RET Bedrijfsorgaan

In de communicatie tussen de leiding van een organisatie en haar personeel, maar ook de communicatie van het bedrijf met haar klanten speelt een personeelsblad of een bedrijfsorgaan een belangrijke rol. De tijd van mededelingen op een prikbord of het uitgeven van dienstvoorschriften ligt geruime tijd in het verleden.
Hoewel de eerste bedrijfsorganen of bladen reeds in de 19e eeuw verschenen duurde het tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot deze vorm van communicatie in Nederland een stevige voet aan de grond kreeg.
Waar de RTM en de RETM dit stukje gereedschap nooit gebruikten duurde het ook bij de RET tot 1964 voor het eerste Bedrijfsorgaan, na ruim een jaar voorbereiding, zes maal per jaar verscheen. Vanaf januari 1970 kwam daarbij het bulletin Rond de RET. De eerste tijd in stencilvorm waarbij de veel snellere verschijningsmogelijkheid een rol speelde. Per januari 1973 bleef alleen “Rond de RET” als personeelsblad (doch ook voor relaties beschikbaar) verschijnen.

Op deze website is nu een begin gemaakt met het toegankelijk maken van deze uitgaven.
Klik hier voor het Bedrijfsorgaan 1964-1966
Klik hier voor het Bedrijfsorgaan 1967-1969
Klik hier voor het Bedrijfsorgaan 1970-1972