RET Metro werkmaterieel

Om het metrobedrijf in stand te houden is door de jaren heen het nodige werkmaterieel aangeschaft.
Onderstaand een overzicht met de bijbehorende foto’s.