RET-M Tramlijn 8/8a

DATUM LIJN OMSCHRIJVING ROUTE LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
17-12-1906 8 Ingesteld: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk (benedendijks) –  Schiedam (kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt) lijnkleur: rood-groen. Lijn 8 vervangt paardentramlijn Beursplein –  Duyststraat en stoomtramlijn Duyststraat – Schiedam. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg),   
00-05-1909 8 Kleine wijziging: kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt gewijzigd in eindpuntlus Koemarkt (Schiedam).      
1-12-1910 8 Verlegd: via Lage Erfbrug – nieuwe Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schielandsch Hooge Zeedijk i.p.v. Lage Erfbrug – oude Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk.      
24-2-1912 8 Nieuw eindpunt op Oudehavenkade, met behoud van lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein. Eindpunt voor passagiers op het Beursplein vervalt.    
00-00-1916 8 Tijdelijk verlegd: Mathenesserlaan – hulpsporen langs Heemraadsplein i.v.m. vernieuwen van gasbuizen op Nieuwe Binnenweg tussen ’s-Gravendijkwal en Heemraadsplein.      
00-00-1916 8 Teruggelegd via Nieuwe Binnenweg.      
12-7-1922 8 Verlegd: richting Beursplein (Oudehavenkade) via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein i.p.v. Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.      
17-1-1923 8 Verlegd: richting Beursplein sporen Schielandsch Hooge Zeedijk bovendijks.      
27-1-1923 8 Idem, richting Schiedam.      
21-12-1923 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
5-2-1926 8 Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
31-5-1927 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Ruilstraat – Nieuwe Binnenweg. Sporen in Ruilstraat zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.    
4-8-1927 8 Normaal traject via gehele Nieuwe Binnenweg hersteld.      
10-8-1927 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Witte de Withstraat richting Oudehavenkade via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.      
17-9-1927 8 Richting Oudehavenkade normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
18-4-1928 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg tussen Ruilstraat en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Hooidrift – Aelbrechtskade – Lage Erfbrug.      
1-7-1928 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug hersteld. Sporen Hooidrift – Aelbrechtskade worden direct opgebroken.    
27-10-1930 8 Verlegd: richting Schiedam via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-2-1933 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden pijlers spoorviaduct Beursplein richting Oudehavenkade via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade; richting Schiedam via Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
13-3-1933 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Schiedam via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
1-6-1933 8 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).  Lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein vervalt hiermee.    
3-7-1933 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Station Maas via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.      
3-8-1933 8 Richting Station Maas normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 8 Richting Schiedam normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
1-7-1934 8 Ingekort: tot traject Oudehavenkade (lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschestraat – Beursplein).  Traject Station Maas – Beursplein nu onderdeel van lijn 6.    
23-4-1935 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Coolsingel vóór ziekenhuis richting Schiedam tijdelijk verlegd via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.      
4-5-1935 8 Om 12.00 uur richting Schiedam normaal traject via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
12-6-1935 8 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
1-7-1936 8 Opgeheven,   Opgenomen in verlenging lijn 1.    
6-6-1940 8 Ingesteld: Parklaan (kopeindpunt) – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
11-8-1942 8   Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje.    
5-9-1942 8 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
30-10-1942 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg.      
1-11-1942 8 Ingekort: tot traject Bulgersteyn (lus Coolsingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel). Traject Blaak bij Coolsingel (voormalig Van Hogendorpsplein) – Oudehavenkade vervalt hiermee Voor deze wijziging werden nieuwe sporen in Korte Hoogstraat en Bulgersteyn gelegd, zij het dat op de Bulgersteyn al sporen lagen, toen deze straat nog Boymansstraat heette, tot voor enkele maanden terug.    
2-11-1942 8 Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.      
10-11-1942 8 Richting Schiedam normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Bulgersteyn via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Blaak.      
1-12-1942 8 Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.      
25-12-1942 8     Kralingen (Oostzeedijk)   
18-1-1943 8 Op werkdagen wordt van 7.30 tot  18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting Bulgersteyn gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.      
17-2-1943 8 Oostelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Lustraject via Blaak – Korte  Hoogstraat – Bulgersteyn vervalt hiermee, doch sporen en bovenleiding blijven intact.    
31-3-1943 8   In de loop van middag tijdelijk opgeheven als gevolg bombardement omgeving Marconiplein.    
3-4-1943 8 Heringesteld met tijdelijke verlegging: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).      
11-4-1943 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein hersteld.      
3-5-1943 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Van Oldenbarneveltstraat via Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel. Ook standplaats Van Oldenbarneveltstraat tijdelijk vervallen      
22-8-1943 8 Tijdens avonduren i.v.m. strafmaatregen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – normaal traject tot Marconiplein, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
6-9-1943 8     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
12-9-1943 8   Tijdens avonduren normaal traject Van Oldenbarneveltstraat – Schiedam hersteld.    
29-11-1943 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).      
13-12-1943 8 Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.      
25-12-1943 8   Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stoomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.    
17-7-1944 8 Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee. Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.    
23-7-1944 8 Uitbreiding exploitatie: Rijdt ook weer op zon- en feestdagen, doch ander traject, vol-ledig traject is dan: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).   Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit Hillegersberg (Kootschekade).  
13-8-1944 8 Dienst op zon- en feestdagen opgeheven,  traject Diergaarde Blijdorp – Willemsplein als lijn 6.    
8-6-1945 8 Heringesteld: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-10-1945 8   Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen i.p.v. standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt.    
29-9-1947 8 Verlengd, volledig traject is nu: Bulgersteyn (lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Coolsingel – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarnevelstraat – Mauritsweg vervalt hiermee.   Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.    
13-7-1949 8 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. grondwerkzaamheden Bulgersteyn Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg –Witte de Withstraat – Schiedamsesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – normaal traject – Schiedam.      
26-10-1949 8 Normaal traject Bulgersteyn – Schiedam hersteld.      
27-7-1951 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
18-8-1951 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-7-1954 8 Opgeheven,  wordt gecombineerd met lijn 4 tot ringlijnen 4A en 4B.    
2-9-1967 8 Ingesteld: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
16-9-1967 8 Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.      
18-9-1967 8 Verlegd: richting Laan van Nooitgedacht tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg. Ophoging Schiedamseweg is voltooid. Sporen liggen op betonnen dwarsliggers. Behoudens een stukje proeftraject op de Putselaan is dit nog niet eerder bij de Rotterdamse tram toegepast.Hulpsporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
14-2-1968 8 Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Blaak richting Laan van Nooitgedacht via nieuw spoor Blaak tussen Posthoornstraat en Verlengde Willemsbrug.      
15-2-1968 8 Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Blaak richting Schiedam via nieuw spoor Blaak tussen Verlengde Willemsbrug en Keizerstraat. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Sporen Blaak zijn in zuidelijke richting verplaatst.    
00-04-1969 8 Kleine wijziging: spoor standplaats Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd zodat ter plaatse voortaan aan rechterzijde kan worden ingestapt.      
8-7-1969 8 Verlegd: Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg i.p.v. Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein. Medio 1968 heeft Gemeenteraad besloten lijn 8 niet via stukje tunnel, toekomstige metro, te laten rijden, en kiest men via tracé via Van Oldenbarneveltstraat. Met deze verlegging zijn sporen en bovenleiding Churchillplein ook enigszins gewijzigd.    
2-12-1972 8 Verlegd: i.v.m. metro-aanleg Groenendaal en Blaak via Boezemsingel – Goudsesingel – Mariniersweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak i.p.v. Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak. Sporen en bovenleiding tussen Oostplein en Blaak bij Keizerstraat worden binnen enkele maanden verwijderd.    
17-10-1974 8 Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
28-10-1974 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
7-2-1977 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
12-4-1977 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
26-7-1977 8 Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Schiedam.      
25-9-1979 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-9-1979 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
00-05-1980 8 Tijdelijk verlegd: indien i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
30-6-1980 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
18-8-1980 8 Verlegd: i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn via Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein i.p.v. Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Sporen en bovenleiding Schiedamseweg tussen Lage Erfbrug en Spanjaardstraat worden vrij snel verwijderd.    
25-9-1980 8 Verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg richting Chris Bennekerslaan via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak.      
26-9-1980 8 Verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg, richting Schiedam via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak. Bovenvermelde bouwactiviteiten hebben betrekking op bouw van de bekende Kubuswoningen aan het “Blaakse Bos”. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
14-9-1981 8 Richting Schiedam normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 8 Richting Chris Bennekerslaan normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwactiviteiten nabij Station Blaak via Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.      
10-5-1982 8 Ingekort: tot traject Station Blaak (lustraject via Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak (standplaats) – Nieuwstraat) – bestaand traject – Schiedam. Traject Chris Bennekerslaan – Blaak vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding tussen Station Blaak en Mariniersweg worden binnen korte tijd opgebroken. Tevens is dus weer normaal traject via Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.    
6-8-1982 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
9-8-1982 8 Normaal traject Station Blaak –Schiedam hersteld.      
18-2-1983 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. feit dat lijn 6 nu naar Schiedam rijdt traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
21-2-1983 8 Normaal traject Station Blaak – Schiedam hersteld.      
4-9-1983 8 Verlengd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). De “aloude” lus Koemarkt verdwijnt hiermee. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden binnen korte tijd verwijderd. I.v.m. werkzaamheden aan deze verlenging is opstelspoor op Broersvest al eerder buiten dienst gesteld en waarschijnlijk direct opgebroken.    
4-3-1985 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
0-5-1985 8 Verlegd: via nieuw sporen Marconiplein (zijde Schiedamseweg). Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Verlegging in het kader van reconstructie van het plein na praktische voltooiing metrostation daar.    
28-6-1985 8 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden ook hier meteen verwijderd.      
10-7-1985 8 Ingekort: tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus). Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op maandag t/m donderdag van 8.00 – 18.00 uur, op vrijdag van 8.00 – 21.00 uur (koopavond) en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen geen dienst. Hillegersberg (Kootsekade)  
25-4-1986 8 Vanaf 18.00 uur opgeheven. Een roemloos einde voor deze lijn. De normaal geplande dienst deze avond i.v.m. koopavond kan i.v.m. gebrek aan personeel niet worden gereden. Normaal zou ook nog op 26-04 worden gereden.    
28-8-2000 8 Ingesteld: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
9-6-2001 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
29-10-2001 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. profielwijziging rond Hudsonplein tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).   Van maandag t/m vrijdag exploitatie vanuit zowel remise Hilledijk als remise Kralingen.  
12-11-2001 8 Teruggelegd: tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).      
26-11-2001 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
9-11-2002 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk t.h.v. Pieter de Hoochweg tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
11-11-2002 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
15-2-2003 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
17-2-2003 8 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein hersteld.      
9-5-2003 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
12-5-2003 8 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
21-8-2003 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Bergweg tussen Noordsingel en Schiekade via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade.      
25-8-2003 8 Normaal traject via Bergweg – Schiekade hersteld.      
20-9-2003 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
11-10-2003 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
14-10-2003 8 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
19-10-2003 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
19-10-2003 8 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
20-10-2003 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
23-8-2004 8 Verlegd: Oostplein – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug i.p.v. Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug.      
19-2-2005 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
21-2-2005 8 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein. N.B.: verleggingen welke golden op 19-02/20-02 voor lijnen 1, 4, 5, 7, 8, 20 en 25, vinden ook plaats van 19-03 t/m 21-03.    
11-4-2005 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
23-5-2005 8        
27-6-2005 8 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
4-7-2005 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).   Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
8-7-2005 8        
22-8-2005 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
29-10-2005 8 I.v.m. werkzaamheden is buitenbrug Parksluizen (Parkhavenbrug) gestremd. Traject Stationsplein – Spangen vervalt hiermee.    
31-10-2005 8 Buitenbrug Parksluizen weer in dienst.   Kralingen (Oostzeedijk)  
18-3-2006 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
22-4-2006 8 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
11-9-2006 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoor- en bovenleidingwerkzaamheen Van Oldenbarneveltstraat richting Oostplein via Westzeedijk – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg. lus omgedraaid    
17-11-2006 8 Richting Oostplein normaal traject via Westzeedijk – Vasteland – Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.      
10-12-2006 8 Noordoostelijk traject gewijzigd en verlegd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee.       
9-2-2007 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Kleiweg rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade. Dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!    
24-2-2007 8 Richting Kleiweg normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Spangen tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel. N.B.: tijdens weekeinden werd tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus Hofplein – Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein, dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!     
12-3-2007 8 Richting Spangen normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-5-2007 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.      
21-5-2007 8 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
26-5-2007 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.      
27-5-2007 8 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
30-7-2007 8 Tijdelijk ingekort: i.v.m. rioolwerkzaamheden Spangen tot traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).       
13-8-2007 8 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld. N.B.: tijdelijke inkorting van deze geldt eveneens op 01/02-09.    
21-1-2008 8 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Spangen via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.      
11-2-2008 8 Richting Spangen normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland  – Westzeedijk hersteld.      
8-6-2008 8 tijdelijk verlegd via Goudsesingel-Boezemweg-Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijkseweg       
12-8-2008 8 tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg       
14-8-2008 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld      
22-11-2008 8 tijdelijk verlegd via Noordsingel-Heer Bokelweg ivm reparatie landhoofden Zaagmolenbrug      
24-11-2008 8 normale route hersteld      
27-1-2009 8 ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 4) ivm defecte hoogspanningskabel op de Straatweg       
29-1-2009 8 normale route tot de Molenlaan hersteld      
27-6-2009 8 tijdelijk via Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
12-7-2009 8 normale route hersteld      
5-7-2010 8 tijdelijk omgeleid via Oostplein-Van Walsumweg en Blaak  i.v.m. spoorwerkzaam- heden Hofplein      
1-8-2010 8 normale route hersteld      
23-8-2010 8 tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenbrug      
6-11-2010 8 normale route via Zaagmolenbrug hersteld      
31-1-2011 8 tijdelijk eindpunt terrein Centr. Wpl. i.v.m. aanpassing sporen eindpunt Kleiweg voor Citadistrams      
31-1-2011 8 tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolenstraat      
16-3-2011 8 eindpuntlus Kleiweg weer in gebruik       
28-3-2011 8 tijdelijk ingekort tot keerlus Pemgrimsstraat ivm spoorvernieuwing Spanjaardstraat en Schiedamseweg      
11-4-2011 8 tijdelijk omgeleid via Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Vasteland-Schiedamsedijk-Erasmusbrug      
12-5-2011 8 route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld      
16-5-2011 8 normale route via Spanjaardstraat en Schiedamseweg hersteld      
28-5-2011 8 normale route via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Linker Rottekade-Jonker Fransstrat-Goudsesingel-Pompenburg hersteld      
1-5-2012 8 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
17-5-2012 8 tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Pompenburg ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein      
24-5-2012 8 normale route hersteld      
4-6-2012 8 tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg ivm spoorvernieuwing Van Olden-barneveltstraat      
16-6-2012 8 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
18-6-2012 8 normale route via het Stationsplein hersteld      
2-7-2012 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
15-4-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
27-5-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Spanjaardstraat gekoppeld aan lijn 4, traject naar Spangen opgeheven      
10-6-2013 8 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
20-7-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via  Mauritsweg en Eendrachtsweg      
2-9-2013 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk en Vasteland hersteld      
16-9-2013 8 normale route naar Spangen hersteld  normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. Cwpl.Kleiweg en remise H´berg onbereikbaar.    
16-9-2013 8 i.v.m. werkzaamheden op de Bergweg en de Kleiweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolenstraat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 4; pendelbuslijn 86 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld      
30-9-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poortstraat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat      
21-10-2013 8 normale route naar eindpunt Kleiweg hersteld      
21-10-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein i.p.v. Spangen      
26-10-2013 8 normale route naar eindpunt Spangen hersteld      
28-10-2013 8 i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein i.p.v. Spangen      
6-11-2013 8 normale route naar eindpunt Spangen hersteld      
18-11-2013 8 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
2-6-2014 8 ingekort tot Schiemond i.v.m. werkzaamheden Spanjaardstraat      
16-6-2014 8 normale route naar Spangen hersteld       
14-7-2014 8 i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland v.v. Van Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos    
4-8-2014 8 omleiding gewijzigd in Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan-G.J. de Jongweg in plaats van via Eendrachtsweg-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein      
4-8-2014 8 i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Zaagmolenstraat-Bergweg en exploitatief gekoppeld aan lijn 4 pendelbus 708 naar Kleiweg    
18-8-2014 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk-Vasteland-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein hersteld      
1-9-2014 8 normale route vanaf de Zaagmolenstraat naar ept. Kleiweg hersteld      
15-9-2014 8 i.v.m. werkzaamheden  Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat en Linker Rottekade omgeleid via Bergweg en Schiekade      
22-9-2014 8 i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Mauritsweg, Eendrachtsplein en Eendrachtsweg      
11-10-2014 8 normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld      
17-11-2014 8 normale route via Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat, Zaagmolendrift, Zaagmolen- brug, Linker Rottekade en Jonker Fransstraat hersteld      
2-3-2015 8 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Kleiweg-Centraal Station en Spangen-Van Oldenbarneveltstraat en vandaar verder als lijn 4 naar Marconiplein v.v.      
 10-4-2015 8 normale route  via Kruisplein hersteld      
11-7-2015 8 i.v.m. werkzaamheden in Spangen ingekort tot Marconiplein pendelbus 708 naar Spangen    
11-7-2015 8 i.v.m. werkzaamhedenm Droogleever Fortuynplein omgeleid via Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan en G.J. de Jongweg ipv . Via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsiongel-Schiedamsedijk-Vasteland en Westzeedijk      
10-8-2015 8 normale route via Westzeedijk en naar Spangen hersteld      
17-10-2015 8 i.v.m. werkzaamheden P.C. Hooftplein ingekort tot Marconiplein pendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein    
2-11-2015 8 normale route tussen Marconiplein en Spangen hersteld      
16-7-2016 8 i.v.m. werkzaamheden Hofplein via Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Coolsingel – Hofplein i.p.v. Via Goudsesingel – Pompenburg      
22-8-2016 8 normale route hersteld      
24-6-2017 8 i.v.m. werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Benthuizerstraat en Kleiweg opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 4)      
21-8-2017 8 normale route van/naar de Kleiweg hersteld      
26-2-2018 8 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Kleiweg – Stationsplein en Spangen – Beurs Bij Beurs gekoppeld aan lijn 4: Beurs -Marconiplein    
19-3-2018 8 rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.      
2-4-2018 8 normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld      
30-4-2018 8 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via -Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg      
30-7-2018 8 i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsplein-Eendrachtsweg i.p.v. via Churchilleplein-Schiedamsedijk-Vasteland      
13-8-2018 8 normale route via Coolsingel hersteld; i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat omgeleid via route lijn 4 (Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg)      
27-8-2018 8 i.v.m. werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 4      
29-10-2018 8 i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 8 normale route via Schiedamseweg naar Spangen hersteld      
12-11-2018 8 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein -Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
9-12-2018 8 normale route via Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat en Goudsesingel – Pompenburg hersteld      
25-2-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
11-3-2019 8 normale route hersteld      
29-7-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Zaagmolendrift en Zaagmolenstraat tussen Hofplein en Bergweg omgeleid via route lijn 4        
19-8-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Kleiweg en Zaagmolendrift omgeleid vanaf de Linker Rottekade via Crooswijksestraat, Pijperstraat, Boezemstraat, Boezemsingel en Boezemweg naar Oostplein      
16-9-2019 8 normale route naar de Straatweg hersteld, maar i.v.m. werkzaamheden Kleiweg naar eindpunt Molenlaan centrale werkplaats Kleiweg niet voor trams bereikbaar    
16-9-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
14-10-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Vasteland-Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
19-10-2019 8 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
21-10-2019 8 i.v.m. werkzaamheden Hofplein vanaf Pompenburg via Coolsingel naar Schiedamsedijk      
9-11-2019 8 normale route via Weena-Hofplein hersteld      
18-1-2020 8 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland      
20-1-2020 8 normale route via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
7-3-2020 8 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein via Eendrachtsweg-Mauiritsweg i.p.v. via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
21-3-2020 8 normale route via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
6-4-2020 8 normale route naar eindpunt Kleiweg hersteld      
8-8-2020 8 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland      
8-8-2020 8 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-      
5-9-2020 8 i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg omgeleid via Centraal-Station-Weena-Coolsingel i.p.v. via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats      
6-9-2020 8 normale route via Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld      
26-9-2020 8 normale route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats hersteld      

(bijgewerkt t/m 06-10-2020)

  2 comments for “RET-M Tramlijn 8/8a

Geef een reactie