RET Tramlijn 25

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-8-1929 25 Ingesteld: Beursplein w.z. – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein w.z.) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschkade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Naast nieuwe sporen Wolphaertsbocht – Carnisselaan dient voor deze lijn ook boog Keizersbrug – Noordblaak (richting Beursplein w.z.) worden aangelegd. Kralingen (Oostzeedijk).  
10-1-1931 25 Verlengd, volledig traject is nu: Gelderschestraat – Gelderschekade – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolpheartsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Met deze verlenging word het door lijn 19 verlaten traject Gelderschestraat – Posthoornsteeg overgenomen.Het spoor Noordblaak – langs parkeerterrein – Zuidblaak blijft intact, bijv. voor zuidwaarts rijdende trams bij geopende Keizersbrug.    
8-5-1932 25     Charlois (Velgersdijkstraat  
13-2-1933 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden pijlers spoorwegviaduct Beursplein richting Gelderschestraat via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
14-9-1933 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via lus Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt); terug Zuidblaak – normaal traject.      
20-9-1933 25 Normaal traject via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein hersteld.      
1-7-1934 25 Opgeheven, . Traject grotendeels opgenomen in nieuwe lijn 12    
25-10-2004 25 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater). Deze lijn voert tussen viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn en eindpunt Carnisselande over grondgebied Gemeente Barendrecht.    
24-1-2005 25 Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt.  Aldaar word na aankomst uit Carnisselande direct weer vertrokken.    
19-2-2005 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamhedenWeena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein.      
21-2-2005 25 Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld. N.B.: verleggingen welke golden op 19-02/20-02 voor lijnen 1, 4, 5, 7, 8, 20 en 25, vinden ook plaats van 19-03 t/m 21-03.    
11-4-2005 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat –Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
27-6-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel in plaats van Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
31-10-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Carnisselande via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!      
18-3-2006 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Carnisselande, rechtstreeks Kruisplein – Weena.      
22-4-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld. In de nieuwe situatie liggen de sporen nu aan de oostzijde, vóór het kantoor van Nationale Nederlanden. De op 27-06-2005 in gebruik genomen sporen worden en bovenleiding worden vrijwel direct verwijderd.    
18-9-2006 25 Tijdelijk verlegd: in verband met spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel lus omgedraaid    
17-11-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
10-12-2006 25 Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) –Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z.  – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein –Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – Viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).      
20-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
22-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
27-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
28-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
9-2-2007 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.N.B.: tijdens weekeinden tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus  Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein Dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!    
24-2-2007 25 Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats –Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Carnisselande tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel. N.B.: tijdens weekeinden werd tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus Hofplein – Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein, dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!     
12-3-2007 25 Richting Carnisselande normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
27-10-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.      
29-10-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
21-1-2008 25 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Carnisselande via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug.      
11-2-2008 25 Richting Carnisselande normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Eramusbrug hersteld.      
12-8-2008 25 tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg       
14-8-2008 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld      
12-10-2008 25 tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg in verband met ontmantelen vliegtuigbom      
18-10-2008 25 ingekort tot Stationsplein in verband met aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan en tijdelijke pendeltramlijn Stationsplein-Kleiweg      
26-10-2008 25 normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld      
2-3-2009 25 in verband met spoorvernieuwing Schieweg en Schiekade ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat        
11-5-2009 25 normale route hersteld      
27-6-2009 25 tijdelijk via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg in verband met werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
12-7-2009 25 normale route hersteld      
17-10-2009 25 in 2 delen gesplitst: Carnisselande-Stationsplein en Schiebroek-Proveniersplein in verband met werkzaamheden      
17-10-2009 25 ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat + pendellijn Stationsplein-Kleiweg in verband met aanleg passeerspoor Wilgenplaslaan ter hoogte van het Meijersplein in Schiebroek halte Wilgenplaslaan-Meijersplein wordt per 11-12-2009 eind/beginhalte    
25-10-2009 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
26-10-2009 25 normale route hersteld      
5-7-2010 25 tijdelijk gesplitst in Carnisselanden-Stationsplein en Schiebroek-Proveniersplein overgang op lijn 4 (noord)  in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
1-8-2010 25 normale route hersteld      
15-10-2011 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein in verband met spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat      
24-10-2011 25 normale route hersteld      
1-5-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
5-5-2012 25 tijdelijk ingekort en omgeleid tot Kreekhuizenlaan in verband met werkzaamheden Slinge      
7-5-2012 25 normale route hersteld      
17-5-2012 25 tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Schiekade in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
24-5-2012 25 normale route hersteld      
4-6-2012 25 tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltstraat      
16-6-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
18-6-2012 25 normale route via het Stationsplein hersteld      
2-7-2012 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
20-10-2012 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein in verband met spoorvernieuwing Erasmusbrug      
29-10-2012 25 normale route hersteld      
18-12-2012 25 nieuwe halte ter hoogte van Het Sint Franciscus Ziekenhuis aan de Kleiweg in gebruik genomen      
15-4-2013 25 in verband met werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.      
15-4-2013 25 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
10-6-2013 25 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
20-7-2013 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland      
17-8-2013 25 in verband met werkzaamheden Schieplein-viaduct ingekort via lus door Blijdorp (Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Provenierssingel). Pendelbuslijn 88 vanaf Kleiweg (eindpunt lijn 8) naar Schiebroek      
23-8-2013 25 gesplitst in Carnisselande-metro Maashaven en Blijdorp-Willemsplein in verband met werkzaamheden Laan op Zuid      
25-8-2013 25 tijdelijke route Carnisselande-Blijdorp hersteld      
26-8-2013 25 normale route van/naar Schiebroek hersteld      
2-9-2013 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld      
21-9-2013 25 in verband met noodreparatie sporen Randweg gesplitst in Carnisselande – Groene Tuin en Schiebroek – Charlois      
23-9-2013 25 normale route hersteld      
28-9-2013 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
30-9-2013 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein vanaf het Stationsplein via Weena naar de Coolsingel v.v. (lus via Weena-Poortstraat, Hofplein-Stationsplein in beide richtingen 2x bereden)       
26-10-2013 25 in verband met werkzaamheden op de Randweg route gewijzigd: Carnisselande-Breeplein-Beukendaal-Molenvliet-Reyerdijk-IJsselmonde naar Laan op Zuid      
28-10-2013 25 normale route via de Randweg hersteld      
18-11-2013 25 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
14-7-2014 25 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg in plaats van Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel en Schiedamsedijk v.v. Van Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos    
28-7-2014 25 gesplitst in Schiebroek-Stationsplein (lus via Weena) en Carnisselande-Gaesbeekstraat (metro Maashaven) ook geen tramverkeer via Beijerlandselaan    
18-8-2014 25 normale route Schiebroek-Carnisselande via Erasmusbrug hersteld      
1-9-2014 25 in verband met werkzaamheden Schieweg omgeleid via route door Blijdorp      
14-9-2014 25 normale route via de Schieweg hersteld      
22-9-2014 25 in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Coolsingel en Weena v.v.       
11-10-2014 25 normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld      
21-2-2015 25 in verband met werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. in plaats van via Beijerlandselaan      
2-3-2015 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
2-3-2015 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Weena v.v. in plaats van Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein       
10-4-2015 25 normale route  via Kruisplein hersteld      
6-6-2015 25 in verband met werkzaamheden 2de Rosestraat gesplitst in Schiebroek-lus Stadionweg en Carnisselanden-metro Maashaven      
27-6-2015 25 normale route hersteld      
14-9-2015 25 in verband met werkzaamheden ingekort tot Wilgenplaslaan met driehoeken op de kruising met de Meidoornsingel vervangende pendelbus 725 door Schiebroek    
19-9-2015 25 normale route in Schiebroek hersteld      
21-5-2016 25 in verband met werkzaamheden G.K. van Hogendorpweg ingekort tot Schieweg-eindpunt Blijdorp geen vervangend busvervoer van/naar Schiebroek!    
23-5-2016 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
9-7-2016 25 in verband metwerkzaamheden Schiekade omgeleid via Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Provenierssingel v.v.      
16-7-2016 25 normale route via Schiekade-Schieweg hersteld      
16-7-2016 25 in verband met werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Schiebroek-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Carnisselanden-Centraal Station      
22-8-2016 25 normale route hersteld      
26-2-2018 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein vanaf Centraal Station via Weena en Hofplein  naar Coolsingel in plaats van Via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat       
19-3-2018 25 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
2-4-2018 25 normale route via Stationsplein hersteld      
28-4-2018 25 in verband met werkzaamheden in Barendrecht ingekort tot Kreekhuizenlaan       
30-4-2018 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg geen tramverkeer op de Coolsingel-Schiedamsedijk, de Burgemeester Van Walsumweg-Blaak en de Van Oldenbarneveltstraat.    
21-5-2018 25 normale route naar Carnisselanden hersteld      
30-7-2018 25 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg in plaats van Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat      
13-8-2018 25 route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
18-8-2018 25 in verband met werkzaamheden Schiekade omgeleid via Provenierssingel-Stationsplein-Bentincklaan-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg en Bergselaan      
27-8-2018 25 normale route via Schiekade en Schieweg hersteld      
29-10-2018 25 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
11-12-2018 25 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
9-1-2019 25 normale route via Weena-Hofplein hersteld lijn 125 opgeheven    
25-2-2019 25 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
4-3-2019 25 in verband metwerkzaamheden Kastanjeplein ingekort tot Meidoornsingel/Wilgenplaslaan (driehoeken!) vervangende pendelbus 725 ringlijn door Schiebroek via metro Meijersplein    
11-3-2019 25 normale route in centrum hersteld      
27-4-2019 25 in verband met werkzaamheden Melanchtonweg ingekort via Bergselaan en Stadhoudersweg naar Van Aerssenlaan (Diergaarde Blijdorp) vervangende pendelbus 725 ringlijn Schiebroek – metro Meijersplein  en pendelbus 708 ringlijn metro Melanchtonweg -Sint Franciscus Gasthuis     
13-5-2019 25 route naar Schiebroek hersteld tot keerdriehoek Meidoornsingel/Wilgenplaslaan      
3-6-2019 25 normale route in (= lus door) Schiebroek hersteld      
16-9-2019 25 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
21-9-2019 25 in verband met werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
23-9-2019 25 normale route via Erasmusweg hersteld      
28-9-2019 25 in verband met werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
30-9-2019 25 normale route via Erasmusbrug hersteld      
14-10-2019 25 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
19-10-2019 25 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
21-10-2019 25 in verband met werkzaamheden Hofplein ingekort Carnisselanden-Stationsplein        
18-1-2020 25 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel-Vasteland ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-      
20-1-2020 25 normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
7-3-2020 25 in verband met werkzaamheden Churchillplein via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg in plaats van via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
21-3-2020 25 normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
18-7-2020 25 in verband met werkzaamheden tussen Breeplein en Carnisselanden vanaf Breeplein naar eindpunt Reyerdijk pendelbus 725 tussen Carnisselanden en metro Slinge    
8-8-2020 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland      
5-9-2020 25 route naar Carnisselanden hersteld, doch in verband met werkzaamheden Breeplein omgeleid vanaf Breeplein via route lijnen 2 en 23 naar Laan op Zuid       
14-9-2020 25 in verband met stremming Erasmusbrug vanaf Hofplein naar Oostplein en op de Lmo. Tot de Keizerswaard.      
15-9-2020 25 op de Rechter Maasoever via Schiedamsedijk en Vasteland naar Willemsplein; op de Linker Maasoever  vanaf de Keizerswaard naar de Limbrichthoek      
17-9-2020 25 Erasmusbrug weer berijdbaar;       
26-9-2020 25 normale route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat-Van Oldenbarneveltplaats hersteld      
4-10-2020 25 normale route via Randweg-Beijerlandselaan hersteld       
17-10-2020 25 in verband met aanleg keerlus Wilhelminaplein-Posthumalaan gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisse- landen-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
13-11-2020 25 normale route Schiebroek-Carnisselanden hersteld      
20-2-2021 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein via Mauritsweg-Eendrachtsweg in plaats van Van OldenbarneveltstraaVan Oldenbarneveltplaats-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland      
28-3-2021 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Van Oldenbarneveltplaats-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld      
17-7-2021 25 in verband met werkzaamheden aan de Schiekadebak ingekort Carnisselande-Stationsplein      
4-9-2021 25 normale route Carnisselande-Schiebroek hersteld      
           

(Bijgewerkt t/m 11-9-2021)

  2 comments for “RET Tramlijn 25

Geef een reactie