Vervoersontwikkelingen 1879-1946 (W.E.A. Wüppermann)

W.E.A. Wüppermann (1879-1957) zal een voor velen onbekende naam zijn. Toch heeft hij zich bezig gehouden met het schrijven van diverse artikelen over de ontwikkelingen op met name tramgebied. Onder andere professor H.J.A. Duparc maakte graag gebruik van zijn kennis en met name zijn gewoonte veel zaken te noteren.
Van bovengenoemd artikel is hieronder het originele manuscript te vinden met veel interessante bijzonderheden uit de beschreven periode.