Tarieven en vervoerbewijzen (RET)

Na de paardentram, de omnibus en de motortram was het de beurt aan de ‘elektrische’.

De Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij nam als particulier bedrijf de vervoerstaak van haar paardentramvoorganger de RTM in het stadsgebied over. In 1927 volgde na overname door de Gemeente Rotterdam, de Rotterdamsche Electrische Tram die met tram en bus en later zelfs vervoer te water, de taak overnam.

Wat niet veranderde was dat voor elke vorm van vervoer betaald diende te worden waarbij voor elk stukje vervoer door een conducteur een bewijs werd afgegeven wat in voorkomende gevallen ook gecontroleerd diende te kunnen worden.

Op deze pagina een verzameling van kaartjes, biljetten, plaatsbewijzen of vervoerbewijzen van de RET. Zoveel mogelijk is getracht een chronologische volgorde aan te houden compleet met een beschrijving, waarbij de voorhanden zijnde informatie in de vorm zoals deze in jaarverslagen, lijnenkaarten en brochures is weergegeven.

Het melden van doublures of niet correcte informatie wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie over tarieven en vervoerbewijzen, inclusief afbeeldingen van de oudste paardentram ‘kaartjes’, klik hier. 
Voor meer informatie over tarieven en vervoerbewijzen, inclusief afbeeldingen van de vervoerbewijzen van de RETM, klik hier. 
Voor de afbeeldingen van de vervoerbewijzen van de RET tram en bus 1928-1966, klik hier.
Voor de afbeeldingen van de vervoerbewijzen van de RET tram en bus 1967-2012, klik hier.
Voor meer informatie over tarieven en vervoerbewijzen, inclusief afbeeldingen van de vervoerbewijzen van de Metro, klik hier.

Overzicht geschiedenis tarieven en vervoerbewijzen RET

1-7-1928 Met de start van de RET wordt tevens besloten tot een tariefsverlaging om de teruggang in passagiersaantallen te keren, echter zonder resultaat.
23-6-1930 Invoering rittenkaarten Schiedam-lijnen.
23-10-1931 De prijzen van de rittenkaarten voor de tram worden met 10% verhoogd.
20-5-1932 Alle buitenlijnen krijgen het tarief van stadslijnen, wat een gedeeltelijke tariefsverlaging oplevert.
1-6-1932 Abonnementen en scholierenkaarten verdeeld in alle dagen en werkdagen.
1-10-1933 8-ritten overstapkaart tram-bus en 16-rittenkaart bussen Schiedam vervalt.
1-8-1934 De abonnementen worden in prijs verlaagd.
1-1-1935 Op de secties van de lijnen 4, 8, 18 en de uitlopers van de LMO-lijnen geldt een 5-cts tarief.
1-7-1936 Volledige invoering sectietarief.
12-2-1938 Vroegrittenkaart met 2 overstappen ingevoerd.
28-8-1938 Abonnementstarief op lijn L ingevoerd.
1-9-1938 Vroegrittenkaart met 1 overstap ingevoerd, scholierenkaarten op secties lijn D ingevoerd.
1-9-1939 Invoering militaire plaatsbewijzen i.v.m. mobilisatie en schoolkaarten voor 2 ritten per dag.
20-12-1940 Aparte tarieven voor buitenlijn C.
1-1-1941 Aparte tarieven voor buitenlijn V.
29-1-1941 Aparte tarieven voor buitenlijn L.
1-3-1941 Tariefsverhoging voor volledige rit Overschie-Delft.
31-8-1941 Aparte tarieven voor buitenlijn P.
1-2-1942 Tariefsverhoging buitenlijn L.
8-4-1942 Apart tarief lijn H.
1-5-1942 Apart tarief buitenlijn E.
27-9-1942 Einde aan het sectietarief, invoering eenheidstarief.
1-11-1943 Aparte tarieven buitenlijnen P en V.
8-6-1945 Overstaptarief verhoogd, bijzondere kaarten en abonnementen ongeldig.
3-9-1945 Oude tarief lijn E weer ingevoerd.
1-10-1945 Herinvoering van abonnementen , vroegrittenkaarten, politieabonnementen, politieherkenningskaarten, postabonnementen en legitimatiekaaten voor behoeftige blinden.
15-10-1945 Nieuwe tarieven voor lijn D, F en V.
7-1-1946 Schoolkaarten ingevoerd voor personen onder de 19 jaar.
21-1-1946 Tarieven lijnen L, S en T gelijk aan lijn D.
12-3-1946 Gelijktrekking alle tarieven lijnen S en T.
18-3-1946 Tarieven lijn N gelijk aan lijn D.
1-8-1946 Speciaal tarief Wederopbouwritten
15-8-1946 Tarieven lijn P gelijk aan lijn D.
2-12-1946 Tarieven lijnen K en L gelijk aan stadstarief.
6-1-1947 Tarieven lijn F i.v.m. verlenging verhoogd.
14-4-1947 Tarieven lijn F weer verlaagd.
2-10-1947 Nieuwe tarieven lijn M.
14-6-1948 Tarieven lijn F verhoogd ivm verlenging.
26-7-1948 Stadstarief voor lijn G.
1-2-1949 Tariefsverhoging voor de buitenlijnen.
1-4-1949 Ook voor lijn F is de tariefsverhoging nu van kracht.
15-7-1949 Tariefsverhoging voor de stadslijnen.
1-8-1949 Tariefsverhoging voor de bijzondere buslijnen.
15-7-1950 Tariefsverhoging voor de stadslijnen
1-8-1950 Tariefsverhoging voor bijzondere buslijnen
1-8-1954 Tariefsverhoging voor de stadslijnen en geringe verlaging voor de bijzondere buslijnen, Tariefsopbouw vereenvoudigd voor alle lijnen, alleen de lijnen 34, 35, 36, 40, 50 en 52 worden nog tot de bijzondere buslijnen gerekend.
1-2-1955 Tarief buslijn 43 gewijzigd.
1-2-1957 Algemene tariefsverhoging.
1-9-1961 Algemene tariefsverhoging, overstappen nu twee keer mogelijk, invoering 10-rittenkaart voor kinderen.
13-6-1962 Invoering dagkaarten.
19-12-1964 Eerste fase algehele tariefsverhoging.
1-12-1965 Tweede fase algehele tariefsverhoging
22-5-1967 Afschaffing overstap, invoering weekabonnementen, vegroting prijsverschil enkele reizen en rittenkaarten in de voorverkoop.
1-9-1967 Tariefswijziging schoolabonnementen.
1-1-1968 Tariefswijziging maand- en jaarabonnementen. Bijzonder stadionvervoer wordt stadstarief.
1-1-1969 Prijsverhoging abonnementen; weekcoupons 3,50 (alleen stadslijnen) kosten 4,50, weekcoupons 4,00 alle lijnen kosten 5,-. Maandcoupons stadslijnen gaan van 15,- naar 19,-; maandcoupons alle lijnen van 17,- naar 21,-. Schoolcoupons stadslijnen gaan van 9,- naar 11,- en schoolcoupons alle lijnen van 10,50 naar 12,50. Jaarabonnementen stadslijnen gaan van 165,- naar 209,- en jaarabonnementen alle lijnen van 187,- naar 231,-.
26-9-1969 In verband met de komst van stempelautomaten wordt voor tram en bus een nieuw type rittenkaart ingevoerd. De automaat hakt er per rit een stukje af.
26-9-1969 5 rittenkaart voorverkoop wordt vervangen door 8-rittenkaart voorverkoop 2,00. De normale 5-rittenkaart 1,50 wordt vervangen door een 8-rittenkaart 2,40.
1-11-1969 Invoering gezamenlijke week- en maandabonnementen door NS en RET, de Combi-kaart, weekkaarten kosten 9,-, maandkaarteb 34,-.
1-1-1970 Invoering nationale vierrittenkaart; uitgegeven door de N.S. in combinatie met een NS-vervoersbewijs en rechtgevend op 4 ritten met een stadsvervoerder. De verkoop werd per 1 oktober 1980 beëindigd. De RET 8-rittenkaart voorverkoop gaat naar 2,50.
1-4-1970 Binnen het vervoersgebied van de RET kan ook gebruik worden gemaakt van streekvervoerders Van Gog, Twee Provinciën, RTM en West-Nederland op RET enkele reisbiljetten tegen een verhoogd tarief.
1-11-1970 Voorlichtingscampagne voor invoering zelfbediening met kaarten in de voorverkoop en bij de bestuurders/chauffeurs.
1-3-1971 Forse prijsverhoging tarieven, de kinderkaart wordt reductiekaart en is nu voor kinderen en bejaarden.
16-6-1971 Dagkaarten ook te koop in automaten op metrostations, 2,25
1-1-1974 De leeftijdsgrens voor kinderen wordt verlaagd van 4-12 naar 4-9 jaar.
1-9-1974 Het Interzoneplan, het zonetarief, gaat van start. De nationale vierrittenkaart is een rit geldig voor 1 zone.
1-10-1977 Een nieuw model kaartje verschijnt, het hoekjes er afhakken blijft.
1-10-1978 De oude kaarten zijn verdwenen, de hakinrichting is uit de stempelautomaten verwijderd en de kaartjes hebben een kleiner formaat gekregen. Het RTM-logo is vervangen door dat van de ZWN. Het zijn de laatste kaarten van de RET.
1-10-1979 De nationale vierrittenkaart wordt Nationale Meerrittenkaart en vervangt in Rotterdam tevens de eigen RET-rittenkaarten. De kaart is verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen bedoeld voor 1, 2, 3 of 4 zones.
8-5-1980 Invoering van de nationale strippenkaart en opdeling van Nederland in 2226 zones voorzien van een uniek viercijferig nummer. Voor kinderen en bejaarden kwam er de roze reductie strippenkaart. Enkele nationale 4-rittenkaarten bleven nog geldig. Daarnaast werden er sterabonnementen ingevoerd gebaseerd op het aantal af te stempelen strippen.
1-10-1980 Alle andere kaarten dan de nationale strippenkaart vervallen.
1-4-1985 Het RET vervoersgebied telt 12 zones.
1-1-1992 Test met credit-card voorzien van een chip ter betaling van het vervoer.
1-10-1992 RET vervoersgebied telt 11 zones.
18-4-1993 Voor de Rotterdam-Marathon zijn speciale dagkaarten verkrijgbaar 6,-.
17-4-1994 Rotterdam-Marathon dagkaart 6,50.
1-9-1995 Invoer Smart-Card voor Vervoer op Maat met bedragen van 10, 25,- en 50,-
1-1-1996 Invoering 12-reizen strippenkaart
28-4-1996 Rotterdam-Marathon dagkaart.
1-1-1999 Einde gebruik Smart-Card voor Vervoer op Maat, het RET vervoersgebied telt 11 zones.
1-9-2000 Wereldhaven dagkaart 5,-.
1-1-2003 RET voert de gezelschapskaart in voor groepen van minimaal 10 personen.
1-1-2004 Invoering uurnetkaart voor 2,40, dagkaarten kunnen ny voor 1, 2 of 3 dagen worden gekocht voor 6,40, 9,60 of 12,80. Het RET vervoersgebied telt 15 zones
1-4-2005 Eerste OV-chipkaarten in gebruik.
1-1-2006 RET start grote campagne ter voorlichting van de OV-chipkaart.
1-1-2007 Naast de OV-chipkaart kent de RET nog steeds de Sterabonnementen en de strippenkaarten, uurnetkaarten, dagkaarten, de gezelschapskaart en de BOB-buskaarten.
1-5-2008 Dagretour 5,50 en 2-vaartenkaart 42,- voor de Fast Ferry te koop.
29-1-2009 Afschaffing strippenkaart Metro, vervangen door OV-chipkaart
11-2-2010 Afschaffing strippenkaart tram en bus, vervangen door OV-chipkaart. Alle mogelijke reisproducten inclusief abonnementen worden opgenomen in de OV-chipkaart.
1-11-2011 Nationale strippenkaart wordt in zijn totaliteit afgeschaft.