RET buslijnen 1928-1953

Voor de RET begon het bustijdperk in 1928 en werd als onderscheid met de tramlijnen gekozen voor het gebruik van letters als lijnaanduiding.
Het tijdperk van de lijnletters liep tot 1953 in welk jaar besloten werd ook voor bussen cijfers te gaan gebruiken.

Voor de routes van buslijnen met een cijferaanduiding, klik hier.
Voor de routes van bijzondere buslijnen, klik hier.

Met dank aan Hans Kloos.

Lijn A

26-5-1928 A Om 14.00 uur ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (Eerste buslijn, geëxploiteerd door de R..E.T.. Daar de bestelde bussen nog niet afgeleverd zijn wordt de lijn voorlopig geëxploiteerd met particuliere bussen.(*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Nederlandsche Nijverheids-tentoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.))
27-7-1928 A M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
1-10-1928 A Opgeheven (einde tentoonstelling).
24-4-1929 A Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Locatie van de Bloemententoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.)
30-4-1929 A Opgeheven (einde tentoonstelling).
1-8-1929 A Ingesteld: Pompenburgsingel (Galerij) – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan; terug: Veerlaan – Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan – Veerlaan). (N.B.: bij ontoegankelijke Jan Kuitenbrug wordt richting Katendrecht gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Roobrug – Spaanschekade – Spanjaardbrug – Koningsbrug – Bolwerk; richting Pompenburg wordt dan gereden via Bolwerk – Koningsbrug – Spaanschekade – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.)
15-8-1929 A Routewijziging: Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. (Tevens vervalt omleidingsroute indien Jan Kuitenbrug ontoegankelijk is.)
14-03-1930? A Eindpuntstandplaats Veerlaan gewijzigd zodat nu richting Pompenburgsingel direct de Veerlaan kan worden opgereden in plaats van via Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan.
27-10-1930 A Routewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer wordt richting Katendrecht gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt in plaats van via Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt.
29-12-1930 A Routeverlenging: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – enz. (Het trajectdeel Pompenburgsingel – Slagveld vervalt.)
13-1-1932 A Routewijziging: Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. (Route verlegd via nieuwe Jan Kuitenbrug.)
1-4-1933 A Route-inkorting: Coolsingel bij Postkantoor (Meent) – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent) – Van Hogendorpsplein enz. (Het trajectdeel Station D.P. – Coolsingel bij Meent vervalt.)
28-12-1934 A Routewijziging: gaande richting Coolsingel bij Postkantoor (Meent) wordt gereden via Coolsingel – Raadhuisstraat – Bulgersteynstraat – Meent; gaande richting Katendrecht via Meent – Coolsingel in plaats van rondje Coolsingel – Meent – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel.
2-1-1935 A Routewijziging: i.v.m. aanvang bouw nieuwe Beurs langs Coolsingel wordt het eindpuntrondje bij Coolsingel andermaal gewijzigd: komende van Katendrecht: Coolsingel – Meen –Bulgersteynstraat (standplaats achter Stadhuis); richting Katendrecht via Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat – Coolsingel.
8-1-1935 A Begin-/eindpunt Bulgersteynstraat verplaatst naar Raadhuisstraat bij Coolsingel.
5-9-1935 A I.v.m. feestelijkheden op Katendrecht gedurende de V.V.V.-week wordt vanaf 12.00 uur het begin-/eindpunt Veerlaan tijdelijk verplaatst naar Atjehstraat bij Timorstraat.
15-9-1935 A Begin-/eindpunt Veerlaan hersteld.
25-6-1937 A Tijdelijke routewijziging i.v.m. vernieuwing Binnenhavenbrug.
8-11-1937 A Vanaf 9.00 uur normale route via Stieltjesstraat hersteld, daar de nieuwe Binnenhavenbrug gereed is gekomen.
1-6-1939 A Vermoedelijk is rond deze tijd de eindpuntstandplaats verlegd van Bulgersteynstraat naar Meent, doch bleef de route ongewijzigd.
21-9-1939 A Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer in het gebied tussen Beursplein en Willemsbrug wordt richting Katendrecht gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes –Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug –Bolwerk.
21-9-1939 A In de richting Bulgersteynstraat wordt gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Beursplein in plaats van rechtstreeks via Gelderschekade.
8-3-1940 A Eindpuntstandplaats verlegd van Meent naar Raadhuisstraat voorbij inrijpoort Stadhuis.
10-5-1940 A Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
3-7-1940 A Heringesteld op ingekorte route Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Katendrecht (Veerlaan).
1-10-1940 A Opgeheven.
1-12-1947 A Heringesteld: Hofplein – Coolsingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan).
1-2-1953 A In verband met de watersnoodramp kan buslijn A Katendrecht niet bereiken, en rijdt tot 02-02-1953 tussen Hofplein en Maashaven (Graansilo) via de Maastunnel.
6-3-1952 A Eindpuntstandplaats Hofplein verplaatst naar Schiekade bij Hofplein. (Wijziging i.v.m. aanleg nieuwe Hofplein-circuit en aanpassing aansluitende wegen. Vermoedelijk is tijdens de werkzaamheden de standplaats meerdere malen (tijdelijk) verplaatst geweest.)
16-7-1953 A Routewijziging: vanaf 8.00 uur als volgt verlegd: komende van Katendrecht wordt gereden via Hofplein – Schiekade tot straatje t.o. Schiestraat, vervolgens rechtsaf tot nieuwe standplaats; richting Katendrecht via Pompenburg – Hofplein enz.
1-11-1953 A Lijnletteraanduiding A vervangen door lijncijferaanduiding 30.
12-7-1966 A Ingesteld: Centraal Station (Weena z.z. bij Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – (Alexanderpolder-)Het Lage Land (Bramanteplein). (Betreft bijzondere lijn, geëxploiteerd als sneldienst op werkdagen tijdens de spitsuren. Voor het eerst sinds 01-11-1953 exploiteert de R.E.T. weer een buslijn met lijnletteraanduiding.)
14-10-1967 A Eindpuntstandplaats Weena z.z. bij Stationsplein verplaatst naar Stationsplein (middenplein).
3-1-1968 A Routewijziging: richting Alexanderpolder wordt gereden via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande in plaats van via Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat.
23-11-1968 A Opgeheven; vernummerd in lijn 36 die een volledige dienst kent en dus op alle dagen en de hele dag rijdt.

Lijn B

26-5-1928 B Om 14.00 uur ingesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwehaven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z..z) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
7-7-1928 B M.i.v. deze datum wordt de dienst nog maar gedeeltelijk onderhouden met gehuurde bussen.
21-7-1928 B M.i.v. deze datum wordt de dienst volledig met eigen bussen geëxploiteerd.
1-10-1928 B Routeverlenging: vanaf Willem de Zwijgerplein via Beukelsdijktunnel*   naar Henegouwerplein. (*Beukelsdijktunnel=smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
22-10-1928 B Routeverlenging: vanaf Henegouwerplein via Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk naar Aelbrechtsplein. (Verlenging om het Beukelsdijkkwartier beter te kunnen bedienen.)
28-1-1929 B Dienst wordt versterkt met aanvullingsdiensten op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein. (Deze aanvullingsdiensten worden gereden met gehuurde bussen.)
1-3-1929 B Route ingekort tot traject Station Maas – Burg. Meineszplein; tevens aanvullingsdienst op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein vervallen.
1-8-1929 B M.i.v. deze datum wordt een gedeelte van de dienst onderhouden met gehuurde bussen. (Als gevolg van tijdelijk tekort aan bussen (instelling lijn A).)
22-8-1929 B M.i.v. deze datum wordt de dienst weer volledig onderhouden met eigen bussen.
27-10-1930 B Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer richting wordt richting Station Maas gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Boijmansstraat – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt in plaats van via Boijmansstraat – Soetensteeg.
20-5-1931 B Wijziging eindpuntstandplaats Burg. Meineszplein: eindhalte verplaatst van Beukelsdijk bij Burg. Meineszplein naar Burg. Meineszplein tussen Beukelsweg en Van Cittersstraat en beginhalte van Burg. Meineszplein bij Van Cittersstraat naar Burg. Meineszplein bij Tidemanstraat.
4-8-1932 B Opgeheven; voor een groot deel vervangen door tramlijn 6, die nu via Coolsingel – Zeevischmarkt – Noordblaak is verlegd.
1-9-1937 B Ingesteld: Statenweg (doorsteek Bijlwerffstraat) – Statenweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat –   Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoofd – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
8-6-1939 B Route-verlenging: van Statenweg bij Bijlwerffstraat tot Statenweg bij doorsteek naar Cleijburchstraat.
21-9-1939 B Routewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer in het gebied tussen Noordblaak en Willemsbrug wordt richting Noordereiland (Prinsenhoofd) gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk.
30-11-1939 B Routewijziging: richting Statenweg wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teilingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
10-5-1940 B Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
1-6-1940 B Heringesteld op ingekorte route: Station Delftsche Poort n.z. – Spoorsingel – Walenburgerweg – Statenweg – keren bij Bijlwerffstraat – Statenweg – Stationssingel – Station Delftsche Poort n.z.; exploitatie als ringlijn.
14-9-1940 B Opgeheven.
1-12-1947 B Heringesteld: Statenweg (doorsteek Cleijburchstraat) – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Noordereiland (Sleephellingstraat bij Maaskade w.z.) (terug: Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
1-11-1953 B Lijnletteraanduiding B vervangen door lijncijferaanduiding 31.

 

Lijn C

27-5-1928 C Ingesteld: Groote Markt – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Beperkte dienst: uitsluitend dienst op dagen met druk vervoer (voornamelijk zaterdag en zondag). Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
12-8-1928 C M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
1-10-1928 C Opgeheven (einde tentoonstelling).
1-7-1934 C Ingesteld: Park (Westerlaan) – Westerlaan – Calandstraat – Veerhaven – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoofd – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Feijenoordstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
2-7-1934 C Van maandag t/m zaterdag tijdens de spitsuren wordt de route vanaf  Westerlaan verlengd via Westerkade naar Wagenveer (Parkkade).
1-10-1934 C Route verlengd (facultatief): Parkkade (Wagenveer) – Parkkade – Westerlaan enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Parkkade – Westerlaan wordt uitsluitend bediend gedurende de uren dat het Wagenveer (naar/van Charlois) door personenveerboten wordt vervangen.)
15-11-1934 C Routewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via linker rijstraat van Calandstraat. (I.v.m. slechte toestand van rechter rijstraat. Vermoedelijk tijdelijke maatregel!)
1-1-1935 C Op deze lijn wordt, net zoals op een aantal tramlijnen, een proef gehouden met het zogenaamde “sectietarief”.
30-9-1935 C Routewijziging: om verkeerstechnische reden wordt richting Noordereiland voortaan via de middenbaan van het Van Hogendorpsplein gereden in plaats van via zijde Bijenkorf.
18-10-1935 C Routewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat. (Definitieve routewijziging i.v.m. slechte toestand bestrating Feijenoordstraat.)
1-7-1936 C Routewijzigingen: er wordt gereden via Eendrachtsweg –  Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein  in plaats van via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel en via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat  – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd. (Op het Noordereiland wordt geen standpunt meer genomen.)
24-7-1936 C Routewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – :Prinsenhoofd – Maaskade w.z. hersteld; echter zonder aan het Prinsenhoofd standpunt te nemen.
3-8-1936 C Routewijziging: wederom wordt gereden via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat (nu eindpuntstandplaats) – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd (zonder eindpuntstandplaats).
8-8-1936 C Routewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – Prinsenhoord – Maaskade w.z. hersteld; nu weer met eindpuntstandplaats Prinsenhoofd (bij toegangsweg naar veerdienst); tevens richting Park c.q. Parkkade via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat.
1-9-1937 C Trajectdeel Beursplein – Noordereiland (Prinsenhoofd) vervalt. Komende vanaf Parkkade c.q. Park wordt vanaf Beursplein gereden via Westnieuwland – Groote Markt – Moriaansplein Lamsteeg (terug: Boerenvischmarkt – Moriaanstraat) – Kaasmarkt – Kipstraat – Achterklooster – St. Janstraat – Hugo de Grootstraat – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – 1e van Zoelenstraat – Wandeloordstraat –  Crooswijk (Kerkhoflaan bij ingang Algemene Begraafplaats) (terug: Kerkhoflaan – Rusthoflaan).
21-9-1939 C Routewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingsverkeer rond Beursplein wordt richting Crooswijk gereden via Beursplein – Gelderschekade – Gelderschestraat – Kolkkade – Westnieuwland in plaats van rechtstreeks Beursplein – Westnieuwland.
10-5-1940 C Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
20-12-1940 C Ingesteld: Overschie (Schielaan t.h.v. pand nr. 34*) – Schielaan – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein) (terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (*bij pand nr. 34  moet de bus terugsteken.)
1-5-1941 C Kleine verlenging in Overschie: van Schielaan naar Parallelstraat o.z.
1-2-1942 C Staking dienst op zon- en feestdagen.
2-3-1942 C Routeverlenging: Overschie (Burg. Baumannlaan) – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein* – Rotterdamsche Rijweg (terug: Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritsstraat – Burg. Baumannlaan) – Dorpsstraat – Delftweg enz. (*Pieter de Hoochplein=latere Saenredamplein.)
18-3-1942 C Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Delft wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Delftweg enz.
20-3-1942 C Eind-beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Achstraat. Richting Delft wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Defltweg enz.
20-3-1942 C Routewijziging: komende van de Rotterdamsche Rijweg wordt gereden via Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat – Overschie (Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat) in plaats van rondrijden via Rijsstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumanlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein.
15-5-1942 C Opgeheven; dienst overgedragen aan Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij (W.S.M.). (M.i.v. 14-12-2008 zal de R.E.T.-bus terugkeren op Delfts grondgebied met de nieuwe buslijn 40!)
1-3-1952 C Ingesteld: Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein* -Rijksweg – Abtsweg tot Aalkeetstraat – linksaf Ameidestraat – tijdelijke weg naar Oost-Sidelinge – Oost-Sidelinge – onderdoorgang Rijksweg – West-Sidelinge – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij de Hoornweg) (terug: Van Noortwijckstraat – Hoornweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Achstraat – Graswinckelstraat – West-Sidelinge). (Nieuwe lijn ingesteld ter bediening van uitbreiding Overschie (Kleinpolders Oost en West). *Blijdorpplein=latere Kleinpolderplein. In 1958 werd ten zuiden van het Schie-Schiekanaal een nieuw verkeersplein opengesteld dat de naam Blijdorpplein kreeg.)
30-5-1952 C Routewijziging: richting Overschie (Van Noortwijckstraat) wordt gereden via Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg – Abtsweg in plaats van via Rijksweg; richting Mathenesserplein wordt gereden via Abtsweg – Schansweg – Blijdorpplein in plaats van rechtstreeks Rijksweg – Blijdorpplein
1-11-1953 C Lijnletteraanduiding C vervangen door lijncijferaanduiding 32.

 

Lijn D

25-10-1928 D Ingesteld: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Schansweg – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Overschie (Schielaan nabij Rijksweg). (Vervangt motortramlijn Slagveld – Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat). *pand nr. 34 moet de bus worden teruggestoken. Dit is een buitenlijn,   daar het “dorp” Overschie nog een zelfstandige gemeente is. Pas op 1 augustus 1941 zal Overschie worden geannexeerd door Rotterdam.)
2-11-1928 D Routewijziging: er wordt gereden via Schieweg – nieuwe weg langs kanaal* – Blijdorpbrug – Rijksweg in plaats van via Schansweg. (*nieuwe weg langs kanaal=huidige Kanaalweg.)
2-4-1929 D Routewijziging: er wordt wederom via Schansweg gereden (in plaats van via nieuwe weg langs kanaal – Blijdorpbrug).
29-1-1931 D Routewijziging: via Nieuwe weg langs Kanaal (latere Kanaalweg) in plaats van Schansweg.
12-6-1931 D Eindpuntstandplaats Schielaan gewijzigd: voortaan wordt gekeerd bij eindhalte Schielaan vóór pand no. 35 met een beginhalte aan de overzijde. Er wordt dus niet meer doorgereden tot het einde van de Schielaan bij de Rijksweg.
20-4-1933 D Routewijziging: er wordt gereden via Schieweg – Stadhoudersweg – Statenweg o.z. (terug w.z.) – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Routewijziging i.v.m. bediening uitbreiding wijk Bergpolder.)
1-7-1934 D Routewijziging: er wordt gereden via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Statenweg – Statenweg o.z. in plaats van via Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Stadhoudersweg. (Routewijziging i.v.m. bediening nieuwe wijk Blijdorp.)
5-11-1934 D Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Schiekade tijdelijk verlegd via Slagveld – Diergaardelaan – Kruisstraat – Kruiskade (terug Kruiskade – Slagveld) – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Beukelsdijktunnel – Statenweg.
26-11-1934 D Routewijziging: er wordt gereden via Statenweg o.z. (terug w.z.) – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Het stukje Schieweg tussen Statenweg en Vroesenlaan wordt aan het verkeer onttrokken i.v.m. verdere ontwikkeling wijk Blijdorp.)
6-12-1934 D Normale route via Slagveld – Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Statenweg hersteld.
2-1-1935 D Route ingekort tot Raadhuisstraat bij Coolsingel; richting Overschie wordt gereden via Raadhuisstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent – Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat). (Inkorting i.v.m. bouw nieuwe Beursgebouw aan de Coolsingel.)
8-1-1935 D Begin-/eindpunt Raadhuisstraat bij Coolsingel teruggelegd naar Van Hogendorpsplein (eindhalte)/Coolsingel bij Passage (beginhalte). Komende van Overschie wordt dus weer de gehele Coolsingel afgereden tot het Van Hogendorpsplein.
24-4-1935 D Eindpuntstandplaats Coolsingel bij Passage tijdelijk verplaatst naar Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf. (M.i.v. 30-09-1935 definitief.)
25-4-1935 D Tijdens de spitsuren wordt de dienst versterkt met ritten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat (standplaats tussen Statenweg o.z. en w.z.).
30-9-1935 D Beginhalte Coolsingel bij Passage definietief verplaatst naar Van Hogendorpsplein (zie 24-04-1935).
1-7-1936 D Verlengd; volledige route is nu: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerfstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein; terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (Op woensdag en zondag worden enkele ritten in Delft verlengd naar het Sint Joris Gesticht. Tijdens de spitsuren worden versterkingsritten op trajectdeel Van Hogendorpplein – Bijlwerffstraat gereden, ook blijven diensten op “oude” traject Van Hogendorpsplein – Overschie (Schielaan) gehandhaafd. )
22-5-1937 D Routewijziging: Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Rotterdamscheweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamscheweg; tevens worden m.i.v. deze datum de op 25-04-1935 ingestelde versterkingsritten tussen Van Hogendorpsplein en Bijlwerffstraat, die tot nu toe alleen tijdens de spitsuren reden, uitgebreid tot de gehele dag.
1-9-1937 D Versterkingsrittten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat opgeheven. (Vervallen i.v.m. instelling nieuwe lijn B.)
16-11-1938 D Beginhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Passage; de eindhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf blijft gehandhaafd.
20-1-1939 D Eind- c.q. beginhalte Station Delft enigszins verplaatst.
7-9-1939 D Route verlengd: Witte Leeuwensteeg (bij Gerzon) – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel enz.; komende van Overschie wordt gereden via Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg.
30-11-1939 D Routewijziging: richting Overschie c.q. Station Delft wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teillingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
10-5-1940 D Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogsituatie.
19-5-1940 D Heringesteld: Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Overschie (Schielaan).
1-6-1940 D Route ingekort tot traject Station D.P. n.z. (Proveniersplein) – Overschie (Schielaan) resp. Station Delft.
1-10-1940 D Route ingekort tot traject Station D.P. n.z. – Overschie (Schielaan).
17-11-1940 D Routewijziging: Stationssingel – nieuw gedeelte Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg in plaats van via Stationssingel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg).
1-5-1941 D Route verlengd vanaf Schielaan naar Parallelstraat (bij Rijksweg).
7-11-1941 D Route ingekort: Klein Coolstraat – Spoorsingel w.z. – Statensingel o.z. – Schepenstraat – Walenburgerweg enz.; komende van Overschie wordt gereden via Walenburgerweg – Baljuwstraat – Klein Coolstraat.
26-11-1941 D Routewijziging: er wordt gereden via Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
1-2-1942 D Route ingekort: Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz.; komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan; tevens wordt m.i.v deze datum de dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
2-3-1942 D Routewijziging: er wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat*1 – Prins Mauritssingel – Overschie (Burg. Baumannlaan; terug: Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein*2 – Rotterdamsche Rijweg). (*1: Rijstraat werd later onderdeel van Prins Mauritssingel. *2: Pieter de Hoochplein is huidige Saenredamplein.)
18-3-1942 D Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komenden van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
20-3-1942 D Eind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat. Richting Bentincklaan wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
15-5-1942 D Begin-/eindpunt Bentincklaan verplaatst naar Klein Coolstraat. Komende van Oversche wordt gereden via Vroesenlaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Walenburgerweg – Stationssingel – Spoorsingel – Klein Coolstraat. Richting Overschie wordt gereden via Klein Coolstraat – Baljuwstraat – Walenburgerweg – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan enz.
19-11-1942 D Begin-/eindpunt Klein Coolstraat verplaast naar Statenweg bij Bentincklaan (eindhalte) en Bentincklaan tussen Statenweg en Paetsstraat (beginhalte). Komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg; richting Overschie wordt gereden via Statenweg – Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz. (Herstel route zoals ingesteld per 01-02-1942.)
25-3-1943 D Eindhalte Statenweg bij Bentincklaan verplaatst naar Bentincklaan bij Statenweg (bij beginhalte).
6-12-1943 D Routewijziging: richting Overschie via Bentincklaan – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat (terug: Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan).
1-8-1944 D Begin-/eindpunt in Overschie verplaatst van Pieter van Aschstraat naar Prof. Bolklaan bij Torenlaan. Komende van de Bentinkclaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Prof. Bolklaan tot Torenlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Torenlaan – Hogenbanweg – Rotterdamsche Rijweg enz. Ook de stookplaats t.b.v. de houtgasgeneratoren wordt naar dit nieuwe begin-/eindpunt verplaatst.
7-9-1944 D Opgeheven.
15-10-1945 D Heringesteld: Bentincklaan – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg z.z. – Blijdorpbrug – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Overschie (Schielaan bij pand no. 34). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
1-3-1946 D Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 D M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
21-3-1947 D Routewijziging: Statenweg – Cleyburchstraat – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
7-7-1947 D Route verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Diergaardesingel (terug: Diergaardesingel – Stationsweg – hulpweg langs postkantoor Station D.P. – Stationsplein) – Statentunel – Statenweg (secundair) – Statenweg – Cleyburchstraat enz. (*Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
30-10-1950 D Routewijziging: richting Overschie via Stationsplein – hulpstraat langs postkantoor Station D.P. – Conradstraat. – Diergaardesingel in plaats van rechtstreeks Stationsplein – Diergaardesingel.
15-1-1951 D Routewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Stationsplein in plaats van via hulpweg langs postkantoor Station D.P.).
15-5-1951 D Routewijziging: richting Overschie via Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Châlonsstraat – Schielaan in plaats van rechtstreeks Schielaan; in de Châlonsstraat bij de Schielaan is een nieuwe eindhalte ingesteld; op de Schielaan een nieuwe beginhalte. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer teruggestoken te worden op de Schielaan.)
1-3-1952 D Routewijziging: richting Station D.P. via Rotterdamse Rijweg – West-Sidelinge – Burg. de Josselin de Jonghlaan – Rijksweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamse Rijweg – Rijksweg.
5-5-1952 D Routewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Weena – Stationsplein in plaats van via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat.
19-5-1952 D Routewijziging: richting Overschie via Stationsplein – Weena – Diergaardesingel in plaats van via hulpstraat – Conradstraat.
30-5-1952 D Routewijziging: rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan – Blijdorpplein in plaats van via West-Sidelinge; ook richting Overschie overeenkomstig gewijzigd doch dan in omgekeerde volgorde.
1-11-1953 D Lijnletteraanduiding D vervangen door lijncijferaanduiding 33.

Lijn E

25-4-1930 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
4-5-1930 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
17-4-1931 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
27-4-1931 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
29-4-1932 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
8-5-1932 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
5-5-1933 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
14-5-1933 E Opgeheven (einde tentoonstelling).
29-9-1933 E Ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Beurs Dameskroniek.)
8-10-1933 E Opgeheven (einde beurs).
1-7-1936 E Ingesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: niet alle diensten rijden via Hoogvliet. Dit is de eerste verbinding met de petrochemische bedrijven bij Pernis (raffinaderij B.P.M., later Shell).)
1-9-1937 E Ingesteld: tweede lijn E!: De Savornin Lohmanlaan (bij Berkelschelaan) – De Savornin Lohmanlaan – Bergschelaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Beukelsdijktunnel* – Beukelsdijk – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan – Westersingel (terug: Westersingel – Eendrachtsweg – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan) – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein. (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
25-9-1937 E Lijn E Charlois – Vondelingenplaat opgeheven (gecombineerd met lijn F tot nieuwe lijn F).
20-12-1939 E Verlengd: Berkelschelaan (Lischplein) – Berkelschelaan – De Savornin Lohmanlaan enz.
10-5-1940 E Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
1-5-1942 E Ingesteld: Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingscheveer – Nijverheidstraat – Ketenschedijk – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). (Explotatie van een nieuwe “buitenlijn”,   voorheen geëxploiteerd werd door de “Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkoope Autobusdiensten”, afgekort M.E.G.G.A. De M.E.G.G.A. heeft na afstoting van de lijndienstactiviteiten nog jarenlang bestaan als touringcarbedrijf en reisbureau. Naast diensten Oostplein – Capelle worden ook verkorte ritten gereden op trajectdeel Oostplein – Kralingscheveer. Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
7-9-1944 E Opgeheven.
3-9-1945 E Heringesteld volgens route 01-05-1942. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen. Lijn E is de eerste na de oorlog heringestelde R.E.T.-buslijn.)
1-3-1946 E Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 E M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
30-4-1946 E Verkorte ritten naar/van Kralingscheveer verlengd: Schaardijk – IJsselmondselaan – Kralingscheveer (IJsselmondselaan bij Neushoornstraat). (Op de Ijsselmondselaan bij de Neushoornstraat dient te worden teruggestoken.)
26-1-1949 E Verlengd: Station Blaak (standplaats w.z.) – onder spoorviaduct door – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein enz.
1-2-1953 E In verband met de watersnoodramp wordt buslijn E tot nader order geheel gestaakt.
4-2-1953 E Weer ingesteld met tijdelijke twee aparte diensten: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat (werf Vuyk); Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat).
3-4-1953 E Normale route hersteld: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – Ijsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel en verkorte diensten Station Blaak w.z. – normale route – Kralingseveer – Ijsselmondselaan – Zebrastraat – Buffelstraat – Kralingseveer (Neushoornstraat; terug Neushoornstraat – Ijsselmondselaan).
8-9-1953 E Gesplitst in twee diensten: Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens IJsselmondselaan – // ‘s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Alexanderstraat – Wilhelminastraat – Frederik Hendrikdstraat – Waterloostraat – Capelle aan den IJssel (Waterloostraat bij Oude Plaats; terug: Waterloostraat – Alexanderstraat). / Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens via IJsseldijk – Nijverheidstraat – Nijverheidstraat (Veer van de Ruit*). (*Veer van de Ruit=exploitant veerdienst naar/van Krimpen aan den IJssel. Splitsing i.v.m. langdurige stremming Ketensedijk.)
1-11-1953 E Lijnletteraanduiding E vervangen door lijncijferaanduiding 34.

Lijn F

16-2-1929 F Ingesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). (Op verzoek van schippers in de Waalhaven heeft deze dienst reeds enkele dagen tevoren ook reeds gereden. De dienst wordt grotendeels onderhouden met gehuurde bussen.)
21-8-1929 F M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
4-9-1929 F Gedeeltelijk exploitatie met gehuurde bussen i.v.m. versterking buslijn D als gevolg van jubileumfeesten in Overschie.
7-9-1929 F Volledige exploitatie met eigen bussen.
24-3-1930 F Eindpuntstandplaats Vlaskade enigszins gewijzigd. (Teneinde passagiers een makkelijker overstap op tramlijn 2 te kunnen bieden.)
1-10-1934 F Route verlengd: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade enz.
15-7-1935 F Route verlengd: Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat). (Verlenging mogelijk gemaakt na overname gedeelte R.T.M.-buslijn Rotterdam (Rosestraat) – Pernis. Vervoergebied overdragen i.v.m. annexatie van Pernis (en Hoogvliet) door gemeente Rotterdam. Beperkte dienst: op zon- en feestdagen wordt slechts gereden op “oude” traject Charlois – Heijplaat.)
28-7-1935 F M.i.v. deze datum wordt trajectdeel Heijplaat – Pernis ook op zon- en feestdagen bereden.
25-9-1937 F Gecombineerd met lijn E: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Ring – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes (Hoogvliet) – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte diensten: Charlois – Heijplaat (Rondoplein) en Charlois – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat); deze rijden vanaf Pastoriedijk rechtstreeks naar Burg. van Esstraat.)
10-1-1938 F Routewijziging: rechtstreeks Vondelingenweg i.p.v. rondje via Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes nabij Hoogvliet – Vondelingenweg.
14-5-1939 F Diensten aangevuld met facultatieve ritten Charlois (Vlaskade) – Quarantaine Inrichting Heijplaat. Deze diensten volgen bestaande route tot de Heyschedijk bij Quarantaineweg, vervolgens via Quarantaineweg naar ingang Quarantaine Inrichting Heijplaat. (Beperkte dienst: alleen tijdens bezoekuren.)
10-5-1940 F Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
1-6-1940 F Heringesteld: Heijplaat (Veer) – Heijplaatweg – Heijplaatstraat – Rondolaan – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
00-00-1941 F Routewijziging: richting Heijplaat verlegd via Burg. van Esstraat – Ring – Heyschedijk in plaats van via Pastoriedijk. Eindpuntstandplaats Pernis van Ozingastraat verplaatst naar Burg. Van Esstraat voorbij Ozingastraat).
1-2-1942 F Staking dienst op zon- en feestdagen.
3-2-1943 F Routewijziging: richting Pernis verlegd via Heyschedijk – Ring – Pernis (Ring bij Murraystraat; terug: Ring – Murraystraat – Burg. van Esstraat – Pastoriedijk – Heyschedijk enz.
7-9-1944 F Opgeheven.
3-12-1945 F Heringesteld: Heijplaat (Veer) – Heijplaatweg – Heijplaatstraat – Alwinastraat – Rondolaan – Heyschedijk – Pastoriedijk – Ring – Murraystraat – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
1-3-1946 F Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 F M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
6-1-1947 F Route verlengd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondolaan – Heyschedijk enz.; het trajectdeel Heijplaat (Veer) – Rondolaan vervalt hiermee.
14-4-1947 F Route grotendeels gewijzigd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
3-2-1948 F Eindpuntstandplaats Pernis verplaatst van Ozingastraat naar Burg. van Esstraat bij Ozingastraat.
14-6-1948 F Route verlengd: Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Vooroorlogse verbinding met Vondelingenplaat weer hersteld.)
1-4-1949 F Splitsing in aparte lijnen F1 en F2: Lijn F1: Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Vlaskade – Doklaan – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: ook diensten op trajectdeel Schonebergerweg – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat).) / (Lijn F2: route als lijn F1 doch rechtstreeks via Waalhaven z.z. – Vondelingenweg. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren.)
15-5-1949 F Routewijziging: Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. in plaats van via Vlaskade – Doklaan. (Routewijziging i.v.m. verlegging eindpuntlus tramlijn 2 van Vlaskade naar Grondherenstraat.)
8-9-1949 F Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg – Wolphaertsbocht – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
19-5-1951 F Routewijziging: verkorte ritten naar naar/van Pernis van lijn F1 richting Pernis verlegd via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandstraat in plaats van rechtstreeks Burg. van Esstraat. (Verlegging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer te worden teruggestoken op de Burg. van Esstraat bij de Ozingastraat. In de Vrijlandtstraat is de nieuwe eindhalte gesitueerd.)
6-1-1953 F Routewijziging lijn F1: Vondelingenweg – Noordzijsedijk – Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg – Noordzijsedijk – Vondelingenweg in plaats van rechtstreeks Vondelingenweg. (Verlegging om de eerste nieuwbouw van “satelietstad” Hoogvliet te bedienen.)
28-2-1953 F Routewijziging lijn F1: het “rondje via Hoogvliet”: Voorweg – Nieuw Engeland – Achterpad – Meeuwenwetering – Voorweg in plaats van via Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg; de route is dus omgedraaid.
15-8-1953 F Routewijziging lijn F1: Vondelingenweg – Aveling – Voorweg in plaats van via Noordzijsedijk. (Een gedeelte van de Noordzijsedijk vervalt i.v.m. verdere uitbreiding van Hoogvliet.)
1-11-1953 F Lijnletteraanduidingen F1 en F2 vervangen door lijncijferaanduidingen 35 en 36.

Lijn G

26-7-1948 G Ingesteld: Randweg (doorsteek bij Beijerlandselaan tussen Randweg w.z. en o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Sportsingel z.z. (terug n.z.) – Sportsingel (Wielrenstraat). (Dit is de eerste nieuwe na-oorlogse buslijn van de R.E.T. en bedient het in de oorlogsjaren verrezen Sportdorp, ook wel Stadionwijk genoemd.)
7-12-1948 G Verlengd: Hillevliet (kop van Hillevliet bij Putsebocht) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) enz.
1-11-1953 G Lijnletteraanduiding G vervangen door lijncijferaanduiding 37.

Lijn H

1-12-1929 H Ingesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat (terug: Schippersstraat – Haspelstraat – Boschpolderstraat – Boschpolderplein) – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Heemraadssingel o.z. – Graaf Florisstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel* – Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel w.z. – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Kabeljauwschestraat – Heer Vrankestraat (terug: Heer Vrankestraat – Hoekschestraat – Soetendaalscheweg). (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper huidige Statentunnel. Dienst wordt ten dele onderhouden met gehuurde bussen.)
25-4-1930 H In verband met de bloemententoonstelling in de Nenijto worden extra diensten ingelegd.
4-5-1930 H De extra diensten i.v.m. de bloemententoonstelling vervallen.
14-6-1930 H M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
12-6-1931 H Routewijziging: i.v.m. verplaatsing van eindpuntstandplaats Heer Vrankestraat bij standplaats tramlijn 3 aldaar wordt richting Heer Vrankestraat gereden via Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat in plaats van via Kabeljauwschestraat; richting Boschpolderplein wordt gereden rechtstreeks Soetendaalscheweg – Bergweg in plaats van via Hoekschestraat – Soetendaalscheweg.
2-12-1935 H Tijdelijke splitsing in twee delen i.v.m. afsluiting Beukelsdijktunnel: Boschpolderplein – Henegouwerplein en Stationssingel – Bergweg.
14-12-1935 H Weer doorgaande exploitatie Boschpolderplein-Bergweg.
22-2-1937 H Routewijziging: richting Heer Vrankestraat wordt gereden via Spoorsingel o.z. in plaats van via w.z.
10-5-1940 H Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
3-7-1940 H Heringesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat (terug Haspelstraat – Boschpolderstraat) – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat – Groenlandstraat – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Graaf Floriszstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel – Stationssingel – Spoorsingel – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg (terug direct Bergweg).
17-11-1940 H Routewijziging: Beukelsdijktunnel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg) – Walenburgerweg – nieuw gedeelte Stationssingel – Stationssingel in plaats van rechtstreeks Beukelsdijktunnel – Stationssingel.
1-11-1941 H Routewijziging: rechtstreeks Walenburgerweg in plaats van via Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel o.z. (terug w.z.).
7-11-1941 H Routewijziging: i.v.m. werkzaamheden bij Station Delftsche Poort tijdelijk via Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg.
26-11-1941 H Routewijziging: rechtstreeks Statenweg – Walenburgerweg in plaats van Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg.
22-1-1942 H Tijdelijk opgeheven. (Aanvankelijk i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden.)
1-2-1942 H Definitief opgeheven. (I.v.m.gebrek aan brandstoffen en materialen.)
15-6-1950 H Ingesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Oudehoofdplein – Spanjaardsbrug – Spaansekade – Roobrug – Groenendaal (terug: Groenendaal – Oostplein – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade) – Blaak – Schiedamse Vest – Witte de Withstraat – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan – Rochussenstraat – weg naar ingang tentoonstelling – Dijkzigt (tentoonstelling “ Rotterdam Ahoy”, deze wordt gehouden op terrein van latere (Academisch) Ziekenhuis Dijkzigt; thans Erasmus Medisch Centrum.) De dienst rijdt dagelijks van ca. 10.00 tot 23.00 uur.
16-8-1950 H Opgeheven (einde tentoonstelling).

Lijn I

29-11-1952 I Ingesteld: Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Wagnerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – P.K. Drossaartstraat – Maassluissedijk – Burg. Pruissingel – Soendalaan – Insulindesingel – Bilitonlaan – Vondellaan – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Van Schravendijkplein – Broekweg – Westlandseweg – Schiedamsedijk – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Kethelweg – Van Hogendorplaan – Parkweg – Iepestraat – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Binnensingel – 1e Van Leyden Gaelstraat – brug over Oudehaven – Parallelweg – Station Vlaardingen. (Deze lijn is Vlaardingen’s eerste R.E.T.-stadsbuslijn. De lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn, uitsluitend in de hierboven vermelde richting.)
1-11-1953 I Lijnletteraanduiding I vervangen door lijncijferaanduiding 38.

Lijn K

23-6-1930 K Ingesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Thomas à Kempisstrraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat – Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rubenslaan; terug: West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan). (Stadslijn Schiedam, voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
14-9-1931 K Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan) – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat – West Frankelandschestraat – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein).
1-12-1933 K Routewijziging: Nassaulaan – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat).- Sint Liduïnaplein.
3-4-1937 K Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan in plaats van via Oranjestraat – (oude) brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan.
9-8-1938 K Tijdelijke routewijziging: richting Rubensplein wordt gereden via Nieuwe Haven – Sint Liduïnastraat – Van Smaleveldstraat; richting Station Schiedam wordt gereden via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat.
13-3-1939 K Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – nieuwe brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven in plaats van via Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven.
1-5-1939 K Routewijziging: Nieuwehaven – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat in plaats van via Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Burg. Knappertlaan.
1-6-1939 K Routewijziging: Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein.
3-12-1939 K ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat worden enkele “interlokale” ritten ingelast op het traject Coolsingel bij Passage – Station Schiedam.
10-5-1940 K Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
23-5-1940 K Heringesteld.
29-5-1940 K Op last van de Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
29-7-1940 K Heringesteld op ingekort traject Station Schiedam – Schiedam (Koemarkt bij tramhalte).
5-8-1940 K Normale route Station Schiedam – Rubensplein hersteld. (Ingevolge een besluit van de Commissie Vergunningen Personenvervoer wordt de lijn nu gezamenlijk met N.V. Autobusonderneming V.d. Ende geëxploiteerd, dit als compensatie voor de intrekking van de vergunning van de lijn Rotterdam – Schiedam van deze ondernemer.Eén op de drie ritten wordt verzorgd door V.d. Ende.)
1-1-1941 K Exploitatie weer uitsluitend door R.E.T.
1-2-1942 K Staking dienst op zon- en feestdagen.
25-6-1942 K De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
1-11-1943 K Opgeheven.
2-12-1946 K Heringesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Jan van Avennestraat – West Frankelandschestraat (terug: West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Burg. Knappertlaan) – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
28-11-1950 K Routewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
1-3-1951 K Routewijziging: in beide richtingen via Prof. Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat in plaats van Singel – Emmaplein – Broersvest.
1-4-1952 K M.i.v. deze datum in exploitatie als ringlijn: Station Schiedam (Stationsplein) – Prof. Kamerling Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – West Frankelandsestraat – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Van Swindensingel – Van Swindenstraat – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Schiedam (Stationsplein). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rubensplein. )
1-11-1953 K Lijnletteraanduiding K wordt vervangen door lijncijferaanduiding 39.

Lijn L

23-6-1930 L Ingesteld: Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rembrandtlaan) – West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Thomas à Kempisstraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven –Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
14-9-1931 L Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Rubensplein) – Rembrandtlaan – West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein).
1-10-1933 L Opgeheven.
28-8-1938 L Ingesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Grindweg – Dorpsstraat – Straatweg/Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*1) – Kootschekade – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat (Overschie) – Schiedamsche Schie – Stationsplein – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk*2). (Deze echte “buitenlijn” rijdt door de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schiedam en Kethel-Spaland en komt niet op Rotterdams grondgebied. De lijn is voorheem geëxploiteerd door ondernemer H. van Dam uit Overschie, opererende onder de naam Autodienst “De Halve Maen”. De bovengenoemd gemeenten Hillegersberg en Overschie worden in 1941 geannexeerd door Rotterdam, terwijl de gemeente Kethel-Spaland voor het grootste deel bij Schiedam wordt gevoegd en een klein stukje bij Rotterdam. Beperkte dienst: het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) wordt slechts 2x per dag gereden. Alle overige diensten van/naar Kootschekade. )
26-9-1938 L Volledige exploitatie met eigen bussen.
20-3-1939 L De 2x per dag gereden ritten op het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) vervallen.
15-5-1939 L Routewijziging: Emmaplein – Broersvest – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Dam – Kethelstraat – Damlaan in plaats van via Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest.
1-8-1939 L Ingekort: tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Rozenburgerplein – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
10-5-1940 L Om ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
22-5-1940 L Heringesteld: Hillegersberg (Kootschekade) – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat – Schiedamsche Schie – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Korte Kam – Dam – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (R.K. kerk).
1-6-1940 L Route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
5-8-1940 L Normale route Hillegersberg (Kootschekade) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk) hersteld.
1-10-1940 L Wederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
29-6-1941 L Route verlengd: Overschie (Parallelstraat bij Rijksweg) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
1-2-1942 L Wederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk); tevens m.i.v. deze datum staking diensten op zon- en feestdagen.
25-6-1942 L De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest. I.v.m. verplaatsing stookplaats worden eind- en beginhalte op Broersvest omgewisseld: oude eindhalte Broersvest bij Hema wordt beginhalte; de oude beginhalte Broersvest bij Passage wordt eindhalte.
7-9-1944 L Opgeheven.
21-1-1946 L Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Kethelstraat – Damlaan – Schiedamscheweg – Kethelweg – Kerkweg – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk*). Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen. *bij de R.K. kerk dient te worden teruggestoken.
1-3-1946 L Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 L M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
2-12-1946 L Verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
1-4-1949 L Route verlengd: Hillegersberg (Kootsekade bij remise Hillegersberg*) – Kootsekade – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – Schielaan (terug: Schielaan – Zestienhovensekade) – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein enz. (Met deze verlenging is het vooroorlogse traject weer hersteld. *bussen keren aan het einde van de Kootsekade bij de Bergse Rechter Rottekade.)
19-5-1951 L Bij de standplaats Kethel (R.K.-kerk) dient voortaan via het pleintje voor de kerk te worden rondgereden in plaats van terugsteken. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
01-07-1952? L Routewijziging: Dam – Vlaardingenstraat – Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan in plaats van via Dam – Kethelstraat – Damlaan. (Bediening eerste gedeelte nieuwe wijk Nieuwland.)
1-11-1953 L Lijnletteraanduiding L vervangen door lijncijferaanduiding 40.

Lijn M

23-6-1930 M Ingesteld: Station Schiedam (Stationsplein ) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
1-10-1933 M Route ingekort tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein).
1-5-1939 M Route grotendeels gewijzigd in in exploitatie als ringlijn: Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis) – Lange Kerkstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rozenburgerplein.)
1-8-1939 M Route ingekort tot ringlijn Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein) – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
3-12-1939 M ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat worden enkele “interlokale” ritten ingelast op het traject Coolsingel bij Passage – Schiedam (Rozenburgerplein).
10-5-1940 M Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
23-5-1940 M Heringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Willemskade – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest); exploitatie als ringlijn.
29-5-1940 M Op last van Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
29-7-1940 M Heringesteld.
10-12-1940 M Beginhalte Broersvest tramhalte verplaatst naar halte Broersvest van lijn L.
1-2-1942 M Opgeheven.
2-10-1947 M Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z.   Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat).
14-6-1948 M Route verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
1-11-1949 M Routewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
1-11-1953 M Lijnletteraanduiding M wordt vervangen door lijncijferaanduiding 41.

Lijn N

8-5-1932 N Ingesteld: Wilhelminakade (bij veerdienst) – Parallelweg – Hillelaan – Pretorialaan – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Groene Hilledijk – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Beukendaal – Beukendaal (Bongert).
1-3-1933 N Opgeheven.
8-4-1942 N Ingesteld: Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuyplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet w.z. – Boergoenschevliet w.z. (bij Van Blommesteynweg). (Eerste buslijn via enkele maanden tevoren in gebruik genomen Maastunnel.)
1-10-1942 N Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
18-1-1943 N Opgeheven. (Nog in 1943 wordt begonnen tot ombouw trolleybuslijn. M.u.v. drie omgebouwde bussen en wat proefritten is het in Rotterdam nooit gekomen van trolleybusexploitatie. De trolleybovenleiding wordt in het voorjaar van 1946 verwijderd en aan Groningen verkocht.))
18-3-1946 N Heringesteld: Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet w.z. – Boergoenschevliet w.z. (bij Van Blommesteyweg). M.i.v. 24-03-1946 zal ook deze lijn op zon- en feestdagen worden geëxploiteerd.
26-1-1949 N Routewijziging: Rochussenstraat – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel in plaats van via ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein.
8-9-1949 N Routeverlenging en routewijziging, volledige route is nu: Rochussenstraat (Westersingel) – Rochussenstraat (terug Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet bij Kromme Zandweg.
1-11-1953 N Lijnletteraanduiding N vervangen door lijncijferaanduiding 42.

Lijn P

31-8-1941 P Ingesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg) – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen-Vlaardinger Ambacht (Anth. Knottenbeltsingel; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein).   (Tweede R.E.T.-buslijn naar Vlaardingen, voorheen geëxploiteerd door de Algemeene Vlaardingsche Auto Maatschappij, afgekort A.V.A.M. die in 1940 overgenomen is door de N.V. E.V.A.G. te Vlaardingen. Vlaardinger Ambacht is tot medio 1941 nog een zelfstandige gemeente en wordt dan geannexeerd door Vlaardingen.)
1-2-1942 P Dienst op alle lijnen (C, D, F, K, L, P, S, T en V) op zon- en feestdagen gestaakt.
25-6-1942 P De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
15-9-1942 P Routewijziging: Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat – Binnensingel (terug: Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg) in plaats van via Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg).
1-11-1943 P Route verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
7-9-1944 P Opgeheven.
15-8-1946 P Heringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Emmaplein – Emmastraat – Julianasingel (terug: Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk) – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg – Emaus – Kortedijk – Schiedamschedijk).
29-11-1952 P Routewijziging: Schiedamsedijk – Van Hogendorplaan –Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Anth. Knottenbeltsingel in plaats van via Emmaplein – Emmastraat – Julianasingel (terug: Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg). (Routewijziging om nieuwbouw Vlaardinger Ambacht beter te kunnen bedienen.)
1-11-1953 P Lijnletteraanduiding P vervangen door lijncijferaanduiding 43.

Lijn R

21-6-1939 R Ingesteld: Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel/Van Hogendorpsplein (Bijenkorf) – Karrensteeg – Zeevischmarkt – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: direct Van Hogendorpsplein) – Coolsingel – Aert van Nesstraat – Nadorststraat – Van Oldenbarneveltstraat (terug: Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel) – Jacobusstraat – Binnenweg (terug: Binnenweg – Mauritsstraat – Van Oldenbarneveltstraat) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug* – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt – Broersvest – Emmaplein – Singel – Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein; terug: Stationsplein – Singel). (Interlokale lijn, voorheen geëxploiteerd door ondernemer A. Munnik te Schiedam onder de naam “Treindienst”. Beperkte dienst: op het trajectdeel tussen Diergaardelaan en Van Hogendorpsplein wordt slechts enkele ritten rijden ’s morgens vroeg, uitsluitend richting Schiedam. ’s Avonds laat slechts enkele ritten in tegenrichting. *indien de Lage Erfbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is dient richting Schiedam te worden gereden via Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg – Rochussenstraat – Pieter de Hoochbrug – Pieter de Hoochweg – Dunantstraat – Coolhaven – Havenstraat – Aelbrechtsbrug; richting Coolsingel/Diergaardelaan wordt dan gereden via Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Coolhaven – Dunantstraat – Pieter de Hoochweg – Pieter de Hoochbrug – Heemraadssingel o.z. – Nieuwe Binnenweg.)
7-9-1939 R Eindpuntstandplaats Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Sint Laurensstraat (Passage).
3-12-1939 R Opgeheven.
22-5-1940 R Ingesteld: Westzeedijk – Scheepstimmermanslaan (terug: Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westzeedijk) – Westplein – Westerstraat – Willemsplein – Stokkenbrug – Leuvehaven w.z. – Leuvebrug – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein. (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming Willemsbrug voor tramverkeer.)
22-6-1940 R Opgeheven (tramverkeer via Willemsbrug hersteld).
28-11-1950 R Ingesteld: Heemraadssingel w.z. – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug: direct Heemraadssingel w.z.) – Burg. Meineszlaan – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein – Singel (terug: Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan) – Schiedam (Emmaplein). (Nieuwe lijn speciaal ingesteld om de nieuwe wijk Oud-Mathenesse te bedienen.)
1-4-1953 R Kleine routewijziging: richting Heemraadssingel wordt eveneens via Stationsplein gereden in plaats van direct Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan.
1-11-1953 R Lijnletteraanduiding R vervangen door lijncijferaanduiding 44.

Lijn S

1-1-1941 S Ingesteld: Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*) – Kootschekade – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – De Villeneuvestraat – Acacialaan – Lindesingel – Schiebroek (Adrianalaan). (Nieuwe “buitenlijn”, voorheen geëxploiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D./N.A.D. De lijn voert over grondgebied van de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek, dit nog tot 1 augustus 1941, datum waarop deze gemeenten geannexeerd worden door Rotterdam. )
1-2-1942 S Staking dienst op zon- en feestdagen.
2-3-1942 S Route ingekort tot traject Hillegersberg (Kootschekade) – Schiebroek (Adrianalaan bij Kastanjesingel).
1-7-1942 S Route verlengd: Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Schiebroek (Kastanjesingel bij Eikenlaan*; terug: Kastanjesingel z.z. – Adrianalaan). (*Eikenlaan=huidige Larikslaan.)
7-9-1944 S Opgeheven.
21-1-1946 S Heringesteld volgens route 01-07-1942. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
1-3-1946 S Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 S M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
13-4-1950 S Route verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Tollensstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollenstraat – Noordsingel w.z.) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg enz. (Met deze verlenging heeft het lang verwachte herstel plaatsgevonden van de verbinding stadscentrum – Schiebroek, zoals die tot 10-05-1940 ook werd verzorgd door de T.O.D./N.A.D. Deze maatschappij had een eindpunt aan het Galerij nabij de Pompenburgsingel. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
29-11-1952 S Routeverlenging, volledige route is nu: Station Delftse Poort (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Tollenstraat – Noordmolenstraat (terug Jacob Catsstraat – Erasmusstraat) – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Bergwegbrug – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – Kastanjesingel – Schiebroek (Kastanjeplein).
1-11-1953 S Lijnletteraanduiding S vervangen door lijncijferaanduiding 45.

Lijn T

9-8-1937 T Ingesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Burg. le Fèvre de Montigylaan) – Grindweg – Molenlaan – Rechter Rottekade* – brug over Rotte – Terbregscheweg – Terbregge (Ommoordscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxpoiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D/N.A.D. Dienst wordt onderhouden met bussen van deze ondernemer. Voert geheel over grondgebied gemeente Hillegersberg. Beperkte dienst: ’s morgens vroeg één “interlokale” rit op het traject Hofplein (Galerij) – Strooveer – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel – Bergweg – Straatweg – Dorpsstraat – Grindweg – normale route naar Terbregge. ’s Nachts wordt deze rit in omgekeerde richting gereden.)
26-9-1938 T M.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
5-8-1939 T Kleine routewijziging: via nieuwe Prinses Irenebrug (over Rotte). Tevens in Terbregge ingekort tot Terbregscheweg t.o. Prinses Irenebrug)*.   (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
10-5-1940 T Vanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
3-7-1940 T Heringesteld: Hillegersberg (Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg) – Burg. de Villeneuvesingel – Molenlaan (terug: Molenlaan – Grindweg – Burg. le Fèvre de Montignylaan) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregge t.o. Prinses Irenebrug*). (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
1-11-1940 T Opgeheven.
16-11-1940 T Heringesteld : Hillegersberg (Burg. Le Fèvre de Montignylaan) – Villeneuvesingel (terug Grindweg) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregscheweg). Op deze lijn rijden bussen met houtgas-generatoren.
1-2-1942 T Staking dienst op zon- en feestdagen.
7-9-1944 T Opgeheven.
21-1-1946 T Heringesteld volgens route 03-07-1940. (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
1-3-1946 T Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 T Op alle buslijnen (D, E, F, L, S. T en V) wordt m.i.v. deze datum ook weer dienstgedaan op zon- en feestdagen.
1-10-1948 T Eindpuntstandplaats Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg verplaatst naar pleintje, gelegen tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan. Na vertrek van de beginhalte aldaar wordt gereden via Burg. le Fèvre de Montignylaan – Grindweg – Molenlaan in plaats van via Burg. de Villeneuvesingel.
1-11-1953 T Lijnletteraanduiding T vervangen door lijncijferaanduiding 46.

Lijn U

15-3-1951 U Ingesteld: Groenezoom (bij Reineveld) – Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof – Charloisse Lagedijk – Zuider Begraafplaats* (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend gedurende openingstijden begraafplaats. *er wordt gereden tot het in de oprijlaan gelegen pleintje.)
8-11-1951 U Routewijziging: Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Charloisse Lagedijk in plaats van via Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof. (Er wordt nu niet meer Tuindorp De Vaan gereden.)
24-5-1952 U Route geheel gewijzigd: Wanstraat* (bij Strevelsweg) – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg – Vinkenbaan z.z. – Oldegaarde (primair) – Langenhorst – Nederhorst – Eigelhorst – Binkhorst – Langenhorst – Oldegaarde (secundair) – Vinkenbaan z.z. – Dordtsestraatweg – Wanstraat (bij Strevelsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen aan de Wanstraat bij Strevelsweg. Geeft nu verbinding met nieuwe wijk Zuidwijk. *Wanstraat=nu niet meer bestaand straatje tussen Dordtsestraatweg en Strevelsweg, dat was gesitueerd ongeveer t.h.v. het huidige verpleeghuis “Simeon en Anna”.)
18-11-1952 U Routewijziging: 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan) – Beijerlandselaan (terug: Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat) – Groene Hilledijk – Vinkenbaan z.z. enz. in plaats van via Wanstraat – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg (terug: Dordtsestraatweg – Wanstraat) – Vinkenbaan z.z. enz. (Rijdt nu dus als ringlijn 2e Rosestraat – Zuidwijk – 2e Rosestraat.)
1-11-1953 U Lijnletteraanduiding U vervangen door lijncijferaanduiding 47.

Lijn V

1-1-1941 V Ingesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Vlaardingen (Hoflaan; terug: Hoflaan –   Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxploiteerd door de combinatie N.V. E.V.A.G/N.V. Vlaardingsche auto-omnibus Maatschappij V.A.O.M. Dit is de eerste R.E.T.-buslijn naar/van Vlaardingen.)
1-2-1942 V Staking dienst op zon- en feestdagen.
25-6-1942 V De stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
15-9-1942 V Routewijziging: richting Vlaardingen wordt gereden via Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat – Hoflaan in plaats van omgekeerde richting; richting Schiedam wordt gereden via Hoflaan – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk in plaats van omgekeerde richting.
7-9-1944 V Opgeheven.
3-12-1945 V Heringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat (terug Schiedamscheweg) – Vlaardingen (Hoflaan). Rijdt niet op zon- en feestdagen.
1-3-1946 V Op werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946 V M.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen.
1-11-1953 V Lijnletteraanduiding V vervangen door lijncijferaanduiding 48.

Lijn W

8-3-1949 W Ingesteld: Beukendaal (plantsoen bij Groenezoom) – Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Zuidplein – Goereesestraat (terug: Goereesestraat – Mijnsherenlaan – Zuidplein) – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Boergoensevliet o.z. – Van Blommesteynweg – Van Blommesteynstraat – Zuidhoek – Charlois (Rietdijk bij Zuidhoek). (Oost-westlijn in zuidelijk stadsdeel.)
31-5-1949 W Routewijziging: richting Charlois wordt gereden via Zuidhoek – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk in plaats van rechtstreeks Zuidhoek.
15-3-1951 W Route verlengd: Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel – Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel – Buitendijk – Beukendaal – Groenezoom enz. (Verlenging naar de tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk Smeetsland.)
5-6-1952 W Eindpuntstandplaats Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel verplaatst naar Herweyerstraat vóór de Dirk Smeetslaan; als gevolg daarvan routewijziging: richting Herweyerstraat via Jan Vrijlandsingel – Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Herweyerstraat in plaats van via Jan Vrijlandtsingel – Dirk Smeetslaan; richting Charlois rechtstreeks Herweyerstraat – Jan Vrijlandtsingel in plaats van rechtstreeks Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel.
22-8-1952 W Kleine routewijziging: richting Herweyerstraat wordt gereden via nieuwe doorsteek Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk in plaats van via doorsteek Dordtsestraatweg bij Hazesprong.
10-9-1952 W Routewijziging: richting Charlois via Zuidplein – Mijnsherenlaan – verbindingsstraatje in het verlengde van de Flakkeesestraat* – Goereesestraat in plaats van rechtstreeks Zuidplein – Goereesestraat. (*dit straatje krijgt later eveneens de naam Flakkeesestraat. Later zijn hier winkels en flats gebouwd en verviel het straatje.)
15-9-1952 W Route verlengd (facultatief): Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord: terug: Sluisjesdijk – straatje tussen fabriek Kaiser Frazer en fabriek General Motors – Waalhaven n.z. – Kortenoord – Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt slechts op maandag t/m vrijdag van 6.00 tot ca. 18.30 uur en op zaterdag van 6.00 uur tot ca. 14.30 uur bereden. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, op zaterdag na ca. 14.30 uur en op zon- en feestdagen wordt het trajectdeel Herweyerstraat – Charlois gereden. )
17-10-1952 W Routewijziging: richting Charlois (Sluisjesdijk) via Dordtsestraatweg – Vlijmenstraat – Zuidenwijdselaan* – Mijnsherenlaan – Flakkeesestraat in plaats van via Zuidplein – Mijnsherenlaan. (Verlegging (richting Charlois (Sluisjesdijk) via het zgn. “Brabantse Dorp”, evenals de wijk Smeetsland een tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk. Rond 1966 is het gehele complex gesloopt. *Zuidenwijdselaan=huidige Zuidenwijdsestraat.)
1-11-1953 W Lijnletteraanduiding W vervangen door lijncijferaanduiding 49.

Lijn X

2-5-1949 X Ingesteld: Station D.P.*1 (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsesingel*2 – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord*3 – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Koninginneweg bij pand no. 24*4). (Eerste R..E.T.-buslijn met voormalige randgemeente IJsselmonde. *1: Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station. *2: Schiedamsesingel=huidige Schiedamse Vest. *3:Viaduct Varkenoord-huidige Stadionviaduct. *4: op de Koninginneweg dient te worden teruggestoken.)
1-6-1951 X Verlengd: Koninginneweg – Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat; terug: Cornelis van Rijstraat – Koninginneweg).
5-4-1952 X Eind- resp. beginhalte Prinsenplein vóór Koninginneweg verplaatst naar resp. Koninginneweg vóór de Cornelis van Rijstraat en Koninginneweg nabij Cornelis van Rijstraat (bij ter plaatse aanwezige vluchtheuvel). Komende van Station D. P. wordt gereden rechtstreeks via Koninginneweg in plaats van via Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein.
31-12-1952 X Eindhalte Koninginneweg vóór Cornelis van Rijstraat verplaatst naar halteheuvel waar zich ook de beginhalte bevindt.
1-11-1953 X Lijnletteraanduiding X vervangen door lijncijferaanduiding 50.

Lijn Y

16-6-1951 Y Ingesteld: Station Beurs w.z. – straatje onder Station Beurs – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein – Oostplein – Gedempte Slaak – Vredenoordlaan – Frits Ruysstraat – Weteringstraat – Vlietlaan – Jaffa – Libanonweg – Karmelweg – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Kralingseweg (2e ingang Kralingse Bos). (Beperkte dienst: seizoendienst in juni en juli op zaterdagen van 15.00 – 19.00 uur en op zondagen van 10.00 – 19.00 uur. In de maand augustus wordt gereden dagelijks van 10.00 – 19.00 uur.)
1-9-1951 Y Opgeheven.
15-9-1952 Y Ingesteld: Spartastraat (bij Huygenstraat) – Huygensstraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Huygensstraat – Spartastraat (bij Huygensstraat). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt alleen standpunt genomen aan de Spartastraat. Beperkte dienst: rijdt slechts van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt geen dienstgedaan.)
1-11-1953 Y Lijnletteraanduiding Y vervangen door lijncijferaanduiding 51.

Lijn Z

1-6-1949 Z Ingesteld: Station D.P.* n.z. (Proveniersplein) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – West-Varkenoordseweg – Breeweg (bij Donkerslootstraat; terug: Breeweg – Breeplein). (Rijdt min of meer als sneldienst; de lijn kent slechts een gering aantal haltes. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
20-7-1953 Z I.v.m. de enorme drukte op deze lijn wordt, bij wijze van proef, een aanhangbus (nr. 1001) ingezet. Deze wordt, net als de trekkende bus zelf, bemand met een conducteur.
1-11-1953 Z Lijnletteraanduiding Z vervangen door lijncijferaanduiding 52.

 

  2 comments for “RET buslijnen 1928-1953

 1. GJ de Groot
  5 september 2016 at 10:29

  1-5-1941 C Kleine verlenging in Overschie: van Schielaan naar Parallelstraat o.z.
  De voorgaande tekst lijkt te ontbreken/
  Een typo: 1-3-1952 C Aelbrechtkade –> AelbrechtSkade

  • René van der Beek
   5 september 2016 at 19:16

   Wij corrigeren het, dank!

Geef een reactie