2.6 Hillesluis

2.6 HILLESLUIS

Op de Linker Maasoever vormde de algemeen als Hillesluis aangeduide locatie niet alleen een knooppunt van allerlei vormen van (openbaar) vervoer, maar vooral ook en dan vanuit verkeerstechnisch oogpunt bezien een echt knelpunt.

Op de plaats waar de Putselaan, de Hilledijk, de 2de Rosestraat, de Varkenoordsebocht en de Beijerlandselaan bijeen kwamen splitsten zich de van de Varkenoordsebocht komende tramlijnen van de RET zich naar de Beijerlandselaan (lijn 3 naar de Groenezoom), de Hilledijk (lijn 9 naar de Lange Hilleweg) en de Putselaan (lijnen 2 en 12, resp. richting Charlois en de Mijnsherenlaan). In de richting van de Rechter Maasoever kwamen deze lijnen uiteraard op dit punt weer samen. Hetzelfde gold voor de vanaf de 2de Rosestraat komende tramtreinen van de RTM, die via de Putselaan richting Voorne en Putten reden en via de Beijerlandselaan naar de Hoekse Waard gingen. Dwars daardoorheen liep nog een goederenspoor van de NS dat een verbinding vormde tussen het emplacement Rotterdam-IJsselmonde en de raccordementen bij de Waalhaven o.z. Het in omvang zeker niet geringe overige verkeer, fietsers, auto’s en bussen, cirkelde daar als het ware omheen.

De eerste sporen op dit punt waren die van de RTM; in 1898 naar de Hoekse Waard en in 1904 naar Voorne & Putten. De sporen voor de goederentreinen volgden in 1910, terwijl in 1926 de eerste RETM-trams op dit punt verschenen, nadat de verbinding met de Rechter Maasoever over de Koningshaven tot stand was gekomen. De RTM was ook de eerste die daar weer zou verdwijnen; in 1956 werd de lijn naar de Hoekse Waard opgeheven en in 1965 die naar Voorne & Putten. Na de opening van de noord-zuid metrolijn in 1968 resteerden op Zuid nog slechts de ‘sneltramlijnen’ 2 en 12 die in 1969 via de Hillevliet werden geleid nadat zij aanvankelijk nog even hun route hadden tussen de Beijerlandselaan en de Putselaan via de Slaghekstraat en de Hilledijk. De RET-sporen op de Putselaan dienden daarna nog slechts voor het bereiken van de nieuwe tramremise Hilledijk, die op de plaats van de voormalige locomotievenloods van de spoorwegen was gebouwd, alsmede de sporen via de Varkenoordsebocht die tot 1972 nog incidenteel werden gebruikt voor voetbaltrams tussen het Feijenoord-stadion en het metrostation Maashaven. De NS-sporen via de Putselaan verdwenen in 1974.

Luchtfoto 2e Rosestraat en Hillesluis, ca. 1955 (foto: KLM Aerocarto).