Tag: SS

Railvervoer

Openbaar vervoer heeft vele vormen (gekend). Vanaf postkoets en trekschuit tot vliegtuig. Toch is de uitvinding van de rail net als dat van stoom en elektriciteit van grote betekenis geweest. Een overzicht van de bedrijven die zich met deze vorm…

Staatsspoorwegen

In die tijd bekend onder de afkorting SS spreken wij thans bij voorkeur over de Staatsspoorwegen. De bemoeienis van de overheid met de aanleg van spoorwegen ontstaat pas echt wanneer duidelijk wordt dat de ons omringende landen haast maken met…