RET buslijnoverzicht chronologisch 1928-2022

Het gemak waarmee bussen een andere route kunnen kiezen heeft alles te maken met de hoeveelheid wijzigingen van de verschillende lijnen. Onderstaand een chronologische opgave van de routes die de RET buslijnen van 1928 tot 2022 hebben gevolgd, vervaardigd door Hans Kloos.

Voor de routes van bijzondere en vervangende buslijnen, klik hier. 
Voor een overzicht van alle buslijnen per lijnnummer/letter klik hier.

DATUMLIJNROUTE INFORMATIE EN BIJZONDERHEDEN
26-5-1928AOm 14.00 uur ingesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (Eerste buslijn, geëxploiteerd door de R..E.T.. Daar de bestelde bussen nog niet afgeleverd zijn wordt de lijn voorlopig geëxploiteerd met particuliere bussen.(*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Nederlandsche Nijverheids-tentoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.))
26-5-1928BOm 14.00 uur ingesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwehaven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z..z) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
27-5-1928CIngesteld: Groote Markt – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Beperkte dienst: uitsluitend dienst op dagen met druk vervoer (voornamelijk zaterdag en zondag). Dienst wordt voorlopig onderhouden met gehuurde bussen.)
7-7-1928BM.i.v. deze datum wordt de dienst nog maar gedeeltelijk onderhouden met gehuurde bussen.
21-7-1928BM.i.v. deze datum wordt de dienst volledig met eigen bussen geëxploiteerd.
27-7-1928AM.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
12-8-1928CM.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
1-10-1928AOpgeheven (einde tentoonstelling).
1-10-1928BRouteverlenging: vanaf Willem de Zwijgerplein via Beukelsdijktunnel*  naar Henegouwerplein. (*Beukelsdijktunnel=smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
1-10-1928COpgeheven (einde tentoonstelling).
22-10-1928BRouteverlenging: vanaf Henegouwerplein via Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk naar Aelbrechtsplein. (Verlenging om het Beukelsdijkkwartier beter te kunnen bedienen.)
25-10-1928DIngesteld: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Schansweg – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Overschie (Schielaan nabij Rijksweg). (Vervangt motortramlijn Slagveld – Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat). *pand nr. 34 moet de bus worden teruggestoken. Dit is een buitenlijn,  daar het “dorp” Overschie nog een zelfstandige gemeente is. Pas op 1 augustus 1941 zal Overschie worden geannexeerd door Rotterdam.)
2-11-1928DRoutewijziging: er wordt gereden via Schieweg – nieuwe weg langs kanaal* – Blijdorpbrug – Rijksweg in plaats van via Schansweg. (*nieuwe weg langs kanaal=huidige Kanaalweg.)
28-1-1929BDienst wordt versterkt met aanvullingsdiensten op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein. (Deze aanvullingsdiensten worden gereden met gehuurde bussen.)
10-2-1929FIngesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). De dienst wordt grotendeels onderhouden met gehuurde bussen.
11-2-1929FIn verband met de slechte weersomstandigheden om 12:00 uur gestaakt.
16-2-1929FIngesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). De dienst wordt grotendeels onderhouden met gehuurde bussen.
1-3-1929BRoute ingekort tot traject Station Maas – Burg. Meineszplein; tevens aanvullingsdienst op trajectdeel Beursplein – Aelbrechtsplein vervallen.
2-4-1929DRoutewijziging: er wordt wederom via Schansweg gereden (in plaats van via nieuwe weg langs kanaal – Blijdorpbrug).
24-4-1929AStation D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardesingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein* – Nenijto* (*Willem de Zwijgerplein=was ongeveer gelegen t.h.v. huidige Statenweg/Bentinckplein. *Nenijto=Locatie van de Bloemententoonstelling. Het terrein bevond zich langs de huidige Bentincklaan.)
1-5-1929AOpgeheven (einde tentoonstelling).
1-8-1929AIngesteld: Pompenburgsingel (Galerij) – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan; terug: Veerlaan – Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan – Veerlaan). (N.B.: bij ontoegankelijke Jan Kuitenbrug wordt richting Katendrecht gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Roobrug – Spaanschekade – Spanjaardbrug – Koningsbrug – Bolwerk; richting Pompenburg wordt dan gereden via Bolwerk – Koningsbrug – Spaanschekade – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.)
1-8-1929BM.i.v. deze datum wordt een gedeelte van de dienst onderhouden met gehuurde bussen. (Als gevolg van tijdelijk tekort aan bussen (instelling lijn A).)
15-8-1929ARoutewijziging: Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. (Tevens vervalt omleidingsroute indien Jan Kuitenbrug ontoegankelijk is.)
21-8-1929FM.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
22-8-1929BM.i.v. deze datum wordt de dienst weer volledig onderhouden met eigen bussen.
4-9-1929FGedeeltelijk exploitatie met gehuurde bussen i.v.m. versterking buslijn D als gevolg van jubileumfeesten in Overschie.
7-9-1929FVolledige exploitatie met eigen bussen.
1-12-1929HIngesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat (terug: Schippersstraat – Haspelstraat – Boschpolderstraat – Boschpolderplein) – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Heemraadssingel o.z. – Graaf Florisstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel* – Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel w.z. – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Kabeljauwschestraat – Heer Vrankestraat (terug: Heer Vrankestraat – Hoekschestraat – Soetendaalscheweg). (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper huidige Statentunnel. Dienst wordt ten dele onderhouden met gehuurde bussen.)
14-3-1930AEindpuntstandplaats Veerlaan gewijzigd zodat nu richting Pompenburgsingel direct de Veerlaan kan worden opgereden in plaats van via Rechthuislaan – Katendrechtschestraat – Tolhuislaan.
24-3-1930FEindpuntstandplaats Vlaskade enigszins gewijzigd. (Teneinde passagiers een makkelijker overstap op tramlijn 2 te kunnen bieden.)
25-4-1930EIngesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
25-4-1930HIn verband met de bloemententoonstelling in de Nenijto worden extra diensten ingelegd.
5-5-1930EOpgeheven (einde tentoonstelling).
5-5-1930HDe extra diensten i.v.m. de bloemententoonstelling vervallen.
14-6-1930HM.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
23-6-1930KIngesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Thomas à Kempisstrraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat – Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rubenslaan; terug: West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan). (Stadslijn Schiedam, voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
23-6-1930LIngesteld: Schiedam (West Frankelandschestraat bij Rembrandtlaan) – West Frankelandschestraat – Brugmanstraat – Veenlantstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Thomas à Kempisstraat – Fabristraat – West Frankelandschestraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven –Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
23-6-1930MIngesteld: Station Schiedam (Stationsplein ) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Stadslijn Schiedam; voorheen geëxploiteerd door de S.A.O.M.)
10-7-1930RondritM.i.v. deze datum worden, twee maal per dag, rondritten georganiseerd tot en met eind september, doch uitsluitend bij mooi weer.
27-10-1930ARoutewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer wordt richting Katendrecht gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt in plaats van via Van Hogendorpsplein – Boijmansstraat – Soetensteeg – Zeevischmarkt.
27-10-1930BRoutewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer richting wordt richting Station Maas gereden via Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Boijmansstraat – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt in plaats van via Boijmansstraat – Soetensteeg.
29-12-1930ARoute verlegd: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – enz. (Het trajectdeel Pompenburgsingel – Slagveld vervalt.)
29-12-1930ARoute verlengd: Eindpunt Katendrecht naar Veerlaan bij Linker Veerdam.
29-1-1931DRoutewijziging: via Nieuwe weg langs Kanaal (latere Kanaalweg) in plaats van Schansweg.
17-4-1931EIngesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
27-4-1931EOpgeheven (einde tentoonstelling).
20-5-1931BWijziging eindpuntstandplaats Burg. Meineszplein: eindhalte verplaatst van Beukelsdijk bij Burg. Meineszplein naar Burg. Meineszplein tussen Beukelsweg en Van Cittersstraat en beginhalte van Burg. Meineszplein bij Van Cittersstraat naar Burg. Meineszplein bij Tidemanstraat.
1-6-1931rondritM.i.v. deze datum worden, twee maal per dag, rondritten georganiseerd tot en met eind augustus, doch uitsluitend bij mooi weer. De gevolgde route is: Noordblaak, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Boymansstraat, Van Hogendorpsplein, Coolsingel, Hofplein, Pompenburgsingel, Goudschesingel, Oostplein, Oostzeedijk, Avenue Concordia, Prinses Julianalaan, Kralingsche Plaslaan, Jericholaan, Oudedijk, Vlietlaan, Goudscherijweg, Boezemsingel, Crooswijkschesingel, Jonker Fransstraat, Meent, Gedempte Botersloot, Kaasmarkt, Groote Kerkplein, Moriaansstraat, Groote Markt (rond), West Nieuwland, Beursplein, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Schiedamschedijk, Leuvebrugsteeg, Leuvebrug, Wijnhaven Z.Z., Gedempte Glashaven, Reederijstraat, Boompjes, Willemsbrug, Van der Takstraat, Koninginnebrug, Stieltjesplein, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Kreekweg, Viaduct Varkenoord, Varkenoordscheweg, Beijerlandschelaan, Groene Hilledijk, Randweg, Lange Geer, Brink, Leede, Vonder, Groene Hilledijk, Dordtschestraatweg, Charloisse Lagedijk, Schulpweg, Vliegveld Waalhaven, Waalhaven O.Z., Averijstraat, Scheepbouwerstraat, Wagenveer, Parkhaven O.Z., Westzeedijk, Pieter de Hoochweg, Heemraadssingel W.Z., Middellandstraat, West-Kruiskade, Kruiskade, Coolsingel, Van Hogendorpslein, Boymansstraat, Soetensteeg, Zeevischmarkt, Noordblaak parkeerterrein. Bij onvoorziene omstandigheden kan van de route worden afgeweken.
12-6-1931HRoutewijziging: i.v.m. verplaatsing van eindpuntstandplaats Heer Vrankestraat bij standplaats tramlijn 3 aldaar wordt richting Heer Vrankestraat gereden via Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat in plaats van via Kabeljauwschestraat; richting Boschpolderplein wordt gereden rechtstreeks Soetendaalscheweg – Bergweg in plaats van via Hoekschestraat – Soetendaalscheweg.
14-9-1931KRoute grotendeels gewijzigd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan) – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat – West Frankelandschestraat – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein).
14-9-1931LRoute grotendeels gewijzigd: Schiedam (Rubensplein) – Rembrandtlaan – West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat – Nassaulaan (terug: Nassaulaan – Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat) – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Schiedam (Rozenburgerplein).
13-1-1932ARoutewijziging: Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. (Route verlegd via nieuwe Jan Kuitenbrug.)
8-4-1932BatavierlijnEen speciale busdienst in aansluiting op aankomst en vertrek der boten van de “Batavierlijn” van/naar Londen. Deze dienst rijdt dagelijks, behalve op zondagavond  en op maandagochtend. Route in aansluiting op aankomende boot: Terrein Müller – Sint Jobsweg – Westzeedijk – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Station Delftsche Poort. Route in aansluiting op vertrekkende boot: als boven, doch in omgekeerde richting.
29-4-1932EIngesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
8-5-1932NIngesteld: Wilhelminakade (bij veerdienst) – Parallelweg – Hillelaan – Pretorialaan – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Groene Hilledijk – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Beukendaal – Beukendaal (Bongert).
9-5-1932EOpgeheven (einde tentoonstelling).
17-6-1932BatavierlijnBusdienst in aansluiting op “Batavierlijn” gewijzigd i.v.m. verandering aankomst- en vertrektijden van de bootdienst.
4-8-1932BOpgeheven; voor een groot deel vervangen door tramlijn 6, die nu via Coolsingel – Zeevischmarkt – Noordblaak is verlegd.
1-10-1932DVerlegd via Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rijksweg 13.
1-3-1933NOpgeheven.
1-4-1933ARoute-inkorting: Coolsingel bij Postkantoor (Meent) – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent) – Van Hogendorpsplein enz. (Het trajectdeel Station D.P. – Coolsingel bij Meent vervalt.)
20-4-1933DRoutewijziging: er wordt gereden via Schieweg – Stadhoudersweg – Statenweg o.z. (terug w.z.) – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Routewijziging i.v.m. bediening uitbreiding wijk Bergpolder.)
5-5-1933EIngesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Bloemententoonstelling.)
15-5-1933EOpgeheven (einde tentoonstelling).
29-9-1933EIngesteld: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Nenijto. (Tijdelijke lijn i.v.m. op Nenijto-terrein gehouden Beurs Dameskroniek.)
1-10-1933LOpgeheven.
1-10-1933MRoute ingekort tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein).
9-10-1933EOpgeheven (einde beurs).
1-12-1933KRoutewijziging: Nassaulaan – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat (terug: Sint Liduïnastraat – Thomas à Kempisstraat).- Sint Liduïnaplein.
13-1-1934PersoneelOp proef wordt een personeelbus ingezet. Voor zover er plaatsruimte beschikbaar is, mogen ook niet tot het personeel behorende passagiers met deze dienst meerijden.
29-3-1934EIngesteld: Station D.P. – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Nenijto en Station Maas – Oostmolenwerf – Oostplein – Nieuwehaven – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Soetensteeg – Boymansstraat (terug via Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg) – Coolsingel – Slagveld – Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Nenijto, beide diensten t.g.v. Bloemententoonstelling.
9-4-1934EOpgeheven (einde tentoonstelling)
1-7-1934CIngesteld: Park (Westerlaan) – Westerlaan – Calandstraat – Veerhaven – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoord – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Feijenoordstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
1-7-1934DRoutewijziging: er wordt gereden via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Willem de Zwijgerplein – Statenweg – Statenweg o.z. in plaats van via Schiekade w.z. – Heulbrug – Schieweg – Stadhoudersweg. (Routewijziging i.v.m. bediening nieuwe wijk Blijdorp.)
1-7-1934PersoneelM.i.v. deze datum worden personeeltrams vervangen door personeelbussen.
2-7-1934CVan maandag t/m zaterdag tijdens de spitsuren wordt de route vanaf  Westerlaan verlengd via Westerkade naar Wagenveer (Parkkade).
1-10-1934CRoute verlengd (facultatief): Parkkade (Wagenveer) – Parkkade – Westerlaan enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Parkkade – Westerlaan wordt uitsluitend bediend gedurende de uren dat het Wagenveer (naar/van Charlois) door personenveerboten wordt vervangen.)
1-10-1934FRoute verlengd: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade enz.
5-11-1934DTijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Schiekade tijdelijk verlegd via Slagveld – Diergaardelaan – Kruisstraat – Kruiskade (terug Kruiskade – Slagveld) – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Beukelsdijktunnel – Statenweg.
15-11-1934CRoutewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via linker rijstraat van Calandstraat. (I.v.m. slechte toestand van rechter rijstraat. Vermoedelijk tijdelijke maatregel!)
26-11-1934DRoutewijziging: er wordt gereden via Statenweg o.z. (terug w.z.) – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Schieweg in plaats van rechtstreeks Schieweg. (Het stukje Schieweg tussen Statenweg en Vroesenlaan wordt aan het verkeer onttrokken i.v.m. verdere ontwikkeling wijk Blijdorp.)
6-12-1934DNormale route via Slagveld – Schiekade – Provenierssingel – Stationssingel – Statenweg hersteld.
10-12-19348Ingesteld: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt –  Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt (tramhalte) – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Schiedam (Rozenburgerplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend ’s morgens vroeg en ’s avonds laat; aanvulling op tramlijn 8, en volgt tussen Koemarkt en Rozenburgerplein route van lijn M; de eerste R.E.T.-buslijn met lijnletteraanduiding en bedoeld om de particuliere concurrentie op dat traject tegen te gaan.)
28-12-1934ARoutewijziging: gaande richting Coolsingel bij Postkantoor (Meent) wordt gereden via Coolsingel – Raadhuisstraat – Bulgersteynstraat – Meent; gaande richting Katendrecht via Meent – Coolsingel in plaats van rondje Coolsingel – Meent – Roode Zand – Sint Laurensstraat – Coolsingel.
1-1-1935COp deze lijn wordt, net zoals op een aantal tramlijnen, een proef gehouden met het zogenaamde “sectietarief”.
2-1-1935ARoutewijziging: i.v.m. aanvang bouw nieuwe Beurs langs Coolsingel wordt het eindpuntrondje bij Coolsingel andermaal gewijzigd: komende van Katendrecht: Coolsingel – Meen –Bulgersteynstraat (standplaats achter Stadhuis); richting Katendrecht via Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat – Coolsingel.
2-1-1935DRoute ingekort tot Raadhuisstraat bij Coolsingel; richting Overschie wordt gereden via Raadhuisstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Meent – Bulgersteynstraat – Raadhuisstraat). (Inkorting i.v.m. bouw nieuwe Beursgebouw aan de Coolsingel.)
8-1-1935ABegin-/eindpunt Bulgersteynstraat verplaatst naar Raadhuisstraat bij Coolsingel.
8-1-1935DBegin-/eindpunt Raadhuisstraat bij Coolsingel teruggelegd naar Van Hogendorpsplein (eindhalte)/Coolsingel bij Passage (beginhalte). Komende van Overschie wordt dus weer de gehele Coolsingel afgereden tot het Van Hogendorpsplein.
24-4-1935DEindpuntstandplaats Coolsingel bij Passage tijdelijk verplaatst naar Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf. (M.i.v. 30-09-1935 definitief.)
24-4-1935DTijdens de spitsuren wordt de dienst versterkt met ritten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat (standplaats tussen Statenweg o.z. en w.z.).
1-7-1935DVerlegd via Bijlwerffstraat en Vroesenlaan.
15-7-1935FRoute verlengd: Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat). (Verlenging mogelijk gemaakt na overname gedeelte R.T.M.-buslijn Rotterdam (Rosestraat) – Pernis. Vervoergebied overdragen i.v.m. annexatie van Pernis (en Hoogvliet) door gemeente Rotterdam. Beperkte dienst: op zon- en feestdagen wordt slechts gereden op “oude” traject Charlois – Heijplaat.)
29-7-1935FM.i.v. deze datum wordt trajectdeel Heijplaat – Pernis ook op zon- en feestdagen bereden.
5-9-1935AI.v.m. feestelijkheden op Katendrecht gedurende de V.V.V.-week wordt vanaf 12.00 uur het begin-/eindpunt Veerlaan tijdelijk verplaatst naar Atjehstraat bij Timorstraat.
15-9-1935ABegin-/eindpunt Veerlaan hersteld.
30-9-1935CRoutewijziging: om verkeerstechnische reden wordt richting Noordereiland voortaan via de middenbaan van het Van Hogendorpsplein gereden in plaats van via zijde Bijenkorf.
30-9-1935DBeginhalte Coolsingel bij Passage definietief verplaatst naar Van Hogendorpsplein (zie 24-04-1935).
18-10-1935CRoutewijziging: richting Park c.q. Parkkade wordt gereden via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat. (Definitieve routewijziging i.v.m. slechte toestand bestrating Feijenoordstraat.)
2-12-1935HTijdelijke splitsing in twee delen i.v.m. afsluiting Beukelsdijktunnel: Boschpolderplein – Henegouwerplein en Stationssingel – Bergweg.
14-12-1935HWeer doorgaande exploitatie Boschpolderplein-Bergweg.
1-7-1936AVerlegd: eindpunt Raadhuisstraat.
1-7-1936CRoutewijzigingen: er wordt gereden via Eendrachtsweg –  Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein  in plaats van via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel en via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat  – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd. (Op het Noordereiland wordt geen standpunt meer genomen.)
1-7-1936DVerlengd; volledige route is nu: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Slagveld – Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Proveniersplein – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerfstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rijksweg – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein; terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (Op woensdag en zondag worden enkele ritten in Delft verlengd naar het Sint Joris Gesticht. Tijdens de spitsuren worden versterkingsritten op trajectdeel Van Hogendorpplein – Bijlwerffstraat gereden, ook blijven diensten op “oude” traject Van Hogendorpsplein – Overschie (Schielaan) gehandhaafd. )
1-7-1936EIngesteld: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: niet alle diensten rijden via Hoogvliet. Dit is de eerste verbinding met de petrochemische bedrijven bij Pernis (raffinaderij B.P.M., later Shell).)
24-7-1936CRoutewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – :Prinsenhoofd – Maaskade w.z. hersteld; echter zonder aan het Prinsenhoofd standpunt te nemen.
3-8-1936CRoutewijziging: wederom wordt gereden via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikstraat (nu eindpuntstandplaats) – Maaskade w.z. in plaats van via Prinsenhoofd (zonder eindpuntstandplaats).
8-8-1936CRoutewijziging: oude route via Prins Hendrikkade w.z. – Prinsenhoord – Maaskade w.z. hersteld; nu weer met eindpuntstandplaats Prinsenhoofd (bij toegangsweg naar veerdienst); tevens richting Park c.q. Parkkade via Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Feijenoordstraat.
6-11-19366-daagseIn dienst gesteld: i.v.m. de “Rotterdamsche zesdaagsche” wordt een speciale nachtbusdienst ingelegd op het traject Nenijto (Zesdaagsche) – Beukelsdijktunnel – Beukelsdijk – Graaf Florisstraat – Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Meent – Heerenstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oostmolenwerf – Oosterkade – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Brielschelaan (Graansilo). N.B.: deze dienst rijdt ’s nachts tussen 0.30 en 5.00 uur.
12-11-19366-daagseOpgeheven i.v.m. einde “Rotterdamsche zesdaagsche”.
19-2-19376-daagseIn dienst gesteld: i.v.m. de “Rotterdamsche zesdaagsche” wordt een speciale nachtbusdienst ingelegd op het traject Nenijto (Zesdaagsche) – Beukelsdijktunnel – Beukelsdijk – Graaf Florisstraat – Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Meent – Heerenstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oostmolenwerf – Oosterkade – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Brielschelaan (Graansilo). N.B.: deze dienst rijdt ’s nachts tussen 0.30 en 5.00 uur.
22-2-1937HRoutewijziging: richting Heer Vrankestraat wordt gereden via Spoorsingel o.z. in plaats van via w.z.
25-2-19376-daagseSpeciale nachtbusdienst i.v.m. “Rotterdamsche zesdaagsche” opgeheven, daar dit evenement weer is afgelopen.
3-4-1937KRoutewijziging: Gerrit Verboonstraat – Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan in plaats van via Oranjestraat – (oude) brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan.
8-5-193714ingesteld (lijn 14): Straatweg (Berglustlaan)-Dorpsstraat-Burg. Le Fèvre de Montignylaan-Bergsingel (Hillegersberg) (terug: Floris Versterlaan). Tijdelijke vervanging tramlijn 14 die ingekort is tot Straatweg bij Plasoord.
22-5-1937DRoutewijziging in Delft: Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Rotterdamscheweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamscheweg; tevens worden m.i.v. deze datum de op 25-04-1935 ingestelde versterkingsritten tussen Van Hogendorpsplein en Bijlwerffstraat, die tot nu toe alleen tijdens de spitsuren reden, uitgebreid tot de gehele dag.
1-6-193714opgeheven; tramverkeer naar Hillegersberg hervat.
25-6-1937Ai.v.m. vernieuwing Binnenhavenbrug tijdelijk verlegd: Stieltjesplein-Nassaukade-Oranjeboomstraat-Kreekweg-Varkenoordschebrug-Varkenoordschekade-Hillesluis-2e Rosestraat-Hilledijk-Parallelweg-keren bij Wilhelminakade-Parallelweg-Hillelaan en normale route naar Katendrecht.
4-1-1937rondritT.g.v. het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard worden tijdens de avonduren rondritten door de feestelijk versierde en verlichte straten van de stad gemaakt.
8-1-1937rondritRondritten huwelijk weer gestaakt.
1-7-1937rondritStart dagelijkse stadsrondritten.
9-8-1937TIngesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Burg. le Fèvre de Montigylaan) – Grindweg – Molenlaan – Rechter Rottekade* – brug over Rotte – Terbregscheweg – Terbregge (Ommoordscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxpoiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D/N.A.D. Dienst wordt onderhouden met bussen van deze ondernemer. Voert geheel over grondgebied gemeente Hillegersberg. Beperkte dienst: ’s morgens vroeg één “interlokale” rit op het traject Hofplein (Galerij) – Strooveer – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel – Bergweg – Straatweg – Dorpsstraat – Grindweg – normale route naar Terbregge. ’s Nachts wordt deze rit in omgekeerde richting gereden.)
31-8-1937rondritEinde van dagelijks stadsrondritten.
1-9-1937BIngesteld: Statenweg (doorsteek Bijlwerffstraat) – Statenweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat –  Prins Hendrikkade w.z. – Noordereiland (Prinsenhoofd bij  toegangsweg naar veerdienst) (terug: Prinsenhoofd – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
1-9-1937CTrajectdeel Beursplein – Noordereiland (Prinsenhoofd) vervalt. Komende vanaf Parkkade c.q. Park wordt vanaf Beursplein gereden via Westnieuwland – Groote Markt – Moriaansplein Lamsteeg (terug: Boerenvischmarkt – Moriaanstraat) – Kaasmarkt – Kipstraat – Achterklooster – St. Janstraat – Hugo de Grootstraat – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – 1e van Zoelenstraat – Wandeloordstraat –  Crooswijk (Kerkhoflaan bij ingang Algemene Begraafplaats) (terug: Kerkhoflaan – Rusthoflaan).
1-9-1937DVersterkingsrittten op trajectdeel Van Hogendorpsplein – Bijlwerffstraat opgeheven. (Vervallen i.v.m. instelling nieuwe lijn B.)
1-9-1937EIngesteld: tweede lijn E!: De Savornin Lohmanlaan (bij Berkelschelaan) – De Savornin Lohmanlaan – Bergschelaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Beukelsdijktunnel* – Beukelsdijk – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan – Westersingel (terug: Westersingel – Eendrachtsweg – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan) – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein. (*Beukelsdijktunnel is smalle voorloper van huidige Statentunnel.)
25-9-1937ELijn E Charlois – Vondelingenplaat opgeheven (gecombineerd met lijn F tot nieuwe lijn F).
25-9-1937FGecombineerd met lijn E: Charlois (Wagenveer) – Scheepsbouwersstraat – Averijstraat – Doklaan – Vlaskade – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Ring – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes (Hoogvliet) – Noordzijschedijk – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte diensten: Charlois – Heijplaat (Rondoplein) en Charlois – Pernis (Burg. van Esstraat bij Ozingastraat); deze rijden vanaf Pastoriedijk rechtstreeks naar Burg. van Esstraat.)
8-11-1937AVanaf 9.00 uur normale route via Stieltjesstraat hersteld, daar de nieuwe Binnenhavenbrug gereed is gekomen.
10-1-1938FRoutewijziging: rechtstreeks Vondelingenweg i.p.v. rondje via Noordzijschedijk – keren via polderweggetjes nabij Hoogvliet – Vondelingenweg.
31-1-1938rondritI.v.m. geboorte van prinses Beatrix wordt aangevangen met rondritten door de versierde straten.
6-2-1938rondritEinde ‘geboorte’ rondritten.
1-7-1938rondritStart van dagelijkse stadsrondritten.
9-8-1938KTijdelijke routewijziging: richting Rubensplein wordt gereden via Nieuwe Haven – Sint Liduïnastraat – Van Smaleveldstraat; richting Station Schiedam wordt gereden via Veenlantstraat – Sint Liduïnastraat.
28-8-1938LIngesteld: Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Grindweg – Dorpsstraat – Straatweg/Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*1) – Kootschekade – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat (Overschie) – Schiedamsche Schie – Stationsplein – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk*2). (Deze echte “buitenlijn” rijdt door de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schiedam en Kethel-Spaland en komt niet op Rotterdams grondgebied. De lijn is voorheem geëxploiteerd door ondernemer H. van Dam uit Overschie, opererende onder de naam Autodienst “De Halve Maen”. De bovengenoemd gemeenten Hillegersberg en Overschie worden in 1941 geannexeerd door Rotterdam, terwijl de gemeente Kethel-Spaland voor het grootste deel bij Schiedam wordt gevoegd en een klein stukje bij Rotterdam. Beperkte dienst: het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) wordt slechts 2x per dag gereden. Alle overige diensten van/naar Kootschekade. )
31-8-1938rondritEinde dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1938rondritI.v.m. feesten ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina worden rondritten georganiseerd door de versierde en verlichte straten en langs de Maasverlichting.
9-9-1938rondritEinde rondritten t.g.v. regeringsjubileum.
26-9-1938LVolledige exploitatie met eigen bussen.
26-9-1938TM.i.v. deze datum volledige exploitatie met eigen bussen.
2-10-1938KerkIn dienst gesteld: t.b.v. kerkgangers Ned. Hervormde Kerk te Overschie wordt op zondagen en op iedere Christelijke feestdag een bus ingelegd op het traject Hofweg – Bovendijk – Kleiweg – Burg. Bosstraat – Dorpsstraat (Ned. Hervormde Kerk). Na afloop van de dienst wordt gereden via Dorpsstraat – Delftweg – Burg. Bosstraat – Parallelstraat – Rijksweg – Hofweg – Bovendijk – Kleiweg – Dorpsstraat. (einddatum onbekend)
16-11-1938DBeginhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Passage; de eindhalte Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf blijft gehandhaafd.
20-1-1939DEind- c.q. beginhalte Station Delft enigszins verplaatst.
13-3-1939KRoutewijziging: Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – nieuwe brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven in plaats van via Westvest (terug: Westvest – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat) – hulpbrug over Nieuwehaven.
20-3-1939LDe 2x per dag gereden ritten op het trajectdeel Hillegersberg (Grindweg bij Molenlaan) – Hillegersberg (Kootschekade) vervallen; route dus ingekort tot Kootschekade.
15-4-1939BVerlegd via Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg.
15-4-1939EVerlegd via Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg.
15-4-1939HVerlegd via Walenburgerweg – Statenweg.
1-5-19398Routewijziging: Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgerstraat  – Rozenburgerplein in plaats van via Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat.
1-5-1939KRoutewijziging: Nieuwehaven – Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein – Aleidastraat in plaats van via Nieuwehaven – Schoolstraat – Nassaulaan – Burg. Knappertlaan.
1-5-1939MRoute grotendeels gewijzigd in in exploitatie als ringlijn: Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis) – Lange Kerkstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Schiedam (Groote Markt bij Raadhuis). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rozenburgerplein.)
14-5-1939FDiensten aangevuld met facultatieve ritten Charlois (Vlaskade) – Quarantaine Inrichting Heijplaat. Deze diensten volgen bestaande route tot de Heyschedijk bij Quarantaineweg, vervolgens via Quarantaineweg naar ingang Quarantaine Inrichting Heijplaat. (Beperkte dienst: alleen tijdens bezoekuren.)
15-5-1939LRoutewijziging: Emmaplein – Broersvest – Koemarkt (keren bij tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Dam – Kethelstraat – Damlaan in plaats van via Gerrit Verboonstraat – Westvest – Vellevest.
1-6-1939AVermoedelijk is rond deze tijd de eindpuntstandplaats verlegd van Bulgersteynstraat naar Meent, doch bleef de route ongewijzigd.
1-6-1939KRoutewijziging: Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat in plaats van via Sint Liduïnastraat – Sint Liduïnaplein.
8-6-1939BRoute-verlenging: van Statenweg bij Bijlwerffstraat tot Statenweg bij doorsteek naar Cleijburchstraat.
21-6-1939RIngesteld: Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel/Van Hogendorpsplein (Bijenkorf) – Karrensteeg – Zeevischmarkt – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: direct Van Hogendorpsplein) – Coolsingel – Aert van Nesstraat – Nadorststraat – Van Oldenbarneveltstraat (terug: Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel) – Jacobusstraat – Binnenweg (terug: Binnenweg – Mauritsstraat – Van Oldenbarneveltstraat) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug* – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt – Broersvest – Emmaplein – Singel – Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein; terug: Stationsplein – Singel).  (Interlokale lijn, voorheen geëxploiteerd door ondernemer A. Munnik te Schiedam onder de naam “Treindienst”. Beperkte dienst: op het trajectdeel tussen Diergaardelaan en Van Hogendorpsplein wordt slechts enkele ritten rijden ’s morgens vroeg, uitsluitend richting Schiedam. ’s Avonds laat slechts enkele ritten in tegenrichting. *indien de Lage Erfbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is dient richting Schiedam te worden gereden via Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg – Rochussenstraat – Pieter de Hoochbrug – Pieter de Hoochweg – Dunantstraat – Coolhaven – Havenstraat – Aelbrechtsbrug; richting Coolsingel/Diergaardelaan wordt dan gereden via Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Coolhaven – Dunantstraat – Pieter de Hoochweg – Pieter de Hoochbrug – Heemraadssingel o.z. – Nieuwe Binnenweg.)
1-7-1939RondritStart van dagelijkse stadsrondritten.
1-8-1939LIngekort: tot traject Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Rozenburgerplein – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
1-8-1939MRoute ingekort tot ringlijn Schiedam (Koemarkt/tramhalte) – Schiedam (Rozenburgerplein) – Schiedam (Koemarkt/tramhalte).
5-8-1939TKleine routewijziging: via nieuwe Prinses Irenebrug (over Rotte). Tevens in Terbregge ingekort tot Terbregscheweg t.o. Prinses Irenebrug)*.  (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
31-8-1939rondritEinde dagelijkse stadsrondritten.
7-9-1939DRoute verlengd: Witte Leeuwensteeg (bij Gerzon) – Soetensteeg – Boijmansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel enz.; komende van Overschie wordt gereden via Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg.
7-9-1939DEindpuntstandplaats Van Hogendorpsplein bij Bijenkorf verplaatst naar Coolsingel bij Sint Laurensstraat (Passage).
21-9-1939ARoutewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingverkeer in het gebied tussen Beursplein en Willemsbrug wordt richting Katendrecht gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes –Willemsbrug in plaats van via Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug –Bolwerk.
21-9-1939AIn de richting Bulgersteynstraat wordt gereden via Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Beursplein in plaats van rechtstreeks via Gelderschekade.
21-9-1939BRoutewijziging: i.v.m. invoering van éénrichtingverkeer in het gebied tussen Noordblaak en Willemsbrug wordt richting Noordereiland (Prinsenhoofd) gereden via Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van via Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk.
21-9-1939CRoutewijziging: i.v.m. invoering éénrichtingsverkeer rond Beursplein wordt richting Crooswijk gereden via Beursplein – Gelderschekade – Gelderschestraat – Kolkkade – Westnieuwland in plaats van rechtstreeks Beursplein – Westnieuwland.
2-11-1939BatavierlijnAutobusdienst in aansluiting op vertrekkende en binnenkomende boten van de “Batavierlijn” van de firma Wm. H. Muller & Co. opgeheven.
30-11-1939BRoutewijziging: richting Statenweg wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teilingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
30-11-1939DRoutewijziging: richting Overschie c.q. Station Delft wordt gereden via Slagveld – Schiekade o.z. – Teillingerbrug – Proveniersstraat – Proveniersplein in plaats van via Schiekade w.z. – Provenierssingel n.z.
3-12-19398Opgeheven. (Ter compensatie worden enkele “interlokale” ritten ingelegd op de lijnen K en M.)
3-12-1939KMet enkele ritten ’s morgens vroeg: Coolsingel (Passage) – Aert van Nesstraat – Nadorststraat – Van Oldenbarneveltstraat – Jacobusstraat – Binnenweg (terug via Mauritsstraat – Van Oldenbarneveltstraat) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt en verder normale route naar Schiedam (Station); enkele nachtritten in omgekeerde richting.
3-12-1939MMet enkele ritten ’s morgens vroeg: Coolsingel (Passage) – Aert van Nesstraat – Nadorststraat – Van Oldenbarneveltstraat – Jacobusstraat – Binnenweg (terug via Mauritsstraat – Van Oldenbarneveltstraat) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Koemarkt en verder normale route naar Schiedam (Rozenburgerplein); enkele nachtritten in omgekeerde richting.
3-12-1939ROpgeheven.
20-12-1939EVerlengd: Berkelschelaan (Lischplein) – Berkelschelaan – De Savornin Lohmanlaan enz.
8-3-1940AEindpuntstandplaats verlegd van Meent naar Raadhuisstraat voorbij inrijpoort Stadhuis.
10-5-1940AOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940BOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940COm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940DOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogsituatie.
10-5-1940EOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940FOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940HOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940KVanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940LOm ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940MVanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
10-5-1940TVanaf ca. 7.30 uur opgeheven i.v.m. oorlogssituatie.
19-5-1940DHeringesteld: Provenierssingel – Schiekade – Proveniersstraat – Stationssingel – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Delftweg – Overschie (Schielaan).
22-5-1940LHeringesteld: Hillegersberg (Kootschekade) – Kleiweg – Oudendijksche Schiekade – Parallelstraat – Schielaan – Delftweg – Dorpsstraat – Schiedamsche Schie – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Broersvest – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Korte Kam – Dam – Damlaan – Schiedamscheweg – Kruispark – Kethelweg – Kethel (R.K. kerk).
22-5-1940RIngesteld: Westzeedijk – Scheepstimmermanslaan (terug: Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westzeedijk) – Westplein – Westerstraat – Willemsplein – Stokkenbrug – Leuvehaven w.z. – Leuvebrug – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein. (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming Willemsbrug voor tramverkeer.)
23-5-1940KSchiedam (Station) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Oranjestraat – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Schiedam (Rubensplein).
23-5-1940MHeringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgschestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Willemskade – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest); exploitatie als ringlijn.
29-5-1940KOp last van de Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
29-5-1940MOp last van Rijksverkeersinspectie tijdelijk opgeheven.
29-5-1940FHeringesteld: Heijplaat (Veer) – Heijplaatweg – Heijplaatstraat – Rondolaan – Rondoplein – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
1-6-1940BHeringesteld op ingekorte route: Station Delftsche Poort n.z. – Spoorsingel – Walenburgerweg – Statenweg – keren bij Bijlwerffstraat – Statenweg – Stationssingel – Station Delftsche Poort n.z.; exploitatie als ringlijn.
1-6-1940DRoute ingekort tot traject Station D.P. n.z. (Proveniersplein) – Overschie (Schielaan) resp. Station Delft.
1-6-1940LRoute ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
6-6-1940RVerlegd: Via Westzeedijk – Vasteland – Eenhoornstraat – Boompjes (terug via Zalmhaven – Nieuwland – Vasteland).
7-6-1940KomIngesteld: Kommandanturlijn Station Maas (Oosterkade) – Oudehoofdplein – Bolwerk – Boompjes – Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Parklaan (Kommandantur Deutsche Wehrmacht).
7-6-19407Ingesteld: Henegouwerlaan (bij 1e Middellandstraat) – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein.  (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramverkeer in Beukelsdijkkwartier alwaar tot 10-05-1940 lijn 7 reed.)
14-6-19407Opgeheven (tramverkeer naar/van Aelbrechtsplein hersteld).
14-6-1940KomKommandanturlijn opgeheven
22-6-1940ROpgeheven (tramverkeer via Willemsbrug hersteld).
3-7-1940AHeringesteld op ingekorte route Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Breede Hilledijk – Katendrecht (Veerlaan).
3-7-1940HHeringesteld: Boschpolderplein – Boschpolderstraat (terug Haspelstraat – Boschpolderstraat) – Willem van Zuylenstraat – Schippersstraat – Groenlandstraat – Groote Visserijstraat – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Graaf Floriszstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijktunnel – Stationssingel – Spoorsingel – Walenburgerweg – Heulbrug – Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg (terug direct Bergweg).
3-7-1940THeringesteld: Hillegersberg (Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg) – Burg. de Villeneuvesingel – Molenlaan (terug: Molenlaan – Grindweg – Burg. le Fèvre de Montignylaan) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregge t.o. Prinses Irenebrug*). (De bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank.)
29-7-1940KHeringesteld op ingekort traject Station Schiedam – Schiedam (Koemarkt bij tramhalte).
29-7-1940MHeringesteld.
5-8-1940KNormale route Station Schiedam – Rubensplein hersteld. (Ingevolge een besluit van de Commissie Vergunningen Personenvervoer wordt de lijn nu gezamenlijk met N.V. Autobusonderneming V.d. Ende geëxploiteerd, dit als compensatie voor de intrekking van de vergunning van de lijn Rotterdam – Schiedam van deze ondernemer. Eén op de drie ritten wordt verzorgd door V.d. Ende.)
5-8-1940LNormale route Hillegersberg (Kootschekade) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk) hersteld.
5-8-1940MIngekort tot Broersvest
19-8-1940BIngekort tot Statenweg bij Bijlwerffstraat
26-8-1940ADienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940BDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940DDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940FDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940HDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940KDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940LDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940MDienst ingekrompen tot 22:00 uur
26-8-1940TDienst ingekrompen tot 22:00 uur
14-9-1940BOpgeheven.
1-10-1940AOpgeheven.
1-10-1940DRoute ingekort tot traject Station D.P. n.z. – Overschie (Schielaan).
1-10-1940LWederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
1-10-1940TOpgeheven.
16-11-1940THeringesteld : Hillegersberg (Burg. Le Fèvre de Montignylaan) – Villeneuvesingel (terug Grindweg) – Molenlaan – Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregscheweg). Op deze lijn rijden bussen met houtgas-generatoren.
17-11-1940DRoutewijziging: Stationssingel – nieuw gedeelte Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg in plaats van via Stationssingel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg).
17-11-1940HRoutewijziging: Beukelsdijktunnel – voorm. Willem de Zwijgerplein (Statenweg) – Walenburgerweg – nieuw gedeelte Stationssingel – Stationssingel in plaats van rechtstreeks Beukelsdijktunnel – Stationssingel.
20-11-1940FDienst beperkt van 09:00 tot 17:00 uur.
10-12-1940MBeginhalte Broersvest tramhalte verplaatst naar halte Broersvest van lijn L.
20-12-1940CIngesteld: Overschie (Schielaan t.h.v. pand nr. 34*) – Schielaan – Delftweg – De Zweth – Rotterdamscheweg – Julianalaan – Mijnbouwstraat – Hertog Govertkade – Zuidwal – Van Leeuwenhoeksingel – Station Delft (Stationsplein) (terug: Stationsplein – Houttuinen – Westvest – Zuidwal). (*bij pand nr. 34  moet de bus terugsteken.)
1-1-1941KExploitatie weer uitsluitend door R.E.T.
1-1-1941SIngesteld: Hillegersberg (Kootschekade bij remise Hillegersberg*) – Kootschekade – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – De Villeneuvestraat – Acacialaan – Lindesingel – Schiebroek (Adrianalaan). (Nieuwe “buitenlijn”, voorheen geëxploiteerd door de Terbregsche Omnibus Dienst/Noorder Autobusdienst, afgekort T.O.D./N.A.D. De lijn voert over grondgebied van de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek, dit nog tot 1 augustus 1941, datum waarop deze gemeenten geannexeerd worden door Rotterdam. )
1-1-1941VIngesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Vlaardingen (Hoflaan; terug: Hoflaan –  Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg). (Buitenlijn, voorheen geëxploiteerd door de combinatie N.V. E.V.A.G/N.V. Vlaardingsche auto-omnibus Maatschappij V.A.O.M. Dit is de eerste R.E.T.-buslijn naar/van Vlaardingen.)
1-1-1941FRoutewijziging: richting Heijplaat verlegd via Burg. van Esstraat – Ring – Heyschedijk in plaats van via Pastoriedijk. Eindpuntstandplaats Pernis van Ozingastraat verplaatst naar Burg. Van Esstraat voorbij Ozingastraat).
30-3-1941FDienst verlengd van 09:00 tot 20:00 uur.
1-5-1941CKleine verlenging in Overschie: van Schielaan naar Parallelstraat o.z. (datum niet zeker)
1-5-1941DRoute verlengd vanaf Schielaan naar Parallelstraat (bij Rijksweg). (datum niet zeker)
29-6-1941LRoute verlengd: Overschie (Parallelstraat bij Rijksweg) – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk).
31-8-1941PIngesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg) – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen-Vlaardinger Ambacht (Anth. Knottenbeltsingel; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein).  (Tweede R.E.T.-buslijn naar Vlaardingen, voorheen geëxploiteerd door de Algemeene Vlaardingsche Auto Maatschappij, afgekort A.V.A.M. die in 1940 overgenomen is door de N.V. E.V.A.G. te Vlaardingen. Vlaardinger Ambacht is tot medio 1941 nog een zelfstandige gemeente en wordt dan geannexeerd door Vlaardingen.)
29-9-1941FDienst beperkt van 07:00 tot 19:00 uur.
1-11-1941HRoutewijziging: rechtstreeks Walenburgerweg in plaats van via Stationssingel – Proveniersplein – Spoorsingel o.z. (terug w.z.).
7-11-1941DRoute ingekort: Klein Coolstraat – Spoorsingel w.z.  – Statensingel o.z. – Schepenstraat – Walenburgerweg enz.; komende van Overschie wordt gereden via Walenburgerweg – Baljuwstraat – Klein Coolstraat. (datum onzeker)
7-11-1941HRoutewijziging: i.v.m. werkzaamheden bij Station Delftsche Poort tijdelijk via Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg. (datum onzeker)
26-11-1941DRoutewijziging: er wordt gereden via Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
26-11-1941HRoutewijziging: rechtstreeks Statenweg – Walenburgerweg in plaats van Statenweg – Schepenstraat – Statensingel o.z. – Walenburgerweg.
22-1-1942HTijdelijk opgeheven. (Aanvankelijk i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden.)
25-1-1942CDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942DDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942FDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942HDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942KDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942LDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942MDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942PDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942SDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942TDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
25-1-1942VDienst vrijwel geheel gestaakt i.v.m. weersomstandigheden.
30-1-1942CDienst hervat.
30-1-1942DDienst hervat.
30-1-1942FDienst hervat.
30-1-1942KDienst hervat.
30-1-1942LDienst hervat.
30-1-1942MDienst hervat.
30-1-1942PDienst hervat.
30-1-1942SDienst hervat.
30-1-1942TDienst hervat.
30-1-1942VDienst hervat.
1-2-1942CDienst geheel gestaakt.
1-2-1942DRoute ingekort: Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz.; komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan.
1-2-1942FDienst geheel gestaakt.
1-2-1942HDefinitief opgeheven. (I.v.m.gebrek aan brandstoffen en materialen.)
1-2-1942KDienst geheel gestaakt.
1-2-1942LDienst geheel gestaakt.
1-2-1942MDienst geheel gestaakt.
1-2-1942PDienst geheel gestaakt.
1-2-1942SDienst geheel gestaakt.
1-2-1942TDienst geheel gestaakt.
1-2-1942VDienst geheel gestaakt.
2-2-1942LWederom route ingekort tot traject Station Schiedam – Kethel (Kethelweg bij R.K.-kerk);
2-2-1942MOpgeheven.
2-2-1942PDienst hervat.
4-2-1942PDienst gestaakt.
11-2-1942CDienst hervat.
11-2-1942FDienst hervat.
11-2-1942KDienst hervat.
11-2-1942LDienst hervat.
11-2-1942MDienst hervat.
11-2-1942SDienst hervat.
11-2-1942VDienst hervat.
2-3-1942CRouteverlenging: Overschie (Burg. Baumannlaan) – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein* – Rotterdamsche Rijweg (terug: Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritsstraat – Burg. Baumannlaan) – Dorpsstraat – Delftweg enz. (*Pieter de Hoochplein=latere Saenredamplein.)
28-2-1942PDienst hervat.
28-2-1942TDienst hervat.
2-3-1942DRoutewijziging: er wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat*1 – Prins Mauritssingel – Overschie (Burg. Baumannlaan; terug: Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein*2 – Rotterdamsche Rijweg). (*1: Rijstraat werd later onderdeel van Prins Mauritssingel. *2: Pieter de Hoochplein is huidige  Saenredamplein.)
2-3-1942SRoute ingekort tot traject Hillegersberg (Kootschekade) – Schiebroek (Adrianalaan bij Kastanjesingel).
2-3-1942CDienst gestaakt.
2-3-1942DDienst gestaakt.
2-3-1942FDienst gestaakt.
2-3-1942KDienst gestaakt.
2-3-1942LDienst gestaakt.
2-3-1942MDienst gestaakt.
2-3-1942PDienst gestaakt.
2-3-1942SDienst gestaakt.
2-3-1942TDienst gestaakt.
2-3-1942VDienst gestaakt.
7-3-1942CDienst hervat.
7-3-1942DDienst hervat.
7-3-1942FDienst hervat.
7-3-1942KDienst hervat.
7-3-1942LDienst hervat.
7-3-1942MDienst hervat.
7-3-1942PDienst hervat.
7-3-1942SDienst hervat.
7-3-1942TDienst hervat.
7-3-1942VDienst hervat.
18-3-1942CEind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Delft wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Delftweg enz.
18-3-1942DEind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Parallelstraat o.z. naar Burg. Baumannlaan. Komenden van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Rijstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumannlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Burg. Baumannlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
20-3-1942CEind-beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van Delft wordt gereden via Delftweg – Dorpsstraat – Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Achstraat. Richting Delft wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg – Dorpsstraat – Defltweg enz.
20-3-1942CRoutewijziging: komende van de Rotterdamsche Rijweg wordt gereden via Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat – Overschie (Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat) in plaats van rondrijden via Rijsstraat – Prins Mauritssingel – Burg. Baumanlaan – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein.
20-3-1942DEind-/beginhalte in Overschie verplaatst van Burg. Baumannlaan naar Pieter van Aschstraat bij Van Oldenbarneveltstraat. Komende van de Bentincklaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Pieter de Hoochplein – Pieter van Aschstraat. Richting Bentincklaan wordt gereden via Pieter van Aschstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Pieter van Aschstraat – Pieter de Hoochplein – Rotterdamsche Rijweg enz.
8-4-1942NIngesteld: Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuyplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet w.z. – Boergoenschevliet w.z. (bij Van Blommesteynweg). (Eerste buslijn via enkele maanden tevoren in gebruik genomen Maastunnel.)
1-5-1942EIngesteld: Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingscheveer – Nijverheidstraat – Ketenschedijk – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). (Explotatie van een nieuwe “buitenlijn”,  voorheen geëxploiteerd werd door de “Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkoope Autobusdiensten”, afgekort M.E.G.G.A. De M.E.G.G.A. heeft na afstoting van de lijndienstactiviteiten nog jarenlang bestaan als touringcarbedrijf en reisbureau. Naast diensten Oostplein – Capelle worden ook verkorte ritten gereden  op trajectdeel Oostplein – Kralingscheveer.)
15-5-1942COpgeheven; dienst overgedragen aan Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij (W.S.M.). (M.i.v. 14-12-2008 zal de R.E.T.-bus terugkeren op Delfts grondgebied met de nieuwe buslijn 40!)
15-5-1942DBegin-/eindpunt Bentincklaan verplaatst naar Klein Coolstraat. Komende van Oversche wordt gereden via Vroesenlaan – Stadhoudersweg – Statenweg – Walenburgerweg – Stationssingel – Spoorsingel – Klein Coolstraat. Richting Overschie wordt gereden via Klein Coolstraat – Baljuwstraat – Walenburgerweg – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan enz.
24-5-1942EGeen dienst op zondag.
25-6-1942KDe stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
25-6-1942LDe stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest. I.v.m. verplaatsing stookplaats worden eind- en beginhalte op Broersvest omgewisseld: oude eindhalte Broersvest bij Hema wordt beginhalte; de oude beginhalte Broersvest bij Passage wordt eindhalte.
25-6-1942PDe stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
25-6-1942VDe stookplaats voor de houtgasgeneratoren voor de bussen op lijnen K, L, P en V wordt verplaatst van de Broersvest naar de Rotterdamschedijk bij de tramhalte “Roode Hek”. Vanaf de Koemarkt rijden de bussen van bovengenoemde lijnen rechtstreeks via de Rotterdamschedijk naar de stookplaats. Van de stookplaats rijden lijnen K, P en V via Rotterdamschedijk – Singel – Korte Singelstraat. Bussen van lijn L rijden via Rotterdamschedijk – en Koemarkt naar Broersvest.
1-7-1942SRoute verlengd: Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Schiebroek (Kastanjesingel bij Eikenlaan*; terug: Kastanjesingel z.z. – Adrianalaan). (*Eikenlaan=huidige Larikslaan.)
7-8-1942CDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942DDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942EDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942FDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942KDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942LDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942NDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942PDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942SDienst beperkt tot 21:00 uur.
7-8-1942VDienst beperkt tot 21:00 uur.
15-9-1942PRoutewijziging: Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat – Binnensingel (terug: Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg) in plaats van via Schiedamscheweg – Hoflaan (terug: Hoflaan – Emmastraat – Emmaplein – Schiedamscheweg).
15-9-1942VRoutewijziging: richting Vlaardingen wordt gereden via Schiedamscheweg – Emmaplein – Emmastraat  – Hoflaan in plaats van omgekeerde richting; richting Schiedam wordt gereden via Hoflaan – Schiedamscheweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk in plaats van omgekeerde richting.
17-9-1942DDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942EDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942FDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942KDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942LDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942NDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942PDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942SDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
17-9-1942VDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
1-10-1942NRoutewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg. (datum onzeker)
19-11-1942DBegin-/eindpunt Klein Coolstraat verplaast naar Statenweg bij Bentincklaan (eindhalte) en Bentincklaan tussen Statenweg en Paetsstraat (beginhalte). Komende van Overschie wordt gereden via Vroesenlaan – Van Beuningenstraat – Statenweg; richting Overschie wordt gereden via Statenweg – Bentincklaan – Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat – Vroesenlaan enz. (Herstel route zoals ingesteld per 01-02-1942.)
18-1-1943NOpgeheven. (Nog in 1943 wordt begonnen tot ombouw trolleybuslijn. M.u.v. drie omgebouwde bussen en wat proefritten is het in Rotterdam nooit gekomen van trolleybusexploitatie. De trolleybovenleiding wordt in het voorjaar van 1946 verwijderd en aan Groningen verkocht.))
3-2-1943FRoutewijziging: richting Pernis verlegd via Heyschedijk – Ring – Pernis (Ring bij Murraystraat; terug: Ring – Murraystraat – Burg. van Esstraat – Pastoriedijk – Heyschedijk enz.
25-3-1943DEindhalte Statenweg  bij Bentincklaan verplaatst naar Bentincklaan bij Statenweg (bij beginhalte).
29-3-1943PTijdelijk opgeheven.  
29-3-1943VTijdelijk opgeheven.
1-4-1943FTijdelijk opgeheven.
8-4-1943FDienst hervat.
9-4-1943PDienst hervat.
9-4-1943VDienst hervat.
30-6-1943DDienst ingekrompen tot 20:00 uur.
12-9-1943KDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
12-9-1943LDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
12-9-1943PDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
12-9-1943VDienst uitgebreid tot 22:00 uur.
1-11-1943KOpgeheven.
1-11-1943PRoute verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
1-11-1943PAanvang periode onregelmatig dienstuitoefening.
1-11-1943SAanvang periode onregelmatig dienstuitoefening.
1-11-1943TAanvang periode onregelmatig dienstuitoefening.
1-11-1943VAanvang periode onregelmatig dienstuitoefening.
6-12-1943DRoutewijziging: richting Overschie via Bentincklaan – Statenweg – Stadhoudersweg – Vroesenlaan in plaats van via Paetsstraat – Statensingel – Van Beuningenstraat (terug: Van Beuningenstraat – Statenweg – Bentincklaan).
31-12-1943PEinde periode onregelmatige dienstuitoefening.
31-12-1943SEinde periode onregelmatige dienstuitoefening.
31-12-1943TEinde periode onregelmatige dienstuitoefening.
31-12-1943VEinde periode onregelmatige dienstuitoefening.
22-5-1944DDienst sterk ingekrompen.
22-5-1944EDienst sterk ingekrompen.
22-5-1944FTijdelijk opgeheven.
22-5-1944LDienst sterk ingekrompen.
22-5-1944PTijdelijk opgeheven.
22-5-1944SOpgeheven.
22-5-1944TOpgeheven.
22-5-1944VOpgeheven.
5-6-1944FDienst zeer beperkt hervat.
26-6-1944DDienst weer tot normale uren uitgebreid.
26-6-1944EDienst uitgebreid van 06:00 tot 19:30 uur.
26-6-1944PIngesteld met gewijzigde route in Vlaardingen via Schiedamschedijk – Schiedamscheweg – Emmastraat – Hoflaan (terug via Schiedamscheweg – Schiedamschedijk).
10-7-1944FDienst uitgebreid als vóór de beperking.
13-7-1944LDienst uitgebreid als vóór de beperking.
1-8-1944DBegin-/eindpunt in Overschie verplaatst van Pieter van Aschstraat naar Prof. Bolklaan bij Torenlaan. Komende van de Bentinkclaan wordt gereden via Rotterdamsche Rijweg – Prof. Bolklaan tot Torenlaan. Richting Bentincklaan wordt gereden via Torenlaan – Hogenbanweg – Rotterdamsche Rijweg enz. Ook de stookplaats t.b.v. de houtgasgeneratoren wordt naar dit nieuwe begin-/eindpunt verplaatst.
4-9-1944DEinde dienst vóór 19:15 uur.
4-9-1944EEinde dienst vóór 19:15 uur.
4-9-1944FEinde dienst vóór 19:15 uur.
4-9-1944LEinde dienst vóór 19:15 uur.
4-9-1944PEinde dienst vóór 19:15 uur.
7-9-1944DOpgeheven.
7-9-1944EOpgeheven.
7-9-1944FOpgeheven.
7-9-1944LOpgeheven.
7-9-1944POpgeheven.
3-9-1945EHeringesteld: Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Ketenschedijk – Capelle a/d IJssel (Kerkplein); ook diensten via Schaardijk – IJsselmondschelaan – Zebrastraat – Antilopestraat – Kralingscheveer (Neushoornstraat).
Beperkte dienst: ma-vrij 6-18.30 uur en za 6-17 uur.
15-10-1945DHeringesteld: Bentincklaan (Statenweg) – Statenweg – Bijlwerffstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Rijksweg 13 – Rotterdamsche Rijweg – Overschiesche Dorpsstraat – Delftweg – Overschie (Schielaan).
Beperkte dienst: ma-vrij 6.30-9 uur, 11.30-14 uur en 15-18 uur; za 6.30-9 uur en 11-14 uur.
3-12-1945FHeringesteld: Heijplaat (veer) – Heijplaatstraat – Rondoplein – Rondolaan – Heijschedijk – Pastoriedijk – Ring – Murraystraat – Pernis (Burg. Van Esstraat) (terug via Burg. Van Esstraat – Pastoriedijk).
Beperkte dienst: ma-vrij 6.15-19 uur en za 6.15-18 uur.
3-12-1945VHeringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Oranjestraat – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk (Vlaardingen) – Schiedamscheweg (Vlaardingen) – Emmastraat – Vlaardingen (Hoflaan) (terug via Hoflaan – Schiedamscheweg – Schiedamschedijk).
Beperkte dienst: ma-vrij 6-9 uur, 11.30-14 uur en 15-18.30 uur; za 6-9 uur en 11-14.45 uur.
21-1-1946LHeringesteld: Schiedam (Broersvest) – Lange Kerkstraat – Groote Markt – Hoogstraat – Dam – Kethelstraat – Damlaan – Schiedamscheweg (Schiedam) – Kethelweg – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk).
Beperkte dienst: ma-vrij 6-9 uur, 11-14 uur en 15-18 uur; za 6-9 uur en 11-14 uur.  *bij de R.K. kerk dient te worden teruggestoken.
21-1-1946SHeringesteld: Hillegersberg (Kootschekade) – Kleiweg – Ringdijk – Adrianalaan – Schiebroek (Kastanjesingel bij Larikslaan).
Beperkte dienst: ma-vrij 6-9 uur, 11-14 uur en 15-18 uur; za 6-9 uur en 11-14 uur.
21-1-1946THeringesteld: Hillegersberg (Burg. Le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg) – Burg. De Villeneuvesingel (terug via Grindweg) – Molenlaan – Bergsche Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Bergsche Linker Rottekade bij Prinses Irenebrug).
Beperkte dienst: ma-vrij 6-9 uur, 11-14 uur en 15-18 uur; za 6-9 uur en 11-14 uur.
1-3-1946DOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946EOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946FOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946LOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946SOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946TOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
1-3-1946VOp werkdagen worden de diensten op alle buslijnen (D, E, F, L, S, T en V) op werkdagen ’s avonds tot 23.00 uur uitgebreid, d.w.z. op dat tijdstip kan men nog van alle beginpunten de respectievelijke eindpunten bereiken.
17-3-1946DM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946EM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946FM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946LM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946SM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946TM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
17-3-1946VM.i.v. deze datum weer dienst op zon- en feestdagen van 09:00 tot 23:00 uur.
18-3-1946NHeringesteld: Rochussenstraat (Jongkindstraat) (terug via Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – Maastunnel – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Boergoenschestraat – Boergoenschevliet (Van Blommesteynweg). Beperkte dienst: op werkdagen tot 23 uur.
24-3-1946NOok weer dienst op zon- en feestdagen tot 23:00 uur.
30-4-1946EVerkorte ritten naar/van Kralingscheveer verlengd: Schaardijk – IJsselmondselaan – Kralingscheveer (IJsselmondselaan bij Neushoornstraat). (Op de IJsselmondselaan bij de Neushoornstraat dient te worden teruggestoken.)
1-8-1946rondritM.i.v. deze datum worden, op werkdagen, tweemaal, rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd. Het begin- en eindpunt van deze rondrit is op de Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje.
15-8-1946PHeringesteld: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Oranjestraat – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamschedijk (Vlaardingen) – Emmastraat (terug via Schiedamscheweg) – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamschedijk (Vlaardingen) – Voorstraat – Burg. De Bordesplein – Rozenlaan (Vlaardingen) – Vlaardinger Ambacht (Anth. Knottenbeltsingel). Beperkte dienst: op werkdagen tot 23 uur en op zon- en feestdagen van 9-23 uur.
14-9-1946rondritRondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
29-9-1946DDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946EDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946FDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946LDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946NDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946PDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946SDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946TDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
29-9-1946VDienst op zon- en feestdagen uitgebreid van 08:00 tot 23:00 uur.
2-12-1946KHeringesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Jan van Avennestraat – West Frankelandschestraat (terug: West Frankelandschestraat – Aleidastraat – Burg. Knappertlaan) – Rembrandtlaan – Schiedam (Rubensplein). (Beperkte dienst: rijdt niet op zon- en feestdagen.)
2-12-1946LVerlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
6-1-1947FRoute verlengd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Rondolaan – Heyschedijk enz.; het trajectdeel Heijplaat (Veer) – Rondolaan vervalt hiermee.
21-3-1947DRoutewijziging: Statenweg – Cleyburchstraat – Vroesenlaan in plaats van via Bijlwerffstraat.
14-4-1947FRoute grotendeels gewijzigd: Charlois (Vlaskade) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heyschedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Pernis (Ozingastraat).
14-4-1947PersoneelDe na de bevrijding op 08-06-1945 ingestelde personeeltramdiensten, worden m.i.v. deze datum vervangen door personeelbusdiensten. Er rijden nog slechts personeeltrams t.b.v. het personeel in de Centrale Werkplaats in de Isaäc Hubertstraat.
16-6-1947rondritM.i.v. datum worden weer rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd, op werkdagen, twee maal per dag; begin- en eindpunt Coolsingel bij V.V.V.-kantoortje.
7-7-1947DRoute verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Diergaardesingel (terug: Diergaardesingel – Stationsweg – hulpweg langs postkantoor Station D.P. – Stationsplein) – Statentunel – Statenweg (secundair) – Statenweg – Cleyburchstraat enz. (*Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
2-9-1947rondritM.i.v. deze datum worden rondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
2-10-1947MHeringesteld: Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – brug over Westerhaven – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – brug over Westerhaven – Stadhouderslaan n.z.  Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest bij Korte Singelstraat).
1-12-1947AHeringesteld: Hofplein – Coolsingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Binnenhavenbrug – Stieltjesstraat – Spoorweghavenbrug – Wilhelminakade – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan).
1-12-1947BHeringesteld: Statenweg (doorsteek Cleijburchstraat) – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Noordereiland (Sleephellingstraat bij Maaskade w.z.) (terug: Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat).
3-2-1948FEindpuntstandplaats Pernis verplaatst van Ozingastraat naar Burg. van Esstraat bij Ozingastraat.
14-6-1948FRoute verlengd: Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Vooroorlogse verbinding met Vondelingenplaat weer hersteld.)
14-6-1948FVerlengd: Sanatoriumritten naar Quarantaine-inrichting Heijplaat op woensdag, zaterdag en zondag; route vanaf Rondolaan: Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandseweg – Heijsekade – Quarantaineweg.
14-6-1948MRoute verlengd: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest enz.
15-6-1948rondritM.i.v. deze  datum worden weer rondritten per R.E.T.-bus georganiseerd. Op werkdagen viermaal en op zondagen driemaal. Begin-/eindpunt Coolsingel bij V.V.V.-kantoortje.
26-7-1948GIngesteld: Randweg (doorsteek bij Beijerlandselaan tussen Randweg w.z. en o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Sportsingel z.z. (terug n.z.) – Sportsingel (Wielrenstraat). (Dit is de eerste nieuwe na-oorlogse buslijn van de R.E.T. en bedient het in de oorlogsjaren verrezen Sportdorp, ook wel Stadionwijk genoemd.)
31-8-1948rondritM.i.v. deze datum worden speciale rondritten georganiseerd door de versierde binnenstad i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana. Deze ritten vinden plaats tijdens de avonduren, van 20.00 tot 23.30 uur.
7-9-1948rondritM.i.v. deze datum worden rondritten per R.E.T.-bus weer gestaakt.
7-9-1948rondritSpeciale rondritten i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana weer beëindigd; einde feestweek.
1-10-1948TEindpuntstandplaats Burg. le Fèvre de Montignylaan bij Grindweg verplaatst naar pleintje, gelegen tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan. Na vertrek van de beginhalte aldaar wordt gereden via Burg. le Fèvre de Montignylaan – Grindweg – Molenlaan in plaats van via Burg. de Villeneuvesingel.
7-12-1948GVerlengd: Hillevliet (kop van Hillevliet bij Putsebocht) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) enz.
26-1-1949EVerlengd: Station Blaak (standplaats w.z.) – onder spoorviaduct door – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein enz.
26-1-1949NRoutewijziging: Rochussenstraat – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel in plaats van via ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein.
8-3-1949WIngesteld: Beukendaal (plantsoen bij Groenezoom) – Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Zuidplein – Goereesestraat (terug: Goereesestraat – Mijnsherenlaan – Zuidplein) – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Boergoensevliet o.z. – Van Blommesteynweg – Van Blommesteynstraat – Zuidhoek – Charlois (Rietdijk bij Zuidhoek). (Oost-westlijn in zuidelijk stadsdeel.)
10-3-1949FloribundaIngesteld: speciale buslijn i.v.m. bloemententoonstelling “FLORIBUNDA”, welke in de Rivièrahal op het terrein van Diergaarde Blijdorp wordt gehouden: Blaak (bij Erasmushuis) – Coolsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan). Rijdt dagelijks tussen 19.00 en 23.00 uur
21-3-1949FloribundaDienst op speciale buslijn i.v.m. bloemententoonstelling “FLORIBUNDA” weer gestaakt.
1-4-1949FOpgeheven; gesplitst in de lijnen F1 en F2.
1-4-1949F1Ingesteld: Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug via Duyststraat – Nieuwe Binnenweg) – G.J. de Jonghweg – Maastunnel – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven oostzijde – Waalhaven zuidzijde – Waalhaven westzijde – Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein); resp. Letostraat – Courzandseweg – Heijsedijk – Pastoriedijk – Burg. Van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat.
1-4-1949F2Ingesteld: Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug via Duyststraat – Nieuwe Binnenweg) – G.J. de Jonghweg – Maastunnel – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven oostzijde – Waalhaven zuidzijde – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat.
Rechtstreekse dienst die alleen wordt uitgevoerd van ma-za tijdens de spitsuren.
1-4-1949LRoute verlengd: Hillegersberg (Kootsekade bij remise Hillegersberg*) – Kootsekade – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – Schielaan (terug: Schielaan – Zestienhovensekade) – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein enz. (Met deze verlenging is het vooroorlogse traject weer hersteld. *bussen keren aan het einde van de Kootsekade bij de Bergse Rechter Rottekade.)
2-5-1949XIngesteld: Station D.P.*1 (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsesingel*2 – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord*3 – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Koninginneweg bij pand no. 24*4). (Eerste R..E.T.-buslijn met voormalige randgemeente IJsselmonde.  *1: Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station. *2: Schiedamsesingel=huidige Schiedamse Vest. *3:Viaduct Varkenoord-huidige Stadionviaduct. *4: op de Koninginneweg dient te worden teruggestoken.)
15-5-1949F1Routewijziging: Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. in plaats van via Vlaskade – Doklaan. (Routewijziging i.v.m. verlegging eindpuntlus tramlijn 2 van Vlaskade naar Grondherenstraat.)
15-5-1949F2Routewijziging: Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. in plaats van via Vlaskade – Doklaan. (Routewijziging i.v.m. verlegging eindpuntlus tramlijn 2 van Vlaskade naar Grondherenstraat.)
31-5-1949WRoutewijziging: richting Charlois wordt gereden via Zuidhoek – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk in plaats van rechtstreeks Zuidhoek.
1-6-1949ZIngesteld: Station D.P.* n.z. (Proveniersplein) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – West-Varkenoordseweg – Breeweg (bij Donkerslootstraat; terug: Breeweg – Breeplein). (Rijdt min of meer als sneldienst; de lijn kent slechts een gering aantal haltes. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
28-6-1949rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt tot en met 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli dagelijks drie ritten.
1-9-1949rondritM.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
8-9-1949F1Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg – Wolphaertsbocht – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
8-9-1949F2Routewijziging: Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg – Wolphaertsbocht – Wolphaertsbocht in plaats van via Maastunnelplein – Dorpsweg.
8-9-1949NRouteverlenging en routewijziging, volledige route is nu: Rochussenstraat (Westersingel) – Rochussenstraat (terug Mathenesserlaan – Jongkindstraat) –  G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet bij Kromme Zandweg.
4-10-1949Ltijdelijk verlegd via Kleiweg-Xerxesweg-Gordelweg-Kanaalweg-Blijdorpbrug-Blijdorpplein-Rijksweg 13-Schielaan.
1-11-1949MRoutewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
5-11-1949Lweer via normale route Kleiweg-Zestienhovensekade-Burg. Bosstraat-Parallelstraat -Schielaan.
13-4-1950SRoute verlengd: Station D.P.* (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Tollensstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollenstraat – Noordsingel w.z.) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg enz. (Met deze verlenging heeft het lang verwachte herstel plaatsgevonden van de verbinding stadscentrum – Schiebroek, zoals die tot 10-05-1940 ook werd verzorgd door de T.O.D./N.A.D. Deze maatschappij had een eindpunt aan het Galerij nabij de Pompenburgsingel. *Station D.P. m.i.v. 04-10-1953 herdoopt in Centraal Station.)
1-6-1950rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt ten met 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli van maandag t/m vrijdag twee ritten en op zaterdag en zondag één rit.
15-6-1950HIngesteld: Station Maas (Oosterkade) – Oosterkade – Oudehoofdplein – Spanjaardsbrug – Spaansekade – Roobrug – Groenendaal (terug: Groenendaal – Oostplein – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade) – Blaak – Schiedamse Vest – Witte de Withstraat – Witte de Withbrug – Mathenesserlaan – Rochussenstraat – weg naar ingang tentoonstelling – Dijkzigt (tentoonstelling  “ Rotterdam Ahoy”, deze wordt gehouden op terrein van latere (Academisch) Ziekenhuis Dijkzigt; thans Erasmus Medisch Centrum.) De dienst rijdt dagelijks van ca. 10.00 tot 23.00 uur.
16-8-1950HOpgeheven (einde tentoonstelling).
1-9-1950Xrichting Station D.P. Tijdelijk verlegd via Westzeedijk-Vasteland-Schiedamsedijk-Schildersteeg-Schiedamsevest.
8-9-1950rondritM.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
11-9-1950Ltijdelijk verlegd via Kleiweg-Xerxesweg-Gordelweg-Kanaalweg-Rijksweg 13-Blijdorpbrug-Blijdorpplein-Schielaan.
15-10-1950Lweer via normale route Kleiweg-Zestienhovensekade-Burg. Bossstraat-Parallelstraat-Schielaan.
20-10-1950DRoutewijziging: richting Overschie via Stationsplein – hulpstraat langs postkantoor Station D.P. – Conradstraat. – Diergaardesingel in plaats van rechtstreeks Stationsplein – Diergaardesingel.
28-11-1950KRoutewijziging: Stationsplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein – Broersvest. (Verlegging i.v.m. betere bediening oostelijk stadsgedeelte Schiedam.)
28-11-1950RIngesteld: Heemraadssingel w.z. – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug: direct Heemraadssingel w.z.) – Burg. Meineszlaan – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein – Singel (terug: Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan) – Schiedam (Emmaplein). (Nieuwe lijn speciaal ingesteld om de nieuwe wijk Oud-Mathenesse te bedienen.)
1-12-1950Xrichting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Schiedamsevest-Schildersteeg-Schiedamsedijk-Vasteland-Westzeedijk.
15-1-1951DRoutewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Stationsplein in plaats van via hulpweg langs postkantoor Station D.P.).
1-3-1951KRoutewijziging: in beide richtingen via Prof. Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat in plaats van Singel – Emmaplein – Broersvest.
15-3-1951UIngesteld: Groenezoom (bij Reineveld) – Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof – Charloisse Lagedijk – Zuider Begraafplaats* (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend gedurende openingstijden begraafplaats. *er wordt gereden tot het in de oprijlaan gelegen pleintje.)
15-3-1951WRoute verlengd: Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel – Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel – Buitendijk – Beukendaal – Groenezoom enz. (Verlenging naar de tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk Smeetsland.)
6-4-1951Xin beide richting wordt weer normale route rechtstreeks Westzeedijk-Schiedamsevest gereden.
9-4-1951Ri.v.m. Werkzaamheden op Nieuwe Binnenweg wordt na vertrek van beginpunt Heemraadssingel w.z. tijdelijk gedraaid bij Nieuwe Binnenweg en via Heemraadssingel o.z. Teruggereden.
19-5-1951DRoutewijziging: richting Overschie via Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Châlonsstraat – Schielaan in plaats van rechtstreeks Schielaan; in de Châlonsstraat bij de Schielaan is een nieuwe eindhalte ingesteld; op de Schielaan een nieuwe beginhalte. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer teruggestoken te worden op de Schielaan.)
19-5-1951E19/5/1951: routewijziging diensten Kralingseveer: IJsselmondselaan-Zebrastraat-Buffelstraat-Neushoornstraat (terug: Neushoornstraat-IJsselmondselaan). Om redenen van verkeersveiligheid mocht in de Neushoornstraat niet meer worden teruggestoken.
19-5-1951F1Routewijziging: verkorte ritten naar naar/van Pernis van lijn F1 richting Pernis verlegd via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandstraat in plaats van rechtstreeks Burg. van Esstraat. (Verlegging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer te worden teruggestoken op de Burg. van Esstraat bij de Ozingastraat. In de Vrijlandtstraat is de nieuwe eindhalte gesitueerd.)
19-5-1951F2Routewijziging: verkorte ritten naar naar/van Pernis van lijn F1 richting Pernis verlegd via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandstraat in plaats van rechtstreeks Burg. van Esstraat. (Verlegging om verkeerstechnische redenen: er hoeft nu niet meer te worden teruggestoken op de Burg. van Esstraat bij de Ozingastraat. In de Vrijlandtstraat is de nieuwe eindhalte gesitueerd.)
19-5-1951LBij de standplaats Kethel (R.K.-kerk) dient voortaan via het pleintje voor de kerk te worden rondgereden in plaats van terugsteken. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
1-6-1951rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Van maandag t/m vrijdat wordt om 14.00 uur vertrokken. Op zaterdag en zondag wordt om 15.00 uur vertrokken. Vertrekpunt is ook nu weer het V.V.V.-kantoortje op de Coolsingel.
1-6-1951XVerlengd: Koninginneweg – Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat; terug: Cornelis van Rijstraat – Koninginneweg).
15-6-1951rondritDienst op rondrit per R.E.T.-bus wordt m.i.v. deze datum van maandag t/m vrijdag uitgebreid met rit, vertrekkende om 10.30 uur.
16-6-1951YIngesteld: Station Beurs w.z. – straatje onder Station Beurs – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak) – Oostplein – Oostplein – Gedempte Slaak – Vredenoordlaan – Frits Ruysstraat – Weteringstraat – Vlietlaan – Jaffa – Libanonweg – Karmelweg – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Kralingseweg (2e ingang Kralingse Bos). (Beperkte dienst:  seizoendienst in  juni en juli op zaterdagen van 15.00 – 19.00 uur en op zondagen van 10.00 – 19.00 uur. In de maand augustus wordt gereden dagelijks van 10.00 – 19.00 uur.)
27-7-1951F1i.v.m. Werkzaamheden op Nieuwe Binnenweg tijdelijk verlegd: Rochussenstraat-Duyststraat-Passerelstraat-tijdelijk eindpunt Schonebergerweg bij Passerelstraat; terug: Schonebergerweg-Rochussenstraat.
27-7-1951F2i.v.m. Werkzaamheden op Nieuwe Binnenweg tijdelijk verlegd: Rochussenstraat-Duyststraat-Passerelstraat-tijdelijk eindpunt Schonebergerweg bij Passerelstraat; terug: Schonebergerweg-Rochussenstraat.
27-7-1951Rna vertrek van beginpunt Heemraadssingel w.z. Weer normale route gereden via Nieuwe Binnenweg-Heemraadsplein-Mathenesserlaan-Heemraadssingel w.z.
18-8-1951F1eindpunt Schonebergerweg bij Nieuwe Binnenweg hersteld; richting eindpunt wordt weer gereden via Duyststraat-Nieuwe Binnenweg-Schonebergerweg.
18-8-1951F2eindpunt Schonebergerweg bij Nieuwe Binnenweg hersteld; richting eindpunt wordt weer gereden via Duyststraat-Nieuwe Binnenweg-Schonebergerweg.
1-9-1951YOpgeheven.
20-9-1951NI.v.m. de huishoudbeurs Femina in de Ahoyhal routeaanpassing via Zimmermanweg-Wytemaweg-Zimmermanweg-Rochussenstraat. Deze wijziging vond plaats tot en met 1965 (lijn 42) toen de Ahoyjallen verhuisden naar het Heliport terrein. Vanaf ca. 1955 kam er een speciale halte op de hoek van de Rochussenstraat en de Zimmermanweg.
11-10-1951NRouteaanpassing i.v.m. de Femina vervallen.
11-10-1951rondritM.i.v. deze datum wordt rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
29-10-1951Ei.v.m. Werkzaamheden Nijverheidstraat (Capelle) tijdelijk gesplitst: in trajecten Station Beurs-Nijverheidstraat en Nijverheidstraat-Capelle.
29-10-1951Ltijdelijk verlegd via Kleiweg-Xerxesweg-Gordelweg-Kanaalweg-Blijdorpbrug Blijdorpplein-Rijksweg 13-Schielaan.
3-11-1951Eweer doorgaand traject Station Beurs-Capelle
8-11-1951URoutewijziging: Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Charloisse Lagedijk in plaats van via Reineveld – Enk – Wildzang – Zonnehof. (Er wordt nu niet meer Tuindorp De Vaan gereden.)
14-11-1951Lweer via normale route Kleiweg-Zestienhovensekade-Burg. Bosstraat-Parallelstraat-Schielaan.
1-3-1952CIngesteld: Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtkade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein* -Rijksweg – Abtsweg tot Aalkeetstraat – linksaf Ameidestraat – tijdelijke weg naar Oost-Sidelinge – Oost-Sidelinge – onderdoorgang Rijksweg – West-Sidelinge – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij de Hoornweg) (terug: Van Noortwijckstraat – Hoornweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Achstraat – Graswinckelstraat – West-Sidelinge). (Nieuwe lijn ingesteld ter bediening van uitbreiding Overschie (Kleinpolders Oost en West). *Blijdorpplein=latere Kleinpolderplein. In 1958 werd ten zuiden van het Schie-Schiekanaal een nieuw verkeersplein opengesteld dat de naam Blijdorpplein kreeg.)
1-3-1952DRoutewijziging: richting Station D.P. via Rotterdamse Rijweg – West-Sidelinge – Burg. de Josselin de Jonghlaan – Rijksweg in plaats van rechtstreeks Rotterdamse Rijweg – Rijksweg.
6-3-1952AEindpuntstandplaats Hofplein verplaatst naar Schiekade bij Hofplein. (Wijziging i.v.m. aanleg nieuwe Hofplein-circuit en aanpassing aansluitende wegen. Vermoedelijk is tijdens de werkzaamheden de standplaats meerdere malen (tijdelijk) verplaatst geweest.)
1-4-1952KM.i.v. deze datum in exploitatie als ringlijn: Station Schiedam (Stationsplein) – Prof. Kamerling Onneslaan – Lorentzplein – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – West Frankelandsestraat – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Van Swindensingel – Van Swindenstraat – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Schiedam (Stationsplein). (Er wordt nu dus geen standpunt meer genomen op het Rubensplein. )
5-4-1952XEind- resp. beginhalte Prinsenplein vóór Koninginneweg verplaatst naar resp. Koninginneweg vóór de Cornelis van Rijstraat en Koninginneweg nabij Cornelis van Rijstraat (bij ter plaatse aanwezige vluchtheuvel). Komende van Station D. P. wordt gereden rechtstreeks via Koninginneweg in plaats van via Adr. de Jongstraat – C.D. Tuinenburgstraat – Prinsenplein.
5-5-1952DRoutewijziging: richting Station D.P. via Diergaardesingel – Weena – Stationsplein in plaats van via Diergaardesingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat.
20-5-1952DRoutewijziging: richting Overschie via Stationsplein – Weena – Diergaardesingel in plaats van via hulpstraat – Conradstraat.
24-5-1952UOpgeheven.
24-5-1952UHeringesteld volledig nieuwe route:: Wanstraat* (bij Strevelsweg) – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg – Vinkenbaan z.z. – Oldegaarde (primair) – Langenhorst – Nederhorst – Eigelhorst – Binkhorst – Langenhorst – Oldegaarde (secundair) – Vinkenbaan z.z. – Dordtsestraatweg – Wanstraat (bij Strevelsweg).  (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen aan de Wanstraat bij Strevelsweg. Geeft nu verbinding met nieuwe wijk Zuidwijk. *Wanstraat=nu niet meer bestaand straatje tussen Dordtsestraatweg en Strevelsweg, dat was gesitueerd ongeveer t.h.v. het huidige verpleeghuis “Simeon en Anna”.)
30-5-1952CRoutewijziging: richting Overschie (Van Noortwijckstraat) wordt gereden via Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg – Abtsweg in plaats van via Rijksweg; richting Mathenesserplein wordt gereden via Abtsweg – Schansweg – Blijdorpplein in plaats van rechtstreeks Rijksweg – Blijdorpplein
30-5-1952DRoutewijziging: rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan – Blijdorpplein in plaats van via West-Sidelinge; ook richting Overschie overeenkomstig gewijzigd doch dan in omgekeerde volgorde.
4-6-1952rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is thans Weena bij Centrale Post R.E.T. Deze post, voorheen gecombineerd met onderkomen t.b.v. V.V.V., stond voorheen op de Coolsingel. Van maandag t/m vrijdag wordt vertrokken om 10.30 en 14.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt vertrokken om 15.00 uur.
5-6-1952WEindpuntstandplaats Dirk Smeetslaan bij Ogierssingel verplaatst naar Herweyerstraat vóór de Dirk Smeetslaan; als gevolg daarvan routewijziging: richting Herweyerstraat via Jan Vrijlandsingel – Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Herweyerstraat in plaats van via Jan Vrijlandtsingel – Dirk Smeetslaan; richting Charlois rechtstreeks Herweyerstraat – Jan Vrijlandtsingel in plaats van rechtstreeks Dirk Smeetslaan – Jan Vrijlandtsingel.
26-6-1952LIn Schiedam tijdelijk verlegd via Damlaan-Burg. Honnerlage Gretelaan-Burg. Stulemeyerlaan-Vlaardingerdijk-Vlaardingerstraat (terug: Kethelstraat-Vellevest)-Dam.
1-7-1952LRoutewijziging: Dam – Vlaardingenstraat – Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan in plaats van via Dam – Kethelstraat – Damlaan. (Bediening eerste gedeelte nieuwe wijk Nieuwland.)
22-8-1952WKleine routewijziging: richting Herweyerstraat wordt gereden via nieuwe doorsteek Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk in plaats van via doorsteek Dordtsestraatweg bij Hazesprong.
1-9-1952PersoneelDaar tramlijn 2 m.i.v. deze datum vanuit remise Kralingen geëxploiteerd wordt in plaats vanuit remise Charlois (Maastunnelplein) worden voortaan bussen ingezet op de vroegritten richting Station Delftse Poort. De volledige route is: Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk) – Grondherenstraat – Wolphaertsbocht – Brielselaan – Putselaan – 2e Rosestraat – West-Varkenoordseweg – Viaduct – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Nassaukade – Stieltjesplein (terug Stieltjesplein rond) – Koninginnebrug – Van der Takstraat – Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Coolsingel – Hofplein – Stationsweg – Station Delftse Poort (Stationsplein bij Kruisstraat). M.i.v. 31-08-1952 rijden reeds de late ritten, uiteraard in omgekeerde volgorde.
10-9-1952WRoutewijziging: richting Charlois via Zuidplein – Mijnsherenlaan – verbindingsstraatje in het verlengde van de Flakkeesestraat* – Goereesestraat in plaats van rechtstreeks Zuidplein – Goereesestraat. (*dit straatje krijgt later eveneens de naam Flakkeesestraat. Later zijn hier winkels en flats gebouwd en verviel het straatje.)
15-9-1952WRoute verlengd (facultatief): Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord: terug: Sluisjesdijk – straatje tussen fabriek Kaiser Frazer en fabriek General Motors – Waalhaven n.z. – Kortenoord – Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: dit trajectdeel  wordt slechts op maandag t/m vrijdag van 6.00 tot ca. 18.30 uur en op zaterdag van 6.00 uur tot ca. 14.30 uur bereden. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, op zaterdag na ca. 14.30 uur en op zon- en feestdagen wordt het trajectdeel Herweyerstraat – Charlois gereden. )
15-9-1952YIngesteld: Spartastraat (bij Huygenstraat) – Huygensstraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Huygensstraat – Spartastraat (bij Huygensstraat). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt alleen standpunt genomen aan de Spartastraat. Beperkte dienst: rijdt slechts van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt geen dienstgedaan.)
7-10-1952rondritM.i.v. deze datum vervalt op de rondrit per R.E.T-bus op maandag t/m vrijdag de rit van 10.30 uur. Op die dagen wordt dus nog alleen nog de rit, vertrekkend om 14.00 uur, gereden.
17-10-1952WRoutewijziging: richting Charlois (Sluisjesdijk) via Dordtsestraatweg – Vlijmenstraat – Zuidenwijdselaan* – Mijnsherenlaan – Flakkeesestraat in plaats van via Zuidplein – Mijnsherenlaan. (Verlegging (richting Charlois (Sluisjesdijk) via het zgn. “Brabantse Dorp”, evenals de wijk Smeetsland een tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde (nood)wijk. Rond 1966 is het gehele complex gesloopt. *Zuidenwijdselaan=huidige Zuidenwijdsestraat.)
12-11-1952Lin Schiedam normale route hersteld via Damlaan-Ketehlstraat-Dam.
18-11-1952URoutewijziging: 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan) – Beijerlandselaan (terug: Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat) – Groene Hilledijk – Vinkenbaan z.z. enz. in plaats van via Wanstraat – Strevelsweg – Veldstraat – Spastraat – Dordtsestraatweg (terug: Dordtsestraatweg – Wanstraat) – Vinkenbaan z.z. enz. (Rijdt nu dus als ringlijn 2e Rosestraat – Zuidwijk – 2e Rosestraat.)
29-11-1952IIngesteld: Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Wagnerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – P.K. Drossaartstraat – Maassluissedijk – Burg. Pruissingel – Soendalaan – Insulindesingel – Bilitonlaan – Vondellaan – Markgraaflaan –  Van der Driftstraat – Van Schravendijkplein – Broekweg – Westlandseweg – Schiedamsedijk – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Kethelweg – Van Hogendorplaan – Parkweg – Iepestraat – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Binnensingel – 1e Van Leyden Gaelstraat – brug over Oudehaven – Parallelweg – Station Vlaardingen. (Deze lijn is Vlaardingen’s eerste R.E.T.-stadsbuslijn. De lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn, uitsluitend in de hierboven vermelde richting.)
29-11-1952PRoutewijziging: Schiedamsedijk – Van Hogendorplaan –Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Anth. Knottenbeltsingel in plaats van via Emmaplein – Emmastraat – Julianasingel (terug: Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein – Schiedamscheweg).  (Routewijziging om nieuwbouw Vlaardinger Ambacht beter te kunnen bedienen.)
29-11-1952SRouteverlenging, volledige route is nu: Station Delftse Poort (Stationsplein bij Kruisstraat) – Stationsweg – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Tollenstraat – Noordmolenstraat (terug Jacob Catsstraat – Erasmusstraat) – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Bergwegbrug – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – Kastanjesingel – Schiebroek (Kastanjeplein).
31-12-1952XEindhalte Koninginneweg vóór Cornelis van Rijstraat verplaatst naar halteheuvel waar zich ook de beginhalte bevindt.
6-1-1953F1Routewijziging lijn F1: Vondelingenweg – Noordzijsedijk – Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg – Noordzijsedijk – Vondelingenweg in plaats van rechtstreeks Vondelingenweg. (Verlegging om de eerste nieuwbouw van “satelietstad” Hoogvliet te bedienen.)
1-2-1953AIn verband met de watersnoodramp kan buslijn A Katendrecht niet bereiken, en rijdt tot 02-02-1953 tussen Hofplein en Maashaven (Graansilo) via de Maastunnel.
1-2-1953EIn verband met de watersnoodramp wordt buslijn E tot nader order geheel gestaakt.
4-2-1953EWeer ingesteld met tijdelijke twee aparte diensten: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat (werf Vuyk); Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat).
28-2-1953F1Routewijziging: het “rondje via Hoogvliet”: Voorweg – Nieuw Engeland – Achterpad – Meeuwenwetering – Voorweg in plaats van via Voorweg – Meeuwenwetering – Achterpad – Nieuw Engeland – Voorweg; de route is dus omgedraaid. 
26-3-1953F1Alle diensten via Hoogvliet.
1-4-1953RKleine routewijziging: richting Heemraadssingel wordt eveneens via Stationsplein gereden in plaats van direct Singel – Prof. Kamerlingh Onneslaan.
3-4-1953ENormale route hersteld: Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel en verkorte diensten Station Blaak w.z. – normale route – Kralingseveer – IJsselmondselaan – Zebrastraat – Buffelstraat – Kralingseveer (Neushoornstraat; terug Neushoornstraat – IJsselmondselaan).
26-5-1953rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit per R.E.T.-bus gereden. Vertrekpunt is het Weena bij de Centrale Post R.E.T. Van maandag t/m vrijdag worden twee ritten gereden, die om resp. 10.30 en 14.00 uur vertrekken; op zaterdag en zondag vindt één rit plaats, die om 15.00 uur vertrekt.
10-6-1953IVerlegd: via Cronjéstraat – Gedempte Biersloot – Verlengde Biersloot – Delftseveerweg – Schiedamsedijk.
1-7-1953LVerlegd: In Schiedam via Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Burg. Stulemeyerlaan – Vlaardingerdijk – Vlaardingsestraat (terug via Kethelstraat – Vellevest) – Dam.
16-7-1953ARoutewijziging: vanaf 8.00 uur als volgt verlegd: komende van Katendrecht wordt gereden via Hofplein – Schiekade tot straatje t.o. Schiestraat, vervolgens rechtsaf tot nieuwe standplaats; richting Katendrecht via Pompenburg – Hofplein enz.
20-7-1953ZI.v.m. de enorme drukte op deze lijn wordt, bij wijze van proef, een aanhangbus (nr. 1001) ingezet. Deze wordt, net als de trekkende bus zelf, bemand met een conducteur.
15-8-1953F1Routewijziging: Vondelingenweg – Aveling – Voorweg in plaats van via Noordzijsedijk. (Een gedeelte van de Noordzijsedijk vervalt i.v.m. verdere uitbreiding van Hoogvliet.)
8-9-1953EGesplitst in twee diensten: Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens IJsselmondselaan – //  ‘s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Alexanderstraat – Wilhelminastraat – Frederik Hendrikdstraat – Waterloostraat – Capelle aan den IJssel (Waterloostraat bij Oude Plaats; terug: Waterloostraat – Alexanderstraat). / Station Blaak – normale route tot Schaardijk bij IJsselmondselaan, vervolgens via IJsseldijk – Nijverheidstraat – Nijverheidstraat (Veer van de Ruit*). (*Veer van de Ruit=exploitant veerdienst naar/van Krimpen aan den IJssel. Splitsing i.v.m. langdurige stremming Ketensedijk.)
4-10-1953DWijziging naam Station D.P. in Centraal Station.
4-10-1953SWijziging naam Station D.P. in Centraal Station.
4-10-1953XWijziging naam Station D.P. in Centraal Station.
4-10-1953ZWijziging naam Station D.P. in Centraal Station.
4-10-1953EWijziging stationsmaan Beurs in Blaak.
1-11-1953ALijnletteraanduiding A vervangen door lijncijferaanduiding 30.
1-11-1953BLijnletteraanduiding B vervangen door lijncijferaanduiding 31.
1-11-1953CLijnletteraanduiding C vervangen door lijncijferaanduiding 32.
1-11-1953DLijnletteraanduiding D vervangen door lijncijferaanduiding 33.
1-11-1953ELijnletteraanduiding E vervangen door lijncijferaanduiding 34.
1-11-1953F1Lijnletteraanduiding F1 vervangen door lijncijferaanduiding 35.
1-11-1953F2Lijnletteraanduiding F2 vervangen door lijncijferaanduiding 36.
1-11-1953GLijnletteraanduiding G vervangen door lijncijferaanduiding 37.
1-11-1953ILijnletteraanduiding I vervangen door lijncijferaanduiding 38.
1-11-1953KLijnletteraanduiding K vervangen door lijncijferaanduiding 39.
1-11-1953LLijnletteraanduiding L vervangen door lijncijferaanduiding 40.
1-11-1953MLijnletteraanduiding M vervangen door lijncijferaanduiding 41.
1-11-1953NLijnletteraanduiding N vervangen door lijncijferaanduiding 42.
1-11-1953PLijnletteraanduiding P vervangen door lijncijferaanduiding 43.
1-11-1953RLijnletteraanduiding R vervangen door lijncijferaanduiding 44.
1-11-1953SLijnletteraanduiding S vervangen door lijncijferaanduiding 45.
1-11-1953TLijnletteraanduiding T vervangen door lijncijferaanduiding 46.
1-11-1953ULijnletteraanduiding U vervangen door lijncijferaanduiding 47.
1-11-1953VLijnletteraanduiding V vervangen door lijncijferaanduiding 48.
1-11-1953WLijnletteraanduiding W vervangen door lijncijferaanduiding 49.
1-11-1953XLijnletteraanduiding X vervangen door lijncijferaanduiding 50.
1-11-1953YLijnletteraanduiding Y vervangen door lijncijferaanduiding 51.
1-11-1953ZLijnletteraanduiding Z vervangen door lijncijferaanduiding 52.
1-11-195330Ingesteld (ex-lijn A): Hofplein – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – straatje t.o. Schiestraat – Hofplein (standplaats) – Coolsingel – Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug* – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan). (*indien de Jan Kuitenbrug voor het scheepvaartverkeer wordt geopend wordt richting Katendrecht gereden via Blaak – straatje onder Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug enz.; richting Hofplein wordt dan gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Geldersekade enz. (Deze maatregel is vermoedelijk al ingevoerd toen de lijn nog als lijn A werd geëxploiteerd.)
1-11-195331Ingesteld (ex-lijn B): Statenweg (Cleijburchstraat) – Statenweg w.z. (terug o.z.) – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – brug over Westersingel – Witte de Withstraat – Schiedamse Vest – Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug* – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Noordereiland (Sleephellingstraat bij Maaskade: terug: Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Van der Takstraat). (*indien de Jan Kuitenbrug voor het scheepvaartverkeer wordt geopend wordt richting Noordereiland gereden via Blaak – straatje onder Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug enz.; richting Statenweg wordt dan gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak – Geldersekade enz. (Deze maatregel is vermoedelijk al ingevoerd toen de lijn nog als lijn B werd geëxploiteerd.))
1-11-195332Ingesteld (ex-lijn C): Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg (terug: Schansweg – Blijdorpplein) – Abtsweg tot Aalkeetstraat – linksaf Ameidestraat – tijdelijke weg naar Oost-Sidelinge – Oost-Sidelinge – onderdoorgang Rijksweg – West-Sidelinge – Martinus Dorpiusstraat – Schout van Groenewegenstraat – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij de Hoornweg) (terug: Van Noortwijckstraat – Hoornweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Achstraat – Graswinckelstraat – West-Sidelinge). Nieuwe lijn ingesteld ter bediening van uitbreiding Overschie (Kleinpolders Oost en West).*Blijdorpplein=latere Kleinpolderplein. In 1958 werd ten zuiden van het Schie-Schiekanaal een nieuw verkeersplein opengesteld dat de naam Blijdorpplein kreeg.
1-11-195333Ingesteld (ex-lijn D): Centraal Station (Stationsplein bij Karel Doormanstraat) – Weena – Diergaardesingel – Statentunnel – Statenweg – Statenweg o.z. (terug: Statenweg w.z.) – Cleyburchstraat – Kanaalweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – verbindingsstraatje – Schansweg – Blijdorpplein – Burg. de Josselin de Jonglaan  (terug: Burg. de Josselin de Jonglaan – Blijdorpplein) – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Châlonsstraat – Overschie (Schielaan tussen Châlonsstraat en Oranjestraat; terug: Schielaan – Delftweg).
1-11-195334Ingesteld (ex-lijn E): Station Blaak* w.z. – straatje onder Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Station Beurs w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat – (Parkeerterrein bij veerdienst v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel).  (enkele diensten rijden de route: Station Blaak w.z. – Geldersekade – Groenendaal  (terug: Groenendaal – Blaak – Station Blaak w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat).) (tot 4-10-1953 heette Station Blaak station Beurs)
1-11-195335Ingesteld (ex-lijn F1): Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven w.z. – Waalhaven w.z. – Rondolaan – Rondoplein – Letostraat – Courzandscheweg – Heysedijk – Pastoriedijk – Burg. van Esstraat – Oud-Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Voorweg – Nieuw Engeland – Achterpad – Meeuwenwetering – Voorweg – Aveling – Vondelingenweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: ook verkorte ritten traject Schonebergerweg – Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk), Schonebergerweg – Heijplaat (Rondoplein) en Charlois – Pernis (Burg. Van Esstraat; terug; Burg. van Esstraat – Murraystraat – Cremerstraat – Vrijlandtstraat – Burg. van Esstraat).) (Tevens rechtstreekse ritten via Vondelingenweg, niet via Heijplaat, Pernis en Hoogvliet.)
1-11-195336Ingesteld (ex-lijn F2): Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren (sneldienst).)
1-11-195337Ingesteld (ex-lijn G): Hillevliet (bij Putsebocht) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Bree – Viaduct Varkenoord* – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Sportsingel z.z. (terug n.z.) – Sportsingel (Wielrenstraat) (*Viaduct Varkenoord is in 1958 herdoopt in Stadionviaduct)
1-11-195338Ingesteld: (ex-lijn I): Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Wagnerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – P.K. Drossaartstraat – Maassluissedijk – Burg. Pruissingel – Soendalaan – Insulindesingel – Bilitonlaan – Vondellaan – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Van Schravendijkplein – Broekweg – Westlandseweg – Schiedamsedijk – Voorstraat – Burg. de Bordesplein – Kethelweg – Van Hogendorplaan – Parkweg – Iepestraat – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Binnensingel – 1e Van Leyden Gaelstraat – brug over Oudehaven – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Deze  lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn, uitsluitend in de hierboven vermelde richting.)
1-11-195339Ingesteld (ex-lijn K): Station Schiedam* (Stationsplein) – Prof.  Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – West Frankelandsestraat – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Van Swindensingel – Van Swindenstraat – Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam en niet bij het “keerpunt” Schiedam (Rubensplein). *Station Schiedam wordt m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West.)
1-11-195340Ingesteld (ex-lijn L): Hillegersberg (Kootsekade bij remise Hillegersberg*1) – Kootsekade – Kleiweg – Zestienhovensekade –  Burg. Bosstraat – onderdoorgang Rijksweg – Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Vlaardingerstraat – Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (*1:bussen keren aan het einde van de Kootsekade bij de Bergse Rechter Rottekade. *2: bussen keren op het pleintje vóór de kerk.)
1-11-195341Ingesteld (ex-lijn M): Station Schiedam* (Rozenburgerplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Lorentzlaan – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Havendijk – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam (Stationsplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam en niet bij het “keerpunt” Schiedam (Rozenburgerplein). *: Station Schiedam m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West.)
1-11-195342Ingesteld (ex-lijn N): Rochussenstraat (bij Westersingel) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat – Rochussenstraat) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet w.z. (bij Kromme Zandweg).
1-11-195343Ingesteld (ex-lijn P): Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Asterstraat – Burg. de Bordesplein – Rozenlaan – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel tussen Rozenlaan en Kethelweg; terug: Anth. Knottenbeltsingel – Kethelweg).
1-11-195344Ingesteld (ex-lijn R): Heemraadssingel w.z. (bij Nieuwe Binnenweg) – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (terug: Heemraadssingel w.z. direct) – Burg. Meineszlaan – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerling Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein).
1-11-195345Ingesteld (ex-lijn S): Centraal Station (Stationsplein bij Kruisstraat) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Tollensstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollensstraat – Noordsingel w.z. – Hofdijk) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Adrianalaan – Kastanjesingel o.z. – Schiebroek (Kastanjeplein; terug: Kastanjeplein – Kastanjesingel w.z. – Adrianalaan).
1-11-195346Ingesteld (ex-lijn T): Hillegersberg (Burg. le Fèvre de Montignylaan*1) – Grindweg – Molenlaan – Bergse Rechter Rottekade*2 – Prinses Irenebrug*3 – Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug*3). *1: eindpuntstandplaats gelegen aan pleintje tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan. *2: Bergse Rechter Rottekade is in 1964 herdoopt in Terbregse Rechter Rottekade. *3: de bussen dienen te draaien op het tegelplateau bij de Boerenleenbank
1-11-195347Ingesteld (ex-lijn U): 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan) – Beijerlandselaan – Groene Hilledijk – Vinkenbaan  z.z. – Oldegaarde (primair) – Langenhorst – Nederhorst – Eigelhorst – Binkhorst – Langenhorst – Oldegaarde (secundair) – Vinkenbaan z.z. – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat (bij Beijerlandselaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uisluitend standpunt genomen aan de 2e Rosestraat.)
1-11-195348Ingesteld (ex-lijn V): Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Schiedamseweg – Hogelaan – Emmaplein – Emmastraat – Vlaardingen (Hoflaan; terug: Hoflaan – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg).
1-11-195349Ingesteld (ex-lijn W): Charlois (Rietdijk bij Zuidhoek) – Rietdijk – Zuidhoek (terug: Zuidhoek – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk) – Van Blommesteynstraat – Van Blommesteynweg – Boergoensevliet o.z. – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Pleinweg – Zuidplein – Dordtsestraatweg (terug: Dordtsestraatweg – Vlijmenstraat – Zuidenwijdselaan* – Mijnsherenlaan – Flakkeesestraat – Goereesestraat) –  Groene Hilledijk – Groenezoom – Beukendaal – Buitendijk – Jan Vrijlandtsingel – Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Herweijerstraat (bij Dirk Smeetslaan; terug: Herweijerstraat – Jan Vrijlandtsingel). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur wordt route verlengd: Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord) – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Kortenoord w.z. – Sluisjesdijk (terug direct Sluisjesdijk) – Doklaan – Rietdijk enz. )
1-11-195350Ingesteld (ex-lijn X): Centraal Station (Stationsplein bij Kruisstraat) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamse Vest – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – viaduct Varkenoord* – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat). (*: Viaduct Varkenoord is in 1958 herdoopt in Stadionviaduct.)
1-11-195351Ingesteld (ex-lijn IJ):  Spartastraat (bij Huygenstraat) – Huygensstraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Huygensstraat – Spartastraat (bij Huygensstraat). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt alleen standpunt genomen aan de Spartastraat. Beperkte dienst: rijdt slechts van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt geen dienstgedaan.)
1-11-195352Ingesteld (ex-lijn Z): Centraal Station n.z. (Proveniersplein) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – West-Varkenoordseweg – Breeweg (bij Donkerslootstraat; terug: Breeweg – Breeplein – Bree).
6-11-1953rondritRondrit per R.E.T.-bus gestaakt.
29-11-195335Route ingekort: Rondolaan – Heijplaat (Rondoplein). (Route-inkorting i.v.m. afsluiten Heysedijk.)
29-11-195336Opgeheven.
29-11-195336Heringesteld met grotendeels gewijzigde route : Schonebergerweg (bij Nieuwe Binnenweg) – Schonebergerweg – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Duyststraat – Nieuwe Binnenweg – Schonebergerweg) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein –Pleinweg (primair) – Wophaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven w.z. – Vondelingenweg – Pernisseweg – Oud-Pernisseweg – Burg. van Esstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud-Pernisseweg – Pernisseweg – Vondelingenweg – Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal – Texasweg – Voorweg – Aveling – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd); tevens m.i.v. deze datum op alle dagen de gehele dag gereden i.p.v. uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren. (Beperkte dienst: verkorte ritten Schonebergerweg – Charlois (Grondherenstraat bij Rietdijk); Schonebergerweg – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) en Schonebergerweg – Hoogvliet (Oude Wal; tevens enkele rechstreekse ritten, d.w.z niet via Pernis en Hoogvliet.)
8-12-195332Route grotendeels gewijzigd: Mathenesserlaan (standplaats bij plantsoentje langs Samuël Mullerstraat/Groshansstraat) – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van Stolkeweg – Blijdorpbrug – Blijdorpplein – Schansweg – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg – Baanweg – Rotterdamse Rijweg – Saenredamplein – Pieter van Aschstraat – Schout van Groenewegestraat – Overschie (Martinus Dorpiusstraat bij Graswinckelstraat; terug: Martinus Dorpiusstraat – Graswinckelstraat – Pieter van Aschstraat).
8-12-195339Routewijziging: richting Rubensplein via Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan in plaats van via West Frankelandsestraat.
10-12-1953rondritI.v.m. de “LICHTWEKEN” wordt m.i.v. deze datum een rondrit per R.E.T.bus georganiseerd. Deze rondrit vertrekt vanaf het Weena bij de Centrale Post R.E.T., en vertrekt dagelijks om 19.00 uur en 22.30 uur.
25-12-1953rondritRondrit in het kader van de “LICHTWEKEN” weer gestaakt.
2-3-195435Route verlengd (facultatief): Rondoplein – Turbiniastraat – Courzandseweg – Quarantaineweg – Quarantaine Inrichting Heijplaat (terug: Quarantaineweg – Courzandseweg – Letostraat – Rondoplein). (Beperkte dienst: dagelijks slechts enkele diensten.)
20-5-195444Eindpuntstandplaats Emmaplein bij Broersvest om verkeerstechnische redenen verlegd.
1-6-195435Route verlengd: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel enz.
1-6-195436Route verlengd: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel enz.
1-6-195439Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
1-6-195443Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
1-6-195448Tijdelijke routewijziging: rond deze datum i.v.m. stremming gedeelte Burg. Knappertlaan wordt gereden via Nieuwe Haven – West Frankelandsestraat.
8-6-1954rondritM.i.v. deze datum wordtt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m zaterdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00 en 15.00 uur.
29-7-195447Routewijziging: richting 2e Rosestraat wordt gereden via Oldegaarde primair in plaats van via secundair.
24-9-195442I.v.m. de huishoudbeurs Femina in de Ahoyhal routeaanpassing via Zimmermanweg-Wytemaweg-Zimmermanweg-Rochussenstraat. Deze wijziging vond plaats tot en met 1965 toen de Ahoyjallen verhuisden naar het Heliport terrein. Vanaf ca. 1955 kwam er een speciale halte op de hoek van de Rochussenstraat en de Zimmermanweg.
14-10-195442Routeaanpassing i.v.m. de Femina vervallen.
30-10-195447Routewijziging richting 2e Rosestraat: Langenhorst – De Slinge – Diepenhorst – Eigelhorst in plaats van via Nederhorst.
2-11-195436Routewijziging: rechtstreeks Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal bij Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling in plaats van via Voorweg – Texasweg.
3-11-195439Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
3-11-195443Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
3-11-195448Normale route via Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan hersteld.
5-11-1954rondritWederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
29-11-195433Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-195445Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-195450Eindpuntstandplaats Stationsplein bij Kruisstraat verplaatst naar nieuwe Stationsplein.
29-11-195451Route verlengd: Centraal Station (nieuwe Stationsplein) – Weena – Diergaardesingel – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Citterstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Gantelstraat – Spaansepolder (Industrieweg bij Breevaartstraat; terug: Industrieweg – Breevaartstraat – Schuttevaerweg). (Beperkte dienst: zie 01-11-1953.)
3-12-195434Route grotendeels gewijzigd: Station Blaak w.z. – straatje onder Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Station Blaak w.z.) – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk  – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Dorpsstraat – Capelle a/d IJssel (Kerkplein). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten Station Blaak – normale route tot IJsseldijk, vervolgens IJsselmondselaan- Zebrastraat – Buffelstraat – Neushoornstraat – Kralingseveer (Neushoornstraat bij IJsselmondselaan; terug: Neushoornstraat – IJsselmondselaan). )
13-12-195436Verlegd: In Hoogvliet via Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal (terug Oude Wal – Aveling – Vondelingenweg enz.).
13-12-195440Dienst uitgebreid met verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam (Stationsplein) – Kethel Tuindorp (Hargsingel bij Schiedamseweg); komende van Station Schiedam wordt gereden via Schiedamseweg – Goudenregenlaan – Ligusterlaan – Hargsingel (terug: Hargsingel – Schiedamseweg). (Verkorte ritten ingelegd i.v.m. uitbreiding Kethel Tuindorp.)
13-12-195449Verlegd: Oostwaarts via Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Vlijmenstraat – Dordtsestraatweg.
13-12-195454Ingesteld: Katendrechtse Lagedijk (bij Pleinweg) – Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg (secundair) – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk (terug: direct Katendrechtse Lagedijk) – Dorpsweg (secundair) – verlengde Dorpsweg* – Oldegaarde – Dreischorstraat – Pendrecht (Dreischorstraat; terug: Dreischorstraat – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Kromme Zandweg – Dorpsweg (secundair). (Verbinding met nieuwe wijk Pendrecht. Rijdt in principe als ringlijn met zeer geringe standpuntijd in Pendrecht. *: verlengde Dorpsweg=huidige Pendrechtseweg, thans nog slechts fietspad.)
1-1-195533Routewijziging: verlegd via nieuwe gedeelte Weena in plaats van via Diergaardesingel. (Via nieuwe “doorbraak” tussen Vitruviusstraat* en Henegouwerlaan.) (*Vitruviusstraat is een in de jaren 60 verdwenen straatje i.v.m. uitbreiding Bouwcentrum.)
1-1-195551Routewijziging: In spaansepolder via Schuttevaerweg – Gantelstraat – Industrieweg – Breevaartstraat – Schuttevaerweg enz.
23-1-195540Route in Overschie tijdelijk verlegd via Overschieseweg-Vlaardingweg-Spaansebrug-2e Hogenbanweg-Rotterdamse Rijweg-Overschiese Dorpsstraat.
1-2-195538Opgeheven. (Route, enigszins gewijzigd, opgenomen in verlenging van lijn 43.)
1-2-195543Route verlengd: Anth. Knottenbeltsingel – Rozenlaan – Voorstraat – Schiedamsedijk – Westlandseweg – Delftseveerweg – Gedempte Biersloot – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Vondelstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op traject Schiedam – Vlaardingen (Anth. Knottenbeltsingel, komend van Schiedam wordt gereden normale route tot Anth. Knottenbeltsingel, vervolgens Narcisplein rond naar standplaats Anth. Knottenbeltsingel vóór Kethelweg.)
5-3-195534Instelling van versterkingsritten op trajectgedeelte Station Blaak-Veer V.d. Ruit.
4-6-195549Eindpuntstandplaats Rietdijk bij Zuidhoek verplaatst naar Rietdijk bij Spuikade; routewijziging richting Herweijerstraat: Rietdijk – Spuikade – Voornsestraat – Zuidhoek in plaats van rechtstreeks Rietdijk – Zuidhoek; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Voornsestraat – Plompertstraat – Rietdijk in plaats van via Spuikade.
13-6-1955rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en te 14.00 uur en op zaterdag en zondag te 15.00 uur.
15-7-195540Route hersteld rechtstreeks Overschieseweg-Overschiese Dorpsstraat (via Hoge Brug).
8-8-195549Routewijziging richting Herweijerstraat: Goereesestraat – Zuidenwijdselaan – Vlijmenstraat – Dordtsestraatweg in plaats van via Goereesestraat – Zuidplein. (Nu ook richting Herweijerstraat via het “Brabantse Dorp”.)
10-10-1955rondritBij de Wederopbouw-rondrit vervalt m.i.v. deze datum de ochtendrit.
31-10-195550Routewijziging: richting IJsselmonde wordt voortaan gereden via Bree secundair, tot aan inrit naar Bree primair t.h.v. het Klaphek.
31-10-195552Routewijziging: richting Breeweg wordt voortaan gereden via Bree secundair, tot aan inrit naar Bree primair t.h.v. het Klaphek.
1-11-1955rondritWederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
18-11-195550Routewijziging: vanaf ca. 16.00 uur wordt richting Centraal Station voortaan gereden via Breeplein primair – Bree primair tot de Th. de Cellesschool – uitrit naar Bree secundair.
18-11-195552Routewijziging: vanaf ca. 16.00 uur wordt richting Centraal Station n.z. voortaan gereden via Breeplein primair – Bree primair tot de Th. de Cellesschool – uitrit naar Bree secundair.
19-11-195552Na de op 20 juli 1953 (nog op lijn Z) gestarte proef met aanhangbus 1001 wordt de dienst met aanhangers uitgebreid, nu met negen stuks van een iets groter type (serie 1002-1009).
21-11-195540Routewijziging: Burg. Stulemeyerlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg in plaats van via Burg. Honnerlage Gretelaan – Damlaan. (Routeverlegging door nieuwe wijk Nieuwland.)
1-1-195650Instelling versterkingsritten route Centraal Station – Breeplein. (datum onzeker)
18-1-195643Routewijziging: via nieuwe onderdoorgang in Schiedamsedijk bij Station Vlaardingen Oost. (Spoorwegovergang vervallen.)
18-1-195648` Routewijziging: via nieuwe onderdoorgang in Schiedamsedijk bij Station Vlaardingen-Oost. (Spoorwegovergang vervallen.)
7-3-195630bij geopende Jan Kuitenbrug wordt richting Hofplein gereden via Willemsbrug-Boompjes-Rederijstraat-Glashaven-Posthoornstraat-Blaak-langs eindpunt lijn 34 bij Station Blaak-normale route.
7-3-195631bij geopende Jan Kuitenbrug wordt richting Statenweg gereden via Willemsbrug-Boompjes-Rederijstraat-Glashaven-Posthoornstraat-Blaak-langs eindpunt lijn 34 bij Station Blaak-normale route.
10-3-195643Routewijziging: rechtstreeks Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel in plaats van via Markgraaflaan – Vondelstraat.
31-3-195632Routewijziging: Baanweg – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Rotterdamsche Rijweg in plaats van rechtstreeks Baanweg – Rotterdamse Rijweg.
31-3–195633Routewijziging: Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan – Rotterdamse Rijweg.
5-4-195645Routewijziging: Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Berkelselaan – Rodenrijselaan – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg in plaats van via Tollenstraat – Noordmolenstraat – Zwartjanstraat (terug: Zwartjanstraat – Jacob Catsstraat – Erasmusstraat – Tollensstraat) – 3e Pijnackerstraat – Benthuizerstraat – Bergweg – Straatweg – Kleiweg. (Snellere verbinding via nieuwe viaduct Rozenlaan.)
9-4-195634Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk zullen van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 7.00 – 12.30  uur twee diensten rijden t.w.: 1) Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat (bij aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel). 2) Buiten bovengenoemde tijden dus normale diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Capelle aan den IJssel (Oude Plaats, begin-/eindhalte Waterloostraat bij Alexanderstraat)
1-6-1956rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
4-6-195637Kleine wijziging: eind-/beginhalte Hillevliet bij Putselaan wordt definitief verplaatst naar Putsebocht bij Hillevliet (voormalig begin-/eindpunt van deze lijn).
13-6-195645Routewijziging: Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – viaduct Rozenlaan in plaats van via Berkelselaan – Rodenrijselaan.
13-6-195649Routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk: Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Rietdijk in plaats van via Van Blommesteynstraat – Zuidhoek – Voornsestraat – Plompertstraat; routewijziging richting Herweijerstraat: Rietdijk – Plompertstraat – Voornsestraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg in plaats van via Spuikade – Voornsestraat – Zuidhoek – Van Blommesteynstraat.
17-6-195645Routewijziging: Via Bergsingel – Gordelweg – viaduct Rozenlaan.
22-6-195643Routewijziging: onderdoorgang bij Station Vlaardingen-Oost wordt voortaan via het pleintje bij het station gereden. (*dit pleintje krijg later de naam Burg. van Lierplein.)
22-6-195648Routewijziging: onderdoorgang bij Station Vlaardingen-Oost wordt voortaan via het pleintje bij het station gereden. (*dit pleintje krijg later de naam Burg. van Lierplein.)
9-7-195634De op 9/4/1956 van kracht geworden routewijziging geldt vanaf nu iedere dag.
15-7-195646Route verlegd: In Hillegersberg via Argonautenweg (Junolaan) – Grindweg – Molenlaan enz.
30-7-195635Ingebruikstelling van gemeenschappelijke eindhalte Jongkindstraat en afzonderlijke beginhaltes voor lijn 35, lijn 36 (Pernis) en lijn 36 (Hoogvliet en Vondelingenplaats).
30-7-195636Ingebruikstelling van gemeenschappelijke eindhalte Jongkindstraat en afzonderlijke beginhaltes voor lijn 35, lijn 36 (Pernis) en lijn 36 (Hoogvliet en Vondelingenplaats).
13-8-195633Routewijziging: richting Overschie: Statenweg – Gordelweg – Kanaalweg in plaats van via Cleyburchstraat.
4-9-195634Tijdelijke routewijzigingen van 9/4/1956 weer ongedaan gemaakt, dus weer diensten Station Blaak-Capelle, Station Blaak-Kralingseveer en Station Blaak-Veer V.d. Ruit.
10-9-195654Route grotendeels gewijzigd: Katendrechtse Lagedijk (bij Pleinweg) – Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg (secundair) – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk (terug: direct Katendrechtse Lagedijk) – Dorpsweg (secundair) – nieuwe verlengde Dorpsweg – Oldegaarde – Pendrecht (Oldegaarde bij Zuiderparkweg).
1-10-1956rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zaterdag te 11.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag 14.00 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
1-11-1956rondritWederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
8-11-195650I.v.m. rioleringswerken op Koninginneweg wordt route in IJsselmonde tijdelijk ingekort: tot Koninginneweg bij Rijksweg 16; richting Centraal Station wordt tijdelijk gereden via Rijksweg 16-Burg. Van Slijpelaan.
21-12-195650Route in IJsselmonde hersteld via Koninginneweg naar Cornelis van Rijstraat en richting Centraal Station wordt route via Koninginneweg-Benedenstraat-Bovenstraat-Burg. Van Slijpelaan hersteld.
23-1-195734De in het rooster op werkdagen voorkomende verkorte ritten Station Blaak – Nijverheidstraat (Veer v.d. Ruit) worden verlengd via Ketensedijk naar pand nr. 6 aldaar (Feenstra). (Niet bekend m.i.v. welke datum deze verkorte ritten zijn ingevoerd.)
11-2-195745Routewijziging: richting Centraal Station via Katshoek – onderdoorgang spoorviaduct – Hofplein – Pompenburg in plaats van rechtstreeks Katshoek – Pompenburg.
4-3-195734Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk worden tijdelijk twee aparte diensten ingesteld, t.w.: Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – ’s-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Ketensedijk – Capelle aan den IJssel (Ketensedijk bij pand nr. 6, Feenstra).  Station Blaak w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedjik – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat (bij aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel).
16-3-195734Normale route via Ketensedijk – Dorpsstraat hersteld, dus weer diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein).  Op werkdagen komen ook enkele diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Ketensedijk bij pand nr. 6, Feenstra) in het rooster voor.
9-4-195730Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Bolwerk wordt richting Hofplein tijdelijk gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven –  Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak z.z. – Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal – Blaak; richting Katendrecht wordt tijdelijk gereden via Blaak – Blaak z.z. – Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
9-4-195731Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden Bolwerk wordt richting Statenweg tijdelijk gereden via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak z.z. – Station Blaak – Geldersekade – Groenendaal – Blaak; richting Noordereiland wordt tijdelijk gereden via Blaak – Blaak z.z. – Station Blaak – Wijnstraat – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
15-4-195749Eindpuntstandplaats Herweijerstraat bij Dirk Smeetslaan verplaatst naar Ogierssingel bij Dirk Smeetslaan; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Ogierssingel – Smeetslandsedijk – Buitendijk in plaats van via Herweijerstraat – Jan Vrijlandtsingel.
20-4-195730Normale route via Bolwerk – Geldersekade hersteld.
20-4-195731Normale route via Bolwerk – Geldersekade hersteld.
10-5-195731Kleine wijziging: richting Statenweg wordt op Statenweg voorbij benzinestation secundair gereden in plaats van primair. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
10-5-195733Kleine wijziging: richting Statenweg wordt op Statenweg voorbij benzinestation secundair gereden tot kruising met Stadhoudersweg, in plaats van primair. (Wijziging om verkeerstechnische redenen.)
13-5-195746Eindpuntstandplaats aan het pleintje tussen Streksingel en Burg. le Fèvre de Montignylaan verplaatst naar Grindweg bij Bergse Dorpsstraat; routewijziging richting Terbregge via Burg. le Fèvre de Montignylaan – Burg. de Villeneuvesingel – Maarten Dijkshoornlaan – Grindweg in plaats van rechtstreeks Burg. le Fèvre de Montignylaan – Grindweg.
1-6-1957rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
9-6-195746Eindpuntstandplaats Grindweg bij Bergse Dorpsstraat verplaatst naar Burg. le Fèvre de Montignylaan nabij Bergse Dorpsstraat.
17-6-195734Kleine wijziging: indien er aan de eind/-beginhalte Ketensedijk nabij pand nr. 6 (verkorte ritten op werkdagen) reeds een bus is opgesteld dient voortaan de Slotlaan in te worden gereden, alwaar dan bij de “Rozenburcht” één of meerdere bussen opgesteld kunnen worden
22-6-195735Route verlegd: Via Waalhaven zuidzijde – Waalhavenweg – Rondolaan.
5-8-195740Routewijziging v.w.b. verkorte rittten naar/van Kethel Tuindorp: richting Kethel Tuindorp via Schiedamseweg – Hargsingel – Iepenlaan – Schiedamseweg in plaats van via Goudenregenlaan – Ligusterlaan – Hargsingel.
2-9-195745Eindhalte Kastanjesingel w.z. bij Kastanjeplein verplaatst naar Kastanjeplein bij Kastanjesingel o.z.
16-9-195753Ingesteld: Hoogvliet (Oude Wal bij Mosoelstraat) – Oude Wal – Aveling – Vondelingenweg –  Botlekweg – Botlekbrug – weg in het verlengde van de Botlekbrug – weg over Botlekdam – weg langs Nieuwe Waterweg – Botlek (Werf Verolme). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur.)
1-10-1957rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en te 17.00 uur.  De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
30-10-1957rondritM.i.v. deze datum wordt  Wederpbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
3-12-195732Verlegd: Via (nieuwe) Blijdorpplein – Blijdorpbruggen – Kleinpolderplein – Burgemeester de Josselin de Jonglaan – Abtsweg.
3-12-195733Verlegd: Via (nieuwe) Blijdorpplein – Blijdorpbruggen – Kleinpolderplein – Burg. de Josselin de Jonglaan.
6-12-195749Eindpuntstandplaats Ogierssingel bij Dirk Smeetslaan verplaatst naar Mr. Arend van der Woudenslaan bij Herweijerstraat; routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk via Ramaerstraat – Mr. Arend van der Woudenslaan – Ogierssingel in plaats van via Ramaerstraat- Dirk Smeetslaan.
10-1-195846Route verlengd en in exploitatie als ringlijn: Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug) – Prinses Irenebrug – Bergse Rechter Rottekade – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. – Meidoornlaan – Esdoornlaan – Adrianalaan – Jasonweg – Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Bergse Rechter Rottekade – Prinses Irenebrug – Terbregge (Terbregseweg t.o. Prinses Irenebrug). (Route verlengd i.v.m. uitbreiding Schiebroek en bediening wijk 110 Morgen.)
10-1-195847Route verlengd: Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – De Slinge – Groene Kruisweg – Dorpsweg (secundair) – Katendrechtse Lagedijk – Katendrechtse Lagedijk bij Pleinweg; terug Katendrechtse Lagedijk – Pleinweg – Ebenhaëzerstraat – De Buijserlaan – Katendrechtse Lagedijk). (Bediening van groter gedeelte wijk Zuidwijk en nieuwe wijk Pendrecht.)
10-1-195854Opgeheven (gecombineerd met lijn 47 tot één lijn 47).
21-1-195836Route ingekort: Ozingastraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat). (Trajectdeel Vondelingenweg bij Pernisseweg – Hoogvliet – Vondelingenplaat nu onderdeel van nieuwe buslijn 38.)
21-1-195838Ingesteld: Jongkindstraat (bij Rochussenstraat) – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal – Oude Wal – Aveling – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd). (Beperkte dienst: op werkdagen komen enkele ritten voor die rechtstreeks naar/van Vondelingenplaat rijden, dus niet via Hoogvliet. Ook enkele verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal).)
21-1-195855Ingesteld: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Murraystraat (terug: Murraystraat – Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat) – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – keren Oude Wal bij Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling – Petroleumweg – 1e Petroleumhaven (Veer Petroleumweg).
24-2-195856Ingesteld: Station Vlaardingen* (Parallelweg) – Parallelweg – Westhavenkade – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – keren Floris de Vijfdelaan bij Philips de Goedestraat – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – Westhavenkade – Parallelweg – Station Vlaardingen (Parallelweg). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Vlaardingen.  *: Station Vlaardingen later herdoopt in Station Vlaardingen Centrum. Deze lijn rijdt geheel binnen gemeente Vlaardingen.)
1-5-195833Routewijziging: via Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West). (Wegensituatie Kanaalweg/Abraham van Stolkweg gewijzigd i.v.m. aansluiting van Stadhoudersweg. Als gevolg hiervan wordt de oude Blijdorpbrug, een ophaalbrug, buiten dienst gesteld en verwijderd . Het plein wat hier nu ontstaat krijgt de naam Blijdorpplein, terwijl het “oude” Blijdorpplein voortaan Kleinpolderplein genoemd zal worden. Hier zal eind jaren 60/begin jaren 70 een voor die tijd ingewikkeld verkeersplein aangelegd worden, waar het snelverkeer op diverse niveaus snel kan passeren.)
1-5-195859Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
22-5-1958rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer van start.  Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-6-195836Verlegd via Reeweg (nieuwe weg tussen Waalhaven zz en Vondelingenweg)
1-6-195838Verlegd via Reeweg (nieuwe weg tussen Waalhaven zz en Vondelingenweg)
12-7-195846Routewijziging:  Meidoornsingel o.z. – Peppelweg – Ringdijk – Jasonweg in plaats van via Meidoornlaan – Esdoornlaan – Adrianalaan.
12-8-195849Routewijziging (facultatief): Buitendijk – Beukendaal – Dalweg – Breeweg – Beukendaal – Groenezoom in plaats van direct Groenezoom. Beperkte dienst: routewijziging op bepaalde tijden(behalve zaterdag) t.b.v. bezoekers aan ziekenhuis “St. Clara-Stichting*1” aan de Oost-Varkenoordseweg*2 die i.v.m. afsluiten spoorwegovergang Buitendijk nu zeer slecht te bereiken is. Buiten bepaalde uren wordt normaal direct Groenezoom gereden. *1: St. Clara Stichting is huidige Maasstad Ziekenhuis lokatie Clara. *2: Oost-Varkenoordseweg is in 1968 herdoopt in Olympiaweg.
18-8-195834Tijdelijke routewijziging: i.v.m. stremming Ketensedijk worden tijdelijk twee aparte diensten ingesteld:  Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – Kralingseveer – IJsselmondselaan – s’-Gravenweg – Kerklaan – Dorpsstraat – Ketensedijk – Capelle aan den IJssel (Rozenburcht).  Station Beurs w.z. – Geldersekade (terug Blaak) – Groenendaal – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Nesserdjik – Schaardijk – Kralingseveer – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Capelle aan den IJssel (aanlegplaats Veer v.d. Ruit naar Krimpen aan den IJssel).
1-9-195856Verlengd: Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Philips de Goedestraat – Floris de Vijfdelaan enz.
4-9-195834Normale route via Ketensedijk – Dorpsstraat hersteld, dus weer diensten Station Blaak – Kralingseveer (Neushoornstraat) en Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Kerkplein). Op werkdagen komen ook enkele diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel (Rozenburcht) in het rooster voor.
18-9-195855Eindpuntstandplaats 1e Petroleumhaven verplaatst naar het ter plaatse aanwezige parkeerterreintje, Petroleumweg.
26-9-195859Opgeheven (einde seizoen).
1-10-1958rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 uur en te 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
1-10-195835Routewijziging: Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat – Heijplaat (Rondoplein n.z.; terug Rondoplein n.z. – Rondolaan – Rondoplein z.z. – Turbiniastraat – Courzandseweg) in plaats van via Rondolaan.
22-10-1958rondritM.i.v. deze datum wordt Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
22-10-195834Verlengd: diensten naar IJsseldijk vanaf Veer v.d. Ruit naar Algerabrug.
22-1-195953Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet (Oude Wal bij Mosoelstraat) –  Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – weg langs Nieuwe Waterweg – Botlek (Werf Verolme).
7-2-195954Ingesteld: Ingesteld: Hoogvliet (Oude Wal) – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Posweg – Meeuwenplaat (Heekstraat; terug Heekstraat – Baarsweg – Aveling). (Eerste verbinding met wijk Meeuwenplaat, gedeeltelijk op grondgebied gemeente Poortugaal.)
1-3-195956Verlengd: Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan enz.
7-3-195939Routewijziging: Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Vlaardingerdijk in plaats van rechtstreeks Vlaardingerdijk. (Routewijziging via nieuwe wijk Nieuwland.)
7-3-195940Routewijziging: Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Kethelweg in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan. (Route door nieuwe wijk Nieuwland andermaal aangepast.)
7-3-195944Routewijziging: Heemraadssingel w.z. – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein in plaats van via Burg. Meineszlaan.
7-3-195949Routewijziging: Van Blommesteynweg – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Dorpsweg (primair) – Gruttostraat in plaats van via Boergoensevliet o.z. – Gruttostraat. (Routewijziging i.v.m. instellen éénrichtingverkeer Boergoensevliet o.z.)
2-5-195959Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
14-5-1959rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-6-195939Verlegd: Oostwaarts via Swammerdamsingel – Boerhaavelaan – Lorentzplein = Prof. Kamelingh Onneslaan.
1-6-195940Verlegd: Via Vlaardingerstraat – Vlaardingerdijk – Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. Van Haarenlaan.
1-6-195956Route verlengd: Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Philips de Goedestraat – Floris de Vijfdelaan enz.
2-6-195947Route ingekort: De Slinge – Middelharnisstraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Pendrecht (Osseniseweg bij Hontenissestraat; terug: Ossenisseweg – Hontenissestraat – Sliedrechtstraat).
2-6-195958Ingesteld: Jongkindstraat (bij Rochussentraat) – Jongkindstraat – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Jongkindstraat) – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein -Maastunnel – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Dorpsweg (secundair) – Groene Kruisweg – De Slinge – Zuidwijk (De Slinge bij de Sprokkelenburg).
7-7-195939Op de bussen van deze lijn dient voortaan bestemming “Nieuwland” op richtingfilm te worden getoond op trajectgedeelte Station N.S. Schiedam – P.J. Troelstralaan in plaats van “Rubensplein”.
28-7-195956Routewijziging: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan in plaats van via Philips de Goedestraat.
3-8-195940Route in Overschie tijdelijk gewijzigd via Overschieseweg-Vlaardingweg-Spaansebrug-2e Hogenbanweg-Rotterdamse Rijweg-Overschiese Dorpsstraat.
19-8-195940Route in Overschie hersteld: weer rechtstreeks via Overschieseweg-Overschiese Dorpsstraat.
31-8-195939Routewijziging: richting Station Schiedam via Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan in plaats van via Van Swindensingel – Van Swindenstraat.
1-9-195940Routewijziging: Via Vlaardingerstraat – Vlaardingerdijk – Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. Van Haarenlaan.
23-9-195933Eindhalte Schielaan verplaatst tot t.h.v. Van het doodlopende zijstraatje (gecombineerde halte met lijn 40 vervalt).
27-9-195959Tijdelijk opgeheven (einde seizoen).
1-10-1959rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondrit de volgende ritten: van maandg t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
1-10-195957Ingesteld: Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Veerhaven – Westerkade – Parkkade – Parkhaven – Parksluizen – Sint Jobsweg – Schiehaven – Schiehavenweg – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Pelgrimsstraat – Vierhavensstraat – Marconistraat – Gustoweg – Gustoweg (bij Maasdijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 14.00 uur.)
8-10-195939Routewijziging: P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Vlaardingerdijk in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan –Vlaardingerdijk. (Routewijziging door nieuwe wijk Nieuwland.)
8-10-195940Route ingekort en gewijzigd: Station Schiedam*1 (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Hoogstraat – Korte Dam – Vlaardingerstraat – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg – Van Hogendorpstraat – Van Limburg Stirumstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam – normale route tot Schiedamseweg bij Meeuwensingel, vervolgens Meeuwensingel – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Kethel Tuindorp (Schiedamseweg bij Hargsingel; terug: direct Schiedamseweg). *1: Station Schiedam m.i.v. 28-05-1967 herdoopt in Station Schiedam/Rotterdam-West. *2: zie 01-11-1953.)
8-10-195951Verlegd: Via Schuttevaerweg – Industrieweg – Graafstroomstraat – Schuttevaerweg.
8-10-195960Ingesteld: Ingesteld: Station Noord (Ceintuurbaan) – Straatweg – Kleiweg (terug: Kleiweg – Kootsekade – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) –  Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein).
7-11-1959rondritM.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
8-12-195948Route verlengd en in exploitatie als ringlijn: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van Schravendijkplein – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Schiedam (Broersvest). (Er wordt nu uitsluitend standpunt genomen aan Schiedam (Broersvest) en niet aan het “keerpunt” Vlaardingen (Van Schravendijkplein).)
8-12-195956Route verlengd: Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Leendert Valstarstraat – Prof. Rutgersstraat – Vlaardingen West (Prof. Rutgersstraat bij Prof. Mekelstraat; terug: Prof. Rutgersstraat – Prof. Mekelstraat – Dr. Wiardi Beckmansingel; tevens routewijziging richting Station Vlaardingen: Dirk de Derdelaan – Van der Werffstraat – Blois van Treslongstraat – Floris de Vijfdelaan in plaats van rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan. (M.i.v. deze datum geen exploitatie meer als ringlijn; er wordt nu zowel bij Station Vlaardingen als in Vlaardingen West standpunt genomen.)
15-12-195938Routewijziging: Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Vondelingenweg in plaats van via keren Oude Wal – Oude Wal – Aveling. (Routes diensten die niet via Hoogvliet rijden en van verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal) blijven ongewijzigd.)
31-12-195958Eindpuntstandplaats De Slinge bij Sprokkelenburg verplaatst naar De Slinge bij Drakenburg in aldaar aanwezige draaikom.
1-1-196034Verlengd: Diensten naar Nijverheidstraat bij Algerabrug via Ketensedijk – Dorpsstraat – Raadhuisstraat – Slotplein – Capelle a/d IJssel (Slotlaan bij Ketensedijk) (terug via Slotlaan – Ketensedijk). (datum onzeker)
4-1-196030tijdelijk verlegd via Stieltjesplein-Rosestraat-2e Rosestraat-Putselaan-Joh. Brandstraat-Afrikaanderplein-Paul Krugerstraat-Hilledijk-Parallelweg-keren bij Wilhelminakade-Parallelweg-Hillelaan enz.
11-1-196057Route verlengd: Station Blaak w.z. – Blaak (terug: Blaak – Zwarte Hondstraat – Wijnstraat – Station Blaak w.z.) – Schiedamsedijk – Stokkenbrug – Willemsplein enz.
22-1-196038Routewijziging v.w.b. verkorte ritten Jongkindestraat – Hoogvliet (Oude Wal): richting Hoogvliet (Oude Wal) via Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal in plaats van via Aveling – Oude Wal.
22-1-196053Routewijziging richting Hoogvliet (Oude Wal): Mosoelstraat – Texasweg – Achterpad – Aveling – Oude Wal in plaats van rechtstreeks Mosoelstraat – Oude Wal.
22-1-196054Route grotendeels gewijzigd en in exploitatie als ringlijn: Hoogvliet (Alsemstraat bij Kaardebolstraat) – Alsemstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Dorpsstraat – Noordzijsedijk – Oude Wal – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Kaardebolstraat – Hoogvliet (Kaardebolstraat bij de Alsemstraat).  (Route nu via nieuwe wijk Westpunt.)
22-1-196055Routewijziging: Aveling – Voorweg – Texasweg – Oude Wal (terug: Oude Wal – Texasweg – Aveling) –Voorweg – Aveling in plaats van rechtstreeks Aveling – Oude Wal – Aveling.
22-1-196057I.v.m. Werkzaamheden aan één van de Parksluisbruggen tijdelijk verlegd via Parkhaven-G.J. De Jonghweg-Rochussenstraat-Pieter de Hoochbrug-Pieter de Hoochweg-St. Jobsweg.
24-1-196031bij geopende Jan Kuitenbrug wordt richting Statenweg gereden via Willemsbrug-Boompjes-Rederijstraat-Glashaven-Posthoornstraat-Blaak-langs eindpunt lijn 34 bij Station Blaak-normale route.
25-1-196057Weer via normale route Parkhaven-Westzeedijk-Sint Jobsweg.
26-1-196050Richting Centraal Station i.v.m. Sloop oude pand Bijenkort tijdelijk verlegd via Schiedamsevest-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak-Coolsingel.
27-1-196031richting Noordereiland i.v.m. sloop oude pand Bijenkorf tijdelijk verlegd via Witte de Withstraat-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
29-1-196050Richting Centraal Station weer via normale route rechtstreeks Schiedamsevest-Coolsingel.
1-2-196045Route verlengd en in exploitatie als ringlijnen 45A en 45B.   Lijn 45A:Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Bergsingel o.z. – Gordelweg – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg – Ringdijk – Wilgenlei w.z. – Teldersweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. – Ringdijk – Uitweg – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Gordelweg – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek – onderdoorgang spoorviaduct – Hofplein – Pompenburg – Hofplein – Weena – Centraal Station (Stationsplein).  Lijn 45B: Zelfde route doch in omgekeerde richting. Ter onderscheiding filmen de bussen van lijn 45A zwarte lijncijfers en richtingaanduiding op witte achtergrond en hebben de bussen van lijn 45B de gebruikelijke witte lijncijfers en richtingfilms op zwarte achtergrond.  (I.v.m. de ringlijn-exploitatie wordt m.i.v. deze datum uitsluitend standplaats genomen aan het Centraal Station (Stationsplein).)
2-2-196031richting Noordereiland i.v.m. Werkzaamheden Blaak bij Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Witte de Withstraat-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
2-2-196050Richting Centraal Station i.v.m. Werkzaamheden Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Schiedamsevest-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak-Coolsingel.
5-2-196031richting Noordereiland weer via normale route Witte de Withstraat-Schiedamsevest-Blaak.
6-2-196050Richting Centraal Station weer via normale route rechtstreeks Schiedamsevest-Coolsingel.
7-2-196030weer via normale route Stieltjesplein-Stieltjesstraat-Parallelweg-Hillelaan. 
10-2-196057M.i.v. deze datum geëxploiteerd met particuliere bussen van De Snelle Vliet, bemand met R.E.T.-conducteur.
23-2-196031richting Noordereiland i.v.m. Werkzaamheden Blaak bij Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Witte de Withstraat-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
23-2-196050Richting Centraal Station i.v.m. Werkzaamheden Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Schiedamsevest-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak-Coolsingel.
26-2-196031richting Noordereiland weer via normale route Witte de Withstraat-Schiedamsevest-Blaak.
26-2-196050Richting Centraal Station weer via normale route rechtstreeks Schiedamsevest-Coolsingel.
1-3-196031richting Noordereiland i.v.m. Werkzaamheden Blaak bij Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Witte de Withstraat-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
1-3-196050Richting Centraal Station i.v.m. Werkzaamheden Schiedamsevest tijdelijk verlegd via Schiedamsevest-Schilderstraat-Schiedamsedijk-Blaak-Coolsingel.
4-3-196031richting Noordereiland weer via normale route Witte de Withstraat-Schiedamsevest-Blaak.
4-3-196050Richting Centraal Station weer via normale route rechtstreeks Schiedamsevest-Coolsingel.
29-3-196050T.g.v. de Floriade worden versterkingsdiensten ingezet op trajectgedeelten Centraal Station-Droogleever Fortuynplein en Westzeedijk (Kievitslaan)-Breeplein.
1-4-196040Verlegd: einduntdiensten Kethel-Tuindorp naar Zwaluwlaan.
6-4-196047Routewijziging richting 2e Rosestraat: Ossenisseweg – Kruiningenstraat – Sliedrechtstraat in plaats van vai Hontenissestraat.
9-4-196057Opgeheven. (Belangstelling voor deze lijn bleek nihil te zijn, ondanks de enorme behoefte aan openbaar vervoer met de havens!)
16-4-196033Eindpuntstandplaats Stationsplein* verplaatst; tevens m.i.v. deze datum van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits ritten lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 41 tot Overschie (Van Noortwijckstraat); vervolgens via Blijvenburgstraat – route lijn 33 – Centraal Station; van maandag t/m vrijdag tijdens avondspits en zaterdag tijdens middagspits in omgekeerde richting. (*I.v.m. wijziging halte-indeling aldaar.)
16-4-196035Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-196036Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-196038Routewijziging: richting Jongkindstraat via Rietdijk – Grondherendijk  – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat.
16-4-196045Kleine wijziging: begin-/eindhalte Stationsplein enigszins verplaatst. (45B)
16-4-196050Eindpuntstandplaats Stationsplein gewijzigd. (I.v.m. verandering halte-indeling.)
16-4-196051Route verlengd en routewijziging: Centraal Station (Stationsplein; standplaats gewijzigd) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Graafstroomstraat – Schuttevaerweg – Giessenweg – Spaansebrug – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; terug: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg). (Beperkte dienst: zie 01-11-1953; tevens op van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits doorgaande ritten als lijn 33/51: Centraal Station – route lijn 51 – Overschie (Van Noortwijckstraat) – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg – Burg. Baumannlaan – route lijn 33 – Centraal Station; van maandag t/m vrijdag tijdens de avondspits en zaterdag tijdens middagspits ritten als lijn 33/51: Centraal Station – route lijn 33 – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat) – route lijn 51 – Centraal Station.)
19-4-196054Route verlengd: Hoogvliet (Curcumastraat) – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Noordzijsedijk – Dorpsstraat – Groene Kruisweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Dorpsstraat – Noordzijsedijk – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Alsemstraat – Hoogvliet (Curcumastraat); rijdt als ringlijn. (Route in Westpunt gewijzigd.)
1-5-196059Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Rijksweg 13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg 13) – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam* (Beperkte dienst: rijdt als seizoenlijn uitsluitend op zaterdagmiddag en zondag. *: Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport.)
18-5-1960rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
19-5-196049Facultatieve routewijziging i.v.m. t.b.v. bezoekers St. Clara-Stichting weer ongedaan gemaakt i.v.m. openstellen Buitendijktunnel voor voetgangers en fietsers. (zie 12-8-1958)
1-6-196035Verlegd: Noordwaarts via Rietdijk – Grondherendijk.
1-6-196036Verlegd: Noordwaarts via Rietdijk – Grondherendijk.
1-6-196038Verlegd: Noordwaarts via Rietdijk – Grondherendijk.
2-6-196058Routewijziging: Dorpsweg primair in plaats van secundair.
11-8-196053Routewijziging: Botlekweg – Botlekweg volgen tot Nieuwe Waterweg – weg welke naar Werf Verolme leidt in plaats van rechtstreeks Botlekweg – weg langs Nieuwe Waterweg.  
1-9-196046Route verlengd (facultatief): Geriatische Kliniek (Spiegelnisserweg) – Spiegelnisserweg – Veenweg – Terbregseweg (terug: Terbregseweg – Spiegelnisserweg) – Prinses Irenebrug enz. (Beperkte dienst: alleen tijdens in dienstregeling vermelde tijden.)
10-9-196040Routewijziging: Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 16 – Schiedamseweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Damlaan – Schiedamseweg.
26-9-196050Versterkingsdiensten t.g.v. de Floriade opgeheven.
26-9-196059Definitief opgeheven.  
2-10-1960rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: op zondag te 11.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 13.00 uur en de avondrit op zondag te 17.00 uur. De middagrit op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
10-10-196049Routewijziging: Fuutstraat – Wielewaalstraat – Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.)- Utenhagenstraat in plaats van via Dorpsweg (primair) – Gruttostraat.
22-10-196039Verlegd: Via P.J. Troelstralaan – Burg. Van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Vlaardingerdijk – Burg. Van Haarenlaan enz.
22-10-196040Routewijziging: Grote Markt – Ooievaarsteeg – Vijgensteeg – Spinhuispad – Parkweg – Burg. van Haarenlaan in plaats van via Hoogstraat – Korte Dam – Dam – Vlaardingerstraat – Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan – Piersonstraat – Nieuwe Damlaan – Burg. van Haarenlaan – Schiedamseweg – Van Hogendorpstraat – Van Limburg Stirumstraat – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan. (Route nu via snellere verbinding tussen het stadscentrum van Schiedam en wijk Nieuwland.)
21-11-196060Routewijziging (facultatief): ijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur wordt gereden via Overschieseweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg in plaats van direct Overschieseweg.  (Beperkte dienst: route via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg wordt uitsluitend gereden van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur. Bediening industriegebied Spaansepolder.)
24-11-1960rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
6-12-196038Eindpuntstandplaats Vondelingenplaat (Tankhoofd) gewijzigd.
20-12-196054Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet (Oude Wal) – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Tijmweg – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Achterpad – Aveling – Oude Wal – Hoogvliet (Oude Wal); rijdt als ringlijn.
27-12-196060Tijdelijk verlegd via Overschieseweg-Vlaardingweg-Spaansebrug-2e Hogenbanweg-Rotterdamse Rijweg-Overschiese Dorpsstraat (op werkdagen route via Spaansepolder: Overschieseweg-Kommiezenlaan-Bokelstraat-Sonnemerestraat-Giessenweg-Industrieweg-Vlaardingweg-Spaansebrug-2e Hogenbanweg-Rotterdamse Rijweg-Overschiese Dorpsstraat).
1-1-196135Verlegd: zuidwaarts via Jongkindstraat – Mathenesserlaan – Rochussenstraat enz.
1-1-196136Verlegd: zuidwaarts via Jongkindstraat – Mathenesserlaan – Rochussenstraat enz.
1-1-196138Verlegd: zuidwaarts via Jongkindstraat – Mathenesserlaan – Rochussenstraat enz.
14-1-196149Route verlengd: Buitendijk – Molenvliet – Pythagorasweg – Catullusweg – Pliniusstraat – Vergiliusstraat – Lomberdijen (Cicerostraat; terug: Cicerostraat – Sophoclesstraat – Pliniusstraat). (Route verlengd naar nieuwe wijk Lombardijen. Route tussen Buitendijk en Smeetsland (Mr. Arend van der Woudenslaan vervalt dus.)
14-1-196160Weer via normale route Overschieseweg-Overschiese Dorpsstraat; op werkdagen via Overschieseweg-Kommiezenlaan-Bokelweg-Sonnemerestraat-Giessenweg-Industrieweg-Vlaardingweg-Overschieseweg-Overschiese Dorpsstraat.
14-1-196161Ingesteld: 2e Rosestraat n.z. (bij Hilledijk) – 2e Rosestraat z.z. – Beijerlandselaan – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Menno ter Braakstraat – Molièreweg – Dumasstraat – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat (bij Hilledijk). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend bij 2e Rosestraat standpunt genomen.)
1-3-196136Eindpuntstandplaats Burg. Verduynstraat verplaatst; als gevolg hiervan routewijziging richting Burg. Verduynstraat gereden via Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Ozingastraat.
1-3-196155Routewijziging richting Pernis: Murraystraat – Burg. van Esstraat – Ozingastraat – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Schuytstraat.
12-5-196133Verlengd: In Overschie via Overschiese Dorpsstraat – De Lugt – West Sidelinge – Parallelstraat – Overschie (Schielaan) (terug via Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Julianastraat – Parallelstraat).
26-5-196137Route verlengd: Sportsingel – Buitendijk* – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Kraayeveldstraat* – Kraayeveldsingel*– Kerkedijk*4 – Hordijk*5 – Kooiwalweg (bij Dordtsestraatweg; terug: Kooiwalweg – Jacob Vrijstraat – Dordtsestraatweg – Hordijk). (Routeverlening i.v.m. overname lijn 3 van “Twee Provinciën”. *1:Buitendijk=dit gedeelte is rond 1966 afgegraven en herdoopt in Dwarsdijk. *2: Kraayeveldstraat=thans nog een stukje fiets- en voetpad tussen huidige Adriaan Volkerlaan en Noorder Kerkedijk. *3:Kraayeveldsingel is in 1978 tesamen met noordelijk deel van Kerkedijk herdoopt in Noorder Kerkedijk *4:Kerkedijk is in 1978 gesplist in Noorder Kerkedijk resp. Zuider Kerkedijk. *5: Hordijk is in 1978 gesplitst in Hordijk resp. Wester Hordijk.)
12-6-196145Verlegd via Erasmussingel-Wilgenplaslaan.
25-6-1961rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein o.z. en aankomstpunt Kruisplein w.z. bij de Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
30-6-196160Routewijziging: Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg; deze routewijziging Beperkte dienst: geldt alleen van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag na 14.00 uur en op zondag, buiten deze tijden wordt via Spaansepolder gereden (zie 21-11-1960).
1-7-196133Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Statentunnel – Statenweg (secundair; terug primair) – Statenweg o.z. – Gordelweg – Kanaalweg (terug: Kanaalweg – Cleyburchstraat – Statenweg w.z.) – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – De Lugt – West-Sidelinge – Parallelstraat w.z. – Overschie (Schielaan tussen Parallelstraat w.z. en Oranjestraat; terug: Schielaan – Oranjestraat – Oranjeplein – Julianaplein – Parallelstraat w.z.).
4-7-196160Tijdelijk verlegd via Parallelstraat W.Z.-Burg. Bosstraat-Parallelstraat O.Z.-Oost-Sidelinge-Klemweg-Abtsweg-Kleinpolderplein-West-Blijdorpbrug (terug Oost-Blijdorpbrug)-Blijdorpplein-Kanaalweg-Gordelweg-Xerxesweg-Kleiweg.
6-7-196133Routewijziging richting Overschie: Statenweg – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg in plaats van via Gordelweg; routewijziging richting Centraal Station: Kanaalweg – Gordelweg – Statenweg in plaats van via Cleyburchstraat.
8-7-196155Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Petroleumweg in plaats van via Texasweg – Voorweg – Aveling – Petroleumweg.
8-7-196160Weer via normale route Parallelstraat W.Z.-Burg. Bosstraat-Zestienhovensekade-Kleiweg.
29-7-196149Op zaterdagen tussen 6.00 en 14.00 uur wordt geen dienst meer gedaan op het traject gedeelte Charlois (Rietdijk) – Sluisjesdijk, daar steeds meer bedrijven op zaterdag zijn gesloten
21-8-196160Verlegd: Via Overschieseweg – Philippusweg – Strickledeweg – Overschieweg (niet van ma-vrij van 6-18 uur en za van 6-14 uur).
1-9-196138Routewijziging v.w.b. verkorte ritten Jongkindstraat – Hoogvliet (Oude Wal): richting Hoogvliet (Oude Wal) via Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal; richting Jongkindstraat via Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal. (Routewijziging v.w.b. ritten Jongkindstraat – Vondelingenplaat:  richting Vondelingenplaat via Aveling – Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat; richting Jongkindstraat via Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling.)
1-9-196152M.i.v. deze datum is op deze lijn het stadstarief van toepassing in plaats van het bijzondere tarief.
1-9-196153Routewijziging: Mosoelstraat – Texasweg – busstation Oude Wal  (nieuwe standplaats; terug: busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat).
1-9-196154Route verlengd: Hoogvliet Oudeland (Toscalaan vóór Desdemonastraat) – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Achterpad – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Aveling – Tijmweg – Korianderstraat – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation  Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Othelloweg – Toscalaan – Hoogvliet Oudeland (Toscalaan vóór Desdemonastraat); rijdt als ringlijn.
1-9-196155Routewijziging richting 1e Petroleumhaven:  Aveling – Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat –busstation Oude Wal  – Bakoestraat – Mosoelstraat in plaats van rechstreeks Oude Wal – Mosoelstraat; routewijziging richting Pernis: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling in plaats van rechtstreeks Moselstraat – Oude Wal.
22-9-196145Routewijziging: Ringdijk – Van Zurckweg* – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. – Ringdijk in plaats van via Wilgenlei w.z. – Teldersweg – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Wilgenlei o.z. (Lustraject door wijk Schiebroek gewijzigd. *: Van Zurckweg=huidige Melachtonweg.)
30-9-196149Route verlengd: Vergiliusstraat – Homerusstraat – Lombardijen (Dantestraat); routewijziging richting Charlois resp. Sluisjesdijk: Vergiliusstraat – Pliniusstraat in plaats van via Cicerostraat – Sophoclesstraat.
30-9-196153M.i.v.deze datum vervalt de exploitatie op zaterdag. (I.v.m het feit dat steeds meer werknemers een vrije zaterdag hebben.)
11-10-1961rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
4-12-196146Na geruime tijd eind-/beginhalte Schiebroek (Peppelweg bij Meidoornsingel z.z.) te hebben benut wordt m.i.v. deze datum weer tot ringlijn exploitatie overgegaan, dus traject Terbregge (Irenebrug) – Schiebroek – Terbregge, aan de route verandert niets.
13-12-196130Routewijziging richting Katendrecht: Hofplein – Weena n.z. – doorsteek Weena bij Karel Doormanstraat – Weena z.z. – Coolsingel in plaats van rechtstreeks Hofplein – Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
17-1-196250Route ingekort: Koninginneweg – Roelantweg – IJsselmonde (Roelantweg; terug Roelantweg – Percevalweg – Koninginneweg). (Route ingekort i.v.m. werkzaamheden aan onderdoorgang Rijksweg 16 Koninginneweg.)
24-1-196238Routewijziging v.w.b. verkorte ritten naar Hoogvliet (Oude Wal) en doorgaande ritten naar Vondelingenplaat: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal in plaats van via Voorweg.
24-1-196254Routewijziging richting Meeuwenplaat: Parelvissersstraat – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation Oude Wal in plaats van via Aveling – Achterpad.
24-1-196255Routewijziging richting 1e Petroleumhaven: rechtstreeks Aveling – Oude Wal – busstation Oude Wal in plaats van via Voorweg – Texasweg – Bahreinstraat.
10-2-196240Eindpuntstandplaats verkorte ritten naar/van Kethel Tuindorp verplaatst van Schiedamseweg bij Hargsingel naar Zwaluwlaan bij Schiedamseweg.
8-3-196230Routewijziging richting Katendrecht: Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van rechtstreeks Weena (z.z.) – Coolsingel. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
8-3-196245Richting Schiebroek i.v.m. Metrobouw Hofplein tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Hofplein.
8-3-196250Routewijziging richting IJsselmonde: Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van via Weena – Hofplein – Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
12-4-196230Routewijziging richting Centraal Station: Coolsingel – Meent – Haagseveer – Pompenburg – Hofplein in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Hofplein. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
12-4-196250Routewijziging richting Centraal Station: via Coolsingel – Meent – Haagseveer – Pompenburg – Hofplein in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Hofplein. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
28-5-1962rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
15-6-196236Verlegd: In Pernis via Burg. Van Esstraat – Schuytstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat) (terug via Ozingastraat – Burg. Van Esstraat).
15-6-196237Route verlengd: Hordijk – Dordtsestraatweg* – Homerusstraat – Lombardijen (Dantestraat); als gevolg hiervan routewijziging richting Hillevliet via Dordtsestraatweg in plaats van via Kooiwalweg – Jacob Vrijstraat. (*Dordtsestraatweg=dit gedeelte hiervan is in 1963 herdoopt in Pascalweg.)
3-7-196245Richting Schiebroek normale route hersteld rechtstreeks Weena-Hofplein.
1-8-196256Route verlengd: Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen West (Dr. Wiardi Beckmansingel bij Arij Koplaan); tevens routewijzing richting Station Vlaardingen: rechtstreeks Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan in plaats van via Leendert Valstarstraat – Prof. Rutgersstraat (terug: Prof. Rutgersstraat – Prof. Mekelstraat – Dr. Wiardi Beckmansingel).
2-8-196261Routewijziging: Dordtsestraatweg – Spinozaweg – Willem Elsschotstraat* – Van de Woestijnestraat – Molièreweg in plaats van Dordtsestraatweg – Menno ter Braakstraat. (*: Willem Elsschotstraat is voormalig stukje Dordtsestraatweg.)
7-8-196247Routewijziging richting 2e Rosestraat: Sliedrechtstraat – Melissantstraat – De Slinge in plaats van via Middelharnisstraat. 
24-8-196236Routewijziging: richting Burg. Verduynstraat via Burg. van Esstraat – G.A.  Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Schuytstraat – Burg. Verduynstraat.
28-8-196254Routewijziging richting Meeuwenplaat: rechtstreeks Toscalaan – Fideliolaan in plaats van via Fideliolaan – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan.
3-9-196252Aanhangbussen buiten dienst gesteld; tevens nu eenmansbediening. (Na enkele jaren nog reserve te hebben gestaan (de zgn. “mottenballenvloot”) worden de aanhangbussen in 1965 verkocht aan circus Toni Boltinie, alwaar ze rond 1970 zijn afgevoerd.)
1-10-1962rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: van zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur. De ritten op zondag te 17.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 17.00 uur blijven gehandhaafd.
6-10-196237Beginhalte Hillevliet bij Putsebocht gemeenschappelijk met nieuwe buslijn 67.
6-10-196267Ingesteld: Hillevliet (Putsebocht*) – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Buitendijk – Sportlaan – Grote Kreek – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Hordijkerveld (Keverdijk; terug: Keverdijk – Hordijk – Smeetslandsedijk). (Verbinding met nieuwe wijk Hordijkerveld (Groot-IJsselmonde). *: eind- c.q. beginhalte gecombineerd met lijn 37.)
17-10-1962rondritM.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
19-10-196249Routewijziging: via nieuwe gedeelte Molenvliet. (Nieuw weggedeelte (aanmerkelijk breder), gelegen ten oosten van het bestaande weggedeelte. Op de strook tussen oud en nieuw weggedeelte is later de trambaan voor lijn 2 aangelegd.)
12-11-196260Tijdelijk verlegd via Parallelstraat W.Z.-Burg. Bosstraat-Parallelstraat O.Z.-Oost-Sidelinge-Klemweg-Abtsweg-Kleinpolderplein-West-Blijdorpbrug (terug Oost-Blijdorpbrug)-Blijdorpplein-Kanaalweg-Gordelweg-Xerxesweg-Kleiweg.
10-12-196260Weer via normale route Parallelstraat W.Z.-Burg. Bosstraat-Zestienhovensekade-Kleiweg.
1-1-196341Eindpuntstandplaats Station Schiedam verplaatst. (I.v.m. opening nieuwe station.)
1-1-196361Routewijziging: Spinozaweg – Guido Gezelleweg* – Van de Woestijnestraat in plaats van via Willem Elsschotstraat. (*: Guido Gezelleweg is gedeeltelijk ex-Dordtsestraatweg.)
18-2-196357Ingesteld: Lusthofstraat (bij Avenue Concordia) – Lusthofstraat – Avenue Concordia – Oudedijk – Kortekade – Plaszoom – Rijksweg 3* – Hoofdweg – Koningslaan – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – keren bij terrein Gemeentewerken – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Koningslaan – Hoofdweg – Rijksweg 3 – Kortekade – Plaszoom – Kortekade – Oudedijk – Voorschoterlaan – Lusthofstraat – Lusthofstraat (bij Avenue Concordia). (Rijdt als ringlijn: uitsluitend aan de Lusthofstraat wordt standpunt genomen. Verbinding met nieuwe wijk Het Lage Land (Alexanderpolder). *: Rijksweg 3 is vervallen na aanleg Rijksweg A16 en aansluiting van deze weg met de Hoofdweg.)
24-4-196344Eindpuntstandplaats Schiedam (Emmaplein) verplaatst. (I.v.m. verandering indeling plein.)
24-4-196360Eindpuntstandplaats Schiedam (Emmaplein) verplaatst. (I.v.m. verandering indeling plein.)
29-5-1963rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrjidag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
29-6-196334Eindpuntstandplaats Station Blaak w.z. verplaatst naar Station Blaak o.z.; als gevolg hiervan routewijziging richting Station Blaak o.z. via Groenendaal – Geldersekade – Station Blaak o.z.; richting Kralingseveer resp. Capelle a/d IJssel via Station Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal enz. (Verplaatsing i.v.m. aanleg Verlengde Willemsbrug aan w.z.)
1-7-196330Tijdelijke routewijziging: i.v.m. het feit dat de brug in de Stieltjesstraat over de Spoorweghaven tijdelijk gestremd is wordt gereden via Brede Hilledijk – Hillelaan – Parallelweg tot Wilhelminakade – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Afrikaanderplein – Johannes Brandstraat – Putselaan – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat – Entrepotstraat – Stieltjesstraat – Stieltjesplein (terug Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat).
2-7-196339Eindpunt Stationsplein Schiedam (nieuwe station).
2-7-196340Eindpunt Stationsplein Schiedam (nieuwe station).
2-7-196341Eindpunt Stationsplein Schiedam (nieuwe station).
24-7-196367Route verlengd: Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Hordijkerveld (Ruimersdijk bij Emelissedijk); tevens routewijziging richting Hillevliet: Huniadijk – Reyerdijk – Smeetslandsedijk in plaats van via Keverdijk – Hordijk.
1-8-196330Routewijziging richting Katendrecht: Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamsevest – Blaak in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Blaak.; richting Hofplein via Blaak – Keizerstraat – Westewagenstraat – Haagseveer in plaats van via Blaak – Coolsingel – Meent. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
1-8-196350Routewijziging richting IJsselmonde: Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamse Vest in plaats van via Kruiskade – Coolsingel; routewijziging richting Centraal Station via Schiedamse Vest – Blaak – Keizerstraat – Westewagenstraat – Haagseveer in plaats van via Coolsingel – Meent.
5-8-196330Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel.  (routewijziging i.v.m. metrobouw)
5-8-196337Eindpuntstandplaats op kop van Hillevliet bij Putsebocht verplaatst naar Putsebocht tussen Hillevliet en Egelantierstraat; als gevolg hiervan routewijziging richting Lombardijen via Putsebocht – Egelantierstraat – Asterstraat – Hillevliet w.z. (Wijziging i.v.m. plaatsing aparte beginhaltes voor lijnen 37 en 67.)
5-8-196350I.v.m. de metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
5-8-196367Eindpuntstandplaats op kop van Hillevliet bij Putsebocht verplaatst naar Putsebocht tussen Hillevliet en Egelantierstraat; routewijziging richting Hordijkerveld: Putsebocht – Egelantierstraat – Asterstraat – Hillevliet w.z. in plaats van rechtstreeks Putsebocht – Hillevliet w.z. (Wijziging i.v.m. plaatsing aparte beginhaltes voor lijnen 37 en 67.)
26-8-1963PersoneelTijdelijke routewijziging: I.v.m. bouw van de Verlengde Willemsbrug rijden vroege bussen m.i.v. deze datum via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak in plaats van via Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat; de late bussen rijden deze route in omgekeerde volgorde.
28-8-196330Normale route via Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk hersteld.
10-9-196330Tijdelijke routewijziging: i.v.m. het feit dat de brug in de Stieltjesstraat over de Spoorweghaven tijdelijk gestremd is wordt gereden via Brede Hilledijk – Hillelaan – Parallelweg tot Wilhelminakade – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Afrikaanderplein – Johannes Brandstraat – Putselaan – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat – Entrepotstraat – Stieltjesstraat – Stieltjesplein (terug Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat).
11-9-196330 tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest-Blaak (terug via Blaak-Keizerstraat-Westewagenstraat-Haagseveer-Pompenburg-Hofplein. (routewijziging i.v.m. metrobouw)
11-9-196350I.v.m. de metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest; richting IJsselmonde verlegd via Schiedamsevest-Blaak-Keizerstraat-Westewagenstraat-Haagseveer-Pompenburg-Hofplein-Weena.
14-9-196330Normale route via Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Brede Hilledijk hersteld.
15-9-196330Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel.  (routewijziging i.v.m. metrobouw)
15-9-196350I.v.m. de metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
28-9-196330Tijdelijk verlegd via Geldersekade-onderdoorgang Verlengde Willemsbrug-Boompjes-Willemsbrug (terug: Willemsbrug-Geldersekade-Bolwerk-Oudehavenkade-Spaansekade-Blaak).routewijziging i.v.m. metrobouw)
28-9-196331Tijdelijk verlegd via Geldersekade-onderdoorgang Verlengde Willemsbrug-Boompjes-Willemsbrug (terug: Willemsbrug-Geldersekade-Bolwerk-Oudehavenkade-Spaansekade-Blaak).routewijziging i.v.m. metrobouw)
1-10-1963rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouw-rondritten de volgende ritten: op zondag te 10.30 uur, van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
15-10-196351Tijdelijk verlegd via P.C. Hooftplein-Mathenesserdijk-Marconiplein-Schiedamseweg-Franselaan-Tjalklaan-Giessenweg.
18-10-196330Routewijziging (vanaf 11.30 uur): Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van via Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug – Bolwerk. (Rijdt nu via snelle en brede “aanbrug”. Maatregel bij geopende Jan Kuitenbrug vervallen.)
18-10-1963PersoneelVroege en late bussen op lijn 2, extra diensten e.d. dienen eveneens via Verlengde Willemsbrug te rijden.
23-10-1963rondritM.i.v. deze datum wordt de Wederopbouw-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
5-11-196351Normale route hersteld via P.C. Hooftplein-Da Costastraat-Toussaintstraat-Spangesekade-Schuttevaerweg-Industrieweg-Graafstroomstraat-Schuttevaerweg-Giessenweg.
18-10-196331Routewijziging (vanaf 11.30 uur): Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van via Blaak – Geldersekade (terug: Geldersekade – Groenendaal – Blaak) – Jan Kuitenbrug – Bolwerk. (Rijdt nu via snelle en brede “aanbrug”. Maatregel bij geopende Jan Kuitenbrug vervallen.)
28-11-196355Routewijziging: Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring in plaats van via Burg. van Esstraat – Murraystraat – Ring.
5-12-196334Route verlengd: Ketensedijk – Slotlaan – Slotplein – Willem de Zwijgerlaan – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitaan – Capelle Middelwatering (Kievitlaan bij Kerklaan; terug: Kievitlaan – Kerklaan – Pluvierstraat – Rivierweg). (Verlenging naar nieuwe wijk Middelwatering.)
7-12-196360M.i.v. deze datum wordt op zaterdag via Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg in plaats van via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg z.z. – Bokelweg – Kommiezenlaan. (Op zaterdag wordt dus niet meer via Spaansepolder gereden.)
1-1-196430Routewijziging richting Katendrecht: Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak – Schiedamsevest. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw)
1-1-196450Routewijziging richting IJsselmonde: Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel – Schiedamse Vest in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-1-196461Verlegd: In Lombardijen via Spinozaweg (vervangt gedeelte Dordtsestraatweg) – Guido Gezelleweg – Van de Woestijnestraat. (datum onzeker)
13-1-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest-Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
13-1-196450In verband met de metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
17-1-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat – Van Oldenbarneveltstraat. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
17-1-196450In verband met de metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat -Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
19-1-196445I.v.m. metrobouw richting Schiebroek tijdelijk verlegd via Stationsplein-Conradstraat-Weena.
19-1-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Stationsplein-Conradstraat-Weena.
21-1-196457Routewijziging richting Lusthofstraat: Jacob van Campenweg – Philip Vingboonstraat – Prinsenlaan – Koningslaan in plaats van via Prinsenlaan – keren bij terrein Gemeentewerken – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg.
3-2-196430richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest-Blaak.  (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
3-2-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Cooslingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
7-2-196430richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Coolsingel- Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Blaak.  (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
7-2-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
8-2-196467Route verlengd: Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Reyeroord (Nieuwenoord vóór Kimbrenoord; terug: Nieuwenoord – Kimbrenoord – Oldenoord – Vegelinsoord). (Route verlengd naar nieuwe wijk Reyeroord (Groot-IJsselmonde).)
10-2-196433Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst van Stationsplein naar Stationsplein z.z. bij Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
10-2-196445Eindpuntstandplaats Stationsplein wordt i.v.m. de metrobouw vanaf 09.00 uur verplaatst naar Stationsplein z.z. bij Weena. De normale route is weer hersteld.
10-2-196450Richting IJsselmonde normale route hersteld via Stationsplein-Weena.
10-2-196451Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst naar Stationsplein z.z. bij het Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
11-2-196450Tijdelijke wijziging: i.v.m. metrobouw wordt vanaf  9.00 uur eind-/beginhalte Stationsplein o.z. verplaatst naar Delftseplein nabij doorgang van en naar het Stationsplein.
21-2-196430 richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Blaak.(Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
21-2-196445Richting Schiebroek i.v.m. Metrobouw Hofplein tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Aert van Nesstraat-Meent-Haagseveer-Pompenburg.
21-2-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Van Odenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
24-2-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel.
24-2-196445Richting Schiebroek normale route hersteld via Weena-Hofplein-Pompenburg.
24-2-195050I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
28-2-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel.
28-2-196445Richting Schiebroek i.v.m. Metrobouw Hofplein tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Aert van Nesstraat-Meent-Haagseveer-Pompenburg.
28-2-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Van Odenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
2-3-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat.
2-3-196445Richting Schiebroek normale route hersteld via Weena-Hofplein-Pompenburg.
2-3-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
13-3-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Blaak.
13-3-196445Richting Schiebroek i.v.m. Metrobouw Hofplein tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Aert van Nesstraat-Meent-Haagseveer-Pompenburg.
13-3-196450I.v.m. metrowerkzaamheden richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Van Odenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
16-3-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Blaak.
16-3-196445Richting Schiebroek normale route hersteld via Weena-Hofplein-Pompenburg.
16-3-196450Eindpuntstandplaats Delftseplein verplaatst naar Stationsplein z.z. bij Weena. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
16-3-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
20-3-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Blaak.
20-3-196445Richting Schiebroek i.v.m. Metrobouw Hofplein tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Aert van Nesstraat-Meent-Haagseveer-Pompenburg.
20-3-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Van Odenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
23-3-196430richting Katendrecht i.v.m. Metrobouw Coolsingel tijdelijk verlegd via Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Blaak.
23-3-196445Richting Schiebroek normale route hersteld via Weena-Hofplein-Pompenburg.
23-3-196450I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Hennekijnstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsevest.
25-3-196442Kleine wijziging: eindhalte Boergoensevliet w.z. verplaatst naar Boergoensevliet o.z. (achter bestaande beginhalte).
1-4-196435Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-196436Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-196438Opgeheven.
1-4-196442Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation*); routewijziging richting Rochussenstraat: direct Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (*:nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-196454Opgeheven.
1-4-196455Routewijziging richting 1e Petroleumhaven: rechtstreeks Oude Wal – Texasweg in plaats van via busstation Oude Wal; routewijziging richting Pernis: Mosoelstraat – Texasweg in plaats van via busstation Oude Wal. (Routewijziging i.v.m. gebrek aan halte-capaciteit als gevolg van instelling nieuwe lijnen 62, 63 en 64.)
1-4-196458Eindpuntstandplaats Jongkindstraat bij Rochussenstraat verplaatst naar Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation); richting Rochussenstraat wordt gereden rechtstreeks Rochussenstraat in plaats van via Mathenesserlaan – Jongkindstraat. (Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein.)
1-4-196462Ingesteld: Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Zuidplein – Zuidenwijdsestraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Zuiderparkweg – De Slinge – Groene Kruisweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Parelvissersstraat (terug: Parelvissersstraat – Oude Wal – Texaweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Aveling) – Traviataweg – Aïdastraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Hoogvliet Oudeland (Toscalaan; terug: Toscalaan – Fideliolaan). (Deze buitenlijn rijdt niet alleen door gemeente Rotterdam, doch ook in gemeenten Rhoon en Poortugaal. De gemeenten Rhoon en Poortugaal zijn m.i.v. 1 januari 1985 opgegaan in gemeente Albrandswaard.)
1-4-196463Ingesteld: Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling) – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Hoogvliet Meeuwenplaat (Lengweg bij Hesselingstraat; terug: Lengweg – Elritsstraat – Lampreistraat – Hesselingstraat – Lengweg – Steurweg). (Deze lijn rijdt tussen Steurweg en Lengweg over grondgebied van de gemeente Poortugaal. *: Nieuwe busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein)
1-4-196464Ingesteld: Hoogvliet (busstation nabij Oude Wal) – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat) – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Tankweg – Vondelingenplaat (Tankhoofd).
1-4-196465Ingesteld: Busstation Rochussenstraat – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – Maastunnel – Pleinweg – Wolphaertsbocht – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Rijsdijk – Dorpsdijk – Tijsjesdijk – Groene Kruisweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – Poortugaal (Delta-ziekenhuis).
17-4-196433I.v.m. werkzaamheden Kanaalweg tijdelijk verlegd via Statenweg-keren bij Cleyburchstraat-Statenweg-Stadhoudersweg-Blijdorpplein.
1-5-196457Route grotendeels gewijzigd: Lusthofstraat (bij Avenue Concordia) – Lusthofstraat – Avenue Concordia – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom – hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan* – Koningslaan – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan – Boszoom – Kralingseweg – Korte Kade –Oudedijk – Voorschoterlaan – Lusthofstraat (bij Avenue Concordia). (Routewijziging via Boszoom, nieuwe ontsluitingsweg Alexanderpolder, gelegen op tracé oude Ceintuurbaan. *: hulpstraat ten noorden van Prinsenlaan wordt later ook Prinsenlaan.)
8-5-196433Normale route hersteld via Statenweg-Gordelweg (terug: Gordelweg-Vroesenlaan-Cleijburchstraat-Statenweg)-Kanaalweg-Blijdorpplein.
11-5-1964rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouw-rondrit genaamd) per R.E.T.-autobus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.3o en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
31-5-196449Routewijziging: Pythagorasweg – Socratesstraat – Zenostraat – Aristotelesstraat – Spinozaweg in plaats van rechtstreeks Pythagorasweg – Catullusweg. (Routewijziging i.v.m. openstelling N.S.-halte Lombardijen, te bereiken vanaf de Aristotelesstraat.)
31-5-196467Routewijziging: Grote Kreek – Peitkreek – Smeetslandseweg – Smeetslandsedijk in plaats van rechtstreeks Grote Kreek – Smeetslandsedijk. (Routewijziging ter bediening van het nieuwe Station Lombardijen.)
14-6-1964rondritM.i.v. deze datum wordt voor de eerste maal een rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd per R.E.T.-bus. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
29-6-196434Tijdelijk verlegd via Blaak (standplaats)-Geldersekade-Oudehoofdplein-Haringvliet-Oostmolenwerf-Oostplein.
25-7-196431Eindpuntstandplaats Sleephellingstraat bij Maaskade verplaatst naar Maaskade t.o. Prins Hendrikstraat; als gevolg hiervan routewijziging: richting Maaskade wordt gereden via Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade; richting Statenweg wordt gereden via Maaskade – Prins Hendrikstraat – Prins Hendriklaan – Sleephellingstraat – Maaskade enz.
1-8-196433Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena) – Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Statenweg (secundair; terug primair) – Statenweg o.z. – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg (terug: Kanaalweg – Gordelweg – Statenweg w.z.) – Blijdorpplein – Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West) – Kleinpolderplein – Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat – De Lugt – onderdoorgang Rijksweg 13 – West-Sidelinge – Parallelstraat o.z. – Overschie (Parallelstraat o.z. vóór  Burg. Bosstraat; terug: Parallelstraat o.z. – onderdoorgang in het verlengde van Burg. Bosstraat – Parallelstraat w.z. – West-Sidelinge – De Lugt). (Beperkte dienst: één keer per uur wordt vanaf Parallelstraat o.z. doorgereden: Parallelstraat o.z. – Burg. Bosstraat – Zestienhovensekade – Achterdijk – Noorderlaan – Vliegveldweg – Luchthaven Rotterdam*, *Luchthaven Rotterdam is het huidige Rotterdam/The Hague Airport. Het gedeelte tussen Vliegveldweg en eindpuntstandplaats heeft later de naam Rotterdam Airportbaan gekregen en het plein bij de standplaats Rotterdam Airportplein.)
8-9-196443Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór  Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij de Dillenburgsingel*). (*nabij dit eindpunt wordt spoedig het Holy Ziekenhuis in gebruik genomen, later herdoopt in Vlietland Ziekenhuis Holy. Eerste verbinding met nieuwe Vlaardingse wijk Holy.)
8-9-196448Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Broersvest) – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Brug. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen (Dr. Wiardi Beckmansingel bij Arij Koplaan). (Route in Vlaardingen nu verlegd naar Westwijk.)
8-9-196456Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen (Parallelweg) – Parallelweg – Diepenbrockstraat – Vettenoordstraat – Mendelsohnplein – Mahlerstraat – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje*1 voor  Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij Dillenburgsingel*2). (*1: dit pleintje heeft later de naam Burg. van Lierplein gekregen. *2: nabij dit eindpunt wordt spoedig het Holy Ziekenhuis in gebruik genomen, later herdoopt in Vlietland Ziekenhuis Holy.)
30-9-196431Routewijziging: richting Statenweg via Prins Hendrikstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat in plaats van via Prins Hendriklaan.
30-9-196463Routewijziging richting Rochussenstraat: Aveling – Sprong – Tijmweg in plaats van rechtstreeks Aveling – Tijmweg.
1-10-196430Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk –Blaak in plaats van rechtstreeks Coolsingel – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-10-196431Routewijziging: Witte de Withstraat – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van via Schiedamse Vest – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-10-196450Routewijziging: richting Centraal Station via Schiedamse Vest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Keizerstraat in plaats van via Schiedamse Vest – Blaak. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
8-10-196437Routewijziging: Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel in plaats van via Kraaijeveldstraat.
8-10-196450Routewijziging: Burg. van Slijpelaan – Kraaijeveldsingel – Kerkedijk – Cornelis van Rijstraat – Koninginneweg – Benedenstraat – Bovenstraat enz.; tijdelijk in exploitatie als ringlijn.
15-10-1964rondritM.i.v. van deze datum wordt rondrit door Botlek- en Europoorgebied per R.E.T.-bus gestaakt.
15-10-1964rondritM.i.v. van deze datum wordt de “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus gestaakt.
19-10-196433I.v.m. werkzaamheden Kanaalweg tijdelijk verlegd via Statenweg-keren bij Cleyburchstraat-Statenweg-Stadhoudersweg-Blijdorpplein.
20-10-196445Tijdelijke routewijziging: i.v.m. metrobouw wordt richting Schiebroek tijdelijk gereden via Weena – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Coolsingel – Hofplein.
23-10-196430Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van via Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
23-10-196431Routewijziging: Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van via Schiedamsevest – Schiedamsedijk. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
23-10-196450Routewijziging richting Centraal Station: Schiedamse Vest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk in plaats van via Schilderstraat.
26-10-196434Normale route hersteld via Blaak (standplaats)-Groenendaal-Oostplein.
2-11-196443In Vlaardingen tijdelijk verlegd via Schiedamsedijk-Mr. L.A. Kesperweg-Station Vlaardingen-Oost-Mr. L.A. Kesperweg-Schiedamsedijk-Rotterdamseweg-Van Hogendorplaan.
2-11-196451Routewijziging: P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – tunnel – Spaanseweg – Franselaan – Tjalklaan –  Giessenweg – Schuttevaerweg tot Van Nelleweg, daar omkeren – Schuttevaerweg enz. (Routewijziging i.v.m. bouw Beukelsbrug waardoor Spangesekade tijdelijk gestremd is.)
30-11-196443In Vlaardingen normale route hersteld via Schiedamsedijk-Mr. L.A. Kesperweg-Station Vlaardingen-Oost-Van Hogendorplaan.
30-11-196446Routewijziging: Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg in plaats van direct Argonautenweg. ()
5-12-196443Routeverlenging, volledige route is nu: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Willem de Zwijgerlaan bij Dillenburgsingel).
5-12-196448Route verlengd: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest enz.
17-12-196446Routewijziging v.w.b. diensten van/naar Geriatische Kliniek: richting kliniek via Terbregseweg – Bosdreef – Spiegelnisserweg in plaats van via Terbregseweg – Spiegelnisserweg; richting Terbregge/Schiebroek direct Spiegelnisserweg – Terbregseweg in plaats van via Veenweg. (Routewijziging i.v.m. veranderen tracé Terbregseweg (aansluiting op Bosdreef en Boszoom).)
18-12-196460Verlegd; Zuidwaarts via Straatweg – Minstreelstraat.
1-1-196530Routewijziging richting Katendrecht: Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van direct Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
1-1-196550Routewijziging richting IJsselmonde via Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van direct Coolsingel. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
3-1-196533Normale route hersteld via Statenweg-Gordelweg (terug: Gordelweg-Vroesenlaan-Cleijburchstraat-Statenweg)-Kanaalweg-Blijdorpplein.
19-1-196545Richting Schiebroek normale route rechtstreeks Weena – Hofplein weer hersteld.
19-1-196562Routewijziging: Parelvisserstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan in plaats van via Traviataweg – Aïdastraat.
19-1-196563Routewijziging: vanaf 9.00 uur wordt gereden via Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan in plaats van via Traviataweg – Aïdastraat.
1-2-196566Ingesteld: Station Lombardijen*1 (Smeetslandseweg bij Smeetslandsedijk) – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Groene Tuin – Cornelis van Rijstraat – Kerkedijk – Kraayeveldsingel – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein (terug: IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin) – Rijksweg 16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg 16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk  (bij Maasboulevard*2). (Nieuwe verbinding tussen nieuwe wijken Groot-IJsselmonde en Kralingen via zojuist geopende nieuwe oeververbinding Van Brienenoordbrug. *1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk, iets noorderlijker gelegen dan het huidige station. *2: eindpuntstandplaats Honingerdijk is gelegen aan het pleintje binnen de eindpuntlus van tramlijn 1.)
2-2-196550Route ingekort: Burg. van Slijpelaan – Bovenstraat – Benedenstraat – Koninginneweg – IJsselmonde (Cornelis van Rijstraat). (Route zoals tot 16 januari 1962 hersteld, geen exploitatie meer als ringlijn.)
2-2-196567Routewijziging: rechtstreeks Grote Kreek – Smeetslandsedijk in plaats van via Peitkreek – Smeetslandseweg.
11-2-196556Routewijziging: Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Willem de Zwijgerlaan in plaats van via Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel.
20-2-196560Routewijziging richting Station Noord: Kleiweg – Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat in plaats van via Kootsekade – Willem van Hillegaersbergstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
16-3-196530I.v.m. metrobouw richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat.
16-3-196550I.v.m metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat.
10-5-196555/64M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag een gecombineerde dienst gereden worden met de lijn 55 en 64. Beurtelings zal dan worden gereden op de trajecten Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en Pernis – Hoogvliet – Vondelingenplaat. (Van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur worden lijnen afzonderlijk gereden, dus lijn 55: Pernis – Hoogvliet – Veer Petroleumweg en lijn 64: Hoogvliet – Vondelingenplaat.)
14-6-196553M.i.v. deze datum wordt deze lijn gezamenlijk door de R.E.T. en de N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij (R.T.M.) geëxploiteerd. De lijn zal nu met personeel en materieel van de R.T.M. worden gereden. (Het gehele R.T.M.-traject is Spijkenisse – Hoogvliet – Botlek – Rozenburg. Tussen Hoogvliet (Aveling bij Sprong) en Botlek (Werf Verolme) blijven tariefbepalingen R.E.T. van kracht.)
14-6-196563Route verlengd (facultatief): Steurweg – Lengweg – Hesselingstraat – Lampreistraat – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Hoogvliet Zalmplaat (Viskaarweg); tevens wordt m.i.v. deze datum eindpuntstandplaats Lengweg bij Hesselingstraat verplaatst naar Hesselingstraat vóór Lengweg; routewijziging richting Hoogvliet Meeuwenplaat: Steurweg – Lampreistraat – Hesselingstraat – Meeuwenplaat (Hesselingstraat vóór Lengweg; terug: Hesselingstraat – Lengweg – Steurweg). (Facultatieve verlenging naar nieuwe wijk Zalmplaat, net als (het grootste deel van) de wijk Meeuwenplaat gelegen op grondgebied der gemeente Poortugaal. M.i.v. 1 januari 1985 zullen Meeuwenplaat en Zalmplaat bij Rotterdam(-Hoogvliet) gevoegd worden.)
16-5-1965rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur.
16-5-1965rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
1-7-196546Routewijziging: Prinses Irenebrug – nieuw gedeelte Molenlaan – Molenlaan in plaats van via Terbregse Rechter Rottekade – Molenhoek* (*: Molenhoek was tot 1964 onderdeel van Molenlaan. )
16-7-196550Route verlengd: Koninginneweg – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Muskenhagen – Mariënhagen – Groenenhagen (Mariënhagen bij Oosterhagen, terug: Mariënhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin). (Route verlengd naar nieuwe wijken Tuinenhoven en Groenenhagen, onderdeel van uitbreidingsplan Groot-IJsselmonde.)
13-8-196557Routewijziging: Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom in plaats van via Kortekade – Kralingseweg. (Routewijziging via nieuwe weg Kralingse Zoom, dat evenals de Boszoom is aangelegd op tracé oude Ceintuurbaan.)
21-8-196557Eindpuntstandplaats Lusthofstraat bij Avenue Concordia verplaatst nar Lusthofstraat bij Voorschoterlaan; routewijziging richting Lusthofstraat: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat in plaats van via Voorschoterlaan; routewijziging richting Alexanderpolder Het Lage Land via Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia in plaats van rechtstreeks Lusthofstraat – Avenue Concordia.
21-8-196566Routewijziging richting Station Lombardijen: IJsselmondseplein – Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel – Kerkedijk – Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin in plaats van via Van Hoochstratenweg – Koniginneweg.
1-9-196534M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren enkele sneldiensten ingelegd: tijdens de ochtendspits wordt, komende van Capelle,  vanaf Ketensedijk gereden via Provincialeweg nr. 24 – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk enz. (Tijdens de avondspits deze route in omgekeerde richting.,)
6-9-196530Routewijziging i.v.m. metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (eindpunt)-Pompenburg-Hofplein rond-Pompenburg-Haagseveer-Raam-Rode Zand-Meent-Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-tijdelijke verbindingsstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
6-9-196550I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Hofplein-Pompenburg-Haagseveer-Raam-Rode Zand-Meent-Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
20-9-193535Routewijziging: richting Rochussenstraat via Rietdijk – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen. )
20-9-196536Routewijziging: richting Rochussenstraat via Rietdijk – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen. )
20-9-196563Routewijziging richting Rochussenstraat: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherendijk – Wolphaertsbocht. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
20-9-1965rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandfaafd.
24-9-196549Routewijziging: Vlijmenstraat – Montessoriweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg in plaats van rechtstreeks Vlijmenstraat – Dordtsestraatweg. (Routewijziging i.v.m. openstelling Ikazia Ziekenhuis.)
27-9-196530Routewijziging i.v.m. metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (standplaats)-Pompenburg-Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-tijdelijke verbindingsstraat-Schiedamsedijk-Blaak.
27-9-196550I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Van Ghentstraat-Van Oldenbarneveltstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
30-9-1965rondritM.i.v. deze datum wordt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus gestaakt.
10-10-1965rondritM.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
18-10-196534Route diensten naar/van Kralingseveer grotendeels gewijzigd: Station Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal (terug: Groenendaal – Geldersekade – Station Blaak o.z.) – Oostplein – Honingerdijk – Oostzeedijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – Elandstraat – Kralingseveer (Elandstraat bij Lamastraat; terug: Elandstraat – Lamastraat – Neushoornstraat – IJsselmondselaan).
21-10-196534Routewijziging: Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel in plaats van via Slotplein – Willem de Zwijgerlaan.
1-11-196530In verband met metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (standplaats)-Pompenburg-Hofplein-Coolsingel-Aert van Nesstraat.
1-11-196550In verband met metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Hofplein-Coolsingel.
3-11-1965rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
6-11-196530In verband met metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak.
6-11-196545Ringlijn-aanduiding lijn 45B vervallen; lijn 45A nu normaal als lijn 45 aangeduid met witte lijncijfers en richtingaanduidingen op zwarte achtergrond.
6-11-196550I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
29-12-196545Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z.  – Bergsingel o.z. – Gordelweg – viaduct Rozenlaan – Rozenlaan – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Teldersweg – Wilgenlei w.z. – Meidoornsingel o.z. – Adrianalaan – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein – Wilgenplaslaan – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Rodenrijselaan – Berkelselaan – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Centraal Station (Stationsplein z.z. bij Weena).
1-1-196642Routewijziging richting Boergoensevliet (facultatief): op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur wordt gereden via busstrook (trambaan) G.J. de Jonghweg.
1-1-196651Routewijziging: P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg  in plaats van via Bilderdijkstraat – tunnel – Spaanseweg – Franselaan – Tjalklaan. (Werkzaamheden aan Beukelsbrug bij Spangesekade zijn gereedgekomen.)
2-3-196639Routewijziging (facultatief): richting Schiedam (Nieuwland) via Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Marconiweg – Korte Singelstraat. (Beperkte dienst: deze routewijziging geldt uitsluitend op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur!. Op overige tijden wordt via Marconiweg – Korte Singelstraat gereden. Facultatieve routewijziging i.v.m. verkeersdrukte Broersvest.)
20-3-196630In verband met metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (standplaats)-Pompenburg-Hofplein-Pompenburg-Haagseveer-Raam-Rode Zand-Meent-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak.
20-3-196650I.v.m. metrobouw ing IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Hofplein-Pompenburg-Haagseveer-Raam-Rode Zand-Meent-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
1-4-196643Verlegd: In Vlaardingen via Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Willem de Zwijgerlaan – Vlaardingen (Willem de Zwijgerlaan/Holy-ziekenhuis).
17-4-196630In verband met metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (standplaats)-Pompenburg-Hofplein-Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak.
17-4-196650I.v.m. metrobouw richting IJsselmonde tijdelijk verlegd via Weena-Karel Doormanstraat-Kruiskade-Coolsingel-Aert van Nesstraat-Karel Doormanstraat-Westblaak-Schiedamsevest.
18-4-196642I.v.m. werkzaamheden G.J. De Jonghweg richting Boergoensevliet tijdelijk verlegd via Rochussenstraat-‘s-Gravendijkwal-Droogleever Fortuynplein.
20-4-196645Richting Centraal Station tijdelijk verlegd via Noordsingel-Zomerhofstraat-Van der Duynstraat-Katshoek.
4-5-196645Richting Centraal Station normale route hersteld rechtstreeks Noordsingel-Hofdijk-Katshoek.
5-5-196634Routewijziging diensten naar/van Kralingseveer: richting Station Blaak rechtstreeks Elandstraat – IJsselmondselaan in plaats van via Lamastraat – Neushoornstraat.
12-5-196656Routewijziging in de wijk Holy: via Van Linden van den Heuvelsingel-Lepelaarsingel tot voorbij Spechtlaan-nieuwe verbindingsweg-Willem de Zwijgerlaan-Vlaardingen (Holy-ziekenhuis).
16-5-1966rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T.
18-5-1966rondritM.i.v. deze datum worden wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
10-6-196651Verlegd: via de Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg.
13-6-196642I.v.m. werkzaamheden G.J. de Jonghweg richting Rochussenstraat tijdelijk verlegd via Droogleever Fortuynplein-‘s-Gravendijkwal-Rochussenstraat; richting Boergoensevliet normale route hersteld via Rochussenstraat-G.J. de Jonghweg-Droogleeever Fortuynplein.
12-7-196657Route grotendeels gewijzigd: Lusthofstraat (bij Voorschoterlaan) – Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia – Oudedijk (terug: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein). (Met deze wijziging wordt nu ook standpunt genomen in Alexanderpolder Het Lage Land.)
12-7-1966AIngesteld: Centraal Station (Weena z.z. bij Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – (Alexanderpolder-)Het Lage Land (Bramanteplein). (Betreft bijzondere lijn, geëxploiteerd als sneldienst op werkdagen tijdens de spitsuren. Voor het eerst sinds 01-11-1953 exploiteert de R.E.T. weer een buslijn met lijnletteraanduiding.)
1-8-196663Routewijziging: rechtstreeks Steurweg – Horsweg in plaats van via Lengweg – Hesselingstraat – Horsweg; tevens m.i.v. deze datum alle ritten naar Zalmplaat (Viskaarweg).
1-9-196630In verband met metrobouw: richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Hofplein (standplaats)-Pompenburg-Hofplein-Coolsingel-Aert van Nesstraat.
1-9-196642Richting Rochussenstraat normale route hersteld via Droogleever Fortuynplein-‘s-Gravendijkwal-Rochussenstraat.
12-9-196642Route verlengd (facultatief): Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein. (Beperkte dienst: er wordt uitsluitend op de in de dienstregeling aangegeven tijden doorgereden naar het Schulpplein. Routeverlenging t.b.v. bewoners bejaardencentrum Waelestein.)
12-9-1966rondritM.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
17-9-196661Routewijziging richting 2e Rosestraat: Dumasstraat – Catullusweg – Spinozaweg in plaats van via Guido Gezelleweg.
28-9-196640Routewijziging: Provincialeweg nr. 16 – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg.
28-9-196640Route verlengd v.w.b. verkorte ritten naar/van Kethel Tuindorp: Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat; terug: Lindeijerstraat – Schiedamseweg). (Routewijziging via nieuwe wijk Groenoord.)
2-10-1966rondritM.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
17-10-1966rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied weer gestaakt.
19-10-1966rondritM.i.v. deze datum wordt “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouw-rondrit) i.v.m. dramatisch teruglopende passagiersaantallen definitief gestaakt.
8-11-196649Routewijziging richting Lombardijen: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg in plaats van via Plompertstraat – Voornsestraat; routewijziging richting Sluisjesdijk: Van Blommesteynweg – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk in plaats van via Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk. (De ritten naar/van Charlois worden als volgt gewijzigd: komende van Lombardijen wordt gereden via Verboomstraat – Voornsestraat – Spuikade (eind-/beginhalte bij Rietdijk); richting Lombardijen wordt gereden via Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat enz.)
12-11-196630Routewijziging richting Katendrecht: via Coolsingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak – verbindingsstraat in plaats van via Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel; richting Hofplein wordt gereden via Westewagenstraat – Meent – Coolsingel – Hofplein in plaats van via Haagseveer – Pompenburg. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
12-11-196650Routewijziging richting Groenenhagen: via Weena –  Hofplein – Coolsingel – Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak in plaats van via Kruiskade – Coolsingel – Aert van Nesstraat – Van Ghentstraat – Van Oldenbarneveltstraat; routewijziging richting Centraal Station: Westewagenstraat – Meent – Coolsingel – Hofplein in plaats van via Haagseveer – Pompenburg. (Routewijziging i.v.m. Metrobouw.)
20-12-196650Primeur van eerste D.A.F.-standaardbus (nr. 401).
1-1-196730Routewijziging richting Katendrecht: via Schiedamse Vest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Churchillplein in plaats van via verbindingsstraat.
1-1-196732Routewijziging: Blaak – Churchillplein – Westblaak in plaats van via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Westblaak. (Verlegging via “tijdelijk” Churchillplein.)
1-1-196734Routewijziging: Westblaak – Churchillplein – Blaak in plaats van via verbindingsstraat.
1-1-196734Routewijziging: richting Rochussenstraat via Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein in plaats van rechtstreeks Blaak – Churchillplein.
1-1-196737Verlegd via Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – Groene Tuin – Kerkedijk (datum onzeker)
1-1-196766Verlegd rechtstreeks via Adriaan Volkerlaan – Groene Tuin (datum onzeker)
1-2-196766Routewijziging: Reyerdijk – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Reyerdijk – Groene Tuin. (Verlegging i.v.m. betere bediening wijken Reyeroord, Groenenhagen en Tuinenhoven (Groot-IJsselmonde).)
14-2-196763Route verlengd: Viskaarweg – Gebbeweg – Viskorfstraat – Zalmplaat (Viskorfstraat bij Steekhaamstraat; terug: Viskorfstraat – Steekhaamstraat – Viskaarweg). (Bediening nieuwste gedeelte van Zalmplaat.)
21-2-196757Routewijziging richting Alexanderpolder Het Lage Land: rechtstreeks Voorschoterlaan – Oudedijk in plaats van via Voorschoterstraat – Avenue Concordia.
15-3-196757Tijdelijke routewijziging: i.v.m. aanleg tramsporen naar Laan van Nooitgedacht wordt gereden via Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom.
21-3-196749Routewijziging: Zuidenwijdsestraat – Zuidplein – nieuw aangelegde straat* – Motorstraat in plaats van via Vlijmenstraat – Montessoriweg. (Routewijziging na afbraak laatste woningen van het Brabantse Dorp en i.v.m. herindeling Zuidplein.*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
21-3-196750Routewijziging richting Groenenhagen: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat –  nieuw aangelegde straat – nieuwe gedeelte Strevelsweg in plaats van via Pleinweg – Zuidplein.
21-3-196752Routewijziging: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – nieuw aangelegde straat* – nieuw gedeelte Strevelsweg – Strevelsweg in plaats van via Zuidplein. (*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
21-3-196762Routewijziging richting Hoogvliet Oudeland: Pleinweg – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – nieuw aangelegde straat* – nieuwe gedeelte Strevelsweg – nieuw gedeelte Zuiderparkweg – Zuiderparkweg in plaats van via Goereesestraat – Carnissesingel. (*: kreeg later de namen Sallandweg en Meierijstraat. Deze straten zijn thans overbouwd door het winkelcentrum Zuidplein.)
3-4-196743Routewijziging: via Mr. L.A. Kesperweg in plaats van via Schiedamsedijk.
3-4-196748Routewijziging: Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station Vlaardingen-Oost in plaats van via Schiedamsedijk. (Wegenstelsel gewijzigd i.v.m. aansluiting naar binnenkort te openen Beneluxtunnel.)
5-4-196733Eindhalte Parallestraat o.z. vóór Burg. Bosstraat verplaatst naar Oost-Sidelinge vóór Zestienhovensekade.
10-4-196737Routewijziging: richting Lombardijen via Sportsingel n.z. in plaat van via z.z. (I.v.m. afsluiten Sportsingel z.z. voor doorgaand verkeer.)
22-4-196740Kleine routewijziging (facultatief): m.i.v. deze datum wordt, indien het Bad Groenoord voor het publiek is geopend, gereden te worden via Provinciale Weg nr. 16 – Prinses Beatrixlaan – pleintje Bad Groenoord – Prinses Beatrixlaan – Laan van Bol’Es. Buiten de openingstijden en buiten het badseizoen wordt normale route, dus rechtstreeks Provinciale Weg nr. 16 – Laan van Bol’Es gereden. Dit geldt zowel voor de diensten Station N.S. Schiedam – Kethel Tuindorp als voor Station N.S. Schiedam – Kethel (R.K. kerk). Deze facultatieve routewijzigingen werd m.i.v. 17/9/1967 weer ongedaan gemaakt maar toen was lijn 40 inmiddels vernummerd in lijn 53.
2-5-196746Route verlengd: Ommoord (Marshallweg) – Marshallweg – Ommoordseweg (terug: Ommoordseweg – President Rooseveltweg – Marhallweg) –  Terbregseweg – Prinses Irenebrug enz. (Eerste R.E.T.-verbinding met deze nieuwe wijk, waar eind 1966 de eerste woningen zijn betrokken. Op de via de Ommoordseweg rijdende lijn 14 (naar Zevenhuizen via Oud-Verlaat) van Autobusbedrijf Gebr. Van Gog N.V. is een vervoerverbod van toepassing. Dit vervoerverbod wordt m.i.v. 1 maart 1968 ingetrokken. De in de dienstregeling voorkomende ritten naar de Geriatische Kliniek blijven gehandhaafd.)
8-5-196731Route geheel gewijzigd: Lisplein (Bergweg Ziekenhuis) – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – Rochussenstraat (busstation).
8-5-196732Routewijziging en routeverlenging: Noordereiland (Maaskade w.z. t.o. Prins Hendrikstraat) – Maaskade w.z. – Prins Hendrikstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade w.z. – Maaskade o.z. – Prins Alexanderstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat (terug: Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Sleephellingstraat – Maaskade w.z.) – Willemsbrug – Verlengde Willemsbrug – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Abraham van  Stolkweg – Blijdorpplein- Blijdorpbrug-Oost (terug: Blijdorpbrug-West)- Kleinpolderplein – Schansweg – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13– Baanweg – Blijvenburgstraat – Van Noortwijckstraat – Overschie (Van Noortwijckstraat bij 2e Hogenbanweg; terug: Van Noortwijckstraat – 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Baanweg).
8-5-196733Routewijziging: rechtstreeks Burg. Baumannlaan – De Lugt in plaats van via 2e Hogenbanweg – Rotterdamse Rijweg – Overschiese Dorpsstraat; tevens routewijziging verkorte ritten (gecombineerde lijn 33/51): Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theadora Jacobalaan – Burg. Oudlaan enz.; routewijziging richting Overschie: Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat.
8-5-196738Ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan bij Kerkhoflaan*) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvàthweg – Spaanseweg – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (*eind- c.q. beginhalte op oude standplaats tramlijn 15.)
8-5-196744Opgeheven.
8-5-196751Eindpuntstandplaats Overschie (Van Noortwijckstraat) verplaatst.
8-5-196760Routewijziging: Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat in plaats van via Parallelstraat w.z. – Schielaan – Delftweg – Overschiese Dorpsstraat. (Routewijziging zodat het grootste deel van Overschie in de “invloedsfeer” komt te liggen.)
18-5-196733Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar Stationsplein o.z. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
18-5-196745Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van Stationsplein z.z. bij Weena naar w.z. (bij Groothandelsgebouw).
18-5-196750Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar Stationsplein o.z. (Verplaatsing i.v.m. Metrobouw.)
28-5-196738De stationsnaam Station Schiedam wijzigt in Schiedam/Rotterdam-West
28-5-196739De stationsnaam Station Schiedam wijzigt in Schiedam/Rotterdam-West
28-5-196740De stationsnaam Station Schiedam wijzigt in Schiedam/Rotterdam-West
28-5-196741De stationsnaam Station Schiedam wijzigt in Schiedam/Rotterdam-West
28-5-196760De stationsnaam Station Schiedam wijzigt in Schiedam/Rotterdam-West
1-6-196737Routewijziging: Hordijk – nieuw aangelegde weg naar Pascalweg*– Kinderdijkstraat – Bergambachtstraat – Pascalweg in plaats van rechtstreeks Hordijk – Pascalweg. (Routeverlegging i.v.m. wijziging kruispunt Hordijk/Pascalweg/Kooiwalweg. *1: deze straat krijgt later de naam Hordijkstraat; deze straat bestaat thans niet meer.)
6-6-196755M.i.v. deze datum wordt de dienst op deze lijn van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag ingekort tot traject Pernis – Hoogvliet (Oude Wal). De op 10-05-1965 ingestelde gecombineerde dienst lijn 55/64 vervalt.
6-6-196764M.i.v. deze datum wordt niet meer gereden op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag. Dienst beperkt tot maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur op normale traject Hoogvliet (Oude Wal) – Vondelingenplaat. Gecombineerde dienst met lijn 55 is dus vervallen.
6-6-196778Ingesteld: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Oude Wal – Aveling) – Vondelingenweg – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje bij Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. met de R.T.M. als onderdeel van het traject Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend. Beperkte dienst: er worden dagelijks ook enkele ritten gereden via Beneluxtunnel- Rijksweg 19 – Rijksweg 20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945.)
14-6-1967rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woesdag te 9.30 uur.
1-7-196737Routewijziging: Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – Groene Tuin – Kerkedijk in plaats van via Adriaan Volkerlaan – Kraayeveldsingel – Kerkedijk.
5-7-196730Routewijziging richting Katendrecht: via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat in plaats van via Karel Doormanstraat – Westblaak.
5-7-196750Routewijziging richting Groenenhagen: Hofplein – Coolsingel – Schiedamse Vest in plaats van via Kruiskade – Karel Doormanstraat – Westblaak. Richting Centraal Station wordt gereden via Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel. Deze zomer wordt tevens i.v.m. werkzaamheden op het Churchillplein richting Centraal Station gereden via Schiedamsevest – Schilderstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van via Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk.
1-8-196737I.vm. Bouw tramtunnel onder kruispunt Hillevliet/Randweg/Beijerlandselaan/Groene Hilledijk richting Lombardijen verlegd via Hillevliet w.z.-Polderlaan-Slaghekstraat-Beijerlandselaan-Randweg o.z. (datum onzeker)
1-8-196766Routewijziging: Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan in plaats van via Kerkedijk – Kraayeveldsingel.
26-8-196743Routewijziging: Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel in plaats van via Kethelweg – Burg. Verkadesingel.
26-8-196756Route verlengd en routewijziging: Van Hogendorplaan – Kethelweg – Burg. Verkadesingel (in plaats van via Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel) – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Reigerlaan – Torenvalklaan – Spechtlaan – Patrijsstraat – Meeuwenstraat – Torenvalklaan – Vlaardingen wijk Holy (Torenvalklaan bij Roerdompstraat; terug: Torenvalklaan – Reigerlaan).
1-9-196737Routewijziging: Kerkedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Keverdijk – Hordijk in plaats van rechtstreeks Kerkedijk – Hordijk. (Routewijziging i.v.m. vervallen Hordijk voor doorgaand verkeer tussen Reyerdijk en Keverdijk als gevolg van aanleg tramsporen toekomstige lijn 2.)
1-9-196766Routewijziging: via nieuwe gedeelte Reyerdijk (ex-Smeetslandsedijk).
1-9-196767Routewijzging: via nieuwe gedeelte Reyerdijk (ex-Smeetslandsedijk).
2-9-196734Route verlengd: Rochussenstraat (t.o. Busstation ?) – Rochussenstraat – Westblaak – verbindingsstraat (terug: verbindingsstraat – Schiedamse Vest – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Rochussenstraat) – Blaak enz.
2-9-196735Opgeheven (vernummerd in lijn 68).
2-9-196736Opgeheven (vernummerd in lijn 69).
2-9-196739Opgeheven (vernummerd in lijn 54).
2-9-196740Opgeheven (vernummerd in lijn 53).
2-9-196741Opgeheven (vernummerd in lijn 55).
2-9-196748Opgeheven (vernummerd in lijn 59).
2-9-196753Opgeheven (vernummerd in lijn 73).
2-9-196753Ingesteld (ex-lijn 40): Station Schiedam/Rotterdam-West*1 (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – keren Koemarkt (tramhalte) – Broersvest – Lange Kerkstraat – Grote Markt – Ooievaarsteeg – Ooievaarsbrug – Vijgensteeg – Spinhuispad – Spoelingbrug – Parkweg – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 16 – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Dorpsstraat – Kerkweg – Kethel (R.K. kerk*2). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten op trajectdeel Station Schiedam – normale route tot Schiedamseweg bij Vlaardingseweg, vervolgens via Vlaardingseweg – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat tussen Vlaardingseweg en Schiedamseweg). *1: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. *2: bussen keren op het pleintje vóór de kerk.)
2-9-196754Ingesteld (ex-lijn 39): Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Van Swindenstraat – Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam/Rotterdam-West. Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag wordt tussen ca. 16.00 en 18.00 uur richting Schiedam Nieuwland gereden via Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Van Swindensingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-9-196755Opgeheven (vernummerd in lijn 74).
2-9-196755Ingesteld (ex-lijn 41): Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan –Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Willem Brouwerstraat – Wilhelminaplein – Groenelaan – Stadhouderslaan n.z. – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam/Rotterdam-West. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-9-196756Verlegd via: Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan in plaats van via Dillenburgsingel – Lepelaarsingel.
2-9-196759Ingesteld (ex-lijn 48): Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat –Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Vlaardingen West (Arij Koplaan).
2-9-196768Ingesteld (ex-lijn 35): Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z – Waalhavenweg – Courzandseweg – Letostraat – Heijplaat (Rondoplein n.z.; terug: Rondoplein n.z. – Rondolaan – Rondoplein z.z. – Turbiniastraat – Courzandseweg). (Beperkte dienst: op bepaalde in de dienstregeling voorgeschreven tijden wordt vanaf Rondoplein n.z. doorgereden via Rondolaan – Rondoplein z.z. – Courzandseweg – Heysekade – Eemhavenweg – Quarantaineweg – Inrichting Heijplaat.)
2-9-196769Ingesteld (ex-lijn 36): Rochussenstraat (Busstation*) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat). (*: busstation, gelegen tussen Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg en Eendrachtsplein)
2-9-196773Ingesteld (ex-lijn 53): Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door de R.T.M., als onderdeel van lijn Spijkenisse – Rozenburg. De lijnvoering van de R.T.M. en wijzigingen daarvan blijven in dit overzicht buiten beschouwing. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. )
2-9-196774Ingesteld (ex-lijn 55): Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal) – Digna Johannaweg – Vondelingenweg – Petroleumweg – 1e Petroleumhaven (Veer Petroleumweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Hoogvliet (Oude Wal) – 1e Petroleumhaven wordt uitsluitend bediend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Pernis – Hoogvliet (Oude Wal).)
17-9-196753Omrijden via Bad Groenoord vervalt weer; rechtstreeks Provincialeweg nr. 15-Eduard van Beinunlaan.
20-9-1967rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-10-196732Routewijziging richting Overschie: Blaak – Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein in plaats van rechtstreeks Blaak – Churchillplein.
13-10-196730Routewijziging richting Hofplein: via Keizerstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel in plaats van via Westewagenstraat – Meent.
13-10-196750Routewijziging richting Centraal Station: Schiedamse Vest – Churchillplein – Coolsingel in plaats van via  Schilderstraat – Schiedamsedijk – Keizerstraat – Westewagenstraat – Meent. (Coolsingel weer helemaal gereedgemaakt na ruim 6 jaar Metrobouw.)
14-10-196733Eindpuntstandplaats Stationsplein o.z. verplaatst  naar het midden van het plein. (Werkzaamheden Metrobouw aldaar beëindigd.)
14-10-196734Routewijziging: richting Kralingseveer resp. Capelle a/d IJssel via Blaak – Geldersekade – langs voormalige eindpuntstandplaats Blaak o.z. – Blaak in plaats van rechtstreeks Blaak.
14-10-196738Kleine routewijziging: richting Schiedam (Emmaplein) wordt gereden via Stationsplein.
14-10-196745Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-196750Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-196751Eindpuntstandplaats Stationsplein z.z. bij het Weena verplaatst naar het midden van het plein.
14-10-1967AEindpuntstandplaats Weena z.z. bij Stationsplein verplaatst naar Stationsplein (middenplein).
23-10-196734Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden diensten Rochussenstraat – Capelle aan den IJssel tijdelijk verlegd via Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk; t.b.v. werknemers die bij de diverse bedrijven langs de Nieuwe Maas werken worden op bepaalde tijden pendelbussen ingezet op trajecten Station Blaak – Schaardijk (fabrieken van Keller en Rademaker) en Kralingseveer – Schaardijk.
24-10-1967ATijdelijke routewijziging: richting Alexanderpolder Het Lage Land, via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (datum onzeker).
4-11-196731Opgeheven (vernummerd in lijn 39).
4-11-196735Ingesteld (ex-lijn 46): Ommoord (Marshallweg) – Marshallweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Prinses Irenebrug – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel w.z. – Schiebroek (Peppelweg bij Meidoornsingel o.z.; terug: Peppelweg – Ringdijk – Jasonweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn, daar aan de Peppelweg bij Meidoornsingel o.z. normaliter geen standpunt genomen wordt.) (Beperkte dienst: tijdens bezoekuren wordt gereden via Terbregseweg – Bosdreef – Spiegelnisserweg – Geriatische Kliniek (Spiegelnisserweg; terug: Spiegelnisserweg – Terbregseweg).)
4-11-196736Ingesteld (ex-lijn 57): Lusthofstraat – Voorschoterlaan – Oudedijk (terug: Oudedijk – Avenue Concordia – Lusthofstraat) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein).
4-11-196739Ingesteld (ex-lijn 31): Lisplein (Bergweg Ziekenhuis) – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – Rochussenstraat bij Nieuwe Binnenweg (Busstation).
4-11-196740Ingesteld (ex-lijn 60): Station Noord n.z. (Ceintuurbaan) – Straatweg (terug: Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) – Kleiweg – Zestienhovensekade – Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Strickledeweg – Philippusweg – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Beperkte dienst: op werkdagen tot 18.00 uur wordt gereden via Overschieseweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Sonnemerestraat – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg in plaats van via Strickledeweg – Philippusweg.)
4-11-196741Ingesteld (ex-lijn 51): Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Graafstroomstraat – Schuttevaerweg – Giessenweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Spaansebrug – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; terug: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg). (Beperkte dienst: rijdt uisluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 13.30 uur. Tevens op van maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits ritten als lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 41 – Overschie (Van Noortwijckstraat); vandaar via Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan – routelijn 33 – Centraal Station. Van maandag t/m vrijdag tijdens avondspits en zaterdag tijdens middagspits ritten als lijn 33/41: Centraal Station – route lijn 33 – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat – route lijn 41 – Centraal Station.)
4-11-196743Opgeheven (vernummerd in lijn 57).
4-11-196746Opgeheven (vernummerd in lijn 35).
4-11-196748Ingesteld (ex-lijn 66): Station Lombardijen*1 (Smeetslandsedijk bij Smeetslandseweg) – Smeetslandsedijk – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Cornelis van Rijstraat – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Rijksweg 16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg 16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk (bij Maasboulevard*2). (*1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk, het station was dus iets noorderlijker gelegen dan het huidige station. *2: eindpuntstandplaats Honingerdijk is gelegen aan het pleintje binnende  eindpuntlus van tramlijn 1.)
4-11-196751Opgeheven (vernummerd in lijn 41).
4-11-196757Opgeheven (vernummerd in lijn 36).
4-11-196757Ingesteld (ex-lijn 43): Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Vlaardingen (Holy Ziekenhuis/Dillenburgsingel bij Willem de Zwijgerlaan).
4-11-196760Opgeheven (vernummerd in lijn 40).
4-11-196766Opgeheven (vernummerd in lijn 48).
9-11-196736Normale route via Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom hersteld. Als gevolg van aanleg nieuwe tramsporen op ’s-Gravenweg was lijn 57 (nu dus 36) per 15-03-1967 tijdelijk omgelegd via Kortekade – Kralingseweg.
18-11-196730i.v.m. werkzaamheden Stieltjesstraat tijdelijk verlegd: Stieltjesplein-Nassaukade-Oranjeboomstraat-Stadionweg-Varkenoordsebrug-Varkenoordsebocht-2e Rosestraat-Putselaan-Pretorialaan-Hillelaan-Parallelweg-keren bij Wilhelminakade-Hillelaan en normale route naar Katendrecht.
20-11-196730weer via normale route Stieltjesplein-Stieltjesstraat-Parallelweg-Hillelaan.
6-12-196756Routewijziging richting Vlaardingen wijk Holy: Torenvalklaan – Roerdompstraat – Talingstraat – Sperwerlaan – Torenvalklaan in plaats van via Spechtlaan – Patrijsstraat – Meeuwenstraat.
6-12-196758Eindpuntstandplaats Zuidwijk verplaatst naar De Slinge n.z. vóór Drakenburg.
1-1-196840Routewijziging: Kleiweg – nieuwe aanlegde weg langs toekomstige tramsporen lijn 5* – Kleiweg. (*deze weg zal in 1970 eveneens de naam Kleiweg krijgen en een klein stukje de naam Dwars-Kleiweg. Ook zal het westelijk deel van de Kleiweg dan worden herdoopt in Overschiese Kleiweg.)
3-1-1968ARoutewijziging: richting Alexanderpolder wordt gereden via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande in plaats van via Jonker Fransstraat – Van Alkemadestraat.
13-1-196832Routewijziging richting Overschie: Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Blaak – Keizerstraat.
13-1-196834Routewijziging: richting Rochussenstraat via Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Blaak – Keizerstraat.
13-1-196839Route aan beide zijden verlengd: Station Noord (Ceintuurbaan) – Bergweg (terug: Bergweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan) – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan enz. / Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein – Blaak (terug: Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel – Churchillplein) – Geldersekade – Station Blaak o.z. (terug: Blaak – Groenendaal – Blaak – Ds. Jan Scharpstraat). (Rijdt nu dus traject Station Noord – Station Blaak.)
13-1-196830Routewijziging richting Hofplein: via Blaak – Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk in plaats van via Keizerstraat.
13-1-196850Richting Centraal Station normale route hersteld: rechtstreeks Schiedamsevest-Coolsingel.
24-1-196848Routewijziging: Smeetslandsedijk (standplaats) – Smeetslandseweg – Peitkreek – Grote Kreek – Reyerdijk in plaats van via Smeetslandsedijk. (Het grootste deel van de Smeetslandsedijk zal binnenkort verdwijnen i.v.m. wegenaanleg en uitbreiding wijk Kreekhuizen in zuidelijke richting.)
29-1-196866Ingesteld: Pendrecht (Ossenisseweg) – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug: Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Slinge – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat – Lange Hilleweg o.z. – Polderlaan (terug: Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. – Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat – Feijenoord (Stieltjesplein; terug: Stieltjesplein – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat). (Indien er in de Oranjeboomstraat filevorming optreedt als gevolg van geopende Koninginnebrug: richting Stieltjesplein wordt dan gereden vanaf Oranjeboomstraat via Damstraat-Nassauhaven-Roentgenstraat enz. Bij een langere file wordt gereden vanaf Oranjeboomstraat via Rosespoorstraat-Persoonshaven-Nassauhaven-Roentgenstraat enz.
1-2-196848Routewijziging: Bredenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord in plaats van via Bredenoord – Reyerdijk – Nieuwenoord.
1-2-196850Routewijziging: Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein in plaats van via Stadionweg – Burg. van Slijpelaan.
5-2-196835Op werkdagen tijdens de spitsuren worden enkele versterkingritten toegevoegd op het traject Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Ommoord (Marshallweg).
7-2-196842Opgeheven.
7-2-196846Ingesteld: Heemraadssingel w.z. (bij Nieuwe Binnenweg) – Heemraadssingel w.z.  – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – onderdoorgang Maastunnelplein – Wolphaertsbocht (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Boergoensevliet o.z. (bij Kromme Zandweg). (Beperkte dienst: facultatief wordt doorgereden vanaf Boergoensevliet via Kromme Zandweg – Schulpweg naar Schulpplein (bejaardencentrum Waelestein). Op werkdagen tussen 16.00 tot 19.00 uur wordt richting Boergoensevliet resp. Schulpplein via busstrook (trambaan) G.J. de Jonghweg gereden.)
7-2-196847Opgeheven.
7-2-196849Opgeheven.
7-2-196849Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Station Zuid (Persoonshaven*) (*: eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan het pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/ Stadionweg t.o. het station.)
7-2-196871Metrostation Zuidplein (Zuidplein bij Grote Schouwburg) – Zuidenwijdsestraat – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Voornsestraat – Spuikade – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat) – Doklaan – Sluisjesdijk – Sluisjesdijk (voorbij Kortenoord; terug: Sluisjesdijk – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Kortenoord w.z. – Sluisjesdijk).  (Beperkte dienst: trajectdeel Charlois (Rietdijk) – Sluisjesdijk wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur; van maandag t/m vrijdag vanaf ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Metrostation Zuidplein – Charlois (Rietdijk) bereden.)
7-2-196876Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Zuiderparkweg vóór Gooilandsingel) – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Groenezoom – Beukendaal – Molenvliet – Pascalweg – Berkenwoudestraat – Kinderdijkstraat – Hordijkstraat – Hordijk – Molgerdijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Reyeroord (Nieuwenoord vóór Kimbrenoord; terug: Nieuwenoord – Kimbrenoord – Oldenoord – Vegelinsoord).
7-2-196877Ingesteld: Carnissebuurt (Katendrechtse Lagedijk bij Carnisselaan) – Katendrechtse Lagedijk – Carnisselaan – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. – Wielewaalstraat (terug: Wielewaalstraaat – Lepelaarsingel o.z. – Utenhagestraat – Lepelaarsignel w.z.) – Dorpsweg (primair; terug secundair) – Groene Kruisweg – Slinge – Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Putselaan – Pretorialaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).
10-2-196830Opgeheven.
10-2-196837Opgeheven.
10-2-196838Routewijziging: richting Schiedam via Stationsplein in plaats van direct Weena.
10-2-196850Opgeheven.
10-2-196850Ingesteld (ex-lijn 78): Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Vondelingenweg – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Rijksweg nr. 19 – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Singel – Schiedam (Emmaplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door de R.T.M ., onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend. Beperkte dienst: er worden dagelijks ook enkele ritten gereden via Beneluxtunnel- Rijksweg 19 – Rijksweg 20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945.)
10-2-196852Opgeheven.
10-2-196858Opgeheven.
10-2-196860Ingesteld: Katendrecht (Veerlaan ) – Veerlaan – Brede Hilledijk – Hillelaan – Parallelweg – Wilhelminakade – Wilhelminakade (bij Koninginnehoofd; terug: Koninginnehoofd – Rijnhaven n.z. – Parallelweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Wilhelminakade wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na 18.30 uur en op zaterdag en zondag wordt uitsluitend gereden op traject Katendrecht – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).)
10-2-196861Opgeheven.
10-2-196862Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg enz.
10-2-196863Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg – Aveling – Oude Wal – Texaweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Aveling) – Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg – Avelng (terug: Aveling – Sprong – Tijmweg) – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Gebbeweg – Viskorfstraat – Hoogvliet Zalmplaat (Viskorfstraat bij Steekhaamstraat; terug: Viskorfstraat – Steekhaamstraat – Viskaarweg).
10-2-196865Verlegd: Grotendeels via nieuwe route: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – bestaande route naar naar Poortugaal (Delta-ziekenhuis).
10-2-196866Routewijziging: Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg in plaats van direct Zuiderparkweg.
10-2-196867Opgeheven.
10-2-196868Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuidplein – Pleinweg (primair; terug: Pleinweg – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein) – Wolphaertsbocht enz. (Beperkte dienst (zie 02-09-1967).)
10-2-196869Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z  enz.
10-2-196870Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Van de Woestijnestraat – Molièreweg – Dumasstraat – Catullusweg – Pythagorasweg – Socratesstraat – Zenostraat – Station Lombardijen* (Aristotelesstraat; terug: Aristotelesstraat – Spinozaweg – Catullusweg). (*1: betreft het eerste station, eigenlijk halte, Lombardijen, op 31 mei 1964 in gebruik genomen nabij toenmalige spoorwegovergang Smeetslandsedijk,het station was dus iets noorderlijker gelegen dan het huidige station.)
10-2-196871Eindpuntstandplaats Zuidplein bij Grote Schouwburg verplaatst naar Busstation; routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein in plaats van via Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Zuidplein.
10-2-196875Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat – Strevelsweg (primair: terug: Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Van Wijngaardenlaan – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Grote Hagen – Groenenhagen (Grote Hagen bij Groene Tuin; terug: Grote Hagen – Kleine Hagen – Krommehagen – Grote Hagen).
10-2-196876Eindpuntstandplaats Zuiderparkweg vóór Gooilandsingel verplaatst naar Busstation; route als gevolg hiervan verlengd: Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
10-2-196878Opgeheven (vernummerd in lijn 50).
11-2-1968STDIngesteld: Metro Zuidplein-Gooilandsingel-Zuiderparkweg-Strevelsweg-Sandelingplein-Bree-Breeplein-Stadionviaduct-Marathonweg-keren bij Stadionlaan/Stadionweg-Marathonweg-parkeerhaven bij trappen naar Olympiaweg (stadion) (terug: Marathonweg-Breeplein). (rijdt alleen bij wedstrijden of evenementen in het Feijenoordstadion)
23-2-196839Eindpuntstandplaats Station Noord verplaatst van Ceintuurbaan naar z.z. (zijde Bergweg); als gevolg hiervan richting Station Noord routewijziging rechtstreeks Bergweg – Station Noord z.z. in plaats van via Bergweg – Straatweg – Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan; richting Station Blaak routewijziging rechtstreeks Station Noord z.z. – Bergweg in plaats van via Ceintuurbaan – Bergweg.
23-2-196840Eindpuntstandplaats Station Noord verplaatst van Ceintuurbaan naar z.z. (zijde Bergweg); als gevolg hiervan routewijziging richting Station Noord: Straatweg – Bergweg – Station Noord in plaats van via Minstreelstraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Ceintuurbaan; richting Schiedam (Emmaplein) Bergweg – Straatweg in plaats van via Ceintuurbaan – Straatweg.
27-2-196834V.w.b. diensten Rochussenstraat – Capelle aan den IJssel normale route via Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk hersteld.
23-3-196863Route verlengd: Viskaarweg – Bovensim – Hoogvliet Zalmplaat (Bovensim bij Kruisnetlaan; terug: Bovensim – Kruisnetlaan – In de Fuik – Bovensim).
23-3-196875Routewijziging: Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Groene Tuin –Grote Hagen in plaats van direct Groene Tuin.
1-4-196833Tijdelijke routewijziging: I.v.m. werkzaamheden aan tramsporen in de Statentunnel wordt tijdelijk gereden via Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein. Deze omleiding heeft vermoedelijk slechts één of twee weken geduurd.
20-4-196853Tijdens badseizoen tijdelijk verlegd via Provincialeweg nr. 16-Prinses Beatrixlaan-keren bij Bad Groenoord-Prinses Beatrixlaan-Eduard van Beinumlaan.
1-5-196833Kleine routewijziging: Statentunnel – Statenweg secundiar in plaats van via Statenweg primair tot verkeersopening bij benzinestation – Statenweg secundair.
13-5-196854Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest in plaats van via Marconiweg – Korte Singelstraat. (Betreft routewijziging die al reeds gold van maandag t/m vrijdag tussen ca. 16.00 en 18.00 uur.)
26-5-196834Route verlengd: Ziekenhuis Dijkzigt* (Zimmermanweg bij Wytemaweg) – Zimmermanweg – Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein enz. (terug: Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg) (*Ziekenhuis Dijkzigt=huidige Erasmus Medisch Centrum (E.M.C.).)
26-5-196835Route verlengd: Station Alexander (Alexanderplein*) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Marshallweg – keren Stresemannplaats – Marshallweg – President Roosveltweg – Ommoordseweg enz.  (Verlenging naar nieuwe N.S.-voorstadshalte.) (*Alexanderplein in 1983 herdoopt in Prins Alexanderplein.)
26-5-196836Route verlengd: Bramanteplein – Michelangelostraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Alexanderplein*). (Verlenging naar nieuwe N.S.-voorstadshalte. *Alexanderplein later herdoopt in Prins Alexanderplein.)
26-5-196846Routewijziging: Rochussenstraat – keren Burg. ’s-Jacobplein (nabij Dijkzigt Ziekenhuis) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – in plaats van via G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein (bovenover). (Op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur dient richting Boergoensevliet resp. Schulpplein bovenlangs Droogleever Fortuynplein te worden gereden. Routewijzging tot betere bediening van het Dijkzigt Ziekenhuis* *: Dijkzigt Ziekenhuis=huidige Erasmus Medisch Centrum.)
26-5-196870Routewijziging: rechtstreeks Guido Gezelleweg – Catullusweg in plaats van via Van de Woestijnestraat – Catullusweg – Dumasstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
26-5-196875Routewijziging: direct Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan in plaats van via Van Wijngaardenlaan.
3-7-1968rondritM.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.30 uur.
15-7-196848Verlegd: via Smeetlandseweg – Peitkreek – Grote Kreek. (datum onzeker)
15-7-196870Eindpuntstandplaats Aristotelesstraat verplaatst naar Spinozaweg bij Aesopusviaduct; routewijziging richting Station Lombardijen: Catullusweg – Spinozaweg – Aesopusviaduct – Spinozaweg in plaats van via Pythagorasweg – Socratesstraat – Aristotelesstraat.
29-7-196835Routewijziging: keren bij doorsteek Marshallweg bij Stresemannplaats in plaats van keren op Stresemannplaats zelf.
2-9-1968PersoneelM.i.v. deze datum vervallen de personeeltrams t.b.v. personeel in Centrale Werkplaats Kleiweg. Bedoeld personeel kan nu gebruik maken van diverse uitrukkende bussen van garage Kleiweg.
12-9-196848Route verlengd: (nieuwe) Station Lombardijen (Spinozaweg n.z.) – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. (terug: Spinozaweg n.z. – eindpuntstandplaats) – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk enz. (Route verlengd naar het nieuwe station, gelegen bij de onderdoorgang Spinozaweg die voor het tramverkeer op 10 februari 1968 en voor het overige verkeer op 15  juli 1968 in gebruik is genomen, ter vervanging van de spoorwegovergang Smeetslandsedijk.)
15-9-196853Omrijden via Bad Groenoord vervalt weer; rechtstreeks Provincialeweg nr. 15-Eduard van Beinunlaan.
30-9-1968rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus weer gestaakt.
9-10-196840Routewijziging: richting Schiedam (Emmaplein) via nieuw gedeelte Giessenweg.
9-10-196841Routewijziging: richting Centraal Station via nieuw gedeelte Giessenweg.
11-11-196835M.i.v. deze datum wordt het aantal verkorte ritten op trajectgedeelte Hillegersberg (Molenlaan) – Ommoord (Marshallweg) uitgebreid (zie 05-02-1968).
23-11-196835M.i.v. deze datum vervallen facultatieve ritten via Geriatisch Inrichting daar deze vanaf  nu door lijn 36 wordt bediend.
23-11-196836Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel* – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat- Berlagestraat – Michelangelostraat – Alexanderpolder Het Lage Land (Bramanteplein). (*Boezemsingel=huidige Boezemweg.)
23-11-196848Route verlengd: Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Alexanderplein*). (*: Alexanderplein later herdoopt in Prins Alexanderplein.)
23-11-1968AOpgeheven; vernummerd in lijn 36 die een volledige dienst kent en dus op alle dagen en de hele dag rijdt.
30-11-196860Route ingekort tot traject Metrostation Rijnhaven – Wilhelminakade. (Beperkte dienst: uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
30-11-196864Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 29-11-1968!)
30-11-196865Verlegd: via Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg – Groene Kruisweg.
30-11-196870Route verlengd: Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Peitkreek – Smeetslandseweg – Sint Clara Ziekenhuis) (Smeetslandseweg vóór Olympiaweg; terug: Smeetslandseweg – Olympiaweg – Grote Kreek). (*: dit ziekenhuis werd later M.C.R.Z. Clara en weer later Maasstadziekenhuis lokatie Clara genoemd.)
30-11-196877Route verlengd: Hillelaan – Brede Hilledijk – Veerlaan – Katendrecht (Veerlaan).
9-12-196834Routewijziging: i.v.m. afsluiten Honingerdijk bij Toepad rijden diensten Station Blaak – Capelle aan den IJssel via Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk in plaats van via Honingerdijk – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk. T.b.v. werknemers van bedrijven langs de Nieuwe Maas rijdt op bepaalde tijden een pendelbus tussen Honingerdijk bij Woudestein en IJsseldijk bij IJsselmondselaan.
16-12-196833Routewijziging diensten tijdens ochtendspits (gecombineerde lijn 33/41) richting Centraal Station: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg – Burg. Baumannlaan in plaats van via Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan.
16-12-196838Eindpuntstandplaats Rusthoflaan bij Kerkhoflaan verplaatst naar Paradijslaan bij Rusthoflaan.
16-12-196841Routewijziging v.w.b. ritten als lijn 33/41 op maandag t/m zaterdag tijdens ochtendspits: Blijvenburgstraat – Baanweg – Burg. Baumannlaan in plaats van via Blijvenburgstraat – Rotterdamse Rijweg – Theodora Jacobalaan – Burg. Baumannlaan.
16-12-196565Verlegd: via Groene Kruisweg – Achterdijk – Jaaginweg – Rijsdijk.
24-12-196854Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Snelliussingel – Van Swindensingel in plaats van via Van Swindenstraat.
24-12-196856Routewijziging: Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel in plaats van via Kethelweg – Burg. Verkadesingel.
24-12-196859Routewijziging richting Schiedam: Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat in plaats van rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Van der Werffstraat.
1-1-196948Routewijziging richting Station Alexander: direct Groene Tuin in plaats van via Cornelis van Rijstraat. (Cornelis van Rijstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.)
1-1-196970Eindpuntstandplaats Smeetslandseweg vóór Olympiaweg verplaatst naar Olympiaweg voorbij Smeetslandseweg.
10-1-196945Na talloze omleidingen in Schiebroek wegens aanleg tramsporen t.b.v. lijn 5 wordt in de namiddag weer de normale route hersteld via Ringdijk – Melanchtonweg – Wilgenplaslaan – Teldersweg – Wilgenlei w.z. – Meidoornsingel z.z. – Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Kastanjeplein o.z. – Kastanjeplein z.z. – Wilgenplaslaan – Melanchtonweg – Ringdijk.
25-1-196935Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Alexanderplein) – Prins Alexanderlaan – President  Rooseveltweg – Marshallweg – keren doorsteek middenberm Marshallweg – Marshallweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg – Terbregseweg – Prinses Irenebrug – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg – Junolaan – Minervalaan – Achillesstraat – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Lindesingel (terug: Lindesingel – Larikslaan – Kastanjesingel o.z. – Adrianalaan) – Edelweisslaan – Wilgensingel w.z. (terug o.z.) – Kastanjeplein – Meijersplein z.z. (terug n.z.) – Asserweg – Meidoornsingel z.z. (terug n.z.) – Wilgenlei w.z. (terug o.z.) – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Station Noord (standplaats z.z.). (Reorganisatie lijnennet in Schiebroek i.v.m. verlenging tramlijn 5.)
25-1-196945Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergsingel o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – viaduct Rozenlaan (terug: viaduct Rozenlaan – Rodenrijselaan – Berkelselaan – Bergsingel w.z.) – Rozenlaan – Akkerwindestraat – Kleiweg – Kleiweg (bij Zonnebloemstraat*; terug: Kleiweg – Begoniastraat – Rozenlaan). (*Eindpuntstandplaats bij het ter plaatse aanwezige pleintje nabij ingang R.E.T.-complex.)
27-1-196935M.i.v. deze datum vervallen versterkingsritten op werkdagen tijdens de spitsuren op trajectgedeelte Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Ommoord (Marshallweg).
29-1-196933Verlegd via stukje busbaan Weena bij Kruisplein/Stationsplein.
29-1-196941Verlegd via stukje busbaan Weena bij Kruisplein/Stationsplein
1-2-196956Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Vlaardingen – Parallelweg – Diepenbrockstraat – Vettenoordstraat – Mendelssohnplein – Mahlerlaan – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Vlaardingen Wijk Holy (Kraanvogellaan; terug Kraanvogellaan – Kwikstaartweg – Reigerlaan).
17-3-196940Routewijziging: route ‘s avonds na 18 uur en za-zo verlegd via Overschieseweg-Kommiezenlaan-Bokelweg-Strickledeweg-Vlaardingweg-Overschieseweg. Route van ma-vrij tot 18 uur ongewijzigd.
19-3-196935Routewijziging: Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Björnsonweg – keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg in plaats van rechtstreeks Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg. (Routewijzing ter bediening oostelijk gedeelte wijk Ommoord. )
24-3-196971Route verlengd (facultatief): Sluisjesdijk – Van Kamphofstraat – Waalhaven n.z. – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk; terug: Willem Egmondstraat – Sluisjesdijk). Beperkte dienst: trajectdeel Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; er zijn nu dus drie aparte diensten: Maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur: Metrostation Zuidplein – Sluisjesdijk; Maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren: Metrostation Zuidplein – Willem Egmondstraat; Maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag: Metrostation Zuidplein – Charlois (Rietdijk).
29-3-196975Routeverlenging, volledige route is nu: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Ploegstraat – Veldstraat – Strevelsweg (terug Strevelsweg – Zuiderparkweg) – Sandelingplein – Breeweg secundair tot inrit h.h.v. het Klahhek – Bree primair (terug Bree primair tot inrit t.h.v. de Th. de Cellesschool – Bree secundair – Sandelingplein) – Breeplein – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard – Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard).
4-4-196974Route ingekort tot traject Pernis – Hoogvliet (Oude Wal); facultatieve bediening van trajectgedeelte Hoogvliet (Oude Wal) – 1e Petroleumhaven is dus vervallen.
19-4-196953Omrijden via Bad Groenoord vervalt weer; rechtstreeks Provincialeweg nr. 15-Eduard van Beinunlaan.
5-5-196934M.i.v. deze datum wordt deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
5-5-196936M.i.v. deze datum wordt deze lijn ondergebracht in garage Sluisjesdijk in plaats van garage Kleiweg.
21-5-196934Routewijziging: Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk in plaats van rechtstreeks Honingerdijk – Nesserdijk. (Routewijziging daar gedeelte Honingerdijk voor doorgaand verkeer is afgesloten.)
25-5-1969rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 11.30 uur en op woensdag te 9.30 uur.
1-6-196956Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat (terug: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan) – Blois van Treslongstraat – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel –Sportlaan – Burg. Verkadesingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Torenvalklaan – Vlaardingen wijk Holy (Torenvalklaan bij Roerdompstraat; terug: Torenvalklaan – Reigerlaan).
1-6-196959Route grotendeels gewijzigd: Schiedam (Emmaplein) – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat – Parallelweg – Station Vlaardingen Centrum.
1-7-196948Routewijziging richting Station Lombardijen: direct Groene Tuin in plaats van via Cornelis van Rijstraat. (datum onzeker)
10-7-196956Routewijziging: Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven in plaats van via Cronjéstraat – Korte Hoogstraat – Westhavenplaats. (Routewijziging via nieuwe doorbraak in het stadscentrum.)
10-7-196959Routewijziging: brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat in plaats van via Westhavenplaats – Korte Hoogstraat – Cronjéstraat. (Routewijziging via nieuwe doorbraak in het stadscentrum.)
28-7-196954Routewijziging richting Schiedam Nieuwland: Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk  – Koemarkt in plaats van via Snelliussingel – Van Swindensingel – Laurens Costerstraat – Emmaplein – Broersvest
4-8-196935Routewijziging: richting Station Noord via Adrianalaan – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein in plaats van via Adrianalaan – Lindesingel – Edelweisslaan – Wilgensingel w.z..; richting Station Alexander wordt gereden rechtstreeks  Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. in plaats van via Wilgensingel o.z. – Edelweisslaan – Larikslaan. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen (sommige straten te smal). Er wordt nu niet meer via N.S.-halte Wilgenplas gereden.)
23-8-196933I.v.m. werkzaamheden op het Bentinckplein richting Overschie tijdelijk verlegd via Weena-Beukelsdijk-Diergaardetunnel-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg-Statenweg.
23-8-196939I.v.m. werkzaamheden op het Bentinckplein richting Station Blaak tijdelijk verlegd via Statenweg-Nieuwspoortstraat-Paetsstraat-Bentincklaan-Diergaardetunnel; richting Station Noord tijdelijk verlegd via Diergaardetunnel-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg.
25-8-196933Weer via normale route Weena-Statentunnel-Statenweg.
25-8-196939Weer via normale route Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Statenweg-Bentinckplein-Bentincklaan-Diergaardetunnel.
30-8-196933I.v.m. werkzaamheden op het Bentinckplein richting Overschie tijdelijk verlegd via Weena-Beukelsdijk-Diergaardetunnel-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg-Statenweg.
30-8-196939I.v.m. werkzaamheden op het Bentinckplein richting Station Blaak tijdelijk verlegd via Statenweg-Nieuwspoortstraat-Paetsstraat-Bentincklaan-Diergaardetunnel; richting Station Noord tijdelijk verlegd via Diergaardetunnel-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg.
1-9-196933Weer via normale route Weena-Statentunnel-Statenweg.
1-9-196939Weer via normale route Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Statenweg-Bentinckplein-Bentincklaan-Diergaardetunnel.
1-9-196950R.T.M.-lijnvoering gewijzigd en wordt nu: Rozenburg – Botlek – Spijkenisse – Hoogvliet – Vlaardingen – Schiedam; R.E.T.-traject blijft ongewijzigd.
14-9-196953Omrijden via Bad Groenoord vervalt weer; rechtstreeks Provincialeweg nr. 15-Eduard van Beinunlaan.
25-9-1969rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
1-10-196940Routewijziging v.w.b. ritten op werkdagen tot 18.00 uur: Giessenweg –Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg in plaats van via Sonnemerestraat. (datum onzeker)
27-10-196963M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren sneldiensten ingelast: tijdens de ochtendspits wordt gereden: Zalmplaat – normale route – Baarsweg – Aveling – Groene Kruisweg – Slinge – normale route – Metrostation Zuidplein; tijdens de avondspits dezelfde route, doch in omgekeerde volgorde.
28-10-196935M.i.v. deze datum worden op werkdagen tijdens ochtendspits versterkingsritten ingelegd op traject Ommoord (Björnsonweg) – Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4); tijdens de avondspits in omgekeerde richting.
3-11-196969Routewijziging: Waalhaven z.z. – Geijssendorferweg – Albert Plesmanweg – Reeweg in plaats van rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg. (Routewijziging via Bedrijventerrein Waalhaven.)
15-11-196932Routewijziging richting Overschie: Blaak – Churchillplein – Westblaak in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
15-11-196934Routewijziging: richting Ziekenhuis Dijkzigt via Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
15-11-196939Routewijziging: richting Station Noord rechtstreeks Blaak – Churchillplein in plaats van via Ds. Jan Scharpstraat – Nieuwstraat – Vissersdijk – Soetensteeg – Bulgersteyn – Coolsingel.
24-11-196975M.i.v. deze datum wordt zelfbediening ingevoerd. Op deze lijn rijden dus nu zoveel mogelijk bussen, uitgerust met ontwaardingsapparaten (stempelautomaten).
26-11-196974Route verlengd: Oude Wal – Mosoelstraat – Digna Johannaweg – Aveling – Overhage – Middenbaan – Hoogvliet Centrum (Middenbaan).
27-11-196976M.i.v. deze datum wordt zelfbediening ingevoerd. Op deze lijn rijden dus nu zoveel mogelijk bussen, uitgerust met ontwaardingsapparaten (stempelautomaten).
29-11-196962Routewijziging richting Hoogvliet Oudeland: Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling in plaats van rechtstreeks Groene Kruisweg – Aveling. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
5-12-196968Kleine wijziging: beginhalte Metrostation Zuidplein verwisseld met die van lijn 69.
5-12-196969De beginhalte op Metrostation Zuidplein wordt gewisseld met die van buslijn 68.
1-1-197050Routewijziging: rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk in plaats van via Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk. (Bediening Station Vlaardingen Oost geschiedt m.i.v. deze datum door de nieuwe lijn 51.)
1-1-197051Ingesteld: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg –  Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Vondelingenweg  -Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein –  Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Vlaardingen (Van Schravendijkplein). (Deze lijn wordt geéxploiteerd door de R.T.M ., onderdeel van lijn Spijkenisse – Vlaardingen. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief. Voor de passage van de Beneluxtunnel wordt per passagier 15 cent tolgeld berekend.)
1-1-197056Route verlengd: Reigerlaan – Korhoenlaan – Kraanvogellaan – Vlaardingen wijk Holy (Kraanvogellaan vóór Koolmeestraat; terug: Kraanvogellaan – Kwikstaartweg – Reigerlaan). (datum onzeker)
2-2-197070I.v.m. werkzaamheden kruispunt Guido Gezelleweg/Catullusweg/Pascalweg wordt tijdelijk gereden rechtstreeks via Spinozaweg.
2-2-197076I.v.m. werkzaamheden kruispunt Guido Gezelleweg/Catullusweg/Pascalweg wordt tijdelijk gereden via Molenvliet-Spinozaweg-Catullusweg-Dantestraat-Petrarcastraat-Homerusstraat-Pascalweg.
21-3-197070Weer via normale route Spinozaweg-Guido Gezelleweg-Catullusweg-Spinozaweg.
21-3-197076Weer rechtstreeks via Molenvliet – Pascalweg.
3-4-197035I.v.m. tijdelijke afsluiting Prinses Irenebrug vanaf 22 uur tijdelijk gesplitst: Station Noord – Molenlaan (Molenhoek) en Terbregseweg – Station Alexander.
6-4-197035Weer doorgaande route Station Noord – Station Alexander.
6-4-197075I.v.m. Werkzaamheden Stadionviaduct richting Groenenhagen tijdelijk verlegd vanaf Sandelingplein via Groene Hilledijk-Beijerlandselaan-Varkenoordsebocht-Varkenoordsebrug-Stadionweg-Stadionlaan.
21-4-197051I.v.m. bestratingswerkzaamheden op en rond Station Vlaardingen-Oost richting Vlaardingen-Centrum tijdelijk verlegd via Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
21-4-197056I.v.m. bestratingswerkzaamheden op en rond Station Vlaardingen-oost richting Station Vlaardingen-West tijdelijk verlegd via Van Hogendorplaan – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
21-4-197057I.v.m. bestratingswerkzaamheden op en rond Station Vlaardingen-Oost tijdelijk rechtstreeks Mr. L.A. Kesperweg – Van Hogendorplaan.
21-4-197059I.v.m. bestratingswerkzaamheden op en rond Station Vlaardingen-Oost richting Station Vlaardingen-Centrum tijdelijk verlegd via Van Hogendorplaan – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
25-4-197034Diensten naar/van Kralingseveer en naar/van Capelle a/d IJssel gecombineerd: Ziekenhuis Dijkzigt (Zimmermanweg bij Wytemaweg) – Zimmermanweg – Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein (terug: Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg)  – Geldersekade – langs voormalge eindpuntstandplaats Blaak o.z. – Blaak – Groenendaal (terug: Groenendaal – Blaak – Churchillplein) – Oostplein – Oostzeedijk –Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk (òf via Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk) – Nijverheidstraat – Ketensedijk – Slotlaan – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Capelle Middelwatering (Kievitlaan bij de Kerklaan; terug: Kievitlaan – Kerklaan – Pluvierstraat – Rivierweg – Meeuwensingel). (Er wordt dus òf via Kralingseveer òf via de “rivierdijk” gereden.)
29-4-197035Routewijziging: President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – keren Max Planckplaats – Kamerling Onnesweg – President Rooseveltweg (nieuwe gedeelte) – Ommoordseweg in plaats van rechtstreeks President Rooseveltweg – Ommoordseweg. (Routewijziging ter bediening westelijk gedeelte wijk Ommoord en i.v.m. afsluiting deel Ommoordsweg voor doorgaand verkeer.)
1-5-197070Route verlengd: Smeetslandseweg – Buitendijk – Sint Clara Ziekenhuis (parkeerterrein); routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Smeetslandseweg – Peitkreek – Grote Kreek in plaats van via Olympiaweg – Grote Kreek.
17-5-1970rondritM.i.v. deze datum gaat weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.E.T.-bus van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op zondag te 11.00 uur en op woensdag 9.30 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aankomstpunt thans Metrostation Zuidplein, vanwaar de passagiers “gratis” met de metro naar Centraal Station kunnen reizen.
25-5-197051Ook richting Hoogvliet tijdelijk verlegd via Verploegh Chasséplein – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg.
25-5-197056Ook richting Vlaardingen-Holy tijdelijk verlegd via Verploegh Chasséplein – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Van Hogendorplaan.
25-5-197059Ook richting Schiedam tijdelijk verlegd via Verploegh Chasséplein – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg.
31-5-197050R.T.M.-lijnvoering gewijzigd en wordt nu: Zuidplein – Hoogvliet – Spijkenisse – Hoogvliet – Schiedam.
31-5-197051R.T.M.-lijnvoering gewijzigd:  Brielle (via Rozenburg) – Vlaardingen; R.E.T.-traject verlengd: Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
2-6-197051Weer via Station Vlaardingen-Oost.
2-6-197056Weer via Station Vlaardingen-Oost.
2-6-197056Tijdelijk verlegd via Schiedamseweg – Binnensingel – Julianasingel – Plein 1940 – Rotterdamseweg – Van Hogendorplaan. (Einddatum onbekend).
2-6-197057Weer via Station Vlaardingen-Oost.
2-6-197057Tijdelijk verlegd via Schiedamseweg – Binnensingel – Julianasingel – Plein 1940 – Rotterdamseweg – Van Hogendorplaan. (Einddatum onbekend).
2-6-197059Weer via Station Vlaardingen-Oost.
20-6-197075Richting Groenenhagen tijdelijk verlegd via Stadionweg – Olympiaweg – Sportlaan – Sportsingel.
26-6-197069Routewijziging: Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg in plaats van via Geijssendorferweg.
26-6-197075Vanaf 16 uur richting Groenenhagen normale route hersteld via Sandelingplein – Bree – Breeplein – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel.
27-6-197075Richting Groenenhagen weer via normale route Sandelingplein-Bree-Breeplein-Stadionviaduct-Marathonweg-Stadionlaan enz.
30-6-197075Omleiding via Hollandse Tuin – Muskenhagen – Mariënhagen – Oosterhagen (precieze datum onbekend – duur ca. 1 week)
31-8-197049Route verlengd (facultatief): Oranjeboomstraat – Stadionweg – Olympiaweg – Buitendijk – St. Clara Ziekenhuis (parkeerterrein). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid – St. Clara Ziekenhuis wordt uitsluitend bereden tijdens bezoekuren.)
10-9-197033I.v.m. gedeeltelijk afsluiting van Burgemeester Baumannlaan richting Overschie/Luchthaven tijdelijk verlegd via Burgemeester Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Albert Cuypstraat – Willem Hedaweg – West-Sidelinge – De Lugt; richting Centraal Station via De Lugt – Schout van Groenewegenstraat – Albert Cuypstraat – 2e Hogenbanweg – Burgemeester Baumannlaan. (Deze verlegging duurde ongeveer 5 weken.)
10-9-197040I.v.m. gedeeltelijke afsluiting van Burgemeester Baumannlaan richting Schiedam tijdelijk verlegd via Burgemeester Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Albert Cuypstraat – Willem Hedaweg – West-Sidelinge – De Lugt; richting Station Noord via De Lugt – Schout van Groenewegenstraat – Albert Cuypstraat – 2e Hogenbanweg – Burgemeester Baumannlaan. (Deze verlegging duurde ongeveer 5 weken.)
14-9-197053I.v.m. werkzaamheden kruispunt Zwaluwlaan/Schiedamseweg tijdelijk ingekort tot Kethel (Bachplein bij Mozartlaan). (Einddatum onbekend).
12-10-197034I.v.m. werkzaamheden op Nesserdijk t.h.v. Van Brienenoordbrug vervallen tijdelijk de ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk. Op werkdagen overdag wordt speciale dienst Dijkzigt Ziekenhuis – Schaardijk (parkeerterrein tussen firma’s Rademakers en Keller).
17-10-197034Ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk hersteld; pendeldienst op werkdagen weer vervallen.
26-10-197032M.i.v. deze datum worden van op maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren enkele verkorte ritten toegevoegd op trajectgedeelte Overschie (Van Noortwijckstraat) – Station N.S. Rotterdam-Blaak. Niet bekend is hoelang dit fenomeen heeft bestaan.
2-11-197054Richting Nieuwland tijdelijk verlegd via Burgemeester Knappertlaan – Jan van Avenesstraat – Aleidastraat. (Einddatum onbekend).
16-11-197061Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Maeterlinckweg – Crematorium (Maeterlinckweg; terug: Maeterlinckweg – Pascalweg – Spinozaweg – Victor Hugoweg – Vaanweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00  uur en op zaterdag tussen ca. 9.00 en 12.00 uur.)
17-11-197050I.v.m. werkzaamheden van ma-vrij tussen 7 en 19 uur richting Schiedam tijdelijk verlegd via Burgemeester Van Haarenlaan – Vlaardingerdijk – Burgemeester Honnerlage Gretelaan – P.J. Troelstralaan – Dr. Wibautplein – Mgr. Nolenslaan – Nieuwe Damlaan – Burgemeester Van Haarenlaan. (Einddatum onbekend). 
17-11-197054I.v.m werkzaamheden richting Nieuwland tijdelijk verlegd via P.J. Troelstralaan – Dr. Wibautplein – Mgr. Nolenslaan – Nieuwe Damlaan – Burgemeester Van Haarenlaan. (Einddatum onbekend).
23-11-197074Vanaf 9 uur I.v.m. werkzaamheden Ring en Hogedijk tijdelijk verlegd via Burgemeester Van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg. (Einddatum onbekend).
25-11-197063Sneldiensten op maandag t/m vrijdag tijdens de spitusren ingekort: ‘s ochtends trajectgedeelte Zalmplaat – Metrostation Slinge (Zuiderparkweg) en ’s avonds in omgekeerde richting. De bussen worden echter opgesteld bij Metrostation Zuidplein, daar er bij Metrostation Slinge geen opstelruimte voorhanden is.
14-12-197034Routewijziging: richting Ziekenhuis Dijkzigt via Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Wytemaweg in plaats van via Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – brug over Westersingel – Mathenesserlaan – Wytemaweg.
1-1-197170Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Olympiaweg – Grote Kreek in plaats van via Smeetslandseweg – Peitkreek.
4-1-197135M.i.v. deze datum vervallen versterkingsritten op werkdagen tijdens de spitsuren op trajectgedeelte Ommoord (Björnsonweg) – Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4). (I.v.m. instelling nieuwe snelbusdienst lijn 37.)
4-1-197137Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande (terug: Warande – Vondelweg – Goudsesingel – Pompenburg) – Ammanplein – Boezemsingel* – Boezemstraat – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Björnsonweg – keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Kamerling Onnesweg – Ommoord (Max Planckplaats). (Beperkte dienst: rijdt op werkdagen tijdens de spitsuren als sneldienst; tijdens ochtendpits Ommoord – Centraal Station en tijdens middagspits in omgekeerde richting.  Deze lijn wordt ten dele gereden met particuliere en ten dele met eigen bussen, welke ondergebracht zijn in garage Kleiweg. I.v.m. het bijzondere “sneldienst”-karakter van deze lijn, wordt, net als indertijd op lijn A, dubbel stadstarief geheven.)
4-1-197149Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst. (I.v.m. indienststelling lijn 37.)
1-3-197141Eindpuntstandplaats Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat verplaatst naar Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat. (datum onzeker)
3-3-197162Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197163Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197165Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197168Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197169Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197170Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197171Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197175Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
3-3-197176Alle het (busstation) Zuidplein aandoende lijnen krijgen extra gelijkvloerse uitstaphalte naast de bestaande uitstaphalte op het busplatform.
22-3-197139Indien ‘voorradig’ worden ook op deze lijn DAF-standaardbussen ingezet.
2-4-197156Routewijziging: Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel in plaats van via Sportlaan – Burg. Verkadesingel.
27-4-197132Eindpuntstandplaats Maaskade w.z. t.o. Prins Hendrikstraat verplaatst naar Meeuwenstraat; routewijziging richting Noordereiland: rechtstreeks Prins Hendrikkade w.z. – Meeuwenstraat; routewijziging richting Overschie: rechtstreeks Meeuwenstraat – Maaskade w.z.
30-4-197137Einde inzet van particuliere bussen (enkele diensten werden met particuliere bussen gereden vanaf de instelling 4/1/1971).
30-4-197160Einde inzet van particuliere bussen (geschiedde m.i.v. winterdienst 19/19/1970). 
23-5-197150R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Spijkenisse – Schiedam resp. Brielle (via Rozenburg) – Schiedam; R.E.T.-traject verlengd: Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
23-5-197151R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Spijkenisse – Vlaardingen; R.E.T.-traject ingekort: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Digna Johannaweg – Mosoelstraat enz.
30-5-1971rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.ET.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.00 uur. Aankomstpunt is Metrostation Slinge, vanwaar deelnemers aan de rondrit “gratis” per metro naar het Centraal Station kunnen reizen.
16-6-197145I.v.m. bestratingswerken Noordsingel richting Schiebroek tijdelijk verlegd via Hofplein – Pompenburg – keren bij Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Bergweg – Bergsingel.
28-6-197138T.b.v. bezoekers Boezembarakken wordt pendeldienst ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan bij Paradijslaan) – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Kerkhoflaan t.o. Boezembarakken (terug: Kerkhoflaan – Boezemlaan – Crooswijk (Rusthoflaan bij Paradijslaan). (Administratief wordt dit lijntje lijn 38E(xtra) genoemd.)
29-6-197137M.i.v. deze datum mogen passagiers tijdens ochtendpits ook gebruik maken van tot nu toe “lege ritten” Centraal Station – Ommoord en tijdens avondspits van ritten Ommoord – Centraal Station.
9-7-197135Routewijziging: Max Planckplaats – Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg – Ommoordseweg in plaasts van via Max Planckplaats (keren) – Kamerling Onnesweg – Ommoordseweg.
2-8-197134I.v.m. werkzaamheden IJsseldijk en Nijverheidsstraat vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Schaardijk – IJsselmondselaan – Elandstraat (terug: Elandstraat – Lamastraat – Zebrastraat – IJsselmondselaan) – Poolvosstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat.
9-8-197166I.v.m. werkzaamheden Lange Hilleweg o.z. richting Stieltjesplein tijdelijk verlegd via Veldstraat – Strevelsweg – Sandelingplein – Groene Hilledijk – Hillevliet – Polderlaan.
20-8-197159Routewijziging: rechtstreeks Van Beethovensingel – Parallelweg in plaats van via Mahlerstraat – Mendelsohnplein – Vettenoordstraat – Diepenbrockstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
7-9-197138I.v.m. werkzaamheden richting Schiedam tijdelijk verlegd via Lorentzplein – Boerhaavelaan – Snelliussingel – Laurens Costerstraat – Singel – Stationsplein (Schiedam) – Singel Emmaplein; richting Crooswijk via Stationsplein (Schiedam) – Horvàthweg – Hogenbanweg – Franselaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken).
7-9-197154Richting Nieuwland tijdelijk verlegd via Stationsplein – Horvàthweg – Hogenbanweg – Lorentzlaan – Boerhaavelaan; richting Station Schiedam via Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Swammerdamsingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Huis te Rivierweg – Emmaplein – Singel – Stationsplein (Schiedam). (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken).
7-9-197155Richting Rozenburgerplein tijdelijk verlegd via Stationsplein (Schiedam) – Horvàthweg – Hogenbanweg – Lorentzlaan – Boerhaavelaan; richting Station Schiedam via Boerhaavelaan – Swammerdamsingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Huis te Riviereweg – Singel – Stationsplein (Schiedam). (Deze omleiding duurde ongeveer twee weken).
13-9-197149Routewijziging: Hofplein – Coolsingel – Churchillplein –Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak.
30-9-1971rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
7-12-197145Richting Schiebroek normale route hersteld via Katshoek – Hofdijk – Noordsingel.
15-12-197134Normale route hersteld via IJsseldijk en tijdelijk verlegd via afrit naar Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat.
20-12-197166Routewijziging richting Feijenoord: Oranjeboomstraat – Rose-Spoorstraat – Persoonshaven – Nassauhaven – Roentgenstraat in plaats van direct Oranjeboomstraat – Roentgenstraat; routewijziging richting Pendrecht: Steven Hoogendijkstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Rose-Spoorstraat – Oranjeboomstraat in plaats van direct Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat.
3-1-197235Routewijziging: Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Lorentzweg – President Wilsonweg – John Mottweg in plaats van via Hemingwayplaats (keren) – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Marshallweg – keren doorsteek middenberm Marshallweg – Marshallweg – President Rooseveltweg – Kamerling Onnesweg – Max Planckplaats – Lorentzweg – Debijeweg. (Verlegd via busbaan, waarvan het tracé later zal dienen voor de metrolijn.)
3-1-197237Routewijziging: Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Max Planckplaats in plaats van via keren Hemingwayplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg. (Verlegd via busbaan, waarvan het tracé later zal dienen voor de metrolijn.)
17-1-197263Routewijziging: Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – In de Fuik – Bovensim – Hoogvliet Zalmplaat (Bovensim bij Kruisnetlaan; terug: Bovensim – Speerreep) in plaats van direct Bovensim. (Bediening van oostelijk deel wijk Zalmplaat.)
7-2-197261Opgeheven. (Laatste exploitatiedag zaterdag 05-02-1972!)
18-2-197234I.v.m. werkzaamheden Schaardijk vervallen vanaf 20 uur diensten via Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk (”dijkritten”) en rijden alle diensten via IJsselmondselaan.
21-2-197234Na afronding van de werkzaamheden aan de Schaardijk worden de “dijkritten” weer hervat.
22-2-197266Vanaf 16 uur richting Stieltjesplein normale route hersteld via Ploegstraat – Lange Hilleweg – Polderlaan.
1-3-197246Doorgaande diensten van Boergoensevliet naar/van Schulpplein tijdelijk vervallen i.v.m. spooraanleg lijn 2 Kromme Zandweg bij Boergoensevliet. (datum onzeker)
4-3-1972STDIngesteld: Metro Rijnhaven – Hillelaan – Pretorialaan – Putselaan – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Olympiaweg – Feyenoord-stadion. (Bussen stellen op op voormalige lokatie tramopstelsporen Olympiaweg. De bestaande stadiondienst Metro Zuidplein – Marathonweg blijft gehandhaafd.)
6-3-197269I.v.m. bestratingwerkzaamheden Ozingastraat vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via G.A. Soetemanweg naar tijdelijk eindpunt G.A. Soetemanweg vóór Van Byemontsingel; terug: Van Byemontsingel – Burgerhof – Overhandstraat – G.A. Soetemanweg. (Einddatum onbekend.)
6-3-197274I.v.m. bestratingswerkzaamheden Ozingastraat vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via G.A. Soetemanweg naar tijdelijk eindpunt G.A. Soetemanweg vóór Van Byemontsingel; terug: Van Byemontsingel – Burgerhof – Overhandstraat – G.A. Soetemanweg. (Einddatum onbekend.)
20-3-197266I.v.m. Bestratingswerkzaamheden Lange Hilleweg richting Pendrecht tijdelijk verlegd via Polderlaan – Hillevliet – Putsebocht – Dordtselaan – Strevelsweg.
24-3-197246(vermoedelijke einddatum) diensten naar/van Schulpplein hervat.
31-3-97266Richting Pendrecht normale route hersteld via Polderlaan – Lange Hilleweg – Strevelsweg.
3-4-197238Pendeldienst Crooswijk-Boezembarakken opgeheven.
10-4-197266Routewijziging: Oranjeboomstraat – Damstraat – Nassauhaven in plaats van via Rose-Spoorstraat – Persoonshaven.
24-4-197254I.v.m. afsluiting Koemarktbrug vanaf 9 uur richting Nieuwland tijdelijk verlegd via ‘s-Gravelandseweg – Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Nieuwe Haven; richting Station Schiedam via Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Buitenhavenweg.
24-4-197255I.v.m. afsluiting Koemarktbrug vanaf  9 uur richting Buitenhavenweg – Hoofdstraat – Willem Brouwerstraat – bestaande route – keren -bestaande route.
24-4-197257I.v.m. afsluiting Koemarktbrug vanaf 9 uur richting Vlaardingen tijdelijk verlegd via Broersvest – Koemarkt – Broersvest – ‘s-Gravelandseweg – Burgemeester  Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Nieuwe Haven; richting Schiedam (Emmaplein) via Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Buitenhavenweg – Koemarkt.
24-4-197259I.v.m. afsluiting Koemarktbrug vanaf 9 uur richting Vlaardingen tijdelijk verlegd via Broersvest – Koemarkt – Broersvest – ‘s-Gravelandseweg – Burgemeester  Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Nieuwe Haven; richting Schiedam (Emmaplein) via Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Buitenhavenweg – Koemarkt.
21-5-1972rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.ET.
29-5-197234M.i.v. deze datum vervallen de van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren gereden sneldiensten. (zie 1-9-1965)
2-6-197254Weer via normale route: Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Nieuwe Haven – Burgemeester Knappertlaan.
2-6-197255Weer via normale route Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Nieuwe Haven.
2-6-197257Weer via normale route Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Nieuwe Haven – Burgemeester  Knappertlaan.
2-6-197259Weer via normale route Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Nieuwe Haven – Burgemeester  Knappertlaan.
9-6-197236I.v.m. afslulting Bosdreef richting Alexanderpolder vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Nieuwe Boezemstraat – Boezemlaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan.
9-6-197237I.v.m. afsluiting Bosdreef richting Ommoord vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Nieuwe Boezemstraat – Boezemlaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob an Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan.
12-6-197236Richting Alexanderpolder weer via normale route Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan.
12-6-197237Richting Ommoord weer via normale route Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Hoofdweg.
23-6-197236I.v.m. afslulting Bosdreef richting Alexanderpolder vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Nieuwe Boezemstraat – Boezemlaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan.
23-6-197237Vanaf 19.30 uur I.v.m. afsluiting Bosdreef richting Ommoord vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Nieuwe Boezemstraat – Boezemlaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob an Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan.
26-6-197236Richting Alexanderpolder weer via normale route Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Boszoom – Prinsenlaan.
26-6-197237Weer via de normale route.
10-7-197256Route verlengd en routewijzigingen: Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Vlaardingen wijk Holy (Kopenhagenlaan bij Bonnweg); tevens routewijziging richting Station Vlaardingen West: rechtstreeks Korhoenlaan – Reigerlaan in plaats van via Kraanvogellaan – Kwikstaartweg; routewijziging richting: rechtstreeks Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan in plaats van via Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Philips de Goedestraat – Van der Werffstraat (terug: Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan) – Blois van Treslongstraat.
11-8-197239I.v.m. asfalteringswerkzaamheden kruispunt Rochussenstraat/’s-Gravendijkwal vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Rochussenstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat.
11-8-197246I.v.m. asfalteringswerkzaamheden kruispunt Rochussenstraat/’s-Gravendijkwal vanaf 20 uur tijdelijk verlegd via Rochussenstraat – G.J de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein.
14-8-197239Weer via normale route via gehele Rochussenstraat.
14-8-197246Weer via normale route Rochussenstraat – draaien Burg. ‘s-Jacobplein – Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal – Droogleever Fortuynplein.
17-8-197249Routewijziging richting Centraal Station: via busbaan Oranjeboomstraat – Nassaukade. (*busbaan gelegen op voormalige trambaan. De busbaan mag ook worden gebruikt door politie, brandweer, ambulance en taxi.)
10-9-197233Volgens de deze maand verschenen gids voor metro, tram en bus rijdt lijn 33 thans richting Centraal Station via Burg. de Josseling de Jonglaan – Van Noortwijcksingel – Bensstraat – Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonghlaan.
28-9-1972rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
2-10-197246I.v.m. verkeersdrukte tijdelijk verlegd via Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal (terug: ‘s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Heemraadssingel enz.).
13-11-197245Routewijziging: richting Kleiweg via Hofplein – Schiekade – onderdoorgang Shellgebouw – Couwenburg – onderdoorgang spoorviaduct – Katshoek in plaats van via Pompenburg z.z. – keren bij Goudsesingel – Pompenburg n.z. – Katshoek. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen. )
23-11-197234Weer via normale route rechtstreeks IJsseldijk – Nijverheidsstraat (zie 15-12-1971).
23-11-197246Weer via normale route Rochussenstraat – draaien Burgemeester ‘s-Jacobplein – Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal.
1-1-197333Routewijziging: richting Centraal Station via Burg. de Josselin de Jonglaan – Burg. Koningssingel – Van Noortwijcksingel – Bensstraat – Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan. (Deze lijnvoering wordt vermeld in de routelijst van de “Gids voor metro, tram en bus”, uitgave april 1973.)
24-1-197337Routewijziging: op maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits wordt richting Centraal Station gereden via Prins Alexanderlaan – Koperstraat – Metaalstraat – Hoofdweg secundair – inrit met slagboom – Hoofdweg primair; buiten de ochtendspits wordt normale route, dus rechtstreeks Prins Alexanderlaan – Hoofdweg (primair) gereden. De bovengenoeme inrit met slagboom kan door de chauffeurs d.m.v. een speciaal sleuteltjes geopend worden. Nadat de bus is gepasseerd, gaat de slagboom automatisch weer naar beneden.
5-2-197334In verband met werkzaamheden IJsseldijk en Nijverheidsstaat tijdelijk verlegd via IJsseldijk – afrit bij IJsselwerf – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Sonarstraat – Radarstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – oprit bij IJsselwerf – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abraham van Rijckevorselweg – Capelseplein – Algeraweg – Ketensedijk.
12-3-197350In verband met werkzaamheden Nieuwlandplein tijdelijk verlegd via Burgemeester Van Haarenlaan – Piersonstraat – Burgemeester Honnerlage Gretelaan – Mgr. Nolenslaan – Parkweg – Burgemeester Van Haarenlaan.  (Einddatum onbekend).
12-3-197353In verband met werkzaamheden Nieuwlandplein tijdelijk verlegd via Burgemeester Van Haarenlaan – Piersonstraat – Burgemeester Honnerlage Gretelaan – Mgr. Nolenslaan – Parkweg – Burgemeester Van Haarenlaan.  (Einddatum onbekend).
12-3-197376Tijdelijk verlegd via Groene Zoom – Lange Geer – Breeplein – Beukendaal (terug: Beukendaal – Bongert – Langewelle – Lange Geer). (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken).
26-3-197354In verband met werkzaamheden tijdelijk verlegd via lus Vlaardingerdijk – NIeuwe Damlaan – Burgemeester Honnerlage Gretelaan – P.J. Troelstralaan – Burgemeester Van Haarenlaan – Burgemeester Knappertlaan.  (Einddatum onbekend).
31-3-1973Ahoyin aansluiting op de actie “Nacht van het Hart” die in het Ahoy-complex gehouden wordt rijden ’s nachts de volgende busdiensten: Ahoy – Zuidwijk – IJsselmonde – Van Brienenoordbrug – Kralingen – Alexanderpolder – Ommoord; Ahoy – Beijerlandselaan – Feyenoord – Willemsbrug – Hofplein – Bergweg – Schiebroek – Hillegersberg; Ahoy – Charlois – Maastunnel – Marconiplein – Blijdorp – Overschie; Ahoy – Pendrecht – Pernis – Hoogvliet.
1-4-1973AhoyEinde Ahoy busdiensten.
14-5-197336In verband met reconstructie Pompenburg richting Alexanderpolder tijdelijk verlegd via Pompenburg – Haagseveer – Galerij – noodstraat over parkeerterrein – Goudsesingel – Vondelweg – Warande. (einddatum onbekend).
14-5-197337 In verband met reconstructie Pompenburg richting Ommoord tijdelijk verlegd via Pompenburg – Haagseveer – Galerij – noodstraat over parkeerterrein – Goudsesingel – Vondelweg – Warande. (Geen einddatum bekend).
14-5-197338In verband met  reconstructie Pompenburg richting Crooswijk tijdelijk verlegd via Pompenburg – Haagseveer – Galerij – noodstraat over parkeerterrein – Goudsesingel – Jonker Fransstraat. (Einddatum onbekend).
24-5-1973rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.ET.
28-5-197374Routewijziging richting Pernis: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat in plaats van via Burg. van Esstraat – Ozingastraat.
28-5-197376Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden bij Buitendijk wordt tijdelijk gereden via Dordtsestraatweg – Smeetslandsedijk – Molenvliet; tevens pendelbusdienst lijn 76E: Metrostation Zuidplein – normale route – Groenezoom bij Beukendaal
30-5-197336Richting Centraal Station tijdelijk verlegd via Warande – Vondelweg – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg. (Geen einddatum bekend).
30-5-197337Richting Centraal Station tijdelijk verlegd via Warande – Vondelweg – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg. (Geen einddatum bekend).
14-7-197370Routewijziging richting Sint Clara Ziekenhuis: Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk in plaats van via Peitkreek – Smeetslandseweg.
15-8-197376Normale route via Dordtsestraatweg – Groene Hilledijk – Groenezoom – Molenvliet (inclusief nieuw gedeelte van deze weg bij voormalige Buitendijk). Pendelbusdienst 76E weer opgeheven.
1-9-197346Routewijziging: Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet in plaats van via onderdoorgang Maastunnelplein – Pleinweg (primair) – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet. (Via Dorpsweg wordt over speciale busstrook gereden.)
1-9-197377Routewijziging: Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg; tevens routewijziging richting Carnissebuurt: Dorpsweg primair in plaats van secundair; tevens eindpuntstandplaats Katendrechtse Lagedijk bij Carnisselaan verplaatst naar Lepelaarsingel w.z. bij Katendrechtse Lagedijk. (Routewijzigingen om verkeerstechnische redenen.)
12-9-197334Weer via normale route IJsseldijk – Nijverheidsstraat – Ketensedijk.
27-9-1973rondritM.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus weer gestaakt.
20-10-197352Ingesteld: Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Provincialeweg nr. 15* – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Schubertplein – Brederoweg – Europaboulevard – Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Prins Bernhardlaan –Emaus (terug: Emaus – Kethelweg – Burg. Verkadesingel) – Westlandseweg – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Riebeekstraat – Cronjéstraat – Vlaardingen (Veerplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
20-10-197353Route grotendeels gewijzigd: Schiedam De Gorzen  (Havendijk voorbij Poortugaalsestraat) – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug: Nieuwe Maasstraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan z.z. (terug n.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Emmaplein – Singel – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Schiedamseweg – Vlaardingseweg – Kethel Tuindorp (Lindeijerstraat). (de diensten vanaf de Vlaardingseweg via de Kerkweg naar Kethel (R.K. kerk worden opgeheven.) (De gemeente Schiedam zet voortaan een taxibusje in maar dit wordt m.i.v. 1/5/1975 opgeheven.)
20-10-197354Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt (terug: Koemarkt – Broersvest – Korte Singelstraat – Marconiweg – Swammerdamsingel – Boerhaavelaan) – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Rembrandtlaan – P.J. Troelstralaan – Van de Brugghenlaan – Laan van Spieringshoek – Schiedam Nieuwland (Laan van Spieringshoek bij Algemene Begraafplaats).
20-10-197355Opgeheven.
20-10-197357Opgeheven.
20-10-197359Route verlengd: Station Schiedamr/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Singel – Emmaplein enz.
1-1-197476Routewijziging: hulpstraat – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Appeldijk in plaats van via Bergambachtstraat – Stolwijkstraat – Keverdijk – Huniadijk.
4-3-197437De huurbussen worden vervangen door eigen materieel.
11-3-197436De huurbussen worden vervangen door eigen materieel.
6-4-197466In verband met werkzaamheden Varkenoordsebocht tijdelijk verlegd via Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Rosespoorstraat – Oranjeboomstraat.
26-4-197466Weer via normale route Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Oranjeboomstraat.
6-5-197466In verband met werkzaamheden Varkenoordsebocht tijdelijk verlegd via Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Rosespoorstraat – Oranjeboomstraat. (Einddatum onbekend).
2-6-1974rondritM.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per R.E.T.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.E.T. Vertrokken wordt op alle zondagen in die periode te 11.00 uur, evenals alle dinsdagen in juli te 10.00 uur en alle woensdagen van juni t/m augustus en op 3 juni te 10.00 uur.
4-6-197468In verband met werkzaamheden Waalhaven o.z. Vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg – Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Korperweg – Waalhaven z.z.
18-6-197434Route verlengd: Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Capelle Oostgaarde (De Linie bij bejaardencentrum “De Roo van Capelle”). (Verlenging naar nieuwe wijk Oostgaarde.)
1-7-197476Verlegd: via Hordijk – Bergstoep – Bergambachtstraat – Stolwijkstraat – Keverdijk – Huniadijk – Prinsendijk.
29-7-197476Routewijziging: Hordijk – hulpstraat* – Bergambachtstraat – Stolwijkstraat – Keverdijk – Huniadijk – Appeldijk in plaats van via Hordijk – Molgerdijk. (Routewijziging i.v.m. afsluiting Hordijk tussen Zevenbergsedijkje en Molgerdijk/Bergambachtstraat voor doorgaand verkeer. *: hulpstraat later Bergstoep genoemd.)
25-8-1974rondritM.i.v. van deze datum vervalt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied definitief. De R.E.T. wil niet langer alleen voor de tekorten opdraaien. In 1975 zal deze rondrit nog één seizoen worden georganiseerd, nu door het Gemeentelijke Havenbedrijf en streekvervoerbedrijf Westnederland.
26-8-197441Routewijziging: P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat (terug: Da Costastraat – Spartastraat – Huygensstraat – P.C. Hooftplein) in plaats van rechtstreeks P.C. Hooftplein – Da Costastraat. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.45 en 15.00 uur  verkorte ritten op trajectdeel Centraal Station – normale route tot Huygensstraat bij Brederodestraat, vervolgens via Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat (terug: Spartastraat – Huygensstraat).)
26-10-197450R.E.T.-traject verlengd : Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling enz ; tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat); diensten van/naar Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg) rijden rechtstreeks Botlekweg – Vondelingenweg.
26-10-197451R.E.T.-traject verlengd : Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling enz ; tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Digna Johannaweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Aveling (terug: Aveling – Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – busstation nabij Oude Wal – Bakoestraat – Mosoelstraat).
26-10-197462Opgeheven.
26-10-197463Opgeheven.
26-10-197465Ingekort: Metro Poortugaal – F. v.d. Poest Clementlaan – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – Poortugaal (Delta-ziekenhuis). Ook doorgaande diensten via Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Rhoon (Dorpsdijk bij Zwaluwlaan).
26-10-197466Routewijziging richting Feijenoord: Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat in plaats van rechtstreeks Ossenisseweg – Krabbendijkestraat. (Routewijziging o.a. t.b.v. bewoners bejaardencentrum Valckesteyn.)
26-10-197469Routewijziging: Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg in plaats van via Oldegaarde.
26-10-197471Routewijziging richting Charlois: Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Grondherendijk – Grondherenstraat – Rietdijk in plaats van via Voornsestraat – Spuikade; routewijziging richting Sluisjesdijk/Willem Egmondstraat: Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk in plaats van via Voornsestraat – Spuikade.
26-10-197473Route verlengd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Digna Johannaweg enz.
26-10-197474Route verlengd: Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation); tevens routewijziging: direct Aveling in plaats van via Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat (terug: Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal) – Digna Johannaweg.
26-10-197478Ingesteld: Hoogvliet Zalmplaat (Kruisnetlaan) – Kruisnetlaan – Speerrreep – Botreep – Bovensim – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sprong -Tijmweg (terug: Tijmweg – Aveling) – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal (terug: Oude Wal – Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Mosoelstraat) – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan (terug: Toscalaan – Fideliolaan) – Othelloweg – Laning – Groen Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Lengweg – Steurweg – Baarsweg – Heekstraat – Hoogvliet Meeuwenplaat (Heekstraat bij Posweg; terug: Heekstraat – Posweg – Baarsweg).
15-11-197468Normale route hersteld via Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat – Wolphaertsbocht) – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z.
31-12-197469Op werkdagen rijden enkele ritten via de Seattleweg naar de E.C.T. (datum onzeker)
1-1-197550R.T.M.-lijnvoering gewijzigd: Rozenburg – Botlek – Spijkenisse – Schiedam resp. Spijkenisse – Schiedam.
24-1-197575Routewijziging richting Groenenhagen: direct Strevelsweg in plaats van via Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat.
10-3-197534In verband met werkzaamheden Schaardijk vervallen vanaf 9 uur tijdelijk de dijkritten. Op werkdagen wordt wel tijdens ochtendspits, rond het middaguur en tijdens avondspits een pendeldienst tussen Honingerdijk en Schaardijk (fabriek Rademakers) ingesteld. (Deze omleiding duurt circa 4 weken).
13-3-197546Eindpuntstandplaats op het Heemraadsplein verlegd naar de Mathenesserlaan (datum onzeker).
1-4-197566Routewijziging richting Feijenoord: rechtstreeks Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. in plaats van via Motorstraat – Ploegstraat – Veldstraat. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
19-4-197574M.i.v. deze datum worden op bepaalde in de dienstregeling aangegeven tijden gecombineerde ritten met lijn 69 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Pernis – Metrostation Hoogvliet. Op de bussen die deze ritten verzorgen wordt lijnnummer 69/74 getoond. De beginhalte op Metrostation Zuidplein wordt enigszins verplaatst.
21-4-197568Beginhalte Metrostation Zuidplein enigszins verplaatst.
21-4-197569M.i.v. deze datum worden op bepaalde in de dienstregeling aangegeven tijden gecombineerde ritten met lijn 74 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Pernis – Metrostation Hoogvliet. Op de bussen die deze ritten verzorgen wordt lijnnummer 69/74 getoond.
21-4-197574M.i.v. deze datum worden op bepaalde in de dienstregeling aangegeven tijden gecombineerde ritten met lijn 74 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Pernis – Metrostation Hoogvliet. Op de bussen die deze ritten verzorgen wordt lijnnummer 69/74 getoond.
1-5-197553M.i.v. deze datum vervallen ritten Kethel Tuindorp – Kethel (R.K. kerk).
4-5-197565M.i.v. deze datum vervallen de 7x per dag uitgevoerde ritten tussen Delta Ziekenhuis en Rhoon (Zwaluwenlaan).
15-9-197538In verband met werkzaamheden kruispunt Linker Rottekade/Zaagmolenbrug/Crooswijksestraat tijdelijk verlegd via Jonker Fransstraat – Crooswijksekade (terug Crooswijksesingel) – Crooswijkseweg – Nieuwe Crooswijkseweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 maanden).
19-9-197569In verband met werkzaamheden kruispunt Vondelingenweg/Oud Pernisseweg vanaf 19 uur tijdelijk als ringlijn: vanaf Zuidplein via Waalhaven z.z. – Reeweg – Albert Plesmanweg en via normale route terug naar Zuidplein.
22-9-197569Normale route naar Pernis hersteld.
28-9-197550Routewijziging: Kouwenaardseweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Vondelingenweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling.
28-9-197550Na 20:00 uur rijdt een deel van de diensten slechts het traject Spijkenisse Schiedam.
28-9-197551Routewijziging: Kouwenaardseweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Vondelingenweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling.
28-9-197573RTM/RET-dienst beperkt tot Metro Hoogvliet – Botlek – Rozenburg
3-10-197574In verband met werkzaamheden kruispunt Vondelingenweg/Butaanweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Burgemeester Van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg.
4-10-197541In verband met werkzaamheden Mathenesserbrug richting Centraal Station tijdelijk verlegd via P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Horvàthweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Allard Piersonstraat – Mathenesserplein.
6-10-197574Weer via normale route Burgemeester Van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Bakkersoordseweg – Butaanweg – Vondelingenweg.
27-10-197541Richting Centraal Station weer via normale route P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Mathenesserbrug – Mathenesserplein.
1-11-197533Routewijziging: richting Overschie via Statenweg o.z. – Gordelweg – Kanaalweg in plaats van via Statenweg o.z. – Cleyburchstraat – Vroesenlaan – Kanaalweg. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
3-11-197568Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Rietdijk – Grondherendijk – Wolphaertsbocht in plaats van via Frans Bekkerstraat – Boergoensestraat. (datum onzeker)
3-11-197569Routewijziging: Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg in plaats van rechtstreeks Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg. (Routewijziging teneinde een groter gedeelte van Bedrijventerrein Waalhaven te kunnen bestrijken.)
10-11-197532In verband met bestratingswerken op deel van Abtsweg tijdelijk verlegd via Abtsweg – Ameidestraat – Baanweg.
10-11-197440In verband met bestratingswerken op deel van Abtsweg tijdelijk verlegd via Abtsweg – Ameidestraat – Baanweg.
10-11-197578Routewijziging: rechtstreeks Mosoelstraat – Oude Wal in plaats van via Texasweg – Bahreinstraat – Bakoestraat – Oude Wal.
14-11-197569In verband met werkzaamheden kruispunt Groene Kruisweg/Korperweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Slinge – Krabbendijkestraat – Charloise Lagedijk – Groene Kruisweg – Jan Olieslagersweg – Albert Plesmanweg.
14-11-197577In verband met werkzaamheden Groene Kruisweg tussen Korperweg en Slinge vanaf 19 uur richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Groene Kruisweg – Pendrechtseweg – Kerkwervesingel – Slinge.
17-11-197569Weer via normale route Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerstraat – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg.
17-11-197577Richting Katendrecht weer via normale route rechtstreeks Groene Kruisweg – Slinge.
31-12-197533Verlegd; noordwaarts via Statenweg – Gordelweg – Kanaalweg (datum onzeker)
1-1-197668Routewijziging richting Metrostation Zuidplein:  Rondolaan – Sirrahstraat – Courzandseweg in plaats van via Turbiniastraat.
20-3-1976AhoySpeciale busdiensten in aansluiting op “Nacht van het Hart” in het Ahoypcomplex. Er is alleen bekend dat er 6 routes waren naar alle wijken in de stad en naar Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast ook een sneldienst Zuidplein – Centraal Station.
21-3-1976AhoyEinde speciale busdienst ‘Nacht van het Hart’.
22-3-197632In verband met afsluiting Ruggeweg tijdelijk verlegd via Abtsweg – Kedichemstraat – Oost-Sidelinge – De Lugt – Burgemeester Baumannlaan – Blijvenburgstraat.
22-3-197640In verband met afsluiting Ruggeweg tijdelijk verlegd via Abtsweg – Kleinpolderplein – Burgemeester De Josselin de Jonglaan – Burgemeester Baumannlaan.
1-4-197632Tijdelijke routewijziging: i.v.m afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Noordereiland gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-197634Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Capelle aan den IJssel gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-197639Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Station N.S. Rotterdam-Blaak gereden via tunnel Churchillplein.
1-4-197649Tijdelijke routewijziging: i.v.m. afsluiten zuidelijke rijbaan Blaak (bouw verbindingsboog metro) wordt richting Station N.S. Rotterdam-Zuid resp. Sint Clara Ziekenhuis gereden via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – Hartmanstraat – Westblaak – tunnel Churchillplein. (Einddatum onbekend).
12-4-197632In verband met werkzaamheden Allard Piersonstraat tijdelijk verlegd via Mathenesserplein – Van Cittersstraat – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechsplein.
20-4-197635I.vm. werkzaamheden kruispunt Adrianalaan/Ringdijk/Jasonweg tijdelijk verlegd via Meidoornsingel – Abeelweg – Argonautenweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
29-4-197632Vanaf 15 uur weer via normale route Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Blijvenburgstraat.
29-4-197640Vanaf 15 uur weer via normale route Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burgemeester Baumannlaan.
8-5-197649In verband met werkzaamheden Coolsingel vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug.
10-5-197649Weer via normale route Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Schilderstraat – Witte de Withstraat – Hartmanstraat – Westblaak – onderdoorgang Churchillplein – Blaak (terug: Blaak – Churchillplein – Coolsingel) – Verlengde Willemsbrug.
30-5-197641Verkorte ritten op trajectdeel Centraal Station – Spartastraat vervallen; tevens facultatieve ritten als lijn 33/41, dit i.v.m. zomerdienst.
30-5-197676Eindpuntstandplaats Nieuwenoord vóór Kimbrenoord verplaatst naar Nieuwenoord bij Vegelinsoord; routewijziging richting Metrostation Zuidplein: rechtstreeks Nieuwenoord – Vegelinsoord in plaats van via Kimbrenoord – Oldenoord.
1-6-197632In verband met. metrowerken Rochussenstraat richting Capelle tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westblaak.
1-6-197634Tijdelijke routewijziging: i.v.m. metrobouw Eendrachtsplein wordt richting Capelle aan den IJssel gereden via Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Witte de Withbrug – Eendrachtsweg – Westblaak. (Dit zal ongeveer twee jaar gaan duren.)
1-6-197639(begindatum onzeker): In verband met metrowerken Rochussenstraat richting Station Blaak tijdelijk verlegd via Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westblaak. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 jaar).
1-7-197632Wweer via normale route Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein. (datum onzeker)
12-7-197641Routewijziging: P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat in plaats van via Huygensstraat – Spartastraat – Nicoalaas Beetsstraat – Da Costastraat (terug: Da Costastraat – P.C. Hooftplein). (Route door Spangen van vóór 26-08-1974 hersteld.)
30-8-197656In verband met afsluiting Floris de Vijfdelaan tijdelijk verlegd via Bilitonlaan – Marathonweg – Marnixlaan – Buys Ballotlaan – Planciusstraat – Van Leeuwenhoekstraat – Dirk de Derdelaan (terug: Dirk de Derdelaan – Van Leeuwenhoekstraat – Planciusstraat – Buys Ballotlaan – Marnixlaan – Marathonweg – Bilitonlaan.
4-9-197656Gedeeltelijk weer via normale route: Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Blois van Treslongstraat – Van der Werffstraat – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan.
20-9-197641M.i.v. deze datum weer facultatieve ritten als lijn 33/41 (zie 04-11-1967).
25-9-197656In beide richtingen weer via normale route Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Marnixlaan.
17-10-197650Wijziging lijnvoering R.T.M.: nu geheel gelijk aan die van R.E.T., dus Metrostation Hoogvliet – Schiedam (Emmaplein).
27-10-197651Wijziging lijnvoering R.T.M.: nu geheel gelijks aan die van R.E.T., dus Metrostation Hoogvliet – Vlaardingen Centrum.
22-12-197635Routewijziging: Minervalaan – Achillesstraat – Minosstraat – Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. (terug w.z.) – Abeelweg – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.) in plaats van via Minervalaan – Argonautenweg – Jasonweg – Adrianalaan – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.). (Routewijziging i.v.m bediening bejaardencentra Humanitas aan Minosstraat en Brautigamhuis in Schiebroek.)
22-12-197656Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Vlaardingen-West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oude Haven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Van Hogendorplaan –Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Riegerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Olmendreef – Vlaardingen Wijk Holy-Noord (Olmendreef bij Begraafplaats Holy).
29-12-197632Eindpuntstandplaats Van Noortwijckstraat bij 2e Hogenbanweg verplaatst naar Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat; routewijziging richting Overschie: Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat; richting Noordereiland via Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
29-12-197668Verlegd: richting Zuidplein via Rondoplein – Sirrahstraat – Courzandseweg
1-1-197745Routewijzing: Katshoek – Heer Bokelweg – Noordsingel in plaats van via Hofdijk. (datum onzeker)
19-3-1977AhoySpeciale busdiensten in aansluiting op “Nacht van het Hart” in het Ahoypcomplex. Er is alleen bekend dat er 5 routes waren naar alle wijken in de stad en naar Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast ook een sneldienst Zuidplein – Centraal Station.
20-3-1977AhoyEinde speciale busdienst ‘Nacht van het Hart’.
1-5-197738In verband met wegwerkzaamheden Linker Rottekade tijdelijk verlegd via Nieuwe Crooswijkseweg – Crooswijkseweg – Crooswijksestraat – Linker Rottekade. (Begin en einddatum onzeker).
9-5-197734Route verlengd: De Linie – Westerlengte – Capelle Oostgaarde (Westerlengte bij Graafschap).
30-5-197741I.v.m. ingaan van zomerdienst rijden er geen gecombineerde ritten als lijn 33/41.
16-6-197769Beginhalte Zuidplein verplaatst (achter beginhalte van lijn 71).
1-7-197752Routewijziging: Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg in plaats van via Schubertplein.
1-8-197753Routewijziging in Kethel, volledige route is nu: Schiedam Zuid (Havendijk) – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug Nieuwe Maasstraat – Poortugaalsestraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan n.z. (terug z.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Huis te Riviereweg – Singel (terug Singel – Emmaplein – Broersvest) – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Kethel (Kaag). (datum onzeker)
22-8-197731Ingesteld: Gerdesiaweg (bij trameindpunt Chris Bennekerslaan) – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Laan van Woudestein – Groene Wetering – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg (bij trameindpunt Chris Bennekerslaan). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Kralingse Zoom. Ingesteld i.v.m. stremming tramverkeer oostelijk deel Kralingen t.g.v. aanleg metro/sneltramlijn. Voor de tramlijnen 3, 8 en 9 is hiertoe een eindpuntlus aan de Chris Bennekerslaan aangelegd.)
25-8-197948Richting Station Lombardijen weer via normale route Boszoom – Kralingse Zoom – ‘s-Gravenweg – Oudedijk. (Einddatum onbekend).
19-9-197741M.i.v. de winterdienst worden weer enkele ritten als lijn 33/41 gereden.
3-10-197768Tijdelijk verlegd via Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Rietdijk.
26-10-197752In verband met bestratingswerken in Korhoenlaan tijdelijk verlegd via Reigerlaan – Kwikstaatweg – Kraanvogellaan – Fazantlaan – Aalschoverlaan – Korhoenlaan – Europaboulevard.
26-10-197756In verband met werkzaamheden Korhoenlaan tijdelijk verlegd via Reigerlaan – Kwikstaartweg – Kraanvogellaan – Fazantlaan – Aalschoverlaan – Korhoenlaan – Parijslaan.
15-11-197731Routewijziging: Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Kralingse Zoom –’s-Gravenwetering – Burg. Oudlaan in plaats van via Oudedijk – Laan van Woudestein – Groene Wetering. (Routewijziging i.v.m. stremming ’s-Gravenweg t.g.v. aanleg metro/sneltramlijn.)
15-11-197748Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden aan sneltramlijn op ’s-Gravenweg wordt gereden via Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom.
21-11-197752Weer via normale route Reigerlaan – Korhoenlaan – Europaboulevard.
21-11-197756Weer via normale route Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan.
3-1-197868Weer via normale route Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Rietdijk.
16-1-197834Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden aan sneltramlijn wordt, komende van Capelle aan den IJssel, gereden via Westblaak – Wytemaweg – keren op terrein Ziekenhuis Dijkzigt naar nieuwe eind-/beginhalte Wytemaweg bij Zimmermanweg. Richting Capelle aan den IJssel wordt gereden via Wytemaweg – Matheneserlaan enz.
16-1-197839Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – Wytemaweg – Rochussenstraat in plaats van direct Rochussenstraat. ( Routewijziging i.v.m. bouw metro/sneltramlijn Rochussenstraat.)
16-1-197846Routewijziging: rechtstreeks Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal in plaats van via Rochussenstraat – keren Burg. ’s-Jacobplein – Rochussenstraat.
19-1-197856In verband met. afsluiting Amsterdamlaan tussen Kopenhagenlaan en Utrechtlaan vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef. (Einddatum onbekend).
23-2-197850Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij  “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
23-2-197851Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij  “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
23-2-197873Door fusie gaat R.T.M. op in nieuwe maatschappij  “Streekvervoer Zuid-Westnederland”, afgekort Z.W.N.
3-4-197835Route ingekort: Ommoord (President Wilsonweg bij Keizershof) – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Björnsonweg enz.
3-4-197848Routeverlenging, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Lombardijen (Spinozaweg n.z.) – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. – onderdoorgang (terug onderdoorgang – Spinozaweg n.z.) – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk – Herenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin- Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Rijksweg A16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – Ommoord (Max Planckplaats).
9-4-197866Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden op de Beijerlandselaan wordt vanaf 9.00 uur gereden via Polderlaan – Hilledijk – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht.
9-4-197877Tijdelijke routewijziging: i.v.m. werkzaamheden op de Beijerlandselaan wordt vanaf 9.00 uur gereden via Groene Hilledijk – Sandelingplein – Sandelingstraat – Lange Hilleweg o.z. – Polderlaan (terug Polderlaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk) – Hilledijk – Putselaan.
23-4-197869Routewijziging (facultatief): Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg. (Beperkte dienst: bovenstaande routewijziging geschiedt uitsluitend op zondagen tussen ca.9.00 en 13.30 uur i.v.m. trainingsritten van de Rotterdamse Rennersclub Feijenoord.)
24-4-197831Routewijzing: via tijdelijke ventweg Oudedijk.
24-4-197848Tijdelijke routewijziging; via speciaal aangelegde ventweg op Oudedijk; richting Station N.S. Rotterdam-Lombardijen wordt geredenvia Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Jericholaan – Oudedijk – Gerdesiaweg.
28-5-197850Bij de Z.W.N. wordt nu ook officieel lijnnummer 50 getoond.
28-5-197851R.E.T.-traject verlengd: Van Schravendijkplein – Riebeekstraat – Vlaardingen (Achter het Veerplein); tevens wordt m.i.v. deze datum bij de Z.W.N. nu ook officieel lijnnummer 51 getoond.
28-5-197855Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Stationsstraat – busstation Spijkenisse – Stationsstraat – Rozenlaan – Willemshoevelaan – Winston Churchilllaan – Sportlaan – Groene Kruisweg – Hartelweg – Hartelbrug – Botlekweg – Botlek (Botlekweg bij Prof. Gerbrandyweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. de R.T.M . (Onderdeel van Z.W.N.-lijn Metrostation Hoogvliet – Rozenburg. Het trajectdeel Spijkenisserbrug – Hartelbrug valt buiten het R.E.T.-vervoergebied en daar gelden de Z.W.N.-tarieven.))
28-5-197873Opgeheven (vernummerd in lijn 57). (Laatste exploitatiedag vrijdag 26-05-1978!)
28-5-197841I.v.m. ingaan van zomerdienst vervallen gecombineerde ritten als lijn 33/41.
28-5-197857Ingesteld (ex-lijn 73): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Digna Johannaweg – Botlekweg – Botlekbrug – Botlekweg –  Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
1-6-197835In verband met bestratingswerken Kastanjesingel tijdelijk verlegd via Adrianalaan – Kastanjesingel n.z. – Abeelweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
12-7-197866Normale route via Groene Hilledijk-Beijerlandselaan hersteld.
12-7-197877Normale route via Groene Hilledijk – Beijerlandselaan hersteld.
15-7-197846Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – keren bij hoofdingang Dijkzigt Ziekenhuis – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal in plaats van rechtstreeks Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal
23-8-197849Routewijziging: Oranjeboomstraat – Steven Hoogendijkstraat – Nasauhaven (terug: Nassauhaven – Roentgenstraat – Oranjeboomstraat) – Persoonshaven – Stadionweg in plaats van rechtstreeks Oranjeboomstraat – Stadionweg.
23-8-197866Routewijziging: Stadionweg – Persoonshaven – Persoonsdam z.z. (terug n.z.) – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat in plaats van via Oranjeboomstraat – Damstraat – Nassauhaven; routewijziging richting Pendrecht: Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug in plaats van via Steven Hoogendijkstraat – Nassauhaven enz. (Routewijziging i.v.m. nieuwbouw omgeving Nijverheidstraat.)
18-9-197841M.i.v. de nieuwe winterdienst op deze datum zijn vermoedelijk de gecombineerde ritten als lijn 33/41 vervallen.
18-9-197871Opgeheven (gecombineerd met lijn 76 tot nieuwe lijn 76).
18-9-197876Route verlengd: Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk ) – Sluisjesdijk – Doklaan – Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Van Blommesteynweg – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Wielewaalstraat – Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.) – Utenhagestraat – Amelandseplein –Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Willem Egmondstraat – Rietdijk wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag na ca. 18.30 uur, zaterdag en zondag wordt uitsluitend gereden op trajectdeel Rietdijk (terug: Rietdijk – Grondherendijk – Grondherenstraat – Rietdijk) – Frans Bekkerstraat enz. –)
30-9-197835In verband met  werkzaamheden Ommoordse Busbaan tijdelijk verlegd via John Mottweg – Presidenst Wilsonweg – Keizershof.
30-9-197837In verband met werkzaamheden Ommoordse Busbaan tijdelijk verlegd via Max Planckplaats – Lorentzweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg.
30-9-197848Tijdelijk verlegd via President Rooseveltweg – John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg – Max Planckplaats.
2-10-197835Weer via normale route John Mottweg – Presidenst Wilsonweg – Lorentzweg – Max Planckplaats – Ommoordse Busbaan – G.B. Shawplaats – Björnsonweg – President Roosveltweg – Martin Luther Kingweg – Keizershof.
2-10-197837Weer via normale route Max Planckplaats – Ommoordse Busbaan – G.B. Shawplaats – Björnsonweg – President Rooseveltweg.
2-10-197848Weer via normale route President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – Max Planckplaats.
14-10-197835In verband met  werkzaamheden Ommoordse Busbaan tijdelijk verlegd via John Mottweg – Presidenst Wilsonweg – Keizershof.
14-10-197837In verband met werkzaamheden Ommoordse Busbaan tijdelijk verlegd via Max Planckplaats – Lorentzweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg.
14-10-197848Tijdelijk verlegd via President Rooseveltweg – John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg – Max Planckplaats.
16-10-197835Weer via normale route John Mottweg – Presidenst Wilsonweg – Lorentzweg – Max Planckplaats – Ommoordse Busbaan – G.B. Shawplaats – Björnsonweg – President Roosveltweg – Martin Luther Kingweg – Keizershof.
16-10-197837Weer via normale route President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – Max Planckplaats.
16-10-197848Weer via normale route President Rooseveltweg – Kamerlingh Onnesweg – Max Planckplaats.
6-11-197850Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afslag Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) in plaats van via Aveling – Vondelingenweg – Beneluxtunnel.
6-11-197851Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afslag Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) in plaats van via Aveling – Vondelingenweg – Beneluxtunnel.
6-11-197857Routewijziging: Aveling – Vondelingenweg – Botlekweg in plaats van via Digna Johannaweg.
6-11-197874Routewijziging richting Pernis: Aveling – Rijksweg A15 – afrit Pernis – Vondelingenweg in plaats rechtstreeks Aveling –Vondelingenweg.
31-12-197834Verlegd: in Capelle aan den IJssel richting oostgaarde via Duikerlaan – Couwenhoekseweg – Keerkring – Westerlengte (datum onzeker).
1-1-197932Routewijziging richting Overschie: Maaskade o.z. – De Ruyterstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via Prins Alexanderstraat. (Routewijziging i.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug, als gevolg waarvan deze straat geheel zal moeten verdwijnen.) (datum onzeker)
1-1-197945Routewijziging: richting Centraal Station via viaduct Rozenlaan – Gordelweg – Bergsingel w.z. in plaats van via Rodenrijselaan – Berkelselaan. (datum onzeker)
1-1-197956Routewijziging: Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef in plaats van via Amsterdamlaan. (datum onzeker)
1-1-197968Eindpuntstandplaats Rondoplein n.z. verplaatst naar z.z.; routewijziging richting Heijplaat: Courzandseweg – Turbiniastraat – Rondoplein in plaats van via Letostraat. (datum onzeker)
12-3-197935Routewijziging: Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Ommoordseweg in plaats van via Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Lorentzweg – President Wilsonweg – John Mottweg. (Ommoordse Busbaan buiten dienst gesteld om ruim baan te verschaffen aan de metrobouwers.)
12-3-197937Routewijziging: President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof) in plaats van via Björnsonweg – G.B. Shawplaats – Ommoordse Busbaan – Max Planckplaats. (Ommoordse Busbaan buiten dienst gesteld om ruim baan te verschaffen aan de metrobouwers.)
12-3-197948Routewijziging: President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (nieuwe standplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Routewijziging i.v.m. aanleg metro/sneltramlijn.)
2-4-197931Opgeheven.
2-4-197948Tijdelijk verlegd via Oudedijk – ‘s-Gravenweg – Burgemeester Oudlaan – ‘s-Gravenwetering – Kralingse Zoom (terug: Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan – ‘s-Gravenweg).
24-4-197934In verband met werkzaamheden tramsporen Oostzeedijk richting Capelle tijdelijk verlegd via Oostzeedijk – Willem Ruslaan – Oostmaaslaan – Honingerdijk.
24-4-197948In verband met werkzaamheden tramsporen Oostzeedijk richting Station Lombardijen tijdelijk verlegd via Willem Ruyslaan – Oostmaaslaan – Honingerdijk.
1-5-197945In verband met werkzaamheden vanaf 9 uur richting Kleiweg tijdelijk verlegd via Bergsingel – Gordelweg – Schieplein – G.K. Van Hogendorpweg – Kleiweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken).
23-5-197934Richting Capelle weer via normale route rechtstreeks Oostzeedijk – Honingerdijk.
23-5-197934In verband met. werkzaamheden tramsporen Oostzeedijk richting Dijkzigt tijdelijk verlegd via Honingerdijk – Oostmaaslaan – Willem Ruyslaan – Oostzeedijk.
23-5-197948Richting Station Lombardijen weer via normale route Willem Ruyslaan – Oostzeedijk – Honingerdijk.
23-5-197948In verband met werkzaamheden tramsporen Oostzeedijk richting Ommoord tijdelijk verlegd via Honingerdijk – Oostmaaslaan – Willem Ruyslaan.
7-7-197934Richting Dijkzigt weer via normale route rechtstreeks Honingerdijk – Oostzeedijk.
7-7-197948Richting Ommoord weer via normale route Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan.
17-9-197960Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 14-09-1979!)
27-9-197766Weer via normale route Persoonshaven – Nassauhaven – Roentgenstraat.  (Deze omlegging had ongeveer anderhalf jaar geduurd, geen aanvangsdatum bekend).
1-1-198069Routewijziging (facultatief): Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg in plaats van direct Vondelingenweg. (Beperkte dienst: uitsluitend van maandag t/m vrijdag en slechts enkele ritten; verder dus direct Vondelingenweg.)
31-3-198030Ingesteld: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze) – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – Capelseweg – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Evenaar – keren Evenaar bij Capelseweg – Evenaar – Prins Alexanderlaan – keren bij Prins Alexanderplein (Station Alexander) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Capelseweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze). (Rijdt als ringlijn; alleen bij Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Hunze) wordt standpunt genomen en wordt gereden door een bus van de firma Milot; eerste buslijn naar de nieuwe wijken Oosterflank en Zevenkamp aan de oostroand van de stad)
2-4-198057Routewijziging: Aveling – Rijksweg A15 – Botlektunnel – Botlekweg in plaats van via Botlekweg – Botlekbrug.
11-4-198032I.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug vanaf 22 uur tijdelijk ingekort: Overschie – Station Blaak.
11-4-198049I.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug vanaf 22 uur tijdelijk ingekort: Sint Clara Ziekenhuis/Station Zuid – Stieltjesplein.
14-4-198032Weer via normale route naar Noordereiland.
14-4-198049Weer via normale route naar Centraal Station.
18-4-198032I.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug vanaf 22 uur tijdelijk ingekort: Overschie – Station Blaak.
18-4-198049I.v.m. aanleg nieuwe Willemsbrug vanaf 22 uur tijdelijk ingekort: Sint Clara Ziekenhuis/Station Zuid – Stieltjesplein.
21-4-198032Weer via normale route naar Noordereiland.
21-4-198049Weer via normale route naar Centraal Station.
19-5-198072Ingesteld: Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard) – Palmentuin – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg) – noordelijke ontsluitingsweg – Rhijnauwensingel – Beverwaard (Rhijnauwensingel bij Schinnenbaan). (Ontsluiting van nieuwe wijk Beverwaard, gelegen tussen Rijksweg A16 en Bolnes (gemeente Ridderkerk).)
24-5-198030M.i.v. deze datum wordt gereden met eigen bussen.
27-5-198052Routewijziging: Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel in plaats van via Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan. (Routewijziging via wijk Holy Noord.)
1-6-198050Wijziging lijnvoering Z.W.N. Spijkenisse-Schiedam (Emmaplein)
1-6-198051Wijziging Z.W.N. lijnvoering Spijkenisse-Vlaardingen Centrum.
15-9-198046M.i.v. deze datum worden allen ritten verlengd van Boergoensevliet naar Schulpplein.
15-9-198078Routewijziging: Speerreep – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Lange Meth – Kouwenaardseweg in plaats van via Botreep – Bovensim – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg. (Routewijziging via nieuwe Hoogvlietse wijk Boomgaardshoek.)
24-12-198035Routewijziging: rechtstreeks Jasonweg – Abeelweg in plaats van via Jasonweg – Adrianalaan – Meidoornsingel o.z. (terug w.z.).
1-1-198140Routewijziging: Overschieseweg – Matlingeweg – Vlaardingweg – Strickledeweg in plaats van rechtstreeks Overschieseweg – Strickledeweg; routewijziging v.w.b. ritten op werkdagen tot 18.00 uur: Overschieseweg – Matlingeweg – Vlaardingweg in plaats van rechstreeks Overschieseweg – Vlaardingweg.
1-1-198139Routewijziging: richting Station Noord direct via Rochussenstraat in plaats van via Wytemaweg – Zimmermanweg.
1-1-198169Routewijziging: op zondagen tussen ca. 9.00 en 13.30 uur wordt weer normale route gereden via Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg in plaats van direct Waalhaven z.z. – Smirnoffweg. (datum onzeker)
1-2-198159Routewijziging: Stationsplein – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein.
2-2-198138Route ingekort: Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*Station Schiedam/Rotterdam-West per 01-06-1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
2-2-198140Routewijziging: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Emmaplein in plaats van via Singel. (Singel afgesloten voor doorgaand verkeer.)
2-2-198150Route ingekort: Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-45 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg –  Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Routewijziging Schiedam i.v.m. afsluiten Singel voor doorgaand verkeer, als gevolg waarvan ook het eindpunt aan het Emmaplein moet verdwijnen.)
2-2-198152Routewijziging: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest in plaats van via Singel – Emmaplein. (Routewijziging Schiedam i.v.m. afsluiten Singel voor doorgaand verkeer.)
2-2-198153Route ingekort tot traject Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag).
2-2-198154Route grotendeels gewijzigd: Schiedam De Gorzen (Havendijk tussen Poortugaalsestraat en Lekstraat) – Havendijk – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat (terug: Nieuw Maasstraat – Poortugaalsestraat – Havendijk) – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan n.z. (terug z.z.) – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – P.J. Troelstralaan – Rembrandtlaan – Rubensplein – Rubenslaan – Schiedam West (Rubensplein vóór Julianalaan).
9-2-198134Routewijziging: IJsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat in plaats van rechtstreeks IJsseldijk – Nijverheidstraat. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren wèl rechtstreeks IJsseldijk – Nijverheidstraat.)
13-4-1981SportGedurende de paasvakantie worden er in 5 Rotterdamse sporthallen sport- en spelinstuiven georganiseerd voor de jeugd tussen de 12 en de 18 jaar. In verband hiermeer rijden er tussen deze sporthallen van 13.00 tot 17.00 uur gratis bussen. 
18-4-1981SportHet gratis vervoer tussen de 5 sporthallen is beeïndigd. 
31-5-198146Verlengd vanaf Schulpplein naar remise Waalhaven.
31-5-198150Opgeheven (vernummerd in lijnen 80 en 81).
31-5-198151Opgeheven (vernummerd in lijn 82).
31-5-198155Als gezamenlijke Z.W.N./R.E.T.-lijn opgeheven; exploitatie nu uitsluitend door Z.W.N.
31-5-198157Opgeheven; vernummerd in lijn 87.
31-5-198165Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal (z.z.) – Hofhoek – F. v.d. Poest Clementlaan – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardseweg – Dorpsdijk – Zwaluwenlaan – Tijsjesdijk – Rijsdijk – Rivierweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon (P&R-terrein) – Stationsstraat – Zwaardijk – Werkersdijk – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metrostation Poortugaal z.z.. (Exploitatie als ringlijn.)
31-5-198180Ingesteld (ex-lijn 50): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
31-5-198181Ingesteld (ex-lijn 50): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – brug over Nieuwehaven – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam* (Stationsplein). (*: Station Schiedam/Rotterdam-West m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Schiedam. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
31-5-198182Ingesteld (ex-lijn 51): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Beneluxplein (terug: Beneluxplein – afrit Hoogvliet – Vondelingenweg – Aveling) – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Cronjéstraat – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. als onderdeel van lijn Spijkenisse – Vlaardingen. Op bovengenoemd traject geldt het R.E.T.-tarief.)
31-5-198187Ingesteld (ex-lijn 57): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Kinheim – Sprong – Aveling (terug: Aveling – Overhage – Middenbaan – Kinheim) – Rijksweg A15 – Botlektunnel – Rijksweg A15 – Botlekweg – Welplaatweg – keren op terrein Nieuwe Matex – Welplaatweg – Botlekweg – Prof. Gerbrandyweg – Torontostraat – Botlek (Werf Verolme). (Deze lijn wordt geëxploiteerd door Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
15-6-198177Routewijziging: Groene Hilledijk – Bree (secundair) – Breeplein – Randweg o.z. (terug w.z.) – Beijerlandselaan in plaats van rechtstreeks Groene Hilledijk – Beijerlandselaan. (Routewijziging om verkeerstechnische redenen.)
1-7-198132Routewijziging: Prins Hendrikkade – Brugweg – nieuwe Willemsbrug – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Van der Takstraat – Willemsbrug. (Nieuwe Willemsbrug vervangt de uit 1878 daterende oude Willemsbrug.)
1-7-198149Routewijziging: Verlengde Willemsbrug – nieuwe Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug in plaats van via oude Willemsbrug  – Van der Takstraat. (Nieuwe Willemsbrug vervangt de uit 1878 daterende oude Willemsbrug.)
2-7-198135Route verlengd: Ommoord (President Wilsonweg bij Varenpad) – John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg – President Wilsonweg (terug: direct President Rooseveltweg) enz. (Verlenging ter bediening bejaardencentrum Varenhof.)
2-7-198138Route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Horvàthweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Schiedam (Emmaplein). (Beperkte dienst: om en om wordt naar/van Station Schiedam/Rotterdam-West resp. Schiedam (Emmaplein) gereden.)
2-7-198145Route verlengd: Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan*) – Van Aerssenlaan – Bentincklaan –  Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Weena (terug: Weena – Diergaardetunnel – Bentincklaan – doorsteek Bentincklaan – eindpuntstandplaats). (*eindpuntstandplaats bij het pleintje, gelegen tussen Bentincklaan en Statensingel. Verlenging i.v.m. wegvallen directe verbinding tussen diergaarde en Centraal Station na wijziging tramlijn 3. )
2-7-198149Eind-/beginhalte Stationsplein verplaatst.
2-7-198168M.i.v. deze datum vervalt het facultatief bediende trajectdeel Rondoplein – Inrichting Heijplaat.
1-8-198133Aan het einde van de maand wordt het aantal doorgaande ritten naar Luchthaven Rotterdam uitgebreid, dit i.v.m. het wegvallen van de KLM busdiensten eerder dit jaar.
25-8-198139I.v.m. afsluiting Diergaardetunnel tijdelijk verlegd via Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk – Heemraadssingel. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
14-9-198130Eindpuntstandplaats Zevenkamp verplaatst naar Oosterflank (Evenaar bij Capelseweg); route blijft verder ongewijzigd. Rijdt nu dus als ringlijn Oosterflank – Zevenkamp – Oosterflank.
14-9-198146Eindpuntstandplaats Remise Waalhaven verplaatst naar Schulpplein; richting Heemraadsplein wordt gereden via Remise Waalhaven.
21-9-198176Tijdelijk verlegd via Groene Zoom – Dreef – Groene Hilledijk – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
12-10-198187Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 09-10-1981!)
26-10-198153Routewijziging: Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein in plaats van via Burg. van Haarenlaan. (Herstel van verbinding stadscentrum Schiedam met wijken Groenoord en Kethel.)
17-11-198146I.v.m. afsluiting Schulpweg tussen Kromme Zandweg en Waalstraat tijdelijk ingekort: vanaf Heemraadsplein normale route tot Boergoensevliet bij Kromme Zandweg – Kromme Zandweg – Melchertstraat – tijdelijke eind-/beginhalte bij eindpunt tramlijn 2 (terug: Kromme Zandweg – Boergoensevliet enz.). (Deze inkorting duurde ongeveer 4 weken.)
27-11-198139I.v.m. afsluiting Rochussenstraat bij Claes de Vrieselaan vanaf 22 uur tijdelijk verlegd via Heemraadssingel – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat.
27-11-198146I.v.m. afsluiting Rochussenstraat bij Claes de Vrieselaan vanaf 22 uur tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Heemraadssingel (terug: Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan) – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat.
30-11-198139Normale route hersteld via Heemraadssingel – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel).
30-11-198146Weer via normale route Mathenesserlaan – Heemraadssingel – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Schonebergerweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan).
17-12-198130Routewijziging: Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg in plaats van via Hoofdweg – Capelseweg; tevens wordt richting Zevenkamp niet meer via Prins Alexanderplein (Station Alexander) gereden. (Routewijziging via Ommoord. Prins Alexanderplein bij Station Alexander vervalt i.v.m. aanleg metro/sneltrramlijn. Later wordt iets verderop een nieuw plein aangelegd met deze naam.)
1-1-198240Routewijziging: Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg in plaats van via Vlaardingweg. (werkdagen tot 18:00 uur). Op werkdagen na 18:00 uur en za-zo via Overschieseweg – Matlingeweg – Vlaardingweg – Strickledeweg (datum onzeker).
11-1-198232I.v.m. afsluiting onderdoorgang Maaskade bij Van der Takstraat richting Overschie tijdelijk verlegd via Meeuwenstraat – Prins Hendrikkade – Brugweg. (Einddatum onzeker).
25-1-198237Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof tijdelijk verplaatst naar Lorentzweg bij Debijeweg; als gevolg hiervan routewijziging richting Centraal Station via Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg – President Wilsonweg. (Tijdelijke wijziging i.v.m. plaatsen noodwinkels na grote brand in winkelcentrum Binnenhof.)
25-1-198248Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof tijdelijk verplaatst naar Lorentzweg bij Debijeweg; routewijziging richting Station Lombardijen  via Lorentzweg – Debijeweg – John Mottweg. (Tijdelijke wijziging i.v.m. plaatsen noodwinkels na grote brand in winkelcentrum Binnenhof.)
26-2-198232I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug vanaf 21 uur tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Willemsbrug.
26-2-198234I.v.m. Afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug vanaf 21 uur tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Maasboulevard – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Blaak.
26-2-198239I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Maasboulevard – Jan Kuitenbrug – tijdelijk eindpunt Oude Hoofdplein  bij Oudehaven).
26-2-198249I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Willemsbrug.
1-3-198232Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
1-3-198234Normale route hersteld rechtstreeks Churchillpein – Blaak.
1-3-198239Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Geldersekade – Station Blaak (terug: Blaak).
1-3-198249Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
10-3-198274I.v.m. afsluiting Ring tussen Murraystraat en Pastoriedijk tijdelijk verlegd via Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Deijffelbroekseweg – Uiterdijk – Pernisse Hoofd – Burg. Van Esstraat – Pastoriedijk – Bakkersoordseweg. (Einddatum onzeker).
15-3-198241Routewijziging: Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – P.C. Hooftplein in plaats van via Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk. (Routewijziging i.v.m. vernieuwing Mathenesserbrug.)
23-3-198240I.v.m. werkzaamheden kruising Overschiese Dorpsstraat/Rotterdamse Rijweg tijdelijk verlegd via De Lugt – Parallelstraat – De Lugt – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Spaarnestraat – Mijestraat – Overschieseweg.
31-3-198240Omleidingsroute gewijzigd: nu via bestaande route – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – bestaande route. (Einddatum onzeker).
5-4-198233De naar de luchthaven doorrijdende diensten I.v.m. tijdelijke afsluiting van Achterdijk tijdelijk verlegd via Parallelstraat o.z. – Rijksweg 13 secundair – Doenkade – Vliegveld. (Einddatum onzeker).
19-4-198254I.v.m. asfalteringswerkzaamheden tijdelijk verlegd via bestaande route – Westerkade – Nieuwe Haven – bestaande route. (Deze omleiding duurde ongeveer 10 dagen.)
Aansluitend op vorige mutatie:: tijdelijk verlegd via bestaande route – Poortugaalsestraat – Havendijk – Willem de Zwijgerlaan – bestaande route. (Einddatum onzeker.)
10-5-198234Route ingekort: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom (terug: Kralingse Zoom – Busstation) – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg (terug: Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom) enz.
10-5-198246Routewijziging: Zimmermanweg – Wytemaweg – Mathenesserlaan – Rochussenstraat in plaats van via Zimmermanweg – keren bij hoofdingang Dijkzigt Ziekenhuis – Zimmermanweg.
10-5-198248Routewijziging: Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom in plaats van direct Kralingse Zoom. (Bij metrostation Kralingse Zoom is een vrij omvangrijk busstation ingericht voor stads- en streekbussen (Westnederland).)
23-5-198280Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet: Aveling – Sprong – Kinheim in plaats van via Overhage – Middenbaan.
23-5-198281Routewijziging (facultatief): Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk. (Beperkte dienst: deze route wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
23-5-198282Routewijziging richting Spijkenisse: Aveling – Sprong – Kinheim in plaats van via Overhage – Middenbaan; tevens wordt m.i.v. deze datum de dienst van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag gestaakt. 
31-5-198230Route verlengd: Zevenkampse Ring – Zevenkampse Ring – keren bij Aar – Zevenkampse Ring – Zevenkampe Ring – keren bij Schalmei in plaats van Zevenkampse Ring – keren bij Hunze – Zevenkampse Ring. (Routewijziging om een nieuw gebouwd deel van Zevenkamp te bedienen.)
31-5-198245Dienst beperkt v.w.b. trajectdeel Diergaarde Blijdorp – Centraal Station; m.i.v. deze datum niet meer tijdens de avonduren, dan uitsluitend trajectdeel Centraal Station – Kleiweg.
5-6-198232I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug vanaf 21 uur tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Willemsbrug.
5-6-198234I.v.m. Afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug vanaf 21 uur tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Maasboulevard – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Blaak.
5-6-198239I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Maasboulevard – Jan Kuitenbrug – tijdelijk eindpunt Oude Hoofdplein  bij Oudehaven).
5-6-198249I.v.m. afsluiting kruising Blaak/Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Boompjes – Willemsbrug.
7-6-198232Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
7-6-198234Normale route hersteld rechtstreeks Churchillpein – Blaak.
7-6-198239Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Geldersekade – Station Blaak (terug: Blaak).
7-6-198249Normale route hersteld via Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
5-7-198272Route verlengd: Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Eckartstraat – Ter Wormstraat – Cannenburchstraat – Beverwaard (Vliekplein).
28-7-198248Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof hersteld; richting  Station Lombardijen wordt weer gereden rechtstreeks Lorentzweg – President Wilsonweg.
6-8-198244Tijdelijke lijn ingesteld i.v.m. stremming tramverkeer via Mathenesserbrug vanaf 21 uur; Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – Huygenstraat – Spartastraat (exacte route niet bekend).
9-8-198236I.v.m. werkzaamheden Jonker Fransstraat tussen Admiraal de Ruyterweg en Crooswijksekade richting Alexanderpolder tijdelijk verlegd via Pompenburg – Goudsesingel – Vondelweg – Warande.
9-8-198237I.v.m. werkzaamheden Jonker Fransstraat tussen Admiraal de Ruyterweg en Crooswijksekade richting Alexanderpolder tijdelijk verlegd via Pompenburg – Goudsesingel – Vondelweg – Warande.
9-8-198238I.v.m. werkzaamheden Jonker Fransstraat tussen Admiraal de Ruyterweg en Crooswijksekade tijdelijk verlegd via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordplein (terug: Noordplein – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein) – Noorderbrug – Linker Rottekade.
9-8-198244Opgeheven.
23-8-198230Routewijziging: Zevenkampse Ring – keren bij Sporthal – Zevenkampse Ring in plaats van via Zevenkampse Ring – keren bij Aar – Zevenkampse Ring. (wederom verlegd via nieuw deel Zevenkamp)
28-8-198237Eindpuntstandplaats Lorentzweg bij winkelcentrum Binnenhof hersteld; richting Centraal Station wordt weer gereden rechtstreeks Lorentzweg – President Wilsonweg.
1-9-198266I.v.m. asfalteringswerken Lange Hilleweg tijdelijk verlegd via Strevelsweg – Sandelingplein – Groene Hilledijk – Hillevliet – Polderaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken.)
13-9-198238Tijdelijk ingekort tot Noordplein met pendeldienst Crooswijk – Noordplein (via Zaagmolenkade – Zaagmolenbrug).
20-9-198239Gecombineerd met lijn 46: Station Noord z.z. – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (secundair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z.) – keren Burg. ’s-Jacobplein (Ziekenhuis Dijkzigt) – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein –Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg (primair) – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – keren Schulpplein – Schulpweg – Remise Waalhaven.
20-9-198245Route verlengd: Kleiweg – Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek); tevens vervalt trajectdeel Diergaarde Blijdorp – Centraal Station, daar de diergaarde opnieuw bediend wordt door tramlijn 3.
20-9-198246Opgeheven (gecombineerd met lijn 39 tot nieuwe lijn 39).
20-9-198254I.v.m. afsluiting Nieuwe Haven bij Schoolstraat tijdelijk verlegd via bestaande route – Willemskade – NIeuwe Haven – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – bestaande route. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 dagen.)
20-9-198268Routewijziging: Wolphaertsbocht – Doklaan – Wolphaertsbocht in plaats van via Grondherenstraat – Rietdijk (terug: Rietdijk – Frans Bekkerstraat – Grondherendijk).
20-9-198272Routewijziging: Beverwaardseweg – noodstraat – Schinnenbaan in plaats van via Rhijnauwensingel; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 75; dus nu diensten Metrostation Zuidplein – Groenenhagen als lijn 75 en vandaar als lijn 72 naar Beverwaard en omgekeerd.
20-9-198275Routewijziging: rechtstreeks Dwarsdijk – Groene Tuin in plaats van via Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 72; dus nu diensten Metrostation Zuidplein – Groenenhagen als lijn 75 en vandaar als lijn 72 naar Beverwaard en omgekeerd.
20-9-198276Route verlengd; Nieuwenoord – Akkeroord – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Groenenhagen (Palmentuin bij Herenwaard); tevens verkorte ritten verlengd: Doklaan* – Doklaan – Rietdijk enz.; route wijziging richting Doklaan: direct Rietdijk in plaats van via Grondherendijk – Grondherenstraat.  (*:  eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven.)
21-9-198235I.v.m. asfalteringwerken Molenlaan tijdelijk verlegd via Molenlaan – Van Van Beethovenlaan – Beethovensingel – Molenlaan – Grindweg – Argonautenweg (terug: Argonautenweg – Burg. Le Fèvre de Montignylaan – burg. F.H. Van Kempensingel – Van Beethovensingel). (Deze omleiding duurde ongeveer 7 weken.)
21-9-198235I.v.m. afsluiting gedeelte Abeelweg tijdelijk verlegd via Jasonweg – Ringdijk – Adrianalaan – Meidoornsingel – Abeelweg. (Einddatum onzeker).
4-10-198248I.v.m. herbestratingswerken vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Prinsenlaan – Koningslaan – Duikerstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden.)
23-10-198272Routewijziging richting Groenenhagen: Vliekplein – Beesdestraat – weg langs geluidswal Rijksweg A16 – Beverwaardseweg in plaats van via Cannenburchstraat – Ter Wormstraat – Eckartstraat – Schinnenbaan – noodstraat.
25-10-198272/75Routewijziging: gecombineerde dienstuitvoering verder geïntensiveerd, als lijn 75 wordt gereden Metrostation Zuidplein – Groenenhagen, vanaf Groenenhagen tot Beverwaard als lijn 72 tot Beverwaard (Vliekplein), vanaf hier als lijn 75 via Vliekplein – Beesdestraat – weg langs geluidswal – Beverwaardseweg – Beneden Rijweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Palmentuin – Herenwaard – normale route lijn 75 naar Metrostation Zuidplein.
1-11-198233Route verlengd: Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade (terug: Zestienhovensekade – onderdoorgang Rijksweg 13 in het verlengde van de Zestienhovensekade – Parallelstraat w.z.) – Achterdijk – Vliegveldweg – Noorderlaan – Overschie (Noorderlaan; terug: Noorderlaan – Achterdijk). (Beperkte dienst: vanaf Noorderlaan wordt facultatief doorgereden via Achterdijk – Vliegveldweg naar Rotterdam Airport (zie 01-08-1964).)
1-11-198234De diensten worden gecombineerd met die van lijn 36, d.w.z. dat een bus van lijn 34, komende van Capelle aan den IJssel, bij Metrostation Kralingse Zoom als lijn 36 naar Alexanderpolder Het Lage Land doorrijdt en omgekeerd.
1-11-198236Route ingekort: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg (terug: ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom) – Boszoom – Prinsenlaan enz.
1-11-198238Route ingekort: Prof. Kamerling Onneslaan – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein).
1-11-198240Routewijziging: rechtstreeks Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge in plaats van via Burg. Bosstraat – Parallelstraat o.z.
1-11-198259Route verlengd: Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – Bilderdijkstraat (terug: Bilderdijkstraat – Huygensstraat – Spartastraat) – Spaanseweg – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein enz.
5-11-198249Routewijziging richting Station Zuid resp. St. Clara Ziekenhuis: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven in plaats van via Steven Hoogendijkstraat.
5-11-198266Routeverlenging, volledige route is nu: Pendrecht (Ossenisseweg bij Hontenissestraat) – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Slinge (terug Slinge – Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Persoonshaven – Persoonsdam – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat – Vuurplaat – Feijenoord (De Peperklip).
19-11-198278I.v.m. wegaanleg richting Zalmplaat tijdelijk verlegd via Bovensim – Zetangel – Trommel – Visgard (tijdelijk eindpunt) (terug: Werplijn – Zetangel – Bovensim).
27-11-198238Normale route hersteld naar Crooswijk, nog via Noorderbrug en verder via bestaande route.
3-12-198236Richting Alexanderpolder normale route hersteld via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande. (datum onzeker)
3-12-198237Richting Ommoord normale route hersteld via Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Vondelweg – Warande. (datum onzeker).
3-12-198238Normale route hersteld via Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade. Pendeldienst Noordplein – Crooswijk weer vervallen.
17-12-198231Ingesteld speciale lijn tijdens koopavonden; Metro Kralingsezoom-Boszoom-Hoofdweg en via route lijn 37 naar Ommoord (Binnenhof). Rijdt tussen ca. 18 en 21.30 uur.
24-12-198231Opgeheven.
15-1-198352I.v.m. afsluiting kruising Burg. Knappertlaan/Aleidastraat tijdelijk verlegd: rechtstreeks Nieuwe Haven – Nieuwe Damlaan.
15-1-198353I.v.m. afsluiting kruising Burg. Knappertlaan/Aleidastraat tijdelijk verlegd via Nieuwe Haven – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan.
15-1-198359I.v.m. afsluiting kruising burg. Knappertlaan/Aleidastraat tijdelijk verlegd via Nieuwe Haven – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan.
15-1-198380I.v.m. afsluiting kruising Burg. Knappertlaan/Aleidastraat tijdelijk verlegd via Nieuwe Haven – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan.
15-1-198381I.v.m. afsluiting kruising Burg. Knappertlaan/Aleidastraat tijdelijk verlegd via Nieuwe Haven – Vlaardingerdijk – Rembrandtlaan – Rubensplein – Burg. Knappertlaan.
17-1-198352Normale route hersteld via NIeuwe Haven – Burg. Knappertlaan -Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan.
17-1-198353Normale route hersteld rechtstreeks Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan.
17-1-198359Normale route hersteld rechtstreeks Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan.
17-1-198380Normale route hersteld rechtstreeks Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan.
17-1-198381Normale route hersteld rechtstreeks Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan.
24-1-198358Ingesteld: Station Schiedam/Rotterdam-West* (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam Woudhoek (Scheepvaartweg bij Buis). (Verbinding met nieuwe wijk Woudhoek, gelegen ten noorden van Groenoord. *: Station Schiedam/Rotterdam-West is m.i.v. 1 juni 1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
25-1-198353I.v.m. afsluiting kruising Vivaldilaan/Eduard van Beinunlaan tijdelijk verlegd via Churchillweg – Zwaluwlaan. (Einddatum onzeker).
18-2-198344Tijdelijke lijn ingesteld i.v.m. stremming tramverkeer via Mathenesserbrug vanaf 21 uur; Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – Huygenstraat – Spartastraat; enkele late ritten reden door naar de Koemarkt (Schiedam) (exacte route niet bekend).
21-2-198344Opgeheven.
8-3-198359Routeverlenging, volledige route is nu: Westkousdijk bij Schiemond – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Grote Visserijstraat – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Nicolaas Beetsstraat – Spartastraat – Huygensstraat – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Oranjebrug – Nieuwe Haven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Station N.S. Vlaardingen-Centrum; tevens verkorte ritten op trajectgedeelte Westkousdijk – Spangen (Spartastraat) – Westkousdijk; komende van Westkousdijk wordt gereden via P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat; richting Westkousdijk wordt gereden via Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein enz. Deze verlenging geschiedt i.v.m. stremming tramlijn 6 op trajectgedeelte Spanjaardstraat – Spangen als gevolg van metrobouw Schiedamseweg.
14-3-198378Route grotendeels gewijzigd: Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg) – Horsweg – Kruisnetlaan – Speerreep – Botreep – Bovensim – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Lange Meth – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sprong -Tijmweg – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Hoogvliet Zalmplaat; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 79!)
14-3-198379Ingesteld: Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg) – Horsweg – Steurweg – Baarsweg – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Herikweg – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Lange Meth – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Aveling – Bovensim – Botreep – Speerreep – Kruisnetlaan – Horsweg – Hoogvliet Zalmplaat (Horsweg). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 78!)
24-3-198332I.v.m. bestratingswerken op deel Mathenesserlaan tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan) – Westblaak (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden.)
16-5-198348I.v.m werkzaamheden richting Ommoord tijdelijk verlegd via Abraham van Rijckevorselweg – keren Honingerdijk bij eindpunt tram lijn 1 – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom. (Deze omleiding duurde tot 7/8/1983).
29-5-198380Routewijziging (facultatief): Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk. (Beperkte dienst: deze route wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
29-5-198381Routewijziging (van maandag t/m vrijdag tijdens de avonduren, zaterdag en zondag): rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk in plaats van via Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk.
29-5-198382ZWN/RET-dienst Hekelingen – Spijkenisse – Metro Hoogvliet – Beneluxtunnel – Station Vlaardingen-Oost – Vlaardingen Centrum.
Van ma-za tijdens avonduren en zo vervalt trajectgedeelte Metro Hoogvliet – Vlaardingen Centrum.
30-5-198330Route ingekort tot traject Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal); tevens routewijziging richting Station Alexander: Zevenkampse Ring – hulpweg – Victor E. van Vrieslandstraat – Zevenkampse Ring in plaats van via Zevenkampse Ring – keren bij Schalmei – Zevenkampse Ring. (wederom verlegd via nieuw del Zevenkamp)
30-5-198334Route verlengd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg – Evenaar – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Boszoom – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom enz.
30-5-198335Route verlengd: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – Ommoordseweg enz. (Verlenging naar nieuwe wijk Zevenkamp.)
30-5-198336Opgeheven.
30-5-198337Opgeheven.
30-5-198348Routewijziging: John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg in plaats van via John Mottweg – President Rooseveltweg – Lorentzweg.
30-5-198352Vermoedelijk is m.i.v. deze datum deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
30-5-198353Vermoedelijk m.i.v. deze datum is deze lijn ondergebracht in garage Kleiweg in plaats van garage Sluisjesdijk.
30-5-198399Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom – Boszoom – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd met een minibus. Beperkte dienst: rijdt niet tijdens de avonduren.)
11-6-198335I.v.m. spoorvernieuwing Kleiweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Straatweg – Statenlaan – Kleiweg. 
11-6-198340I.v.m. spoorvernieuwing Kleiweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Straatweg – Statenlaan – Kleiweg.
11-6-198360Vervangende lijn i.v.m. spoorvernieuwing op Kleiweg in inkorting tramlijn 6 wordt vanaf 19 uur ingesteld: pendeldienst tussen remise Hillegersberg en Kleiweg (via Statenlaan).
13-6-198335ale route hersteld rechtstreeks Straatweg – Kleiweg.
13-6-198340Normale route hersteld rechtstreeks Straatweg – Kleiweg.
13-6-198360Vervangende lijn opgeheven.
4-7-198349M.i.v. deze datum worden allen ritten verlengd van Station Zuid naar St. Routeverlenging, volledige route is nu: Centraal Station (Stationsplein, middenplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Nieuwe Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Station N.S. Rotterdam-Zuid – Stadionweg – Olympiaweg – Buitendijk – Sint Clara Ziekenhuis. Tot nu toe werd trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Zuid – Sint Clara Ziekenhuis alleen tijdens bezoekuren van dit ziekenhuis bereden.
6-7-198335i.v.m wegwerkzaamheden tijdelijk verlegd via Abeelweg – Argonautenweg – Achillesstraat – Minervalaan.
23-7-198335Normale route hersteld via Abeelweg – Jasonweg – Minosstraat – Achillesstraat – Minervalaan.
7-8-198331Ingesteld tijdelijke lijn: Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Jericholaan – Kralingse Plaslaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (busstation). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Kralingse Zoom. Ingesteld i.v.m. heraanleg tramsporen Oudedijk en ’s-Gravenweg, als gevolg waaraan buslijn 48 niet meer via Kralinge rijdt en na de werkzaamheden daar niet zal terugkeren.)
7-8-198348Routewijziging: Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug: Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk (bij eindpuntlus tramlijn 1) – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein in plaats van via Honingerdijk – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – ’s-Gravenweg. (Routewijzging i.v.m. aanleg tramsporen op Oudedijk en ’s-Gravenweg t.b.v verlening lijnen 7 en 9. Er wordt een tijdelijk ringlijn 31 ingesteld.)
29-8-198354I.v.m. werkzaamheden Rotterdamsedijk/Koemarkt tijdelijk verlegd via Boerhaavelaan – Swammerdamsingel – Marconiweg – Korte Singelstraat – Broersvest – Koemarkt. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
12-9-198356I.v.m. afsluiting Schiedamseweg tussen 2e Van Leyden Gaelstraat en Verploeg Chasséplein tijdelijk verlegd via Schiedamseweg – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
12-9-198359I.v.m. afsluiting Schiedamseweg tussen 2e Van Leyden Gaelstraat en Verploegh Chasséplein tijdelijk verlegd via Schiedamseweg – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
12-1-198382I.v.m. afsluiting Schiedamseweg tussen 2e Van Leyden Gaelstraat en Verploegh Chasséplein tijdelijk verlegd via Schiedamseweg – Schiedamsedijk – Julianasingel – Binnensingel – Verploegh Chasséplein.
12-9-198399Route ingekort tot traject Metrostation Kralingse Zoom – Geriatisch Kliniek Veenweg.
3-10-198348Routewijziging: Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van via Bredenoord – Vegelinsoord – Nieuwenoord – Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin.
3-10-198349Route verlengd: Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Groenenhagen (Herenwaard). (Route verlengd naar winkelcentrum Keizerswaard en daarmee herstel van directe busverbinding Centraal Station – Groot-IJsselmonde.)
3-10-198371Ingesteld: Bedrijventerrein Lombardijen (Berkenwoudestraat) – Pascalweg – Molenvliet – Beukendaal – Groenezoom – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
3-10-198372Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koniginneweg – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard – Groenenhagen (Herenwaard bij Palmentuin).
3-10-198375Routewijziging: Zuiderhagen – Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Zuiderhagen – Groene Tuin; tevens m.i.v. deze datum exploitatieve koppeling aan lijn 72 vervallen.
3-10-198376Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.
4-10-198336I.v.m. herbestratingswerken vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Prinsenlaan – Koningslaan – Duikerstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden.)
13-10-198335I.v.m. werkzaamheden richting Ommoord tijdelijk verlegd via Argonautenweg – Burg. Le Fèvre de Montignylaan – Burg. F.H. Van Kempensingel – Molenlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 maanden).
14-10-19835614/10/1983: Normale route hersteld via Schiedamseweg.
14-10-198359Normale route hersteld via Schiedamseweg.
14-10-198382Normale route hersteld via Schiedamseweg.
31-10-198331Opgeheven (tramlijnen 7 en 9 verlengd naar Burg. Oudlaan).
9-1-198476Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan wederom van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur.
16-1-198452I.v.m. afsluiting Vivaldilaan tijdelijk rechtstreeks Vivaldilaan – Mozartlaan.
16-1-198458I.v.m werkzaamheden Vivaldilaan tijdelijk verlegd via Laan van Bol’Es – Van Beethovenplein – Peter van Anrooylaan – Vivaldilaan. (Einddatum onzeker).
25-1-198452I.v.m. afsluiting kruising Vivaldilaan/Eduard van Beinumlaan tijdelijk verlegd via Churchillweg – Mozartlaan. (Einddatum onzeker).
13-2-198448I.v.m. herbestraten Aesopusviaduct tijdelijk eindpunt Spinozaweg (normaliter halte lijn 70 r. Zuidplein). (Einddatum onzeker).
6-3-198469Tijdelijk verlegd via Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Reeweg – Vondelingenweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden.)
19-3-198440Route ingekort: Overschieseweg – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeeckstraat – De Gheynstraat – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Graveland (’s-Gravelandseweg bij Ringersstraat). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland wordt uitsluitend bereden op werkdagen tot 18.00 uur.))
2-4-198434I.v.m werkzaamheden Meeuwensingel tijdelijk verlegd via Ketensedijk – Slotlaan – Paulus Potterlaan – Reigerlaan – Kerklaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 10 weken.)
21-4-198430Opgeheven.
24-4-19847824/4/1984: i.v.. afsluiting Speerreep tussen Kruisnetlaan en Botreep tijdelijk verlegd via Kruisnetlaan – Dobber – Botreep v.v. (Einddatum onzeker).
24-4-19847924/4/1984: i.v.. afsluiting Speerreep tussen Kruisnetlaan en Botreep tijdelijk verlegd via Kruisnetlaan – Dobber – Botreep v.v. (Einddatum onzeker).
21-5-198470I.v.m. werkzaamheden Guido Gezelleweg tijdelijk verlegd via Spinozaweg – Pascalweg – Catullusweg. (Einddatum onzeker).
4-6-198435I.v.m. werkzaamheden Zevenkampse Ring tijdelijk ingekort tot Zevenkampse Ring bij Tjonger (nabij Shell-tankstation).
4-6-198474Routewijziging (facultatief): Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg – Kouwenaardsweg – Metrostation Hoogvliet. (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
29-6-198439I.v.m. werkzaamheden noord-zuidbuis Maastunnel vanaf 19 uur richting Charlois tijdelijk verlegd via Rochussenstraat – Westblaak – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Maashaven o.z. – Brielselaan – Maastunnelplein.
2-7-198439Richting Charlois Normale route hersteld via Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein.
23-7-198440Routewijziging: Overschiese Kleiweg – Terletweg – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade in plaats van rechtstreeks Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade. (Routewijziging a.g.v. langdurige afsluiting deel Zestienhovensekade.)
11-8-198477Routewijziging (facultatief): Putselaan – Maashaven o.z. – Hillelaan in plaats van via Pretorialaan. (Beperkte dienst: rout via Maashaven o.z. uitsuitend op woensdag en zaterdag tot ca. 18.00 uur i.v.m. weekmarkt Pretorialaan bij Afrikaanderplein.)
13-8-198466I.v.m. werkzaamheden richting Feijenoord vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Slaghekstraat – Westvarkenoordseweg – Varkenoordsebocht. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
16-8-198466Richting Feijenoord tijdelijk verlegd rechtstreeks Ossenisseweg – Krabbendijkestraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
24-8-198466Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198468Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198469Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198470Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198471Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198472Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198475Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
24-8-198476Alle busstandplaatsen op het Zuidplein zijn verplaatst naar de zuidzijde.
27-8-198433Alle diensten verlengd naar Rotterdam Airport, dus geen diensten Centraal Station – Overschie (Noorderlaan) meer.
27-8-198434Routewijzigingen: Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar in plaats van via Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg; richting Capelle a/d IJssel via Metrostation Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg in plaats van via Kralingse Zoom.
27-8-198441Opgeheven (gecombineerd met lijn 45).
27-8-198442Ingesteld: Westzeedijk (Schiemond) – Westzeedijk – Hudsonplein – Hudsonstraat – Schippersstraat – Grote Visserijstraat – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Grote Visserijstraat – Schippersstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Westzeedijk (Schiemond). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen aan de Westzeedijk (Schiemond). Lijn ingesteld i.v.m. tijdelijk wegvallen trajectdeel Schiedamseweg – Spangen van tramlijn 6 a.g.v. Metrobouw Schiedamseweg en Marconiplein.)
27-8-198444Ingesteld: Crooswijk (Paradijslaan vóór Rusthoflaan) – Paradijslaan – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena (terug: direct Weena) – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade (bij Craandijkstraat; terug: Aelbrechtskade – Craandijkstraat – Allard Piersonstraat – Beukelsweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. Dienst als versterking voor buslijn 38, waarvan de frequentie is verminderd.)
27-8-198445Route verlengd (facultatief): Overschie (Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat) – Rotterdamse Rijweg – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Schuttevaerweg – Graafstroomstraat – Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Bilderdijkstraat – Spaanseweg – Horvathweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Beukelsweg – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk – Weena enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Overschie – Centraal Station wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 13. 00 uur. Buiten deze uren wordt uitsluitend trajectdeel Centraal Station – Sint Franciscus Gasthuis bereden.)
27-8-198452Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan –Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan Bol’Es – Eduard van Beinumlaan – Vivaldilaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – Brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard). 
27-8-198459Route ingekort tot traject Marconiplein* – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein). (Route ingekort i.v.m. samenwerking Westnederland en coördinatie met lijnen 125 en 126 van Westnederland. *: eindpunt bij toekomstig Metrostation aldaar.)
3-9-198478I.v.m werkzaamheden Parelvissersstraat/Oudelandseweg lijn 78 tijdelijk verlegd via Aveling – Oudelandseweg – Troubadourlaan – Fideliolaan; lijn 79 via Troubadourlaan – Oudelandeweg – Aveling – Oude Wal. (Deze omleiding duurde ongeveer 9 weken.)
3-9-198479I.v.m werkzaamheden Parelvissersstraat/Oudelandseweg lijn 78 tijdelijk verlegd via Aveling – Oudelandseweg – Troubadourlaan – Fideliolaan; lijn 79 via Troubadourlaan – Oudelandeweg – Aveling – Oude Wal. (Deze omleiding duurde ongeveer 9 weken.)
1-10-198478I.v.m. afsluiting Speerreep tussen Kruisnetlaan en Botreep tijdelijk verlegd via Kruisnetlaan – Dobber – Botreep v.v. (Einddatum onzeker).
1-10-198479I.v.m. afsluiting Speerreep tussen Kruisnetlaan en Botreep tijdelijk verlegd via Kruisnetlaan – Dobber – Botreep v.v. (Einddatum onzeker).
8-10-198448Vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Hendrick Staetsweg – Koningslaan – Prinsenlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
22-10-198466I.v.m. afsluiting deel Burghsluissingel richting Feijenoord tijdelijk verlegd via Krabbendijkestraat – Ellewoutsdijkstraat – Ossenisseweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken.)
24-10-198476I.v.m. werkzaamheden Vegelinsoord vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Herenoord – Bredenoord – Reyerdijk – Nieuwenoord – Akkeroord. (Deze omleiding duurde ongeveer 8 weken.)
29-10-198453/58M.i.v. deze datum rijden de lijnen 55 en 58 gecombineerd met globale route als volgt: Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag) – Woudhoek. (Combinatie i.v.m. verkeersdrukte in centrum Schiedam, als gevolg waarvan vertragingen op beide lijnen doorwerken.)
3-11-198466Eindpuntstandplaats Ossenisseweg verplaatst naar Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg; route verder ongewijzigd.
3-12-198434Routewijziging: richting Station Alexander via Abram van Rijckevorselweg (resp. Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg) – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom in plaats van rechtstreeks Abram van Rijckevorselweg – Kralingsezoom resp. direct Kralingse Zoom.
5-11-198440I.v.m. afsluiten deel Kleiweg vanaf  9 uur tijdelijk verlegd via Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – G.K. Van Hogendorpweg – Van Limburg Stirumplein – Overschiese Kleiweg.
5-11-198445I.v.m. afsluiten deel Kleiweg vanaf 9 uur tijdelijk verlegd via Kleiweg – Dwarskleiweg – Overschiese Kleiweg – G.K. Van Hogendorpweg – Schieplein – Gordelweg – Rozenlaanviaduct – Rozenlaan – Akkerwindestraat – Kleiweg – eindpunt bij RET-complex.
5-11-198466I.v.m. werkzaamheden Varkenoordsebrug richting Feijenoord tijdelijk verlegd via Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosespoorstraat – Oranjeboomstraat – keren bij Persoonshaven (station Zuid) – Oranjeboomstraat – Rosespoorstraat – Persoonshaven. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken.)
9-11-198440Vanaf 16 uur Normale route hersteld via Kleiweg – Dwars Kleiweg – Overschiese Kleiweg.
9-11-198445Vanaf 16 uur Normale route hersteld via Kleiweg – Akkerwindestraat (terug: Begoniastraat) – Rozenlaan – Rozenlaanviaduct.
10-11-198435I.v.m. werkzaamheden kruising Straatweg/Kleiweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Straatweg – Ceintuurbaan – Elektroweg – Bergpolderplein – Kleiweg.
10-11-198440I.v.m. werkzaamheden kruising Straatweg/Kleiweg vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Straatweg – Elektroweg – Bergpolderplein – Kleiweg.
12-11-198435Normale route hersteld rechtstreeks Straatweg – Kleiweg.
12-11-198440Normale route hersteld rechtstreeks Straatweg – Kleiweg.
26-11-198469I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Korperweg richting Zuidplein tijdelijk verlegd via Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg. (Einddatum onzeker).
14-12-198469Vanaf 16 uur richting Zuidplein Normale route hersteld via Anthony Fokkerstraat – Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg.
17-12-198433I.v.m. reconstructie Stationsplein tijdelijk eindpunt Conradstraat (bij Groothandelsgebouw). (Dit eindpunt werd tot medio 1985 gebruikt.)
17-12-198445I.v.m. reconstructie Stationsplein tijdelijk eindpunt Conradstraat (bij Groothandelsgebouw). (Dit eindpunt werd tot medio 1985 gebruikt.)
17-12-198449I.v.m. reconstructie Stationsplein tijdelijk eindpunt Conradstraat (bij Groothandelsgebouw). (Dit eindpunt werd tot medio 1985 gebruikt.)
1-1-198554Route verlengd: Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Schiedam (Hoofdstraat bij Dirk Durrerstraat).
7-1-198553/58Weer afzonderlijke exploitatie lijnen 53 en 58.
11-2-198539Tijdens avonduren verlegd via Heemraadssingel – Mathenesserlaan – ‘s-Gravendijkwal – Rochussenstraat.
15-2-198539Tijdens avonduren Normale route hersteld via Heemraadssingel – Rochussenstraat (terug: Rochussenstraat – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Heemraadssingel).
4-3-198535Tijdelijk verlegd via Wilgenlei – Meidoornsingel – Wilgenplaslaan – Donkersingel – Wilgenlei. (Einddatum onbekend).
4-3-198539I.v.m. werkzaamheden kruispunt Heemraadssingel/Nieuwe Binnenweg Tijdelijk verlegd via Heemraadssingel – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat.
25-3-198545Routewijziging: rechtstreeks Industrieweg – Schuttevaerweg in plaats van via Giessenweg – Graafstroomstraat.
9-4-198530Ingesteld tijdelijke lijn: Station Noord (standplaats zijde Bergweg) – Bergweg – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burg. F.H. van Kempensingel o.z. – Hillegersberg (Burg. F.H. van Kempensingel o.z. bij Molenlaan; terug: Burg. F.H. van Kempensingel o.z. – Molenlaan –  Burg. F.H. van Kempensingel w.z.) (Tijdelijk ingesteld i.v.m. stremming tramlijn 4 tussen Station Noord  en Hillegersberg (Molenlaan).
12-4-198539I.v.m. werkzaamheden op en rond Nieuwe Binnenweg Tijdelijk verlegd via Heemraadssingel – Mathenesserlaan – Aelbrechtskade – Rochussenstraat.
28-4-198580Routewijziging, volledige route is nu: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk – Burg. Knappertlaan – Nieuwe Haven – Oranjebrug – Oranjestraat – Gerrit Verboonstraat – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Station Schiedam/Rotterdam-West; tijdens de avonduren en op zondag rijdt deze Z.W.N./R.E.T.-lijn via Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk in plaats van rechtstreeks Beneluxtunnel – Vlaardingerdijk.
28-4-198581M.i.v. deze datum volledige Z.W.N.-lijn en gewijzigd in stadslijn Spijkenisse.
28-4-198582Routewijziging, volledige route is nu: Hoogvliet (Aveling bij Sprong) – Aveling – Rijksweg A15 – Beneluxplein – Beneluxweg – Beneluxtunnel – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Station N.S. Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oude Haven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Vlaardingen Centrum (Achter het Veerplein); deze Z.W.N./R.E.T.-lijn rijdt niet tijdens de avonduren en op zondag.
28-4-1985STDDe stadiondiensten Zuidplein-Marathonweg vervallen. Op het traject naar het stadion wordt alleen nog gereden op de route metrostation Rijnhaven-Olympiaweg.
19-5-198540Bediening trajectgedeelte Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland vervallen. Dit zal voortaan door lijn 53 geschieden.
20-5-198534I.v.m. rioleringswerken Tijdelijk verlegd via Ketensedijk – Slotlaan – Paulus Potterlaan – Reigerlaan – Kerklaan. (Deze omleiding duurde ongeveer een week).
1-6-198542Opgeheven; lijn 6 teruggelegd naar Spangen.
28-6-198533I.v.m. bestratingswerken kruispunt Statenweg/Stadhoudersweg Tijdelijk verlegd via Statenweg – Stadhoudersweg – Bergselaan – Schieweg – Gordelweg (terug: Gordelweg – Nobelstraat – Stadhoudersweg – Schieweg – Walenburgerweg – Statenweg).
28-6-198539I.v.m. bestratingswerken kruising Statenweg/Stadhoudersweg vanaf 19 uur richting Waalhaven Tijdelijk verlegd via Bergselaan – Schieweg – Walenburgerweg – Bentincklaan.
1-7-198533Normale route hersteld rechtstreeks Statenweg – Gordelweg.
1-7-198539Richting Waalhaven Normale route hersteld via Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg – Bentincklaan.
3-7-198535Vanaf 16 uur richting Station Noord Normale route hersteld via Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – President Rooseveltweg.
5-7-198535Vanaf 16 uur richting Station Noord Normale route hersteld via Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Mottweg – President Rooseveltweg.
10-7-198530Opgeheven (trajectdeel tramlijn 4 tussen Station Noord en Hillegersberg (Molenlaan) hersteld.
24-7-1985JeugdlandVanuit Zevenkamp, Ommoord en Overschie rijden er ter gelegenheid van het kinderfestijn Jeugdland bussen naar Ahoy, Zuiderparkweg.
29-7-198533Weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
29-7-198545Tijdens avonduren, zami en zo weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
29-7-198549Weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
15-8-1985JeugdlandSpeciale busdiensten naar Jeugdland, Ahoy, Zuiderparkweg opgeheven.
26-8-198534Tijdelijk verlegd via Abraham van Rijckevorselweg – keren bij eindpunt lijn 3 – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom.
26-8-198548Tijdelijk verlegd via Abraham van Rijckevorselweg – keren bij eindpunt tramlijn 3 – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom.
26-8-198569Richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Anthony Fokkerstraat – Albert Plesmanweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 10 weken).
5-9-198552Route ingekort: Kethel (Kaag) – Zwaluwlaan – Mozartlaan – Vivaldilaan enz. (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend vna maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur.)
5-9-198553Route verlengd: Zwaluwlaan bij Kaag – Zwaluwlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard); tevens routewijziging: Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan in plaats van rechtstreeks Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan.
5-9-198558Opgeheven.
9-9-198538I.v.m. spoorvernieuwing Jonker Fransstraat Tijdelijk verlegd via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordplein (terug: Noordplein – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein) – Noorderbrug – Linker Rottekade (omleidingsroute niet helemaal zeker!). (Einddatum onbekend).
9-9-198544I.v.m. spoorvernieuwing Jonker Fransstraat Tijdelijk verlegd via Hofplein – Schiekade – HEer Bokelweg – Noordplein (terug: Noordplein – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein) – Noorderbrug – Linker Rottekade (omleidingsroute niet helemaal zeker!). (Einddatum onbekend).
14-9-198534Normale route hersteld via Abraham van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug: Burg. Oudlaan – keren bij eindpunt tramlijn 3 – Abraham van Rijckevorselweg).
14-9-198548Normale route hersteld via Abraham van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug: Burg. Oudlaan – keren bij eindpunt lijn 3) – Abraham van Rijckevorselweg) – ‘s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom.
21-10-198548Tijdelijk eindpunt eindpunt Debijeweg; komende van Lombardijen Tijdelijk verlegd via John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg; richting Lombardijen via Debijeweg – John Mottweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 8 weken).
28-10-198576I.v.m. asfalteringswerken Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Dordtsestraatweg – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk. (Einddatum onbekend).
1-1-198653Routewijziging: Laan van Bol’Es – Peter van Anrooylaan – Vivaldilaan – Mozartlaan in plaats van via Eduard van Beinumlaan.
10-2-198645Eindpuntstandplaats Blijvenburgstraat voorbij Van Noortwijckstraat verplaatst naar Van Noortwijckstraat bij Blijvenburgstraat.
24-2-198634Routewijziging: Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar – Grote Beer in plaats van Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – keren bij Capelseweg – Evenaar – Grote Beer.
3-3-198640Routeverlenging en routewijziging, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Noord (pleintje ten z.z. van dit station) – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Boezembocht – Veilingbrug – Veilingweg tot Politiebureau – Veilingweg – Veilingbrug – Boezembocht – Gordelweg – Bergwegbrug – Bergweg – Station N.S.  Rotterdam-Noord – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Terletweg – Van der Duyn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Overschieseweg – Schuttevaerweg – Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg n.z. (terug z.z.) – Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg – Overschieseweg – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeeckweg – De Gheynstraat – De Brauwweg – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder (’s-Gravelandseweg bij Ringersstraat; terug ’s-Gravelandseweg – Nieuwpoortweg); het trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Noord – Veilingweg; de route via Vlaardingweg – Industrieweg – Giessenweg – Matlingeweg wordt uitsluitend bereden op maandag t/m vrijdag van ca. 6.00 tot 18.00 uur. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Schuttevaerweg – Matlingeweg – Galateestraat.  Het trajectgedeelte Station N.S. Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Gravenlandsepolder wordt uitsluitend bediend op maandag t/m vrijdag van ca. 6.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van ca. 6.00 tot 12.30 uur.
31-3-198678Routewijziging: Overwolde – Lengweg – Posweg – Baarsweg in plaats van via Endenhout – Overwolde – Aveling – Baarsweg.
31-3-198679Routewijziging: Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde in plaats van via Baarsweg – Aveling – Overwolde.
7-4-198634Tijdelijk verlegd via Abraham van Rijckevorselweg – keren bij eindpunt lijn 3 – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom.
7-4-198648Tijdelijk verlegd via Abraham van Rijckevorselweg – keren bij eindpunt tramlijn 3 – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken).
14-4-198653I.v.m. tijdelijke afsluiting kruising Nieuwe Haven/Nieuwe Damlaan/Vlaardingerdijk Tijdelijk verlegd via Aleidastraat – Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan.

14-4-198656I.v.m. afsluiting deel Schiedamseweg Tijdelijk verlegd via Verploegh Chasséplein – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamsedijk – Hofplaan – brug over Oude Haven. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
14-4-198659I.v.m. afsluiting deel Schiedamseweg Tijdelijk verlegd via Chasséplein – Binnensingel – Julianasingel – Schiedamsedijk – Hoflaan – brug over Oude Haven. (Deze omleiding duurde tot opheffing van de lijn 26/4/1986)
25-4-198639I.v.m. afsluiting Maastunnel vanaf 22 uur tijdelijk gesplitst in trajecten Station Noord – Metrostation Leuvehaven en Metrostation Zuidplein – Waalhaven.
26-4-198644Opgeheven.
26-4-198659Opgeheven.
26-4-198680Route verlengd: Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation).
28-4-198639Weer normale traject.
12-5-198668I.v.m. werkzaamheden Waalhaven o.z. Tijdelijk verlegd via Wolphaertsbocht – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z.
19-5-198640Trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland op werkdagen tot 18.00 uur vervallen.
19-5-198634Routewijziging: Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – keren Bramanteplein – Michelangelostraat – Prinsenlaan – Boszoom in plaats van via Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg; tevens vervallen m.i.v deze datum ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk tijdens avonduren en op zaterdag en zon- en feestdagen . Route nu bediend door verlenging van lijn 99 (minibusdienst).
19-5-198652Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – P.J. Troelstralaan – Burg. Honnerlage Gretelaan – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Pieter van Anrooylaan – Borodinlaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard); tevens m.i.v. weer volledige dienst op alle dagen.
19-5-198653Route ingekort tot traject Station Schiedam/Rotterdam-West – Kethel (Kaag); doch aan andere zijde route verlengd (facultatief): Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – De Gheynstraat – De Brauwweg  – ’s-Gravelandseweg – Bedrijventerrein ’s-Graveland (’s-Gravelandseweg voorbi Algeralstraat; terug: ’s-Gravelandseweg – De Brauwweg – Nieuwpoortweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam/Rotterdam-West – Bedrijventerrein ’s-Graveland wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
19-5-198699Route verlengd met lus: Metrostation Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom. (Beperkte dienst: dit trajectdeel wordt uitsluitend bereden tijdens de avonduren, zaterdag en zondag.)
4-6-198652I.v.m. reconstructie Holysingel Tijdelijk verlegd via Burg. Heusdenslaan – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 maanden).
4-6-198656I.v.m. reconstructie Holysingel Tijdelijk verlegd via Frisolaan – Stadhouderslaan – Stadhoudersweg – Dillenburgsingel. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 maanden).
7-6-198669Vanaf 19 uur Tijdelijk verlegd via Groene Kruisweg – Rijksweg A15 – Slotsedijk – Vondelingenweg.
9-6-198648Tijdelijk verlegd via Hendrick Staetsweg – Koningslaan – Prinsenlaan – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer.
9-6-198669Normale route hersteld via Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg – Reeweg – Vondelingenweg.
19-6-198648Routewijziging: Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan in plaats van rechtstreeks Berlagestraat – Prins Alexanderlaan.
21-6-198652Routewijziging: rechtstreeks Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan in plaats van via P.J. Troelstralaan – Burg. Honnerlage Gretelaan.
21-6-198653Routewijziging: rechtstreeks Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan in plaats van via Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk. (Terug naar route van vóór 5 september 1985.)
21-6-198669Vanaf 19 uur Tijdelijk verlegd via Groene Kruisweg – Rijksweg A15 – Slotsedijk – Vondelingenweg.
23-6-198669Normale route hersteld via Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg – Reeweg – Vondelingenweg.
1-7-198677Route verlengd: Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (Katendrechtsestraat bij Staalstraat). (Route verlengd naar nieuwbouw Katendrecht op voormalige haventerreinen.)
5-7-198648Normale route hersteld via Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat.
12-7-198668Normale route hersteld via Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z.
21-7-1986JeugdlandVanuit Zevenkamp, Ommoord en Overschie rijden er ter gelegenheid van het kinderfestijn Jeugdland bussen naar Ahoy, Zuiderparkweg.
4-8-198633I.v.m. bouw nieuw informatie- en kaartverkoopgebouw tijdelijk eindpunt Conradstraat.
4-8-198645 I.v.m. bouw nieuw informatie- en kaartverkoopkantoor tijdens avonduren, zami en zo tijdelijk eindpunt Conradstraat.
4-8-198649I.v.m. bouw informatie- en kaartverkoopkantoor Stationsplein tijdelijk eindpunt Conradstraat.
9-8-198669I.v.m. werkzaamheden spoorwegovergang Oud Pernisseweg richting Pernis Tijdelijk verlegd via Vondelingenweg – Butaanweg – Bakkeroordseweg – Ring – Vermaetweg – Ring – Burg. Van Esstraat; richting Zuidplein via Burg. Van Esstraat – Oud Pernisseweg – busbaan – Butaanweg – Vondelingenweg.
9-8-1986JeugdlandSpeciale busdiensten naar Jeugdland, Ahoy, Zuiderparkweg opgeheven.
11-8-198669Normale route in beide richtingen hersteld via Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg van Esstraat.
16-8-198674I.v.m. werkzaamheden spoorwegovergang Butaanweg richting Pernis Tijdelijk verlegd via Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – busbaan – Butaanweg; richting Hoogvliet via Burg. Van Esstraat – Ring – Vermaetweg – Ring – Burg. Van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg.
18-8-198630Ingesteld tijdelijke lijn: Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal) – Zevenkampse Ring – Sneltramhalte De Tochten – Tochtenweg – Cole Porterstraat – Victor E. van Vrieslandstraat – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij Sporthal) (Tijdelijk ingesteld  i.v.m. werkzaamheden op President Rooseveltweg als gevolg waarvan lijn 35 tijdelijk naar Station N.S. Rotterdam-Alexander rijdt.)
18-8-198635Tijdelijke routewijziging: als gevolg van werkzaamheden op President Rooseveltweg wordt, komende vanaf Station N.S. Rotterdam-Noord gereden via Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan naar Station N.S. Rotterdam-Alexander. Op de terugweg dezelfde route, doch in omgekeerde volgorde.
18-8-198674Normale route hersteld in beide richtingen via Vondelingenweg – Butaanweg – Bakkeroordseweg – Ring – Vermaetweg – Boonstraat – Cornelis van Dijckstraat.
6-9-198630Opgeheven.
6-9-198635Normale route naar Zevenkamp (sporthal) hersteld.
9-9-198654Route verlengd: Rubensplein – Julianalaan – Schiedam (Julianalaan bij Volkspark). (datum onzeker)
29-9-198678I.v.m. afsluiting Fideliolaan lijn 78 Tijdelijk verlegd via Troubadourlaan – Oudelandseweg – Toscaweg – Toscalaan – Othelloweg; lijn 79 tijdelijk via Toscaweg – Oudelandseweg – Troubadourlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2,5 maand).
29-9-198679I.v.m. afsluiting Fideliolaan lijn 78 Tijdelijk verlegd via Troubadourlaan – Oudelandseweg – Toscaweg – Toscalaan – Othelloweg; lijn 79 tijdelijk via Toscaweg – Oudelandseweg – Troubadourlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2,5 maand).
4-10-198634I.v.m. werkzaamheden IJsselmondselaan alle ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk. (Einddatum onbekend).
4-10-198699I.v.m. werkzaamheden IJsselmondselaan tijdelijk opgeheven. (Einddatum onbekend).

6-10-198671I.v.m. werkzaamheden spoorwegovergang Pascalweg vanaf 9 uur tijdelijk ingekort tot Pascalweg bij Maeterlinckweg.
6-10-198676I.v.m. werkzaanheden spoorwegovergang Pascalweg vanaf 9 uur richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Molgerdijk – IJsselmondse Randweg – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – Molenlvliet tevens pendeldienst Bergambachtstraat – Bergstoep – Wester Hordijk – Hordijkstraat – Kinderdijkstraat – Berkenwoudestraat.
13-10-198671Normale route via Pascalweg naar Berkenwoudestraat hersteld.
13-10-198676Normale route richting Zuidplein hersteld via Molgerdijk – Bergambachtstraat – Bergstoep – Wester Hordijk – Hordijkstraat – Kinderdijkstraat – Bergambachtstraat – Pascalweg.
17-10-198668Tijdelijk verlegd via Wolphaertsbocht – keren bij Doklaan – Wolphaertsbocht – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z.
20-10-198668I.v.m. werkzaamheden waterkering Doklaan Tijdelijk verlegd via Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z.
24-10-198666Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198668Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198669Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198670Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198671Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198672Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198675Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
24-10-198676Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
1-11-198633Weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
1-11-198645Weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
1-11-198649Weer eindpunt Stationsplein i.p.v. Conradstraat.
22-11-198672I.v.m. afsluiting Koninginneweg Tijdelijk verlegd via IJsselmondseplein – Cranendonckeweg – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg – IJsselmondseplein – Adriaan Volkerlaan – Groene Tuin.
24-11-198672Normale route hersteld via IJsselmondseplein – Koninginneweg – Groene Tuin.
4-3-198766Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198768Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198769Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198770Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198771Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198772Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198775Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
4-3-198776Nieuwe standplaatsindeling Zuidplein.
26-3-198766Vanaf 9 uur richting Feijenoord Tijdelijk verlegd: beginpunt Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Ellewoutsdijk – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken).
22-4-198749Richting Groenenhagen vanaf 9 uur Tijdelijk verlegd via Stadionweg – Stadionlaan – Sportlaan – Olympiaweg – draaien bij Sint Clara – Olympiaweg. (Einddatum onbekend).
1-5-198732Routewijziging richting Overschie: Maaskade o.z. – Olivier van Noortstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van via De Ruyterstraat. (datum onzeker)
15-6-198772I.v.m. afsluiten Bree (secundair) richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Sandelngplein – Groene Hilledijk – Randweg – Breeplein.
15-6-198775I.v.m. afsluiten Bree secundair richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Sandelngplein – Groene Hilledijk – Randweg – Breeplein.
25-7-198772Normale route richting Groenenhagen hersteld via Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein.
27-7-1987JeugdlandVanuit Zevenkamp, Ommoord en Overschie rijden er ter gelegenheid van het kinderfestijn Jeugdland bussen naar Ahoy, Zuiderparkweg.
15-8-1987JeugdlandSpeciale busdiensten naar Jeugdland, Ahoy, Zuiderparkweg opgeheven.
16-8-198777 I.v.m. afsluiting Bree (secundair) richting Katendrecht Tijdelijk verlegd via Groene Hilledijk – Dreef – Groene Zoom – Beukendaal – Breeplein. (Einddatum onbekend).
18-8-198772I.v.m. afsluiten Bree (secundair) richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Sandelngplein – Groene Hilledijk – Randweg – Breeplein.  (Einddatum onbekend)
18-8-198775I.v.m. afsluiten Bree secundair richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Sandelngplein – Groene Hilledijk – Randweg – Breeplein. (datum onzeker)
24-8-198770I.v.m. werkzaamheden kruising Spinozaweg/Guido Gezelleweg Tijdelijk verlegd via Spinozaweg – Pascalweg – Catullusweg.
24-8-198778I.v.m. afsluiting Toscaweg lijn 79 Tijdelijk verlegd via Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 maanden).
24-8-198779I.v.m. afsluiting Toscaweg lijn 79 Tijdelijk verlegd via Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 maanden).
29-8-198770Normale route hersteld via Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg.
31-8-198770I.v.m. werkzaamheden kruising Pascalweg/Catullusweg tijdelijk rechtstreeks via Spinozaweg.
31-8-198771I.v.m. werkzaamheden kruising Pascalweg/Catullusweg richting Charlois Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Homerusstraat – Petrarcastraat – Dantestraat – Catullusweg – Spinozaweg – Molenvliet.
31-8-198776I.v.m. werkzaamheden kruising Pascalweg/Catullusweg richting Charlois Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Homerusstraat – Petrarcastraat – Dantestraat – Catullusweg – Spinozaweg – Molenvliet.
23-9-198771I.v.m. werkzaamheden Pascalweg tijdelijk ingekort tot Catullusweg (via Pascalweg – Catullusweg – Spinozaweg). (Deze omleiding duurde ongeveer 9 weken).
23-9-198776I.v.m werkzaamheden Pascalweg richting Charlois Tijdelijk verlegd via Catullusweg – Pascalweg – Molenvliet; richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Catullusweg – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk. (Deze omleiding duurde ongeveer 9 weken).
28-9-198748 I.v.m. spoorvernieuwing Reyerdijk/Huniadijk Tijdelijk verlegd via Reyerdijk – Emelissedijk – Ruimersdijk
2-10-198748I.v.m. afsluiting Prins Alexanderlaan vanaf 19 uur Tijdelijk verlegd via Grote Beer – Hoofdweg – Capelseweg – President Rooseveltweg.
5-10-198748Normale route hersteld via Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg.
5-10-198748Normale route hersteld via Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk – Prinsendijk – Ruimersdijk.
8-10-198768Normale route hersteld via Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven o.z. – Waalhaven z.z.
31-10-198749I.v.m. werkzaamheden Stadionweg bij Station Zuid Tijdelijk verlegd via Persoonshaven – Rosespoorstraat – Rosestraat – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg
31-10-198766I.v.m. werkzaamheden Stadionweg bij Station Zuid Tijdelijk verlegd via Beijerlandselaan 0- 2e Rosestraat – Rosestraat – Rosespoorstraat – Persoonshaven.
2-11-198749I.v.m. afsluiting Persoonshaven bij Oranjeboomstraat Tijdelijk verlegd via Persoonshaven – Schietloodstraat – Oranjeboomstraat; Normale route hersteld via Stadionweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
2-11-198766Normale route hersteld via Beijerlandselaan – Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg en Tijdelijk verlegd via Oranjeboomstraat – Schietloodstraat – Persoonshaven. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
18-11-198769I.v.m. herbestrating Van Weerden Poelmanweg tijdelijk rechtstreeks Anthony Fokkerstraat – Albert Plesmanweg. (Einddatum onbekend).
1-1-198839Routewijziging: richting Remise Waalhaven via Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadssingel w.z. in plaats van direct Heemraadsssingel w.z.; richting Station Noord via Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z. in plaats van rechtstreeks Mathenesserlaan – Heemraadssingel w.z. (Routewijziging richting Remise Waalhaven i.v.m. afsluiten Heemraadssingel w.z. tussen Mathenesserlaan en Nieuwe Binnenweg voor doorgaand verkeer.)
7-1-198870Normale route hersteld via Spinozaweg – Guido Gezelleweg en tijdelijk via Pascalweg – Spinozaweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
11-1-198868Routewijziging: Doklaan – Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Dokhavenkade – Sluisjesdijk – Doklaan in plaats van direct Doklaan. (Routewijziging i.v.m. nieuwbouw langs voormalige Dokhaven.)
18-1-198866Routewijziging richting Pendrecht: Persoonsdam z.z. in plaats van n.z. (Persoonsdam n.z. wordt aan het verkeer onttrokken i.v.m. woningbouw.)
1-2-198845I.v.m. afsluiting Spaansweg Tijdelijk verlegd via Horvàthweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Tjalklaan – Giessenweg. (Deze omleiding duurde ongeveer een week).
14-3-198877Routewijziging richting Carnissebuurt: Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk in plaats van via Tolhuislaan.
14-3-198876I.v.m. werkzaamheden kruispunt Bergambachtstraat/Bergstoep Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Dordtsestraatweg – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk.
21-3-198877Routewijziging: richting Katendrecht wordt gereden via Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk in plaats van via Katendrechtse Lagedijk – Tolhuislaan – Brede Hilledijk.
25-3-198835I.v.m. werkzaamheden Prinses Irenebrug vanaf 22 uur tijdelijk in twee delen gesplitst: Station Noord – Molenlaan en Station Noord – Bosdreef – Terbregseweg Ommoord – Zevenkamp.
25-3-198876Normale route hersteld via Pascalweg – Berkenwoudestraat – Kinderdijkstraat – Hordijkstraat – Wester Hordijk – Bergstoep – Bergambachtstraat – Molgerdijk.
28-3-198835Weer normale traject Station Noord – Zevenkamp.
11-4-198878I.v.m. werkzaamheden Tijmweg Tijdelijk verlegd via Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg v.v. (Einddatum onbekend).
11-4-198879I.v.m. werkzaamheden Tijmweg Tijdelijk verlegd via Max Havelaarweg – Korianderstraat – Tijmweg v.v. (Einddatum onbekend).
18-4-198849I.v.m. werkzaamheden Olympiaweg richting Centraal Station Tijdelijk verlegd via Klein Nieuwland – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – Smeetslandseweg – Olympiaweg. (Einddatum onbekend).
18-4-198866I.v.m. afsluiting Roentgenstraat vanaf 9 uur Tijdelijk verlegd via Oranjeboomstraat – Steven Hoogendijkstraat – Rosestraat.
18-4-198870I.v.m. afsluiting Olympiaweg richting Sint Clara Tijdelijk verlegd via Grote Kreek – Peitkreek – Smeetslandseweg – Sint Clara. (Einddatum onbekend).
22-4-198866Normale route hersteld via Roentgenstraat.
25-4-198856I.v.m. werkzaamheden Van Hogendorplaan richting Vlaardingen-West Tijdelijk verlegd via Kethelweg – Boterbloemstraat – Meidoornstraat – Magnoliastraat – Sneeuwbalstraat – speciale doorgang – Rotterdamseweg – Plein 1940 – Schiedamsedijk – Station Vlaardingen-Oost (terug: tot Van Hogendorplaan – ventweg – doorgang naar Van Linden van den Heuvelsingel). (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden).
3-5-198868Tijdelijk verlegd via Waalhaven z.z. – Albert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg – – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Albert Plesmanweg – Reeweg – Waalhavenweg.
3-5-198869Tijdelijk verlegd via Waalhaven z.z. – Albert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg.
5-5-198868Normale route hersteld rechtstreeks Waalhaven z.z. – Waalhavenweg.
5-5-198869Normale route hersteld rechtstreeks via Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg.
16-5-198878lijn 78 tijdelijk rechtstreeks Othelloweg – Laningweg; lijn 79 tijdelijk rechtstreeks Toscalaan – Fideliolaan. (Einddatum onbekend).
16-5-198879lijn 78 tijdelijk rechtstreeks Othelloweg – Laningweg; lijn 79 tijdelijk rechtstreeks Toscalaan – Fideliolaan. (Einddatum onbekend).
23-5-198840Het op werkdagen tot 18.00 uur bediende trajectdeel Bedrijventerrein Veilingweg – Station Noord wordt voortaan nog uitsluitend op verzoek gereden. In de richting Bedrijventerrein kunnen passagiers dit aan de chauffeur verzoeken, doch in omgekeerde richting dienen zij dit te doen door de Centrale Post Noord te bellen (Belbus-systeem).
23-5-198845Routewijziging: P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg in plaas van via Bilderdijkstraat.
27-5-198868Tijdelijk verlegd via Waalhavenweg – Bunschotenweg – A. Den Toomweg – Directeur de Gelderstraat – Neptunusstraat – Courzandseweg.
29-5-198868Normale route hersteld rechtstreeks via Waalhavenweg – Courzandseweg.
6-6-198848I.v.m. afsluiting Reyerdijk tussen Kreekhuizenlaan en Huniadijk Tijdelijk verlegd via Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Huniadijk – Reyerdijk – Emelissedijk – Ruimersdijk. (Einddatum onbekend).
7-6-198848I.v.m. afsluiting Grote Hagen Tijdelijk verlegd via Kreileroord – Groeninx van Zoelenlaan – Groene Tuin. (Einddatum onbekend).
7-6-198872I.v.m. afsluiting Grote Hagen Tijdelijk verlegd via Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard. (Einddatum onbekend).
7-6-198875I.v.m. afsluiting Grote Hagen Tijdelijk verlegd via Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard. (Einddatum onbekend).
13-6-198871I.v.m. werkzaamheden Goereesestraat Tijdelijk verlegd via Markerstraat – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein. (Einddatum onbekend).
13-6-198876I.v.m. werkzaamheden Goereesestraat Tijdelijk verlegd via Markerstraat – Goereesestraat – Zuidenwijdsestraat – Metrostation Zuidplein. (Einddatum onbekend).
27-6-198845Als 1/2/1988 met tussen van 6 tot 18 uur pendeldienst op traject Van Nelleweg – Schuttevaerweg – Industrieweg – Bornissestraat – Industrieweg – Schuttevaerweg – Van Nelleweg. (Einddatum onbekend).
4-7-198871I.v.m. werkzaamheden kruising Groene Hilledijk/Dordtsestraatweg richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Groene Hilledijk – Vinkenbaan – Vaanweg – Zuiderparkweg.
4-7-198876I.v.m. werkzaamheden kruising Groene Hilledijk/Dordtsestraatweg richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Groene Hilledijk – Vinkenbaan – Vaanweg – Zuiderparkweg.
6-7-1988JeugdlandVanuit Zevenkamp, Ommoord en Overschie rijden er ter gelegenheid van het kinderfestijn Jeugdland bussen naar Ahoy, Zuiderparkweg.
8-7-198868I.v.m. werkzaamheden Waalhaven z.z. Vanaf 19 uur Tijdelijk verlegd via Waalhaven z.z. – Albert Plesmanweg – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Geyssendorferweg – Waalhaven z.z.
8-7-198869I.v.m. werkzaamheden Waalhaven z.z. Richting Pernis Tijdelijk verlegd via Korperweg – Albert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg.
11-7-198868Normale route hersteld rechtstreeks via Waalhaven z.z.
11-7-198869Richting Pernis Normale route hersteld via Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerstraat. 
11-7-198871Normale route hersteld via Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg.
11-7-198876Normale route hersteld via Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg.
22-8-198874I.v.m. werkzaamheden Boonstraat Tijdelijk verlegd via Burg. Van Esstraat – Ring – Vermaetweg – Ring.
29-8-198874Normale route hersteld via Burg. Van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Ring. (Datum onzeker).
29-7-1988JeugdlandSpeciale busdiensten naar Jeugdland, Ahoy, Zuiderparkweg opgeheven.
9-9-198835I.v.m. 20-jarig bestaan van buurthuis 110 Morgen vanaf 12 uur Tijdelijk verlegd via Achillesstraat – Argonautenweg.
12-9-198835Normale route hersteld via Achillesstraat – Minervalaan – Junolaan – Argonautenweg.
12-9-198838Eindpuntstandplaats Paradijslaan bij Rusthoflaan verplaatst naar Boezemlaan; als gevolg hiervan routewijziging richting Crooswijk (Boezemlaan) via Rusthoflaan – Boezemlaan; richting Station Schiedam/Rotterdam-West via Boezemlaan – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan enz.
17-10-198874I.v.m. werkzaamheden Overwolde op werkdagen overdag Tijdelijk verlegd via Aveling – Holwinde – Endenhout.
17-10-198878I.v.m. werkzaamheden Overwolde op werkdagen overdag Tijdelijk verlegd via Aveling – Holwinde – Aveling v.v.
17-10-198879I.v.m. werkzaamheden Overwolde op werkdagen overdag Tijdelijk verlegd via Aveling – Holwinde – Aveling v.v.
21-10-198874Op werkdagen overdag Normale route hersteld via Aveling – Overwolde – Endenhout.
21-10-198878Op werkdagen overdag Normale route hersteld via Aveling – Overwolde – Endenhout v.v.
21-10-198879Op werkdagen overdag Normale route hersteld via Aveling – Overwolde – Endenhout v.v.
22-10-198849I.v.m. wijziging tramsporen Churchillplein vanaf 22 uur Tijdelijk verlegd via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – keren bij Schilderstraat – Schiedamsedijk – Churchillplein – Blaak (terug: Blaak – Churchillplein – Westblaak – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein).
24-10-198849In beide richtingen Normale route hersteld via Coolsingel – Churchillplein – Blaak.
24-10-198874I.v.m. werkzaamheden Boonstraat Tijdelijk verlegd via Burg. Van Esstraat – Ring – Vermaetweg – Ring.
31-10-198874Normale route hersteld via Burg. Van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Ring. (Datum onzeker).
7-11-198871Richting Lombardijen I.v.m. werkzaamheden Groene Zoom Tijdelijk verlegd via Groene Hilledijk – Dreef – Groene Zoom. (Einddatum onbekend).
7-11-198876I.v.m. werkzaamheden Groene Zoom richting Groenenhagen Tijdelijk verlegd via Groene Hilledijk – Dreef – Groene Zoom. (Einddatum onbekend).
9-11-198876I.v.m. afsluiting Hordijkstraat Tijdelijk verlegd: rechtstreeks Pascalweg – Wester Hordijk (terug: Wester Hordijk – Hordijkstraat – Pascalweg – keren Berkenwoudestraat – Pascalweg). (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
9-12-198852I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Westhavenkade Tijdelijk verlegd via Parallelweg – spoorwegovergang – Deltaweg – Deltaplein. (Einddatum onbekend).
1-1-198939Routewijziging: Rochussenstraat – Zimmermanweg – Wytemaweg – Rochussenstraat in plaats van keren Burg. ’s-Jacobplein. (datum onzeker)
1-1-198980Exploitatie volledig door Z.W.N. (Als Z.W.N.-lijn per 04-11-2002 opgeheven.)
1-1-198982Exploitatie volledig door Z.W.N. (Als Z.W.N.-lijn per 04-11-2002 opgeheven.)
1-1-198999Route ingekort tot ringlijn Metrostation Kralings Zoom – Kralingseveer – Metrostation Kralingseveer. (I.v.m. sluiten van Geriatische Kliniek Veenweg.) (datum onzeker)
24-1-198977I.v.m. rioleringswerken Carnisselaan richting Katendrecht Tijdelijk verlegd via Lepelaarsingel – Katendrechtse Lagedijk – Robbenoord – Wolphaertsbocht – Zandblokstraat – Katendrechtse Lagedijk – Gruttostraat. (Einddatum onbekend).
1-2-198971Opgeheven.
1-2-198976Op deze lijn worden m.i.v. deze datum gelede bussen ingezet. Deze bussen rijden gehele basisdienst, t.w. op maandag t/m donderdag tot ca. 17.30 uur, op vrijdag tot ca. 21.30 uur (koopavond) en op zaterdag tot ca. 17.30 uur. Op andere tijden en dagen wordt met normale Standaardbussen gereden. Halverwege de jaren 90 doen bovengenoemde gelede bussen ook regelmatig dienst op lijnen 49, 66 en 70.
27-2-198976Tijdelijk verlegd via Pascalweg – Dordtsestraatweg – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
13-3-198953Routewijziging v.w.b. diensten naar/van Bedrijventerrein ’s-Graveland: Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – Sandvikstraat – ’s-Gravelandseweg in plaats van via Jan van Riebeekweg – De Gheynstraat De Brauwweg (terug: De Brauwweg – Nieuwpoortweg).
13-3-198948I.v.m. werkzaamheden Kreekhuizenlaan richting Lombardijen Tijdelijk verlegd via Reyerdijk – Grote Kreek – Sluiskreek – Smeetslandseweg – Spinozaweg. (Einddatum onbekend).
13-3-198970I.v.m. werkzaamheden Kreekhuizenlaan richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Grote Kreek – Sluiskreek – Smeetslandseweg – Spinozaweg. (Einddatum onbekend).
20-3-198968Tijdelijk verlegd rechtstreeks via Doklaan – Waalhaven o.z.
22-3-198968Normale route hersteld via Doklaan – Charloise Hoofd – Bonn en Meeswerf – Doklaan – Waalhaven o.z.
28-3-198976 I.v.m. afsluiting kruising Utenhagestraat/Carnisselaan Tijdelijk verlegd via Carnissesingel – Lepelaarsingel – keren bij Gruttostraat – Lepelaarsingel – Wielewaalstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
28-3-198977: I.v.m. rioleringswerken Carnisselaan richting Katendrecht Tijdelijk verlegd via Lepelaarsingel – Katendrechtse Lagedijk – Robbenoord – Wolphaertsbocht – Zandblokstraat – Katendrechtse Lagedijk – Gruttostraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken).
28-3-198978I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Tijmweg Tijdelijk verlegd via Herikweg – Venkelweg – Aveling v.v. (Einddatum onbekend).
28-3-198979I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Tijmweg Tijdelijk verlegd via Herikweg – Venkelweg – Aveling v.v. (Einddatum onbekend).
3-4-198934I.v.m. afsluiting Ketensedijk en Slotlaan Tijdelijk verlegd via Nijverheidsstraat – Algeraweg – Abraham van Rijckevorselweg – Slotlaan. (Einddatum onbekend).
7-4-198948Vanaf 19 uur verlegd vanaf Reyerdijk – Grote Kreek – Olympiaweg naar Sint Clara Ziekenhuis (eindpunt lijn 70).
7-4-198970I.v.m. werkzaamheden Spinozaweg vanaf 19 uur tijdelijk ingekort tot Spinozaweg vóor Homerusstraat (terug: Spinozaweg – Aesopusviaduct – Spinozaweg) met pendelbusdienst Spinozaweg vóór Homerusstraat – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Olympiaweg – Sint Clara Ziekenhuis – Olympiaweg – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Dordtsestraatweg – Pascalweg – Catullusweg – Spinozaweg – Spinozaweg vóór Homerusstraat.
10-4-198948Normale route naar Station Lombardijen hersteld.
10-4-198970Weer via normale route naar Sint Clara Ziekenhuis.
17-4-198970I.v.m. afsluiting Spinozaweg tussen Aristotellesstraat en Pythagorasweg richting Zuidplein Tijdelijk verlegd via Spinozaweg – Aristotellesstraat – Molenvliet – Spinozaweg – Catullusweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken).
21-4-198934I.v.m. afsluiting Doormanstraat en Aert van Nesstraat Tijdelijk verlegd via IJsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg – Sonarstraat – Radarstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – IJsseldijk – Nijverheidstraat.
13-5-198934Normale route hersteld via IJsseldijk – Poolvosweg – Admiraal Helfrichweg -Doormanstraat – Aert van Nesstaat – Nijverheidstraat.
5-6-198948Routewijziging: John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg in plaats van via John Mottweg – Debijeweg – Lorentzweg.
5-6-198965Route verlengd: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Bakkersoordseweg – Butaanweg – Vondelingenweg – Rijksweg A15 – Aveling – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langeweg – Groene Kruisweg – Hoefhoek – Metrostation Poortugaal enz.  (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag vervalt route via Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langweg en wordt gereden rechtstreeks Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg. De globale lijnvoering is nu: Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Metrostation Rhoon – Metrostation Poortugaal – Metrostation Hoogvliet – Bedrijventerrein Gadering (facultatief) – Metrostation Hoogvliet – Pernis. Daarnaast diverse verkorte diensten.)
5-6-198969M.i.v. deze datum vervallen de facultatieve ritten als lijn 69/74 i.v.m. opheffing van lijn 74.
5-6-198972/75M.i.v. deze datum wordt ’s avonds vanaf 18.00 uur een gecombineerde dienst gereden: Metrostation Zuidplein – route lijn 72 tot Groene Tuin bij Vruchtentuin – route lijn 75 – Groenenhagen.
5-6-198974Opgeheven.
10-7-1989JeugdlandVanuit Zevenkamp, Ommoord en Overschie rijden er ter gelegenheid van het kinderfestijn Jeugdland bussen naar Ahoy, Zuiderparkweg.
29-7-1989JeugdlandSpeciale busdiensten naar Jeugdland, Ahoy, Zuiderparkweg opgeheven.
17-8-198948I.v.m. bestratingswerken Huniadijk Tijdelijk verlegd via Reyerdijk – Emelissedijk – Ruimersdijk. (Einddatum onbekend).
19-8-198976I.v.m. werkzaamheden hoek Huniadijk/Appeldijk Tijdelijk verlegd via Molgerdijk – Vudijk – Prinsendijk. (Einddatum onbekend).
28-8-198932Route verlengd (facultatief): 2e Hogenbanweg – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Linschotenstraat – Matlingeweg – Galateestraat – Strickledeweg – Bokelweg – Kommiezenlaan – Overschieseweg – Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Beperkte dienst: trajectdeel Overschie – Station Schiedam/Rotterdam-West* wordt uitsluitend bediend op werkdagen tot ca. 18.00 uur. Tijdens avonduren, zaterdag en zondag wordt uitsluitend trajectdeel Noordereiland – Overschie (Van Noortwijckstraat) bereden. Verlenging om Bedrijventerreinen Spaanse Polder en Nieuw-Mathenesse beter te ontsluiten.*Station Schiedam/Rotterdam-West wordt m.i.v. 01-06-1997 herdoopt in Station Schiedam Centrum.)
28-8-198945Route verlengd: Bedrijvenpark Noord-West (Stuttgartstraat nabij Bristolstraat) – Corkstraat – Matlingeweg (terug: Matlingeweg – Vareseweg – Stuttgartstraat) – Vlaardingweg – Industrieweg enz. (Ontsluiting van het Bedrijvenpark Noord-West dat volop in ontwikkeling is. Bediening Bedrijvenpark Noord-West zie 27-08-1984.)
11-9-198975I.v.m. afsluiting Groeninx van Zoelenlaan tussen Akkeroord en Reyerdijk vanaf 7 uur Tijdelijk verlegd via Groene Tuin – Grote Hagen.
11-9-198976I.v.m. Afsluiting Groeninx van Zoelenlaan tussen Akkeroord en Reyerdijk Tijdelijk verlegd via Nieuwenoord – Reyerdijk – Groeninx van Zoelenlaan.
15-9-198975Vanaf 17 uur Normale route hersteld via Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan – Groene Tuin – Grote Hagen.
15-9-198976Vanaf 17 uur  normale route hersteld via Nieuwenoord – Akkeroord – Groeninx van Zoelenlaan.
22-9-198945I.v.m. werkzaamheden Noordsingel Tijdelijk verlegd via Noordsingel – Zomerhofstraat – Vijverhofstraat – Teilingerstraat – Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Bergsingel.
25-9-198945Normale route hersteld rechtstreeks Noordsingel – Bergsingel.
12-11-198945Routewijziging: Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel in plaats van via onderdoorgang Shellgebouw – Couwenburg – onderdoorgang spoorviaduct – Katshoek (terug: Katshoek – Pompenburg).
13-11-198968I.v.m. werkzaamheden Charloise Hoofd tijdelijk rechtstreek verlegd via Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven o.z. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken).
27-11-198938I.v.m. renovatiewerk Kerkhoflaan richting Schiedam tijdelijk verlegd via Rusthoflaan – Paradijslaan – Linker Rottekade. (Geen einddatum bekend).
19-3-199040Routewijziging: rechtstreeks Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade in plaats van via Terletweg – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan.
2-4-199033I.v.m. werkzaamheden Statenweg richting Rotterdam Airport tijdelijk verlegd via Statenweg – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden).
21-5-199031Opgeheven.
21-5-199038I.v.m. afsluiting Spaanseweg richting Crooswijk tijdelijk verlegd via Lorentzlaan – Hogenbanweg – Horvàthweg. Tijdens avonduren wordt gereden via Tjalklaan – Franselaan – Hogenbanweg – Horvàthweg.
21-5-199045Richting Sint Franciscus Gasthuis tijdelijk verlegd via Tjalklaan – Franselaan – Hogenbanweg – Horvàthweg. (Einddatum onbekend).
11-6-199032Routewijziging: rechtstreeks Galateestraat – Kommiezenlaan in plaats van via Strickledeweg –  Bokelweg.
11-6-199038Tijdelijk verlegd: ook overdag via Tjalklaan – Franselaan – Hogenbanweg – Horvàthweg. (Einddatum onbekend).
11-6-199040Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – Industrieweg –Linschotenstraat – Matlingeweg – Galateestraat – Kommiezenlaan – Overschieseweg – Statioin Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens avonduren en op zaterdag, zon- en feestdagen.)
11-6-199041Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade- Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C.Hooftplein – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.)
11-6-199078Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Lengweg – Posweg – Baarsweg – Steurweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Viskaarweg – Bovensim – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Sporngweg – Tijmweg – Herikweg – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg  – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 79!)
11-6-199079Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Herikweg – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Aveling – Speerreep – Kruisnetlaan – Bovensim – Viskaarweg – Kruisnetlaan – Horsweg – Steurweg – Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet; bovengenoemde route wordt in tegengestelde route bereden als lijn 78!)
18-6-199076I.v.m. werkzaamheden Verboomstraat tijdelijk verlegd via Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Boergoensevliet – Arendsweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken).
23-6-199042Ingesteld: Metrostation Voorschoterlaan (Oudedijk) – Oudedijk – Kralingseweg – Prinses Beatrixlaan – Lange Pad – Kralingse Plaslaan – Jericholaan – Oudedijk – Metrostation Voorschoterlaan (Oudedijk). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zondag overdag.)
30-6-199066I.v.m. werkzaamheden Gooilandsingel/Zuiderparkweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Strevelsweg – Zuiderparkweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
30-6-199069I.v.m. werkzaamheden Gooilandsingel/Zuiderparkweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Strevelsweg – Zuiderparkweg.
30-6-199070I.v.m. werkzaamheden Gooilandsingel/Zuiderparkweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Strevelsweg – Zuiderparkweg.
2-7-199065Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal n.z. (Zwaardijk) – Zwaardijk – Groene Kruisweg – Groene Kruisweg – Beatrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Dorpsdijk – Zwaluwenlaan – Tijsjesdijk – Rijsdijk – Rivierweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon (P&R-terrein) – Stationsstraat – Zwaardijk – Metrostation Poortugaal (Zwaardijk) – Zwaardijk – Groene Kruisweg – Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Aveling – Rijksweg A15 – Vondelingenweg – Butaanweg  Bakkersoordseweg – Ring – Vermaetweg – Boonstraat – Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Boonstraat). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag en zondag vervalt route via Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Oppermanstraat – Suikerbakkerstraat – Steenhouwerstraat – Nieuwe Langweg en wordt gereden rechtstreeks Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg. De globale lijnvoering is nu: Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Metrostation Rhoon – Metrostation Poortugaal – Metrostation Hoogvliet – Bedrijventerrein Gadering (facultatief) – Metrostation Hoogvliet – Pernis. Daarnaast diverse verkorte diensten.)
2-7-199069Normale route hersteld via Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg.
2-7-199070Normale route hersteld via Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg.
2-7-199072I.v.m. afsluiting Strevelsweg tussen Vaanweg en Sallandweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Strevelsweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
2-7-199075I.v.m. afsluiting Strevelsweg tussen Vaanweg en Sallandweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Strevelsweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
2-7-199076I.v.m. afsluiting Strevelsweg tussen Vaanweg en Sallandweg tijdelijk verlegd via Metrostation Zuidplein – Sallandweg – Motorstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
27-8-199030Ingesteld: Remise ’s-Gravenweg – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg.  (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op maandag t/m vrijdag tusen 9.45 en 15.15 uur en op zaterdag en zondag tussen 9.45 en 18.15 uur.)
27-8-199031Ingesteld: Remise ’s-Gravenweg – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (busstation) – ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg. ()
27-8-199034M.i.v. deze datum vervallen ritten via Kralingse Zoom – Nesserdijk – Schaardijk – IJsseldijk. (Route nu bediend door nieuwe lijn 30.)
27-8-199036Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Boszoom –Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) –  ‘s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kortekade – Oudedijk – Gerdesiaweg – Willem Ruyslaan – Maasboulevard – Oostmolenwerf – Oostplein w.z. – Boezemweg – Goudse Rijweg – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Stokkenbrug – Willemsplein – Westerstraat – Westplein – Parklaan – Westerlaan – Parkkade – Parkhaven – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z. – Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Bergweg – Noordsingel w.z. – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Crooswijkseweg – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemweg – Oostplein w.z. – Oostmolenwerf – Maasboulevard – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Kortekade – Kralingseweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Boszoom – Prinsenlaan – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Station Alexander (Prins Alexanderplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tussen ca. 9.00 en 15.00 uur.)
27-8-199037Ingesteld: Station Wilgenplas (Wilgenplasplein) – Wilgensingel w.z. (terug o.z.) – Kastanjeplein – Kastanjesingel o.z. (terug w.z.) – Abeelweg – Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Prinses Irenebrug – Terbregseweg – Boszoom – Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – K.P. van der Mandelaan – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Nautaastraat – Remise ’s-Gravenweg. (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
28-8-199099Opgeheven.
3-9-199052Tijdelijk niet via Oranjebrug (over Nieuwe Haven); (omleidingsroute onbekend.)
3-9-199053Tijdelijk niet via Oranjebrug (over Nieuwe Haven); (omleidingsroute onbekend.)
3-9-199054Tijdelijk niet via Oranjebrug (over Nieuwe Haven); (omleidingsroute onbekend.)
10-9-199040I.v.m. afsluiting Industrieweg tussen Linschotenstraat en Gantelstraat tijdelijk verlegd (route onbekend).
10-9-199041I.v.m. afsluiting Industrieweg tussen Linschotenstraat en Gantelstraat tijdelijk verlegd (route onbekend).
10-9-199045I.v.m. afsluiting Industrieweg tussen Linschotenstraat en Gantelstraat tijdelijk verlegd (route onbekend).
10-9-199066I.v.m. afsluiting Zuiderparkweg tussen Slinge en Oldegaarde tijdelijk verlegd (route onbekend). (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken).
10-9-199069 I.v.m. afsluiting Zuiderparkweg tussen Slinge en Oldegaarde tijdelijk verlegd (route onbekend). (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken).
10-9-199070I.v.m. afsluiting Zuiderparkweg tussen Slinge en Oldegaarde tijdelijk verlegd (route onbekend). (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken.)
14-9-199040Weer normale route via gehele Industrieweg.
14-9-199041Weer normale route via gehele Industrieweg.
14-9-199045Weer normale route via gehele Industrieweg.
15-9-199036I.v.m. afsluiting Boezemweg tussen Ammanplein en Goudsesingel tijdelijk verlegd (route onbekend) (Deze omleiding duurde ongeveer 2maanden).
20-9-199052Normale route via Oranjebrug.
20-9-199053Normale route via Oranjebrug.
20-9-199054Normale route via Oranjebrug.
22-10-199056I.v.m. afsluiting Schiedamseweg tussen brug over Oude Haven en Verploegh Chasséplein tijdelijk verlegd via Hoflaan – Emmastraat – Binnensingel.
22-10-199078I.v.m. afsluiting kruising Othelloweg/Toscalaan tijdelijk verlegd (route onbekend).
22-10-199079I.v.m. afsluiting kruising Othelloweg/Toscalaan tijdelijk verlegd (route onbekend).
29-10-199035Richting Station Noord tijdelijk verlegd rechtstreeks via Zevenkampseweg – President Rooseveltweg.
29-10-199078Normale route hersteld.
29-10-199079Normale route hersteld.
1-11-199035Richting Station Noord weer normale route via President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – John Motweg – President Rooseveltweg.
3-11-199035Richting Zevenkamp weer normale route via President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – Zevenkampseweg.
3-11-199056Normale route hersteld via Schiedamseweg (tussen brug over Oude Haven en Verploegh Chasséplein).
19-11-199045Van ma-vrij tijdens spitsuren ingekort tot Gordelweg bij Technische School en er rijdt dan een pendelbusje naar Sint Franciscus Gasthuis. Tijdens daluren verlegd via Bergsingel – Gordelweg – Schieplein – Kleiweg (eindpunt tramlijn 6). (Deze omleiding duurde ongeveer 6 weken).
27-11-199069I.v.m. afsluiting Anthony Fokkerweg tijdelijk verlegd via Waalhaven z.z. – Geijssendorferweg – Van Weerden Poelmanweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden).
20-1-199138Routewijziging: i.v.m. bouw van Willemsspoortunnel wordt richting Crooswijk gereden via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordplein – Noorderbrug – Linker Rottekade in plaats van via Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade. De tunnelbouw is in de jaren 1991 en 1992 nog enkele male aanleiding geweest voor tijdelijke routewijzigingen op lijn 38.
4-2-199133I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Statenweg richting Centraal Station tijdelijk verlegd via Gordelweg – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 maanden).
5-2-199130I.v.m. afsluiting IJsselmondselaan in noordelijke richting tijdelijk verlegd via Kralingse Zoom – Abraham van Rijckevorselweg – Kralingseplein – Abraham van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk – Schaardijk – Nesserdijk – Kralingse Zoom. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden).
5-2-199134I.v.m. afsluiting IJsselmondselaan in noordelijke richting tijdelijk verlegd via IJsseldijk -Schaardijk – Nesserdijk – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden).
4-3-199148I.v.m. filedrukte bij Van Brienenoordbrug wordt ‘s ochtends tussen ca. 7 en 9 uur richting Ommoord gereden via Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan –  toerit (busbaan) naar Rijksweg A16 – Van Brienenoordbrug. (Niet bekend hoe lang deze maatregel van kracht is geweest).
2-4-199152I.v.m. afsluiting Churchillsingel tijdelijk verlegd via Lepelaarsingel – Frederik Hendriklaan – Holysingel – keren doorsteek voor Churchillsingel – Holysingel. (Geen einddatum bekend).
22-4-199133I.v.m. afsluiting Statenweg en Bentincklaan tijdelijk verlegd via Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Statenweg. (Geen einddatum bekend).
22-4-199139I.v.m. afsluiting Statenweg en Bentincklaan tijdelijk verlegd via Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg. (Geen einddatum bekend).
21-5-199130Routewijziging: richting Kralingse Veer rechtstreeks ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom in plaats van via ’s-Gravenweg – Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg; tevens routewijziging: ’s-Gravenweg – Kralingse Kerklaan – Engelbrechtweg – Remise ’s-Gravenweg in plaats van rechtstreeks ’s-Gravenweg – Remise ’s-Gravenweg.
21-5-199134Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Hoofdweg – Capelseweg – Evenaar – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Hendrick Staetsweg – Jacob van Campenplein – Jacob van Campenweg – Prinsenlaan – Michelangelostraat – Beelstraat – Dreessingel – Den Uylsingel – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Abram van Rijckevorselweg – Couwenhoekseweg – Duikerlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – Ketendsedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – IJsseldijk- IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Routewijziging o.m. wegens opening nieuwe IJsselland Ziekenhuis.) Wegens protesten van bewoners aan Rietkerkweg werd route al na enkele dagen gewijzigd via Michelangelostraat – keren Bramanteplein – Michelangelostraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan.)
21-5-199136Route ingekort: tot traject Station Alexander – Diergaarde Blijdorp (Bentincklaan – Van Aerssenlaan bij eindpunt tramlijn 3*; terug: Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel enz.). (*begin- c.q. eindhalte bij het pleintje vóór de Statensingel aldaar.)
21-5-199137Route ingekort: Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (via K.P. van der Mandelelaan).
27-5-199148I.v.m. asfalteren gedeelte Groene Tuin tijdelijk verlegd via Groene Tuin – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg – IJsselmondseplein. (Geen einddatum bekend).
27-5-199175I.v.m. asfalteren gedeelte Groene Tuin tijdelijk verlegd via Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin. (Geen einddatum bekend).
28-5-199149Tijdens ochtendspits vanaf Stieltjesplein verlegd via Stieltjesstraat – Parallelweg – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven i.p.v naar Centraal Station.
1-6-199149Tijdens ochtendspits wordt weer via normale traject Station Zuid – Centraal Station gereden.
4-6-199135I.v.m. afsluiting gedeelte Ringdijk richting Station Noord tijdelijk verlegd via Ringdijk – Melanchtonweg – Van Limburg Stirumplein – Overschiese Kleiweg – Dwars Kleiweg – Kleiweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden).
15-7-199138Richting Crooswijk normale route hersteld via Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade.
22-7-1991JeugdlandM.i.v. deze datum rijden weer de jaarlijkse Jeugdlandexpress-bussen tussen diverse wijken en Ahoy. Kinderen t/m 12 jaar kunnen hiervoor een speciale kaart kopen.
10-8-1991JeugdlandEinde Jeugdland en speciale busdiensten.
2-9-199142Route verlengd: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Oudedijk enz.
2-9-199157Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Lepelaarsingel – Reigerlaan – Korhoenlaan – Europaboulevard – Brederoweg – Mozartlaan – Van Beethovenlaan – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; tijdens de ochtendspits Vlaardingen – Marconiplein; tijdens de avondspits omgekeerde richting.)
5-10-199135I.v.m. asfalteringswerken Terbregseweg tijdelijk verlegd via Station Noord – Bergweg – Gordelweg – Boezemlaan – Bosdreef – Terbregseweg – President Rooseveltweg.
7-10-199135ormale route hersteld via Kleiweg – Schiebroek enz. naar Terbregseweg e.v. naar Zevenkamp.
7-10-199149Tijdens de spitsuren wordt de dienst versterkt met extra ritten station N.S. Rotterdam-Zuid en Centraal Station
7-10-199166I.v.m. afsluiting Nassaubrug tijdelijk verlegd via Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven.
28-10-199168I.v.m. afsluiting Courzandseweg tijdelijk verlegd via Waalhavenweg – Eemhavenweg – Directeur de Gelderstraat – Neptunusstraat – Courzandseweg (terug: Courzandseweg – Heysekade – Eemhavenweg). (Deze omleiding duurde ongeveer 2maanden).
10-11-1991STDDiensten Feyenoordstadion uitsluitend van/naar Zuidplein i.p.v. Rijnhaven.

23-11-199166Normale route hersteld via Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidsstraat – Persoonsdam – Persoonshaven.
6-12-199134Route verlegd via Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan.
22-6-199230Opgeheven: de relatie Metrostation Kralingse Zoom – Remise ’s-Gravenweg wordt vanaf nu verzorgd met een personeelbus, waarop soms toch nog het lijnnummer 30 wordt gefilmd!
22-6-199235Route verlengd (facultatief): Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Naardermeer – Zevenkampse Ring enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporhal/zwembad) wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren.)
22-6-199236Opgeheven. (Laatste rit reeds gereden op vrijdag 19-06-1992.)
15-8-199237(datum onzeker): I.v.m. afsluiting deel Terbregseweg tijdelijk verlegd via Argonautenweg – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Gordelweg – Boezemlaan – Bosdreef – Boszoom.
7-9-199237Normale route hersteld via Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Prinses Irenebrug – Terbergseweg – Boszoom.
7-9-199237Route verlengd: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Nautastraat – Remise / ’s-Gravenweg – Kralingse Kerklaan – Engelbrechtweg – Remise ’s-Gravenweg
7-9-199253Route verlengd: Zwaluwlaan – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
7-9-199278Routewijziging: Fideliolaan – Toscalaan – Othelloweg in plaats van via Desdemonastraat.
7-9-199279Routewijziging: Othelloweg – Toscalaan – Fideliolaan in plaats van via Desdemonastraat.
1-1-199352Routewijziging richting Vlaardingen (Deltaplein): Galgkade – Abel Tasmanlaan – Maasboulevard – Deltaplein in plaats van via Deltaweg. (datum onzeker)
15-3-199348Routewijziging: Kralingse Zoom – Jacques Dutlilhweg – Nancy van Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg* – Jacob van Campenweg in plaats van via Kralingse Zoom – Prinsenlaan. (*:Van Norenburchweg is later eveneens Nancy Zeelenbergsingel geworden.)
5-4-199345I.v.m. werkzaamheden Kleiweg richting Centraal Station/Bedrijvenpark Noord-West via Sint Franciscus Gasthuis – Kleiweg – Dwars Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Van Limburg Stirumplein – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Rozenlaan enz.
5-4-199378I.v.m. afsluiting deel Kouwenaardseweg rijdt lijn 78 tijdelijk niet tussen Oudeland en Metrostation Hoogvliet maar rechtstreeks Laning – Aveling. (Geen einddatum bekend).
5-4-199379I.v.m. afsluiting deel Kouwenaardseweg rijdt lijn 78 tijdelijk niet tussen Oudeland en Metrostation Hoogvliet maar rechtstreeks Laning – Aveling. (Geen einddatum bekend).
5-6-199345M.i.v. deze datum vervalt trajectdeel Bedrijvenpark Noord-West – Centraal Station op zaterdagen.
5-6-199365Routewijziging: Endenhout – Holwinde – Aveling in plaats van via Overwolde; routewijziging: Aveling – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Toscalaan – Oudelandseeg – Hoefsmidstraat – Gaderingviaduct – Vondelingenweg in plaats van via Aveling – Rijksweg A15; tevens vervalt de van maandag t/.m vrijdag tot ca. 18.00 uur bereden routevia Nieuwe Langeweg – Hoefsmidstraat – Steenhouwerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Nieuwe Langeweg.
7-6-199341Route grotendeels gewijzigd, volledige route is nu: Station N.S. Rotterdam-Noord (pleintje ten z.z. van dit station) – Bergweg – Straatweg – Kleiweg – Bergpolderplein – Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – onderdoorgang Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Vlaardingweg – Matlingeweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein; voor rijtijden zie 11-06-1990.
23-6-199345Routewijziging: rechtstreeks Rozenlaan – Kleiweg in plaats van via Rozenlaan – Akkerwindestraat – Kleiweg (terug: Kleiweg – Begoniastraat – Rozenlaan).
10-7-199366Route grotendeels gewijzigd: Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg) – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug: Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg) – Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation)  – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – rondrijden Vuurplaat – Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Persoonsdam – Persoonshaven – Station Zuid (Persoonshaven*). (*:  eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan het pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/ Stadionweg t.o. het station).)
30-8-199332Routewijziging: rechtstreeks Vlaardingweg – Matlingeweg in plaats van via Industrieweg – Linschotenstraat.
30-8-199333Routewijziging: richting Centraal Station rechtstreeks Burg. de Josselin de Jonglaan in plaats van via Burg. Koningssingel – Van Noortwijcksingel – Bensstraat.
30-8-199339Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg (primair) – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z.) – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation).
30-8-199340Routewijziging: Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan in plaats van via Industrieweg – Linschotenstraat – Matlingeweg.
30-8-199341Routewijziging: Vlaardingweg – Matlingeweg – Giessenplein – Tjalklaan – Marconiplein in plaats van via Industrieweg – Schuttevaerweg – Spangesekade – Toussaintstraat – Da Costastraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk.
30-8-199348Routeverlenging (facultatief), volledige route is nu: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Groene Tuin – Adriaan Volkerlaan – Ijsselmondseplein – Rijksweg A16 – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan (terug Burg. Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – keren bij Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg) – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Van Norenburchweg – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Binnenhof); het trajectgedeelte Metrostation Zuidplein – Station N.S. Rotterdam-Lombardijen (Spinozaweg n.z.) wordt uitsluitend bediend op maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zondag wordt uitsluitend gereden op trajectgedeelte Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Ommoord.
30-8-199367Ingesteld: Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk) – Sluisjesdijk – Bonn en Meeswerf – Charloisse Hoofd – Doklaan – Wolphaertsbocht – Pleinweg (primair) – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation; terug: Metrostation Zuidplein – Zuidenwijdsestraat – Zuidplein – Pleinweg) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Lepelaarsingel w.z. (terug o.z.) – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Remise Waalhaven. (Beperkte dienst:  bediening trajectgedeelte  Willem Egmondstraat – Doklaan uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur. Op maandag t/m vrijdag na 18.00 uur, op zaterdag en zondag wordt dus uitsluitend gereden op trajectgedeelte Doklaan* – Remise Waalhaven. *: eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven.)
30-8-199368Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groen Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Waalhavenweg – Courzandseweg – Turbiniastraat – Heijplaat (Rondoplein z.z.; terug Rondoplein z.z. – Rondolaan – Sirrahstraat – Courzandseweg). (Beperkte dienst: van maandag t/m vanaf ca. 18.30 uur alsmede op zaterdag en zondag wordt gereden rechstreeks Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via AnthonyFokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg.)
30-8-199369Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat; terug: Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat). (Beperkte dienst: van maandag t.m vrijdag vanaf ca. 18.30 uur en op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg.)
30-8-199376Route ingekort tot traject Doklaan – Groenenhagen; tevens routewijziging: Molenvliet –  Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Huniadijk – Appeldijk in plaats van via Pascalweg – Berkenwoudestraat – Kinderdijkstraat – Hordijkstraat – Wester Hordijk – Bergstoep – Bergambachtstraat – Molgerdijk. (Bediening trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur vervalt dus. Routewijziging via Station Lombardijen.)
30-8-199377Routewijziging: Dorpsweg – Pendrechtseweg – Kerkwervesingel – Slinge in plaats van via Groene Kruisweg – Slinge.
1-9-199339(datum onzeker): I.v.m. afsluiting Diergaardetunnel tijdelijk verlegd via Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk – Heemraadsingel.
15-9-199338(datum onzeker): I.v.m. werkzaamheden Linker Rottekade tijdelijk verlegd via Linker Rottekade – Crooswijksestraat – Crooswijkseweg – Nieuwe Crooswijkseweg – Rusthoflaan – Paradijslaan – Boezemlaan (terug: Boezemlaan – NIeuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Nieuwe Crooswijkseweg). (Geen einddatum bekend).
15-9-199366Routewijziging: direct Rosestraat in plaats van rondrijden Vuurplaat.
2-10-199335I.v.m. werkzaamheden John Mottweg tijdelijk verlegd via Terbregseweg – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg.
2-10-199348Tijdelijk verlegd via Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Lorentzweg.
4-10-199335Normale route hersteld via Terbregseweg – Ommoordseweg – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg.
4-10-199348Normale route hersteld via Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg.
25-10-199339I.v.m. werkzaamheden Wytemaweg tijdelijk verlegd: rechtstreeks Mathenesserlaan – Rochussenstraat. (Geen einddatum bekend).
31-10-199345Richting Centraal Station/Bedrijvenpark Noord-West normale route hersteld via Sint Franciscus Gasthuis – Kleiweg – Rozenlaan.
1-11-199339Normale route hersteld via Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel.
6-12-199378Ringlijn wordt in beide richtingen bereden als lijn 78.
6-12-199379Opgeheven; ringlijn wordt nu in beide richtingen als lijn 78 bereden.
10-1-199461Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Maeterlinckweg – Crematorium (Maeterlinckweg; terug: Maeterlinckweg – Pascalweg – Spinozaweg – Victor Hugoweg – Vaanweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen ca. 9.00 en 12.00 uur.)
29-5-199430Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Reigerlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum. (Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.).)
29-5-199431Ingesteld: Station N.S. Capelle-Schollevaar (Stationsplein) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Evenaar – Grote Beer – Prins Alexanderlaan – Prins Constantijnweg – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Prins Constantijnweg – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum. Beperkte dienst: bediening trajectgedeelte Station N.S. Capelle-Schollevaar – IJsselland Ziekenhuis uitsluitend op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.30 uur. Op maandag t/m zaterdag vanaf ca. 18.30 uur en op zondag wordt uitsluitend gereden op trajectgedeelte IJsselland Ziekenhuis – Metrostation Capelle Centrum. Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.)
29-5-199434Route grotendeels gewijzigd: Station Capelle-Schollevaar (Stationsplein) – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte –Westerlengte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – keren bij Metrostation Slotlaan – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Pucciniweg – Sibeliusweg  (terug: direct Sibeliusweg) – Van Beethovenlaan – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd in samenwerking met streekvervoerbedrijf Westnederland. Nog voor het einde van het jaar zal deze fuseren met Zuidwestnederland (Z.W.N.).) (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag en op zaterdag na 20.00 uur wordt slechts traject Metrostation Capelle Centrum – Metrostation Capelsebrug.)
29-5-199440M.i.v. deze datum vervalt dienst van maandag t/m vrijdag tijdens avonduren en wordt nog uitsluitend gereden op zaterdag, zon – en feestdagen tot 20.00 uur.
29-5-199447Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – Capelle (IJsseland Ziekenhuis).
29-5-199448Routewijziging: rechtstreeks Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan in plaats van via Grote Beer – Hoofdweg.
29-5-199449(datum onzeker): I.v.m. reconstructie Coolsingel tijdelijk verlegd via Stationsplein – Kruisplein – Westersingel – Eendrachtsplein (terug: Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein) – Westblaak – Churchillplein. Afhankelijk van de werkzaamheden werd soms wel via normale route via Weena – Hofplein – Coolsingel gereden. (Geen einddatum bekend).
29-6-199449Eindpuntstandplaats Herenwaard naar Busstation Keizerswaard, gelegen aan gedeelte Herenwaard tussen Groeninx van Zoelenlaan en Grote Hagen; routewijziging richting Centraal Station: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van rechtstreeks Herenwaard – Groeninx van Zoelenlaan.
29-6-199472Èindpuntstandplaats Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard; routewijziging richting busstation Keizerswaard: Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (busstation Keizerswaard) in plaats van via Grote Hagen.
29-6-199475Èindpuntstandplaats Palmentuin bij Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard; routewijziging richting busstation Keizerswaard: Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (busstation Keizerswaard) in plaats van via Groene Tuin – Grote Hagen.
29-6-199476Eindpuntstandplaats Herenwaard verplaatst naar busstation Keizerswaard (Herenwaard); routewijziging richting Doklaan/Willem Egmondstraat: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van rechtstreeks Herenwaard – Groeninx van Zoelenlaan.
22-8-199437Routewijziging: rechtstreeks Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg in plaats van via Kralingse Zoom – K.P. van der Mandelelaan – Kralingse Zoom. (Rijdt dus niet meer via Brainpark.)
22-8-199445Routewijziging: Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat vóór Sydneystraat) – Caïrostraat – Vareseweg – Matlingeweg enz. in plaats van via Stuttgartstraat – Corkstraat – Matlingeweg (terug: Matlingeweg – Vareseweg – Stuttgartstraat).
22-8-199448Routewijziging: Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van rechtstreeks Reyerdijk – Groene Tuin.
22-8-199457Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy)- Olmendreef – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Lepelaarsingel – Zwanensingel – Laan van Bol’Es – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: zie 02-09-1991.)
22-8-199466Op alle dagen wordt de dienst op het trajectgedeelte Metrostation Zuidplein-Feyenoord versterkt met extra bussen.
19-9-199472I.v.m. afsluiting Dwarsdijk tijdelijk verlegd via Marathonweg – Stadionweg – IJsselmondseplein. (Geen einddatum bekend).
19-9-199475I.v.m. afsluiting Dwarsdijk tijdelijk verlegd via Stadionlaan – Sportlaan – Olympiaweg – Klein NIeuwland – Groeninx van Zoelenlaan – lus in één richting via NOtenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard). (Geen einddatum bekend).
17-10-199435Tijdelijk verlegd: rechtstreeks Abeelweg – Argonautenweg.
17-10-199445(datum onzeker): Richting Centraal Station/Bedrijvenpark Noord-West tijdelijk verlegd via Sint Franciscus Gasthuis – Kleiweg – Dwars Kleiweg – Overschiese Kleiweg – G.K. Van Hogendorpweg (terug: G.K van Hogendorpweg – Kleiweg) – Schieplein – Gordelweg – Bergsingel.
14-11-199432(datum onzeker): I.v.m. werkzaamheden Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Blaak – Posthoornstraat – Glashaven – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
14-11-199449(datum onzeker): I.v.m. werkzaamheden Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Blaak – Posthoornstraat – Glashaven – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
19-12-199432Normale route hersteld via Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
19-12-199449Normale route hersteld via Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug.
1-1-199566Route grotendeels gewijzigd: gelijk aan die gold tot 11-07-1993.
9-1-199535Weer via normale route gereden via Abeelweg – Jasonweg – Minosstraat – Achillesstraat – Minervalaan – Junolaan – Argonautenweg.
9-1-199566I.v.m. werkzaamheden 2e Rosestraat e.o. tijdelijk verlegd via Lange Hilleweg – Hillevliet – Pretorialaan – Hillelaan – Parallelweg – Stieltjesstraat – Stieltjesplein – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat. (De werkzaamheden vinden uiteindelijk niet plaats maar de omleiding blijft wel van kracht!)
19-1-199566Normale route hersteld via Lange Hilleweg – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Roentgenstraat.
24-1-199549Normale route hersteld via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.
14-4-199545Richting Centraal Station/Bedrijvenpark Noord-West weer via Sint Franciscus Gasthuis – Kleiweg – Rozenlaan – Rozenlaanviaduct – Gordelweg – Bergsingel gereden.
28-5-199542Opgeheven.
28-5-199545M.i.v. deze datum wordt niet meer tijdens de avonduren gereden.
28-5-199565M.i.v. deze datum vervalt tijdens de avonduren het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Pernis.
28-5-199567M.i.v. deze datum wordt niet meer tijdens de avonduren gereden.
26-6-199535.v.m. afsluiting Kastanjesingel tijdelijk verlegd via Kastanjeplein – Wilgensingel – Edelweisslaan – Lindesingel – Larikslaan – Kastanjesingel. (Geen einddatum bekend.)
26-6-199537I.v.m. afsluiting Kastanjesingel tijdelijk verlegd via Wilgenplasplein – Lindesingel – Larikslaan – Kastanjesingel. (Geen einddatum bekend.)
1-8-199535(datum onzeker): I.v.m. herbestrating deel Molenlaan tijdelijk verlegd via Argonautenweg – Burg. Le Fèvre de Montignylaan – Burg. F.H van Kempensingel – Molenlaan. (Geen einddatum bekend.)
1-8-199537(datum onzeker): I.v.m. herbestrating deel Molenlaan tijdelijk verlegd via Argonautenweg – Burg. Le Fèvre de Montignylaan – Burg. F.H van Kempensingel – Molenlaan.  (Geen einddatum bekend.)
1-8-199549(datum onzeker): I.v.m. werkzaamheden Coolsingel tijdelijk verlegd via Stationsplein – Kruisplein – Westersingel – Eendrachtsplein (terug: Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein) – Westblaak – Churchillplein.
17-8-1995CHIOT.g.v. Hippisch Concours CHIO pendelen bussen tussen Metrostation Kralingse Zoom en manege aan Kralingseweg.
20-8-1995CHIOLijn opgeheven.
21-8-199531Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle Centrum. 
21-8-199534Route grotendeels gewijzigd: Metrostation De Terp (Westerlengte) – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Westerlengte) – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – keren bij Metrostation Slotlaan – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abraham van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Puccinistraat – Schönberglaan (terug: Schönberglaan – Sibeliusweg) – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur alsook op zon- en feestdagen wordt slechts traject Metrostation Capelle Centrum – Capelle West bereden.)
21-8-199543Ingesteld: Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Prins Constantijnweg – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Watermolen – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd met minibus.)
21-8-199547Opgeheven.
21-8-199564Ingesteld: Metrostation Rhoon (Stationsstraat) – Viaductweg – Rijsdijk – Dorpsdijk – Zwaluwlaan – Tijsjesdijk – De Gaarde – Ghijseland – De Gaarde – Tijsjesdijk – Zwaluwlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg – Stationsstraat – Metrostation Rhoon. (Deze lijn wordt geëxploiteerd met een minibus. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur.)
21-8-199565Trajectdeel Metrostation Poortugaal – Metrostation Poortugaal (via Delta Ziekenhuis) ingekort tot traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis.
21-8-199577Route verlengd: Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechtse Hoofd bij Pontveer). (Route wederom verlengd naar nieuwbouwgedeelte Katendrecht.) (datum onzeker)
26-8-199533Routewijziging: richting Centraal Station via Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – onderdoorgang Rijksweg 13 in het verlengde van De Lugt  – De Lugt in plaats van via onderdoorgang in het verlengde van de Zestienhovensekade – Parallelstraat w.z.
13-9-199570I.v.m. aanleg rotonde op kruising Olympiaweg/Grote Kreek/Sportlaan tijdelijk verlegd via Kreekhuizenlaan – Klein Nieuwland – Olympiaweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
16-9-199538I.v.m. spoorvernieuwing Hofplein z.z. vanaf 18 uur richting Crooswijk tijdelijk verlegd via Hofplein – Coolsingel – keren t.h.v. Doorsteek bij Doelwater – Coolsingel – Hofplein.
16-9-199545I.v.m. spoorvernieuwing Hofplein z.z. Vanaf 18 uur richting Sint Franciscus tijdelijk verlegd via Hofplein – Coolsingel – keren t.h.v. Doorsteek bij Doelwater – Coolsingel – Hofplein.
18-9-199538Normale route hersteld rechtstreeks via Hofplein.
18-9-199545 Normale route hersteld rechtstreeks via Hofplein.
27-9-199570I.v.m. werkzaamheden terrein Sint Clara tijdelijk eindpunt Olympiaweg bij Buitendijk. (Geen einddatum bekend.)
30-9-199565I.v.m. werkzaamheden Gaderingviaduct tijdelijk verlegd via Vondelingenweg – Aveling – Oudelandseweg – Toscalaan.
1-10-199549In verband met diverse werkzaamheden op de Coolsingel wordt in het najaar geruime tijd gereden via Kruisplein-Westersingel (terug Mauritsweg) -Eendrachtsplein-Westblaak.
2-10-199565Normale route hersteld via Vondelingenweg – Gaderingviaduct – Hoefsmidstraat – Oudelandseweg – Toscalaan.
16-10-199545I.v.m. werkzaamheden Toussaintstraat tijdelijk verlegd via Da Costastraat – Nicolaas Beetsstraat – De Genestetstraat – Spangesekade (terug: Spangesekade – Spaansebocht – Nicolaas Beetsstraat – Da Costastraat).
20-11-199552I.v.m. werkzaamheden kruising Van Beethovensingel/Wagnerstraat tijdelijk verlegd via Van Beethovensingel – Maassluisedijk – Marathonweg – Deltaweg – Galgkade – Westhavenkade – Parallelweg – keren bij Station Vlaardingen-CEntrum – normale route naar Deltaplein. (Geen einddatum bekend.)
4-12-199566Route grotendeels gewijzigd, volledige route is nu: Pendrecht (keerlus Krabbendijke vóór viaduct Havenspoorlijn) – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug Krabbendijkestraat – Sliedrechtstraat – Stavenissestraat – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat) – Slinge – Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Persoonsdam – Persoonshaven – Station N.S. Rotterdam-Zuid.
28-2-199649I.v.m. werkzaamheden Churchillplein tijdelijk verlegd via onderdoorgang ter plaatse. (Geen einddatum bekend.)
29-2-199632I.v.m. werkzaamheden Churchillplein tijdelijk verlegd via onderdoorgang ter plaatse.
22-3-199635I.v.m. werkzaamheden Prinses Irenebrug vanaf 22 uur tijdelijk verlegd via Bergweg – Gordelweg – Boezemlaan – Bosdreef – Terbregseweg – Ommoordseweg.
25-3-19963525/3/1996: Normale trajectgedeelte tussen Bergweg (Station Noord) en Terbregseweg bij Ommoordseweg hersteld.
13-4-199638I.v.m. asfalteren gedeelte Weena richting Schiedam tijdelijk verlegd via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel – Proveniersplein – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk.
13-4-199645I.v.m. asfalteren gedeelte Weena richting Centraal Station tijdelijk verlegd via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel – Proveniersplein – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Weena – Stationsplein.
15-4-199638Normale route hersteld via Hofplein – Weena – Stationsplein – Beukelsdijk.
15-4-199645Richting Centraal Station normale route hersteld via Hofplein – Weena – Stationsplein.
2-6-199646Ingesteld: Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom (terug: Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan) – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancu Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Beperkte dienst: ook verkorte ritten Burg. Oudlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).)
2-6-199647Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Arthurweg – Rijksweg A16 (terug: Rijksweg A16 – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg) – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation; terug: Kralingse Zoom – ‘s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg). (Beperkte dienst: op werkdagen na 18.00 uur en op zon- en feestdagen vervalt trajectdeel Metrostation Zuidplein – Station Lombardijen. Eindpuntstandplaats Station Lombardijen gelegen ten noorden van Spinozaweg; richting Metrostation Kralingse Zoom moet dan worden gereden via Spinozaweg n.z. – Aesopusviaduct – Spinozaweg z.z. – onderdoorgang Station Lombardijen enz.)
2-6-199648Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein/Station Lombardijen – Metrostation Kralingse Zoom.
2-6-199653Opgeheven (gecombineerd met lijn 54 tot nieuwe lijn 54).
2-6-199654Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam/Rotterdam-West (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Burg. van Haarenlaan – P.J. Troelstralaan – Rembrandtlaan – Burg. Knappertlaan – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan z.z. (terug n.z.) – Rozenburgsestraat – Rozenburgerplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Hoofdstraat – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Boerhaaveplein – Boerhaavelaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
2-6-199657Verlengd vanaf: Olmendreef (Begraafplaats) – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Holy ziekenhuis.
2-6-199661Opgeheven. (Laatste exploitatiedag zaterdag 01-06-1996!)
2-6-199664Routewijziging: Dorpsdijk – Zantelweg – Albrandswaardsedijk – keren op parkeerterrein van zwembad Albrandswaard – Albrandswaardsedijk – Zantelweg – Dorpsdijk in plaats van direct Dorpsdijk; routewijziging richting Metrostation Rhoon: Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg – Stationsstraat in plaats van via De Gaarde – Tijsjesdijk – Zwaluwlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg. (Eerstgenoemde routewijziging betreft seizoensbediening recreatiegebied De Rhoonse Grienden)
2-6-199666Route grotendeels gewijzigd: Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg) – Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug direct Krabbendijkestraat) – Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Lange Hilleweg o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat – Rosestraat – Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat (terug: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat) – Damstraat – Persoonsdam – Nijverheidstraat – Nassaubrug – Roentgenstraat – Rosestraat – Lodewijk Pincoffsweg – Laan op Zuid – Wilhelminaplein – Posthumalaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan). (Route via nieuwe gebied Kop van Zuid.)
2-6-199672Opgeheven.
2-6-199677Routewijziging: Randweg o.z. (terug w.z.) – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Hilledijk – Putselaan in plaats van via Beijerlandselaan – 2e Rosestraat.
18-6-199649Normale route hersteld via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein (hier weer bovenlangs).
3-7-199632Weer normaal via Churchillplein (bovenover).
26-8-199644Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Sandelingplein – Bree – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionweg – John F. Kennedyweg – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg) – Hannekemaaijerweg – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel bij Leklaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Zuidwestnederland (Z.W.N.).)
26-8-199664Routewijziging: direct Dorpsdijk in plaats van via Zantelweg – Albrandswaardsedijk – keren op parkeerterrein van zwembad Albrandswaard – Zantelweg.
6-1-199766Routewijziging: Oranjeboomstraat – Schietloodstraat – Piekbrug – Piekstraat – Nijverheidstraat in plaats van via Damstraat – Persoonsdam.
10-3-199766I.v.m. opening nieuwe Albeda-College aan de Rosestraat wordt op schooldagen dienst tussen Pendrecht en Station N.S. Rotterdam-Zuid versterkt met extra ritten.
31-5-199752Routewijziging: Van Beethovenlaan – Vivaldilaan – Mozartlaan in plaats van Van Beethovensingel – Borodinlaan – Mozartlaan.
1-6-199732Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199737Opgeheven. (Laatste rit reeds gereden op vrijdag 30-05-1997.)
1-6-199738Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199740Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199752Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199754Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199757Wijziging stationsnaam Schiedam/Rotterdam-West in station Schiedam-Centrum.
1-6-199766Route ingekort tot traject Pendrecht – Metrostation Wilhelminaplein.
4-8-199766Routewijziging: Rosestraat – Burgdorfferstraat – Oranjeboomstraat in plaats van via Steven Hoogendijkstraat – Oranjeboomstraat (terug: Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Rosestraat). (Routewijziging via nieuwe wegverbinding tussen Oranjestraat en Rosestraat.)
19-8-199735I.v.m. werkzaamheden Asserweg richting Station Noord tijdelijk verlegd via Meijersplein – Wilgenplaslaan – Meidoornsingel – Asserweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 10 weken.)
1-9-199731M.i.v. deze datum wordt slechts gereden op werkdagen tot ca. 18.00 uur.
1-9-199752Routewijziging: Plein 1940 – Westlandseweg – Van Hogendorplaan – rondrijden pleintje voor Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven in plaats van via Westlandseweg – Hoflaan – brug over Oudehaven. (Beperkte dienst:  trajectdeel Vlaardingen (Liesveldviaduct) – Vlaardingen (Deltaplein) wordt om de andere rit gereden, dus ene rit Schiedam – Vlaardingen (Liesveldviaduct) en de andere Schiedam – Liesveldviaduct – Vlaardingen (Deltaplein).)
1-9-199755Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Heusdenslaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – Station Vlaardingen Oost (pleintje*voor het station) (*: dit pleintje heeft later de naam Burg. van Lierplein gekregen.)
1-9-199756Routewijzigingen: Bilitonlaan – Vondelstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct in plaats van via Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Margraaflaan; rechtstreeks Lepelaarsingel – Reigerlaan in plaats van via Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan.
1-9-199760Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Verkadesingel – Burg. Heusdenslaan – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Beneluxtunnel – Beneluxweg – Beneluxplein – Vondelingenweg – Butaanweg – busstation Stormhoek* –  Butaanweg – Vondelingenweg – Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijk – Groenedijkviaduct – Willem Barentszstraat – Reewegviaduct – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg – Parmentierplein – Anthony Fokkerweg – Waalhaven w.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Donkerslootweg – Het Zand – Erasmuslaan – Visvliet – Karper – Molenvliet – Koolmees – Da Costalaan – Ridderkerk (Da Costalaan bij Staringlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Z.W.N. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.30 uur. *: busstation Stormhoek is “busstation” op terrein van Shell-Pernis.)
1-9-199761Ingesteld: Metrostation Spijkenisse Centrum (Busstation) – Ruwaard van Puttenweg – Hekelingseweg – Vredehofstraat – Vredehofplein – 1e Heulbrugstraat – Stationsstraat – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Aveling – Petroleumweg – keren bij kantoorcomplex Shell-Pernis – Petroleumweg – Aveling – Rijksweg A15 – Vondelingenweg – Butaanweg – busstation Stormhoek* – Butaanweg – Vondelingenweg – Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijk – Groenedijkviaduct – Willem Barentszstraat – Reewegviaduct – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg – Parmentierplein – Anthony Fokkerweg – Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Rijnsingel – Benedenrijweg – Ringdijk – J.S. Bachstraat – Dillenburgplein – Juliana van Stolbergstraat – Oranjestraat – Nassaustraat – Ringdijk – keren bij terrein Holec – Ringdijk – Industrieweg – Keurmeesterstraat – Dokwerkerstraat – Industrieweg – Brouwerstraat – Gildenweg – Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Geerlaan – Burg. de Zeeuwstraat – Populierenlaan – Sportlaan – Koninginneweg – Raadhuisplein – Ridderkerk (Raadhuisplein).  (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Z.W.N.  Beperkte dienst: rijdt uitsluiten van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits, tussen de middag, namiddag en avondspits. In de dienstregeling zijn enkele rechtstreeks ritten opgenomen via Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Geerlaan – Verlengde Kerkweg – Raadhuisplein.)
1-9-199765Route ingekort tot traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Metrostation Poortugaal. Het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Pernis wordt m.i.v. deze datum als afzonderlijke lijn 74 geëxploiteerd.
1-9-199766Routewijziging: Polderlaan – Hilledijk – 2e Rosestraat in plaats van via Slaghekstraat – Beijerlandselaan.
1-9-199774Ingesteld: Pernis (Burg. Verduynstraat bij Ozingastraat) – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg – Vondelingenweg – Gaderingviaduct – Hoefsmidstraat – Oudelandseweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation).
1-9-199778Routewijziging: Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg in plaats van via Toscalaan.
5-1-199867Route verlengd (facultatief): Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groen Kruisweg – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Schulpplein – Bedrijventerrein Charloisse Poort wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt als ringlijn gereden op traject Doklaan – Metrostation Zuidplein – Schulpplein – Metrostation Zuidplein – Doklaan.)
10-1-199831M.i.v. deze datum wordt ook weer op zaterdag gereden tot ca. 18.00 uur.
1-3-199875(datum onzeker): I.v.m. aanleg rotonde op kruising Marathonweg/Stadionweg/Stadionlaan tijdelijk verlegd via Marathonweg – IJsselmondseplein – Adriaan Volkerlaan – Dwarsdijk – Sportsingel – keren bij Stadionlaan – Sportsingel – Dwarsdijk – Groene Tuin.
30-3-199839I.v.m. werkzaamheden Maastunnel tijdens late avonduren zuidwaarts tijdelijk via Erasmusbrug.
24-4-199839Tijdens avonduren wordt zuidwaarts weer via Maastunnel gereden.
8-6-199830Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Centrum) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Slotlaan – Ketensedijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Admiraal Helfrichweg – Poolvosweg – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Puccinistraat – Schönberglaan – Capelle West (Schönberglaan bij Sibeliusweg; terug: Schönberglaan – Sibeliusweg).
8-6-199834Opgeheven.
8-6-199835Routewijziging: rechtstreeks Meidoonsingel n.z. – keren bij Asserweg – Meidoornsingel z.z. – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein in plaats van via Asserweg – Meijersplein-Noord (terug: Meijersplein-Zuid). (datum onzeker)
8-6-199840Opgeheven.
8-6-199841M.i.v. deze datum wordt dienst op zaterdag en zondag beperkt tot slechts twee ritten op trajectdeel Station Noord – bestaande route tot Baanweg bij Burg. Baumannlaan; terug: Burg. Baumannlaan –2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg). (Er wordt kort standpunt genomen aan halte Van Noortwijckstraat.)
8-6-199844Routewijziging: Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg in plaats van via Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg (terug: Benedenrijweg – Koninginneweg).
8-6-199846Route ingekort tot traject Metrostation Kralingse Zoom – Ommoord; verkorte ritten blijven gehandhaafd.
8-6-199847Routewijziging richting Metrostation Kralingse Zoom: rechtstreeks Abram van Rijckevorselweg – Groene Zoom in plaats van via Burg. Oudlaan – ’s-Gravenweg.
8-6-199855Opgeheven.
8-6-199856Routewijziging: Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan in plaats van rechtstreeks Lepelaarsingel – Reigerlaan.
8-6-199860Opgeheven. (Laatste exploitatiedag op vrijdag 05-06-1998!)
8-6-199861Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 05-06-1998!)
8-6-199874Routewijziging: Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Nieuwe Watering – Karvelsedijk – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet in plaats van direct Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet. (Verlengd via nieuwe Hoogvlietse wijk Tussenwater.)
8-6-199876Routewijziging: rechtstreeks Wielewaalstraat – Carnissesingel in plaats van via Lepelaarsingel o.z. (terug w.z.) – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat.
1-7-199876(datum onzeker); I.v.m. werkzaamheden Dordtsestraatweg tijdelijk verlegd via Zuiderparkweg – Vaanweg – Vinkenbaan – Groene Hilledijk; terug: Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Jan Ligthartstraat – Montessoriweg – Motorstraat). Eind september 1998 werd ook richting Charlois gereden via Vinkenbaan – Vaanweg. (Geen einddatum bekend.)
10-7-199839I.v.m. werkzaamheden Rochussenstraat richting Zuidplein tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Museumpark – Westersingel – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Maastunnel.
6-9-199830Route wederom grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Centrum) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Noorderbreedte – Westerlengte – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsebrug) – Abram van Rijckevorselweg – IJsselmondselaan – IJsseldijk – Nijverheidstraat – Aert van Nesstraat – Doormanstraat – Capelle West (Doormanstraat bij Van Speykstraat; terug: Doormanstraat – Poolvosweg – IJsseldijk).
7-9-199832M.i.v. deze datum wordt trajectdeel Overschie – Station Schiedam Centrum uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren in plaats van op werkdagen tot ca. 18.00 uur.
7-9-199841Route grotendeels gewijzigd: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Dwars-Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – Oost-Sidelinge – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg (terug: 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg) – Spaansebrug – Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Bokelweg – Overschieseweg – Station Schiedam Centrum (Stationsplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag en zondag slechts twee ritten op trajectdeel Station Noord – Overschie (Burg. Baumannlaan).)
7-9-199842Ingesteld: Metrostation Marconiplein (Busstation) – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat – Toussaintstraat – Spangesekade – Schuttevaerweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Matlingeweg – Vareseweg – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat vóór Sydneystraat). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tot ca. 18.30 uur; ’s ochtens vroeg en aan het einde van de dienst worden enkele diensten verlengd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Marconiplein enz.)
7-9-199845M.i.v. deze datum vervalt trajectdeel Bedrijvenpark Noord-West – Centraal Station.
7-9-199854M.i.v. deze datum wordt dagelijks na 18.00 uur slechts trajectdeel Station Schiedam Centrum – Nieuwland – De Gorzen – Station Nieuwland bereden.
7-9-199858Ingesteld: Vlaardingen (Holy Ziekenhuis) – Holysingel – Rijksweg A20 – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Spaanseweg – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt als sneldienst op werkdagen tijdens de spitsuren; tijdens de ochtendspits Vlaardingen – Marconiplein en tijdens de avondspits in omgekeerde richting.)
7-9-199866Route verlengd: Wilhelminaplein – Wilhelminakade – Wilhelminakade (bij Hotel New York). (Route verlengd naar Wilhelminapier.)
7-9-199868Routewijziging v.w.b. rittten van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.30 uur: rechtstreeks Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg; tevens wordt m.i.v deze datum ’s avonds na 20.15 uur een gecombineerde dienst met lijn 69 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Metrostation Zuidplein.
7-9-199869Routewijziging: van maandag t/m vrijdag vóór 18.30 uur wordt nu eveneens gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg. Tevens wordt m.i.v. deze datum ’s avonds na 20.15 uur een gecombineerde dienst met lijn 68 gereden op het traject Metrostation Zuidplein – Heijplaat – Pernis – Metrostation Zuidplein.
7-9-199870Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Smeetslandseweg – Spinozaweg in plaats van via Olympiaweg – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein; tevens m.i.v. deze datum in exploitatie als ringlijn; er wordt nu uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Zuidplein.
7-9-199871Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.; terug: Seattleweg – Vondelingenweg – Groenedijkviaduct). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
29-1-199939Vanaf 17 uur richting Zuidplein normale route hersteld via Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ‘s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel. (Einddatum onbekend.)
26-4-199932I.v.m. reconstructie Abraham van Stolkweg richting Noordereiland tijdelijk verlegd via Kleinpolderplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Van Cittersstraat – Mathenesserplein. (Geen einddatum bekend.)
10-5-199930Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.WN.
10-5-199931Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.W.N.
10-5-199944Samenwerking met nieuwe maatschappij “Connexxion” als opvolger van Z.WN.
31-5-199930Route ingekort tot traject Station Alexander – Metrostation Capelsebrug; tevens routewijziging: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar enz. n plaats van via Prins Alexanderlaan – Grote Beer enz. (Eindpuntstandplaats Station Alexander nu dus aan andere zijde.)
31-5-199931Routewijziging: Kralingseweg – Poortmolen – keren bij IJsseland Ziekenhuis – Poortmolen – Kralingseweg in plaats van direct Kralingseweg; tevens m.i.v. deze datum ook weer exploitatie tijdens avonduren alsmede zon- en feestdagen.
31-5-199934Ingesteld: Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselweg). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion.)
31-5-199935Route ingekort: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Ommoordseweg enz.; ook facultatieve verlenging Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) vervalt hiermee.
31-5-199943Opgeheven.
31-5-199946Route verlengd: President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad). (Beperkte dienst: op werkdagen tijdens de spitsuren wordt doorgereden via Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer- Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) en op alle dagen verkorte ritten Metrostation Kralingse Zoom – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).)
31-5-199952Alternerend rijden naar Liesveldviaduct resp. naar Deltaplein weer vervallen; alle ritten nu Schiedam –Vlaardingen (Deltaplein).
31-5-199964M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 14.00 uur een gecombineerde dienst met lijn 65 gereden op het traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon. Tijdens de spitsuren wordt normale route Metrostation Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon gereden.
31-5-199965M.i.v. deze datum wordt van maandag t/m vrijdag tussen ca. 9.00 en 14.00 uur een gecombineerde dienst met lijn 64 gereden op het traject Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis – Rhoon – Ghijseland – Metrostation Rhoon. Tijdens de spitsuren wordt normale route Metrostation Poortugaal – Delte Ziekenhuis – Metrostation Poortugaal gereden.
31-5-199967Routewijziging v.w.b. diensten van maandag t/m vrijdag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg in plaats van via Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Jan Olieslagersweg.
31-5-199968M.i.v. deze datum vervalt de tijdens de avonduren gereden gecombineerde dienst met lijn 69; er wordt dan dus eveneens de normale route gereden: Metrostation Zuidplein – Heijplaat.
31-5-199969M.i.v. deze datum vervalt de tijdens de avonduren gereden gecombineerde dienst met lijn 68; er wordt dan dus eveneens de normale route gereden: Metrostation Zuidplein – Pernis.
31-5-199977Routewijziging: Dorpsweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Kerkwervesingel in plaats van via Pendrechtseweg.
5-6-199967Routewijziging v.w.b. diensten op zaterdag en zondag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Jan Olieslagersweg – Schulpweg – Schulpplein in plaats van via Fuutstraat – Amelandseplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg.
2-8-199942Routewijziging: rechtstreeks Industrieweg – Matlingeweg in plaats van via Vlaardingweg.
16-8-199935I.v.m. herbestrating Meidoornsingel tijdelijk verlegd rechtstreeks via Wilgenlei – Kastanjeplein. (Geen einddatum bekend.)
30-8-199935M.i.v. deze datum wordt tijdens avondspits slechts gereden op trajectdeel Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Station Noord en rijdt een pendelbus op het trajectdeel Station Alexander – Terbregge (Ommoordseweg). (Route-splitsing i.v.m. verkeersdrukte op Molenlaan tijdens avondspits.)
30-8-199975Normale route hersteld via Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel – Dwarsdijk – Groene Tuin.
4-10-199932I.v.m. werkzaamheden deel Mathenesserlaan richting Overschie tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – ‘s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer drie maanden.)
4-10-199939I.v.m. werkzaamheden Rochussenstraat richting Station Noord tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – ‘s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden.)
25-10-199932I.v.m. werkzaamheden Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Blaak – Posthoornstraat – Glashaven – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken.)
25-10-199949I.v.m. werkzaamheden Verlengde Willemsbrug tijdelijk verlegd via Blaak – Posthoornstraat – Glashaven – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken.)
1-11-199966I.v.m. verkeersdrukte hoek Hilledijk/Putselaan richting Wilhelminakade tijdelijk verlegd via Polderlaan – Slaghekstraat – Beijerlandselaan – 2e Rosestraat.
8-11-199949I.v.m. werkzaamheden Koninginnebrug ‘s avonds vanaf 22.00 uur tijdelijk verlegd via Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Stieltjesstraat – Stieltjesplein. (Deze avond-omleiding duurde ongeveer 7 weken.)
10-11-199941I.v.m. reconstructie Abtsweg tijdelijk verlegd via Parallelstraat – De Lugt – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 maanden.)
22-11-199966I.v.m. werkzaamheden Nassaubrug tijdelijk verlegd via Piekstraat – Nijverheidstraat – Jalonstraat – Nassauhaven – Roentgenstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 maanden.)
22-11-199969I.v.m. bouw Beneluxlijn metro richting Pernis tijdelijk verlegd via Vondelingenweg – Striendwaalseweg – noodweg – Oud Pernisseweg; richting Zuidplein tijdelijk verlegd via Ozingastraat – Deijffelbroekseweg – Deijffelbroekselaan – Werfdijk – Pastoriedijk – Striendwaalseweg – Vondelingenweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 jaar.)
1-12-199966(datum onzeker): richting Wilhelminakade normale route hersteld via Polderlaan – Hilledijk – 2e Rosestraat.
6-12-199932I.v.m. werkzaamheden Westblaak tijdens avonduren richting Noordereiland tijdelijk verlegd via Mathenesserlaan – Westersingel – Vasteland – Schiedamsedijk – Churchillplein.
8-12-199932Tijdens avonduren richting Noordereiland normale route hersteld via Mathenesserlaan – Westblaak – Churchillplein.
17-12-199932Routewijziging: richting Overschie via onderdoorgang Churchillplein in plaats van bovenlangs.
20-12-199947I.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tijdelijk verlegd via Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan. (Geen einddatum bekend.)
20-12-199948I.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tijdelijk verlegd via Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan. (Geen einddatum bekend.)
7-1-200074I.v.m. afsluiting Troubadourlaan tijdelijk verlegd via Fideliolaan – Othelloweg – Falstaffstraat – Troubadourlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken.)
7-1-200078I.v.m. afsluiting Troubadourlaan tijdelijk verlegd via Fideliolaan – Othelloweg – FalstaffStraat – Troubadourlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken.)
12-1-200069I.v.m. bouw Beneluxlijn metro richting Pernis andermaal gewijzigd: Striendwaalseweg – noodweg tot Ring – Ring – Van Byemontsingel – G.A. Soetemanweg enz. (Geen einddatum bekend).
12-1-200071I.v.m. werkzaamheden Albert Plesmanweg tijdelijk verlegd via Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Reeweg. (Geen einddatum bekend).
24-1-200066I.v.m. werkzaamheden Nassaubrug tijdelijk verlegd via Persoonshaven – Persoonsdam – Nijverheidstraat – Zinkerweg – Feijenoorddijk – Nijverheidstraat – Persoonsdam – Nassauhaven – Roentgenstraat. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 maanden.)
6-2-2000STDStadiondienst Zuidplein – Olympiaweg opgeheven.
7-2-200032I.v.m. werkzaamheden Mathenesserlaan tijdelijk verlegd via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – Heemraadssingel – Mathenesserlaan. (Geen einddatum bekend).
23-2-200077I.v.m. afsluiting Katendrechtsestraat tijdelijk ingekort tot Tolhuislaan nabij Tolhuisbocht. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
6-3-200052 I.v.m. afsluiting Amsterdamlaan tijdelijk verlegd via Utrechtlaan – Parijslaan – Korhoenlaan – Reigerlaan – Lepelaarsingel – Churchillsingel – keren op rotonde en dezelfde route terug. (Geen einddatum bekend).
10-4-200052I.v.m. reconstructie kruispunt Markgraaflaan/Van der Driftstraat tijdelijk verlegd via Margraaflaan – Vondelstraat – Burg. Pruissingel. (Geen einddatum bekend).
17-4-200047I.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tijdelijk verlegd via Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Huniadijk – Reyerdijk. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
17-4-200048I.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tijdelijk verlegd via Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Huniadijk – Reyerdijk. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
17-4-200076I.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tijdelijk verlegd via Kreekhuizenplein – IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat – Molgerdijk – Huniadijk – Reyerdijk. (Deze omleiding duurde ongeveer 5 weken.)
27-4-200067Richting Doklaan tijdelijk verlegd via Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Frans Bekkerstraat – Verboomstraat – Rietdijk – Doklaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 7 weken.)
1-5-200054I.v.m. Afsluiting Hoofdbrug tijdelijk verlegd via Koemarkt – Buitenhavenweg – Voorhavenbrug – Lekstraat.
8-5-200031I.v.m. werkzaamheden Henri Eversstraat tijdelijk verlegd via Michelangelostraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan. (Geen einddatum bekend).
8-5-200048I.v.m. werkzaamheden Henri Eversstraat tijdelijk verlegd via Berlagestraat – Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan. (Geen einddatum bekend).
28-5-200054Normale route hersteld via Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat.
1-6-200043Ingesteld: Luchthaven Rotterdam (Rotterdam Airportplein)- Rotterdam Airportbaan  – Vliegveldweg – Noorderlaan – Achterdijk – Zuiderlaan – Van der Duijn van Maasdamweg – Van Limburg Stirumplein – G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Centraal Station n.z. (Proveniersplein). Beperkte dienst: speciale lijn t.b.v. bezoekers aan wedstrijden Europese Kampioenschappen Voetbal 2000. Aan de andere zijde van het Centraal Station kunnen zij overstappen op tramlijn 23 naar het Feijenoordstadion. De buslijn doet ook enige grote parkeerterreinen bij Sportcomplex Laag Zestienhoven aan alsook de aldaar tijdelijk ingerichte camping bij het terrein van voetbalclub Xerxes.
19-6-200032Routewijziging: richting Noordereiland via onderdoorgang Churchillplein in plaats van bovenlangs.
3-7-200043Opgeheven (einde EK 2000).
2-8-200010T.g.v. Open Dag in de Kuip rijdt pendelbusdienst onder lijnnummer 10 op traject Stationsplein – Olympiaweg.
2-8-2000STDT.g.v. Open Dag in de Kuip rijdt pendelbusdienst onder lijnnummer 10 op traject Stationsplein – Olympiaweg.
14-8-200032I.v.m. werkzaamheden Abtsweg richting Noordereiland tijdelijk verlegd via Burg. Baumannlaan – Burg. De Josselin de Jonglaan – Kleinpolderplein. (Deze omleiding duurde ongeveer 4 weken.)
14-8-200076I.v.m. afsluiting Ruimersdijk tijdelijk verlegd via Reyerdijk – Bredenoord – Vegelinsoord. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
21-8-200046I.v.m. herbestratingswerken Berlagestraat tijdelijk verlegd via Prins Alexanderlaan – Prinsenlaan – Koningslaan – Hendrick Staetsweg. (Deze omleiding duurde ongeveer 3 weken.)
28-8-200035Route verlengd: Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Naardermeer – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – President Wilsonweg – John Mottweg – Ommoordseweg enz.; tevens routewijziging: tijdens avondspits richting Station Alexander weer rechtstreeks Molenlaan in plaats van via Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan;. (Beperkte dienst: trajectdeel Zevenkamp (Multibedrijven) – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren.)
28-8-200045Route verlengd (facultatief): Galvanistraat (bij kantoorgebouwen “Europoint”) – Galvanistraat – Vierhavensstraat (terug: Vierhavensstraat – Van Helmontstraat – Benjamin Franklinstraat – Galvanistraat) – Pelgrimsstraat – Westzeedijk – Pieter de Hoochweg – Pieter de Hoochbrug – Rochussenstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsingel o.z. – Heemraadssingel w.z. (terug: rechtstreeks Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan) – Beukelsdijk – Weena enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Galvanistraat – Centraal Station wordt uitsluitend gereden van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur.)
28-8-200046Route ingekort: President Wilsonweg – Lorentzweg – Ommoord (Lorentzweg bij Debijeweg nabij winkelcentrum Binnenhof). (Herstel route zoals die ook tussen 8 juni 1998 en 31 mei 1999 gereden werd, incl. verkorte ritten Metrostation Kralingse Zoom – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).
28-8-200066Route verlengd: Wilhelminaplein – Posthumalaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan).
12-9-200078I.v.m. werkzaamheden Kruisnetlaan tussen Bovensim en Speerreep richting Zalmplaat tijdelijk verlegd via Aveling – Bovensim – Viskaarweg; richting Meeuwenplaat via Bovensim – Aveling. (Deze omleiding duurde ongeveer drie maanden.)
1-11-200045Uitbreiding exploitatie trajectdeel Galvanistraat – Centraal Station: alle dagen tot 20. 00 uur.
27-11-200049Routewijziging: Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak. (Routewijziging i.v.m. zeer drukke verkeer Coolsingel.)
1-1-200174Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet: Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg – Vondelingenweg in plaats van via Cornelis van Dijckstraat – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Hogedijk – Butaanweg. (datum onzeker)
1-2-200170Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Buitendijk – Olympiaweg – Grote Kreek – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg in plaats van via Smeetslandseweg. (datum onzeker)
5-3-200149I.v.m. afsluiten deel Persoonshaven tijdelijk verlegd via Persoonshaven – Schietloodstraat – Oranjeboomstraat – Damstraat – Nassauhaven. (Geen einddatum bekend).
6-3-200133I.v.m. reconstructie Burg. De Josselin de Jonglaan richting Rotterdam Airport tijdelijk verlegd via Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 6 maanden.)
5-4-2001MAXIIngesteld taxibusdienst vanaf Station Alexander naar wijken Ommoord, Het Lage Land, Zevenkamp en Oosterflank. Rijdt do, vrij en za-av vanaf 18.30 tot aankomst van laatste metro. Enkele maanden later werd ook de wijk Schollevaar bediend.
28-5-200160Ingesteld: Otto Reuchlinweg (bij (nieuwe) Luxortheater) – Wilhelminakade – Koniginnehoofd – Otto Reuchlinweg – Otto Reuchlinweg. (Rijdt als ringlijn en wordt geëxploiteerd met een minibus.)
3-9-200144Opgeheven (vervangen door verkorte ritten Connexxion-lijn 144). (datum onzeker)
3-9-200169Routewijziging (facultatief): Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg en Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg in plaats van rechtreeks Waalhaven z.z. – Reeweg en Vondelingenweg. (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag vanaf ca. 18.00 uur en op zaterdag en zondag wordt gereden rechtstreeks Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg en direct Vondelingenweg in plaats van via Seattleweg.)
3-9-200171Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Antonie Bodaanweg bij Reeweg).
5-11-200132I.v.m. werkzaamheden Mathenesserplein tijdelijk verlegd via Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Groshansstraat – Mathenesserlaan.
5-11-200145I.v.m. werkzaamheden Industrieweg richting Marconiplein tijdelijk verlegd via Breevaartstraat – Schuttevaerweg – Giessenweg – Industrieweg.
19-11-200142Routewijziging: Marconiplein – Tjalklaan – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – Da Costastraat in plaats van via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Da Costastraat.
19-11-200145Normale route hersteld via gehele Industrieweg.
15-12-200132Normale route hersteld via Aelbrechtsplein – Allard Piersonstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan.
7-1-200278I.v.m. afsluiting Viskaarweg tijdelijk verlegd via Kruisnetlaan – Bovensim. (Geen einddatum bekend).
28-1-200254I.v.m. werkzaamheden kruising Vlaardingerdijk/P.J. Troelstralaan/Rembrandtlaan tijdelijk verlegd rechtstreeks via Burg. Knappertlaan – Burg. Van Haarenlaan. (Geen einddatum bekend).
5-2-200241I.v.m. aanleg bussluis Overschiese Kleiweg tijdelijk verlegd via Dwarskleiweg – Bovendijk – Woensdrechtstraat – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan. (Deze omleiding duurde ongeveer 2 weken.)
7-2-200235M.i.v. deze datum wordt tijdens de avondspits weer normale doorgaande route Station Alexander – Station Noord gereden; tevens routewijziging: tijdens avondspits richting Station Alexander via Molenlaan – Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan – Molenlaan in plaats van rechtstreeks Molenlaan.
18-3-200232I.v.m. werkzaamheden Mathenesserplein tijdelijk verlegd via Aelbrechtsplein – Aelbrechtskade – Groshansstraat – Mathenesserlaan.
13-5-200233I.v.m. afsluiting Burg. Baumannlaan tussen tussen De Lugt en Baanweg tijdelijk verlegd via Burg. Baumannlaan – Baanweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Ruggeweg – Abtsweg – Kedichemstraat – Oost Sidelinge – Zestienhovensekade. (Geen einddatum bekend).
16-6-2002MAXIOpgeheven.
2-9-2002144Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Bree (primair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionweg – Burg. van Slijpelaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel vóór Leklaan). (Betreft ex-Connexxionlijn; deze maatschappij stelt echter op dezelfde datum eveneens een nieuwe lijn 144 in dienst, die voor een aanzienlijk deel dezelfde route als bovengenoemde volgt, hetgeen tot veel verwarringen leidt.)
4-11-200231Route ingekort tot traject Metrostation Schenkel (Prins Alexanderlaan) – Metrostation Capelle Centrum. (Beperkte dienst: van maadag t/m zaterdag tot 9.30 uur wordt niet via Ijsseland Ziekenhuis gereden (dan rechtstreeks via Kralingseweg); geen dienst tijdens avonduren en op zon- en feestdagen.)
4-11-200233Route verlengd (facultatief): Crooswijk (Boezemlaan) – Boezemlaan – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Paradijslaan – Boezemlaan) – Jonker Fransstraat – Admiraal de Ruyterweg – Pompenburg – Hofplein – Weena enz. (Beperkte dienst: traject Crooswijk – Weena – Rotterdam Airport wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren. Buiten deze uren alsmede op zaterdag en zon- en feestdagen wordt uitsluitend traject Centraal Station – Rotterdam Airport bereden.)
4-11-200235Route verlengd: IJsselland Ziekenhuis (Poortmolen) – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Rietkerkweg – Beelstraat – Michelangelostraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan (Station Alexander) – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg enz. (Beperkte dienst: trajectdeel IJsselland Ziekenhuis – Station Alexander (Prins Alexanderlaan) wordt niet bereden na 19.30 uur en op zaterdagcohtend en zondagochtend.)
4-11-200236Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Oostplein w.z. – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) –’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).
4-11-200237Ingesteld: Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg – Horvathweg – Beukelsbrug – Aelbrechtsplein – Beukelsweg – Burg. Meineszplein – Beukelsdijk – Weena – Stationsplein – Weena –Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein (terug: Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade) – Rusthoflaan – Nieuwe Boezemstraat – Bosdreef – Terbregseweg – Ommoordseweg – President Rooseveltweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad)/ – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardemeer – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer). (Beperkte dienst: ’s avonds na 18.00 uur en en op zaterdag en zondag vervalt trajectdeel Metrostation Marconiplein – Centraal Station.  Het trajectdeel Zevenkamp (Zevenkampse Ring bij sporthal/zwembad) – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) wordt uitsluiten  bereden op werkdagen tijdens de spitsuren. Op werkdagen tot ca. 9.00 uur wordt i.v.m. verkeersdrukte op Terbregseweg richting Zevenkamp gereden via Bosdreef – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg.)
4-11-200238Route verlengd: Capelle Schollevaar (Prado) – Markiezenhof – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Vrijheidsdans – Capelseweg – Hoofdweg – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Duikerstraat – Koningslaan – Hoofdweg – Bosdreef – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan –Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Boezemlaan – Bosdreef) – Jonker Fransstraat enz.
4-11-200239Opgeheven.
4-11-200241Opgeheven.
4-11-200244Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Bergwegbrug – Gordelweg – Bergselaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Heemraadssingel o.z. – Heemraadssingel w.z.) – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Beperkte dienst: trajectdeel Sint Franciscus Gasthuis – Centraal Station wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur. Buiten deze uren wordt slechts trajectdeel Centraal Station – Metrostation Zuidplein bereden.)
4-11-200245Opgeheven.
4-11-200246Opgeheven.
4-11-200247Routewijzigingen: Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg in plaats van via Vaanweg – Victor Hugoweg en Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin in plaats van via Reyerdijk – Kreileroord – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin; tevens wordt m.i.v. deze datum tijdens de avonduren eveneens trajectdeel Metrostation Zuidplein – Station Lombardijen bereden.
4-11-200248Opgeheven.
4-11-200249Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Grote Hagen – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Groeninx van Zoelenlaan – Klein Nieuwland – Olympiaweg – Buitendijk – St. Clara Ziekenhuis (parkeerterrein).
4-11-200251Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Stationsplein) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Van Beethovenlaan – Vivaldilaan – Mozartlaan – Brederoweg – Europaboulevard – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Albert Schweitzersingel – Olmendreef – Vlaardingen Holy-Noord (Begraafplaats).
4-11-200252Opgeheven.
4-11-200254Route grotendeels gewijzigd: Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg) – Slimme Watering –’s-Gravelandseweg – Sandvikstraat – Van Heekstraat – Jan van Riebeekweg – Nieuwpoortweg – Overschieseweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ‘s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerlaan – Stadhouderslaan – Rozenburgsestraat – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Maasdijk – Nieuw Mathenesserstraat – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burg. van Haarenlaan – Brandersbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Overschieseweg – Nieuwpoortweg – Jan van Riebeekweg – Van Heekstraat – Sandvikstraat – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg). (Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend bij Station Schiedam Centrum standpunt genomen.)
4-11-200255Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Stationsplein (Schiedam) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Vondelstraat – Bilitonlaan – Floris de Vijfdelaan – Dirk de Derdelaan – Marnixlaan – Dr. Wiardi Beckmansingel – Arij Koplaan – Station Vlaardingen West (Geuzenplein).
4-11-200256Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard) – B. van Buerenweg – Galgkade (terug: Galgkade – Abel Tasmanstraat – Maasboulevard – Deltaplein) – Westhavenkade – Parallelweg – Van Beethovensingel – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy). (Beperkte dienst: tijdens avonduren en op zon- en feestdagen wordt gereden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – keren bij Metrostation Vijfsluizen – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – Van Hogendorplaan in plaats van rechtstreeks plein vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan.)
4-11-200257Route grotendeels gewijzigd: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan – Parijslaan – Korhoenlaan – Reigerlaan – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Metrostation Vijfsluizen (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.)
4-11-200258Opgeheven. (Laatste rit op vrijdag 01-11-2002!)
4-11-200264Opgeheven. (Laatste exploitatiedag vrijdag 1 november 2002!)
4-11-200265Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Poortugaal z.z. (P&R-terrein) – Hofhoek – Groene Kruisweg – Kerkachterweg – Beatrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – keren op terrein Delta Ziekenhuis – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Rivierweg – Rijsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metrostation Poortugaal z.z. (P&R-terrein). (Beperkte dienst: tevens verkorte ritten die in Rhoon lus Rivierweg – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg maken in plaats van lus Rivierweg – Rijsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rivierweg; tevens rijden er van maandag t/m zaterdag enkele extra versterkingsdiensten op het trajectdeel Metrostation Poortugaal – Delta Ziekenhuis.)
4-11-200267Opgeheven.
4-11-200268Routewijziging (facultatief): van maandag t/m vrijdag wordt tijdens de ochtenspits richting Heijplaat gereden via Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Waalhavenweg; tijdens avondspits richting Metrostation Zuidplein, doch dan in omgekeerde richting. (Facultatieve bediening)
4-11-200269Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet o.z. (terug w.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaarcentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Albert Plesmanweg – Soerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg (terug direct Vondelingenweg) – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein). (Beperkte dienst: rijdt van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits richting Metrostation Pernis via Wielewaalstraat – Dorpsweg – Groene Kruisweg – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Jan Olieslagersweg enz.; tijdens de avondspits in omgekeerde richting. Rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur en op zaterdag en zondag tussen ca. 10.30 en 18.30 uur. )
4-11-200271Routewijziging: Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg in plaats van via Oldegaarde.
4-11-200274Opgeheven.
4-11-200275Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Breeweg – Stadionviaduct – Marathonweg – Stadionlaan – Sportsingel n.z. – Dwarsdijk – Groene Tuin – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg – Willem van Gelderstraat – Oostdijk – Beverwaardseweg – Benedenrijweg – Rijnsingel – Bolnes (Rijnsingel vóór Leklaan). (Buiten de nachtbuslijnen om is dit de eerste R.E.T.-buslijn die op grondgebied van de gemeente Ridderkerk komt.)
4-11-200276Route verlengd (facultatief): Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk) – Sluisjesdijk – Doklaan enz.; tevens routewijziging (facultatief) richting Doklaan: Doklaan –Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Sluisjesdijk – Doklaan in plaats van direct Doklaan. (Beperkte dienst: het trajectdeel Willem Egmondstraat – Doklaan wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; route via Doklaan – Charloisse Hoofd – Bonn en Mees wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag tijdens de daluren.)
4-11-200278Routewijziging richting Metrostation Hoogvliet via Oudeland: rechtstreeks Aveling – Tijmweg in plaats van via Sprong.
4-11-2002144Opgeheven; grotendeels opgegaan in nieuwe route lijn 75.
15-12-200230Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Zevenspong – Vrijheidsdans – Reidans – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan -Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel  – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein).
15-12-200231Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Operalaan – Hermitage – Burg. van Beresteijnlaan – Oosterlengte – Noorderbreedte –Westerlengte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan- Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Beperkte dienst: van maandag t/m zaterdag tot 9.30 uur wordt niet via IJsselland Ziekenhuis gereden; rijdt niet tijdens avonduren en niet op zon- en feestdagen.)
15-12-200234Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Zuiderbreedte – Capelle Oostgaarde (Zuiderbreedte bij Westerlengte). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion/beperkte dienst alleen op werkdagen en niet ’s avonds).)
17-12-200232Nieuwe eindpuntstandplaats Station Schiedam Centrum.
17-12-200238Eindpuntstandplaats Station Schiedam Centrum verplaatst naar Horvathweg.
17-12-200251Eindpuntstandplaats Schiedam Centrum verplaatst van Stationsplein naar Horvathweg.
17-12-200254Routewijziging: via nieuwe busstation Horvathweg (Station Schiedam Centrum).
1-1-200347M.i.v. deze datum worden alle ritten verlengd van Metrostation Zuidplein richting Station Lombardijen. (datum onzeker)
1-1-200357Routewijziging richting Metrostation Vijfsluizen: rechtstreeks Olmendreef – Amsterdamlaan – Kopenhagenlaan in plaats van via Olmendreef – Albert Schweitzersingel – Churchillsingel – Amsterdamlaan. (datum onzeker)
1-1-200360Opgeheven. (Reed in ieder geval nog begin 2003; datum onzeker)
1-1-200369Routewijziging v.w.b. zaterdag en zondag: Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg – Vondelingenweg in plaats van via Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – lbert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg (terug: Reeweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg) – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg. (datum onzeker)
13-1-200368Routewijziging v.w.b. ritten van maandag t/m vrijdag tijdens de middagspits: Waalhavenweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg.
13-1-200369Routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Reeweg – Waalhaven z.z. – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg.
17-1-200354Routewijziging richting Schiedam Woudhoek: Lekstraat – Hoofdstraat – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt in plaats van via Maasdijk – Nieuw Mathenesserstraat – Rotterdamsedijk.
3-3-200348Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin).
3-3-200349Route grotendeels gewijzigd: Centraal Station (Stationsplein) – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Stadionweg – Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan). (Routewijziging i.v.m. aanleg TramPluslijn 23 “IJsselmondelijn”.)
22-4-200377I.v.m. aanleg tramsporen lijn 25 tussen Slinge en Sandelingplein richting Katendrecht tijdelijk verlegd via Slinge – Langenhorst – Oldegaarde – Vinkenbaan – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Sandelingplein. (Geen einddatum bekend).
1-5-200351Route verlengd: Churchillsingel – Holysingel – Vlaardingen Vlietland-Ziekenhuis Holy. (datum onzeker)
26-5-200338Gesplitst in twee trajecten: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Grote Beer – Evenaar- Zevensprong – Vrijheidsdans –Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitate – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinleur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Evenaar – Grote Beer – Hoofdweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan).  /  Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Hoofdweg – Bosdreef  enz.
26-5-200333Route ingekort: traject Centraal Station – Rotterdam Airport.
24-8-200330Routewijziging: De Linie – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Meeuwensingel in plaats van via Duikerlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg. 
24-8-200331Route ingekort tot traject Metrostation Capelle Centrum – Metrostation Capelsebrug.
29-8-200347I.v.m. afsluiting kruising Koninginneweg/Groene Tuin vanaf 19 uur tijdelijk verlegd via Hollands Tuin – Oostersetuin – Dirk de Lijsterstraat – Koninginneweg. (Geen einddatum bekend).
8-9-200340Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Wollefoppenweg – Groeneweg – Brandingdijk – Laan van Avant-Garde – Wollefoppenweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. Connexxion en bedient de nieuwe wijk Nesselande.)
15-9-200356Routewijziging: Burg. Pruissingel – Vondelstraat – Markgraaflaan in plaats van via Van der Driftstraat.
15-12-200355Route ingekort tot traject Station Schiedam (busstation Horvathweg) – Station Vlaardingen West.
15-12-200351Routewijziging: Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Aleidastraat – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein in plaats van via Burg. van Haarenlaan.
23-2-200438I.v.m. werkzaamheden Evenaar tijdelijk verlegd via Hoofdweg. (Deze omleiding duurde ongeveer zes weken.)
1-3-200447Routewijziging: Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin.
1-3-200448Opgeheven.
1-3-200449Route ingekort: Persoonshaven – Station Zuid (Persoonshaven*). (Beperkte dienst: van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren en tijdens bezoekuren van M.C.R.Z. Clara wordt vanaf Persoonshaven doorgereden via Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). *: eindpuntstandplaats Station Zuid gelegen aan pleintje tussen Persoonshaven en Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg t.o. het station.)
1-3-200475Route ingekort: Dwarsdijk – Adriaan Volkerlaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Oud IJsselmonde (Roelantweg; terug: Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg – Koninginneweg – Van Hoochstratenweg).
1-3-200476Routewijziging: Akkeroord – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin –Vruchtentuin – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug: Herenwaard –Grote Hagen – Groene Tuin Vruchtentuin enz. in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug; Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan.
24-5-200430Route ingekort tot traject Station Alexander – Capelle Schollevaar (Hermitage); Station Alexander – Prins Alexanderplein – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeynsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein Station Schollevaar – Burgemeester Schalijlaan – Burgemeester van Beresteijnlaan – Hermitage. (Stalling garage Krimpen aan den IJssel).
24-5-200431Route grotendeels gewijzigd: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) (terug: Stationsplein – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Reigerlaan – Keerkring – Westerlengte – Zuiderbreedte – Keerkring – Scheldedal – De Vallei – Oosterlengte – Noorderbreedte – Westerlengte – Metrostation De Terp. (Beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren en niet op zondag.) (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
24-5-200432Trajectdeel Overschie – Station Schiedam Centrum vervalt; nu uitsluitend dus diensten Noordereiland – Overschie.
24-5-200433Routewijziging: Statenweg – Stadhoudersweg – Blijdorpplein in plaats van via Statenweg o.z. (terug w.z.) – Gordelweg – Kanaalweg. (Routewijziging i.v.m. bouw RandstadRail-station Statenweg.)
24-5-200434Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg – Schönberglaan – Blinkerttunnel – P.C. Boutenssingel – keren bij flats Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Blinkertunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (Beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren en niet op zon- en feestdagen.)
24-5-200435Route ingekort: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan enz. (Geen facultatieve bediening meer van IJsselland Ziekenhuis, dit geschiedt nu door lijn 37.
24-5-200436Route ingekort nu: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – Kralingse Zoom – Jacques Dutilhweg – Nancy Zeelenbergsingel – Jacob van Campenweg – Jacob van Campenplein – Hendrick Staetsweg – Duikerstraat – Berlagestraat – Henri Iversstraat – Grote Beer – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Station Alexander. (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
24-5-200437Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer – keren Zuidlaardermeer bij complex Multibedrijven – Naardermeer – Schollevaartsedreef – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Martin Luther Kingweg – President Wilsonweg – Wollefoppenweg – Groeneweg – Brandingdijk – Laan van Avant Garde – Wollefoppenweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Prins Alexanderlaan – Rietkerkweg – Beelstraat – Michelangelostraat – Henri Eversstraat – Prins Alexanderlaan – Station Alexander. (Ringlijn, beperkte dienst: rijdt niet tijdens avonduren.)
24-5-200438Route ingekort: Crooswijk (Boezemlaan) – Nieuwe Boezemstraat – Rusthoflaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Paradijslaan – Boezemlaan) – Jonker Fransstraat enz. (Terug naar eindpunt van voor 04-11-2002.)
24-5-200440Opgeheven.
24-5-200444Route ingekort tot traject Centraal Station – Metrostation Zuidplein; tevens routewijziging: Weena – Beukelsdijk – Heemraadssingel w.z. in plaats van via Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel.
24-5-200447Route grotendeels gewijzigd: Waalhaven Industriegebied (Antonie Bodaanweg) – Smirnoffweg (terug: Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Reeweg – Antonie Bodaanweg) – Van Weerden Poelmanweg – Anthonuy Fokkerweg – Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg – Slinge/Pendrecht (Krabbendijkestraat voorbij Nieuw-Vossemeerweg) – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat (terug direct Krabbendijkestraat) – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard (Busstation Keizerswaard) – Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg – Roelantweg – Arthurweg – Rijksweg A16 (terug: Rijksweg A16 – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg) – Van Brienenoordbrug – Rijksweg A16 – Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom). (Beperkte dienst: trajectdeel Waalhaven Industriegebied – Slinge wordt uitsluitend bereden tijdens ochtendpits in dez richting; tijdens avondspits in omgekeerde richting. Het trajectdeel Pendrecht – Busstation Keizerswaard uitsluitend van maandag t/m zaterdag overdag en zondagmiddag.)
24-5-200449Route verlengd: St. Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Gordelweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan – Diergaardetunnel (terug: Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein – Statenweg (primair) – Stadhoudersweg) – Beukelsdijk -Weena – Hofplein enz.
24-5-200451Route verlengd (facultatief): Holysingel – Dillenburgsingel – Lepelaarsingel – Van Linden van den Heuvelsingel – Van Hogendorplaan – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – Metrostation Vijfsluizen (standplaats aan w.z.). (Beperkte dienst: trajectdeel Vlaardingen Vlietland-Ziekenhuis Holy – Metrostation Vijfsluizen wordt uitsluitend bereden op van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.) (datum onzeker)
24-5-200455Route grotendeels gewijzigd: Station Schiedam Centrum (Busstation Horvathweg) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – brug over Nieuwehaven – Nieuwehaven – Burg. Knappertlaan – Vlaardingerdijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje voor Station Vlaardingen Oost – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Westhavenkade – Galgkade – Abel Tasmanstraat – Maasboulevard – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard; terug: Deltaplein – B. van Buerenweg – Galgkade).
24-5-200456Route grotendeels gewijzigd: Station Vlaardingen West (Geuzenplein) – Dr. Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Bilitonlaan – Vondelstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – brug over Oudehaven – Schiedamseweg – Verploegh Chasséplein – Schiedamseweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Vlaardingerdijk – keren bij Metrostation Vijfsluizen – Vlaardingerdijk – Schiedamsedijk – Mr. L.A. Kesperweg – rondrijden via pleintje vóór Station Vlaardingen Oost – Van Hogendorplaan – Van Linden van den Heuvelsingel – Lepelaarsingel – Dillenburgsingel – Holysingel – Frederik Hendriklaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Utrechtlaan – Olmendreef – Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy). (Stalling garage Kleiweg)
24-5-200457Opgeheven.
24-5-200466Route ingekort: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg enz.; route verlengd: Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechts Hoofd bij Pontveer; terug: 2e Katendrechtse Hoofd – Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk); de route is dus nu Metrostation Zuidplein – Katendrecht.
24-5-200468Routewijziging v.w.b. ritten van maandag t/m vrijdag tijdens de avondspits: Waalhavenweg – Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Waalhaven z.z. – Smirnoffweg.
24-5-200469M.i.v. deze datum wordt uitsluitend gereden van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren en niet meer op zaterdag en zondag; tevens routewijziging richting Metrostation Zuidplein: Reeweg – Antonie Bodaanweg – Smirnoffweg – Van Weerden Poelmanweg in plaats van via Waalhaven z.z. –  Smirnoffweg.
24-5-200471Opgeheven.
24-5-200475M.i.v. deze datum wordt niet meer gereden na ca. 19.00 uur.
24-5-200476Routewijziging v.w.b. maandag t/m vrijdag tijdens de daluren richting Doklaan: direct Doklaan in plaats van via Charloisse Hoofd – Bonn en Meeswerf – Sluisjesdijk.
24-5-200477Opgeheven.
23-8-200433Eindpuntstandplaats Centraal Station verplaatst van Stationsplein naar Weena. (I.v.m. voorbereidende werkzaamheden bouw nieuwe station. De haltesituatie op het Weena zal nog regelmatig wijzigen ook weer als gevolg van werkzaamheden aldaar.)
23-8-200443Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Statentunnel – Bentinckplein – Statenweg (primair) – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg A13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Oost-Sidelinge – Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade – Achterdijk – Vliegveldweg (terug: Vliegveldweg – Noorderlaan – Achterdijk) – Rotterdam Airportbaan – Rotterdam Airport (Rotterdam Airportplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend tijdens avonduren.)
23-8-200475Opgeheven.
4-10-200435Route tijdelijk gesplitst: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – Hoofdweg – Terbregseweg – John Mottweg – President Wilsonweg – Martin Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderlaan); ringlijn, alleen in deze richting bereden; en Hillegersberg (Molenlaan bij eindpunt tramlijn 4) – Van Beethovensingel – Van Beethovenlaan – Molenlaan – Grindweg enz. (Tijdelijke splitsing i.v.m. vernieuwen Prinses Irenebrug.)
10-1-200544Routewijziging: Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel w.z. in plaats van via Beukelsdijk.
10-1-200547Route ingekort: Busstation Keizerswaard (Herenwaard) – Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan (terug: Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard) – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin – Koninginneweg enz. (Takken Waalhaven Industriegebied/Pendrecht – Busstation Keizerswaard vervallen dus.)
10-1-200548Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade o.z. – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Korte Stadionweg – Burgerhoutstraat – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid (Persoonshaven bij Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg) – M.C.R.Z. Clara wordt uitsluitend bereden op werkdagen tijdens de spitsuren en rond de bezoektijden.) (Op zaterdagmiddag en zondagmiddag wordt gereden via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak.)
10-1-200549Route ingekort tot traject Sint Franciscus Gasthuis – Centraal Station (Weena).
10-1-200553Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Horvathweg) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg).
10-1-200554Route ingekort tot traject Station Schiedam Centrum – De Gorzen – Station Schiedam Centrum.
10-1-200566Route ingekort: Rosestraat – Feijenoord (Rosestraat bij Roentgenstraat/Vrij Entrepot; terug: Rosestraat – Roentgenstraat – Nassaubrug – Nijverheidstraat – Piekstraat – Piekbrug – Schietloodstraat – Oranjeboomstraat – Burgdorfferstraat – Rosestraat); m.i.v. deze datum exploitatie als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Zuidplein.
10-1-200567Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg (primair) – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Kerkwervesingel – Slinge – Krabbendijkestraat – Pendrecht (Krabbendijkestraat bij Nieuw Vossemeerweg; terug: Krabbendijkestraat – Nieuw Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat).
10-1-200568M.i.v. deze datum worden van maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits ritten ingelegd op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Smirnoffweg) volgens bestaande route en tijdens avondspits op trajectdeel Bedrijventerrein Waalhaven – Metrostation Zuidplein. De spitsroute op het normale traject naar/van Heijplaat blijft gehandhaafd doch richting Heijplaat gewijzigd: Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg in plaats van via Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg.
10-1-200570Route verlengd: M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein) – Buitendijk – Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan); tevens m.i.v. deze datum exploitie als ringlijn beëindigd; er wordt zowel bij Metrostation Zuidplein als bij busstation Keizerswaard standpunt genomen.
10-1-200573Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst:  bediening trajectgedeelte Doklaan – Willem Egmondstraat  uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren. Op maandag t/m vrijdag  tussen de spitsuren, ’s avonds, zaterdag en zondag wordt dus uitsluitend gereden op trajectgedeelte Metrostation Zuidplein – Doklaan. *: eindpuntstandplaats aldaar is gesituëerd aan het pleintje bij café Wereldhaven. )
10-1-200576Route ingekort tot traject Doklaan – busstation Keizerswaard; routewijziging: rechtstreeks Akkeroord – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan enz. in plaats van via Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin – Groene Tuin.
10-1-200577Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg (primair) – Sandelingplein – Bree (secundair) – Breeplein – Randweg o.z. (terug w.z.) – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Polderlaan – Hilledijk – Putselaan – Pretorialaan – Hillelaan – Metrostation Rijnhaven (Hillelaan) – Hillelaan – Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat – Katendrecht (2e Katendrechtse Hoofd bij Pontveer; terug: 2e Katendrechtse Hoofd – Katendrechtsestraat – Rechthuislaan – Veerlaan – Brede Hilledijk). (Beperkte dienst: op woensdag en zaterdag tot ca. 18.00 uur wordt gereden via Putselaan – Maashaven o.z. – Hillelaan in plaats van via Pretorialaan i.v.m. weekmarkt Pretorialaan bij Afrikaanderplein.)
2-2-200537Routewijziging: Wollefoppenweg – bouwweg langs Korfoepad – Brandingdijk – Laan van Avant Garde – keren Laan van Avant-Garde – Laan van Avant-Garde – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad  – Wollefoppenweg in plaats van via Groenweg – Brandingdijk. (Routewijziging i.v.m. verder uitbreiding wijk Nesselande en bouw metrostation aldaar.)
12-2-200535Normale route hersteld via Grindweg – Molenlaan.
3-2-200535I.v.m. aanleg rotonde kruising Molenlaan t.h.v. Burg. F.H van Kempensingel tijdelijk verlegd via Argonautenweg – Burg. Le Fèvre de Montignylaan.
23-3-200535Normale (doorgaande) route Station Alexander – Station Noord hersteld.
29-3-200538Routewijziging: Franselaan – Hogenbanweg – Horvàthweg – Station Schiedam Centrum (Stationsplein). (Routewijziging i.v.m. werkzaamheden oprit Prof. Kamerling Onneslaan bij Station Schiedam Centrum.)
18-7-200537Routewijziging: bouwweg langs Korfoepad – Brandingdijk – keren bij rotonde Brandingdijk – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad. (Routewijziging i.v.m. werkzaamheden.)
20-8-200537Routewijziging: Brandingdijk – Groeneweg – Wollefoppenweg in plaats van via keren rotonde Brandingdijk – Brandingdijk – bouwweg langs Korfoepad.
29-8-200537Route ingekort: niet meer via Nesselande dus globaal Station Alexander – Zevenkamp (complex Multibedrijven Zuidlaardermeer) – Station Alexander – IJsselland Ziekenhuis – Station Alexander. (Nesselande wordt nu bediend door verlenging Metro-Calandlijn*) *in 2009 metrolijn B geworden.)
31-10-200542Verlegd; er wordt niet meer via Spangen maar vanaf de Spaanseweg rechtstreeks naar de Industrieweg.
31-10-200551Route ingekort: Mozartlaan – Zwaluwlaan – Slimme Watering – Schiedam Woudhoek (Slimme Watering bij Harreweg). 
31-10-200553M.i.v. deze datum wordt dienst beperkt: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.00 uur.
31-10-200555Route ingekort tot traject Station Schiedam (Busstation Horvathweg) – Vlaardingen (Liesveldviaduct; terug: Liesveldviaduct – Margraaflaan – Vondelstraat – Burg. Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct); tevens routewijziging: Horvathweg – Hogenbanweg – Lorentzlaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest.
31-10-200557Ingesteld: Vlaardingen (Olmendreef nabij Algemene Begraafplaats Holy) – Olmendreef – Amsterdamlaan – Churchillsingel – Holysingel – Burg. Heusdenslaan – Westlandseweg – Hoflaan – brug over Oudehaven – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burg. Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Oudehavenkade – Galgkade – Abel Tasmanlaan – Europaboulevard – Deltaplein – Vlaardingen (Deltaplein bij Maasboulevard; terug: Deltaplein – Bartholomeus van Buerenweg – Galgkade).
5-12-200535Routewijziging: President Rooseveltweg – bussluis – Meerum Terwogtlaan – Nico v.d. Valkweg – Dirk v.d. Kooijweg – Terbregseweg in plaats van rechtstreeks President Rooseveltweg – Terbregseweg. (Routewijziging via nieuwe wijk Nieuw-Terbregge.)
7-1-200631Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Duikerlaan – De Linie – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Westerlengte – Metrostation De Terp; tevens m.i.v. deze datum ook dienst op zondag overdag behalve de laatste rit.
7-1-200634Route verlengd: Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Capelseweg – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Burg. Schalijlaan – Schollevaartsedreef – Naardermeer – keren Zuidlaardermeer – Naardermeer – Zevenkampse Ring – Zevenkampseweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan – Station Alexander (Prins Alexanderplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.)
7-1-200637Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen –  Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costa Singel – P.C. Boutenssingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Blinkerttunnel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein); tevens m.i.v. deze datum op alle dagen volledige dienst. (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
7-1-200640Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burg. le Fèvre de Montignyplein – Burg. F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Hillegersberg (Molenlaan). (Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 4 a.g.v. spoorvernieuwing in Bergse Dorpsstraat.)
7-1-200643Opgeheven.
7-1-200645Ingesteld: Kleiweg (bij Zonnebloemstraat) – Kleiweg – Sint Franciscus Gasthuis (bij ingang polikliniek). (Dit zeer korte lijntje wordt geëxploiteerd met een taxibusje.)
7-1-200649Route ingekort tot traject Kleiweg (R.E.T.-complex*) – Centraal Station (Weena). (*: eind- c.q. beginhalte gelegen vóór toegangspoort tot R.E.T.-complex, terwijl de bussen op het terrein zelf keren.)
9-1-200669Routewijziging v.w.b. maandag t/m vrijdag tijdens de ochtendspits richting Metrostation Pernis: Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg in plaats van direcht Groene Kruisweg – Driemanssteeweg.
27-2-200637I.v.m. afsluiting Kralingseweg tussen Prins Alexanderlaan en Schenkelsedreef tijdelijk verlegd via Rietkerkweg – Prins Constantijnweg – Watermolen – Poortmolen – eigen route
7-4-200637Vanaf 16 uur normale route hersteld via Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Schenkelsedreef.
29-4-200657Routewijziging: Holysingel – Burg. Verkadesingel – Anth. Knottenbeltsingel – Plein 1940 – Westlandseweg – Hoflaan in plaats van via Burg. Heusdenslaan – Westlandseweg.
10-7-200638Eindpuntstandplaats Crooswijk (Boezemlaan) verplaatst naar Kerkhoflaan; als gevolg hiervan richting Crooswijk routewijziging via Paradijsplein – Rusthoflaan – Kerkhoflaan; richting Station Schiedam Centrum via Kerkhoflaan – Paradijslaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Crooswijkseweg – Crooswijksestraat – Linker Rottekade enz. (Routewijziging i.v.m. herstructureringsplan Nieuw-Crooswijk.)
10-7-200649Routewijziging richting Station Noord: Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg in plaats van via Bentincklaan – Bentinckplein – Statenweg.
28-8-200640Opgeheven.
21-10-200694Vervangingslijn Groene Tuin – Beverwaard i.v.m. Spoorvernieuwing in Beverwaard. Exacte lijnvoering met bekend (in de praktijk reden de bussen onder lijnnummer 23 of als “tramdienst”).
23-10-200698Vervangingslijn Slinge – Tussenwater I.v.m. vernieuwing wisselcomplex metro-emplacement Waalhaven. Metro Erasmuslijn gestremd tussen station Slinge en Tussenwater. Exacte lijnvoering niet bekend maar in ieder geval werden onderweg de metrostations Rhoon en Poortugaal aangedaan.
23-10-200699Vervangingslijn Slinge – Tussenwater I.v.m. vernieuwing wisselcomplex metro-emplacement Waalhaven. Metro Erasmuslijn gestremd tussen station Slinge en Tussenwater. Exacte lijnvoering niet bekend maar in ieder geval werden onderweg de metrostations Rhoon en Poortugaal aangedaan.
28-10-200698Vervangingslijn opgeheven.
28-10-200699Vervangingslijn opgeheven.
29-10-200694Vervangingslijn opgeheven.
10-12-200632Route verlengd (facultatief): Van Noortwijckstraat –  Blijvenburgstraat – Burg. Baumannlaan (terug: Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat) – De Lugt – Parallelstraat o.z. – Zestienhovensekade – Zuiderlaan – Van der Duyn van Maasdamweg – Van Limburg Stirumplein- G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Station Noord (pleintje z.z. station). (Beperkte dienst: overdag ook ritten Noordereiland – Overschie (Van Noortwijckstraat); tijdens avonduren wordt uitsluitend dit traject gereden.)
10-12-200646Ingesteld: Crooswijk (Linker Rottekade bij Zaagmolenbrug) – Linker Rottekade – Paradijslaan – Paradijsplein – Rusthoflaan – Nieuwe Crooswijkseweg – Crooswijkseweg – Pijperstraat (terug: Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade) – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Oostplein w.z. – Burg. van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Westblaak – Rochussenstraat – Mathenesserlaan – Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven n.z. – Waalhaven n.z. (bij R.E.T.garage).
10-12-200647Routewijziging: direct Grote Hagen – Groene Tuin – Koninginneweg in plaats van via Groeninx van Zoelenlaan – Notenhagen – Zuiderhagen – Oosterhagen – Hollands Tuin – Vruchtentuin.
10-12-200648Route verlengd: Olympiaweg – Klein Nieuwland – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – Busstation Keizerswaard (Herenwaard; terug: Herenwaard – Grote Hagen – Groeninx van Zoelenlaan). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Zuid (Persoonshaven bij Oranjeboomstraat/Korte Stadionweg) – busstation Keizerswaard wordt om en om bereden. Bovendien wordt van maandag t/m vrijdag tot ca. 19.45 uur en op zaterdag van ca. 9.15 tot 19.45 uur richting Centraal Station gereden via Grote Hagen – Groene Tuin – Vruchtentuin – Hollands Tuin – Oosterhagen – Zuiderhagen – Notenhagen – Groeninx van Zoelenlaan. Op zaterdagmiddag en zondagmiddag wordt gereden via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Coolsingel – Churchillplein – Blaak.)
10-12-200649Route ingekort tot traject Station Noord z.z. – Centraal Station (Weena).
10-12-200664Ìngesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Aploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
10-12-200667Route verlengd (facultatief): Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Bedrijventerrein Charloisse Poort (Apploniastraat bij Driemanssteeweg; terug: Apploniastraat – Driemanssteeweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Pendrecht – Bedrijventerrein Charloisse Poort wordt slechts enkele malen per dag bereden en slechts van maandag t/m vrijdag buiten de spitsuren. Route verlengt t.b.v. personeel en bewoners van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk.)
10-12-200668Route nu ook overdag verlegd via Parmentierplein en Van Weerden Poelmanweg.
10-12-200669Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. (terug o.z.) – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Albert Plesmanweg – Soerweg – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Vondelingenweg – Seattleweg (E.C.T.) – Vondelingenweg (terug: direct Vondelingenweg) – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein).
10-12-200670Routewijziging: rechtstreeks Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan in plaats van via Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – keren parkeerterrein bij M.C.R.Z. Clara – Buitendijk – Olympiaweg – Klein Nieuwland.
10-12-200672Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven o.z. – Pannerdenstraat – Waalhaven o.z. (secundair bij kantorencomplexen); terug: Waalhaven (o.z. secundair) – Woudrichemstraat – Waalhaven o.z.). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren.)
10-12-200675Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – M.C.R.Z. Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: rijdt van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, op zaterdag en zondag tussen ca. 10.00 en 20.00 uur.)
1-1-200738Routewijziging: Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat  – Station Schiedam Centrum (Horvàthweg) in plaats van via Hogenbanweg – Horvàthweg. (Oprit t.o. station gewijzigd i.v.m. nieuwbouw. De straat heet nu Spoorstraat.)
1-1-200755Routewijziging: Horvathweg – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan –Lorentzplein in plaats van via Horvathweg – Hogenbanweg. (datum onzeker)
9-2-200732Routewijziging: Van Limburg Stirumplein – Melanchtonweg – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg in plaats van via G.K. van Hogendorpweg – Schieplein – Kleiweg. (Verlegging via RandstadRail-station Melanchtonweg.)
2-4-200742Route verlengd aan beide zijden (ten dele facultatief): Station Schiedam Centrum (Busstation) – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Lorentzlaan – Franselaan – Tjalklaan – Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Spaanseweg – Vreelustweg – Schuttevaerweg – Industrieweg – Matlingeweg – Sevillaweg – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat; terug: Caïrostraat – Hongkongstraat – Corkstraat – Innsbruckweg – Sevillaweg – Matlingeweg). (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam Centrum – Metrostation Marconiplein wordt uitsluitend tijdens avonduren gereden (m.i.v. nu dus volledige dienst, m.u.v. zaterdag en  zondag).)
7-7-200743Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Lange Pad – Prinses Beatrixlaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zaterdag en zondag tussen ca. 10.15 en 18.45 uur.)
1-10-200741Ingesteld: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Slotlaan – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij flats Valeriusrondeel – Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Da Costasingel – Rembrandtsingel – Meeuwensingel – Rivierweg – Kievitlaan – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Capelseweg – Zevensprong – Vrijheidsdans – Reidans – Filomeentje Erf – Sinjeur Semeijnsburg – Posthoorn – Hobo – Stationsplein (Station Capelle Schollevaar) – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage – Capelle Schollevaar (Hermitage). (Deze lijn rijdt met een taxibus. Bij het IJsselland Ziekenhuis wordt een kort standpunt genomen.)
17-10-200768Routewijziging v.w.b. spitsroute naar/van Heijplaat: Van Weerden Poelmanweg – Van Riemsdijkweg – Waalhaven z.z (secundair) – Smirnoffweg in plaats van rechtstreeks Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg.
17-10-200769Routewijziging tijdens ochtendpits richting Metrostation : Van Weerden Poelmanweg – Smirnoffweg- Waalhaven z.z. (secundair) – Van Riemsdijkweg – Waalhaven z.z. – Reeweg in plaats van via Smirnoffweg – Antonie Bodaanweg; tijdens avondspits richting Metrostation Zuidplein:  Anthony Fokkerweg – Albert Plesmanweg- Waalhaven z.z. – Korperweg – Groene Kruisweg in plaats van via Soerweg – Albert Plesmanweg – Jan Olieslagersweg. (Routewijziging om verkeerstechnische reden (drukte vrachtwagenverkeer).)
29-10-200743Opgeheven.
31-12-200738Verlegd: Via Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat – Station Schiedam-Centrum. (datum onzeker)
31-12-200755Verlegd: via Horvathweg – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein. (datum onzeker)
6-7-200843Ingesteld: Metrostation Kralingse Zoom (Busstation) – ’s-Gravenweg – Kralingse Zoom – Kralingseweg – Kralingse Plaslaan – Lange Pad – Prinses Beatrixlaan – Kralingseweg – Kralingse Zoom – ’s-Gravenweg – Metrostation Kralingse Zoom (Busstation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op zaterdag en zondag tussen ca. 10.15 en 18.45 uur.)
7-7-200863Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg – Fuutstraat – Nachtegaalplein – Arendsweg – Boergoensevliet w.z. – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – Krabbendijkestraat – Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg – Krabbendijkestraat – Slinge – Dordtsestraatweg – Motorstraat – Strevelsweg – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn en in tegengestelde richting grotendeels als lijn 64 bereden. )
7-7-200864Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Motorstraat – Dordtsestraatweg – Slinge – Krabbendijkestraat – Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Apploniastraat – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Jan Olieslagersweg – Schulpweg – Schulpplein (keren bij bejaardencentrum Waelestein) – Schulpweg – Kromme Zandweg – Boergoensevliet o.z. – Arendsweg – Nachtegaalplein – Fuutstraat – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Busstation). (Deze lijn wordt geëxploiteerd als ringlijn en wordt in tegengestelde richting bereden als lijn 63. Beperkte dienst: routevariant op werkdagen tot ca. 9.15 uur: Metrostation Zuidplein – normale route  – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Metrostation Zuidplein.)
7-7-200867Verlegd: noordwaarts rechtstreeks Krabbendijkestraat i.p.v. Nieuw-Vossemeerweg – Burghsluissingel – Ossenisseweg.
7-7-200868M.i.v. deze datum vervallen de van maandag t/m vrijdag uitgevoerde ritten op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven; tevens routewijziging van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren: Van Weerden Poelmanweg – Van Maasdijkweg – Waalhaven z.z. (primair) in plaats van via Van Riemsdijkweg.
7-7-200869Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg –Van Maasdijkweg – Albert Plesmanweg – Antonie Bodaanweg – Reeweg – Reewegviaduct – Willem Barentszstraat – Groenedijkviaduct – Groenedijk – Seattleweg (PortPark) – Vondelingenweg – Beneluxplein – Oud Pernisseweg – Burg. van Esstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Cornelis van Dijckstraat (terug: Cornelis van Dijckstraat – G.A. Soetemanweg – Van Byemontsingel – Burg. Verduynstraat – Ozingastraat – Burg. van Esstraat – Oud Pernisseweg) – Boonstraat – Vermaetweg – Ring – Metrostation Pernis (Schalekampplein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren; tevens worden verkorte ritten gereden op trajectdeel Metrostation Zuidplein – Bedrijventerrein Waalhaven (Van Weerden Poelmanweg).)
1-9-200843Opgeheven
14-12-200828Ingesteld: Station Alexander (Prins Alexanderlaan) – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Schollevaartsedreef – Naardermeer – Zuidlaardermeer – keren op parkeerterrein Zuidlaardermeer – Zuidlaardermeer -Naardermeer – Schollevaartsedreef – Burg. Schalijlaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle-Centrum. (Beperkte dienst: op werkdagen worden enkele verkorte ritten gemaakt op trajectdeel Station Alexander – Zuidlaardermeer (ROTEB Impact).
14-12-200829Ingesteld: Capelle Schollevaar (Hermitage) – Operalaan – Stationsplein (Station Capelle-Schollevaar; terug: Stationsplein – Burg. Schalijnlaan – Burg. van Beresteijnlaan – Hermitage) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelsedreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelsedreef – Abram van Rijckevorselweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – keren bij Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Metrostation Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein; terug: Abram van Rijckevorselplein – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Abram van Rijckevorselplein (Metrostation Capelsbrug) – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg). (Beperkte dienst: op zaterdag en zondag verkorte ritten op trajectdeel Schollevaar- Metrostation Capelle Centrum (Kerklaan).)
14-12-200832Route ingekort tot traject Noordereiland (Meeuwenstraat) – Overschie (Van Noortwijckstraat).
14-12-200834Opgeheven.
14-12-200840Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Abtsweg – Ruggeweg – tunnel onder Rijksweg 13 – Baanweg – Burg. Baumannlaan – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – De Zweth – Rotterdamseweg – Julianalaan – Michiel de Ruyterweg – Michiel de Ruyterweg – Sint Sebastiaansbrug – Zuidwal –  Westvest – Station Delft (Stationsplein). (Herstel (!) van de in 1942 vervallen R.E.T.-verbinding Rotterdam – Delft!)
14-12-200841Opgeheven.
14-12-200841Ingesteld: Station Noord z.z. – Straatweg – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Melanchtonweg – Van Limburg Stirumplein – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade – Achterdijk – Vliegveldweg –Rotterdam Airportbaan – Rotterdam Airportplein (Rotterdam Airport) – Rotterdam Airportbaan – Vliegveldweg – Noorderlaan – Noorderlaan –  Achterdijk – Zestienhovensekade – Parallelstraat o.z. – De Lugt – Overschiese Dorpsstraat – Delftweg – brug over Schie – Matlingeweg – Vareseweg – Caïrostraat – Sevillaweg – Matlingeweg – Industrieweg – Vlaardingweg – Strickledeweg – Kommiezenlaan – Bokelweg – Overschieseweg – Horvathweg – Station Schiedam Centrum (Busstation). (Beperkte dienst: op zaterdag en zondag overdag wordt uisluitend trajectdeel Station Noord – Rotterdam Airport bereden.)
14-12-200842Ingekort tot station Schiedam-Centrum. Trajectgedeelte tot metrostation Marconiplein vervallen.
14-12-200843Ingesteld: Centraal Station (Weena) – Weena – Beukelsdijk – Burg. Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Vreelustweg – Schuttevaerweg – Industrieweg – Matlingeweg – Lyonstraat – Innsbruckweg – Vareseweg – Kiotoweg – Hongkongstraat – Caïrostraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat bij Sydneystraat). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren.)
14-12-200847Opgeheven (vervangen door Qbuzz-lijn 183).
14-12-200850Ingesteld: Wilhelminakade (bij Hotel New York) – Wilhelminakade – Erasmusbrug – Schiedamsedijk – Churchillplein – Blaak – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Beukelsdijk – Diergaardetunnel – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Kleinpolderplein – Rijksweg A13 – Doenkade (terug: Doenkade – viaduct Doenkade – Rijksweg A13) – Vliegveldweg – Rotterdam Airportbaan –  Rotterdam Airport (Rotterdam Airportplein). (Rijdt als sneldienst.)
14-12-200851Routewijziging: Horvathweg – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Koemarkt in plaats van via Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest.
14-12-200853Route verlengd (facultatief): Metrostation Marconiplein (Busstation) – Tjalklaan – Franselaan – Lorentzlaan – Lorentzplein – Prof. Kamerling Onneslaan – Spoorstraat – Horvathweg enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Metrostation Marconiplein – Station Schiedam Centrum uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 22.00 uur, v.w.b. trajectdeel Station Schiedam Centrum – Schiedam Woudhoek zie 31-10-2005.)
14-12-200855Opgeheven.
14-12-200857Route verlengd: Station Schiedam Centrum (Busstation) – Horvathweg – Brandersbrug – Burg. van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Lekstraat – Nieuwe Maasstraat – Rozenburgerplein – Rozenburgsestraat – Stadhouderslaan – Willem de Zwijgerlaan – Schoolstraat – Nieuwehaven – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station Schiedam Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Zwanensingel – Zwaluwenlaan – Reigerlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amserdamlaan – Churchillsingel enz. (Beperkte dienst: trajectdeel Station Schiedam – Amsterdamlaan wordt uitsluitend bereden van maandag t/m vrijdag; op zaterdag en zondag word uitsluitend bereden: Vlaardingen Holy Noord (Utrechtlaan bij Winkelhoeve) – Utrechtlaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan (terug: Amsterdamlaan – Utrechtlaan) – Churchillsingel enz.)
14-12-200860Ingesteld: Wilhelminaplein (bij toegang metrostation) – Wilhelminakade – Diemerdijk – Otto Reuchlinweg – Wilhelminaplein. (Rijdt als ringlijn en wordt geëxploiteerd door R.M.C. met een elektrobusje.)
14-12-200871Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Slinge – Spinozaweg – Guido Gezelleweg – Catullusweg – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Grote Kreek – Olympiaweg – Buitendijk – Maasstad Ziekenhuis Clara (parkeerterrein). (Beperkte dienst: rijdt uitsluitend  van maandag t/m zaterdag tot ca. 22.00 uur.)
14-12-200872Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven o.z. (terug: Waalhaven o.z. – Pannerdenstraat – Waalhaven o.z. (secundair) – Woudrichemstraat – Waalhaven o.z.) – Doklaan – Sluisjesdijk – Willem Egmondstraat (bij Sluisjesdijk). (Beperkte dienst: zie 11-12-2006.)
14-12-200873Route ingekort tot traject Metrostation Zuidplein – Doklaan; facultatieve bediening van trajectdeel Doklaan – Willem Egmondstraat is dus vervallen.
14-12-200875Opgeheven.
14-12-200878Routewijziging: Tijmweg – Wijnruitstraat – Max Havelaarweg in plaats van via Herikweg.
14-12-200894Ingesteld: (Ochtendspitsdienst) Station Alexander- Prins Alexanderplein – Marten Meesweg – George Hintzenweg – Lylantsebaan – Schinkelsebaan – Hoofdweg – Molenbaan – Essebaan – Cornusbaan – Akeleibaan-Hoofdweg (Schollevaartsedreef) terug via: Schinkelsebaan – Lylantsebaan – George Hintzenweg – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Prins Alexanderplein. (Middagspitsdienst)  Station Alexander – Prins Alexanderplein – Marten Meesweg – George Hintzenweg – Lylantsebaan – Schinkelsebaan – Hoofdweg (Schollevaartsedreef) terug: Hoofdweg – Akeleibaan – Cornusbaan – Essebaan – Molenbaan – Hoofdweg – Schinkelsebaan – Leylantsebaan – Geroge Hintzenweg – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Prins Alexanderplein
2-3-200961Ingesteld: Metrostation Zuidplein (Busstation) – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven z.z. – Waalhavenweg – Droogdokweg – Heijplaatstraat – R.D.M.-Campus (Heijplaatstraat; terug: Heijplaatstraat – Alwinastraat – Mijdrechtstraat – Baandersstraat – Droogdokweg). (Rijdt grotendeels als sneldienst en stopt tussen Metrostation Zuidplein en Waalhaven z.z. bij Anthony Fokkerweg niet aan tussengelegen haltes. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen ca. 7.00 en 9.30 en tussen ca. 15.00 en 17.30 uur en niet in de vakanties.)
31-8-200950Opgeheven.
13-12-200937Route grotendeels gewijzigd: Station Alexander (Prins Alexanderplein) – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Henri Eversstraat – Berlagestraat – Michelangelostraat – Beelstraat – Rietkerkweg – Prins Alexanderlaan – Kralingseweg – Schenkelse Dreef – Poortmolen – keren bij IJsselland Ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelse Dreef – Kralingseweg – Bermweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Kievitlaan – Rivierweg – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – Ketensedijk – Algerabrug – C.G. Roosweg – Nieuwe Tiendweg – Krimpen a/d IJssel (Busstation). (Beperkte dienst: ’s avonds en op zaterdag en zondag vervalt trajectdeel Metrostation Capelle Centrum (Kerklaan) – Krimpen a/d IJssel (Busstation). Als gevolg van deze routewijziging komt de R.E.T.-bus nu ook in in de gemeente Krimpen a/d IJssel.)
13-12-200948Routewijziging zaterdagmiddag en zondagmiddag: Hofplein Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug in plaats van via Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak.
13-12-200952Ingesteld: Station Schiedam Centrum (Horvathweg) – Spoorstraat – Prof. Kamerlingh Onneslaan – Lorentzplein – Boerhaavelaan – Boerhaaveplein – Rotterdamsedijk – Nieuw-Mathenesserstraat – Maasdijk – Havendijk – Westfrankelandsedijk – Admiraal de Ruyterstraat – Admiraal Trompstraat – Jan Evertsenstraat – Karel Doormanweg – Adraen Banckertstraat – Jan van Galenstraat – Bedrijvenpark Vijfsluizen (Jan van Galenstraat; terug: Jan van Galenstraat – Karel Doormanweg). (Exploitatie als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Station Schiedam Centrum; bij Bedrijvenpark Vijfsluizen nauwelijks. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens de spitsuren.)
13-12-200962Ingesteld: Metrostation Poortugaal (Hofhoek) – Hofhoek – F. van der Poest Clementlaan – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Albrandswaardsedijk – Dorpsdijk – Tijsjesdijk – Zwaluwenlaan – Dorpsdijk – Rijsdijk – Viaductweg (Metrostation Rhoon) – Stationsstraat – Rivierweg – Rijsdijk – Ghijseland – Binnenbaan – Rhoonse Baan – Portlandsebaan – keren op rotonde met Smitshoeksebaan – Portlandsebaan – Portland (Portlandsebaan bij Kwartslaan). (Deze lijn wordt geëxploiteerd i.s.m. met de R.M.C en rijdt met een taxibusje. Rijdt als ringlijn; er wordt uitsluitend standpunt genomen bij Metrostation Rhoon. Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag van ca. 7.00 tot 17.30 uur.)
13-12-200965Opgeheven.
13-12-200968Verlegd: Route via Waalhaven zuidzijde – Van Maasdijkweg – Van Weerden Poelmanweg – Parmentierplein – Anthony Fokkerweg – Waalhaven zuidzijde geldt voortaan alleen van ma-vrij tot 20 uur en uitsluitend richting Zuidplein? (datum onzeker)
13-12-200977Verlegd: In Katendrecht via Brede Hilledijk – Tolhuislaan – Katendrechtsestraat –  Staalstraat – Walhallalaan – S.S. Rotterdam (terug via Walhallalaan – Staalstraat – Katendrechtsestraat – draaien 2e Katendrechtsehoofd bij Pontveer – Katendrechsestraat – Tolhuislaan).
13-12-200978Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Tijmweg – Aveling – Holwinde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Rietbroek – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Endenhout – Holwinde – Aveling – Tijmweg – Wijnruitstraat  – Max Havelaarweg – Mosoelstraat – Oude Wal – Parelvissersstraat – Troubadourlaan – Fideliolaan – Desdemonastraat – Toscalaan – Othelloweg – Laning – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation).
13-12-200979Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Groene Kruisweg – Hofhoek – keren bij Metrostation Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – via terrein Delta Psychiatrisch Centrum – Albrandswaardsedijk – Kijvelandsekade – via terrein Delta Pscychiatrisch Centrum – Kijvelandsekade – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Hofhoek – keren bij Metrostation Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Viskaarweg – Kruisnetlaan – Horsweg – Lengweg – Steurweg – Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet (Busstation). (Wordt geëxploiteerd als ringlijn met uitsluitend standpunt bij Metrostation Hoogvliet. Beperkte dienst: op bepaalde in de dienstregeling voorgeschreven tijden worden verkorte ritten Metrostation Poortugaal – Delta Psychiatrisch Centrum- Metrostation Poortugaal gereden.)
13-12-200980Ingesteld: Metrostation Hoogvliet (Busstation) – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Koddeweg – Mandenmakerstraat – Suikerbakkerstraat – Oppermanstraat – Schrijnwerkerstraat – Oudelandseweg – Toscalaan – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Aveling – Digna Johannaweg – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Tijmweg – Aveling – Groene Kruisweg – Spijkenisserbrug – Groene Kruisweg – Stationsstraat – 1e Heulbrugstraat – Marrewijklaan –Raadhuislaan – Centrumlaan – Metrostation Spijkenisse Centrum. (Dit is de eerste reguliere R.E.T.-buslijn die op grondgebied der gemeente Spijkenisse komt, m.u.v. de nachtbus/BOB-bussen die daar al veel langer komen. Beperkte dienst: rijdt uisluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 20.00 uur, daarna nog enkele verkorte ritten op trajectdeel Metrostation Hoogvliet – normale route tot Oppermanstraat bij Hoefsmidstraat; terug: Oppermanstraat – Hoefsmidstraat – Oudelandseweg enz.)
13-12-200994Opgeheven (overgenomen door spitsbus 175 van Connexxion).
24-1-201040Eindpuntstandplaats Station Delft verplaatst naar andere zijde van spoorlijn; als gevolg hiervan routewijziging:  Zuidwal – Westlandseweg –  Van Bleiswijckstraat – Laan van Vollering – Station Delft in plaats van via Zuidwal – Westvest – Station Delft (Stationsplein). (Routewijziging i.v.m. bouw spoortunnel Delft.)
29-3-201032I.v.m. werkzaamheden Baanweg richting Overschie tijdelijk verlegd via Baanweg – Burg. Koningssingel – Burg. De Josselin de Jonglaan – Hoornweg – Van Adrichemweg – Blijvenburgstraat (tijdelijk eindpunt bij Van Noortwijckstraat) (terug: Blijvenburgstraat – Burg. Baumannlaan – Burg. De Josselin de Jonglaan – Burg. Koningssingel – Baanweg – eigen route.
29-3-201040I.v.m. werkzaamheden Baanweg tijdelijk verlegd via Baanweg – Burg. Koningssingel – Burg. De Josselin de Jonglaan – Burg. Baumannlaan.
8-5-201032Normale route hersteld via Baanweg – 2e Hogenbanweg – Van Noortwijckstraat (terug: Van Noortwijckstraat – Blijvenburgstraat – Baanweg).
8-5-201040Normale route hersteld rechtstreeks via Baanweg – Burg. Baumannlaan.
16-5-201146I.v.m. werkzaamheden Maastunnel tijdelijk ingekort: vanaf Crooswijk bestaande route tot Rochussenstraat bij Mathenesserlaan dan Rochussenstraat – Zimmermanweg (tijdelijk eindpunt; terug: Zimmermanweg – Wytemaweg – Rochussenstraat).
5-7-201038In verband met werkzaamheden op het Hofplein verlegd: vanuit Crooswijk Linker Rottekade – Noorderbrug – Noordplein – Heer Bokelweg – Schiekade – Proveniersstraat – Proveniersplein – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg-Statentunnel – Henegouwerlaan – Beukelsdijk. 
5-7-201048In verband met werkzaamheden route ingekort vanuit de Keizerswaard tot Metrostation Blaak.
31-7-201038Normale route weer hersteld.
31-7-201048Normale route weer hersteld.
16-5-201174Vervangingslijn; route Metrostation Zuidplein (perron J) – Gooilandsingel – Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg – Wolphaertsbocht – Doklaan – Waalhaven n.z. (garage Sluisjesdijk). (Indien verkeerssituatie daartoe aanleiding geeft mag ook gereden worden via Dorpsweg – Maastunnelplein – Doklaan.) Ingesteld i.v.m. werkzaamheden Maastunnel als gevolg waarvan lijnen 44 en 46 tijdelijk werden ingekort tot Zimmermanweg (EMC).
6-8-201146Normale route vanaf Rochussenstraat naar Waalhaven n.z. (garage Sluisjesdijk) hersteld.
6-8-201174Vervangingslijn opgeheven.
21-8-201133Nieuw eindpunt Centraal Station in Conradstraat (perron AA).
23-8-201045Verlengd: Kleiweg – Rozenlaan – viaduct Rozenlaan – Rodenrijsestraat – Bergselaan – draaien t.h.v. Bergsingel – Bergselaan – Lisplein – Gordelweg – Bergweg – Station Noord zuidzijde.
23-8-201049Opgeheven.
23-8-201072Verlegd: noordwaarts via Woudrichemstraat – Pannerdenstraat (i.p.v. Waalhaven oostzijde)
12-12-201028Opgeheven. (de verbinding tussenStation Alexander, Zevenkamp, Schollevaar en Capelle Centrum wordt voortaan verzorgd door de verlengde lijn 29)
12-12-201029Verlegd: Grotendeels nieuwe route: Station Alexander – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampsering – Schollevaartsedreef – Burg. Schalijlaan – Burg. Van Beresteijlaan – Hermitage – Operalaan – Stationsplein (Capelle a/d IJssel) – Hobo – Posthoorn – Sinjeur Semeijnsburg – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijheidsdans – Zevensprong – Capelseweg – Bermweg – Kralingseweg – Schenkelsedreef – Poortmolen – draaien bij IJsselland-ziekenhuis – Poortmolen – Schenkelsedreef – Abram van Rijckevorselweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Rivierweg – Kerklaan – Meeuwensingel – Rembrandtsingel – Slotlaan – Ketensedijk – Algerabrug – Algeraweg – Krimpen a/d IJssel (busstation). (rijdt alleen op werkdagen een uurdienst; de bediening van de Valeriusrondeel, De Blinkert, ‘s-Graveland, Capelle-West en Kralingseveer wordt overgenomen door de gewijzigde lijn 37).
12-12-201031Route als volgt: Station Alexander – Prins Alexanderplein – Marten Meesweg – G.H. Betzweg – Schorpioenstraat – Kleine Beer – Grote Beer – Evenaar – Capelseweg – Kanaalweg – Rivierweg – Fluiterlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle-Centrum – Duikerlaan – De Linie – Westerlengte – Metrostation De Terp (Oostgaarde) – Westerlengte – Noorderbreedte – Oosterlengte – De Vallei – Scheldedal – Keerkring – Zuiderbreedte – Westerlengte – De Linie – Duikerlaan – Kerklaan – Metrostation Capelle-Centrum – Kerklaan – Fluiterlaan – Rivierweg – Kanaalweg – Capelseweg – Evenaar – Grote Beer – Kleine Beer – Schorpioenstraat – G.H. Betzweg – Marten Meesweg – Prins Alexanderplein – Station Alexander. (ringlijn, Garage Kleiweg). Frequentieverhoging tijdens de ochtendspits van Oostgaarde naar Station Alexander elk kwartier.
12-12-201032Frequentieverhoging tijdens de spitsuren tot 6 x per uur.
12-12-201036Rijdt voortaan met rolstoelvriendelijk materieel.
12-12-201037Verlegd: Vanaf Rembrandtsingel via Da Costasingel – P.C. Boutenssingel – Valeriusrondeel – draaien bij flats Valeriusrondeel – P.C. Boutenssingel – Schönberglaan – Sibeliusweg – Van Beethovenlaan – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  (terug via Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg enz.). (rijdt op werkdagen overdag en op zaterdagmiddag elk half uur; in het weekend wordt de dienst uitgevoerd met een taxibusje).
12-12-201041Ingekort:  tot traject Bedrijvenpark Rotterdam Noord-West – Station Schiedam-Centrum. (Rijdt alleen van ma-vrij tijdens spitsuren.)
12-12-201042Verlegd: In Bedrijvenpark Noord-West via Vareseweg – Lyonstraat – Innsbruckweg – Vareseweg – Kiotoweg – Hongkongstraat – Bedrijvenpark Noord-West (Caïrostraat). Tijdens ochtendspits richting Metro Marconiplein via Caïrostraat – Sydneystraat – Matlingeweg. (tijdens spitsuren).
12-12-201045Verlegd: Vanaf Kleiweg bij Sint Franciscus Gasthuis via Dwars Kleiweg – Overschiese Kleiweg – Van der Duijn van Maasdamweg – Zuiderlaan – Zestienhovensekade – Parallelstraat – Oost-Sidelinge – Kedichemstraat – Abtsweg – Ruggeweg – Baanweg – Burg. Baumannlaan – 2e Hogenbanweg – Overschie (Van Noortwijckstraat) (terug via Blijvenburgstraat – Baanweg). (Wordt gereden met een taxibusje).
12-12-201050Ingesteld: Rotterdam Airport – Fairoaksbaan – Gilze-Rijenstraat – Volkelstraat – Bovendijk – Fairoaksbaan – Metro Meijersplein. (Airportshuttle wordt gereden met een taxibusje in de spitsuren elk kwartier, daarbuiten elk half uur).
12-12-201068Verlegd: Via Waalhaven zuidzijde – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Van Maasdijkweg – Waalhaven Zuidzijde – Smirnoffweg – Waalhaven zuidzijde, uitsluitend van ma-vrij.
11-3-201140Verlegd: In Delft noordwaarts via Julianalaan – De Vries van Heijstplantsoen – Mijnbouwstraat – Mijnbouwplein. Rijdt alleen op werkdagen tot 20:00 uur en zondag.
16-4-201140I.v.m. werkzaamheden rond Station Delft wordt eindpunt busstation Delft tijdelijk verplaatst naar perron E. (Deze standplaatswijziging duurde ongeveer 9 maanden.)
22-4-201150Tijdelijk verlegd via Bovendijk – Van Limburg Stirumplein – Melanchtonweg – keren bij Metro/RandstadRail Melanchtonweg (terug: Melanchtonweg – G.K. Van Hogendorpweg – Fairoaksbaan – Bovendijk enz.).
9-5-201150Normale route hersteld via Bovendijk – Fairoaksbaan – Metro/RandstadRail Meijersplein.
16-5-201144I.v.m. werkzaamheden Maastunnel tijdelijk ingekort: vanaf Centraal STation bestaande route tot Mathenesserlaan bij Rochussenstraat dan Rochussenstraat – Zimmermanweg (terug: Zimmermanweg – Mathenesserlaan enz. naar Centraal Station).
6-8-201144Normale  traject via Maastunnel naar Zuidplein hersteld.
21-8-201133Nieuw eindpunt Centraal Station in Conradstraat (perron AA).
21-8-201140Nieuw eindpunt Centraal Station in Conradstraat (perron AA).
21-8-201143Nieuw eindpunt Centraal Station in Conradstraat (perron AA).
21-8-201144Nieuw eindpunt Centraal Station in Conradstraat (perron DD).
11-12-201129Opgeheven.
11-12-201134Ingesteld: Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Van Beethovenlaan – Gemzenstraat – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) ; ringlijn.
11-12-201137Traject ingekort tot Capelsebrug, oostwaarts verlegd rechtstreeks via Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Van Beethovenlaan – Sibeliusweg i.p.v. lus via Kralingseveer.
11-12-201138Traject ingekort tot station Schiedam-Centrum – Centraal Station (Stationsplein). Traject Stationsplein – Kerkhoflaan vervallen; dit wordt gereden door lijn 39).
11-12-201139Ingesteld: Centraal Station (Stationsplein) – Conradstraat – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Crooswijksestraat – Crooswijkseweg – Nieuwe Crooswijkseweg – Crooswijk (Rusthoflaan) (terug via Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan).
11-12-201141Opgeheven.
11-12-201143Opgeheven.
11-12-201145Opgeheven.
11-12-201146Ingekort tot Westblaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Hartmanstraat – Westblaak (terug direct Westblaak ) – Mathenesserlaan enz. – bestaande route naar Waalhaven noordzijde.
11-12-201148Ingekort tot traject Centraal Station (Stationsplein) – Station Zuid.
11-12-201151Verlegd via Horvathweg – ‘s-Gravelandseweg – Broersvest.
11-12-201152Opgeheven.
11-12-201153Trajectdeel station Schiedam-Centrum – Metrostation Marconiplein vervallen.
11-12-201157Ingekort tot traject Vlaardingen (Deltaplein) – Vlaardingen (wijk Holy) – Vlaardingen (Deltaplein) met lus in wijk Holy via Kopenhagenlaan – Parijslaan – Korhoenlaan – Reigerlaan – Lepelaarsingel.
11-12-201160Opgeheven.
11-12-201161Opgeheven en vernummerd in lijn 71
11-12-201162Opgeheven.
11-12-201163Opgeheven.
11-12-201164Opgeheven.
11-12-201167De enkele doorgaande ritten op het trajectdeel Pendrecht – Charloisse Poort vervallen.
11-12-201168Tijdens ochtendspits extra ritten op trajectgedeelte Metro Slinge – Bedrijventerrein Waalhaven-Zuid (Van Maasdijkweg). Deze rijden buiten dienst terug naar Slinge via Oldegaarde – Zuiderparkweg.
11-12-201169Verlegd via Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg en Vondelingenweg i.p.v. Seattleweg (Portpark); rijdt alleen nog op werkdagen tijdens kantooruren.
11-12-201170Verlegd via Grote Kreek – Olympiaweg i.p.v. Kreekhuizenlaan.
11-12-201171Opgeheven
11-12-201171Ingesteld via nieuwe route: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven zuidzijde – Waalhavenweg – Droogdokweg – Heijplaatstraat – RDM-campus (terug via Alwinastraat – Mijdrechtstraat – Baandersstraat – Droogdokweg).
Rijdt van ma-vrij van 7-9.30 uur en 15-17.30 uur.  
11-12-201173Eindpunt Dokhaven verlegd via Rietdijk naar Waalhaven noordzijde (bij RET-garage).
11-12-201174Ingesteld: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Arendsweg – Boergoensevliet – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – verlengde Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein.
Rijdt alleen van ma-vrij met Taxibusjes, waarbij tussen 16-18 uur wordt gereden via Groene Kruisweg – Charloisse Lagedijk – Krabbendijkestraat – Slinge – Kerkwervesingel – Oldegaarde.
11-12-201178Verlegd en ingekort: grotendeels nieuwe route: Metro Hoogvliet – Kouwenaardseweg – Groene Kruisweg – Laning – Othelloweg – Toscalaan – Desdemonastraat – Fideliolaan – Troubadourlaan – Parelvissersstraat – Oude Wal – Mosoelstraat – Max Havelaarweg – Wijnruitstraat – Tijmweg – Aveling – Baarsweg – Posweg – Lengweg – Overwolde – Endenhout – Kouwenaardseweg – Metro Hoogvliet.
11-12-201179Verlegd en ingekort: grotendeels nieuwe route: Metro Hoogvliet – Kouwenaardseweg – Kapershoekseweg – Duifhuisweg – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metro Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Schroeder van der Kolklaan – Albrandswaardsedijk – via terrein Delta Psychisch Centrum – Albrandswaardsedijk – Schroeder van der Kolklaan – Groene Kruisweg – Hofhoek – Metro Poortugaal – Groene Kruisweg – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – Metro Hoogvliet.
11-12-201180Opgeheven
11-12-201180Ingesteld met nieuwe route: Hoogvliet (Aveling bij Binnenban) – draaien rotonde Aveling bij Binnenban – Aveling – Baarsweg – Steurweg – Lengweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Rietbroek – Kouwenaardseweg – Metro Hoogvliet.
Route tijdens avonduren: Metro Hoogvliet – Kouwenaardseweg – Rietbroek – Aveling – Bovensim – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Rietbroek – Kouwenaardseweg – Metro Hoogvliet.
7-2-201233I.v.m. werkzaamheden Statentunnel richting Rotterdam Airport tijdelijk verlegd via Weena – Diergaardetunnel – Bentincklaan – Bentinckplein.
7-2-201244I.v.m. werkzaamheden Statentunnel richting Zuidplein tijdelijk verlegd via Weena – Beukelsdijk – Heemraadssingel.
21-2-201233Richting Rotterdam Airport normale route hersteld via Statentunnel.
21-2-201244Richting Zuidplein normale route hersteld via Weena – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaardetunnel – Heemraadssingel.
10-4-201240Verlegd: in Delft zuidwaarts via Michiel de Ruyterweg – Jaffalaan – Rotterdamseweg.
31-5-201244I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Maastunnel tijdelijk ingekort; vanaf Centraal Station wordt gereden Normale route tot Mathenesserlaan bij Rochussenstraat en dan via Rochussenstraat – Zimmermanweg (tijdelijk eindpunt; terug: Zimmermanweg – Wytemaweg – Mathenesserlaan).
31-5-201246I.v.m. gedeeltelijke afsluiting Maastunnel tijdelijk opgeheven.
31-5-201267Tijdelijk verlegd via Carnissesingel – Goereesestraat – Markerstraat – Amelandseplein – Utenhagestraat – Gruttostraat – Dorpsweg.
2-7-201257Volledige route: Westerhoofd – Bartholomeus van Buerenweg – Galgkade – Westhavenkade – Parallelweg – Van Beethovensingel – Burgemeester Pruissingel – Van der Driftstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – Hofleen – Westlandseweg – Plein 1940 – Bussluis Anthony Knottenbeltsingel – Burgemeester Verkadesingel – Holysingel – Churchillsingel – Amsterdamlaan – Utrechtlaan. (Stalling garage Kleiweg)
23-8-201244Normale traject via Maastunnel naar Zuidplein hersteld.
23-8-201246Weer ingesteld.
25-8-201267Normale route hersteld via Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg.
7-11-201240I.v.m. werkzaamheden Mekelweg richting Delft tijdelijk verlegd vanaf Schoenmakerstraat voor Christiaan Huygensweg, vervolgens rechtdoor Schoenmakerstraat – eigen route. (Deze omleiding duurde ongeveer 7 maanden.)
9-12-201274Verlegd: tussen 16-18 uur via Charloisse Lagedijk – verlengde Charloisse Lagedijk – Driemanssteeweg – Groene Kruisweg – Oldegaarde. (datum onzeker) (rijdt met RMC Taxibusje)
9-12-201295Ingesteld (ex Qbuzz-lijn): Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Abram van Rijckevorselweg – Rivium Boulevard – Rivium Promenade – Toepad – Schaardijk – Rivium Promenade – Schaardijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). Van ma-vrij tijdens spitsuren.
9-12-201296Ingesteld (ex-Qbuzz-lijn): Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Abram van Rijckevorselweg – Algeraweg – C.G. Roosweg – busstation Krimpen – Albert Schweitzerlaan – Nieuwe Tiendweg – Industrieweg – Van der Giessenweg – Stormsweg – Van der Hoopstraat – Industrieweg – lus Industrieweg – Industrieweg (terug) – Nieuwe Tiendweg – Albert Schweitzerlaan – busstation Krimpen – C.G. Roosweg – Algeraweg – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) . (ringlijn ma-vrij tijdens spitsuren.) (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
9-12-201297Ingesteld (ex-Qbuzz-lijn): Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Abram van Rijckevorselweg – Algeraweg – C.G. Roosweg – busbaan Ouverturelaan – Ouverturelaan – Vijverlaan – Brinkweg – Nieuwe Tiendweg – Groenendaal – Middenwetering – Koekoekstraat – Albert Schweitzerlaan – busstation Krimpen – C.G. Roosweg – Algeraweg – Abram van Rijckevorselweg  – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) . In tegenstelde richting bereden als lijn 98! (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
9-12-201298Ingesteld (ex-Qbuzz-lijn): Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Abram van Rijckevorselweg – Algeraweg – C.G. Roosweg – busstation Krimpen – Albert Schweitzerlaan – Koekoekstraat – Middenwetering – Groenendaal – Nieuwe Tiendweg – Brinkweg – Vijverlaan – Ouverturelaan – busbaan Ouverturelaan – C.G. Roosweg – Algeraweg – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein) . In tegengestelde richting bereden als lijn 97! (Stalling garage Krimpen aan den IJssel)
9-12-2012121Ingesteld: Schiedam Woudhoek (Hof van Spaland) – Boeier – Harreweg.
(rijdt alleen in de avonduren ter vervanging van tramlijn 21)
9-12-2012126Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Station Schiedam-Centrum -Horvathweg – Spoorstraat – Kamerlingh Onneslaan – Boerhavelaan – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Oranjestraat – Nieuwe Haven – Burgemeester Knappertlaan – Vlaardingerdijk – metrostation Vijfsluizen – Meester L.A. Kesperweg – Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Liesveldviaduct – Markgraaflaan – Van der Driftstraat – Burgemeester Pruissingel – Westlandseweg – A-20 – afrit Maassluis – viaduct Maasland – busstation Maasland – Laan 1940-1945 – P.C. Hooftlaan – Lange Boonestraat – Korte Boonestraat – Wagenstraat – Westlandseweg – Uiverlaan – Koningshoek – station Maassluis-West – Koningshoek – Merellaan-Albert Schweitzerdreef – Maassluis (Einthovendreef). (Stalling garage Kleiweg)
9-12-2012140Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Slikkerveer (Dillenburgplein) – Johan Sebastiaan Bachstraat – Randweg – Kievitsweg – Rijnsingel – Benedenrijweg – Beverwaardseweg – Oostdijk – Van Hoochstratenweg – Roelantsweg – Arthurweg – busbaan – A16 – arfit 25 Kralingseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingsezoom – Metrostation Kralingsezoom. (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012143Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Station Lombardijen – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Jonkheer de Savornin Lohmanstraat – Koninginneweg – Klaas Katerstraat – Willem Dreesstraat – Ridderkerk (Koningsplein) (Stalling garage Ridderkerk).
9-12-2012144Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Station Lombardijen – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Rijnsingel – Benedenrijweg – Randweg – Johan Sebastiaan Bachstraat – Juliana van Stolbergstraat – Oranjestraat – Kievitsweg – Sportlaan – Koninginneweg – Klaas Katerstraat – Dreesstraat – Koningsplein – Schoutstraat – Verlengde Kerkweg – Ridderstraat – Geerlaan – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Jan Luykenstraat – Vondellaan – Vlietlaan – Rotterdamseweg – A15 – A16 -Afrit 21 Dordrecht-Centrum – Laan der Verenigde Naties – Dokweg – Wilgenbos – Achterakkers – Spuiboulevard – Johan de Wittstraat – Stationsweg – Station Dordrecht.
9-12-2012145Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Kralingsezoom – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – A-16 – Afrit 24 IJsselmonde – busbaan – Ijsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Herenwaard – busstation Keizerswaard – Grote Hagen – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Jonkheer de Savornin Lohmanstraat – Koninginneweg – Klaas Katerstraat – Dreesstraat – Ridderkerk (Koningsplein). Terug wordt vanaf het Koningsplein door Ridderkerk gereden via de route: Schoutstraat – Verlengde Kerkweg – Ridderstraat – Geerlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Vondellaan – Da Costalaan – busbaan Koolmees – Koolmees – Vogelvliet – Molenvliet – Paltrokmolen – Karper – Visvliet – Erasmuslaan – Spinozastraat – Erasmuslaan- Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Geerlaan – Ridderstraat – Verlengde Kerkweg – Schoutstraat – Koningsplein e.v.
9-12-2012146Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – A-15 – Afrit 20 Barendrecht – Dierensteinweg – Verbindingsweg – Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Vondellaan – Da Costalaan – busbaan Koolmees – Koolmees – Vogelvliet – Molenvliet – Paltrokmolen – Karper – Visvliet – Erasmuslaan – Spinozastraat Ridderkerk. (keren rotonde). Spitsuur snelbus.
9-12-2012170Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Rodenrijs – Zorrobusbaan – Groenendaalseweg – Lansinghageweg – Oostweg – Zuidweg – Afrikaweg – Europaweg – Nederlandlaan – Canadalaan – busstation Zoetermeer Centrum-West. (Stallin garage Kleiweg)
9-12-2012172Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Rodenrijs – Zwarteweg – Rodenrijseweg – Anjerdreef – Rodenrijseweg – Laan van Romen – Raadhuislaan – Boterdorpseweg – Bergweg Noord – Burgemeester van Oostenweg – Beethovenlaan – Julianalaan – Dorpsstraat – Oosteindseweg – Jacob Marislaan – Offenbachlaan – busbaantje – Groeneweg – Berkelseweg – Dominee van Koetsveldstraat – Wilhelminastraat – Krugerlaan – Oudelandselaan – Gemeentewerf – Westersingel – Westerplein Berkel (Centrum). (de dienst wordt uitgevoerd met een RMC taxibusje – rolstoeltoegankelijk)
9-12-2012173Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Rodenrijs – Zoro busbaan – Berkelseweg – Rondom – Dorpsstraat – Oosteindseweg – De Kulck – Leeuwenakkerweg N209 – Overbuurtseweg N209 – Hoekeindseweg – Lijsterlaan – IJsvogellaan – Edisonlaan – Jan van der Heydenstraat – Hoefweg – Korenmolenweg – Heulslootweg – Hoefweg N209 – Zoetermeerselaan – Bleiswijkseweg – Binnenweg – Rokkeveenseweg – Karel Doormanlaan – Piet Heinstraat – Schoolstraat – Osijlaan – busbaan – Italiëlaan – Denemarkenlaan – Europaweg – busstation Zoetermeer Centrum West. De spitsdienst rijdt een verkorte route Rodenrijs – Bleiswijk (Korenmolenweg) via de Heulslootweg i.p.v. via de Jan van der Heydenstraat. (Stalling garage Kleiweg)
9-12-2012174Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Station Noord (Bergweg) – Straatweg – Kleiweg – Uitweg – Ringdijk – Jasonweg – Argonautenweg – Grindweg – Molenlaan – Grindweg – Bergweg Zuid – Boterdorpseweg – Bergweg Noord – Dorpsstraat – Kerkstraat – Berkelseweg – Oostersingel – Planetenweg – Sterrenweg – Wilgenlaan – Nordeindseweg – Oudelandselaan – Stationssingel –  Metrostation Berkel Westpolder – N471 – N470 – Afrit Kruithuisweg – Schoemakerstraat – Christiaan Huygensweg – Mekelweg – Michiel de Ruyterweg – Zuidplantsoen – Schoemakerstraat – Mijnbouwstraat – Mijnbouwplein – Sint Sebastiaansbrug – Zuidwal – Hooikade – Station Delft. (Stalling garage Kleiweg)
9-12-2012182Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Oldegaarde – Langenhorst – Vrijenburgerweg – Carnisserbaan – Smithoeksebaan – Portlandsebaan – (keren rotonde) – Portlandsebaan – Carnisserbaan – Gdansk – Bergen – Breslau – Harmonielaan – Bachlaan – (keren rotonde) – Bachlaan – Sweelicklaan – Middelweg – Kilweg – 3e Barendrechtseweg – 2e Barendrechtseweg – Buitenlandsebaan – Binnenlandsebaan – Stationsweg – Station Barendrecht. (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012183Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Kralingsezoom – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – A16 – Afrit 24 IJsselmonde – busbaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Keizerswaard – Groeninx van Zoelenlaan – Kreekhuizenlaan – Spinozaweg – Pascalweg – 1e Barendrechtseweg – Binnenlandsebaan – Gebroken Meeldijk – Stationsweg – Station Barendrecht. (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012184Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Pascalweg – 1e Barendrechtseweg – Henri Dunantlaan – Boerhaavelaan – Dorpsstraat – Ouvertureweg – Cellolaan – Triangelweg – Bachlaan – Harplaan – Rossinisingel – Strausslaan – Walmolen – Torenmolen – Jacoba Pompevliet – Jan Gilles Oemvliet – 2e Barendrechtseweg – Buitenlandsebaan – Binnenlandsebaan – Gebroken Meeldijk – Stationsweg – Station Barendrecht. (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012187Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Pascalweg – 1e Barendrechtseweg – Dierensteinweg – Donk – Zweth – Zuideinde – Station Barendrecht – Zuideinde – Gebroken Meeldijk – Koopliedenweg – Tuindersweg – Handelsweg – Barendrecht (Bedrijventerrein Handelsweg II). (rijdt alleen tijdens de spitsuren) (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012188Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Station Barendrecht – Zuideinde – Gebroken Meeldijk – Koopliedenweg – Tuindersweg – Handelsweg – keren Waterschap – Handelsweg – keren Ambachtsweg – Tuindersweg – Gebroken Meeldijk – Zuideinde – Station Barendrecht (ringlijn uitgevoerd door RMC taxibusje, rijdt alleen op werkdagen). (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012226Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Maassluis (Einthovendreef) – Albert Schweitzerdreef – Stadsmolen – Dr. Jan Schoutenlaan – Kwartellaan – Merellaan – Koningshoek – Station Maassluis-West – Koningshoek – Uiverlaan – Westlandseweg – Wagenstraat – Lange Boonestraat – PC Hooftlaan – Laan 1940-1945 – Maasland Viaduct busstation – A20 – Afrit 11 – ‘s-Gravelandseweg – Horvathweg – Station Schiedam-Centrum (Ochtendroute). In de middagroute wordt slechts het trajectgedeelte Maasland – Maassluis gereden volgens de route: Maasland Viaduct busstation – Laan 1940-1945 – PC Hooftlaan – Lange Boonestraat – Korte Boonestraat – Wagenstraat – Westlandseweg – Uiverlaan – Koningsjoek – Station Maassluis-West – Koningshoek – Merellaan – Albert Schweitzerdreef – Stadsmolen – Dr. Jan Schoutenlaan – Nicolaas van het Wouthof Maassluis. (Stalling garage Kleiweg)
9-12-2012245Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Kralingsezoom – Kralingsezoom – Abram van Rijckevorselweg – A16 – afrit A16 – busbaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Jonkheer de Savornin Lohmanstraat – Koninginneweg – Klaas Katerstraat – Dreesstraat – Koningsplein – Schoutstraat – Verlengde Kerkweg – Ridderstraat – Geerlaan – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Jan Luykenstraat – Vondellaan – Donkerslootweg – Erasmuslaan – Visvliet – Karper – Paltrokmolen – Molenvliet – Vogelvliet – Koolmees – busbaan Koolmees – Da Costalaan – Vondellaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Hortensiastraat Ridderkerk Middagroute). De ochtendroute wordt in tegengestelde richting gereden: Hortensiastraat – Burgemeester de Zeeuwstraat – Vondellaan – Da Costastraat – busbaan Koolmees, Koolmees – Vogelvliet – Molenvliet – Paltrokmolen – Karper – Visvliet – Erasmuslaan – Donkerslootweg – Vondellaan – Jan Luykenstraat – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Geerlaan – Ridderstraat – Verlengde Kerkweg – Schoutstraat – Koningsplein – Dreesstraat – Klaas Katerstraat – Koninginneweg – Jonkheer de Savornin lohmanstraat – Burgemeester de Zeeuwstraat – Populierenlaan – busbaan Rotterdamseweg – Groeninx van Zoelenlaan – A16 – Afrit 25 IJsselmondseplein – Abram van Rijckevorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingse Zoom. (rijdt alleen tijdens de spitsuren)  (in de ochtend worden een aantal ritten Kralingse Zoom – HES gereden, in verband met de drukte wordt op de terugkeerroute gereden via de Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan – ‘s-Gravenweg – Kralingse Zoom) (Ringlijn, Garage Ridderkerk)
9-12-2012290Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – A15 -Afrit 20 Ridderkerk – Rotterdamseweg – Donkerslootweg – Havenstraat – Havenkanaal – Dokwerkerstraat – Industrieweg – Brouwerstraat – Leidekkerstraat – Scheepmakerstraat – Industrieweg – Ringdijk – Donkerslootsedijk – Ridderhaven. (Stalling garage Ridderkerk)
9-12-2012589Ingesteld: (ex-Qbuzz-lijn): Rijsoord (Hervormde Kerk) Rijksstraatweg – Geerlaan – Ridderhof – Paulus Potterstraat – Rembrandtweg – Raadhuispassage – Klaas Katerstraat – Jonkheer van Karnebeekweg – Burgemeester de Zeeuwstraat – Seringenstraat Wijkcentum West. (buurtbus)
2-2-2013121Routewijziging: Schiedam Woudhoek (Hof van Spaland) – Boeier – Harreweg – De Akkers – De Vlinderhoven – De Gaarden – Olivier van Noortstraat – Koekoekslaan – Meeuwensingel – Schiedam Woudhoek (Hof van Spaland).
(rijdt alleen in de avonduren ter vervanging van tramlijn 21)
6-7-2013172Opgeheven.
17-8-201388In verband met een stremming van het tramverkeer naar Schiebroek door werkzaamheden aan het viaduct Schieplein wordt een vervangende buslijn ingeleg op de route  RET  Kleiweg-Kleiweg-Dwarskleiweg-G.K van Hogendorpweg-Melanchthonweg-Wilgenplaslaan-Meidoornsingel-Larikslaan-Kastanjesingel-Wilgenplaslaan-Melanchthonweg-Overschiese Kleiweg-RET Kleiweg.
25-8-201388Vervangende lijn opgeheven.
9-9-201389In verband met de aanleg van een tramviaduct onder de nieuwe rijksweg A4 van 9 september t/m 1 december 2013 vervangend vervoer op de route: Station Schiedam-Centrum – Brandersbrug – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Zwaluwenlaan – Korhoenlaan – Parijslaan – Kopenhagenlaan – Amsterdamlaan – Lepelaarsingel – Frederik Hendriklaan – Holysingel – Albert Schweitzersingel – Olmendreef (Begraafplaats).
30-9-2013702In verband met spoorwerkzaamheden op de Spinozaweg vervangend vervoer vanaf 30 september t/m 27 oktober 2013. Route: Keizerswaard – Groeninx van Zoelenlaan – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Spinozaweg – Station Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Colosseumweg – Beukendaal – Breeplein – Randweg – Hillevliet – Slaghekstraat – Putselaan (Halte Putsebocht),
19-10-2013721In verband met spoorwerkzaamheden een vervangende pendelbuslijn op de route: Burgemeester Oudlaan – Oude Plantagedreef – Herman Bavinckstraat – Lage Filterweg – Nesserdijk.
28-10-2013721Vervangende lijn Woudenstein-De Esch opgeheven.
28-10-2013702Vervangende lijn Groene Tuin – Putselaan opgeheven
2-12-201389Vervangende lijn opgeheven.
15-12-201348Verlegd tijdens drukke uren via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak.
15-12-201370Busstation Keizerswaard is verplaatst van de Herenwaard naar het tijdelijke busstation aan de Groeninx van Zoelenlaan.
15-12-201376Busstation Keizerswaard is verplaatst van de Herenwaard naar het tijdelijke busstation aan de Groeninx van Zoelenlaan.
15-12-201396Ook dienst van ma-vr tijdens daluren.
15-12-2013143Ritten die ’s avonds en za-zo in Ridderkerk doorrijden van het Koningsplein naar de Spinozastraat voeren lijnnummer 144. Busstation Keizerswaard is verplaatst van de Herenwaard naar het tijdelijke busstation aan de Groeninx van Zoelenlaan.
15-12-2013144In dienst gesteld voor ritten van de lijnen 143 en 145 die ’s avonds en za-zo in Ridderkerk doorrijden van het Koningsplein naar de Spinozastraat. Zij voeren lijnnummer 144, route: Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Kreekhuizenlaan – Groeninx van Zoelenlaan – Rotterdamseweg – Rijnsingel – Beneden Rijweg – Randweg – Johan Sebastiaan Bachstraat – Juliana van Stolbergstraat – Oranjestraat – Kievitsweg – Sportlaan – Populierenlaan – Burgemeester de Zeeuwstraat – Jonkheer de Savornin Lohmanstraat – Koninginneweg – Klaas Katerstraat – Willem Dreesstraat – Schoutstraat – Koningsplein – Verlengde kerkweg – Ridderstraat – Geerlaan – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Jan Luykenstraat – Vondellaan – Donkerslootweg – Erasmuslaan – Spinozastraat. (Stalling garage Ridderkerk)
15-12-2013145Ritten die ’s avonds en za-zo in Ridderkerk doorrijden van het Koningsplein naar de Spinozastraat voeren lijnnummer 144. Busstation Keizerswaard is verplaatst van de Herenwaard naar het tijdelijke busstation aan de Groeninx van Zoelenlaan.
15-12-2013183Busstation Keizerswaard is verplaatst van de Herenwaard naar het tijdelijke busstation aan de Groeninx van Zoelenlaan.
15-12-2013245In Ridderkerk ingekort tot de Staringstraat.
10-3-2014589Opgeheven
10-3-2014601Ingesteld als buurtbus op het traject: Beverwaard (Limbrichthoek – Bolnes – Slikkerveer – Ridderkerk – Rijsoord – Station Barendrecht (Gemeentehuis).
21-7-2014709In verband met de vernieuwing van het metrospoor in de periode van 21 juli t/m 31 augustus 2014 vervangend vervoer door pendelbuslijn 709. Metrostation Slinge – Slinge – Groene Kruisweg – Metrostation Rhoon – Groene Kruisweg – Metrostation Poortugaal – Groene Kruisweg – Metrostation Tussenwater – Groene Kruisweg – Kouwenaardseweg – Langs de Baan – Metrostation Hoogvliet.
4-8-2014704In verband met spoorwerkzaamheden op de Straatweg ter vervanging van de lijnen 4 en 8 van 4 augustus 2014 t/m 31 augustus 2014 twee pendelbuslijnen, de lijnen 704 en 708. Lijn 704 op het traject: Bergweg – (terug Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat)- Bergwegbrug – Straatweg – Bergse Dorpsstraat – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Burgemeester F.H. van Kempensingel – Molenlaan.
4-8-2014708In verband met spoorwerkzaamheden op de Straatweg werden ter vervanging van de lijnen 4 en 8 van 4 augustus 2014 t/m 31 augustus 2014 twee pendelbuslijnen ingesteld, de lijnen 704 en 708. Lijn 708 op het traject: Bergweg – (terug Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat)- Bergwegbrug – Straatweg – Kleiweg.
1-9-201440Verlegd: In Delft via Rotterdamseweg – Heertjesweg – OV-baan Mekelweg – Mekelweg – Michiel de Ruyterweg – Julianalaan – De Vries van Heijstplantsoen – Mijnbouwstraat – Mijnbouwplein – Busbaan Sint Sebastiaansbrug – Busbaan Zuidwal – Westlandseweg – Van Bleiswijckstraat Station Delft. (Stalling garage Kleiweg)
1-9-2014704Vervangende lijn Bergweg-Molenlaan opgeheven.
1-9-2014708Vervangende lijn Bergweg-Kleiweg opgeheven.
1-9-2014709Vervangende lijn Metrostation Slinge – Metrostation Hoogvliet opgeheven.
15-9-2014707In verband met spoorwerkzaamheden aan de Zaagmolenbrug en de Crooswijksestraat vervangend busvervoer op de route: Station Rotterdam-Noord – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zwaanshales (terug Zaagmolenkade) – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat (terug Boezemsingel) – Crooswijkseweg – Pijperstraat – Boezemstraat -Boezemweg – Oostplein.  
17-11-2014707Vervangende lijn Rotterdam Noord – Crooswijk opgeheven.
13-10-2014704In verband met spoorwerkzaamheden op de Eendrachtsweg werd van 13 oktober 2014 t/m 8 november 2014 een pendelbus ingesteld op het traject: Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug via Mathenesserweg – Rochussenstraat) Metrostation Eendrachtsplein.
18-10-2014705In verband met spoorwerkzaamheden aan de metrolijn Graskruid-Binnenhof reed een pendelbus van 18 t/m 26 oktober op het traject: Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – John Mottweg – De Beijweg – President Wilsonweg – Marten Luther Kingweg – President Rooseveltweg – Prins Alexanderlaan (Metrostation Graskruid). 
27-10-2014705Vervangende lijn Graskruid-Ommoord opgeheven.
9-11-2014704Vervangende lijn Eendrachtsplein – Heemraadsplein opgeheven.
14-12-201432Verlengd:  Prins Hendrikkade – Koninginnebrug – Stieltjesstraat – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Roentgenstraat – Nassauhaven – Persoonshaven – Schietloodstraat – Oranjeboomstraat – Persoonshaven (Station Zuid.). (Stalling garage Kleiweg)
14-12-201433Verlengd: Rotterdam-Airportplein – Fairoaksbaan – Metrostation Meijersplein (volledige dienst).
14-12-201434Opgeheven
14-12-201435Ingekort tot Metrostation Melanchtonweg. Vandaar wordt via de Melanchtonweg – Ringdijk – Jasonweg – Argonautenweg de bestaande route vervolgd naar Station Alexander.
14-12-201438Een deel van de ritten wordt verlengd: Conradstraat (Perron FF) – Weenatunnel – Weena – Hofplein – Pompenburg – Admiraal de Ruyterweg – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Crooswijksestraat – Crooswijkseweg – Rusthoflaan – Kerkhoflaan. (Ook diensten Station Schiedam-Centrum – Centraal Station) (Stalling garage Kleiweg)
14-12-201439Opgeheven.
14-12-201442Volledige dienstuitvoering.
14-12-201444Extra ritten op werkdagen tijdens de ochtendspits op het trajectdeel Wytemaweg – Zimmermanweg – Rochussenstraat – ’s-Gravendijkwal – onderdoorgang Droogleever Fortuynplein – Maastunnel – Maastunnelplein – Dorpsweg – Gruttostraat – Utenhagestraat – Amelandseplein – Markerstraat – Goereesestraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein
14-12-201446Opgeheven.
14-12-201447Ingesteld: Station Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Brugweg – Prins Hendrikkade – Noordereiland (Meeuwenstraat) (terug via Maaskade – Olivier van Noortstraat – Prins Hendrikkade – Brugweg enz.).
14-12-201448Opgeheven.
14-12-201450Opgeheven.
14-12-201451Volledige route: Station Schiedam-Centrum – Brandersbrug – ‘s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Nieuwehaven – Burgemeester Knappertlaan – Aleidastraat – Vlaardingerdijk – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Busbaan Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Laan van Bol’Es – Van Beethovenlaan – Vivaldilaan – Mozartlaan – Zwaluwlaan – Slimme Watering – Harreweg (Woudhoek). (Stalling garage Kleiweg)
14-12-201454Volledige route: Station Schiedam-Centrum – Brandersbrug – ‘s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Nieuwehaven – Schoolstraat – Willem de Zwijgerstraat – Stadhouderslaan – Westerhavenbrug – Rozenburgsestraat – Rozenburgseplein – Nieuwe Maasstraat – Lekstraat – Havendijk – Hoofdstraat – Lange Nieuwstraat – Gerrit Verboonstraat – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ‘s-Gravelandseweg – Burgemeester van Haarenlaan – Brandersbrug – Station Schiedam-Centrum. (Stalling garage Kleiweg).
14-12-201466Verlegd: via lus Rosestraat – Roentgenstraat – Nijverheidstraat – Persoonshaven – Damstraat – Oranjeboomstraat – Burgdorfferstraat – Rosestraat enz.
14-12-201468Verlegd: via Waalhavenweg – Droogdokweg – Heijplaatstraat – Heijplaat (RDM-campus) (terug via Heijplaatstraat – Alwinastraat – Rondolaan – Sirrahstraat – Courzandseweg – Waalhavenweg enz.). 
14-12-201468Verlegd: Rechtstreeks Waalhaven zuidzijde; enkele versterkingsritten tussen Metrostation Slinge en Bedrijventerrein Waalhaven-Zuid (Van Maasdijkweg) blijven gehandhaafd.
14-12-201470Nieuw eindpunt gecombineerd tram/busstation Keizerswaard.
14-12-201470Verlengd: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Fuutstraat – Arendsweg – Van Blommesteynweg – Verboomstraat – Frans Bekkerstraat – Rietdijk – Waalhaven noordzijde (bij RET-garage).
14-12-201471Opgeheven.
14-12-201472Noordwaarts verlegd via de gehele Waalhaven oostzijde.
14-12-201473Opgeheven.
14-12-201476Nieuw eindpunt gecombineerd tram/busstation Keizerswaard.
14-12-201477Frequentieverhoging tussen Katendrecht en metrostation Rijnhaven. De helft van de ritten rijdt door naar metrostation Zuidplein.
14-12-201479Ingekort tot het traject Metrostation Poortugaal – Albrandwaardsedijk (Delta Psychiatrisch Centrum).
14-12-201480In de avonduren en op zondag alleen dienst op het traject Metrostation Hoogvliet – Metrostation Zalmplaat.
14-12-201482Ingesteld: Metrostation Zuidplein – Zuiderparkweg – metrostation Slinge – Ooltgensplaatweg – Portlandsebaan – Smitshoeksebaan – Carnisserbaan – Rhoonse Baan.
14-12-201483Ingesteld: Metrostation Kralingsezoom – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – A16 – Afrit 24 IJsselmonde – busbaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – busstation Keizerswaard. (sneldienst) (Stalling garage Ridderkerk)
14-12-201484Ingesteld: Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Vaanweg – Victor Hugoweg – Spinozaweg – Pascalweg – 1e Barendrechtseweg – Henri Dunantlaan – Boerhaavelaan – Dorpsstraat – Ouvertureweg – Cellolaan – Triangelweg – Bachlaan – Harplaan – Rossinisingel – Strausslaan – Walmolen – Torenmolen – Jacoba Pompevliet – Jan Gilles Oemvliet – 2e Barendrechtseweg – Buitenlandsebaan – Binnenlandsebaan – Gebroken Meeldijk – Stationsweg – Station Barendrecht. (Stalling garage Ridderkerk)
14-12-201495Verlegd: Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein)  – Abram van Rijckevorselweg – Afslag Rivium – Rivium Boulevard – Rivium Promenade – Schaardijk – IJsseldijk – Admiraal Helfrichweg – Doormanstraat – Aert van Nesstraat – Nijverheidsstraat – IJsseldijk – IJsselmondselaan – Abram van Rijckevorselweg – Metro Capelsebrug (Abram van Rijckevorselplein). (op werkdagen).
14-12-2014143Verlengd: Koningsplein – Schoutstraat – Verlengde Kerkweg – Ridderstraat – Geerlaan – Burgemeester de Gaay Fortmanstraat – Jan Luykenstraat – Vondellaan – Da Costalaan – Koolmees (bussluis) – Koolmees – Vogelvliet – Vlietlaan – Rotterdamseweg – A15 – A16 -Afrit 21 Dordrecht-Centrum – Laan der Verenigde Naties – Dokweg – Wilgenbos – Achterakkers – Spuiboulevard – Johan de Wittstraat – Stationsweg – Burgemeester de Raadtsingel – Station Dordrecht. (rijdt niet na 19:00 uur en op zondag). (Stalling garage Ridderkerk)
14-12-2014144Ingekort tot Ridderkerk met verlegging; Koningsplein – Verlengde Kerkweg – Kerkweg – Jan Luykenstraat. 
14-12-2014145Opgeheven.
14-12-2014146Ingekort tot Da Costalaan (Ridderkerk). (gaat daarna verder als lijn 144.)
14-12-2014173Volledig overzicht: route Rodenrijs-Zoetermeer: Metrostation Rodenrijs – Zoro busbaan – Berkelseweg – Rondom – Oosteindseweg – Jacob Marislaan – Leeuwenakkerweg N209 – Hoekeindseweg N209 – Lijsterlaan – IJsvogellaan – Edisonlaan – Jan van der Heydenstraat – Hoefweg – Heulslootweg – Provincialeweg N209 – Zoetermeerselaan – Bleiswijkseweg – Binnenweg – Rokkeveenseweg – Karel Doormanlaan – Piet Heinstraat – Osylaan – Agathapad bussluis – Lyonpad bussluis – Italiëlaan – Denemarkenlaan – Europaweg busbaan – Canadalaan – busstation Zoetermeer Centrum West. Route Rodenrijs-Bleiswijk (ringlijn):  Metrostation Rodenrijs – Zoro busbaan – Berkelseweg – Rondom – Oosteindseweg – Jacob Marislaan – Leeeuwenakkerweg N209 – Hoekeindseweg N209 – Lijsterlaan – IJsvogellaan – Edisonlaan – Heulslootweg – Hoefweg – Jan van der Heydenstraat – Edisonlaan – IJsvogellaan – Lijsterlaan – Provincialeweg N209 – Jacob Marislaan – Oosteindseweg – Rondom – Zoro busbaan – Metrostation Rodenrijs. Route Rodenrijs-Bleiswijk (Korenmolen): Metrostation Rodenrijs – Zoro busbaan – Berkelseweg – Rondom – Oosteindseweg – Jacob Marislaan – Leeeuwenakkerweg N209 – Hoekeindseweg N209 – Lijsterlaan – IJsvogellaan – Edisonlaan – Jan van der Heydenstraat – Hoefweg – Korenmolenweg (Bleiswijk). Route Zoetermeer-Centrum-West – Bleiswijk: Zoetermeer Centrum-West (perron H), Europaweg – Europaweg busbaan – Denemarkenlaan – Italiëlaan – Lyonpad bussluis – Agathapad bussluis – Osylaan – Schoolstraat – Piet Heinstraat – Karel Doormanlaan – Rokkeveenseweg – Binneweg – Bleiswijkseweg – Zoetermeerselaan – Provincialeweg N209 – Heulslootweg – Hoefweg – Jan van der Heydenstraat – Edisonlaan – IJsvogellaan – Lijsterlaan – Hoekeindseweg. Trajectdeeel Bleiswijk-Zoetermeer na 19:30 uur en op zondag vervallen.
14-12-2014174Verlegd: vanaf metrostation Berkel Westpolder – Stationssingel – N471 – Tolhekplein – Klapwijkseweg – Hofpleintunnel – Metrostation Pijnacker-Zuid.
14-12-2014174Verlegd: Via Ringdijk – Wilgenlei – Meidoornsingel – draaien bij Asserweg – Meidoornsingel – Wilgenplaslaan – Kastanjeplein – Kastanjesingel – Abeelweg – Jasonweg – Minosstraat – Achillesstraat – Minervalaan – Junolaan – Argonautenweg.
14-12-2014182Opgeheven.
14-12-2014183Route grotendeels gewijzigd: Metrostation Kralingsezoom – Kralingse Zoom – Abram van Rijckevorselweg – A16 – Afrit 24 IJsselmonde – busbaan – IJsselmondseplein – Van Hoochstratenweg – Koninginneweg – Groene Tuin – Groeninx van Zoelenlaan – busstation Keizerswaard – Groeninx van Zoelenlaan – Kreekhuizenlaan – Spinozaweg – Station Lombardijen – Pascalweg – 1e Barendrechtseweg – 2e Barendrechtseweg – Buitenlandse Baan – 2e Barendrechtsweweg – 3e Barendrechtsweg – Kilweg – Middelweg – Sweelicklaan – Bachlaan – Harmonielaan – Bergen – Breslau – Gdansk – Carnisserbaan – Portlandse Baan – Smithoeksebaan – Carnisserbaan – Vrijenburgerweg – Langenhorst – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein. (sneldienst)
14-12-2014184In Barendrecht verlengd vanaf de 2e Barendrechtsweg: 3e Barendrechtsweg – Zichtwei – Ruiterwei – Baanvakwei – Oude Trambaan – Baanvakwei – Ruiterwei – Zichtwei. (Vrouwenpolder)
14-12-2014226Ritten tijdens de middagspits vervallen.
14-12-2014245Dienstuitvoering uitgebreid tot 12:00 uur en vanaf 14:00 uur (sneldienst), eindpunt verlegd naar Spinozastraat.
14-12-2014283Ingesteld: Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Portlandse Baan – Carnisserbaan – Gdansk – Breslau – Bachlaan – Harplaan – Rossinisingel – Strausslaan – Walmolen – Torenmolen – Jacoba Pompenvliet – Jan Gillis Oemvliet – 2e Barendrechtseweg – Dierensteinweg – Rijksweg A15 – Rijksweg A16 – Afslag Capelle – Kralingseplein – Abram van Rijckecorselweg – Kralingse Zoom – Metrostation Kralingsezoom. (alleen in de spitsuren)
1-3-2015283Route verlegd via A15 – Rotterdamseweg – A38 – A16
2-3-2015721In verband met spoorwerkzaamheden op de West-Kruiskade werd als vervangend vervoer van 2 maart 2015 t/m 25 mei 2015 een taxibusje ingezet op het traject Rotterdam Centraal Station – Tiendplein (ringlijn); Station Rotterdam-Centraal-Conradstraat – Weena – Kruisplein – West-Kruiskade – Tiendplein – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Weena – Conradstraat – Station Rotterdam Centraal.
2-3-2015724In verband met spoorwerkzaamheden op de West-Kruiskade reed van 2 maart 2015 t/m 9 april 2015 en op 25 mei 2015 vervangend vervoer op de route: Station Rotterdam Centraal – Conradstraat (perron EE) – Weena – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein.
10-4-2015721Vervangende lijn Rotterdam Centraal – Tiendplein opgeheven.
10-4-2015724Vervangende lijn Station Rotterdam Centraal – Metrostation Marconiplein opgeheven
26-5-2015724In verband met spoorwerkzaamheden op de West-Kruiskade op deze dag vervangend vervoer op de route: Station Rotterdam Centraal – Conradstraat (perron EE) – Weena – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein.
1-6-2015721In verband met spoorwerkzaamheden bij Woudensteijn wordt van 1 juni 2015 t/m 14 juni 2015 een vervangende ringlijn ingezet op de route: Oostplein – Oostzeedijk – Willem Ruyslaan – Gerdesiaweg – Oudedijk – Avenue Concordia – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein. (kwartierdienst door een taxibusje).
15-6-2015721Vervangende lijn Oostplein – Oostzeedijk opgeheven.
11-7-2015708In verband met spoorwerkzaamheden voor lijn 8 in Spangen wordt van 11 juli t/m 9 augustus een vervangende pendelbus ingezet op de route: Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat.
11-7-2015705In verband met spoorwerkzaamheden op Metrolijn B worden vervangende pendelbussen ingezet op de route: Metrostation Alexander – Prins Alexanderlaan – President Rooseveltweg – Zevenkampseweg – Zevenkampse Ring – Laan van Magisch Realisme – Laan van Avant-Garde – Laan van Dada – Metrostation Nesselande.
21-7-201583In verband met werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug ingekort vanaf de Keizerswaard tot de Koninginneweg – Roelantweg – Tristanweg – Benedenrijweg.
21-7-2015140In verband met werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug verlegd vanaf de Rotterdamseweg via de Koninginneweg – Groene Tuin – Keizerswaard (busstation).
21-7-2015183In verband met werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug tijdelijk ingekort tot Keizerswaard (busstation).
21-7-2015245Tijdelijk opgeheven i.v.m. werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug.
3-8-201583Oorspronkelijke route hersteld.
3-8-2015140Oorspronkelijke route hersteld.
3-8-2015183Oorspronkelijke route hersteld.
3-8-2015245Weer ingesteld na tijdelijke opheffing.
3-8-2015705Vervangende dienst Metrostation Alexander – Metrostation Nesselande opgeheven.
10-8-2015708Vervangende dienst Marconiplein – Spangen opgeheven.
7-9-2015602Ingesteld als buurtbus: Metrostation Poortugaal – Groene Kruisweg – Kerkstraat – Beatrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardeseweg – Schroeder v.d. Kloklaan – Albrandswaardsedijk – Dorpsdijk (Rhoon) – Zantelweg – Zwaluwlaan – Tijsjesdijk – De Gaarde – Rijsdijk – Viaductweg – Metrostation Rhoon – Stationsstraat – Rivierweg – Nijverheidsweg – Rhoonse Baan – Portlandse Baan – Smithoeksebaan – Pottenbakkerij – Mandenmakerij – Vrijheidsakker (Barendrecht) (uurdienst tot 16:30 uur behalve op zondag).
14-9-2015725In verband met spoorwerkzaamheden voor lijn 25 in Schiebroek wordt van 14 september tot en met 18 september 2015 een vervangende pendelbus ingezet op de route Meidoornsingel – Larikslaan – Kastanjesingel – Kastanjeplein – Wilgenplaslaan (ringlijn)
19-9-2015725Vervangende lijn Schiebroek opgeheven.
17-10-2015724In verband met spoorwerkzaamheden op het P.C. Hooftplein en de Mathenesserbrug van 17 Oktober 2015 t/m 1 November 2015 vervangend vervoer op de route: Station Rotterdam Centraal – Conradstraat (perron EE) – Weena – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Allard Piersonstraat – Beukelsweg – Aelbrechtsplein – Beukelsbrug – Horvathweg – Spaanseweg – Bilderdijkstraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Metrostation Marconiplein.
2-11-2015724Vervangende dienst Station Rotterdam Centraal – Metrostation Marconiplein opgeheven.
13-12-201531Alle diensten rijden door naar Station Alexander.
13-12-201532Frequentieverhoging op zatedag naar 6 x per uur.
13-12-201533Eerst diensten al vanaf eerste trein en metro (op alle dagen).
13-12-201544Frequentieverhoging naar 10 x per uur in de ochtendspits.
13-12-201547Frequentieverhoging in de ochtendspits naar 6 x per uur.
13-12-201567Dienstbeperking tot 22:00 uur.
13-12-201568Frequentieverhoging in de ochtendspits richting Heijplaat.
13-12-201569Tijdens spitsuren verlegd via Oud Pernisseweg – Ring – Schalekampplein – metrostation Pernis.  De ochtend en de middagroute worden aangepast.
13-12-201576Vertrekt op metrostation Zuidplein voortaan vanaf perron L.
13-12-201577Vertrekt op metrostation Zuidplein voortaan vanaf perron N.
13-12-201582Ook diensten op zaterdagochtend.
13-12-2015143Verlegd in Ridderkerk: via Geerlaan en Vondellaan, haltes Jan Luykenstraat, Staringlaan en Vogelvliet vervallen.
13-12-2015170Frequentieverhoging van 2 x naar 3 x per uur.
13-12-2015173Frequentieverhoging van 2 x naar 3 x per uur.
13-12-2015174In Delft verlegd via OV-busbaan TU-wijk i.p.v. Schoemakerstraat.
13-12-2015245Dienstuitvoering na 19:30 uur vervalt.
13-12-2015601In Barendrecht verlegd via Prins Hendrikstraat – Binnenlandsebaan.
13-12-2015602Versterkingsritten ingesteld tijdens de middagspits op het trajectdeel Overhoeken – metrostation Rhoon.
13-12-201540In Delft verlegd via Zuidwal en Westvest naar het nieuwe station. (datum onzeker)
4-4-201672Verlegd: via Zuiderparkweg – metrostation Slinge – Slinge – Groene Kruisweg (sneldienst op het trajectdeel Metrostation Zuidplein – Korperweg vervallen).
11-4-2016702Wegens spoorwerkzaamheden op de Spinozaweg en de Molenvliet van 11 april tot en met 9 mei 2016 een vervangende buslijn.  Route: Keizerswaard – Groeninx van Zoelenlaan – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Spinozaweg – Station Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Colosseumweg – Beukendaal – Breeplein – Randweg (Beijerlandselaan/Groene Hilledijk).
16-4-2016724In verband met spoorwerkzaamheden in de Overschiesestraat splitsing van de tramlijnen 21 en 24 en vervangend vervoer met een pendelbus van 16 april 2016 t/m 17 april 2016 de route Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ‘s-Gravenlandseweg – Burgemeester van Haarenlaan – Brandersbrug – Station Schiedam-Centrum.
18-4-201638In verband met werkzaamheden in de Paradijslaan verlegging: Linker Rottekade – Crooswijksestraat – Nieuwe Crooswijkseweg – Rusthoflaan – Kerkhoflaan.
18-4-2016724Vervangende dienst Koemarkt – Station Schiedam-Centrum opgeheven.
9-5-2016702Vervangende lijn Keizerswaard – Randweg opgeheven
4-6-2016723In verband met spoorwerkzaamheden op het traject Varkenoordseviaduct-Beijerlandselaan vervangend vervoer van 4 juni 2016 t/m 12 juni 2016 met pendelbussen op de route: Metrostation Wilhelminaplein – Wilhelminakade – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Stadionlaan – Sportsingel – Arenastraat – Dwarsdijk – Groene Tuin – Keizerswaard.
13-6-2016723Vervangende lijn Metrostation Wilhelminaplein – Keizerswaard opgeheven.
4-7-2016602Tijdens de middagspits versterkingsritten op het trajectdeel Rhoon (Binnenbaan) – metrostation Rhoon. Op zaterdag wordt doorgereden naar  Intratuin Rhoon via deViaductweg en de Stationsstraat.
16-7-201638In verband met werkzaamheden aan de tramsporen op het Hofplein en de Schiekade wordt buslijn 38 verlegd in westelijke richting via het Noordplein en de Heer Bokelweg en in Oostelijke richting via de Statentunnel -Walenburgerweg – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordplein.
6-8-2016705Vervangend busvervoer van 6 augustus t/m 14 augustus 2016 in verband met spoorwerkzaamheden op het traject tussen Capelsebrug en Graskruid Metro van de lijnen A en B. Route: Metrostation Capelsebrug – Abram van Rijckevorselplein – Abram van Rijckevorselweg – Capelseplein – Prins Alexanderlaan – Metrostation Schenkel – Prins Alexanderlaan – Metrostation Prinsenlaan – Prins Alexanderlaan – Metrostation Oosterflank – Prins Alexanderlaan – Station Alexander – Prins Alexanderlaan – Metrostation Graskruid.
15-8-2016705Vervangende lijn Metrostation Capelsebrug – Metrostation Graskruid opgeheven
22-8-201638Normale route weer hersteld.
11-12-201644Tijdens de ochtendspits versterkingsritten vanaf Metrostation Zuidplein – Gooilandsingel – Zuiderparkweg – Strevelsweg – Pleinweg – Maastunnel – ‘s-Gravendijkwal – Rochussenstraat – Zimmermanweg (EMC).
11-12-201674Verlegd: Grotendeels nieuwe route: Metro Zuidplein – Gooilandsingel – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg – Kromme Zandweg – Schulpweg – Schulpplein – Schulpweg – Waalstraat – Plompertstraat – Rietdijk – Waalhaven oostzijde – Korperweg – Schulpweg – Jan Olieslagersweg – Groene Kruisweg – Driemanssteeweg – verlengde Charloisse Lagedijk – Charloisse Lagedijk – Groene Kruisweg – Dorpsweg – Wielewaalstraat – Carnissesingel – Gooilandsingel – Metro Zuidplein.
Alleen van ma-vrij overdag.
11-12-201677Trajectdeel Metrostation Zuidplein – Metrostation Rijnhaven na 23:45 uur opgeheven.
11-12-201679Op zaterdag en zondag wordt de dienst uitgevoerd met een taxibusje in en halfuursdienst.
11-12-201680Tijdens de daguren wordt gereden via: Aveling – Duifhuisweg – Kapershoekseweg – Kouwenaardseweg – metrostation Hoogvliet; tijdens de avonduren en op zondag via het traject: Metrostation Hoogvliet – Kouwenaardseweg – Endenhout – Overwolde – Lengweg – Horsweg – Kruisnetlaan – Speerreep – Aveling – Rietbroek – Kouwenaardseweg – Metrostation Hoogvliet.
11-12-201684Verlegd in Rotterdam via de Guido Gezelleweg en in Barendrecht via de Henri Dunantlaan.
11-12-2016183Verlegd in Barendrecht via de Vrouwenpolder.
11-12-2016184Opgeheven.
11-12-2016283Verlengd: Metrostation Slinge – Zuiderparkweg – Gooilandsingel – Metrostation Zuidplein (Perron F). (spitsuurlijn)
11-12-2016283Verlegd in Barendrecht vanaf de 3e Barendrechtseweg via: Zichtwei – Baanvakwei – Oude Trambaan – Kilweg – Carnisserbaan – Vaanpark.
11-12-2016601Verlegd in Barendrecht; Stationsweg – Donge – Gouwe – Lavendelhof – Marjoleinlaan .
11-12-2016602Gewijzigde route: Metrostation Poortugaal – Hofhoek – Groene Kruisweg – Batrixstraat – Waalstraat – Albrandswaardseweg – Schroeder van der Kloklaan – Albrandswaardsedijk – Dorpsdijk – Zantelweg – Zwaluwenlaan – Tijsjesdijk – De Gaarde – Rijsdijk – Viaductweg – Metrostation Rhoon – Stationsstraat – Rivierweg – Rhoonse Baan – Nijverheidsweg – Portlandse Baan – Rotonde Kwartslaan.
1-4-201756Versterkingsritten ingesteld onder lijnnummer 156 op het traject: Station Vlaardingen-West – Geuzenplein – Arij Koplaan – Doctor Wiardi Beckmansingel – Marnixlaan – Dirk de Derdelaan – Floris de Vijfdelaan – Billitonlaan – Vondelstraat – Markgraaflaan – Liesveldviaduct – Schiedamseweg – Station Vlaardingen-Oost – Mr. L.A. Kesperweg – Schiedamsedijk – Metrostation Vijfsluizen.
1-4-2017711Station Schiedam-Centrum – Horvathweg – ‘s-Gravelandseweg – oprit 11 A20 – A20 – Westerleeplein – N233 Pleijenweg – Maasdijk – Dirk van den Burgweg – Harwichweg – Langeweg – Station Hoek van Holland Haven – Langeweg – Strandweg – Station Hoek van Holland Strand – Strandweg – Badweg (sneldienst)
1-4-2017712Station Schiedam-Centrum – Horvathweg – ‘s-Gravelandseweg – oprit 11 A20 – A20 – afrit 7 Maassluis – Laan 1940-1945 – Station Maassluis Centrum – Laan 1940-1945 – Industrieweg – Mozartlaan – Westlandseweg – Uiverlaan – Koningshoek – Station Maassluis-West. (sneldienst)
1-4-2017713Station Schiedam-Centrum – Horvathweg – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – Station Schiedam-Nieuwland – Hargalaan – Burgemeester Heusdenslaan – Van Hogendorplaan – Schiedamseweg – Station Vlaardingen-Oost – Schiedamseweg – Westlandseweg – Burgemeester Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Station Vlaardingen-Centrum – Westhavenkade – Galgkade – Deltaweg – Maassluissedijk – George Stephensonweg – Station Vlaardingen-West. (dit gedeelte van het traject wordt uitgevoerd als hoogfrequente stopdienst.) De lijn kent ook een laagfrequentie stopdienst die vanaf Station Vlaardingen-West de route vervolgt via: Edisonstraat – James Wattweg – George Stephensonweg – Maassluissedijk – Vlaardingsedijk – Prinses Julianalaan – Laan 1940-1945 – Station Maassluis Centrum – Laan 1940-1945 – Industrieweg – Mozartlaan – Westlandseweg – Uiverlaan – Koningshoek – Station Maassluis-West – Koningshoek – Uiverlaan – Westlandseweg – Maasdijk – Coldenhovelaan – N220 – Oprit 6 Maassluis – A20 – Westerleeplein – N233 Pleijenweg – Hoeksebaan – Haakweg – {rins Hendrikweg – De Cordeslaan – Harwichweg – Langeweg – Station Hoek van Holland Haven – Langeweg – Strandweg – Station Hoek van Holland Strand – Strandweg – Badweg. 
1-4-2017714Station Schiedam-Centrum – Horvathweg – ‘s-Gravelandseweg – oprit 11 A20 – A20 – afrit 9 Vlaardingen – Holysingel – Burgemeester Heusdenslaan – Burgemeester Pruissingel – Van Beethovensingel – Parallelweg – Station Vlaardingen-Centrum – Westhavenkade – Galgweg – Deltaweg – Maassluissedijk – George Stephensonstraat – Station Vlaardingen-West. (sneldienst)
1-4-2017716Station Schiedam-Centrum – Horvathweg – ‘s-Gravelandseweg – oprit 11 A20 – A20 – Westerleeplein – N233 Pleijenweg – Maasdijk – Dirk van den Burgweg – Strandweg – Station Hoek van Holland Strand – Strandweg – Badweg (stranddienst)
1-4-2017717Station Vlaardingen-Centrum – Parallelweg – Van Beethovensingel – Burgemeester Pruisssingel – Westlandseweg – Marathonweg – Oprit 8 Vlaardingen-West – A20 – Westerleeplein – N233 Pleijenweg – Maasdijk – Dirk van den Burgweg – Strandweg – Station Hoek van Holland Strand – Strandweg – Badweg (stranddienst)
1-4-2017718Station Maassluis-Centrum – Laan 1940-1945 – Industrieweg – Mozartlaan – Westlandseweg – Uiverlaan – Koningshoek – Station Maassluis-West – Koningshoek – Uiverlaan – Westlandseweg – Maasdijk – Coldenhovelaan – N220 – Oprit A6 A20 – A20 – Westerleeplein – N233 Pleijenweg – Maasdijk – Dirk van den Burgweg – Strandweg – Station Hoek van Holland Strand – Strandweg – Badweg (stranddienst)
24-6-2017704In verband met spoorwerkzaamheden op de Straatweg vervangend busvervoer van 21 augustus t/m 15 oktober. Route: Station Rotterdam-Noord – Bergweg – Straatweg – Weissenbruchlaan – Burgemeester F.H. van Kempensingel – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Argonautenweg – Jasonweg – Ringdijk – Uitweg – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Station Rotterdam-Noord (ringlijn).
3-7-201738In verband met werkzaamheden verlegd via de Linker Rottekade en de Paradijslaan i.p.v. de Crooswijkseweg en de Nieuwe Crooswijkseweg.
3-7-2017174In verband met wegwerkzaamheden in de richting van Delft verlegd: Station Rotterdam-Noord – Bergwegbrug – Gordelweg – Rozenlaanviaduct – Rozenlaan – Uitweg – Ringdijk.
20-8-2017704Vervangende lijn Station Rotterdam-Noord – Hillegersberg – Schiebroek opgeheven.
21-8-201770Verlegd: via Spinozaweg
21-8-201777Na 22:30 uur vervallen de ritten tussen Metrostation Rijnhaven en Metrostation Zuidplein.
21-8-201795Frequentieverlaging tot eenmaal per uur.
21-8-201796Dienstuitvoering weer beperkt tot de spitsuren.
21-8-2017174Weer oorspronkelijke route; na 18:00 uur niet meer rechtstreeks door naar Delft.
21-8-2017283Verlegd: vanaf het Ijsselmondseplein – Roelantweg – Koninginneweg – Groene Tuin – busstation Keizerswaard – Groeninx van Zoelenlaan – Kreekhuizenlaan – IJsselmondse Randweg – Dierenstijnweg (frequentieverhoging in de ochtendspits tot 6 x en in de middagspits tot 4 x per uur).
21-8-2017290Eindpunt wordt verlegd naar Traxis II (Ridderhaven).
21-8-2017602Op zaterdag wordt niet verder gereden dan Intratuin (Rhoon).
21-8-2017668Ingesteld tijdens de schooluren op het traject: Slinge – Groene Kruisweg – Korperweg – Waalhaven zuidzijde – Anthony Fokkerweg – Parmentierplein – Van Weerden Poelmanweg – Van Maasdijkweg – Waalhaven Zuidzijde (ter ontlasting van buslijn 68).
18-9-201738Oorspronkelijke route weer hersteld.
9-10-201751In verband met werkzaamheden tijdelijk verlegd via: Rotterdamsedijk – Boerhaavelaan – Professor Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat – station Schiedam-Centrum.
9-10-201754In verband met werkzaamheden tijdelijk verlegd via: Rotterdamsedijk – Boerhaavelaan – Professor Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat – station Schiedam-Centrum.
9-10-2017121In verband met werkzaamheden op de Schiedamseweg en de Koemarkt  tijdelijk opgeheven.
9-10-2017126In verband met werkzaamheden tijdelijk verlegd via: Rotterdamsedijk – Boerhaavelaan – Professor Kamerlingh Onneslaan – Spoorstraat – station Schiedam-Centrum.
23-10-201751Oorspronkelijke route hersteld.
23-10-201754Oorspronkelijke route hersteld.
23-10-2017121Einde tijdelijke opheffing.
23-10-2017126Oorspronkelijke route hersteld.
11-11-2017723Ingesteld: Busstation Keizerswaard-Beverwaard (route onbekend). Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 23 wegens spoorvernieuwing in de Beverwaard.
13-11-2017723Opgeheven.
15-1-2018601Routewijziging in Bolnes.
9-4-2018726Ingesteld: Station Schiedam Centrum-route onbekend-(toekomstig)Metrostation Steendijkpolder. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren. Tijdens de ochtendspis wordt naar Schiedam gereden en tijdens de avondspits naar Maassluis waar de lusroute steeds in één richting wordt gereden.
28-4-2018725Ingesteld: Randweg (Beijerlandselaan)-Randweg-Breeplein-Bree-Groene Hilledijk-Dordtestraatweg-Slinge-Langenhorst-Charloisse Lagedijk-Vrijenburgweg-Carnisser Baan-Noordersingel-Avenue Carnisse-Zuidersingel-Carnisselande (Carnisser Baan). Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 25 wegens spoorvernieuwing in Carnisselande.
21-5-2018725Opgeheven.
9-12-201847Op zondagen vervallen en ‘s avonds dienst beperkt tot 19.00 uur.
9-12-201875Ingesteld: Metrostation Zuidplein-Gooilandsingel-Zuiderparkweg-Strevelsweg-Sandelingplein-Bree-Breeplein-Stadionviaduct-Coen Moulijnweg-Stadionweg-IJsselmondseplein-Rijksweg A16-Van Brienenoordbrug-Kralingseplein-Abram van Rijckevorselweg-Kralingse Zoom-Metrostation Kralingse Zoom. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur.
9-12-201877Aantal ritten op trajectgedeelte Zuidplein-Rijnhaven verder beperkt.
9-12-201879Tijdens ochtenspits wordt alternatieve route gereden via Schroeder van de Kolklaan-Groene Kruisweg-Dorpsdijk-Rijsdijk-Viaductweg-Metrostation Rhoon-Viaductweg-Stationsstraat-Rivierweg-keren rotonde-Riverweg-Groene Kruisweg-Hofhoek; tijdens avondspits alternatieve route via Schroeder van der Kolklaan-Groene Kruisweg-Metrostation Rhoon-Groene Kruisweg-Rivierweg-keren rotonde-Rivierweg-Stationsstraat-Viaductweg-Metrostation Rhoon-Viaductweg-Rijsdijk-Groene Kruisweg-Hofhoek.
9-12-2018174Rijdt niet meer tijdens de avonduren en wordt dan binnen gemeente Lansingerland  vervangen door STOPenGO-lijn 574.
9-12-2018601Ingekort tot traject Ridderkerk West (Prunuslaan)-Barendrecht.
9-12-2018601Gewijzigd: rechtstreeks via Binnenlandsebaan; eindpunt Barendrecht verplaatst van Gemeentehuis naar Binnenlandsebaan bij Postkantoor.
9-12-2018601Gewijzigd via Rijksstraat-Voorweg-Spoorlaan-Station Barendrecht in plaats van Gebroken Meeldijk-Zuideinde.
9-12-2018601Ingesteld: ritten naar Maasstad ziekenhuis via Rijksstraat-IJsselmondse Randweg-Haastrechtstraat.
9-12-2018574Ingesteld STOPenGO-dienst: binnen Maassluis. Uitsluitend tijdens avonduren en op zondag. De bus dient uiterlijk 15 minuten van tevoren geboekt te worden via de STOPenGO-app of via de website van de RET.
7-1-2019173Tijdens avonduren en op zondag verlengd van Bleiswijk naar Station Lansingerland Zoetermeer.
14-2-201940Tijdelijk gewijzigd: Mekelweg-Christiaan Huygenslaan-Schoemakerstraat-Kruithuisweg-Kruithuisbrug-Voorhofdreef-Delflandplein-Papsouwselaan-Westlandseweg-Zuidwal-Westvest- Station Delft
14-2-2019174Tijdelijk gewijzigd: Schoemakersstraat-Huismansingel-Heertjeslaan-Mekelweg-Delft TU Wijk (TU aula) (terug: Mekelweg, Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen, Schoemakersstraat, Christiaan Huygensweg-Mekelweg, niet voor passagiers)-Delft TU Wijk (TU aula).
4-3-2019725Ingesteld: Metrostation Meijersplein-Meijersplein-Wilgenplaslaan-Kastanjeplein-Kastanjesingel-Abeelweg-Meidoornsingel-Asserweg-Meijersplein-Metrostation Meijersplein. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 25 wegens spoorvernieuwing in Schiebroek.
5-3-201957Gewijzigd via Schiedamseweg-Verploegh Chasséplein-Binnensingel-Julianasingel-Plein 194-Anthony Knottenbeltsingel.
18-3-2019602Verlengd: op zaterdag van Rhoon naar Portland. 
18-3-2019602Versterkingsritten tijdens middagspits op trajectgedeelte Metrostation Rhoon-Overhoeken vervallen.
8-4-201995Ochtendroute tijdelijk gewijzigd via Rivium Boulevard-Rivium 1e straat-Rivium Quadrant-Toepad-Schaardijk.
9-4-2018713Gewijzigd via Station Vlaardingen Oost-Vulcaanweg-Galgkade-Westhavenikade-Station Vlaardingen Centrum.
9-4-2019713Gewijzigd in Maassluis via toekomstig Metrostation Steendijkpolder.
27-4-2019708Ingesteld: Metrostation Melanchtonweg-Melanchtonweg-Ringdijk-Uitweg-Kleiweg-G.K. van Hogendorpweg-Van Limburg Stirumplein-Melanchtonweg-Metrostation Melanchtonweg. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 25 wegens spoorvernieuwing in Schiebroek.
13-5-2019708Opgeheven.
13-5-2019725Opgeheven.
19-5-2019170Gewijzigd via Lansinghageweg-Laan van Mathenesse-Beelaertsplaats-Station Lansingerland Zoetermeer-busbaan Spoorpad enz.
19-5-2019173Gewijzigd via Lansinghageweg-Laan van Mathenesse-Beelaertsplaats-Station Lansingerland Zoetermeer-busbaan Spoorpad enz.
3-6-2019704Ingesteld: Station Noord Z.Z.-Bergweg-Straatweg-Kleiweg-Uitweg-Ringdijk-Jasonweg-Argonautenweg-Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan-Burgemeester F.H. van Kempensingel-keren rotonde Molenlaan-Burgemeester F.H. van Kempensingel-Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan-Bergse Dorpsstraat-Straatweg-Bergweg-Station Noord (ringlijn). Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 4 als gevolg van werkzaamheden op de Straatweg.
3-6-2019723Ingesteld: Metrostation Wilhelminaplein-Wilhelminakade-Laan op Zuid-Varkenoordseviaduct-Stadionweg-Stadionlaan-Sportsingel N.Z.-Arenastraat-Dwarsdijk-Groene Tuin-Grote Hagen-Busstation Keizerswaard. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 23 wegens werkzaamheden tussen Kreekkade en Dwarsdijk.
3-6-2019725Opgeheven.
24-6-2019723Opgeheven.
28-6-201980Tijdelijk gewijzigd: rechtstreeks Groene Kruisweg-Aveling.
1-7-201976Tijdelijk gewijzigd via Zuiderparkweg-Vaanweg-Vinkenbaan-Groene Hilledijk.
1-7-2019704Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan-keren bij Burgemeester F.H. van Kempensingel-Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan-Bergse Dorpsstraat.
6-7-2019724Ingesteld; Honingerdijk (Woudestein)-Oude Plantagedreef-Herman Bavinckstraat-Lage Filterweg-De Esch (Nesserdijk). Tijdelijke lijn I.v.m. stremming tramlijnen 21 en 24 wegens spoorvernieuwing op Honingerdijk.
12-7-2019711Richting Hoek van Holland tijdelijk gewijzigd via Burgemeester Van Haarenlaan, Nieuwe Damlaan, Hargalaan, Burgemeester Heusdenslaan, Holysingel, Rijksweg A20.
12-7-2019712Richting Maassluis tijdelijk gewijzigd via Burgemeester Van Haarenlaan, Nieuwe Damlaan, Hargalaan, Burgemeester Heusdenslaan, Holysingel, Rijksweg A20.
15-7-2019704Normale route via Burgemeester F.H. van Kempensingel hersteld.
15-7-2019711Richting Hoek van Holland normale route via ‘s Gravelandseweg-Rijksweg A20 hersteld.
15-7-2019712Richting Maassluis normale route via ‘s Gravelandseweg-Rijksweg A20 hersteld.
16-7-201980Normale route via Aveling hersteld.
18-7-201967Tijdelijk gewijzigd via Carnissesingel-Goereesestraat-Markerstraat-Amelandseplein-Utenhagestraat-Gruttostraat-Dorspweg.
21-7-201935Tijdelijk gewijzigd via President Rooseveltweg-Terbregseweg-Meerum Terwogtlaan.
22-7-201940Tijdelijk gewijzigd via Kleinpolderplein-Rijksweg A13-afslag Delft Zuid-N 470 afrit TU Delft-Schoemakerstraat-Huismansingel-Heertjeslaan-Mekelweg (terug: Mekelweg, Heertjeslaan, Huismansingel, oprit Kruithuislaan, oprit Rijksweg A13-afrit A13-Doenkade-West Abtspolderseweg-Parallelstraat-De Lugt-Burgemeester Baumannlaan). Tussen Burgemeester Baumannlaan bij 2e Hogenbanweg en Delftweg bij begraafplaats Hofwijck wordt van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur een pendelbusdienst ingelegd.
22-7-2019704Opgeheven.
28-7-201944Tijdelijk opgeheven i.v.m. afsluiting Maastunnel.
29-7-2019707Ingesteld: Oostplein-Boezemweg-Goudse Rijweg-Vlietlaan-Oudedijk-’s Gravenweg-Kralingse Zoom-Metrostation Kralingse Zoom. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 7 wegens werkzaamheden op de Burgemeester Oudlaan.
29-7-2019724Opgeheven.
1-8-201976Normale route via Zuiderparkweg-Strevelsweg-Motorstraat-Dordtsestraatweg hersteld.
8-8-201935Normale route via bussluis tussen Meerum Terwogtlaan en Terbregseweg hersteld.
8-8-2019668Extra rit Slinge-Waalhaven-RDM Campus vervallen.
12-8-201930Tijdelijk gewijzigd via Hermitage-Markiezenhof-Prado-Schollevaartseweg-Markiezenhof-Burgemeester Van Beresteijnlaan-Operalaan-Stationsplein.
19-8-201944Heringesteld: Station Centraal-Metrostation Zuidplein.
19-8-201966Tijdelijk gewijzigd via Lange Hilleweg, Hillevliet, 2e Rosestraat.
19-8-201967Normale route via Carnissesingel hersteld.
19-8-201977Tijdelijk gewijzigd: rechtstreeks via Hillevliet-Pretorialaan.
19-8-2019174Tijdelijk gewijzigd: Melachtonweg-Van Limburg Stirumplein-G.K. van Hogendorpweg-Kleiweg-Kleiweg (Zonnebloemstraat bij ingang complex RET).
19-8-2019707Opgeheven.
30-8-201940Normale route hersteld via Abtsweg-Ruggeweg-tunnel onder Rijksweg A13-Baanweg-Burgemeester Baumannlaan-De Lugt-Overschiese Dorpsstraat-Delftweg-Heertjeslaan.
2-9-201995Opgeheven.
2-9-2019603Ingesteld: Station Barendrecht, Meije, Binnenlandsebaan (terug: Binnenlandsebaan, Gebroken Meeldijk, Stationsweg, Station Barendrecht)-1e Barendrechtseweg-Henri Dunantlaan-Boerhaavelaan-Dorpsstraat-Ouverturelaan-bussluis Ouverturelaan-Cellolaan-Bachlaan-Harmonielaan-Breslau-Bergen-Gdansk-Noordersingel-busbaan Riedermorgen-Riedermogen-Smitshoekse Baan-keren bij Carnisser Baan-Smitshoekse Baan-Portlandse Baan-keren bij Vederhaven-Carnisselande (Portlandse Baan bij Fuikkant). Gereden met taxibusje. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.
2-9-2019604Ingesteld: Station Barendrecht-Meije-Binnenlandsebaan-Buitenlandsebaan-Ziedenwijdsebaan-Leedeweg-Middeldijk-3e Barendrechtseweg-Leedeweg-Ziedenwijdsebaan-Buitenlandsebaan-Binnenlandsebaan-Gebroken Meeldijk-Stationsweg-Station Barendrecht (ringlijn). Gereden met taxibusje. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.
2-9-2019606Ingesteld: Metrostation Capelsebrug-Abram van Rijckevorselweg-IJsselmondselaan-IJsseldijk-Nijverheidstraat-Aert van Nesstraat-Doormanstraat-Admiraal Helfrichweg-Poolvosweg-IJsseldijk-IJsselmondselaan-Abram van Rijckevorselweg-Metrostation Capelsebrug. Gereden met taxibusje. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.
2-9-2019607Ingesteld: Metrostation Capelsebrug-Abram van Rijckevorselweg-IJsselmondselaan-IJsseldijk-Poolvosweg-Admiraal Helfrichweg-Doormanstraat-Aert van Nesstraat-Nijverheidstraat-Ketensedijk-Slotlaan-Rembrandtsingel-Meeuwensingel-Rivierweg-Fluiterlaan-Kerklaan- Metrostation Capelle Centrum-Duikerlaan-De Linie-Westerlengte-Noorderbreedte-Oosterlengte-Burgemeester Van Beresteijnlaan-Hermitage-Operalaan-Station Capelle Schollevaar-Hobo-Posthoorn-Sinjeur Semeynsburg-Filomeentje Erf-Reidans-Vrijeheidsdans-Capelle a/d IJssel Schollevaar (Reidans). Gereden met taxibusje. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag overdag.
2-9-2019711Tijdelijk gewijzigd via Langeweg-Schelpweg-Strandboulevard.
2-9-2019713Tijdelijk gewijzigd via Langeweg-Strandweg-Strandboulevard.
16-9-201937Tijdelijk gewijzigd: rechtstreeks via Kerklaan-Rivierweg.
23-9-2019601Tijdelijk gewijzigd via Binnenlandsebaan-Lindenhoevelaan-Buitenlandsebaan-2e Barendrechtseweg-Binnenlandsebaan.
23-9-2019603Tijdelijk gewijzigd via Binnelandsebaan-Lindenhoevelaan-2e Barendrechtseweg-1e Barendrechtseweg.
27-9-2019601Normale route hersteld: rechtstreeks via Binnenlandsebaan.
27-9-2019603Normale route hersteld: rechtstreeks via Binnenlandsebaan.
30-9-201956Versterkingslijn 156 opgeheven.
30-9-2019156Opgeheven.
30-9-2019714Opgeheven.
30-9-2019716Opgeheven.
30-9-2019717Opgeheven.
30-9-2019718Opgeheven.
30-9-2019726Opgeheven.
5-10-201930Normale route hersteld.
7-10-201966Tijdens avonduren tijdelijk gewijzigd via 2e Rosestraat-Laan op Zuid-Vuurplaat-Rosestraat.
7-10-201970Tijdelijke routewijziging in IJsselmonde (route onbekend).
7-10-201976Tijdelijke routewijziging in IJsselmonde (route onbekend).
7-10-2019126Richting Maassluis tijdelijk gewijzigd via Burgemeester Pruissingel-Maassluissedijk-Vlaardingerdijk-Prinses Julianalaan-Laan 1940  – 1945.
7-10-2019143Tijdelijk routewijziging in IJsselmonde (route onbekend).
11-10-201966Tijdens avonduren normale route hersteld: rechtstreeks via 2e Rosestraat-Rosestraat.
14-10-2019126Richting Maassluis normale route via Westlandseweg-Rijksweg A20-Busstation Maasland hersteld.
19-10-2919711Opgeheven.
19-10-2019712Opgeheven.
19-10-2019713Ingekort tot traject Metrostation Hoek van Holland Haven-Badweg.
21-10-201977Tijdelijk gewijzigd via Strevelsweg-Lange Hilleweg-Hillevliet.
21-10-2019601Tijdelijke afsluiting Rijksstraatweg (omleidingsroute onbekend).
23-10-201970Normale route hersteld.
23-10-201976Normale route hersteld.
23-10-2019143Normale route hersteld.
24-10-201977Normale route via Strevelsweg-Sandelingplein-Bree-Randweg-Hillevliet hersteld.
28-10-201976Tijdens avonduren tijdelijk gewijzigd: rechtstreeks Dordtsestraatweg-Spinozaweg.
28-10-2019601Tijdelijk gewijzigd via Dwarsligger-Zuideinde-Zweth-Donk.
28-10-201978Tijdelijk gewijzigd via Max Havelaarweg-Venkelweg-Aveling.
28-10-2019603Tijdelijke omleiding in Barendrecht (omleidingsroute onbekend, duurde enkele weken).
31-10-2019603Gewijzigd via Binnenlandsebaan-Schaatsbaan-Hoefslag-Dorpsstraat.
1-11-2019601Normale route hersteld via Rijksstraatweg.
4-11-201956Gewijzigd: rechtstreeks Metrostation Vlaardingen Oost (Burgemeester Van Lierplein)-Van Hogendorplaan in plaats van via Metrostation Vijfsluizen.
4-11-201956Op trajectgedeelte Metrostation Vlaardingen West-Wijk Holy (Parijslaan bij Kopenhagen) wordt dienst versterkt met nieuwe lijn 156.
4-11-201957Opgeheven (wordt STOPenGO lijn 557).
4-11-201980Afsluiting Baarsweg (omleidingsroute onbekend).
4-11-2019126Ingekort tot Metrostation Maassluis West.
4-11-2019126Tijdens avonduren en zondag vervangen door STOPenGO lijn 526.
4-11-2019127Ingesteld: Metrostation Vlaardingen Oost-Burgemeester Van Lierplein-busbaan Mr. L.A. Kesperweg-busbaan Vlaardingerdijk-Metrostation Vijfsluizen.
4-11-2019156Ingesteld: Metrostation Vlaardingen West (Geuzenplein)-Arij Koplaan-Dr. Wiardi Beckmansingel-Marnixlaan-Dirk de Derdelaan-Floris de Vijfdelaan-Bilitonlaan-Vondelstraat-Markgraaflaan-Liesveldviaduct-Blokmakersplaats-brug over Oude Haven-Schiedamseweg-Verploegh Chasséplein-Schiedamseweg-Burgemeester Van Lierplein-Metrostation Vlaardingen Oost-Burgemeester Van Lierplein-Van Hogendorplaan-Van Linden van den Heuvelsingel-Lepelaarsingel-Dillenburgsingel-Holysingel-Frederik Hendriklaan-Reigerlaan-Korhoenlaan-Parijslaan-Utrechtlaan-Amsterdamlaan-Churchillsingel-Albert Schweitzersingel-Olmendreef-Vlaardingen Wijk Holy (Olmendreef bij algemene begraafplaats). Uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.
4-11-2019226Opgeheven.
4-11-2019526Ingesteld STOPenGO-dienst: binnen Maassluis. Uitsluitend tijdens avonduren en op zondag. De bus dient uiterlijk 15 minuten van tevoren geboekt te worden via de STOPenGO-app of via de website van de RET.
4-11-2019557Ingesteld STOPenGO-dienst binnen Vlaardingen. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur. De bus dient uiterlijk 15 minuten van tevoren geboekt te worden via de STOPenGO-app of via de website van de RET.
4-11-2019611Ingesteld: Metrostation Hoek van Holland Haven-Badweg (ex lijn 713). 
4-11-2019713Opgeheven (vernummerd in lijn 611).
11-11-2019601Normale route via Stationsweg hersteld.
15-11-201976Normale route via Groene Hilledijk-Groenezoom-bussluis-Molenvliet hersteld.
28-11-201969Tijdelijk gewijzigd via Anthony Fokkerweg-Albert Plesmanweg.
30-11-201980Normale route via Baarsweg hersteld.
2-12-201937Normale route via Kievitlaan hersteld.
13-12-2019143Tijdelijk gewijzigd via Dokweg-Korte Parallelstraat-Havenstraat-Burgemeester De Raadtsingel.
15-12-201996In de ochtendspits om en Capelsebrug-Stormpolder resp. Capelsebrug-Stormpolder-Busstation Krimpen; in de avondspits alle ritten op traject Stormpolder-Busstation Krimpen-Capelsebrug.
15-12-2019143Normale route via Wilgenbos-Achterakkers-Spuiboulevard-Johan de Wittstraat-Stationsweg hersteld.
15-12-2019144Eindpunt Ridderkerk Drievliet verplaatst van Spinozastraat naar sporthal; route ongewijzigd.
15-12-2019146Eindpunt Ridderkerk Drievliet verplaatst van Spinozastraat naar sporthal; route ongewijzigd.
15-12-2019173Ingekort tot Station Lansingerland Zoetermeer.
15-12-2019173Gewijzigd via Edisonlaan in plaats van Hoefweg.
15-12-2019601Diensten naar Maasstad ziekenhuis vervallen.
15-12-2019601Ingesteld: diensten naar Slikkerveer via Sportlaan-Kievitsweg-Reijerweg-J.S. Bachstraat-Dillenburgplein-Juliana van Stolbergstraat-Oranjestraat-Benedenrijweg-Slikkerveer (De Schans). Diensten op lijn 601 als volgt: 2x per 2 uur Ridderkerk West-Station Barendrecht en 1x per uur door naar Postkantoor; 2x per uur Slikkerveer-Station Barendrecht en 1x per uur door naar Postkantoor.
15-12-2019602Gewijzigd via lus Rhoonse Baan, Carnisser Baan, Smitshoekse Baan, Portlandse Baan.
15-12-2019606Dienst eindigt ‘s avonds voortaan om 18.30 uur in plaats van 18.00 uur.
15-12-2019607Laatste twee ritten ingekort tot traject Metrostation Capelle Centrum-Schollevaar.
6-1-2020606Gewijzigd: Metrostation Capelsebrug-Abram van Rijckevorselweg-IJsselmondselaan-IJsseldijk-Nijverheidstraat-Aert van Nesstraat-Doormanstraat-Doormanplein-Willem Barentszstraat-Gounodstraat-Sibeliusweg-Van Beethovenlaan-Abram van Rijckevorselweg-Metrostation Capelsebrug.
17-2-2020173Tijdelijk gewijzigd via Randweg West.
2-3-202036Tijdelijk gewijzigd via Hoofdweg-Koningslaan-Hendrick Staetsweg (einddatum onbekend).
2-3-202037Tijdelijk gewijzigd via Hoofdweg-Koningslaan-Hendrick Staetsweg (einddatum onbekend).
2-3-2020174Tijdelijk gewijzigd via Van Vredenburchlaan-Veld en Beemd-Berkelseweg.
3-3-202078Tijdelijk gewijzigd via Venkelweg, Max Havelaarweg, Aveling.
6-3-202032Richting Station Zuid tijdelijk gewijzigd via Damstraat, Oranjeboomstraat.
7-3-2020173Normale route via Groeneweg hersteld.
16-3-202031Tijdelijk gewijzigd via Kerklaan-Fluiterlaan-Duikerlaan.
16-3-202054Tijdelijk gewijzigd via Hoofdstraat-Lange Nieuwstraat-Oranjestraat.
16-3-2020607Tijdelijk gewijzgd via Kerklaan-Fluiterlaan-Duikerlaan.
21-3-202032Richting Station Zuid normale route via Persoonshaven, Schietloodstraat hersteld.
28-3-202031Normale route via Metrostation Capelle Centrum hersteld.
28-3-202054Normale route hersteld.
28-3-2020607Normale route via Metrostation Capelle Centrum hersteld.
11-4-2020174Normale route hersteld.
27-4-2020146Tijdelijk gewijzigd (afsluiting Da Costalaan).
27-4-2020245Tijdelijk gewijzigd (afsluiting De Costalaan).
1-5-2020174Tijdelijk gewijzigd via Doenkade-Ankie Verbeek Ohrlaan-Molenlaan.
4-5-202032Als 6-3-2020.
11-5-2020174Normale route hersteld.
15-5-2020146Normale route hersteld.
15-5-2000245Normale route hersteld.
29-5-202076Tijdelijk gewijzigd via Kreekhuizenplein-IJsselmondse Randweg-Bergambachtstraat-Molgerdijk-Appeldijk (einddatum onbekend).
2-6-202079Van maandag t/m vrijdag overdag voeren alle ritten via Rhoon.
8-6-202031Tijdelijk gewijzigd via ingekorte route via Keerkring.
8-6-202033Tijdelijk gewijzigd via Achterdijk.
11-6-202032Richting Station Zuid normale route via Persoonshaven, Schietloodstraat hersteld.
13-6-202033Normale route via Noorderlaan hersteld.
13-6-202077Normale route via Polderlaan-Hilledijk-Putselaan hersteld.
13-6-202066Normale route via Polderlaan-Hilledijk hersteld.
15-6-202033Tijdens avonduren tijdelijk gewijzigd via Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentinckplein.
15-6-202040Normale route hersteld.
15-6-2020174Normale route naar Station Delft hersteld.
18-6-202033Tijdens avonduren normale route hersteld via Stadhoudersweg-Statenweg.
20-6-202075Richting Kralingse Zoom tijdelijk gewijzigd via Breeplein-Beukendaal-keren bij Dalweg-Beukendaal-Stadionviaduct.
22-6-202054Tijdelijk gewijzigd via Havendijk-Maasdijk-Nieuw Mathenesserstraat-Rotterdamsedijk-Koemarkt.
22-6-202082Tijdelijk gewijzigd (afsluiting Verlengde Zuiderparkweg).
22-6-2020143Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat-Jhr. Van Karnebeekweg (einddatum onbekend).
22-6-2020144Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat-Jhr. Van Karnebeekweg (einddatum onbekend).
22-6-2020183Tijdelijk gewijzigd (afsluiting Verlengde Zuiderparkweg).
22-6-2020245Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat-Jhr. Van Karnebeekweg (einddatum onbekend).
22-6-2020283Tijdelijk gewijzigd (afsluiting Verlengde Zuiderparkweg).
22-6-2020601Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat-Jhr. Van Karnebeekweg (einddatum onbekend).
27-6-202054Normale route via Hoofdstraat hersteld.
29-6-2020174Normale route naar Station Noord hersteld (zie 19-8-2019).
4-7-202070Richting Keizerswaard tijdelijk gewijzigd via Kreekhuizenplein, IJsselmondse Randweg, Bergambachtstraat, Molgerdijk, Huniadijk, Reyerdijk, Grote Kreek.
4-7-2020143Richting Dordrecht tijdelijk gewijzigd via Kreekhuizenplein, IJsselmondse Randweg, Bergambachtstraat, Molgerdijk, Huniadijk, Reyerdijk, Kreekhuizenlaan.
4-7-2020144Richting Ridderkerk tijdelijk gewijzigd via Kreekhuizenplein, IJsselmondse Randweg, Bergambachtstraat, Molgerdijk, Huniadijk, Reyerdijk, Kreekhuizenlaan.
4-7-2020183Richting Kralingse Zoom tijdelijk gewijzigd via Kreekhuizenplein, IJsselmondse Randweg, Bergambachtstraat, Molgerdijk, Huniadijk, Reyerdijk, Kreekhuizenlaan.
6-7-202080Tijdelijk gewijzigd I.v.m. afsluiting Baarsweg (omleidingsroute onbekend).
6-7-2020174Tijdelijk gewijzigd via Planetenlaan-Oostmeerlaan-Rivierenstraat.
13-7-202070Richting Keizerswaard normale route via Kreekhuizenlaan hersteld.
13-7-2020143Richting Dordrecht normale route via Kreekhuizenlaan hersteld.
13-7-2020144Richting Ridderkerk normale route via Kreekhuizenlaan hersteld.
13-7-2020183Richting Kralingse Zoom normale route via Kreekhuizenlaan hersteld.
17-7-202075Richting Kralingse Zoom normale route hersteld: rechtstreeks via Breeplein-Stadionviaduct.
17-7-202082Normale route via Verlengde Zuiderparkweg hersteld.
17-7-2020183Normale route via Verlengde Zuiderparkweg hersteld.
17-7-2020283Normale route via Verlengde Zuiderparkweg hersteld.
18-7-202070Richting Charlois tijdelijk gewijzigd (afsluiting Slinge?).
18-7-202075Richting Kralingse Zoom tijdelijk gewijzigd via onderdoorgang Sandelingplein (einddatum onbekend).
18-7-202077Richting S.S. Rotterdam tijdelijk gewijzigd via onderdoorgang Sandelingplein (einddatum onbekend).
18-7-2020725Ingesteld tijdelijke lijn: Metrostation Slinge-Carnisselande. 
20-7-202033Tijdelijk gewijzigd via Baanweg-Ruggeweg.
20-7-202038Tijdelijk gewijzigd i.v.m. afsluiting Beukelsdijk.
20-7-202040Tijdelijk gewijzigd via Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Statenweg-Statentunnel-Weena.
20-7-202040Tijdelijk gewijzigd via Baanweg-Ruggeweg-Abtsweg-Kedichemstraat-Oostsidelinge-Zestienhovensekade.
20-7-202044Tijdelijk gewijzigd via Mathenesserlaan-’s Gravendijkwal-Henegouwerlaan-Weena.
25-7-202042Richting Bedrijvenpark Noord-West tijdelijk gewijzigd via Hongkongstraat, Melbournestraat, Vareseweg.
31-7-202069Normale route hersteld (zie 29-11-2019).
31-7-202075Richting Kralingse Zoom normale route hersteld: bovenover Sandelingplein.
31-7-202077Richting S.S. Rotterdam normale route hersteld: bovenover Sandelingplein.
1-8-202070Richting Charlois normale route hersteld.
1-8-2020710Ingesteld tijdelijke lijn: Metrostation Nootdorp-Metrostation Pijnacker Zuid.
5-8-2020710Route gewijzigd via Metrostation Pijnacker Centrum.
8-8-2020710Opgeheven.
9-8-2020174Normale route via Noordeindseweg hersteld.
10-8-202096Tijdelijk gewijzigd via C.G. Roosweg-Industrieweg.
15-8-202096Normale route via Nieuwe Tiendweg hersteld.
17-8-202054Tijdelijk ingekort tot Nieuwe Maasstraat (rotonde bij Lekstraat); richting Station Schiedam Centrum tijdelijk gewijzigd via Nieuwe Maasstraat, Rozenburgerplein, Rozenburgsestraat, Stadhouderslaan, Willem de Zwijgerlaan, Schoolstraat, Nieuwe Haven, Oranjebrug, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat (einddatum onbekend).
17-8-2020143Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat, Jhr. De Savornin Lohmanstraat, Rembrandtsweg, Frans Halsstraat-Jhr. Van Karnebeekweg-Klaas Katerstraat (terug: Klaas Katerstraat, Jhr. Van Karnebeekweg, Burgemeester De Zeeuwstraat).
17-8-2020144Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat, Jhr. De Savornin Lohmanstraat, Rembrandtsweg, Frans Halsstraat-Jhr. Van Karnebeekweg-Klaas Katerstraat (terug: Klaas Katerstraat, Jhr. Van Karnebeekweg, Burgemeester De Zeeuwstraat).
17-8-2020245Tijdelijk gewijzigd via Burgemeester De Zeeuwstraat, Jhr. De Savornin Lohmanstraat, Rembrandtsweg, Frans Halsstraat-Jhr. Van Karnebeekweg-Klaas Katerstraat (terug: Klaas Katerstraat, Jhr. Van Karnebeekweg, Burgemeester De Zeeuwstraat).
24-8-202080Tijdelijk gewijzigd via Steurweg-Lengweg-Aveling-Bovensim-Viskaarweg-Horsweg. 
24-8-2020704Ingesteld tijdelijke lijn: Station Noord-Molenlaan I.v.m. stremming tramlijn 4.
28-8-202038Normale route via Beukelsdijk hersteld.
28-8-202044Normale route via Heemraadssingel-Diergaardetunnel-Bentincklaan-Bentinckplein-Statenweg-Statentunnel hersteld.
28-9-2020126Normale route hersteld via P.C. Hooftlaan
29-8-202033Normale route via Burgemeester Baumannlaan hersteld.
29-8-202040Normale route via Diergaardetunnel-Beukelsdijk hersteld.
29-8-202040Normale route via Burgemeester Baumannlaan hersteld.
30-8-202034Ingesteld Melanchtonweg (Metrostation), Van Limburg Stirumplein, Van der Duijn van Maasdamweg, Tinbergenlaan, Beekweg, Buys Ballotlaan, Van der Duijn van Maasdamweg, Van Limburg Stirumplein, Melanchtonweg (Metrostation). (Beperkte dienst: rijdt uitsluiten van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren een 5 minutendienst met een minibusje)
31-8-202074Heringesteld.
31-8-202079Heringesteld.
31-8-2020121Heringesteld.
31-8-2020526Heringesteld.
31-8-2020557Heringesteld.
31-8-2020574Heringesteld.
31-8-202044Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202066Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202067Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202068Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202069Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202070Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202072Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202074Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202075Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202076Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202077Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202082Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-202083Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020143Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020144Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020146Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020183Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020187Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020283Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020290Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
31-8-2020668Eindpunt Zuidplein tijdelijk verplaatst i.v.m. renovatie; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668.
5-9-202075Richting Zuidplein tijdelijk gewijzigd via Breeplein, Randweg, Hillevliet, Lange Hilleweg, Strevelsweg.
5-9-2020704Opgeheven.
5-9-2020725Opgeheven.
7-9-202036I.v.m. afsluiting Prins Alexanderlaan tijdelijk gewijzigd via Hoofdweg-Koningslaan-Hendrick Staetsweg.
7-9-202037I.v.m. afsluiting Prins Alexanderlaan tijdelijk gewijzigd via Hoofdweg-Koningslaan-Duikerstraat-Berlagestraat.
7-9-2020668Aantal diensten uitgebreid.
11-9-2020126Richting Station Schiedam Centrum i.v.m. afsluiting Rijksweg A20 tijdelijk gewijzigd.
14-9-202078Tijdelijk gewijzigd i.v.m. afsluiting Troubadourlaan.
14-9-2020126Richting Station Schiedam Centrum normale route via Rijksweg A20 hersteld.
18-9-202042Richting Bedrijvenpark Noordwest normale route via Vareseweg hersteld.
23-9-202080Normale route hersteld.
26-9-202075Richting Zuidplein normale route via Bree, Sandelingplein, Strevelsweg hersteld.
30-9-2020143Normale route hersteld via Koninginneweg.
30-9-2020144Normale route hersteld via Koninginneweg.
30-9-2020245Normale route hersteld via Koninginneweg.
3-10-2020710Ingesteld: Melanchtonweg – Leidschenveen; route metrostations Melanchtonweg – Meijersplein – Rodenrijs – Berkel Westpolder – Pijnacker Zuid – Pijnacker Centrum – Nootdorp – Leidschenveen. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming metrolijn E tussen Melanchtonweg en Den Haag Centraal.
5-10-202078Normale route via Troubadourlaan hersteld.
5-10-2020606Heringesteld; ritten tijdens middagspits vervallen.
5-10-2020607Heringesteld.
5-10-2020710Opgeheven.
12-10-2020701Heringesteld
13-10-2020143Tijdelijk gewijzigd I.v.m. wegwerkzaamheden Jhr. De Savornin Lohmanweg/Koninginneweg.
13-10-2020144Tijdelijk gewijzigd I.v.m. wegwerkzaamheden Jhr. De Savornin Lohmanweg/Koninginneweg.
13-10-2020245Tijdelijk gewijzigd I.v.m. wegwerkzaamheden Jhr. De Savornin Lohmanweg’Koninginneweg.
19-10-2020245Tijdelijk gewijzigd I.v.m. afsluiting Rotterdamseweg..
19-10-2020290Tijdelijk gewijzigd I.v.m. afsluiting Rotterdamseweg via Populierenlaan-Burgemeester De Zeeuwstraat-Vondellaan-Donkerslootweg-Havenstraat.
24-10-2020245Normale route via Rotterdamseweg hersteld.
24-10-2020290Normale route via Rotterdamseweg hersteld.
27-10-202078Tijdelijk gewijzigd i.v.m. opbreking Troubadourlaan (omleidingsroute onbekend)
31-10-2020710Ingesteld: Melanchtonweg – Leidschenveen; route metrostations Melanchtonweg – Meijersplein – Rodenrijs – Berkel Westpolder – Pijnacker Zuid – Pijnacker Centrum – Nootdorp – Leidschenveen. Tijdelijke lijn i.v.m. stremming metrolijn E tussen Melanchtonweg en Den Haag Centraal.
2-11-2020710Opgeheven.
9-11-202078Tijdelijke omleiding i.v.m. afsluiting Baarsweg.
9-11-202080Tijdelijke omleiding i.v.m. afsluiting Baarsweg.
14-11-202036Normale route via Prins Alexanderlaan hersteld.
14-11-202037Normale route via Prins Alexanderlaan-Henri Eversstraat hersteld.
4-12-202068Tijdelijk gewijzigd via Smirnoffweg I.v.m. afsluiting Waalhaven Z.z.
4-12-202078Normale route via Baarsweg hersteld.
4-12-202080Normale route via Baarsweg hersteld.
4-12-2020143Richting Zuidplein tijdelijk gewijzigd (afsluiting A16?).
19-12-202068Normale route hersteld via Waalhaven Z.z.
3-1-202133Tijdens weekeinden tussen 9 en 20 uur om en om diensten Centraal-Overschie resp. Centraal-Metrostation Meijersplein. Ritten tot Overschie rijden via lus Burgemeester de Josselin de Jonglaan, Baanweg, tunnel onder Rijksweg A13, Ruggeweg, Abtsweg, Kedichemstraat, Oost Sidelinge, De Lugt, Burgemeester Baumannlaan-Burgemeester de Josselin de Jonglaan.
3-1-202161Ingesteld: Metrostation Hoogvliet-Kouwenaardseweg-Groene Kruisweg-Laning-Othelloweg-Toscalaan-Desdemonastraat-Fideliolaan-Troubadourlaan- Parelvissersstraat-Oude Wal-Max Havelaarweg-Wijnruitstraat-Tijmweg-Aveling-Baarsweg-Posweg-Lengweg-Overwolde-Kouwenaardseweg-Metrostation Hoogvliet; ringlijn, in tegengestelde richting als lijn 62.
3-1-202162Ingesteld: Metrostation Hoogvliet-Kouwenaardseweg-Endenhout-Overwolde-Lengweg-Posweg-Baarsweg-Aveling-Tijmweg-Wijnruitstraat-Max Havelaarweg-Mosoelstraat-Oude Wal-Parelvissersstraat-Troubadourlaan-Fideliolaan-Desdemonastraat-Toscalaan-Othelloweg-Laning-Groene Kruisweg-Kouwenaardsweg-Metrostation Hoogvliet; ringlijn, in tegengestelde richting als lijn 61.
3-1-202163Ingesteld: Metrostation Hoogvliet-Kouwenaardseweg-Endehout-Rietbroek-Aveling-Speerreep-Kruisnetlaan-Horsweg-Steurweg-Baarsweg-Aveling-Laning-Groene Kruisweg-Kouwenaardseweg-Metrostation Hoogvliet; ringlijn, in tegengestelde richting als lijn 64. Route tijdens avonduren en zon- en feestdagen: Metrostation Hoogvliet – Kouwenaardseweg-Endenhout-Overwolde-Lengweg-Horsweg-Kruisnetlaan- Speerreep-Aveling-Rietbroek-Endenhout-Kouwenaardseweg-Metrostation Hoogvliet.
3-1-202164Ingesteld: Metrostation Hoogvliet-Kouwenaardseweg-Laning-Aveling-Baarsweg-Steurweg-Horsweg-Kruisnetlaan-Speerreep-Aveling-Rietbroek-Endenhout- Kouwenaardseweg-Metrostation Hoogvliet; ringlijn, in tegengestelde richting als lijn 63.
3-1-202165Ingesteld: route tot ca. 13 uur: Metrostation Poortugaal (Hofhoek)-Groene Kruisweg-Dorpsdijk-Rijsdijk-Viaductweg (Metrostation Rhoon)-Stationsstraat-Rivierweg-keren bij Binnenbaan-Rhoon (Overhoeken) (terug: Rivierweg-Groene Kruisweg-Metrostation Poortugaal (Hofhoek). Route van ca. 14 tot 18 uur: Metrostation Poortugaal (Hofhoek)-Groene Kruisweg-Rivierweg-keren bij Binnenbaan-Rhoon (Overhoeken) (terug: Rivierweg-Stationsstraat-Viaductweg (Metrostation Rhoon)-Rijsdijk-Dorpsdijk-Groene Kruisweg-Metrostation Poortugaal (Hofhoek).
3-1-202167Uitsluitend op werkdagen overdag; verder vervangen door STOPenGO-lijn 567.
3-1-202169Gewijzigd via Jan Olieslagersweg-Albert Plesmanweg-Anthony Fokkerweg-Van Weerden Poelmanweg.
3-1-202178Opgeheven.
3-1-202180Opgeheven.
3-1-2021127Opgeheven
3-1-2021187Verlengd: Voorweg-Ridderkerk Nieuw Reijerwaard (Peterselieweg).
3-1-2021245Gewijzigd: rechtstreeks via Vondellaan-Burgemeester de Zeeuwstraat.
3-1-2021283Gewijzigd: Kilweg-Oude Trambaan-Baanvakwei-Ruiterwei-Zichtwei-3e Barendrechtsweg-Middeldijk-Leedeweg-Ziedewijdse Baan-Buitenlandse Baan-Binnenlandse Baan-1e Barendrechtseweg.
3-1-2021567Ingesteld STOPenGO-dienst op traject Metrostation Slinge – Pendrecht – Zorghotel Charloisse Lagedijk – Pendrecht – Metrostation Slinge. Uitsluitend van maandag t/m vrijdag tot ca. 18.00 uur. De bus dient uiterlijk 15 minuten van tevoren geboekt te worden via de STOPenGO-app of via de website van de RET.
4-1-2021607Tijdelijk gewijzigd via Kerklaan I.v.m. afsluiting Rivierweg.
7-1-2021143Richting Zuidplein normale route hersteld.
18-1-2021710Ingesteld: speciale lijn Metrostation Meijersplein – Fairoakbaan – Rotterdam Airportplein. Uitsluitend voor degenen die afspraak hebben voor vaccinatiestation in Rotterdam Airport.
22-1-202156Tijdelijk gewijzigd via Van Linden van den Heuvelsingel – Burgemeester Heusdenslaan – Holysingel.
22-1-2021156Tijdelijk gewijzigd via Van Linden van den Heuvelsingel – Burgemeester Heusdenslaan – Holysingel.
24-1-202156Normale route hersteld via Lepelaarsingel.
24-1-2021156Normale route hersteld via Lepelaarsingel.
26-1-2021608Ingesteld: Ridderkerk (Olmenlaan), Prunuslaan, Populierenlaan, Burgemeester de Zeeuwstraat, Jhr. de Savornin Lohmanstraat, Koninginneweg (terug: Koninginneweg, Sportlaan, Kastanjelaan, Prunuslaan)-Klaas Katerstraat-Willem Dreesstraat-Koningsplein-Schoutstraat-Verlengde Kerkweg-Ridderstraat-Geerlaan-Jan Luykenstraat-Vondellaan-Geerlaan-Rijksstraatweg-keren Ds. Allendorpstraat-Rijksstraatweg-Voorweg-Spoorlaan-Vliegengang-Bijengang-Stationsweg- Binnenlandse Baan (terug: Binnenlandse Baan, Gebroken Meeldijk, Meije, Stationsweg)-Buitenlandse Baan-Barendrecht (Middelbaan).
26-1-2021609Heringesteld: Ridderkerk (De Schans)-De Schans-Oranjestraat-Dillenburgplein-Reyerweg-Kievitsweg-Sportlaan-Koninginneweg-Koningsplein-Schoutstraat-Verlengde Kerkweg-Ridderstraat-Geerlaan-Jan Luykenstraat-Vondellaan-Geerlaan-Rijksstraatweg-keren Ds. Allendorpstraat-Rijksstraatweg-Voorweg-Spoorlaan-Vliegengang-Bijengang-Station Barendrecht.
1-2-202163I.v.m. afsluiting gedeelte Kruisnetlaan tijdelijk gewijzigd via Kruisnetlaan-Bovensim-Viskaarweg-Kruisnetlaan.
1-2-202164I.v.m. afsluiting gedeelte Kruisnetlaan tijdelijk gewijzigd via Kruisnetlaan-Viskaarweg-Bovensim-Kruisnetlaan.
1-2-2021602Heringesteld: Metrostation Poortugaal-Portland.
1-2-2021603Heringesteld: Station Barendrecht-Carnisselande.
3-2-202169Gewijzigd: Jan Olleslagersweg-Albert Plesmanweg-Soerweg-Parmentierplein.
4-2-2021668Opgeheven: extra schoolritten.
6-2-2-2021609Opgeheven: geen dienst op zaterdag.
8-2-202169Tijdelijk gewijzigd via Soerweg-Parmentierplein-Geyssendorfferweg-Van Weerden Poelmanweg.
19-2-202168Tijdelijk gewijzigd via Jan Olieslagersweg-Albert Plesmanweg.
22-2-202168Normale route hersteld via Korperweg-Waalhaven Z.Z.
22-2-2021143I.v.m. afsluiting Klaas Katerstraat tijdelijk verlegd via Koninginneweg-Jhr. van Karnebeekweg-Frans Halsstraat-Geerlaan.
22-2-2021144I.v.m. afsluiting Klaas Katerstraat tijdelijk verlegd via Koninginneweg-Jhr. van Karnebeekweg-Frans Halsstraat-Geerlaan.
22-2-2021608I.v.m. afsluiting Klaas Katerstraat tijdelijk verlegd via Koninginneweg-Jhr. van Karnebeekweg-Frans Halsstraat-Geerlaan.
22-2-2021609I.v.m. afsluiting Klaas Katerstraat tijdelijk verlegd via Koninginneweg-Jhr. van Karnebeekweg-Frans Halsstraat-Geerlaan.
24-2-2021245I.v.m. afsluiting Populierenlaan tijdelijk gewijzigd (omleidingsroute onbekend).
1-3-202163I.v.m. afsluiting tijdelijk gewijzigd via Kruisnetlaan-Aveling-Lengweg-Steurweg.
1-3-202164I.v.m. afsluiting tijdelijk gewijzigd via Steurweg-Aveling-Bovensim-Kruisnetlaan. Avondroute tijdelijk gewijzigd; Overwolde-Aveling-Bovensim-Kruisnetlaan.
3-3-2021245Normale route hersteld via Populierenlaan.
5-3-202163Normale route hersteld.
5-3-202164Normale route hersteld.
11-3-2021711Ingesteld: speciale lijn Station Schiedam Centrum – Van Nelleweg (priklokatie Van Nellecomplex); Brandersbrug-Horvathweg-Vreelustweg-Schuttevaerweg-Van Nelleweg.
12-3-202169Normale route hersteld via Van Weerden Poelmanweg-Maasdijkweg.
15-3-202163Normale route via gehele Kruisnetlaan hersteld.
15-3-202164Normale route via gehele Kruisnetlaan hersteld.
24-3-2021713Ingesteld tijdelijke lijn: Metrostation Wilhelminaplein-Wilhelminakade-Laan op Zuid-Varkenoordseviaduct-Stadionweg-Stadionlaan-Sportsingel N.Z.-Arenastraat-Dwarsdijk-Groene Tuin, Groeninx van Zoelenlaan, Herenwaard, Busstation Keizerswaard (terug: Busstation Keizerswaard, Grote Hagen, Groene Tuin). Tijdelijke lijn i.v.m. stremming tramlijn 23 wegens filmopnamen Eurovisie Songfestival op en rond Erasmusbrug.
29-3-2021713Opgeheven.
3-4-2021609Ingesteld: diensten op zaterdag.
6-4-202130I.v.m. afsluiting Operalaan tijdelijk gewijzigd via Markiezenhof-Schollevaartseweg.
6-4-2021173I.v.m. afsluiting bij de Offenbachlaan tijdelijk gewijzigd via Randweg West.
6-4-2021607I.v.m. afsluiting Operalaan tijdelijk gewijzigd via Burgemeester van Beresteijnlaan-Hermitage-Markiezenhof-Schollevaartseweg-Prado.
17-4-202196I.vm.. afsluiting kruising C.G. Roosweg-Industrieweg tijdelijk gewijzigd.
17-4-202197I.vm.. afsluiting kruising C.G. Roosweg-Industrieweg tijdelijk gewijzigd.
17-4-202198I.vm.. afsluiting kruising C.G. Roosweg-Industrieweg tijdelijk gewijzigd.
17-4-2021143Normale route hersteld via Klaas Katerstraat.
17-4-2021144Normale route hersteld via Klaas Katerstraat.
17-4-2021608Normale route hersteld via Klaas Katerstraat.
17-4-2021609Normale route hersteld via Klaas Katerstraat.
24-4-202130Normale route hersteld via Operalaan.
24-4-2021607Normale route hersteld via Operalaan.
3-5-202138I.v.m. afsluiting Professor Kamerlingh Onneslaan tijdelijk gewijzigd via Horvàthweg-Hogenbanweg.
17-5-202156I.v.m. afsluiting Reigerlaan tijdelijk gewijzigd via Lepelaarsingel-Amsterdamlaan-Kopenhagenlaan.
17-5-2021156I.v.m. afsluiting Reigerlaan tijdelijk gewijzigd via Lepelaarsingel-Amsterdamlaan-Kopenhagenlaan.
24-5-202162I.v.m. afsluiting Erasmuslaan tijdelijk gewijzigd via Vlietlaan-Visvliet.
25-5-202161I.v.m. afsluiting Tijmweg tijdelijk gewijzigd via Venkelweg-Aveling.
25-5-2021144I.v.m. afsluiting Erasmuslaan tijdelijk gewijzigd via Vlietlaan-Visvliet.
25-5-2021245I.v.m. afsluiting Erasmuslaan tijdelijk gewijzigd via Vlietlaan-Visvliet.
29-5-2021144Normale route hersteld via Erasmuslaan.
29-5-2021173Normale route hersteld.
29-5-2021245Normale route hersteld via Erasmuslaan.
2-6-202161Normale route hersteld via Tijmweg.
2-6-202162Normale route hersteld via Tijmweg.
1-7-202144Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202166Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202167Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202168Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202169Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202170Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202172Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202174Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202175Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202176Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202177Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202182Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-202183Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021143Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021144Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021146Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021183Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021187Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021283Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021290Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
1-7-2021668Normale eindpuntstandplaats op Zuidplein hersteld; betreft lijnen 44, 66, 67, 68, 69. 70, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 143, 144, 146, 183, 187, 290, 283 en 668. (zie 31-8-2020).
17-7-202156Normale route hersteld via Reigerlaan.
17-7-2021156Normale route hersteld via Reigerlaan.
31-7-202138Normale route hersteld via Professor Kamerlingh Onneslaan.
31-7-2021143Normale route hersteld via Jonkheer De Savornin Lohmanstraat.
31-7-2021144Normale route hersteld via Jonkheer De Savornin Lohmanstraat.
31-7-2021608Normale route hersteld via Jonkheer De Savornin Lohmanstraat.
7-8-2021173I.v.m. afsluiting N209 Hoefweg tijdelijk gewijzigd.
9-8-2021173Normale route hersteld via N209 Hoefweg.
13-8-2021143I.v.m. afsluiting E16/E31 knooppunt Ridderkerk en verbindingsboog A15-A16 tijdelijk gewijzigd (omleidingsroute onbekend).
16-8-2021143Normale route hersteld.
23-8-202169I.v.m. wegwerkzaamheden Soerweg tijdelijk gewijzigd via Anthony Fokkerweg-Albert Plesmanweg-Jan Olieslagersweg.
30-8-202131Opgeheven: op zaterdagen.
30-8-202138Opgeheven: tijdens avonduren en op zondag vervalt trajectgedeelte Station Centraal – Crooswijk.
30-8-202163Opgeheven; route via Aveling-Kinheim; de aanvankelijke avond- en zondagroute blijft gehandhaafd en wordt nu op alle tijden gereden.
30-8-202164Opgeheven.
30-8-202177Opgeheven: flink aantal ritten op trajectgedeelte Metrostation Rijnhaven – Rotterdam SS.
30-8-2021140Verlegd: in Slikkerveer in beide richtingen naar Dillenburgplein; tevens worden alle ritten exploitatief gekoppeld aan de korte ritten van lijn 144.
30-8-2021143Ingekort: tot traject Metrostation Zuidplein – Ridderkerk (Geerlaan).
30-8-2021143Beperking dienst: alleen nog op werkdagen tijdens spitsuren.
30-8-2021144Ingekort: op werkdagen de meeste ritten tot Slikkerveer (Dillenburgplein) en vanaf daar exploitatief gekoppeld aan lijn 140; Op zaterdag wordt lusroute via Slikkerveer gereden; ‘s Avonds en op zondagen ritten Kralingse Zoom – Ridderkerk (Koningsplein); Op werkdagen en overdag lusroute via Koningsplein – Drievliet – Het Zand en terug naar Koningsplein;
30-8-2021145Ingesteld: globale route via Metrostation Kralingse Zoom – Ridderkerk De Riederborgh – Ridderkerk Hortensiastraat – Ridderkerk Sporthal Drievliet – Dordrecht.
30-8-2021146Gewijzigd: in Ridderkerk via lusroute Hortensiastraat – Het Zand – Drievliet en terug naar Hortensiastraat.
30-8-2021245Opgeheven.
30-8-2021290Gewijzigd: via Donkersloot Noord – Ridderhaven – Donkersloot Zuid.
8-9-2021126I.v.m. afsluiting Uiverlaan tijdelijk gewijzigd via Westlandseweg-Nachtegaallaan-Merellaan-Koningshoek.
10-9-2021126I.v.m. afsluiting A20 tussen Maassluis en Kethelplein tijdelijk gewijzigd via P.C. Hooftlaan-Prinses Julianalaan-Vlaardingsedijk-Maassluissedijk-Marathonweg-Westlandseweg
13-9-2021611I.v.m. afsluiting Strandweg tijdelijk gewijzigd via Schelpweg-Dirk van den Burgweg (N211)-Langeweg.
13-9-2021603I.v.m. afsluiting Hoefslag tijdelijk gewijzigd via Evertsenstraat-Henri Dunantlaan-Dudokdreef-Ouvertureweg.
14-9-2021126Normale route hersteld via A20.
24-9-2021611Normale route hersteld via Strandweg.
26-9-202169Normale route hersteld via Soerweg.
27-9-2021603Normale route hersteld via Hoefslag.
4-10-2021126I.v.m. afsluiting P.C. Hooftlaan tijdelijk gewijzigd via Laan 1940-1945-Havenplein-Industrieweg-Mozartlaan-Westlandseweg-Rozenlaan.
8-10-202183I.v.m. afsluiting Kralingse Zoom tijdelijk gewijzigd via Jacques Dutilhweg – oprit 25 A16 Rotterdam Kralingen – eigen route.
8-10-2021126Normale route hersteld via Uiverlaan.
8-10-2021183I.v.m. afsluiting Kralingse Zoom tijdelijk gewijzigd via Jacques Dutilhweg – oprit 25 A16 Rotterdam Kralingen – eigen route.
9-10-2021126Normale route hersteld via P.C. Hooftlaan.
11-10-202183Normale route hersteld via Kralingse Zoom.
11-10-2021183Normale route hersteld via Kralingse Zoom.
15-10-2021126I.v.m. afsluiting Wagenstraat tijdelijk gewijzigd (einddatum onbekend).
1-11-2021126I.v.m. afsluiting Burgemeester Knappertlaan tijdelijk gewijzigd via Admiraal de Ruyterstraat-Arij Prinslaan.
5-11-2021126Normale route via gehele Burgemeester Knappertlaan hersteld.
8-11-202131I.v.m. afsluiting Keerkring richting Station Alexander tijdelijk gewijzigd via Westerlengte.
15-11-2021609Gewijzigd: Geerlaan – Rijksstraatweg – keren bij Lindenstraat – Rijksstraatweg.
29-11-2021607I.v.m. afsluiting Keerkring tijdelijk gewijzigd via De Terp – Sint Annabaai (tot 22-3-2022 verm.).
30-11-202163I.v.m. afsluiting Kruisnetlaan tijdelijk gewijzigd via Bovensim.
1-12-202163Normale route hersteld via Kruisnetlaan (vanaf 17 uur).
6-12-2021145I.v.m. werkzaamheden Burgemeester de Zeeuwstraat tijdelijk gewijzigd via Burgemeester de Zeeuwstraat-Frans Halsstraat-Geerlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat (terug: Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Frans Halsstraat, Jonkeer van Karnebeekweg-Burgemeester de Zeeuwstraat.
6-12-2021146I.v.m. werkzaamheden Burgemeester de Zeeuwstraat tijdelijk gewijzigd via Burgemeester de Zeeuwstraat-Frans Halsstraat-Geerlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat (terug: Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Frans Halsstraat, Jonkheer van Karnebeekweg-Burgemeester de Zeeuwstraat.
10-12-2021145Normale route hersteld via gehele Burgemeester de Zeeuwstraat (vanaf 17 uur).
10-12-2021146Normale route hersteld via gehele Burgemeester de Zeeuwstraat (vanaf 17 uur).
13-12-2021187I.v.m. afsluiting Voorweg tijdelijk gewijzigd (omleidingsroute onbekend).
13-12-2021602I.v.m. afsluiting bij Waalstraat tijdelijk gewijzigd via F. v.d. Poest Clementlaan – Albrandswaardseweg.
15-12-2021602Normale route hersteld (vanaf 16 uur).
24-12-2021187Normale route hersteld via Voorweg.
1-1-202231I.v.m. afsluiting Keerkring tijdelijk gewijzigd (tot 29-1-2022 verm.).
10-1-202235I.v.m. afsluiting Prins Alexanderlaan (n.z.) tijdelijk ingekort tot Martin Luther Kingweg (Barbarakruid) (tot 16-7-2022 verm.).
10-1-202237Opgeheven.
10-1-202238I.v.m. afsluiting Kerkhoflaan tijdelijk gewijzigd (tot 30-12-2022 verm.).
10-1-202247Opgeheven.
10-1-202279Beperking dienst: uitsluitend op werkdagen tot 20.00 uur.
10-1-2022121Gewijzigd: Station Schiedam Centrum-Horvàthweg-Brandersbrug-Burgemeester Van Haarenlaan-’s Gravelandseweg-Zwaluwlaan-Mozartlaan-Van Dalsumlaan-Scheepvaartweg-Slimme Watering-’s Gravelandseweg-Burgemeester Van Haarenlaan-Brandersbrug-Horvàthweg-Station Schiedam Centrum; ringlijn.
10-1-2022142Ingesteld: Metrostation Zuidplein – Slikkerveer (ex verkorte ritten lijn 144).
10-1-2022144Verkorte ritten op trajectgedeelte Zuidplein-Slikkerveer vernummerd in lijn 142.
10-1-2022188Opgeheven.
10-1-2022526Opgeheven.
10-1-2022547Ingesteld: e-shuttle Noordereiland (halte Koninginnebrug).
10-1-2022557Opgeheven.
10-1-2022574Opgeheven.
10-1-2022605Ingesteld: Metrostation Capelle Centrum-Kerklaan-Duikerlaan-De Linie-Westerlengte-Noorderbreedte-Oostelengte-Burgemeester Van Beresteynlaan-Hermitage-Operalaan-Stationsplein-Hobo-Posthoorn-Sinjeur Semeynsburg-Filomeentje Erf-Reidans-Vrijheidsdans-Burgemeester Van Dijklaan-Hoofdweg-Grote Beer-Henri Eversstraat-Berlagestraat-Michelangelostraat-Rietkerkweg-Prins Constantijnweg-terrein IJsselland Ziekenhuis-Poortmolen-Schenkelse Dreef-Kralingseweg-Bermweg-Kanaalweg-Fluiterlaan-Kerklaan-Metrostation Capelle Centrum; ringlijn. Gereden met taxibusje; uitsluitend op werkdagen overdag.
10-1-2022605I.v.m. afsluiting Operalaan tijdelijk gewijzigd (tot 31-7-2022 verm.).
10-1-2022606gewijzigd: Metrostation Capelle Centrum-Kerklaan-Fluiterlaan-Kanaalweg-Bermweg-Kralingseweg-Schenkelse Dreef-Poortmolen-terrein IJsselland Ziekenhuis-Prins Constantijnweg-Rietkerkweg-Michelangelostraat-Berlagestraat-Henri Eversstraat-Grote Beer-Hoofdweg-Burgemeester Van Dijklaan-Vrijheidsdans-Reidans-Filomeentje Erf-Sinjeur Semeynsburg-Posthoorn-Hobo-Stationsplein-Operalaan-Hermitage-Burgemeester Van Beresteynlaan-Oosterlengte-Noorderbreedte-Westerlengte-De Linie-Duikerlaan-Kerklaan-Metrostation Capelle Centrum; ringlijn; Gereden met taxibusje; uitsluitend op werkdagen overdag.
10-1-2022606I.v.m. afsluiting Operalaan tijdelijk gewijzigd (tot 31-7-2022 verm.).
10-1-2022607Gewijzigd: Metrostation Capelsebrug-Abram van Rijckevorselweg-IJsselmondselaan-IJsseldijk-Poolvosweg-Admiraal Helfrichweg-Doormanweg-Goudodstraat-Sibeliusweg-keren bij Franckstraat-Sibeliusweg-Schönberglaan-P.C. Boutenssingel-Valeriusrondeel-keren bij flats Valeriusrondeel-Valeriusrondeel-Da Costasingel-Rembrandtsingel-Meeuwensingel-Rivierweg-Fluiterlaan-Kerklaan-Metrostation Capelle Centrum; Gereden met taxibusje; uitsluitend op werkdagen overdag.
10-1-2022610Ingesteld: Station Barendrecht-Spoorlaan-Veren Ambachtsweg-IJsselmondse Randweg-Schaapherderweg-Euroweg-Florijnstraat-Schaapherderweg-Zevenbergsedijkje-Zevenoord-Nudenoord-Nieuwenoord-Akkeroord-Groeninx van Zoelenlaan-Herenwaard-Keizerswaard; Gereden met taxibusje; uitsluitend op werkdagen overdag.
10-1-2022668Tijdelijk opgeheven (sluiting STC Campus als gevolg van corona-maatregelen).
Geraadpleegde bronnen: 
Dienstorders, kennisgevingen e.d. RET
Folder- en ander informatiemateriaal RET
Jaarverslagen RET
Personeelsbladen RET
Tijdschrift Autobuskroniek
Website OV-Wiki
Website RET
Website ROVM-digitaal
Website OV-Wiki
Tijdschrift Romeo Nieuws
Eigen notities

  2 comments for “RET buslijnoverzicht chronologisch 1928-2022

Geef een reactie