RET buslijnen Bijzonder

Bijzondere buslijnen zoals kortdurende “Extra lijnen”, Rondritten en het Nachtbusnet.
Met dank aan Hans Kloos.

Voor de routes van de buslijnen in het lijnletter tijdperk 1928-1953, klik hier.
Voor de routes van de buslijnen in het lijncijfer tijdperk 1953-heden, klik hier.

6-daagse buslijn

6-11-1936 6-daagse In dienst gesteld: i.v.m. de “Rotterdamsche zesdaagsche” wordt een speciale nachtbusdienst ingelegd op het traject Nenijto (Zesdaagsche) – Beukelsdijktunnel – Beukelsdijk – Graaf Florisstraat – Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Meent – Heerenstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oostmolenwerf – Oosterkade – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Brielschelaan (Graansilo). N.B.: deze dienst rijdt ’s nachts tussen 0.30 en 5.00 uur.
12-11-1936 6-daagse Opgeheven i.v.m. einde “Rotterdamsche zesdaagsche”.
19-2-1937 6-daagse In dienst gesteld: i.v.m. de “Rotterdamsche zesdaagsche” wordt een speciale nachtbusdienst ingelegd op het traject Nenijto (Zesdaagsche) – Beukelsdijktunnel – Beukelsdijk – Graaf Florisstraat – Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Meent – Heerenstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oostmolenwerf – Oosterkade – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Brielschelaan (Graansilo). N.B.: deze dienst rijdt ’s nachts tussen 0.30 en 5.00 uur.
25-2-1937 6-daagse Speciale nachtbusdienst i.v.m. “Rotterdamsche zesdaagsche” opgeheven, daar dit evenement weer is afgelopen.
8-4-1932 batavier Ingesteld: “Batavierlijn”, een speciale busdienst in aansluiting op aankomst en vertrek der boten van de “Batavierlijn” van/naar Londen. Deze dienst rijdt dagelijks, behalve op zondagavond  en op maandagochtend. Route in aansluiting op aankomende boot: Terrein Müller – Sint Jobsweg – Westzeedijk – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Station Delftsche Poort. Route in aansluiting op vertrekkende boot: als boven, doch in omgekeerde richting.
17-6-1932 batavier Busdienst in aansluiting op “Batavierlijn” gewijzigd i.v.m. verandering aankomst- en vertrektijden van de bootdienst.
2-11-1939 batavier Autobusdienst in aansluiting op vertrekkende en binnenkomende boten van de “Batavierlijn” van de firma Wm. H. Muller & Co. opgeheven.

Combinatielijnen

29-10-1984 53/58 M.i.v. deze datum worden deze lijnen i.v.m. verkeersdrukte in het centrum van Schiedam tijdelijk tot één lijn 58 gecombineerd, globale route: Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag) – Woudhoek – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West.
7-1-1985 53/58 M.i.v. deze datum worden deze lijnen weer afzonderlijk geëxploiteerd, dus lijn 53 Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag) en lijn 58 Station Schiedam/Rotterdam-West – Schiedam (Woudhoek).
10-5-1965 55/64 M.i.v. deze datum zullen deze lijnen van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag gecombineerd rijden. Beurtelings zal dan worden gereden op de trajecten Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en Pernis – Hoogvliet – Vondelingenplaat. Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur worden lijnen afzonderlijk gereden, dus lijn 55: Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en lijn 64: Hoogvliet – Vondelingenplaat.
25-10-1982 72/75 Routewijziging: gecombineerde dienstuitvoering verder geïntensiveerd, als lijn 75 wordt gereden Metrostation Zuidplein – Groenenhagen, vanaf Groenenhagen tot Beverwaard als lijn 72 tot Beverwaard (Vliekplein), vanaf hier als lijn 75 via Vliekplein – Beesdestraat – weg langs geluidswal – Beverwaardseweg – Beneden Rijweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Palmentuin – Herenwaard – normale route lijn 75 naar Metrostation Zuidplein.
5-6-1989 72/75 M.i.v. deze datum wordt ’s avonds vanaf 18.00 uur een gecombineerde dienst gereden: Metrostation Zuidplein – route lijn 72 tot Groene Tuin bij Vruchtentuin – route lijn 75 – Groenenhagen.

Floribunda buslijn

10-3-1949 Floribunda Ingesteld: speciale buslijn i.v.m. bloemententoonstelling “FLORIBUNDA”, welke in de Rivièrahal op het terrein van Diergaarde Blijdorp wordt gehouden: Blaak (bij Erasmushuis) – Coolsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan). Rijdt dagelijks tussen 19.00 en 23.00 uur
21-3-1949 Floribunda Dienst op speciale buslijn i.v.m. bloemententoonstelling “FLORIBUNDA” weer gestaakt.

Geriatrische Kliniek Veenweg

30-5-1983 99 Ingesteld: t.b.v. bezoekers aan geriatische inrichting aan de Veenweg rijdt m.i.v. deze datum een minibusdienst op traject Metrostation Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Boszoom – Hoofdweg – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Martin Meesweg – Station N.S. Rotterdam-Alexander (Prins Alexanderplein).  Met deze busdienst wordt ook personeel vervoerd naar de remise ’s-Gravenweg. De ritten Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg zijn niet voor het publiek toegankelijk. De dienst wordt gereden met een minibus van de B.B.A. Ook worden enkele ritten gereden door de T.T.C. (Taxi Telefoon Centrale).
12-9-1983 99 Minibusdienst Metrostation Kralingse Zoom – Station N.S. Rotterdam-Alexander ingekort tot traject Metrostation Kralingse Zoom – Geriatische Inrichting Veenweg.
00-09-1989 99 Op deze, administratief lijn 99 genummerde, minibusdienst, vervalt de dienst Metrostation Kralingse Zoom – Geriatische Inrichting Veenweg aangezien deze inrichting is gesloten. Overdag wordt wel (voor passagiers niet toegankelijk) het pendelvervoer tussen Metrostation Kralingse Zoom en remise ’s-Gravenweg verzorgd t.b.v. het personeel. ’s Avonds en op zaterdag- en zondagochtend ook ritten Metrostation Kralingse Zoom – Kralingseveer – Metrostation Kralingse Zoom, in aansluiting op lijn 34.

Jeugdlandlijn

22-7-1991 Jeugdland M.i.v. deze datum rijden weer de jaarlijkse Jeugdlandexpress-bussen tussen diverse wijken en Ahoy. Kinderen t/m 12 jaar kunnen hiervoor een speciale kaart kopen.
10-8-1991 Jeugdland Einde Jeugdland en speciale busdiensten.

Kerkgangers buslijn

2-10-1938 (L) In dienst gesteld: t.b.v. kerkgangers Ned. Hervormde Kerk te Overschie wordt op zondagen en op iedere Christelijke feestdag een bus ingelegd op het traject Hofweg – Bovendijk – Kleiweg – Burg. Bosstraat – Dorpsstraat (Ned. Hervormde Kerk). Na afloop van de dienst wordt gereden via Dorpsstraat – Delftweg – Burg. Bosstraat – Parallelstraat – Rijksweg – Hofweg – Bovendijk – Kleiweg – Dorpsstraat.

OrtsCommandant aanvullende buslijn

7-6-1940 Ortscdt In dienst gesteld: Station Maas – Oosterkade – Bolwerk – Boompjes – Leuvebrug – Stokkenbrug – Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Parklaan (kantoor “Ortskommandantur” op de hoek Parklaan/Westerlaan). Deze lijn rijdt uitsluitend in aansluiting op in Station Maas aankomende treinen. Duitsers en hun gevolg hebben voorrang boven andere passagiers.
14-6-1940 Ortscdt Buslijn naar/van “Ortskommandantur” opgeheven.

Pendelbuslijnen

12-5-1937 pendel-14 I.v.m. het verwijderen van de brug over de Strekvaart aan het einde van de Dorpsstraat in Hillegersberg is tramlijn 14 tijdelijk gestremd. Er wordt een pendeldienst Hillegersberg (Straatweg bij Plasoord) – Hillegersberg (Floris Versterlaan) ingelegd.
00-05-1937 pendel-14 Werkzaamheden Dorpsstraat bij Strekvaart beëindigd. Normale traject van tramlijn 14 naar Hillegersberg (Floris Versterlaan) hersteld en pendelbusdienst weer opgeheven.

 

23-1-1968 -11 Ingesteld gratis busdienst tussen opgeheven eind-/beginpunt tramlijn 11 en het tijdelijke begin-/eindpunt van deze lijn: Groenezoom (bij Reineveld) – Groenezoom (eindhalte Groenezoom vóór Hovendaal; beginhalte Beukendaal vóór de Groenezoom).
10-2-1968 -11 Gratis busdienst tussen Groenezoom (Reineveld) en Groenezoom (Beukendaal) opgeheven.
4-10-1975 -11 Ingesteld: tijdelijke pendelbuslijn Centraal Station – Spangen (Spartastraat) i.v.m. stremming tramverkeer over Mathenesserbrug (lijnen 1 en 11), Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spangen (Spartastraat; terug Huygensstraat – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Horvathweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Allard Piersonstraat – Mathenesserplein).
27-10-1975 -11 Pendelbuslijn Centraal Station – Spangen weer opgeheven; tramverkeer via Mathenesserbrug hersteld.

Personeelsbuslijn

13-1-1934 personeel Op proef wordt een personeelbus ingezet. Voor zover er plaatsruimte beschikbaar is, mogen ook niet tot het personeel behorende passagiers met deze dienst meerijden.
1-7-1934 personeel M.i.v. deze datum worden personeeltrams vervangen door personeelbussen.
14-4-1947 personeel De na de bevrijding op 08-06-1945 ingestelde personeeltramdiensten, worden m.i.v. deze datum vervangen door personeelbusdiensten. Er rijden nog slechts personeeltrams t.b.v. het personeel in de Centrale Werkplaats in de Isaäc Hubertstraat.
1-5-1939 8 Routewijziging: via Oranjebrug – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein in plaats van Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat.
21-9-1939 8 I.v.m. invoering van éénrichtingverkeer in een gedeelte van de binnenstad wordt voortaan richting Beursplein gereden via Beursplein – Gelderschekade – Gelderschestraat – Beursplein n.z. (nieuw eind-/beginpunt).
3-12-1939 8 Opgeheven.

 

1-9-1952 -2 Daar tramlijn 2 m.i.v. deze datum vanuit remise Kralingen geëxploiteerd wordt in plaats vanuit remise Charlois (Maastunnelplein) worden voortaan bussen ingezet op de vroegritten richting Station Delftse Poort. De volledige route is: Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk) – Grondherenstraat – Wolphaertsbocht – Brielselaan – Putselaan – 2e Rosestraat – West-Varkenoordseweg – Viaduct – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Nassaukade – Stieltjesplein (terug Stieltjesplein rond) – Koninginnebrug – Van der Takstraat – Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Coolsingel – Hofplein – Stationsweg – Station Delftse Poort (Stationsplein bij Kruisstraat). M.i.v. 31-08-1952 rijden reeds de late ritten, uiteraard in omgekeerde volgorde.
26-8-1963 Personeel Tijdelijke routewijziging: I.v.m. bouw van de Verlengde Willemsbrug rijden vroege bussen m.i.v. deze datum via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak in plaats van via Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat; de late bussen rijden deze route in omgekeerde volgorde.
18-10-1963 Personeel Vroege en late bussen op lijn 2, extra diensten e.d. dienen eveneens via Verlengde Willemsbrug te rijden.
2-9-1968 personeel M.i.v. deze datum vervallen de personeeltrams t.b.v. personeel in Centrale Werkplaats Kleiweg. Bedoeld personeel kan nu gebruik maken van diverse uitrukkende bussen van garage Kleiweg.

Sneldienst

12-7-1966 A Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat – Warande (terug Warande – Vondelweg – Goudsesingel) – Ammanplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein); rijdt als zgn. “sneldienst” van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren. Deze lijn is ondergebracht in garage Kleiweg en op deze lijn dient dubbel stadstarief te worden betaald als gevolg het speciale “snelle” karakter van deze lijn.
16-10-1967 A M.i.v. deze datum wordt eind-/beginhalte Centraal Station verplaatst van Stationsplein z.z. bij Weena naar middenplein bij nieuwe Centrale Post.
24-10-1967 A Tijdelijke routewijziging: vermoedelijk m.i.v. deze datum werd richting Alexanderpolder Het Lage Land gereden via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande
3-1-1968 A Routewijziging: richting Alexanderpolder Het Lage Land wordt definitief gereden via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande in plaats van via Pompenburg – Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat – Warande (zie 24-10-1967).
23-11-1968 A Opgeheven (vernummerd in lijn 36).

 

Rondritten met de RET

10-7-1930 rondrit M.i.v. deze datum worden, twee maal per dag, rondritten georganiseerd tot en met eind september, doch uitsluitend bij mooi weer.
1-6-1931 rondrit M.i.v. deze datum worden, twee maal per dag, rondritten georganiseerd tot en met eind augustus, doch uitsluitend bij mooi weer.
De gevolgde route is: Noordblaak, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Boymansstraat, Van Hogendorpsplein, Coolsingel, Hofplein, Pompenburgsingel, Goudschesingel, Oostplein, Oostzeedijk, Avenue Concordia, Prinses Julianalaan, Kralingsche Plaslaan, Jericholaan, Oudedijk, Vlietlaan, Goudscherijweg, Boezemsingel, Crooswijkschesingel, Jonker Fransstraat, Meent, Gedempte Botersloot, Kaasmarkt, Groote Kerkplein, Moriaansstraat, Groote Markt (rond), West Nieuwland, Beursplein, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Schiedamschedijk, Leuvebrugsteeg, Leuvebrug, Wijnhaven Z.Z., Gedempte Glashaven, Reederijstraat, Boompjes, Willemsbrug, Van der Takstraat, Koninginnebrug, Stieltjesplein, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Kreekweg, Viaduct Varkenoord, Varkenoordscheweg, Beijerlandschelaan, Groene Hilledijk, Randweg, Lange Geer, Brink, Leede, Vonder, Groene Hilledijk, Dordtschestraatweg, Charloisse Lagedijk, Schulpweg, Vliegveld Waalhaven, Waalhaven O.Z., Averijstraat, Scheepbouwerstraat, Wagenveer, Parkhaven O.Z., Westzeedijk, Pieter de Hoochweg, Heemraadssingel W.Z., Middellandstraat, West-Kruiskade, Kruiskade, Coolsingel, Van Hogendorpslein, Boymansstraat, Soetensteeg, Zeevischmarkt, Noordblaak parkeerterrein.
Bij onvoorziene omstandigheden kan van de route worden afgeweken.
4-1-1937 rondrit T.g.v. het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard worden tijdens de avonduren rondritten door de feestelijk versierde en verlichte straten van de stad gemaakt.
8-1-1937 rondrit Rondritten weer gestaakt.
1-7-1937 rondrit Start dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1937 rondrit Einde van dagelijks stadsrondritten.
31-1-1938 rondrit I.v.m. geboorte van prinses Beatrix wordt aangevangen met rondritten door de versierde straten.
6-2-1938 rondrit Einde rondritten.
1-7-1938 rondrit Start van dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1938 rondrit Einde dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1938 rondrit I.v.m. feesten ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina worden rondritten georganiseerd door de versierde en verlichte straten en langs de Maasverlichting.
9-9-1938 rondrit Einde rondritten t.g.v. regeringsjubileum.
1-7-1939 rondrit Start van dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1939 rondrit Einde dagelijkse stadsrondritten.
1-8-1946 rondrit M.i.v. deze datum worden, op werkdagen, tweemaal, rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd. Het begin- en eindpunt van deze rondrit is op de Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje.
14-9-1946 rondrit Rondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
16-6-1947 rondrit M.i.v. datum worden weer rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd, op werkdagen, twee maal per dag; begin- en eindpunt Coolsingel bij V.V.V.-kantoortje.
2-9-1947 rondrit M.i.v. deze datum worden rondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
15-6-1948 rondrit M.i.v. deze  datum worden weer rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd. Op werkdagen viermaal en op zondagen driemaal. Begin-/eindpunt Coolsingel bij V.V.V.-kantoortje.
31-8-1948 rondrit M.i.v. deze datum worden speciale rondritten georganiseerd door de versierde binnenstad i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana. Deze ritten vinden plaats tijdens de avonduren, van 20.00 tot 23.30 uur.
7-9-1948 rondrit M.i.v. deze datum worden rondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
7-9-1948 rondrit Speciale rondritten i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana weer beëindigd; einde feestweek.
28-6-1949 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt tot en met 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli dagelijks drie ritten.
1-9-1949 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-6-1950 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt ten met 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli van maandag t/m vrijdag twee ritten en op zaterdag en zondag één rit.
8-9-1950 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-6-1951 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Van maandag t/m vrijdat wordt om 14.00 uur vertrokken. Op zaterdag en zondag wordt om 15.00 uur vertrokken. Vertrekpunt is ook nu weer het V.V.V.-kantoortje op de Coolsingel.
15-6-1951 rondrit Dienst op rondrit per R.E.T.-bus wordt m.i.v. deze datum van maandag t/m vrijdag uitgebreid met rit, vertrekkende om 10.30 uur.
11-10-1951 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
4-6-1952 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is thans Weena bij Centrale Post R.E.T. Deze post, voorheen gecombineerd met onderkomen t.b.v. V.V.V., stond voorheen op de Coolsingel. Van maandag t/m vrijdag wordt vertrokken om 10.30 en 14.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt vertrokken om 15.00 uur.
7-10-1952 rondrit M.i.v. deze datum vervalt op de rondrit per R.E.T-bus op maandag t/m vrijdag de rit van 10.30 uur. Op die dagen wordt dus nog alleen nog de rit, vertrekkend om 14.00 uur, gereden.
26-5-1953 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus gereden. Vertrekpunt is het Weena bij de Centrale Post R.E.T. Van maandag t/m vrijdag worden twee ritten gereden, die om resp. 10.30 en 14.00 uur vertrekken; op zaterdag en zondag vindt één rit plaats, die om 15.00 uur vertrekt.
6-11-1953 rondrit Rondrit per R.E.T.-bus gestaakt.
10-12-1953 rondrit I.v.m. de “LICHTWEKEN” wordt m.i.v. deze datum een rondrit per R.E.T.bus georganiseerd. Deze rondrit vertrekt vanaf het Weena bij de Centrale Post R.E.T., en vertrekt dagelijks om 19.00 uur en 22.30 uur.
25-12-1953 rondrit Rondrit in het kader van de “LICHTWEKEN” weer gestaakt.
8-6-1954 rondrit M.i.v. deze datum wordtt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m zaterdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00 en 15.00 uur.
5-11-1954 rondrit Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
13-6-1955 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en te 14.00 uur en op zaterdag en zondag te 15.00 uur.
10-10-1955 rondrit Bij de Wederopbouw-rondrit vervalt m.i.v. deze datum de ochtendrit.
1-11-1955 rondrit Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-6-1956 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1956 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zaterdag te 11.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag 14.00 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
1-11-1956 rondrit Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-6-1957 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1957 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en te 17.00 uur.  De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
30-10-1957 rondrit M.i.v. deze datum wordt  Wederpbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
22-5-1958 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start.  Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1958 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 uur en te 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
22-10-1958 rondrit M.i.v. deze datum wordt Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
14-5-1959 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1959 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandg t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
7-11-1959 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
18-5-1960 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
2-10-1960 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: op zondag te 11.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 13.00 uur en de avondrit op zondag te 17.00 uur. De middagrit op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
24-11-1960 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
25-6-1961 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein o.z. en aankomstpunt Kruisplein w.z. bij de Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
11-10-1961 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
28-5-1962 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1962 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: van zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur. De ritten op zondag te 17.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 17.00 uur blijven gehandhaafd.
17-10-1962 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
29-5-1963 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrjidag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1963 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: op zondag te 10.30 uur, van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
23-10-1963 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
11-5-1964 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouw-rondrit genaamd) per R.E.T.-autobus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.3o en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
14-6-1964 rondrit M.i.v. deze datum wordt voor de eerste maal een rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd per R.E.T.-bus. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
15-10-1964 rondrit M.i.v. van deze datum wordt rondrit door Botlek- en Europoorgebied per R.E.T.-bus gestaakt.
15-10-1964 rondrit M.i.v. van deze datum wordt de “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus gestaakt.
16-5-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur.
16-5-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
20-9-1965 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandfaafd.
30-9-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus gestaakt.
10-10-1965 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
3-11-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
16-5-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T.
18-5-1966 rondrit M.i.v. deze datum worden wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
12-9-1966 rondrit M.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
2-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
17-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied weer gestaakt.
19-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouw-rondrit) i.v.m. dramatisch teruglopende passagiersaantallen definitief gestaakt.
14-6-1967 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woesdag te 9.30 uur.
20-9-1967 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
3-7-1968 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.30 uur.
30-9-1968 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
25-5-1969 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 11.30 uur en op woensdag te 9.30 uur.
25-9-1969 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
17-5-1970 rondrit M.i.v. deze datum gaat weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 11.00 uur en op woensdag 9.30 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aankomstpunt thans Metrostation Zuidplein, vanwaar de passagiers “gratis” met de metro naar Centraal Station kunnen reizen.
30-5-1971 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.ET.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.00 uur. Aankomstpunt is Metrostation Slinge, vanwaar deelnemers aan de rondrit “gratis” per metro naar het Centraal Station kunnen reizen.
30-9-1971 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
21-5-1972 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.ET.
28-9-1972 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
27-9-1973 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
2-6-1974 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op alle zondagen in die periode te 11.00 uur, evenals alle dinsdagen in juli te 10.00 uur en alle woensdagen van juni t/m augustus en op 3 juni te 10.00 uur.
25-8-1974 rondrit M.i.v. van deze datum vervalt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied definitief. De R.E.T. wil niet langer alleen voor de tekorten opdraaien. In 1975 zal deze rondrit nog één seizoen worden georganiseerd, nu door het Gemeentelijke Havenbedrijf en streekvervoerbedrijf Westnederland.

 

De nachtnet buslijnen van de RET

1-11-1974 A Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (terug Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemweg – Boezenstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Ommoord (Max Planckplaats).
1-11-1974 B Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Kruisplein – Westersingel (terug Mauritsweg) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamsedijk – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost.
1-11-1974 C Nachtlijn: Station N.S. Vlaardingen-West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Burg. Pruissingel –Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Europaboulevard – Schubertplein – Borodinlaan – Vivaldilaan – Eduard van Beinumlaan – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Vlaardingerdijk – Aleidastraat – Burg. Knappertlaan – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Huis te Riviereweg – (terug Emmaplein) – Singel – Stationsplein – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West.
1-11-1974 D Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Kruisplein – Westersingel (terug Mauritsweg) – Eendrachtsplein – Westblaak – Churchillplein – Blaak – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Ijsselmondselaan – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Capelle aan den IJssel (De Linie bij bejaardencentrum “De Roo van Capelle”).
1-11-1974 E Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Goudse Rijweg (terug Vredenoordkade – Gerdesiaweg) – Vlietlaan – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Laan van Woudestein – Groene Wetering – Burg. Oudlaan – Laan van Nooitgedacht (terug direct s’-Gravenweg).
1-11-1974 F Centraal Station (Stationsplein, middenplein) –Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug –Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam.
1-11-1974 G Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein,middenplein) – Weena – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burg. le Fèvre de Montignyplein – Burg. F.H. van Kempensingel – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Wilgenplaslaan – Melachtonweg – Ringdijk – Uitweg – Bergpolderplein – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Rodenrijsestraat – Berkelselaan – Bergsingel w.z. – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Centraal Station; rijdt als ringlijn.
1-11-1974 H Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Cleijburchstraat – Vroesenlaan – Gordelweg – Kanaalweg – Oost-Blijdorpbrug – Kleinpolderplein – Abtsweg – Kedichemstraat – Oost-Sidelinge – Parallelstraat o.z. – onderdoorgang Rijksweg nr. 13 – Parallelstraat w.z. – De Lugt – Burg. Baumannlaan – Burg. de Josselin de Jonglaan – Kleinpolderplein – West-Blijdorpbrug – Kanaalweg – Gordelweg (secundair) – Statenweg – Statentunnel – Weena – Centraal Station; rijdt als ringlijn.
1-11-1974 K Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Orranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Strevelsweg (terug Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Ploegstraat – Veldstraat – Lange Hilleweg o.z.) – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
1-11-1974 L Nachtlijn: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Zuidplein – Pleinweg (terug Pleinweg – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat (terug Grondherendijk) – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat (terug Sirrahstraat) – Rondoplein – Rondolaan – Rondoplein – Sirrahstraat (terug Letostraat) – Courzandseweg – Waalhavenweg – Reeweg – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Hoogvliet (Oude Wal; terug Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling).
1-11-1974 M Nachtlijn: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Metrostation Leuvehaven – Schieamsedijk – Boompjes – Willemsbrug (terug Willemsbrug – Verlengde Willemsbrug – Blaak – Churchillplein) – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven – Hillelaan – Maashaven o.z. – Metrostation Maashaven – Mijnsherenlaan – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Metrostation Slinge – Slinge – Groene Kruisweg – Metrostation Rhoon – Groene Kruisweg – Metrostation Poortugaal – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet.
1-11-1974 N Nachtlijn: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Groenezoom – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg – Ijsselmondseplein – Stadionweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Vruchtentuin – verder als heenrit naar Metrostation Zuidplein.
2-5-1975 N1 Ex nachtlijn A: Centraal Station – Ommoord.
18-9-1981 N1 Routewijziging: Centraal Station – bestaande route tot Bosdreef bij Boszoom, vervolgens rechtdoor Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Ommoord (President Wilsonweg bij Varenhof; terug John Mottweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan).
2-9-1983 N1 Nachtlijn, volledige route: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein  Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Warande – Ammanplein – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring tot Sporthal – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Bosdreef – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Ammanplein – Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Centraal Station.
10-6-1989 N1 Overschie (Parallelstraat) – route ex lijn N7 – Centraal Station – bestaande route tot Hoofdweg – Koningslaan – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkamp (Zevenkampse Ring). Terugroute overgenomen door lijnen N5 en N6.
14-1-1995 N1 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Bergwegbrug – Station N.S. Rotterdam-Noord – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein z.z. – Kastanjeplein o.z. – Kastanjesingel z.z. – Abeelweg – Argonautenweg – Burg. le Fèvre de Montignylaan – Molenlaan – Prinses Irenebrug – Terbregseweg – Ommoordseweg – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Sporthal_; terug via de kortste route.
2-5-1975 N10 Ex nachtlijn M, maar via Maastunnel, route vanaf Leuvehaven: Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Pleinweg (primair) – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat (terug Zuidplein – Pleinweg) – Metrostation Zuidplein – normale route naar Metrostation Hoogvliet – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – Horsweg – Steurweg – Baarsweg – Aveling – Hoogvliet (Aveling bij Sprong).
18-9-1981 N10 Routewijziging: Metrostation Zuidplein – Metrostation Hoogvliet (losgekoppeld van lijn N8). Bestaande route tot aan Groene Kruisweg bij Duifhuisweg, Duifhuisweg – Kapershoek – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (terug Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg).
14-1-1995 N10 Metrostation Hoogvliet – Couwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Tijmweg – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Toscalaan – Oudelandseweg – Nieuwe Langeweg – Viaduct  Gadering – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A Soetemanweg – Van Byemontsingel – Pernis (Burg. Verduynstraat).
2-5-1975 N11 Nieuwe nachtlijn: Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Hillelaan – Maashaven o.z. – Mijnsherenlaan – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein (terug Metrostation Zuidplein – Zuidplein – Mijnsherenlaan) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Sportlaan – Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Koninginneweg – Groene Tuin – Tuinenhoven (Prinsenplein).
18-9-1981 N11 Routewijziging: Metrostation Zuidplein – Beverwaard. Route: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Sportlaan – Sportsingel – Dwarsdijk – Groene Tuin – Koninginneweg – route lijn 72 naar Beverwaard.
9-7-1982 N11 Deze nachtlijn wordt eveneens via bovengenoemde route in Beverwaard geleid.
2-9-1983 N11 Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Sportlaan – Sportsingel – Dwarsdijk – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg –Tristanweg – Beneden Rijweg – Beverwaardseweg – Schinnenbaan – Rhijnauwensingel – Vliekplein – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Groeninx van Zoelenlaan – Groene Tuin – Dwarsdijk – Sportsingel – Sportlaan – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Catullusweg – Guido Gezelleweg – Spinozaweg – Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein; rijdt als ringlijn.
31-8-1984 N11 Routewijziging: bestaande route tot Schinnenbaan t.h.v. van Gronsvelderf, daar keren en terug Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beneden Rijweg – Koninginneweg – Groene Tuin – bestaande route.
10-6-1989 N11 Blijft ongewijzigd.
11-5-1991 N11 M.i.v. deze datum wordt deze nachtlijn verlengd van Hoogvliet naar Spijkenisse. Het is voor de eerste keer dat de R.E.T. per bus in deze buurgemeente doordringt. De metro doet dit al sinds 28-04-1985.
14-1-1995 N11 Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Oldegaarde – Langenhorst – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Courzandseweg – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein).
2-5-1975 N12 Nieuwe nachtlijn: Feijenoord (Stieltjesplein) – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat (terug Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat) – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Groene Hilledijk – Sandelingplein – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk (garage).
2-9-1983 N12 Feijenoord (De Peperklip) – Vuurplaat  – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat (terug Roentgenstraat – Rosestraat) – Nassauhaven – Persoonshaven – Station N.S. Rotterdam-Zuid – Stadionweg – verder bestaande route via Metrostation Zuidplein naar Sluisjesdijk bij R.E.T.-garage.
10-6-1989 N12 Centraal Station – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – bestaande route – Metrostation Zuidplein.
14-1-1995 N12 Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein –  Bree – Sandelingplein – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
14-1-1995 N13 Station N.S. Vlaardingen-Centrum – Parallelweg – Westhavenkade – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Lepelaarsingel – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan – Utrechtlaan – Vlaardingen Holy noord (Olmendreef, terug Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel).
3-1-1981 N14 Nieuwe nachtlijn op traject Centraal Station – Maastunnel – Metrostation Zuidplein.
10-6-1989 N14 Opgeheven (opgenomen in lijn N8).
14-1-1995 N14 Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Stevelsweg – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollandstuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Notenhagen – Akkeroord – Nieuwenoord – Vegelinsoord – Herenoord – Prinsendijk – Appeldijk – Huniadijk – Reyerdijk.
2-5-1975 N2 Ex nachtlijn B: Centraal Station – Station N.S. Vlaardingen-Oost.
5-9-1980 N2 Routewijziging: Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein in plaats van via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
3-1-1981 N2 Routewijziging via Westersingel – Eendrachtsplein – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Mathenesserbrug.
2-9-1983 N2 Nachtlijn, volledige route: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Beukelsdijk – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – s’-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen –Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – en verder via tegengestelde route naar Centraal Station.
10-6-1989 N2 Centraal Station – bestaande route – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Dirk de Derdelaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Station N.S. Vlaardingen-West – Arij Koplaan – Marathonweg – Industrieweg – Parallelweg – Station N.S. Vlaardingen-Centrum – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Deltaplein – Deltaweg – Galgkade – Westhavenkade – Station N.S. Vlaardingen-Centrum – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan – Parijslaan – Europa Boulevard – Brederoweg – Mozartlaan – Borodinlaan – Van Beethovenlaan – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burg van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Franselaan – bestaande route naar Centraal Station.
14-1-1995 N2 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk n.z. – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Billitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Station N.S. Vlaardingen-West; terug via de kortste route.
2-5-1975 N3 Combinatie ex nachtlijnen C en F: Station N.S. Vlaardingen-Oost – Holy – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Centraal Station.
3-1-1981 N3 Routewijziging via Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserbrug.
2-9-1983 N3 Nachtlijn, volledige route: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug Heemraadsingel w.z. – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan) – Pieter de Hoochbrug – Piet de Hoochweg – Westzeedijk – Hudsonstraat – Schippersstraat – Schiedamseweg (terug Schiedamseweg – Hudsonstraat) – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europa Boulevard – Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Dirk de Derdelaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Station N.S. Vlaardingen-West – Ary Koplaan – Marathonweg – Industrieweg – Van Beethovensingel – Parallelweg – Station N.S. Vlaardingen-Centrum (terug Parallelweg – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat).
31-8-1984 N3 Routeverlenging: in Vlaardingen naar Deltaplein.
10-6-1989 N3 Centraal Station – bestaande route – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Van Beethovenlaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – keren bij eindpunt tramlijn 1 – Scheepvaartweg – Van Dalsumlaan – Brederoweg – Europa Boulevard – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Lepelaarsingel – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Dillenburgsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – Station N.S.  Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwe Haven – bestaande route – Centraal Station.
14-1-1995 N3 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – onderdoorgang Rijksweg A14 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Spaansebrug – Vlaardingweg – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Zwaluwlaan – Slimme Watering – Scheepvaartweg – Van Dalsumlaan – Brederoweg – Europa Boulevard – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Vlaardingen Holy (Holysingel).
2-5-1974 N4 Ex nachtlijn D: Centraal Station – Capelle aan den IJssel (Oostgaarde).
2-9-1983 N4 Nachtlijn, volledige route: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Ijsselmondselaan – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Duikerlaan – Couwenhoekseweg – Keerkring – Westerlengte – Capelle aan den IJssel Oostgaarde (terug Westerlengte – De Linie – Duikerlaan).
10-6-1989 N4 Centraal Station – bestaande route – Ijsselmondselaan – IJsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Reigerlaan – Keerkring – Westerlengte – DE Linie – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Bermweg – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Station N.S. Rotterdam-Alexander.
14-1-1995 N4 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burg. van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Ijsselmonselaan – IJsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Reigerlaan – Keerkring – Westerlengte – De Linie – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Bermweg – Kralingseweg – Metrostation Schenkel.
2-5-1975 N5 Ex nachtlijn E: Centraal Station – Kralingen.
19-8-1977 N5 Ingekort: i.v.m. metrobouw ’s-Gravenweg ingekort tot Chris Bennekerslaan. Komene van Centraal Station wordt normale route gereden tot Oudedijk bij Gerdesiawe en vervolgens via Gerdesiaweg – Willem Ruyslaan en Lusthofstraat naar trameindpunt Chris Bennekerslaan.
18-9-1981 N5 Routewijziging: Centraal Station – Kralingen – Alexanderpolder. Bestaande route tot Oudedijk bij Gerdesiaweg, vervolgens via Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – route lijn 36 naar Bramanteplein.
2-9-1983 N5 Nachtlijn, volledige route: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezembrug –Goudse Rijweg – Vlietlaan – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Evenaar – Oosterflank (keerlus bij Evenaar; terug Evenaar – Grote Beer – Prins Alexanderlaan – Prinsenlaan).
10-6-1989 N5 Centraal Station – bestaande route – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Hoofdweg – Burg. van Dijklaan – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Station N.S. Capelle-Schollevaar – Burg.  van Dijklaan – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Prinses Irenebrug – Molenlaan – Burg. F.H. van Kempensingel w.z. – Burg. le Fèvre de Montignylaan – Argonautenweg – Abeelweg – Kastanjesingel n.z. – Wilgenplaslaan – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg – keren bij R.E.T.-complex – Kleiweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergsingel w.z. – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Centraal Station.
19-3-1993 N5 Eveneens routewijziging via Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg.
14-1-1995 N5 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burg. van Walsumweg – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingsezoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein – Operalaan – Capelle aan den IJssel Schollevaar (Hermitage).
2-5-1975 N6 Ex nachtlijn G: Centraal Station – Hillegersberg – Schiebroek – Centraal Station (ringlijn), maar vanaf Straatweg wordt gereden via Kleiweg naar garage en weer terug naar Straatweg. Voorts route vanaf Uitweg: Kleiweg – garage – Kleiweg – Straatweg – Gordelweg – Rodenrijsestraat – Berkelselaan – Bergsingel w.z. – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Centraal Station.
23-5-1988 N6 Routewijziging, volledige route is nu: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein z.z. – Kastanjeplein o.z. – Kastanjesingel z.z. – Abeelweg – Argonautenweg – Burg. le Fèvre de Montignylaan – Burg. F.H. van Kempensingel o.z. – Molenlaan – Grindweg – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Gordelweg – Bergsingel w.z. – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Centraal Station.
10-6-1989 N6 Deze lijn rijdt tegenrichting van lijn N5.
19-3-1993 N6 Eveneens routewijziging via Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg.
14-1-1995 N6 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koniginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Mijnsherenlaan – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein (terug Metrostation Zuidplein – Zuidenwijdsestraat – Mijnsherenlaan) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij NS-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rotterdamseweg – Kievitsweg – Sportlaan – Koniginneweg – Raadhuisplein – Ridderkerk (Vlietlaan; terug: Vlietlaan – Rotterdamseweg).
2-5-1975 N7 Ex nachtlijn H: Centraal Station – Overschie – Centraal Station (ringlijn).
10-6-1989 N7 Opgeheven (opgenomen in lijn N1).
14-1-1995 N7 Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Duifhuisweg – Aveling – Rietbroek – Metrostation Hoogvliet – Endenhout – Holwinde – Aveling – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Stationstraat – 1e Heulbrugstraat – Vredehofstraat – Hekelingseweg – Winston Churchilllaan – Sportlaan – Groene Kruisweg – Baljuwlaan – Heemraadlaan – Hekelingseweg – Spijkenisse (De Schouw; terug De Schouw – De Dijkgraaf – Schenkelweg – Groene Kruisweg – Metrostation Hoogvliet – Aveling – Duifhuisweg – Groene Kruisweg – Dorpsweg – Westzeedijk – Schiedamsedijk – Coolsingel – Weena – C.S.).
2-5-1975 N8 Ex nachtlijn L met gewijzigde route: Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Hoogvliet (Oude Wal) volledige route is nu: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Zuidplein – Pleinweg (terug Pleinweg – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein) – Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat – Rondoplein n.z. – Rondolaan – Rondoplein z.z. – Sirrahstraat – Courzandseweg – Waalhavenweg – Reeweg – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Oudelandseweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstrat – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Herikweg – Tijmweg – Hoogvliet (Aveling bij Sprong).
18-9-1981 N8 Routewijziging: Metrostation Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Metrostation Hoogvliet (losgekoppeld van N10). Bestaande route tot Metrostation Hoogvliet. Terug: Endenhout – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – Steurweg – Baarsweg – Aveling – Vondelingenweg – Reeweg – Waalhaven z.z. – Waalhaven o.z. – Doklaan – Wolphaertsbocht – Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein.
10-6-1989 N8 Centraal Station – route ex lijn N14 – Metrostation Zuidplein – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaasingel w.z. – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet o.z. – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – bestaande route tot Rondoplein – Waalhavenweg –Reeweg – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – bestaande route – Metrostation Hoogvliet – bestaande route – Waalhaven o.z. – bestaande route – Metrostation Zuidplein – route ex lijn N14 – Centraal Station.
15-10-1990 N8 Routewijziging: Rietbroek – Aveling – Speerreep – Kruisnetlaan – Horsweg.
4-11-1977 N8/N10 Gecombineerd met lijn N 10 op traject Centraal Station – oude route lijn N10 naar Metrostation Zuidplein en vandaar normaal nar Hoogvliet (Aveling bij Sprong); vervolgens als lijn N10 rechtstreeks naar Metrostation Hoogvliet. Lijn N10 rijdt van Centraal Station normaal naar Hoogvliet (Aveling bij Sprong) en dan als lijn N8 via Aveling en Vondelingenweg rechtstreeks naar Pernis, dan via route lijn N10 naar Centraal Station.
15-9-1980 N8/N10 Routewijziging: Aveling – Duifhuisweg – Kapershoek – Lange Meth – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet in plaats van via Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet.
3-1-1981 N8/N10 Ingekort tot ringlijn Metrostation Zuidplein – Metrostation Hoogvliet – Metrostation Zuidplein, een ringlijn in twee richtingen bereden.
2-5-1975 N9 Ex nachtlijn N, maar niet meer als ringlijn, dus Metrostation Zuidplein – normale route – Oosterhaven – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Tuinenhoven (Prinsenplein).
18-9-1981 N9 Routewijziging: Metrostation Rijnhaven – Zuidplein – Ijsselmonde (Palmentuin). Route: Metrostation Rijnhaven – Hillelaan – Maashaven o.z. – Metrostation Maashaven – Dordtselaan – Mijnsherenlaan – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein – bestaande route tot Groene Tuin bij Prinsenplein – Palmentuin; terug Herenwaard – Grote Hagen – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan).
10-6-1989 N9 Centraal Station – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven – bestaande route – Groenenhagen.
1-11-1974 O Nachtlijn: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Metrostation Slinge – Slinge – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Putselaan – Pretorialaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven – Hillelaan – Maashaven o.z. – Metrostation Maashaven – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Wielewaalstraat – Lepelaarsingel o.z. – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein; rijdt als ringlijn.

 

 

Geef een reactie