Het RET Nachtbus/BOB net

RET NACHTBUSSEN EN DE BOB                                                                                               René  R. van der Beek

 

Wanneer in de loop van 1968 in Amsterdamse plannen worden gepresenteerd om een nachtbusnet te starten, laat de RET bij monde van chef vervoer J.M. Zandstra in december 1968 weten dat uit eigen onderzoek is gebleken dat de behoefte hieraan in de Maasstad minimaal is.

Er is al een nachtnet voor het personeel dat per Personeelswagens “PW’s” elke nacht zo’n 650 kilometer bestrijkt en een zogeheten vroege en late dienst uitvoert om het bij het reguliere vervoer betrokken personeel van huis op te halen en weer thuis te brengen. Dat net staat ook open voor het publiek en op verzoek kan daarvan een dienstregeling worden opgevraagd.

Niettemin gaat in mei 1969 in Amsterdam het nachtnet van start en blijft het in Rotterdam stil tot de roep in 1974 wederom wordt gehoord.

 

Dat heeft alles te maken met een verscherping van de wetgeving per 1 november van dat jaar rond het rijden onder invloed. De term ‘glaasje op laat je rijden’ had al in 1965 zijn intrede gedaan en vanuit de gemeente komt het dringende verzoek richting RET om een bijdrage aan de verkeersveiligheid te leveren.

Hoewel de rijksoverheid niet bereid is tot enige financiële ondersteuning wordt besloten om per 1 november een proef van 2 of 3 maanden te starten met nachtelijk vervoer.

Omdat de RET zelf niet over voldoende materieel beschikt wordt berekend dat de kosten voor het huren van 30 bussen met chauffeur zo’n 8.000,- gulden per nacht gaat kosten wat betekent dat er bij een tarief van fl. 2,25 per rit zo’n 3500 reizigers nodig zijn. Op basis van het personeelsvervoer, dat in 1973 95.000 passagiers vervoerde, moet dat een haalbaar zijn.

Wanneer de proefperiode van start gaat wordt met 13 buslijnen, herkenbaar aan een geel bord met het opschrift RET nachtbusdienst, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 02:30 uur gereden. Vanaf het Stationsplein en vanaf het Zuidplein worden de wijken Alexanderpolder, Ommoord, Kralingen, Overschie, Schiebroek, Hillegersberg, Katendrecht, Charlois, Sportdorp, Hoogvliet én Schiedam en Vlaardingen. Dat wethouder Mentink, de aanjager van het project, niet zo blij is met de bijnaam ‘Borrelbus’ is dan jammer.

 

Een valse start

De eerste dienst van de nachtbusdienst van vrijdag op zaterdag loopt het niet op rolletjes. Dat heeft alles te maken met de acties van taxichauffeurs die rond het Stationsplein bussen beletten te rijden. Met hulp van de M.E. worden tenslotte toch nog zo’n 50 passagiers vervoerd. Ook op het Zuidplein komt het met 150 passagiers moeilijk van start. Maar na een maand staat, het eerste weekend niet meegeteld, de teller toch op ruim 5000 passagiers, zo’n 660 per dienst. De wethouder wil de proef met 3 maanden verlengen en onderzocht wordt of er een integratie mogelijk is met de RET-personeelsritten. Maar het personeel zit er niet op te wachten omdat dan het ’tot aan de deur’ brengen en halen zal verdwijnen.

 

Eind januari verzoekt wethouder Mentink  de regering om door te gaan met de proef, ondanks dat er een lichte daling in het aantal passagiers te zien is. Voortzetting moet echter door de gemeente zelf betaald worden en dat gebeurd. Op 2 mei 1975 start de eigen RET nachtbusdienst, voorlopig van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 03:00 uur. Met 12 lijnen naar de buitenwijken, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen en Capelle tegen het normale zonetarief, in plaats van het borrelbuskaartje van fl. 2,25. Een behoorlijke prijsverlaging ingegeven door de hoop op meer passagiers. Een advertentiecampagne over twee bladzijden brengt iedereen op de hoogte. Dat heeft succes want het aantal passagiers stijgt daarna van 800 naar 2200 passagiers in het daaropvolgende weekend. In de vakantiemaanden daalde het aantal tot ca. 2300 per weekeinde maar daarna stijgt het aantal weer naar de 3000. Dat aantal loopt verder op tot bijna 5000 in oktober en noodzaakt tot de inzet van extra bussen. Het laatste weekend van november worden 5324 passagiers geteld met als drukste lijn die naar Hoogvliet, de N10, met 1304 reizigers.

Per 1 januari 1976 wordt net zonetarief overigens ook in de personeelsbussen berekend.

Medio 1976 wordt duidelijk dat het nachtbusnet echter duurder uitvalt dan het voor 1975 gereserveerde fl. 510.000,-. Er moet fl. 46.707,47 bij. De wethouder oppert dat de buurgemeenten waar de bus komt, ook hun steentje zouden kunnen bijdragen.

In 1977 wordt het verlies van de RET alleen maar groter en stijgt van 170 naar 183 miljoen. Niettemin blijkt over 1976 een toename van het reizigersvervoer, voor de nachtbus zelfs met 27% en worden per weekeinde gemiddeld 6000 reizigers vervoerd. Plannen om de dienst naar de hele week uit te breiden worden echter voorlopig in de ijskast gezet.

Om een betere verdeling van passagiers richting Hoogvliet te krijgen worden de lijnen 8 en 10 per 4 november 1977 gecombineerd tot één ringlijn.

De nieuwjaarstoespraak van directeur drs. C.G. van Leeuwen zijn de toenemende tekorten met name te wijten aan Den Haag die, sinds de overname van de tekorten van de OV-maatschappijen als grote baas de maatschappijen in een keurslijf dwingt en gewenste verbeteringen op de lange baan worden geschoven. Daar valt e nachtbus buiten want in tegenstelling tot die van Amsterdam laat het Rijk Rotterdam voor de tekorten van de nachtbus opdraaien, kosten die inmiddel s de drie ton te boven gaan; weliswaar fl. 70.000,- minder dan begroot, maar toch!

 

Agressie

In 1977 wordt in het jaarverslag van de RET ook voor het eerst melding gemaakt van agressie door het reizigerspubliek. Met name de lijnen op Zuid 2/12 hebben hiervan te lijden, maar ook de nachtbus ontkomt er niet aan. In 1980 is er zelfs sprake van dat een deel van het publiek in de nachtbussen het om die reden laat afweten. Intimidatie, zwartrijden en zelfs urineren, brengen de chauffeurs er toe om te pleiten voor afschaffing van de nachtbus.

Eerst in 1986 kan er een afname worden geconstateerd, maar daarna neemt het gevoel van onveiligheid hand over hand toe. In 1992 start het project Sociale Veiligheid en komt er geld beschikbaar voor meer toezichthouders, beveiligingscamera’s en OV-surveillanten die de kaartcontroleurs assisteren.

Maar in 1980 denkt de RET niet aan opheffen, sterker nog er zijn plannen om elke nacht te gaan rijden. Zowel personeel als taxichauffeurs zijn tegen. Het personeel komt met een aantal eisen en dreigt met een staking. Maar dankzij sussende woorden en enkele maatregelen neemt de agressie af.

Per 14 september 1981 gaat buslijn N1 rechtstreeks naar Ommoord en Alexander vervalt. Lijn N5 wordt vanuit Kralingen doorgetrokken naar Alexander, de lijnen N8 en N10 worden weer losgekoppeld en lijn N9 gaat naar de Palmentuin. Lijn N11 wordt een ringlijn vanaf metrostation Zuidplein naar de Beverwaard.

Vanaf 2 september 1983 krijgt ook Zevenkamp een aansluiting op het nachtbusnet en in Schiedam worden enkele routewijzigingen aangebracht.

 

Over 1983 levert het nachtbussennet een verlies op van fl. 500.000,-. Niettemin ontsnapt het aan de snoeiplannen van 1984 en wordt het normale tarief gehandhaafd voor alle lijnen. Per 27 augustus, wanneer de winterdienst ingaat, krijgt lijn 11 in de Beverwaard een iets gewijzigde route. Directeur Kunst meldt in de zomer van 1985 dat de chauffeurs het nachtbussennet het liefst zien verdwijnen. Maar het verlies is inmiddels gedaald tot fl. 250.000,-. Wel denkt men er aan een speciaal ‘enkeltje’ in te voeren voor deze service. Om de reizigersgroei nog wat te bevorderen ziet eind 1985 een speciale gratis folder voor het nachtbusnet het licht. Een plattegrond van het net, de routes en de dienstregeling van alle 13 lijnen zijn er in opgenomen.

Een wekelijkse dienst zit er zeker niet in, maar wel kan men gebruik maken van de personeelswagens die tot enkele uren na einde dienst en voor begin dienst ook reizigers meenemen.

De nieuwe disco Tomorrowland aan de Prins Alexanderlaan ziet het wil zitten. Men wil zelfs betalen voor een kleine omweg die de bus zou moeten maken. Wellicht ook een optie voor streekvervoerder Westnederland, maar die krijgt daarvoor vanuit het Ministerie geen toestemming.

In de winterdienstregeling van 1989 worden enkele routes omgezet naar (deel)ringlijnen en lijn N14 CS-Zuidplein opgeheven en vanaf 6 januari 1990 is het over met de strippenkaarten en de abonnementen. Bij de chauffeur moet een ‘Stapkaart’ worden gekocht voor fl. 2,50 die anderhalf uur geldig is inclusief overstappen. Per 10 mei 1991 wordt de Hoogvlietlijn N10 op verzoek van Spijkenisse verlengd naar metrostation Spijkenisse Centrum. Het is voor het eerste dat de R.E.T. per bus in deze buurgemeente doordringt. Het tarief van het plaatsbewijs wordt verlaagd naar fl. 2,25.

 

Maar toch is het is niet allemaal koek en ei. De weekendnachtbus is inmiddels ingeburgerd en bijna niet meer weg te denken uit de wereld van het uitgaanspubliek dat zich, eventueel met een slok op, graag uit het Rotterdamse centrum naar huis laat vervoeren. Het is logisch dat dit vervoer bij de taxichauffeurs niet in goede aarde is gevallen, maar het prijsverschil is in de meeste gevallen te groot. Erger is dat het personeel soms weer doelwit is van agressie. Begin 1990 wordt een controleur een gebroken neus en een gescheurde wenkbrauw geslagen door een passagier die met zijn abonnement had geknoeid. De politierechter eist een boete van fl. 500,- en twee weken voorwaardelijk. Het wordt uiteindelijk fl. 300,- maar er volgt een civiele vordering van fl. 10.000,- door zowel de controleur als door de RET. Beide partijen gingen in hoger beroep.

 

Op de schop

In augustus 1993 worden de routes van de lijnen N3, N5, N6 en N8 wat aangepast maar op 14 januari 1995 gaat het hele net op de schop.

Zowel de nummers als de routes worden gewijzigd en het is voor de reiziger duidelijk even wennen.

De routes van de lijnen N1 CS-Zevenkamp, N2 CS-Vlaardingen-West, N3 CS-Vlaardingen Holy, N4 CS-Metrostation Schenkel, N5 CS-Capelle Schollevaar, N6 CS-Ridderkerk , N10 Metrostation Hoogvliet-Pernis, N11 Metrostation Zuidplein-Heyplaat en N12 Metrostation Zuidplein-Stieltjesplein worden gewijzigd. Er komen 3 nieuwe lijnen N7 CS-Spijkenisse, N13 Station NS Vlaardingen-Centrum (ringlijn door Vlaardingen) en N14 Metro Zuidplein-Prinsenplein. De lijnen N10 tot en met N14 worden uitgevoerd door mini-busjes die allen in de nacht van zaterdag op zondag rijden.

Een jaar later wordt lijn N10 opgeheven.

 

De nachtbus vervolgt zijn weg zonder veel op- of aanmerkingen. Vanaf 2 juni 1996 rijden 11 lijnen in de kleine uurtjes van het weekend volgens een eenrichtingsprincipe voor 5 Euro (overstappen is toegestaan) naar de buitenwijken en gemeenten. Slechts enkele kleine routewijzigingen zijn haar deel en voor de serieus geïnteresseerden is er een gratis binnenzakboekje, Nachtnet genaamd, met alle informatie verkrijgbaar.

Het gaat blijkbaar zo voorspoedig dat er ook niet meer aan marketing wordt gedaan. In 2000 verdwijnen de nachtbusroutes voor het eerst van de lijnenkaart, in 2001 komen ze nog even terug, maar daarna is het definitief gedaan. Op geen enkele daarna nog verschijnende lijnenkaart is nog een glimp van het nachtbusnet te zien. Alleen op de website van de RET is nog een dienstregeling te vinden. Een eerste echte verandering volgt pas in 2005, wanneer de prijs van de alleen bij de chauffeur verkrijgbare kaartjes, wordt verlaagd naar 4 Euro.

 

De 2006 Campagne; Na het stappen instappen

Echt nieuws is er pas weer in 2006, want de RET start een campagne voor de BOB-bus.

Per 6 januari van dat jaar verandert de naam officieel van Nacht-bus in BOB-bus.

Maar niet alleen dat verandert, ook het lijnennet ontkomt weer niet aan de nodige wijzigingen. Elf lijnen én een speciaal BOB-buslogo en reclames in kranten en achterop verschillende bussen.

BOB-lijn 7 komt van het Centraal Station en rijdt via de Slinge door Pendrecht naar Hoogvliet en op bepaalde tijden door naar Spijkenisse. Voor alle duidelijkheid: de BOB-bussen stoppen alléén bij de haltes waar dat is aangegeven. Strippenkaarten en abonnementen blijven uit den boze en  een enkeltje voor de BOB-bus gaat  € 4,50 kosten. (90 minuten geldig, inclusief overstaprecht op andere BOB-lijnen).

Zorg wel dat je niet al te dronken bent want één van de huisregels luidt als volgt: “Om de BOB-bus voor jou en je medepassagiers schoon en gezellig te houden is het niet toegestaan om over te geven.”

Er komt bovendien een speciale website; op www.bob-bus.nl is meer informatie te vinden over het nieuwe nachtnet van de RET. Daar staan ook alle lijnen met de vertrektijden op. Bovendien is het kaartje niet meer alleen bij de chauffeur, maar ook bij de RET verkoop- en informatiepunten verkrijgbaar.

 

Na het stappen instappen, ook doordeweeks

Het is de nieuwe slogan en het voornemen maakt deel uit van de vervoersplannen die de RET samen met Connexxion in aanloop naar de komende concessie heeft aangeboden aan de stadsregio. De bedrijven willen dat er in 2007 meer openbaar vervoer rijdt in en rond Rotterdam. De stadsregio gaat akkoord met de plannen, de dienstregeling wordt (volgens de RET) eenvoudiger en gaan er meer bussen rijden.

Vanaf 10 december 2006 vertrekken alle BOB-bussen vanaf het Kruisplein in verband met de werkzaamheden rond het NS station Rotterdam-Centraal  op het Stationsplein. Betalen kan niet met de OV-chipkaart maar met een bij de chauffeur aan te schaffen BOB-buskaart van 4,50 Euro, maar men kan ook kiezen voor een BOB-bus 4-rittenkaart voor 18 Euro. Even duur, maar het is net iets gemakkelijker.

De prijs voor de nachtbus; het Nachtnet zoals het officieel wordt genoemd,  wijkt af van die van de BOB-bus en is uitsluitend te koop bij de chauffeur voor 2,50 per rit.

Het duurt even voor alle veranderingen zijn doorgevoerd want op het haltebord naast het metrostation Slinge staat de nieuwe BOB-buslijn 7 vermeld maar zijn de oude lijnnummers nog niet weggehaald.

Van N naar BOB

 

Het lijnennet ziet er als volgt uit:

                B1: CS – Zevenkamp – Nieuwerkerk – Schollevaar.

                               Het traject naar Nieuwerkerk wordt alleen op zaterdagnacht gereden.

                B2: CS – Vlaardingen.

                B3: CS – Schiedam.

                B4: CS – Krimpen aan den IJssel – Capelle aan den IJssel Oostgaarde.

                B5: CS – Lage Land – Schenkel.

                B6: Zuidplein – IJsselmonde – Ridderkerk.

                B7: CS – Hoogvliet – Spijkenisse.

                               Op zaterdagnacht rijden niet alle ritten door naar Spijkenisse.

                B8: CS – Spijkenisse.

                               Rijdt alleen zaterdagnacht.

                B9: CS – Maassluis.

                               Rijdt alleen zaterdagnacht.

                B10: CS – Hillegersberg – Berkel – Overschie.

                               Het traject Berkel – Rodenrijs wordt alleen op zaterdagnacht gereden.

                B11: Zuidplein – Barendrecht.

                               Alleen op zaterdagnacht wordt doorgereden naar CS.

                B12: CS – Overschie – Hillegersberg.

                               Niet alle ritten stoppen op Rotterdam-Airport.

                B13: Vlaardingen – CS.

                               Rijdt alleen zaterdagnacht.

                B16: CS – IJsselmonde – Ridderkerk.

 

De campagne die bestaat uit het ophangen van posters in abri’s en het uitdelen van flyers, bovendien hoopt de RET nu ook  op meer aanbod van continue-werkers.

Wat opvalt in de dienstregeling is dat op de Rechter Maasoever gereden wordt tot 02:30 en dan een uur later weer van start gaat terwijl op de Linker Maasoever de gehele nacht wordt doorgereden.

De B6 lijn bedoeld voor Ridderkerk, overigens met lijn B11 een lijn die Het Zuidplein als begin en eindpunt heeft, komt daar niet in het centrum, maar daarvoor komt wel een nieuwe buslijn naar Ridderkerk bij, lijn B16.

 

De RET-activiteiten blijven niet onopgemerkt. Op 9 mei 2007 kreeg reclameadviesbureau Pluspoint samen met de RET een bronzen Esprix gewonnen voor de BOB-bus campagne. De prijs die wordt uitgereikt wanneer strategie, creatie én resultaten goed zijn. De campagne werd ontwikkeld voor de bieding Nachtnet 2006-2008 en werd gekozen uit 100 inzending, waarvan er 31 genomineerd werden. Maar het was niet de enige prijs want op 20 september 2007 ontving het vervoersbedrijf uit handen van Milieudefensie en reizigersorganisatie ROVER de OV-Tourneeprijsprijs 2007. Reden is de BOB-bus die elk weekend door Rotterdam rijdt waarbij de dienstregeling volledig is afgestemd op het uitgaanspubliek waardoor iedereen relaxed en veilig naar huis kan reizen, zo is de argumentatie.

In de promotie was overigens nog een voordeeltje te halen; wie vóór 31 maart 2007 een 4-rittenkaart aanschafte, kreeg 2 Euro korting.

 

Een nieuwe Concessie

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 moest de Stadsregio Rotterdam het RET-busvervoer voor 2009 aanbesteden. Reden voor de RET om in het voorjaar van 2006 een bieding uit te brengen, welke onderhands voor een periode van 2 jaar werd uitgegeven. Per 14 december 2008 verleende de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond (SRR) onderhands de officiële  “concessie Rotterdam Stadsvervoer” aan de RET. Deze behelsde al het busvervoer in Rotterdam (uitgezonderd het westelijk havengebied en Hoek van Holland), Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Spijkenisse en Vlaardingen.

 

Met ingang van de nieuwe dienstregeling van 14 december 2008 gaat BOB-buslijn 1 enkele ritten via het zuidelijk deel van Nesselande gaan rijden. Het betreft de ritten die om 3.00 en 4.30 uur in de zaterdagnacht vertrekken vanaf het Centraal Station. Deze ritten rijden door naar Nieuwerkerk aan den IJssel en via de Laan van Magisch Realisme. Omdat hiermee het centrale deel van Nesselande met het metrostation wordt gemist wordt wel gewerkt aan een evaluatie van het nachtelijk openbaar vervoer, waarbij ook gekeken wordt naar uitbreidingsmogelijkheden voor andere wijken.

Maar ingaande 30 maart 2009 komen er weer wat wijzigingen waarin, vooruitlopend op het voorstel van de Stadregio van december van dat jaar, slechts enkele wijzigingen worden aangebracht.

In dat voorstel dat is gebaseerd op een evaluatie die in de zomer is gehouden, wordt geconstateerd dat doordeweeks slechts 89 reizigers per nacht van het nachtnet gebruik maken.

Besloten wordt om op basis van het gegeven; optimalisatie in het weekend en passend vervoer doordeweeks, in de nacht van donderdag op vrijdag een beperkt aanbod te realiseren en op de vrijdag- en de zaterdagavond het aanbod gelijk te houden. Het voorstel ziet er als volgt uit:

 • B1 CS – Nesselande (- Nieuwerkerk): deze lijn rijdt door naar Nesselande Metro. De terugweg verloopt via de A20 of (sommige ritten) via Nieuwerkerk. Schollevaar en Alexander worden voortaan bediend door B5. Hiermee wordt ingespeeld op wensen van reizigers met bestemming Nesselande. •B2 CS – Vlaardingen: de snelle route via de Koemarkt naar Vlaardingen blijft gehandhaafd. De frequentie wordt op zaterdagnacht verhoogd naar een halfuurdienst.
 • B3 CS – Schiedam: De route wordt in Rotterdam-West gestrekt via de ’s Gravendijkwal. Verder blijft de route gelijk. Deze lijn gaat een uurdienst rijden.
 • B4 CS – Krimpen – Capelle Oostgaarde – Schenkel: De route blijft gehandhaafd tot Capelle De Terp en gaat op de terugweg via Schenkel en Jacques Dutilhweg. De frequentie wordt verhoogd naar een halfuurdienst.
 • B5 CS – Lage Land – Schollevaar – Alexander: Deze lijn rijdt vanaf het Lage Land door via Oosterflank naar station Schollevaar in plaats van Schenkel. Op de terugweg rijdt lijn B5 via Zevenkamp en station Alexander terug naar CS. Reizigers naar Schollevaar krijgen hiermee een snellere route. De ’s Gravenweg wordt niet meer bediend. Er waren hier geen in- of uitstappers.
 • B6 Zuidplein – Ridderkerk Sportlaan: Deze lijn wordt opgeheven. Het geringe aantal reizigers (2,0 per rit) heeft een goed alternatief in lijn B16, die ook vaker gaat rijden. Hiermee komen we aan een wens van de gemeente Ridderkerk tegemoet.
 • B7 CS – Hoogvliet (- Pernis/Spijkenisse): De route wordt versneld. Vanaf Leuvehaven rijdt deze lijn zo snel mogelijk naar de Dorpsstraat, waarvandaan de bestaande route tot de Binnenban wordt opgepikt. Op donderdag- en vrijdagnacht rijdt B7 niet meer naar Spijkenisse. Dit wordt door lijn B8 gedaan. De route in Spijkenisse wordt dezelfde als lijn B8. De terugweg wijzigt: voortaan rijdt lijn B7 via de A4 en A20 terug.
 • B8 CS – Spijkenisse : Deze lijn gaat ook in de donderdag- en vrijdagnacht rijden. In Spijkenisse wordt de route iets aangepast en wordt ook bij metrostation De Akkers gestopt. Hier stappen minstens 50 reizigers per nacht uit, die deze aanpassing van de route uit oogpunt van veiligheid en comfort van de reiziger rechtvaardigt. In het weekend wordt de frequentie verhoogd tot 1x per 15 minuten in de drukke uren.
 • B9 CS – Maassluis: De route van deze succesvolle lijn blijft gelijk. De lijn gaat ook in de donderdag- en vrijdagnacht rijden. Dit is een wens van de jongeren uit Maassluis, die ook door de gemeente Maassluis in haar brief is geuit.
 • B10 CS – Schiebroek – Berkel (- Pijnacker-Delfgauw): Deze lijn rijdt voortaan altijd vanaf CS naar Hillegersberg en door naar Berkel. De lijn gaat ook (beperkt) op donderdag- en vrijdagnacht rijden. Op zaterdagnacht rijdt de lijn door naar Pijnacker en Delfgauw.
 • B11 CS – Barendrecht: De ritten op deze lijn vertrekken voortaan vanaf CS. De frequentie wordt als gevolg van de lagere reizigersaantallen naar beneden bijgesteld. Op de terugweg wordt via Maashaven teruggereden.
 • B12 CS – Overschie – Airport: Deze lijn rijdt voortaan de route van lijn 33 naar de luchthaven en bedient hierdoor alleen nog Overschie. De frequentie wordt als gevolg van lagere reizigersaantallen naar beneden bijgesteld.
 • B13 Vlaardingen Wilhelminahaven – Holy – CS: Deze lijn wordt bij totaal gebrek aan reizigers (gemiddeld 0,8 per rit) opgeheven. Het merendeel van de lokale reizigers gebruikt op dit moment al B2.
 • B14 CS – Krimpen: Dit wordt een nieuwe lijn naar Krimpen a/d IJssel. Onze reizigers hebben regelmatig de vraag gesteld of de B4 niet verder kan rijden. De lijn rijdt de route van B4 tot Capelsebrug, vanaf daar wordt de route van lijn 98 gevolgd. De nieuwe lijn gaat (voorlopig) alleen als uurdienst op zaterdagnacht rijden. Bij succes kan de frequentie en bedieningsperiode worden uitgebreid.
 • B17 CS – Zoetermeer: Ook ritten op donderdagnacht en extra ritten in het weekend.

Maar op het voorstel van de stadsregio komen er toch wat wijzigingen en het nachtnet voor 2010 gaat er per 13 december 2009 dan als volgt uitzien:

                BOB-bus op do-vr en zaterdagnacht.

                B1           Nieuwerkerk

                B2           Vlaardingen

                B3           Schiedam

                B4           Oostgaarde

                B5           Schollevaar

                B7           Hoogvliet (Pernis)

                B8           Spijkenisse

                B9           Maassluis

                B10        Pijnacker

                B11        Barendrecht

                B12        Rotterdam-Airport

                B14        Krimpen aan den IJssel

                B16        Ridderkerk

                B17        Zoetermeer

                B19        Hoek van Holland

 

OV-bedrijf ARRIVA onderhoudt vanaf die datum in de regio BOB-buslijnen: het zijn;

804         Ouddorp-Hellevoetsluis

805         Renesse-Port Zélande

835         Ouddorp-Ooltgensplaat

836         Ouddorp-Rotterdam CS vv

860         Goudswaard-Rotterdam CS vv

864         Numansdorp-Strijen vv

891         Hardinxveld-Giessendam-Rotterdam CS

892         Rotterdam CS-Dordrecht

 

De donderdagnacht vervalt

De eerstvolgende wijzigingen komen met de dienstregeling voor 2012, die voor het BOB-busnet op 17 december 2011 in gaat. De donderdagavond-vrijdagritten komen al per 15 december te vervallen, de lijnen naar Rotterdam-Airport B12 en Krimpen aan den IJssel B14 worden opgeheven en de lijnen B4, B5 en B10 krijgen een gewijzigde route. Lijn B17 wordt ingekort tot Bleiswijk, de route naar Zoetermeer komt te vervallen.

                               B01 – Rotterdam Centraal – Nesselande – Nieuwerkerk

                               B02 – Rotterdam Centraal – Holy (Vlaardingen)

                               B03 – Rotterdam Centraal – Woudhoek (Schiedam)

                               B04 – Rotterdam Centraal – Oostgaarde

                               B05 – Rotterdam Centraal – Schollevaar

                               B07 – Rotterdam Centraal – Hoogvliet

                               B08 – Rotterdam Centraal – Spijkenisse

                               B09 – Rotterdam Centraal – Maassluis

                               B10 – Rotterdam Centraal – Berkel – Pijnacker

                               B11 – Rotterdam Centraal – Barendrecht

                               B12 – Vervallen

                               B14 – Vervallen

                               B16 – Rotterdam Centraal – Ridderkerk

                               B17 – Rotterdam Centraal – Bleiswijk

                               B19 – Rotterdam Centraal – Hoek van Holland

In de 2013 dienstregeling kan met de OV-chipkaart van de BOB-bus gebruik worden gemaakt. De prijs blijft daarmee gelijk op 4,50 Euro. Wie toch nog een papieren buskaartje wil kopen bij de chauffeur betaalt daar 5 Euro voor.

Kleine aanpassingen

Voor 2016 verandert de dienstregeling voor de BOB-bussen vanaf 19 december 2015.

Er wordt alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag gereden. In de eerste nacht rijden niet alle lijnen en wordt soms een 2-uursdienst gereden. In de nacht van zaterdag op zondag wordt op alle lijnen in een uurdienst gereden.

Het aantal wijzigingen ten aanzien van 2015 is redelijk beperkt. Naast een aantal wijzigingen in de haltering, zoals andere perrons op enkele busstations en het stoppen bij enkele nieuwe haltes blijft het bij wat aanpassingen binnen de bestaande routes.

Zo gaat BOB-lijn 8 rijden via de Stadhoudersweg en het Kleinpolderplein, een route de ook al werd gereden rijdens het North Sea Jazz festival in 2015. In Bergschenhoek wordt de omleidingsroute van BOB-lijn 17 via de Randweg-West definitief. Ook van BOB-lijn 19 wordt een omleidingsroute definitief. Hier gaat het om De Cordesstraat in Hoek van Holland.

 

B1           Rotterdam Centraal – Nesselande – Rotterdam Centraal

                Rotterdam Centraal – Nesselande – Nieuwerkerk aan den IJssel – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Nieuwerkerk a/d IJssel

B2           Rotterdam Centraal Vlaardingen Holy – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B3           Rotterdam Centraal  – Schiedam Woudhoek – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B4           Rotterdam Centraal  – Krimpen busstation – Capelle Oostgaarde – Rotterdam Centraal                 Vrijdag- en zaterdagnacht

B5           Rotterdam Centraal – Capelle Schollevaar – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B7           Rotterdam Centraal – Hoogvliet centrum – Rotterdam Centraal

                Rotterdam Centraal – Hoogvliet centrum – Pernis – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Pernis

B8           Rotterdam Centraal – Spijkenisse Maaswijk – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B9           Rotterdam Centraal – Maassluis – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B10        Rotterdam Centraal – Berkel Westpolder – Rotterdam Centraal

                Rotterdam Centraal – Berkel Westpolder – Pijnacker Centrum – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Pijnacker en Delfgauw

B11        Rotterdam Centraal – Barendrecht – Zuidplein – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B16        Rotterdam Centraal – Ridderkerk Drievliet – Rotterdam Centraal

                Vrijdag- en zaterdagnacht

B17        Rotterdam Centraal – Bleiswijk – Rotterdam Centraal

                Alleen zaterdagnacht

B18        Rotterdam Centraal  – Rozenburg – Brielle – Rotterdam Centraal

                Zuidplein – Rozenburg – Brielle – Rotterdam Centraal

                Alleen zaterdagnacht

B19        Rotterdam Centraal  – Hoek van Holland – Rotterdam Centraal

                Alleen zaterdagnacht

 

Verder weinig veranderingen

De dienstregeling voor 2017 die op 11 december 2016 ingaat, voorziet in enkele kleine aanpassingen.

Lijn B8 gaat in Spijkenisse Noord via de wijk Hoogwerf; Rozenlaan-Willemshoevelaan-Winston Churchilllaan rijden De eerste Heulbrugstraat vervalt.

Lijn B18 Gaat vanaf Brielle via de busbaan langs de N218 (Groene Kruisweg) en de Spijkenisserbrug rijden Daarmee krijgen ook Zwartewaal, Heenvliet en Geervliet aansluiting.

Per 27 augustus 2017 krijgen  BOB-bus 10 en BOB-bus 17 (rijden ook door Lansingerland) snellere routes.

Het stelsel van BOB-bussen blijft voorlopig gehandhaafd, mede gezien de plannen van de concessiehouder en de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam.

Over een uitbreiding richting metro wordt ruimschoots gediscussieerd en tijdens de jaarwisseling 2016-2017 is er zelfs een proef genomen met gratis metrovervoer. Naar schatting maakten zo’n tienduizend mensen gebruik van dit nachtelijk vervoer. Mede daardoor trok het tiende Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug zo’n 60.000 bezoekers, een record. Ook tijdens de afgelopen jaarwisseling reden metrolijn C en E van de RET van 22.00 – 02.00 uur om de 10 minuten. De toegangspoortjes stonden om deze tijden open, waardoor gratis vervoer mogelijk was. De extra dienst van de RET kostte 102.000 euro, twee derde werd betaald door de gemeente Rotterdam en de rest door de RET.

De RET en de vijf betrokken gemeenten; Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Rotterdam en Schiedam besloten gezamenlijk om als proef voor één jaar per 29 december 2017 de metro in de weekends een uur langer te laten doorrijden. Aangezien de metro normaliter tot circa één uur rijdt wordt daarmee de tijd tot het vertrek van de BOB-bussen opgevuld. Ook is besloten de metro tot Spijkenisse-Centrum te laten rijden.

Per december 2018 ziet het overzicht er als volgt uit:

B1           Centraal Station – Centraal Station via Ommoord (Hesseplaats), Zevenkamp, Nesselande, (Nieuwerkerk aan den IJssel)         

Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Nieuwerkerk a/d IJssel.

B2           Centraal Station – Centraal Station via Marconiplein, Schiedam (Hogenbanweg , Oranjestraat, Rubensplein, Station Vijfsluizen), Vlaardingen (Station Oost, Station West, Holy, Centrum), Schiedam (Station Centrum)         

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B3           Centraal Station – Centraal Station via Delfshaven, Schiedam (Station Centrum, Woudhoek, Station Nieuwland), Koemarkt, Delfshaven        

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B4           Centraal Station – Centraal Station via Oostplein, Kralingen, Capelsebrug, Krimpen a/d IJssel (Busstation), (Station Centrum, Oostgaarde, Schenkel), Kralingen Oostplein 

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B5           Centraal Station – Centraal Station via Beurs, Station Blaak, Oostplein, Kralingen, Prinsenland, Lage Land, Oosterflank, Capelle Schollevaar, Zevenkamp, Station Alexander, Crooswijk      

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B7           Centraal Station – Centraal Station via Beurs, Leuvehaven, Maashaven, Carnisse, Zuidplein, Pendrecht, Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet (Duifhuisweg, Pending, Station, Binnenban), (Pernis (Station, Boonstraat, Zwembad)       

Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Pernis.

B8           Centraal Station – Centraal Station via Hoogvliet, Spijkenisse (Eerste Heulbrugstraat, Baljuwlaan, Station De Akkers, Heemraadlaan, Maaswijkweg, Winkelcentrum Maaswijk, Station Centrum)       

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B9           Centraal Station – Centraal Station via station Schiedam Centrum, Maasland Viaduct, station Maassluis West, station Schiedam-Centrum.

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B10        Centraal Station – Centraal Station via Station Noord, Schiebroek, Hillegersberg, Bergschenhoek, Berkel, (Pijnacker, Delfgauw)   

Vrijdag- en zaterdagnacht, rijdt alleen zaterdagnacht via Pijnacker en Delfgauw.

B11        Centraal Station – Centraal Station via Eendrachtsplein, Carnisse, Zuidplein, Zuidwijk, Carnisselande, Barendrecht, Lombardijen, Zuidplein, Maashaven, Leuvehaven

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B13        Centraal Station – Centraal Station via Weena, Schiekade, Vroesenpark, Kleinpolderplein, Overschie, Rotterdam The Hague Airport/Meijersplein, Blijdorp     

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B16        Centraal Station – Centraal Station via Leuvehaven, Stadion Feijenoord, Sportdorp, IJsselmonde, Beverwaard, Ridderkerk        

Vrijdag- en zaterdagnacht.

B17        Centraal Station – Zoetermeer via Station Noord, Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Zoetermeer Centrum West, station Zoetermeer Voorweg.  

Alleen zaterdagnacht.

B18        Centraal Station – Rozenburg                    

Alleen zaterdagnacht.

B19        Centraal Station – Centraal Station via Naaldwijk, Heenweg, ‘s-Gravenzande, Hoek van Holland, Maasdijk            

Alleen zaterdagnacht.

De weekendmetro bleek met zo’n 1600 reizigers per nacht een succes. De proef werd daarom een jaar later doorgezet, de deelnemende gemeenten besloten dat de baten opwogen tegen de kosten. Ten opzichte van doordeweekse nachten worden er 30 extra ritten gereden. Wel werden in het vervoerplan 1919 enkele trajecten ingekort.  De laatste vertrekmogelijkheden vanaf de Beurs zijn met de weekendmetro rond 01.30 uur richting Schiedam en rond 02.00 uur richting Slinge en Capelsebrug. De afzonderlijke lijnen van de nachtmetro rijden ieder half uur.

Per 23 maart 2020 is er een voorlopig einde gekomen aan het nachtvervoer in verband met de Corona-pandemie.