtstreeks Weena (z.z.) – Coolsingel. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
8-3-1962 50 Routewijziging richting IJsselmonde: Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van via Weena – Hofplein – Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-4-1962 54 Opgeheven.
12-4-1962 30 Routewijziging richting Centraal Station: Coolsingel – Meent – Haagseveer – Pompenburg – Hofplein in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Hofplein. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
12-4-1962 50 Routewijziging richting Centraal Station: via Coolsingel – Meent – Haagseveer – Pompenburg – Hofplein in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Hofplein. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
14-6-1962 37 Route verlengd: Hordijk – Dordtsestraatweg* – Homerusstraat – Lombardijen (Dantestraat); als gevolg hiervan routewijziging richting Hillevliet via Dordtsestraatweg in plaats van via Kooiwalweg – Jacob Vrijstraat. (*Dordtsestraatweg=dit gedeelte hiervan is in 1963 herdoopt in Pascalweg.)
1-8-1962 56 Route verlengd: Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen West (Dr. Wiardi Beckmansingel bij Arij Koplaan); tevens routewijzing richting Station Vlaardingen: rechtstreeks Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan in plaats van via Leendert Valstarstraat – Prof. Rutgersstraat (terug: Prof. Rutgersstraat – Prof. Mekelstraat – Dr. Wiardi Beckmansingel).
2-8-1962 61 Routewijziging: Dordtsestraatweg – Spinozaweg – Willem Elsschotstraat* – Van de Woestijnestraat – Molièreweg in plaats van Dordtsestraatweg – Menno ter Braakstraat. (*: Willem Elsschotstraat is voormalig stukje Dordtsestraatweg.)
7-8-1962 47 Routewijziging richting 2e Rosestraat: Sliedrechtstraat – Melissantstraat – De Slinge in plaats van via Middelharnisstraat.
24-8-1962 36 Routewijziging: richting Burg. Verduynstraat via Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat.
28-8-1962 54 Routewijziging richting Meeuwenplaat: rechtstreeks Toscalaan – Fideliolaan in plaats van via Fideliolaan – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan.
3-9-1962 52 Aanhangbussen buiten dienst gesteld; tevens nu eenmansbediening. (Na enkele jaren nog reserve te hebben gestaan (de zgn. “mottenballenvloot”) worden de aanhangbussen in 1965 verkocht aan circus Toni Boltinie, alwaar ze rond 1970 zijn afgevoerd.)
6-10-1962 37 Beginhalte Hillevliet bij Putsebocht gemeenschappelijk met nieuwe buslijn 67.
6-10-1962 67 Ingesteld: Hillevliet (Putsebocht*) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Buitendijk – Sportlaan – Grote Kreek – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Hordijkerveld (Keverdijk; terug: Keverdijk – Hordijk – Smeetslandsedijk). (Verbinding met nieuwe wijk Hordijkerveld (Groot-IJsselmonde). *: eind- c.q. beginhalte gecombineerd met lijn 37.)
19-10-1962 49 Routewijziging: via nieuwe gedeelte Molenvliet. (Nieuw weggedeelte (aanmerkelijk breder), gelegen ten oosten van het bestaande weggedeelte. Op de strook tussen oud en nieuw weggedeelte is later de trambaan voor lijn 2 aangelegd.)
1-1-1963 41 Eindpuntstandplaats Station Schiedam verplaatst. (I.v.m. opening nieuwe station.)
1-1-1963 61 Routewijziging: Spinozaweg – Guido Gezelleweg* – Van de Woestijnestraat in plaats van via Willem Elsschotstraat. (*: Guido Gezelleweg is gedeeltelijk ex-Dordtsestraatweg.)
18-2-1963 57 Ingesteld: Lusthofstraat (bij Avenue Concordia) – Lusthofstraat – Avenue Concordia – Oudedijk – Kortekade – Plaszoom – Rijksweg 3* – Hoofdweg – Koningslaan – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – keren bij terrein Gemeentewerken – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Koningslaan – Hoofdweg – Rijksweg 3 – Kortekade – Plaszoom – Kortekade – Oudedijk – Voorschoterlaan – Lusthofstraat – Lusthofstraat (bij Avenue Concordia). (Rijdt als ringlijn: uitsluitend aan de Lusthofstraat wordt standpunt genomen. Verbinding met nieuwe wijk Het Lage Land (Alexanderpolder). *: Rijksweg 3 is vervallen na aanleg Rijksweg A16 en aansluiting van deze weg met de Hoofdweg.)
24-4-1963 44 Eindpuntstandplaats Schiedam (Emmaplein) verplaatst. (I.v.m. verandering indeling plein.)
24-4-1963 60 Eindpuntstandplaats Schiedam (Emmaplein) verplaatst. (I.v.m. verandering indeling plein.)
29-6-1963 34 Eindpuntstandplaats Station Blaak w.z. verplaatst naar Station Blaak o.z.; als gevolg hiervan routewijziging richting Station Blaak o.z. via Groenendaal – Geldersekade – Station Blaak o.z.; richting Kralingseveer resp. Capelle a/d IJssel via Station Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal enz. (Verplaatsing i.v.m. aanleg Verlengde Willemsbrug aan w.z.)
1-7-1963 30 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. het feit dat de brug in de Stieltjesstraat over de Spoorweghaven tijdelijk gestremd is wordt gereden via Brede Hilledijk – Hillelaan – Parallelweg tot Wilhelminakade – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Afrikaanderplein – Johannes Brandstraat – Putselaan – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat – Entrepotstraat – Stieltjesstraat – Stieltjesplein (terug Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat).
24-7-1963 67 Route verlengd: Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Hordijkerveld (Ruimersdijk bij Emelissedijk); tevens routewijziging richting Hillevliet: Huniadijk – Reyerdijk – Smeetslandsedijk in plaats van via Keverdijk – Hordijk.
1-8-1963 30 Routewijziging richting Katendrecht: Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamsevest – Blaak in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Blaak.; richting Hofplein via Blaak – Keizerstraat – Westewagenstraat – Haagseveer in plaats van via Blaak – Coolsingel – Meent. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
1-8-1963 50 Routewijziging richting IJsselmonde: Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamse Vest in plaats van via Kruiskade – Coolsingel; routewijziging richting Centraal Station via Schiedamse Vest – Blaak – Keizerstraat – Westewagenstraat – Haagseveer in plaats van via Coolsingel – Meent.
5-8-1963 37 Eindpuntstandplaats op kop van Hillevliet bij Putsebocht verplaatst naar Putsebocht tussen Hillevliet en Egelantierstraat; als gevolg hiervan routewijziging richting Lombardijen via Putsebocht – Egelantierstraat – Asterstraat – Hillevliet w.z. (Wijziging i.v.m. plaatsing aparte beginhaltes voor lijnen 37 en 67.)
5-8-1963 67 Eindpuntstandplaats op kop van Hillevliet bij Putsebocht verplaatst naar Putsebocht tussen Hillevliet en Egelantierstraat; routewijziging richting Hordijkerveld: Putsebocht – Egelantierstraat – Asterstraat – Hillevliet w.z. in plaats van rechtstreeks Putsebocht – Hillevliet w.z. (Wijziging i.v.m. plaatsing aparte beginhaltes voor lijnen 37 en 67.)
28-8-1963 30 Normale route via Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk hersteld.
18-10-1963 30 Routewijziging (vanaf 11.30 uur): Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van via Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug – Bolwerk. (Rijdt nu via snelle en brede “aanbrug”. Maatregel bij geopende Jan Kuitenbrug vervallen.)
18-10-1963 31 Routewijziging (vanaf 11.30 uur): Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van via Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug – Bolwerk. (Rijdt nu via snelle en brede “aanbrug”. Maatregel bij geopende Jan Kuitenbrug vervallen.)
28-11-1963 55 Routewijziging: Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring in plaats van via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Ring.
5-12-1963 34 Route verlengd: Ketensedijk – Slotlaan – Slotplein – Willem de Zwijgerlaan – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitaan – Capelle Middelwatering (Kievitlaan bij Kerklaan; terug: Kievitlaan – Kerklaan – Pluvierstraat – Rivierweg). (Verlenging naar nieuwe wijk Middelwatering.)
7-12-1963 60 M.i.v. deze datum wordt op zaterdag via Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg in plaats van via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg – Kommiezenlaan. (Op zaterdag wordt dus niet meer via Spaansepolder gereden.)
1-1-1964 30 Routewijziging richting Katendrecht: Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamsevest. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw)
1-1-1964 50 Routewijziging richting IJsselmonde: Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel – Schiedamse Vest in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
21-1-1964 57 Routewijziging richting Lusthofstraat: Jacob van Campenweg – Philip Vingboonstraat – Prinsenlaan – Koningslaan in plaats van via Prinsenlaan – keren bij terrein Gemeentewerken – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg.
8-2-1964 67 Route verlengd: Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Reyeroord (Nieuwenoord vóór Kimbrenoord; terug: Nieuwenoord – Kimbrenoord – Oldenoord – Vegelinsoord). (Route verlengd naar nieuwe wijk Reyeroord (Groot-IJsselmonde).)
10-2-1964 33 Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst van Stationsplein naar Stationsplein z.z. bij Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
10-2-1964 45 Eindpuntstandplaats Stationsplein wordt i.v.m. de metrobouw vanaf 09.00 uur verplaatst naar Stationsplein z.z. bij Weena.
10-2-1964 51 Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst naar Stationsplein z.z. bij het Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
11-2-1964 50 Tijdelijke wijziging: i.v.m. metrobouw wordt vanaf  9.00 uur eind-/beginhalte Stationsplein o.z. verplaatst naar Delftseplein nabij doorgang van en naar het Stationsplein.
16-3-1964 50 Eindpuntstandplaats Delftseplein verplaatst naar Stationsplein z.z. bij Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
25-3-1964 42 Kleine wijziging: eindhalte Boergoensevliet w.z. verplaatst naar Boergoensevliet o.z. (achter bestaande beginhalte).
1-4-1964 35 Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-1964 36 Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-1964 38 Opgeheven.
1-4-1964 42 Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation*); routewijziging richting Rochussenstraat: direct Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (*:nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-1964 55 Routewijziging richting 1e Petroleumhaven: rechtstreeks Oude Wal – Texasweg in plaats van via busstation Oude Wal; routewijziging richting Pernis: Mosoelstraat – Texasweg in plaats van via busstation Oude Wal. (Routewijziging i.v.m. gebrek aan halte-capaciteit als gevolg van instelling nieuwe lijnen 62, 63 en 64.)
1-4-1964 58 Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-1964 62 Ingesteld: Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Zuidenwijdsestraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Zuiderparkweg – De Slinge – Groene Kruisweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Parelvissersstraat (terug: Parelvissersstraat – Oude Wal – Texaweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Aveling) – Traviataweg – Aïdastraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Hoogvliet Oudeland (Toscalaan; terug: Toscalaan – Fideliolaan). (Deze buitenlijn rijdt niet alleen door gemeente Rotterdam, doch ook in gemeenten Rhoon en Poortugaal. De gemeenten Rhoon en Poortugaal zijn m.i.v. 1 januari 1985 opgegaan in gemeente Albrandswaard.)
1-4-1964 63 Ingesteld: Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling) – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Hoogvliet Meeuwenplaat (Lengweg bij Hesselingstraat; terug: Lengweg – Elritsstraat – Lampreistraat – Hesselingstraat – Lengweg – Steurweg). (Deze lijn rijdt tussen Steurweg en Lengweg over grondgebied van de gemeente Poortugaal. *: Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein)
1-4-1964 64 Ingesteld: Hoogvliet (busstation nabij Oude Wal) – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat) – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd).
1-5-1964 57 Route grotendeels gewijzigd: Lusthofstraat (bij Avenue Concordia) – Lusthofstraat – Avenue Concordia – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom – hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan* – Koningslaan – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan – Boszoom – Kralingseweg – Korte Kade –Oudedijk – Voorschoterlaan – Lusthofstraat (bij Avenue Concordia). (Routewijziging via Boszoom, nieuwe ontsluitingsweg Alexanderpolder, gelegen op tracé oude Ceintuurbaan. *: hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan wordt later ook Prinsenlaan.)
31-5-1964 49 Routewijziging: Pythagorasweg – Socratesstraat – Zenostraat – Aristotelesstraat – Spinozaweg in plaats van rechtstreeks Pythagorasweg – Catullusweg. (Routewijziging i.v.m. openstelling N.S.-halte Lombardijen, te bereiken vanaf de Aristotelesstraat.)
31-5-1964 67 Routewijziging: Grote Kreek – Peitkreek – Smeetslandseweg – Smeetslandsedijk in plaats van rechtstreeks Grote Kreek – Smeetslandsedijk. (Routewijziging ter bediening van het nieuwe Station Lombardijen.)
25-7-1964 31 Eindpuntstandplaats Sleephellingstraat bij Maaskade verplaatst naar Maaskade t.o. Prins Hendrikstraat; als gevolg hiervan routewijziging: richting Maaskade wordt gereden via Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade; richting Statenweg wordt gereden via Maaskade – Prins Hendrikstraat – Prins Hendriklaan – Sleephellingstraat – Maaskade enz.
1-8-1964 33 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Statenweg (secundair; terug primair) – Statenweg o.z. – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg (terug: Kanaalweg – Gordelweg – Statenweg w.z.) – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – De Lugt – onderdoorgang Rijksweg 13 – West-Sidelinge – Parallelstraat o.z. – Overschie (Parallelstraat o.z. vóór Burg. Bosstraat; terug: Parallelstraat o.z. – onderdoorgang in het verlengde van Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – West-Sidelinge – De Lugt). (Beperkte dienst: één keer per uur wordt vanaf Parallelstraat o.z. doorgereden: Parallelstraat o.z. – Burg. Bosstraat – Zestienhovensekade – Achterdijk – Noorderlaan – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam*, *Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport. Het gedeelte tussen Vliegveldweg en eindpuntstandplaats heeft later de naam Rotterdam Airportbaan gekregen en het plein bij de standplaats Rotterdam Airportplein.)
8-9-1964 43 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij de Dillenburgsingel*). (*nabij dit eindpunt wordt spoedig het Holy Ziekenhuis in gebruik genomen, later herdoopt in Vlietland Ziekenhuis Holy. Eerste verbinding met nieuwe Vlaardingse wijk Holy.)
8-9-1964 48 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Brug. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen (Dr. Wiardi Beckmansingel bij Arij Koplaan). (Route in Vlaardingen nu verlegd naar Westwijk.)
8-9-1964 56 Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Diepenbrockstraat – Vettenoordstraat – Mendelsohnplein – Mahlerstraat – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje*1 voor Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij Dillenburgsingel*2). (*1: dit pleintje heeft later de naam Burg. van Lierplein gekregen. *2: nabij dit eindpunt wordt spoedig het Holy Ziekenhuis in gebruik genomen, later herdoopt in Vlietland Ziekenhuis Holy.)
30-9-1964 31 Routewijziging: richting Statenweg via Prins Hendrikstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat in plaats van via Prins Hendriklaan.
30-9-1964 63 Routewijziging richting Rochussenstraat: Aveling – Sprong – Tijmweg in plaats van rechtstreeks Aveling – Tijmweg.
1-10-1964 30 Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk –Blaak in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-10-1964 31 Routewijziging: Witte de Withstraat – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van via Schiedamse Vest – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-10-1964 50 Routewijziging: richting Centraal Station via Schiedamse Vest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Keizerstraat in plaats van via Schiedamse Vest – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
8-10-1964 37 Routewijziging: Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel in plaats van via Kraaijeveldstraat.
8-10-1964 50 Routewijziging: Burg. van Slijpelaan – Kraaijeveldsingel – Kerkedijk – Cornelis van Rijstraat – Koninginneweg – Benedenstraat – Bovenstraat enz.; tijdelijk in exploitatie als ringlijn.
20-10-1964 45 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. metrobouw wordt richting Schiebroek tijdelijk gereden via Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel – Hofplein.
23-10-1964 30 Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van dvia Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
23-10-1964 31 Routewijziging: Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van via Schiedamsevest – Schiedamsedijk. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
23-10-1964 50 Routewijziging richting Centraal Station: Schiedamse Vest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van via Schilderstraat.
2-11-1964 51 Routewijziging: P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – tunnel – Spaanseweg – Franselaan – Tjalklaan –   Giessenweg – Schuttevaerweg tot Van Nelleweg, daar omkeren – Schuttevaerweg enz. (Routewijziging i.v.m. bouw Beukelsbrug waardoor Spangesekade tijdelijk gestremd is.)
30-11-1964 46 Routewijziging: Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg in plaats van direct Argonautenweg. ()
5-12-1964 43 Routeverlenging, volledige route is nu: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij Dillenburgsingel).
5-12-1964 48 Route verlengd: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest enz.
17-12-1964 46 Routewijziging v.w.b. diensten van/naar Geriatische Kliniek: richting kliniek via Terbregseweg – Bosdreef – Spiegelnisserweg in plaats van via Terbregseweg – Spiegelnisserweg; richting Terbregge/Schiebroek direct Spiegelnisserweg – Terbregseweg in plaats van via Veenweg. (Routewijziging i.v.m. veranderen tracé Terbregseweg (aansluiting op Bosdreef en Boszoom).)
1-1-1965 30 Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van direct Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-1-1965 50 Routewijziging richting IJsselmonde via Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van direct Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
19-1-1965 45 Richting Schiebroek normale route rechtstreeks Weena – Hofplein weer hersteld.
19-1-1965 62 Routewijziging: Parelvisserstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan in plaats van via Traviataweg – Aïdastraat.
19-1-1965 63 Routewijziging: vanaf 9.00 uur wordt gereden via Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan in plaats van via Traviataweg – Aïdastraat.
1-2-1965 66 Ingesteld: Station Lombardijen*1 (Smeetslandseweg bij Smeetslandsedijk) – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Groene Tuin – Cornelis van Rijstraat – Kerkedijk – Kraayeveldsingel – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein (terug: IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin) – Rijksweg 16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg 16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk (bij Maasboulevard*2). (Nieuwe verbinding tussen nieuwe wijken Groot-IJsselmonde en Kralingen via zojuist geopende nieuwe oeververbinding Van Brienenoordbrug. *1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk, iets noorderlijker gelegen dan het huidige station. *2: eindpuntstandplaats Honingerdijk is gelegen aan het pleintje binnen de eindpuntlus van tramlijn 1.)
2-2-1965 50 Route ingekort: Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat). (Route zoals tot 16 januari 1962 hersteld, geen exploitatie meer als ringlijn.)
2-2-1965 67 Routewijziging: rechtstreeks Grote Kreek – Smeetslandsedijk in plaats van via Peitkreek – Smeetslandseweg.
11-2-1965 56 Routewijziging: Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Willem de Zwijgerlaan in plaats van via Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel.
20-2-1965 60 Routewijziging richting Station Noord: Kleiweg – Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat in plaats van via Kootsekade – Willem van Hillegaersbergstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
10-5-1965 55 M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag een gecombineerde dienst gereden worden met lijn 64. Beurtelings zal dan worden gereden op de trajecten Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en Pernis – Hoogvliet – Vondelingenplaat. (Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur worden lijnen afzonderlijk gereden, dus lijn 55: Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en lijn 64: Hoogvliet – Vondelingenplaat.)
10-5-1965 64 M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag een gecombineerde dienst met lijn 55 gereden. Beurtelings zal dan worden gereden op de trajecten Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en Pernis – Hoogvliet – Vondelingenplaat. (Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur worden lijnen afzonderlijk gereden, dus lijn 55: Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en lijn 64: Hoogvliet – Vondelingenplaat.)
14-6-1965 53 M.i.v. deze datum wordt deze lijn gezamenlijk door de R.E.T. en de N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij (R.T.M.) geëxploiteerd. De lijn zal nu met personeel en materieel van de R.T.M. worden gereden. (Het gehele R.T.M.-traject is Spijkenisse – Hoogvliet – Botlek – Rozenburg. Tussen Hoogvliet (Aveling bij Sprong) en Botlek (Werf Verolme) blijven tariefbepalingen R.E.T. van kracht.)
14-6-1965 63 Route verlengd (facultatief): Steurweg – Lengweg – Hesselingstraat – Lampreistraat – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Hoogvliet Zalmplaat (Viskaarweg); tevens wordt m.i.v. deze datum eindpuntstandplaats Lengweg bij Hesselingstraat verplaatst naar Hesselingstraat vóór Lengweg; routewijziging richting Hoogvliet Meeuwenplaat: Steurweg – Lampreistraat – Hesselingstraat – Meeuwenplaat (Hesselingstraat vóór Lengweg; terug: Hesselingstraat – Lengweg – Steurweg). (Facultatieve verlenging naar nieuwe wijk Zalmplaat, net als (het grootste deel van) de wijk Meeuwenplaat gelegen op grondgebied der gemeente Poortugaal. M.i.v. 1 januari 1985 zullen Meeuwenplaat en Zalmplaat bij Rotterdam(-Hoogvliet) gevoegd worden.)
1-7-1965 46 Routewijziging: Prinses Irenebrug – nieuw gedeelte Molenlaan – Molenlaan in plaats van via Terbregse Rechter Rottekade – Molenhoek* (*: Molenhoek was tot 1964 onderdeel van Molenlaan. )
16-7-1965 50 Route verlengd: Koninginneweg – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Muskenhagen – Mariënhagen – Groenenhagen (Mariënhagen bij Oosterhagen, terug: Mariënhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin). (Route verlengd naar nieuwe wijken Tuinenhoven en Groenenhagen, onderdeel van uitbreidingsplan Groot-IJsselmonde.)
13-8-1965 57 Routewijziging: Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom in plaats van via Kortekade – Kralingseweg. (Routewijziging via nieuwe weg Kralingse Zoom, dat evenals de Boszoom is aangelegd op tracé oude Ceintuurbaan.)
21-8-1965 57 Eindpuntstandplaats Lusthofstraat bij Avenue Concordia verplaatst nar Lusthofstraat bij Voorschoterlaan; routewijziging richting Lusthofstraat: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat in plaats van via Voorschoterlaan; routewijziging richting Alexanderpolder Het Lage Land via Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia in plaats van rechtstreeks Lusthofstraat – Avenue Concordia.
21-8-1965 66 Routewijziging richting Station Lombardijen: IJsselmondseplein – Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel – Kerkedijk – Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin in plaats van via Van Hoochstratenweg – Koniginneweg.
1-9-1965 34 M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren enkele sneldiensten ingelegd: tijdens de ochtendspits wordt, komende van Capelle, vanaf Ketensedijk gereden via Provincialeweg nr. 24 – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk enz. (Tijdens de avondspits deze route in omgekeerde richting.,)
20-9-1965 36 Routewijziging: richting Rochussenstraat via Rietdijk – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen. )
20-9-1965 63 Routewijziging richting Rochussenstraat: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
22-9-1965 35 Routewijziging: richting Rochussenstraat via Rietdijk – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
24-9-1965 49 Routewijziging: Vlijmenstraat – Montessoriweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg in plaats van rechtstreeks Vlijmenstraat – Dordtsestraatweg. (Routewijziging i.v.m. openstelling Ikazia Ziekenhuis.)
18-10-1965 34 Route diensten naar/van Kralingseveer grotendeels gewijzigd: Station Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal (terug: Groenendaal – Geldersekade – Station Blaak o.z.) – Oostplein – Honingerdijk – Oostzeedijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – Elandstraat – Kralingseveer (Elandstraat bij Lamastraat; terug: Elandstraat – Lamastraat – Neushoornstraat – IJsselmondselaan).
21-10-1965 34 Routewijziging: Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel in plaats van via Slotplein – Willem de Zwijgerlaan.
6-11-1965 45 Ringlijn-aanduiding lijn 45B vervallen; lijn 45A nu normaal als lijn 45 aangeduid met witte lijncijfers en richtingaanduidingen op zwarte achtergrond.
29-12-1965 45 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Bergsingel o.z. – Gordelweg – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Teldersweg – Wilgenlei w.z. – Meidoornsingel o.z. – Adrianalaan – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein – Wilgenplaslaan – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Rodenrijselaan – Berkelselaan – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena).
1-1-1966 42 Routewijziging richting Boergoensevliet (facultatief): op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur wordt gereden via busstrook (trambaan) G.J. de Jonghweg.
1-1-1966 51 Routewijziging: P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg in plaats van via Bilderdijkstraat – tunnel – Spaanseweg – Franselaan – Tjalklaan. (Werkzaamheden aan Beukelsbrug bij Spangesekade zijn gereedgekomen.)
2-3-1966 39 Routewijziging (facultatief): richting Schiedam (Nieuwland) via Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Marconiweg – Korte Singelstraat. (Beperkte dienst: deze routewijziging geldt uitsluitend op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur!. Op overige tijden wordt via Marconiweg – Korte Singelstraat gereden. Facultatieve routewijziging i.v.m. verkeersdrukte Broersvest.)
5-5-1966 34 Routewijziging diensten naar/van Kralingseveer: richting Station Blaak rechtstreeks Elandstraat – IJsselmondselaan in plaats van via Lamastraat – Neushoornstraat.
12-7-1966 57 Route grotendeels gewijzigd: Lusthofstraat (bij Voorschoterlaan) – Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia – Oudedijk (terug: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein). (Met deze wijziging wordt nu ook standpunt genomen in Alexanderpolder Het Lage Land.)
12-7-1966 A Ingesteld: Centraal Station (Weena z.z. bij Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – (Alexanderpolder-)Het Lage Land (Bramanteplein). (Betreft bijzondere lijn, geëxploiteerd als sneldienst op werkdagen tijdens de spitsuren. Voor het eerst sinds 01-11-1953 exploiteert de R.E.T. weer een buslijn met lijnletteraanduiding.)
1-8-1966 63 Routewijziging: rechtstreeks Steurweg – Horsweg in plaats van via Lengweg – Hesselingstraat – Horsweg; tevens m.i.v. deze datum alle ritten naar Zalmplaat (Viskaarweg).
12-9-1966 42 Route verlengd (facultatief): Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein. (Beperkte dienst: er wordt uitsluitend op de in de dienstregeling aangegeven tijden doorgereden naar het Schulpplein. Routeverlenging t.b.v. bewoners bejaardencentrum Waelestein.)
17-9-1966 61 Routewijziging richting 2e Rosestraat: Dumasstraat – Catullusweg – Spinozaweg in plaats van via Guido Gezelleweg.
28-9-1966 40 Routewijziging: Provincialeweg nr. 16 – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg.
28-9-1966 40 Route verlengd v.w.b. verkorte ritten naar/van Kethel Tuindorp: Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat; terug: Lindeijerstraat – Schiedamseweg). (Routewijziging via nieuwe wijk Groenoord.)
8-11-1966 49 Routewijziging richting Lombardijen: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg in plaats van via Plompertstraat – Voornsestraat; routewijziging richting Sluisjesdijk: Van Blommesteynweg – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk in plaats van via Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk. (De ritten naar/van Charlois worden als volgt gewijzigd: komende van Lombardijen wordt gereden via Verboomstraat – Voornsestraat – Spuikade (eind-/beginhalte bij Rietdijk); richting Lombardijen wordt gereden via Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat enz.)
12-11-1966 30 Routewijziging richting Katendrecht: via Coolsingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak – verbindingsstraat in plaats van via Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel; richting Hofplein wordt gereden via Westewagenstraat – Meent – Coolsingel – Hofplein in plaats van via Haagseveer – Pompenburg. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
12-11-1966 50 Routewijziging richting Groenenhagen: via Weena – Hofplein – Coolsingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak in plaats van via Kruiskade – Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat; routewijziging richting Centraal Station: Westewagenstraat – Meent – Coolsingel – Hofplein in plaats van via Haagseveer – Pompenburg. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
20-12-1966 50 Primeur van eerste D.A.F.-standaardbus (nr. 401).
1-1-1967 34 Routewijziging: Westblaak – Churchillplein – Blaak in plaats van via verbindingsstraat.
1-1-1967 34 Routewijziging: richting Rochussenstraat via Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein in plaats van rechtstreeks Blaak – Churchillplein.
1-1-1967 30 Routewijziging richting Katendrecht: via Schiedamse Vest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Churchillplein in plaats van via verbindingsstraat.
1-1-1967 32 Routewijziging: Blaak – Churchillplein – Westblaak in plaats van via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Westblaak. (Verlegging via “tijdelijk” Churchillplein.)
1-2-1967 66 Routewijziging: Reyerdijk – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Reyerdijk – Groene Tuin. (Verlegging i.v.m. betere bediening wijken Reyeroord, Groenenhagen en Tuinenhoven (Groot-IJsselmonde).)
14-2-1967 63 Route verlengd: Viskaarweg – Gebbeweg – Viskorfstraat – Zalmplaat (Viskorfstraat bij Steekhaamstraat; terug: Viskorfstraat – Steekhaamstraat – Viskaarweg). (Bediening nieuwste gedeelte van Zalmplaat.)
21-2-1967 57 Routewijziging richting Alexanderpolder Het Lage Land: rechtstreeks Voorschoterlaan – Oudedijk in plaats van via Voorschoterstraat – Avenue Concordia.
15-3-1967 57 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. aanleg tramsporen naar Laan van Nooitgedacht wordt gereden via Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom.
21-3-1967 49 Routewijziging: Zuidenwijdsestraat – Zuidplein – nieuw aangelegde straat* – Motorstraat in plaats van via Vlijmenstraat – Montessoriweg. (Routewijziging na afbraak laatste woningen van het Brabantse Dorp en i.v.m. herindeling Zuidplein.*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
21-3-1967 50 Routewijziging richting Groenenhagen: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – nieuw aangelegde straat – nieuwe gedeelte Strevelsweg in plaats van via Pleinweg – Zuidplein.
21-3-1967 52 Routewijziging: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – nieuw aangelegde straat* – nieuw gedeelte Strevelsweg – Strevelsweg in plaats van via Zuidplein. (*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
21-3-1967 62 Routewijziging richting Hoogvliet Oudeland: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – nieuw aangelegde straat* – nieuwe gedeelte Strevelsweg – nieuw gedeelte Zuiderparkweg – Zuiderparkweg in plaats van via Goereesestraat – Carnissesingel. (*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
3-4-1967 43 Routewijziging: via Mr. L.A. Kesperweg in plaats van via Schiedamsedijk.
3-4-1967 48 Routewijziging: Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station Vlaardingen-Oost in plaats van via Schiedamsedijk. (Wegenstelsel gewijzigd i.v.m. aansluiting naar binnenkort te openen Beneluxtunnel.)
5-4-1967 33 Eindhalte Parallestraat o.z. vóór Burg. Bosstraat verplaatst naar Oost-Sidelinge vóór Zestienhovensekade.
10-4-1967 37 Routewijziging: richting Lombardijen via Sportsingel n.z. in plaat van via z.z. (I.v.m. afsluiten Sportsingel z.z. voor doorgaand verkeer.)
22-4-1967 40 Kleine routewijziging (facultatief): m.i.v. deze datum wordt, indien het Bad Groenoord voor het publiek is geopend, gereden te worden via Provinciale Weg nr. 16 – Prinses Beatrixlaan – pleintje Bad Groenoord – Prinses Beatrixlaan – Laan van Bol’Es. Buiten de openingstijden en buiten het badseizoen wordt normale route, dus rechtstreeks Provinciale Weg nr. 16 – Laan van Bol’Es gereden. Dit geldt zowel voor de diensten Station N.S. Schiedam – Kethel Tuindorp als voor Station N.S. Schiedam – Kethel (R.K. kerk).
2-5-1967 46 Route verlengd: Ommoord (Marshallweg) – Marshallweg – Ommoordseweg (terug: Ommoordseweg – President Rooseveltweg – Marhallweg) –   Terbregseweg – Prinses Irenebrug enz. (Eerste R.E.T.-verbinding met deze nieuwe wijk, waar eind 1966 de eerste woningen zijn betrokken. Op de via de Ommoordseweg rijdende lijn 14 (naar Zevenhuizen via Oud-Verlaat) van Autobusbedrijf Gebr. Van Gog N.V. is een vervoerverbod van toepassing. Dit vervoerverbod wordt m.i.v. 1 maart 1968 ingetrokken. De in de dienstregeling voorkomende ritten naar de Geriatische Kliniek blijven gehandhaafd.)
8-5-1967 31 Route geheel gewijzigd: Lisplein (Bergweg Ziekenhuis) – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – Rochussenstraat (busstation).
8-5-1967 32 Routewijziging en routeverlenging: Noordereiland (Maaskade w.z. t.o. Prins Hendrikstraat) – Maaskade w.z. – Prins Hendrikstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat (terug: Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade w.z.) – Willemsbrug – Verlengde Willemsbrug – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpplein- Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West)- Kleinpolderplein – Schansweg – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13– Baanweg – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij 2e Hogenbanweg; terug: Van Noortwijckstraat – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Baanweg).
8-5-1967 33 Routewijziging: rechtstreeks Burg. Baumannlaan – De Lugt in plaats van via 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat; tevens routewijziging verkorte ritten (gecombineerde lijn 33/51): Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theadora Jacobalaan – Burg. Oudlaan enz.; routewijziging richting Overschie: Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat.
8-5-1967 38 Ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan bij Kerkhoflaan*) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvàthweg – Spaanseweg – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (*eind- c.q. beginhalte op oude standplaats tramlijn 15.)
8-5-1967 44 Opgeheven.
8-5-1967 51 Eindpuntstandplaats Overschie (Van Noortwijckstraat) verplaatst.
8-5-1967 60 Routewijziging: Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat in plaats van via Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat. (Routewijziging zodat het grootste deel van Overschie in de “invloedsfeer” komt te liggen.)
18-5-1967 33 Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar Stationsplein o.z. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
18-5-1967 45 Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van Stationsplein z.z. bij Weena naar w.z. (bij Groothandelsgebouw).
18-5-1967 50 Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar Stationsplein o.z. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
1-6-1967 37 Routewijziging: Hordijk – nieuw aangelegde weg naar Pascalweg*– Kinderdijkstraat – Bergambachtstraat – Pascalweg in plaats van rechtstreeks Hordijk – Pascalweg. (Routeverlegging i.v.m. wijziging kruispunt Hordijk/Pascalweg/Kooiwalweg. *1: deze straat krijgt later de naam Hordijkstraat; deze straat bestaat thans niet meer.)
6-6-1967 55 M.i.v. deze datum wordt de dienst op deze lijn van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag ingekort tot traject Pernis – Hoogvliet (Oude Wal). De op 10-05-1965 ingestelde gecombineerde dienst lijn 55/64 vervalt.
6-6-1967 64 M.i.v. deze datum wordt niet meer gereden op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag. Dienst beperkt tot maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur op normale traject Hoogvliet (Oude Wal) – Vondelingenplaat. Gecombineerde dienst met lijn 55 is dus vervallen.
6-6-1967 78 Ingesteld: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling) – Vondelingenweg – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje bij Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. met de R.T.M. als onderdeel van het traject Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend. Beperkte dienst: er worden dagelijks ook enkele ritten gereden via Beneluxtunnel- Rijksweg 19 – Rijksweg 20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945.)
1-7-1967 37 Routewijziging: Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – Groene Tuin – Kerkedijk in plaats van via Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel – Kerkedijk.
5-7-1967 30 Routewijziging richting Katendrecht: via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak.
5-7-1967 50 Routewijziging richting Groenenhagen: Hofplein – Coolsingel – Schiedamse Vest in plaats van via Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak. Richting Centraal Station wordt gereden via Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel. Deze zomer wordt tevens i.v.m. werkzaamheden op het Churchillplein richting Centraal Station gereden via Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van via Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk.
1-8-1967 66 Routewijziging: Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan in plaats van via Kerkedijk – Kraayeveldsingel.
26-8-1967 43 Routewijziging: Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel in plaats van via Kethelweg – Burg. Verkadesingel.
26-8-1967 56 Route verlengd en routewijziging: Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel (in plaats van via Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel) – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Reigerlaan – Torenvalklaan – Spechtlaan – Patrijsstraat – Meeuwenstraat – Torenvalklaan – Vlaardingen wijk Holy (Torenvalklaan bij Roerdompstraat; terug: Torenvalklaan – Reigerlaan).
1-9-1967 37 Routewijziging: Kerkedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Keverdijk – Hordijk in plaats van rechtstreeks Kerkedijk – Hordijk. (Routewijziging i.v.m. vervallen Hordijk voor doorgaand verkeer tussen Reyerdijk en Keverdijk als gevolg van aanleg tramsporen toekomstige lijn 2.)
1-9-1967 66 Routewijziging: via nieuwe gedeelte Reyerdijk (ex-Smeetslandsedijk).
1-9-1967 67 Routewijzging: via nieuwe gedeelte Reyerdijk (ex-Smeetslandsedijk).
2-9-1967 40 Opgeheven (vernummerd in lijn 53).
2-9-1967 34 Route verlengd: Rochussenstraat (t.o. Busstation ?) – Rochussenstraat – Westblaak – verbindingsstraat (terug: verbindingsstraat – Schiedamse Vest – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Rochussenstraat) – Blaak enz.
2-9-1967 35 Opgeheven (vernummerd in lijn 68).
2-9-1967 36 Opgeheven (vernummerd in lijn 69).
2-9-1967 39 Opgeheven (vernummerd in lijn 54).
2-9-1967 41 Opgeheven (vernummerd in lijn 55).
2-9-1967 48 Opgeheven (vernummerd in lijn 59).
2-9-1967 53 Opgeheven (vernummerd in lijn 73).
2-9-1967 53 Ingesteld (ex-lijn 40): Station Schiedam/Rotterdam-West*1 (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Ooievaarsteeg – Ooievaarsbrug – Vijgensteeg – Spinhuispad – Spoelingbrug – Parkweg – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 16 – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam – normale route tot Schiedamseweg bij Vlaardingseweg, vervolgens via Vlaardingseweg – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat tussen Vlaardingseweg en Schiedamseweg). *1: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. *2: bussen keren op het pleintje vóór de kerk.)
2-9-1967 54 Ingesteld (ex-lijn 39): Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam/Rotterdam-West. Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag wordt tussen ca. 16.00 en 18.00 uur richting Schiedam Nieuwland gereden via Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-9-1967 55 Opgeheven (vernummerd in lijn 74).
2-9-1967 55 Ingesteld (ex-lijn 41): Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan –Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam/Rotterdam-West. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-9-1967 56 Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan in plaats van via Dillenburgsingel – Lepelaarsingel.
2-9-1967 59 Ingesteld (ex-lijn 48): Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat –Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen West (Arij Koplaan).
2-9-1967 68 Ingesteld (ex-lijn 35): Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z – Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat – Heijplaat (Rondoplein n.z.; terug: Rondoplein n.z. – Rondolaan – Rondoplein z.z. – Turbiniastraat – Courzandseweg). (Beperkte dienst: op bepaalde in de dienstregeling voorgeschreven tijden wordt vanaf Rondoplein n.z. doorgereden via Rondolaan – Rondoplein z.z. – Courzandseweg – Heysekade – Eemhavenweg – Quarantaineweg – Inrichting Heijplaat.)
2-9-1967 69 Ingesteld (ex-lijn 36): Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat). (*: busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein)
2-9-1967 73 Ingesteld (ex-lijn 53): Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door de R.T.M., als onderdeel van lijn Spijkenisse – Rozenburg. De lijnvoering van de R.T.M. en wijzigingen daarvan blijven in dit overzicht buiten beschouwing. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. )
2-9-1967 74 Ingesteld (ex-lijn 55): Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal) – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Petroleumweg – 1e Petroleumhaven (Veer Petroleumweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Hoogvliet (Oude Wal) – 1e Petroleumhaven wordt uitsluitend bediend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Pernis – Hoogvliet (Oude Wal).)
1-10-1967 32 Routewijziging richting Overschie: Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein in plaats van rechtstreeks Blaak – Churchillplein.
13-10-1967 30 Routewijziging richting Hofplein: via Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel in plaats van via Westewagenstraat – Meent.
13-10-1967 50 Routewijziging richting Centraal Station: Schiedamse Vest – Churchillplein – Coolsingel in plaats van via   Schilderstraat – Schiedamsedijk – Keizerstraat – Westewagenstraat – Meent. (Coolsingel weer helemaal gereedgemaakt na ruim 6 jaar Metrobouw.)
14-10-1967 33 Eindpuntstandplaats Stationsplein o.z. verplaatst naar het midden van het plein. (Werkzaamheden Metrobouw aldaar beëindigd.)
14-10-1967 34 Routewijziging: richting Kralingseveer resp. Capelle a/d IJssel via Blaak – Geldersekade – langs voormalige eindpuntstandplaats Blaak o.z. – Blaak in plaats van rechtstreeks Blaak.
14-10-1967 38 Kleine routewijziging: richting Schiedam (Emmaplein) wordt gereden via Stationsplein.
14-10-1967 45 Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-1967 50 Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-1967 51 Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-1967 A Eindpuntstandplaats Weena z.z. bij Stationsplein verplaatst naar Stationsplein (middenplein).
23-10-1967 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden diensten Rochussenstraat – Capelle aan den IJssel tijdelijk verlegd via Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk; t.b.v. werknemers die bij de diverse bedrijven langs de Nieuwe Maas werken worden op bepaalde tijden pendelbussen ingezet op trajecten Station Blaak – Schaardijk (fabrieken van Keller en Rademaker) en Kralingseveer – Schaardijk.
4-11-1967 40 Ingesteld (ex-lijn 60): Station Noord n.z. (Ceintuurbaan) – Straatweg (terug: Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Beperkte dienst: op werkdagen tot 18.00 uur wordt gereden via Overschieseweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Sonnemerestraat – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg in plaats van via Strickledeweg – Philippusweg.)
4-11-1967 31 Opgeheven (vernummerd in lijn 39).
4-11-1967 35 Ingesteld (ex-lijn 46): Ommoord (Marshallweg) – Marshallweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Prinses Irenebrug – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Schiebroek (Peppelweg bij Meidoornsingel o.z.; terug: Peppelweg – Ringdijk – Jasonweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn, daar aan de Peppelweg bij Meidoornsingel o.z. normaliter geen standpunt genomen wordt.) (Beperkte dienst: tijdens bezoekuren wordt gereden via Terbregseweg – Bosdreef – Spiegelnisserweg – Geriatische Kliniek (Spiegelnisserweg; terug: Spiegelnisserweg – Terbregseweg).)
4-11-1967 36 Ingesteld (ex-lijn 57): Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Oudedijk (terug: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein).
4-11-1967 39 Ingesteld (ex-lijn 31): Lisplein (Bergweg Ziekenhuis) – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation).
4-11-1967 41 Ingesteld (ex-lijn 51): Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Graafstroomstraat – Schuttevaerweg – Giessenweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Spaansebrug – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; terug: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg). (Beperkte dienst: rijdt uisluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 13.30 uur. Tevens op van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits ritten als lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 41 – Overschie (Van Noortwijckstraat); vandaar via Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan – routelijn 33 – Centraal Station. Van maandag t/m vrijdag tijdens avondspits en zaterdag tijdens middagspits ritten als lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 33 – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat – route lijn 41 – Centraal Station.)
4-11-1967 43 Opgeheven (vernummerd in lijn 57).
4-11-1967 46 Opgeheven (vernummerd in lijn 35).
4-11-1967 48 Ingesteld (ex-lijn 66): Station Lombardijen*1 (Smeetslandsedijk bij Smeetslandseweg) – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Rijksweg 16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg 16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk (bij Maasboulevard*2). (*1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk, het station was dus iets noorderlijker gelegen dan het huidige station. *2: eindpuntstandplaats Honingerdijk is gelegen aan het pleintje binnende eindpuntlus van tramlijn 1.)
4-11-1967 51 Opgeheven (vernummerd in lijn 41).
4-11-1967 57 Opgeheven (vernummerd in lijn 36).
4-11-1967 57 Ingesteld (ex-lijn 43): Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Vlaardingen (Holy Ziekenhuis/Dillenburgsingel bij Willem de Zwijgerlaan).
4-11-1967 60 Opgeheven (vernummerd in lijn 40).
4-11-1967 66 Opgeheven (vernummerd in lijn 48).
8-11-1967 48 Routewijziging richting Station Lombardijen: direct Groene Tuin in plaats van via Cornelis van Rijstraat.
9-11-1967 36 Normale route via Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom hersteld. Als gevolg van aanleg nieuwe tramsporen op ’s-Gravenweg was lijn 57 (nu dus 36) per 15-03-1967 tijdelijk omgelegd via Kortekade – Kralingseweg.
6-12-1967 56 Routewijziging richting Vlaardingen wijk Holy: Torenvalklaan – Roerdompstraat – Talingstraat – Sperwerlaan – Torenvalklaan in plaats van via Spechtlaan – Patrijsstraat – Meeuwenstraat.
6-12-1967 58 Eindpunstandplaats Zuidwijk verplaatst naar De Slinge n.z. vóór Drakenburg.
1-1-1968 40 Routewijziging: Kleiweg – nieuwe aanlegde weg langs toekomstige tramsporen lijn 5* – Kleiweg. (*deze weg zal in 1970 eveneens de naam Kleiweg krijgen en een klein stukje de naam Dwars-Kleiweg. Ook zal het westelijk deel van de Kleiweg dan worden herdoopt in Overschiese Kleiweg.)
3-1-1968 A Routewijziging: richting Alexanderpolder wordt gereden via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande in plaats van via Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat.
13-1-1968 32 Routewijziging richting Overschie: Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Blaak – Keizerstraat.
13-1-1968 34 Routewijziging: richting Rochussenstraat via Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Blaak – Keizerstraat.
13-1-1968 39 Route aan beide zijden verlengd: Station Noord (Ceintuurbaan) – Bergweg (terug: Bergweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan enz. / Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein – Blaak (terug: Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein) – Geldersekade – Station Blaak o.z. (terug: Blaak – Groenendaal – Blaak – Ds. Jan Scharpstraat). (Rijdt nu dus traject Station Noord – Station Blaak.)
13-1-1968 30 Routewijziging richting Hofplein: via Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Keizerstraat.
24-1-1968 48 Routewijziging: Smeetslandsedijk (standplaats) – Smeetslandseweg – Peitkreek – Grote Kreek – Reyerdijk in plaats van via Smeetslandsedijk. (Het grootste deel van de Smeetslandsedijk zal binnenkort verdwijnen i.v.m. wegenaanleg en uitbreiding wijk Kreekhuizen in zuidelijke richting.)
29-1-1968 66 Ingesteld: Pendrecht (Ossenisseweg) – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug: Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Slinge – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat – Lange Hilleweg o.z. – Polderlaan (terug: Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. – Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat – Feijenoord (Stieltjesplein; terug: Stieltjesplein – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat).
1-2-1968 48 Routewijziging: Bredenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord in plaats van via Bredenoord – Reyerdijk – Nieuwenoord.
1-2-1968 50 Routewijziging: Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein in plaats van via Stadionweg – Burg. van Slijpelaan.
5-2-1968 35 Op werkdagen tijdens de spitsuren worden enkele versterkingritten toegevoegd op het traject Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Ommoord (Marshallweg).
7-2-1968 42 Opgeheven.
7-2-1968 46 Ingesteld: Heemraadssingel w.z. (bij Nieuwe Binnenweg) – Heemraadssingel w.z.   – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Wolphaertsbocht (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet o.z. (bij Kromme Zandweg). (Beperkte dienst: facultatief wordt doorgereden vanaf Boergoensevliet via Kromme Zandweg – Schulpweg naar Schulpplein (bejaardencentrum Waelestein). Op werkdagen tussen 16.00 tot 19.00 uur wordt richting Boergoensevliet resp. Schulpplein via busstrook (trambaan) G.J. de Jonghweg gereden.)
7-2-1968 47 Opgeheven.
7-2-1968 49 Opgeheven.
7-2-1968 49 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Station Zuid (Persoonshaven*) (*: eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan het pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/ Stadionweg t.o. het station.)
7-2-1968 71 Metrostation Zuidplein (Zuidplein bij Grote Schouwburg) – Zuidenwijdsestraat – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat) – Doklaan – Sluisjesdijk – Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord; terug: Sluisjesdijk – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Kortenoord w.z. – Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: trajectdeel Charlois (Rietdijk) – Sluisjesdijk wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur; van maandag t/m vrijdag vanaf ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Metrostation Zuidplein – Charlois (Rietdijk) bereden.)
7-2-1968 76 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Zuiderparkweg vóór Gooilandsingel) – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Groenezoom – Beukendaal – Molenvliet – Pascalweg – Berkenwoudestraat – Kinderdijkstraat – Hordijkstraat – Hordijk – Molgerdijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Reyeroord (Nieuwenoord vóór Kimbrenoord; terug: Nieuwenoord – Kimbrenoord – Oldenoord – Vegelinsoord).
7-2-1968 77 Ingesteld: Carnissebuurt (Katendrechtse Lagedijk bij Carnisselaan) – Katendrechtse Lagedijk – Carnisselaan – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. – Wielewaalstraat (terug: Wielewaalstraaat – Lepelaarsingel o.z. – Utenhagestraat – Lepelaarsignel w.z.) – Dorpsweg (primair; terug secundair) – Groene Kruisweg – Slinge – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Putselaan – Pretorialaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).
10-2-1968 30 Opgeheven.
10-2-1968 37 Opgeheven.
10-2-1968 38 Routewijziging: richting Schiedam via Stationsplein in plaats van direct Weena.
10-2-1968 50 Opgeheven.
10-2-1968 50 Ingesteld (ex-lijn 78): Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Vondelingenweg – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Rijksweg nr. 19 – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door de R.T.M ., onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend. Beperkte dienst: er worden dagelijks ook enkele ritten gereden via Beneluxtunnel- Rijksweg 19 – Rijksweg 20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945.)
10-2-1968 52 Opgeheven.
10-2-1968 58 Opgeheven.
10-2-1968 60 Ingesteld: Katendrecht (Veerlaan ) – Veerlaan – Brede Hilledijk – Hillelaan – Parallelweg – Wilhelminakade – Wilhelminakade (bij Koninginnehoofd; terug: Koninginnehoofd – Rijnhaven n.z. – Parallelweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Wilhelminakade wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na 18.30 uur en op zaterdag en zondag wordt uitsluitend gereden op traject Katendrecht – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).)
10-2-1968 61 Opgeheven.
10-2-1968 62 Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg enz.
10-2-1968 63 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texaweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Aveling) – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Avelng (terug: Aveling – Sprong – Tijmweg) – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Gebbeweg – Viskorfstraat – Hoogvliet Zalmplaat (Viskorfstraat bij Steekhaamstraat; terug: Viskorfstraat – Steekhaamstraat – Viskaarweg).
10-2-1968 66 Routewijziging: Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg in plaats van direct Zuiderparkweg.
10-2-1968 67 Opgeheven.
10-2-1968 68 Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuidplein – Pleinweg (primair; terug: Pleinweg – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein) – Wolphaertsbocht enz. (Beperkte dienst (zie 02-09-1967).)
10-2-1968 69 Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z   enz.
10-2-1968 70 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Van de Woestijnestraat – Molièreweg – Dumasstraat – Catullusweg – Pythagorasweg – Socratesstraat – Zenostraat – Station Lombardijen* (Aristotelesstraat; terug: Aristotelesstraat – Spinozaweg – Catullusweg). (*1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk,het station was dus iets noorderlijker gelegen dan het huidige station.)
10-2-1968 71 Eindpuntstandplaats Zuidplein bij Grote Schouwburg verplaatst naar Busstation; routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein in plaats van via Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Zuidplein.
10-2-1968 75 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat – Strevelsweg (primair: terug: Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Grote Hagen – Groenenhagen (Grote Hagen bij Groene Tuin; terug: Grote Hagen – Kleine Hagen – Krommehagen – Grote Hagen).
10-2-1968 76 Eindpuntstandplaats Zuiderparkweg vóór Gooilandsingel verplaatst naar Busstation; route als gevolg hiervan verlengd: Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
10-2-1968 78 Opgeheven (vernummerd in lijn 50).
23-2-1968 40 Eindpuntstandplaats Station Noord verplaatst van Ceintuurbaan naar z.z. (zijde Bergweg); als gevolg hiervan routewijziging richting Station Noord: Straatweg – Bergweg – Station Noord in plaats van via Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan; richting Schiedam (Emmaplein) Bergweg – Straatweg in plaats van via Ceintuurbaan – Straatweg.
23-2-1968 39 Eindpuntstandplaats Station Noord verplaatst van Ceintuurbaan naar z.z. (zijde Bergweg); als gevolg hiervan richting Station Noord routewijziging rechtstreeks Bergweg – Station Noord z.z. in plaats van via Bergweg – Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan; richting Station Blaak routewijziging rechtstreeks Station Noord z.z. – Bergweg in plaats van via Ceintuurbaan – Bergweg.
27-2-1968 34 V.w.b. diensten Rochussenstraat – Capelle aan den IJssel normale route via Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk hersteld.
23-3-1968 63 Route verlengd: Viskaarweg – Bovensim – Hoogvliet Zalmplaat (Bovensim bij Kruisnetlaan; terug: Bovensim – Kruisnetlaan – In de Fuik – Bovensim).
23-3-1968 75 Routewijziging: Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Groene Tuin –Grote Hagen in plaats van direct Groene Tuin.
1-4-1968 33 Tijdelijke routewijziging: I.v.m. werkzaamheden aan tramsporen in de Statentunnel wordt tijdelijk gereden via Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein. Deze omleiding heeft vermoedelijk slechts één of twee weken geduurd.
1-5-1968 33 Kleine routewijziging: Statentunnel – Statenweg secundiar in plaats van via Statenweg primair tot verkeersopening bij benzinestation – Statenweg secundair.
13-5-1968 54 Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Marconiweg – Korte Singelstraat. (Betreft routewijziging die al reeds gold van maandag t/m vrijdag tussen ca. 16.00 en 18.00 uur.)
26-5-1968 34 Route verlengd: Ziekenhuis Dijkzigt* (Zimmermanweg bij Wytemaweg) – Zimmermanweg – Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein enz. (terug: Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg) (*Ziekenhuis Dijkzigt=huidige Erasmus Medisch Centrum (E.M.C.).)
26-5-1968 35 Route verlengd: Station Alexander (Alexanderplein*) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Marshallweg – keren Stresemannplaats – Marshallweg – President Roosveltweg – Ommoordseweg enz. (Verlenging naar nieuwe N.S.-voorstadshalte.) (*Alexanderplein in 1983 herdoopt in Prins Alexanderplein.)
26-5-1968 36 Route verlengd: Bramanteplein – Michelangelostraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Alexanderplein*). (Verlenging naar nieuwe N.S.-voorstadshalte. *Alexanderplein later herdoopt in Prins Alexanderplein.)
26-5-1968 46 Routewijziging: Rochussenstraat – keren Burg. ’s-Jacobplein (nabij Dijkzigt Ziekenhuis) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – in plaats van via G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein (bovenover). (Op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur dient richting Boergoensevliet resp. Schulpplein bovenlangs Droogleever Fortuynplein te worden gereden. Routewijzging tot betere bediening van het Dijkzigt Ziekenhuis* *: Dijkzigt Ziekenhuis=huidige Erasmus Medisch Centrum.)
26-5-1968 70 Routewijziging: rechtstreeks Guido Gezelleweg – Catullusweg in plaats van via Van de Woestijnestraat – Catullusweg – Dumasstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
26-5-1968 75 Routewijziging: direct Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan in plaats van via Van Wijngaardenlaan.
15-7-1968 70 Eindpuntstandplaats Aristotelesstraat verplaatst naar Spinozaweg bij Aesopusviaduct; routewijziging richting Station Lombardijen: Catullusweg – Spinozaweg – Aesopusviaduct – Spinozaweg in plaats van via Pythagorasweg – Socratesstraat – Aristotelesstraat.
29-7-1968 35 Routewijziging: keren bij doorsteek Marshallweg bij Stresemannplaats in plaats van keren op Stresemannplaats zelf.
12-9-1968 48 Route verlengd: (nieuwe) Station Lombardijen (Spinozaweg n.z.) – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. (terug: Spinozaweg n.z. – eindpuntstandplaats) – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk enz. (Route verlengd naar het nieuwe station, gelegen bij de onderdoorgang Spinozaweg die voor het tramverkeer op 10 februari 1968 en voor het overige verkeer op 15 juli 1968 in gebruik is genomen, ter vervanging van de spoorwegovergang Smeetslandsedijk.)
9-10-1968 40 Routewijziging: richting Schiedam (Emmaplein) via nieuw gedeelte Giessenweg.
9-10-1968 41 Routewijziging: richting Centraal Station via nieuw gedeelte Giessenweg.
11-11-1968 35 M.i.v. deze datum wordt het aantal verkorte ritten op trajectgedeelte Hillegersberg (Molenlaan) – Ommoord (Marshallweg) uitgebreid (zie 05-02-1968).
23-11-1968 35 M.i.v. deze datum vervallen facultatieve ritten via Geriatisch Inrichting daar deze vanaf nu door lijn 36 wordt bediend.
23-11-1968 36 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel* – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat- Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein). (*Boezemsingel=huidige Boezemweg.)
23-11-1968 48 Route verlengd: Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Alexanderplein*). (*: Alexanderplein later herdoopt in Prins Alexanderplein.)
23-11-1968 A Opgeheven; vernummerd in lijn 36 die een volledige dienst kent en dus op alle dagen en de hele dag rijdt.
30-11-1968 70 Route verlengd: Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Peitkreek – Smeetslandseweg – Sint Clara Ziekenhuis) (Smeetslandseweg vóór Olympiaweg; terug: Smeetslandseweg – Olympiaweg – Grote Kreek). (*: dit ziekenhuis werd later M.C.R.Z. Clara en weer later Maasstadziekenhuis lokatie Clara genoemd.)
30-11-1968 77 Route verlengd: Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan).
2-12-1968 60 Route ingekort tot traject Metrostation Rijnhaven – Wilhelminakade. (Beperkte dienst: uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
2-12-1968 64 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 29-11-1968!)
9-12-1968 34 Routewijziging: i.v.m. afsluiten Honingerdijk bij Toepad rijden diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel via Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Ijsselmondselaan – IJsseldijk in plaats van via Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk. T.b.v. werknemers van bedrijven langs de Nieuwe Maas rijdt op bepaalde tijden een pendelbus tussen Honingerdijk bij Woudestein en IJsseldijk bij Ijsselmondselaan.
16-12-1968 33 Routewijziging diensten tijdens ochtendspits (gecombineerde lijn 33/41) richting Centraal Station: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg – Burg. Baumannlaan in plaats van via Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan.
16-12-1968 38 Eindpuntstandplaats Rusthoflaan bij Kerkhoflaan verplaatst naar Paradijslaan bij Rusthoflaan.
16-12-1968 41 Routewijziging v.w.b. ritten als lijn 33/41 op maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits: Blijvenburgstraat – Baanweg – Burg. Baumannlaan in plaats van via Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan.
24-12-1968 54 Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Snelliussingel – Van Swindensingel in plaats van via Van Swindenstraat.
24-12-1968 56 Routewijziging: Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel in plaats van via Kethelweg – Burg. Verkadesingel.
24-12-1968 59 Routewijziging richting Schiedam: Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat in plaats van rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Van der Werffstraat.
1-1-1969 48 Routewijziging richting Station Alexander: direct Groene Tuin in plaats van via Cornelis van Rijstraat. (Cornelis van Rijstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.)
1-1-1969 70 Eindpuntstandplaats Smeetslandseweg vóór Olympiaweg verplaatst naar Olympiaweg voorbij Smeetslandseweg.
10-1-1969 45 Na talloze omleidingen in Schiebroek wegens aanleg tramsporen t.b.v. lijn 5 wordt in de namiddag weer de normale route hersteld via Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Teldersweg – Wilgenlei w.z. – Meidoornsingel z.z. – Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Kastanjeplein o.z. – Kastanjeplein z.z. – Wilgenplaslaan – Melanchtonweg – Ringdijk.
25-1-1969 35 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Alexanderplein) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Marshallweg – keren doorsteek middenberm Marshallweg – Marshallweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Prinses Irenebrug – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Lindesingel (terug: Lindesingel – Larikslaan – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan) – Edelweisslaan – Wilgensingel w.z. (terug o.z.) – Kastanjeplein – Meijersplein z.z. (terug n.z.) – Asserweg – Meidoornsingel z.z. (terug n.z.) – Wilgenlei w.z. (terug o.z.) – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Station Noord (standplaats z.z.). (Reorganisatie lijnennet in Schiebroek i.v.m. verlenging tramlijn 5.)
25-1-1969 45 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – viaduct Rozenlaan (terug: viaduct Rozenlaan – Rodenrijselaan – Berkelselaan – Bergsingel w.z.) – Rozenlaan – Akkerwindestraat – Kleiweg – Kleiweg (bij Zonnebloemstraat*; terug: Kleiweg – Begoniastraat – Rozenlaan). (*Eindpuntstandplaats bij het ter plaatse aanwezige pleintje nabij ingang R.E.T.-complex.)
27-1-1969 35 M.i.v. deze datum vervallen versterkingsritten op werkdagen tijdens de spitsuren op trajectgedeelte Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Ommoord (Marshallweg).
29-1-1969 33 Verlegd via stukje busbaan Weena bij Kruisplein/Stationsplein.
29-1-1969 41 Verlegd via stukje busbaan Weena bij Kruisplein/Stationsplein
1-2-1969 56 Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Vlaardingen – Parallelweg – Diepenbrockstraat – Vettenoordstraat – Mendelssohnplein – Mahlerlaan – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Kraanvogellaan; terug Kraanvogellaan – Kwikstaartweg – Reigerlaan).
17-3-1969 40 Routewijziging: Strickledeweg – Bokelweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg in plaats van via Philippusweg; routewijziging v.w.b. ritten op werkdagen tot 18.00 uur: Giessenweg – Bokelweg – Kommiezenlaan in plaats van via Strickledeweg.
19-3-1969 35 Routewijziging: Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Björnsonweg – keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg in plaats van rechtstreeks Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg. (Routewijzing ter bediening oostelijk gedeelte wijk Ommoord. )
24-3-1969 71 Route verlengd (facultatief): Sluisjesdijk – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk; terug: Willem Egmondstraat – Sluisjesdijk). Beperkte dienst: trajectdeel Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; er zijn nu dus drie aparte diensten: Maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur: Metrostation Zuidplein – Sluisjesdijk; Maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren: Metrostation Zuidplein – Willem Egmondstraat; Maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag: Metrostation Zuidplein – Charlois (Rietdijk).
29-3-1969 75 Routeverlenging, volledige route is nu: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Ploegstraat – Veldstraat – Strevelsweg (terug Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Sandelingplein – Breeweg secundair tot inrit h.h.v. het Klahhek – Bree primair (terug Bree primair tot inrit t.h.v. de Th. de Cellesschool – Bree secundair – Sandelingplein) – Breeplein – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard – Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard).
4-4-1969 74 Route ingekort tot traject Pernis – Hoogvliet (Oude Wal); facultatieve bediening van trajectgedeelte Hoogvliet (Oude Wal) – 1e Petroleumhaven is dus vervallen.
5-5-1969 34 M.i.v. deze datum wordt deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
5-5-1969 36 M.i.v. deze datum wordt deze lijn ondergebracht in garage Sluisjesdijk in plaats van garage Kleiweg.
21-5-1969 34 Routewijziging: Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk in plaats van rechtstreeks Honingerdijk – Nesserdijk. (Routewijziging daar gedeelte Honingerdijk voor doorgaand verkeer is afgesloten.)
1-6-1969 56 Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat (terug: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan) – Blois van Treslongstraat – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel –Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Torenvalklaan – Vlaardingen wijk Holy (Torenvalklaan bij Roerdompstraat; terug: Torenvalklaan – Reigerlaan).
1-6-1969 59 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat – Parallelweg – Station Vlaardingen Centrum.
10-7-1969 56 Routewijziging: Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven in plaats van via Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats. (Routewijziging via nieuwe doorbraak in het stadscentrum.)
10-7-1969 59 Routewijziging: brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat in plaats van via Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat. (Routewijziging via nieuwe doorbraak in het stadscentrum.)
28-7-1969 54 Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Snelliussingel – Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest
4-8-1969 35 Routewijziging: richting Station Noord via Adrianalaan – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein in plaats van via Adrianalaan – Lindesingel – Edelweisslaan – Wilgensingel w.z..; richting Station Alexander wordt gereden rechtstreeks Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. in plaats van via Wilgensingel o.z. – Edelweisslaan – Larikslaan. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen (sommige straten te smal). Er wordt nu niet meer via N.S.-halte Wilgenplas gereden.)
1-9-1969 50 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd en wordt nu: Rozenburg – Botlek – Spijkenisse – Hoogvliet – Vlaardingen – Schiedam; R.E.T.-traject blijft ongewijzigd.
1-10-1969 40 Routewijziging v.w.b. ritten op werkdagen tot 18.00 uur: Giessenweg –Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg in plaats van via Sonnemerestraat.
27-10-1969 63 M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren sneldiensten ingelast: tijdens de ochtendspits wordt gereden: Zalmplaat – normale route – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Slinge – normale route – Metrostation Zuidplein; tijdens de avondspits dezelfde route, doch in omgekeerde volgorde.
28-10-1969 35 M.i.v. deze datum worden op werkdagen tijdens ochtendspits versterkingsritten ingelegd op traject Ommoord (Björnsonweg) – Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4); tijdens de avondspits in omgekeerde richting.
3-11-1969 69 Routewijziging: Waalhaven z.z. – Geijssendorferweg – Albert Plesmanweg – Reeweg in plaats van rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg. (Routewijziging via Bedrijventerrein Waalhaven.)
15-11-1969 32 Routewijziging richting Overschie: Blaak – Churchillplein – Westblaak in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
15-11-1969 34 Routewijziging: richting Ziekenhuis Dijkzigt via Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
15-11-1969 39 Routewijziging: richting Station Noord rechtstreeks Blaak – Churchillplein in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
24-11-1969 75 M.i.v. deze datum wordt zelfbediening ingevoerd. Op deze lijn rijden dus nu zoveel mogelijk bussen, uitgerust met ontwaardingsapparaten (stempelautomaten).
26-11-1969 74 Route verlengd: Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Aveling – Overhage – Middenbaan – Hoogvliet Centrum (Middenbaan).
27-11-1969 76 M.i.v. deze datum wordt zelfbediening ingevoerd. Op deze lijn rijden dus nu zoveel mogelijk bussen, uitgerust met ontwaardingsapparaten (stempelautomaten).
29-11-1969 62 Routewijziging richting Hoogvliet Oudeland: Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling in plaats van rechtstreeks Groene Kruisweg – Aveling. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
5-12-1969 68 Kleine wijziging: beginhalte Metrostation Zuidplein verwisseld met die van lijn 69.
5-12-1969 69 De beginhalte op Metrostation Zuidplein wordt gewisseld met die van buslijn 68.
1-1-1970 50 Routewijziging: rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk in plaats van via Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk. (Bediening Station Vlaardingen Oost geschiedt m.i.v. deze datum door de nieuwe lijn 51.)
1-1-1970 51 Ingesteld: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg –   Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Vondelingenweg -Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Vlaardingen (Van Schravendijkplein). (Deze lijn wordt geéxploiteerd door de R.T.M ., onderdeel van lijn Spijkenisse – Vlaardingen. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend.)
1-1-1970 56 Route verlengd: Reigerlaan – Korhoenlaan – Kraanvogellaan – Vlaardingen wijk Holy (Kraanvogellaan vóór Koolmeestraat; terug: Kraanvogellaan – Kwikstaartweg – Reigerlaan).
25-4-1970 34 Diensten naar/van Kralingseveer en naar/van Capelle a/d IJssel gecombineerd: Ziekenhuis Dijkzigt (Zimmermanweg bij Wytemaweg) – Zimmermanweg – Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein (terug: Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg) – Geldersekade – langs voormalge eindpuntstandplaats Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Churchillplein) – Oostplein – Oostzeedijk –Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – Ijsseldijk (òf via Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – Ijsseldijk) – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Capelle Middelwatering (Kievitlaan bij de Kerklaan; terug: Kievitlaan – Kerklaan – Pluvierstraat – Rivierweg – Meeuwensingel). (Er wordt dus òf via Kralingseveer òf via de “rivierdijk” gereden.)
29-4-1970 35 Routewijziging: President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – keren Max Planckplaats – Kamerling Onnesweg – President Rooseveltweg (nieuwe gedeelte) – Ommoordseweg in plaats van rechtstreeks President Rooseveltweg – Ommoordseweg. (Routewijziging ter bediening westelijk gedeelte wijk Ommoord en i.v.m. afsluiting deel Ommoordsweg voor doorgaand verkeer.)
1-5-1970 70 Route verlengd: Smeetslandseweg – Buitendijk – Sint Clara Ziekenhuis (parkeerterrein); routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Smeetslandseweg – Peitkreek – Grote Kreek in plaats van via Olympiaweg – Grote Kreek.
31-5-1970 50 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd en wordt nu: Zuidplein – Hoogvliet – Spijkenisse – Hoogvliet – Schiedam.
31-5-1970 51 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Brielle (via Rozenburg) – Vlaardingen; R.E.T.-traject verlengd: Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
26-6-1970 69 Routewijziging: Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg in plaats van via Geijssendorferweg.
31-8-1970 49 Route verlengd (facultatief): Oranjeboomstraat – Stadionweg – Olympiaweg – Buitendijk – St. Clara Ziekenhuis (parkeerterrein). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid – St. Clara Ziekenhuis wordt uitsluitend bereden tijdens bezoekuren.)
26-10-1970 32 M.i.v. deze datum worden van op maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren enkele verkorte ritten toegevoegd op trajectgedeelte Overschie (Van Noortwijckstraat) – Station N.S. Rotterdam-Blaak. Niet bekend is hoelang dit fenomeen heeft bestaan.
16-11-1970 61 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Maeterlinckweg – Crematorium (Maeterlinckweg; terug: Maeterlinckweg – Pascalweg – Spinozaweg – Victor Hugoweg – Vaanweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen ca. 9.00 en 12.00 uur.)
25-11-1970 63 Sneldiensten op maandag t/m vrijdag tijdens de spitusren ingekort: ‘s ochtends trajectgedeelte Zalmplaat – Metrostation Slinge (Zuiderparkweg) en ’s avonds in omgekeerde richting. De bussen worden echter opgesteld bij Metrostation Zuidplein, daar er bij Metrostation Slinge geen opstelruimte voorhanden is.
14-12-1970 34 Routewijziging: richting Ziekenhuis Dijkzigt via Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Wytemaweg in plaats van via Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg.
1-1-1971 70 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Olympiaweg – Grote Kreek in plaats van via Smeetslandseweg – Peitkreek.
4-1-1971 35 M.i.v. deze datum vervallen versterkingsritten op werkdagen tijdens de spitsuren op trajectgedeelte Ommoord (Björnsonweg) – Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4). (I.v.m. instelling nieuwe snelbusdienst lijn 37.)
4-1-1971 37 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel* – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Björnsonweg – keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Kamerling Onnesweg – Ommoord (Max Planckplaats). (Beperkte dienst: rijdt op werkdagen tijdens de spitsuren als sneldienst; tijdens ochtendpits Ommoord – Centraal Station en tijdens middagspits in omgekeerde richting. Deze lijn wordt ten dele gereden met particuliere en ten dele met eigen bussen, welke ondergebracht zijn in garage Kleiweg. I.v.m. het bijzondere “sneldienst”-karakter van deze lijn, wordt, net als indertijd op lijn A, dubbel stadstarief geheven.)
4-1-1971 49 Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst. (I.v.m. indienststelling lijn 37.)
1-3-1971 41 Eindpuntstandplaats Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat verplaatst naar Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat.
22-3-1971 39 Indien ‘voorradig’ worden ook op deze lijn DAF-standaardbussen ingezet.
2-4-1971 56 Routewijziging: Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel in plaats van via Sportlaan – Burg. Verkadesingel.
27-4-1971 32 Eindpuntstandplaats Maaskade w.z. t.o. Prins Hendrikstraat verplaatst naar Meeuwenstraat; routewijziging richting Noordereiland: rechtstreeks Prins Hendrikkade w.z. – Meeuwenstraat; routewijziging richting Overschie: rechtstreeks Meeuwenstraat – Maaskade w.z.
23-5-1971 50 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Spijkenisse – Schiedam resp. Brielle (via Rozenburg) – Schiedam; R.E.T.-traject verlengd: Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
23-5-1971 51 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Spijkenisse – Vlaardingen; R.E.T.-traject ingekort: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
28-6-1971 38 T.b.v. bezoekers Boezembarakken wordt pendeldienst ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan bij Paradijslaan) – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Kerkhoflaan t.o. Boezembarakken (terug: Kerkhoflaan – Boezemlaan – Crooswijk (Rusthoflaan bij Paradijslaan). (Administratief wordt dit lijntje lijn 38E(xtra) genoemd.)
29-6-1971 37 M.i.v. deze datum mogen passagiers tijdens ochtendpits ook gebruik maken van tot nu toe “lege ritten” Centraal Station – Ommoord en tijdens avondspits van ritten Ommoord – Centraal Station.
9-7-1971 35 Routewijziging: Max Planckplaats – Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg – Ommoordseweg in plaasts van via Max Planckplaats (keren) – Kamerling Onnesweg – Ommoordseweg.
20-8-1971 59 Routewijziging: rechtstreeks Van Beethovensingel – Parallelweg in plaats van via Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
13-9-1971 49 Routewijziging: Hofplein – Coolsingel – Churchillplein –Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak.
20-12-1971 66 Routewijziging richting Feijenoord: Oranjeboomstraat – Rose-Spoorstraat – Persoonshaven – Nassauhaven – Roentgenstraat in plaats van direct Oranjeboomstraat – Roentgenstraat; routewijziging richting Pendrecht: Steven Hoogendijkstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Rose-Spoorstraat – Oranjeboomstraat in plaats van direct Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat.
3-1-1972 35 Routewijziging: Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Lorentzweg – President Wilsonweg – John Mottweg in plaats van via Hemingwayplaats (keren) – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Marshallweg – keren doorsteek middenberm Marshallweg – Marshallweg – President Rooseveltweg – Kamerling Onnesweg – Max Planckplaats – Lorentzweg – Debijeweg. (Verlegd via busbaan, waarvan het tracé later zal dienen voor de metrolijn.)
3-1-1972 37 Routewijziging: Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Max Planckplaats in plaats van via keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg. (Verlegd via busbaan, waarvan het tracé later zal dienen voor de metrolijn.)
17-1-1972 63 Routewijziging: Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – In de Fuik – Bovensim – Hoogvliet Zalmplaat (Bovensim bij Kruisnetlaan; terug: Bovensim – Speerreep) in plaats van direct Bovensim. (Bediening van oostelijk deel wijk Zalmplaat.)
7-2-1972 61 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag zaterdag 05-02-1972!)
3-4-1972 38 Pendellijn 38E opgeheven.
10-4-1972 66 Routewijziging: Oranjeboomstraat – Damstraat – Nassauhaven in plaats van via Rose-Spoorstraat – Persoonshaven.
29-5-1972 34 M.i.v. deze datum vervallen de van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren gereden sneldiensten. (zie 1-9-1965)
10-7-1972 56 Route verlengd en routewijzigingen: Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Vlaardingen wijk Holy (Kopenhagenlaan bij Bonnweg); tevens routewijziging richting Station Vlaardingen West: rechtstreeks Korhoenlaan – Reigerlaan in plaats van via Kraanvogellaan – Kwikstaartweg; routewijziging richting: rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan in plaats van via Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat (terug: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan) – Blois van Treslongstraat.
17-8-1972 49 Routewijziging richting Centraal Station: via busbaan Oranjeboomstraat – Nassaukade. (*busbaan gelegen op voormalige trambaan. De busbaan mag ook worden gebruikt door politie, brandweer, ambulance en taxi.)
10-9-1972 33 Volgens de deze maand verschenen gids voor metro, tram en bus rijdt lijn 33 thans richting Centraal Station via Burg. de Josseling de Jonglaan – Van Noortwijcksingel – Bensstraat – Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonghlaan.
13-11-1972 45 Routewijziging: richting Kleiweg via Hofplein – Schiekade – onderdoorgang Shellgebouw – Couwenburg – onderdoorgang spoorviaduct – Katshoek in plaats van via Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen. )
1-1-1973 33 Routewijziging: richting Centraal Station via Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Koningssingel – Van Noortwijcksingel – Bensstraat – Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan. (Deze lijnvoering wordt vermeld in de routelijst van de “Gids voor metro, tram en bus”, uitgave april 1973.)
24-1-1973 37 Routewijziging: op maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits wordt richting Centraal Station gereden via Prins Alexanderlaan – Koperstraat – Metaalstraat – Hoofdweg secundair – inrit met slagboom – Hoofdweg primair; buiten de ochtendspits wordt normale route, dus rechtstreeks Prins Alexanderlaan – Hoofdweg (primair) gereden. De bovengenoeme inrit met slagboom kan door de chauffeurs d.m.v. een speciaal sleuteltjes geopend worden. Nadat de bus is gepasseerd, gaat de slagboom automatisch weer naar beneden.
28-5-1973 74 Routewijziging richting Pernis: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Ozingastraat.
28-5-1973 76 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden bij Buitendijk wordt tijdelijk gereden via Dordtsestraatweg – Smeetslandsedijk – Molenvliet; tevens pendelbusdienst lijn 76E: Metrostation Zuidplein – normale route – Groenezoom bij Beukendaal
14-7-1973 70 Routewijziging richting Sint Clara Ziekenhuis: Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk in plaats van via Peitkreek – Smeetslandseweg.
15-8-1973 76 Normale route via Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Groenezoom – Molenvliet (inclusief nieuw gedeelte van deze weg bij voormalige Buitendijk). Pendelbusdienst 76E weer opgeheven.
1-9-1973 46 Routewijziging: Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet in plaats van via onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet. (Via Dorpsweg wordt over speciale busstrook gereden.)
1-9-1973 77 Routewijziging: Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg; tevens routewijziging richting Carnissebuurt: Dorpsweg primair in plaats van secundair; tevens eindpuntstandplaats Katendrechtse Lagedijk bij Carnisselaan verplaatst naar Lepelaarsingel w.z. bij Katendrechtse Lagedijk. (Routewijzigingen om verkeerstechnische redenen.)
20-10-1973 52 Ingesteld: Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 15* – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Schubertplein – Brederoweg – Europaboulevard – Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Prins Bernhardlaan –Emaus (terug: Emaus – Kethelweg – Burg. Verkadesingel) – Westlandseweg – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Riebeekstraat – Cronjéstraat – Vlaardingen (Veerplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
20-10-1973 53 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam De Gorzen (Havendijk voorbij Poortugaalsestraat) – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug: Nieuwe Maasstraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan z.z. (terug n.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Emmaplein – Singel – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Vlaardingseweg – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat). (Beperkte dienst: op bepaalde tijden wordt vanaf Vlaardingseweg doorgereden via Kerkweg naar Kethel (R.K. kerk).)
20-10-1973 54 Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt (terug: Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan) – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Rembrandtlaan – P.J. Troelstralaan – Van de Brugghenlaan – Laan van Spieringshoek – Schiedam Nieuwland (Laan van Spieringshoek bij Algemene Begraafplaats).
20-10-1973 55 Opgeheven.
20-10-1973 57 Opgeheven.
20-10-1973 59 Route verlengd: Station Schiedamr/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Singel – Emmaplein enz.
1-1-1974 76 Routewijziging: hulpstraat – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Appeldijk in plaats van via Bergambachtstraat – Stolwijkstraat – Keverdijk – Huniadijk.
4-3-1974 37 De huurbussen worden vervangen door eigen materieel.
11-3-1974 36 De huurbussen worden vervangen door eigen materieel.
18-6-1974 34 Route verlengd: Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Capelle Oostgaarde (De Linie bij bejaardencentrum “De Roo van Capelle”). (Verlenging naar nieuwe wijk Oostgaarde.)
29-7-1974 76 Routewijziging: Hordijk – hulpstraat* – Bergambachtstraat – Stolwijkstraat – Keverdijk – Huniadijk – Appeldijk in plaats van via Hordijk – Molgerdijk. (Routewijziging i.v.m. afsluiting Hordijk tussen Zevenbergsedijkje en Molgerdijk/Bergambachtstraat voor doorgaand verkeer. *: hulpstraat later Bergstoep genoemd.)
26-8-1974 41 Routewijziging: P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat (terug: Da Costastraat – Spartastraat – Huygensstraat – P.C. Hooftplein) in plaats van rechtstreeks P.C. Hooftplein – Da Costastraat. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.45 en 15.00 uur verkorte ritten op trajectdeel Centraal Station – normale route tot Huygensstraat bij Brederodestraat, vervolgens via Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat (terug: Spartastraat – Huygensstraat).)
26-10-1974 50 R.E.T.-traject verlengd : Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling enz ; tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat); diensten van/naar Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) rijden rechtstreeks Botlekweg – Vondelingenweg.
26-10-1974 51 R.E.T.-traject verlengd : Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling enz ; tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat).
26-10-1974 62 Opgeheven.
26-10-1974 63 Opgeheven.
26-10-1974 66 Routewijziging richting Feijenoord: Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat in plaats van rechtstreeks Ossenisseweg – Krabbendijkestraat. (Routewijziging o.a. t.b.v. bewoners bejaardencentrum Valckesteyn.)
26-10-1974 69 Routewijziging: Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg in plaats van via Oldegaarde.
26-10-1974 71 Routewijziging richting Charlois: Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Grondherendijk – Grondherenstraat – Rietdijk in plaats van via Voornsestraat – Spuikade; routewijziging richting Sluisjesdijk/Willem Egmondstraat: Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk in plaats van via Voornsestraat – Spuikade.
26-10-1974 73 Route verlengd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Digna Johannaweg enz.
26-10-1974 74 Route verlengd: Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation); tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal) – Digna Johannaweg.
26-10-1974 78 Ingesteld: Hoogvliet Zalmplaat (Kruisnetlaan) – Kruisnetlaan – Speerrreep – Botreep – Bovensim – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sprong -Tijmweg (terug: Tijmweg – Aveling) – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal (terug: Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan (terug: Toscalaan – Fideliolaan) – Othelloweg – Laning – Groen Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Lengweg – Steurweg – Baarsweg – Heekstraat – Hoogvliet Meeuwenplaat (Heekstraat bij Posweg; terug: Heekstraat – Posweg – Baarsweg).
1-1-1975 50 R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Rozenburg – Botlek – Spijkenisse – Schiedam resp. Spijkenisse – Schiedam.
24-1-1975 75 Routewijziging richting Groenenhagen: direct Strevelsweg in plaats van via Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat.
1-4-1975 66 Routewijziging richting Feijenoord: rechtstreeks Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. in plaats van via Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
19-4-1975 74 M.i.v. deze datum worden op bepaalde in de dienstregeling aangegeven tijden gecombineerde ritten met lijn 69 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Pernis – Metrostation Hoogvliet. Op de bussen die deze ritten verzorgen wordt lijnnummer 69/74 getoond. De beginhalte op Metrostation Zuidplein wordt enigszins verplaatst.
21-4-1975 68 Beginhalte Metrostation Zuidplein enigszins verplaatst.
21-4-1975 69 M.i.v. deze datum worden op bepaalde in de dienstregeling aangegeven tijden gecombineerde ritten met lijn 74 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Pernis – Metrostation Hoogvliet. Op de bussen die deze ritten verzorgen wordt lijnnummer 69/74 getoond.
1-5-1975 53 M.i.v. deze datum vervallen ritten Kethel Tuindorp – Kethel (R.K. kerk).
4-5-1975 65 M.i.v. deze datum vervallen de 7x per dag uitgevoerde ritten tussen Delta Ziekenhuis en Rhoon (Zwaluwenlaan).
28-9-1975 50 Routewijziging: Kouwenaardseweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Vondelingenweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling.
28-9-1975 51 Routewijziging: Kouwenaardseweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Vondelingenweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling.
28-9-1975 73 Routewijziging: Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Vondelingenweg in plaats van via Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Digna Johannaweg.
1-11-1975 33 Routewijziging: richting Overschie via Statenweg o.z. – Gordelweg – Kanaalweg in plaats van via Statenweg o.z. – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
10-11-1975 78 Routewijziging: rechtstreeks Mosoelstraat – Oude Wal in plaats van via Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal.
17-11-1975 68 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat.
17-11-1975 69 Routewijziging: Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg in plaats van rechtstreeks Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg. (Routewijziging teneinde een groter gedeelte van Bedrijventerrein Waalhaven te kunnen bestrijken.)
1-1-1976 68 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Rondolaan – Sirrahstraat – Courzandseweg in plaats van via Turbiniastraat.
1-4-1976 32 Tijdelijke routewijziging: i.v.m afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Noordereiland gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-1976 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Capelle aan den IJssel gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-1976 39 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Station N.S. Rotterdam-Blaak gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-1976 49 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Station N.S. Rotterdam-Zuid resp. Sint Clara Ziekenhuis gereden via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – Hartmanstraat – Westblaak – tunnel Churchillplein.
30-5-1976 76 Eindpuntstandplaats Nieuwenoord vóór Kimbrenoord verplaatst naar Nieuwenoord bij Vegelinsoord; routewijziging richting Metrostation Zuidplein: rechtstreeks Nieuwenoord – Vegelinsoord in plaats van via Kimbrenoord – Oldenoord.
31-5-1976 41 Verkorte ritten op trajectdeel Centraal Station – Spartastraat vervallen; tevens facultatieve ritten als lijn 33/41, dit i.v.m. zomerdienst.
1-6-1976 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. metrobouw Eendrachtsplein wordt richting Capelle aan den IJssel gereden via Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Witte de Withbrug – Eendrachtsweg – Westblaak. Dit zal ongeveer twee jaar gaan duren.
12-7-1976 41 Routewijziging: P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat in plaats van via Huygensstraat – Spartastraat – Nicoalaas Beetsstraat – Da Costastraat (terug: Da Costastraat – P.C. Hooftplein). (Route door Spangen van vóór 26-08-1974 hersteld.)
20-9-1976 41 M.i.v. deze datum weer facultatieve ritten als lijn 33/41 (zie 04-11-1967).
17-10-1976 50 Wijziging lijnvoering R.T.M.: nu geheel gelijk aan die van R.E.T., dus Metrostation Hoogvliet – Schiedam (Emmaplein).
27-10-1976 51 Wijziging lijnvoering R.T.M.: nu geheel gelijks aan die van R.E.T., dus Metrostation Hoogvliet – Vlaardingen Centrum.
22-12-1976 35 Routewijziging: Minervalaan – Achillesstraat – Minosstraat – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. (terug w.z.) – Abeelweg – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.) in plaats van via Minervalaan – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.). (Routewijziging i.v.m bediening bejaardencentra Humanitas aan Minosstraat en Brautigamhuis in Schiebroek.)
22-12-1976 56 Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Vlaardingen-West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan –Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Riegerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Olmendreef – Vlaardingen Wijk Holy-Noord (Olmendreef bij Begraafplaats Holy).
29-12-1976 32 Eindpuntstandplaats Van Noortwijckstraat bij 2e Hogenbanweg verplaatst naar Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; routewijziging richting Overschie: Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat; richting Noordereiland via Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
1-1-1977 45 Routewijzing: Katshoek – Heer Bokelweg – Noordsingel in plaats van via Hofdijk.
9-5-1977 34 Route verlengd: De Linie – Westerlengte – Capelle Oostgaarde (Westerlengte bij Graafschap).
30-5-1977 41 I.v.m. ingaan van zomerdienst rijden er geen gecombineerde ritten als lijn 33/41.
1-7-1977 52 Routewijziging: Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg in plaats van via Schubertplein.
1-8-1977 53 Routewijziging in Kethel, volledige route is nu: Schiedam Zuid (Havendijk) – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug Nieuwe Maasstraat – Poortugaalsestraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan n.z. (terug z.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Huis te Riviereweg – Singel (terug Singel – Emmaplein – Broersvest) – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Kethel (Kaag).
22-8-1977 31 Ingesteld: Gerdesiaweg (bij trameindpunt Chris Bennekerslaan) – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Laan van Woudestein – Groene Wetering – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg (bij trameindpunt Chris Bennekerslaan). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Kralingse Zoom. Ingesteld i.v.m. stremming tramverkeer oostelijk deel Kralingen t.g.v. aanleg metro/sneltramlijn. Voor de tramlijnen 3, 8 en 9 is hiertoe een eindpuntlus aan de Chris Bennekerslaan aangelegd.)
19-9-1977 41 M.i.v. de winterdienst worden weer enkele ritten als lijn 33/41 gereden.
15-11-1977 31 Routewijziging: Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Kralingse Zoom –’s-Gravenwetering – Burg. Oudlaan in plaats van via Oudedijk – Laan van Woudestein – Groene Wetering. (Routewijziging i.v.m. stremming ’s-Gravenweg t.g.v. aanleg metro/sneltramlijn.)
15-11-1977 48 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden aan sneltramlijn op ’s-Gravenweg wordt gereden via Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom.
16-1-1978 34 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden aan sneltramlijn wordt, komende van Capelle aan den IJssel, gereden via Westblaak – Wytemaweg – keren op terrein Ziekenhuis Dijkzigt naar nieuwe eind-/beginhalte Wytemaweg bij Zimmermanweg. Richting Capelle aan den IJssel wordt gereden via Wytemaweg – Matheneserlaan enz.
16-1-1978 39 Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – Wytemaweg – Rochussenstraat in plaats van direct Rochussenstraat. ( Routewijziging i.v.m. bouw metro/sneltramlijn Rochussenstraat.)
16-1-1978 46 Routewijziging: rechtstreeks Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal in plaats van via Rochussenstraat – keren Burg. ’s-Jacobplein – Rochussenstraat.
23-2-1978 50 Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
23-2-1978 51 Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
23-2-1978 73 Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
3-4-1978 35 Route ingekort: Ommoord (President Wilsonweg bij Keizershof) – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Björnsonweg enz.
3-4-1978 48 Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Lombardijen (Spinozaweg n.z.) – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. – onderdoorgang (terug onderdoorgang – Spinozaweg n.z.) – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin- Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Rijksweg A16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – Ommoord (Max Planckplaats).
9-4-1978 66 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden op de Beijerlandselaan wordt vanaf 9.00 uur gereden via Polderlaan – Hilledijk – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht.
9-4-1978 77 Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden op de Beijerlandselaan wordt vanaf 9.00 uur gereden via Groene Hilledijk – Sandelingplein – Sandelingstraat – Lange Hilleweg o.z. – Polderlaan (terug Polderlaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk) – Hilledijk – Putselaan.
23-4-1978 69 Routewijziging (facultatief): Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg. (Beperkte dienst: bovenstaande routewijziging geschiedt uitsluitend op zondagen tussen ca.9.00 en 13.30 uur i.v.m. trainingsritten van de Rotterdamse Rennersclub Feijenoord.)
24-4-1978 31 Routewijzing: via tijdelijke ventweg Oudedijk.
24-4-1978 48 Tijdelijke routewijziging; via speciaal aangelegde ventweg op Oudedijk; richting Station N.S. Rotterdam-Lombardijen wordt geredenvia Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Jericholaan – Oudedijk – Gerdesiaweg.
28-5-1978 50 Bij de Z.W.N. wordt nu ook officieel lijnnummer 50 getoond.
28-5-1978 51 R.E.T.-traject verlengd: Van Schravendijkplein – Riebeekstraat – Vlaardingen (Achter het Veerplein); tevens wordt m.i.v. deze datum bij de Z.W.N. nu ook officieel lijnnummer 51 getoond.
28-5-1978 55 Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Stationsstraat – busstation Spijkenisse – Stationsstraat – Rozenlaan – Willemshoevelaan – Winston Churchilllaan – Sportlaan – Groene Kruisweg – Hartelweg – Hartelbrug – Botlekweg – Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. de R.T.M . (Onderdeel van Z.W.N.-lijn Metrostation Hoogvliet – Rozenburg. Het trajectdeel Spijkenisserbrug – Hartelbrug valt buiten het R.E.T.-vervoergebied en daar gelden de Z.W.N.-tarieven.))
28-5-1978 73 Opgeheven (vernummerd in lijn 57). (Laatste exploitatiedag vrijdag 26-05-1978!)
29-5-1978 41 I.v.m. ingaan van zomerdienst vervallen gecombineerde ritten als lijn 33/41.
29-5-1978 57 Ingesteld (ex-lijn 73): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
12-7-1978 66 Normale route via Groene Hilledijk-Beijerlandselaan hersteld.
12-7-1978 77 Normale route via Groene Hilledijk – Beijerlandselaan hersteld.
15-7-1978 46 Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – keren bij hoofdingang Dijkzigt Ziekenhuis – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal in plaats van rechtstreeks Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal
23-8-1978 49 Routewijziging: Oranjeboomstraat – Steven Hoogendijkstraat – Nasauhaven (terug: Nassauhaven – Roentgenstraat – Oranjeboomstraat) – Persoonshaven – Stadionweg in plaats van rechtstreeks Oranjeboomstraat – Stadionweg.
23-8-1978 66 Routewijziging: Stadionweg – Persoonshaven – Persoonsdam z.z. (terug n.z.) – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat in plaats van via Oranjeboomstraat – Damstraat – Nassauhaven; routewijziging richting Pendrecht: Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug in plaats van via Steven Hoogendijkstraat – Nassauhaven enz. (Routewijziging i.v.m. nieuwbouw omgeving Nijverheidstraat.)
16-9-1978 76 Route verlengd: Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk ) – Sluisjesdijk – Doklaan – Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Wielewaalstraat – Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.) – Utenhagestraat – Amelandseplein –Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Willem Egmondstraat – Rietdijk wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend gereden op trajectdeel Rietdijk (terug: Rietdijk – Grondherendijk – Grondherenstraat – Rietdijk) – Frans Bekkerstraat enz. –)
18-9-1978 41 M.i.v. de nieuwe winterdienst op deze datum zijn vermoedelijk de gecombineerde ritten als lijn 33/41 vervallen.
18-9-1978 71 Opgeheven (gecombineerd met lijn 76 tot nieuwe lijn 76).
6-11-1978 50 Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afslag Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) in plaats van via Aveling – Vondelingenweg – Beneluxtunnel.
6-11-1978 51 Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afslag Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) in plaats van via Aveling – Vondelingenweg – Beneluxtunnel.
6-11-1978 57 Routewijziging: Aveling – Vondelingenweg – Botlekweg in plaats van via Digna Johannaweg.
6-11-1978 74 Routewijziging richting Pernis: Aveling – Rijksweg A15 – afrit Pernis – Vondelingenweg in plaats rechtstreeks Aveling –Vondelingenweg.
1-1-1979 32 Routewijziging richting Overschie: Maaskade o.z. – De Ruyterstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Prins Alexanderstraat. (Routewijziging i.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug, als gevolg waarvan deze straat geheel zal moeten verdwijnen.)
1-1-1979 45 Routewijziging: richting Centraal Station via viaduct Rozenlaan – Gordelweg – Bergsingel w.z. in plaats van via Rodenrijselaan – Berkelselaan.
1-1-1979 56 Routewijziging: Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef in plaats van via Amsterdamlaan.
1-1-1979 68 Eindpuntstandplaats Rondoplein n.z. verplaatst naar z.z.; routewijziging richting Heijplaat: Courzandseweg – Turbiniastraat – Rondoplein in plaats van via Letostraat.
12-3-1979 35 Routewijziging: Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg in plaats van via Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Lorentzweg – President Wilsonweg – John Mottweg. (Ommoordse Busbaan buiten dienst gesteld om ruim baan te verschaffen aan de metrobouwers.)
12-3-1979 37 Routewijziging: President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof) in plaats van via Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Max Planckplaats. (Ommoordse Busbaan buiten dienst gesteld om ruim baan te verschaffen aan de metrobouwers.)
12-3-1979 48 Routewijziging: President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (nieuwe standplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Routewijziging i.v.m. aanleg metro/sneltramlijn.)
2-4-1979 31 Opgeheven.
2-4-1979 48 Routewijziging: richting Ommoord wordt gereden via Oudedijk – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenwetering – Kralingse Zoom – Boszoom in plaats van via Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom.
17-9-1979 60 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 14-09-1979!)
1-1-1980 69 Routewijziging (facultatief): Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg in plaats van direct Vondelingenweg. (Beperkte dienst: uitsluitend van maandag t/m vrijdag en slechts enkele ritten; verder dus direct Vondelingenweg.)
31-3-1980 30 Ingesteld: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze) – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – Capelseweg – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Evenaar – keren Evenaar bij Capelseweg – Evenaar – Prins Alexanderlaan – keren bij Prins Alexanderplein (Station Alexander) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Capelseweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze). (Rijdt als ringlijn; alleen bij Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze) wordt standpunt genomen en wordt gereden door een bus van de firma Milot; eerste buslijn naar de nieuwe wijken Oosterflank en Zevenkamp aan de oostroand van de stad)
2-4-1980 57 Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Botlektunnel – Botlekweg in plaats van via Botlekweg – Botlekbrug.
19-5-1980 72 Ingesteld: Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard) – Palmentuin – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg) – noordelijke ontsluitingsweg – Rhijnauwensingel – Beverwaard (Rhijnauwensingel bij Schinnenbaan). (Ontsluiting van nieuwe wijk Beverwaard, gelegen tussen Rijksweg A16 en Bolnes (gemeente Ridderkerk).)
24-5-1980 30 M.i.v. deze datum wordt gereden met eigen bussen.
27-5-1980 52 Routewijziging: Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel in plaats van via Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan. (Routewijziging via wijk Holy Noord.)
1-6-1980 50 Wijziging lijnvoering Z.W.N. Spijkenisse-Schiedam (Emmaplein)
1-6-1980 51 Wijziging Z.W.N. lijnvoering Spijkenisse-Vlaardingen Centrum.
15-9-1980 46 M.i.v. deze datum worden allen ritten verlengd van Boergoensevliet naar Schulpplein.
15-9-1980 78 Routewijziging: Speerreep – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Lange Meth – Kouwenaardseweg in plaats van via Botreep – Bovensim – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg. (Routewijziging via nieuwe Hoogvlietse wijk Boomgaardshoek.)
24-12-1980 35 Routewijziging: rechtstreeks Jasonweg – Abeelweg in plaats van via Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. (terug w.z.).
1-1-1981 40 Routewijziging: Overschieseweg – Matlingeweg – Vlaardingweg – Strickledeweg in plaats van rechtstreeks Overschieseweg – Strickledeweg; routewijziging v.w.b. ritten op werkdagen tot 18.00 uur: Overschieseweg – Matlingeweg – Vlaardingweg in plaats van rechstreeks Overschieseweg – Vlaardingweg.
1-1-1981 39 Routewijziging: richting Station Noord direct via Rochussenstraat in plaats van via Wytemaweg – Zimmermanweg.
1-1-1981 69 Routewijziging: op zondagen tussen ca. 9.00 en 13.30 uur wordt weer normale route gereden via Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg in plaats van direct Waalhaven z.z. – Smirnoffweg.
1-2-1981 59 Routewijziging: Stationsplein – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein.
2-2-1981 40 Routewijziging: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Emmaplein in plaats van via Singel. (Singel afgesloten voor doorgaand verkeer.)
2-2-1981 38 Route ingekort: Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*Station Schiedam/Rotterdam-West per 01-06-1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-2-1981 50 Route ingekort: Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-45 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Routewijziging Schiedam i.v.m. afsluiten Singel voor doorgaand verkeer, als gevolg waarvan ook het eindpunt aan het Emmaplein moet verdwijnen.)
2-2-1981 52 Routewijziging: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein. (Routewijziging Schiedam i.v.m. afsluiten Singel voor doorgaand verkeer.)
2-2-1981 53 Route ingekort tot traject Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag).
2-2-1981 54 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam De Gorzen (Havendijk tussen Poortugaalsestraat en Lekstraat) – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug: Nieuw Maasstraat – Poortugaalsestraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan n.z. (terug z.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – P.J. Troelstralaan – Rembrandtlaan – Rubensplein – Rubenslaan – Schiedam West (Rubensplein vóór Julianalaan).
9-2-1981 34 Routewijziging: Ijsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat in plaats van rechtstreeks Ijsseldijk – Nijverheidstraat. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren wèl rechtstreeks Ijsseldijk – Nijverheidstraat.)
31-5-1981 50 Opgeheven (vernummerd in lijnen 80 en 81).
31-5-1981 51 Opgeheven (vernummerd in lijn 82).
31-5-1981 55 Als gezamenlijke Z.W.N./R.E.T.-lijn opgeheven; exploitatie nu uitsluitend door Z.W.N.
31-5-1981 65 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal (z.z.) – Hofhoek – F. v.d. Poest Clementlaan – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardseweg – Dorpsdijk – Zwaluwenlaan – Tijsjesdijk – Rijsdijk – Rivierweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon (P&R-terrein) – Stationsstraat – Zwaardijk – Werkersdijk – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metrostation Poortugaal z.z.. (Exploitatie als ringlijn.)
31-5-1981 80 Ingesteld (ex-lijn 50): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
31-5-1981 81 Ingesteld (ex-lijn 50): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
31-5-1981 82 Ingesteld (ex-lijn 51): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Vlaardingen. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
1-6-1981 57 Opgeheven (vernummerd in lijn 87). (Laatste exploitatiedag vrijdag 29-05-1981!)
1-6-1981 87 Ingesteld (ex-lijn 57): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Botlektunnel – Rijksweg A15 – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
15-6-1981 77 Routewijziging: Groene Hilledijk – Bree (secundair) – Breeplein – Randweg o.z. (terug w.z.) – Beijerlandselaan in plaats van rechtstreeks Groene Hilledijk – Beijerlandselaan. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
1-7-1981 32 Routewijziging: Prins Hendrikkade – Brugweg – nieuwe Willemsbrug – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Van der Takstraat – Willemsbrug. (Nieuwe Willemsbrug vervangt de uit 1878 daterende oude Willemsbrug.)
1-7-1981 49 Routewijziging: Verlengde Willemsbrug – nieuwe Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug in plaats van via oude Willemsbrug – Van der Takstraat. (Nieuwe Willemsbrug vervangt de uit 1878 daterende oude Willemsbrug.)
2-7-1981 35 Route verlengd: Ommoord (President Wilsonweg bij Varenpad) – John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg – President Wilsonweg (terug: direct President Rooseveltweg) enz. (Verlenging ter bediening bejaardencentrum Varenhof.)
2-7-1981 38 Route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Horvàthweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Schiedam (Emmaplein). (Beperkte dienst: om en om wordt naar/van Station Schiedam/Rotterdam-West resp. Schiedam (Emmaplein) gereden.)
2-7-1981 45 Route verlengd: Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan*) – Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Weena (terug: Weena – Diergaardetunnel – Bentincklaan – doorsteek Bentincklaan – eindpuntstandplaats). (*eindpuntstandplaats bij het pleintje, gelegen tussen Bentincklaan en Statensingel. Verlenging i.v.m. wegvallen directe verbinding tussen diergaarde en Centraal Station na wijziging tramlijn 3. )
2-7-1981 46 Route verlengd: Schulpplein – Schulpweg – Remise Waalhaven.
2-7-1981 49 Eind-/beginhalte Stationsplein verplaatst.
2-7-1981 68 M.i.v. deze datum vervalt het facultatief bediende trajectdeel Rondoplein – Inrichting Heijplaat.
1-8-1981 33 Aan het einde van de maand wordt het aantal doorgaande ritten naar Luchthaven Rotterdam uitgebreid, dit i.v.m. het wegvallen van de KLM busdiensten eerder dit jaar.
14-9-1981 30 Eindpuntstandplaats Zevenkamp verplaatst naar Oosterflank (Evenaar bij Capelseweg); route blijft verder ongewijzigd. Rijdt nu dus als ringlijn Oosterflank – Zevenkamp – Oosterflank.
14-9-1981 46 Eindpuntstandplaats Remise Waalhaven verplaatst naar Schulpplein; richting Heemraadsplein wordt gereden via Remise Waalhaven.
12-10-1981 87 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 09-10-1981!)
26-10-1981 53 Routewijziging: Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein in plaats van via Burg. van Haarenlaan. (Herstel van verbinding stadscentrum Schiedam met wijken Groenoord en Kethel.)
17-12-1981 30 Routewijziging: Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg in plaats van via Hoofdweg – Capelseweg; tevens wordt richting Zevenkamp niet meer via Prins Alexanderplein (Station Alexander) gereden. (Routewijziging via Ommoord. Prins Alexanderplein bij Station Alexander vervalt i.v.m. aanleg metro/sneltrramlijn. Later wordt iets verderop een nieuw plein aangelegd met deze naam.)
1-1-1982 40 Routewijziging: Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg in plaats van via Vlaardingweg.
25-1-1982 37 Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof tijdelijk verplaatst naar Lorentzweg bij Debijeweg; als gevolg hiervan routewijziging richting Centraal Station via Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg – President Wilsonweg. (Tijdelijke wijziging i.v.m. plaatsen noodwinkels na grote brand in winkelcentrum Binnenhof.)
25-1-1982 48 Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof tijdelijk verplaatst naar Lorentzweg bij Debijeweg; routewijziging richting Station Lombardijen via Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg. (Tijdelijke wijziging i.v.m. plaatsen noodwinkels na grote brand in winkelcentrum Binnenhof.)
15-3-1982 41 Routewijziging: Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – P.C. Hooftplein in plaats van via Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk. (Routewijziging i.v.m. vernieuwing Mathenesserbrug.)
10-5-1982 34 Route ingekort: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom (terug: Kralingse Zoom – Busstation) – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg (terug: Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom) enz.
10-5-1982 46 Routewijziging: Zimmermanweg – Wytemaweg – Mathenesserlaan – Rochussenstraat in plaats van via Zimmermanweg – keren bij hoofdingang Dijkzigt Ziekenhuis – Zimmermanweg.
10-5-1982 48 Routewijziging: Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom in plaats van direct Kralingse Zoom. (Bij metrostation Kralingse Zoom is een vrij omvangrijk busstation ingericht voor stads- en streekbussen (Westnederland).)
23-5-1982 80 Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet: Aveling – Sprong – Kinheim in plaats van via Overhage – Middenbaan.
23-5-1982 81 Routewijziging (facultatief): Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk. (Beperkte dienst: deze route wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
23-5-1982 82 Routewijziging richting Spijkenisse: Aveling – Sprong – Kinheim in plaats van via Overhage – Middenbaan; tevens wordt m.i.v. deze datum de dienst van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag gestaakt.
31-5-1982 30 Route verlengd: Zevenkampse Ring – Zevenkampse Ring – keren bij Aar – Zevenkampse Ring – Zevenkampe Ring – keren bij Schalmei in plaats van Zevenkampse Ring – keren bij Hunze – Zevenkampse Ring. (Routewijziging om een nieuw gebouwd deel van Zevenkamp te bedienen.)
31-5-1982 45 Dienst beperkt v.w.b. trajectdeel Diergaarde Blijdorp – Centraal Station; m.i.v. deze datum niet meer tijdens de avonduren, dan uitsluitend trajectdeel Centraal Station – Kleiweg.
5-7-1982 72 Route verlengd: Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Eckartstraat – Ter Wormstraat – Cannenburchstraat – Beverwaard (Vliekplein).
28-7-1982 48 Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof hersteld; richting Station Lombardijen wordt weer gereden rechtstreeks Lorentzweg – President Wilsonweg.
23-8-1982 30 Routewijziging: Zevenkampse Ring – keren bij Sporthal – Zevenkampse Ring in plaats van via Zevenkampse Ring – keren bij Aar – Zevenkampse Ring. (wederom verlegd via nieuw deel Zevenkamp)
28-8-1982 37 Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof hersteld; richting Centraal Station wordt weer gereden rechtstreeks Lorentzweg – President Wilsonweg.
20-9-1982 39 Gecombineerd met lijn 46: Station Noord z.z. – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – keren Burg. ’s-Jacobplein (Ziekenhuis Dijkzigt) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein –Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg (primair) – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – keren Schulpplein – Schulpweg – Remise Waalhaven.
20-9-1982 45 Route verlengd: Kleiweg – Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek); tevens vervalt trajectdeel Diergaarde Blijdorp – Centraal Station, daar de diergaarde opnieuw bediend wordt door tramlijn 3.
20-9-1982 46 Opgeheven (gecombineerd met lijn 39 tot nieuwe lijn 39).
20-9-1982 68 Routewijziging: Wolphaertsbocht – Doklaan – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Grondherendijk).
20-9-1982 72 Routewijziging: Beverwaardseweg – noodstraat – Schinnenbaan in plaats van via Rhijnauwensingel; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 75; dus nu diensten Metrostation Zuidplein – Groenenhagen als lijn 75 en vandaar als lijn 72 naar Beverwaard en omgekeerd.
20-9-1982 75 Routewijziging: rechtstreeks Dwarsdijk – Groene Tuin in plaats van via Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 72; dus nu diensten Metrostation Zuidplein – Groenenhagen als lijn 75 en vandaar als lijn 72 naar Beverwaard en omgekeerd.
20-9-1982 76 Route verlengd; Nieuwenoord – Akkeroord – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard); tevens verkorte ritten verlengd: Doklaan* – Doklaan – Rietdijk enz.; route wijziging richting Doklaan: direct Rietdijk in plaats van via Grondherendijk – Grondherenstraat.   (*: eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven.)
23-10-1982 72 Routewijziging richting Groenenhagen: Vliekplein – Beesdestraat – weg langs geluidswal Rijksweg A16 – Beverwaardseweg in plaats van vai Cannenburchstraat – Ter Wormstraat – Eckartstraat – Schinnenbaan – noodstraat.
1-11-1982 40 Routewijziging: rechtstreeks Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge in plaats van via Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z.
1-11-1982 33 Route verlengd: Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade (terug: Zestienhovensekade – onderdoorgang Rijksweg 13 in het verlengde van de Zestienhovensekade – Parallelstraat w.z.) – Achterdijk – Vliegveldweg – Noorderlaan – Overschie (Noorderlaan; terug: Noorderlaan – Achterdijk). (Beperkte dienst: vanaf Noorderlaan wordt facultatief doorgereden via Achterdijk – Vliegveldweg naar Rotterdam Airport (zie 01-08-1964).)
1-11-1982 34 De diensten worden gecombineerd met die van lijn 36, d.w.z. dat een bus van lijn 34, komende van Capelle aan den IJssel, bij Metrostation Kralingse Zoom als lijn 36 naar Alexanderpolder Het Lage Land doorrijdt en omgekeerd.
1-11-1982 36 Route ingekort: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg (terug: ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom) – Boszoom – Prinsenlaan enz.
1-11-1982 38 Route ingekort: Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein).
1-11-1982 59 Route verlengd: Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – Bilderdijkstraat (terug: Bilderdijkstraat – Huygensstraat – Spartastraat) – Spaanseweg – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein enz.
5-11-1982 49 Routewijziging richting Station Zuid resp. St. Clara Ziekenhuis: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven in plaats van via Steven Hoogendijkstraat.
5-11-1982 66 Routeverlenging, volledige route is nu: Pendrecht (Ossenisseweg bij Hontenissestraat) – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Slinge (terug Slinge – Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Persoonshaven – Persoonsdam – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat – Vuurplaat – Feijenoord (De Peperklip).
24-1-1983 58 Ingesteld: Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam Woudhoek (Scheepvaartweg bij Buis). (Verbinding met nieuwe wijk Woudhoek, gelegen ten noorden van Groenoord. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
8-3-1983 59 Routeverlenging, volledige route is nu: Westkousdijk bij Schiemond – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Grote Visserijstraat – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Nicolaas Beetsstraat – Spartastraat – Huygensstraat – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Station N.S. Vlaardingen-Centrum; tevens verkorte ritten op trajectgedeelte Westkousdijk – Spangen (Spartastraat) – Westkousdijk; komende van Westkousdijk wordt gereden via P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat; richting Westkousdijk wordt gereden via Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein enz. Deze verlenging geschiedt i.v.m. stremming tramlijn 6 op trajectgedeelte Spanjaardstraat – Spangen als gevolg van metrobouw Schiedamseweg.
14-3-1983 78 Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg) – Horsweg – Kruisnetlaan – Speerreep – Botreep – Bovensim – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Lange Meth – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sprong -Tijmweg – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Hoogvliet Zalmplaat; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 79!)
14-3-1983 79 Ingesteld: Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg) – Horsweg – Steurweg – Baarsweg – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Herikweg – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Lange Meth – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Aveling – Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – Horsweg – Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 78!)
29-5-1983 80 Routewijziging (facultatief): Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk. (Beperkte dienst: deze route wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
29-5-1983 81 Routewijziging (van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag): rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk in plaats van via Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk.
30-5-1983 30 Route ingekort tot traject Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal); tevens routewijziging richting Station Alexander: Zevenkampse Ring – hulpweg – Victor E. van Vrieslandstraat – Zevenkampse Ring in plaats van via Zevenkampse Ring – keren bij Schalmei – Zevenkampse Ring. (wederom verlegd via nieuw del Zevenkamp)
30-5-1983 34 Route verlengd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg – Evenaar – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Boszoom – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom enz.
30-5-1983 35 Route verlengd: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – Ommoordseweg enz. (Verlenging naar nieuwe wijk Zevenkamp.)
30-5-1983 36 Opgeheven.
30-5-1983 37 Opgeheven.
30-5-1983 48 Routewijziging: John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg in plaats van via John Mottweg – President Rooseveltweg – Lorentzweg.
30-5-1983 52 Vermoedelijk is m.i.v. deze datum deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
30-5-1983 53 Vermoedelijk m.i.v. deze datum is deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
30-5-1983 99 Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom – Boszoom – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd met een minibus. Beperkte dienst: rijdt niet tijdens de avonduren.)
4-7-1983 49 M.i.v. deze datum worden allen ritten verlengd van Station Zuid naar St. Routeverlenging, volledige route is nu: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Nieuwe Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Station N.S. Rotterdam-Zuid – Stadionweg – Olympiaweg – Buitendijk – Sint Clara Ziekenhuis. Tot nu toe werd trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Zuid – Sint Clara Ziekenhuis alleen tijdens bezoekuren van dit ziekenhuis bereden.
7-8-1983 31 Ingesteld tijdelijke lijn: Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Jericholaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (busstation). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Kralingse Zoom. Ingesteld i.v.m. heraanleg tramsporen Oudedijk en ’s-Gravenweg, als gevolg waaraan buslijn 48 niet meer via Kralinge rijdt en na de werkzaamheden daar niet zal terugkeren.)
7-8-1983 48 Routewijziging: Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug: Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk (bij eindpuntlus tramlijn 1) – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein in plaats van via Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg. (Routewijzging i.v.m. aanleg tramsporen op Oudedijk en ’s-Gravenweg t.b.v verlening lijnen 7 en 9. Er wordt een tijdelijk ringlijn 31 ingesteld.)
12-9-1983 99 Route ingekort tot traject Metrostation Kralingse Zoom – Geriatisch Kliniek Veenweg.
3-10-1983 48 Routewijziging: Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van via Bredenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin.
3-10-1983 49 Route verlengd: Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Groenenhagen (Herenwaard). (Route verlengd naar winkelcentrum Keizerswaard en daarmee herstel van directe busverbinding Centraal Station – Groot-IJsselmonde.)
3-10-1983 71 Ingesteld: Bedrijventerrein Lombardijen (Berkenwoudestraat) – Pascalweg – Molenvliet – Beukendaal – Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
3-10-1983 72 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koniginneweg – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard – Groenenhagen (Herenwaard bij Palmentuin).
3-10-1983 75 Routewijziging: Zuiderhagen – Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Zuiderhagen – Groene Tuin; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 72 vervallen.
3-10-1983 76 Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.
31-10-1983 31 Opgeheven (tramlijnen 7 en 9 verlengd naar Burg. Oudlaan).
9-1-1984 76 Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan wederom van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur.
19-3-1984 40 Route ingekort: Overschieseweg – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeeckstraat – De Gheynstraat – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Graveland (’s-Gravelandseweg bij Ringersstraat). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland wordt uitsluitend bereden op werkdagen tot 18.00 uur.))
21-4-1984 30 Opgeheven.
4-6-1984 74 Routewijziging (facultatief): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg – Kouwenaardsweg – Metrostation Hoogvliet. (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
23-7-1984 40 Routewijziging: Overschiese Kleiweg – Terletweg – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade in plaats van rechtstreeks Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade. (Routewijziging a.g.v. langdurige afsluiting deel Zestienhovensekade.)
11-8-1984 77 Routewijziging (facultatief): Putselaan – Maashaven o.z. – Hillelaan in plaats van via Pretorialaan. (Beperkte dienst: rout via Maashaven o.z. uitsuitend op woensdag en zaterdag tot ca. 18.00 uur i.v.m. weekmarkt Pretorialaan bij Afrikaanderplein.)
27-8-1984 33 Alle diensten verlengd naar Rotterdam Airport, dus geen diensten Centraal Station – Overschie (Noorderlaan) meer.
27-8-1984 34 Routewijzigingen: Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar in plaats van via Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg; richting Capelle a/d IJssel via Metrostation Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg in plaats van via Kralingse Zoom.
27-8-1984 41 Opgeheven (gecombineerd met lijn 45).
27-8-1984 42 Ingesteld: Westzeedijk (Schiemond) – Westzeedijk – Hudsonplein – Hudsonstraat – Schippersstraat – Grote Visserijstraat – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Grote Visserijstraat – Schippersstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Westzeedijk (Schiemond). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen aan de Westzeedijk (Schiemond). Lijn ingesteld i.v.m. tijdelijk wegvallen trajectdeel Schiedamseweg – Spangen van tramlijn 6 a.g.v. Metrobouw Schiedamseweg en Marconiplein.)
27-8-1984 44 Ingesteld: Crooswijk (Paradijslaan vóór Rusthoflaan) – Paradijslaan – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena (terug: direct Weena) – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade (bij Craandijkstraat; terug: Aelbrechtskade – Craandijkstraat – Allard Piersonstraat – Beukelsweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. Dienst als versterking voor buslijn 38, waarvan de frequentie is verminderd.)
27-8-1984 45 Route verlengd (facultatief): Overschie (Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat) – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Graafstroomstraat – Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Horvathweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Beukelsweg – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk – Weena enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Overschie – Centraal Station wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 13. 00 uur. Buiten deze uren wordt uitsluitend trajectdeel Centraal Station – Sint Franciscus Gasthuis bereden.)
27-8-1984 52 Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan –Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – Brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard).
27-8-1984 59 Route ingekort tot traject Marconiplein* – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein). (Route ingekort i.v.m. samenwerking Westnederland en coördinatie met lijnen 125 en 126 van Westnederland. *: eindpunt bij toekomstig Metrostation aldaar.)
29-10-1984 53 M.i.v. deze datum gecombineerd met lijn 58 met globale route als volgt: Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag) – Woudhoek. (Combinatie i.v.m. verkeersdrukte in centrum Schiedam, als gevolg waarvan vertragingen op beide lijnen doorwerken.)
29-10-1984 58 M.i.v. deze datum gecombineerd met lijn 53 met globale route als volgt: Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag) – Woudhoek. (Combinatie i.v.m. verkeersdrukte in centrum Schiedam, als gevolg waarvan vertragingen op beide lijnen doorwerken.)
3-11-1984 66 Eindpuntstandplaats Ossenisseweg verplaatst naar Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg; route verder ongewijzigd.
3-12-1984 34 Routewijziging: richting Station Alexander via Abram van Rijckevorselweg (resp. Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg) – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom in plaats van rechtstreeks Abram van Rijckevorselweg – Kralingsezoom resp. direct Kralingse Zoom.
1-1-1985 54 Route verlengd: Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Schiedam (Hoofdstraat bij Dirk Durrerstraat).
7-1-1985 53 Weer afzonderlijke exploitatie lijnen 53 en 58.
7-1-1985 58 Weer afzonderlijke exploitatie lijnen 53 en 58.
25-3-1985 45 Routewijziging: rechtstreeks Industrieweg – Schuttevaerweg in plaats van via Giessenweg – Graafstroomstraat.
9-4-1985 30 Ingesteld tijdelijke lijn: Station Noord (standplaats zijde Bergweg) – Bergweg – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burg. F.H. van Kempensingel o.z. – Hillegersberg (Burg. F.H. van Kempensingel o.z. bij Molenlaan; terug: Burg. F.H. van Kempensingel o.z. – Molenlaan – Burg. F.H. van Kempensingel w.z.) (Tijdelijk ingesteld i.v.m. stremming tramlijn 4 tussen Station Noord en Hillegersberg (Molenlaan).
26-4-1985 80 Routewijziging, volledige route is nu: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam-West; tijdens de avonduren en op zondag rijdt deze Z.W.N./R.E.T.-lijn via Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk in plaats van rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk.
26-4-1985 81 M.i.v. deze datum volledige Z.W.N.-lijn en gewijzigd in stadslijn Spijkenisse.
26-4-1985 82 Routewijziging, volledige route is nu: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein); deze Z.W.N./R.E.T.-lijn rijdt niet tijdens de avonduren en op zondag.
19-5-1985 40 Bediening trajectgedeelte Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland vervallen. Dit zal voortaan door lijn 53 geschieden.
1-6-1985 42 Opgeheven; lijn 6 teruggelegd naar Spangen.
10-7-1985 30 Opgeheven (trajectdeel tramlijn 4 tussen Station Noord en Hillegersberg (Molenlaan) hersteld.
5-9-1985 52 Route ingekort: Kethel (Kaag) – Zwaluwlaan – Mozartlaan – Vivaldilaan enz. (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend vna maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur.)
5-9-1985 53 Route verlengd: Zwaluwlaan bij Kaag – Zwaluwlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard); tevens routewijziging: Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan in plaats van rechtstreeks Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan.
5-9-1985 58 Opgeheven.
1-1-1986 53 Routewijziging: Laan van Bol’Es – Peter van Anrooylaan – Vivaldilaan – Mozartlaan in plaats van via Eduard van Beinumlaan.
10-2-1986 45 Eindpuntstandplaats Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat verplaatst naar Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat.
24-2-1986 34 Routewijziging: Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar – Grote Beer in plaats van Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg – Evenaar – Grote Beer.
3-3-1986 40 Routeverlenging en routewijziging, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Noord (pleintje ten z.z. van dit station) – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Boezembocht – Veilingbrug – Veilingweg tot Politiebureau – Veilingweg – Veilingbrug – Boezembocht – Gordelweg – Bergwegbrug – Bergweg – Station N.S. Rotterdam-Noord – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Terletweg – Van der Duyn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Schuttevaerweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg n.z. (terug z.z.) – Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg – Overschieseweg – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeeckweg – De Gheynstraat – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder (’s-Gravelandseweg bij Ringersstraat; terug ’s-Gravelandseweg – Nieuwpoortweg); het trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Noord – Veilingweg; de route via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Matlingeweg wordt uitsluitend bereden op maandag t/m vrijdag van ca. 6.00 tot 18.00 uur. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Schuttevaerweg – Matlingeweg – Galateestraat.   Het trajectgedeelte Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Gravenlandsepolder wordt uitsluitend bediend op maandag t/m vrijdag van ca. 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van ca. 6.00 tot 12.30 uur.
31-3-1986 78 Routewijziging: Overwolde – Lengweg – Posweg – Baarsweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling – Baarsweg.
31-3-1986 79 Routewijziging: Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde in plaats van via Baarsweg – Aveling – Overwolde.
26-4-1986 44 Opgeheven.
26-4-1986 59 Opgeheven.
26-4-1986 80 Route verlengd: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation).
19-5-1986 40 Trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland op werkdagen tot 18.00 uur vervallen.
19-5-1986 34 Routewijziging: Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – keren Bramanteplein – Michelangelostraat – Prinsenlaan – Boszoom in plaats van via Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg; tevens vervallen m.i.v deze datum ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – Ijsseldijk tijdens avonduren en op zaterdag en zon- en feestdagen . Route nu bediend door verlenging van lijn 99 (minibusdienst).
19-5-1986 48 Routewijziging: Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan in plaats van rechtstreeks Berlagestraat – Prins Alexanderlaan.
19-5-1986 52 Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Pieter van Anrooylaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard); tevens m.i.v. weer volledige dienst op alle dagen.
19-5-1986 53 Route ingekort tot traject Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag); doch aan andere zijde route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – De Gheynstraat – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Graveland (’s-Gravelandseweg voorbi Algeralstraat; terug: ’s-Gravelandseweg – De Brauwweg – Nieuwpoortweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
19-5-1986 99 Route verlengd met lus: Metrostation Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom. (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt uitsluitend bereden tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
21-6-1986 52 Routewijziging: rechtstreeks Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. Honnerlage Gretelaan.
21-6-1986 53 Routewijziging: rechtstreeks Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan in plaats van via Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk. (Terug naar route van vóór 5 september 1985.)
1-7-1986 77 Route verlengd: Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (Katendrechtsestraat bij Staalstraat). (Route verlengd naar nieuwbouw Katendrecht op voormalige haventerreinen.)
18-8-1986 30 Ingesteld tijdelijke lijn: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal) – Zevenkampse Ring – Sneltramhalte De Tochten – Tochtenweg – Cole Porterstraat – Victor E. van Vrieslandstraat – Zevenkampser Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal) (Tijdelijk ingesteld i.v.m. werkzaamheden op President Rooseveltweg als gevolg waarvan lijn 35 tijdelijk naar Station N.S. Rotterdam-Alexander rijdt.)
18-8-1986 35 Tijdelijke routewijziging: als gevolg van werkzaamheden op President Rooseveltweg wordt, komende vanaf Station N.S. Rotterdam-Noord gereden via Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan naar Station N.S. Rotterdam-Alexander. Op de terugweg dezelfde route, doch in omgekeerde volgorde.
6-9-1986 30 Opgeheven.
6-9-1986 35 Normale route naar Zevenkamp (sporthal) hersteld.
9-9-1986 54 Route verlengd: Rubensplein – Julianalaan – Schiedam (Julianalaan bij Volkspark).
1-1-1987 32 Routewijziging richting Overschie: Maaskade o.z. – Olivier van Noortstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via De Ruyterstraat.
1-1-1988 39 Routewijziging: richting Remise Waalhaven via Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadssingel w.z. in plaats van direct Heemraadsssingel w.z.; richting Station Noord via Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z. in plaats van rechtstreeks Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (Routewijziging richting Remise Waalhaven i.v.m. afsluiten Heemraadssingel w.z. tussen Mathenesserlaan en Nieuwe Binnenweg voor doorgaand verkeer.)
11-1-1988 68 Routewijziging: Doklaan – Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Dokhavenkade – Sluisjesdijk – Doklaan in plaats van direct Doklaan. (Routewijziging i.v.m. nieuwbouw langs voormalige Dokhaven.)
18-1-1988 66 Routewijziging richting Pendrecht: Persoonsdam z.z. in plaats van n.z. (Persoonsdam n.z. wordt aan het verkeer onttrokken i.v.m. woningbouw.)
14-3-1988 77 Routewijziging richting Carnissebuurt: Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk in plaats van via Tolhuislaan.
21-3-1988 77 Routewijziging: richting Katendrecht wordt gereden via Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk in plaats van via Katendrechtse Lagedijk – Tolhuislaan – Brede Hilledijk.
23-5-1988 40 Het op werkdagen tot 18.00 uur bediende trajectdeel Bedrijventerrein Veilingweg – Station Noord wordt voortaan nog uitsluitend op verzoek gereden. In de richting Bedrijventerrein kunnen passagiers dit aan de chauffeur verzoeken, doch in omgekeerde richting dienen zij dit te doen door de Centrale Post Noord te bellen (Belbus-systeem).
23-5-1988 45 Routewijziging: P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg in plaas van via Bilderdijkstraat.
12-9-1988 38 Eindpuntstandplaats Paradijslaan bij Rusthoflaan verplaatst naar Boezemlaan; als gevolg hiervan routewijziging richting Crooswijk (Boezemlaan) via Rusthoflaan – Boezemlaan; richting Station Schiedam/Rotterdam-West via Boezemlaan – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan enz.
1-1-1989 39 Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – Wytemaweg – Rochussenstraat in plaats van keren Burg. ’s-Jacobplein.
1-1-1989 99 Route ingekort tot ringlijn Metrostation Kralings Zoom – Kralingseveer – Metrostation Kralingseveer. (I.v.m. sluiten van Geriatische Kliniek Veenweg.)
1-2-1989 71 Opgeheven.
1-2-1989 76 Op deze lijn worden m.i.v. deze datum gelede bussen ingezet. Deze bussen rijden gehele basisdienst, t.w. op maandag t/m donderdag tot ca. 17.30 uur, op vrijdag tot ca. 21.30 uur (koopavond) en op zaterdag tot ca. 17.30 uur. Op andere tijden en dagen wordt met normale Standaardbussen gereden. Halverwege de jaren 90 doen bovengenoemde gelede bussen ook regelmatig dienst op lijnen 49, 66 en 70.
13-3-1989 53 Routewijziging v.w.b. diensten naar/van Bedrijventerrein ’s-Graveland: Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – Sandvikstraat – ’s-Gravelandseweg in plaats van via Jan van Riebeekweg – De Gheynstraat De Brauwweg (terug: De Brauwweg – Nieuwpoortweg).
5-6-1989 48 Routewijziging: John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg in plaats van via John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg.
5-6-1989 65 Route verlengd: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Bakkersoordseweg – Butaanweg – Vondelingenweg – Rijksweg A15 – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langeweg – Groene Kruisweg – Hoefhoek – Metrostation Poortugaal enz. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag vervalt route via Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langweg en wordt gereden rechtstreeks Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg. De globale lijnvoering is nu: Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Metrostation Rhoon – Metrostation Poortugaal – Metrostation Hoogvliet – Bedrijventerrein Gadering (facultatief) – Metrostation Hoogvliet – Pernis. Daarnaast diverse verkorte diensten.)
5-6-1989 69 M.i.v. deze datum vervallen de facultatieve ritten als lijn 69/74 i.v.m. opheffing van lijn 74.
5-6-1989 74 Opgeheven.
28-8-1989 32 Route verlengd (facultatief): 2e Hogenbanweg – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Linschotenstraat – Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Beperkte dienst: trajectdeel Overschie – Station Schiedam/Rotterdam-West* wordt uitsluitend bediend op werkdagen tot ca. 18.00 uur. Tijdens avonduren, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Noordereiland – Overschie (Van Noortwijckstraat) bereden. Verlenging om Bedrijventerreinen Spaanse Polder en Nieuw-Mathenesse beter te ontsluiten.*Station Schiedam/Rotterdam-West wordt m.i.v. 01-06-1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
28-8-1989 45 Route verlengd: Bedrijvenpark Noord-West (Stuttgartstraat nabij Bristolstraat) – Corkstraat – Matlingeweg (terug: Matlingeweg – Vareseweg – Stuttgartstraat) – Vlaardingweg – Industrieweg enz. (Ontsluiting van het Bedrijvenpark Noord-West dat volop in ontwikkeling is. Bediening Bedrijvenpark Noord-West zie 27-08-1984.)
28-8-1989 80 Exploitatie volledig door Z.W.N. (Als Z.W.N.-lijn per 04-11-2002 opgeheven.)
28-8-1989 82 Exploitatie volledig door Z.W.N. (Als Z.W.N.-lijn per 04-11-2002 opgeheven.)
12-11-1989 45 Routewijziging: Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel in plaats van via onderdoorgang Shellgebouw – Couwenburg – onderdoorgang spoorviaduct – Katshoek (terug: Katshoek – Pompenburg).
19-3-1990 40 Routewijziging: rechtstreeks Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade in plaats van via Terletweg – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan.
21-5-1990 31 Opgeheven.
11-6-1990 40 Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – Industrieweg –Linschotenstraat – Matlingeweg – Galateestraat – Kommiezenlaan – Overschieseweg – Statioin Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens avonduren en op zaterdag, zon- en feestdagen.)
11-6-1990 32 Routewijziging: rechtstreeks Galateestraat – Kommiezenlaan in plaats van via Strickledeweg – Bokelweg.
11-6-1990 41 Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade- Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C.Hooftplein – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
11-6-1990 78 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Bovensim – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sporngweg – Tijmweg – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg   – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 79!)
11-6-1990 79 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Herikweg – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Aveling – Speerreep – Kruisnetlaan – Bovensim – Viskaarweg – Kruisnetlaan – Horsweg – Steurweg – Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 78!)
23-6-1990 42 Ingesteld: Metrostation Voorschoterlaan (Oudedijk) – Oudedijk – Kralingseweg – Prinses Beatrixlaan – Lange Pad – Kralingse Plaslaan – Jericholaan – Oudedijk – Metrostation Voorschoterlaan (Oudedijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zaterdag en zondag overdag.)
2-7-1990 65 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal n.z. (Zwaardijk) – Zwaardijk – Groene Kruisweg – Groene Kruisweg – Beatrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Dorpsdijk – Zwaluwenlaan – Tijsjesdijk – Rijsdijk – Rivierweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon (P&R-terrein) – Stationsstraat – Zwaardijk – Metrostation Poortugaal (Zwaardijk) – Zwaardijk – Groene Kruisweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Rijksweg A15 – Vondelingenweg – Butaanweg   Bakkersoordseweg – Ring – Vermaetweg – Boonstraat – Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Boonstraat). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag vervalt route via Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langweg en wordt gereden rechtstreeks Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg. De globale lijnvoering is nu: Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Metrostation Rhoon – Metrostation Poortugaal – Metrostation Hoogvliet – Bedrijventerrein Gadering (facultatief) – Metrostation Hoogvliet – Pernis. Daarnaast diverse verkorte diensten.)
27-8-1990 30 Ingesteld: Remise ’s-Gravenweg – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg. (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op maandag t/m vrijdag tusen 9.45 en 15.15 uur en op zaterdag en zondag tussen 9.45 en 18.15 uur.)
27-8-1990 31 Ingesteld: Remise ’s-Gravenweg – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg. ()
27-8-1990 34 M.i.v. deze datum vervallen ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – Ijsseldijk. (Route nu bediend door nieuwe lijn 30.)
27-8-1990 36 Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Boszoom –Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ‘s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kortekade – Oudedijk – Gerdesiaweg – Willem Ruyslaan – Maasboulevard – Oostmolenwerf – Oostplein w.z. – Boezemweg – Goudse Rijweg – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Stokkenbrug – Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Parklaan – Westerlaan – Parkkade – Parkhaven – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z. – Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Bergweg – Noordsingel w.z. – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Crooswijkseweg – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemweg – Oostplein w.z. – Oostmolenwerf – Maasboulevard – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Station Alexander (Prins Alexanderplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tussen ca. 9.00 en 15.00 uur.)
27-8-1990 37 Ingesteld: Station Wilgenplas (Wilgenplasplein) – Wilgensingel w.z. (terug o.z.) – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.) – Abeelweg – Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Prinses Irenebrug – Terbregseweg – Boszoom – Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – K.P. van der Mandelaan – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Nautaastraat – Remise ’s-Gravenweg. (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
28-8-1990 99 Opgeheven.
20-1-1991 38 Routewijziging: i.v.m. bouw van Willemsspoortunnel wordt richting Crooswijk gereden via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordplein – Noorderbrug – Linker Rottekade in plaats van via Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade. De tunnelbouw is in de jaren 1991 en 1992 nog enkele male aanleiding geweest voor tijdelijke routewijzigingen op lijn 38.
21-5-1991 30 Routewijziging: richting Kralingse Veer rechtstreeks ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom in plaats van via ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg; tevens routewijziging: ’s-Gravenweg – Kralingse Kerklaan – Engelbrechtweg – Remise ’s-Gravenweg in plaats van rechtstreeks ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg.
21-5-1991 34 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Abram van Rijckevorselweg – Couwenhoekseweg – Duikerlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – Ketendsedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – Ijsseldijk- IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Routewijziging o.m. wegens opening nieuwe IJsselland Ziekenhuis.)
21-5-1991 36 Route ingekort: tot traject Station Alexander – Diergaarde Blijdorp (Bentincklaan – Van Aerssenlaan bij eindpunt tramlijn 3*; terug: Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel enz.). (*begin- c.q. eindhalte bij het pleintje vóór de Statensingel aldaar.)
21-5-1991 37 Route ingekort: Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (via K.P. van der Mandelelaan).
2-9-1991 42 Route verlengd: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Oudedijk enz.
2-9-1991 57 Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Lepelaarsingel – Reigerlaan – Korhoenlaan – Europaboulevard – Brederoweg – Mozartlaan – Van Beethovenlaan – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; tijdens de ochtendspits Vlaardingen – Marconiplein; tijdens de avondspits omgekeerde richting.)
7-10-1991 49 Tijdens de spitsuren wordt de dienst versterkt met extra ritten station N.S. Rotterdam-Zuid en Centraal Station
22-6-1992 30 Opgeheven: de relatie Metrostation Kralingse Zoom – Remise ’s-Gravenweg wordt vanaf nu verzorgd met een personeelbus, waarop soms toch nog het lijnnummer 30 wordt gefilmd!
22-6-1992 35 Route verlengd (facultatief): Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Naardermeer – Zevenkampse Ring enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporhal/zwembad) wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren.)
22-6-1992 36 Opgeheven. (Laatste rit reeds gereden op vrijdag 19-06-1992.)
7-9-1992 37 Route verlengd: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Nautastraat – Remise / ’s-Gravenweg – Kralingse Kerklaan – Engelbrechtweg – Remise ’s-Gravenweg
7-9-1992 53 Route verlengd: Zwaluwlaan – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
7-9-1992 78 Routewijziging: Fideliolaan – Toscalaan – Othelloweg in plaats van via Desdemonastraat.
7-9-1992 79 Routewijziging: Othelloweg – Toscalaan – Fideliolaan in plaats van via Desdemonastraat.
1-1-1993 52 Routewijziging richting Vlaardingen (Deltaplein): Galgkade – Abel Tasmanlaan – Maasboulevard – Deltaplein in plaats van via Deltaweg.
15-3-1993 48 Routewijziging: Kralingse Zoom – Jacques Dutlilhweg – Nancy van Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg* – Jacob van Campenweg in plaats van via Kralingse Zoom – Prinsenlaan. (*:Van Norenburchweg is later eveneens Nancy Zeelenbergsingel geworden.)
5-6-1993 45 M.i.v. deze datum vervalt trajectdeel Bedrijvenpark Noord-West – Centraal Station op zaterdagen.
7-6-1993 41 Route grotendeels gewijzigd, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Noord (pleintje ten z.z. van dit station) – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – onderdoorgang Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – Matlingeweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein; voor rijtijden zie 11-06-1990.
7-6-1993 65 Routewijziging: Endenhout – Holwinde – Aveling in plaats van via Overwolde; routewijziging: Aveling – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Toscalaan – Oudelandseeg – Hoefsmidstraat – Gaderingviaduct – Vondelingenweg in plaats van via Aveling – Rijksweg A15; tevens vervalt de van maandag t/.m vrijdag tot ca. 18.00 uur bereden routevia Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg.
23-6-1993 45 Routewijziging: rechtstreeks Rozenlaan – Kleiweg in plaats van via Rozenlaan – Akkerwindestraat – Kleiweg (terug: Kleiweg – Begoniastraat – Rozenlaan).
11-7-1993 66 Route grotendeels gewijzigd: Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg) – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug: Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – rondrijden Vuurplaat – Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Persoonsdam – Persoonshaven – Station Zuid (Persoonshaven*). (*:   eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan het pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/ Stadionweg t.o. het station).)
30-8-1993 40 Routewijziging: Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan in plaats van via Industrieweg – Linschotenstraat – Matlingeweg.
30-8-1993 32 Routewijziging: rechtstreeks Vlaardingweg – Matlingeweg in plaats van via Industrieweg – Linschotenstraat.
30-8-1993 33 Routewijziging: richting Centraal Station rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van via Burg. Koningssingel – Van Noortwijcksingel – Bensstraat.
30-8-1993 39 Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (primair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z.) – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
30-8-1993 41 Routewijziging: Vlaardingweg – Matlingeweg – Giessenplein – Tjalklaan – Marconiplein in plaats van via Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk.
30-8-1993 67 Ingesteld: Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk) – Sluisjesdijk – Bonn en Meeswerf – Charloisse Hoofd – Doklaan – Wolphaertsbocht – Pleinweg (primair) – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation; terug: Metrostation Zuidplein – Zuidenwijdsestraat – Zuidplein – Pleinweg) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Remise Waalhaven. (Beperkte dienst: bediening trajectgedeelte Willem Egmondstraat – Doklaan uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag en zondag wordt dus uitsluitend gereden op trajectgedeelte Doklaan* – Remise Waalhaven. *: eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven.)
30-8-1993 68 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groen Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Waalhavenweg – Courzandseweg – Turbiniastraat – Heijplaat (Rondoplein z.z.; terug Rondoplein z.z. – Rondolaan – Sirrahstraat – Courzandseweg). (Beperkte dienst: van maandag t/m vanaf ca. 18.30 uur alsmede op zaterdag en zondag wordt gereden rechstreeks Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via AnthonyFokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg.)
30-8-1993 69 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat). (Beperkte dienst: van maandag t.m vrijdag vanaf ca. 18.30 uur en op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg.)
30-8-1993 76 Route ingekort tot traject Doklaan – Groenenhagen; tevens routewijziging: Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk in plaats van via Pascalweg – Berkenwoudestraat – Kinderdijkstraat – Hordijkstraat – Wester Hordijk – Bergstoep – Bergambachtstraat – Molgerdijk. (Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur vervalt dus. Routewijziging via Station Lombardijen.)
30-8-1993 77 Routewijziging: Dorpsweg – Pendrechtseweg – Kerkwervesingel – Slinge in plaats van via Groene Kruisweg – Slinge.
15-9-1993 66 Routewijziging: direct Rosestraat in plaats van rondrijden Vuurplaat.
30-9-1993 48 Routeverlenging (facultatief), volledige route is nu: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Rijksweg A16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg) – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Binnenhof); het trajectgedeelte Metrostation Zuidplein – Station N.S. Rotterdam-Lombardijen (Spinozaweg n.z.) wordt uitsluitend bediend op maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zondag wordt uitsluitend gereden op trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Ommoord.
6-12-1993 78 Ringlijn wordt in beide richtingen bereden als lijn 78.
6-12-1993 79 Opgeheven; ringlijn wordt nu in beide richtingen als lijn 78 bereden.
10-1-1994 61 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Maeterlinckweg – Crematorium (Maeterlinckweg; terug: Maeterlinckweg – Pascalweg – Spinozaweg – Victor Hugoweg – Vaanweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen ca. 9.00 en 12.00 uur.)
29-5-1994 40 M.i.v. deze datum vervalt dienst van maandag t/m vrijdag tijdens avonduren en wordt nog uitsluitend gereden op zaterdag, zon – en feestdagen tot 20.00 uur.
29-5-1994 30 Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Reigerlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum. (Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.).)
29-5-1994 31 Ingesteld: Station N.S. Capelle-Schollevaar (Stationsplein) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Evenaar – Grote Beer – Prins Alexanderlaan – Prins Constantijnweg – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Prins Constantijnweg – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum. Beperkte dienst: bediening trajectgedeelte Station N.S. Capelle-Schollevaar – IJsselland Ziekenhuis uitsluitend op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.30 uur. Op maandag t/m zaterdag vanaf ca. 18.30 uur en op zondag wordt uitsluitend gereden op trajectgedeelte IJsselland Ziekenhuis – Metrostation Capelle Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.)
29-5-1994 34 Route grotendeels gewijzigd: Station Capelle-Schollevaar (Stationsplein) – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte –Westerlengte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – keren bij Metrostation Slotlaan – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – Ijsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Pucciniweg – Sibeliusweg (terug: direct Sibeliusweg) – Van Beethovenlaan – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.).) (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag en op zaterdag na 20.00 uur wordt slechts traject Metrostation Capelle Centrum – Metrostation Capelsebrug.)
29-5-1994 47 Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – Capelle (IJsseland Ziekenhuis).
29-5-1994 48 Routewijziging: rechtstreeks Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan in plaats van via Grote Beer – Hoofdweg.
29-6-1994 49 Eindpuntstandplaats Herenwaard naar Busstation Keizerswaard, gelegen aan gedeelte Herenwaard tussen Groeninx van Zoelenlaan en Grote Hagen; routewijziging richting Centraal Station: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van rechtstreeks Herenwaard – Groeninx van Zoelenlaan.
29-6-1994 72 Èindpuntstandplaats Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard; routewijziging richting busstation Keizerswaard: Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (busstation Keizerswaard) in plaats van via Grote Hagen.
29-6-1994 75 Èindpuntstandplaats Palmentuin bij Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard; routewijziging richting busstation Keizerswaard: Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (busstation Keizerswaard) in plaats van via Groene Tuin – Grote Hagen.
29-6-1994 76 Eindpuntstandplaats Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard (Herenwaard); routewijziging richting Doklaan/Willem Egmondstraat: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van rechtstreeks Herenwaard – Groeninx van Zoelenlaan.
22-8-1994 37 Routewijziging: rechtstreeks Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg in plaats van via Kralingse Zoom – K.P. van der Mandelelaan – Kralingse Zoom. (Rijdt dus niet meer via Brainpark.)
22-8-1994 42 Opgeheven.
22-8-1994 45 Routewijziging: Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat vóór Sydneystraat) – Caïrostraat – Vareseweg – Matlingeweg enz. in plaats van via Stuttgartstraat – Corkstraat – Matlingeweg (terug: Matlingeweg – Vareseweg – Stuttgartstraat).
22-8-1994 48 Routewijziging: Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Reyerdijk – Groene Tuin.
22-8-1994 57 Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy)- Olmendreef – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Lepelaarsingel – Zwanensingel – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: zie 02-09-1991.)
22-8-1994 66 Op alle dagen wordt de dienst op het trajectgedeelte Metrostation Zuidplein-Feyenoord versterkt met extra bussen.
1-1-1995 66 Route grotendeels gewijzigd: gelijk aan die gold tot 11-07-1993.
28-5-1995 65 M.i.v. deze datum vervalt tijdens de avonduren het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Pernis.
28-5-1995 67 M.i.v. deze datum wordt niet meer tijdens de avonduren gereden.
21-8-1995 31 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum.
21-8-1995 34 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation De Terp (Westerlengte) – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Westerlengte) – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – keren bij Metrostation Slotlaan – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – Ijsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abraham van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Puccinistraat – Schönberglaan (terug: Schönberglaan – Sibeliusweg) – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur alsook op zon- en feestdagen wordt slechts traject Metrostation Capelle Centrum – Capelle West bereden.)
21-8-1995 43 Ingesteld: Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Prins Constantijnweg – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Watermolen – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd met minibus.)
21-8-1995 47 Opgeheven.
21-8-1995 64 Ingesteld: Metrostation Rhoon (Stationsstraat) – Viaductweg – Rijsdijk – Dorpsdijk – Zwaluwlaan – Tijsjesdijk – De Gaarde – Ghijseland – De Gaarde – Tijsjesdijk – Zwaluwlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon. (Deze lijn wordt geëxploiteerd met een minibus. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur.)
21-8-1995 65 Trajectdeel Metrostation Poortugaal – Metrostation Poortugaal (via Delta Ziekenhuis) ingekort tot traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis.
21-8-1995 77 Route verlengd: Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechtse Hoofd bij Pontveer). (Route wederom verlengd naar nieuwbouwgedeelte Katendrecht.)
26-8-1995 33 Routewijziging: richting Centraal Station via Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – onderdoorgang Rijksweg 13 in het verlengde van De Lugt – De Lugt in plaats van via onderdoorgang in het verlengde van de Zestienhovensekade – Parallelstraat w.z.
1-10-1995 49 In verband met diverse werkzaamheden op de Coolsingel wordt in het najaar geruime tijd gereden via Kruisplein-Westersingel (terug Mauritsweg) -Eendrachtsplein-Westblaak.
4-12-1995 66 Route grotendeels gewijzigd, volledige route is nu: Pendrecht (keerlus Krabbendijke vóór viaduct Havenspoorlijn) – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat) – Slinge – Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Persoonsdam – Persoonshaven – Station N.S. Rotterdam-Zuid.
2-6-1996 46 Ingesteld: Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom (terug: Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan) – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancu Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Beperkte dienst: ook verkorte ritten Burg. Oudlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).)
2-6-1996 47 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Arthurweg – Rijksweg A16 (terug: Rijksweg A16 – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg) – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation; terug: Kralingse Zoom – ‘s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg). (Beperkte dienst: op werkdagen na 18.00 uur en op zon- en feestdagen vervalt trajectdeel Metrostation Zuidplein – Station Lombardijen. Eindpuntstandplaats Station Lombardijen gelegen ten noorden van Spinozaweg; richting Metrostation Kralingse Zoom moet dan worden gereden via Spinozaweg n.z. – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. – onderdoorgang Station Lombardijen enz.)
2-6-1996 48 Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein/Station Lombardijen – Metrostation Kralingse Zoom.
2-6-1996 53 Opgeheven (gecombineerd met lijn 54 tot nieuwe lijn 54).
2-6-1996 54 Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – P.J. Troelstralaan – Rembrandtlaan – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. (terug n.z.) – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
2-6-1996 61 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag zaterdag 01-06-1996!)
2-6-1996 64 Routewijziging: Dorpsdijk – Zantelweg – Albrandswaardsedijk – keren op parkeerterrein van zwembad Albrandswaard – Albrandswaardsedijk – Zantelweg – Dorpsdijk in plaats van direct Dorpsdijk; routewijziging richting Metrostation Rhoon: Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg – Stationsstraat in plaats van via De Gaarde – Tijsjesdijk – Zwaluwlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg. (Eerstgenoemde routewijziging betreft seizoensbediening recreatiegebied De Rhoonse Grienden)
2-6-1996 66 Route grotendeels gewijzigd: Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg) – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug direct Krabbendijkestraat) – Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat (terug: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat) – Damstraat – Persoonsdam – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat – Lodewijk Pincoffsweg – Laan op Zuid – Wilhelminaplein – Posthumalaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan). (Route via nieuwe gebied Kop van Zuid.)
2-6-1996 72 Opgeheven.
2-6-1996 77 Routewijziging: Randweg o.z. (terug w.z.) – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Hilledijk – Putselaan in plaats van via Beijerlandselaan – 2e Rosestraat.
3-6-1996 57 Route verlengd: Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Vlaardingen (Holy Ziekenhuis/Dillenburgsingel bij Willem de Zwijgerlaan).
18-6-1996 49 Normale route via Coolsingel-Hofplein-Weena weer hersteld.
26-8-1996 44 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionweg – John F. Kennedyweg – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg) – Hannekemaaijerweg – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel bij Leklaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Zuidwestnederland (Z.W.N.).)
26-8-1996 64 Routewijziging: direct Dorpsdijk in plaats van via Zantelweg – Albrandswaardsedijk – keren op parkeerterrein van zwembad Albrandswaard – Zantelweg.
6-1-1997 66 Routewijziging: Oranjeboomstraat – Schietloodstraat – Piekbrug – Piekstraat – Nijverheidstraat in plaats van via Damstraat – Persoonsdam.
10-3-1997 66 I.v.m. opening nieuwe Albeda-College aan de Rosestraat wordt op schooldagen dienst tussen Pendrecht en Station N.S. Rotterdam-Zuid versterkt met extra ritten.
31-5-1997 52 Routewijziging: Van Beethovenlaan – Vivaldilaan – Mozartlaan in plaats van Van Beethovensingel – Borodinlaan – Mozartlaan.
1-6-1997 37 Opgeheven. (Laatste rit reeds gereden op vrijdag 30-05-1997.)
1-6-1997 66 Route ingekort tot traject Pendrecht – Metrostation Wilhelminaplein.
4-8-1997 66 Routewijziging: Rosestraat – Burgdorfferstraat – Oranjeboomstraat in plaats van via Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat (terug: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat). (Routewijziging via nieuwe wegverbinding tussen Oranjestraat en Rosestraat.)
1-9-1997 31 M.i.v. deze datum wordt slechts gereden op werkdagen tot ca. 18.00 uur.
1-9-1997 52 Routewijziging: Plein 1940 – Westlandseweg – Van Hogendorplaan – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven in plaats van via Westlandseweg – Hoflaan – brug over Oudehaven. (Beperkte dienst: trajectdeel Vlaardingen (Liesveldviaduct) – Vlaardingen (Deltaplein) wordt om de andere rit gereden, dus ene rit Schiedam – Vlaardingen (Liesveldviaduct) en de andere Schiedam – Liesveldviaduct – Vlaardingen (Deltaplein).)
1-9-1997 55 Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Heusdenslaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station Vlaardingen Oost (pleintje*voor het station) (*: dit pleintje heeft later de naam Burg. van Lierplein gekregen.)
1-9-1997 56 Routewijzigingen: Bilitonlaan – Vondelstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct in plaats van via Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Margraaflaan; rechtstreeks Lepelaarsingel – Reigerlaan in plaats van via Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan.
1-9-1997 60 Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Burg. Heusdenslaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Beneluxtunnel – Beneluxweg – Beneluxplein – Vondelingenweg – Butaanweg – busstation Stormhoek* – Butaanweg – Vondelingenweg – Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijk – Groenedijkviaduct – Willem Barentszstraat – Reewegviaduct – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg – Parmentierplein – Anthony Fokkerweg – Waalhaven w.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Donkerslootweg – Het Zand – Erasmuslaan – Visvliet – Karper – Molenvliet – Koolmees – Da Costalaan – Ridderkerk (Da Costalaan bij Staringlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.30 uur. *: busstation Stormhoek is “busstation” op terrein van Shell-Pernis.)
1-9-1997 61 Ingesteld: Metrostation Spijkenisse Centrum (Busstation) – Ruwaard van Puttenweg – Hekelingseweg – Vredehofstraat – Vredehofplein – 1e Heulbrugstraat – Stationsstraat – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Aveling – Petroleumweg – keren bij kantoorcomplex Shell-Pernis – Petroleumweg – Aveling – Rijksweg A15 – Vondelingenweg – Butaanweg – busstation Stormhoek* – Butaanweg – Vondelingenweg – Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijk – Groenedijkviaduct – Willem Barentszstraat – Reewegviaduct – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg – Parmentierplein – Anthony Fokkerweg – Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Rijnsingel – Benedenrijweg – Ringdijk – J.S. Bachstraat – Dillenburgplein – Juliana van Stolbergstraat – Oranjestraat – Nassaustraat – Ringdijk – keren bij terrein Holec – Ringdijk – Industrieweg – Keurmeesterstraat – Dokwerkerstraat – Industrieweg – Brouwerstraat – Gildenweg – Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Geerlaan – Burg. de Zeeuwstraat – Populierenlaan – Sportlaan – Koninginneweg – Raadhuisplein – Ridderkerk (Raadhuisplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluiten van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits, tussen de middag, namiddag en avondspits. In de dienstregeling zijn enkele rechtstreeks ritten opgenomen via Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Geerlaan – Verlengde Kerkweg – Raadhuisplein.)
1-9-1997 65 Route ingekort tot traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Metrostation Poortugaal. Het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Pernis wordt m.i.v. deze datum als afzonderlijke lijn 74 geëxploiteerd.
1-9-1997 66 Routewijziging: Polderlaan – Hilledijk – 2e Rosestraat in plaats van via Slaghekstraat – Beijerlandselaan.
1-9-1997 74 Ingesteld: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Gaderingviaduct – Hoefsmidstraat – Oudelandseweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation).
1-9-1997 78 Routewijziging: Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg in plaats van via Toscalaan.
5-1-1998 67 Route verlengd (facultatief): Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groen Kruisweg – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Schulpplein – Bedrijventerrein Charloisse Poort wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt als ringlijn gereden op traject Doklaan – Metrostation Zuidplein – Schulpplein – Metrostation Zuidplein – Doklaan.)
10-1-1998 31 M.i.v. deze datum wordt ook weer op zaterdag gereden tot ca. 18.00 uur.
8-6-1998 40 Opgeheven.
8-6-1998 30 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Centrum) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – Ijsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Puccinistraat – Schönberglaan – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg; terug: Schönberglaan – Sibeliusweg).
8-6-1998 34 Opgeheven.
8-6-1998 35 Routewijziging: rechtstreeks Meidoonsingel n.z. – keren bij Asserweg – Meidoornsingel z.z. – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein in plaats van via Asserweg – Meijersplein-Noord (terug: Meijersplein-Zuid).
8-6-1998 41 M.i.v. deze datum wordt dienst op zaterdag en zondag beperkt tot slechts twee ritten op trajectdeel Station Noord – bestaande route tot Baanweg bij Burg. Baumannlaan; terug: Burg. Baumannlaan –2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg). (Er wordt kort standpunt genomen aan halte Van Noortwijckstraat.)
8-6-1998 44 Routewijziging: Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg in plaats van via Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg).
8-6-1998 46 Route ingekort tot traject Metrostation Kralingse Zoom – Ommoord; verkorte ritten blijven gehandhaafd.
8-6-1998 47 Routewijziging richting Metrostation Kralingse Zoom: rechtstreeks Abram van Rijckevorselweg – Groene Zoom in plaats van via Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg.
8-6-1998 55 Opgeheven.
8-6-1998 56 Routewijziging: Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan in plaats van rechtstreeks Lepelaarsingel – Reigerlaan.
8-6-1998 60 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag op vrijdag 05-06-1998!)
8-6-1998 61 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 05-06-1998!)
8-6-1998 74 Routewijziging: Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Nieuwe Watering – Karvelsedijk – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet in plaats van direct Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet. (Verlengd via nieuwe Hoogvlietse wijk Tussenwater.)
8-6-1998 76 Routewijziging: rechtstreeks Wielewaalstraat – Carnissesingel in plaats van via Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.) – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat.
6-9-1998 30 Route wederom grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Centrum) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Capelle West (Doormanstraat bij Van Speykstraat; terug: Doormanstraat – Poolvosweg – Ijsseldijk).
7-9-1998 32 M.i.v. deze datum wordt trajectdeel Overschie – Station Schiedam Centrum uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren in plaats van op werkdagen tot ca. 18.00 uur.
7-9-1998 41 Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Bokelweg – Overschieseweg – Station Schiedam Centrum (Stationsplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag en zondag slechts twee ritten op trajectdeel Station Noord – Overschie (Burg. Baumannlaan).)
7-9-1998 42 Ingesteld: Metrostation Marconiplein (Busstation) – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Matlingeweg – Vareseweg – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat vóór Sydneystraat). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tot ca. 18.30 uur; ’s ochtens vroeg en aan het einde van de dienst worden enkele diensten verlengd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Marconiplein enz.)
7-9-1998 45 M.i.v. deze datum vervalt trajectdeel Bedrijvenpark Noord-West – Centraal Station.
7-9-1998 54 M.i.v. deze datum wordt dagelijks na 18.00 uur slechts trajectdeel Station Schiedam Centrum – Nieuwland – De Gorzen – Station Nieuwland bereden.
7-9-1998 58 Ingesteld: Vlaardingen (Holy Ziekenhuis) – Holysingel – Rijksweg A20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt als sneldienst op werkdagen tijdens de spitsuren; tijdens de ochtendspits Vlaardingen – Marconiplein en tijdens de avondspits in omgekeerde richting.)
7-9-1998 66 Route verlengd: Wilhelminaplein – Wilhelminakade – Wilhelminakade (bij Hotel New York). (Route verlengd naar Wilhelminapier.)
7-9-1998 68 Routewijziging v.w.b. rittten van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur: rechtstreeks Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg; tevens wordt m.i.v deze datum ’s avonds na 20.15 uur een gecombineerde dienst met lijn 69 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Metrostation Zuidplein.
7-9-1998 69 Routewijziging: van maandag t/m vrijdag vóór 18.30 uur wordt nu eveneens gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg. Tevens wordt m.i.v. deze datum ’s avonds na 20.15 uur een gecombineerde dienst met lijn 68 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Metrostation Zuidplein.
7-9-1998 70 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Smeetslandseweg – Spinozaweg in plaats van via Olympiaweg – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein; tevens m.i.v. deze datum in exploitatie als ringlijn; er wordt nu uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Zuidplein.
7-9-1998 71 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.; terug: Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijkviaduct). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
10-5-1999 30 Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.WN.
10-5-1999 31 Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.W.N.
10-5-1999 44 Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.WN.
31-5-1999 30 Route ingekort tot traject Station Alexander – Metrostation Capelsebrug; tevens routewijziging: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar enz. n plaats van via Prins Alexanderlaan – Grote Beer enz. (Eindpuntstandplaats Station Alexander nu dus aan andere zijde.)
31-5-1999 31 Routewijziging: Kralingseweg – Poortmolen – keren bij IJsseland Ziekenhuis – Poortmolen – Kralingseweg in plaats van direct Kralingseweg; tevens m.i.v. deze datum ook weer exploitatie tijdens avonduren alsmede zon- en feestdagen.
31-5-1999 34 Ingesteld: Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion.)
31-5-1999 35 Route ingekort: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Ommoordseweg enz.; ook facultatieve verlenging Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) vervalt hiermee.
31-5-1999 43 Opgeheven.
31-5-1999 46 Route verlengd: President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad). (Beperkte dienst: op werkdagen tijdens de spitsuren wordt doorgereden via Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer- Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) en op alle dagen verkorte ritten Metrostation Kralingse Zoom – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).)
31-5-1999 52 Alternerend rijden naar Liesveldviaduct resp. naar Deltaplein weer vervallen; alle ritten nu Schiedam –Vlaardingen (Deltaplein).
31-5-1999 64 M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 14.00 uur een gecombineerde dienst met lijn 65 gereden op het traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon. Tijdens de spitsuren wordt normale route Metrostation Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon gereden.
31-5-1999 65 M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 14.00 uur een gecombineerde dienst met lijn 64 gereden op het traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon. Tijdens de spitsuren wordt normale route Metrostation Poortugaal – Delte Ziekenhuis – Metrostation Poortugaal gereden.
31-5-1999 67 Routewijziging v.w.b. diensten van maandag t/m vrijdag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg in plaats van via Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Jan Olieslagersweg.
31-5-1999 68 M.i.v. deze datum vervalt de tijdens de avonduren gereden gecombineerde dienst met lijn 69; er wordt dan dus eveneens de normale route gereden: Metrostation Zuidplein – Heijplaat.
31-5-1999 69 M.i.v. deze datum vervalt de tijdens de avonduren gereden gecombineerde dienst met lijn 68; er wordt dan dus eveneens de normale route gereden: Metrostation Zuidplein – Pernis.
31-5-1999 77 Routewijziging: Dorpsweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Kerkwervesingel in plaats van via Pendrechtseweg.
5-6-1999 67 Routewijziging v.w.b. diensten op zaterdag en zondag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Jan Olieslagersweg – Schulpweg – Schulpplein in plaats van via Fuutstraat – Amelandseplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg.
2-8-1999 42 Routewijziging: rechtstreeks Industrieweg – Matlingeweg in plaats van via Vlaardingweg.
30-8-1999 35 M.i.v. deze datum wordt tijdens avondspits slechts gereden op trajectdeel Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Station Noord en rijdt een pendelbus op het trajectdeel Station Alexander – Terbregge (Ommoordseweg). (Route-splitsing i.v.m. verkeersdrukte op Molenlaan tijdens avondspits.)
17-12-1999 32 Routewijziging: richting Overschie via onderdoorgang Churchillplein in plaats van bovenlangs.
1-6-2000 43 Ingesteld: Luchthaven Rotterdam (Rotterdam Airportplein)- Rotterdam Airportbaan – Vliegveldweg – Noorderlaan – Achterdijk – Zuiderlaan – Van der Duijn van Maasdamweg – Van Limburg Stirumplein – G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Centraal Station n.z. (Proveniersplein). Beperkte dienst: speciale lijn t.b.v. bezoekers aan wedstrijden Europese Kampioenschappen Voetbal 2000. Aan de andere zijde van het Centraal Station kunnen zij overstappen op tramlijn 23 naar het Feijenoordstadion. De buslijn doet ook enige grote parkeerterreinen bij Sportcomplex Laag Zestienhoven aan alsook de aldaar tijdelijk ingerichte camping bij het terrein van voetbalclub Xerxes.
19-6-2000 32 Routewijziging: richting Noordereiland via onderdoorgang Churchillplein in plaats van bovenlangs.
2-7-2000 43 Opgeheven (einde EK 2000).
28-8-2000 35 Route verlengd: Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Naardermeer – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – President Wilsonweg – John Mottweg – Ommoordseweg enz.; tevens routewijziging: tijdens avondspits richting Station Alexander weer rechtstreeks Molenlaan in plaats van via Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan;. (Beperkte dienst: trajectdeel Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren.)
28-8-2000 45 Route verlengd (facultatief): Galvanistraat (bij kantoorgebouwen “Europoint”) – Galvanistraat – Vierhavensstraat (terug: Vierhavensstraat – Van Helmontstraat – Benjamin Franklinstraat – Galvanistraat) – Pelgrimsstraat – Westzeedijk – Pieter de Hoochweg – Pieter de Hoochbrug – Rochussenstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsingel o.z. – Heemraadssingel w.z. (terug: rechtstreeks Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan) – Beukelsdijk – Weena enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Galvanistraat – Centraal Station wordt uitsluitend gereden van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur.)
28-8-2000 46 Route ingekort: President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Herstel route zoals die ook tussen 8 juni 1998 en 31 mei 1999 gereden werd, incl. verkorte ritten Metrostation Kralingse Zoom – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).
28-8-2000 66 Route verlengd: Wilhelminaplein – Posthumalaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).
1-11-2000 45 Uitbreiding exploitatie trajectdeel Galvanistraat – Centraal Station: alle dagen tot 20. 00 uur.
27-11-2000 49 Routewijziging: Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak. (Routewijziging i.v.m. zeer drukke verkeer Coolsingel.)
1-1-2001 44 Opgeheven (vervangen door verkorte ritten Connexxion-lijn 144).
1-1-2001 70 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Olympiaweg – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg in plaats van via Smeetslandseweg.
1-1-2001 74 Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet: Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg in plaats van via Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg.
28-5-2001 60 Ingesteld: Otto Reuchlinweg (bij (nieuwe) Luxortheater) – Wilhelminakade – Koniginnehoofd – Otto Reuchlinweg – Otto Reuchlinweg. (Rijdt als ringlijn en wordt geëxploiteerd met een minibus.)
3-9-2001 69 Routewijziging (facultatief): Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg en Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg in plaats van rechtreeks Waalhaven z.z. – Reeweg en Vondelingenweg. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag vanaf ca. 18.00 uur en op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg.)
3-9-2001 71 Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Antonie Bodaanweg bij Reeweg).
19-11-2001 42 Routewijziging: Marconiplein – Tjalklaan – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – Da Costastraat in plaats van via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat.
7-2-2002 35 M.i.v. deze datum wordt tijdens de avondspits weer normale doorgaande route Station Alexander – Station Noord gereden; tevens routewijziging: tijdens avondspits richting Station Alexander via Molenlaan – Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan – Molenlaan in plaats van rechtstreeks Molenlaan.
2-9-2002 144 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Bree (primair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel vóór Leklaan). (Betreft ex-Connexxionlijn; deze maatschappij stelt echter op dezelfde datum eveneens een nieuwe lijn 144 in dienst, die voor een aanzienlijk deel dezelfde route als bovengenoemde volgt, hetgeen tot veel verwarringen leidt.)
4-11-2002 31 Route ingekort tot traject Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan) – Metrostation Capelle Centrum. (Beperkte dienst: van maadag t/m zaterdag tot 9.30 uur wordt niet via Ijsseland Ziekenhuis gereden (dan rechtstreeks via Kralingseweg); geen dienst tijdens avonduren en op zon- en feestdagen.)
4-11-2002 33 Route verlengd (facultatief): Crooswijk (Boezemlaan) – Boezemlaan – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Paradijslaan – Boezemlaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena enz. (Beperkte dienst: traject Crooswijk – Weena – Rotterdam Airport wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren. Buiten deze uren alsmede op zaterdag en zon- en feestdagen wordt uitsluitend traject Centraal Station – Rotterdam Airport bereden.)
4-11-2002 35 Route verlengd: IJsselland Ziekenhuis (Poortmolen) – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Rietkerkweg – Beelstraat – Michelangelostraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan (Station Alexander) – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg enz. (Beperkte dienst: trajectdeel IJsselland Ziekenhuis – Station Alexander (Prins Alexanderlaan) wordt niet bereden na 19.30 uur en op zaterdagcohtend en zondagochtend.)
4-11-2002 36 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Oostplein w.z. – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) –’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).
4-11-2002 37 Ingesteld: Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg – Horvathweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Beukelsweg – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk – Weena – Stationsplein – Weena –Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein (terug: Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade) – Rusthoflaan – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Terbregseweg – Ommoordseweg – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad)/ – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardemeer – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer). (Beperkte dienst: ’s avonds na 18.00 uur en en op zaterdag en zondag vervalt trajectdeel Metrostation Marconiplein – Centraal Station. Het trajectdeel Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) wordt uitsluiten bereden op werkdagen tijdens de spitsuren. Op werkdagen tot ca. 9.00 uur wordt i.v.m. verkeersdrukte op Terbregseweg richting Zevenkamp gereden via Bosdreef – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg.)
4-11-2002 38 Route verlengd: Capelle Schollevaar (Prado) – Markiezenhof – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Vrijheidsdans – Capelseweg – Hoofdweg – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Koningslaan – Hoofdweg – Bosdreef – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan –Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Boezemlaan – Bosdreef) – Jonker Fransstraat enz.
4-11-2002 39 Opgeheven.
4-11-2002 41 Opgeheven.
4-11-2002 44 Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z.) – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Beperkte dienst: trajectdeel Sint Franciscus Gasthuis – Centraal Station wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur. Buiten deze uren wordt slechts trajectdeel Centraal Station – Metrostation Zuidplein bereden.)
4-11-2002 45 Opgeheven.
4-11-2002 46 Opgeheven.
4-11-2002 47 Routewijzigingen: Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg in plaats van via Vaanweg – Victor Hugoweg en Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin in plaats van via Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin; tevens wordt m.i.v. deze datum tijdens de avonduren eveneens trajectdeel Metrostation Zuidplein – Station Lombardijen bereden.
4-11-2002 48 Opgeheven.
4-11-2002 49 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Groeninx van Zoelenlaan – Klein Nieuwland – Olympiaweg – Buitendijk – St. Clara Ziekenhuis (parkeerterrein).
4-11-2002 51 Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Van Beethovenlaan – Vivaldilaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Albert Schweitzersingel – Olmendreef – Vlaardingen Holy-Noord (Begraafplaats).
4-11-2002 52 Opgeheven.
4-11-2002 54 Route grotendeels gewijzigd: Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg) – Slimme Watering –’s-Gravelandseweg – Sandvikstraat – Van Heekstraat – Jan van Riebeekweg – Nieuwpoortweg – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ‘s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgsestraat – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Maasdijk – Nieuw Mathenesserstraat – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – Van Heekstraat – Sandvikstraat – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend bij Station Schiedam Centrum standpunt genomen.)
4-11-2002 55 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Vondelstraat – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Arij Koplaan – Station Vlaardingen West (Geuzenplein).
4-11-2002 56 Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard) – B. van Buerenweg – Galgkade (terug: Galgkade – Abel Tasmanstraat – Maasboulevard – Deltaplein) – Westhavenkade – Parallelweg – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy). (Beperkte dienst: tijdens avonduren en op zon- en feestdagen wordt gereden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – keren bij Metrostation Vijfsluizen – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Van Hogendorplaan in plaats van rechtstreeks plein vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan.)
4-11-2002 57 Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan – Parijslaan – Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Metrostation Vijfsluizen (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.)
4-11-2002 58 Opgeheven. (Laatste rit op vrijdag 01-11-2002!)
4-11-2002 64 Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 1 november 2002!)
4-11-2002 65 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal z.z. (P&R-terrein) – Hofhoek – Groene Kruisweg – Kerkachterweg – Beatrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Rivierweg – Rijsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metrostation Poortugaal z.z. (P&R-terrein). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten die in Rhoon lus Rivierweg – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg maken in plaats van lus Rivierweg – Rijsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg; tevens rijden er van maandag t/m zaterdag enkele extra versterkingsdiensten op het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis.)
4-11-2002 67 Opgeheven.
4-11-2002 68 Routewijziging (facultatief): van maandag t/m vrijdag wordt tijdens de ochtenspits richting Heijplaat gereden via Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Waalhavenweg; tijdens avondspits richting Metrostation Zuidplein, doch dan in omgekeerde richting. (Facultatieve bediening)
4-11-2002 69 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet o.z. (terug w.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaarcentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Albert Plesmanweg – Soerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg (terug direct Vondelingenweg) – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein). (Beperkte dienst: rijdt van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits richting Metrostation Pernis via Wielewaalstraat – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Jan Olieslagersweg enz.; tijdens de avondspits in omgekeerde richting. Rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur en op zaterdag en zondag tussen ca. 10.30 en 18.30 uur. )
4-11-2002 71 Routewijziging: Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg in plaats van via Oldegaarde.
4-11-2002 74 Opgeheven.
4-11-2002 75 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel vóór Leklaan). (Buiten de nachtbuslijnen om is dit de eerste R.E.T.-buslijn die op grondgebied van de gemeente Ridderkerk komt.)
4-11-2002 76 Route verlengd (facultatief): Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk) – Sluisjesdijk – Doklaan enz.; tevens routewijziging (facultatief) richting Doklaan: Doklaan –Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Sluisjesdijk – Doklaan in plaats van direct Doklaan. (Beperkte dienst: het trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; route via Doklaan – Charloisse Hoofd – Bonn en Mees wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de daluren.)
4-11-2002 78 Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet via Oudeland: rechtstreeks Aveling – Tijmweg in plaats van via Sprong.
4-11-2002 144 Opgeheven; grotendeels opgegaan in nieuwe route lijn 75.
15-12-2002 30 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Zevenspong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan -Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – Ijsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein).
15-12-2002 31 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte –Westerlengte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – Ijsseldijk – IJsselmondselaan- Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Beperkte dienst: van maandag t/m zaterdag tot 9.30 uur wordt niet via IJsselland Ziekenhuis gereden; rijdt niet tijdens avonduren en niet op zon- en feestdagen.)
15-12-2002 34 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Zuiderbreedte – Capelle Oostgaarde (Zuiderbreedte bij Westerlengte). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion/beperkte dienst alleen op werkdagen en niet ’s avonds).)
17-12-2002 32 Nieuwe eindpuntstandplaats Station Schiedam Centrum.
17-12-2002 38 Eindpuntstandplaats Station Schiedam Centrum verplaatst naar Horvàthweg.
17-12-2002 51 Eindpuntstandplaats Schiedam Centrum verplaatst van Stationsplein naar Horvathweg.
17-12-2002 54 Routewijziging: via nieuwe busstation Horvathweg (Station Schiedam Centrum).
1-1-2003 47 M.i.v. deze datum worden alle ritten verlengd van Metrostation Zuidplein richting Station Lombardijen.
1-1-2003 57 Routewijziging richting Metrostation Vijfsluizen: rechtstreeks Olmendreef – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan in plaats van via Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Amsterdamlaan.
1-1-2003 60 Opgeheven. (Reed in ieder geval nog begin 2003.)
1-1-2003 69 Routewijzging v.w.b. zaterdag en zondag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg – Vondelingenweg in plaats van via Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – lbert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg (terug: Reeweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg) – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg.
13-1-2003 68 Routewijziging v.w.b. ritten van maandag t/m vrijdag tijdens de middagspits: Waalhavenweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg.
13-1-2003 69 Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Reeweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg.
17-1-2003 54 Routewijziging richting Schiedam Woudhoek: Lekstraat – Hoofdstraat – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt in plaats van via Maasdijk – Nieuw Mathenesserstraat – Rotterdamsedijk.
3-3-2003 48 Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin).
3-3-2003 49 Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan). (Routewijziging i.v.m. aanleg TramPluslijn 23 “IJsselmondelijn”.)
1-5-2003 51 Route verlengd: Churchillsingel – Holysingel – Vlaardingen Vlietland-Ziekenhuis Holy.
26-5-2003 38 Gesplitst in twee trajecten: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Grote Beer – Evenaar- Zevensprong – Vrijheidsdans –Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitate – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinleur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Evenaar – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan). / Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Hoofdweg – Bosdreef enz.
26-5-2003 33 Route ingekort: traject Centraal Station – Rotterdam Airport.
24-8-2003 30 Routewijziging: De Linie – Fluiterlaan -Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel in plaats van via Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg.
24-8-2003 31 Route ingekort tot traject Metrostation Capelle Centrum – Metrostation Capelsebrug.
8-9-2003 40 Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Wollefoppenweg – Groeneweg – Brandingdijk – Laan van Avant-Garde – Wollefoppenweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion en bedient de nieuwe wijk Nesselande.)
15-9-2003 56 Routewijziging: Burg. Pruissingel – Vondelstraat – Markgraaflaan in plaats van via Van der Driftstraat.
15-12-2003 55 Route ingekort tot traject Station Schiedam (busstation Horvathweg) – Station Vlaardingen West.
1-1-2004 51 Routewijziging: Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein in plaats van via Burg. van Haarenlaan.
1-3-2004 47 Routewijziging: Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin.
1-3-2004 48 Opgeheven.
1-3-2004 49 Route ingekort: Persoonshaven – Station Zuid (Persoonshaven*). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren en tijdens bezoekuren van M.C.R.Z. Clara wordt vanaf Persoonshaven doorgereden via Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). *: eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg t.o. het station.)
1-3-2004 75 Route ingekort: Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Oud IJsselmonde (Roelantweg; terug: Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg).
1-3-2004 76 Routewijziging: Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin –Vruchtentuin – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug: Herenwaard –Grote Hagen – Groene Tuin Vruchtentuin enz. in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug; Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan.
24-5-2004 40 Opgeheven.
24-5-2004 30 Route ingekort tot traject Station Alexander – Capelle Schollevaar (Hermitage); als gevolg hiervan richting Capelle Schollevaar routewijziging via Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage in plaats van via Stationsplein – Operalaan – Hermitage.
24-5-2004 31 Route grotendeels gewijzigd: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) (terug: Stationsplein – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Reigerlaan – Keerkring – Westerlengte – Zuiderbreedte – Keerkring – Scheldedal – De Vallei – Oosterlengte – Noorderbreedte – Westerlengte – Metrostation De Terp. (Beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren en niet op zondag.)
24-5-2004 32 Trajectdeel Overschie – Station Schiedam Centrum vervalt; nu uitsluitend dus diensten Noordereiland – Overschie.
24-5-2004 33 Routewijziging: Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein in plaats van via Statenweg o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – Kanaalweg. (Routewijziging i.v.m. bouw RandstadRail-station Statenweg.)
24-5-2004 34 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Schönberglaan – Blinkerttunnel – P.C. Boutenssingel – keren bij flats Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Blinkertunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren en niet op zon- en feestdagen.)
24-5-2004 35 Route ingekort: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan enz. (Geen facultatieve bediening meer van IJsselland Ziekenhuis, dit geschiedt nu door lijn 37.
24-5-2004 36 Route ingekort: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg enz.; tevens routewijziging: Henri Eversstraat – Grote Beer – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Station Alexander in plaats van via Prins Alexanderlaan.
24-5-2004 37 Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer – keren Zuidlaardermeer bij complex Multibedrijven – Naardermeer – Schollevaartsedreef – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Wollefoppenweg – Groeneweg – Brandingdijk – Laan van Avant Garde – Wollefoppenweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Rietkerkweg – Beelstraat – Michelangelostraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – Station Alexander. (Beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren.)
24-5-2004 38 Route ingekort: Crooswijk (Boezemlaan) – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Paradijslaan – Boezemlaan) – Jonker Fransstraat enz. (Terug naar eindpunt van voor 04-11-2002.)
24-5-2004 44 Route ingekort tot traject Centraal Station – Metrostation Zuidplein; tevens routewijziging: Weena – Beukelsdijk – Heemraadssingel w.z. in plaats van via Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel.
24-5-2004 47 Route grotendeels gewijzigd: Waalhaven Industriegebied (Antonie Bodaanweg) – Smirnoffweg (terug: Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Reeweg – Antonie Bodaanweg) – Van Weerden Poelmanweg – Anthonuy Fokkerweg – Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge/Pendrecht (Krabbendijkestraat voorbij Nieuw-Vossemeerweg) – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug direct Krabbendijkestraat) – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Arthurweg – Rijksweg A16 (terug: Rijksweg A16 – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg) – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom). (Beperkte dienst: trajectdeel Waalhaven Industriegebied – Slinge wordt uitsluitend bereden tijdens ochtendpits in dez richting; tijdens avondspits in omgekeerde richting. Het trajectdeel Pendrecht – Busstation Keizerswaard uitsluitend van maandag t/m zaterdag overdag en zondagmiddag.)
24-5-2004 49 Route verlengd: St. Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel (terug: Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein – Statenweg (primair) – Stadhoudersweg) – Beukelsdijk -Weena – Hofplein enz.
24-5-2004 51 Route verlengd (facultatief): Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Metrostation Vijfsluizen (standplaats aan w.z.). (Beperkte dienst: trajectdeel Vlaardingen Vlietland-Ziekenhuis Holy – Metrostation Vijfsluizen wordt uitsluitend bereden op van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
24-5-2004 55 Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam Centrum (Busstation Horvathweg) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Abel Tasmanstraat – Maasboulevard – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard; terug: Deltaplein – B. van Buerenweg – Galgkade).
24-5-2004 56 Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Vondelstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – keren bij Metrostation Vijfsluizen – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy).
24-5-2004 57 Opgeheven.
24-5-2004 66 Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg enz.; route verlengd: Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechts Hoofd bij Pontveer; terug: 2e Katendrechtse Hoofd – Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk); de route is dus nu Metrostation Zuidplein – Katendrecht.
24-5-2004 68 Routewijziging v.w.b. ritten van maandag t/m vrijdag tijdens de avondspits: Waalhavenweg – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Waalhaven z.z. – Smirnoffweg.
24-5-2004 69 M.i.v. deze datum wordt uitsluitend gereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren en niet meer op zaterdag en zondag; tevens routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Waalhaven z.z. – Smirnoffweg.
24-5-2004 71 Opgeheven.
24-5-2004 75 M.i.v. deze datum wordt niet meer gereden na ca. 19.00 uur.
24-5-2004 76 Routewijziging v.w.b. maandag t/m vrijdag tijdens de daluren richting Doklaan: direct Doklaan in plaats van via Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Sluisjesdijk.
24-5-2004 77 Opgeheven.
23-8-2004 33 Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst van Stationsplein naar Weena. (I.v.m. voorbereidende werkzaamheden bouw nieuwe station. De haltesituatie op het Weena zal nog regelmatig wijzigen ook weer als gevolg van werkzaamheden aldaar.)
23-8-2004 43 Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Statentunnel – Bentinckplein – Statenweg (primair) – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Oost-Sidelinge – Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade – Achterdijk – Vliegveldweg (terug: Vliegveldweg – Noorderlaan – Achterdijk) – Rotterdam Airportbaan – Rotterdam Airport (Rotterdam Airportplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend tijdens avonduren.)
23-8-2004 75 Opgeheven.
4-10-2004 35 Route tijdelijk gesplitst: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Terbregseweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan); ringlijn, alleen in deze richting bereden; en Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan – Molenlaan – Grindweg enz. (Tijdelijke splitsing i.v.m. vernieuwen Prinses Irenebrug.)
10-1-2005 44 Routewijziging: Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. in plaats van via Beukelsdijk.
10-1-2005 47 Route ingekort: Busstation Keizerswaard (Herenwaard) – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan (terug: Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard) – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Koninginneweg enz. (Takken Waalhaven Industriegebied/Pendrecht – Busstation Keizerswaard vervallen dus.)
10-1-2005 48 Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid (Persoonshaven bij Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg) – M.C.R.Z. Clara wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren en rond de bezoektijden.) (Op zaterdagmiddag en zondagmiddag wordt gereden via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak.)
10-1-2005 49 Route ingekort tot traject Sint Franciscus Gasthuis – Centraal Station (Weena).
10-1-2005 53 Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Horvathweg) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
10-1-2005 54 Route ingekort tot traject Station Schiedam Centrum – De Gorzen – Station Schiedam Centrum.
10-1-2005 66 Route ingekort: Rosestraat – Feijenoord (Rosestraat bij Roentgenstraat/Vrij Entrepot; terug: Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Piekstraat – Piekbrug – Schietloodstraat – Oranjeboomstraat – Burgdorfferstraat – Rosestraat); m.i.v. deze datum exploitatie als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Zuidplein.
10-1-2005 67 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Kerkwervesingel – Slinge – Krabbendijkestraat – Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg; terug: Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat).
10-1-2005 68 M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits ritten ingelegd op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Smirnoffweg) volgens bestaande route en tijdens avondspits op trajectdeel Bedrijventerrein Waalhaven – Metrostation Zuidplein. De spitsroute op het normale traject naar/van Heijplaat blijft gehandhaafd doch richting Heijplaat gewijzigd: Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg.
10-1-2005 70 Route verlengd: M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein) – Buitendijk – Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan); tevens m.i.v. deze datum exploitie als ringlijn beëindigd; er wordt zowel bij Metrostation Zuidplein als bij busstation Keizerswaard standpunt genomen.
10-1-2005 73 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst:   bediening trajectgedeelte Doklaan – Willem Egmondstraat uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren. Op maandag t/m vrijdag   tussen de spitsuren, ’s avonds, zaterdag en zondag wordt dus uitsluitend gereden op trajectgedeelte Metrostation Zuidplein – Doklaan. *: eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven. )
10-1-2005 76 Route ingekort tot traject Doklaan – busstation Keizerswaard; routewijziging: rechtstreeks Akkeroord – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan enz. in plaats van via Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin.
10-1-2005 77 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Randweg o.z. (terug w.z.) – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Hilledijk – Putselaan – Pretorialaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Hillelaan – Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechtse Hoofd bij Pontveer; terug: 2e Katendrechtse Hoofd – Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk). (Beperkte dienst: op woensdag en zaterdag tot ca. 18.00 uur wordt gereden via Putselaan – Maashaven o.z. – Hillelaan in plaats van via Pretorialaan i.v.m. weekmarkt Pretorialaan bij Afrikaanderplein.)
2-2-2005 37 Routewijziging: Wollefoppenweg – bouwweg langs Korfoepad – Brandingdijk – Laan van Avant Garde – keren Laan van Avant-Garde – Laan van Avant-Garde – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad – Wollefoppenweg in plaats van via Groenweg – Brandingdijk. (Routewijziging i.v.m. verder uitbreiding wijk Nesselande en bouw metrostation aldaar.)
1-3-2005 35 Normale (doorgaande) route Station Alexander – Station Noord hersteld.
29-3-2005 38 Routewijziging: Franselaan – Hogenbanweg – Horvàthweg – Station Schiedam Centrum (Stationsplein). (Routewijziging i.v.m. werkzaamheden oprit Prof. Kamerling Onneslaan bij Station Schiedam Centrum.)
18-7-2005 37 Routewijziging: bouwweg langs Korfoepad – Brandingdijk – keren bij rotonde Brandingdijk – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad. (Routewijziging i.v.m. werkzaamheden.)
20-8-2005 37 Routewijziging: Brandingdijk – Groeneweg – Wollefoppenweg in plaats van via keren rotonde Brandingdijk – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad.
29-8-2005 37 Route ingekort: niet meer via Nesselande dus globaal Station Alexander – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Station Alexander – IJsselland Ziekenhuis – Station Alexander. (Nesselande wordt nu bediend door verlenging Metro-Calandlijn*) *in 2009 metrolijn B geworden.)
31-10-2005 51 Route ingekort: Mozartlaan – Zwaluwlaan – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
31-10-2005 53 M.i.v. deze datum wordt dienst beperkt: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.00 uur.
31-10-2005 55 Route ingekort tot traject Station Schiedam (Busstation Horvathweg) – Vlaardingen (Liesveldviaduct; terug: Liesveldviaduct – Margraaflaan – Vondelstraat – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct); tevens routewijziging: Horvathweg – Hogenbanweg – Lorentzlaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest.
31-10-2005 57 Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Heusdenslaan – Westlandseweg – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Oudehavenkade – Galgkade – Abel Tasmanlaan – Europaboulevard – Deltaplein – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard; terug: Deltaplein – Bartholomeus van Buerenweg – Galgkade).
5-12-2005 35 Routewijziging: President Rooseveltweg – bussluis – Meerum Terwogtlaan – Nico v.d. Valkweg – Dirk v.d. Kooijweg – Terbregseweg in plaats van rechtstreeks President Rooseveltweg – Terbregseweg. (Routewijziging via nieuwe wijk Nieuw-Terbregge.)
7-1-2006 40 Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burg. le Fèvre de Montignyplein – Burg. F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Hillegersberg (Molenlaan). (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 4 a.g.v. spoorvernieuwing in Bergse Dorpsstraat.)
7-1-2006 31 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Westerlengte – Metrostation De Terp; tevens m.i.v. deze datum ook dienst op zondag overdag.
7-1-2006 34 Route verlengd: Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Capelseweg – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Burg. Schalijlaan – Schollevaartsedreef – Naardermeer – keren Zuidlaardermeer – Naardermeer – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.)
7-1-2006 37 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen –   Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costa Singel – P.C. Boutenssingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein); tevens m.i.v. deze datum op alle dagen volledige dienst.
7-1-2006 43 Opgeheven.
7-1-2006 45 Ingesteld: Kleiweg (bij Zonnebloemstraat) – Kleiweg – Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek). (Dit zeer korte lijntje wordt geëxploiteerd met een taxibusje.)
7-1-2006 48 Route verlengd: Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groeninx van Zoelenlaan). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid (Persoonshaven bij Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg) – busstation Keizerswaard wordt om en om bereden. Bovendien wordt van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.45 uur en op zaterdag van ca. 9.15 tot 19.45 uur richting Centraal Station gereden via Grote Hagen – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan. Op zaterdagmiddag en zondagmiddag wordt gereden via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak.)
7-1-2006 49 Route ingekort tot traject Kleiweg (R.E.T.-complex*) – Centraal Station (Weena). (*: eind- c.q. beginhalte gelegen vóór toegangspoort tot R.E.T.-complex, terwijl de bussen op het terrein zelf keren.)
9-1-2006 69 Routewijziging v.w.b. maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits richting Metrostation Pernis: Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg in plaats van direcht Groene Kruisweg – Driemanssteeweg.
29-4-2006 57 Routewijziging: Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Westlandseweg – Hoflaan in plaats van via Burg. Heusdenslaan – Westlandseweg.
10-7-2006 38 Eindpuntstandplaats Crooswijk (Boezemlaan) verplaatst naar Kerkhoflaan; als gevolg hiervan richting Crooswijk routewijziging via Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan; richting Station Schiedam Centrum via Kerkhoflaan – Paradijslaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Crooswijkseweg – Crooswijksestraat – Linker Rottekade enz. (Routewijziging i.v.m. herstructureringsplan Nieuw-Crooswijk.)
10-7-2006 49 Routewijziging richting Station Noord: Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg in plaats van via Bentincklaan – Bentinckplein – Statenweg.
28-8-2006 40 Opgeheven.
10-12-2006 32 Route verlengd (facultatief): Van Noortwijckstraat –   Blijvenburgstraat – Burg. Baumannlaan (terug: Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat) – De Lugt – Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade – Zuiderlaan – Van der Duyn van Maasdamweg – Van Limburg Stirumplein- G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Station Noord (pleintje z.z. station). (Beperkte dienst: overdag ook ritten Noordereiland – Overschie (Van Noortwijckstraat); tijdens avonduren wordt uitsluitend dit traject gereden.)
10-12-2006 46 Ingesteld: Crooswijk (Linker Rottekade bij Zaagmolenbrug) – Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Nieuwe Crooswijkseweg – Crooswijkseweg – Pijperstraat (terug: Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade) – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Oostplein w.z. – Burg. van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven n.z. – Waalhaven n.z. (bij R.E.T.garage).
10-12-2006 47 Routewijziging: direct Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin.
10-12-2006 49 Route ingekort tot traject Station Noord z.z. – Centraal Station (Weena).
10-12-2006 64 Ìngesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Aploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
10-12-2006 67 Route verlengd (facultatief): Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Pendrecht – Bedrijventerrein Charloisse Poort wordt slechts enkele malen per dag bereden en slechts van maandag t/m vrijdag buiten de spitsuren. Route verlengt t.b.v. personeel en bewoners van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk.)
10-12-2006 69 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Albert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg (terug: direct Vondelingenweg) – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein).
10-12-2006 70 Routewijziging: rechtstreeks Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van via Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – keren parkeerterrein bij M.C.R.Z. Clara – Buitendijk – Olympiaweg – Klein Nieuwland.
10-12-2006 75 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: rijdt van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, op zaterdag en zondag tussen ca. 10.00 en 20.00 uur.)
11-12-2006 72 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Pannerdenstraat – Waalhaven o.z. (secundair bij kantorencomplexen); terug: Waalhaven (o.z. secundair) – Woudrichemstraat – Waalhaven o.z.). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
1-1-2007 38 Routewijziging: Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat – Station Schiedam Centrum (Horvàthweg) in plaats van via Hogenbanweg – Horvàthweg. (Oprit t.o. station gewijzigd i.v.m. nieuwbouw. De straat heet nu Spoorstraat.)
1-1-2007 55 Routewijziging: Horvathweg – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan –Lorentzplein in plaats van via Horvathweg – Hogenbanweg.
9-2-2007 32 Routewijziging: Van Limburg Stirumplein – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg in plaats van via G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Kleiweg. (Verlegging via RandstadRail-station Melanchtonweg.)
2-4-2007 42 Route verlengd aan beide zijden (ten dele facultatief): Station Schiedam Centrum (Busstation) – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Lorentzlaan – Franselaan – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg – Vreelustweg – Schuttevaerweg – Industrieweg – Matlingeweg – Sevillaweg – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat; terug: Caïrostraat – Hongkongstraat – Corkstraat – Innsbruckweg – Sevillaweg – Matlingeweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam Centrum – Metrostation Marconiplein wordt uitsluitend tijdens avonduren gereden (m.i.v. nu dus volledige dienst, m.u.v. zaterdag en   zondag).)
7-7-2007 43 Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Lange Pad – Prinses Beatrixlaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zaterdag en zondag tussen ca. 10.15 en 18.45 uur.)
1-10-2007 41 Ingesteld: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Capelseweg – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage – Capelle Schollevaar (Hermitage). (Deze lijn rijdt met een taxibus. Bij het IJsselland Ziekenhuis wordt een kort standpunt genomen.)
17-10-2007 68 Routewijziging v.w.b. spitsroute naar/van Heijplaat: Van Weerden Poelmanweg – Van Riemsdijkweg – Waalhaven z.z (secundair) – Smirnoffweg in plaats van rechtstreeks Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg.
17-10-2007 69 Routewijziging tijdens ochtendpits richting Metrostation : Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg- Waalhaven z.z. (secundair) – Van Riemsdijkweg – Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg; tijdens avondspits richting Metrostation Zuidplein: Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg- Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg in plaats van via Soerweg – Albert Plesmanweg – Jan Olieslagersweg. (Routewijziging om verkeerstechnische reden (drukte vrachtwagenverkeer).)
29-10-2007 43 Opgeheven.
6-7-2008 43 Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Lange Pad – Prinses Beatrixlaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zaterdag en zondag tussen ca. 10.15 en 18.45 uur.)
7-7-2008 63 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – Krabbendijkestraat – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Slinge – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn en in tegengestelde richting grotendeels als lijn 64 bereden. )
7-7-2008 64 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Slinge – Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Jan Olieslagersweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Kromme Zandweg – Boergoensevliet o.z. – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn en wordt in tegengestelde richting bereden als lijn 63. Beperkte dienst: routevariant op werkdagen tot ca. 9.15 uur: Metrostation Zuidplein – normale route   – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Metrostation Zuidplein.)
7-7-2008 68 M.i.v. deze datum vervallen de van maandag t/m vrijdag uitgevoerde ritten op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven; tevens routewijziging van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren: Van Weerden Poelmanweg – Van Maasdijkweg – Waalhaven z.z. (primair) in plaats van via Van Riemsdijkweg.
7-7-2008 69 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg –Van Maasdijkweg – Albert Plesmanweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Seattleweg (PortPark) – Vondelingenweg – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; tevens worden verkorte ritten gereden op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Van Weerden Poelmanweg).)
31-8-2008 43 Opgeheven
13-12-2008 75 Opgeheven.
14-12-2008 40 Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – De Zweth – Rotterdamseweg – Julianalaan – Michiel de Ruyterweg – Michiel de Ruyterweg – Sint Sebastiaansbrug – Zuidwal – Westvest – Station Delft (Stationsplein). (Herstel (!) van de in 1942 vervallen R.E.T.-verbinding Rotterdam – Delft!)
14-12-2008 28 Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer – Zuidlaardermeer – keren op parkeerterrein Zuidlaardermeer – Zuidlaardermeer -Naardermeer – Schollevaartsedreef – Burg. Schalijlaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle-Centrum. (Beperkte dienst: op werkdagen worden enkele verkorte ritten gemaakt op trajectdeel Station Alexander – Zuidlaardermeer (ROTEB Impact).
14-12-2008 29 Ingesteld: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar; terug: Stationsplein – Burg. Schalijnlaan – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelsedreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelsedreef – Abram van Rijckevorselweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein; terug: Abram van Rijckevorselplein – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsbrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg). (Beperkte dienst: op zaterdag en zondag verkorte ritten op trajectdeel Schollevaar- Metrostation Capelle Centrum (Kerklaan).)
14-12-2008 32 Route ingekort tot traject Noordereiland (Meeuwenstraat) – Overschie (Van Noortwijckstraat).
14-12-2008 34 Opgeheven.
14-12-2008 41 Opgeheven.
14-12-2008 41 Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Van Limburg Stirumplein – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade – Achterdijk – Vliegveldweg –Rotterdam Airportbaan – Rotterdam Airportplein (Rotterdam Airport) – Rotterdam Airportbaan – Vliegveldweg – Noorderlaan – Noorderlaan – Achterdijk – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – brug over Schie – Matlingeweg – Vareseweg – Caïrostraat – Sevillaweg – Matlingeweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Bokelweg – Overschieseweg – Horvathweg – Station Schiedam Centrum (Busstation). (Beperkte dienst: op zaterdag en zondag overdag wordt uisluitend trajectdeel Station Noord – Rotterdam Airport bereden.)
14-12-2008 43 Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Vreelustweg – Schuttevaerweg – Industrieweg – Matlingeweg – Lyonstraat – Innsbruckweg – Vareseweg – Kiotoweg – Hongkongstraat – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat bij Sydneystraat). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren.)
14-12-2008 47 Opgeheven (vervangen door Qbuzz-lijn 183).
14-12-2008 50 Ingesteld: Wilhelminakade (bij Hotel New York) – Wilhelminakade – Erasmusbrug – Schiedamsedijk – Churchillplein – Blaak – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Rijksweg A13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg A13) – Vliegveldweg – Rotterdam Airportbaan – Rotterdam Airport (Rotterdam Airportplein). (Rijdt als sneldienst.)
14-12-2008 51 Routewijziging: Horvathweg – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest.
14-12-2008 53 Route verlengd (facultatief): Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerling Onneslaan – Spoorstraat – Horvathweg enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Metrostation Marconiplein – Station Schiedam Centrum uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 22.00 uur, v.w.b. trajectdeel Station Schiedam Centrum – Schiedam Woudhoek zie 31-10-2005.)
14-12-2008 55 Opgeheven.
14-12-2008 60 Ingesteld: Wilhelminaplein (bij toegang metrostation) – Wilhelminakade – Diemerdijk – Otto Reuchlinweg – Wilhelminaplein. (Rijdt als ringlijn en wordt geëxploiteerd door R.M.C. met een elektrobusje.)
14-12-2008 71 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – Maasstad Ziekenhuis Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend   van maandag t/m zaterdag tot ca. 22.00 uur.)
14-12-2008 78 Routewijziging: Tijmweg – Wijnruitstraat – Max Havelaarweg in plaats van via Herikweg.
15-12-2008 57 Route verlengd: Station Schiedam Centrum (Busstation) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Zwanensingel – Zwaluwenlaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amserdamlaan – Churchillsingel enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam – Amsterdamlaan wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag; op zaterdag en zondag word uitsluitend bereden: Vlaardingen Holy Noord (Utrechtlaan bij Winkelhoeve) – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan (terug: Amsterdamlaan – Utrechtlaan) – Churchillsingel enz.)
15-12-2008 61 Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Droogdokweg – Heijplaatstraat – R.D.M.-Campus (Heijplaatstraat; terug: Heijplaatstraat – Alwinastraat – Mijdrechtstraat – Baandersstraat – Droogdokweg). (Rijdt grotendeels als sneldienst en stopt tussen Metrostation Zuidplein en Waalhaven z.z. bij Anthony Fokkerweg niet aan tussengelegen haltes. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 7.00 en 9.30 en tussen ca. 15.00 en 17.30 uur.)
15-12-2008 72 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven o.z. (terug: Waalhaven o.z. – Pannerdenstraat – Waalhaven o.z. (secundair) – Woudrichemstraat – Waalhaven o.z.) – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: zie 11-12-2006.)
15-12-2008 73 Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein – Doklaan; facultatieve bediening van trajectdeel Doklaan – Willem Egmondstraat is dus vervallen.
31-8-2009 50 Opgeheven.
12-12-2009 48 Routewijziging zaterdagmiddag en zondagmiddag: Hofplein Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak.
13-12-2009 52 Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Horvathweg) – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Nieuw-Mathenesserstraat – Maasdijk – Havendijk – Westfrankelandsedijk – Admiraal de Ruyterstraat – Admiraal Trompstraat – Jan Evertsenstraat – Karel Doormanweg – Adraen Banckertstraat – Jan van Galenstraat – Bedrijvenpark Vijfsluizen (Jan van Galenstraat; terug: Jan van Galenstraat – Karel Doormanweg). (Exploitatie als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam Centrum; bij Bedrijvenpark Vijfsluizen nauwelijks. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
13-12-2009 62 Ingesteld: Metrostation Poortugaal (Hofhoek) – Hofhoek – F. van der Poest Clementlaan – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Albrandswaardsedijk – Dorpsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg (Metrostation Rhoon) – Stationsstraat – Rivierweg – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rhoonse Baan – Portlandsebaan – keren op rotonde met Smitshoeksebaan – Portlandsebaan – Portland (Portlandsebaan bij Kwartslaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. met de R.M.C en rijdt met een taxibusje. Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Rhoon. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag van ca. 7.00 tot 17.30 uur.)
13-12-2009 65 Opgeheven.
13-12-2009 78 Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Rietbroek – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Tijmweg – Wijnruitstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation).
13-12-2009 79 Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Groene Kruisweg – Hofhoek – keren bij Metrostation Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – via terrein Delta Psychiatrisch Centrum – Albrandswaardsedijk – Kijvelandsekade – via terrein Delta Pscychiatrisch Centrum – Kijvelandsekade – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Hofhoek – keren bij Metrostation Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Viskaarweg – Kruisnetlaan – Horsweg – Lengweg – Steurweg – Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet. Beperkte dienst: op bepaalde in de dienstregeling voorgeschreven tijden worden verkorte ritten Metrostation Poortugaal – Delta Psychiatrisch Centrum- Metrostation Poortugaal gereden.)
13-12-2009 80 Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Koddeweg – Mandenmakerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Schrijnwerkerstraat – Oudelandseweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Digna Johannaweg – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Tijmweg – Aveling – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Stationsstraat – 1e Heulbrugstraat – Marrewijklaan –Raadhuislaan – Centrumlaan – Metrostation Spijkenisse Centrum. (Dit is de eerste reguliere R.E.T.-buslijn die op grondgebied der gemeente Spijkenisse komt, m.u.v. de nachtbus/BOB-bussen die daar al veel langer komen. Beperkte dienst: rijdt uisluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, daarna nog enkele verkorte ritten op trajectdeel Metrostation Hoogvliet – normale route tot Oppermanstraat bij Hoefsmidstraat; terug: Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Oudelandseweg enz.)
14-12-2009 37 Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – Ketensedijk – Algerabrug – C.G. Roosweg – Nieuwe Tiendweg – Krimpen a/d IJssel (Busstation). (Beperkte dienst: ’s avonds en op zaterdag en zondag vervalt trajectdeel Metrostation Capelle Centrum (Kerklaan) – Krimpen a/d IJssel (Busstation). Als gevolg van deze routewijziging komt de R.E.T.-bus nu ook in in de gemeente Krimpen a/d IJssel.)
24-1-2010 40 Eindpuntstandplaats Station Delft verplaatst naar andere zijde van spoorlijn; als gevolg hiervan routewijziging: Zuidwal – Westlandseweg – Van Bleiswijckstraat – Laan van Vollering – Station Delft in plaats van via Zuidwal – Westvest – Station Delft (Stationsplein). (Routewijziging i.v.m. bouw spoortunnel Delft.)
12-12-2010 28 Opgeheven
11-12-2011 29 Opgeheven

  2 comments for “RET busroutes

 1. GJ de Groot
  6 december 2015 at 06:04

  1-7-1942 S Beginhalte in Overschie verplaatst van Adrianalaan bij Kastanjesingel naar kruispunt Kastanjesingel met Eikenlaan Bedoeld is: Schiebroek (ipv Overschie).

  • René van der Beek
   6 december 2015 at 09:23

   Uiteraard!

Geef een reactie