Tag: busseries

RET bussen Technische Info

De technische informatie van de RET bussen is verwerkt in een uitgebreide database waar in de diverse kolommen de gewenste informatie te vinden is. Hieraan hebben diverse personen meegewerkt zoals Carel Scholte, Stefan Veenenberg en anderen. Bedrijf Nummer Centraal nr…