RTM Wegvervoer 1940-1977

De in 1878 opgerichte R.T.M. (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) die Rotterdam een voor die tijd modern openbaar vervoersysteem in de vorm van een paardentramnetwerk én een stoomtram bezorgde, richtte zich na de komst van elektrische tram en de afsplitsing van de daarvoor opgerichte R.E.T.M. (Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij) op het vervoer per stoomtram richting Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden.
Samen met de boot en veerdiensten werden de passagiers uit de regio naar de Rosestraat in Rotterdam vervoerd waar op het stadsvervoer kon worden aangesloten.

De ontstane concurrentie op de weg in de vorm van particuliere autobusdiensten in het begin van de jaren twintig noodzaakte het bedrijf tot invoering van een autobusnet wat in eerste instantie werd gebruikt als aanvoer voor de stoomtramlijnen.
Zo werden in 1923 de eerste twee R.T.M. autobusdiensten geopend, van Blaaksedijk naar resp. Godschalksoord en Westmaas, in 1924 gevolgd door een dienst van Den Bommel naar Middelharnis. Maar pas in 1925 werd een eerste onafhankelijk van de stoomtram opererende autobusdienst geopend, van de Groote Markt in Rotterdam naar Poortugaal, overgenomen van de heren Rietdijk & Schouten.

Andere busdiensten volgden en in 1940 was een uitgebreid net van autobusdiensten ontstaan, waar 4 Rotterdamse lijnen in waren opgenomen, t.w.
1. Groote Markt-Rhoon-Poortugaal (Maasoord)
2. Groote Markt-Barendrecht-Blaaksedijk-Oud Beyerland
3. Groote Markt-Blaaksedijk-Strijen
4. Entrepôtstraat-Rijsoord-Zwijndrecht

(Meer over de periode 1923-1940 in het aparte artikel.)

De oorlog
Het nog relatief beperkte net werd vanzelfsprekend de eerste dagen na het bombardement stilgelegd. Toch zag men kans om net als de R.E.T. het vervoer weer snel op gang te brengen. Maar al snel bleek dat de twee lijnen naar Strijen en Zwijndrecht gestopt moesten worden wat op 10 juni 1940 gebeurde. De aanzet daartoe was al in 1939 gegeven toen in Rijsoord een comité pleitte voor de vervanging van de tram door een buslijn. De lijn naar Zwijndrecht reed het laatst op 31 december 1942.
Ruim een jaar later op 1 juni 1941 moest ook de lijn naar Oud Beijerland worden gestaakt waarna alleen de lijn Rotterdam-Poortugaal en de lijn Den Bommel-Middelharnis operationeel bleven tot ook deze door de brandstofschaarste werden getroffen en alleen de stoomtram als vervoermiddel resteerde.

Gedurende de oorlog is een groot deel van het wagenpark gevorderd. In 1941 de 31 en 32, in 1943 de 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 26, 27, 29 en 33 en in 1944 de 11, 15, 16, 19, 25 en 28.
In totaal 19 bussen; de 17 en 18 zijn in opdracht verkocht voor het vervoer van mijnwerkers in Limburg.
Dat betekent dat aan het eind van de oorlog slechts de Benz 2 uit 1926, de Benz 24 uit 1926 en de Roadtrailer uit 1923 beschikbaar waren. De Benz nr. 5 uit 1926 en de Mercedes Benz 30 hadden de oorlog ook overleefd maar waren niet meer in bruikbare toestand.
De Roadtrailer werd snel omgebouwd tot gewone autobus. Uit een Duitse legerdump kwamen een Renault en een S.P.A. autobus en van het autobusbedrijf „Oldambt Pekela” werd een Stewart 1931 overgenomen. Ook werden 8 Austin Bellewagens en 4 Ford/Wayne bussen aangekocht.

Het is behelpen vlak na de oorlog,

Het is behelpen vlak na de oorlog,

Met dit geïmproviseerde wagenpark van 18 voertuigen trachtte men weer enkele diensten op te starten. Als eerste werd de lijn naar Poortugaal in 1946 heropend welke twee jaar later werd verlengd naar Hoogvliet.
Inmiddels was de R.T.M. aangewezen als de concessiehouder voor het gebied Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden en werd samenwerking gezocht met Vermaat’s Autobedrijf te Hellevoetsluis; de E.F.A.O. (Eerste Flakkeesche Autobus Onderneming); de E.D.A.D. (Eerste Dordtsche Autobus Dienst) en de autobusonderneming C. H. van Oeveren.
Met deze partners werd een uitgebreid net van buslijnen gerealiseerd en bovendien werd ook voor het vervoer van goederen successievelijk 30 vrachtauto’s aangeschaft.
Tot 1950 kwamen er nog 18 Ford bussen en 3 Bedfords bij zodat het beoogde net gerealiseerd kon worden. Op zondagen kwam met ingang van 26 mei 1951 ook een busdienst Rotterdam-Numansdorp ter beschikking die aansluiting gaf op de boot naar Zijpe.
Niet alleen het autobusbedrijf werd gemoderniseerd, ook de stoomlocs werden vervangen door diesellocs. De R.T.M. was klaar voor de vijftiger jaren.

Het was ook het begin van een nieuwe huiskleur voor de R.T.M. Zowel voor de trams, bussen als vrachtwagens werd vanaf 1950 de oude blauwe kleurencombinatie ingeruild voor helderrood, ook wel vermiljoen genoemd, in combinatie met crème. Na 1956 trad toch enige ‘correctie’ op en werd de crème-wit kleur meer grijs-wit werd en het ‘vermiljoen’ meer helder karmijnrood. Toch was men niet helemaal gelukkig met het rood, wat daarom rond 1960 werd aangepast in een iets donkerder tint, kastanjerood.

Ook in Zuidland waren er door de watersnoodramp op 1 februari 1953 problemen voor de R.T.M.

Ook in Zuidland waren er door de watersnoodramp op 1 februari 1953 problemen voor de R.T.M.

1953
Toen echter op 1 februari 1953 door de stormvloed grote delen van de eilanden werden overstroomd bleek het bedrijf praktisch vleugellam. De wegen waren niet meer begaanbaar voor de autobussen en tramrails waren op vele plaatsen weggespoeld. Technische installaties waren vernield, seinen werkten niet meer en de infrastructuur moest dringend hersteld worden.
Als eerste werden, mede om de hulpverlening en wederopbouw mogelijk te maken de wegen in het gebied zo veel mogelijk hersteld. Daarmee konden de autobussen, zij het met mate, de eerste verbindingen verzorgen.
De gedachte dat de tram zijn beste tijd had gehad kwam op om niet meer te verdwijnen.
Toen als eerste de tramlijnen op Schouwen Duiveland in 1954 werden opgeheven was het noodzakelijk het wagenpark fors uit te breiden.
Bovendien wilde men op Schouwen, mede door de ruilverkaveling aldaar, de tram niet meer terug.

Overzicht wagenpark RTM 1946-1963

Nr1e kenteken2e kentekenchassis/opbouwzit/staanbouwjin dienstuit dienstbijzonderhedennaam
1HZ-87268UTE/Carpenter36/?194519461951
1NN-49-12Opel/Hoogeveen14/-195319531962Haas
2HZ-87289HZ-87254UTE/Carpenter36/?194519461953
2HX-6730NS-66-06Opel/Hoogeveen15/-1954195419672e wagennummer 62, 3e 142Konijn
3HZ-93986NB-77-52Ford/Wayne26/8194619461954
3NB-44-98Guy Arab/Verheul38/13194619551962ex Maarse & Kroon
4HZ-93987NB-77-53Ford/Wayne26/8194619461954
4NB-44-99Guy Arab/Verheul38/13194619551963ex Maarse & Kroon; 2e wagennummer 25
5HZ-96415NN-63-79Bedford OLBD/De Schelde30/12194619471956
5NB-45-46Guy Arab/Smit Appingedam42/17194919561964ex Maarse & Kroon
6HZ-96416NS-17-00Bedford OLBD/De Schelde30/12194619471956wordt vrachtwagen 147
6NB-45-45Guy Arab/Smit Appingedam42/17194919561964ex Maarse & Kroon; 2e wagennummer 27
7HZ-96417NB-82-38Bedford OLBD/De Schelde30/12194619471956
8HZ-96421NB-77-54Ford Transit/Verheul-Fokker31/12194719471958Verbrand in Middelharnis
9HZ-96422NB-77-55Ford Transit/Verheul-Fokker31/131947194719612e wagennummer 20
10HX-6727NB-77-56Ford Transit/Verheul-Fokker31/131947194719562e wagennummer 23
11HX-6728NB-77-57Ford Transit/Jongerius33/101947194719621e wagennummer 7
12HX-6732NB-77-58Ford Transit/Jongerius33/10194719471960
13HX-6733NB-77-59Ford Transit/Jongerius33/10194719471956
14HZ-96418NB-77-60Ford/Wayne26/7194619471957Verbrand in Krooswijk
15HZ-96419NB-77-61Ford/Wayne26/5194619471962
16HX-6726NB-77-62Ford/Wayne26/8194619471959
17HX-6730NB-77-63Ford/Wayne28/10194719471962
18HX-6731NB-77-64Ford/Jongerius33/51947194719632e wagennummer 34
19HX-6738NB-77-65Ford F5/Verheul30/8194819481963
20HX-6739NB-77-66Ford F5/Verheul30/8194819481948Verbrand in Middelharnis
20TB-84-54Magirus Deutz/Hoogeveen39/12196019601970Atalanta
21HX-6740NB-77-67Ford F5/Verheul30/81948194919631e wagennummer 11
21TB-90-35FH-11-14Magirus Deutz/Hoogeveen39/19196019601972Verbrand in Krooswijk; 2e wagennummer 23Blauwtje
22HX-96423NJ-83-49Ford C.O.E./Jungerius31/?194719471957
22UB-21-63Magirus Deutz/Hoogeveen39/19196019611970ex NZHVMCitroenvlinder
23HX-33523NB-77-68Ford/Wayne28/81947194919601e wagennummer 6
23UB-24-82Magirus Deutz/Hoogeveen39/19196119611970Verbrand in Krooswijk; 2e wagennummer 21Dagpauwoog
24HX-33524NB-77-69Guy Vixen/Hoogeveen31/13194919491957Dennenspanner
24VB-10-09Magirus Deutz/Hoogeveen39/16196019621972Verbrand in KrooswijkKoolwitje
25HX-33525NB-77-70Guy Vixen/Hoogeveen31/13194919491957
25VB-15-10Magirus Deutz/Hoogeveen39/18196219621971Verbrand in Krooswijk
26HX-33526NB-77-71Guy Vixen/Hoogeveen31/13194919501957Carrosserie naar bus 78
27HX-33527NB-77-72Guy Vixen/Hoogeveen31/13194919501958ex Maarse & Kroon
28HX-33528NB-77-73Ford/Wayne28/8194719501963ex Maarse & Kroon
28NB-45-44Guy Arab/Verheul42/16194919561964ex Maarse & Kroon
29HX-6730NB-77-63Ford/Wayne28/10194719501956
29NB-45-43Guy Arab/Verheul42/16194919561964ex Maarse & Kroon
30HX-33530NB-77-75Guy Arab/Hoogeveen42/13194919511966ex Maarse & KroonRietbok
31PS-12-91Scania-Vabis/Verheul38/13194819561961ex Maarse & Kroon
31HX-33511NB-77-76Seddon/Hoogeveen36/71951195119642e wagennummer 21, 3e nr. 33Lama
32PS-24-19Scania-Vabis/Verheul38/13194819561963verbrand in Krooswijk
32NB-91-18Seddon/Hoogeveen37/7195319531957verbrand in Krooswijk; 1e wagennummer 31, 2e nr. 22Antilope
33NB-86-95Seddon/Hoogeveen37/71953195319571e en 3e wagennummer 33; 2e nr. 23Gazelle
34HX-6732PB-14-14Magirus-Deutz/Hoogeveen47195319541966semi-toerwagen; 2e naam Zeehond; 2e nr. 86; 3e nr. 91; 4e nr. 9Rendier
35HX-6733PB-18-24Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541963Gems
36HX-6734PB-18-23Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541963Spingbok
37HX-6735PB-18-86Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541963Damhert
38HX-6736PB-22-23Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541957Verbrand in KrooswijkReebok
38SB-53-49Magirus-Deutz/Hoogeveen43/211957195719672e wagennummer 43Reebok
39HX-6738PB-24-70Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541964Spiesbok
40HX-6739PB-24-71Magirus-Deutz/Hoogeveen43/17195419541964Steenbok
41HX-6740PB-58-44Magirus-Deutz/Hoogeveen43/16195519541964Hartebeest
42PB-58-90Magirus-Deutz/Hoogeveen43/16195519541963Waterbok
43HZ-96422PB-64-88Magirus-Deutz/Hoogeveen43/161955195419671e wagennummer 38Bontebok
44SB-58-00Magirus-Deutz/Hoogeveen43/211957195719672e wagennummer 61, 3e nr. 81Spieshert
44SB-09-19Magirus-Deutz/Hoogeveen43/16195619561966Struisvogel
45SB-58-57Magirus-Deutz/Hoogeveen43/221957195719672e wagennummer 62, 3e nr. 82Wapiti
45SB-16-96Magirus-Deutz/Hoogeveen43/161956195619672e wagennummer 82Casuaris
46SB-63-91Magirus-Deutz/Hoogeveen43/21195719571968Koedoe
47SB-65-54Magirus-Deutz/Hoogeveen43/21195719571967Rendier
48SB-67-19Magirus-Deutz/Hoogeveen43/211957195719692e wagennummer 47Gazelle
49SB-69-53Magirus-Deutz/Hoogeveen43/20195719571967Antilope
50SB-71-21Magirus-Deutz/Hoogeveen43/21195719571967Dwergduiker
51SB-74-34Magirus-Deutz/Hoogeveen43/22195719571967Nijlgau
52SB-75-60Magirus-Deutz/Hoogeveen43/211957195719682e wagennummer 45Tapir
53TB-99-03Magirus-Deutz/Hoogeveen43/181957196019682e wagennummer 47Rietbok
61TB-79-32Magirus-Deutz/Hoogeveen38/161958196019702e wagennummer 10; 3e nr. 34; 4e nr. 26Blauwgele Ara
71SB-62-56Magirus-Deutz/Hoogeveen39/??1957?2e wagennummer 11Kiang
72SB-45-03Magirus-Deutz/Hoogeveen39/171956195719672e wagennummer 12Muildier
73SB-42-54Magirus-Deutz/Hoogeveen39/181956195719672e wagennummer 13Muilezel
74SB-46-57Magirus-Deutz/Hoogeveen39/181956195719672e wagennummer 14Wilde Ezel
75SB-48-74Magirus-Deutz/Hoogeveen39/181957195719672e wagennummer 15Zebra
76SB-79-87Magirus-Deutz/Hoogeveen39/17195719571966Naam vanaf 1960; 2e wagennummer 16Mustang
77SB-80-35Magirus-Deutz/Hoogeveen39/171957195719672e wagennummer 17Lippizaner
78TB-15-15Magirus-Deutz/Hoogeveen39/171958195819642e wagennummer 18Steppenpaard
79TB-31-07Magirus-Deutz/Hoogeveen39/181959195919672e wagennummer 19Mustang
87SB-56-07Magirus-Deutz/Hoogeveen47/7195619601966semi-toer; 2e wagennummer 92; 3e nr. 10Zeeleeuw
88TB-01-26Magirus-Deutz/Hoogeveen43/4195619581968semi-toer; 2e wagennummer 93Zeepaardje
94UB-10-35Magirus-Deutz/Hoogeveen45196019601972semi-toer; 2e wagennummer 19, 3e nr. 194Zeearend
101IV-49-45Bauer/Hoogeveen28/16195519551965aanhangwagenEekhoorn
102IV-49-45Bauer/Hoogeveen28/16195519551965aanhangwagenMarter
103IV-49-45Bauer/Hoogeveen28/16195519551964aanhangwagenWezel
104IV-14417Bauer/Medema28/17195719571966aanhangwagenNeusbeer
105IV-14418Bauer/Medema28/18195719571966aanhangwagenFennek
106IV-14740Bauer/Medema28/18195719571966aanhangwagenHermelijn
107IV-14807Bauer/Medema28/17195719571966aanhangwagenDas
108IV-8076Bauer/Medema28/17195719571968aanhangwagenWasbeer
109IV-15195Bauer/Medema28/17195719571966aanhangwagenTijgerkat
110IVBauer/Medema28/17195719571966aanhangwagenLynx
111IV-15740Bauer/Medema28/17195719571967aanhangwagenPoema
112IV-15540Bauer/Medema28/17195719571966aanhangwagenJaguar
10.01ZZ-05-25VB-62-26Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65/52195819581967geleedBergeend
10.02ZZ-05-26VB-62-28Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65/52195819581967geleedBlauwe reiger
10.03ZZ-05-27VB-62-27Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65/52195819591967geleedBontbekplevier
10.04ZZ-06-82VB-62-29Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65/56196219621968geleedDwergstern
10.05ZZ-06-86VB-62-30Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65/55196219621968geleedEkster
10.06VB-38-02Magirus-Deutz-Schenk/Hoogeveen65-57196219621968geleedFazant

De reeds aangeschafte 5 nieuwe Guy bussen en een kleine Opelbus kregen in 1954 gezelschap van nog 2 Opels en 3 Seddon autobussen. Ook Magirus was inmiddels verschenen welk merk de standaard van de R.T.M. zou worden.
Op Schouwen Duiveland, waar het tracé van de tram veel te lijden had gehad van de stormramp, werden in ieder geval in 1954 de tramdiensten opgeheven en vervangen door autobusdiensten. Daarvoor was een flinke uitbreiding van het wagenpark noodzakelijk. In de jaren 1950-1953 waren reeds 5 Guy bussen aangekocht en een kleine Opel: in 1954 volgden nog twee Opels en 3 Seddons. Het merk Magirus deed eveneens in 1954 zijn intrede en deze bussen met hun luchtgekoelde motoren zouden het standaardmerk voor de komende jaren bij de R.T.M. worden. Van 1954 tot 1962 werden in totaal 47 wagens van dit merk aan het wagenpark toegevoegd.

Ook op de 24e februari 1957 werd het bedrijf geconfronteerd met onheil. In de busgarage in Krooswijk ontstond brand. Met de garage gingen ook 8 autobussen in vlammen op.
Zo langzamerhand verdreef de bus de tram. In 1957 was de tram ook in de Hoekse Waard verdwenen en vervangen door buslijn 1 die vanaf de Rosestraat via de Blaaksedijk, Heinenoord, Oud Beijerland naar Goudswaard reed. De halte Blaaksedijk begon zich te ontwikkelen als een knooppunt waar meerdere lijnen op elkaar aansluiting gaven zodat Numansdorp, Klaaswaal en Dordrecht bereikt konden worden.
Met de introductie van lijn 11 op 28 september 1958 werd ook het industriegebied Botlek in het lijnennet opgenomen die via Spijkenisse naar Hekelingen reed. De voormalige lijn 11 naar Poortugaal en Hoogvliet was hernummerd in 12.

Alle veranderingen in het Nederlandse streekvervoer hadden ook gevolgen voor de R.T.M. In 1961 nam de N.S. 80% van de aandelen over en werd van het merk Magirus overgeschakeld op Leyland.
Van de N.Z.H. werden in 1964 8 Leyland bussen overgenomen en 12 nieuwe aangeschaft.

Nieuwe oeververbindingen
Na de openstelling voor het verkeer van de nieuwe Haringvlietbrug op 20-7-1964 werd een nieuwe autobusdienst met het lijnnummer 17 ingesteld van Rotterdam via de Hoekse Waard en de nieuwe brug naar Ooltgensplaat op Flakkee. Het verschuldigde tolgeld voor het passeren van de brug werd in de tarieven verwerkt en een jaar later werd deze verbinding doorgetrokken via Oude Tonge en Middelharnis naar Ouddorp.
Hoewel de tram op Voorne Putten nog reed, werd op 15 augustus 1964 een nieuwe lijn 11 geopend, vanaf de Rosestraat via het Zuidplein, Pendrecht, Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet naar Spijkenisse, vanwaar via Heenvliet en Brielle naar Oostvoorne of via Zuidland en Oudenhoorn naar Hellevoetsluis werd gereden.
Ook het gereedkomen van de Grevelingendam opende de mogelijkheid van een directe verbinding van Rotterdam met Schouwen Duiveland en een nieuwe lijn 7 ging vanaf 2 april 1965 rijden vanaf de Rosestraat via Blaaksedijk de Haringvlietbrug, Oude Tonge en Bruinisse naar Zierikzee. Lijn 53 van de R.E.T. die het traject Hoogvliet-Botlek bereed werd op 14 juni 1965 opgenomen in de “Botleklijn” van de R.T.M. die het lijnnummer 14 kreeg en van Spijkenisse via Hoogvliet en de Botlek naar Rozenburg reed. De lijn werd door de R.T.M. geëxploiteerd maar op het traject Hoogvliet-Botlek konden de passagiers ook op een R.E.T. plaatsbewijs meerijden.

Op 7 november 1965 was het gedaan met de tramdiensten vanaf de Rosestraat naar de eilanden. De laatste tramdienst Rotterdam-Spijkenisse werd nu definitief gestaakt, alleen het deel Spijkenisse-Hellevoetsluis werd nog tot 15 februari 1966 gehandhaafd. De R.T.M. was nu officieel een busbedrijf geworden en de R.T.M. tram was na bijna 80 jaar uit het Rotterdamse straatbeeld verdween.
Na die datum werden de diensten op Spijkenisse door autobussen gereden.

Autobustijd
Daarna werden alle R.T.M. diensten door autobussen gereden. Lijn 11 werd toen enigszins gewijzigd: van Spijkenisse kon men direct naar Hellevoetsluis, langs het Voornse kanaal of men kon via Brielle, Oostvoorne en Rockanje naar dezelfde plaats. Tenslotte was het ook nog mogelijk om via Zuidland en Oudenhoorn naar Hellevoetsluis te rijden. In Oostvoorne en Vierpolders werden nieuwe autobusstations ingericht.
Lijn 1 naar de Hoeksewaard werd per 22-5-1966 gesplitst in twee lijnen, waarvan lijn 1 het centrum en het westelijk deel van de Hoekse Waard bediende, terwijl lijn 2 het oostelijk deel in de richting ’s Gravendeel en Dordrecht voor zijn rekening nam. De lijn naar Ouddorp werd omgenummerd in lijn 4, maar bleef verder ongewijzigd.

Direct na de opening van de nieuwe Beneluxtunnel werd in samenwerking met de R.E.T. een nieuwe busdienst met het lijnnummer 15 geopend van Hoogvliet naar Vlaardingen Oost en Schiedam. Bij de R.E.T. kreeg deze lijn het nummer 78 en de dienst werd gereden met R.T.M. bussen, die als richtingsaanduiding „RET/RTM 78″ filmden. Ook hier waren weer R.E.T. plaatsbewijzen geldig.
Gedurende de zomermaanden mei t/m augustus werden door de R.T.M. de zgn. „Trans Delta Express” diensten gereden, sneldiensten van Rotterdam naar Westerschouwen, Ouddorp en Zierikzee. Deze diensten boden een snelle en comfortabele verbinding voor de bewoners van de Randstad met de recreatiegebieden op de Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden, die ontstaan waren na de uitvoering van het Delta plan.

Overzicht wagenpark R.T.M. 1964-1967

Nrkenteken2e kentekenNS nummerchassis/opbouwzit/staanbouwjin dienstuit dienstbijzonderhedennaam
1BB-56-117615Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNMuildier
1SB-25-164114Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419702e wagennummer 11; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMGems
2AB-71-627616Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNMuilezel
2SB-43-574118Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419702e wagennummer 12; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMSpringbok
3AB-71-617617Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNWilde Ezel
3SB-45-624119Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419682e wagennummer 13; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMHartebeest
4AB-71-967618Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNZebra
4SB-47-224123Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419702e wagennummer 14; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMWaterbok
5AB-70-937619Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNSteppenpaard
5SB-61-81ZB-62-394139Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419702e wagennummer 15; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMDamhert
6SB-25-174115Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419712e wagennummer 16; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMLama
7SB-54-014129Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419712e wagennummer 17; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMKonijn
8SB-57-324133Leyland-Holland-Werkspoor/Werkspoor49/251956196419702e wagennummer 18; in dienst na verbouwing bij CAB, ex NZHVMHaas
29AB-24-644034Leyland-Verheul/Verheul49/26196619661971naar ZVTM 1 en 10Wezel
35BB-29-974321Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661978naar ZWN, is nu niet-rijvaardige museumbus NBM HoogezandFennek
36BB-29-984322Leyland-Verheul/Verheul49/26196619661978naar ZWNHermelijn
37BB-30-864323Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661978naar ZWNDas
38BB-30-974324Leyland-Verheul/Verheul49/23196619661978naar ZWN, is nu rijvaardige museumbus SVA werkgroep PijnackerWasbeer
39BB-30-874325Leyland-Verheul/Verheul49/26196619661978naar ZWNTijgerkat
51AB-27-254035Leyland-Verheul/Verheul49/24196619661972naar ZVTM 11Wapiti
52AB-27-244037Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661973naar ZVTM 14Spiesbok
53AB-27-234036Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661972naar ZVTM 9 en 12Steenbok
54AB-37-664316Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661978naar ZWNBontebok
55AB-38-194317Leyland-Verheul/Verheul49/25196619661978naar ZWNReebok
56AB-38-214318Leyland-Verheul/Verheul49/24196619661978naar ZWNSpieshert
57AB-38-204319Leyland-Verheul/Verheul49/24196619661978naar ZWNKoedoe
58AB-39-754320Leyland-Verheul/Verheul49/24196619661978naar ZWNRendier
60ZB-15-194052Leyland-Verheul/Verheul49/271964196419771e wagennummer 31; naar ZWNZwaluw
61ZB-15-184053Leyland-Verheul/Verheul49/271964196419781e wagennummer 32; naar ZWNReiger
62ZB-15-264054Leyland-Verheul/Verheul49/271964196419771e wagennummer 33; naar ZWNKievit
63ZB-15-274055Leyland-Verheul/Verheul49/271964196419771e wagennummer 34; Scholekster
64ZB-13-8143-78-FB4056Leyland-Verheul/Verheul49/27196419641978naar ZWNMeeuw
65ZB-13-684057Leyland-Verheul/Verheul49/27196519641978naar ZWNStern
66ZB-15-084058Leyland-Verheul/Verheul49/27196519641973naar ZVTM 13Bergeend
67ZB-15-464059Leyland-Verheul/Verheul49/27196519641978naar ZWNKluut
68ZB-09-864060Leyland-Verheul/Verheul49/27196419641971naar ZVTM 6Fuut
69ZB-09-884061Leyland-Verheul/Verheul49/27196419641971naar ZVTM 7Sperwer
70ZB-93-304093Leyland-Verheul/Verheul49/271965196519771e wagennummer 27; naar CABEekhoorn
70AB-70-197609Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/22196719671978naar ZWNTapir
71ZB-93-264094Leyland-Verheul/Verheul49/261965196519771e wagennummer 28; naar CABMarter
71AB-69-12BV-79-887610Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/22196719671978naar ZWNRietbok
72AB-68-107611Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNGazelle
73AB-68-037612Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNAntilope
74AB-70-487613Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671973naar ZVTM 18Dwergduiker
75BB-56-107614Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten49/23196719671978naar ZWNNijlgau
81AB-27-394038Leyland-Verheul/Verheul49/241966196619782e wagennummer 90, 3e 94; naar ZWNBlauwe reiger
82AB-27-374039Leyland-Verheul/Verheul49/251966196619782e wagennummer 93; naar ZWNBontbekplevier
91ZB-75-414088Leyland-Verheul/Verheul49/24196519651978naar ZWNZeemeermin
92ZB-75-424089Leyland-Verheul/Verheul49/24196519651977Zeenymph
95ZB-19-864050Leyland-Verheul/Verheul49/26196419651977Zeehond
96ZB-23-364051Leyland-Verheul/Verheul49/27196419651978naar ZWNZeeleeuw
97ZB-76-884090Leyland-Verheul/Verheul49/24196519651978naar ZWNZeedistel
98ZB-78-644091Leyland-Verheul/Verheul49/25196519651978naar ZWNZeepaardje
99ZB-78-814092Leyland-Verheul/Verheul49/26196519651978naar ZWNZeekoet
101AB-57-245071Leyland-Verheul/Verheul49/13196719671978naar ZWN, semi-tourAkelei
102AB-58-355072Leyland-Verheul/Verheul49/12196719671978naar ZWN, semi-tourBrem

Het lijnennet van de R.T.M. per 31-12-1967 omvatte de volgende lijnen op Rotterdam:
Lijn 1: Rotterdam-Hoeksewaard-West en Midden
Lijn 2: Rotterdam-Hoeksewaard Oost
Lijn 4: Rotterdam-Oude Tonge-Ouddorp
Lijn 11: Rotterdam-Hoogvliet-Spijkenisse
Lijn 12: Rotterdam-Hoogvliet-Spijkenisse-Brielle-Oostvoorne-Rockanje-Hellevoetsluis
Lijn 13: Rotterdam-Hoogvliet-Spijkenisse-Voornsekanaal-Zuidland-Hellevoetsluis
Lijn 15: Spijkenisse-Hoogvliet-Vlaardingen Oost-Schiedam (in combinatie met lijn 78 R.E.T.)
Lijn 16: Spijkenisse-Hoogvliet-Botlek-Rozenburg (in combinatie met lijn 53 R.E.T.)
De lijnen op Voorne Putten werden gedeeltelijk in samenwerking met Vermaat’s Autobedrijf te Hellevoetsluis gereden, maar de vergunningen stonden op naam van de R.T.M.

De Metro
De ontwikkeling van het streekvervoer op de Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden vanaf 1968, vertoonde ongeveer hetzelfde beeld als die in Midden Holland. Sinds de opening van de eerste metrolijn in Rotterdam op 10 februari 1968 reden alle R.T.M. bussen vanaf het R.T.M. station Rosestraat via het metrostation Zuidplein, waar de passagiers konden overstappen en een snelle verbinding met het centrum geboden werd. Ook de R.T.M. werd ingeschakeld bij het lokale vervoer binnen Rotterdam en op de aanlooproutes van Hoogvliet en van IJsselmonde naar Rotterdam, kon men met een geldig plaatsbewijs van de R.E.T. nu ook gebruik maken van de R.T.M. bussen.

Het openbaar vervoer knooppunt Zuidplein na de ingebruikname van de metro.

Het openbaar vervoer knooppunt Zuidplein na de ingebruikname van de metro.

De nieuwe Heinenoordtunnel, die als vervanging van de oude, veel te smalle Barendrechtse brug was gebouwd, werd op 1 februari 1969 officieel geopend en dat betekende voor de R.T.M. minder oponthoud voor alle lijnen naar de Hoekse Waard en verder, waardoor een kortere rijtijd mogelijk werd. Het metrostation Zuidplein werd het eindpunt voor alle Hoekse Waard lijnen en in de nieuwe dienstregeling per 1-9-1969 kwamen nog slechts 2×2 verbindingen Rosestraat-metro Zuidplein voor. De functie van het uit 1904 daterende stationsgebouw aan de Rosestraat werd steeds minder belangrijk en een totale sluiting lag in het verschiet.

In de dienstregeling van 1 september 1969 was ook een nieuwe lijn 10 opgenomen, van metro Zuidplein via Hoogvliet, Spijkenisse, Brielle, Oostvoorne, Rockanje naar Hellevoetsluis, ongeveer de route van de vroegere lijn 12. De lijnen 15 en 16 werden opgeheven en daarvoor in de plaats kwam een nieuwe lijn 11 van het veer Rozenburg via Botlek, Spijkenisse, Hoogvliet, Beneluxtunnel naar Vlaardingen Oost en Schiedam, in combinatie met de R.E.T. lijnen 50 en 73. De bussen reden om en om naar Vlaardingen en Schiedam en op 1 januari 1970 werd de lijn doorgetrokken tot Vlaardingen Centrum. Lijn 12 werd nu de zgn. „Botleklijn”, van Hoogvliet over Spijkenisse naar de werf Verolme in de Botlek en het veer Rozenburg, ook weer in combinatie met de R.E.T. lijn 73.

De opening van de nieuwe Hartelbrug en de Brielse Brug, brachten weer een aantal wijzigingen in de lijnen op Voorne-Putten met zich mee. Lijn 10 ging niet meer naar Hellevoetsluis, maar van het metrostation Zuidplein via Hoogvliet, Spijkenisse, Hoogvliet, Beneluxtunnel naar het Emmaplein in Schiedam, ingaande 31 mei 1970. Lijn 11 werd de verbinding van het Zuidplein via Hoogvliet, Spijkenisse, Brielle, Oostvoorne met Rockanje en lijn 12 nam de plaats van de vroegere lijn 10 in en verbond het Zuidplein via Hoogvliet, Spijkenisse, Voornse Kanaal met Hellevoetsluis als sneldienst. Afwisselend werd ook gereden via Spijkenisse, Zuidland, Oudenhoorn naar Hellevoetsluis. Lijn 13 tenslotte ging rijden van Brielle over Rozenburg, Botlek, Hoogvliet, door de Beneluxtunnel naar Vlaardingen Centrum, gecombineerd met lijn 51 van de R.E.T.
Samen met de B.B.A. werd na de opening van de Volkerakdam een nieuwe dienst geopend per 18 augustus 1970 die onder het lijnnummer 3 van het Zuidplein via het autobusstation Heinenoordtunnel, Haringvlietbrug, Volkerakdam, Willemstad, Dinteloord naar Bergen op Zoom reed. De vergunning voor deze dienst, die per 2 juli 1970 werd verleend, stond op naam van R.T.M. en B.B.A. gezamenlijk. Per 1 juni 1971 werd de lijn echter weer ingekort tot Willemstad, vanwaar de B.B.A. een eigen dienst onderhield en geen R.T.M.-materiaal meer werd gebruikt.

Feitelijk betekenden de nieuwe oeververbindingen ook het einde van de boot- en veerdiensten die de R.T.M. in bedrijf had en was in 1988 met de voltooiing van de Philipsdam het veer Anna Jacoba-Zijpe de laatste veerdienst van de R.T.M.

Rosestraat hoek Entrepôtstraat, het tramstation van de RTM zoals velen het zich nog herinneren.

Rosestraat hoek Entrepôtstraat, het tramstation van de RTM zoals velen het zich nog herinneren.

Einde Rosestraat
Het oude hoofdkantoor van de R.T.M. aan de Rosestraat werd op 1 januari 1971, na 67 jaar gesloten en in Zierikzee werd in het R.T.M. station aldaar een voorlopig kantoor ingericht, totdat het in aanbouw zijnde kantoorgebouw gereed zou zijn. De zetel van het bedrijf bleef officieel nog wel Rotterdam, maar alle activiteiten werden naar Zierikzee verlegd.
De bussen vanuit Voorne Putten (Rockanje, Hellevoetsluis en Spijkenisse) reden vanaf september 1969 niet meer naar de Rosestraat, het eindpunt voor deze lijnen werd het Zuidplein. De bussen van Goeree Overflakkee (Ouddorp en Middelharnis) hebben tot medio 1971 via de Rosestraat naar Rotterdam C.S. gereden en daarna werd het Zuidplein ook voor deze diensten het eindpunt.
De stalling aan de Rosestraat werd per 12 mei 1973 gesloten en het onderhoud aan de bussen werd al eerder uitgevoerd in de werkplaatsen Oostvoorne en Numansdorp. De sluiting van de werkplaats Kromme Zandweg was hier uiteraard debet aan.
Alleen de Trans Delta Express diensten (TDE) zijn tot het einde door blijven rijden naar het Centraal Station. Per 23 mei 1971 werd het eindpunt van lijn 10 verplaatst van het Zuidplein naar Spijkenisse, vanwaar via Hoogvliet naar Schiedam gereden werd (lijn 50 R.E.T.). Lijn 13 werd aan de Brielse kant doorgetrokken via Nieuwenhoorn naar Hellevoetsluis, welk trajectgedeelte eerst door lijn 14 werd bereden. Deze lijn 14 werd nu de Botleklijn van Hoogvliet via de werf Verolme naar Rozenburg (lijn 73 R.E.T.).

Overzicht wagenpark R.T.M. 1968-1977

NrkentekenNS nummerchassis/opbouwzit/staanbouwjin dienstuit dienstbijzonderhedennaam
6AS-57-102090Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197019701985naar ZWNSpringbok
7AS-50-762091Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197019701985naar ZWNHartebeest
8BV-66-032170Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197119711987naar ZWNGems
9BJ-20-662171Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197119711985naar ZWNWaterbok
10BJ-20-652172Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197119711987naar ZWNLama
11DJ-41-522206Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197219721987naar ZWN, 2e kenteken 36-77-HBWapiti
12DJ-53-182207Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197219721987naar ZWNSteenbok
13DV-53-772264Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB51/27197319731989naar ZWNDamhert
14DV-53-742265Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB51/27197319731988naar ZWNDwergduiker
1544-16-AB2413Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/28197419741989naar ZWNSpiesbok
1646-85-HB2458Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/29197519751989naar ZWNWisent
1710-57-JB2459Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/29197519751989naar ZWNKarbouw
1849-53-HB2460Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/29197519751988naar ZWNBison
1981-00-MB2607Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNZeboe
2080-98-MB2608Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNGnoe
2118-95-RB2550Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNBergeend
2260-49-PB2551Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNFuut
2362-38-PB2552Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNStern
2420-82-RB2553Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761990naar ZWNFazant
2562-39-PB2554Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197619761989naar ZWNScholekster
76AS-50-752092Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197019701985naar ZWNKiang
77AS-66-682093Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197019701985naar ZWNMustang
78AS-67-302094Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197019701985naar ZWNLippizaner
79BJ-20-642173Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB53/27197119711987naar ZWNBlauwgele Ara
81ZJ-13-656075DAF B1600 /Verheul43/24196819681974verongeluktDagpauwoog
82ZJ-15-656076DAF B1600 /Verheul43/26196819681981naar ZWN, is nu niet-rijvaardige museumbus RTM OuddorpAtalanta
83ZN-88-716077DAF B1600 /Verheul43/24196919691978naar ZWNCitroenvlinder
84ZN-95-516078DAF B1600 /Verheul43/26196919691978naar ZWNDennespanner
85ZS-30-006079DAF B1600 /Verheul43/26196919691978naar ZWNKoolwitje
86XV-79-596080DAF B1600 /Verheul43/26196919691978naar ZWNBlauwtje
87AN-93-956081DAF B1600 /Verheul43/24197019701981naar ZWN, is nu rijvaardige museumbus SVAVuurvlinder
88AN-96-726082DAF B1600 /Verheul43/24197019701978naar ZWN, gesloopt door RTM afd. autobussen in juni 2014Oranjetip
89AB-01-56631DAF/Smit Joure49/7196519711977ex FRAM, semi-toerbus?
90AB-52-25632DAF/Smit Joure49/13196519711977ex FRAM, semi-toerbusEikenspinner
103AB-83-352973Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?196819681973naar ZVTM 19 en 91, hierna naar ZWN, semi-toerbusCampanula
10331-89-DB2776Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?197519751989naar ZWN, semi-toerbusCampanula
104AB-81-872974Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?19681968?naar ZWN, semi-toerbusDuindoorn
105ZA-98-452894Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?197119711972semi-toerbus, verbrand 28-2-1972 bij garage BurghEreprijs
105DJ-72-032838Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?19731972?naar ZWN, semi-toerbus, gebouwd op chassis van oude RTM 105Ereprijs
106DJ-91-872837Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB?19731973?naar ZWN, semi-toerbusForsythia
10746-76-UB2750Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50(+1)/14197719771991naar ZWN, semi-toerbus, is nu rijvaardige museumbus RTM OuddorpGrasklokje
265945-81-VB2659Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771991naar ZWNn.v.t.
266044-28-VB2660Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771991naar ZWNn.v.t.
266131-07-XB2661Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771991naar ZWNn.v.t.
266201-96-ZB2662Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771991naar ZWNn.v.t.
266332-58-XB2663Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771991naar ZWNn.v.t.
266403-51-ZB2664Leyland-Den Oudsten/Den Oudsten LOB50/30197719771992naar ZWNn.v.t.

Het wagenpark van de R.T.M. was inmiddels geheel opgebouwd uit Leyland bussen en enkele DAF’s en op 1 mei 1972 bestond het uit 36 Leylands met Verheul carrosserie; 20 Leylands met een carrosserie van Den Oudsten; 10 DAF’s, waarvan 8 met Verheul opbouw en 2 met een carrosserie van Smit te Joure en tenslotte de laatste nog aanwezige Magirus autobus, daterend uit 1960. In totaal dus 67 wagens, waarvan er 6 geleend waren van de N.Z.H., een andere N.S.-dochtermaatschappij. De wagens liepen nog onder eigen R.T.M. nummers.

De doortrekking van de metro naar Hoogvliet bracht voor de R.T.M. autobuslijnen op Voorne-Putten weer de nodige veranderingen en vanaf 26 oktober 1974 zag het net er in dit vervoersgebied als volgt uit:
Lijn 10: Spijkenisse, metro Hoogvliet, Beneluxtunnel, Vlaardingen (lijn 51 R.E.T.)
Lijn 11: Zuidplein of Schiedam, metro Hoogvliet, Spijkenisse, Brielle, Oostvoorne, Rockanje, om en om van het Zuidplein en van Schiedam Emmaplein (lijn 50 R. E.T. )
Lijn 12: Zuidplein of Schiedam, metro Hoogvliet, Spijkenisse, Voornse kanaal, Hellevoetsluis of van Spijkenisse via Zuidland, Oudenhoorn naar Hellevoetsluis.
Lijn 13: metro Hoogvliet, Spijkenisse, Rozenburg, Brielle, Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis.
Lijn 14: metro Hoogvliet, Botlek Verolme, Rozenburg (lijn 73 R.E.T.), 4x p.d., werkdagen.

Twee jaar later op 17 oktober 1976, werd lijn 10 ingekort tot het metrostation Hoogvliet en verviel het trajectgedeelte naar Vlaardingen. Ook lijn 11 ging niet meer door de Beneluxtunnel naar Schiedam, maar alleen van het Zuidplein naar Rockanje. Lijn 12 werd enerzijds ingekort tot de metro in Hoogvliet, maar anderzijds verlengd van Hellevoetsluis via Nieuwenhoorn naar Brielle, daarmee dit trajectgedeelte overnemend van lijn 13, welke lijn nu ging rijden van Brielle via Rozenburg en Spijkenisse-Schiekamp naar de metro in Hoogvliet. Lijn 14, de zgn. Botleklijn, bleef ongewijzigd en een nieuwe lijn 15 nam de vervallen verbindingen van de lijnen 10, 11 en 12 naar Schiedam en Vlaardingen over en ging rijden van de metro Hoogvliet naar Vlaardingen en Schiedam.

De Z.W.N.
Als een van de laatste bedrijven in de omgeving van Rotterdam werd ook de R.T.M. per 1 juli 1977 samen met de N.V. Streekvervoer Walcheren en de Z.V.T.M. (Zeeuws¬Vlaamse Tramweg Mij.) omgevormd tot een nieuw streekvervoerbedrijf, de N.V. Streekvervoer Zuid West Nederland, afgekort Z.W.N. Tot directeur van de nieuwe onderneming werd benoemd de heer J. Delst, chef vervoer van de R.T.M., terwijl de heer Van Zuylen gepensioneerd werd. De zetel van het bedrijf werd Zierikzee en daarmee was de R.T.M. na bijna 100 jaar geen Rotterdams bedrijf meer. De Z.V.T.M. en de daarin opgenomen S.B.M. (Stoomtram Breskens-Maldegem) waren reeds dochtermaatschappijen van de R.T.M. en deze op haar beurt was ook voor 80% dochter van de N.S. De overige 20% kwamen in handen van de provincie Zeeland en de gemeente Rotterdam, ieder voor 10%. Ook de veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder en de 4 toeristenschepen van de R.T.M. gingen onder nieuwe vlag varen en het gehele personeel, evenals materiaal en werkplaatsen trad in dienst van de Z.W.N.

  3 comments for “RTM Wegvervoer 1940-1977

Geef een reactie