Postkoets en Paardentramreclame

René R. van der Beek

Bewegende reclame
Een advertentie in een krant, een affiche op een reclamezuil of een tekst op een winkel; het blijven stilstaande objecten.
Je boodschap verspreiden onder een groter publiek zou uiteraard mooi zijn, maar die vraag én de oplossing kwamen pas in beeld toen rijdende vervoermiddelen hun intrede deden.

De postkoets of diligences vormde als eerste de aanzet tot de geheel als reclamezuil verklede trams en bussen die vandaag de dag rondrijden.
Toen in de eerste helft van de 19e de postkoets een wat meer bekende verschijning werd bleek dat de aandacht die dit vervoermiddel trok uitstekend gebruikt kon worden om ook andere aandachttrekkers daarop aan te brengen. Een naam en/of een product en zo mogelijk een adres zou op die manier onder de aandacht van een groter publiek gebracht kunnen worden.
Naast de naam van het eigen vervoersbedrijf, zoals bijvoorbeeld het in 1837 opgerichte Van Gend & Loos, kwam er op die manier gelegenheid om naast het publiek in de directe omgeving van het bedrijf ook een verder afgelegen publiek te bereiken.

R.T.M.
Toch was het niet de postkoets maar de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij R.T.M. die vanaf 1879 met de paardentram de mogelijkheden van dit reclamemiddel als eerste breed toepaste. Breed meer in de zin van een breed bereik dan van het aantal adverteerders die hier gebruik van wilden maken.
Feitelijk waren het er drie; Van Houten Cacao, het aan de Gelderschekade 6 gevestigde Simplex dat eerst rijwielen en later automobielen aan de man wilde brengen én een naam die wij in het elektrische tijdperk veel vaker zouden gaan tegenkomen; Kleding Magazijn Nederland. Met als toevoeging Rotterdamse Hof Leverancier en het adres, Hoogstraat hoek Westewagenstraat werd duidelijk gemaakt waar het bedrijf te vonden was.

Reclame voor een auto op de tram.....

Reclame voor een auto op de tram…..

Dat zijn althans de teksten op een aantal de paardentrams uit die periode, waaruit mede blijkt dat er voor werd gekozen slechts een aantal trams van reclame te voorzien.Aangezien er geen verdere documentatie voorhanden is moeten we afgaan op het beschikbare fotomateriaal waarop we kunnen zien dat met reclame voor Van Houten de paardentrams 42, 43, 44, 75, 92, 93, 96 en 127 hebben rondgereden, de reclame voor Simplex rijwielen werd getoond door de 9, 17, 85 en 129, die voor Simplex automobielen werd getoond door de 6, 91, 96, 99 en 158.

R.O.M.
Blijkbaar had dit toch wel enig succes, want ook de in 1899 opgerichte Rotterdamse Omnibus Maatschappij (R.O.M.) zag kans een aantal van haar paardenomnibussen met reclame uit te rusten.
Men had daarbij de keuze uit een bord aan de voor- of achterzijde, of aan de zijkant.
De eerste opties waren het voordeligst en werden gebruikt voor “Eet Schoutens Tarwebrood”.
Meer geld werd uitgegeven voor Fongers Rijwielen, West Nieuwland 30 en Reuser & Co -Benzine, Gasoline, Motorine, Naphta, Bogaertstraat 3, m/s Nieuwehaven.
Maar ook was er interesse van buiten Rotterdam zoals: T.I.M. Rijwielen in Schiedam, Anker Zeeppoeder -Gebr. Dobbelmann in Nijmegen en de Jardin de Plaisance van Freericks in Hillegersberg.

Dobbelmann, toen reeds!

Dobbelmann, toen reeds!

Bovendien had de R.O.M. bedacht dat ook de passagiers met wervende teksten bereikt konden worden zodat ook de ruiten in de cabine als advertentieruimte werden aangeboden.

Dat de R.O.M. goede acquisitie deed is duidelijk want in aanvulling op de bovengenoemde adverteerders verschenen ook advertenties voor Quaker Oats en Cacoa Chocolade “Karstel” die beiden in niet mis te verstane reuzenletters hun naam bekendmaakten.

Toen in 1906 echter de overstap werd gemaakt van de paardentractie naar de motortractie en de naam wijzigde in Maatschappij Algemeen Vervoer (M.A.N.) verdwenen de reclames.
Dat zou wellicht als oorzaak de slechte dienstuitvoering als reden kunnen hebben, want de naam werd door de passagiers al snel gewijzigd in Morgen Avond Verder.

Geef een reactie