2.4 Oostplein

2.4 OOSTPLEIN

Ook het Oostplein mag als één van de belangrijke knooppunten in het Rotterdamse tramnet worden beschouwd. En evenals een aantal andere knooppunten, zoals o.a. het Hofplein, het Stationsplein en het Marconiplein, is de situatie van wegen en tramsporen ook hier meermalen gewijzigd.
In de vooroorlogse toestand was nog sprake van tramsporen via de Gedempte Slaak, alsmede sporen via de Nieuwe Haven N.Z. naar het Groenendaal. Het Groenendaal kwam na de oorlog als een geheel nieuwe en iets noordelijker gelegen weg terug.
De verbinding met het Maasstation kwam na de sluiting van dit station in 1954 te vervallen, hetgeen (mede) aanleiding was de situatie op het Oostplein geheel te wijzigen. Het plein kwam ten opzichte van de situatie daarvoor meer westelijker te liggen, waarbij ook de aansluiting op de Boezemsingel in die richting verschoven werd.

 

Een luchtfoto (KLM-Aerocarto) van het Oostplein uit 1938 toont duidelijk de functie als knooppunt waar vanuit alle richting niet alleen trams maar ook bussen het openbaar vervoer verzorgden.