Knipsels

Veel verzamelingen beginnen met knipsels uit kranten en tijdschriften. Als verzameling op zich, of ondersteunend binnen een totale verzameling. Zo ook op het gebied van openbaar vervoer, waar velen na jaren verzamelen plakboeken vol hebben gesorteerd op onderwerp, datum of krant.

Uiteraard zijn thans vele krantentitels gedigitaliseerd waardoor zoeken op onderwerp, datum of krant van achter de PC mogelijk is geworden. Toch hebben de originele verzamelingen hun waarde behouden, al is het alleen maar omdat al het relevante materieel in een boek onder handbereik ligt.

Reden om op deze ROVM website ook dit soort verzamelingen een plaats te bieden. Gelet op het doel en de structuur van deze website zullen de artikelen als foto zichtbaar worden gemaakt waarbij de chronologie leidend is. Daarnaast geeft de (samengevatte) krantentitel een goed idee van de inhoud terwijl via het zoekvenster altijd binnen de krantentitels kan worden gezocht.

Naarmate de tijd vordert, vanaf juli 2014 worden de ter beschikking gestelde verzamelingen gedigitaliseerd, zullen meer artikelen beschikbaar komen. In onderstaande lijst is met rood aangegeven wat beschikbaar is. De  meeste knipsels zijn afkomstig uit de archieven van ir. H.P. Kaper, dr. H.J.A. Duparc en Monique Baptist.

Belangrijk is dat de datering bij de knipsels is aangegeven met: jaar xxxx, maand xx, en dag xx. Dit om een juiste chronologische volgorde te bewerkstelligen.

t/m 1870 1878 1886 1894 1902 1910 1918 1926 1934 1942
1871 1879 1887 1895 1903 1911 1919 1927 1935 1943
1872 1880 1888 1896 1904 1912 1920 1928 1936 1944
1873 1881 1889 1897 1905 1913 1921 1929 1937 1945
1874 1882 1890 1898 1906 1914 1922 1930 1938 1946
1875 1883 1891 1899 1907 1915 1923 1931 1939 1947
1876 1884 1892 1900 1908 1916 1924 1932 1940 1948
1877 1885 1893 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949

 

1950 1960-1 1964-1 1966-5 1967-3 1968-1 1968-11 1969-9 1970-7 1971-5
1951 1960-2 1964-2 1966-6 1967-4 1968-2 1968-12 1969-10 1970-8 1971-6
1952 1961-1 1965-1 1966-7 1967-5 1968-3 1969-1 1969-11 1970-9 1971-7
1953 1961-2 1965-2 1966-8 1967-6 1968-4 1969-2 1969-12 1970-10 1971-8
1954 1962-1 1965-3 1966-9 1967-7 1968-5 1969-3 1970-1 1970-11 1971-9
1955 1962-2 1965-4 1966-10 1967-8 1968-6 1969-4 1970-2 1970-12 1971-10
1956 1963-1 1966-1 1966-11 1967-9 1968-7 1969-5 1970-3 1971-1 1971-11
1957 1963-2 1966-2 1966-12 1967-10 1968-8 1969-6 1970-4 1971-2 1971-12
1958 1963-3 1966-3 1967-1 1967-11 1968-9 1969-7 1970-5 1971-3 1972-1
1959 1963-4 1966-4 1967-2 1967-12 1968-10 1969-8 1970-6 1971-4 1972-2

 

1972-3 1973-1 1973-11 1974-9 1975-7 1976-5 1977-3 1978 1988 1998
1972-4 1973-2 1973-12 1974-10 1975-8 1976-6 1977-4 1979 1989 1999
1972-5 1973-3 1974-1 1974-11 1975-9 1976-7 1977-5 1980 1990 2000
1972-6 1973-4 1974-2 1974-12 1975-10 1976-8 1977-6 1981 1991 2001
1972-7 1973-5 1974-3 1975-1 1975-11 1976-9 1977-7 1982 1992 2002
1972-8 1973-6 1974-4 1975-2 1975-12 1976-10 1977-8 1983 1993 2003
1972-9 1973-7 1974-5 1975-3 1976-1 1976-11 1977-9 1984 1994 2004
1972-10 1973-8 1974-6 1975-4 1976-2 1976-12 1977-10 1985 1995 2005
1972-11 1973-9 1974-7 1975-5 1976-3 1977-1 1977-11 1986 1996 2006
1972-12 1973-10 1974-8 1975-6 1976-4 1977-2 1977-12 1987 1997 2007

  2 comments for “Knipsels

Geef een reactie