Particulier stadsvervoer

In het stadsvervoer waren aan het begin van de vorige eeuw veel particulieren actief die graag een graantje meepikten op de vervoersmarkt.
Geen initiatief van de overheid dus, behalve op het regulerende vlak in de vorm van het verlenen van vergunningen.

Stadsvervoer
Rond 1850, wanneer Rotterdam nog slechts 87.000 inwoners telt die voor het overgrote deel in het huidige centrum woonachtig zijn, is er nog weinig behoefte aan openbaar vervoer. Men is het lopen gewend.
Toch neemt het verkeer naar de buitenwijken en de aanliggende gemeenten zoals Kralingen, Hillegersberg, Overschie, Delfshaven en Schiedam toe. Zeker wanneer de oeververbinding over de Nieuwe Maas in de vorm van de Willemsbrug in 1878 gereed komt, neemt het verkeer tussen de beide stadsdelen en de gemeenten op de zuidoever zoals Katendrecht, Charlois en IJsselmonde steeds verder toe.

1857 Rotterdam-web

De eerste ontwikkelingen van het ondernemerschap op openbaar vervoergebied zijn te constateren op de route oost-west. Beter gezegd vanuit Kralingen naar het centrum.
Omnibusonderneming de Eendragt opende een lijn vanaf de Hoflaan via de Hoogstraat en de Beurs naar het Park, dat in 1855 gereed was gekomen.
Een lijn overigens die op vervoergebied tot ver in de 20e eeuw een rol zou spelen.
Men reed met omnibussen die plaats boden aan 12 personen binnen en 6 op de imperiaal op het dak.

boekje059

Dat met deze vorm van ondernemerschap geld was te verdienen bleek nog duidelijker toen er vanaf 1879 rails in de straten verschenen en de Rotterdamse Tramweg Maatschappij, ook een particulier initiatief en opgericht op 12 november 1878, met paardentrams meerdere lijnen ging exploiteren.
Zo was daar de Omnibusdienst Rotterdam die in 1888 een lijn opende op de route Hoflaan-Boymansplein, midden in het centrum en parallel aan de paardentramlijn. Dat liet de RTM niet op zich zitten en nam de Omnibusdienst Rotterdam over inclusief de negen kleine paardenbusjes.
Al snel werden op de route tramrails gelegd en per 12 oktober 1891 werd de busdienst opgeheven.

Paardenomnibus 112, feestrit, 1934

Paardenomnibus 112, feestrit, 1934

Maar het duurde niet lang of er kwam een nieuwe concurrent voor de RTM in de vorm van de Rotterdamsche Omnibus Maatschappij (R.O.M.) die op 22 december 1899 een omnibusdienst opende vanaf Walenburgh via het Maasstation naar Delfshaven welke route drie jaar later werd gewijzigd in Hoflaan-Delfshaven.

Het vertrekpunt aan de Walenburgerweg, huize Walenburg, 1903

Het vertrekpunt aan de Walenburgerweg, huize Walenburg, 1903

Rond de eeuwwisseling waren in Rotterdam zo’n vijftig paardenomnibussen in bedrijf. Maar net zoals bij de tram de paardentractie vervangen zou worden door de elektrische, ontwikkelde de techniek voor het wegvervoer zich zodanig dat vervoermiddelen met een benzinemotor hun intrede deden.
Ook voor het wegvervoer ontstond daarmee een nieuwe situatie nu het mogelijk werd om de door paarden voortgetrokken omnibus van een motor te voorzien.
De R.O.M. zag deze ontwikkeling ook en in juni 1906, een jaar na de ingebruikname van de elektrische tram, kreeg het bedrijf van de gemeente een vergunning voor de exploitatie van een lijn Kralingen-Delfshaven. Naast de eindpunten aan de Avenue Concordia en de Aelbrechtsstraat, werd op vijf andere locaties gestopt; de Lusthofstraat, het Oostplein, Beursplein, van Hogendorpsplein en het Lage Erf. Dit leverde de gemeente per jaar zeven maal een bedrag van 45 gulden op. In Frankrijk werden 10 motoromnibussen van het merk Lacoste & Batmann besteld van het dubbeldekstype met in totaal plaats voor 36 passagiers voor de stuksprijs van 15.000 gulden!
Na de aflevering van enkele bussen veranderde de R.O.M. van naam en werd Maatschappij Algemeen Vervoer (M.A.V.). Het zou geen gelukkige keuze blijken want gezien de resultaten met de gemotoriseerde omnibussen werd de maatschappij door de Rotterdammers als snel omgedoopt in Morgen Avond Verder. Slechte motoren en niet tegen de Rotterdamse klinkers opgewassen veren zorgde voor het ene probleem na het andere. Binnen 4 weken moest de dienst worden gestaakt en namen de paarden het vervoer weer over. Op 10 januari 1907 brak brand uit in de garage aan de Aelbrechtskade. Vijf motoromnibussen gingen verloren. Op 9 februari 1907 hield de M.A.V. op te bestaan.

Een bus van de Maatschappij voor Algemeen Vervoer staat bij de halte Coolsingel-Van Hogendorpsplein, ca. 1905

Een bus van de Maatschappij voor Algemeen Vervoer staat bij de halte Coolsingel-Van Hogendorpsplein, ca. 1905

Rotterdam houdt het voorlopig bij de elektrische tram die al snel haar lijnennet uitbreidt met name op de Rechter Maasoever wat te wijten is aan de zeer beperkte capaciteit van de Koninginnebrug over de Koningshaven. Pas wanneer er in afwachting van een nieuwe brug in 1926 een hulpbrug in gebruik is genomen, komen rechtstreekse tramverbindingen met de Linker Maasoever beschikbaar.

Drukte op de Koninginnebrug, ca. 1925.

Drukte op de Koninginnebrug, ca. 1925.

Maar zoals gebruikelijk staat het ondernemerschap niet stil.
Niettemin duurt het tot 1920 voor een particulier weer een buslijn opent in Rotterdam. Het is het Haagse bedrijf AMOVAM die op 20 mei 1920 een lijn opent van het Willemsplein via de Westzeedijk en de Keilehaven naar de Hooge Boomen, het huidige Marconiplein. Hoewel kort daarna de lijn werd verlengd naar Schiedam was het geen succes en twee jaar na de ingebruikname werd de dienst beëindigd.
De gemeente ziet de ontwikkeling echter met gemengde gevoelens aan en poogt een graantje mee te pikken van deze nieuwe ontwikkelingen.

Het gaat dan met name om het vervoer naar het nieuwe wijk Tuindorp-Vreewijk, waar de bevolking steen en been klaagt omdat er geen goede verbinding is. Met het nieuwe busbedrijf AMOVAM wordt een overeenkomst gesloten. Men krijgt een proefcontract om met 1 dubbeldeks autobus een dienst uit te voeren naar Vreewijk. Maar het contract met een looptijd van 7-6-1920 tot 7-8-1920 wordt niet verlengd en bij besluit van 29-7-1920 een eigen dienst. Op 8 augustus wordt gestart met 2 Tilling-Stevens (Engelse) autobussen. Maar het gaat niet voorspoedig. Op 10 februari 1921 raakt 1 bus totall-loss na een aanrijding met de stoomtram. Met de RTM wordt overeengekomen dat zij een deel van de met 5 ritten naar Vreewijk overnemen. Wanneer op 29 maart 1921 de tweede bus in reparatie gaat voert de RTM een uurdienst in tussen de Rosestraat en Tuindorp-Vreewijk. Gelukkig kan op 3 oktober tramlijn 13 worden doorgetrokken naar de Groene Hilledijk-Wilhelminakade en kan tot 24 december 1921 worden volstaan met een aanvullende busdienst Stieltjesplein-Maashaven. Men beschouwde de gemeentelijke autobusdienst als niet voor herhaling vatbaar.
In 1922 werden verschillende andere aanvragen voor vergunningen gedaan waaronder door de Engelsman Bainbridge die het alleen recht wilde en grootse plannen had. Ondanks dat hij een vergunning kreeg is het er niet van gekomen waarop de vergunning in 1923 weer werd ingetrokken.

Het (korte) tijdperk van de busondernemingen in de jaren twintig was aangebroken. Slechts een goedkeuring door een ambtenaar van de Reinigingsdienst en een vergunning volgens de wet op de openbare vervoermiddelen van 1880 scheidden de ondernemer van de exploitatie van een buslijn.
Onderstaand overzicht samengesteld door M. Wallast in zijn boek 75 jaar autobussen in Rotterdam laat zien dat tussen 1920 en 1 december 1929, toen alle vergunningen werden ingetrokken, 118 ondernemingen vergunningen hadden aangevraagd voor zo’n 150 lijnen.

L. Achttienribben, Hang 9a, Rotterdam  
26-11-1923Mathenesserbrug-Katendrecht (Veerlaan), 2 Fords, (16)
14-1-1924Spangen (R. Visscherstr-Katendrecht
26-7-1924vergunning ingetrokken
A.M.O.VA.M., Algemene Motor-Omnibus en Vrachtauto Mij., Den Haag
1920Willemsplein-Hooge Boomen (Keilehaven)
24-6-1920vergunning om halteplaatsen in te richten
1921Willemsplein-Hooge Boomen
1922gestaakt
25-8-1922vergunning voor traject Doklaan-Waalhaven (Vliegfeest)
mej. M. J. Arnold, Hillelaan 49, Rotterdam
17-1-1924Coolsingel-Sandelingenstraat, 6 Fords (16), 1 DAAG (25)
10-8-1925vergunning ingetrokken
F. Baars, Autodienst "De Onderneming", Hang 27, Rotterdam
21-7-1923Schiemond-Woudestein (Honingerdijk), 1 Ford, 16 pers.
28-11-1923gewijzigd in Oostzeedijk, bij Oostplein
7-11-1924vergunning ingetrokken
G. van Baren, Schaardijk 122, Rotterdam
22-9-1923Oostzeedijk-Kralingscheveer, 2 Bovy's, (18 en 24)
20-11-1928vergunning ingetrokken
C. C. v.d. Beek, Bloklandstraat 127a, Rotterdam
29-9-1923Lischweg-Schiemond (Pelgrimstraat), 1 Ford, 16 pers.
11-1-1924vergunning ingetrokken
18-12-1923Vlietlaan-Bospolderplein, 2 Fords, 16 pers.
1-5-1924vergunning ingetrokken, 3 Fords, 16 pers.
Gebr. van Bergen & H. de Lange, Beukelaarstraat 17b, Rotterdam (Autodienst "Trio")
6-10-1923Pompenburgsingel-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
8-12-1923gewijzigd in Vredenoordplein-Bloemhof
14-10-1925vergunning overgeschreven op "Diana"
P. van Bergen
15-10-1923Vredenoordplein-Bloemhof (Westerbeekstraat)
8-12-1923vergunning overgeschreven op Autodienst "Trio"
W. H. de Beste, Duivenvoordestraat 18, Rotterdam (Autodienst "Rotterdam")
25-6-1923Groote Markt-Kerkhoflaan, 2 Fords, 16 pers.
17-8-1923gewijzigd in Groote Markt-Charloisse Kerksingel
1925Groote Markt-Charl. Kerksingel, 1 Renault (18) en 1 Auto-Traction (24)
10-7-1928vergunning ingetrokken
De vergunning Groote Markt-Charlois werd overgenomen van J. M. Sigmond, Speelmanstr. 124/3 (verleend 17-5-'23)
A. Beyland, Chr. de Wetstraat 64a, Rotterdam
18-8-1923Kral. Plaslaan-Spangen, 1 Ford 16 pers.
4-8-1924vergunning ingetrokken
C. Blok en A. P. A. Adriaanse, Autodienst "DOVO", Voorde 9, Rotterdam
21-3-1923Groote Markt-Bloemhof, 1 Renault, 18 pers.
28-11-1923gewijzigd in C. Blok en J. C. de Graaf
6-6-1924vergunning ingetrokken
B. Blok en H. M. Geleyns, Maaskade 13, Rotterdam (E.S.A.O.) Eerste Spangensche Autobus Ond.
18-5-1923Pompenburgsingel-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
8-8-1923gewijzigd in Oostplein-Spangen
1924Oostplein-Spangen, 3 Fords, 16 pers.
1925Oostplein-Spangen, 3 Unics, 25 pers.
1-12-1929vergunning ingetrokken
L. Boogert, Beverstraat 606, Rotterdam
25-10-1923Lischweg-Bloemhof (Sandel.straat), 1 Ford, 16 pers.
11-8-1924vergunning ingetrokken
mej. P. Boot, huisvr. van P. v.d. Linde, Weteringstraat 146, Rotterdam
17-7-1925Lischweg-Bloemhof (Sandel.straat), 1 Miesse, 23 pers.
14-10-1925overgeschreven op "Diana"
De vergunning werd overgenomen van J. T. H. Versteeg
J. Bosdijk, Boschlaan 4, Rotterdam, (Autodienst Hollandia)
14-7-1927Diergaardelaan-Bloemhof, 3 Fords, 16 pers.
21-11-1923Gewijzigd in Lischweg-Sandelingenstraat
1926Lischweg-Sandel.straat, 3 Auto-Tractions, (22-26-30)
4-11-1927vergunning ingetrokken
C. A. Breur, Benthuizerstraat 113c, Rotterdam (Noord-Wester-Express)
26-5-1923Bergweg-Spangen (Spartastraat), 4 Fords, 16 pers.
1924Bergweg-Spangen 2 Horchs (20) en 5 Fords (16)
1925Bergweg-Spangen 3 Auto-Tractions, 20 pers.
1926Bergweg-Spangen 6 Auto-Tractions (20-26), 3 Graham (20)
1-12-1929vergunning ingetrokken
6-6-1923Nieuwe Markt-Kerkhoflaan,1 Ford, 16 pers.
1-4-1924vergunning ingetrokken
C. A. Breur en A. Ponjee, Benthuizerstraat 113c, Rotterdam
3-7-1923Lischplein-Avenue Concordia, 1 Horch, 28 pers.
18-8-1923vergunning overgeschreven op alleen A. Ponjee
D. Brugman, Beukelaarstraat 78,Rotterdam
15-10-1923Coolsingel-Riederlaan, 2 Fords, 16 pers.
16-4-1924vergunning overgeschreven op „B. & K."
4-5-1928vergunning weer overgeschreven op D. Brugman alleen
1-7-1929vergunning ingetrokken
D. Brugman & A. Kleinjan, (Autodienst B. & K.), Rosestraat 32 Rotterdam
164-1924Coolsingel-Riederlaan, 2 Fords, 16 pers.
1925Coolsingel-Riederlaan, 1 Miesse (21 en 2 Latils (27)
1927Coolsingel-Riederlaan, 2 Miesse, 28 en 30 pers.
4-5-1928vergunning overgeschreven op D. Brugman
F. van Buren, Autodienst Linker Maasoever, Olivier van Noortstraat 10, Rotterdam
13-7-1923Lusthofstraat-Groene Zoom, niet geëxploiteerd
1923Groote Markt-Groene Zoom
CA.O.M., Centrale Auto-Omnibus Mij n.v., Hudsonstraat 155, Rotterdam
25-9-1923opgericht
5-9-1923s-Gravenweg-Spangen (Spartastraat), 6 La Licome (21)
18-1-1926dienst gestaakt
1-7-1926dienst hervat, 4 Scemia's (23)
20-9-1926gewijzigd in 's-Gravenweg-Beukelsweg
1-12-1929vergunning ingetrokken
23-10-1923Diergaardelaan-Bloemhof, 3 La Licome (21), 3 Scemia (23)
1-2-1926dienst gestaakt
25-3-1928dienst heropend, 1 Renault, 2 Cottin-Desgouttes
1-9-1929vergunning ingetrokken
NV "Correct", Breede Hilledijk 141, Rotterdam, dir. J. Boogert
9-1-1924oprichting
21-5-1924Pompenburgsingel-Katendrecht, 4 Fords, 16 pers.
1925Pompenburgsingel-Katendrecht,1 DAAG (31) en 1 Latil (29)
1-8-1929vergunning ingetrokken
A. van Dam Sr., Katendrechtschestraat 47, Rotterdam
15-10-1923Diergaardelaan-Katendrecht, 1 Ford, 16 pers.
21-7-1924vergunning ingetrokken
"Diana", Rotterdamsche Autobus Ond.,Vlietstraat 40, Rotterdam
31-7-1925opgericht
14-10-1925Lusthofstraat-Spangen, 1 Miesse, 22 pers.
14-10-1925Lischweg-Bloemhof, 2 Miesse, 22 pers.
26-10-1926beide vergunningen ingetrokken
D. A. Dirks & D. Hordijk, Willebrordusstraat 11, Rotterdam
13-8-1923Willebrordusplein-'s-Gravenweg, 1 Ford, 16 pers.
8-4-1924vergunning overgeschreven op D. Hordijk alleen
7-11-1924vergunning ingetrokken
P. J. Driessen, Chr. de Wetstraat 1196,
9-10-1923Pompenburgsingel-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
20-5-1924vergunning ingetrokken
W. Driessen, Varkenoordschekade 38,
26-5-1923Pompenburgsingel-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
28-6-1923gewijzigd in Pompenburgsingel-Bloemhof
6-10-1923gewijzigd in Coolsingel-Lange Hilleweg
29-8-1924vergunning ingetrokken
J. van Dijk, Groene Hilledijk 109, Rotterdam
4-7-1923Diergaardelaan-Brielschelaan, 1 Ford, 16 pers.
21-11-1923gewijzigd in Diergaardelaan-Rietdijk
16-7-1925vergunning ingetrokken
C. Th. v.d. Ende, Schiedam
25-8-1923Burg. Meineszlaan-Kral. Plaslaan, 5 wagens
21-11-1925officiële waarschuwing
1926vergunning ingetrokken
C. A. van Ettinger & A. Beydals, Goudscherijweg 79, Rotterdam
24-8-1923Beukelsweg-Kral. Plaslaan, 3 Fords, 16 pers., 2 Chevrolets, 16 pers.
14-2-1924gewijzigd in Spartastraat-Kral. Plaslaan
29-8-1924vergunning ingetrokken
Th. van Gestel en F. C. Euser, Autodienst "Correct"
17-7-1923Diergaardelaan-Katendrecht
5-10-1923gewijzigd in Pompenburgsingel-Katendrecht
9-1-1924vergunning overgeschreven op NV "Correct"
21-5-1924vergunning ingetrokken
15-10-1923v. Alkemadeplein-Dordtschestraatweg
9-1-1924overgeschreven op NV "Correct"
21-5-1924vergunning ingetrokken
D. Gouwens, van Heusdenstraat 47 Rotterdam
8-8-1923Diergaardelaan-Groene Zoom, 2 Fords, 16 pers.
2-12-1924vergunning ingetrokken
G. v.d. Graaf, IJsselmonde E. (A.S.C.)
25-10-1923Rusthoflaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
1925Rusthoflaan-Spangen, 1 Graham Brothers, 20 pers.
1-12-1929vergunning ingetrokken
F. Groeneveld en A. van Wijnen, Autodienst E.R.A.D.O., Clemensstraat 6, Rotterdam
12-1-1923Beursplein-Dreef, 1 Ford, 6 pers.
26-2-1923vergunning overgeschreven op F. Groeneveld alleen
F. Groeneveld, Clemensstraat 6, Rotterdam
26-2-1923Groote Markt-Groene Hilledijk,1 Ford, 16 pers.
9-6-1923gewijzigd in Coolsingel-Spangen
20-8-1923weer gewijzigd in Groote Markt-Groene Hilledijk
5-10-1923gewijzigd in Groote Markt-Groene Zoom
1924Groote Markt-Groene Zoom, 2 Fords, 16 pers., 1 Schacchi
1-5-1925vergunning overgeschreven op T.R.A.M.
NV "Hermes", (Th. Hermelijn en S. Brooshoofd), Bothastraat 336, Rotterdam
24-10-1923Lischweg-Bloemhof, 2 Fords,16 pers.
29-12-1924vergunning ingetrokken
24-10-1923Kral. Plaslaan-Spangen, niet geëxploiteerd
8-2-1924vergunning ingetrokken (stond op naam van S. Brooshoofd)
J. M. den Hertog, Hillelaan 49, Rotterdam
16-10-1923Zomerhofplein-Strevelsweg
27-8-1925gewijzigd in Coolsingel-Strevelsweg, 1 DDB, 20 pers.
1-8-1929vergunning ingetrokken
C. H. Heskes, Autodienst "H. & R.", Eiberpad 10, Rotterdam
25-8-1923Schiebroekschelaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
1925Schiebroekschelaan-Spangen, 1 Berliet, 18 pers.
1926Schiebroekschelaan-Spangen, 1 Bovy, 26 pers.
4-5-1928vergunning ingetrokken
C. L. de Heus, Snoekstraat 5, Rotterdam
8-8-1923Diergaardelaan-Soetendaalscheweg, 1 Ford, 16 pers.
15-12-1923gewijzigd in Lusthofstraat-Spangen
14-10-1925vergunning overgeschreven op "Diana"
mej. C. H. M. Heymen-lanssen, Oranjeboomstraat 3356, Rotterdam
10-10-1923Lischweg-Lusthofstraat
1925Iáschweg-Lusthofstraat, 1 Graham Brothers, 19 pers.
1926Lischweg-Lusthofstraat, 1 Dodge, 21 pers.
1-12-1929vergunning ingetrokken
F. van't Hoft, Hillelaan 41, Rotterdam
6-6-1923Pompenburgsingel-Katendrecht, 1 Ford, 16 pers.
24-10-1923Pomp.singel-Katendrecht-Dordtschestraatweg, 4 Fords
20-11-1925vergunning overgeschreven op NV "Rotterdam"
G. Hoogendijk, Oranjeboomstraat 1386, Rotterdam
5-5-1923Groote Markt-Groene Zoom, 1 Ford, 6 pers.
8-2-1924vergunning ingetrokken
F. H. ten Hoope
11-7-1923Diergaardelaan-Zuidhoek, 1 Ford, 16 pers.
13-9-1924vergunning ingetrokken
W. van Hoorn & H. v.d. Mast, Bootsmanstraat 7, Rotterdam
26-10-1923Kral. Plaslaan-Spangen, 2 Fords, 16 pers.
29-8-1924vergunning ingetrokken
G. v.d. Hout en S. J. Vos, Zaagmolenstraat 74, Rotterdam
22-9-1923Berkelschelaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
5-10-1925vergunning ingetrokken
J. A. Hozeman, v.d. Takstraat 29a,
24-8-1923Berkelschelaan-Spangen, 1 Hansa-Lloyd, 20 pers.
23-2-1924gewijzigd in Haltestraat (Bergweg)-Spangen
30-1-1925vergunning ingetrokken
C. Huyzer, C.A.O.O. "Have" Zuidhoek
26-4-1923Groote Markt-Kat. Lagedijk, 1 Horch, 28 pers.
6-3-1924vergunning ingetrokken
NV "Jacatra", Rotterdamsche Omnibusdienst, Schietbaanstraat 7, Rotterdam
6-3-1923Groote Markt-Groene Zoom, 5 Albions, 25 pers.
19243 Renaults (23),1 Latil (30), 5 Albions (25)
19252 Renaults (23),1 Latil (30), 5 Albions (25)
19271 Renault en 4 Albions
1-7-1929vergunning ingetrokken
A. de Jong, (T.A.O.O. ), Groene Zoom 220, Rotterdam
8-1-1923Stieltjesplein-Groene Zoom, 1 Ford, 16 pers.
1923Stieltjesplein-Groene Zoom, 4 Fords, 16 pers.
25-3-1924vergunning gewijzigd in Stieltjesplein-Zwijndrecht
L. Kaal, St. Mariastraat 112, Rotterdam
6-10-1923Vredenoordlaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
14-10-1925vergunning overgeschreven op "Diana"
A. Kegge, Autodienst A.O.R.
26-3-1923Nassaukade-Groene Zoom, 2 Fords, 6 pers.
11-5-1923gewijzigd in Groote Markt-Groene Zoom
20-11-1923vergunning overgeschreven op NV "T.R.A.M."
A. Kleingeld, Da Costastraat 58 Rotterdam
5-6-1923Coolsingel-Spangen
21-7-1924vergunning ingetrokken, slechts enkele weken gereden
12-7-1923Coolsingel-Rusthoflaan, 5 Fords, 16 pers.
gewijzigd in Rusthoflaan-Spangen
21-7-1924vergunning ingetrokken
D. F. Kok, Atjehstraat 4, Rotterdam
21-12-1923Lischweg-Feyenoorddijk,1 Ford, 16 pers.
29-4-1924vergunning ingetrokken
J. J. de Kok, Chr. de Wetstraat 686, Rotterdam
29-6-1923Oostplein-Groene Zoom, 1 Ford, 16 pers.
10-1-1924gewijzigd in Lusthofstraat-Groene Zoom
4-2-1925vergunning ingetrokken
F. v.d. Koogh, Prins Hendrikkade 129a,
20-12-1923Vredenoordlaan-Bloemhof (Heinlanstr.), 1 Ford (16)
11-2-1924gewijzigd in Vredenoordlaan-Sandelingenstraat
7-6-1924vergunning ingetrokken
J. Krikke, Thorbeckestraat 32, Rotterdam
20-6-1923Diergaardelaan-Rietdijk, 1 Horch, 28 pers.
5-10-1923vergunning overgeschreven op NV Autodienst "Luxe"
L. van Kwawegen, Korte Dreef 39, Rotterdam
24-11-1923Lusthofstraat-Bospolderplein, 1 Ford, 16 pers.
20-5-1924vergunning ingetrokken
A. W. Lagendijk, Dordtschestraatweg 4206, Rotterdam
7-1-1924Vredenoordlaan-Oosthoek, 1 Ford, 16 pers.
1926Vredenoordlaan-Oosthoek, 1 Latil, 25 pers.
1-8-1929vergunning ingetrokken
J. Lems, Oost-Varkenoordscheweg 250/12, Rotterdam
7-5-1923Groote Markt-Bloemhof, 3 Fords, 16 pers.
4-8-1924vergunning ingetrokken
J. v.d. Linden, Varkenoordschekade 44,
15-10-1923Pompenburgsingel-Bloemhof, 1 Ford, 16 pers.
19-6-1924vergunning ingetrokken
H. Linnenbank, Autodienst "Quick",
30-5-1923Coolvest-Spangen, 2 Horchs, 28 pers.
1924Coolvest-Spangen, 3 Horchs, 28 pers.
30-1-1925vergunning ingetrokken
30-5-1923Coolvest-Dordtschestraatweg
30-1-1925vergunning ingetrokken
H. Lodder, Joh. Brandtstraat 446, Rotterdam
25-5-1923Oostplein-Capelle aan den IJssel, niet geëxploiteerd
28-6-1923gewijzigd in Oostplein-Charlois
6-9-1923gewijzigd in Groote Markt-Charlois, 3 Fords, 16 pers.
7-11-1924vergunning ingetrokken
C. van Loon, woonschip H-283 Zwaanshalskade, Rotterdam
15-1 Ó-1923Lusthofstraat-Spangen, l Ford, 16 pers.
29-8-1924vergunning ingetrokken
Joh. A. Lops & Co., Autodienst "Imperia",
30-5-1923Coolsingel-Bloemhof,1 Ford, 16 pers.
1925Coolsingel-Bloemhof, 1 Latil, 22 pers.
1926Coolsingel-Bloemhof, 3 Latils, (22-26-26),1 Leyland
1-8-1929vergunning ingetrokken
1. Lotten, Joubertstraat 18, Rotterdam
3-12-1923Vredenoordlaan-Afrikaanderplein, 1 Ford, 16 pers.
11-8-1924vergunning ingetrokken
NV Autodienst "Luxe", Thorbeckestraat 32, Rotterdam, dir. J. Krikke/A. Kleinjan
5-10-1923Diergaardelaan-L. Hilleweg-Rietdijk, 1 Horch (28)
1924Diergaardelaan-L. Hilleweg-Rietdijk, 2 Horchs (28) en 3 Renaults (35)
Diergaardelaan-L. Hilleweg-Rietdijk 1 Horch (28) en 2 Renaults (35)
1925door R.T.M.
30-5-1925aandelen overgenomen
1926Diergaardelaan-Rietdijk, 2 Benz (30), 3 Renaults (30 en 2 x 31), 1 reserve Benz (30)
1-1-1927overgenomen door A. Kleinjan
1-8-1929vergunning ingetrokken
J. J. Mallander, Autodienst "Zeelandia",
21-6-1923Diergaardelaan-Groene Zoom, 1 Ford, 16 pers.
27-10-1924vergunning ingetrokken
P. Meyer, Joost van Geelstraat 54a,
20-8-1923Burg. Meineszlaan-Westerkade, 3 Fords, 16 pers.
28-4-1924vergunning overgeschreven op G. P. Meyer
9-5-1924vergunning ingetrokken
A. Munnik, J. C. Weseman en W. de Deugd
4-8-1923Pijnackerplein-Veerkade
17-10-1923vergunning overgeschreven op J. C. Weseman en W. de Deugd
29-4-1924vergunning ingetrokken
Wed. G. van Nieuwenhuizen-Verloo,
15-12-1923Vredenoordlaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
15-2-1924Lusthofstraat-Spangen
1925Lusthofstraat-Spangen, 1 Bovy, 24 pers.
30-6-1929vergunning ingetrokken
C. Nieuwkoop Jr., Pompstraat 5a, Rotterdam (Autodienst R.A.D.O.)
7-1-1924Coolsingel-Vliegveld Waalhaven
1925Coolsingel-Vliegveld Waalhaven, 1 Renault, 18 pers.
11-10-1926gewijzigd in coolsingel-Boergoenschestraat, 1 Berliet
1-8-1929vergunning ingetrokken
B. Nossent, Boomgaardstraat 49, Rotterdam
19-10-1923Zomerhofplein-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
31-5-1926vergunning ingetrokken
I F. Notenboom
1923Vredenoordlaan-Charlois, 2 Fords, 16 pers.
6-6-1924vergunning ingetrokken
P. van Oort, Gouwstraat 28/2, Rotterdam
2-5-1923Groote Markt-Bloemhof
1924Groote Markt-Bloemhof, 4 Fords, 16 pers.
9-2-1925vergunning ingetrokken
21-1-1924Groote Markt-Groene Zoom
9-2-1925vergunning ingetrokken
J. Pinhaschick, Bloemfonteinstraat 56,
21-8-1923Willebrordusplein-Westerkade, 1 Ford, 16 pers.
6-10-1923gewijzigd in Pompenburgsingel-Dordtschelaan
22-10-1923gewijzigd in Pompenburgsingel-Sandelingenstraat
9-1-1924vergunning overgeschreven op NV „Correct"
A. Ponjee, Noordsingel 71, Rotterdam
18-8-1923Lischplein-Avenue Concordia, 1 Horch, 28 pers.
24-9-1923Lischplein-Spangen
28-8-1924beide vergunningen ingetrokken
N. J. Renirie, Atjehstraat 26, Rotterdam
5-9-1923Kral. Plaslaan-Mathenesserlaan, 1 Ford, 16 pers.
17-10-1923gewijzigd in Kral. Plaslaan-Spangen
14-10-1925vergunning overgeschreven op „Diana"
W. F. Renirie, 2e Weenastraat 16,
25-8-1923Boezemlaan-Schiemond (Pelgrimstraat), 1 Ford, 16 pers.
23-11-1923gewijzigd in Kral. Plaslaan-Mathenesserbrug
26-1-1924gewijzigd in Kral. Plaslaan-Spangen
24-8-1925vergunning ingetrokken
mej. E. Rietveld, Hillelaan 49a, Rotterdam (Autodienst Linker Maasoever)
10-10-1923Coolsingel-Bloemhof,1 Ford, 16 pers.
1925Coolsingel-Bloemhof, 1 De Dion-Bouton (20)
1-8-1929vergunning ingetrokken
L. van Roon & F. Zoeters, de la Reystraat
26-6-1923Diergaardelaan-Groene Zoom, 2 Fords, 16 pers.
10-9-1924vergunning overgeschreven op L. van Roon alleen
28-3-1925vergunning ingetrokken
Y. de Roos, Chr. de Wetstraat 64, Rotterdam (Autodienst "De Onderneming")
2-5-1923Groote Markt-Groene Zoom
6-11-1923gewijzigd in Zomerhofplein-Groene Zoom, 2 Fords (16)
20-3-1924vergunning ingetrokken
NV Auto-Omnibusdienst "Rotterdam", Hillevliet 326, Rotterdam, dir. C. van 't Hoft
20-11-1925Pomp.singel-Katendrecht-Dordtschestraatweg, 2 Latils
1926Pomp.singel-Katendrecht-Dordtschestraatweg, 4 Latils (26-26-30-30)
1-8-1929vergunning ingetrokken
W. A. Ryhnen, Cronjéstraat 43b, Rotterdam
15-12-1923Diergaardelaan-Afrikaanderplein, 1 Ford, 16 pers.
13-6-1925gewijzigd in Dierg.laan-Bloemhof
21-9-1925vergunning overgeschreven op W. Smit
N. J. Rijsbergen, Hang 27, Rotterdam
7-8-1923Lischweg-Schiemond, 1 Ford, 16 pers.
12-7-1924vergunning ingetrokken
A. Rijsdijk, Hilledijk 255, Rotterdam
5-11-1923Vredenoordlaan-Bloemhof,1 Ford, 16 pers.
10-3-1925vergunning ingetrokken
A. Schaay, Putschelaan 122, Rotterdam
22-4-1923Groote Markt-Rietdijk, 1 Durkopp
8-12-1923vergunning overgeschreven op Gebr. J. & A. Schaay
1925Groote Markt-Rietdijk, 1 Miesse, 22 pers.
1926Groote Markt-Rietdijk, 1 Graham Bros., 20 pers.
27-1-1928vergunning ingetrokken
J. C. Schalm, Kruiskade 57, Rotterdam
14-11-1923Kral. Plaslaan-Brielschelaan, 1 Ford, 16 pers.
29-4-1924vergunning ingetrokken
J. Schamlé, Haagscheveer 2, Rotterdam (Schamlé & Zonneveld)
27-6-1923Oostplein-Spangen
11-2-1924vergunning overgeschreven op J. Zonneveld
A. Scheele, Taborstraat 20, Rotterdam
28-3-1923Oranjeboomstraat-Ridderkerk, niet geëxploiteerd
25-5-1923gewijzigd in Willebrordusplein-Spangen
4-7-1923gewijzigd in Diergaardelaan-Ridderkerk
10-8-1923vergunning ingetrokken
25-10-1923Ged. Karnemelkshaven-Katendrecht, 1 Horch, 28 pers.
1925Ged. Karnemelkshaven-Katendrecht, 2 Horchs (21 en 25)
1926Ged. Karnemelkshaven-Katendrecht, 1 Horch (26), 2 Auto-Tractions
7-2-1928vergunning ingetrokken
P. Schipper, Rubensstraat 2, Rotterdam
17-8-1923Kral. Plaslaan-Spangen, 2 Fords,16 pers.
9-8-1924vergunning ingetrokken
A. Schouten & M. J. Kelderman, Autodienst R.A.O.O.
13-4-1923Groote Markt-Groene Zoom
21-6-1923vergunning overgeschreven op D. v.d. Ven, Schouten & Kelderman
J. Siewert & F. J. Vos, Vrijenbanschestraat 46, Rotterdam (1924 alleen J. Siewert)
11-7-1923Bergweg-Lusthofstraat,1 Ford,16 pers.
1924Bergweg-Lusthofstraat, 2 Fords, 16 pers.
16-1-1925vergunning ingetrokken
J. M. Sigmond, Speelmanstraat 124/3, Rotterdam
17-5-1923Groote Markt-Charlois
23-6-1923vergunningenwagens overgenomen door W. H. de Beste
K. Slegt & P. Romeyn, Marinestraat 13, Rotterdam
22=6=1923Nieuwe Markt-Rusthoflaan, 1 Presto, 18 pers.
22-2-1924gewijzigd in Rusthoflaan-Spangen
8-8-1924vergunning ingetrokken
M. Slooter, Atjehstraat 57a, Rotterdam (Autogarage Linker Maasoever)
12-7-1923Diergaardelaan-Katendrecht, 1 Hansa-Lloyds (22), 2 Fords
13-2-1924gewijzigd in Pompenburgsingel-Katendrecht
5-9-1923Diergaardelaan-Charlois, 2 Hansa-Lloyd (22)
30-10-1924beide vergunningen over op NV "Alma" (M. Slooter)
1926beide vergunningen gereden met 4 Latils (30)
1-5-1929beide vergunningen ingetrokken
(van de 4 Latils waren er 2 van A. Kleinjan)
A. v.d. Sluys, Rosestraat 32b, Rotterdam
18-9-1924Coolsingel-Oranjeboomstraat (verg. overgenomen van B. IJzendoorn)
28-4-1925vergunning gewijzigd in Coolsingel-Riederlaan, 2 Renaults (18)
1926Coolsingel-Riederlaan, 2 Graham Bros. (20)
3-8-1928vergunning overgeschreven op D. A. Smits
W. Smit, Breede Hilledijk 86, Rotterdam
21-9-1925Diergaardelaan-Bloemhof, 1 Auto-Traction (26)
(vergunning overgenomen van W. A. Ryhnen)
1-12-1925vergunning gewijzigd in Coolsingel-Bloemhof
1-8-1929vergunning ingetrokken
D. A. Smits, Westvarkenoordscheweg 133a, Rotterdam
3-8-1928Coolsingel-Bloemhof, 2 Graham Bros. (20)
(vergunning overgenomen van A. v.d. Sluys)
1-7-1929vergunning ingetrokken
P. C. Stip, Beverstraat 13, Rotterdam
15-10-1923Pompenburgsingel-Strevelsweg, 1 Ford, 16 pers.
28-3-1925vergunning ingetrokken
NV "T.RA.M." (Transportond. Rotterdamsche Auto-Omnibus Mij.), Coolschestraat 45a, Rotterdam, dir. A.D. Kegge
17-10-1923Groote Markt-Groene Zoom, 1 Renault, 35 pers.
1-5-1925vergunning van F. Groeneveld overgenomen
1926Groote Markt-Groene Zoom, 4 Renaults (32-32-34-35)
1-7-1929vergunning ingetrokken
(opgericht door A. Kegge, J. P. Mastenbroek en G. Marges)
NV Tresfon & Co., Heemraadssingel 117, Rotterdam (R.A.O.M.)
19-2-1923Beukelsweg-Kral. Plaslaan, 8 Hansa-Lloyds, 20 pers.
25-9-1923gewijzigd in Spangen-Kral. Plaslaan
5-5-1924vergunning ingetrokken
J. W. Ulrich, Hoogstraat 76c, Rotterdam
22-9-1923Oostplein-Spangen, 2 Fords, 16 pers.
4-8-1924vergunning ingetrokken
D. v.d. Ven, A. Schouten en M. J. Kelderman, (vanaf juni 1923 alleen D. v.d. Ven)
21-6-1923Groote Markt-Groene Zoom
21-6-1923Groote Markt-Bloemhof
8-2-1924beide vergunningen ingetrokken
A. P. Verdoorn, Heer Janstraat 4, Rotterdam (A.S.C.)
5-9-1923Boezemlaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
1924gewijzigd in Rusthoflaan-Spangen
1925Rusthoflaan-Spangen, 1 Graham Bros. (20)
1-12-1929vergunning ingetrokken
J. Verhaar, Westpietermanstraat 24, Rotterdam
5-4-1923Parallelweg-Dortsmondstraat, 2 Fords, 6 pers.
25-5-1923vergunning ingetrokken, enkele dagen gereden
21-12-1923Prinsenhoofd-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
31-5-1926vergunning ingetrokken
C. Vermaas, Bas Jungeriusstraat 61 a, Rotterdam (A.S.C.)
8-8-1923Diergaardelaan-Spangen, 1 Ford, 16 pers.
29-2-1924vergunning gewijzigd in Rusthoflaan-Spangen
1925Rusthoflaan-Spangen, 1 Graham Bros. (20)
1-12-1929vergunning ingetrokken
J. T. H. Versteeg, le Pij nackerstraat 96, Rotterdam
10-10-1923Lischweg-Prinsenhoofd
15-12-1923gewijzigd in Lischweg-Bloemhof, 1 Miesse (23)
17-7-1924vergunning overgeschreven op mej. P. Boot
G. Vink, Prins Alexanderstraat 11, Rotterdam
4-4-1923Groote Markt-Groene Zoom, 2 Fords, 6 pers.
1924Groote Markt-Groene Zoom, 1 Ford, 1 Horch (28), 1 Hansa-Lloyd (20)
1926Groote Markt-Groene Zoom, 3 Miesse (25)
1-7-1929vergunning ingetrokken
P. J. A. de Vos, Korte Hillestraat 34, Rotterdam
29-11-1923Lusthofstraat-Spangen, 2 Fords, 16 pers.
1925Lusthofstraat-Spangen, 1 Bovy, 24 pers.
1926Lusthofstraat-Spangen, 2 Bovy's, waarvan 1 als reserve
1-12-1929vergunning ingetrokken
J. v.d. Werff, Eiberpad 10, Rotterdam
1-8-1923Diergaardelaan-Bloemhof, 1 Ford, 16 pers.
14-5-1925vergunning ingetrokken
W. H. de Wit, Goudschestraat 112, Rotterdam
10-10-1923Vredenoordlaan-Rietdijk, 2 Fords,16 pers.
29-4-1924vergunning ingetrokken
J. Wols, Rosestraat 300, Rotterdam (Ch.A.O.)
15-10-1923Vredenoordlaan-Charloisse Kerksingel, 1 Ford (16)
1924Vredenoordlaan-Rietdijk
1925Vredenoordlaan-Rietdijk, 1 De Dion-Bouton, 20 pers.
1-8-1929vergunning ingetrokken
D. van't Woudt, Nassauhaven 34, Rotterdam
12-7-1923Diergaardelaan-Groene Zoom, 1 Ford, 16 pers.
12-9-1924vergunning ingetrokken
P. Wuister, Hillevliet 546, Rotterdam
1-8-1923Vredenoordplein-Bloemhof, 2 Fords, 16 pers.
1925Vredenoordplein-Bloemhof, 2 Renaults, 30 pers.
1-8-1929vergunning ingetrokken
A. van Wijnen, Wolphaertsstraat 74, Rotterdam
26-2-1923Beursplein-Dreef, 1 Ford, 6 pers.
18-5-1923gewijzigd in Groote Markt-Groene Hilledijk, 1 Ford (16) en 2 Fords, 6 pers.
17-8-1923gewijzigd in Groote Markt-Groene Zoom, 2 Fords (16)
1925Groote Markt-Groene Zoom, 1 Mason, 1 Graham Bros. (20)
1-7-1929vergunning ingetrokken
5-4-1923Groote Markt-Oosthoek (Charl. Lagedijk)
17-8-1923vergunning ingetrokken, enkele dagen gereden
B. IJzendoorn, Nassauhaven 87a, Rotterdam
8-6-1923Coolsingel-Oranjeboomstraat, 1 Renault
24-9-1923gewijzigd in Coolsingel-Bloemhof
18-12-1923weer gewijzigd in Coolsingel-Oranjeboomstraat, 2 Fords
18-9-1924vergunning overgeschreven op A. v.d. Sluys
J. Zonneveld, Nieuwe Binnenweg 333, Rotterdam
11-2-1924Oostplein-Spangen, 1 Ford (16),1 Horch (28)
1925Oostplein-Spangen, 2 De Dion-Boutons (21)
1-12-1929vergunning ingetrokken
M. van Zwol, Kreek E-195, IJsselmonde
15-11-1923Coolsingel-Rietdijk, 1 Ford, 16 pers.
1925Coolsingel-Rietdijk, 1 Berliet (19)
1-8-1929vergunning ingetrokken
Overigens waren er naast deze groep van exploitanten nog 86 vergunningen uitgegeven die echter nooit zijn gebruikt!
Welgeteld een periode van bijna 7 jaar waarin zich toch een wat chaotisch beeld ontwikkeld van het particuliere stadsvervoer. Bij bestudering van de lijst met vergunningen vallen een aantal zaken op.
Van de 118 ondernemingen die in 1923 of 1924 van start zijn gegaan, zijn er aan het einde van de rit in 1929 nog 25 overgebleven. In de eerste twee, drie jaren zijn er bijna 100 die het na enkele maanden tot ruim anderhalf jaar, of zelfs nog korter, voor gezien houden.

Vreemd is dat niet. Veel ondernemingen beschikten over één of twee bussen waardoor bij reparatie of onderhoud geen vervoer kon worden aangeboden. Bovendien was de concurrentie enorm.
Op verschillende trajecten waren op verschillende momenten meerdere aanbieders actief; Coolsingel-Bloemhof (3), Diergaardelaan-Bloemhof (3), Diergaardelaan-Groene Zoom (4), Groote Markt-Bloemhof (4), Groote Markt-Groene Zoom (4 tot 8), Kralingsche Plaslaan-Spangen (2 tot 4), Lusthofstraat-Spangen (2 tot 4), Oostplein-Spangen (3) en Rusthoflaan-Spangen (4). Het aanbod van passagiers varieerde ook. Op de noord-zuid trajecten was er veel vraag maar ook voldoende aanbod. Opvallend is dan dat een traject Rusthoflaan-Spangen, net als toen tramlijn 15 in 1967 uit Crooswijk verdween en buslijn 38 de taak overnam, het één van de drukste lijnen bleek te zijn.

Duidelijk is ook de concentratie van de knooppunten waarvandaan de bussen vertrokken. Locaties als de Coolsingel bij het Van Hogendorpsplein, de Diergaardelaan bij het station, een Pompenburgsingel en de Groote Markt (waar ook de autobussen naar buiten Rotterdam hun eindpunt hadden) lijken voor de hand te liggen. Anders is dat bij de Lischweg en de concentratie van lijnen die vanuit het gebied Vredenoordlaan/ Lusthofstraat/ Oostplein vertrokken.

Het bus eindpunt Rusthoflaan, 1924

Het bus eindpunt Rusthoflaan, 1924

In januari 1924 waren er al meer dan 250 autobussen in bedrijf waarvan ruim 150 T-Fords die elk 14 tot 16 personen konden vervoeren. Toch werden met enige regelmaat bekeuringen en waarschuwingen uitgedeeld omdat er teveel passagiers werden vervoerd.
Met 88 stadsdiensten en 24 buitenlijnen was het hoogtepunt wel bereikt.

Het buseindpunt op de hoek van de Bergselaan en de Lischweg, 1924

Het buseindpunt op de hoek van de Bergselaan en de Lischweg, 1924

voorkomen dat er lijnen moesten worden opgeheven en personeel moest worden ontslagen.

Het busstation aan de Groote Markt, 1923. Een Albion van de NV Jacatra Rotterdamse Omnibusdienst wacht op passagiers naar Vreewijk.

Het busstation aan de Groote Markt, 1923. Een Albion van de NV Jacatra Rotterdamse Omnibusdienst wacht op passagiers naar Vreewijk.

De R.E.T.M. zag de bezetting van de trams steeds verder teruglopen en kon alleen met gemeentelijke subsidie van 50.000, – gulden
Het gemeentebestuur zag in dat er zaken moesten veranderen, niet in de laatste plaats om de wildgroei te beteugelen maar ook om het aantal ongevallen met autobussen terug te dringen. De laatste drie maanden van 1923 vonden 186 ongevallen plaats waarbij autobussen waren betrokken.

Links op de Pompenburgsingel was een plek voor de particuliere stadslijnen, 1929

Links op de Pompenburgsingel was een plek voor de particuliere stadslijnen, 1929

Met zo’n 100.000 passagiers per week met tarieven die tussen de 15 en de 25 cent lagen, voor die tijd overigens toch nog een fors bedrag, was het zeker op de marktdagen, maandag en dinsdag een behoorlijke drukte in de stad.
In 1924 werden beperkende maatregelen genomen. Bussen moesten tenminste aan 20 personen plaats bieden, zij moesten van richtingborden worden voorzien en de wagenparken mochten niet verder worden uitgebreid. Toen in 1925 weer nieuw materiaal aangeschaft mocht worden werden bestaande T-Ford bussen vaak verzwaard en verlengd maar ook kwamen nieuwe merken op straat zoals Chevrolet, Dodge, GMC en R.E.O.

De drukte op de Coolsingel, t.h.v. de Van Oldenbarneveltstraat. ca. 1925

De drukte op de Coolsingel, t.h.v. de Van Oldenbarneveltstraat. ca. 1925

Eind 1925 waren er nog 35 stadsdiensten en 26 buitenlijnen in bedrijf met in totaal 170 autobussen.
Voor stadsdiensten werden al enige tijd geen vergunningen meer uitgegeven en door steeds meer beperkende maatregelen gaven ook steeds meer ondernemers op.
De situatie werd slechter en in 1926 werd er door een groot aantal ondernemers geklaagd bij de gemeenteraad zonder daar gehoor te vinden.
Meer diensten werden gestaakt, personeel werd ontslagen en de service verminderde, dit tot leed van de passagiers.
Op 15 oktober 1927 werd afscheid genomen van de R.E.T.M. en nam de Rotterdamsche Electrische Tram het stokje over. Het zou het einde betekenen van het particuliere stadsvervoer.
Op 29 maart 1928 werd besloten dat de RET zelf autobusdiensten zou gaan exploiteren en op 1 april 1929 kregen de eerste ondernemers de aanzegging dat hun vergunning zou worden ingetrokken, de rest volgde per 1 december 1929.

Vroom & Dreesman
De enige particuliere buslijn, dat wil zeggen een lijn die niet door een vervoersbedrijf werd geëxploiteerd, die daarna nog heeft gereden is wellicht de City-lijn van
Vroom & Dreesman geweest. Vanaf 5 januari 1977 heeft het warenhuis enige tijd een gratis busdienst onderhouden van het parkeerterrein aan de Hofdijk naar de ingang van het warenhuis aan het Rode Zand. Hiervoor werd een 28 persoons Steyr Citybus ingezet en elke middag werd tussen 13.00 uur en 17.30 uur om de tien minuten een rit gemaakt.
Nadat de gemeente Rotterdam het parkeerterrein voor woningbouw had bestemd, werd deze dienst na ruim een jaar weer opgeheven eb was ook deze activiteit verdwenen.

bron: 75 jaar Autobussen in Rotterdam, M. Wallast e.a.

Klik hier voor foto’s van bussen van particuliere vervoerders.
Klik hier voor foto’s van particuliere vervoerders in het stadsbeeld.

  2 comments for “Particulier stadsvervoer

Geef een reactie