Tag: NRS

Nederlandse Spoorwegen

Geschiedenis en ontwikkeling De N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) is een Nederlands spoorwegbedrijf in handen van de rijksoverheid. Over het spoorwegnet dat wordt beheerd door Prorail. Het Nederlandse spoorwegnet, na dat van Zwitserland het drukst bereden net van Europa dat door…

Railvervoer

Openbaar vervoer heeft vele vormen (gekend). Vanaf postkoets en trekschuit tot vliegtuig. Toch is de uitvinding van de rail net als dat van stoom en elektriciteit van grote betekenis geweest. Een overzicht van de bedrijven die zich met deze vorm…