RET Tramlijn 18

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-5-1929 18 Ingesteld: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).    Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-12-1929 18 Verlengd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan (terug direct Rusthoflaan) – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Lustraject via Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade vervalt hiermee. Hillgersberg (Kootschekade)  
27-10-1930 18 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk. Bij deze wijziging zijn tevens hulpbogen Leuvehaven w.z. – Soetensteeg en Boymanstraat – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg voor gebruik opengesteld.    
19-10-1931 18 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder spoor Schiedamschedijk tussen Soetensteeg en Witte Leeuwensteeg richting Spangen tijdelijk via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt!    
13-3-1933 18 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg –  Schiedamschedijk..      
20-5-1933 18 Verlegd: via Parksluizen.Tijdens aanleg van sluizencomplex werd op Westzeedijk geruime tijd via hulpsporen gereden. Verder gegevens hiervan niet bekend.Ter weerszijden van de sluizen zijn twee bruggen: indien de zuidelijke 1e en 2e Parkhavenbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is, dient via de noordelijke 1e en 2e Coolhavenbrug te worden gereden. Dit geldt voor zowel lijn 10 als lijn 18. Tussen noordelijke en zuidelijke bruggen liggen verbindingssporen via Puntegaalstraat.      
6-8-1933 18 Richting Marconiplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk hersteld.      
1-7-1934 18     Hillegersberg (Kootschekade)  
12-6-1935 18 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk.  Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
1-7-1936 18 Opgeheven,  Traject Crooswijk – Beursplein opgenomen in nieuwe lijn 7, traject Beursplein – Marconiplein opgenomen in nieuwe lijn 10.    
           
24-4-2004 18 ingesteld Stationsplein-Pelgrimstraat in verband met kermis Mullerpier      
9-5-2004 18 opgeheven      
           
31-5-2009 18 tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein in verband met Dunyafestival      
5-5-2018 18 ingesteld tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein (via Mauritsweg) tbv. Bevrijdingsfestival in het Park   idem     
6-5-2018 18 opgeheven      
           
5-5-2019 18 ingesteld als tijdelijke versterkingslijn lijn 8 tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein in verband met Bevrijdingsfestival      
10-8-2020 18 ingesteld als versterkingslijn tbv. tramlijnen 4 en 8 tussen Marconiplein en Heemraadsplein in verband met opheffing metrolijn A,B en C als gevolg van werkzaamheden tussen metrostations Marciniplein en Delfshaven      
17-8-2020 18 opgeheven      
           
6+7-9-2008 18 tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein in verband met Wereldhavendagen      
           

(bijgewerkt t/m 8-9-2021)

Geef een reactie