Connexxion

GESCHIEDENIS CONNEXXION

Connexxion is een vervoersmaatschappij op het gebied van regionaal personenvervoer en ambulancezorg in Nederland.

De voorlopers van Connexxion
In de afgelopen jaren fuseerden tal van “kleine” vervoersondernemingen met als doel om door deze samenwerking het openbaar vervoer sterker te maken. Het eerste initiatief daartoe was dat in juni 1974 de ESO werd opgericht. Bijna alle 30 streekvervoerders inclusief de 13 NS-dochters verenigden zich hierin. Vervolgens werden alle aandelen van de NS in de Nederlandse busmaatschappijen in 1982 ondergebracht in de holding ABS. Beide bedrijven werden in 1989 samengevoegd tot het Verenigd Streekvervoer Nederland en werd in 1992 die naam veranderd in VSN-groep. In de jaren erna vonden er verdere fusies plaats tussen de vervoerbedrijven.

De VSN-groep werd vervolgens negen jaar later opgesplitst in drie zelfstandige bedrijven: het “randstadsbedrijf” VSN-1, het “regiobedrijf” VSN-2 en het garagebedrijf Techno Service Nederland.

De reden voor deze herverdeling was de nieuw in te voeren Wet personenvervoer 2000, waarmee marktwerking in het Nederlandse openbaar vervoer werd geïntroduceerd. In 1994 en 1995 waren er al experimenten met aanbesteden geweest, door het privatiseren van het busvervoer in Zuid-Limburg. In VSN-1 werden de sterkste streekvervoerders ingedeeld, namelijk Midnet, NZH, Oostnet en de ZWN-Groep. Deze vervoerbedrijven gingen op 10 mei 1999 verder onder de nieuwe naam Connexxion. Voor het bus- en treinvervoer in de Achterhoek, waar eerder Oostnet reed, werd het zelfstandige vervoersproject Syntus opgericht. Connexxion kreeg door deze fusie ongeveer 65 procent van het Nederlandse streekvervoer in handen; te veel volgens de maatstaven van de overheid.

In VSN-2 werden de financieel veel zwakkere bedrijven BBA, Hermes Groep, Hanze Groep (GADO) en VEONN Groep ingedeeld. Deze waren bestemd voor de verkoop. De laatste twee bedrijven werden verkocht aan de Britse vervoersmaatschappij Arriva. Daarmee werd in één keer de busmarkt in Groningen, Friesland en in delen van Drenthe, Overijssel en Flevoland geprivatiseerd. De BBA en Hermes werden uiteindelijk niet verkocht. BBA werd in eerste instantie een zelfstandig bedrijf en werd pas later verkocht aan Veolia Transport. Hermes zou geïntegreerd worden in Connexxion, maar werd uiteindelijk een gedeeltelijke dochteronderneming van Connexxion.

Tijdlijn rechtsvoorgangers
De tijdlijn van de rechtsvoorgangers begint in 1880 met de oprichting van de NZH. Connexxion kon hierdoor al 6 jaar na de oprichting haar 125 jarig bestaan vieren. Hieronder een overzicht van de fusies vanaf 1981.

logo conexxion rechtsvoorgangers connexxion

 

 

 

Vervoergebied toen en nu
In de begintijd had Connexxion, behalve in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg, vrijwel overal in het land een alleenheerschappij in het streekvervoer. Het bedrijf verzorgde toen de busdiensten in: de Flevopolder inclusief de stadsdiensten in Lelystad en Almere; de regio Zwolle/Salland inclusief stadsdienst Zwolle; Twente inclusief stadsdiensten; Veluwe inclusief stadsdienst Apeldoorn en Harderwijk; de Gelderse Vallei inclusief stadsdienst Ede en Arnhem; vrijwel de gehele provincie Utrecht inclusief de stadsdiensten behalve in de stad Utrecht; vrijwel geheel Noord-Holland inclusief Texel en de stadsdiensten behalve in Amsterdam, vrijwel geheel Zuid-Holland inclusief de stadsdiensten behalve Den Haag, Rotterdam en Dordrecht; vrijwel geheel Zeeland (behalve Tholen/St.Philipsland) inclusief de stadsdiensten.

Connexxion-K

Connexxion busnummer 3882, serie 3864-3882, bouwjaar 1987, DAF/Den Oudsten,. (fotograaf onbekend)

In de laatste 4 provincies reden van andere maatschappijen alleen enkele uitlopers of gezamenlijk geëxploiteerde buslijnen zoals de buslijn over de afsluitdijk. Opvallend in het vervoersgebied zijn het Arnhems trolleybusnet, de ParkShuttle in Capelle aan den IJssel, de OV te water-verbinding Amsterdam CS-IJmuiden over het Noordzeekanaal en de treindienst Almelo-Mariënberg. In de afgelopen jaren is Connexxion een groot deel van het vervoergebied kwijtgeraakt aan andere vervoerders (en slechts een enkele keer weer teruggewonnen zoals Utrecht west en noord). Opvallend hierbij is dat Connexxion in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en een groot deel van Gelderland (met dochter Hermes) nog een dominante positie heeft en elders er nog slechts kleine vervoersgebieden over zijn. Dit valt het meest op in het voormalige NZH gedeelte waarbij behalve de concessie Waterland alle concessies nog in handen zijn van Connexxion (op 9 december 2012 verloor Connexxion wel het voormalige NZH gebied (west) Zuid-Holland Noord). Ook van het Midnet gedeelte zijn de meeste concessies nog in handen (behalve de Veluwe, Salland en de stadsdienst Zwolle en Lelystad).

Anders ligt de situatie bij bij het voormalige ZWN waarvan sinds 9 december 2012 alleen Voorne-Putten en midden Zeeland nog in handen zijn en als een eiland in het gebied van andere vervoerders liggen. Ook van het voormalige Oostnet is alleen Twente nog in handen van Connexxion, alhoewel wat nu onder de naam Breng wordt gereden Connexxiondochter Hermes is. Daarentegen won het bedrijf ook concessies waar het eerder niet reed, waaronder een groot deel van Friesland, Zuidoost Drenthe, delen van Overijssel, de Noordoostpolder en Tholen/St.Philipsland waarvan alleen de laatste drie nog in handen zijn.

Per december 2012 exploiteert Connexxion nog steeds in veel provincies het openbaar vervoer (behalve in Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg (met uitzondering van enkele uitlopers van lijnen).
Naast het stads- en streekvervoer exploiteert Connexxion al sinds de start taxi’s in diverse regio’s (Connexxion Taxi Services, kortweg CTS), ten behoeve van kleinschalig-, leerlingen- en (zorg)instellingenvervoer. De regio’s zijn in de loop de jaren wel veranderd. Connexxion Tours verhuurt touringcars en ex-lijndienstbussen met chauffeur voor bijvoorbeeld groepsreizen, pendeldiensten of treinvervangend vervoer. Connexxion Water exploiteert een aantal veerdiensten en veerponten in Nederland. Tenslotte verzorgt Connexxion Ambulancezorg (mede) de ambulanceritten in de regio’s Haaglanden, Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland, Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland.

Connexxion maakte op 21 juni 2012 bekend dat er niet meer onder de prijs op concessies wordt ingeschreven, ook als dat betekent dat het vervoerbedrijf concessies kwijtraakt. In het verleden heeft Connexxion niet altijd als een verstandig ondernemer ingeschreven.

Naam en huisstijl
De VSN-groep streefde naar een nieuwe naam die internationaal moest klinken, mocht geen afkorting zijn en niet te “vervoersachtig”. Er werd gekozen voor de naam “Connexxion”, een verwijzing naar het Engelse woord “Connection” dat “met elkaar verbinden” betekent. De twee X’en geven de beweging aan van het vak dat beoefend wordt, namelijk “Mensen bij elkaar brengen”. Dit werd tevens het motto van het bedrijf. De rechterkant van beide X’en is in een andere kleur uitgevoerd, zodat er in de typografie twee pijlen in het oog springen. Het logo van Connexxion is in 1999 ontworpen door Design Bridge. Sinds begin 2011 heeft Connexxion een nieuw logo dat langzaam wordt geïntroduceerd. Het logo is vanaf 2012 op de sociale media sites van Connexxion te zien en vanaf november 2012 ook op de website van Connexxion. Het nieuwe logo is nog niet op de voertuigen te zien.

logo conexxion

In de begintijd schreef het bedrijf haar naam als conneXXion. Vanaf juni 2001 werd de naam geschreven als connexxion, met een kleine letter C en met kleine X-en. Alleen aan het begin van een zin werd de naam wel met een grote C geschreven. In verband met de aankomende integratie met Hermes in dat jaar werd ervoor gekozen het motto van de Hermes Groep over te nemen. Dit was overigens een kleine aanpassing: in plaats van “mensen bij elkaar brengen” werd het nieuwe motto “brengt mensen bij elkaar”. Uiteindelijk ging de geplande integratie met Hermes niet door, want het bedrijf werd een dochteronderneming. De schrijfwijze ‘connexxion’ werd na verloop van tijd in alle stilte veranderd in Connexxion. Op de bussen, sneltrams en treinen is de C nog steeds geschreven in onderkast. In 2007 werd het huidige motto Alles voor de reiziger ingevoerd.

De huisstijl bestaat uit een donkergroene basis met een lichtgroene bovenkant/dak. Alle kanten zijn voorzien van Connexxionlogo’s. Ongeveer tien procent van het wagenpark dat destijds van de fusie-vervoerders werd overgenomen kreeg zeer snel de nieuwe huisstijl. Dit betrof de relatief jonge bussen en die werden gelijkelijk over de vestigingen verdeeld. De overige bussen behielden hun oorspronkelijke bedrijfskleuren en kregen alleen stickers met het logo van Connexxion. De gedachtegang hierachter was dat de oudste bussen toch afgevoerd zouden worden omdat het bedrijf in hoog tempo nieuwe bussen bij Berkhof in Heerenveen en bij Den Oudsten in Woerden bestelde. Ook plaatste Connexxion begin 2000 een order bij EvoBus voor 95 nieuwe bussen van het type Mercedes Integro. Hierdoor reed al spoedig een groot deel van het wagenpark in de nieuwe kleuren rond.

Veel oud materieel werd afgevoerd, maar toch bleven series bussen tot 10 jaar verder in de oude kleuren rondrijden. Slechts een beperkt aantal wagens werd later alsnog groen gespoten. Alle oude bussen zijn inmiddels geëxporteerd, gedemonteerd of verkocht aan lokale busbedrijven in Nederland.

70-06b

Naast de standaard-huisstijl dragen sommige hedendaagse bussen een bepaalde productformule, zoals de MAXX-concepten op sommige stadsdiensten en de Frysker in Friesland. De kleurencombinatie wordt behalve op de bussen in de concessies waar geen specifieke eisen worden gesteld aan de huisstijl, ook op de Utrechtse sneltram en de Fast Flying Ferry tussen Amsterdam en Velsen gehanteerd.

De chauffeurs van Connexxion verruilden met ingang van 2 april 2001 hun oude bedrijfskleding, die dateert uit de tijd van de voormalige VSN-1 bedrijven, voor een nieuw outfit. Er werd een geheel nieuwe kledinglijn ontwikkeld voor de chauffeurs in het openbaar vervoer en ook voor de taxichauffeurs. De kleding is ontworpen door de ontwerper Alexander van der Slobbe. De chauffeurs konden tips geven voor de nieuwe kledinglijn. De nieuwe bedrijfskleding werd voor ongeveer 8.000 chauffeurs gemaakt. Daarvoor was 170.000 meter stof, 200.000 ritsen, 4.000 meter garen en 300.000 knopen nodig. De productie van de kleding heeft plaatsgevonden in zes landen. De uitlevering van de kleding aan de chauffeurs gebeurde via een postordersysteem. Op 24 januari 2002 won Connexxion met deze nieuwe bedrijfskleding de modeprijs Corporate Fashion Award.

Bedrijfssituatie
Omdat Connexxion na de fusie echt één bedrijf moest worden, werd in februari 2001 een reorganisatie bekendgemaakt. Hierbij ging Connexxion van een regiostructuur over naar een structuur met vier divisies. Naast de directie en centrale staf kwamen er de divisies Openbaar Vervoer, Kleinschalig Vervoer, Tour & Water en New/Other Business. Het hoofdkantoor van de divisie Openbaar Vervoer kwam in Boskoop, wat eerst het regiokantoor ZuidWest was. De kantoren in Amersfoort en Arnhem vervielen hierbij. Een jaar later viel het doek voor het hoofdkantoor in Boskoop en verhuisde naar Hilversum en Schiphol. In de jaren erna volgden nog een aantal reorganisaties. De huidige divisies zijn Openbaar Vervoer, Taxi Services, Tours, Water, Ambulancezorg en TSN (Techno Service Nederland, het garagebedrijf).

Connexxion was tot 2007 volledig eigendom van de Nederlandse staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën.
Het ministerie van Financiën kondigde op 15 augustus 2005 aan het belang in Connexxion te willen verkleinen. Er leken zes potentiële partijen in de race om een aandeel in Connexxion over te nemen, namelijk de Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met CVC Capital Partners, Deutsche Bahn, Rabo Capital met investeerder Gilde Investment Management, het Britse First Group, MTR Corporation uit Hongkong en Parcom (een combinatie van de Britse private firma Star Capital Limited samen met de ING Groep). Later trok CVC Capital Partners zich terug en was het onwaarschijnlijk geworden dat de NS de race zou winnen, omdat daarmee Connexxion indirect nog steeds in handen van de staat zou blijven.

Op 30 juni 2007 werd bekend dat overeenstemming was bereikt met het het consortium TBCH. De letters TBCH staan voor de bedrijven die hierin zijn vertegenwoordigd: het Franse Transdev, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Connexxion Holding. Het consortium nam op 12 oktober 2007 twee derde van de staatsaandelen over voor 244 miljoen euro. Het andere deel is eigendom van de Nederlandse Staat en zou op 12 oktober 2012 verkocht worden aan TBCH. Echter blijkt de verkoop in december 2012 nog niet geheel rond te zijn. Transdev bezit 75 procent van de aandelen van de TBCH holding en de combinatie BNG/Connexion Holding bezit de overige 25 procent.

br22-01

 

Op 25 juli 2009 werd voor het eerst gesproken over een mogelijk fusie tussen Transdev en Veolia Transport. Op initiatief van de SP werd op 8 februari 2011 dit plan tegengehouden door de Nederlandse Tweede Kamer wegens het feit dat het nieuw gevormde bedrijf dan 80 procent van het stads- en streekvervoer per bus in Nederland zou exploiteren. Op 4 maart 2011 ging de fusie toch door.

Aandelen in andere bedrijven
Het in 1995 opgerichte vervoerbedrijf Hermes werd in 1998 ingelijfd bij de VSN-2 groep en was bestemd voor de verkoop. Connexxion kreeg echter 76% van de aandelen in handen. De overige 24% van de aandelen waren tot juni 2007 in handen van de provincie Limburg (11,5%) en enkele Limburgse gemeenten verenigd in Gebaltram. In juni 2007 heeft Connexxion alle aandelen van de provincie en Gebaltram voor 10 miljoen euro overgenomen en is sindsdien 100% eigenaar van Hermes.

Sinds 1 januari 2007 is Connexxion 100% eigenaar van het Utrechtse stadsvervoerbedrijf GVU NV en van het Nijmeegse Novio NV. Het bedrijf Novio is per 9 december 2012 opgeheven, omdat de enige concessie die het bedrijf exploiteerde (stadsregio Arnhem – Nijmegen) overgenomen is door zusterbedrijf Hermes.

Connexxion was voor een derde eigenaar van de vervoerder Syntus, maar heeft in juni 2007 aangekondigd om haar aandeel in Syntus te verkopen aan de twee andere aandeelhouders, de NS en het Franse Keolis. Op die manier hoopt het bedrijf de impasse waar Syntus zich in bevindt, te doorbreken. De verkoop is op 14 september 2007 gerealiseerd.

Verder heeft Connexxion een belang van 32,8% in REISinformatiegroep BV (eigenaar van onder andere de reisinformatiedienst 9292).

Activiteiten stads- en streekvervoer per provincie
Connexxion heeft in veel provincies activiteiten ontplooid en is nog steeds actief in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.

In Zuid-Holland was Connexxion in het begin actief in grote delen van de provincie Zuid-Holland, doordat deze de lijnen van de ZWN had overgenomen. Op 1 november 1999 ging Connexxion een samenwerkingsverband aan met de gemeente Dordrecht voor het exploiteren van een Waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht. Connexxion voer deze verbinding 10 jaar lang, per 1 januari 2010 ging de concessie over naar Aquabus.

Connexxion exploiteert al sinds de oprichting de ParkShuttle tussen Kralingse Zoom en bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel. De huidige concessie is op 11 december 2011 ingegaan en loopt tot eind 2016.

De Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee werd in 2001 als één van de eerste gebieden waar Connexxion reed aanbesteed. De concessie werd toen gewonnen, maar bij de volgende aanbestedingsronde in 2008 verloor men deze regio aan Arriva. Connexxion raakte in 2002 ook al de concessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenland (DAV) aan Arriva kwijt.

In 2004 werd de concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland opnieuw gegund. Dit is een groot concessiegebied in Zuid-Holland en bestrijkt het gebied van de provinciegrens met Noord-Holland, het kustgebied rondom Katwijk, de Gouwestreek, Gouda en het gebied ten zuiden van Gouda tot aan de Lek. In de concessie is het stadsvervoer in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda inbegrepen. Sinds 2010 rijdt Connexxion met 24 hybride bussen van het type Van Hool A300. Deze bussen zijn met name te vinden op de stadsdiensten van Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden, maar ook geregeld in Katwijk en op de streekdiensten in de Duin- en Bollenstreek. Hybride bussen hebben behalve een dieselmotor zogeheten ultracaps en een elektromotor aan boord. Zij slaan energie op die vrij komt bij het remmen en geven deze af aan de elektromotor die de bus helpt bij het optrekken. Hybride bussen verbruiken minder brandstof, produceren minder geluid en zijn daardoor beter voor het milieu. De 20 hybride bussen worden confonn de procedure door Arriva overgenomen. De 4 hybride proef bussen worden voor dagwaarde (prijspijl 2012) door Arriva overgenomen.

Daarnaast zijn er meerdere snelbusverbindingen die onder de naam Interliner worden gereden, hierop rijden Volvo 8700 bussen en enkele Mercedes-Benz Integro bussen. De streekdienst wordt uitgevoerd met Berkhof Ambassador. De concessie is ingegaan op 1 januari 2005 en liep tot 8 december 2012. De concessie heet vanaf nu Zuid-Holland Noord waarin ook een stadsdienst voor Katwijk in het Programma van Eisen is opgenomen. Op 18 april 2012 is bekendgemaakt dat deze concessie aan Arriva is gegund. Connexxion heeft bezwaar aangetekend tegen deze gunning, maar dit is later weer ingetrokken.

In 2008 verloor Connexxion het busvervoer in Stadsregio Rotterdam aan Qbuzz, voor zover dat niet verzorgd wordt door de RET.
Op 1 september 2008 werd bekendgemaakt dat Veolia het busvervoer in de regio Haaglanden met ingang 30 augustus 2009 overneemt voor een periode van 8 jaar.[20] Veolia kreeg met het winnen van deze openbare aanbesteding het busvervoer in Haaglanden in handen, inclusief de stadsdiensten in Delft en Zoetermeer.

De concessie Voorne-Putten en Rozenburg werd op 17 juni 2009 door de Stadsregio Rotterdam opnieuw aan Connexxion gegund. Hierop heeft het bedrijf 35 nieuwe zilverkleurige MAN Lion’s City bussen aangeschaft. Concessie is op 13 december 2009 een nieuwe periode ingegaan met een looptijd van ten minste 7 jaar (tot 17 december 2016). De concessie wordt uitgevoerd door een totaal van 61 bussen, waarvan 11 gelede bussen van het type Mercedes Citaro worden ingezet. Totaal zijn er circa 200 medewerkers bij deze concessie betrokken. Een kenmerk is een hoge bezettingsgraad, mede door snelle lijnen over een vrije busbaan. Inmiddels loopt de reizigerstevredenheid jaarlijks verder op. In de rangorde van de 87 ov-diensten in Nederland, steeg de dienst in 2010 van de 70ste naar de 15de plaats. Bijzonder gegeven is de afwijkende kleurstelling, (grijs i.p.v. de bekende “groene” voertuigen) die de herkenbaarheid als een onderdeel van het totale vervoer binnen de regio moet vergroten. De concessie Voorne-Putten & Rozenburg is het Pilotgebied voor de ov-chipkaart geweest met de start in 2004. Inmiddels is de ov-chipkaart volledig ingeburgerd onder de reizigers.

Op het spoor en het water
Het bedrijf exploiteert naast busdiensten ook twee railtrajecten.
* Bij de concessie Twente hoort ook de treindienst Almelo-Mariënberg. Deze werd tot 2007 door Connexxion zelf geëxploiteerd, hiervoor huurde het bedrijf twee Wadlopers (voor dit traject omgedoopt in Veenexxpres). Deze dienst is daarna uitbesteed aan Syntus die daar LINT’s (te weten nummer 44 en 45) met speciale bestickering) inzet. Als enige spoorlijn in Nederland heeft deze treindienst een officieel lijnnummer. In de dienstregeling van Connexxion staat de lijn als lijn 84 vermeld. Op de treinen en de treinaanwijzers wordt dit lijnnummer echter niet aangegeven. Per 8 december 2013 zal de complete concessie overgaan naar Syntus.[
* Connexxion exploiteert in Gelderland sinds 10 december 2006 tot en met 31 december 2016 de spoorlijn Amersfoort – Ede-Wageningen, ook wel Valleilijn genoemd. Deze lijn was eerder in handen van NS Reizigers.

* Bij de concessie Utrecht concessie hoort ook de sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein, hiervoor zijn in totaal 27 voertuigen beschikbaar. De sneltrams begonnen in de gele huisstijlkleur van Westnederland, sinds 1994 Midnet en sinds 1999 Connexxion. Bij de eerste renovatie kregen ze de groene Connexxion huisstijl, inmiddels zijn de trams voor de tweede maal gerenoveerd waarbij ook de huisstijl weer werd aangepast: de trams kregen dezelfde kanariegele huisstijl als de bussen in het BRU. Van 2009-2012 waren ook uit Wenen overgenomen gelede trams beschikbaar voor de spitstram 260.

* Veer Genemuiden tussen Genemuiden en Zwartsluis. Eerder eigendom van de Noordwesthoek later Arriva, maar deze heeft het veer per 1 december 2006 verkocht aan Connexxion.

* Fast Flying Ferry tussen Amsterdam en Velsen (IJmuiden). Deze verbinding wordt sinds 27 april 1998 geëxploiteerd door het bedrijf. In 2006 werd na aanbesteding deze verbinding aanvankelijk gegund aan concurrent Veolia Transport, maar daar ging Connexxion tegen in beroep. Op 13 juni 2007 werd bekend dat Connexxion de verbinding alsnog is gegund. De huidige concessie ging in op 27 april 2008 en Connexxion zal de verbinding tot 2014 blijven uitvoeren. Daarna zal de verbinding worden opgeheven vanwege tegenvallende passagiersaantallen.

* Voetgangersveerpont tussen Vianen en Nieuwegein.
* Veer Maassluis tussen Maassluis en Rozenburg. Sinds 1 januari 2008 door Connexxion gevaren en heet in de dienstregeling “lijn 2”. Er wordt gevaren met twee veerponten. De veerpont vaart elke 20 minuten, in de spits vaart er elke 10 minuten een pont.

Veer Rozenburg-Maassluis (foto Hans de Visser)

Veer Rozenburg-Maassluis (foto Hans de Visser)

Wagenpark

Het wagenpark van Connexxion is ondergebracht bij leasemaatschappij Connexxion Vloot BV en bestaat uit een paar duizend bussen (OV + Tours), 200 touringcars, meer dan 4.200 taxi’s en taxibussen, 82 ambulances, 43 trams, 27 vaartuigen en 6 treinen. Het wagenpark wordt onderhouden door Techno Service Nederland (TSN), waar Connexxion eigenaar van is.

Alle bustypes die Connexxion ooit vanuit de fusie heeft overgenomen zijn de afgelopen jaren bijna allemaal afgevoerd, veelal naar het buitenland, maar toch zijn sommige bussen nog in Nederland te vinden bij touringcarbedrijven (waaronder Connexxion Tours). Ook de bussen met een hoge vloer die na 1999 zijn aangeschaft werden versneld afgevoerd vanwege overheidseisen, al het materieel moet tegenwoordig makkelijk toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden. Daar komt bij dat de bussen aan de nieuwste milieu-eisen moeten voldoen. Het wagenpark van Connexxion is hierdoor zeer jong, bijna alle bussen zijn niet ouder dan 10 jaar.

In Arnhem rijden nog wel een serie Berkhof Premier-trolleybussen van de series 5212-5221 uit 2000 en 5222-5231 uit 2002. Deze series bezitten nog als enige bussen filmdisplays in plaats van een matrix en rijden tegenwoordig bij dochteronderneming Hermes onder de formule Breng.

Verdwenen bustypes zijn onder meer de Berkhof Premier, Mercedes-Benz O405 standaard + geleed, Mercedes-Benz O408 en verschillende generaties van de Den Oudsten Alliance waaronder B89, B90 City, B91 Intercity, B95 Intercity, B96 City. De laatste series van deze bussen werden in 2011 buitendienst gesteld. Daarnaast zijn eind 2012/begin 2013 een groot aantal bussen uit dienst gehaald vanwege het verlies van diverse concessies en winst op diverse concessies waar nieuw materieel benodigd was. Dit zijn vooral Berkhof Ambassador en MAN Lion’s City bussen.

Connexxion rijdt in de divisie openbaar vervoer met de merken VDL, MAN, Mercedes-Benz en Volvo. Een klein aantal Berkhof Duvedecs zijn de enige types met een hoge vloer die nog bij Connexxion in het stads- en streekvervoer zijn te vinden. De Berkhof Ambassador is met bijna 700 stuks de meestvoorkomende bus in het wagenpark. Vanaf oktober 2003 zijn alle bussen voorzien van de verplicht gestelde dodehoekspiegel. In juli 2005 is communicatiesysteem Infoxx ingevoerd, het nieuwe communicatiesysteem dat de Combofoon heeft vervangen.

Vestigingen
Connexxion Hoofdkantoor en Connexxion Vloot zijn gevestigd in Hilversum.
Connexxion Klantenservice Openbaar Vervoer is gevestigd in IJsselmuiden/Kampen.
Connexxion Tours heeft onder meer een vestiging in Hilversum en IJsselmuiden/Kampen.
Connexxion Taxi Services heeft vestigingen in Alkmaar, Almelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Elburg, Enschede, Goes, Gouda, Groningen, Hilversum, Hoogeveen, IJsselmuiden (hoofdkantoor Taxi Services), Leiden, Lelystad, Nieuwegein, Schiedam, Schiphol ,Terneuzen en Weert.
Connexxion Water is gevestigd in Amsterdam.

Busstallingen
In de volgende plaatsen zijn (openlucht) stallingen van Connexxion aanwezig:
* Overijssel; Almelo, Enschede, IJsselmuiden, Zwartsluis
* Gelderland; Apeldoorn, Arnhem, Bemmel, Wageningen
* Flevoland; Almere Buiten, Almere Haven, Emmeloord, Lelystad, Zeewolde
* Utrecht: Amersfoort, Nieuwegein (ook tramremise), Oudewater, Woerden, Wijk bij Duurstede, Zeist
* Noord-Holland; Alkmaar, Haarlem (Waarderpolder), Den Helder, Hilversum, Hoorn, Huizen, Schiphol
Noord, Den Burg (Texel), Uithoorn, Velsen Zuid, Zaandam.
* Zuid-Holland; Hellevoetsluis, Rotterdam Kralingse Zoom (Parkshuttle), Lisse, Schoonhoven, Spijkenisse
* Zeeland; Burgh Haamstede, Sint-Maartsendijk, Terneuzen, Middelburg, Wemeldinge
* Limburg; Gennep

Een aantal vestigingen, zoals die in Hilversum (en vroeger ook Zeist), stamt nog geheel of gedeeltelijk uit de tramtijd. Sommige vestigingen worden gedeeld met een andere vervoerder, bijvoorbeeld Apeldoorn met Syntus en Lisse en Schoonhoven met Arriva.

Voormalig busstallingen

In 1999 had Connexxion nog meer dan 70 stallingen. In de loop der jaren is een flink aantal vestigingen gesloten. Zij werden overbodig door het verliezen van een concessie of gingen over naar de nieuwe vervoerder. Daarnaast speelde de onroerendezaakbelasting een rol, waardoor het uit oogpunt van kosten voordeliger werd een nieuwe buitenstalling te openen met verkoop van de oude gebouwen. Dit ondanks het feit dat het materieel bij stalling in de open lucht minder bescherming heeft tegen de weersinvloeden en er dus in conditie niet beter van wordt.

* Friesland: Bolsward, Dokkum, Harlingen, Joure, Leeuwarden
* Drenthe; Emmen
* Overijssel; Dedemsvaart, Ommen, Raalte, Zwolle
* Gelderland; Dieren, Duiven, Ermelo,
* Noord-Holland; Amsterdam Amstel III, Edam, Haarlem Leidsevaart (vervangen door Waarderpolder),
Den Helder, Hoofddorp, Leimuiden, Nieuwkoop, Medemblik, Purmerend, Zaandam Achtersluispolder
* Zuid-Holland; Alphen aan den Rijn, Boskoop, Delft, Den Haag Houtwijk, Gouda, Heinenoord. Krimpen aan den IJssel, Leiden, Leidschendam, Meerkerk, Nieuwkoop, Ridderkerk, Schoonhoven, Sliedrecht, Oude Tonge, Zoetermeer
* Zeeland; Aardenburg, Kruiningen

Opvallend is dat behalve Haarlem Leidsevaart en Leiden (beide nog uit de tramtijd) een aantal vestigingen eind jaren 1970 of in de jaren 1980 zijn geopend. Hoewel Connexxion OV weg is uit Den Haag Houtwijk, is deze stalling nog wel in gebruik voor Connexxion CTS en TSN.

Daarentegen zijn er in de Connexxion tijd ook een aantal nieuwe stallingen bijgekomen. Naast in de nieuw verworven concessies zijn dit onder meer Haarlem Waarderpolder en Velsen Zuid ter vervanging van de nog uit de tramtijd daterende vestiging Haarlem Leidsevaart, Schiphol Noord ter vervanging van Amstel III, Hoofddorp en Leimuiden en de openluchtstalling Zaandam Achtersluispolder ter vervanging van de oude ENHABO garage. Sommige vestigingen waren een dependance van een andere vestiging om onnodige kilometers te voorkomen. Zo werden in Medemblik bussen langs de openbare weg gestald afkomstig van de vestiging Hoorn.

Eigen vervoerbewijzen
Naast de OV-chipkaart en vroeger het nationale tariefsysteem heeft of had Connexxion een aantal eigen vervoerbewijzen die alleen bij Connexxion (op bepaalde lijnen) geldig zijn of waren maar niet bij andere vervoerders.

 

(Bron; in een bewerking overgenomen van Wikipedia.org/wiki/Connexxion)

Klik hier voor foto’s van Connexxion bussen.

Geef een reactie