RET-M Tramlijn 4 (A-B)

25-10-1906 4 Ingesteld: Oude Hoofdplein (kopeindpunt) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein – Westerstraat) lijnkleur: geel.Lijn 4 vervangt paardentramlijn Oude Hoofdplein – Willemsplein. Isaäc Hubertstraat  
25-3-1924 4 Kopeindpunt Oude Hoofdplein gewijzigd in eindpuntlus Oosterkade,  standplaats om vertrektijd af te wachten op Oude Hoofdplein blijft gehandhaafd.    
3-5-1927 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kruisstraat via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).       
29-6-1927 4 Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg hersteld.      
1-5-1929 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, standplaats Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug). Traject Mauritsweg – Willemsplein vervalt hiermee. Dit wordt nu bediend door lijn 14.    
1-8-1929 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.      
5-9-1929 4 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.      
14-9-1929 4 Verlengd, volledige traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).      
1-11-1929 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Dirk Danestraat – Mathenesserdijk vervalt hiermee.    
1-12-1929 4   Sporensituatie Oostplein gewijzigd.    
1-4-1933 4 Verplaatsing eindpunt Oude Hoofdplein naar Oosterkade, traject verder ongewijzigd.      
1-7-1934 4 Eindpunt Oosterkade via lus Oude Hoofdplein verplaatst naar overloopwissel Oosterkade bij Station Maas.   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
27-8-1938 4 Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op rechterspoor.      
2-11-1939 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.      
17-5-1940 4 Heringesteld : Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen –  Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 1. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
6-6-1940 4 Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Ringlijn-traject, tegengesteld aan traject lijn 1 vervalt hiermee.      
14-6-1940 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).      
22-7-1940 4 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
11-8-1942 4   Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje*8).    
31-3-1943 4 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Station Maas – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).       
1-4-1943 4 Tijdelijk verlengd: Station Maas – bestaand traject tot Vierambachtsstraat bij Van Heusdestraat, vervolgens Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
1-4-1943 4 Ingesteld: pendeldienst Marconiplein (eindpuntlus) – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).      
3-4-1943 4 Normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.      
31-5-1943 4   Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Oosterkade. Deze lus loopt via het plantsoen aldaar.    
20-6-1943 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe Kruisstraat      
22-8-1943 4 Tijdens avonduren i.v.m. strafmaatregelen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Station Maas – normaal traject tot Mathenesserbrug bij Mathenesserdijk, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat).      
30-8-1943 4 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
12-9-1943 4   Tijdens avonduren normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.    
1-10-1945 4 Heringesteld: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen i.p.v. standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
19-7-1947 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanlegcollecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
3-5-1948 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-6-1948 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
23-6-1948 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Mathenesserweg tussen Mathenesserbrug en Dirk Danestraat via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserweg.  Voor deze verlegging werden sporen gelegd op P.C. Hooftplein en in Dirk Danestraat.    
9-10-1948 4 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
22-10-1948 4 Normaal traject via Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein hersteld.  Tijdelijke sporen en bovenleiding P.C. Hooftplein en Dirk Danestraat worden meteen weer verwijderd.    
10-3-1949 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe sporen Kruisstraat.      
11-3-1949 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe sporen Kruisstraat      
1-7-1951 4 Verlegd: via circuit Hofplein.      
4-10-1953 4 Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus) – Schiedam a.g.v. sluiting Station Maas. Daar er op het Oostplein geen ruimte voor een standplaats is wordt bij aankomst meteen teruggereden naar Schiedam, dus feitelijk exploitatie als ringlijn Schiedam – Oostplein – Schiedam. Sporen en bovenleiding traject Station Maas (Oosterkade) – Oostplein blijven intact.    
1-7-1954 4 Opgeheven,  wordt gecombineerd met lijn 8 tot ringlijnen 4A en 4B.    
1-7-1954 4A Ingesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat*9 – Stationsplein – Stationsweg – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg). Lijnfilms van deze lijn filmen zwarte cijfers op witte achtergrond. Lijnaanduiding 4A is een zuiver administratieve aanduiding.    
1-7-1954 4B Ingesteld: route tegengesteld aan lijn 4A.      
19-10-1954 4A/B Verlegd: West-Kruiskade – Kruisplein – nieuwe Stationsplein – Weena i.p.v. West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat – oude Stationsplein – Stationsweg – Weena v.v.      
5-4-1955 4B Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via zuidelijk spoor Mathenesserbrug.      
20-6-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
20-8-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: i.v.m. verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg v.v.      
8-10-1956 4A/B Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
25-5-1960 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
24-11-1960 4A/B Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest v.v. i.p.v. Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest v.v.      
21-9-1961 4A/B Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
8-3-1962 4A/B Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
2-2-1964 4A/B Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein v.v.      
28-2-1964 4A Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Goudsesingel – Schiedam via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Middellandstraat – Schiedam via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
23-10-1964 4A/B Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v. i.p.v. Blaak – Schiedamsevest v.v.       
13-10-1965 4A/B Kleine wijziging: eindhalte Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd, zodat hier nu aan de rechterzijde kan worden uitgestapt. Deze maatregel is nodig daar m.i.v. de winterdienst, op 23-10, op lijn 4A éénrichtingmaterieel zal worden ingezet met slechts deuren aan de rechterzijde. Op lijn 4B blijft het bestaande materieel worden ingezet met deuren aan beide zijden.    
27-2-1966 4B Verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 4A Verlegd: richting Goudesingel-Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
2-5-1966 4A/B Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein.      
17-9-1966 4A/B Normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein v.v. hersteld.      
24-9-1966 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
13-10-1966 4B Tijdelijk verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 4A Tijdelijk verlegd: richting Goudsesingel – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
10-11-1966 4A/B Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
12-12-1966 4A/B Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
23-12-1966 4A Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Goudsesingel – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 4B Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Middellandstraat – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
00-05-1967 4A/B Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
8-5-1967 4A     Exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) i.p.v. remise Delfshaven.  
8-5-1967 4B     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.  
18-5-1967 4A Verlegd: i.v.m. ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Middellandstraat – Goudsesingel – Nieuwe Binnenweg – Schiedam via hulpsporen aan z.z.      
19-5-1967 4B Verlegd: i.v.m. ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Nieuwe Binnenweg – Goudsesingel – Middellandstraat – Schiedam.      
27-8-1967 4A/B Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein v.v.      
28-8-1967 4A/B Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest i.p.v. Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v.      
2-9-1967 4A/B Opgeheven,  opgenomen in nieuwe lijnen 1 en 8.    
4-11-1967 4 Ingesteld (ex lijn 14): Hillgersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).   Hillegersberg (Kootsekade)  
24-4-1970 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
21-7-1970 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
8-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
24-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
30-10-1970 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
2-8-1971 4 Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Heemraadsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
18-7-1973 4 Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via oostelijke spoor Kruisplein.      
31-7-1973 4 Richting Hillegersberg weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.      
17-10-1974 4 Tijdelijk verlegd: standplaats Heemraadsplein verplaatst naar Heemraadstraat.      
28-10-1974 4 Normale standplaats Heemraadsplein hersteld.      
13-3-1975 4 Verlegd: via nieuwe eindpuntlus Heemraadsplein, met standplaats aan n.z.Oude lustraject via Heemraadstraat – Korenaarstraat vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden vrij snel verwijderd.    
7-2-1977 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
14-3-1977 4 Kleine wijziging: i.v.m. werkzaamheden Weena aldaar richting Schiedam tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.      
12-4-1977 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
29-4-1977 4 Kleine wijziging: richting Heemraadsplein via nieuw spoor Weena.      
25-9-1979 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
28-9-1979 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
00-05-1980 4 Tijdelijk verlegd: indien i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
30-6-1980 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
14-9-1981 4 Richting Heemraadsplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
4-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenwg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (tijdelijk driehoeken met standplaats w.z.).      
16-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
29-3-1985 4 Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
9-4-1985 4 Ingekort: i.v.m. rioolwerkzaamheden Bergse Dorpsstraat tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Heemraadsplein. Tussen Hillegersberg en Station Noord pendelt een tijdelijk buslijn 30.    
31-5-1985 4 Eindpuntlus Heemraadsplein met standplaats aan n.z. hersteld.      
10-7-1985 4 Verlengd en normaal traject hersteld, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat (tijdelijk enkelspoor) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam vervalt ’s avonds na 18.00 uur, op zaterdag na 17.00 uur. Buiten deze tijdstippen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus) bereden. Tijdens koopavonden donderdag (Schiedam) en vrijdag (Rotterdam) wordt tot 21.00 uur doorgereden. Eindpuntlus Heemraadsplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door ingekorte lijn 8. Deze verlenging betekent terugkeer van tram tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat, op 18-08-1980 door lijn 8 verlaten i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Uiteraard vervalt m.i.v. deze datum de tijdelijk pendelbuslijn 30 tussen Hillegersberg en Station Noord.    
2-10-1985 4 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Bergse Dorpsstraat.      
8-11-1985 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.      
26-9-1986 4 Kleine wijziging: i.v.m. bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Hillegersberg tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.      
28-10-1986 4 Richting Hillegersberg weer via eigen haltespoor Stationsplein.      
12-11-1989 4 Verlegd: via Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein i.p.v. Noordsingel – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein. Sporen en bovenleiding Hofdijk en Katshoek worden successievelijk verwijderd. Verlegging noodzakelijk i.v.m. aanleg Willemsspoortunnel. Overigens was tracé via Heer Bokelweg al rond 1968 geprojecteerd.    
16-11-1989 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. problemen verkeersinstallatie Schiekade/Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade. Het nieuwe traject via Heer Bokelweg nu al buiten dienst. Buslijn 45 die tussen Noordsingel bij Bergweg en Heer Bokelweg bij Schiekade wèl langs traject lijn 4 rijdt wordt met enkele bussen versterkt.    
4-12-1989 4 Vanaf 13.50 uur normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
5-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
7-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
12-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
14-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
11-6-1990 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraa) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Traject Mauritsweg – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is m.i.v. deze datum westelijk trajectdeel van lijn 6.    
24-4-1992 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.      
27-4-1992 4 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.      
22-6-1992 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Van Oldenbarneveltstraat – Spangen vervalt hiermee, maar is vanaf nu tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen van onderdeel van lijn 6.    
31-8-1992 4 Standplaats Marconiplein tijdelijk verplaatst van n.z. naar z.z.      
28-10-1992 4 Standplaats Marconiplein weer aan n.z.      
25-6-1993 4 Tijdelijk ingekort: i.v.m. verscherpte bewaking woning Turkse consul Straatweg tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein (- Schiedam).      
30-6-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein ( – Schiedam) hersteld.      
1-10-1993 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – normaal traject – Marconiplein (- Schiedam).      
4-10-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (- Schiedam) hersteld.      
22-8-1994 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.  
30-1-1995 4     Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
28-5-1995 4   Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagen gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 7, dus traject Hillegersberg – Marconiplein – traject lijn 7 – Burgemeester Oudlaan.    
20-8-1995 4     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
14-1-1996 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)      
24-3-1996 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).      
2-6-1996 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.  
28-3-1998 4 Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
5-4-1998 4 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
7-9-1998 4   Exploitatieve koppeling aan lijn 7 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen.    
10-4-1999 4 Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg bij Bergse Dorpsstraat vanaf 18.00 uur traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
12-4-1999 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
25-8-2000 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-8-2000 4 Teruggelegd: via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg. Teruggelegd: via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan.    
28-8-2000 4 Beperking dienst: bediening traject Marconiplein – Schiedam nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.      
27-10-2000 4 Tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 3: Stationsplein – bestaand traject – Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – route lijn 3 – Stationsplein.      
29-10-2000 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
13-7-2001 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 3: Schiedam/Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – lijn 3 – Diergaarde Blijdorp.      
20-7-2001 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld. I.v.m. profielwijziging wordt sinds juni 1989 niet meer gebruikte lus op Hudsonplein buiten dienst gesteld en opgebroken.    
11-1-2002 4 Kleine wijziging: i.v.m. reconstructie Broersvest wordt eindpuntlus Stadserf gewijzigd in driehoek.      
11-2-2002 4 Tijdelijk ingekort: i.v.m. reconstructie Broersvest wordt op maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren traject Marconiplein – Schiedam niet bediend.      
10-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
17-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.   Hilledijk  
18-3-2002 4 Teruggelegd: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren hersteld.      
15-2-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
17-2-2003 4 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
9-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
12-5-2003 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
19-5-2003 4 Normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
2-6-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Heemraadsplein en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
6-6-2003 4 Vanaf 17.00 uur normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
15-9-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
11-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
14-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-10-2003 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
18-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
19-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
24-11-2003 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
24-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Eendrachtsplein richting Hillegersberg via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein.      
1-12-2003 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein hersteld.      
23-8-2004 4 Ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (lus via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg).      
10-1-2005 4 Verlegd: richting Heemraadsplein rechtstreeks Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein i.p.v. Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein. Aldaar wordt na aankomst van Reyerdijk direct weer vertrokken.    
10-1-2005 4   Aldaar wordt na aankomst uit Beverwaard direct weer vertrokken.    
19-2-2005 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
21-2-2005 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
29-3-2005 4 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus)      
11-4-2005 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
23-5-2005 4     I.v.m. werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
27-6-2005 4 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
4-7-2005 4 Bediening trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein tijdelijk vervallen. Alle diensten dus traject Hillegersberg – Heemraadsplein.   Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
8-7-2005 4     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
22-8-2005 4 Trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein hersteld, nu volledige dienst Hillegersberg – Marconiplein.      
7-1-2006 4 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. reconstructie- en spoorvernieuwing Bergse Dorpstraat tot traject Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – bestaand traject – Marconiplein.      
18-3-2006 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
22-4-2006 4 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
28-8-2006 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein hersteld.      
14-1-2007 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
9-2-2007 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Hillegersberg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – Schiekade.      
24-2-2007 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Marconiplein tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg..      
12-3-2007 4 Richting Marconiplein normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
6-10-2007 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing bogen Noordsingel – Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade.      
8-10-2007 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
14-1-2008 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
11-2-2008 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
3-3-2008 4 Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
3-3-2008 4 Dagelijks tot ca. 8.30 uur, en na 18.30 uur (koopavond tot ca. 21.30 uur) ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
14-8-2008 4 normale route via Lage Erbrug hersteld      
27-1-2009 4 ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 8) ivm defecte hoogspanningskabel op de Straatweg      
29-1-2009 4 normale route tot de Molenlaan hersteld      
9-10-2009 4 aanpassing ept. Molenlaan voor Citadistrams gereed      
5-7-2010 4 gesplitst: Molenlaan-Stationsplein noordzijde (overgang op 25 noord) en Stationsplein-Marconiplein i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein      
1-8-2010 4 normale route hersteld      
28-3-2011 4 tijdelijke omleiding via Mathenesserlaan-Mathenesserbrug en Mathenesserdijk ivm spoorvernieuwing Schiedamseweg      
16-5-2011 4 normale route via de Schiedamseweg hersteld      
19-9-2011 4 tijdelijk ingekort lus centr.wpl. Kleiweg i.v.m. aanpassing sporen eindpunt Molenlaan  voor Citadistrams       
15-10-2011 4 normale route naar Molenlaan hersteld      
2-1-2012 4 tijdelijk verlegd tussen Heemraadsplein en Marconiplein via de Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Mathenesserbrug-Mathenesserdijk i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
12-3-2012 4 tijdelijk verlegd via de gehele Mathenesserlaan i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
1-5-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
17-5-2012 4 tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein      
21-5-2012 4 tijdelijk verlegd via de Mathenesserlaan tot het Heemraadsplein en vandaar weer via de Nieuwe Binnenweg naar de Lage Erfrbrug i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
24-5-2012 4 normale route hersteld      
16-6-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
18-6-2012 4 normale route via het Stationsplein hersteld      
13-10-2012 4 normale route via de gehele Nieuwe Binnenweg hersteld      
9-12-2012 4 verlengd vanaf het Marconiplein naar Spangen (Spartastraat)      
15-4-2013 4 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
27-5-2013 4 i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Schiedamseweg gekoppeld aan lijn 8, traject naar Spangen opgeheven      
10-6-2013 4 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
16-9-2013 4 normale route hersteld, nieuw eindpunt Marconiplein  normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. Cwpl.Kleiweg en remise H´berg onbereikbaar.    
16-9-2013 4 i.v.m. werkzaamheden op de Bergweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolen-straat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 8; pendelbuslijn 87 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld      
30-9-2013 4 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poort-straat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat      
21-10-2013 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
18-11-2013 4 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
4-8-2014 4 i.v.m. werkzaamheden via Bergweg-Schiekade i.p.v. Noordsingel-Heer Bokelweg      
4-8-2014 4 i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Bergweg-Zaagmolenstraat en exploitatief gekoppeld aan lijn 8   pendelbus 704 naar Molenlaan    
1-9-2014 4 normale route vanaf de Bergweg naar ept. Molenlaan hersteld      
13-10-2014 4 i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadsplein pendelbus 704 Eendrachtsplein – Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg    
20-10-2014 4 i.v.m. afsluiting Claes de Vrieselaan omgeleid via Middellandstraat en Vierambachtstraat en Mathenesserdijk      
3-11-2014 4 omleiding via Claes de Vrieselaan en Mathenesserlaan hersteld      
8-11-2014 4 normale route via Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
9-11-2014 4 normale route via Eendrachtsweg en Nieuwe Binnenweg hersteld      
2-3-2015 4 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Molenlaan-Centraal Station en Van Oldenbarneveltstraat-Marconiplein, gekoppeld aan lijn 8       
 10-4-2015 4 normale route  via Kruisplein hersteld      
3-10-2015 4 i.v.m. werkzaamheden Heer Bokelweg via Bergweg-Schiekade i.p.v. Noordsingel      
2-11-2015 4 normale route via Noordsingel en Heer Bokelweg hersteld      
16-7-2016 4 i.v.m. werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Molenlaan-Schiekade-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Marconiplein-Centraal Station traject via Noordsingel-Heer Bokelweg vervallen; buslijn 38 via Noordplein-Heer Bokelweg-Stationsplein nz.-Statentunnel, resp. Statentunnel-Walenburgerweg-Schiekade-Heer Bokelweg-Noordplein.     
22-8-2016 4 normale route hersteld      
3-9-2016 4 i.v.m. werkzaamheden Bergweg via route lijn 8 tussen Benthuizerstraat en Hofplein      
23-11-2016 4 normale route via Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
24-6-2017 4 i.v.m. werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Bergweg en Molenlaan opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 8)      
21-8-2017 4 tijdelijk verlegd naar eindpunt Kleiweg       
4-9-2017 4 i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg omgeleid via West-Kuiskade – Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan en Heemraadsplein      
16-10-2017 4 normale route van/naar de Molenlaan hersteld      
13-11-2017 4 normale route via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld beperkte dienst 10-19 h    
26-2-2018 4 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Molenlaan – Stationsplein en Marconiplein – Beurs Bij Beurs gekoppeld aan lijn 8: Beurs -Spangen    
19-3-2018 4 rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.      
2-4-2018 4 normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld      
27-8-2018 4 i.v.m. werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 8      
29-10-2018 4 normale route via Schiedamseweg naar Marconiplein hersteld      
9-11-2018 4 normale route via Weena-Hofplein hersteld      
3-6-2019 4 i.v.m. werkzaamheden Straatweg ingekort tot Kleiweg pendelbus 704 in ringlijn tussen station Noord en Molenlaan    
22-7-2019 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
16-9-2019 4 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
21-10-2019 4 i.v.m. werkzaamheden Hofplein en Noordsingel gesplitst in Marconiplein-Stationsplein en Molenlaan-Diergaarde Blijdorp via de Bergweg-Schiekade en Provenierssingel ipv via Noordsingel en Heer Bokelweg  Tussen Molenlaan en Blijdorp administratief als lijn 124 aangeduid.    
24-8-2020 4 i.v.m. werkzaamheden  Burgemeester van Kempensingel ingekort tot Kleiweg pendelbus 704 tussen Station Noord en Molenlaan    
5-9-2020 4 normale route vanaf Straatweg naar ept. Molenlaan hersteld      
5-9-2020 4 i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg ingekort tot Centraal Station; traject Stationsplein-Marconiplein vervallen      
24-10-2020 4 normale route tussen Stationsplein en  Marconiplein hersteld      

(Bijgewerkt t/m 08-10-2020)

  4 comments for “RET-M Tramlijn 4 (A-B)

Geef een reactie