Tag: toekomst

Klaar voor de toekomst

1.8 KLAAR VOOR DE TOEKOMST 1.8.1 Verkeers- en Vervoersplan 2002-2020De beleidsvoornemens voor het binnenstedelijke openbaar vervoer, zoals gepresenteerd in het Verkeers- en Vervoersplan 2002¬2020 van de Stadsregio Rotterdam, bevatten een aantal ambitieuze projecten die een verdere uitbreiding van het tram-…