RET aanhangrijtuigen

Zie voor de onderstaande series 291-300, 1127-1151, 1152-1201, 1261-1290, 1301-1350 en 1351-1406 ook de beschrijvingen van de RETM aanhangrijtuigen;

Serie 291-300
Deze van de RETM (en oorspronkelijk nog van de RTM) afkomstige serie aanhangrijtuigen is niet door de RET verbouwd of vernummerd. Zij deden onder de RET-vlag het laatst dienst in de zomermaanden van 1930, waarna de sloop volgde. Slechts de 296 ontsprong de dans.

Aangangrijtuig 297 achter motorrijtuig 172, lijn 1, Oostplein (foto H. Solle)

Aangangrijtuig 297 achter motorrijtuig 172, lijn 1, Oostplein (foto H. Solle)

Dit rijtuig werd in 1934 teruggebracht in de staat van een paardentram, welk nummer overigens nooit aan een paardentram had toebehoord. Het is als museumrijtuig bewaard gebleven en in 1975 weer teruggenummerd naar het oorspronkelijke nummer 188.

Serie 1127-1151
De serie motorrijtuigen 127-141, oorspronkelijk van de RETM, die na een eerste aanpassing door de RET in de jaren 1931/1932 in dienst waren gesteld, werden in de jaren 1938-1941 verbouwd tot de aanhangrijtuigen serie 1127-1151. Voorzien van de okergele kleur zijn de richting en de nummerfilmkasten gehandhaafd, maar alleen de laatste werden gebruikt.
Ook de handrem bleef gehandhaafd.
In 1947 werden de 1128-1133 gesloopt, de 1134 en de 1147-1149 volgden in 1949 en de resterende rijtuigen in 1950.

Aanhangrijtuig 1151, lijn 3.

Aanhangrijtuig 1151, lijn 3.

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenin dienstuit dienstbijzonderheden
1128Allan854025009,520159-19391947verbouwd uit motorrijtuig 128, van 7-12-1944 tot 25-6-1946 in Duitsland (Bremen)
1129Allan854025009,520157-19381947verbouwd uit motorrijtuig 129, van 7-12-1944 tot 24-6-1946 in Duitsland (Bremen)
1130Allan854025009,520152-19391947verbouwd uit motorrijtuig 130, van 8-12-1944 tot 27-1-1947 in Duitsland (Offenbach)
1131Allan854025009,520153-19391947verbouwd uit motorrijtuig 131, van 9-12-1944 tot 27-1-1947 in Duitsland (Offenbach)
1132Allan854025009,5201519391947verbouwd uit motorrijtuig 132, van 9-12-1944 tot 27-1-1947 in Duitsland (Offenbach)
1133Allan854025009,5201519391947verbouwd uit motorrijtuig 133, van 9-12-1944 tot 27-1-1947 in Duitsland (Offenbach)
1134Allan854025009,5201519399-1949verbouwd uit motorrijtuig 134
1135Allan854025009,520156-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 135
1136Allan854025009,5201510-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 136
1137Allan854025009,520156-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 137
1138Allan854025009,5201519389-1950verbouwd uit motorrijtuig 138
1139Allan854025009,520159-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 139
1140Allan854025009,520159-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 140
1141Allan854025009,5201519389-1950verbouwd uit motorrijtuig 141
1142Allan854025009,5201519399-1950verbouwd uit motorrijtuig 142
1143Allan854025009,5201519399-1950verbouwd uit motorrijtuig 143
1144Allan854025009,5201512-19389-1950verbouwd uit motorrijtuig 144
1145Allan854025009,5201519389-1950verbouwd uit motorrijtuig 145
1146Allan854025009,520154-19399-1950verbouwd uit motorrijtuig 146
1147Allan854025009,520155-19419-1949verbouwd uit motorrijtuig 147
1148Allan854025009,520154-19419-1949verbouwd uit motorrijtuig 148
1149Allan854025009,5201519389-1949verbouwd uit motorrijtuig 149
1151Allan854025009,520156-19389-1950als eerste bijwagen van deze serie, verbouwd uit motorrijtuig 151

Serie 1152-1201
Ook de oorspronkelijke RETM series motorrijtuigen 152-201 ging over naar de RET en werd in 1931 voor dat doel verbouwd inclusief de kleurwisseling naar okergeel. Zij werden in de periode 1942-1964 buiten dienst gesteld maar voor 6 rijtuigen was een tweede leven weggelegd als aanhangrijtuig.
In 1942/1943 werden de daarvoor vernummerde 1155, 1170, 1175, 1197, 1198 en 1201 verkozen.
Ook hier werden alleen de lijnfilms nog gebruikt. In 1949 vond afvoer plaats.

Aanhangrijtuig 1155 (ex emr 155) op lijn 14, Pompenburg, ca. 1943

Aanhangrijtuig 1155 (ex emr 155) op lijn 14, Pompenburg, ca. 1943

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenin dienstuit dienstbijzonderheden
1155Allan9340250011,5123219428-1949verbouwd uit motorrijtuig 155
1170Allan9340250011,5123219428-1949verbouwd uit motorrijtuig 170
1175Allan9340250011,5123219429-1949verbouwd uit motorrijtuig 175
1197Allan9340250011,5123219425-1949verbouwd uit motorrijtuig 197
1198Allan9340250011,512322-19438-1949verbouwd uit motorrijtuig 198
1201Allan9340250011,5123219428-1949verbouwd uit motorrijtuig 201

Serie 1261-1290
Van de RETM serie 261-290 werden in 1930 alleen de 261, 264, 265, 267, 281, 284, 285 en 287-290 verbouwd. Naast een gangpad voor de conducteur, de okergele kleur en lijncijferplaten kregen zij een ‘1’ voor het nummer. De 277 werd in 1932 in dezelfde toestand gebracht.

Aanhangrijtuig 1267 (rechts zoutaanhanger 2019) op het achterterrein van remise Schiekade.

Aanhangrijtuig 1267 (rechts zoutaanhanger 2019) op het achterterrein van remise Schiekade. (verzameling Casper v.d. Werf)

Het vandaag de dag bekende verschijnsel van reclametram ontstond in 1933 en 1934 toen de 262, de 263 en de 277 werden ingezet als reclametrams voor de Diergaarde, circus Sarrasani en de nieuwe Rittenkaarten. De 1281 is tussen 1938 en 1945 ook als reclametram en later voor goederenvervooer ingezet. De sloop volgde in 1947.
De 18 niet gemoderniseerde aanhangrijtuigen gingen in 1935 buiten dienst en werden 2 jaar later gesloopt. De 1284 is als museumrijtuig in 1938 in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht en tevens van het oude nummer voorzien.
De 1261, 1264, 1265, 1267, 1277, 1285 en 1287-1290 zijn in 1942 in opdracht van de bezetter verkocht aan Bremen.

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenin dienstuit dienstafvoerbijzonderheden
1261Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 261, verkocht naar Bremen
1264Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 264, verkocht naar Bremen
1265Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 265, verkocht naar Bremen
1267Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 267, verkocht naar Bremen
1277Ragheno785018002,92615193219421942ex aanhangrijtuig 277, verkocht naar Bremen
1281Ragheno785018002,92615193019381947ex aanhangrijtuig 281, vanaf 1938-1945 reclameaanhangrijtuig en 1945-1947 materiaalvervoer
1284Ragheno785018002,9261519301938ex aanhangrijtuig 284, In 1938 in oude toestand teruggebracht en terugvernummerd in 284
1285Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 285, verkocht naar Bremen
1287Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 287, verkocht naar Bremen
1288Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig, 288 verkocht naar Bremen
1289Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 289, verkocht naar Bremen
1290Ragheno785018002,92615193019421942ex aanhangrijtuig 290, verkocht naar Bremen

Serie 1301-1350
Ook deze oorspronkelijk RETM rijtuigen, 301-344 drieruiters en 345-350 vierruiters, zijn niet door de RET verbouwd. De 301, 311, 312, 316, 319-322, 325, 331-334, 336, 343, 345-347 en 349 zijn in 1931 onder hun oude (bestaande) nummer afgevoerd. Rond 1930 zijn de 302-310, 313-315, 317, 318, 323, 324, 326-330, 335, 337-342, 344, 348 en 350 vernummerd en kregen een ‘1’ voor het nummer en werden in 1931 gesloopt. Alleen de 1309, 1314, 1324, 1327 en 1335 zijn tot 1935 voor transportdoeleinden ingezet of ten behoeve van een mogelijke ombouw achter de hand gehouden. Toen werden ook deze wagens gesloopt met uitzondering van de 1327 die was uitverkoren als museumwagen 327 en in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht.

Aanhangrijtuig 1318 betrokken door motorrijtuig 136 op lijn 5, Beursplein, 3-1931 (foto H. Solle)

Aanhangrijtuig 1318 betrokken door motorrijtuig 136 op lijn 5, Beursplein, 3-1931 (foto H. Solle)

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenuit dienstbijzonderheden
1302Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-302
1303Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-303
1304Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-304
1305Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-305
1306Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-306
1307Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-307
1308Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-308
1309Beijnes596017003,414151935ex RTM ex RETM-309; vanaf 1931 bestemd voor goederenvervoer
1310Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-310
1313Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-313
1314Beijnes596017003,414151935ex RTM ex RETM-314; vanaf 1931 bestemd voor goederenvervoer
1317Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-317
1318Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-318
1323Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-323
1324Beijnes596017003,414151935ex RTM ex RETM-324; vanaf 1931 bestemd voor goederenvervoer
1326Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-326
1327Beijnes596017003,41415ex RTM ex RETM-327; vanaf 1931 bestemd voor goederenvervoer; in 1938 in oude toestand teruggebracht en teruggenummerd in 327
1328Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-328
1329Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-329
1330Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-330
1335Beijnes596017003,414151935ex RTM ex RETM-335; vanaf 1931 bestemd voor goederenvervoer
1337Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-337
1338Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-338
1339Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-339
1340Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-340
1341Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-341
1342Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-342, als laatste van de serie in dienst op 25-5-1931
1344Beijnes596017003,414151931ex RTM ex RETM-344
1348Beijnes596017003,416151931ex RTM ex RETM-348
1350Beijnes596017003,416151931ex RTM ex RETM-350

Serie 1351-1406
Deze serie wagens bestond uit de RETM series 351-360, 361-366, 367-386 en 387-406.
Vrij snel na de overkomst naar de RET in 1929 werden de aanhangrijtuigen vernummerd, maar de modernisering strekte zich uit tot 1937. Naast de nieuwe kleuren, balkondeuren waar nodig en het aanbrengen van lijnnummerfilmkasten boven op het dak, werd ook een optische signaalinrichting aangebracht. Vanaf 1949 vond de afvoer van deze serie plaats. De 1399 was bij het bombardement op 31 maart 1943 verloren gegaan en de 1352 waarvan na het verblijf in Duitsland slechts onderdelen terugkwamen werd in 1946 afgevoerd.

De restanten van aanhangrijtuig 1352 keren terug uit Duitsland

De restanten van aanhangrijtuig 1352 keren terug uit
Duitsland

De afvoer van de rest van de serie vond als volgt plaats; 1949: 1354, 1362-1366, 1369, 1372, 1375, 1378-1380, 1382, 1384, 1386, 1387, 1390, 1391, 1397, 1398, 1400, 1405 en 1406.
In 1950: 1356, 1370, 1371, 1383, 1394, 1402. In 1951: 1360. In 1952: 1353, 1357-1359, 1374, 1377. In 1954: 1351, 1361, 1368, 1373, 1376. In 1956: 1395. In 1957: 1367, 1389, 1393, 1401 en 1403. In 1960 tenslotte volgden de 1355, 1381, 1385, 1388, 1392, 1396 en 1404.

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenuit dienstafvoerbijzonderheden
1361Weyer930025007,2182419541-1955ex aanhangrijtuig 361, 8-1933 gemoderniseerd, van6-2-1945 tot 15-5-1946 in Duitsland (Kassel)
1362Weyer930025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 362, 9-1933 gemoderniseerd
1363Weyer930025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 363, 11-1933 gemoderniseerd
1364Weyer930025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 364, 7-1933 gemoderniseerd
1365Weyer930025007,2182419499-1949ex aanhangrijtuig 365, 12-1933 gemoderniseerd
1366Weyer930025007,2182419491-1949ex aanhangrijtuig 366, 1-1934 gemoderniseerd, in 12-1945 voorzien van interieurverwarming
1367Allan921025007,2182419572-1957ex aanhangrijtuig 367, 10-1933 gemoderniseerd
1368Allan921025007,21824195412-1954ex aanhangrijtuig 368, 12-1932 gemoderniseerd
1369Allan921025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 369, 9-1933 gemoderniseerd
1370Allan921025007,2182419509-1950ex aanhangrijtuig 370, 1-1933 gemoderniseerd
1371Allan921025007,2182419509-1950ex aanhangrijtuig 371, 3-1934 gemoderniseerd
1372Allan921025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 372, 3-1933 gemoderniseerd
1373Allan921025007,21824195412-1954ex aanhangrijtuig 373, 1-1933 gemoderniseerd
1374Allan921025007,21824195210-1952ex aanhangrijtuig 374, 5-1930 gemoderniseerd
1375Allan921025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 375, 7-1933 gemoderniseerd
1376Allan921025007,21824195412-1954ex aanhangrijtuig 376, 6-1933 gemoderniseerd
1377Allan921025007,21824195210-1952ex aanhangrijtuig 377, 1936/1937 gemoderniseerd
1378Allan921025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 378, 2-1933 gemoderniseerd
1379Allan921025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 379, 8-1933 gemoderniseerd
1380Allan921025007,2182419499-1949ex aanhangrijtuig 380, 6-1934 gemoderniseerd
1381Allan921025007,2182419602-1960ex aanhangrijtuig 381, 4-1934 gemoderniseerd
1382Allan921025007,2182419498-1949ex aanhangrijtuig 382, 6-1933 gemoderniseerd
1383Allan921025007,2182419509-1950ex aanhangrijtuig 383, 4-1933 gemoderniseerd
1384Allan921025007,2182419498-1949ex aanhangrijtuig 384, in 1935 gemoderniseerd
1385Allan921025007,2182419602-1960ex aanhangrijtuig 385, 12-1932 gemoderniseerd
1386Allan921025007,2182419498-1949ex aanhangrijtuig 386, 9-1934 gemoderniseerd
1387Allan921025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 387, in 1935 gemoderniseerd
1388Allan921025007,2182419601-1960ex aanhangrijtuig 388, 1-1933 gemoderniseerd
1389Allan921025007,21824195716-4-1957ex aanhangrijtuig 389, 11-1934 gemoderniseerd
1390Allan921025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 390, 4-1933 gemoderniseerd
1391Allan921025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 391, 8-1932 gemoderniseerd
1392Allan921025007,2182419601-1960ex aanhangrijtuig 392, 1-1935 gemoderniseerd
1393Allan921025007,21824195716-4-1957ex aanhangrijtuig 393, in 1935 gemoderniseerd
1394Allan921025007,2182419509-1950ex aanhangrijtuig 394, 5-1933 gemoderniseerd
1395Allan921025007,2182419565-1956ex aanhangrijtuig 395, 3-1933 gemoderniseerd
1396Allan921025007,2182419602-1960ex aanhangrijtuig 396, 5-1934 gemoderniseerd
1397Allan921025007,21824194910-1949ex aanhangrijtuig 397, in 1935 gemoderniseerd
1398Allan921025007,21824194911-1949ex aanhangrijtuig 398, 1-1935 gemoderniseerd
1399Allan921025007,21824194331-3-1943ex aanhangrijtuig 399, 10-1934 gemoderniseerd, verloren gegaan bij bombardement 31-3-1943
1400Allan921025007,21824194912-1949ex aanhangrijtuig 400, 1-1934 gemoderniseerd
1401Allan921025007,21824195716-4-1957ex aanhangrijtuig 401, in 1935 gemoderniseerd
1402Allan921025007,2182419509-1950ex aanhangrijtuig 402, in 1936/1937 gemoderniseerd
1403Allan921025007,21824195716-4-1957ex aanhangrijtuig 403, 5-1933 gemoderniseerd
1404Allan921025007,2182419602-1960ex aanhangrijtuig 404, 8-1934 gemoderniseerd
1405Allan921025007,2182419499-1949ex aanhangrijtuig 405, 10-1933 gemoderniseerd
1406Allan921025007,2182419499-1949ex aanhangrijtuig 406, 7-1934 gemoderniseerd
=========================================================================

In de RET periode werden de volgende aanhangrijtuigen aangeschaft:

Serie 1001-1020
Onder deze nummers heeft de RET twee series in dienst gehad.
De eerste serie vierassige aanhangrijtuigen, waarvan de 1001-1005 door Allan en de 1006-1020 door Beijnes werd geleverd,  werd in 1929 aangekocht samen met de grote serie vierassers, feitelijk al met de bedoeling deze 20 aanhangrijtuigen om te bouwen tot motorrijtuigen. Dat voornemen werd in 1931 uitgevoerd, maar tegelijkertijd werd aan het eind van dat jaar een nieuwe serie aanhangrijtuigen 1001-1020 afgeleverd. De eerste serie was dan ook al uitgerust met de dubbele deuren bij de bestuurderscabine.

Aanhangrijtuig 1001 van de eerste serie bij de aflevering in 1929.

Aanhangrijtuig 1001 van de eerste serie bij de aflevering in 1929.

nummerleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenafleveringin dienstuit dienstafvoerbijzonderheden
1001Allan11900160013323010-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 451
1002Allan11900160013323010-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 452
1003Allan11900160013323010-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 453
1004Allan11900160013323010-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 454
1005Allan11900160013323010-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 455
1006Beijnes11900160013323026-7-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 456
1007Beijnes11900160013323016-7-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 457
1008Beijnes1190016001332308-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 458
1009Beijnes1190016001332308-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 459
1010Beijnes1190016001332308-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 460
1011Beijnes1190016001332309-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 461
1012Beijnes1190016001332309-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 462
1013Beijnes1190016001332309-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 463
1014Beijnes1190016001332309-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 464
1015Beijnes1190016001332309-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 465
1016Beijnes1190016001332309-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 466
1017Beijnes1190016001332309-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 467
1018Beijnes11900160013323010-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 468
1019Beijnes11900160013323010-192919291931eind 1931 verbouwd tot motorrijtuig 469
1020Beijnes1190016001332302-11-192919291931medio 1931 verbouwd tot motorrijtuig 470
1001Allan12100160013323013-11-19311931196521-6-1965van 30-1-1945 tot 24-6-1946 in Duitsland (Bremen) en op 25-9-1946 weer in dienst
1002Allan12100160013323010-11-1931193119652-7-1965van 3-2-1945 tot 25-6-1946 in Duitsland (Bremen) en op 4-11-1946 weer in dienst
1003Allan12100160013323013-11-19311931196525-6-1965van 25-1-1945 tot 24-6-1946 in Duitsland (Bremen) en op 7-12-1946 weer in dienst
1004Allan1210016001332307-11-19311931196522-6-1965van 26-1-1945 tot 25-6-1946 in Duitsland (Bremen), na terugkeer hersteld bij Allan en op 14-6-1947 weer in dienst
1005Allan1210016001332308-11-19311931196522-3-1965
1006Allan1210016001332308-11-19311931196524-8-1965vanaf 8-1949 enkele jaren geen sluitlichten
1007Allan12100160013323024-12-19311931196522-3-1965
1008Allan1210016001332301-1-19321932196531-8-1965
1009Allan1210016001332305-12-19311931196518-10-1965
1010Allan1210016001332306-12-19311931196523-6-1965
1011Allan12100160013323018-12-19311931196526-10-1965
1012Allan12100160013323019-12-19311931196527-8-1965
1013Allan1210016001332308-11-19311931196527-10-1965in 1942 voorzien van nieuwe draaistellen, deze zijn later onder de HV 7001 geplaatst
1014Allan1210016001332308-11-19311931196523-3-1965
1015Allan12100160013323024-12-19311931196526-10-1965
1016Allan12100160013323027-12-1931193219621-5-1962afgevoer i.v.m. slechte conditie van de wagenbak
1017Allan12100160013323024-1-19321932196520-8-1965
1018Allan12100160013323024-1-19321932196522-10-1965
1019Allan1210016001332307-1-19321932196522-10-1965
1020Allan1210016001332309-1-19321932196530-8-1965

De eerste serie had een lengte van 11900 mm en de tweede serie was iets langer, 12100 mm. De radstand was met 1600 voor beide series hetzelfde, net als het gewicht van 13 ton en het aantal passagiers, 32 zitplaatsen en 30 staanplaatsen. Aanhangrijtuig 1013 werd in 1942 voorzien van een nieuw type draaistel.
De eerste serie kreeg na de verbouwing de motorwagennummers 451-470.

Duidelijk is dat de tweede serie aanhangrijtuigen 1001-1020, hier de 1004 na een aanrijding geparkeer op het Bulgersteyn, niet over bestuurdersdeuren beschikte.

Duidelijk is dat de tweede serie aanhangrijtuigen 1001-1020, hier de 1004 na een aanrijding geparkeerd op het Bulgersteyn, niet over bestuurdersdeuren beschikte.

De tweede serie werd met uitzondering van de 1016 die in 1962 na een aanrijding werd afgevoerd, gesloopt in 1965.
Geen enkel aanhangrijtuig uit deze series is bewaard gebleven. De bij de Stichting RoMeO en de Tramweg Stichting aanwezige vierassige aanhangrijtuigen zijn verbouwd uit motorwagens.
[table “69” not found /]

Serie 1021-1056
Op het moment van levering in de jaren 1948-1950 was nog niet bekend dat het de laatste serie aanhangrijtuigen van de RET zou worden. De vierassige door Allan geleverde wagens waren gelijk aan het type van de motorwagens 102-135. Zij hadden een lengte van 13700 mm, een radstand van 2600 mm, een gewicht van 10,5 ton en beschikten over 34 zit- en 55 staanplaatsen. De 1021-1022 werden afgeleverd in 1948, de 1023-1052 in 1949 en de 1053-1056 in 1950. Daardoor reden zij tot 1951 toen de bijbehorende serie motorwagens werd afgeleverd, achter de in 1929-1931 afgeleverde series vierassers. Het lage gewicht werd bereikt door de toepassing van veel aluminium.

Aanhangrijtuig 1021 in de originele uitvoering op lijn 14 op de Straatweg.

Aanhangrijtuig 1021 in de originele uitvoering op lijn 14 op de Straatweg.

nummervoertuigleverancierlengteradstandgewichtzitplaatsenstaanplaatsenafleveringin dienstuit dienstafvoerbijzonderheden
1021ahrAllan13700160010,5345521-5-19484-6-19486-19689-12-196917-3-1954 voorzien van TL-verlichting
1022ahrAllan13700160010,5345514-6-194811-9-194810-196913-3-1970van 6-1949 tot 6-1951 zonder sluitlichten, 5-5-1954 voorzien van TL-verlichting
1023ahrAllan13700160010,534558-6-194915-6-19496-19682-12-1969tot 3-1951 zonder sluitlichten, 23-8-1955 voorzien van TL-verlichting
1024ahrAllan13700160010,5345522-6-194927-6-194910-19824-11-1983tot 7-1951 zonder sluitlichten, 17-5-1955 voorzien van TL-verlichting, vanaf 4-1972 GF-koppeling; naar EMA voor onderdelen en aldaar in 1987 afgevoerd
1025ahrAllan13700160010,5345522-6-19497-7-19495-196912-3-1970tot 6-1951 zonder sluitlichten, 19-7-1955 voorzien van TL-verlichting
1026ahrAllan13700160010,5345515-7-194928-7-194910-19695-12-1969tot 6-1951 zonder sluitlichten, 11-10-1955 voorzien van TL-verlichting
1027ahrAllan13700160010,5345515-7-194921-7-194910-196926-3-1970tot 3-1951 zonder sluitlichten, 15-11-1955 voorzien van TL-verlichting
1028ahrAllan13700160010,5345526-7-194929-7-19496-19683-12-1969tot 6-1951 zonder sluitlichten, 6-12-1955 voorzien van TL-verlichting
1029ahrAllan13700160010,5345526-7-194928-7-194910-19829-11-1983tot 5-1951 zonder sluitlichten, 30-11-1953 voorzien van TL-verlichting, vanaf 8-1972 GF-koppeling
1030ahrAllan13700160010,534555-8-19496-8-19496-19721-12-1972tot 10-1950 zonder sluitlichten, 27-3-1956 voorzien van TL-verlichting
1031ahrAllan13700160010,534555-8-194912-8-19496-19686-3-1970tot 3-1951 zonder sluitlichten, 15-5-1956 voorzien van TL-verlichting
1032ahrAllan13700160010,5345531-8-19492-9-194910-19695-12-196914-8-1956 voorzien van TL-verlichting
1033ahrAllan13700160010,534559-9-194912-9-19497-198312-8-19839-10-1956 voorzien van TL-verlichting, vanaf 11-1972 GF-koppeling, in 1983 naar West Yorkshire Transport Museum Society
1034ahrAllan13700160010,534559-9-194913-9-19498-197725-2-19817-2-1954 voorzien van TL-verlichting, vanaf 4-1972 GF-koppeling, in 1981 als oefenobject vliegveld Zestienhoven voor hulpverleningsdiensten
1035ahrAllan13700160010,5345523-9-194928-9-194910-19698-12-196915-4-1954 voorzien van TL-verlichting
1036ahrAllan13700160010,5345523-9-194927-9-194910-196910-12-19691-6-1954 voorzien van TL-verlichting
1037ahrAllan13700160010,5345523-9-194924-9-19496-19724-12-197216-7-1954 voorzien van TL-verlichting, vanaf 2-1971 tot 4-1972 GF-koppeling
1038ahrAllan13700160010,534557-10-194914-10-19496-196828-11-196911-10-1954 voorzien van TL-verlichting
1039ahrAllan13700160010,534557-10-194910-10-19496-196810-12-196921-12-1954 voorzien van TL-verlichting
1040ahrAllan13700160010,5345519-10-194921-10-19497-198316-2-1955 voorzien van TL-verlichting, vanaf 8-1972 GF-koppeling, in 1988 en 1989 gebruikt als groen geverfde aanhanger voor de stoomtram, daarna via de AOM naar RoMeO
1041ahrAllan13700160010,5345519-10-194922-10-19495-196928-11-196923-3-1955 voorzien van TL-verlichting
1042ahrAllan13700160010,534554-11-19495-11-19497-198314-7-1955 voorzien van TL-verlichting, vanaf 8-1972 GF-koppeling, in 8-1983 naar de TS, thans museumrijtuig RoMeO
1043ahrAllan13700160010,534554-11-19495-11-19496-197229-11-197217-8-1955 voorzien van TL-verlichting
1044ahrAllan13700160010,5345518-11-194921-11-194910-19694-3-197013-10-1955 voorzien van TL-verlichting
1045ahrAllan13700160010,5345525-11-194918-2-19505-19711-12-197221-12-1955 voorzien van TL-verlichting
1046ahrAllan13700160010,5345530-11-194914-12-194910-196926-3-197023-1-1956 voorzien van TL-verlichting
1047ahrAllan13700160010,5345530-11-19495-12-194910-19695-3-197014-6-1956 voorzien van TL-verlichting
1048ahrAllan13700160010,5345514-12-194919-12-19499-197825-2-198112-54 voorzien van TL-verlichting, vanaf 8-1972 GF-koppeling, in 1981 oefenobject vliegveld Zestienhoven voor hulpverleningsdiensten
1049ahrAllan13700160010,5345514-12-194915-12-194910-196925-3-197013-9-1956 voorzien van TL-verlichting
1050ahrAllan13700160010,5345530-12-194931-12-19497-198321-7-198329-10-1956 voorzien van TL-verlichting, vanaf 11-1972 GF-koppeling, in 8-1983 naar EMA en in 12-1995 naar het Openluchtmuseum in Arnhem
1051ahrAllan13700160010,5345530-12-194931-12-19495-19714-12-197213-12-1956 voorzien van TL-verlichting
1052ahrAllan13700160010,5345530-12-194931-12-19496-196826-11-19699-1-1954 voorzien van TL-verlichting
1053ahrAllan13700160010,5345512-1-195014-1-195012-197719-3-198116-6-1954 voorzien van TL-verlichting, van 2-1969 tot 9-1970 buiten dienst gestaan; vanaf 10-1972 GF-koppeling
1054ahrAllan13700160010,5345513-1-195016-1-19505-196927-11-196911-8-1954 voorzien van TL-verlichting
1055ahrAllan13700160010,5345527-1-19501-2-19507-196825-3-197015-9-1954 voorzien van TL-verlichting
1056ahrAllan13700160010,5345527-1-195031-1-19506-19685-3-1970op 19-8-1950 als eerste aangepast voor de dienst achter de 102-135, 3-11-1954 voorzien van TL-verlichting

Van deze serie zijn enkele exemplaren zowel in goede als in slechte staat bewaard gebleven; het zijn de 1024 bij de EMA (maar werd kort daarna toch gesloopt), de 1040 en de 1042 (Stichting RoMeO/Tramwegstichting) en de 1050 bij het Openlucht Museum in Arnhem. De overige rijtuigen zijn afgevoerd tussen 1969 en 1983. De exacte data staan vermeld in de tabel.

  4 comments for “RET aanhangrijtuigen

 1. 9 juni 2014 at 12:05

  Hoi Rene,
  Helaas is de 1024 al vrij snel na aankomst in Amsterdam gesloopt.
  Vr.gr.
  Gerrit

 2. Hans Blom
  9 juni 2014 at 15:05

  Hoi Rene,

  Van de Ahr 1021-1056 hebben er een aantal tot 1983 dienst gedaan. En bijvoorbeeld de 1030 is in 19 72 gesloopt.

  Groeten,
  Hans.

  • Ren√© van der Beek
   9 juni 2014 at 16:56

   Dat klopt Hans dank voor je opmerking. De tekst is iets aangepast, overigens staan de exacte data in de tabel.
   groeten René

 3. Ton
  9 juni 2014 at 17:12

  De foto van de 1217 en de zoutwagen is genomen op het achterterrein van de remise Schiekade. De 1004 op het Bulgersteyn is geen voetbalextra maar achtergelaten met aanrijdingsschade.

Geef een reactie