Railatlas van Rotterdam

3.14 Centrale werkplaats Kleiweg

In 1959 kon de RET het complex van de firma Allan & Co aan de Kleiweg aankopen met de bedoeling daar een nieuw hoofdkantoor en centrale werkplaats (ter vervanging van de verouderde gebouwen aan de Isaäc Hubertstraat), alsmede een autobusgarage te vestigen. Omdat een groot deel van het complex daarvoor al was ingericht kon het al in juni 1960 in gebruik worden genomen. De verbinding met het tramnet vond plaats op 24 oktober 1960 door een verlenging van tramlijn 10 via de Kleiweg. De officiële opening vond op 5 juni 1961 plaats. Op 14 januari 1963 volgden de autobusgarage en –werkplaats.

In de voormalige fabriekshallen waren 24 werkplaatssporen aanwezig, merendeels bereikbaar via een traverse, die in 1982 door een nieuw exemplaar werd vervangen.  Aan de noordzijde was een verbinding met het tramnet en aan de zuidzijde een aansluiting op het spoorwegnet voor de aan- en afvoer van metromaterieel en trams op spoorwagons. De bakken van het gelede metromaterieel werden in de zogenaamde koppelloods losgekoppeld, opdat ze via de traverse naar de werkplaatssporen konden worden getransporteerd. De aanvankelijk enkelsporige aansluiting op de sporen op de Kleiweg werd later vervangen door een dubbelsporige verbinding. De op het complex aanwezige sporensituatie werd met ingang van 14 januari 1982 fors gewijzigd, toen de keerdriehoek en het kopspoor werden vervangen door een keerlus en drie extra doorgaande opstelsporen.

Het door de RET in gebruik genomen ex-Allan complex, 3-11-1960 met de motorrijtuigen 220, 507, 555 en 417 en de nieuwe bakwagen (foto: H. Kaper)