Tag: railatlas

4.1 Centrum

PLATTEGRONDEN EN SPORENSITUATIES 4.1 CENTRUMHet huidige gebied Rotterdam-Centrum omvat de gebieden het Oude Westen, Cool, het Scheepvaartkwartier, Dijkzigt, de Stadsdriehoek en het CS-kwartier. Aanzienlijk meer dan het oorspronkelijke gebied dat werd gezien als het centrum van Rotterdam.Geen ander stadsdeel is…

2.2 Hofplein e.o.

2.2 HOFPLEIN-POMPENBURG e.o. Ook op het Hofplein en de directe omgeving daarvan hebben in de loop der tijd vele wijzigingen in het wegennet en daarmee ook de tramsporen plaats gevonden. Al vóór de Tweede Wereldoorlog waren het Slagveld en het…

De komst van de Metro (1968)

1.5 DE KOMST VAN DE METRO IN 1968 1.5.1. Het Tramtunnelplan 1956 De ook voor het openbaar vervoer steeds problematischer wordende oeververbindingen in de Maasstad waren voor het gemeentebestuur aanleiding om in 1956 een speciale werkgroep in te stellen. Deze…

In handen van de gemeente

1.3 IN HANDEN VAN DE GEMEENTE Het Tramplan 1928 en de Overgangsplannen A, B en C Uit de Railatlas van Rotterdam; 140 jaar tramrails in de Maasstad (T. van Eijsden/uitgave De Alk) Op 15 oktober 1927 ging het trambedrijf van…