RTM/RETM/RET tramroutes

Gedempte Botersloot

Op de gedempte Botersloot wordt in 1911 het wegdek bekleedt met hout in verband met de geluidsoverlast na het vernieuwen van de tramrails.

Tussen het leggen van eerste rails in 1879 voor de paardentram tot de plannen voor een nieuwe oeververbinding zijn er duizenden wijzigingen geweest in het railplan en de lijnenloop.

Onderstaand overzicht omvat zowel de RTM, de RETM als de RET lijnenloop en omvat een opgave over de periode 1879 – 2022.

DATUM LIJN LIJNENLOOP LIJNINFO REMISE BIJZONDERHEDEN
1-6-1879 D Ingesteld: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte (Leidscheveer). 1*     *1 De bij de paarden- en stoomtramlijnen gebezigde lijnletters zijn gebaseerd op zoals die lijnen in de concessies zijn aangeduid. Of de initialen van de exploiterende maatschappij wordt gebruikt.
3-6-1879 D Verlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt.      
4-6-1879 D Verlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein.      
25-6-1879 B Ingesteld: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Schielandsch Hooge Zeedijk*2 – Kievitslaan (Park).     *2 Straatnaam Schielandsch Hooge Zeedijk krijgt bij annexatie Delfshaven door Rotterdam in 1886 v.w.b. het oostelijk gedeelte de naam Westzeedijk.  
1-10-1879 A Station D.P.*3 (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Soetensteeg – Soetenbrug – Noordblaak – Beursplein.     *3 Op de koersborden van de trams aangegeven met “Centraal Station”. Deze traditie wordt ook bij de elektrische tram voortgezet. Station D(elftsche) P(oort) wordt pas werkelijk Centraal Station Met ingang van 4 oktober 1953, de datum waarop Station Maas definitief sluit, en de treinen naar en van richting Gouda, Utrecht enz. dit station gaan aandoen. Op die datum vervalt dus ook de naam Station D.P.
25-10-1879 E Ingesteld: Oostzeedijk (Hoflaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Poppenbrug – Nieuwe Haven (Sleepersvest). Beperkte dienst: op maandag en dinsdag wordt in verband met marktdrukte standplaats ingenomen op Nieuwe Haven n.z. bij Pakkenbrug.    
18-1-1880 C Ingesteld: Schiedamschesingel (Binnenwegschebrug) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.      
4-2-1880 F Ingesteld: Oostplein – Oostvest* – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsplein.     *Na demping van gedeelte Oostvest rond 1888 krijgt dit gedeelte de naam Oostvestplein en later Goudschesingel.
27-5-1880 C Verlengd, volledig traject is nu: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.      
9-4-1881 St Ingesteld stoomtramlijn: Nieuwe Binnenweg (Westersingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Rotterdamschedijk* (Lange Dijkstraat).     *Straatnaam Rotterdamschedijk in het nog zelfstandige Delfshaven krijgt bij annexatie door Rotterdam in 1886 de naam Havenstraat.
12-1-1882 St Stoomtramlijn verlengd: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Rotterdamschedijk (Lange Dijkstraat).      
1-2-1882 B Opgeheven (gecombineerd met lijn C).      
1-2-1882 C Gecombineerd met lijn B: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein en alternerend Westplein – Westerstraat – Willemsplein resp. Westplein – Parklaan – Westerlaan (Park).      
1-2-1882     Sporen Schiedamschedijk – Vasteland – Schielandsch Hooge Zeedijk worden al spoedig verwijderd om gebruikt te worden bij spoorverdubbeling andere trajecten.    
5-5-1882 St Stoomtramlijn verlengd, volledig traject is nu: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Aelbrechtsbrug – Schielandsch Hooge Zeedijk*1 – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).  (Traject Lage Erf – Havenstraat (ex Rotterdamschedijk) wordt nog uitsluitend bediend door korttrajectdiensten.)   *1 Straatnaam Schielandsch Hooge Zeedijk wordt na annexatie Delfshaven door Rotterdam in 1886 v.w.b. het gedeelte tussen Aelbrechtsbrug en Hooge Bomen (huidige Marconiplein) gewijzigd in Mathenesserdijk.
1-9-1882 E Tijdelijk ingekort: in verband met vernieuwing Poppenbrug tot traject Oostzeedijk – Oostplein      
1-11-1882 E Normaal traject Oostzeedijk – Nieuwe Haven n.z. (Sleepersvest) hersteld. Op maandag en dinsdag tot Nieuwe Haven n.z. bij Pakkenbrug.    
29-12-1882 Hb Ingesteld: Hillegersberg (Dorpsstraat) – Bergweg*2 – Oost-Blommersdijkscheweg*3 – Schiekade o.z. – Hofplein. Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de Schielandsche Tramweg-Maatschappij (SlTm)   *2 Straatnaam Bergweg in Hillegersberg wordt in 1916 gewijzigd in Straatweg. *3 Straatnaam Oost-Blommersdijkscheweg wordt in 1897 gewijzigd in Bergweg.
21-1-1883 F Verlengd, volledig traject is nu: Station Rhijnspoor* (Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Oostvest – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (Stationsplein).     *Station Rhijnspoor wordt bij de overname van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij door de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, per 15 oktober 1890,  herdoopt in Station (Rotterdam) Maas.
1-1-1883 E   Op maandag en dinsdag ook standplaats Nieuwe Haven n.z. bij Sleepersvest.    
17-5-1884 A Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boymansstraat –Soetensteeeg – Soetenbrug – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Feyenoord (Van der Takstraat bij Koninginnebrug).      
17-5-1884 C Opgeheven (gecombineerd met lijn E).      
17-05-1884 E Gecombineerd met lijn C: Oostzeedijk (Hoflaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Poppenbrug – Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kleine Draaisteeg – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein en alternerend Westplein – Westerstraat – Willemsplein resp. Westplein – Parklaan – Westerlaan (Park).      
07-08-1884 IJSM Ingesteld stoomtramlijn: Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat) – Rotterdamsche Rijweg – Schans – Schieweg – Schiekade w.z. – Slagveld.     Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de IJsel Stoomtramweg-Maatschappij (IJ.S.M.).
01-05-1887 D Verlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).      
01-05-1887 E Uitsluitend nog diensten op traject Oostzeedijk – Park. Alternerend rijden naar Willemsplein vervallen. Traject Westplein – Willemsplein opgenomen in lijn F.      
01-05-1887 F Verlengd, volledig traject is nu: Station Rhijnspoor (Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Oostvest – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg –Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.      
28-12-1887 Hb       Met ingang van deze datum wordt bespanning voor de paardentrams geleverd door de R.T.M.
01-01-1887     Medio dit jaar wordt zijtak Coolsingel – Aert van Nesstraat in gebruik genomen t.b.v. extra diensten naar nieuwe schouwburg in Aert van Nesstraat.    
01-01-1888     Opstelspoor Diergaardelaan t.b.v. extra diensten concerten in Dierentuin in gebruik genomen. Dit spoor is verbonden met spoor in Kruisstraat.    
05-03-1889 OR Ingesteld omnibuslijn: Oostplein – Hoogstraat – Korte Hoogstraat – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein.     Deze omnibuslijn was eerst in exploitatie bij Omnibusdienst Rotterdam.
18-06-1890 IJSM Stoomtramlijn ingekort: tot traject Overschie – Schieweg (gemeentegrens Overschie/Rotterdam bij Heulbrug). Dit n.a.v. een ernstig ongeval dat heeft plaatsgevonden op de Schiekade bij het spoorwegviaduct.    
02-08-1890 IJSM Stoomtramlijn opgeheven (vervangen door tijdelijke omnibuslijn, exploitatie door de R.T.M.).      
02-08-1890 Ov Ingesteld tijdelijk omnibuslijn (ex stoomtramlijn Overschie – Slagveld): Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat) – Rotterdamsche Rijweg – Schans – Schieweg – Schiekade w.z. – Slagveld.      
14-12-1890 Ov Omnibuslijn opgeheven; vervangen door normaalsporige paardentramlijn.      
01-04-1891   Traject Westerkade (Rivierstraat) – Westerlaan opengesteld t.b.v. diensten in aansluiting op boot naar Harwich.  Deze diensten geven aansluiting met de stations D.P., Beurs en Maas.    
12-10-1891 OR Omnibuslijn Oostplein – Van Hogendorpsplein opgeheven.      
20-11-1892 St   Kort-trajectdiensten stoomtramlijn op traject Van Oldenbarneveltstraat – Havenstraat vervallen.    
18-12-1892 Wz Ingesteld: Havenstraat (Lage Erf) – Havenstraat – Westzeedijk – Westzeedijk (Scheepstimmermanslaan).      
01-06-1893     Diensten in aansluiting op boot naar Harwich vervallen in verband met verplaatsing afvaarten naar Hoek van Holland. Sporen Westerkade zijn vermoedelijk al snel verwijderd.    
01-01-1893     Opstelspoor Diergaardelaan buiten dienst gesteld en meteen verwijderd. Van dit in 1888 in gebruik genomen spoor is slechts een gering gebruik van gemaakt.    
01-01-1893     Opstelspoor Aert van Nesstraat ingekort tot bij Lijnbaanstraat in plaats van voorbij Schouwburg.    
1-1-1894 E Verlegd: via Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z. in plaats van Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z.      
6-4-1896 D Verlengd, volledig traject is nu: Noordsingel w.z. (bij Bergstraatbrug) – Noordsingel w.z. – Hofkade* – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Franstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).     *Straatnaam Hofkade in 1902 gewijzigd in Noordplein (na demping van gedeelte Noordsingel). 
24-4-1896 D Verlengd, volledig traject is nu: Zwartjanstraat (Oost-Blommersdijkscheweg) – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Hofkade – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).      
1-6-1896 D Verlengd, volledig traject is nu: Schoonoordstraat – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Hofkade – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker). Traject Zwartjanstraat tussen Bergweg en Zegwaardstraat vervalt hiermee. Sporen zijn vermoedelijk direct verwijderd.    
8-6-1901 A Verlegd: via nieuwe sporen Van Hogendorpsplein in verband met demping Coolvest.      
8-6-1901 E Verlegd via nieuwe sporen Van Hogendorpsplein in verband met demping Coolvest. Tevens vervalt Binnenwegschebrug.      
1-1-1902 A Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boymansstraat – Soetensteeg – Soetenbrug – Zeevischmarkt – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd).      
1-2-1902 Pv Ingesteld: Schiekade w.z. (Heulbrug) – Schiekade w.z. – Slagveld. Deze lijn is ingesteld ter versterking van de lijn Overschie – Slagveld.    
18-4-1902 St Kleine wijziging: eindpunt Koemarkt verplaatst naar Rotterdamschedijk.      
18-9-1902 Sdtm Ingesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Hoofdplein. Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de Schiedamsche Tramweg-Maatschappij (Sdtm).    
12-10-1903 St Stoomtramlijn ingekort: tot traject Duyststraat – Schiedam. Traject Van Oldenbarneveltstraat – Nieuwe Binnenweg vervalt hiermee, en wordt nu als paardentramlijn geëxploiteerd.    
12-10-1903 Nb Ingesteld: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Duyststraat.      
7-4-1904         Met ingang van deze datum wordt exploitatie van alle paardentramlijnen ( m.u.v. lijn Hillegersberg – Hofplein) en stoomtramlijn Duyststraat – Schiedam overgenomen van R.T.M. door Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij (R.E.T.M.). In de loop van het jaar zal worden begonnen met de elektrificatie van het net. Slechts de paardentramlijn Overschie – Slagveld komt niet in aanmerking voor elektrificatie. De lijn Hillegersberg – Hofplein blijft in exploitatie bij de Schielandsche Tramweg-Maatschappij. De R.T.M. zal zich verder gaan bezighouden met de exploitatie van het stoomtramnet op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en enkele lijnen verder in het land.
21-6-1904 Nb Verlengd, volledig traject is nu: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Duyststraat.      
20-10-1904 Pv Verlengd, volledig traject is nu: Hoevestraat – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld. Traject Schiekade tussen Heulbrug en Provenierssingel vervalt hiermee.    
19-9-1905 1 Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan – Westerlaan – Park (eindpuntlus Westerlaan).,  lijnkleur: groen..Lijn 1 vervangt paardentramlijn Honingerdijk (Hoflaan) – Park. Isaäc Hubertstraat, later Kralingen De officiële opening van Rotterdams eerste elektrische tramlijn vond daags eerder plaats, uiteraard in het bijzijn van talrijke genodigden
19-9-1905 E Opgeheven wordt vervangen door elektrische tramlijn 1    
11-10-1906 1     Isaäc Hubertstraat  
15-10-1906 A Opgeheven wordt vervangen door elektrische tramlijn 2    
15-10-1906 2 Ingesteld: Station Delftsche Poort (hierna af te korten tot Station D.P., eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug -Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z – Feijenoord* (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug). lijnkleur: rood.Lijn 2 vervangt paardentramlijn Station D.P. – Feyenoord. Isaäc Hubertstraat  
25-10-1906 4 Ingesteld: Oude Hoofdplein (kopeindpunt) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein – Westerstraat) lijnkleur: geel.Lijn 4 vervangt paardentramlijn Oude Hoofdplein – Willemsplein. Isaäc Hubertstraat  
25-10-1906 F Opgeheven wordt vervangen door elektrische tramlijn 4    
28-11-1906 3 Ingesteld: Benthuizerstraat (kopeindpunt nabij Bergweg) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug*2 – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug). lijnkleur: blauw.Lijn 3 vervangt paardentramlijn Schoonoordstraat (Benthuizerstraat) – Boompjes Isaäc Hubertstraat  
28-11-1906 D Opgeheven Vervangen door elektrische tram lijn 3.    
17-12-1906 7 Ingesteld: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Havenstraat – Westzeedijk – Vasteladn – Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) v.v. Deze lijn rijdt als ringlijn, doch in beide richtingen. lijnkleur: rood-wit. Lijn 7 vervangt paardentramlijnen Beursplein – Duyststraat en Havenstraat – Scheepstimmermanslaan Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
17-12-1906 Wz Opgeheven vervangen door elektrische tramlijn 7.    
17-12-1906 8 Ingesteld: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk (benedendijks) –  Schiedam (kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt) lijnkleur: rood-groen. Lijn 8 vervangt paardentramlijn Beursplein –  Duyststraat en stoomtramlijn Duyststraat – Schiedam. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg),   
17-12-1906 Nb Opgeheven Vervangen door elektrische tramlijn 7.    
17-12-1906 St Opgeheven Vervangen door elektrische tram lijn 8.    
13-3-1907 5 Ingesteld: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg (terug: Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk) – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – 2e Middellandstraat (kopeindpunt bij Heemraadssingel) lijnkleur: wit. Deze lijn heeft geen paardentramlijn als voorganger gehad. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg),   
27-6-1907 6 Ingesteld: Hoevestraat (kopeindpunt) – Spoorsingel w.z – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug) lijnkleur: blauw-wit. Lijn 6 vervangt paardentramlijn Hoevestraat – Slagveld. Isaäc Hubertstraat  
27-6-1907 Pv Opgeheven vervangen door elektrische tramlijn 6.    
13-4-1908 9 Ingesteld: Wilhelminakade (kopeindpunt) – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Maashaven o.z. – Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht – Charlois (Grientweg, kopeindpunt). lijnkleur: rood (wordt als verlengstuk van lijn 2 beschouwd). Dit betreft een lijn op de Linker Maasoever, volledig geïsoleerd van het net op de Rechter Maasoever. Deze lijn heeft geen paardentramlijn voorloper gehad. Charlois (Velgersdijkstraat)  
00-05-1908 2     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
15-7-1908 7 Verlegd: via Havenstraat – Oostkousdijk – Ruigeplaatweg – Westzeedijk in plaats van Havenstraat – Westzeedijk. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding zijn vermoedelijk snel verwijderd. Verlegging in verband met aanleg nieuwe bedrijfsterreinen aldaar.    
00-05-1909 8 Kleine wijziging: kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt gewijzigd in eindpuntlus Koemarkt (Schiedam).      
1-12-1909 6 Verlengd, volledig traject is nu: Hoevestraat (kopeindpunt) – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel –  Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feijenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat). Met deze verlenging vervalt het gedeelte Boompjes tussen Reederijstraat en Nieuwe Leuvebrug, doch dit wordt nog wel bediend door lijn 3.    
28-4-1910 6 Verlengd, volledig traject is nu: Walenburgerweg (kopeindpunt bij Heulbrug) – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Stationssingen z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feijenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat). Het traject door de Hoevestraat vervalt hiermee.    
1-12-1910 8 Verlegd: via Lage Erfbrug – nieuwe Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schielandsch Hooge Zeedijk in plaats van Lage Erfbrug – oude Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk.      
17-1-1911 10 Ingesteld: Zaagmolenstraat (kopeindpunt bij Zwaanshals) – Zaagmolenstraat – Jacob Catsstraat – Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Schooterboschstraat – Franciscastraat – Van der Duynstraat – Katshoek – Strooveer – Hofplein (terug: Hofplein – 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat) – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Ruigeplaatweg – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Ruigeplaatweg aan o.z. van brug) lijnkleur: groen-wit. Isaäc Hubertstraat  
16-9-1911 5 Verlengd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg (terug: Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk) – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).      
16-2-1912 1 Verlegd: Nieuw Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein in plaats van Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.      
24-2-1912 7 Diensten van lijn 7 naar Westzeedijk krijgen eindpunt in Gelderschestraat, via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein. Diensten naar Nieuwe Binnenweg krijgen eindpunt op Oudehavenkade, met behoud van lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein. Eindpunt voor passagiers op het Beursplein vervalt.    
24-2-1912 8 Nieuw eindpunt op Oudehavenkade, met behoud van lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein. Eindpunt voor passagiers op het Beursplein vervalt.    
5-9-1912 10 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (kopeindpunt Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Nieuwe Zaagmolenstraat (kreeg later naam Zaagmolendrift) – Zaagmolenstraat – Jacob Catsstraat – Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Schooterboschstraat – Franciscastraat – Van der Duynstraat – Katshoek – Strooveer – Hofplein (terug: Hofplein – 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat) – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Ruigeplaatweg – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Ruigeplaatweg aan o.z. van brug).      
00-12-1913 1     Kralingen (Oostzeedijk)  
00-00-1916 7 Tijdelijk verlegd: Mathenesserlaan 3* – hulpsporen langs Heemraadsplein in verband met vernieuwen van gasbuizen op Nieuwe Binnenweg tussen ’s-Gravendijkwal en Heemraadsplein.      
00-00-1916 8 Tijdelijk verlegd: Mathenesserlaan – hulpsporen langs Heemraadsplein in verband met vernieuwen van gasbuizen op Nieuwe Binnenweg tussen ’s-Gravendijkwal en Heemraadsplein.      
00-00-1916 7 Teruggelegd via Nieuwe Binnenweg.      
00-00-1916 8 Teruggelegd via Nieuwe Binnenweg.      
15-10-1917 10 Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via Zomerhofstraat – Van der Duynstraat in plaats van Schooterboschstraat – Franciscastraat; richting Station Maas verlegd via Strooveer – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. in plaats van 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat.       
15-10-1917 11 Ingesteld: Lischplein (eindpuntlus bij Berkelschelaan) – Bergschelaan – Rodenrijschelaan – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Strooveer (terug: Strooveer – Hofdijk – Noordsingel o.z.) – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserlaan (eindpuntlus bij Samuel Mullerstraat). lijnkleur: geel-wit.  Isaäc Hubertstraat  
31-12-1917 Sdtm Opgeheven      
26-4-1919         Dienst stilgelegd als gevolg van werkstaking.
25-5-1919         Dienst hervat.
10-6-1921 5 Verlegd: richting G.J. Mulderstraat rechtstreeks Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg in plaats van Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg.      
15-6-1921 5 Verlegd: richting Oudedijk rechtstreeks Goudsche Rijweg – Vlietlaan – Oudedijk in plaats van Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk.. De bij deze wijziging overbodig geworden trajectgedeelten worden meteen opgebroken    
3-10-1921 13 Ingesteld: Wilhelminakade (kopeindpunt) – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Pretorialaan – Putscheplein – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). lijnkleur: groen (wordt als verlengstuk van lijn 1 beschouwd). Charlois (Velgersdijkstraat)  
7-2-1922 8A Ingesteld: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schiedamscheweg (eindpuntlus bij Havenspoor 4*)   lijnkleur: rood-blauw. Deze dienst dient als versterking van lijn 8. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
9-5-1922 14 Ingesteld: Bergweg (tijdelijk kopeindpunt bij spoorwegviaduct Ceintuurbaan) – Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. (terug Noordsingel o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein. lijnkleur: groen-blauw.Deze lijn vervangt de door de Schielandsche Tramweg-Maatschappij geëxploiteerde paardentramlijn Hillegersberg – Schiekade. Op het op grondgebied der gemeente Hillegersberg gelegen trajectgedeelte wordt vooralsnog met paardentrams gereden, in afwachting van voltooiing elektrificatiewerken. Isaäc Hubertstraat  
17-5-1922 11 Verlegd: richting Mathenesserplein via Bergschelaan – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. in plaats van Bergschelaan – Rodenrijschelaan – Bergweg – Noordsingel w.z.      
21-5-1922 11 Verlegd: richting Lischplein via Noordsingel o.z. – Bergsingel o.z. – Bergschelaan in plaats van Noordsingel o.z. – Bergweg – Rodenrijschelaan – Bergschelaan. De bij deze wijziging overbodig geworden trajectgedeelten worden meteen opgebroken.    
12-7-1922 7 Verlegd: diensten via Westzeedijk – Nieuwe Binnenweg richting Beursplein (Gelderschestraat) via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein in plaats van Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.       
12-7-1922 8 Verlegd: richting Beursplein (Oudehavenkade) via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein in plaats van Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.      
12-7-1922 11 Verlegd: richting Mathenesserplein verlegd via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg in plaats van Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Nieuwe Binnenweg.      
4-11-1922 3 Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug).      
2-1-1923 6 Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidlblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feyenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat).       
2-1-1923 14 Verlegd: rechtstreeks Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) in plaats van Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. (terug: Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat).      
17-1-1923 8 Verlegd: richting Beursplein sporen Schielandsch Hooge Zeedijk bovendijks.      
27-1-1923 8 Idem, richting Schiedam.      
17-2-1923 14 Verlengd: Hillegersberg (kopeindpunt Straatweg bij Tivolibrug) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Hiermee komt deze lijn nu ook op grondgebied gemeente Hillegersberg.    
25-3-1923 8A Verlengd, volledig traject is nu: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schiedamscheweg (eindpuntlus bij Havenspoor).      
26-3-1923 14 Verlengd: over kleine afstand over Straatweg tot bij Adriaanstichting (kopeindpunt).      
00-04-1923 14 Verlengd: over kleine afstand over Straatweg tot bij Plaswijck (kopeindpunt).      
5-6-1923 14 Verlengd: over kleine afstand over Straatweg – Dorpstraat tot bij Dorpsstraat bij brug over Strekvaart (Hillegersberg, kopeindpunt) Met deze verlenging is het definitieve geprojecteerde traject van deze lijn gerealiseerd.    
20-8-1923         Remise Isaäc Hubertstraat als exploitatieremise gesloten, doch blijft wel fungeren als Centrale Werkplaats. Ook het hoofdkantoor RETM blijft daar gevestigd.
20-8-1923 2     Hillegersberg (Kootschekade)  
20-8-1923 3     Hillegersberg (Kootschekade)  
20-8-1923 6     Hillegersberg (Kootschekade)  
20-8-1923 11     Hillegersberg (Kootschekade)  
20-8-1923 14     Hillegersberg (Kootschekade)  
22-10-1923 15 Ingesteld: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug (kopeindpunt aan o.z. brug). lijnkleur: groen-geel. Hillegersberg (Kootschekade),   
21-12-1923 7 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Havenstraat.      
21-12-1923 8 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
21-12-1923 8A Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
22-12-1923 15 Verlengd, volledig traject is nu: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein (kopeindpunt).      
25-3-1924 4 Kopeindpunt Oude Hoofdplein gewijzigd in eindpuntlus Oosterkade,  standplaats om vertrektijd af te wachten op Oude Hoofdplein blijft gehandhaafd.    
25-3-1924 7 Diensten via Nieuwe Binnenweg – Delfshaven verlengd: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – hulpsporen Lage Erfbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Ruigeplaatweg – Westzeedijk – Vasteland – Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat (terug: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein).      
25-3-1924 10 Kopeindpunt Oosterkade (Station Maas) gewijzigd in eindpuntlus.      
31-5-1924 15 Verlengd: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).       
23-9-1924 15 Noordelijk traject gewijzigd, volledige route is nu: Linker Rottekade (kopeindpunt bij Zaagmolenbrug) – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Met deze wijziging vervalt trajectgedeelte Goudschesingel tussen Hugo de Grootstraat en Jonker Fransstraat.    
27-11-1924 6 Tijdelijk verlengd: vanaf Wilemsbrug – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug enz.       
15-12-1924 15 Kleine verlenging: langs Linker Rottekade tot bij Paradijslaan (overloopwissel).      
20-12-1924 6 Teruggelegd via lus Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat. De eindpuntstandplaats is verplaatst van Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug naar Tulpstraat.      
24-12-1924 15 Kleine verlenging: met lus Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan – Crooswijk (Rusthoflaan) (terug: Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade).      
5-2-1926 7 Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Havenstraat.      
5-2-1926 8 Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
5-2-1926 8A Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.      
23-6-1926 6 Eindpuntlus Feyenoord gewijzigd: Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug. De eindpuntstandplaats is nu in de Leliestraat.      
2-7-1926 2 Verlegd: in verband met bouwen brugoprit Van der Takstraat richting Station D.P. verlegd via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug in plaats van Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug.      
2-7-1926 6 Verlegd: in verband met bouwen brugoprit Van der Takstraat richting Heer Vrankestraat verlegd via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug in plaats van Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug.      
1-9-1926 2 Opgeheven  Traject Station D.P. – Feyenoord opgenomen in nieuwe lijn 12.    
1-9-1926 6 Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein  – Pompenburgsingel – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).      
1-9-1926 7 Diensten via Westzeedijk krijgen eindpunt Oudehavenkade in plaats van Gelderschestraat.      
1-9-1926 8A Opgeheven  Dienst op lijn 8 wordt als compensatie wel versterkt).    
1-9-1926 12 Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan). lijnkleur: geel-blauw. Hillegersberg (Kootschekade),   
1-9-1926 12A Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan). lijnkleur: geel-rood. Bij opening van de hulpbrug (over de Koningshaven) kunnen wagens opgesteld worden op de Oranjeboomstraat, hiertoe is nabij de Nassaukade een derde spoor gelegd. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
16-10-1926 12 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Lange Geer (kopeindpunt bij Groene Zoom).      
23-10-1926 2 Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade). lijnkleur: rood. Hillegersberg (Kootschekade),   
23-10-1926 9 Opgeheven;  Traject Paul Krugerstraat tussen Brielschelaan/Maashaven o.z. en Pretorialaan meteen opgebroken. traject Brielschelaan – Charlois opgenomen in nieuwe lijn 2.     
23-10-1926 12     Charlois (Velgersdijkstraat)  
23-10-1926 12A     Hillegersberg (Kootschekade)  
24-12-1926 12 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).      
19-2-1927 2 Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i..p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).      
19-2-1927 12 Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. in plaats van Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z.- Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).      
19-2-1927 12A Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i..p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug). Sporen Feyenoordstraat en Maaskade o.z. worden vrijwel direct opgebroken.    
10-4-1927 6 Lus Feyenoord gewijzigd: Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Prinsenhoofd (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade o.z.).      
3-5-1927 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kruisstraat via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).       
3-5-1927 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kruiskade via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – 1e Middellandstraat. Bogen Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.    
3-5-1927 10 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kruisstraat – Kruiskade via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan. Bogen Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal en ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.    
3-5-1927 15 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kruisstraat – Kruiskade via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – 1e Middellandstraat.       
31-5-1927 7 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Ruilstraat – Nieuwe Binnenweg.      
31-5-1927 8 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Ruilstraat – Nieuwe Binnenweg. Sporen in Ruilstraat zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.    
19-6-1927 2 Verlegd via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
19-6-1927 12 Verlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
19-6-1927 12A Verlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. Tevens wordt, indien de Keizersbrug geopend is, een verbindingsspoor gelegd tussen Noord- en Zuidblaak, voor wagens rijdende in zuidelijke richting.    
25-6-1927 12A Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). De nu verlaten eindpuntlus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft intact in geval van calamiteiten.    
29-6-1927 4 Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg hersteld.      
29-6-1927 5 Normaal traject via Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat hersteld.      
29-6-1927 10 Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan hersteld.      
29-6-1927 15 Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat hersteld.      
4-8-1927 7 Normaal traject via gehele Nieuwe Binnenweg hersteld.      
4-8-1927 8 Normaal traject via gehele Nieuwe Binnenweg hersteld.      
10-8-1927 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Witte de Withstraat via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.      
10-8-1927 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Witte de Withstraat richting Oudehavenkade/Station Maas via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.       
10-8-1927 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Witte de Withstraat richting Oudehavenkade via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.      
10-8-1927 11 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Witte de Withstraat richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.      
17-9-1927 1 Normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
17-9-1927 7 Richting Oudehavenkade/Station Maas normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
17-9-1927 8 Richting Oudehavenkade normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
17-9-1927 11 Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel hersteld.      
11-10-1927 1 Kleine verlenging: van Park (Westerlaan) naar Parkkade (kopeindpunt bij Wagenveer naar Charlois).      
15-10-1927         Exploitatie particuliere RETM overgedragen aan gemeentelijke RET.
4-1-1928 2     Charlois (Velgersdijkstraat)  
13-4-1928 10 in verband met werkzaamheden gemeente op Boezemsingel tussen Lange Warande en Marktveldstraat tijdelijk enkelspoor aldaar. Datum beëinding enkelspoorrijden is niet bekend; vermoedelijk heeft dit slechts enkele dagen of weken geduurd.    
18-4-1928 7 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Nieuwe Binnenweg tussen Ruilstraat en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Hooidrift – Aelbrechtskade – Lage Erfbrug.      
18-4-1928 8 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Nieuwe Binnenweg tussen Ruilstraat en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Hooidrift – Aelbrechtskade – Lage Erfbrug.      
23-5-1928 12A Verlengd, volledig traject is nu: Beukelsdijk (kopeindpunt) – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade –  Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Eerste fase van ontsluiting Beukelsdijkkwartier.Met deze verlenging vervalt traject Station D.P. – Diergaardelaan. Dit traject wordt nog wel bediend door lijnen 2 en 12.    
1-7-1928 7 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug hersteld.      
1-7-1928 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug hersteld. Sporen Hooidrift – Aelbrechtskade worden direct opgebroken.    
28-7-1928 11 Verlegd: richting Mathenesserlaan via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek in plaats van Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.      
28-7-1928 14 Verlegd: richting Station D.P. via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek in plaats van Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek. Voor deze verlegging der lijnen 11 en 14 moet verbindingsboog Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat worden gelegd.    
8-11-1928 1   in verband met werkzaamheden wordt tussen Eendrachtsweg bij Westzeedijk en Scheepstimmermanslaan tijdelijk enkelspoor aldaar.Datum beëinding enkelspoorrijden niet bekend; vermoedelijk heeft dit slechts enkele dagen of weken geduurd.     
1-3-1929 12A Verlengd, volledig traject is nu: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Kruisstraat – Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Met deze verlenging in het Beukelsdijkkwartier kan de route van buslijn B worden ingekort.    
4-4-1929 1 Tijdelijk verlegd: in verband met gemeentelijke werkzaamheden Schiedamschesingel richting Parkkade via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg.      
20-4-1929 1 Richting Parkkade normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.      
26-4-1929 10 Tijdelijk verlegd: in verband met bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Ruigeplaatbrug via Noordsingel w.z. – Noordsingel o.z. – Hofdijk – Katshoek.      
26-4-1929 11 Tijdelijk verlegd: in verband met bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Mathenesserlaan via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.      
26-4-1929 14 Tijdelijk verlegd: in verband met bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Station D.P. via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.      
1-5-1929 3 Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z.- Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Met deze verlenging vervalt traject Boompjes tussen Reederijstraat en Nieuwe Leuvebrug. Dit gedeelte wordt vrijwel direct opgebroken. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om te kunnen driehoeken op hoek Boompjes/Reederijstraat.    
1-5-1929 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, standplaats Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug). Traject Mauritsweg – Willemsplein vervalt hiermee. Dit wordt nu bediend door lijn 14.    
1-5-1929 5 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Met deze wijziging vervalt traject  Kruiskade – G.J. Mulderstraat. Dit wordt nu onderdeel van nieuwe lijn 16.    
1-5-1929 7 Diensten via Westzeedijk opgeheven. Deze worden nu onderdeel van nieuwe lijn 18. Uitsluitend diensten Station Maas – Marconiplein, volledig traject is nu:Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).      
1-5-1929 9 Ingesteld (ex lijn 12A): Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). T.o.v. lijn 12A is het traject Groene Hilledijk bij Randweg – Groene Hilledijk bij Slag vervallen. Dit wordt nu bediend door lijn 3. Hillegersberg Lijnkleur wordt vanaf nu niet meer toegepast op de trams in Rotterdam. Alle (nieuwe) lijnen voeren vanaf nu successievelijk zwarte cijfers en teksten op gele borden of op richtingfilms.
1-5-1929 11 Kleine verlenging: van Mathenesserlaan naar Mathenesserplein (kopeindpunt).  De nu verlaten eindpuntlus Mathenesserlaan bij Samuel Mullerstraat wordt vrijwel direct opgebroken.    
1-5-1929 12A Opgeheven vernummerd in lijn 9 en ingekort tot traject Aelbrechtsplein – Randweg    
1-5-1929 14 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (kopeindpunt Dorpsstraat bij brug over Strekvaart) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).      
1-5-1929 16 Ingesteld: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-5-1929 17 Ingesteld: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug).   Kralingen (Oostzeedijk).  
1-5-1929 18 Ingesteld: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).    Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
14-6-1929 2 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat in plaats van Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.      
14-6-1929 3 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat in plaats van Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.      
14-6-1929 9 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat in plaats van Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.      
14-6-1929 12 Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat.  Volledigheidhalve dient te worden vermeld dat de wagens, rijdende in zuidelijke richting, het Stieltjesplein rond rijden, terwijl in noordelijke richting, direct van Nassaukade langs de noordzijde van het plein, de Koninginnebrug wordt opgereden. Indien deze brug geopend is, worden noordwaarts rijdende wagens opgesteld op de Nassaukade. Ook kan worden teruggereden via lus Stieltjesplein. Zuidwaarts rijdende wagens rijden vanaf Van der Takstraat via lus Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Voor deze lus is een nieuw spoor gelegd in de Thorbeckestraat, tevens bogen Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat en boog Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Opstelspoor Oranjeboomstraat bij Nassaukade wordt buiten dienst gesteld, doch pas in de rond 1978 verwijderd! De sporen Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (inclusief brug zelf) worden vrijwel direct verwijderd.    
1-8-1929 2 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Stationsplein – gehele Diergaardelaan.      
1-8-1929 4 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.      
1-8-1929 9 Verlengd en tijdelijk verlegd: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszlaan – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Dordtschestraatweg). . Met deze verlenging vervalt traject Beijerlandschelaan – Randweg. Lus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft in gebruik bij calamiteiten. Beijerlandschelaan wordt nog wel bediend door lijnen 3 en 12    
1-8-1929 10 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.      
1-8-1929 12 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Stationsplein – gehele Diergaardelaan.      
1-8-1929 14 Verlengd en tijdelijk verlegd: Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – (tijdelijk gehele) Diergaardelaan – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).      
1-8-1929 15 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.      
1-8-1929 17     Hillegersberg (Kootschekade)  
1-8-1929 25 Ingesteld: Beursplein w.z. – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein w.z.) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschkade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Naast nieuwe sporen Wolphaertsbocht – Carnisselaan dient voor deze lijn ook boog Keizersbrug – Noordblaak (richting Beursplein w.z.) worden aangelegd. Kralingen (Oostzeedijk).  
5-9-1929 2 Normaal traject via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan hersteld.      
5-9-1929 4 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.      
5-9-1929 10 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.      
5-9-1929 12 Normaal traject via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan hersteld.       
5-9-1929 14 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.      
5-9-1929 15 Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld. Sporen Diergaardelaan tussen Stationsweg en Stationsplein/Kruisstraat worden direct opgebroken.    
14-9-1929 4 Verlengd, volledige traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).      
14-9-1929 10 Richting Ruigeplaatbrug normaal traject via Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.      
14-9-1929 11 Richting Mathenesserplein normaal traject via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.      
14-9-1929 14 Richting Willemsplein normaal traject via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.      
14-9-1929 17 Verlengd, volledig traject is nu: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).      
19-9-1929     Sporensituatie Nassaukade enigszins gewijzigd door toevoeging van derde spoor. Dit spoor kan benut worden door diensten die via lus Stieltjesplein terugkeren richting Oranjeboomstraat. Lijnen 2, 3, 9, 12 en 25, richting rechter Maasoever, rijden via middelste spoor.    
1-11-1929 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Dirk Danestraat – Mathenesserdijk vervalt hiermee.    
1-11-1929 20 Ingesteld: Goudschesingel (overloopwissel bij Sint Janstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Schiedamscheweg). Het eindpunt is op de Schiedamscheweg.   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-12-1929 1 Verlegd: Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. in plaats van Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z.      
1-12-1929 4   Sporensituatie Oostplein gewijzigd.    
1-12-1929 5 Verlegd: Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland in plaats van Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland.      
1-12-1929 9     Charlois (Velgersdijkstraat)  
1-12-1929 10     Hillegersberg (Kootschekade)  
1-12-1929 18 Verlengd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan (terug direct Rusthoflaan) – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Lustraject via Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade vervalt hiermee. Hillgersberg (Kootschekade)  
1-12-1929 19 Ingesteld: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan)..   Kralingen (Oostzeedijk)  
1-12-1929 20 Aan beide zijden verlengd, volledig traject is nu: Alettastraat – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat) – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
1-12-1929 21 Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).   Kralingen (Oostzeedijk).  
1-12-1929 24 Ingesteld: Spangen (Spartastraat) – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat (terug: Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat) – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein). Voor deze lijn dienden nieuwe bogen 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal te worden gelegd. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
22-1-1930     Met ingang van deze datum worden nieuwe sporen op het Stationsplein in gebruik genomen. Standplaatsen lijnen 2 en 12 worden hierbij gewijzigd.    
1-3-1930 2 Standplaats Stationsplein verplaatst naar spoor dat tot deze datum benut werd door doorgaande lijnen 4, 10, 14, 15 en 21.      
1-3-1930 12 Standplaats Stationsplein verplaatst naar spoor dat tot deze datum benut werd door lijn 2.      
24-3-1930 3 Tijdelijk verlegd: in verband met maken van collecteurriool in Benthuizerstraat via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Noordplein.      
24-3-1930 6 Traject ingekort: Insulindestraat (kopeindpunt) – bestaand traject – Feyenoord (Prinsenhoofd). Traject Heer Vrankestraat – Bergweg bij Insulindestraat vervalt hiermee. Dit wordt nu ten dele bediend door nieuwe lijn 22.    
24-3-1930 10 Traject ingekort: Jacob Catsstraat (kopeindpunt bij Zaagmolenstraat) –  bestaand traject – Ruigeplaatbrug.Traject Station Maas – Zaagmolenstraat bij Jacob Catsstraat vervalt hiermee. Dit wordt nu ten dele bediend door nieuwe lijn 22.    
24-3-1930 22 Ingesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Walenburgerweg (kopeindpunt bij Baljuwstraat).   Kralingen (Oostzeedijk).  
24-3-1930 23 Ingesteld: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oude Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade – Station Maas (eindpuntlus Oosterkade).   Hillegersberg (Kootschekade).  
23-5-1930 14 Tijdelijk verlegd: in verband met maken van collecteurriool Bergweg tussen Soetendaalscheweg en Heer Vrankestraat richting Hillegersberg via Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg.       
23-5-1930 23 Tijdelijk verlegd: in verband met maken van collecteurriool Bergweg tussen Soetendaalscheweg en Heer Vrankestraat richting Kootschekade via Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg.Voor deze verlegging is boog Heer Vrankestraat – Bergweg (noordwaarts) gelegd.      
10-10-1930 17     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
15-10-1930 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Moriaansplein ’s avonds na 22.00 uur via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland.      
15-10-1930 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Moriaansplein ’s avonds na 22.00 uur via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland.      
18-10-1930 3 ’s Avonds na 22.00 uur normaal traject via Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland hersteld.      
18-10-1930 6 ’s Avonds na 22.00 uur normaal traject via Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland hersteld.      
27-10-1930 1 Verlegd: richting Parkkade via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 2 Verlegd: richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 5 Verlegd: richting Spangen via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 7 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 8 Verlegd: richting Schiedam via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 9 Verlegd: richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 12 Verlegd: richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 17 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
27-10-1930 18 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk in plaats van Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk. Bij deze wijziging zijn tevens hulpbogen Leuvehaven w.z. – Soetensteeg en Boymanstraat – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg voor gebruik opengesteld.    
10-1-1931 19 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan). Met deze wijziging wordt het reeds op 27-10-1930 geopende verbindingsspoor Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg effectief gebruikt. Lustraject via Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein – Zuidblaak vervalt hiermee.    
10-1-1931 25 Verlengd, volledig traject is nu: Gelderschestraat – Gelderschekade – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolpheartsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan). Met deze verlenging word het door lijn 19 verlaten traject Gelderschestraat – Posthoornsteeg overgenomen.Het spoor Noordblaak – langs parkeerterrein – Zuidblaak blijft intact, bijv. voor zuidwaarts rijdende trams bij geopende Keizersbrug.    
22-1-1931 3 Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) hersteld.      
23-1-1931 14 Richting Hillegersberg normaal traject via Bergweg hersteld.      
23-1-1931 23 Richting Kootschekade normaal traject via Bergweg hersteld.      
16-5-1931 10     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
16-5-1931 12     Hillegersberg (Kootschekade)  
16-5-1931 13 Opgeheven,  Tussen Hillevliet bij Polderlaan en Wilhelminakade vervangen door lijn 19    
16-5-1931 19 Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Putscheplein – Pretorialaan – Paul Krugerstraat – Hilledijk – Parallelweg – Wilhelminakade (kopeindpunt).  Met deze wijziging vervalt traject Beijerlandschelaan tussen 2e Rosestraat/Hillesluis en Randweg. De nu verlaten eindpuntlus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft intact in geval van calamiteiten.Vervangt lijn 13 v.w.b. traject tussen Hillevliet bij Polderlaan en Wilhelminakade. Charlois (Velgersdijkstraat)  
19-10-1931 18 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder spoor Schiedamschedijk tussen Soetensteeg en Witte Leeuwensteeg richting Spangen tijdelijk via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt!    
13-1-1932 12 Verlegd: via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
13-1-1932 19 Verlegd: via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.  Er wordt nu gereden over een nieuwe Jan Kuitenbrug.    
27-1-1932     Boog Mauritsweg – Aert van Nesstraat (vanuit richting Kruiskade) in gebruik genomen.    
8-5-1932 19 Opgeheven; Ten dele vervangen door buslijn N. Ook deze buslijn lijdt een moeilijk bestaan, zodat deze lijn op 1 maart 1933 al wordt opgeheven.Sporen Wilhelminakade – Pretorialaan worden successievelijk opgebroken. Sporen Hillevliet – Polderlaan en Hillevliet – Randweg/Groene Hilledijk blijven intact als in- en uitruksporen naar/van remise Charlois.    
8-5-1932 24 Opgeheven.      
8-5-1932 25     Charlois (Velgersdijkstraat  
4-8-1932 6 Verlegd: via Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. Sporen Gedempte Botersloot tussen Pompenburgsingel en Heerenstraat zijn nu buiten dienst, doch blijven wel intact.    
1-11-1932 10 Verlegd: Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Coolhaven o.z. – Westzeedijk in plaats van Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Westzeedijk. Verlegging in verband met uitbreiding Coolhaven, waardoor brug in Pieter de Hoochweg nodig is en aanleg Parksluizencomplex.Sporen Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg worden vrijwel meteen opgebroken.    
13-2-1933 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden pijlers spoorviaduct Beursplein richting Oudehavenkade via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade; richting Schiedam via Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
13-2-1933 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden pijlers spoorviaduct Beursplein richting Oudehavenkade via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade; richting Marconiplein via Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade.  Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
13-2-1933 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden pijlers spoorwegviaduct Beursplein richting Gelderschestraat via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.    
13-3-1933 1 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Parkkade via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.Voor lijn 1 diende een wissel Karrensteeg – Van Hogendorpsplein te worden aangebracht.      
13-3-1933 2 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 5 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Spangen via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 6 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z. /Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Insulindestraat via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 7 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 8 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Schiedam via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 9 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 12 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 17 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.      
13-3-1933 18 Tijdelijk verlegd: in verband met afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg –  Schiedamschedijk..      
1-4-1933 4 Verplaatsing eindpunt Oude Hoofdplein naar Oosterkade, traject verder ongewijzigd.      
1-4-1933 5 Ingekort: tot traject Oudedijk – Mathenesserplein (kopeindpunt).  Traject Mathenesserplein – Spangen vervalt hiermee.    
1-4-1933 7 Verplaatsing eindpunt tot vóór Station Maas, traject verder ongewijzigd.      
1-4-1933 20 Verlegd: via Huygensstraat – Spartastraat in plaats van Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat.      
1-4-1933 23 Verplaatsing eindpunt tot bij eindpunt voormalige buslijn B.      
20-5-1933 10 Verlegd: G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk in plaats van G.J. de Jonghweg – Coolhaven o.z. – Westzeedijk.Sporen langs Coolhaven o.z. worden vrijwel direct opgebroken. Ter weerszijden van de sluizen zijn twee bruggen: indien de zuidelijke 1e en 2e Parkhavenbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is, dient via de noordelijke 1e en 2e Coolhavenbrug te worden gereden.      
20-5-1933 18 Verlegd: via Parksluizen.Tijdens aanleg van sluizencomplex werd op Westzeedijk geruime tijd via hulpsporen gereden. Verder gegevens hiervan niet bekend.Ter weerszijden van de sluizen zijn twee bruggen: indien de zuidelijke 1e en 2e Parkhavenbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is, dient via de noordelijke 1e en 2e Coolhavenbrug te worden gereden. Dit geldt voor zowel lijn 10 als lijn 18. Tussen noordelijke en zuidelijke bruggen liggen verbindingssporen via Puntegaalstraat.      
1-6-1933 7 Opgeheven;  traject tussen Station Maas – Beursplein nu onderdeel van lijn 8.    
1-6-1933 8 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).  Lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein vervalt hiermee.    
3-7-1933 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Eendrachtsweg.      
3-7-1933 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Oudedijk via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.      
3-7-1933 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Station Maas via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.      
3-7-1933 11 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.      
3-8-1933 1 Normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.      
3-8-1933 5 Richting Oudedijk normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorplein hersteld.      
3-8-1933 8 Richting Station Maas normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
3-8-1933 11 Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 1 Richting Parkkade normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 2 Richting Station D.P. normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat –  Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 5 Richting Mathenesserplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 6 Richting Insulindestraat normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 8 Richting Schiedam normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 9 Richting Aelbrechtsplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 12 Richting Station D.P. normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 17 Richting Marconiplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.      
6-8-1933 18 Richting Marconiplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk hersteld.      
14-9-1933 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
14-9-1933 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
14-9-1933 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via  Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt).      
14-9-1933 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via lus Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt); terug Zuidblaak – normaal traject.      
20-9-1933 6 Normaal traject via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
20-9-1933 12 Normaal traject via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
20-9-1933 17 Normaal traject via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein hersteld.      
20-9-1933 25 Normaal traject via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein hersteld.      
16-10-1933 6 Verlengd, volledig traject is nu: Schieweg (kopeindpunt bij Abraham Kuyperlaan) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z.).  Traject Insulindestraat – Bergweg bij Heulbrug vervalt hiermee.     
1-7-1934 1 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  Remise Kralingen als exploitatieremise gesloten.
1-7-1934 2 Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein.      
1-7-1934 3 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).  Traject Heer Vrankestraat – Heerenstraat vervalt hiermee; Bergweg – Heerenstraat nu onderdeel van lijn 23.    
1-7-1934 4 Eindpunt Oosterkade via lus Oude Hoofdplein verplaatst naar overloopwissel Oosterkade bij Station Maas.   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
1-7-1934 6 Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Schieweg (kopeindpunt bij Abraham Kuyperlaan) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Westnieuwland – Middensteiger – Boerensteiger – Groenendaal – Nieuwe Haven n.z. – Oude Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade – Station Maas (eindpuntlus Oosterkade). Traject Beursplein – Feyenoord (Prinsenhoofd) vervalt hiermee, wordt onderdeel van nieuwe buslijn C.    
1-7-1934 8 Ingekort: tot traject Oudehavenkade (lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschestraat – Beursplein).  Traject Station Maas – Beursplein nu onderdeel van lijn 6.    
1-7-1934 9 Noordelijk traject gewijzigd en verlegging, volledige route is nu: Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat) – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Dordtschestraatweg).  Traject Aelbrechtsplein – Coolsingel vervalt hiermee, ten dele overgenomen door lijn 1.    
1-7-1934 10 Opgeheven,  Traject Station D.P. – Ruigeplaatbrug nu onderdeel van lijn 15.    
1-7-1934 11 Westelijk traject gewijzigd en verlegging, volledige route is nu: Lischplein (eindpuntlus) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk  – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg –.Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). De aangegeven verleggingen gelden alleen voor richting Spangen en komen in in plaats van Zomerhofstraat – Van der Duynstraat en Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg. Traject Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Mathenesserplein vervalt hiermee, doch wordt nog bediend door lijn 5.    
1-7-1934 12 Opgeheven,  Vernummerd in lijn 13 met verlegging.    
1-7-1934 12 Ingesteld (grotendeels traject ex lijn 25): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan).   Charlois (Velgersdijkstraat).  
1-7-1934 13 Ingesteld (grotendeels traject ex lijn 13 met verlegging): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein –Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).   Hillegersberg (Kootschekade).  
1-7-1934 14 Verlegd: richting Willemsplein via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek in plaats van Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek.      
1-7-1934 15 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. van brug).  Traject Middellandplein – Spangen vervalt hiermee, nu onderdeel van lijn 16.    
1-7-1934 16 Verlengd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).  Lustraject via Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat vervalt hiermee. Traject Eendrachtsweg – Parkkade vervalt hiermee, wordt onderdeel van nieuwe buslijn C.Exploitatie vanuit remise  in plaats van Voor lijn 18 diende een wissel Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk te worden aangebracht.  De lus Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat blijft intact.    
1-7-1934 18     Hillegersberg (Kootschekade)  
1-7-1934 20 Opgeheven.       
1-7-1934 21     Hillegersberg (Kootschekade)  
1-7-1934 23 Traject grotendeels gewijzigd, volledig traject is nu: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt). Eindpunt Van Hogendorpsplein werd tot 8 mei 1932 benut door lijn 19.    
1-7-1934 25 Opgeheven, . Traject grotendeels opgenomen in nieuwe lijn 12    
23-8-1934 3 Verlegd: richting Groene Hilledijk via Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat in plaats van Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.      
23-8-1934 13 Verlegd: richting Groene Zoom via Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat in plaats van Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.        
23-8-1934 23 Verlegd: richting Van Hogendorpsplein via Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat in plaats van Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.      
5-9-1934     Bogen Putschelaan – Hilledijk in dienst gesteld t.b.v. uit- in inrukkende diensten remise Charlois.Sporen Hillevliet tussen Putschelaan en Beijerlandschelaan/Groene Hilledijk buiten dienst gesteld.    
6-10-1934     Boog Gedempte Botersloot (vanuit richting Kaasmarkt) – Meent in dienst gesteld.    
6-12-1934 6   Kleine wijziging: nu dubbelspoor bij Schiekade onder spoorwegviaduct.     
23-4-1935 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Coolsingel vóór ziekenhuis richting Mathenesserplein tijdelijk verlegd via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.      
23-4-1935 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Coolsingel vóór ziekenhuis richting Schiedam tijdelijk verlegd via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.      
4-5-1935 5 Om 12.00 uur richting Mathenesserplein normaal traject via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
4-5-1935 8 Om 12.00 uur richting Schiedam normaal traject via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
10-5-1935 6 Kleine wijziging: eindpuntsituatie bij Station Maas enigszins gewijzigd.      
31-5-1935 6 Nieuwe dienst waarbij om en om wordt gereden op bestaand traject Schieweg – Station Maas resp. Schieweg – Gelderschestraat. Laatstgenoemde straat wordt bereikt via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein. De “korte” diensten rijden van van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen 12.00 en 20.00 uur. Op zaterdag eveneens tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen 12.00 en 23.00 uur.    
12-6-1935 1 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 2 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 5 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 6 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 8 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 9 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 12 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 17 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 18 Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk.  Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
12-6-1935 23 Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.    
13-6-1935 2   Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker opstelspoor.    
13-6-1935 3   Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van linker naar rechter opstelspoor.    
13-6-1935 12   Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker opstelspoor.    
13-6-1935 13   Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van linker naar rechter opstelspoor.    
1-7-1935 22 Verlengd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).  Traject Walenburgerweg tussen Spoorsingel en Baljuwstraat vervalt hiermee.     
15-8-1935 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruiskade tussen Coolsingel en Kruisstraat richting Aert van Nesstraat via Coolsingel – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade. Niet bekend wanneer deze tijdelijk verlegging lijn 9 weer ongedaan is gemaakt.    
15-8-1935 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruiskade tussen Coolsingel en Kruisstraat richting Marconiplein via Coolsingel – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade. Niet bekend wanneer deze tijdelijk verlegging lijn 17 weer ongedaan is gemaakt.    
1-7-1936 1 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).  Traject Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Aelbrechtsplein ten dele overgenomen door lijn 7.    
1-7-1936 2 Verlegd: Brielschelaan – Wolphaertsbocht in plaats van Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht. Wolphaertsbocht tussen Carnisselaan en Boergoenschestraat nu ook door tram bediend. Sporen Boergoenschestraat tussen remise Charlois en Wolphaertbocht blijven intact.    
1-7-1936 3 Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). Traject Groene Hilledijk tussen Beijerlandschelaan en Slag vervalt hiermee en wordt successievelijk opgebroken.    
1-7-1936 5 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).  Traject Van Hogendorpsplein – Mathenesserplein vervalt hiermee, gedeelte Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Mathenesserplein (weer) bediend door lijn 11.    
1-7-1936 7 Ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan (terug: direct Rusthoflaan) – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
1-7-1936 8 Opgeheven,   Opgenomen in verlenging lijn 1.    
1-7-1936 9 Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).. Lustraject Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel vervalt hiermee. Sporen Aert van Nesstraat blijven intact  Hillegersberg (Kootschekade)  
1-7-1936 10 Ingesteld: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Binnenrotte – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).   Hillegersberg (Kootschekade).  
1-7-1936 11 Westelijk traject gewijzigd: Lischplein (eindpuntlus) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt).  Traject Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan – Spangen vervalt hiermee, en nu opgenomen in lijn 1 tussen Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan en Marconiplein en tussen Marconiplein en Spangen onderdeel van nieuwe lijn 10.    
1-7-1936 12 Opgeheven, lustraject Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan vervalt hiermee.  Traject Station D.P. – Wolphaertsbocht bij Carnisselaan wordt nog wel bediend door lijn 2    
1-7-1936 13 Opgeheven,  volledig opgegaan in lijn 3.    
1-7-1936 15 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld –Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).      
1-7-1936 16 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).  Traject West-Kruiskade – Spangen vervalt hiermee.    
1-7-1936 17 Opgeheven.      
1-7-1936 18 Opgeheven,  Traject Crooswijk – Beursplein opgenomen in nieuwe lijn 7, traject Beursplein – Marconiplein opgenomen in nieuwe lijn 10.    
1-7-1936 21 Opgeheven.      
1-7-1936 22 Opgeheven,  Traject volledig opgenomen in lijn 15.    
1-7-1936 23 Opgeheven,  Traject Kootschekade – Beursplein opgenomen in nieuwe lijn 10.    
28-11-1936 2 Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein, nu verplaatst naar linker binnenspoor.      
28-11-1936 3 Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein, nu verplaatst naar rechter binnenspoor.      
28-11-1936 9 Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).  Traject Station D.P. – Diergaardelaan bij Coolsingel vervalt hiermee.    
30-11-1936   . Sporen Kreekweg *5 – Olympiaweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Olympiaweg) in dienst gesteld. Hiertoe is bij de Varkenoordschebrug een sporendriehoek aangelegd. Langs de Olympiaweg liggen de nodige opstelsporen. De lay-out hiervan is in de loop der jaren regelmatig gewijzigd.Daar het stadion zelf nog niet in gebruik is genomen, worden er vanzelfsprekend nog geen stadiondiensten gereden    
1-3-1937 17 Ingesteld: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).  Rijdt uitsluitend op werkdagen gedurende bepaalde uren. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
27-3-1937     Stadiondiensten ingesteld (zie 30-11-1936). Trajecten van stadiondiensten zijn in de loop der jaren regelmatig gewijzigd.    
12-5-1937 14 Tijdelijk ingekort: in verband met sloop brug over Strekvaart aan einde Dorpsstraat tijdelijk traject Straatweg (overloopwissel bij Plasoord) – Willemsplein. Tussen Hillegersberg (Bergsingel) en Dorpsstraat rijdt een pendelbus.Wanneer deze inkorting weer ongedaan is gemaakt is niet bekend. Volgens dienstorder no. 1226 d.d. 11-05-1937 zou het enkele weken gaan duren.      
9-8-1937 3 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker binnenspoor.      
9-8-1937 10 Splitsing in lijn 10 en 10A:Volledig traject lijn 10: Soetendaalscheweg (kopeindpunt) – Bergweg – Benthuizerstraat  – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).                                                                                       Hillegersberg (Kootschekade).  
9-8-1937 10A Splitsing in lijn 10 en 10A: Volledig traject lijn 10A:Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Morinaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Pieter de Hoochweg (kopeindpunt). Traject Kootschekade – Bergweg bij Soetendaalscheweg vervalt hiermee.        
9-8-1937 14 Splitsing in lijn 14 en 14A:Volledig traject lijn 14:Soetendaalscheweg (kopeindpunt) – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemspeln (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).                                                                                             Volledig traject lijn 14A:Hillegersberg (Bergsingel o.z.)  – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Traject Hillegersberg (Bergsingel) – Bergweg bij Soetendaalscheweg vervalt hiermee.    Hillegersberg (Kootschekade).  
9-8-1937 14A Splitsing in lijn 14 en 14A: Volledig traject lijn 14A:Hillegersberg (Bergsingel o.z.)  – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Traject Hillegersberg (Bergsingel) – Bergweg bij Soetendaalscheweg vervalt hiermee.       
1-9-1937 7 Ingekort: tot traject Beursplein Oudehavenkade (lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein) – Aelbrechtsplein.Traject Crooswijk. – Beursplein vervalt hiermee, nu onderdeel van buslijn C. Sporen tussen Rusthoflaan bij Paradijslaan – Boezemstraat bij Pijperstraat worden zeer spoedig opgebroken.    
1-9-1937 10 Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 10 en 10A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Spangen.      
1-9-1937 10A Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 10 en 10A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Spangen.      
1-9-1937 14 Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 14 en 14A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Willemsplein.      
1-9-1937 14A Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 14 en 14A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Willemsplein.      
1-9-1937 14 Verlengd, volledig traject is nu: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Kopeindpunt Soetendaalscheweg vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 10.      
1-9-1937 15 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug). Traject Avenue Concordia – Schiekade bij Slagveld vervalt hiermee. Tussen Avenue Concordia en Spoorsingel is lijn 22 teruggekeerd   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
1-9-1937 17 Opgeheven.      
1-9-1937 22 Heringesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).   Hillegersberg (Kootschekade).  
2-9-1937 16 Verlegd: Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel in plaats van Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel. Sporen Goudsche Rijweg tussen Boezemsingel en Hugo de Grootstraat worden vrij snel opgebroken. Met een flink deel der sporen in Hugo de Grootstraat gebeurd dit pas in de jaren 60!    
15-10-1937 11 Kleine verlenging: nieuwe eindpuntlus Lischplein, meer in nabijheid van Gordelweg gelegen).      
30-11-1937 6 Kleine verlenging: langs Schieweg tot Gordelweg (kopeindpunt).      
18-12-1937 10 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (overloopwissel Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
18-12-1937 10A Opgeheven.      
18-12-1937 14 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).      
18-12-1937 14A Opgeheven.      
24-5-1938 10 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Overloopwissel Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan blijft intact.     
24-5-1938 14 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein). Lustraject via Floris Versterlaan vervalt hiermee.    
7-7-1938 5 Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
7-7-1938 16 Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).      
23-8-1938     Hulpbogen Eendrachtsweg – Westzeedijk (naar/van westelijke richting) in gebruik genomen.    
27-8-1938 1 Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op linkerspoor.      
27-8-1938 4 Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op rechterspoor.      
31-8-1938 2 Tijdelijk verlegd: in verband met feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Gelderschekade – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt.      
31-8-1938 3 Tijdelijk verlegd: in verband met feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Groene Zoom via Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg; richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Gelderschekade – Beursplein.      
31-8-1938 9 Tijdelijk verlegd: in verband met feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
31-8-1938 10 Tijdelijk verlegd: in verband met feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk.      
9-9-1938 2 ’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Station D.P. normaal traject hersteld.      
9-9-1938 3 ’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Groene Zoom normaal traject hersteld.      
9-9-1938 9 ’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject hersteld      
9-9-1938 10 ’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur normaal traject hersteld.      
21-3-1939 15 Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan in plaats van 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan.      
15-4-1939 15 Verlegd: richting Crooswijk via Claes de Vrieselaan – Middellandplein – 1e Middellandstraat in plaats van Claes de Vrieselaan – Schietbaanlaan – ’s-Gravendijkwal. Sporen Schietbaanlaan worden al snel opgebroken.    
21-6-1939 1 Verlegd: in verband met aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.      
21-6-1939 16 Verlegd: in verband met aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg in plaats van rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.      
2-11-1939 3 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug.      
2-11-1939 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug.      
2-11-1939 14 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug.      
2-11-1939 15 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug.      
2-11-1939 16 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein in plaats van Schiebrug. Verlegging in verband met dempen Schie en  verbetering verkeerssituatie. Door gebeurtenissen later zal de situatie ter plaatse nog vaak worden gewijzigd.    
10-1-1940     Inruksporen Boergoenschestraat, gelegen tussen Wolphaertsbocht en remise Charlois wordt enkelspoor.    
14-3-1940 10 Verlegd: in verband met werkzaamheden tunnelbouw sporen Westzeedijk bij Parksluizen verlegd.      
28-3-1940 7 Verlegd: in verband met werkzaamheden tunnelbouw via Henegouwerplein z.z./w.z.       
30-3-1940     Sporen ’s-Gravendijkwal buiten dienst gesteld. Het blijft nog wel mogelijk om vanaf 1e Middellandstraat (gezien richting West-Kruiskade) terug te zetten tot ’s-Gravendijkwal bij pand no. 22.  Wanneer deze mogelijkheid ingetrokken is, is niet bekend.    
25-4-1940     Nieuwe in/uitrukspoor tussen Wolphaertsbocht en remise Charlois (Maastunnelplein *6) via Dorpsweg in gebruik genomen. Spoor via Boergoenschestraat vervalt hiermee, en wordt direct opgebroken.    
10-5-1940 1 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 2 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 3 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 4 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 5 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 6 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 7 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt. Lijn 7 zou niet meer terugkeren en is dus bij deze opgeheven.      
10-5-1940 9 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 10 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 11 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 14 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 15 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 16 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
10-5-1940 22 in verband met oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.      
14-5-1940         ’s Middags vindt het desastreuze bombardement op het stadscentrum plaats. Direct wordt gestart met herstelwerkzaamheden aan sporen en bovenleiding. Eind mei zijn deze werkzaamheden gereed.Definitief buiten dienst blijven trajecten Schiedamschedijk, Westnieuwland, Middensteiger, Boerensteiger, Groenendaal, Gedempte Botersloot, Gedempte Binnenrotte, Kaasmarkt en Heerenstraat.
17-5-1940 1 Heringesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 4. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
17-5-1940 2 Heringesteld: Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoorschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).   Charlois (Maastunnelplein).  
17-5-1940 3 Heringesteld : Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan  – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).).   Charlois (Maastunnelplein  
17-5-1940 4 Heringesteld : Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen –  Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 1. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
17-5-1940 9 Heringesteld: Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).   Charlois (Maastunnelplein).  
18-5-1940 10 Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade (overloopwissel tussen Isaäc Hubertstraat en Noorderbrug).   Hillegersberg (Kootschekade).  
18-5-1940 22 Heringesteld: Goudsche Rijweg (overloopwissel bij Boezembrug) – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).   Hillegersberg (Kootschekade).  
19-5-1940 14 Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).   Hillegersberg (Kootschekade).  
19-5-1940 22 Kleine verlenging: van Goudsche Rijweg naar Vlietlaan (overloopwissel).      
21-5-1940 22 Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).      
25-5-1940 10 Vanaf 18.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
27-5-1940 16 Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).      
27-5-1940 22 Ingekort: tot traject Avenue Concordia (kopeindpunt) – Station D.P. n.z.  Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, dit wordt weer bediend door lijn 16.    
30-5-1940 16 Vanaf 13.00 uur verlegd: Witte de Withstraat – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug in plaats van Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug.      
5-6-1940 6 Heringesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).   Hillegersberg (Kootschekade).  
5-6-1940 14 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montigynlaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).      
6-6-1940 1   Vanaf 12.00 uur opgeheven.    
6-6-1940 4 Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Ringlijn-traject, tegengesteld aan traject lijn 1 vervalt hiermee.      
6-6-1940 8 Ingesteld: Parklaan (kopeindpunt) – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
6-6-1940 11 Vanaf 12.00 uur heringesteld: Mathenesserplein (kopeindpunt) – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Wordt als ringlijn in beide richtingen gereden.   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
7-6-1940 15 Heringesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
 14-06-1940 1 Heringesteld: Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).  Traject Oostplein – Schiedam ten dele overgenomen door nieuwe lijn 8. Lijn 1 vervangt voor een deel lijn 7, die na 10 mei 1940 niet is teruggekeerd. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
14-6-1940 4 Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).      
16-6-1940 11 Verlengd, volledig traject is nu: Lischplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Ringlijn-traject vervalt hiermee.   Hillegersberg (Kootschekade)  
21-6-1940 1 Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug –  Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).      
22-6-1940 2 Verlengd: Mauritsweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg) – Van Hogendorpstraat*7 – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).      
22-6-1940 3 Verlengd: Mauritsweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg) – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).      
22-6-1940 9 Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).      
27-6-1940 2 Vanaf 9.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade)      
27-6-1940 3 Vanaf 9.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).       
15-7-1940 2 Verlegd: via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug in plaats van Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
22-7-1940 1 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
22-7-1940 4 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
22-7-1940 15 Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
12-8-1940 11 Verlegd: Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Claes de Vrieselaan in plaats van Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan.      
15-8-1940 14 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).      
19-8-1940 14 Verlegd: via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg in plaats van Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg.      
11-9-1940 16 Kleine wijziging: eindpuntlus Marconiplein in plaats van lustraject via Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk.  Eind- en beginhalte zijn op de Schiedamscheweg. Sporen en bovenleiding Dirk Danestraat worden nog voor het einde van het jaar verwijderd.    
14-9-1940 5 Ingesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
14-9-1940 6 Noordelijk traject gewijzigd: Stadhoudersweg (kopeindpunt bij Statenweg) – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).  Traject Schieweg tussen Gordelweg en Bergschelaan vervalt hiermee, wordt nu bediend door nieuwe lijn 5.    
25-11-1940 16   Dienst versterkt met supplementdiensten op trajectgedeelte ’s-Gravenweg – Nieuwe Binnenweg (Heemraadsplein), vandaar wordt leeg doorgereden en via remise Delfshaven rondgereden naar beginhalte.    
29-11-1940 6 Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schieweg w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).      
4-12-1940 6 Op werkdagen van 13.00 – ? uur wordt dienst versterkt met suppelementdiensten op traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade (terug: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein).      
20-12-1940 6   Supplementdiensten opgeheven.    
21-12-1940 16 Verlegd: Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg in plaats van Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.  Supplementdiensten gewijzigd: traject ’s-Gravenweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).    
21-12-1940 17 Ingesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan (overloopwissel bij Nieuwe Binnenweg).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).      
19-3-1941 9   Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Lange Hilleweg.Dit in verband met wijziging profiel Strevelsweg. Het opstelspoor aldaar wordt buiten dienst gesteld en meteen opgebroken.    
12-4-1941 17 Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg). Het nu niet meer gebruikte overloopwissel Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg blijft intact.    
19-4-1941 5   Verlegd: via hulpsporen in verband met sloop Heulbrug.    
19-4-1941 6   Verlegd: via hulpsporen in verband met sloop Heulbrug.    
19-4-1941 22   Verlegd: via hulpsporen in verband met sloop Heulbrug.    
11-8-1941 3   Dienst versterkt met supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).    
19-9-1941 11 Verlegd: via gehele Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg in plaats van Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg. Werkzaamheden aan tunnel onder kruispunt Mathenesserlaan/’s-Gravendijkwal voltooid.      
29-091941 10 Kleine wijziging: via circuit Droogleever Fortuynplein tussen Westzeedijk en Parksluizen.      
7-11-1941 22 Verlengd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Walenburgerweg (overloopwissel bij Stationssingel).  Traject Spoorsingel w.z. tussen Walenburgerweg en Stationssingel vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijnen 5 en 6.    
26-11-1941 3 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (overloopwissel Bentincklaan) – Bentincklaan – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpstraat) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).  Trajectgedeelte Station D.P. – Diergaardelaan bij Coolsingel vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijnen 1, 2, 4, 14, 15 en 16.    
26-11-1941 22 Kleine verlenging: Walenburgerweg – Diergaarde Blijdorp (overloopwissel Bentincklaan). Overloopwissel Walenburgerweg bij Stationssingel blijft intact.    
1-12-1941 2   Dienst versterkt met supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht) aan het begin sporen naar remise Charlois.    
1-12-1941 9   Dienst versterkt met supplementdiensten Zeevischmarkt (overloopwissel) – Lange Hilleweg.    
2-3-1942   Ingesteld: pendeldienst Stadionweg (driehoek bij Varkenoordschebrug) – Stadionweg – Olympiaweg – Stadion Feyenoord.  Dit is een speciale dienst, in aansluiting op lijnen 2, 3 en 9, voor passagiers die in het stadion hun distributiebonkaarten moeten afhalen.    
1-5-1942 5   Kleine wijziging: sporen Schieweg tussen Vlaggemanstraat en Bergweg/Walenburgerweg (voormalige Heulbrug) naar het midden verlegd.    
1-5-1942 6   Kleine wijziging: sporen Schieweg tussen Vlaggemanstraat en Bergweg/Walenburgerweg (voormalige Heulbrug) naar het midden verlegd.    
1-5-1942 22   Kleine wijziging: via nieuwe kruising Bergweg/Walenburgerweg/Schieweg/ Schiekade.    
7-5-1942 3 Kleine verlenging: vanaf 15.30 uur van kopeindpunt Bentincklaan naar eindpuntlus Van Aerssenlaan. Eind- en beginhalte blijven in Bentincklaan.  Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Randweg opgeheven.    
7-5-1942 22 Kleine verlenging: vanaf 15.30 uur van kopeindpunt Bentincklaan naar eindpuntlus Van Aerssenlaan. Eind- en beginhalte blijven in Bentincklaan.      
1-8-1942 2 Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt  (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Mijnsheerenlaan – Mijnsheerenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg).  Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Dorpsweg opgeheven. Traject Brielschelaan – Charlois vervalt hiermee, en wordt vanaf nu bediend door nieuwe lijn 12..Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Dorpsweg opgeheven. Hillegersberg (Kootschekade)  
1-8-1942 9   Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Lange Hilleweg opgeheven.    
1-8-1942 12 Ingesteld (ex lijn 2): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (Vlaskade).  Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht). Charlois (Maastunnelplein).  
11-8-1942 4   Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje*8).    
11-8-1942 8   Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje.    
5-9-1942 2 Verlegd: richting Station D.P. via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
5-9-1942 3 Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
5-9-1942 8 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
5-9-1942 9 Verlegd: richting G.J. Mulderstraat via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
5-9-1942 12 Verlegd: richting Station D.P. via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat in plaats van Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.      
13-9-1942 2       in verband met beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-1942 5       in verband met beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-1942 10       in verband met beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-1942 11       in verband met beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-1942 14       in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort: tot traject Hillegersberg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).Op Stationsplein wordt standplaats ingenomen die tot 26 november 1941 door lijn 3 werd gebruikt.
13-9-1942 17       in verband met beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt. 
20-9-1942 5 Verlegd: Schieweg – Schiekade – Slagveld in plaats van Schieweg – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld.      
20-9-1942 6 Verlegd: Schieweg – Schiekade – Slagveld in plaats van Schieweg – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld. Sporen Schiekade naar het midden verlegd, na dempen van Schie.    
28-9-1942     Pendeldienst Stadionweg – Stadion Feyenoord opgeheven.    
1-10-1942 12     Exploitatie supplementdiensten vanuit Hillegersberg (Kootschekade)  
30-10-1942 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Eendrachtsweg.      
30-10-1942 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg.      
30-10-1942 10 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).      
30-10-1942 11 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg.      
30-10-1942 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat –  Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).      
1-11-1942 1 Verlegd: Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Kruiskade in plaats van Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade. Verlegging via nieuwe verbinding Oostplein – Coolsingel. Het water tussen Noord- en Zuidblaak is gedempt. De aanmerkelijk verbrede straat die nu ontstaan is heet nu simpel Blaak. Kralingen (Oostzeedijk)   
1-11-1942 8 Ingekort: tot traject Bulgersteyn (lus Coolsingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel). Traject Blaak bij Coolsingel (voormalig Van Hogendorpsplein) – Oudehavenkade vervalt hiermee Voor deze wijziging werden nieuwe sporen in Korte Hoogstraat en Bulgersteyn gelegd, zij het dat op de Bulgersteyn al sporen lagen, toen deze straat nog Boymansstraat heette, tot voor enkele maanden terug.    
2-11-1942 5 Verlegd: Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.      
2-11-1942 6 Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
2-11-1942 8 Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.      
2-11-1942 10 Richting Hillegersberg normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
2-11-1942 11 Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
2-11-1942 17 Richting ’s-Gravenweg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel hersteld. Verlegd: Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel in plaats van Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel      
8-11-1942 9     Kralingen (Oostzeedijk)   
10-11-1942 6 Richting Parklaan normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.      
10-11-1942 8 Richting Schiedam normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Bulgersteyn via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Blaak.      
10-11-1942 10 Richting Spangen normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.      
10-11-1942 11 Richting Mathenesserplein normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.      
10-11-1942 17 Richting Heemraadsplein normaal traject via Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting ’s-Gravenweg via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Blaak.      
1-12-1942 6 Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
1-12-1942 8 Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.      
1-12-1942 10 Richting Hillegersberg normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
1-12-1942 11 Riching Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.      
3-12-1942 3 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Gelderschekade – Oudehavenkade – Blaak in plaats van Gelderschekade – Beursplein – Blaak.      
3-12-1942 9 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting G.J. Mulderstraat via Gelderschekade – Oudehavenkade – Blaak in plaats van Gelderschekade – Beursplein – Blaak.      
4-12-1942 3 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Groene Zoom via Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade in plaats van Blaak – Beursplein – Gelderschekade.      
4-12-1942 9 Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Lange Hilleweg via Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade in plaats van Blaak – Beursplein – Gelderschekade. Bovenleiding Beursplein wordt snel verwijderd. Sporen de eerstkomende jaren.    
6-12-1942 2     Kralingen (Oostzeedijk) .  
13-12-1942 3     Kralingen (Oostzeedijk)   
25-12-1942 8     Kralingen (Oostzeedijk)   
18-1-1943 8 Op werkdagen wordt van 7.30 tot  18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting Bulgersteyn gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.      
18-1-1943 12   Supplementdiensten opgeheven.    
18-1-1943 16 Op werkdagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting ’s-Gravenweg gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluisbruggen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.      
17-2-1943 8 Oostelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Lustraject via Blaak – Korte  Hoogstraat – Bulgersteyn vervalt hiermee, doch sporen en bovenleiding blijven intact.    
24-2-1943     Hulpbogen Schiekade – Bergweg in dienst gesteld.    
24-2-1943     Sporen Spoorsingel w.z. buiten dienst gesteld. Verwijderen sporen en bovenleiding volgt spoedig.    
28-2-1943   Stadiondiensten ingekort: tot traject Bulgersteyn – Stadion Feyenoord.      
31-3-1943 4 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Station Maas – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).       
31-3-1943 5 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Schieweg – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).      
31-3-1943 8   In de loop van middag tijdelijk opgeheven als gevolg bombardement omgeving Marconiplein.    
31-3-1943 10 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: ’s middags als gevolg bombardement Marconiplein: Hillegersberg – normaal traject tot Havenstraat bij Lage Erfbrug, vervolgens Lage Erfbrug – Nieuwe Binnenweg – Nieuwe Binnenweg (overloopwissel bij remise Delfshaven).      
31-3-1943 16 Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject ’s-Gravenweg – Heemraadsplein (lustraject Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat).      
1-4-1943 4 Tijdelijk verlengd: Station Maas – bestaand traject tot Vierambachtsstraat bij Van Heusdestraat, vervolgens Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
1-4-1943 5 Normaal traject Schieweg – Spangen hersteld.      
1-4-1943 4-8 Ingesteld: pendeldienst Marconiplein (eindpuntlus) – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt); gecombineerde lijn.      
3-4-1943 4 Normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.      
3-4-1943 4-8 Gecombineerde lijn opgeheven.      
3-4-1943 8 Heringesteld met tijdelijke verlegging: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).      
5-4-1943 2   Beperking exploitatie: in verband met personeelsgebrek slechts spitsuurlijn.    
11-4-1943 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein hersteld.      
11-4-1943 16 Normaal traject ’s-Gravenweg – Marconiplein hersteld.      
12-4-1943 10 Normaal traject Hillegersberg – Spangen hersteld.      
18-4-1943     Stadiondiensten opgeheven; in het Stadion Feyenoord worden op last van bezetter geen wedstrijden meer gespeeld.    
19-4-1943 10 Verlegd: via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel in plaats van Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Schiedamschesingel.      
3-5-1943 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Aelbrechtsplein via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
3-5-1943 2 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Station D.P. via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
3-5-1943 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Diergaarde Blijdorp via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
3-5-1943 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Bulgersteyn via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg (terug: Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel).      
3-5-1943 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Van Oldenbarneveltstraat via Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel. Ook standplaats Van Oldenbarneveltstraat tijdelijk vervallen      
3-5-1943 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.      
3-5-1943 11 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Bulgersteyn via Coolslingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel).       
3-5-1943 12 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel. Wanneer deze verleggingen weer ongedaan zijn gemaakt is niet bekend.    
17-5-1943 1     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)   
23-5-1943 2   in verband met vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
23-5-1943 3   in verband met vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
23-5-1943 9   in verband met vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
23-5-1943 12   in verband met vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.    
31-5-1943 4   Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Oosterkade. Deze lus loopt via het plantsoen aldaar.    
1-6-1943 3   Tijdens spitsuren versterkingdiensten op traject Blaak (overloopwissel bij voormalige Zeevischmarkt) – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).    
1-6-1943 12   Tijdens spitsuren versterkingsdiensten op traject Blaak (overloopwissel bij voormalige Zeevischmarkt) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht).    
2-6-1943 2 Rijdt weer volledige dienst (op werkdagen).      
20-6-1943 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe Kruisstraat.      
20-6-1943 5 Verlegd: richting Spangen via nieuwe Kruisstraat.      
20-6-1943 14 Verlegd: richting Willemsplein via nieuwe Kruisstraat.      
20-6-1943 15 Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via nieuwe Kruisstraat.      
20-6-1943 16 Verlegd: richting Marconiplein via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe Kruisstraat      
25-6-1943 5 Verlegd: richting Schieweg via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 14 Verlegd: richting Hillegersberg via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 15 Verlegd: richting Crooswijk via nieuwe Kruisstraat.      
25-6-1943 16 Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe Kruisstraat.      
22-8-1943 4 Tijdens avonduren in verband met strafmaatregelen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Station Maas – normaal traject tot Mathenesserbrug bij Mathenesserdijk, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat).      
22-8-1943 8 Tijdens avonduren in verband met strafmaatregen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – normaal traject tot Marconiplein, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
30-8-1943 1 Verlegd: Coolsingel – Hofplein – nieuwe Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade in plaats van Coolsingel – Kruiskade.       
30-8-1943 2 Verlegd: via nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel in plaats van Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel.      
30-8-1943 4 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
30-8-1943 5 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
30-8-1943 9 Verlegd: via Kruiskade – Kruisstraat –  Straat 296 – nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel in plaats van Kruiskade – Coolsingel.      
30-8-1943 12 Verlegd: via nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel in plaats van Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel.      
30-8-1943 14 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
30-8-1943 15 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
30-8-1943 16 Verlegd: via nieuwe Stationsweg.      
6-9-1943 1 Verlegd: Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk in plaats van Hofplein – Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade – West Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk. Bogen 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan (gezien vanuit West-Kruiskade) vervallen hiermee en worden vrijwel meteen opgebroken. Sporen Henegouwerplein, op 28 maart 1940 door toenmalige lijn 7 ingebruik genomen,  in verband met werkzaamheden Henegouwerlaan, worden eveneens meteen opgebroken. Kralingen (Oostzeedijk)  
6-9-1943 2 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Bentincklaan – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade). Traject Station D.P. – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 3.    
6-9-1943 3 Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg (terug: Stationsweg – Straat 296 – Stationsplein) – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). Traject Diergaarde Blijdorp – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 2. Spitsuurdiensten op traject Blaak – Randweg opgeheven.    
6-9-1943 8     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
6-9-1943 10 Ingekort: tot traject Willem van Hillegaerbergstraat (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootschekade – Straatweg) – normale route – Spangen.      
6-9-1943 12   Spitsuurdiensten Blaak – Dorpsweg opgeheven.    
6-9-1943 14   Tijdens spitsuren versterkingsdiensten op traject Hillegersberg – normaal traject – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).    
12-9-1943 4   Tijdens avonduren normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.    
12-9-1943 8   Tijdens avonduren normaal traject Van Oldenbarneveltstraat – Schiedam hersteld.    
13-11-1943 10 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden aan verdedigingswerken Westzeedijk tussen Scheepstimmermanslaan en Parksluisbruggen via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
26-11-1943 10 Teruggelegd: traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.      
29-11-1943 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).      
29-11-1943 15 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen.      
29-11-1943 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).      
13-12-1943 8 Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.      
13-12-1943 15 Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen hersteld.      
13-12-1943 16 Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.      
25-12-1943 1   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats Groenendaal) – Aelbrechtsplein.    
25-12-1943 2   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen noordelijk traject gewijzigd: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg (terug: Stationsweg – Straat 296 – Stationsplein) – normaal traject – Charlois.    
25-12-1943 8   Beperking exploitatie: in verband met beperking stoomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.    
25-12-1943 14   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon – en feestdagen tot traject Hillegersberg – normaal traject – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).l    
25-12-1943 15   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Crooswijk – Parksluizen (eindpuntlus Droogleever Fortuynplein, standplaats G.J. de Jonghweg bij Coolhavenbrug).    
25-12-1943 16   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Vlietlaan (lustraject via Goudsche Rijweg – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat, standplaats – Goudsche Rijweg).    
27-12-1943 2   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik slechts spitsuurlijn.    
27-12-1943 11   Beperking exploitatie: in verband met beperking stroomverbruik slechts spitsuurlijn.    
27-12-1943 16   Supplementdiensten op traject ’s-Gravenweg – Station D.P. opgeheven.    
19-1-1944 6 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden onder tramsporen Scheepstimmermanslaan tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject tot Eendrachtsweg bij Westzeedijk, vervolgens Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus, standplaats halte Westzeedijk bij Maastunnel).      
19-1-1944 14 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden onder tramsporen Scheepstimmermanslaan tijdelijk traject Hillegersberg – normaal traject tot Eendrachtsweg bij Westzeedijk, vervolgens Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus, standplaats halte Westzeedijk bij Maastunnel).      
31-1-1944 2   Bij halte Blaak bij Posthoornsteeg wordt richting Mijnsheerenlaan voorsorteerspoor in gebruik genomen.    
31-1-1944 12   Bij halte Blaak bij Posthoornsteeg wordt richting Charlois voorsorteerspoor in gebruik genomen.    
14-2-1944 6 Normaal traject Diergaarde Blijdorp – Parklaan hersteld.      
14-2-1944 10 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden aan verdedigingswerken Westzeedijk via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg. Bij geopende Lage Erfbrug wordt omleidingstraject Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk gereden, zoals op lijnen 8 en 16.      
14-2-1944 14 Normaal traject Hillegersberg – Willemsplein hersteld.      
23-2-1944 10 Normaal traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug vervallen.      
23-2-1944 15 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden onder tramsporen G.J. de Jonghweg via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen.      
13-3-1944 15 Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen hersteld.      
14-3-1944 16 Kleine wijziging: in verband met verwijderen vluchtheuvel aan eindpunt ’s-Gravenweg dient aldaar rechts te worden ingestapt.      
14-3-1944 17 Kleine wijziging: in verband met verwijderen vluchtheuvel aan eindpunt ’s-Gravenweg dient aldaar links te worden ingestapt.      
17-4-1944 20 Ingesteld op werkdagen: Vlietlaan (lustraject via Goudsche Rijweg – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat, standplaats) – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Mathenesserweg).   Hillegersberg (Kootschekade).  
21-6-1944 14   Spitsuurdiensten op traject Hillegersberg – Station D.P. opgeheven.    
17-7-1944 6 Opgeheven, grotendeels opgegaan in lijnen 8 en 11.      
17-7-1944 8 Op werkdagen verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee. Op zondagen wordt uitsluitend de route van de opgeheven lijn 6 gereden waarbij het eindpunt Parklaan werd gewijzigd in Willemsplein. Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.    
17-7-1944 11 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Lischplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt). Er wordt uitsluitend op werkdagen gereden. Traject Eendrachtsweg – Mathenesserplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 17. Weer volledige exploitatie, was sinds 27-12-1943 spitsuurlijn.    
17-7-1944 17 Westelijk traject gewijzigd: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel –Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Er wordt uitsluitend op werkdagen gereden. Traject Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan – Heemraadsplein vervalt hiermee.    
23-7-1944 8 Uitbreiding exploitatie: Rijdt ook weer op zon- en feestdagen, doch ander traject, volledig traject is dan: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).   Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit Hillegersberg (Kootschekade).  
10-8-1944 6 Heringesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) –Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus). Rijdt uitsluitend op zon- en feestdagen, wordt gereden door lijn 8. Hillegersberg (Kootschekade)  
10-8-1944 8 Dienst op zon- en feestdagen opgeheven,  traject Diergaarde Blijdorp – Willemsplein als lijn 6.    
15-8-1944 9 Ingekort: tot traject Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Lange Hilleweg. Traject G.J. Mulderstraat – Station D.P. vervalt hiermee.    
14-9-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 2 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 3 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 5 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 6 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 8 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 9 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 10 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 11 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 14 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 15 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 17 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 20 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
14-9-1944 22 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.      
8-10-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 2 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 3 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 5 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 6 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 8 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 9 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 10 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 11 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 14 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 15 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 17 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 20 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
8-10-1944 22 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.      
14-10-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 2 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 3 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 5 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 6 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 8 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 9 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 10 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 11 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 14 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 15 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 17 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 20 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
14-10-1944 22 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.      
10-11-1944 1 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 2 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 3 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 4 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 5 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 6 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 8 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 9 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 10 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 11 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 12 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 14 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 15 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 16 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 17 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 20 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
10-11-1944 22 Alle tramdiensten gestaakt in verband met razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Schiedam.      
13-11-1944 1 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 2 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 3 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 4 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 5 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 6 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 8 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 9 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 10 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 11 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 12 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 14 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 15 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 16 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 17 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 20 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
13-11-1944 22 Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.      
29-11-1944 1 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 2 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 3 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 4 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 5 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 6 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 8 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 9 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 10 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 11 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 12 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 14 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 15 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 16 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 17 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 20 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
29-11-1944 22 Beperking exploitatie: in verband met stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.      
1-12-1944 1 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 2 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 3 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 4 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 5 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 6 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 8 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 9 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 10 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 11 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 12 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 14 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 15 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 16 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 17 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 20 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
1-12-1944 22 Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.      
9-4-1945         Met ingang van deze datum wordt gehele net stroomloos gezet, aangezien onderstation Schiekade gestopt is met stroomlevering.
6-6-1945         Voor het testen van bovenleiding, elektrische wissels e.d. wordt net weer onder spanning gezet.
8-6-1945 2 Heringesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornstraat* – Regentessebrug – Glashaven* – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Stieltjesplein – Nasssaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (Vlaskade).   Kralingen (Oostzeedijk).    
8-6-1945 3 Heringesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).   Kralingen (Oostzeedijk).  
8-6-1945 8 Heringesteld: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
8-6-1945 10 Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z.* (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsche Dorpsstraat* – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rotttekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).   Hillegersberg (Kootschekade).  
8-6-1945 16 Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Mathenesserweg)   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).  
8-6-1945         Alle tramdiensten rijden van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 9.30 uur en van 12.00 tot 14.30 uur.Op zon- en feestdagen wordt voorlopig nog geen dienst gedaan. 
17-6-1945         Uitbreiding exploitatie: op zon- en feestdagen wordt weer dienst gedaan van 9.00 tot 16.30 uur.
23-6-1945         Uitbreiding exploitatie: vertrektijden van eindpunten wordt van 8.00 uur op 7.00 uur gesteld.
30-6-1945     Heringesteld: stadiondiensten met diverse traject-varianten.    
16-8-1945 1 Heringesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
16-8-1945 2     Charlois (Maastunnelplein)  
16-8-1945 9 Heringesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Strevelsweg).   Kralingen (Oostzeedijk).  
16-8-1945 10 Ingekort en verlengd, volledig traject is nu: Kleiweg (lustraject via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat, standplaats – Kootschekade) – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat) . Traject Hillegersberg – Straatweg vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 14, traject Westzeedijk tussen Oostkousdijk en Ruigeplaatbrug vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringstelde lijn 15.    
16-8-1945 14 Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsche Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).   Hillegersberg (Kootschekade).  
16-8-1945 15 Heringesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).   Hillegersberg (Kootschekade).  
16-8-1945         Uitbreiding exploitatie: van maandag t/m vrijdag van 6.30 uur (lijn 1 en 14  van 7.00 uur) tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.30 (7.00 uur) tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen blijft de dienst ongewijzigd.
4-9-1945 15 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen betonmuren G.J. de Jonghweg (verdedigingswerken) via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen.      
7-9-1945 15 Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen hersteld.      
1-10-1945 4 Heringesteld: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen in plaats van standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
1-10-1945 8   Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen in plaats van standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt.    
1-10-1945 16 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg –  Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat) .  Traject Mathenesserweg – Marconiplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 4.    
1-10-1945 22 Heringesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat)..   Hillegersberg (Kootschekade)  
15-10-1945 14 Uitbreiding exploitatie: tijdstip vertrek van Molenlaan gesteld op 6.30 uur in plaats van 7.00 uur.      
20-12-1945         Uitbreiding exploitatie: vertrektijd van beginpunten voor maken van laatste rit wordt op alle dagen op 22.30 uur gesteld.
17-6-1946 5 Heringesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).   Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
14-4-1947 14 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Noordsingel o.z. ’s avonds vanaf 19.00 uur richting Molenlaan via Hofplein – Schiekade – Bergweg.      
24-5-1947 14 ’s Avonds vanaf 19.00 uur richting Molenlaan normaal traject via Hofplein – Pompenburgsingel – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Bergweg hersteld.      
7-7-1947 5     Hillegersberg (Kootsekade)  
7-7-1947 22     Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
7-7-1947         Uitbreiding exploitatie: voortaan wordt om 24.00 uur de laatste volledige rit vanaf alle beginpunten gemaakt in plaats van 23.00 uur.
19-7-1947 4 Tijdelijk verlegd: in verband met aanlegcollecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
19-7-1947 5 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
19-7-1947 14 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
19-7-1947 15 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
19-7-1947 16 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat. Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
29-9-1947 8 Verlengd, volledig traject is nu: Bulgersteyn (lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Coolsingel – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarnevelstraat – Mauritsweg vervalt hiermee.   Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.    
29-9-1947 12 Heringesteld: Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak (terug: Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg).   Kralingen (Oostzeedijk).  
1-12-1947 11 Heringesteld: Lisplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergselaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburgsingel – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt).   Hillegersberg (Kootsekade)  
1-12-1947 17 Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Essenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Schiedamseweg).   Kralingen (Oostzeedijk)  
1-12-1947 22 Ingekort: tot traject Avenue Concorcia (kopeindpunt) – normaal traject – G.J. Mulderstraat, Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 17.    
3-5-1948 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-5-1948 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
3-5-1948 22 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: Avenue Concordia – normaal traject tot Middellandplein, vervolgens Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt).      
3-6-1948 1 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 2 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 3 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 4 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 5 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 9 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 11 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 14 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein      
3-6-1948 15 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
3-6-1948 16 Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.      
23-6-1948 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Mathenesserweg tussen Mathenesserbrug en Dirk Danestraat via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserweg.  Voor deze verlegging werden sporen gelegd op P.C. Hooftplein en in Dirk Danestraat.    
9-10-1948 4 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
9-10-1948 16 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
9-10-1948 22 Normaal traject Avenue Concordia – G.J. Mulderstraat hersteld.      
22-10-1948 4 Normaal traject via Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein hersteld.  Tijdelijke sporen en bovenleiding P.C. Hooftplein en Dirk Danestraat worden meteen weer verwijderd.    
10-3-1949 4 Verlegd: richting Schiedam via nieuwe sporen Kruisstraat.      
10-3-1949 5 Verlegd: richting Willemsplein via nieuwe sporen Kruisstraat.      
10-3-1949 14 Verlegd: richting Heemraadsplein via nieuwe sporen Kruisstraat.      
10-3-1949 15 Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via nieuwe sporen Kruisstraat.      
10-3-1949 16 Verlegd: richting Spangen via nieuwe sporen Kruisstraat.      
11-3-1949 4 Verlegd: richting Station Maas via nieuwe sporen Kruisstraat      
11-3-1949 5 Verlegd: richting Schieweg via nieuwe sporen Kruisstraat.      
11-3-1949 14 Verlegd: richting: Hillegersberg via nieuwe sporen Kruisstraat      
11-3-1949 15 Verlegd: richting Crooswijk. Via nieuwe sporen Kruisstraat      
11-3-1949 16 Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe sporen Kruisstraat      
15-5-1949 2 Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Charlois aan Grondherenstraat bij Rietdijk in plaats van Vlaskade. Dit in verband met vermijden oversteken drukke Doklaan.    
4-6-1949 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Blaak.      
4-6-1949 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Groene Zoom via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
4-6-1949 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
4-6-1949 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Bulgersteyn via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekad – Blaak.      
10-7-1949 2 Richting Station D.P. normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak hersteld.      
10-7-1949 3 Richting Groene Zoom normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
10-7-1949 9 Richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
10-7-1949 12 Richting Bulgersteyn normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak.      
13-7-1949 8 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met grondwerkzaamheden Bulgersteyn Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg –Witte de Withstraat – Schiedamsesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – normaal traject – Schiedam.      
13-7-1949 12 Tijdelijk verlegd: in verband met grondwerkzaamheden Bulgersteyn richting Bulgersteyn via Blaak – Coolsingel – Bulgersteyn (tijdelijk kopeindpunt).      
24-10-1949 12 Vanaf 9.30 uur normaal lustraject Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak hersteld.      
26-10-1949 8 Normaal traject Bulgersteyn – Schiedam hersteld.      
23-3-1950 1 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden bestrating Beukelsdijk, Honingerdijk – normaalt traject tot Statentunnel bij Beukelsdijk, vervolgens Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).      
19-5-1950 2 Verlegd: via nieuwe Rederijbrug.      
19-5-1950 12 Verlegd: via nieuwe Rederijbrug.      
4-7-1950 1 Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Beukelsdijk (straatwissel bij Heemraadssingel).      
7-8-1950 1 Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Burgemeester Meineszplein (tijdelijk kopeindpunt).      
23-9-1950 1 Normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.      
31-3-1951 2 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteringswerkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg via enkelspoor.      
9-4-1951 11 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Mathenesserlaan tussen Nieuwe Binnenweg en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg). Voor deze verlegging dient spoor in Korenaarstraat tussen Mathenesserlaan en Heemraadstraat te worden gelegd.    
19-6-1951 2 Teruggelegd via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.      
19-6-1951 2 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteringswerkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Karel de Stouteplein via enkelspoor. Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
1-7-1951 1 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 2 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 3 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 4 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 5 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 9 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 11 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 14 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 15 Verlegd: via circuit Hofplein.      
1-7-1951 16 Verlegd: via circuit Hofplein.      
27-7-1951 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
27-7-1951 11 Normaal traject via Mathenesserlaan hersteld.Tijdelijk spoor Korenaarstraat tussen Mathenesserlaan en Heemraadstraat wordt direct verwijderd. Op Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserlaan nog tijdelijk enkelspoor.    
27-7-1951 14 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
27-7-1951 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
18-8-1951 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
18-8-1951 14 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
18-8-1951 17 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
12-9-1951 11 Teruggelegd via dubbelspoor Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserplein.      
10-11-1951     Circuit Hofplein uitgebreid met binnenlus, te gebruiken bij calamiteiten.    
12-3-1952 12 Verlengd, volledig traject is nu: Westblaak (kopeindpunt) – Schiedamsevest – Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug –Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg). Lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel vervalt hiermee.    
1-9-1952 2     Kralingen (Oostzeedijk) Een deel van remise Charlois zal worden verbouwd tot autobusgarage. Voorts zal de remise dienen als opslagruimte t.b.v. werkmaterieel zoals zoutwagens. Tot 1960 wordt ook de fraaie museumtramcollectie in remise Charlois bewaard.
1-2-1953 1 Tijdelijk ingekort: in verband met overlast Watersnoodramp tot traject Oostzeedijk (overloopwissel bij remise Kralingen) – Aelbrechtsplein.      
1-2-1953 2 Tijdelijk opgeheven t.g.v. Watersnoodramp. Sporen Putselaan ernstig beschadigd.      
1-2-1953 3 Tijdelijk ingekort: in verband met overlast Watersnoodramp tot traject Diergaarde Blijdorp – Bulgersteyn (lustraject via Coolsingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel).      
1-2-1953 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met overlast Watersnoodramp Schieweg – normaal traject tot Mauritsweg bij Nieuwe Binnenweg, vervolgens via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplaan (overloopwissel bij Nieuwe Binnenweg).      
1-2-1953 9 Tijdelijk opgeheven t.g.v. Watersnoodramp. Sporen Lange Hilleweg staan onder water.      
1-2-1953 10 Tijdelijk verlegd: in verband met overlast Watersnoodramp via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug.      
1-2-1953 12 Tijdelijk opgeheven: in verband met t.g.v. overlast Watersnoodramp. Sporen Putselaan ernstig beschadigd.      
2-2-1953 2 Vanaf 16.00 uur weer in dienst gesteld.      
2-2-1953 3 Normaal traject Diergaarde Blijdorp – Groene Zoom hersteld.      
2-2-1953 5 Vanaf 10.00 uur normaal traject Schieweg – Willemsplein hersteld.      
2-2-1953 9 Vanaf 12.00 uur weer in dienst gesteld.      
2-2-1953 10 Normaal traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen hersteld.      
2-2-1953 12 Vanaf 16.00 uur weer in dienst gesteld.      
3-2-1953 1 In de loop van de dag normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.      
3-3-1953 3 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen gasbuis Groene Zoom tussen café “Het Witte Paard” en Lede via enkelspoor. Bij café “Het Witte Paard” wordt gebruik gemaakt van oplegwissel en bij de Lede van een bestaand overloopwissel.      
5-3-1953 3 Vanaf 14.00 uur teruggelegd via dubbelspoor Groene Zoom tussen café “Het Witte Paard” en Lede.      
31-3-1953 3 Tijdelijk verlegd: in verband met asfalteringswerken Beijerlandselaan tussen Slaghekstraat en Randweg via enkelspoor.Hierbij worden oplegwissels gebruikt.      
10-6-1953 2 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
10-6-1953 3 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
10-6-1953 9 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
10-6-1953 12 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.Bij dit enkelspoorrijden wordt gebruik gemaakt van verbindingswissels.      
17-6-1953 3 Teruggelegd via dubbelspoor Beijerlandselaan tussen Slaghekstraat en Randweg.      
11-8-1953 2 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
11-8-1953 3 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
11-8-1953 9 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
11-8-1953 12 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
4-10-1953 4 Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus) – Schiedam a.g.v. sluiting Station Maas. Daar er op het Oostplein geen ruimte voor een standplaats is wordt bij aankomst meteen teruggereden naar Schiedam, dus feitelijk exploitatie als ringlijn Schiedam – Oostplein – Schiedam. Sporen en bovenleiding traject Station Maas (Oosterkade) – Oostplein blijven intact.    
4-10-1953         Met ingang van deze datum wijzigen de Nederlandsche Spoorwegen de volgende Rotterdamse stationsnamen: Station Delftse Poort wordt Centraal Station, Station Beurs wordt Station Blaak en Station Feyenoord wordt Station Zuid. Tenslotte vervalt Station Maas (zie hiervoor vorige mutatie). Dit betekent ook voor de R.E.T. het veranderen van de nodige halte-aanduidingen en richtingfilms op tram en bus. Het aanpassen van de aanduidingen geschiedt in korte tijd.
17-10-1953 10 Kleine wijziging: krijgt op Schiedamseweg bij voormalige Aelbrechtsbrug vanaf 10.00 uur beschikking over apart voorsorteerspoor naar Havenstraat.  Op deze manier worden wagens op deze lijn niet gehinderd door die welke staan te wachten indien de Lage Erfbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is.    
25-3-1954 14 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Bergweg tussen Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat richting Hillegersberg via Bergweg – Zaagmolenstraat – Benthuizerstraat – Bergweg.      
27-3-1954 14 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Bergweg tussen Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat richting Heemraadsplein via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Bergweg. Voor deze verlegging zijn twee bogen Zaagmolenstraat – Benthuizerstraat nodig.    
13-4-1954     Sporen voormalig Station Maas (Oosterkade) – Oostplein buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden al snel verwijderd.    
1-7-1954 4 Opgeheven,  wordt gecombineerd met lijn 8 tot ringlijnen 4A en 4B.    
1-7-1954 8 Opgeheven,  wordt gecombineerd met lijn 4 tot ringlijnen 4A en 4B.    
1-7-1954 4A Ingesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat*9 – Stationsplein – Stationsweg – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg). Lijnfilms van deze lijn filmen zwarte cijfers op witte achtergrond. Lijnaanduiding 4A is een zuiver administratieve aanduiding.    
1-7-1954 4B Ingesteld: route tegengesteld aan lijn 4A.      
3-7-1954 14 Normaal traject via Bergweg tussen Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat hersteld.      
22-7-1954 2 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
22-7-1954 3 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
22-7-1954 9 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
22-7-1954 12 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.      
30-9-1954 2 Teruggelegd via  dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
30-9-1954 3 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
30-9-1954 9 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
30-9-1954 12 Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.      
19-10-1954 2 Kleine verlenging: van oude naar nieuwe Stationsplein, met standplaats aan w.z.       
19-10-1954 4A/B Verlegd: West-Kruiskade – Kruisplein – nieuwe Stationsplein – Weena in plaats van West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat – oude Stationsplein – Stationsweg – Weena v.v.      
19-10-1954 5 Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg in plaats van Weena – Stationsweg – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Mauritsweg.      
19-10-1954 9 Kleine verlenging: van oude naar nieuwe Stationsplein, met standplaats aan o.z.      
19-10-1954 14 Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg in plaats van Weena – Stationsweg – Stationsplein – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Mauritsweg.      
19-10-1954 15 Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade in plaats van Weena  – Stationsweg – Stationsplein – Karel Doormanstraat – Kruiskade – West-Kruiskade.      
19-10-1954 16 Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade i.pv. Weena – Stationsweg – Karel Doormanstraat – Kruiskade – West-Kruiskade. Ondanks het feit dat tram en bus*10 nu gebruik gaan maken van het nieuwe Stationsplein, is het nieuwe Centraal Station nog niet gereed. Tot mei 1957 blijft het oude station nog in gebruik, dus het voormalige Station D.P.Sporen oude Stationsplein, Karel Doormanstraat en Kruiskade worden in periode 1954-1960 successievelijk opgebroken. De bovenleiding wordt in een sneller tempo weggenomen.    
5-4-1955 4B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via zuidelijk spoor Mathenesserbrug.      
5-4-1955 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden richting Spangen via zuidelijk spoor. Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.    
4-7-1955 10 Verlegd: via nieuwe Zaagmolenbrug.      
4-7-1955 22 Verlegd: via nieuwe Zaagmolenbrug.      
2-12-1955 16 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Boezemsingel tussen Veemarkt en kerkgebouw op hoek Gerdesiaweg via enkelspoor.      
2-12-1955 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Boezemsingel tussen Veemarkt en kerkgebouw op hoek Gerdesiaweg via enkelspoor. Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaak is niet bekend.    
13-6-1956 22 Kopeindpunt Avenue Concordia gewijzigd in lus Oudedijk – Voorschoterlaan – Concordiastraat – Avenue Concordia – Oudedijk. Er wordt normaliter standplaats genomen op het binnenspoor. in verband met werkzaamheden voorlopig op het buitenspoor.    
20-6-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
20-6-1956 14 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
20-6-1956 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.      
20-8-1956 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg v.v.      
20-8-1956 17 Tijdelijk verlegd: in verband met verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg.      
27-8-1956 14 Tijdelijk ingekort: in verband met verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg tot traject Hillegersberg – normaal traject tot Claes de Vrieselaan bij Nieuwe Binnenweg (terug: Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – normaal traject).      
8-10-1956 4A/B Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
8-10-1956 14 Normaal traject Hillegersberg – Heemraadsplein hersteld.      
8-10-1956 17 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
16-10-1956 14 Tijdelijk ingekort: Hillegersberg (Floris Versterlaan, lus Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Burgemeester F.H. van Kempensingel o.z. – Floris Versterlaan) – Heemraadsplein.  Voor deze inkorting moest een spoor aangelegd worden in de Floris Versterlaan.    
19-10-1956 11 Verlegd: in verband met uitbreiding Heliport via Hofdijk – 2e Weenastraat – weg langs spoorviaduct – Pompenburg in plaats van Hofdijk – Pompenburg.      
19-10-1956 14 Verlegd: in verband met uitbreiding Heliport via Hofdijk – 2e Weenastraat – weg langs spoorviaduct – Pompenburg in plaats van Hofdijk – Pompenburg.      
9-4-1957 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Centraal Station via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak.      
9-4-1957 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Groene Zoom via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
9-4-1957 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
9-4-1957 12 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Westblaak via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak.      
20-4-1957 2 Vanaf 12.00 uur richting Centraal Station normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak hersteld.      
20-4-1957 3 Vanaf 12.00 uur richting Groene Zoom normaal traject via Blaak – Groenendaal – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
20-4-1957 9 Vanaf 12.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Groenendaal  Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
20-4-1957 12 Vanaf 12.00 uur richting Westblaak normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak hersteld.      
29-6-1957 14 Normaal traject Hillegersberg (Molenlaan) – Heemraadsplein hersteld.      
23-2-1958 9     Op zon- en feestdagen wordt deze lijn voortaan geëxploiteerd vanuit remise Delfshaven (Nieuwe Binnenweg); op andere dagen normaal vanuit remise Kralingen.  
15-3-1958     Hulpspoor Aert van Nesstraat tussen Mauritsweg en Schouwburg buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden al snel verwijderd in verband met bouw Pauluskerk. Gedeelte tussen Coolsingel en Schouwburg kan bij calamiteiten nog worden benut.    
12-5-1958     Hulpspoor Schiekade bij remise Schiekade buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden snel verwijderd.    
12-5-1958 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
12-5-1958 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.      
24-5-1958 3 Normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
24-5-1958 9 Normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.      
00-06-1958     Overloopwissel Schiekade bij remise buiten dienst gesteld en vrijwel direct verwijderd.    
14-8-1958     Overloopwissel Linker Rottekade bij Isaäc Hubertstraat buiten dienst gesteld.    
14-8-1958     Nieuw wisselcomplex Linker Rottekade bij Isaäc Hubertstraat in dienst gesteld.    
30-8-1958     Nieuwe boog met Engels wissel Linker Rottekade – Isaäc Hubertstraat in dienst gesteld.    
20-1-1959     Driehoek Isaäc Hubertstraat/Hendrik de Keyserstraat in gebruik genomen t.b.v. keren van tramrijtuigen en draaistellen Centrale Werkplaats.    
22-12-1959 10 Tijdelijk verlegd: in verband met instorting zijn slechts de Coolhavenbruggen beschikbaar.      
22-12-1959 15 Tijdelijk verlegd: in verband met instorting zijn slechts de Coolhavenbruggen beschikbaar.      
22-1-1960 10 Tijdelijk verlegd: in verband met reparatie 1e Coolhavenbrug vanaf 19.30 uur via Droogleever Fortuynplein – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – rangeren – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg.       
22-1-1960 15 Westelijk traject tijdelijk verlegd: in verband met reparatie 1e Coolhavenbrug vanf 19.00 uur Crooswijk – normaal traject – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Westzeedijk (overloopwissel nabij Parksluizen).      
25-1-1960 10 Vanaf 8.00 uur normaal traject via Droogleever Fortuynplein – Coolhavenbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg.      
25-1-1960 15 Vanaf 8.00 uur normaal traject Crooswijk – Ruigeplaatbrug hersteld.      
00-03-1960 10 1e Parksluisbrug hersteld.      
00-03-1960 15 1e Parksluisbrug hersteld.      
26-4-1960 5 Verlegd: in verband met voorbereidende werkzaamheden metro-aanleg eindpuntlus Willemsplein vervangen door kopeindpunt.  T.b.v. extra spitsdiensten wordt lus via Maasstraat – Willemskade – Willemsplein in gebruik genomen.    
25-5-1960 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
25-5-1960 5 Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
25-5-1960 14 Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
25-5-1960 15 Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
25-5-1960 16 Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.      
3-6-1960     Hulpbogen Mauritsweg – West-Kruiskade in dienst gesteld.    
8-6-1960 22 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Crooswijksestraat tussen 1e Crooswijksedwarsstraat en Linker Rottekade via enkelspoor.      
21-6-1960 5 Verlegd: via nieuwe sporen Mauritsweg.      
21-6-1960 14 Verlegd: via nieuwe sporen Mauritsweg.      
2-7-1960 22 Teruggelegd via dubbelspoor Crooswijksestraat tussen 1e Crooswijksedwarsstraat en Linker Rottekade.      
5-7-1960 22 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Crooswijksestraat tussen Crooswijkseweg en 1e Crooswijksedwarsstraat via enkelspoor.      
7-7-1960 1 Kleine wijziging: eindpuntlus Aelbrechtsplein gewijzigd in kopeindpunt.       
23-7-1960 22 Vanaf 10.30 uur teruggelegd via dubbelspoor Crooswijksestraat tussen Crooswijkseweg en 1e Crooswijksedwarsstraat.      
27-8-1960     Hulpboog Kerkhoflaan – Paradijslaan buiten dienst gesteld.De boog wordt met asfalt opgevuld en bovenleiding wordt meteen verwijderd. Deze boog werd in de periode 1929 – 1937 door lijnen 18 en 7 bereden.    
30-8-1960     Opstelspoor Mauritsweg t.h.v. Pauluskerk in dienst gesteld.    
17-10-1960     Hulpspoor Aert van Nesstraat tussen Schouwburg en Coolsingel buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt al snel verwijderd, doch het spoor wordt pas enkele jaren later weggenomen.    
24-10-1960     Sporen Kleiweg tussen Straatweg en nieuwe R.E.T.-complex op het voormalige terrein van Wagonfabriek Allan in dienst gesteld. Aanvang verhuizing inventaris van Isaäc Hubertstraat naar dit nieuwe complex.    
1-11-1960 10 Verlengd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij nieuwe R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg* – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Lustraject via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootsekade vervalt hiermee, doch deze sporen worden nog wel benut door inrukkende tramstellen naar remise Hillegersberg. Losse motorwagens rukken echter direct via Kootsekade in, en rijden dus niet via Hillegondastraat en Willem van Hillegaersbergstraat.    
24-11-1960 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein in plaats van Coolsingel – Hofplein.      
24-11-1960 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
24-11-1960 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van Hofplein – Coolsingel.      
24-11-1960 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest v.v. in plaats van Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest v.v.      
24-11-1960 9 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel in plaats van Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
24-11-1960 11 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg in plaats van Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg. Sporen en bovenleiding Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat worden vrijwel meteen verwijderd.    
27-11-1960     Voetbaldiensten verlegd: richting Stadion Feyenoord via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.    
7-12-1960     Sporen Isaäc Hubertstraat tussen voormalige Centrale Werkplaats en pand no. 124 buiten dienst gesteld, inclusief driehoek Isaäc Hubertstraat/Hendrik de Keyserstraat. Per 1 maart 1961 worden alle terreinen met opstallen aan Isaäc Hubertstraat, Schiekade en Binnenhaven overgedragen aan de afdeling Rentegevende Eigendommen van de Gemeente Rotterdam. Een gedeelte van het kantoor aan de Isaäc Hubertstraat wordt verkocht aan N.V. Heineken’s Brouwerijen.     
26-5-1961 11 Kleine verlegging: krijgt richting Lisplein voorsorteerspoor Pompenburg bij spoorwegviaduct.      
26-5-1961 14 Kleine verlegging: krijgt richting Hillegersberg voorsorteerspoor Pompenburg bij spoorwegviaduct.      
26-6-1961 9     Op zon- en feestdagen eveneens exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
26-6-1961 11   Bogen Bergweg – Bergsingel (naar/van Lisplein) blijven intact. Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)  
1-8-1961 12 Opgeheven in verband met personeelstekort. Sporen en bovenleiding Westblaak alsook Mijnsherenlaan blijven intact.    
17-8-1961 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Honingerdijk eindpuntlus tijdelijk gewijzigd in kopeindpunt. Ter plaatse is reeds een overloopwissel aanwezig.      
21-9-1961 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein       
21-9-1961 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 5 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 11 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 14 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 15 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.      
21-9-1961 16 Verlegd: in verband met metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein. Met deze verlegging is ook overloopwissel Weena tussen Hofplein en Karel Doormanstraat verwijderd.    
12-10-1961     Overloopwissel Weena tussen Karel Doormanstraat en Stationsplein in dienst gesteld.    
8-3-1962 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 5 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 11 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 14 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 15 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
8-3-1962 16 Verlegd: in verband met metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.      
25-7-1962 1 Kleine verlenging: naar nieuwe eindpuntlus Honingerdijk. Dit in verband met wijziging Honingerdijk in verband met aansluiting op Maasboulevard.    
11-8-1962 2 Verlegd: richting Charlois langs n.z. Stieltjesplein i.p.v plein rond.      
11-8-1962 3 Verlegd: richting Groene Zoom langs n.z. Stieltjesplein in plaats van plein rond.      
11-8-1962 9 Verlegd: richting Lange Hilleweg langs n.z. Stieltjesplein in plaats van plein rond. Houdt verband met reconstructie Stieltjesplein en Nassaukade. Het derde spoor aldaar wordt opgebroken. Op het Stieltjesplein blijft een keer- annex opstelmogelijkheid aanwezig, zowel bereikbaar vanaf Koninginnebrug als vanaf Nassaukade. Dit laatste pas vanaf 01-09.    
19-9-1962     Sporen Westplein – Parklaan buiten dienst gesteld. Deze werden tot in 1944 gebruikt en na de oorlog voor opstellen van extra’s bijv. t.g.v. vuurwerk op Koninginnedag, een evenement dat destijds veel belangstellenden aantrok. Spoor en bovenleiding worden vrijwel meteen verwijderd.    
15-10-1962     Overloopwissel Walenburgerweg bij Stationssingel buiten dienst gesteld. Dit overloopwissel werd in de jaren 1941/42 gebruikt als tijdelijk eindpunt voor lijn 22. Dit wordt, evenals de bovenleiding, al snel verwijderd.    
5-7-1963 1 In verband met de onthulling van het Mariniersmonument op het Oostplein wordt het eindpunt Honingerdijk voor enkele uren verplaatst naar de Isaäc Hubertstraat      
26-8-1963 2 Verlegd: in plaats van aanleg Verlengde Willemsbrug via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug in plaats van Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. Bovenleiding wordt snel verwijderd, de sporen successievelijk. Pas rond 1971 worden de laatste restanten op de Boompjes verwijderd.    
5-9-1963 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Honingerdijk via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.      
5-9-1963 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Charlois via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak      
5-9-1963 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Groene Zoom via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.      
5-9-1963 9 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Lange Hilleweg via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.      
5-9-1963     Spoor Bulgersteyn buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt al snel verwijderd. Het spoor pas rond 1967, Het spoor in de Korte Hoogstraat blijft intact, zodat daar eventueel nog kan worden gerangeerd.    
6-9-1963 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.      
6-9-1963 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Centraal Station via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.      
6-9-1963 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Diergaarde Blijdorp via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.      
6-9-1963 9 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Centraal Station via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat. Sporen zijn verlegd naar westzijde van de straat.      
28-9-1963 2 Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
28-9-1963 3 Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.      
28-9-1963 9 Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug in plaats van Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug. Het blijft mogelijk te rangeren op sporen Groenendaal/Blaak – Geldersekade. Sporen en bovenleiding Bolwerk worden snel verwijderd. De sporen op de Geldersekade blijven nog tot voorjaar 1987 liggen, de bovenleiding was al eerder verwijderd.    
30-9-1963     Rangeermogelijkheid sporen Groenendaal/Blaak – Geldersekade.    
25-10-1963 2 Verlegd: richting Charlois via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.      
25-10-1963 3 Verlegd: richting Groene Zoom via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.      
25-10-1963 9 Verlegd: richting Lange Hilleweg via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.      
25-11-1963     Sporen Mijnsherenlaan buiten dienst gesteld. Het blijft mogelijk te rangeren op kruising Brielselaan/Mijnsherenlaan. Sporen en bovenleiding Mathenesserlaan worden in snel tempo verwijderd in verband met bouw van metro-viaduct.    
2-1-1964 2     Een aantal diensten van deze lijn worden voortaan geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
2-2-1964 4A/B Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein v.v.      
2-2-1964 5 Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.      
2-2-1964 11 Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.      
2-2-1964 14 Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.      
2-2-1964 17 Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein. Deze wijziging is mogelijk geworden na demping van de Westersingel tussen Westblaak en Nieuwe Binnenweg. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
10-2-1964     Rangeermogelijkheid op kruising Putselaan/Mijnsherenlaan vervallen.    
28-2-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 3 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Diergaarde Blijdorp via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Goudsesingel – Schiedam via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 5 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Schieweg via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 11 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Lisplein via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 14 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Hillegersberg via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 15 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Crooswijk via Stationsplein z.z.      
28-2-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting ’s-Gravenweg via Stationsplein z.z.      
1-3-1964 2 Kleine wijziging: in verband met metro-aanleg eindpuntlus Stationsplein gewijzigd in kopeindpunt Weena w.z.      
1-3-1964 9 Kleine wijziging: in verband met metro-aanleg eindpuntlus Stationsplein gewijzigd in kopeindpunt Weena w.z.      
2-3-1964 3     Een aantal diensten van deze lijn worden voortaan geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
5-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Honingerdijk via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 3 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Groene Zoom via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Middellandstraat – Schiedam via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 5 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Willemsplein via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 11 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Mathenesserplein via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 14 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Heemraadsplein via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 15 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Ruigeplaatbrug via Stationsplein z.z.      
5-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg richting Spangen via Stationsplein z.z.      
14-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 3 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Verlengde Willemsbrug. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 5 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 11 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgergweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 14 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 15 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
14-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.     
21-3-1964 1 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 3 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Verlengde Willemsbrug. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4A Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 4B Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 5 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 11 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgergweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 14 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 15 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.    
21-3-1964 16 Tijdelijk verlegd: in verband met metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden in verband met transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.     
22-4-1964 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Centraal Station via Brielselaan – Jakob Noordzijstraat – Mijnsherenlaan – Putselaan in plaats van Brielselaan – Putselaan.      
23-4-1964 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg richting Charlois via Putselaan – Mijnsherenlaan – Jakob Noordzijstraat – Brielselaan. Dit speciaal in verband met bouw metrostation Maashaven. De parallellopende sporen van R.T.M. en N.S. worden verlegd pal langs de Graansilo.    
4-8-1964     Wel blijft het mogelijk vanuit richting Blaak het spoor naar Westblaak te berijden, doch dan kan alleen terug worden gezet, en moet over verkeerd spoor worden gereden. Boog Westblaak – Schiedamsevest buiten dienst gesteld.    
30-9-1964     Spoor Schiedamsevest – Westblaak buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
23-10-1964 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel in plaats van Blaak – Coolsingel.      
23-10-1964 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van Blaak – Coolsingel.      
23-10-1964 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van Blaak – Coolsingel.      
23-10-1964 4A/B Verlegd: in verband met metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v. in plaats van Blaak – Schiedamsevest v.v.       
23-10-1964 9 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak in plaats van Coolsingel – Blaak.      
23-10-1964 10 Verlegd: in verband met metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest in plaats van Blaak – Schiedamsevest.  Sporen en bovenleiding Blaak tussen Coolsingel en Schiedamsedijk worden meteen verwijderd.    
23-10-1964     Rangeermogelijkheid op kruising Blaak/Korte Hoogstraat vervallen.Bovenleiding Korte Hoogstraat wordt snel verwijderd. Het spoor pas in 1967.    
25-11-1964 11 Kleine wijziging: indien kruispunt Mathenesserplein/Vierambachtsstraat/Mathenesserlaan  versperd is, bijv. als Mathenesserbrug voor het scheepvaartkeer is geopend, wordt Met ingang van deze datum gebruik gemaakt van nieuw overloopwissel Mathenesserlaan bij Vierambachtsstraat.In normale gevallen wordt dus ALTIJD doorgereden naar eindpunt Mathenesserplein.       
22-12-1964 10 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Spangen via hulpbrug.      
22-12-1964 14 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Heemraadsplein via hulpbrug.      
23-12-1964 10 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Kleiweg.      
23-12-1964 14 Tijdelijk verlegd in verband met vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Hillegersberg.      
24-12-1964 2 Normaal traject via Stationsplein hersteld.  Daar er echter geen opstelspoor meer aanwezig is, wordt nu standplaats genomen op Kruisplein o.z., waarvoor een nieuw spoor is aangelegd.Het kopeindpunt Weena w.z. blijft nog wel benut worden door lijn 9.    
29-12-1964 5 Kleine verlenging: kopspoor Willemsplein enigszins verlengd.  Hierdoor kunnen er daar nu twee wagens worden opgesteld.    
12-5-1965 10 Verlegd: Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg in plaats van Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg. Bovenleiding Oostkousdijk en Havenstraat wordt zeer snel verwijderd. De sporen in de loop van 1965. Deze verlegging dient te geschieden in verband met doorgraving Coolhaven – Achterhaven.    
12-5-1965 15 Verlengd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Hofplein – trambrug – Weena – Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middelandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein (eindpuntlus bij Watergeusstraat). Op Ruigeplaatbrug wordt via enkelspoor gereden. Er liggen daar weliswaar twee sporen doch de andere is in gebruik door de N.S. Het tramspoor is overigens ex-N.S.-spoor.    
18-5-1965     Achteringang remise Hillegersberg in gebruik genomen. Alle dienstwagens rukken in via Hillegondastraat – achteringang. Buiten dienst rijdende wagens alsmede defecte wagens rijden via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootsekade, waarna wordt teruggezet, de remise in. Aan de nieuwe achteringang in de Hillegondastraat is tevens een wasmachine gekoppeld. Deze wordt d.m.v. een contactstuk in de bovenleiding in werking gezet.    
12-7-1965 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.      
12-7-1965 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
12-7-1965 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
12-7-1965 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
18-7-1965 1 Normaal traject via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.      
18-7-1965 2 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.      
18-7-1965 3 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.      
18-7-1965 9 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.      
4-8-1965 17 Ingekort: tot traject Avenue Concordia (lus via Oudedijk – Voorschoterlaan – Concordiastraat – Avenue Concordia – Oudedijk) – normaal traject – Marconiplein. Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 16. Inkorting geschiedt uitsluitend om een exploitatieve reden: er kan nu op deze lijn ook éénrichtingmaterieel worden ingezet.    
6-9-1965 2     in verband met vernieuwen wisselkam remise Kralingen gedeeltelijke exploitatie vanuit remise Hillegersberg.  
6-9-1965 3     in verband met vernieuwen wisselkam remise Kralingen gedeeltelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg.  
6-9-1965 17     in verband met vernieuwen wisselkam remise Kralingen tijdelijk volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg.  
22-9-1965 1 Verlegd: in verband met metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
22-9-1965 2 Verlegd: in verband met metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
22-9-1965 3 Verlegd: in verband met metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
22-9-1965 9 Verlegd: in verband met metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.      
23-9-1965 1 Kleine wijziging: kopeindpunt Aelbrechtsplein enigszins verlegd richting kruising met Allard Piersonstraat. in verband met profielwijziging Aelbrechtsplein en aansluiting met toekomstige Beukelsbrug.      
13-10-1965 4A/B Kleine wijziging: eindhalte Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd, zodat hier nu aan de rechterzijde kan worden uitgestapt. Deze maatregel is nodig daar Met ingang van de winterdienst, op 23-10, op lijn 4A éénrichtingmaterieel zal worden ingezet met slechts deuren aan de rechterzijde. Op lijn 4B blijft het bestaande materieel worden ingezet met deuren aan beide zijden.    
17-10-1965 17     Met ingang van deze datum wordt deze lijn weer geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
18-10-1965 2     Met ingang van deze datum wordt deze lijn weer volledig geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
18-10-1965 3     Met ingang van deze datum wordt deze lijn weer volledig geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
22-11-1965 9 Normaal traject via Stationsplein hersteld.  Daar er echter geen opstelspoor meer aanwezig is, wordt na aankomst op Stationsplein direct weer vertrokken naar Lange Hilleweg, zodat lijn 9 nu feitelijk als ringlijn Lange Hilleweg – Centraal Station – Lange Hilleweg geëxploiteerd wordt. Kopsporen Weena w.z. blijven intact.    
6-1-1966 2   in verband met metro-aanleg ’s avonds vanaf 20.15 uur vervangen door bussen.    
6-1-1966 10 Verlegd: richting Kleiweg via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.      
6-1-1966 14 Verlegd: richting Hillegersberg via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.      
8-1-1966 2   Vanaf 7.00 weer normale dienst met trams.    
26-1-1966 10 Verlegd: richting Spangen via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.      
26-1-1966 14 Verlegd: richting Heemraadsplein via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.Omleidingssporen en bovenleiding ter plaatse worden meteen verwijderd.      
27-2-1966 1 Verlegd: richting Honingerdijk wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 3 Verlegd: richting Groene Zoom wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 4B Verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 5 Verlegd: richting Willemsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 11 Verlegd: richting Willemsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 14 Verlegd: richting Heemraadsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
27-2-1966 15 Verlegd: richting Hudsonplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.q       
27-2-1966 16 Verlegd: richting Spangen wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 1 Verlegd: richting Aelbrechtsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 3 Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 4A Verlegd: richting Goudesingel-Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 5 Verlegd: richting Schieweg wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 11 Verlegd: richting Lisplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 14 Verlegd: richting Hillegersberg wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 15 Verlegd: richting Crooswijk wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.      
6-3-1966 16 Verlegd, richting ’s-Gravenweg wordt de trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.       
6-3-1966     De metrowerken zijn dusdanig gevorderd dat de bouwput ter plaatse weer dichtgemaakt kan worden. Men gaat nu aan het werk om het wegenstelsel rond Hofplein te reconstrueren.    
21-3-1966     Hulplus Groene Hilledijk bij Beijerlandselaan, eertijds eindpunt van lijnen 9, 12, 12A en 19 wordt vanaf 9.00 buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden vrijwel meteen verwijderd.    
6-4-1966 1 Kleine wijziging: in verband met wijziging verkeerslichten-installatie Aelbrechtsplein wordt vanaf 16.00 uur eind- en beginhalte verplaatst naar Beukelsweg bij Allard Piersonstraat. Rangeren blijft op Aelbrechtsplein zèlf geschieden.      
7-4-1966 3 Verlegd: in verband met aanleg vrije baan t.b.v. toekomstige sneltramlijn 2 naar Tuinenhoven richting Groene Zoom via Randweg o.z. in plaats van w.z. Spoor en bovenleiding Randweg w.z. worden vrijwel meteen verwijderd.    
2-5-1966 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein.      
2-5-1966 11 Ingekort: tot traject Mathenesserlaan (overloopwissel bij Vierambachtsstraat) – Lisplein. Het stukje Mathenesserlaan – Mathenesserplein vervalt hiermee; kruising met sporen Vierambachsstraat – Mathenesserplein wordt later niet meer hersteld. Genoemd overloopwissel is al sinds 25-11-1964 ingebruik indien Mathenesserplein gestremd is wegens geopende Mathenesserbrug (zie 25-11-1964). Bovenleiding Mathenesserplein wordt al snel verwijderd en de sporen pas in 1970.    
2-5-1966 16 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
2-5-1966 22 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – G.J. Mulderstraat – G.J. Mulderstraat (driehoek Van Heusdestraat).  Er wordt gebruik gemaakt van het aanwezige in- en uitrukspoor G.J. Mulderstraat tussen Mathenesserlaan en Van Heusdestraat.    
6-6-1966     Overloopwissels en kopspoor Bentincklaan, eertijds gebruikt door lijnen 3 en 22, buiten dienst gesteld.Verwijdering rond 1967.    
24-6-1966 10 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden G.J. de Jonghweg bij Parksluisbruggen kan vanaf 19.00 uur uitsluitend via de Parkhavenbruggen gereden worden.      
24-6-1966 15 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden G.J. de Jonghweg bij Parksluizen kan vanaf 19.00 uur uitsluitend via de Coolhavenbruggen gereden worden.      
27-6-1966 10 Normaal traject via beide Parksluisbruggen hersteld.      
27-6-1966 15 Normaal traject via beide Parksluisbruggen hersteld.      
5-7-1966 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende  avonduren op deze dag via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.      
5-7-1966 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
5-7-1966 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
30-7-1966 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.Deze verlegging geldt ook op 11/12-07-1966 en tijdens avonduren 03-08-1966.      
11-8-1966 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Groene Zoom tussen Lange Geer en Lede via enkelspoor.Op Groene Zoom bij Lange Geer wordt hiervoor oplegwissel benut en bij Lede kan gebruik worden gemaakt van reeds aanwezig overloopwissel.      
17-9-1966 4A/B Normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein v.v. hersteld.      
17-9-1966 16 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
17-9-1966 22 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat) hersteld.      
24-9-1966 1 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 3 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 4A/B Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 5 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 11 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 14 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 15 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
24-9-1966 16 Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein. Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.    
13-10-1966 1 Tijdelijk verlegd: richting Honingerdijk via hulpspoor Weena bij Lijnbaan Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 3 Tijdelijk verlegd: richting Groene Zoom via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 4B Tijdelijk verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 5 Tijdelijk verlegd: richting Willemsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 11 Tijdelijk verlegd: richting Mathenesserlaan via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 14 Tijdelijk verlegd: richting Heemraadsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 15 Tijdelijk verlegd: richting Hudsonplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
13-10-1966 16 Tijdelijk verlegd: richting Spangen via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 1 Tijdelijk verlegd: richting Aelbrechtsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 3 Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 4A Tijdelijk verlegd: richting Goudsesingel – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 5 Tijdelijk verlegd: richting Schieweg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 11 Tijdelijk verlegd: richting Lisplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 14 Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 15 Tijdelijk verlegd: richting Crooswijk via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
22-10-1966 16 Tijdelijk verlegd: richting ‘s-Gravenweg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan. Dit in verband met bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.    
3-11-1966 3 Vanaf 9.30 uur teruggelegd via dubbelspoor Groene Zoom tussen Lange Geer en Lede.      
10-11-1966 1 Normale traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 2 Normale traject via Stationsplein hersteld. Standplaats Kruisplein o.z. blijft behouden. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 3 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 4A/B Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 5 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 9 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Exploitatie als ringlijn, dus zonder standplaats Stationsplein blijft behouden. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 11 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 14 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 15 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
10-11-1966 16 Normaal traject via Stationsplein hersteld. Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.    
27-11-1966 2 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein w.z. hersteld.Opstelspoor Kruisplein o.z. blijft intact.      
27-11-1966 9 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. hersteld.Nu dus geen “ringlijn” meer.Ook hier herstel situatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was.      
12-12-1966 1 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 3 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 4A/B Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 5 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 11 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 14 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 15 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
12-12-1966 16 Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.      
23-12-1966 1 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Aelbrechtsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 3 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Diergaarde Blijdorp via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 4A Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Goudsesingel – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 5 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Schieweg via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 11 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Lisplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 14 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Hillegersberg via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 15 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Crooswijk via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
23-12-1966 16 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting ’s-Gravenweg via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 1 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Honingerdijk via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 3 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Groene Zoom via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 4B Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Middellandstraat – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan.  Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 5 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Willemsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 11 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Mathenesserlaan via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 14 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Heemraadsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 15 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Hudsonplein via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 16 Verlegd: in verband met bouw voetgangerstunnel richting Spangen via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.    
30-12-1966 10 Verlegd: via nieuwe sporen tussen Westkousdijk en Spanjaardstraat.Er wordt nu als het ware om het Hudsonplein heen gereden.      
30-12-1966 15 Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Hudsonplein bij Spanjaardstraat.Oude lus bij Watergeusstraat wordt meteen opgebroken.Dit in verband met ophoging en reconstructie omgeving Westkousdijk en Hudsonplein.      
00-01-1967 10 Verlegd: sporen Westzeedijk nabij Ruigeplaatbrug.      
00-01-1967 15 Verlegd: sporen Westzeedijk nabij Ruigeplaatbrug.      
16-2-1967 5 Verlegd: op werkdagen tijdens de avondspits rijden alle diensten via lustraject Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein – Westerstraat.  Gedurende die tijd vervalt kopeindpunt.    
12-4-1967     Voormalig opstelspoor lijn 17 ’s-Gravenweg buiten dienst gesteld.in verband met verlenging sporen naar Laan van Nooitgedacht.    
19-4-1967 10 Verlegd: richting Spangen via Westzeedijk – nieuw gedeelte Westzeedijk – Hudsonplein in plaats van Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein.      
19-4-1967 15 Verlegd: richting Hudsonplein via Westzeedijk – nieuw gedeelte Westzeedijk – Hudsonplein in plaats van Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein.      
20-4-1967 10 Verlegd: richting Kleiweg via Hudsonplein – nieuw gedeelte Westzeedijk – Westzeedijk in plaats van Hudsonplein – Westkousdijk – Ruigeplaatbrug – Westzeedijk.      
20-4-1967 15 Verlegd: richting Crooswijk via Hudsonplein – nieuw gedeelte Westzeedijk – Westzeedijk in plaats van Hudsonplein – Westkousdijk – Ruigeplaatbrug – Westzeedijk. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd, inclusief de aloude Ruigeplaatbrug.Alle verkeer rijdt nu over een ten noorden van de voormalige brug aangelegde afdamming van de Middenkous.Sporensituatie op het nieuwe gedeelte Westzeedijk is nog niet definitief in verband met ophoging omgeving in het kader van de Deltawet.    
8-5-1967 1   Opgeheven, traject Honingerdijk – Stationsplein wordt nu tijdelijk onderdeel van ljin 15.  Het traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein wordt onderdeel van nieuwe buslijn 38. Al voor de zomer van 1967 is de bovenleiding op traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein verwijderd. De sporen in de jaren 1967-1972.  Sporen en bovenleiding Proveniersingel – Stationssingel blijven intact.     
8-5-1967 2     Exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat). Spitsuurmaterieel komt vanuit remises Kralingen en Hillegersberg.  
8-5-1967 3     Exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat). Spitsuurmaterieel komt vanuit remises Kralingen en Hillegersberg.  
8-5-1967 4A     Exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in plaats van remise Delfshaven.  
8-5-1967 4B     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
8-5-1967 9     Exploitatie vanuir remise Hilledijk (2e Rosestraat) in plaats van remise Kralingen.  Spitsuurmaterieel komt nog wel uit remise Kralingen.  
8-5-1967 11 Opgeheven,  traject Lisplein – Bergselaan wordt nu onderdeel van buslijn 31. Het traject Mathenesserlaan – Mathenesserplein wordt nu onderdeel van buslijn 32. Sporen Lisplein – Bergsingel bij Bergweg  en op Mathenesserlaan blijven intact.    
8-5-1967 15 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel (hulpsporen langs AMRO-bank) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus). .Traject Crooswijk – Stationsplein vervalt hiermee, en wordt nu onderdeel van nieuwe buslijn 38.Bovenleiding Crooswijk – Linker Rottekade wordt nog in de zomer van 1967 verwijderd. De sporen in de periode 1967-1970. Kralingen (Oostzeedijk)  
8-5-1967 16     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
8-5-1967 22     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Delfshaven.  
18-5-1967 4A Verlegd: in verband met ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Middellandstraat – Goudsesingel – Nieuwe Binnenweg – Schiedam via hulpsporen aan z.z.      
19-5-1967 4B Verlegd: in verband met ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Nieuwe Binnenweg – Goudsesingel – Middellandstraat – Schiedam.      
00-05-1967 3 Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
00-05-1967 4A/B Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
00-05-1967 5 Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
00-05-1967 14 Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
00-05-1967 16 Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.      
18-7-1967 5 Ingekort: tot kopeindpunt Schieweg bij Abraham Kuyperlaan. Hiervoor is een nieuw overloopwissel gelegd.Inkorting in verband met verlenging sporen richting Schiebroek en bouw tramviaduct in het kader hiervan.Sporen en bovenleiding Schieweg tussen Gordelweg en Abraham Kuyperlaan worden meteen verwijderd.    
4-8-1967 16 Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
4-8-1967 17 Verlegd: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus).  Lustraject via Oudedijk – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat (ex Concordiastraat) – Avenue Concordia – Oudedijk vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 22.    
26-8-1967 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tussen Van Oldenbarnevelstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
26-8-1967 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tussen Van Oldenbarneveltstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
26-8-1967 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tussen Van Oldenbarneveltstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.      
26-8-1967 15 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tussen nieuwe Churchillplein en Van Oldenbarneveltstraat deze avond vanaf 21.00 uur via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.       
27-8-1967 2 Verlegd: Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak in plaats van Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (hulpsporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.      
27-8-1967 3 Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak in plaats van Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.      
27-8-1967 4A/B Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein v.v.      
27-8-1967 9 Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.pv. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.      
27-8-1967 10 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg –  Eendrachtsplein – Eendrachtsweg.      
27-8-1967 15 Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak in plaats van Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.      
27-8-1967 17 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein.      
28-8-1967 4A/B Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest in plaats van Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v.      
28-8-1967 10 Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest in plaats van Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest.      
28-8-1967 17 Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest in plaats van Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest. Sporen en bovenleiding Schiedamsedijk – verbindingsstraat worden meteen opgebroken. Na voltooiing metrowerken op en rond Churchillplein wordt aanvang gemaakt met stukje voor oost-westlijn, die volgens de plannen in nabije toekomst benut zou kunnen worden door nieuwe lijn 8.Ook wordt een aanvang gemaakt met bouw van oost-west verkeerstunnel onder Churchillplein. Deze tunnel wordt eind 1969 in gebruik genomen.Sporen op Churchillplein liggen dus nog niet in definitieve toestand.    
2-9-1967 1 Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
 02-09-1967 2     Exploitatie spitsdiensten alleen vanuit remise Hillegersberg.  
 02-09-1967 3 Opgeheven  Noordelijk deel gecombineerd met oostelijk deel van lijn 16 tot nieuwe lijn 3.    
 02-09-1967 3 Ingesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Boezemsingel – Goudse Rijweg – Vlietlaan – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Laan van Nooitgedacht.. Traject Stationsplein – Groene Zoom vervalt hiermee, wordt nu geëxploiteerd als lijn 11. Kralingen (Oostzeedijk)  
2-9-1967 4A/B Opgeheven,  opgenomen in nieuwe lijnen 1 en 8.    
2-9-1967 6 Ingesteld (ex lijn 10 met verlegging): Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Traject van lijn 10 via Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Churchillplein wordt dus door lijn 6 niet gevolgd.Sporen en bovenleiding Mariniersweg blijven intact. Extra diensten richting Stadion Feyenoord maken er nog gebruik van. Hillegersberg (Kootsekade)  
2-9-1967 8 Ingesteld: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
2-9-1967 9 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. verplaatst naar Kruisplein o.z. Dit in verband met het feit dat standplaats Stationsplein vanaf nu door nieuwe lijn 11 wordt gebruikt. Standplaats Kruisplein o.z. werd van 1964 tot 1966 door lijn 2 benut. Met ingang van deze datum rijdt op deze lijn geen spitsuurmaterieel meer uit remise Hillegersberg.    
2-9-1967 10 Opgeheven  Vernummerd in lijn 6    
2-9-1967 11 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Randweg o.z. – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).   Hilledijk (2e Rosestraat), spitsuurmaterieel uit remise Hillegersberg (Kootsekade).   
2-9-1967 15 Ingekort: tot traject Centraal Station (kopeindpunt Weena w.z.) – Hudsonplein. Traject Honingerdijk – Stationsplein vervalt hiermee. Hillegersberg (Kootsekade)  
2-9-1967 16 Ingekort: tot traject Centraal Station (kopeindpunt Weena w.z.) – Spangen. Traject Laan van Nooitgedacht – Stationsplein vervalt hiermee. Hillegersberg (Kootsekade)  
2-9-1967 17 Opgeheven,  grotendeels opgegaan in nieuwe lijn 8.Lus op Marconiplein blijft intact.    
2-9-1967     Hulplus Pompenburg in dienst gesteld.    
12-9-1967 2 Verlegd: Putselaan – Brielselaan in plaats van Putselaan – Mijnsherenlaan – Jakob Noordzijstraat – Brielselaan. Sporen en bovenleiding Mijnsherenlaan en Jakob Noordzijstraat worden direct verwijderd.    
16-9-1967 1 Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.      
16-9-1967 8 Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.      
18-9-1967 1 Verlegd: richting Honingerdijk tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg.      
18-9-1967 8 Verlegd: richting Laan van Nooitgedacht tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg. Ophoging Schiedamseweg is voltooid. Sporen liggen op betonnen dwarsliggers. Behoudens een stukje proeftraject op de Putselaan is dit nog niet eerder bij de Rotterdamse tram toegepast.Hulpsporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
16-10-1967     Vanaf 8.00 uur wordt inrukspoor Elisabethstraat, tussen Oostzeedijk en nieuwe achteringang remise Kralingen, in gebruik genomen.    
23-10-1967     Overloopspoor Bergselaan bij Lisplein buiten dienst gesteld.    
23-10-1967     Overloopspoor Honingerdijk nabij eindpuntlus aldaar buiten dienst gesteld.    
23-10-1967     Overloopspoor Oostzeedijk bij remise Kralingen in dienst gesteld.    
4-11-1967 4 Ingesteld (ex lijn 14): Hillgersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).   Hillegersberg (Kootsekade)  
4-11-1967 14 Opgeheven  Vernummerd in lijn 4    
11-12-1967     Sporen Lisplein – Bergselaan – Bergsingel w.z./o.z. buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt in 1968 verwijderd. Sporen in de jaren 1969 en 1970, m.u.v. enkele stukken bij Schiebroekselaan en Lisplein die pas in 2001 werden verwijderd. Bogen Bergweg – Bergsingel worden in het voorjaar van 1974 verwijderd. De laatste sporen in de overgang Rodenrijselaan-Rodenrijsestraat zijn in 2020 verwijderd.    
3-1-1968 Metro Ingesteld proefbedrijf met passagiers op baanvak Centraal Station – Zuidplein. Er wordt gereden tussen 12.00 en 19.00 uur.    
4-1-1968     Binnenboog lus Van Aerssenlaan buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden snel verwijderd.    
8-1-1968 Metro Rijtijden proefbedrijf gewijzigd:  nu van 15.00 tot 22.00 uur.    
10-1-1968 Metro Proefbedrijf beëindigd.      
23-1-1968 11 Zuidelijk traject gewijzigd, volledige route is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Randweg o.z. – Breeplein – Beukendaal – Beukendaal (driehoek bij Groene Zoom). Traject Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom vervalt hiermee.T.b.v. passagiers wordt gratis busdienst ingelegd tussen nieuw en oud eindpunt. Bovenleiding langs Lange Geer en Groene Zoom wordt in 1968 verwijderd. Sporen aldaar het jaar daarop.    
28-1-1968     Op deze dag rijden voor de laatste maal voetbaldiensten Centraal Station – Stadion Feyenoord.     
29-1-1968 9 Opgeheven.  Wordt tussen Stieltjesplein en Lange Hilleweg vervangen door nieuwe buslijn 66. Bovenleiding Polderlaan – Lange Hilleweg wordt al snel verwijderd. Sporen Polderlaan en Lange Hilleweg grotendeels in 1968. Enkele stukken in de Polderlaan worden met asfalt dichtgesmeerd en pas in de loop van de jaren 70 verwijderd. Het opstelspoor Kruisplein o.z. blijft intact.    
31-1-1968     Sporen Gaesbeekstraat in dienst gesteld.Zijn bedoeld voor toekomstige lijn 12 en voor diensten Stadion Feyenoord.    
3-2-1968 11 Verlegd: richting Beukendaal via Varkenoordsebocht – 2e Rosestraat – Hilledijk – Slaghekstraat – Beijerlandselaan in plaats van Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan.      
7-2-1968 11 Verlegd: richting Centraal Station via Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht. Bovenleiding Beijerlandselaan tussen Varkenoordsebocht en Slaghekstraat wordt medio 1969 verwijderd. Sporen gedeeltelijk in in 1969. Een groot deel wordt met asfalt opgevuld en pas in 1978 verwijderd.    
10-2-1968 Metro Ingesteld: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein.      
10-2-1968 2 Opgeheven. Sporen en bovenleiding traject Verlengde Willemsbrug – 2e Rosestraat bij Hilledijk blijven intact.    
10-2-1968 2 Ingesteld: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij toekomstig Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – langs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Charlois (eindpuntlus Grondherenstraat bij Rietdijk). Maakt gebruik van hulpbogen Hilledijk – Putselaan, die al sinds 1934 aanwezig zijn. Traject Prinsenplein – Breeplein ligt, m.u.v. doorsteken t.b.v. het overige verkeer, geheel op vrije baan. Hilledijk    
10-2-1968 3     Hillegersberg (Kootsekade)   
10-2-1968 5     Kralingen (Oostzeedijk)   
10-2-1968 11 Opgeheven. Sporen en bovenleiding traject Verlengde Willemsbrug – 2e Rosestraat bij Hilledijk blijven intact.    
10-2-1968 11 Ingesteld (ex lijn 16): Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
10-2-1968 15 Kleine wijziging: eindpuntstandplaats kopeindpunt Weena w.z. verplaatst naar eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z. Sporen en bovenleiding Weena w.z. worden in maart 1968 verwijderd. Kralingen (Oostzeedijk)  
10-2-1968 16 Opgeheven Vernummerd in lijn 11    
10-2-1968     Lustraject Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade w.z. buiten dienst gesteld. Deze sporen werden gebruikt indien Koninginnebrug geopend was (zie 14-06-1929). Bovenleiding wordt al snel verwijderd en de sporen in de jaren 1968-1971.    
10-2-1968     Hulplus Stieltjesplein buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt in 1968 verwijderd en sporen in 1969.    
11-2-1968 -20 Ingesteld: Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Gaesbeekstraat – Brielselaan – Putselaan – 2e Rosestraat –Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Olympiaweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Olympiaweg). Rijdt alleen bij wedstrijden. Het lijnnummer 20 wordt slechts administratief gebruikt. Hilledijk  
12-2-1968 12 Ingesteld: Reyerdijk (eindpuntlus) – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij toekomstig N.S.-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – langs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus). Rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren ter versterking van lijn 2. Hilledijk  
12-2-1968     Bogen Verlengde Willemsbrug – Blaak (gezien richting Churchillplein) buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt al snel verwijderd. De laatste restanten van de bogen pas in 1972.    
14-2-1968 8 Verlegd: in verband met werkzaamheden Blaak richting Laan van Nooitgedacht via nieuw spoor Blaak tussen Posthoornstraat en Verlengde Willemsbrug.      
15-2-1968 8 Verlegd: in verband met werkzaamheden Blaak richting Schiedam via nieuw spoor Blaak tussen Verlengde Willemsbrug en Keizerstraat. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Sporen Blaak zijn in zuidelijke richting verplaatst.    
21-2-1968     Boog Rotterdamsedijk – Broersvest buiten dienst gesteld. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om vanaf Koemarkt terug te zetten naar het kopspoor op het Broersvest.    
4-3-1968     Overloopwissel Vlietlaan buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden al snel verwijderd.    
19-4-1968     Bogen Schiekade – Provenierssingel n.z./z.z., bedoeld voor toekomstige lijn 9 in dienst gesteld.    
20-5-1968     Hulpbogen Schieweg – Walenburgerweg buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
7-6-1968 22 Verlegd (op laatste exploitatiedag!): in verband met werkzaamheden kruising Bergweg/Walenburgerweg/Schieweg/Schiekade gedurende deze dag via Bergweg – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg in plaats van Bergweg – Walenburgerweg. Bovenleiding Walenburgerweg tussen Bergweg en Stationssingel wordt al snel verwijderd. Sporen worden medio 1968 met asfalt opgevuld en begin jaren 70 verwijderd.    
8-6-1968 9 Ingesteld: Avenue Concordia – Oudedijk (terug: Oudedijk – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia) – Vlietlaan – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus).   Kralingen (Oostzeedijk)  
8-6-1968 11 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van o.z. naar w.z.      
8-6-1968 15 Opgeheven  Gecombineerd met lijn 22 tot nieuwe lijn 9    
8-6-1968 22 Opgeheven  Gecombineerd met lijn 15 tot nieuwe lijn 9). Lustraject via Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat blijft intact.    
2-7-1968   In verband met de tweede grote metrostoring op die dag worden 5 trams ingezet op het traject: Stationsplein-Weena-Hofplein-Pompenburg-Goudsesingel-Mariniersweg-Blaak-Verlenhde Willemsbrug-Van der Takstraat-Koninginnebrug-Stieltjesplein-Nassaukade-Oranjeboomstraat-Stadionweg-Varkenoordsebrug-Varkenoordsebocht-2e Rosestraat-Putselaan-Brielselaan-Gaesbeekstraat.      
30-7-1968 6 Verlegd: spoor richting Spangen op Kleiweg bij Bergpolderplein. Spoor loopt nu parallel aan nevenspoor in plaats van ten zuiden van aanwezige transformatorgebouwtje.    
1-8-1968 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena – Hofplein – Pompenburg.      
15-9-1968 3 Normaal traject via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats* – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Pompenburg hersteld. Sporen Van Oldenbarneveltplaats/straat nu op vrije baan.    
4-10-1968 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Puntegaalstraat vanaf 19.00 uur noordelijke Parksluisbrug (Coolhavenbrug) gestremd.      
4-10-1968 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Puntegaalstraat vanaf 19.00 uur noordelijke Parksluisbrug (Coolhavenbrug) gestremd.      
6-10-1968 6 Coolhavenbrug weer berijdbaar.      
6-10-1968 9 Coolhavenbrug weer berijdbaar.      
25-10-1968 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden is zuidelijke Parksluisbrug (Parkhavenbrug) deze avond vanaf 19.00 uur gestremd.       
25-10-1968 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden is zuidelijke Parksluisbrug (Parkhavenbrug) deze avond vanaf 19.30 uur gestremd.      
3-11-1968     Sporen Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg tot bij Varkenoordsbrug buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt vrijwel direct verwijderd. Sporen Verlengde Willemsbrug en Willemsbrug worden met asfalt dichtgegooid. Sporen Stieltjesplein en Nassaukade worden in 1969 opgebroken, alsook een gedeelte in de Oranjeboomstraat. Restant Oranjeboomstraat in 1970/1971. Op de Stadionweg verdwijnen de sporen medio jaren 70.    
24-11-1968 3 Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via voorsorteerspoor Schieweg bij Bergselaan.      
16-12-1968 5 Kleine wijziging: kopeindpunt Willemsplein vervangen door lustraject Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein – Westerstraat.  Dit betreft reeds bestaande lus die al tijdens avondspits in gebruik was. Kopspoor en bovenleiding worden medio 1969 opgebroken.    
25-1-1969 3     Kralingen (Oostzeedijk)  
25-1-1969 5 Verlengd: Schiebroek (Larikslaan) – Kastanjesingel w.z. –  Kastanjeplein o.z. – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maastraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat). Overloopwissel Schieweg bij Abraham Kuyperlaan blijft intact. Hillegersberg (Kootsekade)  
1-2-1969 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Westzeedijk richting Kleiweg via nieuw gelegd opstelspoor bij halte Schiemond aldaar.      
1-2-1969 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Westzeedijk richting Avenue Concordia via nieuwe gelegd opstelspoor bij halte Schiemond aldaar.      
8-2-1969 6 Richting Kleiweg weer via doorgaand spoor Westzeedijk bij halte Schiemond.      
8-2-1969 9 Richting Avenue Concordia weer via doorgaand spoor Westzeedijk bij halte Schiemond.      
1-4-1969 2 Verlegd: Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan in plaats van Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan.      
1-4-1969 12 Verlegd: Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan in plaats van Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan. Bovenleiding Randweg o.z. – Hilledijk wordt binnen korte tijd verwijderd, alsook gedeelte sporen op Randweg o.z. De nog overgebleven stukken spoor verdwijnen aldaar bij asfaltering in 1971. Op de Beijerlandselaan worden sporen gedeeltelijk verwijderd dan wel dichtgegooid met asfalt. De laatste restanten op de Beijerlandselaan verdwijnen pas in 1978. Sporen Slaghekstraat verdwijnen rond 1970 en op Hilledijk pas in 1993.    
1-4-1969     Nieuwe bogen Hillevliet w.z. – Putselaan (richting remise Hilledijk) in dienst gesteld.    
00-04-1969 8 Kleine wijziging: spoor standplaats Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd zodat ter plaatse voortaan aan rechterzijde kan worden ingestapt.      
00-04-1969     Overloopwissel en bovenleiding Schieweg bij Abraham Kuyperlaan verwijderd.    
19-5-1969 3 Tijdelijk verlegd: in verband met bestratingswerkzaamheden Stadhoudersweg richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan.      
8-7-1969 8 Verlegd: Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg in plaats van Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein. Medio 1968 heeft Gemeenteraad besloten lijn 8 niet via stukje tunnel, toekomstige metro, te laten rijden, en kiest men via tracé via Van Oldenbarneveltstraat. Met deze verlegging zijn sporen en bovenleiding Churchillplein ook enigszins gewijzigd.    
11-7-1969 9 Verlegd: richting Avenue Concordia via nieuw spoor Statenweg tussen Statentunnel en Bentinckplein.      
23-7-1969 6 Verlegd: Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk in plaats van Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk. Sporen en bovenleiding Schiedamsevest – Witte de Withstraat worden binnen korte tijd verwijderd. Het blijft overigens mogelijk om met trams te kunnen driehoeken op hoek Eendrachtsweg/Witte de Withstraat.    
14-10-1969 3 Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan hersteld.      
00-11-1969 5 Kleine wijziging: sporen Willemskade en Willemsplein enigszins verlegd.  Ook wordt standplaats Willemsplein uitgebreid met opstelspoor. Het spoor op Willemskade ligt nu op vrije baan.    
24-4-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
21-7-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
8-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
24-9-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
12-10-1970     Opstelspoor Mauritsweg t.h.v. Pauluskerk buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding wordt de eropvolgende week meteen verwijderd.    
30-10-1970 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.      
25-11-1970 Metro Verlengd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein – Slinge.      
20-12-1970 11     Exploitatie op zon- en feestdagen vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). De overige dagen normaal vanuit remise Kralingen.  
6-5-1971 6 Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Westzeedijk tussen Kievitslaan en Droogleever Fortuynplein.      
25-5-1971 6 Verlegd: richting Kleiweg via nieuw spoor Westzeedijk tussen Droogleever Fortuynplein en Kievitslaan.Verlegging in verband met ophogen Westzeedijk, dit in het kader van de Deltawet.      
29-5-1971 11 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van w.z. naar o.z.      
1-7-1971 6 Kleine verlegging: vanaf 15.50 uur via nieuwe standplaats Spartastraat.      
1-7-1971 11 Kleine verlegging: vanaf 15.50 uur via nieuwe standplaats Spartastraat. Sporen liggen nu op een breed trottoir vóór het “Spartakasteel”. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden direct verwijderd. Het blijft mogelijk om te rijden via lustraject Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat. Dit werd in verband met werkzaamheden op deze dag door lijnen 6 en 11 van aanvang dienst tot 15.50 uur ook gedaan.    
1-8-1971     In de zomer vindt spoorvernieuwing plaats op de Bentincklaan.    
2-8-1971 1 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Schiedam op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
2-8-1971 3 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Diergaarde Blijdorp op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
2-8-1971 4 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Heemraadsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
2-8-1971 5 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Willemsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
2-8-1971 11 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum wordt richting Spangen op Stationsplein via ander haltespoor gereden.      
15-8-1971 6 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum worden extra voetbaltrams op deze lijn via nieuwe spoor Spartastraat geleid.      
15-8-1971 11 Kleine wijziging: Met ingang van deze datum worden extra voetbaltrams op deze lijn via nieuwe spoor Spartastraat geleid.      
1-9-1971     In september worden drie opstelsporen van het emplacement bij Stadion Feyenoord verwijderd. De bovenleiding blijft vooralsnog aanwezig (zie mutatie 19-12).    
13-12-1971 11     Exploitatie tijdens avonduren vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).   
19-12-1971 20 Kleine wijziging: krijgt ander vertrekspoor Olympiaweg in verband met buitendienststelling van het middelste van de drie nog aanwezige sporen.      
5-2-1972 11     Op zaterdagen voortaan ook exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Exploitatie vanuit remise Kralingen nog uitsluitend op werkdagen overdag.  
26-2-1972 20 Laatste exploitatiedag van deze lijn.  Sporen en bovenleiding worden vrijwel direct verwijderd, m.u.v. stukken spoor op Varkenoordsebocht, Varkenoordsebrug (met asfalt opgevuld) en Olympiaweg.Pas medio jaren 80 verdwijnen de laatste restanten. Op de plaats van het tramemplacement bij het stadion wordt een veel kleiner busemplacement aangelegd. Per 03-03 wordt een pendelbusdienst Metrostation Rijnhaven – Stadion Feyenoord ingelegd.    
00-04-1972     Verbindingswissel Benthuizerstraat buiten dienst gesteld. Het wissel verdwijnt in de loop van 1972; de bovenleiding iets later.    
2-5-1972 11     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in plaats van op werkdagen overdag vanuit remise Kralingen en ’s avonds en op zaterdag, zon- en feestdagen vanuit remise Hillegersberg.  
11-6-1972 6 Verlegd: via nieuwe sporen P.C. Hooftplein.      
11-6-1972 11 Verlegd: via nieuwe sporen P.C. Hooftplein. Er is ter plaatse een nieuwe oprit gemaakt naar Mathenesserdijk. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
22-6-1972 2 Tijdelijk ingekort: in verband met aansluiten nieuwe traject naar Kromme Zandweg ’s avonds vanaf 21.00 uur traject Tuinenhoven – Gaesbeekstraat (eindpuntlus) met aansluitende pendelbussen naar Charlois (Grondherenstraat).      
23-6-1972 2 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij N.S.-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – onderlangs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein –  Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg). Sporen en bovenleiding traject Wolphaertsbocht bij Boergoensestraat – Grondherenstraat worden vrij snel verwijderd.     
25-8-1972 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Boergoensestraat tijdelijk via enkelspoor (noordelijk spoor).      
11-9-1972     Lussporen via Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt meteen verwijderd. De sporen successievelijk tussen 1972 en 1980. Deze lus werd in 1944 nog in normale dienst gebruikt door lijn 20. Extra voetbaltrams op lijn 16 maken er nog tot 02-09-1967 gebruik van.    
22-9-1972 11 Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Mathenesserdijk.      
25-9-1972 1 Verlegd: richting Schiedam via voorsorteerspoor Goudsesingel bij Mariniersweg.      
25-9-1972 3 Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via voorsorteerspoor Goudsesingel bij Mariniersweg.      
14-10-1972 11 Verlegd: richting Centraal Station via nieuw spoor Mathenesserdijk.Sporen Mathenesserdijk nu op vrije baan.      
27-10-1972 2 Tijdelijk verlegd: tijdelijk via enkelspoor (nieuw gelegd zuidelijk spoor).      
2-12-1972 8 Verlegd: in verband met metro-aanleg Groenendaal en Blaak via Boezemsingel – Goudsesingel – Mariniersweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak in plaats van Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak. Sporen en bovenleiding tussen Oostplein en Blaak bij Keizerstraat worden binnen enkele maanden verwijderd.    
6-1-1973 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).      
13-1-1973 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).      
15-1-1973 11 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van o.z. naar w.z.      
20-1-1973 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).      
10-2-1973 2 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Dorpsweg.      
27-3-1973     Hulplus Pompenburg buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt meteen verwijderd; sporen later in het jaar.    
7-4-1973 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).      
14-4-1973 5 Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).      
1-5-1973 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein – 2e Middellandstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
1-5-1973 11 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein – 2e Middellandstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
5-6-1973 5 Verlegd: richting Willemsplein via middenspoor Eendrachtsplein in plaats van westelijke.      
4-7-1973 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
4-7-1973 11 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
18-7-1973 2 Tijdelijk ingekort: in verband met maken van rechtstreekse trappen tussen halte onderdoorgang en perron Station N.S. Rotterdam-Lombardijen vanaf tot traject Beukendaal (driehoek Groene Zoom) – Charlois.      
18-7-1973 3 Tijdelijk verlegd: richting Laan van Nooitgedacht via oostelijke spoor Kruisplein.      
18-7-1973 4 Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via oostelijke spoor Kruisplein.      
18-7-1973 5 Tijdelijk verlegd: richting Schiebroek via oostelijke spoor Kruisplein.      
31-7-1973 3 Richting Laan van Nooitgedacht weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.      
31-7-1973 4 Richting Hillegersberg weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.      
31-7-1973 5 Richting Schiebroek weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.      
23-8-1973 6 Verlegd: richting Hillegersberg via nieuw spoor Marconiplein bij Mathenesserdijk.      
30-8-1973 6 Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Marconiplein bij Mathenesserdijk      
27-9-1973 6 Verlegd: richting Kleiweg via voorsorteerspoor Goudsesingel – Jonker Fransstraat.      
30-9-1973 5 Verlegd: via nieuw kruisingscomplex Eendrachtsweg/Scheepstimmermanslaan/Vasteland/Westzeedijk.      
30-9-1973 6 Verlegd: via nieuw kruisingscomplex Eendrachtsweg/Scheepstimmermanslaan/Vasteland/Westzeedijk.      
4-10-1973 2 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg via enkelspoor (noordelijk spoor).      
14-10-1973 1 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein. Inclusief vernieuwde kruising met N.S.-spoor.    
20-10-1973 1 Verlegd: via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein in plaats van Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein. Bovenleiding Mathenesserweg wordt vrij snel verwijderd. Sporen in de jaren 1973 – 1975.    
20-10-1973 11 Beperking exploitatie:  Met ingang van deze datum alleen nog op werkdagen tijdens de spitsuren. Laatste dag volledige exploitatie 19-10; eerste dag als spitsuurlijn 22-10.    
29-10-1973 11 Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van w.z. naar o.z.      
30-11-1973 2 Tijdelijk verlegd: enkelspoor (zuidelijk spoor) Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.      
00-02-1974 2 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.      
16-4-1974     Sporen Dorpsweg – remise Charlois buiten dienst gesteld.Sporen en bovenleiding worden binnen korte tijd verwijderd, maar driehoek Wolphaertsbocht/Dorpsweg blijft intact.    
17-10-1974 4 Tijdelijk verlegd: standplaats Heemraadsplein verplaatst naar Heemraadstraat.      
17-10-1974 8 Verlegd: in verband met werkzaamheden Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
29-7-1974 12 Verlengd, volledig traject is nu: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus). Lus Reyerdijk blijft intact.    
20-9-1974 6 Tijdelijk verlegd: in verband met bouw verbindingsboog tussen bestaande noord-zuidmetrolijn en toekomstige oost-westlijn tijdelijk enkelspoor Schiedamsedijk tussen Schilderstraat en Blekerstraat.      
26-10-1974 Metro Verlegd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven –Maashaven – Zuidplein – Slinge – Rhoon – Poortugaal – Hoogvliet – Zalmplaat.      
28-10-1974 4 Normale standplaats Heemraadsplein hersteld.      
28-10-1974 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
13-3-1975 4 Verlegd: via nieuwe eindpuntlus Heemraadsplein, met standplaats aan n.z.Oude lustraject via Heemraadstraat – Korenaarstraat vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden vrij snel verwijderd.    
11-4-1975 2 Tijdelijk verlegd: richting Charlois via hulpspoor Putselaan.      
11-4-1975 12 Tijdelijk verlegd: richting Gaesbeekstraat via hulpspoor Putselaan.Dit in verband met spoorvernieuwing.      
29-4-1975 2 Tijdelijk verlegd: richting Tuinenhoven via noordelijke spoor.      
29-4-1975 12 Tijdelijk verlegd: richting Tuinenhoven via noordelijke spoor. Dit is dus het spoor wat op 11-04 tijdelijk buiten dienst is gesteld.    
14-6-1975 9 Verlegd: richting Hudsonplein via voorsorteerspoor Schiekade – Provenierssingel n.z.      
4-10-1975 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden brugdek Mathenesserbrug en spoorvernieuwing Mathenesserbrug/Mathenesserdijk via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
4-10-1975 11 Tijdelijk opgeheven in verband met werkzaamheden brugdek Mathenesserbrug en spoorvernieuwing Mathenesserbrug/Mathenesserdijk. Er rijdt een pendelbus tussen Centraal Station en Spangen via gewijzigde route. Deze pendeldienst rijdt, in tegengestelling tot tramlijn 11, de gehele dag.    
27-10-1975 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
27-10-1975 11 Heringesteld.      
12-12-1975 1 Verlegd: in verband met aanleg oost-westlijn richting Schiedam via nieuw spoor Oostplein.      
17-12-1975 1 Idem, richting Honingerdijk.Circuit Oostplein hiermee buiten dienst gesteld.  Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.    
12-3-1976 6 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Schiedamsedijk tussen Schilderstraat en Blekerstraat.       
24-3-1976 2 Verlegd: richting Tuinenhoven via nieuw spoor Putselaan.      
24-3-1976 12 Verlegd: richting Tuinenhoven via nieuw spoor Putselaan.      
11-6-1976 2 Verlegd: richting Charlois via nieuw spoor Putselaan.      
11-6-1976 12 Verlegd: richting Gaesbeekstraat via nieuw spoor Putselaan.      
25-6-1976 5 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg oost-westlijn via hulpsporen Eendrachtsplein o.z.      
4-2-1977     Opstelspoor Weena tussen Stationsplein en Karel Doormanstraat buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen opgebroken.    
7-2-1977 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
7-2-1977 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
7-2-1977     Westelijk opstelspoor Stationsplein in verband met aanleg uitloopsporen metro buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen opgebroken.    
14-3-1977 3 Kleine wijziging: in verband met werkzaamheden Weena aldaar richting Laan van Nooitgedacht tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.      
14-3-1977 4 Kleine wijziging: in verband met werkzaamheden Weena aldaar richting Schiedam tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.      
14-3-1977 9 Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus). Lustraject via Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden snel opgebroken.Deze verlenging is slechts tijdelijk daar de ’s-Gravenweg binnenkort op de schop moet voor aanleg tunnel oost-west metro/sneltramlijn. Er zal voor de lijnen 3, 8 en 9 een nieuw lus op de Chris Bennekerslaan aangelegd worden.    
12-4-1977 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
12-4-1977 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
29-4-1977 1 Kleine wijziging: richting Schiedam via nieuw spoor Weena.       
29-4-1977 3 Kleine wijziging: richting Laan van Nooitgedacht via nieuw spoor Weena.      
29-4-1977 4 Kleine wijziging: richting Heemraadsplein via nieuw spoor Weena.      
29-4-1977 5 Kleine wijziging: richting Willemsplein via nieuw spoor Weena.      
21-6-1977     Nieuw opstelspoor Weena in dienst gesteld.    
26-7-1977 3 Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject Diergaarde Blijdorp.      
26-7-1977 8 Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Schiedam.      
26-7-1977 9 Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Hudsonplein. Sporen en bovenleiding Laan van Nooitgedacht – ’s-Gravenweg worden snel verwijderd. Op Oudedijk wordt bovenleiding verwijderd, doch sporen blijven grotendeels liggen.    
00-01-1978     Overloopwissel Rotterdamsedijk buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd. Lus Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat buiten dienst gesteld; sporen en bovenleiding meteen opgebroken.    
30-3-1978 9 Verlegd: nieuwe sporen kruising Claes de Vrieselaan/G.J. de Jonghweg/Rochussenstraat. Dit in verband met aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
13-9-1978 5 Teruggelegd: richting Willemsplein via Eendrachtsplein (spoor weer in het midden).      
18-9-1978 11     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
20-9-1978 5 Teruggelegd: richting Schiebroek via Eendrachtsplein (spoor weer in het midden)      
24-4-1979 1 Tijdelijk verlegd: via enkelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.      
23-5-1979 1 Tijdelijke verlegd, doch rijdt nu via nieuw aangelegd spoor.      
29-6-1979 1 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.      
8-8-1979 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Zaagmolenstraat via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg.      
8-8-1979 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Zaagmolenstraat via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
25-9-1979 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
25-9-1979 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-9-1979 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
28-9-1979 8 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
22-10-1979 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug ’s avonds vanaf 21.00 uur (donderdagse koopavond vanaf 22.00 uur) via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
16-11-1979 6 Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade –  Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg hersteld.       
16-11-1979 9 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.      
00-12-1979 1 ’s Avonds normaal traject via Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.      
14-1-1980 Metro Kleine verlenging: metrostation Centraal verlengd met 80 meter uitloopsporen.      
00-03-1980   Westelijk opstelspoor Stationsplein weer hersteld. Dit was begin 1977 tijdelijk buiten dienst gesteld en opgebroken in verband met aanleg van uitloopsporen metro.    
00-05-1980 4 Tijdelijk verlegd: indien in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
00-05-1980 8 Tijdelijk verlegd: indien in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
30-6-1980 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
30-6-1980 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
18-8-1980 8 Verlegd: in verband met aanleg oost-west metro/sneltramlijn via Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein in plaats van Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein. Sporen en bovenleiding Schiedamseweg tussen Lage Erfbrug en Spanjaardstraat worden vrij snel verwijderd.    
25-9-1980 8 Verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg richting Chris Bennekerslaan via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak.      
26-9-1980 8 Verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg, richting Schiedam via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak. Bovenvermelde bouwactiviteiten hebben betrekking op bouw van de bekende Kubuswoningen aan het “Blaakse Bos”. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
3-11-1980     Spoor Willem van Hillegaersbergstraat naast remise Hillegersberg buiten dienst gesteld. Dit spoor maakte tussen 1943 en 1960 deel uit van lustraject lijn 10, die er ook de eindpuntstandplaats heeft. Tevens dienen inrukkende tramstellen via dit spoor te rijden. Lijn 10 verlaat het spoor in 1960 bij de verlenging naar de Kleiweg en voor inrukkende diensten wordt in 1965 de achteringang aan de Hillegondastraat in gebruik genomen.    
2-2-1981 3 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Station Blaak (Nieuwstraat) (terug: Nieuwstraat – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein). Traject Hofplein – Chris Bennekerslaan vervalt hiermee en wordt nu onderdeel van nieuwe lijn 7.Daar de eindpuntlus bij Station Blaak nog niet gereed is wordt voorlopig als ringlijn gereden.    
2-2-1981 7 Ingesteld: Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg*12  – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
2-2-1981 11 Opgeheven,  opgegaan in nieuwe lijn 7, waardoor Spangen weer permanent door twee tramlijnen wordt bediend. Lijn 11 is al sinds 20-10-1973 spitsuurlijn.    
22-5-1981     in verband met werkzaamheden aan achteringang van remise Hillegersberg in Hillegondastraat dienen na ochtendspits alle inrukkende trams te rijden via Hillegondastraat – Willem van Hillegaerbergstraat – Kootsekade – achteruit de remise in.    
28-5-1981     Inrukkende trams remise Hillegersberg kunnen weer van achterpoort Hillegondastraat gebruik maken.Het eigenlijk al buiten dienst gestelde spoor en bovenleiding worden spoedig verwijderd.    
14-9-1981 3 Verlegd: via eindpuntlus Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Station Blaak (terug: Nieuwstraat), richting Diergaarde Blijdorp via Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein in plaats van Blaak – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
14-9-1981 4 Richting Heemraadsplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
14-9-1981 8 Richting Schiedam normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
25-9-1981     Hulpboog Oostplein – Boezemweg buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
7-10-1981 1 Verlegd: richting Honingerdijk via nieuw sporen Oostplein.      
9-10-1981 1 Idem, richting Schiedam.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.      
16-10-1981     Nieuwe boog Oostplein – Boezemweg in dienst gesteld.    
16-10-1981     Opstelspoor Weena buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
1-3-1982 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 8 Richting Chris Bennekerslaan normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
1-3-1982 8 Tijdelijk verlegd: in verband met bouwactiviteiten nabij Station Blaak via Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.      
22-3-1982 1 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg vrije trambaan tussen Middellandplein en Mathenesserlaan via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein      
22-3-1982 7 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg vrije trambaan tussen Middellandplein en Mathenesserlaan via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
10-5-1982 Metro Ingesteld metro/sneltramlijn (oostwestlijn): Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven.       
10-5-1982 8 Ingekort: tot traject Station Blaak (lustraject via Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak (standplaats) – Nieuwstraat) – bestaand traject – Schiedam. Traject Chris Bennekerslaan – Blaak vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding tussen Station Blaak en Mariniersweg worden binnen korte tijd opgebroken. Tevens is dus weer normaal traject via Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.    
6-8-1982 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg.      
6-8-1982 7 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur tot traject Chris Bennekerslaan – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).      
6-8-1982 8 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
9-8-1982 1 Normaal traject via Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg hersteld.      
9-8-1982 7 Normaal traject Chris Bennekerslaan – Spangen hersteld.      
9-8-1982 8 Normaal traject Station Blaak –Schiedam hersteld.      
23-8-1982 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
23-8-1982 7 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
13-9-1982 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Jonker Fransstraat via Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Goudsesingel.      
20-9-1982 3 Verlegd: Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel in plaats van Hofplein – Coolsingel.      
13-11-1982 6 Normaal traject via Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel hersteld.      
18-2-1983 1 Tijdelijk ingekort: in verband met plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur  ringlijn Honingerdijk – normaal traject – Mathenesserplein (terug: Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein – normaal traject).      
18-2-1983 6 Tijdelijk verlengd: door lijn 1 gestremd is door plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur traject Kleiweg – normaal traject – Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat (terug: Huygensstraat – Spartastraat) – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).      
18-2-1983 7 Tijdelijk ingekort: in verband met plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur ringlijn Chris Bennekerslaan – normaal traject – Middellandplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (terug: Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein).      
18-2-1983 8 Tijdelijk ingekort: in verband met feit dat lijn 6 nu naar Schiedam rijdt traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
21-2-1983 1 Normaal traject Honingerdijk – Schiedam hersteld.      
21-2-1983 6 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.      
21-2-1983 7 Normaal traject Chris Bennekerslaan – Spangen hersteld.      
21-2-1983 8 Normaal traject Station Blaak – Schiedam hersteld.      
8-3-1983 6 Ingekort: in verband met aanleg oost-westlijn metro/sneltram tot traject Kleiweg – Spanjaardstraat (driehoek Spanjaardstraat/1e Schansstraat). Eind-/beginhalte is op Spanjaardstraat bij Schiedamseweg. Op het trajectgedeelte Hudsonplein – Spangen worden bussen ingezet, dit betreft lijn 59: Westzeedijk – Spangen – Station Vlaardingen-Centrum. Sporen en bovenleiding op Schiedamseweg worden meteen verwijderd.    
26-5-1983         Door staking ligt het gehele metro-, tram- en busverkeer stil.
28-5-1983         Metro-, tram- en busverkeer hervat.
30-5-1983 Metro Metro/sneltram verlengd: Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven. Het trajectgedeelte Binnenhof – Schenkel wordt geëxploiteerd als sneltram. Op dit gedeelte zijn gelijkvloerse kruisingen en en vindt stroomtoevoer plaats via bovenleiding in plaats van derde rail, zoals op gedeelte Capelsebrug – Coolhaven en op noord-zuidlijn Centraal Station – Zalmplaat.    
11-6-1983 6 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Kleiweg vanaf 19.00 uur tot traject remise Hillegersberg (lus traject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Spanjaardstraat.      
13-6-1983 6 Normaal traject Kleiweg – Spanjaardstraat hersteld.      
9-7-1983 12 in verband met zomerdienstregeling wordt besloten deze lijn dit zomerseizoen niet te laten rijden.      
29-8-1983 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing op en bij de Parkhavenbruggen uitsluitend via de Coolhavenbruggen.      
29-8-1983 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing op en bij de Parkhavenbruggen uitsluitend via de Coolhavenbruggen.      
29-8-1983 12 Heringesteld.      
4-9-1983 1 Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconniplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).      
4-9-1983 8 Verlengd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). De “aloude” lus Koemarkt verdwijnt hiermee. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden binnen korte tijd verwijderd. in verband met werkzaamheden aan deze verlenging is opstelspoor op Broersvest al eerder buiten dienst gesteld en waarschijnlijk direct opgebroken.    
3-10-1983 2 Verlengd, volledig traject is nu: Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek) – Beverwaardseweg – Schinnenbaan – Rhijnauwensingel – Groeninx van Zoelenviaduct – Groeninx van Zoelenlaan – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg). Trajectgedeelte Prinsenplein – Groene Tuin bij Reyerdijk vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend (uitsluitend tijdens spitsuren) door lijn 12.    
15-10-1983 6 Parkhavenbruggen hersteld.      
15-10-1983 9 Parkgavenbruggen hersteld.      
31-10-1983 7 Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).      
31-10-1983 9 Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus). Sporen en bovenleiding Chris Bennekerslaan worden meteen vervalt. Een gedeelte van per 26-07-1977 verlaten sporen op ’s-Gravenweg en Oudedijk worden nu weer bereden.    
2-11-1983         Opnieuw een 24-uursstaking.
23-11-1983         Weer stakingsactie, deze zal uiteindelijk tot 30-11 duren.Buiten de staking van 1919 en de periode december 1944 – juni 1945 is de Maasstad zo lang van openbaar vervoer verstoken geweest.
30-11-1983         Openbaar vervoer weer hervat
11-4-1984 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing op en bij de Coolhavenbruggen uitsluitend via de Parkhavenbruggen.      
11-4-1984 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing op en bij de Coolhavenbruggen uitsluitend via de Parkgavenbruggen. Deze mutatie heeft ongeveer 3 ½ maand geduurd.    
22-4-1984 Metro Oost-west metro/sneltramlijn uitgebreid met zijtak: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – (Graskruid)/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven. Ook traject Zevenkamp – Graskruid wordt geëxploiteerd als sneltram, met gelijkvloerse kruisingen en stroomafname via bovenleiding.    
27-8-1984 6 Daar Met ingang van deze datum buslijn 59 wordt ingekort wordt trajectgedeelte Hudsonplein – Spangen nu bediend door tijdelijk nieuwe lijn 42.      
15-9-1984 6 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 19.00 uur traject Kleiweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
15-9-1984 9 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 19.00 uur traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).Passagiers kunnen overstappen op tijdelijk verlengde buslijn 42.      
16-9-1984 6 Vanaf 12.00 uur normaal traject Kleiweg – Spanjaardstraat hersteld.      
16-9-1984 9 Vanaf 12.00 uur normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
19-11-1984 1 Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Schiedam.Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee. Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee. Behoudens enkele maanden in 1967 is lijn 1 altijd op de Honingerdijk present geweest, deze “traditie” is nu dus doorbroken.    
19-11-1984 3 Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg*13  – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Honingerdijk (eindpuntlus). Lustraject via Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Nieuwstraat vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 8. Tussen het spoorwegviaduct bij Station Blaak en kruising Mariniersweg/Burgemeester Van Walsumweg wordt onder de zogenaamde “Paal- of Kubuswoningen” doorgereden.    
3-12-1984     Hulpsporen Mariniersweg in dienst gesteld. Deze sporen zijn vanaf 10-05-1982 niet berijdbaar geweest. Sporen en bovenleiding zijn intact gebleven. Tussen Hoogstraat en kruising met Burgemeester Van Walsumweg zijn nieuwe sporen en bovenleiding aangelegd.    
4-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenwg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (tijdelijk driehoeken met standplaats w.z.).      
4-3-1985 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
16-3-1985 3 Tijdelijk verlegd: in verband met instortingsgevaar bouwvallig pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
16-3-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
16-3-1985 5 Tijdelijk verlegd: in verband met instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
29-3-1985 3 Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
29-3-1985 4 Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
29-3-1985 5 Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
9-4-1985 4 Ingekort: in verband met rioolwerkzaamheden Bergse Dorpsstraat tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Heemraadsplein. Tussen Hillegersberg en Station Noord pendelt een tijdelijk buslijn 30.    
28-4-1985 Metro Noord-zuidlijn verlengd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein – Slinge – Rhoon – Poortugaal – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – De Akkers (Spijkenisse).      
00-05 1 Verlegd: via nieuw sporen Marconiplein (zijde Schiedamseweg).      
00-05 8 Verlegd: via nieuw sporen Marconiplein (zijde Schiedamseweg). Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Verlegging in het kader van reconstructie van het plein na praktische voltooiing metrostation daar.    
31-5-1985 4 Eindpuntlus Heemraadsplein met standplaats aan n.z. hersteld.      
1-6-1985 6 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld (zie 08-03-1983).  Hiermee wordt buslijn 42 overbodig.    
22-6-1985 15 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat). Beperkte dienst: versterkt lijn 5 bij extreme drukte in verband met tentoonstelling voorwerpen uit collectie “Hermitage” in Museum Boymans en tentoonstelling “Fenomena” in het Park. Deze lijn heeft vermoedelijk tot in de nazomer gereden. Hillegersberg (Kootsekade)  
28-6-1985 1 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).      
28-6-1985 8 Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden ook hier meteen verwijderd.      
10-7-1985 4 Verlengd en normaal traject hersteld, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat (tijdelijk enkelspoor) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam vervalt ’s avonds na 18.00 uur, op zaterdag na 17.00 uur. Buiten deze tijdstippen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus) bereden. Tijdens koopavonden donderdag (Schiedam) en vrijdag (Rotterdam) wordt tot 21.00 uur doorgereden. Eindpuntlus Heemraadsplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door ingekorte lijn 8. Deze verlenging betekent terugkeer van tram tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat, op 18-08-1980 door lijn 8 verlaten in verband met aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Uiteraard vervalt Met ingang van deze datum de tijdelijk pendelbuslijn 30 tussen Hillegersberg en Station Noord.    
10-7-1985 8 Ingekort: tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus). Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op maandag t/m donderdag van 8.00 – 18.00 uur, op vrijdag van 8.00 – 21.00 uur (koopavond) en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen geen dienst. Hillegersberg (Kootsekade)  
5-9-1985 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Eindpuntlus Stadserf vervalt hiermee, doch wordt nog wel facultatief bediend door lijn 4.    
5-9-1985 9     in verband met renovatie remise Kralingen van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) en vanuit openluchtsporen op terrein Centrale Werkplaats Kleiweg.  
9-9-1985 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Linker Rottekade via Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Goudsesingel.       
30-9-1985 6 Normaal traject via Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Rottekade – Goudsesingel hersteld.      
2-10-1985 4 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Bergse Dorpsstraat.      
8-11-1985 4 Tijdelijk verlegd: in verband met rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.      
8-11-1985 6 Tijdelijk verlegd: in verband met rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.Deze hulpsporen zijn ongeveer zes maanden in gebruik geweest.      
21-12-1985 9     Op maandag t/m vrijdag weer normaal exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).  
25-4-1986 8 Vanaf 18.00 uur opgeheven. Een roemloos einde voor deze lijn. De normaal geplande dienst deze avond in verband met koopavond kan in verband met gebrek aan personeel niet worden gereden. Normaal zou ook nog op 26-04 worden gereden.    
26-4-1986 Metro Oost-westlijn metro/sneltram verlengd: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – (Graskruid)/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsweg – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein.      
00-07-1986 1 Kleine wijziging: standplaats Oostplein verplaatst van w.z. naar o.z.      
26-9-1986 4 Kleine wijziging: in verband met bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Hillegersberg tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.      
26-9-1986 5 Kleine wijziging: in verband met bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Schiebroek tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.      
28-9-1986 3 Tijdelijk verlengd: in verband met werkzaamheden aan toekomstige verlenging naar De Esch traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit). Sporen en bovenleiding verlaten eindpuntlus Honingerdijk worden meteen opgebroken.    
28-10-1986 4 Richting Hillegersberg weer via eigen haltespoor Stationsplein.      
28-10-1986 5 Richting Schiebroek weer via eigen haltespoor Stationsplein.      
3-11-1986 3 Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).      
19-9-1987 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk tijdelijk enkelspoor t.h.v. Kapelstraat.      
19-9-1987 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk tijdelijk enkelspoor t.h.v. Kapelstraat.      
12-10-1987 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Boezemstraat en Pijperstraat via Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug.      
26-10-1987 9 Normaal traject via Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug hersteld.      
15-11-1987 3 Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.      
15-11-1987 5 Tijdelijk verlegd: richting Schiebroek via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.      
22-11-1987 3 Tijdelijk verlegd: richting De Esch via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.      
22-11-1987 5 Tijdelijk verlegd richting Willemsplein. Dit in verband met verlaging van het spoorwegviaduct in verband met bouw Willemsspoortunnel.      
15-12-1987 6 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Westzeedijk bij Kapelstraat.      
15-12-1987 9 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Westzeedijk bij Kapelstraat.      
27-5-1988 6 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Westzeedijk vanaf 21.30 uur tot traject Kleiweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
27-5-1988 9 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Westzeedijk vanaf 21.30 uur tot traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus). Aansluitend rijdt pendelbus via Hudsonplein naar Spangen.    
30-5-1988 6 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.      
30-5-1988 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
17-6-1988 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Goudse Rijweg vanaf 18.00 uur via Burgemeester Oudlaan –  Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel.      
17-6-1988 9 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Goudse Rijweg vanaf 18.00 uur traject Oostplein (eindpuntlus) – Boezemweg – Boezemsingel – bestaand traject – Hudsonplein.      
20-6-1988 7 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld.      
20-6-1988 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.      
9-9-1988 3 Tijdelijk verlegd: via trambrug over bouwput Willemsspoortunnel tussen spoorwegviaduct en onderdoorgang van “Kubuswoningen”. Deze trambrug is tot rond 1991 in gebruik geweest.    
9-9-1988 9 Tijdelijk verlegd: in verband met diverse werkzaamheden (o.a. spoorvernieuwing) op Bergweg bij Eudokia Ziekenhuis via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
21-9-1988 9 Normaal traject via Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.      
23-10-1988 6 Verlegd: via nieuwe sporen Churchillplein.      
23-10-1988     Hulpbogen Churchillplein – Schiedamsedijk in dienst gesteld.Sporensituatie Churchillplein gewijzigd in verband met bouw kantoortoren.    
00-00-1989     Sporen Brederodestraat – Spiegelstraat buiten dienst gesteld.Deze sporen zijn de laatste jaren niet meer in gebruik geweest. Dit betreft extra lus Spangen t..b.v extra trams bij wedstrijden van Sparta.Sporen en bovenleiding, die ten dele al onttakeld zijn in verband met woningrenovatie aldaar, worden meteen verwijderd.    
8-5-1989 3 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing zuidelijk spoor Van Oldenbarneveltstraat richting De Esch via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
21-5-1989 3 Verlegd: via nieuwe onderdoorgang spoorwegviaduct Schiekade.      
21-5-1989 5 Verlegd: via nieuwe onderdoorgang spoorwegviaduct Schiekade.Buiten dienst gesteld hulpsporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.      
3-6-1989 9 Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Pelgrimsstraat – Pelgrimsstraat (eindpuntlus). Lus Hudsonplein vervalt hiermee, doch blijft wel intact.    
5-6-1989 1 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt grotendeels nog bediend door lijn 7. De verlaten lus op het Oostplein blijft intact.    
10-7-1989 3 Richting De Esch normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
17-8-1989 16 ingesteld: Stationsplein-Weena-Coolsingel-Schiedamsedijk-Westzeedijk vesrterkingslijn lijn 6 tbv. voorstellingen circus Krone op de Mullerpier    
27-8-1989 16 opgeheven      
12-11-1989 4 Verlegd: via Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein in plaats van Noordsingel – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein. Sporen en bovenleiding Hofdijk en Katshoek worden successievelijk verwijderd. Verlegging noodzakelijk in verband met aanleg Willemsspoortunnel. Overigens was tracé via Heer Bokelweg al rond 1968 geprojecteerd.    
16-11-1989 4 Tijdelijk verlegd: in verband met problemen verkeersinstallatie Schiekade/Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade. Het nieuwe traject via Heer Bokelweg nu al buiten dienst. Buslijn 45 die tussen Noordsingel bij Bergweg en Heer Bokelweg bij Schiekade wèl langs traject lijn 4 rijdt wordt met enkele bussen versterkt.    
4-12-1989 4 Vanaf 13.50 uur normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
26-2-1990 5 Tijdelijk ingekort: in verband met wateroverlast tot traject Schiebroek – Westerstraat (driehoek Maasstraat).      
28-2-1990 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
5-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
7-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
12-5-1990 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.      
14-5-1990 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
11-6-1990 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraa) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Traject Mauritsweg – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is Met ingang van deze datum westelijk trajectdeel van lijn 6.    
11-6-1990 6 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur, op koopavonden tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Goudsesingel – Spangen vervalt hiermee. Tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen rijdt nu lijn 4.    
22-4-1991 7 Verlegd: in verband met bouw Willemsspoortunnel Pompenburg via Boezemweg – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein in plaats van Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein. Sporen en bovenleiding Pompenburg worden al snel verwijderd.    
20-9-1991 6 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing bovenleiding Lage Erfbrug vanaf 21.00 uur via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
23-9-1991 6 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
4-10-1991 6 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing sporencomplex kruising Zaagmolenbrug/Linker Rottekade/Crooswijksestraat vanaf 21.00 uur als lijn 6/9: Kleiweg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 naar Pelgrimsstraat.      
4-10-1991 9 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing sporencomplex kruising Zaagmolenbrug/Linker Rottekade/Crooswijksestraat vanaf 21.00 uur als lijn 9/6: Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Boezemweg – Oostplein – traject lijn 6 naar Marconiplein (-Schiedam).      
7-10-1991 6 Normaal traject Kleiweg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.      
7-10-1991 9 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Pelgrimsstraat hersteld.      
00-11-1991     Opstelspoor Oostplein (voormalige standplaats lijn 1) buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
24-4-1992 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
27-4-1992 4 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen hersteld.      
22-6-1992 4 Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf). Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Van Oldenbarneveltstraat – Spangen vervalt hiermee, maar is vanaf nu tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen van onderdeel van lijn 6.    
22-6-1992 6 Westelijk traject gewijzigd: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).. Traject Coolsingel – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is nu onderdeel van lijn 4.    
22-6-1992 12 in verband met zomerdienstregeling tijdelijk opgeheven.      
27-6-1992 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruising Westzeedijk/Eendrachtsweg vanaf 23.00 uur traject Schiebroek – normaal traject – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Station Blaak (terug: Blaak – Nieuwstraat). Op 28-06 pendelen bussen tussen Stationsplein en Willemsplein.    
27-6-1992 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruising Westzeedijk/Eendrachtsweg vanaf 23.00 uur via Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
29-6-1992 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
29-6-1992 6 Normaal traject via Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen hersteld.      
31-8-1992 1 Tijdelijk verlegd: in verband met aanbrengen overkapping van busstation Marconiplein aldaar via sporen van lijn 4.      
31-8-1992 4 Standplaats Marconiplein tijdelijk verplaatst van n.z. naar z.z.      
7-9-1992 1 Ingekort: tot traject Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Schiedam-Woudhoek.Traject Station Blaak – Stationsplein vervalt hiermee.  Sporen en bovenleiding lus via Ds. Jan Scharpstraat – Blaak worden successievelijk verwijderd.    
7-9-1992 12 Heringesteld.      
12-10-1992 1 Teruggelegd: weer via eigen sporen Marconiplein.      
28-10-1992 4 Standplaats Marconiplein weer aan n.z.      
7-11-1992 Metro Oost-westlijn ingekort: in verband met verwijderen relaishuisje bij Station Alexander tot baanvak Capelsebrug – Marconiplein. Bussen pendelen tussen Ommoord/Zevenkamp en Capelsebrug.    
9-11-1992 Metro Oost-westlijn baanvak tussen Zevenkamp en Capelsebrug weer normaal in dienst.      
14-11-1992 Metro Oost-westlijn baanvak tussen Ommoord en Graskruid weer normaal in dienst.      
8-5-1993 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tramviaduct vanaf 19.00 uur tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – bestaand traject – Willemsplein.      
10-5-1993 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
15-5-1993 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden tramviaduct vanaf 19.00 uur tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – bestaand traject – Willemsplein.      
17-5-1993 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
4-6-1993 12 Na avondspits opgeheven.      
25-6-1993 4 Tijdelijk ingekort: in verband met verscherpte bewaking woning Turkse consul Straatweg tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein (- Schiedam).      
25-6-1993 5 Tijdelijk verlegd: in verband met verscherpte bewaking Turks consulaat Eendrachtsweg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.      
30-6-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein ( – Schiedam) hersteld.      
30-6-1993 5 Normaal traject via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan hersteld.      
5-7-1993     Hulpbogen Schieweg – Bergselaan buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden korte tijd later verwijderd, inclusief voorsorteerspoor lijn 3 Schieweg – Bergselaan, richting Diergaarde Blijdorp.    
1-10-1993 3 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Provenierssingel – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – traject lijn 4 – Stationsplein – normaal traject – De Esch.      
1-10-1993 4 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – normaal traject – Marconiplein (- Schiedam).      
1-10-1993 5 Tijdelijk verlegd: in verband met verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – route lijn 4 – Eendrachtsplein – normaal traject – Willemsplein.      
4-10-1993 3 Normaal traject Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.      
4-10-1993 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (- Schiedam) hersteld.      
4-10-1993 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
00-10-1993     Hulpdriehoek Wolphaertsbocht/Dorpsweg buiten dienst gesteld.Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
10-1-1994   Hulplus Melanchtonweg buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
24-4-1994 3 Verlegd: richting De Esch via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg in plaats van Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester van Walsumweg.       
24-4-1994 6 Verlegd: richting Kleiweg via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg in plaats van Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg.      
24-4-1994 7 Verlegd: richting Burgemeester Oudlaan via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg in plaats van Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg.      
8-5-1994 3 Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak in plaats van Burgemeester Van Walsumweg – Blaak in plaats van Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.      
8-5-1994 6 Verlegd: richting Spangen via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak in plaats van Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.      
8-5-1994 7 Verlegd: richting Spangen via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak in plaats van Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.Sporen en bovenleiding Nieuwstraat en Keizerstraat worden meteen verwijderd.      
29-5-1994 Metro Oost-west metro/sneltramlijn uitgebreid met zijtak: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug/Capelle aan den Ijssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan (-Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein. Baanvak De Terp – Capelsebrug wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail.    
00-05-1994     Bogen Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (naar/van richting Hofplein) buiten dienst gesteld.    
00-05-1994     Sporen Coolsingel – Schiedamsedijk buiten dienst gesteld.Beide buitendienststellingen in verband met met bouw ondergrondse winkelpassage.    
25-6-1994     Inrukspoor Elisabethstraat naar remise Kralingen weer in dienst gesteld.    
25-6-1994 6 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing P.C. Hooftplein tot traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).      
25-6-1994 7 Tijdelijk verlengd: in verband met spoorvernieuwing P.C. Hooftplein, traject is nu: Burgemeester Oudlaan – normaal traject- Mathenesserdijk – Marconiplein (eindpuntlus). Tijdens avonduren op deze dag en op 26-06 exploitatief gekoppeld aan lijn 4, d.w.z. dat een wagen van lijn 7, komende van Burgemeester Oudlaan op het Marconiplein overgaat op lijn 4 naar Hillegersberg. Omgekeerd gaat een wagen van lijn 4, komende van Hillegersberg, op het Marconiplein over op lijn 7 naar Burgemeester Oudlaan.    
27-6-1994 6 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.      
27-6-1994 7 Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Spangen hersteld.      
22-8-1994 9 Tijdelijk verlegd: in verband met reconstructie Boezembrug tijdelijk via enkelspoor.      
22-8-1994 3 Tijdelijk verlegd: in verband met bouw ondergrondse winkelpassage tussen Beursplein en Coolsingel/Van Oldenbarneveltplaats via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel. Van maandag t/m zaterdag en tijdens koopavonden exploitatieve koppeling aan lijn 13, d.w.z. da teen wagen vanlijn 3, komende van Diergaarde Blijdorp, in De Esch overgaat op loijn 13 naar Centraal Station en omgekeerd.    
22-8-1994 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
22-8-1994 5     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
22-8-1994 6     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
22-8-1994 7 Tijdelijk verlegd: in verband met reconstructie Boezembrug via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein.      
22-8-1994 13 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg). Beperkte dienst: versterkt lijn 3 op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur. Kralingen (Oostzeedijk)  
27-8-1994 6 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing P.C. Hooftplein op deze dag gelijk aan 25/26-06.      
27-8-1994 7 Tijdelijk verlegd: op deze dag, gelijk aan 25/26-06.      
22-10-1994   in verband met spoorvernieuwing sporen Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet buiten dienst gesteld. Benodigde wagens van lijn 2 worden in de open lucht gestald!    
24-10-1994   Sporen Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet gedeeltelijk in gebruik genomen.  Uitrukkende wagens dienen echter vanaf remise Hilledijk achteruit naar driehoek Putselaan/Hillevliet te rijden.    
14-11-1994 9 Teruggelegd: weer via dubbelspoor Boezembrug.      
21-11-1994 7 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein hersteld.      
13-12-1994     Hulplus Reyerdijk (ex lijn 12) buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
20-12-1994     Nieuwe spoor Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet (uitrukspoor) in gebruik genomen. Inrukkende wagens dienen echter vanaf driehoek Hillevliet/Putselaan achteruit naar remise Hilledijk te rijden.    
27-12-1994 7 Tijdelijk verlegd: in verband met ernstige wateroverlast Burgemeester Oudlaan via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein.      
27-12-1994 9 Tijdelijk verlegd: in verband met ernstige wateroverlast Burgemeester Oudlaan via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel.      
30-12-1994 7 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein hersteld.      
30-12-1994 9 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel hersteld.      
5-1-1995   Aansluiting sporen Putselaan/remise Hilledijk gewijzigd. Tevens wordt gedeelte aangelegd t.b.v. toekomstige TramPluslijn 8, een nieuw geprojecteerde verbinding Centraal Station – Lombardijen, via nieuwe Erasmusbrug.    
9-1-1995 5     Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
9-1-1995 6     Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
30-1-1995 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconinplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester Van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend op maandag t/m donderdag van ca. 7.00 tot 18.15 uur, op vrijdag van ca. 7.00 tot 21.15 uur en op zaterdag van ca. 9.00 tot 18.15 uur. Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam bereden.    
30-1-1995 4     Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.  
30-1-1995 7 Verlegd: via Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein in plaats van Boezemweg – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein.      
9-4-1995 2 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Spinozaweg tussen Kreekhuizenplein en Catullusweg via enkelspoor.      
28-5-1995 3   Exploitatieve koppeling van maandag t/m zaterdag en tijdens koopavonden aan lijn 13 vervallen.    
28-5-1995 4   Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagen gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 7, dus traject Hillegersberg – Marconiplein – traject lijn 7 – Burgemeester Oudlaan.    
28-5-1995 7   Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagn gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 4, dus traject Burgemeester Oudlaan – bestaand traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Hillegersberg.    
28-5-1995 13 in verband met zomerdienst tijdelijk opgeheven.      
00-07-1995 2 Teruggelegd: weer dubbelspoor Spinozaweg tussen Kreekhuizenplein en Catullusweg.      
20-8-1995 4     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
20-8-1995 5     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
20-8-1995 6     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
21-8-1995 13 Heringesteld, doch geen exploitatieve koppeling aan lijn 3.      
2-9-1995 2 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Molenvliet vanaf 22.00 uur geëxploiteerd in drie delen: Beverwaard – Bredenoord (tram), Bredenoord – Groene Zoom (bus) en Groene Zoom – Charlois (tram). De trams welke rijden op het geïsoleerde deel Beverwaard – Bredenoord worden gestald op de voormalige sporen van lijn 12 tussen Groene Tuin en Prinsenplein! N.B.: deze splitsing ook tijdens weekeinden 9/10-10 en 16/17-10.    
2-9-1995 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Benthuizerstraat vanaf 18.00 uur via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel.      
4-9-1995 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.      
4-9-1995 6 Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel.      
17-9-1995 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel.      
17-9-1995 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.      
25-9-1995 1 Tijdelijk ingekort: in verband met verzakking sporen bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland tot traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).      
1-10-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel).      
1-10-1995 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via richting Burgemeester Oudlaan via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Goudse Rijweg.       
8-10-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel).      
15-10-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel). uitsluitend richting Blijdorp. Richting De Esch normaal traject. Op 15-10 en 22-10 geschiedt verlegging in verband met overbrengen van liften in metrostation Stadhuis. Verlegging in verband met overbrengen van liften in metro-station stadhuis.    
22-10-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel) uitsluitend richting Blijdorp. Richting De Esch normaal traject. . Verlegging in verband met overbrengen van liften in metro-station stadhuis.    
23-10-1995 1 Normaal traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
5-11-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Coolsingel bij Stadhuis richting Diergaarde Blijdorp gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofpleinl.      
5-11-1995 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
6-11-1995 1 Tijdelijk verlegd: in verband met vertraging als gevolg van bouwverkeer Coolsingel bij bouw Beurspassage van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 en 18.00 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein. ’s Avonds is deze verlegging niet van toepassing daar deze lijn dan slechts rijdt op traject Centraal Station – Schiedam.    
18-11-1995 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Coolsingel en aanbrengen van liften bij metrostation Stadhuis tijdens avonduren vanaf 18.30 via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
20-11-1995 1 Van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 uur en 18.00 uur normaal traject Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
25-11-1995 3 Tijdens avonduren normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
26-11-1995 9 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
14-1-1996 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject De Esch – normaal traject – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – traject lijn 5 – Willemsplein – traject lijn 5 – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.)      
14-1-1996 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)      
14-1-1996 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).      
14-1-1996 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Hofplein gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – normaal traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Stationsplein – traject lijn 4 – Marconiplein – Mathenesserdijk – normaal traject – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Boezemweg – normaal traject – Burgemeester Oudlaan.      
24-2-1996 6 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk vanaf 18.30 uur via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.      
2-3-1996 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Churchillplein vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
4-3-1996 3 Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
11-3-1996 6 Normaal traject via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
24-3-1996 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject De Esch – normaal traject – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – traject lijn 5 – Willemsplein – traject lijn 5 – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.).      
24-3-1996 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).      
24-3-1996 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)      
24-3-1996 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Hofplein gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – normaal traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Stationsplein – traject lijn 4 – Marconiplein – Mathenesserdijk – normaal traject – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Boezemweg – normaal traject – Burgemeester Oudlaan.      
30-3-1996 3 Normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
30-3-1996 13 Verlegd: via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
11-5-1996 3 Verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Churchillplein bij Coolsingel vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.      
11-5-1996 13 Verlegd: in verband met spoorwerkzaamheden Churchillplein bij Coolsingel vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.      
13-5-1996 3 Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.      
13-5-1996 13 Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.      
1-6-1996 2 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Kreekhuizenlaan en Molenvliet tussen Spinozaweg en Pythagorasweg vanaf 18.30 uur tijdelijk gesplitst: Beverwaard – Reyerdijk (tram), Reyerdijk – Groene Zoom (bus) en Groene Zoom – Charlois (tram).      
2-6-1996 1 Ingekort: tot traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek.Het facultatief bereden traject Oostplein – Centraal Station vervalt hiermee, en is nu onderdeel van de nieuwe lijn 17.      
2-6-1996 3 Exploitatie als ringlijn en verlegd, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg). Dit traject wordt in omgekeerde volgorde door lijn 13 bereden.    
2-6-1996 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
2-6-1996 5     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
2-6-1996 6     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.  
2-6-1996 6 Verlegd: via Jonker Franstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein in plaats van Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein.      
2-6-1996 7 Van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur exploitatief gekoppeld aan lijn 17: traject Burgemeester Oudlaan – Spangen – lijn 17 – Oostplein en omgekeerd.      
2-6-1996 9 Verlegd: via Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat in plaats van Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat. Sporen en bovenleiding tussen Bentincklaan en 1e Middellandstraat blijven intact.    
2-6-1996 13 Verlengd en in exploitatie als ringlijn, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade – Hofplein –Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zon- en feestdagen van ca. 10.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt slechts traject Diergaarde Blijdorp – Centraal Station gereden met exploitatieve koppeling aan lijn 1.  Er wordt dan als volgt gereden: Diergaarde Blijdorp – Centraal Station – traject lijn 1 – Schiedam-Woudhoek en omgekeerd.      
2-6-1996 17 Ingesteld: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk). Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zon- en feestdagen van ca. 10.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt slechts traject Diergaarde Blijdorp – Centraal Station gereden met exploitatieve koppeling aan lijn 1.  Er wordt dan als volgt gereden: Diergaarde Blijdorp – Centraal Station – traject lijn 1 – Schiedam-Woudhoek en omgekeerd.    
3-6-1996 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld. Sporen Molenvliet tussen Spinozaweg en Pythagorasweg enigszins verlegd. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.    
10-6-1996 6 Tijdelijk verlegd: dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur in verband met spoorvernieuwing Kleiweg ingekort: tot traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) N.B. op 15/16-06 geldt inkorting de gehele dag. Inkorting ook tijdens periode 24 t/m 28-06 dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur, op 29/30-06 de gehele dag, periode 8 t/m 12-07 dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur en op 13/14-07 de gehele dag.    
12-6-1996 6 Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijnen 7 en 17.      
12-6-1996 7 Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijn 6.      
12-6-1996 17 Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijn 6.      
26-8-1996 3 Van maandag t/m zaterdag exploitatief gekoppeld aan lijn 13, d.w.z. dat een wagen van lijn 3, komende van Diergaarde Blijdorp, in De Esch overgaat op lijn 13 en omgekeerd.      
26-8-1996 5     Exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in plaats van remise Kralingen.  
26-8-1996 6     Van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) en op zon- en feestdagen vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).  
8-9-1996 2 Verlegd: via gelijkvloerse hulpsporen kruising Hillevliet/Randweg/Beyerlandselaan in plaats van onderdoorgang. Sporen en bovenleiding onderdoorgang worden vrijwel direct verwijderd. Een gedeelte van de onderdoorgang zal dienen als schakelstation voor ENECO.    
9-9-1996 20 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus). Sporen tussen Schiedamsedijk en 2e Rosestraat bij remise Hilledijk werden op 23-08-1996 voor de eerste maal bereden. Hilledijk  
14-9-1996 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Reyerdijk vanaf 18.00 uur ingekort: tot traject Reyerdijk (eindpuntlus) – Charlois.      
14-9-1996 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Goudsesingel vanaf 18.00 uur via Goudse Rijweg – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel.      
16-9-1996 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld. N.B. deze inkorting vindt ook plaats 05-10/06-10, 12-10/13-10, 19-10/20-10 en 02-11/03-11, steeds op op eerste dag ingaande om 18.00 uur.    
16-9-1996 7 Normaal traject via Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld. N.B.: deze inkorting vindt ook plaats 21-09/22-09, op eerste dag ingaande om 18.00 uur.    
20-10-1996 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
20-10-1996 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
20-10-1996 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Claes de Vrieselaan.      
15-3-1997 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiedamsedijk t.h.v. metrostation Leuvehaven vanaf 18.00 uur via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.      
15-3-1997 20 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiedamsedijk t.h.v. metrostation Leuvehaven vanaf 18.00 uur via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug.      
17-3-1997 6 Normaal traject via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
17-3-1997 20 Normaal traject via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug.      
22-3-1997 2 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Breeplein vanaf 22.00 uur in trajecten Beverwaard – Beukendaal (driehoek Groene Zoom) met trams en Beukendaal – Putselaan bij Hillevliet met bussen.      
22-3-1997 20 Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Breeplein vanaf 22.00 uur Centraal Station – bestaand traject – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).      
24-3-1997 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.      
24-3-1997 20 Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.      
1-6-1997 Metro   Noord-zuidlijn uitgebreid met station Wilhelminaplein, gelegen tussen stations Leuvehaven en Rijnhaven.    
1-6-1997 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat bij Mathenesserplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
1-6-1997 3   in verband met zomerdienst van maandag t/m zaterdag geen exploitatieve koppeling aan lijn 13.    
1-6-1997 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Vierambachtsstraat bij Mathenesserplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
1-6-1997 13   in verband met zomerdienst van maandag t/m zaterdag geen exploitatieve koppeling aan lijn 3.    
3-6-1997 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
3-6-1997 7 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
8-6-1997 2 Verlegd: richting Charlois via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.      
8-6-1997 20 Verlegd: richting Centraal Station via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.      
21-6-1997 1 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein (eindpuntlus rondom metrostation) en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek.      
23-6-1997 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
6-7-1997 2 Verlegd: richting Beverwaard via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.      
6-7-1997 20 Verlegd: richting Reyerdijk via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.      
31-8-1997 6 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Zaagmolendrift via Bergweg – Schiekade – Hofplein.      
31-8-1997 9 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Zaagmolendrift via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
1-9-1997 1 Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend van maandag t/m vrijdag van aanvang dienst tot ca. 18.00 uur (op koopavonden tot ca. 21.30 uur). Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek bereden.Op zon- en feestdagen geen exploitatieve koppeling meer aan lijn 13.    
1-9-1997 3   Van maandag t/m zaterdag weer exploitatieve koppeling aan lijn 13.Op zon- en feestdagen eveneens exploitatieve koppeling aan lijn 13, en dit gaat als volgt: lijn 3 De Esch – Diergaarde Blijdorp, van Diergaarde Blijdorp als lijn 13 naar Centraal Station, van Centraal Station als lijn 13 naar Diergaarde Blijdorp en van Diergaarde Blijdorp als lijn 3 naar De Esch.    
1-9-1997 7   Exploitatieve koppeling aan lijn 17 vervallen.    
1-9-1997 13   Op zon- en feestdagen geen exploitatieve koppeling meer aan lijn 1.Op zon- en feestdagen exploitatieve koppeling aan lijn 3, en dit gaat als volgt: lijn 3 De Esch – Diergaarde Blijdorp, van Diergaarde Blijdrop als lijn 13 naar Centraal Station, van Centraal Station als lijn 13 naar Diergaarde Blijdorp en van Diergaarde Blijdorp als lijn 3 naar De Esch.    
1-9-1997 17 Opgeheven.      
1-9-1997 20 Verlegd: via 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. in plaats van 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z.      
14-9-1997 6 Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein hersteld.      
14-9-1997 9 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld.       
20-9-1997 1 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek.  Op het tramloze deel wordt met bussen gependeld.    
20-10-1997 3 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing eindpuntlus De Esch van maandag t/m vrijdag van ca. 9.00 toto 15.15 uur Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus) – Abram van Rijckevorselweg – bestaand traject – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan.      
20-10-1997 13 Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing eindpuntlus De Esch van maandag t/m vrijdag van ca. 9.00 tot 15.15 uur Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus) – Abram van Rijckevorselweg – bestaand traject – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan.      
31-10-1997 3 Normaal traject De Esch – Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.      
31-10-1997 13 Normaal traject De Esch – Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.      
18-12-1997 Metro   Noord-zuidlijn krijgt voortaan aanduiding “Erasmuslijn”; oost-westlijn krijgt aanduiding “Calandlijn”.    
11-1-1998 3   Exploitatieve koppeling aan lijn 13 op zon- en feestdagen vervallen.    
11-1-1998 13   Beperking exploitatie: geen dienst meer op zon- en feestdagen.    
8-2-1998 Metro Erasmuslijn tijdelijk ingekort: in verband met vernieuwen wissels tussen Centraal Station en Beurs gedurende deze dag traject Beurs – Spijkenisse.      
8-2-1998 M Ingesteld: in verband met stremming Erasmuslijn metro gedurende deze dag: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats ?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).      
15-2-1998 Metro Erasmuslijn tijdelijk ingekort: in verband met vernieuwen wissels tussen Centraal Station en Beurs gedurende deze dag traject Beurs – Spijkenisse.      
15-2-1998 M Ingesteld: in verband met stremming Erasmuslijn metro gedurende deze dag: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats ?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).      
28-3-1998 3 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
28-3-1998 4 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
28-3-1998 5 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
28-3-1998 9 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
28-3-1998 13 Kleine wijziging: in verband met slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.      
5-4-1998 3 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
5-4-1998 4 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
5-4-1998 5 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
5-4-1998 9 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
5-4-1998 13 Teruggelegd via eigen spoor Weena.      
21-5-1998 Metro Erasmuslijn metro tijdelijk gesplitst : in verband met verlaging baanlichaan tussen Slinge en Rhoon in trajecten Centraal Station – Slinge en Poortugaal – Spijkenisse. Tussen de twee metrotrajecten pendelen bussen.    
24-5-1998 Metro  Normaal traject Erasmuslijn hersteld: Centraal Station – Spijkenisse.      
7-6-1998 15 Ingesteld als versterkingslijn voor het Dunyafestival: Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein      
8-6-1998 15 Opgeheven      
8-6-1998 5     Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk). Overige dagen vanuit remise Hillegersberg.  
8-6-1998 6     Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit remise Kralingen (OostzeedijK. Overige dagen vanuit remise Hillegersberg.  
13-6-1998 3 Tijdelijk verlegd: in verband met wijziging sporensituatie Oostzeedijk bij Infirmeriestraat vanaf 21.00 uur via Oude Plantagedreef – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein.      
15-6-1998 3 Normaal traject via Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein hersteld.      
20-7-1998 5     in verband met renovatie remise Hillegersberg tijdelijk gehele exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).  
20-7-1998 6     in verband met renovatie remise Hillegersberg tijdelijk gehele exploitatie vanuit Kleiweg (opstelsporen bij Centrale Werkplaats).  
7-9-1998 4   Exploitatieve koppeling aan lijn 7 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen.    
7-9-1998 5     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
7-9-1998 6     Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
7-9-1998 7   Exploitatieve koppeling aan lijn 4 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen. Ook dan wordt weer normaal traject Burgemeester Oudlaan – Spangen gereden.     
8-10-1998 Metro in verband met felle brand in tunnelbuis Calandlijn tussen stations Coolhaven en Delfshaven tijdelijk ingekort: tot traject Capelle a/d Ijssel/Zevenkamp/Ommoord – Voorschoterlaan, later op de dag successievelijk weer verlengd naar Churchillplein.      
9-10-1998 14 Ingesteld: tijdelijke pendellijn in verband met stremming Calandlijn (zie boven) Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus rondom metrostation).      
12-10-1998 Metro Traject Calandlijn hersteld: Capelle a/d Ijssel/Zevenkamp/Ommoord – Marconiplein.      
12-10-1998 14 Opgeheven (volledige traject Calandlijn weer hersteld).      
7-11-1998 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade.      
9-11-1998 3 Normaal traject via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade hersteld.      
28-11-1998 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade. ingaand om 18.00 uur.      
29-11-1998 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade  ingaand om 18.00 uur.      
10-4-1999 4 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Straatweg bij Bergse Dorpsstraat vanaf 18.00 uur traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
12-4-1999 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
8-5-1999 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg vanaf ? uur tot traject Beverwaard – Metrostation Maashaven (eindpuntlus Gaesbeekstraat). Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
10-5-1999 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.      
3-7-1999 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
5-7-1999 2 Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.      
10-7-1999 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
11-7-1999 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois. Op het tramloze traject rijden pendelbussen.    
16-10-1999 Metro in verband met aanleg aansluiting toekomstige Beneluxlijn en station Tussenwater Erasmuslijn tijdelijk in twee delen gesplitst: Centraal Station – Poortugaal en Hoogvliet – Spijkenisse. Tussen stations Poortugaal en Hoogvliet rijden pendelbussen.    
18-10-1999 Metro Normaal traject Erasmuslijn Centraal Station – Spijkenisse hersteld.      
13-11-1999 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Eendrachtsweg vanaf 18.00 uur via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.      
15-11-1999 5 Normaal traject via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan hersteld.      
5-12-1999     Sporen Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserlaan buiten dienst gesteld in verband met reconstructie, doch worden later toch weer opengesteld.    
20-12-1999     Sporen Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Stadionweg in rotonde Marathonweg) in gebruik genomen.Binnenkort zal een reguliere stadiondienst ingesteld worden.    
30-1-2000 23 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Stadionweg in rotonde Marathonweg). Beperkte dienst: rijdt uitsluitend indien er gevoetbald wordt in het stadion. Kralingen (Oostzeedijk)  
10-6-2000 12 Tijdelijk ingesteld tijdens de Euro-2000; Maashaven (Gaesbeekstraat – Brielselaan (station Maashaven) Putselaan – Hillevliet – Randweg – Breeplein – Beukendaal – Buitendijk – Molenvliet – Spinozaweg (station Lombardijen) – lus Reyerdijk (voor supportersvervoer van stations Maashaven en  Lombardijen naar Breeplein)      
2-7-2000 12 Opgeheven      
25-8-2000 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
25-8-2000 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Mauritsweg – Van Oldennbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.      
28-8-2000 1 Verlengd, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).      
28-8-2000 2 Ingekort: tot traject Reyerdijk (eindpuntlus) – Charlois. Traject Beverwaard – Reyerdijk vervalt hiermee.    
28-8-2000 3 Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) (terug: Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade). Traject De Esch – Coolsingel vervalt hiermee. Hillegersberg (Kootsekade)  
28-8-2000 4 Teruggelegd: via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg.      
28-8-2000 4 Beperking dienst: bediening traject Marconiplein – Schiedam nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.      
28-8-2000 5   Teruggelegd: via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan.    
28-8-2000 6 Opgeheven.      
28-8-2000 8 Ingesteld: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).      
28-8-2000 9 Opgeheven.Sporen Pelgrimsstraat blijven intact.      
28-8-2000 13 Opgeheven.      
28-8-2000 20 Verlengd, volledig traject is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bijn Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek).      
28-8-2000 22 Ingesteld: Centraal Station (eindpunlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus).Remise: Hilledijk (2e Rosestraat). Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens “brede” spitsuren en op zon- en feestdagen overdag. Exploitatief gekoppeld aan lijn 20: d.w.z. dat een wagen van lijn 22, komende van Reyerdijk, op het Stationsplein overgaat op lijn 20 en omgekeerd. Hilledijk  
27-10-2000 3 Tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 4: Diergaarde Blijdorp – bestaand traject – Zaagmolenstraat bij Benthuizerstraat, vervolgens Zaagmolenstraat – Bergweg – traject lijn 4 naar Stationsplein – normaal traject naar Diergaarde Blijdorp.       
27-10-2000 4 Tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 3: Stationsplein – bestaand traject – Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – route lijn 3 – Stationsplein.      
29-10-2000 3 Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.      
29-10-2000 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
6-11-2000 22 Opgeheven.      
17-4-2001 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing tussen West-Kruiskade en Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
17-4-2001 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing tussen West-Kruiskade en Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
9-6-2001 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel.      
9-6-2001 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
10-6-2001 1 Teruggelegd: via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.      
10-6-2001 7 Teruggelegd: via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.      
13-7-2001 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 4: Diergaarde Blijdorp – bestaand traject – Zaagmolenstraat bij Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – traject lijn 4 – Marconiplein/Schiedam.      
13-7-2001 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 3: Schiedam/Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – lijn 3 – Diergaarde Blijdorp.      
20-7-2001 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
20-7-2001 3 Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.      
20-7-2001 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.      
20-7-2001 7 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
00-08-2001     in verband met profielwijziging wordt sinds juni 1989 niet meer gebruikte lus op Hudsonplein buiten dienst gesteld en opgebroken.    
3-9-2001 23   Uitbreiding exploitatie: van maandag t/m zaterdag tussen ca. 7.00 en 18.00 uur en op zondag tussen ca. 10.30 en 18.00 uur.  Van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat) en op zaterdag en zondag vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).  
29-10-2001 8 Tijdelijk ingekort: in verband met profielwijziging rond Hudsonplein tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
12-11-2001 8 Teruggelegd: tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).      
12-11-2001 23     Van maandag t/m vrijdag exploitatie vanuit zowel remise Hilledijk als remise Kralingen.  
21-11-2001 3 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Stationssingel richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan; richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade.      
26-11-2001 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld. Er wordt nu rechtstreeks Westzeedijk – Spanjaardstraat gereden, het rondje om het Hudsonplein is wegens reconstructie vervallen.    
29-11-2001 3 Teruggelegd: richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp; richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade.      
11-1-2002 4 Kleine wijziging: in verband met reconstructie Broersvest wordt eindpuntlus Stadserf gewijzigd in driehoek.      
11-2-2002 4 Tijdelijk ingekort: in verband met reconstructie Broersvest wordt op maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren traject Marconiplein – Schiedam niet bediend.      
15-2-2002 Metro in verband met vernieuwing spoorbeveiliging Marconiplein Calandlijn tijdelijk ingekort: Zevenkamp/Ommoord/Capelle aan den IJssel – Coolhaven.       
16-2-2002     Ingesteld: tijdelijke trampendeldienst in verband met stremming Metro Calandlijn tussen stations Coolhaven en Marconiplein: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – traject lijn 4 – Marconiplein (eindpuntlus).    
18-2-2002 Metro Normaal traject Zevenkamp/Ommoord/Capelle aan den IJssel – Marconiplein hersteld.      
18-2-2002     Tijdelijke trampendeldienst Centraal Station – Marconiplein weer opgeheven.    
10-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
17-3-2002 4 Tijdelijk verlegd: in verband met bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
18-3-2002 4 Teruggelegd: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren hersteld.      
25-3-2002 23     Hilledijk  
8-4-2002 1 Tijdelijk verlegd: in verband met grondsanering (verwijderen asbest) Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
8-4-2002 7 Tijdelijk verlegd: in verband met grondsanering (verwijderen asbest) Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
13-4-2002 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
13-4-2002 1 Tijdelijk ingekort: in verband met verlegging sporen Broersvest tot traject De Esch – Marconiplein (eindpuntlus).      
13-4-2002 7 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandplein – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.      
15-4-2002 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.Sporen tussen Koemarkt en Proveniersbrug nu naar het midden verlegd.       
9-5-2002 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing en reconstructie Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
9-5-2002 7 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing en reconstructie traject Woudestein – bestaand traject – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
10-5-2002 1 Tijdelijk verlegd: vanaf 16.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
10-5-2002 7 Inkorting gewijzigd: vanaf 16.00 uur traject Woudestein – bestaand traject – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
13-5-2002 1 Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
13-5-2002 7 Normaal traject Woudestein – Spangen hersteld.      
24-5-2002 20 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Erasmusbrug vanaf 22.00 uur tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Beverwaard.      
24-5-2002 23 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Erasmusbrug vanaf 22.00 uur tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Stadion Feyenoord.      
25-5-2002 20 Vanaf 12.00 uur normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.      
25-5-2002 23 Vanaf 12.00 uur normaal traject Centraal Station – Stadion Feyenoord hersteld.      
1-6-2002 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.      
3-6-2002 2 Normaal traject Charlois – Reyerdijk hersteld.      
8-6-2002 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.      
9-6-2002 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.      
2-9-2002 23   Uitbreiding exploitatie: rijdt nu ook tijdens avonduren.    
4-11-2002 Metro Calandlijn verlengd: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug /Capelle aan den IJssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan – (Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Station Blaak – Beurs (nieuwe naam voor Metrostation Churchillplein) – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein – Schiedam Centrum – Parkweg – Troelstralaan – Vijfsluizen – Pernis – Tussenwater – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – Spijkenisse (De Akkers). Baanvak Marconiplein – Spijkenisse wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail     
4-11-2002 Metro   Erasmuslijn uitgebreid met station Tussenwater, gelegen tussen stations Poortugaal en Hoogvliet.    
4-11-2002 4   Beperking exploitatie: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren vervallen. Vanaf nu dus uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein.     
9-11-2002 8 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk t.h.v. Pieter de Hoochweg tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
11-11-2002 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
24-11-2002 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Eendrachtsplein gedurende deze dag via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.      
12-2-2003 20 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein richting Beverwaard via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel, dus zonder standplaats Stationsplein.      
12-2-2003 23 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein richting Stadion Feyenoord via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel, dus zonder standplaats Stationsplein.      
15-2-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein via  – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.      
15-2-2003 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein uur via Pompenburg – Hofplein – Schiekade.      
15-2-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
15-2-2003 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
15-2-2003 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
15-2-2003 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.      
15-2-2003 23 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.      
17-2-2003 1 Vanaf 16.00 uurnormaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
17-2-2003 3 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld.      
17-2-2003 4 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-2-2003 5 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
17-2-2003 8 Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein hersteld.      
17-2-2003 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.      
17-2-2003 23 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.      
26-2-2003 20 Vanaf ca. 16.00 uur richting Beverwaard normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld, inclusief standplaats Stationsplein w.z.      
26-2-2003 23 Vanaf ca. 16.00 uur richting Stadion Feyenoord normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel  hersteld, inclusief standplaats Stationsplein o.z.      
5-5-2003 20 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein richting Beverwaard rechtstreeks Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
5-5-2003 23 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein richting Stadion Feyenoord via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
9-5-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur  via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein.      
9-5-2003 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel.      
9-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
9-5-2003 5 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarenveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
9-5-2003 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
9-5-2003 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: vanaf 22.00 uur Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Beverwaard.      
9-5-2003 23 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: vanaf 22.00 uur Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.      
12-5-2003 1 Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
12-5-2003 3 Normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld.      
12-5-2003 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
12-5-2003 5 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
12-5-2003 8 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
12-5-2003 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.      
12-5-2003 23 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.      
16-5-2003 20 Richting Beverwaard normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
16-5-2003 23 Richting Stadion Feyenoord normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
17-5-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
19-5-2003 4 Normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
2-6-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Heemraadsplein en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
6-6-2003 4 Vanaf 17.00 uur normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.      
4-7-2003 23 Tijdelijk opgeheven: vanaf 20.00 uur in verband met werkzaamheden rotonde bij Stadion Feyenoord.      
7-7-2003 23 Heringesteld.      
11-7-2003 23 Tijdelijk opgeheven: vanaf 20.00 uur in verband met werkzaamheden rotonde bij Stadion Feyenoord.      
13-7-2003 23 Heringesteld.      
11-8-2003 1 Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: in verband met werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.      
13-8-2003 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
18-8-2003 1 Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: in verband met werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.      
19-8-2003 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
21-8-2003 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Bergweg tussen Noordsingel en Schiekade via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade.      
23-8-2003 3 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Schiekade/Bergweg/Schieweg riching Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade.      
23-8-2003 5 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing kruispunt Schiekade/Bergweg/Schiewg tot traject Centraal Station – Willemsplein.      
25-8-2003 3 Richting Kleiweg normaal traject via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade hersteld.      
25-8-2003 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
25-8-2003 8 Normaal traject via Bergweg – Schiekade hersteld.      
13-9-2003 20 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Groeninx van Zoelenlaan tot traject Centraal Station – Reyerdijk (eindpuntlus).      
15-9-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
15-9-2003 20 Normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.      
19-9-2003 20 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Erasmusbrug tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Beverwaard.      
19-9-2003 23 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Erasmusbrug tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Stadion Feyenoord.      
20-9-2003 8 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Westzeedijk tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).      
21-9-2003 20 Normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.      
21-9-2003 23 Normaal traject Centraal Station – Stadion Feyenoord hersteld.      
11-10-2003 3 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg tot traject Kleiweg – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).      
11-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
11-10-2003 5 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg in trajecten Schiebroek – bestaand traject – Schiekade – lus lijn 3 – Schiebroek en Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Willemsplein.      
11-10-2003 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Hofplein bij Schiekade richting Spangen via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade.      
11-10-2003 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
14-10-2003 3 Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.      
14-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
14-10-2003 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
14-10-2003 7 Richting Spangen normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
14-10-2003 8 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
17-10-2003 4 Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.      
18-10-2003 3 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg tot traject Kleiweg – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).      
18-10-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.      
19-10-2003 5 Tijdelijk gesplitst: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg in trajecten Schiebroek – bestaand traject – Schiekade – lus lijn 3 – Schiebroek en Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Willemsplein.      
18-10-2003 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Hofplein bij Schiekade richting Spangen via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade.      
19-10-2003 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
19-10-2003 3 Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.      
19-10-2003 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
19-10-2003 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
19-10-2003 7 Richting Spangen normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
19-10-2003 8 Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
20-10-2003 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld. Sporen Westzeedijk tussen Parksluizen en Schiemond liggen nu aan zuidzijde. Ook is daar een opstelspoor aangelegd, ter vervanging van het oude bij Schiemond.    
15-11-2003 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Burgemeester van Walsumweg en Blaak via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
17-11-2003 1 Normaal traject via Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
17-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
24-11-2003 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
24-11-2003 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Eendrachtsplein richting Hillegersberg via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein.      
1-12-2003 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein hersteld.      
14-2-2004 1 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing West-Kruiskade en 1e Middellandstraat via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
14-2-2004 7 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing West-Kruiskade en 1e Middellandstraat via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
21-2-2004 2 Tijdelijk ingekort: in verband met wijziging eindpuntlus Charlois tot traject Reyerdijk – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).      
1-3-2004 2 Verlengd (tevens normaal traject hersteld), volledig traject is nu: Groene tuin (eindpuntlus bij brandweerkazerne) – Groene tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).      
1-3-2004 20 Ingekort: tot traject Centraal Station – Reyerdijk (eindpuntlus).      
1-3-2004 23 Verlengd en verlegd, volledig traject is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Noorderhelling – Kreekkade – Dwarsdijk – Groene tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek). N.B: lus Stadion Feyenoord in rotonde bij Marathonweg blijft intact. Extra stadiondiensten rijden nu onder lijnnummer 29, voor de eerste maal geschiedt dit op 07-03.    
7-3-2004 29 Ingesteld als evenementenlijn t.b.v. Stadion Feijenoord; Stationsplein (station C.S.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Nieuwe Varkenoordsebrug – Stadionweg      
17-4-2004 2 Tijdelijk ingekort: in verband met spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein tot traject Groene tuin – Beukendaal (driehoek).N.B.: deze inkorting vindt ook plaats op 08-05/09-05.      
17-4-2004 20 Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein; Centraal Station – bestaand traject – 2e Rosestraat – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).      
19-4-2004 2 Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.      
19-4-2004 20 Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.      
24-4-2004 18 ingesteld Stationsplein-Pelgrimstraat in verband met kermis Mullerpier      
8-5-2004 20 Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein; Centraal Station – bestaand traject – 2e Rosestraat – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).      
9-5-2004 18 opgeheven      
9-5-2004 20 Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.      
24-5-2004     Opstelspoor Kruisplein o.z. buiten dienst gesteld.    
24-5-2004 3 Verlegd: richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade in plaats van Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade. Sporen en bovenleiding Stadhoudersweg nabij Statenweg worden in verband met aanleg tunnel Randstadrail meteen verwijderd.    
19-6-2004 1 Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
19-6-2004 7 Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
3-7-2004 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Boergoensevliet tot traject Groene tuin – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).      
5-7-2004 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Boezembrug via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel.      
12-7-2004 2 Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.      
25-7-2004 7 Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld.      
23-8-2004 3 Opgeheven.      
23-8-2004 4 Ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (lus via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg). Sporen en bovenleiding tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat blijven intact.    
23-8-2004 7 Verlegd: Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel in plaats van Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel. Sporen en bovenleiding Boezemweg blijven intact.    
23-8-2004 8 Verlegd: Oostplein – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug in plaats van Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug.      
25-10-2004 20   Beperking exploitatie: niet meer tijdens avonduren en op zon- en feestdagen pas later in de ochtend.    
25-10-2004 25 Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater). Deze lijn voert tussen viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn en eindpunt Carnisselande over grondgebied Gemeente Barendrecht.    
1-11-2004 5     Hilledijk  
10-1-2005 4 Verlegd: richting Heemraadsplein rechtstreeks Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein in plaats van Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.      
10-1-2005 4     Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg. Laatstgenoemde remise blijft onderdak bieden voor “museumcollectie” van Stichting ROMEO.  
24-1-2005 20 Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt.  Aldaar wordt na aankomst van Reyerdijk direct weer vertrokken.    
24-1-2005 23 Eindpuntstandplaats Stationsplein o.z. vervalt.  Aldaar wordt na aankomst uit Beverwaard direct weer vertrokken.    
24-1-2005 25 Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt.  Aldaar word na aankomst uit Carnisselande direct weer vertrokken.    
19-2-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden aan TramPluslijn 23 tot traject De Esch – Schiedam (Stadserf, driehoek).      
19-2-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.      
19-2-2005 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
19-2-2005 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
19-2-2005 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.      
19-2-2005 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.      
19-2-2005 20 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Weena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein.       
19-2-2005 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamhedenWeena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein.      
21-2-2005 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld. De inkorting welke gold op 19-02/20-02 vindt ook plaats op 26-02/27-02, 05-03/06-03, 12-03/13-3 en 02-04/03-04.    
21-2-2005 1 Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
21-2-2005 4 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
21-2-2005 5 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
21-2-2005 7 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.      
21-2-2005 8 Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein.      
21-2-2005 20 Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld.      
21-2-2005 25 Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld. N.B.: verleggingen welke golden op 19-02/20-02 voor lijnen 1, 4, 5, 7, 8, 20 en 25, vinden ook plaats van 19-03 t/m 21-03.    
29-3-2005 4 Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus) Beperkte dienst: traject Hillegersberg – Marconiplein wordt uitsluitend bereden van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur. Van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur en op zon- en feestdagen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Heemraadsplein bereden.    
11-4-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden aan TramPlusvoorzieningen tussen Honingerdijk en Blaak tot traject Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade (terug: West-Kruiskade – Kruisplein) – bestaand traject – Schiedam-Woudhoek.      
11-4-2005 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
11-4-2005 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechstreeks Weena – Kruisplein.      
11-4-2005 7 Tijdelijk verlengd en verlegd: in verband met tijdelijke inkorting lijn 1 en werkzaamheden bij Centraal Station traject De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Burgemeester Oudlaan – bestaand traject – rechtstreeks Weena – Kruisplein – bestaand traject – Spangen.      
11-4-2005 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
11-4-2005 20 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal  Station rechstreeks Weena – Kruisplein; richting Reyerdijk via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
11-4-2005 23 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein; richting Beverwaard via Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
11-4-2005 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat –Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.      
5-5-2005 1 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Rotterdamsedijk tot traject Stadserf (driehoek) – Woudhoek.      
5-5-2005 7 Tijdelijk verlengd: in verband met inkorting lijn 1; De Esch – bestaand traject – Mathenesserdijk – Marconiplein (eindpuntlus).      
9-5-2005 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
9-5-2005 7 Normaal traject De Esch – Spangen hersteld.      
23-5-2005 1     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
23-5-2005 4     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
23-5-2005 7     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Koosekade).  
23-5-2005 8     in verband met werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).  
27-6-2005 1 Verlegd: richting Schiedam-Woudhoek via Kruisplein – hulpsporen Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena in plaats van rechtstreeks Kruisplein – Weena.      
27-6-2005 4 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
27-6-2005 5 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
27-6-2005 7 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
27-6-2005 8 Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
27-6-2005 20 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Reyerdijk via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel in plaats van Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
27-6-2005 23 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein in plaats van Coolsingel  – Hofplein – Weena – Kruisplein; richting Beverwaard via Kruisplein – hulpsporen Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel in plaats van Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.       
27-6-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein in plaats van rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel in plaats van Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.      
4-7-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.      
4-7-2005 4 Bediening trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein tijdelijk vervallen. Alle diensten dus traject Hillegersberg – Heemraadsplein.      
4-7-2005 8 Tijdelijk ingekort: in verband met TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).      
8-7-2005 1     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
8-7-2005 4     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
8-7-2005 7     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
8-7-2005 8     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
10-7-2005 1 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein gedurende deze dag richting Woudhoek via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.      
10-7-2005 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein gedurende deze dag richting Spangen via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.      
22-8-2005 1 Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.      
22-8-2005 1 Ingekort: in verband met TramPlus-werkzaamheden tot traject Centraal Station – Schiedam (driehoek Prinses Beatrixlaan).      
22-8-2005 4 Trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein hersteld, nu volledige dienst Hillegersberg – Marconiplein.      
22-8-2005 7 Ingekort: tot normaal traject Woudestein – Spangen.      
22-8-2005 8 Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.      
29-8-2005 Metro Metro Calandlijn verlengd: Nesselande – De Tochten – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenland – Schenkel – Capelsebrug /Capelle aan den IJssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan – (- Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Station Blaak – Beurs – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven  – Delfshaven – Marconiplein – Schiedam Centrum – Parklaan – Troelstralaan – Vijfsluizen – Pernis – Tussenwater – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – Spijkenisse (De Akkers). Baanvak Nesselande – De Tochten wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail.    
3-9-2005 5 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Randstadrailstation bij Melanchtonweg; Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-werkplaats) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – normaal traject – Willemsplein.      
5-9-2005 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld. N.B.: tijdelijke inkorting welke gold op 03-09/04-09 vindt ook plaats op 12-11/13-11.    
26-9-2005 1 Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.      
3-10-2005 1 Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld, traject zoals tot 11-04-2005.      
15-10-2005 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Reyerdijk tot traject Beukendaal (driehoek) – Charlois.      
15-10-2005 20 Tijdelijk opgeheven.      
17-10-2005 2 Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.      
17-10-2005 20 Heringesteld.      
29-10-2005 8 in verband met werkzaamheden zijn de Parkhavenbruggen gestremd.      
31-10-2005 1 Opgeheven (vernummerd in lijn 21).      
31-10-2005 7 Ingekort: tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena –  Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein). Traject Stationsplein – Spangen vervalt hiermee.    
31-10-2005 8 Parkhavenbruggen weer in dienst.      
31-10-2005 20 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Reyerdijk via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!      
31-10-2005 21 Ingesteld (ex lijn 1): De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij N.S.-station Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Nieuwland (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).   Kralingen (Oostzeedijk)  
31-10-2005 23 Verlengd, volledig traject is nu: Vlaardingen (driehoek Holysingel) – eigen baan door Wijk Holy – Europa Boulevard – Brederoweg – Bachplein – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burgemeester van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Noorderhelling – Kreekkade – Dwarsdijk – Groene tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek). N.B.: lus via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel vervalt hiermee. Deze lijn voert over grondgebied van drie gemeenten: tussen Holysingel en Brederoweg gemeente Vlaardingen, tussen Brederoweg en Schiedamseweg Schiedam en tussen Schiedamseweg en Beverwaard (uiteraard) Rotterdam.    
31-10-2005 25 Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Carnisselande via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!      
12-11-2005 5 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Randstadrailstation Melanchtonweg: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex)) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Willemsplein.      
14-11-2005 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
7-1-2006 4 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met reconstructie- en spoorvernieuwing Bergse Dorpstraat tot traject Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – bestaand traject – Marconiplein.      
18-3-2006 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 5 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Woudestein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 20 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Reyerdijk, rechtstreeks Kruisplein – Weena.      
18-3-2006 21 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 23 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.      
18-3-2006 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Carnisselande, rechtstreeks Kruisplein – Weena.      
2-4-2006 21   Tijdelijk gesplitst: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug ?    
2-4-2006 23   Tijdelijk gesplitst: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug ?    
22-4-2006 4 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 5 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 7 Richting Woudestein normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 8 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 20 Richting Reyerdijk normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld.      
22-4-2006 21 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 23 Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.      
22-4-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld. In de nieuwe situatie liggen de sporen nu aan de oostzijde, vóór het kantoor van Nationale Nederlanden. De op 27-06-2005 in gebruik genomen sporen worden en bovenleiding worden vrijwel direct verwijderd.    
3-6-2006 29 Naast diensten Centraal Station – Stadion Feyenoord worden Met ingang van deze datum ook diensten Beverwaard (eind-/beginhalte onderaan oprit Groeninx van Zoelenviaduct) – Stadion Feyenoord ingevoerd.      
24-6-2006 5 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Randstadrailstation Melachtonweg: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – normaal traject – Willemsplein.      
26-6-2006 5 Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.      
4-8-2006 4     Tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) in verband met testen chipkaartapparatuur.  
28-8-2006 4 Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein hersteld.      
10-9-2006 Metro Ingesteld: Randstadrail Erasmuslijn, traject: Hofplein – Melanchtonweg – Wilgenplas – Rodenrijs – Pijnacker Zuid – Pijnacker – Nootdorp. N.B.: deze metrolijn voert over de voormalige “Hofpleinlijn” van de N.S., die na onttakeling van de bovenleiding, vanaf nu metro-exploitatie kent, verzorgd door R.E.T. Tot 03-06 exploiteerde dus de N.S. het (gehele) baanvak Rotterdam Hofplein – Den Haag Centraal. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Centraal Station en Melachtonweg, zodat de beide takken van de Erasmuslijn met elkaar verbonden kunnen worden. Het zal dan mogelijk zijn per light rail te kunnen reizen van Spijkenisse naar Den Haag Centraal.    
11-9-2006 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoor- en bovenleidingwerkzaamheen Van Oldenbarneveltstraat richting Oostplein via Westzeedijk – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.      
11-9-2006 20 Tijdelijk verlegd: in verband met spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel lus omgedraaid    
18-9-2006 25 Tijdelijk verlegd: in verband met spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel lus omgedraaid    
21-10-2006 23 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Beverwaard tot traject Holy – Groene tuin (eindpuntlus).      
23-10-2006 Metro Erasmuslijn tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden wisselcomplex bij emplacement Waalhaven tot traject Centraal Station – Slinge.      
28-10-2006 Metro Traject Erasmuslijn Centraal Station – Spijkenisse hersteld.      
30-10-2006 23 Normaal traject Holy – Beverwaard hersteld.      
12-11-2006 Metro Randstadrail verlengd: Hofplein – Melanchtonweg – Wilgenplas – Rodenrijs –- Pijnacker Zuid – Pijnacker – Nootdorp – Leidschenveen – Forepark – Leidschendam-Voorburg – Voorburg ’t Loo – Laan van NOI – Den Haag CS. Deze verlenging houdt in dat nu, van origine Rotterdamse metrostellen, tot in het centrum van de Hofstad kunnen rijden.    
17-11-2006 8 Richting Oostplein normaal traject via Westzeedijk – Vasteland – Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.      
17-11-2006 20 Richting Reyerdijk normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
17-11-2006 25 Richting Carnisselande normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.      
20-11-2006 7 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing wissel Coolsingel bij Hofplein richting Woudestein via Stationsplein – Weena – Hofplein.      
22-11-2006 7 Richting Woudestein normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein hersteld.      
29-11-2006 Metro Randstadrail tijdelijk ingekort: in verband met gevolgen van ontsporing tot traject Hofplein – Nootdorp met pendelbussen naar/van Den Haag CS.      
10-12-2006 4     Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.  
10-12-2006 5 Opgeheven      
10-12-2006 7 Verlengd en verlegd, volledig traject is nu: Woudestein (eindpuntlus bij Burgemeester Oudlaan/Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat –Westplein – Westerstraat – Maasstraat  – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat). Lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein vervalt hiermee.    
10-12-2006 8 Noordoostelijk traject gewijzigd en verlegd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluisbruggen – Westzeedijk – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee.  Sporen tussen Boezemsingel en Crooswijksestraat en Zaagmolenstraat tussen Benthuizerstraat en Bergweg blijven intact.    
10-12-2006 20 Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z. – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melachtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg  onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus).      
10-12-2006 25 Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) –Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z.  – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein –Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – Viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).      
1-1-2007     Met ingang van deze datum wordt de R.E.T. verzelfstandigd en gaat nu door het leven als R.E.T. n.v. De gemeente Rotterdam blijft wel eigenaar van het bedrijf en is nu de (enige) aandeelhouder van het bedrijf. Het personeel verliest de ambtenarenstatus.    
14-1-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
20-1-2007 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.   Kralingen (Oostzeedijk)  
20-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
22-1-2007 20 Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.      
22-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
27-1-2007 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.   Kralingen (Oostzeedijk)  
27-1-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande. Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezet Kralingen (Oostzeedijk)  
28-1-2007 20 Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.      
28-1-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
9-2-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Hillegersberg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – Schiekade.      
9-2-2007 7 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Woudestein via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – Pompenburg.      
9-2-2007 8 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Kleiweg rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.      
9-2-2007 20 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.      
9-2-2007 25 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.N.B.: tijdens weekeinden tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus  Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein Dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!    
24-2-2007 4 Richting Hillegersberg normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Marconiplein tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg..      
24-2-2007 7 Richting Woudestein normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Pompenburg hersteld; richting Willemsplein tijdelijk via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.      
24-2-2007 8 Richting Kleiweg normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Spangen tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.      
24-2-2007 20 Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Reyerdijk tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.      
24-2-2007 25 Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats –Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Carnisselande tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel. N.B.: tijdens weekeinden werd tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus Hofplein – Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein, dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!     
3-3-2007 21 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.      
3-3-2007 23 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Beverwaard via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.      
12-3-2007 4 Richting Marconiplein normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
12-3-2007 7 Richting Willemsplein normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
12-3-2007 8 Richting Spangen normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.      
12-3-2007 20 Richting Reyerdijk normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
12-3-2007 25 Richting Carnisselande normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.      
24-3-2007 21 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Schiedam via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
24-3-2007 23 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Holy via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
31-3-2007 21 Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
31-3-2007 23 Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
28-4-2007 2 Tijdelijk ingekort: in verband met werkzaamheden Putselaan tussen Hillevliet en Maashaven tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – bestaand traject – Charlois.      
28-4-2007 20 Tijdelijk verlegd: in verband met verlegging lijn 2 via 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z.      
7-5-2007 2 Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.      
7-5-2007 20 Normaal traject via 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. hersteld.      
14-5-2007 7 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.      
17-5-2007 7 Tijdelijk ingekort: in verband met aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein).      
17-5-2007 8 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
21-5-2007 7 Normaal traject Woudestein – Willemsplein hersteld.      
21-5-2007 8 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
26-5-2007 7 Tijdelijk ingekort: in verband met aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein).      
26-5-2007 8 Tijdelijk verlegd: in verband met aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluisbruggen.      
27-5-2007 7 Normaal traject Woudestein – Willemsplein hersteld.      
27-5-2007 8 Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.      
30-6-2007 21 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden West-Kruiskade bij Kruisplein richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.      
30-6-2007 23 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden West-Kruiskade bij Kruisplein richting Beverwaard via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.      
7-7-2007 Metro Randstadrail Erasmuslijn tijdelijk opgeheven in verband met aanleg onderdoorgangen bij haltes Rodenrijs en Berkel-Westpolder.       
8-7-2007 21 Richting De Esch normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein hersteld; richting Schiedam tijdelijk via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein hersteld.      
8-7-2007 23 Richting Beverwaard normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade hersteld; richting Holy tijdelijk via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.      
9-7-2007 Metro Randstadrail Erasmuslijn heringesteld op baanvan Hofplein – Nootdorp aansluitende bussen naar/van Den Haag Centraal.  Tijdelijke opheffing van Randstadrail Erasmuslijn geldt eveneens van 14 t/m 29-07 en 29 en 30-09.    
16-7-2007 21 Richting Schiedam normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
16-7-2007 23 Richting Holy normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.      
30-7-2007 8 Tijdelijk ingekort: in verband met rioolwerkzaamheden Spangen tot traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).       
13-8-2007 8 Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.      
25-8-2007 23 Tijdelijk ingekort: in verband met spoorvernieuwing Beverwaard tot traject Holy – Akkeroord (driehoek Groeninx van Zoelenlaan/Groene tuin/Reyerdijk).      
27-8-2007 23 Normaal traject Holy – Beverwaard hersteld. N.B.: tijdelijke inkorting van deze geldt eveneens op 01/02-09.    
10-9-2007 Metro Randstadrail Erasmuslijn traject Hofplein – Den Haag Centraal hersteld, tevens ingebruikname nieuwe halte Forepark, gelegen tussen bestaande haltes Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg.      
23-9-2007 21 Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden stadsverwarming Blaak bij Ds. Jan Scharpstraat gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.      
1-10-2007 20 Verlegd: via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug in plaats van Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug.        
6-10-2007 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing bogen Noordsingel – Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade.      
8-10-2007 4 Normaal traject via Bergweg – Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.      
20-10-2007 2 Tijdelijk gesplitst: i.v.m reconstructie kruispunt Hillevliet/Putsebocht in trajecten Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Charlois en Willemsplein – Westerstraat (terug: Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein) – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Vasteland – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – bestaand traject – Groene tuin.      
27-10-2007 20 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.      
27-10-2007 25 Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: in verband met werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.      
29-10-2007 2 Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.      
29-10-2007 20 Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.      
29-10-2007 25 Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.      
14-1-2008 4 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.      
21-1-2008 8 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Spangen via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.      
21-1-2008 25 Tijdelijk verlegd: in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Carnisselande via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug.      
11-2-2008 4 Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.      
11-2-2008 8 Richting Spangen normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland  – Westzeedijk hersteld.      
11-2-2008 25 Richting Carnisselande normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Eramusbrug hersteld.      
3-3-2008 4 Tijdelijk verlegd: in verband met vernieuwing Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.      
Dagelijks tot ca. 8.30 uur, en na 18.30 uur (koopavond tot ca. 21.30 uur) ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (eindpuntlus).      
28-4-2008   opstelspoor Stadserf Schiedam buiten dienst (driehoeken onmogelijk)      
8-6-2008 8 tijdelijk verlegd via Goudsesingel-Boezemweg-Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijkseweg       
7-7-2008 8 normale route via Jonker Fransstraat hersteld      
28-7-2008 1 tijdelijke pendeldienst Wilhelminaplein-Stationsplein ter vervanging metro ingesteld      
11-8-2008 1 ingekort Stationsplein-Beurs      
12-8-2008 8 tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg       
12-8-2008 25 tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg       
14-8-2008 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld      
14-8-2008 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld      
14-8-2008 4 normale route via Lage Erbrug hersteld      
15-8-2008 1 opgeheven      
18-8-2008 21 verlegd via Overschiesestraat en station Schiedam-Centrum      
18-8-2008 23 verlegd via Overschiesestraat en station Schiedam-Centrum      
6+7-9-2008 18 tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein in verband met Wereldhavendagen      
15-9-2008 7 tijdelijk verlegd via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk in verband met aanpassing haltes      
15-9-2008 20 tijdelijk verlegd via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk in verband met aanpassing haltes      
5-10-2008 7 normale route via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Vasteland hersteld      
5-10-2008 20 normale route via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Vasteland hersteld      
12-10-2008 20 tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg in verband met ontmantelen vliegtuigbom      
12-10-2008 25 tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg in verband met ontmantelen vliegtuigbom      
18-10-2008 20 ingekort tot Stationsplein in verband met aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan      
18-10-2008 25 ingekort tot Stationsplein in verband met aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan en tijdelijke pendeltramlijn Stationsplein-Kleiweg      
26-10-2008 20 normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld      
26-10-2008 25 normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld      
22-11-2008 8 tijdelijk verlegd via Noordsingel-Heer Bokelweg in verband met reparatie landhoofden Zaagmolenbrug      
24-11-2008 8 normale route hersteld      
15-12-2008 2 ingekort tot Reyerdijk-Stationsplein      
5-1-2008   sporen Vierhavenstraat-Pelgrimstraat buiten dienst in verband met wegreconstructie       
27-1-2009 4 ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 8) in verband met defecte hoogspanningskabel op de Straatweg      
27-1-2009 8 ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 4) in verband met defecte hoogspanningskabel op de Straatweg       
29-1-2009 4 normale route tot de Molenlaan hersteld      
29-1-2009 8 normale route tot de Molenlaan hersteld      
2-3-2009 25 in verband met spoorvernieuwing Schieweg en Schiekade ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat        
2-3-2009 125 pendellijn ingesteld Schiebroek en Proveniersplein via Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Proveniersplein-Provenierssingel      
23-3-2009 5 pendellijn 25 Schiebroek-Proveniersplein hernummerd en verlegd via de Schieweg-Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Proveniersplein-Provenierssingel (keerlus bij Schiekade)      
20-4-2009 5 alleen in de weekenden door tot Stationsplein      
25-4-2009 2 ingekort tot de eindpuntlus Reyerdijk in verband met spoorvernieuwing Reyerdijk      
3-5-2009 2 normale route tot Groene Tuin hersteld      
11-5-2009 125 pendellijn opgeheven      
11-5-2009 25 normale route hersteld      
11-5-2009 5 opgeheven      
31-5-2009 18 tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein in verband met Dunyafestival      
27-6-2009 8 tijdelijk via Eendrachtsweg-Mauritsweg in verband met werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
27-6-2009 20 tijdelijk vanaf Mauritsweg naar Stationsplein en terug via Weena-Coolsingel-Schiedamsedijk in verband met werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
27-6-2009 25 tijdelijk via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg in verband met werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat      
12-7-2009 8 normale route hersteld      
12-7-2009 20 normale route hersteld      
12-7-2009 25 normale route hersteld      
14-9-2009 7 tijdelijk verlegd vanaf de Eendrachtsweg via de Westzeedijk naar het Droogleever Fortuynplein in verband met spoor en wegwerkzaamheden Scheepvaartkwartier      
17-10-2009 25 in 2 delen gesplitst: Carnisselande-Stationsplein en Schiebroek-Proveniersplein in verband met werkzaamheden      
25-10-2009 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
19-12-2009 7 normale route naar het Willemsplein hersteld      
.9-2009   aanleg keerdriehoek Groeninx van Zoelenlaan tbv. aansluiting remise Beverwaard      
9-10-2009 4 aanpassing eindpunt Molenlaan voor Citadistrams gereed      
17-10-2009 25 ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat + pendellijn Stationsplein-Kleiweg in verband met aanleg passeerspoor Wilgenplaslaan ter hoogte van het Meijersplein in Schiebroek halte Wilgenplaslaan-Meijersplein wordt per 11-12-2009 eind/beginhalte    
26-10-2009 25 normale route hersteld      
1-11-2009 17 tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Spangen in verband met voetbalwedstrijd Sparta      
3-1-2010   opgeheven      
4-1-2010 20 lus door centrum vervangen door lus Weena-Poortstraat-Stationsplein na heraanleg spoor westelijk deel Weena      
4-1-2010 29 gewijzigde route richting Stationsplein via Coolsingel-Hofplein-Weena in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg      
22-2-2010 11 ingesteld: ringlijn Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg-Bergselaan-Schieweg-Schiekade-Provenierssingel-Proveniersplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Bentinckplein-Bentincklaan      
13-5-2010 1 ingesteld Stationsplein-Beurs in verband met stremming metroverkeer als gevolg van werkzaamheden       
17-5-2010 1 opgeheven      
12-6-2010 21 tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum in verband met spoorwerkzaamheden keerdriehoek Prinses Beatrixlaan      
12-6-2010 23 tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum in verband met spoorwerkzaamheden keerdriehoek Prinses Beatrixlaan      
21-6-2010 21 normale route tot Schiedam-Woudhoek      
21-6-2010 23 normale route tot Vlaardingen-Holy      
5-7-2010 4 gesplitst: Molenlaan-Proveniersplein (overgang op 25 noord) en Proveniersplein-Marconiplein in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
5-7-2010 7 tijdelijk omgeleid via Blaak-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat naar Stationsplein in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein (na 20.00 uur alleen Stationsplein-Willemsplein)      
5-7-2010 8 tijdelijk omgeleid via Oostplein-Van Walsumweg en Blaak  in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
5-7-2010 11 tijdelijk opgeheven  in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
5-7-2010 21 tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
5-7-2010 23 tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
5-7-2010 25 tijdelijk gesplitst in Carnisselanden-Stationsplein en Schiebroek-Proveniersplein overgang op lijn 4 (noord)  in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein      
1-8-2010 4 normale route hersteld      
1-8-2010 7 normale route hersteld      
1-8-2010 8 normale route hersteld      
1-8-2010 11 Heringesteld      
1-8-2010 21 normale route hersteld      
1-8-2010 23 normale route hersteld      
1-8-2010 25 normale route hersteld      
26-7-2010   heraangelegde sporen Pelgrimstraat in dienst gesteld      
2-8-2010 7 tijdelijk als ringlijn vanaf de Burgemeester Oudlaan via de Honingerdijk en Oostzeedijk geexploiteerd in verband met spoorwerkzaamheden eindpunt Woudestein      
7-8-2010 7 normale route hersteld      
9-8-2010 7 tijdelijk als ringlijn vanaf het Oostplein via de Oostzeedijk en de Honingerdijk naar de Burgemeester Oudlaan geexploiteerd in verband met spoorwerkzaamheden eindpunt Woudestein      
14-8-2010 7 nortmale route hersteld      
14-8-2010 2 tijdelijk ingekort tot metro Maashaven (Geasbeekstraat) in verband met werkzaamheden Pleinweg       
16-8-2010 2 normale route hersteld      
23-8-2010 8 tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade in verband met werkzaamheden Zaagmolenbrug      
23-8-2010 7 omgelegd vanaf Goudse Rijweg via Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijksestraat en Jonker Fransstraat (ter compensatie omleiding lijn 8)      
18-10-2010   sporen Goudsesingel (tussen Jonker Fransstraat en Oostplein) en Boezemweg buiten dienst in verband met werkzaamheden voorsorteerspoor Goudsesingel naar Oostplein opgebroken    
6-11-2010 8 normale route via Zaagmolenbrug hersteld      
27-11-2010 7 normale route via Goudsesingel en Boezemweg hersteld      
18-12-2012 25 nieuwe halte ter hoogte van Het Sint Franciscus Ziekenhuis aan de Kleiweg in gebruik genomen      
1-2-2011 11 Opgeheven      
31-1-2011 8 tijdelijk eindpunt op het terrein van de Centrale Werkplaats in verband met aanpassing sporen eindpunt Kleiweg voor Citadistrams      
31-1-2011 8 tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade in verband met spoorvernieuwing Zaagmolenstraat      
31-1-2011 7 omgelegd vanaf Goudse Rijweg via Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijksestraat en Jonker Fransstraat (ter compensatie omleiding lijn 8)      
16-2-2011 21 tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum in verband met spoorverzakking op de Scheepvaartweg      
16-3-2011 8 eindpuntlus Kleiweg weer in gebruik       
28-3-2011 4 tijdelijke omleiding via Mathenesserlaan-Mathenesserbrug en Mathenesserdijk in verband met spoorvernieuwing Schiedamseweg      
28-3-2011 8 tijdelijk ingekort tot keerlus Pelgrimstraat in verband met spoorvernieuwing Spanjaardstraat en Schiedamseweg      
11-4-2011 8 tijdelijk omgeleid via Eendrachtsweg-Mauritsweg in verband met werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Vasteland-Schiedamsedijk-Erasmusbrug      
9-5-2011 21 normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld      
12-5-2011 8 route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld      
15-5-2011   sporen Goudsesingel (tussen Vondelweg en Oostplein) tijdelijk buiten dienst      
16-5-2011 4 normale route via de Schiedamseweg hersteld      
16-5-2011 8 normale route via Spanjaardstraat en Schiedamseweg hersteld      
28-5-2011 8 normale route via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Linker Rottekade-Jonker Fransstrat-Goudsesingel-Pompenburg hersteld      
6-6-2011 7 tijdelijk omgeleid via Oostplein-Blaak-Coolsingel-Hofplein in verband met spoorwerkzaamheden op de Goudsesingel-Jonker Fransstraat      
2-7-2011 21 ingekort tot Oostplein in verband met spoorwerkzaamheden Abram van Rijckevorselweg-Honingerdijk-Burgemeester Oudlaan      
16-7-2011 7 route via Jonker Fransstraat-Crooswijksestraat-Pijperstraat-Boezemstraat hersteld      
18-7-2011 21 normale route naar De Esch hersteld      
22-8-2011   ingebruikneming remise Beverwaard; sluiting remise Hilledijk de officiële opening vond plaats op 15-8-2011; sloop remise Hilledijk in 1-2012 voltooid    
19-9-2011 4 tijdelijk ingekort via eindpuntlus op het terrein van de  Centrale Werkplaats Kleiweg in verband met aanpassing sporen eindpunt Molenlaan  voor Citadistrams       
30-9-2011   sporen op de Goudsesingel en Boezemweg weer in dienst      
15-10-2011 4 normale route naar Molenlaan hersteld      
15-10-2011 20 tijdelijk opgeheven in verband met spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat      
15-10-2011 23 gesplitst in 2 delen: Beverwaard-Maashaven via route lijn 2 en Stationsplein-Holy  in verband met spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat      
15-10-2011 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein in verband met spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat      
24-10-2011 20 weer in dienst gesteld      
24-10-2011 23 normale route hersteld      
24-10-2011 25 normale route hersteld      
2-1-2012 4 tijdelijk verlegd tussen Heemraadsplein en Marconiplein via de Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Mathenesserbrug-Mathenesserdijk in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
9-1-2012 7 tijdelijk ingekort vanaf de Boezemstraat via de Boezemweg tot het Oostplein in verband met spoorvernieuwing en reconstructie van de Oudedijk      
12-3-2012 4 tijdelijk verlegd via de gehele Mathenesserlaan in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
1-5-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 7 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 8 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 20 tijdelijke omleiding via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Weena-Mauritsweg in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 21 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 23 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
1-5-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
5-5-2012 25 tijdelijk ingekort en omgeleid tot Kreekhuizenlaan in verband met werkzaamheden Slinge      
7-5-2012 25 normale route hersteld      
17-5-2012 4 tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 7 tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 8 tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Pompenburg in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 20 tijdelijk opgeheven in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 21 tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruiskade in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 23 tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruiskade in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
17-5-2012 25 tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Schiekade in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein      
21-5-2012 4 tijdelijk verlegd via de Mathenesserlaan tot het Heemraadsplein en vandaar weer via de Nieuwe Binnenweg naar de Lage Erfrbrug in verband met spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg      
24-5-2012 4 normale route hersteld      
24-5-2012 7 normale route hersteld      
24-5-2012 8 normale route hersteld      
24-5-2012 20 route met lus Van Oldenbarneveltstraat-Hofplein-Weena-Stationsplein-Mauritsweg hersteld      
24-5-2012 21 normale route hersteld      
24-5-2012 23 normale route hersteld      
24-5-2012 25 normale route hersteld      
4-6-2012 8 tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltstraat      
4-6-2012 25 tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland in verband met spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltstraat      
16-6-2012 4 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 7 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein  tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 8 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 20 tijdelijke omleiding richting zuid via Hofplein-Coolsingel-Schiedamsedijk in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 21 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 23 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
16-6-2012 25 tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld    
18-6-2012 4 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 7 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 8 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 20 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 21 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 23 normale route via het Stationsplein hersteld      
18-6-2012 25 normale route via het Stationsplein hersteld      
2-7-2012 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
2-7-2012 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
5-9-2012   spoor A op het Stationsplein weer in gebruik      
10-9-2012 21 tijdelijk omgeleid via de Goudsesingel-Pompenburg in verband met spoorvernieuwing op de Blaak      
1-10-2012 29 Opgeheven, lijnnummer vervangen door 12      
1-10-2012 12 Ingesteld als evenementenlijn naar het Stadion Feijenoord; Weena-Stationsplein-Delftseplein-Poortstraat-Weena-Hofplein-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk-Erasmusbrug-Wilhelminakade-Laan op Zuid-Varkenoordseviaduct-Stadionweg-Noorderhelling-Dwarsdijk-Groene tuin-Keizerswaard-Groenix van Zoelenlaan-Groeninx van Zoelenviaduct-P+R Beverwaard      
13-10-2012 4 normale route via de gehele Nieuwe Binnenweg hersteld      
15-10-2012 21 normale route via de Blaak en Burgemeester Van Walsumweg hersteld      
20-10-2012 20 tijdelijk opgeheven in verband met spooronderhoud Erasmusbrug      
20-10-2012 23 gesplitst in 2 delen: Beverwaard-Wilhelminaplein 2 en Stationsplein-Holy  in verband met spoorvernieuwing Wilhelminaplein      
20-10-2012 25 gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein in verband met spoorvernieuwing Erasmusbrug      
22-10-2012 2 tijdelijk ingekort tot metro Maashaven (lus Gaesbeekstraat) in verband met rioleringswerk-zaamheden Boergoensevliet      
26-10-2012 2 normale route hersteld      
29-10-2012 20 normale route hersteld      
29-10-2012 23 normale route hersteld      
29-10-2012 25 normale route hersteld      
24-11-2012 7 normale route via de Oudedijk naar Woudestein hersteld      
9-12-2012 4 verlengd vanaf het Marconiplein naar Spangen (Spartastraat)      
9-12-2012 21 beperkte dienst: ’s avond opgeheven (vervangen door lijn 24)  vervangende pendelbusdienst 121 naar Woudhoek    
9-12-2012 23 ingekort tot het Marconiplein (traject naar Holy overgenomen door lijn 24)      
9-12-2012 24 De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij N.S.-station Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg-Brederoweg-Europa Boulevard-De Loper, driehoek Holysingel.      
15-4-2013 20 in verband met werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.      
15-4-2013 25 in verband met werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.      
15-4-2013 4 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 7 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 8 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 12 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 21 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 23 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 25 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
15-4-2013 20 in verband met werkzaamheden Stationsplein lus via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat-Van Oldenbarneveltplaats-Coolsingel-Hofplein-Weena-Kruisplein-Mauritsweg in plaats van via Kruisplein-Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein      
15-4-2013 24 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v.       
27-5-2013 4 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Schiedamseweg gekoppeld aan lijn 8, traject naar Spangen opgeheven      
27-5-2013 8 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Spanjaardstraat gekoppeld aan lijn 4, traject naar Spangen opgeheven      
27-5-2013 23 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen       
10-6-2013 4 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 7 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 8 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 12 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 20 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 21 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 23 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 24 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
10-6-2013 25 normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld       
17-6-2013 21 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen       
17-6-2013 24 in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen       
14-7-2013 21 normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld      
14-7-2013 24 normale route naar Vlaardingen-Holy hersteld      
20-7-2013 8 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via  Mauritsweg en Eendrachtsweg      
20-7-2013 21 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Goudsesingel-Pompenburg en via Eendrachtsweg-Vasteland      
20-7-2013 23 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland      
20-7-2013 24 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Goudsesingel-Pompenburg en via Eendrachtsweg-Vasteland      
20-7-2013 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland      
17-8-2013 25 in verband met werkzaamheden Schieplein-viaduct ingekort via lus door Blijdorp (Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Provenierssingel). Pendelbuslijn 88 vanaf Kleiweg (eindpunt lijn 8) naar Schiebroek      
23-8-2013 20 opgeheven in verband met werkzaamheden Laan op Zuid      
23-8-2013 23 in verband met werkzaamheden Laan op Zuid ingekort Beverwaard-metro Maashaven via route lijn 2      
23-8-2013 25 gesplitst in Carnisselande-metro Maashaven en Blijdorp-Willemsplein in verband met werkzaamheden Laan op Zuid      
25-8-2013 20 weer ingesteld via bekende route      
25-8-2013 23 normale route hersteld      
25-8-2013 25 tijdelijke route Carnisselande-Blijdorp hersteld      
26-8-2013 25 normale route van/naar Schiebroek hersteld      
2-9-2013 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk en Vasteland hersteld      
2-9-2013 21 normale route via Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld      
2-9-2013 23 normale route via Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld      
2-9-2013 24 normale route via Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld      
2-9-2013 25 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld      
9-9-2013 24 in verband met aanleg viaduct over de A4 in aanbouw eindpunt verplaatst van Vlaardingen-Holy naar Schiedam-Woudhoek; pendelbuslijn 121 opgeheven  vervangende pendelbuslijn 89 naar Holy     
16-9-2013 4 normale route hersteld, nieuw eindpunt Marconiplein       
16-9-2013 8 normale route naar Spangen hersteld       
16-9-2013 4 in verband met werkzaamheden op de Bergweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolenstraat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 8; pendelbuslijn 87 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. CW Kleiweg en remise Hillegersberg onbereikbaar.    
16-9-2013 8 in verband met werkzaamheden op de Bergweg en de Kleiweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolenstraat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 4; pendelbuslijn 86 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. CW Kleiweg en remise Hillegersberg onbereikbaar.    
16-9-2013 23 normale route tot Marconiplein hersteld      
18-9-2013 23 in verband met werkzaamheden Marconiplein naar eindpunt Spangen       
21-9-2013 2 in verband met noodreparatie sporen Randweg opgeheven      
21-9-2013 20 in verband met noodreparatie sporen Randweg opgeheven      
21-9-2013 25 in verband met noodreparatie sporen Randweg gesplitst in Carnisselande – Groene Tuin en Schiebroek – Charlois      
23-9-2013 2 normale route hersteld      
23-9-2013 20 normale route hersteld      
23-9-2013 23 eindpunt Marconiplein weer in gebruik      
23-9-2013 25 normale route hersteld      
28-9-2013 20 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
28-9-2013 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
30-9-2013 2 in verband met werkzaamheden Kruisplein gecombineerde route Charlois-Coolsingel-Hofplein-Stationsplein (lus via Weena en Poortstraat)      
30-9-2013 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poort-straat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat      
30-9-2013 7 in verband met werkzaamheden Kruisplein tussen Hofplein en Mauritsweg via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat komt dus NIET bij op het Stationsplein    
30-9-2013 8 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poortstraat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat      
30-9-2013 20 in verband met werkzaamheden Kruisplein gecombineerde route Charlois-Coolsingel-Hofplein-Stationsplein (lus via Weena en Poortstraat)      
30-9-2013 21 in verband met werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat komt dus NIET op het Stationsplein    
30-9-2013 23 in verband met werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat      
30-9-2013 24 in verband met werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat komt dus NIET op het Stationsplein    
30-9-2013 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein vanaf het Stationsplein via Weena naar de Coolsingel v.v. (lus via Weena-Poortstraat, Hofplein-Stationsplein in beide richtingen 2x bereden)       
30-9-2013 2 in verband met werkzaamheden tussen Beukendaal en Groeninx van Zoelenlaan route lijn 2 gewijzigd in Charlois-Stationsplein; pendelbus 702 tussen metro Maashaven en Groene Tuin      
30-9-2013 20 in verband met werkzaamheden tussen Beukendaal en Groeninx van Zoelenlaan opgeheven en vervangen door lijn 2 en pendelbus 702.      
19-10-2013 21 ingekort tot Woudenstein  vervangende pendelbuslijn 721 naar De Esch    
19-10-2013 24 ingekort tot Woudenstein  vervangende pendelbuslijn 721 naar De Esch    
21-10-2013 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
21-10-2013 8 normale route naar eindpunt Kleiweg hersteld      
21-10-2013 8 in verband met werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein in plaats van Spangen      
21-10-2013 23 in verband met werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Spangen in plaats van Marconiplein      
26-10-2013 8 normale route naar eindpunt Spangen hersteld      
26-10-2013 23 normale route naar eindpunt Marconiplein hersteld      
26-10-2013 25 in verband met werkzaamheden op de Randweg route gewijzigd: Carnisselande-Breeplein-Beukendaal-Molenvliet-Reyerdijk-IJsselmonde naar Laan op Zuid      
28-10-2013 2 normale route Charlois-Lombardijen hersteld      
28-10-2013 20 heringesteld Stationsplein-Lombardijen via Coolsingel en Schiedamsedijk      
28-10-2013 21 normale route naar De Esch hersteld      
28-10-2013 25 normale route via de Randweg hersteld      
28-10-2013 8 in verband met werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein in plaats van Spangen      
28-10-2013 23 in verband met werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Spangen in plaats van Marconiplein      
28-10-2013 24 normale route naar De Esch hersteld      
6-11-2013 8 normale route naar eindpunt Spangen hersteld      
6-11-2013 23 normale route naar eindpunt Marconiplein hersteld      
18-11-2013 4 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 7 normale route viaStationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 8 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 20 normale route tot Stationsplein hersteld      
18-11-2013 21 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 23 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 25 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
18-11-2013 24 normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld      
2-12-2013 24 normale route vanaf Bachplein naar eindpunt Vlaardingen-Holy hersteld      
14-4-2014 21 in verband met werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan in plaats van via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.      
14-4-2014 23 in verband met werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan in plaats van via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.      
14-4-2014 24 in verband met werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan in plaats van via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.      
2-6-2014 8 ingekort tot Schiemond in verband met werkzaamheden Spanjaardstraat      
16-6-2014 8 normale route naar Spangen hersteld       
21-6-2014 2 ingekort tot lus Kreekhuizenlaan in verband met werkzaamheden Reyerdijk      
22-6-2014 2 normale route naar Groene Tuin hersteld      
30-6-2014 21 normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld      
30-6-2014 23 normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld      
30-6-2014 24 normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld      
14-7-2014 8 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg in plaats van Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland v.v. Van Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos    
14-7-2014 23 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg-Vasteland in plaats van Weena-Hofplein-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk v.v.      
14-7-2014 25 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg in plaats van Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel en Schiedamsedijk v.v. Van Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos    
28-7-2014 20 tijdelijk opgeheven in verband met werkzaamheden Erasmusbrug Erasmusbrug en Vasteland eveneens tramloos    
28-7-2014 23 ingekort Beverwaard-Wilhelminaplein       
28-7-2014 25 gesplitst in Schiebroek-Stationsplein (lus via Weena) en Carnisselande-Gaesbeekstraat (metro Maashaven) ook geen tramverkeer via Beijerlandselaan    
4-8-2014 8 omleiding gewijzigd in Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan-G.J. de Jongweg in plaats van via Eendrachtsweg-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein geen tramverkeer via Van Oldenbarneveltstraat, Schiedamsedijk-Erasmusbrug, alsmede Vasteland en Westzeedijk tussen Vasteland en Droogleever Fortuynplein    
4-8-2014 4 in verband met werkzaamheden via Bergweg-Schiekade in plaats van Noordsingel-Heer Bokelweg      
4-8-2014 4 in verband met werkzaamheden ingekort tot Bergweg-Zaagmolenstraat en exploitatief gekoppeld aan lijn 8   vervangende pendelbus 704 naar Molenlaan    
4-8-2014 8 in verband met werkzaamheden ingekort tot Zaagmolenstraat-Bergweg en exploitatief gekoppeld aan lijn 4 vervangende pendelbus 708 naar Kleiweg    
18-8-2014 8 normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk-Vasteland-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein hersteld      
18-8-2014 20 heringesteld       
18-8-2014 23 normale route Beverwaard-Marconiplein via Erasmusbrug hersteld      
18-8-2014 25 normale route Schiebroek-Carnisselande via Erasmusbrug hersteld      
1-9-2014 4 normale route vanaf de Bergweg naar eindpunt Molenlaan hersteld      
1-9-2014 8 normale route vanaf de Zaagmolenstraat naar eindpunt Kleiweg hersteld      
1-9-2014 25 in verband met werkzaamheden Schieweg omgeleid via route door Blijdorp      
14-9-2014 25 normale route via de Schieweg hersteld      
15-9-2014 7 in verband met werkzaamheden Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat en Linker Rottekade omgeleid via Boezemweg en Goudsesingel. vervangende pendelbus 707 Rotterdam-Noord – Crooswijk    
15-9-2014 8 in verband met werkzaamheden  Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat en Linker Rottekade omgeleid via Bergweg en Schiekade vervangende pendelbus 707 Rotterdam-Noord – Crooswijk    
22-9-2014 8 in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Mauritsweg, Eendrachtsplein en Eendrachtsweg      
22-9-2014 25 in verband met werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Coolsingel en Weena v.v.       
11-10-2014 8 normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld      
11-10-2014 25 normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld      
13-10-2014 4 in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadsplein vervangende pendelbus 704 Eendrachtsplein – Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg    
13-10-2014 7 in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland      
13-10-2014 20 in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland      
20-10-2014 4 in verband met afsluiting Claes de Vrieselaan omgeleid via Middellandstraat en Vierambachtstraat en Mathenesserdijk      
3-11-2014 4 omleiding via Claes de Vrieselaan en Mathenesserlaan hersteld      
8-11-2014 4 normale route via Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
9-11-2014 4 normale route via Eendrachtsweg en Nieuwe Binnenweg hersteld      
9-11-2014 7 normale route via Eendrachtsweg en Mauritsweg hersteld      
9-11-2014 20 normale route via Eendrachtsweg, Mauritsweg en Vasteland hersteld      
13-11-2014 2 omgeleid via Groeninx van Zoelenlaan en remise Beverwaard in verband met aanleg nieuwe eindpuntlus Keizerswaard in plaats van Groene Tuin      
17-11-2014 7 normale route via Boezemsingel,  Boezemstraat, Pijperstraat, Crooswijksestraat, Linker Rottekade en Jonker Fransstraat hersteld      
17-11-2014 8 normale route via Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat, Zaagmolendrift, Zaagmolen- brug, Linker Rottekade en Jonker Fransstraat hersteld      
14-12-2014 2 verlegd naar nieuw eindpunt Keizerswaard      
14-12-2014 23 verlegd via winkelcentrum Keizerwaard      
21-2-2015 20 in verband met werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. in plaats van via Beijerlandselaan      
21-2-2015 25 in verband met werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. in plaats van via Beijerlandselaan      
2-3-2015 20 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
2-3-2015 25 normale route via Beijerlandselaan hersteld      
2-3-2015 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Molenlaan-Centraal Station en Van Oldenbarneveltstraat-Marconiplein, gekoppeld aan lijn 8       
2-3-2015 8 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Kleiweg-Centraal Station en Spangen-Van Oldenbarneveltstraat en vandaar verder als lijn 4 naar Marconiplein v.v.      
2-3-2015 7 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Hofplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg      
2-3-2015 20 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Coolsingel-Hofplein-Weena      
2-3-2015 21 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via  Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan vervangende pendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat    
2-3-2015 23 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg ingekort  tot Beverwaard-Stationsplein vervangende pendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat    
2-3-2015 24 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via  Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan vervangende pendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat    
2-3-2015 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Weena v.v. in plaats van Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein       
10-4-2015 4 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 7 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 8 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 20 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 21 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 23 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 24 normale route  via Kruisplein hersteld      
10-4-2015 25 normale route  via Kruisplein hersteld      
1-6-2015 21 in verband met werkzaamheden Honingerdijk omgeleid via Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg en Burgemeester Oudlaan vervangende pendelbus 721 tussen Oostplein en Honingerdijk    
1-6-2015 24 in verband met werkzaamheden Honingerdijk omgeleid via Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg en Burgemeester Oudlaan vervangende pendelbus 721 tussen Oostplein en Honingerdijk    
6-6-2015 20 in verband met werkzaamheden 2de Rosestraat opgeheven      
6-6-2015 25 in verband met werkzaamheden 2de Rosestraat gesplitst in Schiebroek-lus Stadionweg en Carnisselanden-metro Maashaven      
15-6-2015 21 normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld      
15-6-2015 24 normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld      
27-6-2015 20 weer in dienst gesteld      
27-6-2015 25 normale route hersteld      
11-7-2015 8 in verband met werkzaamheden in Spangen ingekort tot Marconiplein vervangende pendelbus 708 naar Spangen    
11-7-2015 8 in verband met werkzaamhedenm Droogleever Fortuynplein omgeleid via Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan en G.J. de Jongweg ipv . Via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsiongel-Schiedamsedijk-Vasteland en Westzeedijk      
10-8-2015 8 normale route via Westzeedijk en naar Spangen hersteld      
14-9-2015 25 in verband met werkzaamheden ingekort tot Wilgenplaslaan met driehoeken op de kruising met de Meidoornsingel vervangende pendelbus 725 door Schiebroek    
19-9-2015 25 normale route in Schiebroek hersteld      
3-10-2015 4 in verband met werkzaamheden Heer Bokelweg via Bergweg-Schiekade in plaats van Noordsingel      
17-10-2015 8 in verband met werkzaamheden P.C. Hooftplein ingekort tot Marconiplein vervangende pendelbus 724 tussen Spangen en Marconiplein    
17-10-2015 23 in verband met werkzaamheden Matheneserbrug en P.C. Hooftplein ingekort tot Stationsplein vervangende pendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein    
17-10-2015 21 in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug en P.C. Hoofdplein omgeleid via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg vervangende pendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein    
17-10-2015 24 in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug en P.C. Hoofdplein omgeleid via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg vervangende pendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein    
2-11-2015 4 normale route via Noordsingel en Heer Bokelweg hersteld      
2-11-2015 8 normale route tussen Marconiplein en Spangen hersteld      
2-11-2015 21 normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld      
2-11-2015 23 normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld      
2-11-2015 24 normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld      
4-1-2016   in verband met werkzaamheden Burgemeester Oudlaan en Vlietlaan ingekort via Boezemweg naar Oostplein      
11-4-2016 2 in verband met werkzaamheden Spinozaweg en Molenvliet ingekort tot Beukendaal vervangende pendelbus 702 tussen Beukendaal en Keizerswaard    
11-4-2015 20 in verband met werkzaamheden Spinozaweg en Molenvliet ingekort tot Beukendaal vervangende pendelbus 702 tussen Beukendaal en Keizerswaard    
16-4-2016 21 in verband met werkzaamheden Overschiesestraat gesplitst in De Esch-Broersvest en ‘s-Gravelandseweg-Woudhoek vervangende pendelbus 724 tussen Koemarkt en station Schiedam    
16-4-2016 24 in verband met werkzaamheden Overschiesestraat gesplitst in De Esch-Broersvest en ‘s-Gravelandseweg-Woudhoek vervangende pendelbus 724 tussen Koemarkt en station Schiedam    
18-4-2016 21 normale route via Overschiesestraat hersteld      
18-4-2016 24 normale route via Overschiesestraat hersteld      
9-5-2016 2 normale route naar Keizerswaard hersteld      
9-5-2016 20 normale route naar Kreekhuizenlaan hersteld      
21-5-2016 25 in verband met werkzaamheden G.K. van Hogendorpweg ingekort tot Schieweg-eindpunt Blijdorp geen vervangend busvervoer van/naar Schiebroek!    
23-5-2016 25 normale route naar Schiebroek hersteld      
4-6-2016 23 in verband met werkzaamheden Varkenoordseviaduct omleiding via route lijn 20 en lijn 2 tot Groeninx van Zoelenlaan vervangende pendelbus 723 tussen Wilhelminaplein en Keizerswaard    
14-6-2016 23 normale route hersteld      
9-7-2016 25 in verband metwerkzaamheden Schiekade omgeleid via Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Provenierssingel v.v.      
16-7-2016 25 normale route via Schiekade-Schieweg hersteld      
16-7-2016 4 in verband met werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Molenlaan-Schiekade-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Marconiplein-Centraal Station traject via Noordsingel-Heer Bokelweg vervallen; buslijn 38 via Noordplein-Heer Bokelweg-Schiekade-Proveniersstraat-Proveniersplein-Stationssingel-Walenburgerweg-Statenweg-Statentunnel, resp. Statentunnel-Walenburgerweg-Schiekade-Heer Bokelweg-Noordplein.     
16-7-2016 7 in verband met werkzaamheden sporen Hofplein ingekort tot Willemsplein-Centraal Station      
16-7-2016 8 in verband met werkzaamheden Hofplein via Goudsesingel-Oostplein-Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel-Hofplein in plaats van Via Goudsesingel-Pompenburg      
16-7-2016 25 in verband met werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Schiebroek-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Carnisselanden-Centraal Station      
22-8-2016 4 normale route hersteld      
22-8-2016 7 normale route hersteld      
22-8-2016 8 normale route hersteld      
22-8-2016 25 normale route hersteld      
3-9-2016 4 in verband met werkzaamheden Bergweg via route lijn 8 tussen Benthuizerstraat en Hofplein      
23-11-2016 4 normale route via Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld      
1-10-2016 7 in verband met werkzaamheden Scheepvaartkwartier omgeleid via Westzeedijk naar Droogleever Fortuynplein in plaats van via Van Vollenhovenstraat-Westplein-Westerstraat naar Willemsplein.      
15-10-2016 7 in verband met werkzaamheden Boezemweg via Goudsesingel naar Oostplein in plaats van via Jonker Fransstraat, Crooswijksestraat, Pijperstraat en Boezemsingel      
22-11-2016 7 normale route via Scheepvaartkwartier naar Willemsplein hersteld      
22-11-2016 7 route via Crooswijk naar Oostplein hersteld       
1-4-2017 7 normale route naar Burgemeester Oudlaan hersteld      
10-4-2017 21 in verband met werkzaamheden Oostplein en Oostzeedijk, Blaak en Coolsingel omgeleid via Goudsesingel, Boezemweg en route lijn 7      
10-4-2017 23 in verband met werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg      
10-4-2017 24 in verband met werkzaamheden Oostplein en Oostzeedijk, Blaak en Coolsingel omgeleid via Goudsesingel, Boezemweg en route lijn 7      
29-5-2017 21 in verband met werkzaamheden Oostzeedijk vanaf Oostplein omgeleid via Boezemweg en route lijn 7      
29-5-2017 24 in verband met werkzaamheden Oostzeedijk vanaf Oostplein omgeleid via Boezemweg en route lijn 7      
29-5-2017 21 in verband met werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldebarneveltstraat-Mauritsweg in plaats van via Coolsingel-Hofplein-Weena      
29-5-2017 24 in verband met werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldebarneveltstraat-Mauritsweg in plaats van via Coolsingel-Hofplein-Weena      
24-6-2017 4 in verband met werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Bergweg en Molenlaan opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 8) vervangende pendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan    
24-6-2017 8 in verband met werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Benthuizerstraat en Kleiweg opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 4) vervangende pendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan    
3-7-2017 7 in verband met werkzaamheden Crooswijksestraat, Pijperstraat en Boezemstraat omgeleid via Goudsesingel -Boezemweg      
9-7-2017 21 normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld      
9-7-2017 24 normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld      
10-7-2017 23 normale route via Coolsingel-Hofplein hersteld      
21-8-2017 8 normale route van/naar de Kleiweg hersteld      
21-8-2017 4 tijdelijk verlegd naar eindpunt Kleiweg       
4-9-2017 4 in verband met werkzaamheden Nieuwe Binnenweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadsplein      
4-9-2017   sporen G.J. de Jonghweg en Claes de Vrieselaan tot Mathenesserlaan buiten dienst gesteld      
18-9-2017 7 normale route tussen Jonker Fransstraat en Boezemstraat hersteld      
9-10-2017 21 in verband met werkzaamheden Koemarkt en Schiedamseweg gesplitst in De Esch-Marconiplein en Schiedam-centrum-Schiedam-Woudhoek pendelbus 121 opgeheven    
9-10-2017 24 in verband met werkzaamheden Koemarkt en Schiedamseweg gesplitst in De Esch-Marconiplein en Schiedam-centrum-Vlaardingen-Holy (geen tramverkeer tussen Marconiplein en Schiedam-centrum)      
16-10-2017 4 normale route van/naar de Molenlaan hersteld      
23-10-2017 21 normale routes hersteld      
23-10-2017 24 normale routes hersteld      
11-11-2017 23 in verband met werkzaamheden Groeninx van Zoelenlaan ingekort tot Grote Hagen en gekoppeld aan lijn 2 vervangende pendelbus 723 tussen Keizerswaard en Beverwaard    
13-11-2017 23 normale route naar Beverwaard hersteld      
13-11-2017 4 normale route via Mauritsweg-Nieuwe Binnenweg hersteld      
24-2-2018 124  in verband met werkzaamheden metro tussen Beurs en Oostplein ingesteld Stationsplein-Weena-Hofplein-Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg-Oostplein      
26-2-2018 124 opgeheven       
26-2-2018 4 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Molenlaan-Centraal-Station en Marconi-plein-Beurs      
26-2-2018 8 in verband met werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Kleiweg-Centraal-Station en Spangen-Beurs beperkte dienst 10-19 h    
26-2-2018 7 in verband met werkzaamheden  Kruisplein vanaf Hofplein via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat naar Mauritsweg       
26-2-2018 23 in verband met werkzaamheden Kruisplein ingekort tot Centraal Station. Route tussen Stationsplein en Marconiplein vervallen Bij Beurs gekoppeld aan lijn 8: Beurs -Spangen    
26-2-2018 20 in verband met werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel-Hofplein-Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein-Weena-Hofplein-Coolsingel Bij Beurs gekoppeld aan lijn 4: Beurs -Marconiplein    
26-2-2018 21 in verband met werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel-Karele Doormanstraat-Mauritsweg-West-Kruiskade      
26-2-2018 24 in verband met werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel-Karele Doormanstraat-Mauritsweg-West-Kruiskade      
26-2-2018 25 in verband met werkzaamheden Kruisplein vanaf Centraal Station via Weena en Hofplein  naar Coolsingel in plaats van Via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat       
19-3-2018 4 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 7 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 8 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 21 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 23 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 24 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 25 rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v.      
19-3-2018 20 vanaf Kruisplein via Weena tot Hofplein (keren) en terug via Weena naar Kruisplein      
31-3-2018 125 ingesteld Schiebroek en Proveniersplein via Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Bentinckplein-Walenburgerweg-Stationssingel-Proveniersplein-Provenierssingel in verband met werkzaamheden metrolijn E      
2-4-2018 4 normale route via Stationsplein hersteld      
2-4-2018 7 normale route via Stationsplein hersteld opstelspoor Weena bij Poortstraat gebruikt    
2-4-2018 8 normale route via Stationsplein hersteld stopt alleen bij metrostations Melanchthonweg en Blijdorp    
2-4-2018 20 normale route via Stationsplein hersteld      
2-4-2018 21 normale route via Stationsplein hersteld      
2-4-2018 23 normale route via Stationsplein hersteld      
2-4-2018 24 normale route via Stationsplein hersteld      
2-4-2018 25 normale route via Stationsplein hersteld      
3-4-2018 125 opgeheven       
9-4-2018 21 in verband met werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein-Stationsplein        
9-4-2018 23 in verband met werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein-Stationsplein        
9-4-2018 24 in verband met werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein-Stationsplein        
28-4-2018 20 tijdelijk opgeheven, vervangen door ingekorte lijn 25      
28-4-2018 25 in verband met werkzaamheden in Barendrecht ingekort tot Kreekhuizenlaan       
30-4-2018 21 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Goudsesingel in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel      
30-4-2018 20 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg      
30-4-2018 24 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Goudsesingel in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel      
30-4-2018 23 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg vervangende pendelbus 725 tussen Randweg en Carnisselanden    
30-4-2018 25 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg geen tramverkeer op de Coolsingel-Schiedamsedijk, de Burgemeester Van Walsumweg-Blaak en de Van Oldenbarneveltstraat.    
30-4-2018 8 in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via -Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg idem    
5-5-2018 18 ingesteld tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein (via Mauritsweg) tbv. Bevrijdingsfestival in het Park   idem     
6-5-2018 18 opgeheven      
7-5-2018 20 weer in dienst gesteld via normale route idem    
14-5-2018 21 omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld idem    
14-5-2018 23 omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld      
14-5-2018 24 omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld idem    
21-5-2018 25 normale route naar Carnisselanden hersteld      
30-6-2018 21 in verband met werkzaamheden in Schiedam ingekort tot lus Schiedam-centrum      
30-7-2018 8 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsplein-Eendrachtsweg in plaats van via Churchilleplein-Schiedamsedijk-Vasteland      
30-7-2018 20 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg in plaats van Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat      
30-7-2018 23 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg in plaats van via Schiedamsedijk-Churchillplein-Hofplein-Weena vervangende pendelbuslijn 721 station Schiedam – Woudhoek v.v.    
30-6-2018 24 in verband met werkzaamheden in Schiedam ingekort tot lus Schiedam-centrum      
30-7-2018 25 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg in plaats van Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat      
30-7-2018 21 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg-Hofplein in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel      
30-7-2018 24 in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg-Hofplein in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel      
13-8-2018 8 normale route via Coolsingel hersteld; in verband met werkzaamheden Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat omgeleid via route lijn 4 (Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg)      
13-8-2018 20 normale route hersteld      
13-8-2018 21 route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
13-8-2018 23 route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
13-8-2018 24 route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
13-8-2018 25 route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
18-8-2018 25 in verband met werkzaamheden Schiekade omgeleid via Provenierssingel-Stationsplein-Bentincklaan-Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg en Bergselaan      
27-8-2018 4 in verband met werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 8      
27-8-2018 8 in verband met werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 4      
27-8-2018 7 in verband met werkzaamheden Linker Rottekade, Crooswijksestraat en Boezemstraat omgeleid via Goudsesingel en Boezemweg      
27-8-2018 21 normale route hersteld      
27-8-2018 24 normale route hersteld      
27-8-2018 25 normale route via Schiekade en Schieweg hersteld      
29-10-2018 124 extra pendeldiensten Stationsplein-Oostplein via route 21/24 in verband met metrostoring Stationsplein-Beurs      
29-10-2018 8 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 12 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 20 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 23 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 25 in verband metwerkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat      
29-10-2018 4 normale route via Schiedamseweg naar Marconiplein hersteld      
29-10-2018 8 normale route via Schiedamseweg naar Spangen hersteld      
5-11-2018 124 opgeheven in verband met hervatting metroverkeer Stationsplein-Beurs      
11-12-2018 12 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
11-12-2018 20 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
11-12-2018 23 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
11-12-2018 25 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
11-12-2018 8 normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld      
9-12-2018 8 normale route via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Linker Rottekade-Jonker Fransstraat en Goudsesingel – Pompenburg hersteld      
9-12-2018 7 normale route via Linker Rottekade, Crooswijksestraat en Boezemstraat hersteld      
25-2-2019 7 in verband met werkzaamheden Eendrachtsweg – Vasteland ingekort tot Stationsplein (traject naar Willemsplein opgeheven)      
25-2-2019 8 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
25-2-2019 21 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
25-2-2019 20 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
25-2-2019 23 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
25-2-2019 24 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
25-2-2019 25 in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk      
4-3-2019 25 in verband metwerkzaamheden Kastanjeplein ingekort tot Meidoornsingel/Wilgenplaslaan (driehoeken!) vervangende pendelbus 725 ringlijn door Schiebroek via metro Meijersplein    
11-3-2019 7 normale route vanaf Stationsplein naar Willemsplein hersteld      
11-3-2019 8 normale route hersteld      
11-3-2019 20 route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld      
11-3-2019 23 route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld      
11-3-2019 21 route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld      
11-3-2019 24 route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld      
11-3-2019 25 normale route in centrum hersteld      
23-3-2019 21 in verband met werkzaamheden 2de Middellandstraat – Vierambachtsstraat –  Mathenesserplein –  Mathe-nesserbrug en Mathenesserdijk omgeleid via Middellandplein – Mathenesserlaan-Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg      
23-3-2019 24 in verband met werkzaamheden 2de Middellandstraat – Vierambachtsstraat –  Mathenesserplein –  Mathe-nesserbrug en Mathenesserdijk omgeleid via Middellandplein – Mathenesserlaan-Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg      
27-4-2019 25 in verband met werkzaamheden Melanchtonweg ingekort via Bergselaan en Stadhoudersweg naar Van Aerssenlaan (Diergaarde Blijdorp) vervangende pendelbus 725 ringlijn Schiebroek – metro Meijersplein  en pendelbus 708 ringlijn metro Melanchtonweg -Sint Franciscus Gasthuis     
4-5-2019 21 in verband met werkzaamheden Kruiskade –  Middellandstraten – Vierambachtsstraat omgeleid via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan      
4-5-2019 23 ingekort tot Stationsplein (traject naar Marconiplein opgeheven)      
4-5-2019 24 in verband met werkzaamheden Kruiskade –  Middellandstraten – Vierambachtsstraat omgeleid via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan      
5-5-2019 18 ingesteld als tijdelijke versterkingslijn lijn 8 tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein in verband met Bevrijdingsfestival      
13-5-2019 25 route naar Schiebroek hersteld tot keerdriehoek Meidoornsingel/Wilgenplaslaan      
3-6-2019 21 normale route via West-Kruiskade tot Vierambachtsstraat hersteld      
3-6-2019 23 normale route naar Marconiplein hersteld      
3-6-2019 23 in verband met werkzaamheden Dwarsdijk-Kreekkade omgeleid via route lijnen 20 en 2  vervangende pendelbus 723 tussen Wilhelminaplein en Keizerswaard    
3-6-2019 20 in verband met omleiding lijn 23 vervallen      
3-6-2019 24 normale route via West-Kruiskade tot Vierambachtsstraat hersteld      
3-6-2019 25 normale route in (= lus door) Schiebroek hersteld      
3-6-2019 4 in verband met werkzaamheden Straatweg ingekort tot Kleiweg vervangende pendelbus 704 in ringlijn tussen station Noord en Molenlaan    
24-6-2019 23 normale route via Stadionweg-Noordehelling-Dwarsdijk en Prinsenplein hersteld      
24-6-2019 20 heringesteld      
7-6-2019 21 in verband met werkzaamheden ingekort tot Woudestein vervangende pendelbus 724 tussen Woudestein en De Esch    
7-6-2019 24 in verband met werkzaamheden ingekort tot Woudestein vervangende pendelbus 724 tussen Woudestein en De Esch    
22-7-2019 4 normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld      
28-7-2019 21 normale route naar eindpunt De Esch hersteld      
28-7-2019 24 normale route naar eindpunt De Esch hersteld      
29-7-2019 8 in verband met werkzaamheden Zaagmolendrift en Zaagmolenstraat tussen Hofplein en Bergweg omgeleid via route lijn 4       
29-7-2019 7 in verband met werkzaamheden Burgemeester Oudlaan  ingekort via Boezemweg naar Oostplein  vervangende pendelbus 707 tussen Oostplein en Woudestein    
19-8-2019 8 in verband met werkzaaheden Kleiweg omgeleid vanaf de Linker Rottekade via Crooswijksestraat, Pijperstraat, Boezemstraat, Boezemsingel en Boezemweg naar Oostplein      
19-8-2019 7 normale route naar Woudestein hersteld      
16-9-2019 8 in verband met werkzaamheden Kleiweg naar eindpunt Molenlaan      
16-9-2019 8 normale route naar de Straatweg hersteld, maar in verband met werkzaamheden Kleiweg naar eindpunt Molenlaan centrale werkplaats Kleiweg niet voor trams bereikbaar    
16-9-2019 4 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
16-9-2019 7 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
16-9-2019 8 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
16-9-2019 25 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein      
16-9-2019 21 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen West-Kruiskade en Mauritsweg      
16-9-2019 12 in verband met werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein      
16-9-2019 20 in verband met werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein      
16-9-2019 2 in verband met inkorting lijn  23 verlengd vanaf Keizerswaard naar de Beverwaard      
16-9-2019 23 in verband met werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein      
16-9-2019 24 in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen West-Kruiskade en Mauritsweg      
21-9-2019 23 in verband met werkzaamheden Erasmusweg en Laan op Zuid ingekort tot Marconiplein-Droogleever Fortuijnplein vervangende pendelbus 723 Keizerswaard-Wilhelminaplein    
21-9-2019 25 in verband met werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
23-9-2019 2 normale route naar Keizerswaard hersteld      
23-9-2019 23 normale route via Erasmusbrug hersteld      
23-9-2019 25 normale route via Erasmusweg hersteld      
28-9-2019 2 in verband met inkorting lijn  23 verlengd vanaf Keizerswaard naar de Beverwaard      
28-9-2019 23 in verband met werkzaamheden Erasmusweg en Laan op Zuid ingekort tot Marconiplein-Droogleever Fortuijnplein pendelbus 723 Keizerswaard-Wilhelminaplein    
28-9-2019 25 in verband met werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)      
30-9-2020 2 normale route naar Keizerswaard hersteld      
30-9-2019 23 normale route via Erasmusbrug hersteld      
30-9-2019 25 normale route via Erasmusbrug hersteld      
14-10-2019 8 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Mauritsweg-Eendrachtsplein in plaats van Vasteland-Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
14-10-2019 20 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
14-10-2019 23 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
14-10-2019 25 in verband met werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein in plaats van Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat      
19-10-2019 8 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
19-10-2019 20 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
19-10-2019 23 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
19-10-2019 25 normale route via Schiedamsedijk hersteld      
21-10-2019 4 in verband met werkzaamheden Hofplein en Noordsingel gesplitst in Marconiplein-Stationsplein en Molenlaan-Diergaarde Blijdorp via de Bergweg-Schiekade en Provenierssingel ipv via Noordsingel en Heer Bokelweg  Tussen Molenlaan en Blijdorp administratief als lijn 124 aangeduid.    
21-10-2019 124 Gesplitste lijn ingesteld in verband met werkzaamheden route lijn 4.      
21-10-2019 7 in verband met werkzaamheden Hofplein vanaf Pompenburg via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat