3.17 Remise Dordtsestraatweg

3.17 REMISE EN WERKPLAATS DORDTSESTRAATWEG (plan)

Het door de RET en Gemeentewerken uitgebrachte Tramplan 1947 stond in het teken van de wederopbouw van de stad en het tramnet. Dit plan voorzag in een groot aantal uitbreidingen van het tramnet met tramlijnen naar onder meer Schiedam, Overschie en Zuidwijk/Pendrecht. In dit plan was voorts een grote, nieuwe tramremise annex centrale werkplaats en autobusgarage op de Linker Maasoever opgenomen, die tevens ter vervanging van de op te heffen Remise Charlois zou moeten dienen. Dit complex was gesitueerd aan het begin van de Dordtsestraatweg, nabij de huidige Motorstraat. Het ontwerp van de tramremise bestond uit 22 op-stelsporen voor 150 trams, een zand/zoutdepot met zeven kopsporen voor werkmaterieel en een werkplaats met traverse en niet minder dan 31 standen.

Veel van de in dit tramplan beschreven uitbreidingen zijn echter nimmer, dan wel pas veel later en als gevolg van geheel andere ideeën, tot stand gekomen. Ook deze geplande remise kwam niet verder dan de tekentafel.

De locatie Dordtsestraatweg zo’n 10 jaar na de plannen voor de remise.