RET-M Tramlijn 9

13-4-1908 9 Ingesteld: Wilhelminakade (kopeindpunt) – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Maashaven o.z. – Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht – Charlois (Grientweg, kopeindpunt). lijnkleur: rood (wordt als verlengstuk van lijn 2 beschouwd). Dit betreft een lijn op de Linker Maasoever, volledig geïsoleerd van het net op de Rechter Maasoever. Deze lijn heeft geen paardentramlijn voorloper gehad. Charlois (Velgersdijkstraat)  
23-10-1926 9 Opgeheven;  Traject Paul Krugerstraat tussen Brielschelaan/Maashaven o.z. en Pretorialaan meteen opgebroken. traject Brielschelaan – Charlois opgenomen in nieuwe lijn 2.     
1-5-1929 9 Ingesteld (ex lijn 12A): Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). T.o.v. lijn 12A is het traject Groene Hilledijk bij Randweg – Groene Hilledijk bij Slag vervallen. Dit wordt nu bediend door lijn 3. Hillegersberg Lijnkleur wordt vanaf nu niet meer toegepast op de trams in Rotterdam. Alle (nieuwe) lijnen voeren vanaf nu successievelijk zwarte cijfers en teksten op gele borden of op richtingfilms.
14-6-1929 9 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat i.p.v. Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.      
1-8-1929 9 Verlengd en tijdelijk verlegd: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszlaan – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Dordtschestraatweg). . Met deze verlenging vervalt traject Beijerlandschelaan – Randweg. Lus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft in gebruik bij calamiteiten. Beijerlandschelaan wordt nog wel bediend door lijnen 3 en 12    
1-12-1929 9     Charlois (Velgersdijkstraat)  
27-10-1930 9 Verlegd: richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
6-8-1933 9 Richting Aelbrechtsplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
1-7-1934 9 Noordelijk traject gewijzigd en verlegging, volledige route is nu: Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat) – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Dordtschestraatweg).  Traject Aelbrechtsplein – Coolsingel vervalt hiermee, ten dele overgenomen door lijn 1.    
12-6-1935 9 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
15-8-1935 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruiskade tussen Coolsingel en Kruisstraat richting Aert van Nesstraat via Coolsingel – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade. Niet bekend wanneer deze tijdelijk verlegging lijn 9 weer ongedaan is gemaakt.    
1-7-1936 9 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).. Lustraject Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel vervalt hiermee. Sporen Aert van Nesstraat blijven intact  Hillegersberg (Kootschekade)  
28-11-1936 9 Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).  Traject Station D.P. – Diergaardelaan bij Coolsingel vervalt hiermee.    
31-8-1938 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
9-9-1938 9 ’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject hersteld      
17-5-1940 9 Heringesteld: Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).   Charlois (Maastunnelplein).  
22-6-1940 9 Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).      
19-3-1941 9   Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Lange Hilleweg.Dit i.v.m. wijziging profiel Strevelsweg. Het opstelspoor aldaar wordt buiten dienst gesteld en meteen opgebroken.    
1-12-1941 9   Dienst versterkt met supplementdiensten Zeevischmarkt (overloopwissel) – Lange Hilleweg.    
1-8-1942 9   Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Lange Hilleweg opgeheven.    
5-9-1942 9 Verlegd: richting G.J. Mulderstraat via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
8-11-1942 9     Kralingen (Oostzeedijk)   
3-12-1942 9 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting G.J. Mulderstraat via Gelderschekade – Oudehavenkade – Blaak i.p.v. Gelderschekade – Beursplein – Blaak.      
4-12-1942 9 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Lange Hilleweg via Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade i.p.v. Blaak – Beursplein – Gelderschekade. Bovenleiding Beursplein wordt snel verwijderd. Sporen de eerstkomende jaren.    
3-5-1943 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
23-5-1943 9   I.v.m. vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
30-8-1943 9 Verlegd: via Kruiskade – Kruisstraat –  Straat 296 – nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel i.p.v. Kruiskade – Coolsingel.      
21-8-1944 9 Ingekort: tot traject Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Lange Hilleweg. Traject G.J. Mulderstraat – Station D.P. vervalt hiermee.    
16-8-1945 9 Heringesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Strevelsweg).   Kralingen (Oostzeedijk).  
3-6-1948 9 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
4-6-1949 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
10-7-1949 9 Richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
1-7-1951 9 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-2-1953 9 Tijdelijk opgeheven t.g.v. Watersnoodramp. Sporen Lange Hilleweg staan onder water.      
2-2-1953 9 Vanaf 12.00 uur weer in dienst gesteld.      
10-6-1953 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
11-8-1953 9 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
22-7-1954 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
30-9-1954 9 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
19-10-1954 9 Kleine verlenging: van oude naar nieuwe Stationsplein, met standplaats aan o.z.      
9-4-1957 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
20-4-1957 9 Vanaf 12.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Groenendaal  Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
23-2-1958 9     Op zon- en feestdagen wordt deze lijn voortaan geëxploiteerd vanuit remise Delfshaven (Nieuwe Binnenweg); op andere dagen normaal vanuit remise Kralingen.  
12-5-1958 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
24-5-1958 9 Normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
24-11-1960 9 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel i.p.v. Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
26-6-1961 9     Op zon- en feestdagen eveneens exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.  
11-8-1962 9 Verlegd: richting Lange Hilleweg langs n.z. Stieltjesplein i.p.v. plein rond. Houdt verband met reconstructie Stieltjesplein en Nassaukade. Het derde spoor aldaar wordt opgebroken. Op het Stieltjesplein blijft een keer- annex opstelmogelijkheid aanwezig, zowel bereikbaar vanaf Koninginnebrug als vanaf Nassaukade. Dit laatste pas vanaf 01-09.    
5-9-1963 9 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Lange Hilleweg via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.      
6-9-1963 9 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Centraal Station via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat. Sporen zijn verlegd naar westzijde van de straat.      
28-9-1963 9 Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug i.p.v. Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. Het blijft mogelijk te rangeren op sporen Groenendaal/Blaak – Geldersekade. Sporen en bovenleiding Bolwerk worden snel verwijderd. De sporen op de Geldersekade blijven nog tot voorjaar 1987 liggen, de bovenleiding was al eerder verwijderd.    
25-10-1963 9 Verlegd: richting Lange Hilleweg via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.      
1-3-1964 9 Kleine wijziging: i.v.m. metro-aanleg eindpuntlus Stationsplein gewijzigd in kopeindpunt Weena w.z.      
23-10-1964 9 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak i.p.v. Coolsingel – Blaak.      
12-7-1965 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
18-7-1965 9 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.      
22-9-1965 9 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
22-11-1965 9 Normaal traject via Stationsplein hersteld.  Daar er echter geen opstelspoor meer aanwezig is, wordt na aankomst op Stationsplein direct weer vertrokken naar Lange Hilleweg, zodat lijn 9 nu feitelijk als ringlijn Lange Hilleweg – Centraal Station – Lange Hilleweg geëxploiteerd wordt. Kopsporen Weena w.z. blijven intact.    
30-7-1966 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.Deze verlegging geldt ook op 11/12-07-1966 en tijdens avonduren 03-08-1966.      
10-11-1966 9 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Exploitatie als ringlijn, dus zonder standplaats Stationsplein blijft behouden. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
27-11-1966 9 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. hersteld.Nu dus geen “ringlijn” meer.Ook hier herstel situatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was.      
8-5-1967 9     Exploitatie vanuir remise Hilledijk (2e Rosestraat) i.p.v. remise Kralingen.  Spitsuurmaterieel komt nog wel uit remise Kralingen.  
26-8-1967 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tussen Van Oldenbarneveltstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
27-8-1967 9 Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.pv. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.      
2-9-1967 9 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. verplaatst naar Kruisplein o.z. Dit i.v.m. het feit dat standplaats Stationsplein vanaf nu door nieuwe lijn 11 wordt gebruikt. Standplaats Kruisplein o.z. werd van 1964 tot 1966 door lijn 2 benut. M.i.v. deze datum rijdt op deze lijn geen spitsuurmaterieel meer uit remise Hillegersberg.    
29-1-1968 9 Opgeheven.  Wordt tussen Stieltjesplein en Lange Hilleweg vervangen door nieuwe buslijn 66. Bovenleiding Polderlaan – Lange Hilleweg wordt al snel verwijderd. Sporen Polderlaan en Lange Hilleweg grotendeels in 1968. Enkele stukken in de Polderlaan worden met asfalt dichtgesmeerd en pas in de loop van de jaren 70 verwijderd. Het opstelspoor Kruisplein o.z. blijft intact.    
8-6-1968 9 Ingesteld: Avenue Concordia – Oudedijk (terug: Oudedijk – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia) – Vlietlaan – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus).   Kralingen (Oostzeedijk)  
4-10-1968 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Puntegaalstraat vanaf 19.00 uur noordelijke Parksluisbrug (Coolhavenbrug) gestremd.      
6-10-1968 9 Coolhavenbrug weer berijdbaar.      
25-10-1968 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden is zuidelijke Parksluisbrug (Parkhavenbrug) deze avond vanaf 19.30 uur gestremd.      
1-2-1969 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk richting Avenue Concordia via nieuwe gelegd opstelspoor bij halte Schiemond aldaar.      
8-2-1969 9 Richting Avenue Concordia weer via doorgaand spoor Westzeedijk bij halte Schiemond.      
11-7-1969 9 Verlegd: richting Avenue Concordia via nieuw spoor Statenweg tussen Statentunnel en Bentinckplein.      
14-6-1975 9 Verlegd: richting Hudsonplein via voorsorteerspoor Schiekade – Provenierssingel n.z.      
14-3-1977 9 Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus). Lustraject via Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden snel opgebroken.Deze verlenging is slechts tijdelijk daar de ’s-Gravenweg binnenkort op de schop moet voor aanleg tunnel oost-west metro/sneltramlijn. Er zal voor de lijnen 3, 8 en 9 een nieuw lus op de Chris Bennekerslaan aangelegd worden.    
26-7-1977 9 Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Hudsonplein. Sporen en bovenleiding Laan van Nooitgedacht – ’s-Gravenweg worden snel verwijderd. Op Oudedijk wordt bovenleiding verwijderd, doch sporen blijven grotendeels liggen.    
30-3-1978 9 Verlegd: nieuwe sporen kruising Claes de Vrieselaan/G.J. de Jonghweg/Rochussenstraat. Dit i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
8-8-1979 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenstraat via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
16-11-1979 9 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.      
29-8-1983 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij buitenbrug Parksluizen (Parkhavenbrug) uitsluitend via binnenbrug (Coolhavenbrug).      
15-10-1983 9 Buitenbrug Parksluizen hersteld.      
31-10-1983 9 Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus). Sporen en bovenleiding Chris Bennekerslaan worden meteen vervalt. Een gedeelte van per 26-07-1977 verlaten sporen op ’s-Gravenweg en Oudedijk worden nu weer bereden.    
11-4-1984 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij binnenbrug Parksluizen (Coolhavenbrug) uitsluitend via buitenbrug (Parksluisbrug). Deze mutatie heeft ongeveer 3 ½ maand geduurd.    
15-9-1984 9 Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 19.00 uur traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).Passagiers kunnen overstappen op tijdelijk verlengde buslijn 42.      
16-9-1984 9 Vanaf 12.00 uur normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
5-9-1985 9     I.v.m. renovatie remise Kralingen van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) en vanuit openluchtsporen op terrein Centrale Werkplaats Kleiweg.  
21-12-1985 9     Op maandag t/m vrijdag weer normaal exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).  
19-9-1987 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk tijdelijk enkelspoor t.h.v. Kapelstraat.      
12-10-1987 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Boezemstraat en Pijperstraat via Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug.      
26-10-1987 9 Normaal traject via Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug hersteld.      
15-12-1987 9 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Westzeedijk bij Kapelstraat.      
27-5-1988 9 Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk vanaf 21.30 uur tot traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus). Aansluitend rijdt pendelbus via Hudsonplein naar Spangen.    
30-5-1988 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
17-6-1988 9 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Goudse Rijweg vanaf 18.00 uur traject Oostplein (eindpuntlus) – Boezemweg – Boezemsingel – bestaand traject – Hudsonplein.      
20-6-1988 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
9-9-1988 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. diverse werkzaamheden (o.a. spoorvernieuwing) op Bergweg bij Eudokia Ziekenhuis via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
21-9-1988 9 Normaal traject via Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.      
3-6-1989 9 Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Pelgrimsstraat – Pelgrimsstraat (eindpuntlus). Lus Hudsonplein vervalt hiermee, doch blijft wel intact.    
4-10-1991 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing sporencomplex kruising Zaagmolenbrug/Linker Rottekade/Crooswijksestraat vanaf 21.00 uur als lijn 9/6: Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Boezemweg – Oostplein – traject lijn 6 naar Marconiplein (-Schiedam).      
7-10-1991 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Pelgrimsstraat hersteld.      
22-8-1994 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. reconstructie Boezembrug tijdelijk via enkelspoor.      
14-11-1994 9 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Boezembrug.      
27-12-1994 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. ernstige wateroverlast Burgemeester Oudlaan via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel.      
30-12-1994 9 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel hersteld.      
17-9-1995 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
5-11-1995 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
26-11-1995 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
2-6-1996 9 Verlegd: via Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat i.p.v. Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Sporen en bovenleiding tussen Bentincklaan en 1e Middellandstraat blijven intact.    
20-10-1996 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Claes de Vrieselaan.      
31-8-1997 9 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolendrift via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
14-9-1997 9 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld.       
28-3-1998 9 Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
5-4-1998 9 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
28-8-2000 9 Opgeheven.Sporen Pelgrimsstraat blijven intact.      

(bijgewerkt t/m 8-10-2020)

  2 comments for “RET-M Tramlijn 9

Geef een reactie