2.2 Hofplein e.o.

2.2 HOFPLEIN-POMPENBURG e.o.

Ook op het Hofplein en de directe omgeving daarvan hebben in de loop der tijd vele wijzigingen in het wegennet en daarmee ook de tramsporen plaats gevonden. Al vóór de Tweede Wereldoorlog waren het Slagveld en het Hofplein onderwerp van vele studies en plannen om de toenemende verkeersdrukte beter te kunnen reguleren.

De verplaatsing van de Delftsche Poort in 1939 vormde het eerste begin van de uitvoering daarvan. Het bombardement van 14 mei 1940 was ook hier van doorslaggevende betekenis voor de aanpassing van de infrastructuur. Na het bombardement werden de tramsporen verlegd, waarbij overigens in grote lijnen de vooroorlogse structuur werd gevolgd. De sporen via de Kruis­kade kwamen echter niet meer terug, terwijl door de demping van de Schiekade de tramsporen in het midden van deze weg konden worden gelegd. Vanaf de Goudsesingel volgden de tramsporen niet langer de Pompenburgsingel, doch werden rechtdoor getrok­ken en sloten met de sporen op het Strooveer aan op die op het Pompenburg. De sporen vanaf de Pompenburgsingel naar de Ge­dempte Botersloot kwamen eveneens te vervallen. Vanaf het Hof­plein werd via het Weena naar een nieuwe, meer westelijker gelegen Stationsweg naar het NS-station DP gereden.

De sitiatie van de tramsporen op het Hofplein, 1930, (luchtfoto KLM-Aerocarto)