WSM

Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

In de regio Rotterdam was het niet alleen de Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM) die bus en tram gebruikte voor het openbaar vervoer. Ook de W.S.M., de N.V. Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij is zo’n onderneming. De voormalige tramwegmaatschappij die personen en goederen door het Westland vervoerde werd opgericht op 30 juli 1881 te Amsterdam en was vanaf 14 december 1891 gevestigd te Loosduinen met als directeur ir. Henri Gustave Verspijck.

Tot 1885 werden de stoomtramlijnen van de W.S.M. geëxploiteerd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en daarna door de W.S.M. zelf. Vanaf 1923 exploiteerde de W.S.M. ook autobusdiensten en groeide uit, sinds 1941 als volledige dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen, tot de enige streekvervoerder in het Westland.
Op 1 oktober 1965 werd de bedrijfsnaam veranderd in NV Westlandse Streekvervoer Maatschappij met behoud van de initialen W.S.M. Het bedrijf is per 1 januari 1969 opgegaan in het vervoerbedrijf Westnederland.

Tramperiode
De lijnen waren uitgevoerd in normaalspoor met een uiteindelijke lengte van totaal 49,6 km. Het werd gefaseerd geopend in een 35 jaar durende periode met de volgende mijlpalen:
Het eerste traject tussen Den Haag Lijnbaan en Loosduinen werd op 24 juni 1882 geopend en in 1883 doorgetrokken via Poeldijk naar Naaldwijk.
In datzelfde jaar kwam ook de zijtak Poeldijk–Monster–’s-Gravenzande in gebruik welke in 1905 van ‘s-Gravenzande werd verlengd naar Hoek van Holland.
In 1888 kwam er een dienst van Loosduinen naar Kijkduin met alleen zomerexploitatie (alleen in 1923-24 werd ook ’s winters gereden).
Een verdere uitbreiding van het tramnet vond plaats in 1907 van Naaldwijk via Westerlee en De Lier naar Maaslandse Dam. Vijf jaar later bereikte de tramlijn via Maasland het station Maassluis.
Ook in 1912 kwam de verbinding van Maaslandse Dam via Schipluiden en Den Hoorn naar station Delft tot stand. In 1917 kwam er te Maaslandse Dam een extra verbindingsboog, zodat rechtstreeks van en naar alle drie richtingen kon worden gereden.

47-04

De keuze voor normaalspoor bleek terecht te zijn, want de tuinbouwproducten behoefden niet te worden overgeladen en konden per spoor verder worden vervoerd vanaf de aansluitingen op het spoorwegnet in Delft en Maassluis. In Hoek van Holland werden de goederen overgeladen op de veerboot naar Engeland. Naast het personenverkeer vervoerde de W.S.M. veel vracht omdat de sporen rechtstreeks de meeste veilingen in het Westland bereikten.
Na de Eerste Wereldoorlog versnelde het leven en kreeg de W.S.M.-stoomtram de bijnaam “Wij Sukkelen Maar”. Toen in de jaren twintig de tram bij het personenvervoer de concurrentiestrijd met allerlei nieuw opgerichte busdiensten ging verliezen, besloot de W.S.M. in 1923 een eigen busdienst op te richten.
Het was de doodsteek voor het personenvervoer per tram en de nadruk bij de raillijnen kwam te liggen op vervoer van goederen, vooral tuinbouwproducten en kolen voor de verwarming van de kassen. Begin jaren twintig werd langdurig onderhandeld met de HTM, die het traject Den Haag-Loosduinen wilde overnemen en elektrificeren. Uiteindelijk kwam de elektrische tram er niet. In plaats daarvan werden deze stoomtramdienst en die naar Kijkduin in 1928 gestaakt.
In 1932 werden de sporen naar het centrum van Den Haag opgebroken en per 1 oktober 1932 werd het volledige personenvervoer per tram door de W.S.M. beëindigd.
Slechts één jaar gedurende de Tweede Wereldoorlog (1942-43) heeft de W.S.M. nog passagiers per spoor vervoerd. Eind jaren veertig werd de exploitatie van de spoorlijnen van de W.S.M. overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen, inmiddels het moederbedrijf van de W.S.M. Er reden diesellocs, eerst uit de War Department-serie NS 160 en later uit de serie NS 450. In 1965 werd de goederendienst geheel door de NS overgenomen.
Omdat de rails er nog steeds lagen konden in december 1967 op twee opeenvolgende dagen nog “nostalgische” ritten gereden met twee stoomtramlocs (18 en 30) van de Tramweg-Stichting van Delft naar Loosduinen en terug. Op 1 februari 1970 werd het laatste traject tussen Den Hoorn en Delft definitief gesloten waarmee de herinnering aan de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij uit het straatbeeld definitief verdween.

21-6-1947, Mercedes bus; foto: Jack Oosterbosch

WSM bus 240, Mercedes, Wateringenplein, 21-6-1947 (foto: Jan Voerman)

Busdiensten
De eigen busdiensten die de W.S.M. sinds 1923 exploiteerde bleken een succes.
In 1928 gingen W.S.M.-bussen tegen HTM-tarief het lokale vervoer verzorgen naar Loosduinen, dat in 1923 door de gemeente ‘s-Gravenhage was geannexeerd. In 1941 nam de W.S.M. de lijndiensten met vergunningen en een deel van het buspersoneel over van het Wateringse busbedrijf VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven), dat als zelfstandig touringcarbedrijf bleef voortbestaan.
Voor meer informatie over de VIOS, klik hier.
Ook in 1941 werd de W.S.M. een volledige dochteronderneming, een “eerstekringsbedrijf”, van de Nederlandse Spoorwegen. Een jaar later verkocht de RET de concessie voor de lijn Delft – Overschie – Rotterdam aan de W.S.M. Op 1 oktober 1946 nam HTM-buslijn P het vervoer tussen Den Haag en Loosduinen over en werd op dit traject een vervoerverbod van kracht voor de interlokale W.S.M.-bussen.
In 1947 werd Rotterdam ook vanuit ‘s-Gravenzande en Naaldwijk bereikt. Daarmee kreeg het vervoergebied zijn definitieve omvang in de driehoek Den Haag/Hoek van Holland/Rotterdam.

De W.S.M. was nu het enige streekvervoerbedrijf in het Westland, met niet alleen streek- en voorstadsvervoer en Delftse stadslijnen, maar ook een touringcarbedrijf van aanzienlijke omvang. Naast het al in 1939 opgerichte dochterbedrijf N.V. Pullman-Express-Amova werd in 1954 het reisbureau Lissone-Lindeman overgenomen.

Een kleine uitbreiding vond in 1965 nog plaats met de overname van de stadsbusdienst in Rijswijk van het busbedrijf Groeneveld te Strijen. De W.S.M. reed vanaf het midden van de jaren zestig ook op enkele lijnen van de HTM. De lokale vervoersverboden binnen de agglomeratie Den Haag verdwenen toen en de busdiensten van beide bedrijven op de routes van Den Haag naar Loosduinen en Rijswijk en door de wijk Morgenstond werden op elkaar afgestemd. Voor de stedenrij Rotterdam – Schiedam – Vlaardingen, waar de RET de stadsvervoerder was, gold hetzelfde.

Samen verder
Alle vergunningen van de W.S.M. en de Citosa werden per 12 december 1968 overgeschreven op de nieuwe N.V. „Verenigd Streekvervoer Westnederland”, die per 1-1-1969 werd opgericht. Hoewel de NV. Van Gog als deel van Citosa wel bij deze fusie betrokken was, bleven de op naam van de N.V. Van Gog staande vergunningen op juridische gronden voorlopig ongewijzigd. Als dochteronderneming van de N.S. werd Westnederland het streekvervoerbedrijf voor een gebied dat begrensd werd door de plaatsen Rotterdam Hoek van Holland Den Haag Leiden Alphen a/d Rijn Utrecht en Gouda. Alle bepalingen betreffende lokaal vervoer in Rotterdam, zoals eerder overeengekomen met de afzonderlijke ondernemingen, bleven gehandhaafd. Het Citosa complex te Waddinxveen werd de zetel van het nieuwe bedrijf.

De W.S.M. had op dat moment 218 man in dienst en er liepen 91 autobussen. Per 1 januari 1968 was het goederenvervoer per rails in het Westland gestaakt. Alle wagens van beide bedrijven werden in de nieuwe gele kleur van het streekvervoer gespoten en voorzien van het W.N.-embleem, waarbij de wagens van de N.V. Van Gog tevens nog de eigen naam bleven voeren (Westnederland Van Gog). De eerste haltepalen met de nieuwe naam verschenen bij het op 28 mei 1969 geopende nieuwe autobusstation te Delft.
Westnederland, waaraan inmiddels ook de Twee Provinciën was toegevoegd, fuseerde op haar beurt in 1995 met Zuid-West-Nederland tot de ZWN-groep. Deze ging in 1999 op in Connexxion, dat de busdiensten in het Westland na aanbesteding op 30 augustus 2009 overdroeg aan Veolia Transport Nederland, krachtens een contract met een looptijd tot 27 augustus 2016.

Trajecten van de W.S.M.-stoomtram
Den Haag – Loosduinen (1882-1932)
Loosduinen – Kijkduin (1888-1928)
Loosduinen – Poeldijk (1883-1968)
Poeldijk – Hoek van Holland (1883-1965)
Poeldijk – Maaslandse Dam (1883-1968)
Maaslandse Dam – Maassluis (1912-1934)
Maaslandse Dam – Delft (1912-1968)
Aanvankelijk was het eindstation voor passagiers in Hof van Delft, maar dat station is later verplaatst. Op dat moment was de gemeente al opgegaan in gemeente Delft. Met de aankoop van grond in Delft ondervond de W.S.M. zo veel problemen dat de directie de gemeente per brief liet weten in alle stilte de dienstregeling te willen openen. Bij de verkoop van het gesloten traject heeft men jarenlang onderhandeld over afkoopsommen.

Overblijfselen
Op een aantal plaatsen zijn nog steeds goed bewaarde W.S.M.-gebouwen te zien. Zo doet het station in Schipluiden dienst als museum en is het oude station van Naaldwijk als moskee in gebruik.

Het oude tramstation in Schipluiden

Het oude tramstation in Schipluiden

Het oude tramstation van ‘s-Gravenzande, waarin lange tijd een zaadhandel gevestigd was, is verbouwd tot woonhuis, maar heeft de oude beschildering teruggekregen en het voormalige WSM-hoofdkantoor in Loosduinen is een notariskantoor geworden. De trambrug over de Vlaardingervaart in Schipluiden is sinds 1974 in gebruik als fietsbrug. De brug is vooral in de zomermaanden populair bij recreanten.
Grote gedeelten van het oude tracé Delft – Schipluiden – Maasland/De Lier zijn nu in gebruik als fietspad. (oostroute langs de Gaag, Gaagpad voorbij Schipluiden, Weidepad richting Maasland, Kralingerpad richting De Lier) en het fietspad Noorlandsepad tussen Hoek van Holland en ‘s-Gravenzande.

Museummaterieel
Een klein deel van het trammaterieel van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij is bewaard gebleven. De Museumstoomtram Hoorn – Medemblik beschikt over de DWK-motorwagen 40 uit 1923 (deels gerestaureerd, in afwachting van voltooiing) en de Orenstein & Koppel-stoomlocomotief 23 H.J.H. Modderman uit 1918 (buiten dienst, in afwachting van restauratie).
Van het autobusmaterieel van de Westlandse Streekvervoer Maatschappij zijn twee bolramer-streekbussen bewaard gebleven, de Leyland-Werkspoor-bus 4697 uit 1958, bij de Stichting Veteraan Autobussen en de Leyland-Den Oudsten-bus 7602 uit 1966, aanvankelijk in het Nederlands Spoorwegmuseum, thans in particuliere handen.
De restanten van WSM-bus 2007 (Crossley-Aviolanda) uit 1948 zijn in handen van het Haags Bus Museum.

Bewerkt uit http://nl.wikipedia.org/wiki/Westlandsche_Stoomtramweg_Maatschappij en 75 jaar Autobussen in Rotterdam, Martin Wallast.

Klik hier voor busfoto’s van de WSM.
Klik hier voor foto’s van de stoomtram van de WSM.
Voor foto’s van het VIOS-busbedrijf klik hier.

Onderstaande materieellijst is samengesteld door P. Schelling)

Wagenpark WSM - Loosduinen         pagina 1
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
1Ford T1419231924
2Ford T1419231924
3Ford T1419231924
4Ford T1419231924
5H 34835Ford T1419231924
6Ford T1419231924
7Ford T1419231924
1H 37607De Dion Bouton1819241929
2H 37608De Dion Bouton1819241929
3H 38800De Dion Bouton2019241929
4H 38802De Dion Bouton2119251929
5H 37609Mercedes-Daimler1919241929WSM 18 (vernummerd)
6H 37610Mercedes-Daimler1919241929vrachtwagen 3
7H 36560Mercedes-Daimler1819241929WSM 24 (vernummerd)
8H 36830Mercedes-Daimler1919241929vrachtwagen 2
9H 36653Mercedes-Daimler1919241929WSM 23 (vernummerd)
10H 38801Mercedes-Daimler2019241929
11H 38803Mercedes-Daimler1919251929vrachtwagen 1
12H 44908Dodge/Graham Bros201925EWAOO1927Kupers, Venray
13H 44907Dodge/Graham Bros181925EWAOO1927Kupers, Venray
14H 44905Dodge/Graham Bros211925EWAOO1927Kupers, Venray
15H 44906Dodge/Graham Bros181925EWAOO1927Kupers, Venray
16H 46381LATIL 3 asser31/321925EWAOO1929
17H 44910Mercedes-Daimler2019251930WSM 25 (vernummerd)
18H 46448Peugeot/LATIL181925Hofstad, den Haag1929
19White1925Hofstad, den Haag1925verbrand
IH 44264Ford AIC22/231925Tempus1929bestemd voor Delft-Maassluis
IIH 44265Ford AIC22/231925Tempus1929bestemd voor Delft-Maassluis
IIIH 44266Ford AIC22/231925Tempus1929bestemd voor Delft-Maassluis
IVH 44909Ford11/1219251926vrachtwagen
IVFord AIC23/241926Tempus1929bestemd voor Delft-Maassluis
19H 59552Mercedes-Benz3819271933vrachtwagen 5-II
20H 59554Mercedes-Benz3819271934NZH 35
21H 59553Mercedes-Benz38/3519271933vrachtwagen 3-II ?
22H 59555Mercedes-Benz38/3519271938Garage Kleijssen, Almelo
12H 63743Mercedes-Benz3819281936vrachtwagen 9
13H 63744Mercedes-Benz3819281938Garage Kleijssen, Almelo
14H 63745Mercedes-Benz38/3519281937sloperij
18H 37609Mercedes-Daimler191929WSM 5 (1924)1931vrachtwagen 5
1H 71733Minerva HTMUerdingen38/35/3119291938Spoormij Zwolle-Blokzijl1933: Kromhout dieselmotor
2H 71734HZ 6230Minerva HTMUerdingen3819291933vrachtwagen 71933: Merc.B. dieselmotor
3H 71735HZ 6229Minerva HTMUerdingen3819291933vrachtwagen 81933: Merc.B. dieselmotor
4H 71736Minerva HTMUerdingen38/3519291937vrachtwagen 1041933: Kromhout dieselmotor
5H 71737H 71732Minerva HTMUerdingen38/35/3119291938Spoormij Zwolle-Blokzijl1933: Kromhout dieselmotor
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 2
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
6H 76478Mercedes-BenzUerdingen2019291939sloop1933: Merc.B. dieselmotor
7H 76476Mercedes-BenzUerdingen2019291937sloop1933: Junckers dieselmotor
8H 76480Mercedes-BenzUerdingen2019291939vrachtwagen 1061933: Merc.B. dieselmotor
9H 76477Mercedes-BenzUerdingen2019291939vrachtwagen 1071933: Merc.B. dieselmotor
10H 76475Mercedes-BenzUerdingen2019291936/37vrachtwagen 6
11H 76479Mercedes-BenzUerdingen2019291937vrachtwagen 105
23H 36653Mercedes-Daimler191929WSM 9 (1924)1931vrachtwagen 4
24H 36560Mercedes-Daimler181929WSM 7 (1924)1931vrachtwagen 6
25H 44910Mercedes-Daimler201930WSM 17 (1925)1933vrachtwagen ?
16H 79595Mercedes-BenzUerdingen3519301939
17H 79596Mercedes-BenzUerdingen3519301938
31H 79598Mercedes-Benz N2Uerdingen3219301940verongelukt te Baflo (G)toerwagen, 1934: Merc.B. dieselmotor
32H 79597Mercedes-Benz N2Uerdingen3219301941WSM 253 (NS numm.)toerwagen, 1934: Merc.B. dieselmotor
26H 37607Mercedes-Benz N2Uerdingen3519311938sloop1933: Merc.B. dieselmotor
27H 37608Mercedes-Benz N2Uerdingen3519311937vrachtwagen 1031934: Merc.B. dieselmotor
28H 38800Mercedes-Benz N2Uerdingen3519311938Spoormij Zwolle-Blokzijl1934: Merc.B. dieselmotor
29H 38801Mercedes-Benz N2Uerdingen3519311938Garage Kleijssen, Almelo
30H 23462Mercedes-Benz N2Werkspoor3019311940toerwagen
33H 38802Mercedes-Benz N2Werkspoor3119321941WSM 254 (NS numm.)toerwagen
34H 44909Mercedes-Benz N2Werkspoor3119321941WSM 256 (NS numm.)toerwagen
35H 46379Mercedes-Benz N2Werkspoor3119321941WSM 255 (NS numm.)toerwagen
36HZ 6228Citroën151933PATO1937LUTO, den Haagtoerwagen
37HZ 6229Mercedes-BenzVerheul3319331937RTMtoerwagen
38HZ 6230Mercedes-BenzVerheul3319331937RTMtoerwagen
39HZ 6231Büssing N.A.G.Verheul3319331937toerwagen
40HZ 6232Büssing N.A.G.Verheul3319331937toerwagen
41H 36653Morris251934PATO1937Weijerstoerwagen
42Diamond T1419361937WSM 60 (vernummerd)toerwagen, verb.: Herculesmotor
43Diamond T3019361937WSM 61 (vernummerd)toerwagen, verb.: Herculesmotor
44Diamond T2319361937WSM 62 (vernummerd)toerwagen, verb.: Herculesmotor
45H 36560Mercedes-Benz O3000Beijnes2819361941WSM 252 (NS numm.)
46H 38803Mercedes-Benz O3000Beijnes2619361941WSM 247 (NS numm.)
47HZ 33903Mercedes-Benz O3000Beijnes2619361940Citosa
48HZ 33904Mercedes-Benz O3000Beijnes2619361941WSM 248 (NS numm.)
60H 59554Diamond TVerheul231937WSM 42 (1936)1937toerwagen
61H 37609Diamond T 739HB7van Well & Goerke301937WSM 43 (1936)1943gevorderd Duitse Wehrm.toerwagen
62H 37610Diamond TBeijnes231937WSM 44 (1936)1941WSM 263 (NS numm.)toerwagen
63HZ 38205Diamond T 739HB7van Well & Goerke2319371941WSM 264 (NS numm.)
64HZ 38206Diamond T 739HB7van Well & Goerke2319371941WSM 265 (NS numm.)
65HZ 38207Diamond T 739HB7van Well & Goerke2319371941WSM 266 (NS numm.)
50H 36436Studebaker1937AMOVA1938Verheultoerwagen
51H 36437StudebakerVerheul '36171937AMOVA (1929)1941WSM 272 (NS numm.)toerwagen
52H 36441StudebakerBeijnes '37171937AMOVA (1929)1941WSM 273 (NS numm.)toerwagen
53H 36438StudebakerBeijnes '30141937AMOVA (1930)1941WSM 276 (NS numm.)toerwagen
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 3
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
54H 36439StudebakerVerheul '34131937AMOVA (1934)1941WSM 277 (NS numm.)toerwagen
55H 36442Studebaker S21AVerheul '34101937AMOVA (1934)1941WSM 563 (NS numm.)toerwagen
56HZ 38208Studebaker 2TB.257Beijnes '37131937AMOVA (1936)1940gevorderd Duitse Wehrm.toerwagen
57HZ 38209Studebaker 2TB.257Beijnes '37131937AMOVA (1936)1941WSM 561 (NS numm.)toerwagen
58H 36440Studebaker J15-BBeijnes171937AMOVA (1937)1941WSM 274 (NS numm.)toerwagen
59HZ 6228Studebaker J15-BVerheul '3810 cq 151938AMOVA (1937)1940gevorderd Duitse Wehrm.toerwagen
50HZ 45997Studebaker S5.15B/BVerheul '38171938AMOVA1941WSM 275 (NS numm.)toerwagen
40H 44611Mercedes-Benz O3200ELith2819371941WSM 242 (NS numm.)
41H 44612Mercedes-Benz O3200ELith2819371941WSM 243 (NS numm.)
42H 63746Mercedes-Benz O3200ELith2919371941WSM 244 (NS numm.)
43H 36653Mercedes-Benz O3200Evan Well & Goerke2919371940gevorderd Duitse Wehrm.
70HZ 6231Büssing N.A.G. 400ONSVerheul3219371940gevorderd Duitse Wehrm.aanv.carrosserie van Leersum
71HZ 6232Büssing N.A.G. 400ONSVerheul3219371940gevorderd Duitse Wehrm.aanv.carrosserie van Leersum
72HZ 38210Büssing N.A.G. 305ONvan Leersum2619371940verongelukt te België
73HZ 38211Büssing N.A.G. 305ONDen Oudsten & Domburg2619371940gevorderd Duitse Wehrm.aanv.carrosserie van Leersum
74HZ 38212Büssing N.A.G. 305ONDen Oudsten & Domburg2619371940gevorderd Duitse Wehrm.aanv.carrosserie van Leersum
75HZ 38213Büssing N.A.G. 305ONDen Oudsten & Domburg2619371940gevorderd Duitse Wehrm.aanv.carrosserie van Leersum
66HZ 45998Diamond T 1895HB/7BLith2319381941WSM 267 (NS numm.)toerwagen
67HZ 45999Diamond T 1895HB/7BLith2319381941WSM 262 (NS numm.)toerwagen
68HZ 46000Diamond T 1895HB/7BLith2919381941WSM 562 (NS numm.)toerwagen
69HZ 46001Diamond T 1895HB/7BLith2919381941WSM 258 (NS numm.)toerwagen
36H 63744Mercedes-Benz O3750Werkspoor3419381940gevorderd Duitse Wehrm.
37H 63745Mercedes-Benz O3750Werkspoor3419381941WSM 241 (NS numm.)
38HZ 46002H 36436Mercedes-Benz O2600Werkspoor1919381941WSM 251 (NS numm.)
39H 71734Mercedes-Benz O2600Werkspoor1919381941WSM 249 (NS numm.)
80H 59553SaurerLith1919381941WSM 268 (NS numm.)toerwagen
81H 59554SaurerLith1919381941WSM 269 (NS numm.)toerwagen
82H 38800SaurerLith1919391941WSM 270 (NS numm.)toerwagen
83H 38801SaurerLith1919391941WSM 271 (NS numm.)toerwagen
44HZ 6229Mercedes-Benzvan Well & Goerke1919391941WSM 250 (NS numm.)
49HZ 6230Mercedes-Benzvan Well & Goerke1919391941WSM 246 (NS numm.)
26H 71733Mercedes-BenzWerkspoor3419391941WSM 238 (NS numm.)toerwagen
27H 71737Mercedes-BenzWerkspoor3419391941WSM 239 (NS numm.)toerwagen
28H 76478Mercedes-Benz O3750van Well & Goerke3419391940gevorderd Duitse Wehrm.toerwagen
29H 59555Mercedes-BenzWerkspoor3419391941WSM 240 (NS numm.)toerwagen
24HZ 64648Mercedes-Benz O2600Den Oudsten & Domburg2919401941WSM 245 (NS numm.)
25HZ 64649Mercedes-Benz O3750Den Oudsten & Domburg3419401941WSM 237 (NS numm.)
90H 79596Diamond 1833 CL6Den Oudsten & Domburg3419401941WSM 259 (NS numm.)toerwagen
91H 37607DiamondDen Oudsten & Domburg3419401941WSM 260 (NS numm.)toerwagen
94H 76475DiamondDen Oudsten & Domburg2919401941WSM 261 (NS numm.)
28H 76478Mercedes-Benz O3750Den Oudsten & Domburg3419401941WSM 257 (NS numm.)
16HZ 6228Stewartvan Rooijen191941VIOS 68 (1934)1941WSM 278 (NS numm.)
17HZ 6231Saurer 3BRBVerheul311941VIOS 60 (1929)1941WSM 280 (NS numm.)niet gereden bij WSM
20HZ 38212Stewartvan Rooijen311941VIOS 49(1934)1941WSM 279
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 4
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
HZ 38213KromhoutVerheul401941HTM 12 (1934)1941HTM 12gehuurd
HZ 38211KromhoutVerheul401941HTM 19 (1934)1941HTM 19gehuurd
237HZ 64649Mercedes-Benz O3750Den Oudsten & Domburg341941WSM 251948Esselbrugge, Axel
238H 71733Mercedes-BenzWerkspoor341941WSM 261947
239H 71737Mercedes-BenzWerkspoor341941WSM 271947
240H 59555H 59554Mercedes-BenzWerkspoor341941WSM 291947
241H 63745Mercedes-Benz O3750Werkspoor341941WSM 371944
242H 44611Mercedes-Benz O3200ELith281941WSM 401947
243H 44612Mercedes-Benz O3200ELith281941WSM 411947
244H 63746Mercedes-Benz O3200ELith291941WSM 421947
245HZ 64648Mercedes-Benz O2600Den Oudsten & Domburg291941WSM 241943
246HZ 6230Mercedes-Benzvan Well & Goerke191941WSM 491948
247H 38803Mercedes-Benz O3000Beijnes261941WSM 461943gevorderd Duitse Wehrm.
248HZ 33904Mercedes-Benz O3000Beijnes261941WSM 481943gevorderd Duitse Wehrm.
249H 71734Mercedes-Benz O2600Werkspoor191941WSM 391948Mey, Amsterdam 4
250HZ 6229Mercedes-Benzvan Well & Goerke191941WSM 441943gevorderd Duitse Wehrm.
251H 36436Mercedes-Benz O2600Werkspoor191941WSM 381944
252H 36560Mercedes-Benz O3000Beijnes281941WSM 451943gevorderd Duitse Wehrm.
253H 79597Mercedes-Benz N2Uerdingen321941WSM 321943gevorderd Duitse Wehrm.
254H 38802Mercedes-Benz N2Werkspoor311941WSM 331943gevorderd Duitse Wehrm.
255H 46379Mercedes-Benz N2Werkspoor311941WSM 351943gevorderd Duitse Wehrm.nov-1941: buiten dienst
256H 44909Mercedes-Benz N2Werkspoor311941WSM 341943gevorderd Duitse Wehrm.nov-1941: buiten dienst
257H 76478Mercedes-Benz O3750Den Oudsten & Domburg341941WSM 281947Mey, Amsterdam 3
258HZ 46001Diamond T 1895HB/7BLith291941WSM 691944
259H 79596Diamond 1833 CL6Den Oudsten & Domburg341941WSM 901948Merkus, Andelst 2
260H 37607DiamondDen Oudsten & Domburg341941WSM 911943Citosa
261H 76475DiamondDen Oudsten & Domburg291941WSM 941942Citosa
262HZ 45999Diamond T 1895HB/7BLith231941WSM 671943Citosa
263H 37610Diamond TBeijnes231941WSM 621944gevorderd Duitse Wehrm.
264HZ 38205Diamond T 735HB7van Well & Goerke231941WSM 631942Citosa
265HZ 38206Diamond T 735HB7van Well & Goerke231941WSM 641942Citosa
266HZ 38207Diamond T 735HB7van Well & Goerke231941WSM 651943verbrand
267HZ 45998Diamond T 1895HB/7BLith231941WSM 661941Citosa
268H 59553SaurerLith191941WSM 801943gevorderd Duitse Wehrm.
269H 59554SaurerLith191941WSM 811943gevorderd Duitse Wehrm.
270H 38800SaurerLith191941WSM 821943gevorderd Duitse Wehrm.
271H 38801SaurerLith191941WSM 831951Trio Tours 4
272H 36437StudebakerVerheul '36171941WSM 511943gevorderd Duitse Wehrm.
273H 36441StudebakerBeijnes '37171941WSM 521944Citosa
274H 36440Studebaker J15-BBeijnes171941WSM 581943Citosa
275HZ 45997Studebaker S5.15B/BVerheul '38171941WSM 501943gevorderd Duitse Wehrm.
276H 36438StudebakerBeijnes '30141941WSM 531943gevorderd Duitse Wehrm.
277H 36439StudebakerVerheul '34131941WSM 541943gevorderd Duitse Wehrm.
278HZ 6228Stewartvan Rooijen191941WSM 161943gevorderd Duitse Wehrm.
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 5
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
279HZ 38212Stewartvan Rooijen311941WSM 201943gevorderd Duitse Wehrm.
280HZ 6231Saurer 3BRBVerheul311941WSM 171943gevorderd Duitse Wehrm.niet gereden bij WSM
561HZ 38209Studebaker 2TB.257Beijnes '37131941WSM 571943gevorderd politie cq DW1941: brandstoffenverv.
562HZ 46000Diamond T 1895HB/7BLith291941WSM 6819441941: brandstoffenverv.
563H 36442Studebaker S21AVerheul '34101941WSM 551942servicewagen
600GH 38732Kromhout TB268361941EVAG 4 (1937)1941EVAG 4gehuurd
601GH 33607Kromhout TB437281941EVAG 15 (1939)1941EVAG 15gehuurd
602GHZ 49071Opel281941EVAG (17 (1938)1941EVAG 17gehuurd
603GHZ 49072Opel281941EVAG 18 (1938)1941EVAG 18gehuurd
604GHZ 47209Opelvan Rooijen301941LUTO 21 (1940)1943LUTO 21gehuurd
605GH 30896Opel301941de Jong 22 (1939)1941de Jong 22gehuurd
606GH 33380GMC361941de Jong 25 (1939)1941de Jong 25gehuurd
210H 37609Kromhout-HerculesHainje271941NZH 210 (1936)1943NZH 210gehuurd
211HZ 38208Kromhout-HerculesHainje271941NZH 211 (1936)1943NZH 211gehuurd
215HZ 38211Kromhout-HerculesDen Oudsten & Domburg281941NZH 215 (1939)1944/46NZH 215gehuurd
216HZ 38213A.S.-HerculesDen Oudsten & Domburg281941NZH 216 (1939)1944/46NZH 216gehuurd
204HZ 71950A.S.-KromhoutAsjes271942NZH 204 (1934)1943NZH 204gehuurd
205H 71735A.S.-KromhoutAsjes271942NZH 205 (1934)1943NZH 205gehuurd
206HZ 6232A.S.-KromhoutAsjes271942NZH 206 (1934)1943NZH 206gehuurd
207HZ 71951A.S.-KromhoutHainje271942NZH 207 (1934)1943NZH 207gehuurd
208HZ 71940A.S.-KromhoutHainje271942NZH 208 (1934)1943NZH 208gehuurd
222DiamondHainje301942Duinlander 222 (1938)1943Duinlander 222gehuurd
224Büssing N.A.G.321942Duinlander 224 (1934)1944/46Duinlander 224gehuurd
181HZ 71941Mercedes-Benz O3200Den Oudsten & Domburg311943NZH 181 (1938)1944/46NZH 181gehuurd
182HZ 71942Mercedes-Benz O3200Den Oudsten & Domburg311943NZH 182 (1938)1944/46NZH 182gehuurd
183HZ 71943Mercedes-Benz O3200Den Oudsten & Domburg311943NZH 183 (1938)1944/46NZH 183gehuurd
184HZ 71949Mercedes-Benz O3200Den Oudsten & Domburg311943NZH 184 (1938)1944/46NZH 184gehuurd
188HZ 6228Mercedes-Benz LO3200Hainje231943NZH 188 (1934)1944/46NZH 188gehuurd
N7GMC noodbus-1945leger1947
N8GMC noodbus-1945leger1947
N217GMC noodbus-1945leger1947
N218GMC noodbus-1945leger1947
TCR/OBKentekenKentekenMerk/Type trekkerMerk Oplegger/CarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
52/235H 36438Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
59/181HZ 71951Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
129/147HZ 38212Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
146/172HZ 38213Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
161/171HZ 45999Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
243/158HZ 49331Crossley 4TBDAF/Verheul & Werkspoor521946ca. 1948
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
241H 38800Mercedes-Benz331946dump1947
245HZ 38211Lancet-DennisHarrington281946Leguit 81948Volvo motor, toerwagen
247H 36439White281946dump1948
119Mercedes-BenzVerheul361946NBM 1191947NBM 119gehuurd
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 6
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
120Mercedes-BenzVerheul361946NBM 1201947NBM 120gehuurd
121Mercedes-BenzVerheul361946NBM 1211947NBM 121gehuurd
157Mercedes-BenzDen Oudsten & Domburg371946NBM 1571947NBM 157gehuurd
627Mercedes-BenzDen Oudsten & Domburg341946NBM 6271947NBM 627gehuurd
248H 59552VolvoRoset2719471951Delfland 29toerwagen, carrosserie als 2524-2528
1027H 59552Crossley SD 42/1Schelde4619471948NS
1401H 38800NB-48-90Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1403H 44611NB-48-91Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1404H 36442NB-48-92Crossley SD 42/1Beijnes46194719581954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1406H 63746NB-48-93Crossley SD 42/1Beijnes46194719581954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1407H 71733NB-48-94Crossley SD 42/1Beijnes46194719601954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1411H 38803NB-48-95Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1414H 76480NB-48-96Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1416H 59555NB-48-97Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1419H 44612NB-48-98Crossley SD 42/1Beijnes46194719591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1327Crossley SD 42/1Werkspoor4619481948NZH
1357H 37609NB-48-87Crossley SD 42/1Werkspoor46194819601954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1358H 36438NB-48-88Crossley SD 42/1Werkspoor46194819591954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1359H 79595NB-48-89Crossley SD 42/1Werkspoor46194819601954: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1430H 36500NB-48-99Crossley SD 42/1Beijnes46194819581953: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1440H 59553NB-49-00Crossley SD 42/1Beijnes46194819601953: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1447H 71737NB-49-01Crossley SD 42/1Beijnes46194819581953: verb. tot EMW met 43 zitpl.
1926H 36440NB-49-02Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 1926, verb. tot toerw.carrosserie naar WSM 1011
1929H 36441NB-49-03Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 1929, verb. tot toerw.carrosserie naar WSM 1027
1960H 38802NB-49-04Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 1960, verb. tot toerw.carrosserie naar WSM 1078
2007H 76478NB-49-05Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481961
2008H 36439NB-49-06Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481961
2029HZ 8429NB-49-08Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 2029, verb. tot toerw.
2032HZ 6232NB-49-09Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 2032, verb. tot toerw.
2035H 23462NB-49-10Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda4219481951WSM 2035, verb. tot toerw.
2213H 79596NB-49-13Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481960verb. tot werkwagen
2214H 46379NB-49-14Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2230H 76477NB-49-15Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2231H 76479NB-49-16Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2244H 37607NB-49-17Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2245H 71736NB-49-18Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2250H 71735NB-49-19Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2271H 71734NB-49-20Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2272H 38801NB-49-21Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2273H 44909NB-49-22Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519481958
2524H 38207NB-49-25Scania-Vabis B21DRoset2819481954WSM 2524, nwe carross.Pullman Express-Amova
2525H 38208NB-48-34Scania-Vabis B21DRoset2819481952WSM 2525, nwe carross.Pullman Express-Amova
2526H 38209NB-49-26Scania-Vabis B21DRoset2819481952WSM 2526, nwe carross.Pullman Express-Amova
2527H 38210NB-48-35Scania-Vabis B21DRoset2819481952WSM 2527, nwe carross.Pullman Express-Amova
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 7
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
2528H 38212NB-49-27Scania-Vabis B21DRoset2819481954WSM 2528, nwe carross.Pullman Express-Amova
2308HZ 45998NB-49-23Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519491958
2310HZ 45997NB-49-24Scania-Vabis B15VVerheul-Fokker3519491958
1011HZ 14328NB-48-84Crossley SD 42/1Schelde461950NS 1011 (1947)1951WSM 1011, andere carross.
1027H 59552NB-48-85Crossley SD 42/1Schelde461950NS 1027 (1947)1951WSM 1027, andere carross.
1078HZ 38205NB-48-86Crossley SD 42/1Schelde461950NS 1078 (1947)1951WSM 1078, andere carross.
2025HZ 45999NB-49-07Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda42195019601953: verb. tot EMW met 39 zitpl.
2080HZ 46000NB-49-11Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda42195019601953: verb. tot EMW met 39 zitpl.
2103HZ 46001NB-49-12Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda42195019601953: verb. tot EMW met 39 zitpl.
2727HZ 6228NJ-12-12DAF B510SVerheul-Schelde2819501952WSM 2727, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2728HZ 6229NJ-12-13DAF B510SVerheul-Schelde2819501952WSM 2728, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2029NB-49-08Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda401951WSM 2029 (1948)1953WSM 2029, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2032NB-49-09Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda401951WSM 2032 (1948)1953WSM 2032, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2035NB-49-10Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda401951WSM 2035 (1948)1953WSM 2035, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
1011NB-48-84Crossley SD 42/1Verheul-Aviolanda (van WSM 1929)471951WSM 1011 (1947)19591955: verb. tot EMW met 40 zitpl.
1027NB-48-85Crossley SD 42/1Verheul-Aviolanda (van WSM 1929)471951WSM 1027 (1947)19591955: verb. tot EMW met 40 zitpl.
1078NB-48-86Crossley SD 42/1Verheul-Aviolanda (van WSM 1929)471951WSM 1078 (1947)19591955: verb. tot EMW met 40 zitpl.
1960NB-49-04Crossley SD 42/2Verheul281951WSM 1960 (1948)1955WSM 1960, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
1926NB-49-02Crossley SD 42/2Verheul281952WSM 1926 (1948)1956NBMPullman Express-Amova, 1954: 40 zitpl.
1929NB-49-03Crossley SD 42/2Verheul281952WSM 1929 (1948)1956NBMPullman Express-Amova, 1954: 40 zitpl.
2258NB-52-92Crossley SD 42/2Verheul-Fokker351952GADO 2258 (1948)1961
2282NB-52-93Crossley SD 42/2Verheul-Fokker351952GADO 2282 (1948)1959
2525NB-48-34Scania-Vabis B21DVerheul281952WSM 2525 (1948)1955WSM 2525, Lissone LindemanPullman Express-Amova
2526NB-49-26Scania-Vabis B21DVerheul281952WSM 2526 (1948)1955WSM 2526, Lissone LindemanPullman Express-Amova
2527NB-48-35Scania-Vabis B21DVerheul281952WSM 2527 (1948)1955WSM 2527, Lissone LindemanPullman Express-Amova
2727NJ-12-12DAF B510SVerheul-Schelde331952WSM 2727 (1950)1957
2728NJ-12-13DAF B510SVerheul-Schelde331952WSM 2728 (1950)1957
4007NB-79-41Leyland RT LOPSU 1/1Verheul3719531963GADO
4008NB-79-42Leyland RT LOPSU 1/1Verheul3719531963GADO
2029NB-49-08Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda391953WSM 2029 (1948)19611954/55: verb. tot EMW met 35 zitpl.
2032NB-49-09Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda391953WSM 2032 (1948)19621954/55: verb. tot EMW met 35 zitpl.
2035NB-49-10Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda391953WSM 2035 (1948)19611954/55: verb. tot EMW met 35 zitpl.
2524NB-49-25Scania-Vabis B21DVerheul281954WSM 2524 (1948)1957WSM 2524, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2528NB-49-27Scania-Vabis B21DVerheul281954WSM 2528 (1948)1957WSM 2528, verb. tot lijnbusPullman Express-Amova
2046NB-55-55Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421954NTM 2046 (1948)1959
2072NB-35-89Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421954NTM 2072 (1948)1960
4009NB-03-93Leyland RT LOPSU 1/1Verheul4519541961FlevodienstPullman Express-Amova
4010PB-17-54Leyland RT LOPSU 1/1Verheul4519541961FlevodienstPullman Express-Amova
5001PB-12-58BedfordVerheul2119541959v.d. Meer 53meubels van WSM 2727, Pullman Express-Amova
5002NB-89-48BedfordVerheul2119541959v.d. Meer 52meubels van WSM 2728, Pulman Express-Amova
1NB-95-97WhiteWhite321954Lissone Lindeman 1 (1947)1954MuSa, Waalwijk 13
2PB-00-42WhiteWhite411954Lissone Lindeman 2 (1947)1954Hofstad Tours 13
3NB-45-98WhiteWhite/Verheul411954Lissone Lindeman 3 (1947)1954Hofstad Tours 12
5 (4033)NB-77-42Leyland RT LOPSU 1/1Verheul371954Lissone Lindeman 5 (1953)1962GADO 4033
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 8
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
6PB-01-52Leyland RT LOPSU 1/1Verheul311954Lissone Lindeman 6 (1949)1956Delfland, Delft 43
7PB-00-41Leyland RT LOPSU 1/1Verheul311954Lissone Lindeman 7 (1949)1956LUTO, den Haag 1
8NB-98-41Leyland RT LOPSU 1/1Verheul311954Lissone Lindeman 8 (1949)1954Middelkoop, Boskoop 1
9NB-98-06Albionde Groot261954Lissone Lindeman 9 (1951)1954Hofstand Tours 14
10NB-95-99Albionde Groot251954Lissone Lindeman 10 (1951)1954Hofstand Tours 15
11NN-68-10Opelden Oudsten121954Lissone Lindeman 11 (1950)1954WAB, den Haag 14
2046NB-55-55Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421954NBM 2046 (1948)1959
2072NB-35-89Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421954NBM 2072 (1948)1960
2525NB-48-34Scania-Vabis B21DVerheul351955WSM 2525 (1948)1957WSM 2525, verb. tot lijnbusLissone Lindeman
2526NB-49-26Scania-Vabis B21DVerheul351955WSM 2526 (1948)1957WSM 2526, verb. tot lijnbusLissone Lindeman
2527NB-48-35Scania-Vabis B21DVerheul351955WSM 2527 (1948)1957WSM 2527, verb. tot lijnbusLissone Lindeman
2069NB-77-22Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421955NZH 2069 (1948)1961
2081NB-77-23Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421955NZH 2081 (1948)1960
2104NB-77-30Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda421955NZH 2104 (1948)1959
5606PB-66-23AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551964boerderijLissone Lindeman, later lijndienst met middendeur
5607PB-83-38AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551964SaakesLissone Lindeman, later lijndienst met middendeur
5608PB-84-69AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551967van Maanen/FlevodienstLissone Lindeman, later lijndienst met middendeur
5609PB-50-72AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551965de RidderPullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
5610NB-12-74AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551965de RidderPullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
5611PB-82-59AEC Regal Mark MK IVVerheul3719551965Pullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
5612PB-06-20AEC Regal Mark MK IVVerheul5019551967Pullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
5613PB-86-86AEC Regal Mark MK IVVerheul5019551967van Maanen/FlevodienstPullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
5614PB-85-47AEC Regal Mark MK IVVerheul5019551967van Maanen/FlevodienstPullman Expres-Amova, later lijnd. met middendeur
1960NB-49-04Crossley SD 42/2Verheul341955WSM 1960 (1948)1962EMW
2043PB-00-20Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda431956NBM 2043 (1948)1960EMW, 1956: 35 zitpl.
2045PB-00-22Crossley SD 42/2Verheul-Aviolanda351956NBM 2045 (1948)1960EMW, verbouwd vóór indienststelling
3261SB-83-36Scania Vabis BF5150VHainje3819571969Westnederland
3262SB-83-91Scania Vabis BF5150VHainje3819571969Westnederland
3263SB-85-02Scania Vabis BF5150VHainje3819571969Westnederland
3264SB-85-56Scania Vabis BF5150VHainje3819571969Westnederland
5674SB-57-44AEC Regal Mark MK IVden Oudsten2519571961WSM 5674, verb.lijndienstPullman Express-Amova
5675SB-58-12AEC Regal Mark MK IVden Oudsten2519571961WSM 5675, verb.lijndienstPullman Express-Amova
5676SB-60-24AEC Regal Mark MK IVden Oudsten3119571961WSM 5676, verb.lijndienstPullman Express-Amova
5677SB-60-86AEC Regal Mark MK IVden Oudsten3119571961WSM 5677, verb.lijndienstPullman Express-Amova
5678SB-59-62AEC Regal Mark MK IVden Oudsten4119571961WSM 5678, verb.semi-toerPullman Express-Amova
5679SB-60-88AEC Regal Mark MK IVden Oudsten4119571961WSM 5679, verb.semi-toerPullman Express-Amova
2524NB-49-25Scania-Vabis B21DVerheul341957WSM 2524 (1948)1959
2525NB-48-34Scania-Vabis B21DVerheul341957WSM 2525 (1948)1959
2526NB-49-26Scania-Vabis B21DVerheul341957WSM 2526 (1948)1959
2527NB-48-35Scania-Vabis B21DVerheul341957WSM 2527 (1948)1959
2528NB-49-27Scania-Vabis B21DVerheul341957WSM 2528 (1948)1959
3265SB-87-02Scania Vabis BF5150VVerheul3819581969Westnederland
3266SB-88-54Scania Vabis BF5150VVerheul3819581968
3267SB-89-63Scania Vabis BF5150VVerheul3819581969Westnederland
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 9
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
3268SB-90-91Scania Vabis BF5150VVerheul3819581968
4208SB-91-44Leyland-Verheul LVVerheul4919581967TP RAGOMtoerwagen
4209SB-91-08Leyland-Verheul LVVerheul4919581966TP RAGOMtoerwagen
4210SB-91-90Leyland-Verheul LVVerheul4919581967TP RAGOMtoerwagen
4697TB-08-59Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619581969Westnederland
4698TB-08-58Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619581969Westnederland
4699TB-08-83Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619581969Westnederland
4700TB-09-30ZB-55-64Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619581969Westnederland
4701TB-09-47Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619581969Westnederland
4257TB-34-20Leyland-Verheul LVVerheul4919591968TP RAGOM
4743TB-33-42Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591967TP RAGOM
4744TB-29-86Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4745TB-31-01Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4746TB-31-74Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4747TB-31-73Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4748TB-32-11Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4749TB-32-06Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4756TB-38-45Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591968TP RAGOM
4757TB-38-46Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591968TP RAGOM
4758TB-38-47Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591968TP RAGOM
4759TB-40-39Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4760TB-40-40Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4761TB-41-32Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4762TB-41-33Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4763TB-42-19Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4764TB-44-15Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4765TB-44-13Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591967sloop na botsing met HTM tram 1012
4766TB-44-89Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
4767TB-44-90Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619591969Westnederland
2798TB-89-77DAF TB300DD500Verheul3219601964NBM
2799TB-91-17DAF TB300DD500Verheul3219601964NBM
4821TB-67-63ZJ-83-82Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619601969Westnederland
4822TB-68-67Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619601969Westnederland
4823TB-68-66Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619601969Westnederland
4824TB-68-65Leyland-Werkspoor LE-WSWerkspoor4619601969Westnederland
5148TB-75-76ZB-19-50Leyland RT WM LCRTVerheul4119601969Westnederland
6060TB-86-96DAF B1300DD468Roset2519601969Westnederland
2778UB-52-92DAF TB302DD500den Oudsten3219611969Westnederland
2779UB-57-02DAF TB302DD500den Oudsten3219611969Westnederland
2780UB-58-09DAF TB302DD500den Oudsten3219611969Westnederland"Flipper"
5156UB-24-00Leyland RT WM LCRTRoset3719611969Westnederland
5157UB-25-35Leyland RT WM LCRTRoset4119611969Westnederland
5674SB-57-44AEC Regal Mark MK IVden Oudsten431961WSM 5674 (1957)1966tuinhuisjelijndienst met middendeur
5675SB-58-12AEC Regal Mark MK IVden Oudsten431961WSM 5675 (1957)1967van Maanen/Flevodienstlijndienst met middendeur
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 10
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
5676SB-60-24AEC Regal Mark MK IVden Oudsten431961WSM 5676 (1957)1965lijndienst met middendeur
5677SB-60-86AEC Regal Mark MK IVden Oudsten431961WSM 5677 (1957)1965van Maanenlijndienst met middendeur
5678SB-59-62AEC Regal Mark MK IVden Oudsten441961WSM 5678 (1957)1967van Maanen/Flevodienstsemi-toerwagen
5679SB-60-88AEC Regal Mark MK IVden Oudsten441961WSM 5679 (1957)1967van Maanen/Flevodienstsemi-toerwagen
7066UB-78-75Leyland-van Hool LE-HOvan Hool4519611969Westnederland
6061UB-91-92DAF B1300DD468Roset2519621969Westnederland
5307UB-98-23Leyland-Verheul LVRoset3719621969Westnederland1967: semi-toerwagen met 47 zitpl.
4365VB-45-15Leyland-Verheul LVVerheul4519621969Westnederland
4366VB-45-43Leyland-Verheul LVVerheul4519621969Westnederland
7323VB-56-03Leyland-van Hool LE-HOvan Hool5019631969Westnederland
7324VB-56-58Leyland-van Hool LE-HOvan Hool5019631969Westnederland
7451VB-80-25Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4619631969Westnederland
7452VB-81-34Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4619631969Westnederland
7453VB-88-84Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4619631969Westnederland
7454XB-16-35Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4619631969Westnederland
7455XB-20-03Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4619631969Westnederland
6064XB-46-57DAF B1300DD468Roset2719631969Westnederland
4571XB-56-05Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
4572XB-77-84Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
4573XB-78-47Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
4574XB-79-70Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
4575XB-89-12Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
4576XB-89-11Leyland-Verheul LVVerheul4619641969Westnederland
7505XB-59-19Leyland-Verheul LVden Oudsten4519641969Westnederland
5347UB-81-86MercedesDomburg271965Hofstad, den Haag 1381966de Jong, Rijsoord 146t.b.v. stadsdienst Rijswijk
5348UB-82-83MercedesDomburg271965Hofstad, den Haag 1391966de Jong, Rijsoord 147t.b.v. stadsdienst Rijswijk
7417ZB-23-30Leyland-Werkspoor LE-WSHainje5019651969Westnederland
7418ZB-23-29Leyland-Werkspoor LE-WSHainje5019651969Westnederland
7419ZB-24-69Leyland-Werkspoor LE-WSHainje5019651969Westnederland
7436ZB-36-56Leyland-Werkspoor LE-WSHainje4519651969Westnederland
4591ZB-93-29Leyland-Verheul LVVerheul4619651969Westnederland
4592ZB-94-90Leyland-Verheul LVVerheul4619651969Westnederland
7539ZB-99-01Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4119661969Westnederland
7540ZB-99-02Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4119661969Westnederland
7531AB-02-97Leyland-den Oudsten LOden Oudsten5019661969Westnederland
7532AB-04-54Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4519661969Westnederland
7533AB-03-63Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4519661969Westnederland
5537RB-09-47Leyland Holland Coach 457PC90Verheul301966NZH 5537 (1955)1968
5543RB-19-37Leyland Holland Coach 457PC90Verheul301966NZH 5543 (1955)1968
5548RB-29-56Leyland Holland Coach 457PC90Verheul301966NZH 5548 (1955)1968
5551RB-31-46Leyland Holland Coach 457PC90Verheul301966NZH 5551 (1955)1968
5170AB-23-03Leyland-den Oudsten LOTden Oudsten4319661969Westnederland
7599AB-42-04Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
7600AB-42-06Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
Wagenpark WSM - Loosduinenpagina 11
BusKentekenKentekenMerk/TypeCarrosserieZitpl.IDVan (bouwjaar)BDNaarBijzonderheden
7601AB-42-86Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
7602AB-43-38Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
7603AB-43-37Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
7604AB-43-77Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619661969Westnederland
5163AB-23-18Leyland-den Oudsten LOTden Oudsten431967NBM 5170 (1966)1969Westnederland
7620AB-63-25Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619671969Westnederland
7621AB-63-03Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619671969Westnederland
7622AB-63-69Leyland-den Oudsten LOden Oudsten4619671969Westnederland
5702VB-83-76AEC Reliance 590ZABO471967TP RAGOM 5702 (1963)1969Westnederland
5703VB-82-88AEC Reliance 590Verheul431967TP RAGOM 5703 (1963)1969Westnederland
5441BB-57-04Leyland-Verheul LVSVerheul3019671969Westnederland
5442BB-58-51Leyland-Verheul LVSVerheul3019671969Westnederland
5443BB-58-52Leyland-Verheul LVSVerheul3019671969Westnederland
5444BB-58-50Leyland-Verheul LVSVerheul3019671969Westnederland
5445BB-57-03Leyland-Verheul LVSVerheul3019671969Westnederland
2996AB-80-54Leyland-den Oudsten LOBden Oudsten5119681969Westnederland
2997AB-80-52Leyland-den Oudsten LOBden Oudsten5119681969Westnederland
5437BB-57-08Leyland-Verheul LVSVerheul301968NZH 5437 (1967)1969Westnederland
5438BB-57-07Leyland-Verheul LVSVerheul301968NZH 5438 (1967)1969Westnederland
5439BB-57-02Leyland-Verheul LVSVerheul301968NZH 5439 (1967)1969Westnederland
5440BB-59-16Leyland-Verheul LVSVerheul301968NZH 5440 (1967)1969Westnederland
Op 1 januari 1969 gaat de WSM een fusie aan met Citosa/van Gog. Alle op dat moment aanwezige bussen gaan over naar het wagenpark van N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland.Samengesteld door P.A. Schelling,Rijswijk (2007).

  2 comments for “WSM

Geef een reactie