3.1 Remise en CW Isaäc Hubertstraat

3.1 REMISE EN CENTRALE WERKPLAATS ISAÄC HUBERTSTRAAT

In 1879 werd in de Isaäc Hubertstraat in Crooswijk begonnen met de bouw van een tramremise voor de paardentramlijn Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Beursplein. Deze remise kwam op 1 juni 1879 in gebruik en bood in eerste aanleg plaats aan zo’n 30 rijtuigen en 70 paarden. In 1887 werd aan de noordzijde van de Isaäc Hubertstraat, haaks op deze remise, een uitbreiding in gebruik genomen. Deze nieuwe remise bood plaats aan twintig paardentrams op vijf, onderling met een traverse (= rolbrug) verbonden, sporen alsmede een wagenmakerij. In 1895 volgde opnieuw een uitbreiding van deze – tweede – remise, waarbij vier van de vijf sporen werden verlengd via een tweede traverse, die ook aansluiting gaf op een nieuwe schilderswerkplaats en een uitbreiding van de rijtuigmakerij, elk met twee sporen. Het bouwdeel in het verlengde van de Isaäc Hubertstraat werd in datzelfde jaar uitgebreid met een verdieping die als magazijn werd ingericht. In 1902 tenslotte werd in het verlengde van de in 1896 aangelegde Hendrik de Keijserstraat een nieuw groot stalgebouw, plaats biedend aan 101 paarden, opgericht.

De Isaäc Hubertstraat loopt grofweg in west-oost richting tussen de Linker Rottekade en de Crooswijkseweg en kent ongeveer halverwege een verzet van circa 25 m naar links. De oorspronkelijke remise lag in de hartlijn van het westelijk gedeelte van de Isaäc Hubertstraat. Het complex bevond zich precies rond dit verzet, wat niet handig was met rangeren, maar gelukkig kende de Isaäc Hubertstraat weinig verkeer.

Naast een remise en een werkplaats werd de Isaäc Hubertstraat ook de locatie voor het hoofdkantoor. Deze foto stamt uit de RETM-tijd, 1926 (foto: coll. Stichting RoMeO)