RET-M Tramlijn 25

DATUM LIJN OMSCHRIJVING ROUTE LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-8-1929 25 Ingesteld: Beursplein w.z. – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein w.z.) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschkade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Naast nieuwe sporen Wolphaertsbocht – Carnisselaan dient voor deze lijn ook boog Keizersbrug – Noordblaak (richting Beursplein w.z.) worden aangelegd. Kralingen (Oostzeedijk).  
10-1-1931 25 Verlengd, volledig traject is nu: Gelderschestraat – Gelderschekade – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolpheartsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Met deze verlenging word het door lijn 19 verlaten traject Gelderschestraat – Posthoornsteeg overgenomen.Het spoor Noordblaak – langs parkeerterrein – Zuidblaak blijft intact, bijv. voor zuidwaarts rijdende trams bij geopende Keizersbrug.    
8-5-1932 25     Charlois (Velgersdijkstraat  
13-2-1933 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden pijlers spoorwegviaduct Beursplein richting Gelderschestraat via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
14-9-1933 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via lus Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt); terug Zuidblaak – normaal traject.      
20-9-1933 25 Normaal traject via lus Beursplein – Kollkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein hersteld.      
1-7-1934 25 Opgeheven, . Traject grotendeels opgenomen in nieuwe lijn 12    
25-10-2004 25 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).      
24-1-2005 25 Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt.       
19-2-2005 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamhedenWeena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein.      
21-2-2005 25 Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld.      
11-4-2005 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat –Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
27-6-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel i.p.v. Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
31-10-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Carnisselande via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!      
18-3-2006 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Carnisselande, rechtstreeks Kruisplein – Weena. Tijdelijk gesplitst: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug ?    
22-4-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld.      
18-9-2006 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel      
17-11-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
10-12-2006 25 Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) –Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z.  – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein –Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – Viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).      
20-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande.      
22-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
27-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande.      
28-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
9-2-2007 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.N.B.: tijdens weekeinden tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus  Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein      
24-2-2007 25 Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats –Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Carnisselande tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.      
12-3-2007 25 Richting Carnisselande normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
27-10-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.      
29-10-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
21-1-2008 25 Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Carnisselande via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug.      
11-2-2008 25 Richting Carnisselande normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Eramusbrug hersteld.      
12-8-2008 25 tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg       
14-8-2008 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld      
12-10-2008 25 tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg i.v.m. ontmantelen vliegtuigbom      
18-10-2008 25 ingekort tot Stationsplein i.v.m. aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan en tijdelijke pendeltramlijn Stationsplein-Kleiweg      
26-10-2008 25 normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld      
2-3-2009 25 i.v.m. spoorvernieuwing Schieweg en Schiekade ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat        
11-5-2009 25 normale route hersteld      
27-6-2009 25 tijdelijk via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
12-7-2009 25 normale route hersteld      
17-10-2009 25 in 2 delen gesplitst: Carnisselande-Stationsplein voorzijde en Schiebroek-Stationsplein achterzijde ivm werkzaamheden halte Wilgenplaslaan-Meijersplein wordt per 11-12-2009 eind/beginhalte    
25-10-2009 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
17-10-2009 25 ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat + pendel-lijn Stationsplein-Kleiweg i.v.m. aanleg passeerspoor Wilgenplaslaan thv het Meijersplein in Schiebroek      
26-10-2009 25 normale route hersteld      
5-7-2010 25 tijdelijk gesplitst in Carnisselanden-Stationsplein (voorzijde) en Schiebroek-Blijdorp-Stationsplein (achterzijde) overgang op lijn 4 (noord)  i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein      
1-8-2010 25 normale route hersteld      
18-12-2012 25 nieuwe halte thv. SFG in gebruik genomen      
15-10-2011 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein ivm spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat      
24-10-2011 25 normale route hersteld      
1-5-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
5-5-2012 25 tijdelijk ingekort en omgeleid tot Kreekhuizenlaan ivm werkzaamheden Slinge      
7-5-2012 25 normale route hersteld      
17-5-2012 25 tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Schiekade ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein      
24-5-2012 25 normale route hersteld      
4-6-2012 25 tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland ivm spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltstraat      
16-6-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationsplein      
18-6-2012 25 normale route via het Stationsplein hersteld      
2-7-2012 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
20-10-2012 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein ivm spoorvernieuwing Erasmusbrug      
29-10-2012 25 normale route hersteld      
15-4-2013 25 i.v.m. werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.      
15-4-2013 25 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
10-6-2013 25 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
20-7-2013 25 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland      
17-8-2013 25 i.v.m. werkzaamheden Schieplein-viaduct ingekort via lus door Blijdorp (Bergselaan-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Stationssingel-Provenierssingel). Pendelbuslijn 88 vanaf Kleiweg (ept. lijn 8) naar Schiebroek      
23-8-2013 25 gesplitst in Carnisselande-metro Maashaven en Blijdorp-Willemsplein i.v.m. werkzaamheden Laan op Zuid      
25-8-2013 25 tijdelijke route Carnisselande-Blijdorp hersteld      
26-8-2013 25 normale route van/naar Schiebroek hersteld      
2-9-2013 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld      
21-9-2013 25 i.v.m. noodreparatie sporen Randweg gesplitst in Carnisselande – Groene Tuin en Schiebroek – Charlois      
23-9-2013 25 normale route hersteld      
28-9-2013 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
30-9-2013 25 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein vanaf het Stationsplein via Weena naar de Coolsingel v.v. (lus via Weena-Poortstraat, Hofplein-Stationsplein in beide richtingen 2x bereden)       
26-10-2013 25 i.v.m. werkzaamheden op de Randweg route gewijzigd: Carnisselande-Breeplein-Beukendaal-Molenvliet-Reyerdijk-IJsselmonde naar Laan op Zuid      
28-10-2013 25 normale route via de Randweg hersteld      
18-11-2013 25 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
14-7-2014 25 i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel en Schiedamsedijk v.v.      
28-7-2014 25 gesplitst in Schiebroek-Stationsplein (lus via Weena) en Carnisselande-Gaesbeekstraat (metro Maashaven)      
18-8-2014 25 normale route Schiebroek-Carnisselande via Erasmusbrug hersteld      
1-9-2014 25 i.v.m. werkzaamheden Schieweg omgeleid via route door Blijdorp      
14-9-2014 25 normale route via de Schieweg hersteld      
22-9-2014 25 i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Coolsingel en Weena v.v.       
11-10-2014 25 normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld      
21-2-2015 25 i.v.m. werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. i.p.v. via Beijerlandselaan      
2-3-2015 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
2-3-2015 25 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Weena v.v. i.p.v. Van Olden-barneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein       
 10-4-2015 25 normale route  via Kruisplein hersteld      
6-6-2015 25 i.v.m. werkzaamheden 2de Rosestraat gesplitst in Schiebroek-lus Stadionweg en Carnisselanden-metro Maashaven      
27-6-2015 25 normale route hersteld      
14-9-2015 25 i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Wilgenplaslaan met driehoeken op de kruising met de Meidoornsingel pendelbus 725 door Schiebroek    
19-9-2015 25 normale route in Schiebroek hersteld pendelbus 724 tussen Spangen en Marconiplein    
21-5-2016 25 i.v.m. werkzaamheden G.K. van Hogendorpweg ingekort tot Schieweg-ept. Blijdorp geen vervangend busvervoer van/naar Schiebroek!    
23-5-2016 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
9-7-2016 25 i.v.m.werkzaamheden Schiekade omgeleid via Bergselaan-Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan-Bentincklaan – Stationssingel – Provenierssingel v.v.      
16-7-2016 25 normale route via Schiekade-Schieweg hersteld      
16-7-2016 25 i.v.m. werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Schiebroek – Proveniersplein-diergaarde Blijdorp en Carnisselanden – Centraal Station      
22-8-2016 25 normale route hersteld      
26-2-2018 25 i.v.m. werkzaamheden Kruisplein vanaf Centraal Station via Weena en Hofplein  naar Coolsingel i.p.v. via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat       
19-3-2018 25 rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.      
2-4-2018 25 normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld      
28-4-2018 25 i.v.m. werkzaamheden in Barendrecht ingekort tot Kreekhuizenlaan  pendelbus 725 tussen Randweg en Carnisselanden    
30-4-2018 25 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel – Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg idem     
21-5-2018 25 normale route naar Carnisselanden hersteld      
30-7-2018 25 i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg i.p.v. Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat      
13-8-2018 25 route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
18-8-2018 25 i.v.m. werkzaamheden Schiekade omgeleid via Provenierssingel – Stationsplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg en Bergselaan      
27-8-2018 25 normale route via Schiekade en Schieweg hersteld      
29-10-2018 25 i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
12-11-2018 25 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
25-2-2019 25 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
4-3-2019 25 i.v.m.werkzaamheden Kastanjeplein ingekort tot Meidoornsingel/Wilgenplaslaan (driehoeken!) pendelbus 725 ringlijn door Schiebroek via metro Meijersplein    
11-3-2019 25 normale route in centrum hersteld      
27-4-2019 25 i.v.m. werkzaamheden Melanchtonweg ingekort via Bergselaan en Stadhoudersweg naar Van Aerssenlaan (diergaarde Blijdorp) pendelbus 725 ringlijn Schiebroek – metro Meijersplein  en pendelbus 708 ringlijn metro Melanchtonweg-SFG     
13-5-2019 25 route naar Schiebroek hersteld tot keerdriehoek Meidoornsingel/Wilgenplaslaan      
3-6-2019 25 normale route in (= lus door) Schiebroek hersteld      
16-9-2019 25 i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
21-9-2019 25 i.v.m. werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
23-9-2019 25 normale route via Erasmusweg hersteld      
28-9-2019 25 i.v.m. werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
30-9-2019 25 normale route via Erasmusbrug hersteld      
14-10-2019 25 i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Schiedamse- dijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
19-10-2019 25 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
21-10-2019 25 i.v.m. werkzaamheden Hofplein ingekort Carnisselanden-Stationsplein        
9-1-2019 25 normale route via Weena-Hofplein hersteld lijn 125 opgeheven    
18-1-2020 25 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel-Vasteland ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-      
20-1-2020 25 normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
7-3-2020 25 i.v.m. werkzaamheden Churchillplein via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg i.p.v. via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
21-3-2020 25 normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
18-7-2020 25 i.v.m. werkzaamheden tussen Breeplein en Carnisselanden vanaf Breeplein naar ept. Lombardijen pendelbus 725 tussen Carnisselanden en metro Slinge    
8-8-2020 25 i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland      
5-9-2020 25 route naar Carnisselanden hersteld, doch ivm werkzaamheden Breeplein omgeleid vanaf Breeplein via route lijnen 2 en 23 naar Laan op Zuid       
5-9-2020 25 i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg omgeleid via Centraal-Station-Weena-Coolsingel i.p.v. via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats      
26-9-2020 25 normale route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats hersteld      
4-10-2020 25 normale route via Randweg-Beijerlandselaan hersteld       

(Bijgewerkt t/m 30-10-2020)

  2 comments for “RET-M Tramlijn 25

Geef een reactie