Tag: totaal

Reclametrams en bussen

René R. van der Beek In de zoektocht naar nieuwe klanten voor een product worden alle mogelijke opties onder de loep genomen en alle onmogelijke onderzocht op haalbaarheid. Een van de bouwstenen in de reclamewereld is het gegeven dat hoe…