RTM/RETM/RET tramroutes

Gedempte Botersloot

Op de gedempte Botersloot wordt in 1911 het wegdek bekleedt met hout in verband met de geluidsoverlast na het vernieuwen van de tramrails.

Tussen het leggen van eerste rails in 1879 voor de paardentram tot de plannen voor een nieuwe oeververbinding zijn er duizenden wijzigingen geweest in het railplan en de lijnenloop.

Onderstaand overzicht omvat zowel de RTM, de RETM als de RET tijd en omvat een opgave over de periode 1879-2020.

DATUMLIJNLIJNENLOOPLIJNINFOREMISEBIJZONDERHEDEN
01-06-1879DIngesteld: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte (Leidscheveer). 1**1 De bij de paarden- en stoomtramlijnen gebezigde lijnletters zijn gebaseerd op zoals die lijnen in de concessies zijn aangeduid. Of de initialen van de exploiterende maatschappij wordt gebruikt.
03-06-1879DVerlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt.
04-06-1879DVerlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein.
25-06-1879BIngesteld: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Schielandsch Hooge Zeedijk*2 – Kievitslaan (Park).*2 Straatnaam Schielandsch Hooge Zeedijk krijgt bij annexatie Delfshaven door Rotterdam in 1886 v.w.b. het oostelijk gedeelte de naam Westzeedijk.  
01-10-1879AStation D.P.*3 (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Soetensteeg – Soetenbrug – Noordblaak – Beursplein.*3 Op de koersborden van de trams aangegeven met “Centraal Station”. Deze traditie wordt ook bij de elektrische tram voortgezet. Station D(elftsche) P(oort) wordt pas werkelijk Centraal Station m.i.v. 4 oktober 1953, de datum waarop Station Maas definitief sluit, en de treinen naar en van richting Gouda, Utrecht enz. dit station gaan aandoen. Op die datum vervalt dus ook de naam Station D.P.
25-10-1879EIngesteld: Oostzeedijk (Hoflaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Poppenbrug – Nieuwe Haven (Sleepersvest).Beperkte dienst: op maandag en dinsdag wordt i.v.m. marktdrukte standplaats ingenomen op Nieuwe Haven n.z. bij Pakkenbrug.
18-01-1880CIngesteld: Schiedamschesingel (Binnenwegschebrug) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.
04-02-1880FIngesteld: Oostplein – Oostvest* – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsplein – Station D.P. (Stationsplein).*Na demping van gedeelte Oostvest rond 1888 krijgt dit gedeelte de naam Oostvestplein en later Goudschesingel.
27-05-1880CVerlengd, volledig traject is nu: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.
09-04-1881DhIngesteld stoomtramlijn: Nieuwe Binnenweg (Westersingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Rotterdamschedijk* (Lange Dijkstraat).*Straatnaam Rotterdamschedijk in het nog zelfstandige Delfshaven krijgt bij annexatie door Rotterdam in 1886 de naam Havenstraat.
12-01-1882DhStoomtramlijn verlengd: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Rotterdamschedijk (Lange Dijkstraat).
01-02-1882BOpgeheven (gecombineerd met lijn C).
01-02-1882CGecombineerd met lijn B: Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein en alternerend Westplein – Westerstraat – Willemsplein resp. Westplein – Parklaan – Westerlaan (Park).
01-02-1882Sporen Schiedamschedijk – Vasteland – Schielandsch Hooge Zeedijk worden al spoedig verwijderd om gebruikt te worden bij spoorverdubbeling andere trajecten.
05-05-1882SdStoomtramlijn verlengd, volledig traject is nu: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Aelbrechtsbrug – Schielandsch Hooge Zeedijk*1 – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt). (Traject Lage Erf – Havenstraat (ex Rotterdamschedijk) wordt nog uitsluitend bediend door korttrajectdiensten.)*1 Straatnaam Schielandsch Hooge Zeedijk wordt na annexatie Delfshaven door Rotterdam in 1886 v.w.b. het gedeelte tussen Aelbrechtsbrug en Hooge Bomen (huidige Marconiplein) gewijzigd in Mathenesserdijk.
01-09-1882ETijdelijk ingekort: i.v.m. vernieuwing Poppenbrug tot traject Oostzeedijk – Oostplein
01-11-1882ENormaal traject Oostzeedijk – Nieuwe Haven n.z. (Sleepersvest) hersteld.Op maandag en dinsdag tot Nieuwe Haven n.z. bij Pakkenbrug.
29-12-1882HbIngesteld: Hillegersberg (Dorpsstraat) – Bergweg*2 – Oost-Blommersdijkscheweg*3 – Schiekade o.z. – Hofplein.Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de Schielandsche Tramweg-Maatschappij (SlTm)*2 Straatnaam Bergweg in Hillegersberg wordt in 1916 gewijzigd in Straatweg. *3 Straatnaam Oost-Blommersdijkscheweg wordt in 1897 gewijzigd in Bergweg.
21-01-1883FVerlengd, volledig traject is nu: Station Rhijnspoor* (Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Oostvest – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (Stationsplein).*Station Rhijnspoor wordt bij de overname van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij door de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, per 15 oktober 1890,  herdoopt in Station (Rotterdam) Maas.
01-01-1883EOp maandag en dinsdag ook standplaats Nieuwe Haven n.z. bij Sleepersvest.
17-05-1884AVerlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boymansstraat –Soetensteeeg – Soetenbrug – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Feyenoord (Van der Takstraat bij Koninginnebrug).
17-05-1884COpgeheven (gecombineerd met lijn E).
17-05-1884EGecombineerd met lijn C: Oostzeedijk (Hoflaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Poppenbrug – Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kleine Draaisteeg – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Binnenwegschebrug – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein en alternerend Westplein – Westerstraat – Willemsplein resp. Westplein – Parklaan – Westerlaan (Park).
07-08-1884IJSMIngesteld stoomtramlijn: Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat) – Rotterdamsche Rijweg – Schans – Schieweg – Schiekade w.z. – Slagveld.Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de IJssel Stoomtramweg-Maatschappij (IJ.S.M.).
01-05-1887DVerlengd, volledig traject is nu: Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).
01-05-1887EUitsluitend nog diensten op traject Oostzeedijk – Park. Alternerend rijden naar Willemsplein vervallen. Traject Westplein – Willemsplein opgenomen in lijn F.
01-05-1887FVerlengd, volledig traject is nu: Station Rhijnspoor (Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Oostvest – Goudschesingel – Boschje – Couwenburgscheiland – Langebrug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg –Eendrachtsweg – Westersingel – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein.
28-12-1887HbM.i.v. deze datum wordt bespanning voor de paardentrams geleverd door de R.T.M.
01-01-1887Medio dit jaar wordt zijtak Coolsingel – Aert van Nesstraat in gebruik genomen t.b.v. extra diensten naar nieuwe schouwburg in Aert van Nesstraat.
01-01-1888Opstelspoor Diergaardelaan t.b.v. extra diensten concerten in Dierentuin in gebruik genomen. Dit spoor is verbonden met spoor in Kruisstraat.
05-03-1889ORIngesteld omnibuslijn: Oostplein – Hoogstraat – Korte Hoogstraat – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein.Deze omnibuslijn was eerst in exploitatie bij Omnibusdienst Rotterdam.
18-06-1890IJSMStoomtramlijn ingekort: tot traject Overschie – Schieweg (gemeentegrens Overschie/Rotterdam bij Heulbrug).Dit n.a.v. een ernstig ongeval dat heeft plaatsgevonden op de Schiekade bij het spoorwegviaduct.
02-08-1890IJSMStoomtramlijn opgeheven (vervangen door tijdelijke omnibuslijn, exploitatie door de R.T.M.).
02-08-1890OvIngesteld tijdelijk omnibuslijn (ex stoomtramlijn Overschie – Slagveld): Overschie (Rotterdamsche Rijweg bij Dorpsstraat) – Rotterdamsche Rijweg – Schans – Schieweg – Schiekade w.z. – Slagveld.
14-12-1890OvOmnibuslijn opgeheven; vervangen door normaalsporige paardentramlijn.
01-04-1891Traject Westerkade (Rivierstraat) – Westerlaan opengesteld t.b.v. diensten in aansluiting op boot naar Harwich. Deze diensten geven aansluiting met de stations D.P., Beurs en Maas.
12-10-1891OROmnibuslijn Oostplein – Van Hogendorpsplein opgeheven.
20-11-1892SdKort-trajectdiensten stoomtramlijn op traject Van Oldenbarneveltstraat – Havenstraat vervallen.
18-12-1892WzIngesteld: Havenstraat (Lage Erf) – Havenstraat – Westzeedijk – Westzeedijk (Scheepstimmermanslaan).
01-06-1893Diensten in aansluiting op boot naar Harwich vervallen i.v.m. verplaatsing afvaarten naar Hoek van Holland. Sporen Westerkade zijn vermoedelijk al snel verwijderd.
01-01-1893Opstelspoor Diergaardelaan buiten dienst gesteld en meteen verwijderd.Van dit in 1888 in gebruik genomen spoor is slechts een gering gebruik van gemaakt.
01-01-1893Opstelspoor Aert van Nesstraat ingekort tot bij Lijnbaanstraat i.p.v. voorbij SchouwBurgemeester
01-01-1894EVerlegd: via Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z. i.p.v. Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z.
06-04-1896DVerlengd, volledig traject is nu: Noordsingel w.z. (bij Bergstraatbrug) – Noordsingel w.z. – Hofkade* – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Franstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).*Straatnaam Hofkade in 1902 gewijzigd in Noordplein (na demping van gedeelte Noordsingel). 
24-04-1896DVerlengd, volledig traject is nu: Zwartjanstraat (Oost-Blommersdijkscheweg) – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Hofkade – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).
1-junDVerlengd, volledig traject is nu: Schoonoordstraat – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Hofkade – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Groote Kerkplein – Steiger – Groote Markt – Moriaanstraat – Moriaansplein – Westnieuwland – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Boompjes – Boompjes (Terwenakker).Traject Zwartjanstraat tussen Bergweg en Zegwaardstraat vervalt hiermee. Sporen zijn vermoedelijk direct verwijderd.
8-6-1901AVerlegd: via nieuwe sporen Van Hogendorpsplein i.v.m. demping Coolvest.
8-6-1901EVerlegd via nieuwe sporen Van Hogendorpsplein i.v.m. demping Coolvest. Tevens vervalt Binnenwegschebrug.
1-1-1902AVerlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Boymansstraat – Soetensteeg – Soetenbrug – Zeevischmarkt – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd).
1-2-1902PvIngesteld: Schiekade w.z. (Heulbrug) – Schiekade w.z. – Slagveld.Deze lijn is ingesteld ter versterking van de lijn Overschie – Slagveld.
18-4-1902SdKleine wijziging: eindpunt Koemarkt verplaatst naar Rotterdamschedijk.
18-9-1902SdtmIngesteld: Station Schiedam (Stationsplein) – Singel – Emmaplein – Broersvest – Koemarkt – Gerrit Verboonstraat – Lange Nieuwstraat – Hoofdstraat – Hoofdplein.Deze smalsporige lijn wordt geëxploiteerd door de Schiedamsche Tramweg-Maatschappij (Sdtm).
12-10-1903SdStoomtramlijn ingekort: tot traject Duyststraat – Schiedam.Traject Van Oldenbarneveltstraat – Nieuwe Binnenweg vervalt hiermee, en wordt nu als paardentramlijn geëxploiteerd.
12-10-1903NbIngesteld: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsingel) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Duyststraat.
7-4-1904M.i.v. deze datum wordt exploitatie van alle paardentramlijnen ( m.u.v. lijn Hillegersberg – Hofplein) en stoomtramlijn Duyststraat – Schiedam overgenomen van R.T.M. door Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij (R.E.T.M.). In de loop van het jaar zal worden begonnen met de elektrificatie van het net. Slechts de paardentramlijn Overschie – Slagveld komt niet in aanmerking voor elektrificatie. De lijn Hillegersberg – Hofplein blijft in exploitatie bij de Schielandsche Tramweg-Maatschappij. De R.T.M. zal zich verder gaan bezighouden met de exploitatie van het stoomtramnet op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en enkele lijnen verder in het land.
21-6-1904NbVerlengd, volledig traject is nu: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetenbrug – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Duyststraat.
20-10-1904PvVerlengd, volledig traject is nu: Hoevestraat – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld.Traject Schiekade tussen Heulbrug en Provenierssingel vervalt hiermee.
19-9-19051Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan – Westerlaan – Park (eindpuntlus Westerlaan)., lijnkleur: groen..Lijn 1 vervangt paardentramlijn Honingerdijk (Hoflaan) – Park.Isaäc Hubertstraat, later KralingenDe officiële opening van Rotterdams eerste elektrische tramlijn vond daags eerder plaats, uiteraard in het bijzijn van talrijke genodigden
11-10-19061Isaäc Hubertstraat
15-10-19062Ingesteld: Station Delftsche Poort (hierna af te korten tot Station D.P., eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug -Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z – Feijenoord* (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug).lijnkleur: rood.Lijn 2 vervangt paardentramlijn Station D.P. – Feyenoord.Isaäc Hubertstraat
25-10-19064Ingesteld: Oude Hoofdplein (kopeindpunt) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein – Westerstraat)lijnkleur: geel.Lijn 4 vervangt paardentramlijn Oude Hoofdplein – Willemsplein.Isaäc Hubertstraat
28-11-19063Ingesteld: Benthuizerstraat (kopeindpunt nabij Bergweg) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug*2 – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug).lijnkleur: blauw.Lijn 3 vervangt paardentramlijn Schoonoordstraat (Benthuizerstraat) – BoompjesIsaäc Hubertstraat
17-12-19067Ingesteld: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Havenstraat – Westzeedijk – Vasteladn – Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) v.v. Deze lijn rijdt als ringlijn, doch in beide richtingen.lijnkleur: rood-wit. Lijn 7 vervangt paardentramlijnen Beursplein – Duyststraat en Havenstraat – ScheepstimmermanslaanDelfshaven (Nieuwe Binnenweg)
17-12-19068Ingesteld: Beursplein (met rondrijden via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein, niet voor passagiers) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erf – Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk (benedendijks) –  Schiedam (kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt)lijnkleur: rood-groen. Lijn 8 vervangt paardentramlijn Beursplein –  Duyststraat en stoomtramlijn Duyststraat – Schiedam.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg), 
13-3-19075Ingesteld: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg (terug: Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk) – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – 2e Middellandstraat (kopeindpunt bij Heemraadssingel)lijnkleur: wit. Deze lijn heeft geen paardentramlijn als voorganger gehad.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg), 
27-6-19076Ingesteld: Hoevestraat (kopeindpunt) – Spoorsingel w.z – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug)lijnkleur: blauw-wit. Lijn 6 vervangt paardentramlijn Hoevestraat – Slagveld.Isaäc Hubertstraat
13-4-19089Ingesteld: Wilhelminakade (kopeindpunt) – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Maashaven o.z. – Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht – Charlois (Grientweg, kopeindpunt).lijnkleur: rood (wordt als verlengstuk van lijn 2 beschouwd). Dit betreft een lijn op de Linker Maasoever, volledig geïsoleerd van het net op de Rechter Maasoever. Deze lijn heeft geen paardentramlijn voorloper gehad.Charlois (Velgersdijkstraat)
00-05-19082Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
15-7-19087Verlegd: via Havenstraat – Oostkousdijk – Ruigeplaatweg – Westzeedijk i.p.v. Havenstraat – Westzeedijk.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding zijn vermoedelijk snel verwijderd. Verlegging i.v.m. aanleg nieuwe bedrijfsterreinen aldaar.
00-05-19098Kleine wijziging: kopeindpunt Rotterdamschedijk bij Koemarkt gewijzigd in eindpuntlus Koemarkt (Schiedam).
1-12-19096Verlengd, volledig traject is nu: Hoevestraat (kopeindpunt) – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel –  Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feijenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat).Met deze verlenging vervalt het gedeelte Boompjes tussen Reederijstraat en Nieuwe Leuvebrug, doch dit wordt nog wel bediend door lijn 3.
28-4-19106Verlengd, volledig traject is nu: Walenburgerweg (kopeindpunt bij Heulbrug) – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Stationssingen z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feijenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat).Het traject door de Hoevestraat vervalt hiermee.
1-12-19108Verlegd: via Lage Erfbrug – nieuwe Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schielandsch Hooge Zeedijk i.p.v. Lage Erfbrug – oude Aelbrechtsbrug – Mathenesserdijk – Schielandsch Hooge Zeedijk.
17-1-191110Ingesteld: Zaagmolenstraat (kopeindpunt bij Zwaanshals) – Zaagmolenstraat – Jacob Catsstraat – Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Schooterboschstraat – Franciscastraat – Van der Duynstraat – Katshoek – Strooveer – Hofplein (terug: Hofplein – 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat) – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Ruigeplaatweg – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Ruigeplaatweg aan o.z. van brug)lijnkleur: groen-wit.Isaäc Hubertstraat
16-9-19115Verlengd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg (terug: Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk) – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).
16-2-19121Verlegd: Nieuw Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein i.p.v. Nieuwe Haven n.z. – Sleepersvest – Mosseltrap – Kolkkade – Beursplein.
24-2-19127Diensten van lijn 7 naar Westzeedijk krijgen eindpunt in Gelderschestraat, via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein. Diensten naar Nieuwe Binnenweg krijgen eindpunt op Oudehavenkade, met behoud van lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein.Eindpunt voor passagiers op het Beursplein vervalt.
24-2-19128Nieuw eindpunt op Oudehavenkade, met behoud van lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein.Eindpunt voor passagiers op het Beursplein vervalt.
5-9-191210Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (kopeindpunt Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Nieuwe Zaagmolenstraat (kreeg later naam Zaagmolendrift) – Zaagmolenstraat – Jacob Catsstraat – Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Schooterboschstraat – Franciscastraat – Van der Duynstraat – Katshoek – Strooveer – Hofplein (terug: Hofplein – 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat) – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Ruigeplaatweg – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Ruigeplaatweg aan o.z. van brug).
00-12-19131Kralingen (Oostzeedijk)
00-00-19167Tijdelijk verlegd: Mathenesserlaan 3* – hulpsporen langs Heemraadsplein i.v.m. vernieuwen van gasbuizen op Nieuwe Binnenweg tussen ’s-Gravendijkwal en Heemraadsplein.
00-00-19168Tijdelijk verlegd: Mathenesserlaan – hulpsporen langs Heemraadsplein i.v.m. vernieuwen van gasbuizen op Nieuwe Binnenweg tussen ’s-Gravendijkwal en Heemraadsplein.
00-00-19167Teruggelegd via Nieuwe Binnenweg.
00-00-19168Teruggelegd via Nieuwe Binnenweg.
15-10-191710Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via Zomerhofstraat – Van der Duynstraat i.p.v. Schooterboschstraat – Franciscastraat; richting Station Maas verlegd via Strooveer – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. i.p.v. 1e Weenastraat – Weenaplein – Ridderstraat – Van der Duynstraat – Zomerhofstraat. 
15-10-191711Ingesteld: Lischplein (eindpuntlus bij Berkelschelaan) – Bergschelaan – Rodenrijschelaan – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Strooveer (terug: Strooveer – Hofdijk – Noordsingel o.z.) – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserlaan (eindpuntlus bij Samuel Mullerstraat).lijnkleur: geel-wit. Isaäc Hubertstraat
26-4-1919Dienst stilgelegd als gevolg van werkstaking.
25-5-1919Dienst hervat.
10-6-19215Verlegd: richting G.J. Mulderstraat rechtstreeks Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg i.p.v. Oudedijk – Brouwersstraat – Helenastraat – Goudsche Rijweg.
15-6-19215Verlegd: richting Oudedijk rechtstreeks Goudsche Rijweg – Vlietlaan – Oudedijk i.p.v. Goudsche Rijweg – Alettastraat – Koenenstraat – Kettingstraat – Oudedijk..De bij deze wijziging overbodig geworden trajectgedeelten worden meteen opgebroken
3-10-192113Ingesteld: Wilhelminakade (kopeindpunt) – Parallelweg – Hilledijk – Paul Krugerstraat – Pretorialaan – Putscheplein – Hillevliet w.z. (terug o.z.) – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).lijnkleur: groen (wordt als verlengstuk van lijn 1 beschouwd).Charlois (Velgersdijkstraat)
7-2-19228AIngesteld: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schiedamscheweg (eindpuntlus bij Havenspoor 4*)  lijnkleur: rood-blauw. Deze dienst dient als versterking van lijn 8.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
9-5-192214Ingesteld: Bergweg (tijdelijk kopeindpunt bij spoorwegviaduct Ceintuurbaan) – Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. (terug Noordsingel o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).lijnkleur: groen-blauw.Deze lijn vervangt de door de Schielandsche Tramweg-Maatschappij geëxploiteerde paardentramlijn Hillegersberg – Schiekade. Op het op grondgebied der gemeente Hillegersberg gelegen trajectgedeelte wordt vooralsnog met paardentrams gereden, in afwachting van voltooiing electrificatiewerken.Isaäc Hubertstraat
17-5-192211Verlegd: richting Mathenesserplein via Bergschelaan – Bergsingel w.z. – Noordsingel w.z. i.p.v. Bergschelaan – Rodenrijschelaan – Bergweg – Noordsingel w.z.
21-5-192211Verlegd: richting Lischplein via Noordsingel o.z. – Bergsingel o.z. – Bergschelaan i.p.v. Noordsingel o.z. – Bergweg – Rodenrijschelaan – Bergschelaan.De bij deze wijziging overbodig geworden trajectgedeelten worden meteen opgebroken.
12-7-19227Verlegd: diensten via Westzeedijk – Nieuwe Binnenweg richting Beursplein (Gelderschestraat) via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein i.p.v. Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein. 
12-7-19228Verlegd: richting Beursplein (Oudehavenkade) via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein i.p.v. Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.
12-7-192211Verlegd: richting Mathenesserplein verlegd via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg i.p.v. Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Nieuwe Binnenweg.
4-11-19223Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Boompjes (eindpuntlus bij Nieuwe Leuvebrug).
2-1-19236Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidlblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Feyenoord (Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug) (terug: Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat). 
2-1-192314Verlegd: rechtstreeks Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) i.p.v. Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. (terug: Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat).
17-1-19238Verlegd: richting Beursplein sporen Schielandsch Hooge Zeedijk bovendijks.
27-1-19238Idem, richting Schiedam.
17-2-192314Verlengd: Hillegersberg (kopeindpunt Straatweg bij Tivolibrug) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).Hiermee komt deze lijn nu ook op grondgebied gemeente Hillegersberg.
25-3-19238AVerlengd, volledig traject is nu: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Schiedamscheweg (eindpuntlus bij Havenspoor).
26-3-192314Verlengd: over kleine afstand over Straatweg tot bij Adriaanstichting (kopeindpunt).
00-04-192314Verlengd: over kleine afstand over Straatweg tot bij Plaswijck (kopeindpunt).
5-6-192314Verlengd: over kleine afstand over Straatweg – Dorpstraat tot bij Dorpsstraat bij brug over Strekvaart (Hillegersberg, kopeindpunt)Met deze verlenging is het definitieve geprojecteerde traject van deze lijn gerealiseerd.
20-8-1923Remise Isaäc Hubertstraat als exploitatieremise gesloten, doch blijft wel fungeren als Centrale Werkplaats. Ook het hoofdkantoor RETM blijft daar gevestigd.
20-8-19232Hillegersberg (Kootschekade)
20-8-19233Hillegersberg (Kootschekade)
20-8-19236Hillegersberg (Kootschekade)
20-8-192311Hillegersberg (Kootschekade)
20-8-192314Hillegersberg (Kootschekade)
22-10-192315Ingesteld: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug (kopeindpunt aan o.z. brug).lijnkleur: groen-geel.Hillegersberg (Kootschekade), 
21-12-19237Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Havenstraat.
21-12-19238Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.
21-12-19238ATijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg Coolhaven via hulpsporen Lage Erf tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.
22-12-192315Verlengd, volledig traject is nu: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein (kopeindpunt).
1-2-1924OvDe paardentrams op de lijn naar Overschie worden vervangen door motortrams,
25-3-19244Kopeindpunt Oude Hoofdplein gewijzigd in eindpuntlus Oosterkade, standplaats om vertrektijd af te wachten op Oude Hoofdplein blijft gehandhaafd.
25-3-19247Diensten via Nieuwe Binnenweg – Delfshaven verlengd: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – hulpsporen Lage Erfbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Ruigeplaatweg – Westzeedijk – Vasteland – Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat (terug: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein).
25-3-192410Kopeindpunt Oosterkade (Station Maas) gewijzigd in eindpuntlus.
31-5-192415Verlengd: Goudschesingel (overloopwissel bij Hugo de Grootstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). 
23-9-192415Noordelijk traject gewijzigd, volledige route is nu: Linker Rottekade (kopeindpunt bij Zaagmolenbrug) – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Met deze wijziging vervalt trajectgedeelte Goudschesingel tussen Hugo de Grootstraat en Jonker Fransstraat.
27-11-19246Tijdelijk verlengd: vanaf Wilemsbrug – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug enz. 
15-12-192415Kleine verlenging: langs Linker Rottekade tot bij Paradijslaan (overloopwissel).
20-12-19246Teruggelegd via lus Van der Takstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Tulpstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat. De eindpuntstandplaats is verplaatst van Prins Hendrikkade w.z. bij Koninginnebrug naar Tulpstraat.
24-12-192415Kleine verlenging: met lus Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan – Crooswijk (Rusthoflaan) (terug: Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade).
5-2-19267Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Havenstraat.
5-2-19268Verlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.
5-2-19268AVerlegd: via nieuwe Lage Erfbrug, tussen Nieuwe Binnenweg en Aelbrechtsbrug.
23-6-19266Eindpuntlus Feyenoord gewijzigd: Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug. De eindpuntstandplaats is nu in de Leliestraat.
2-7-19262Verlegd: i.v.m. bouwen brugoprit Van der Takstraat richting Station D.P. verlegd via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug i.p.v. Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug.
2-7-19266Verlegd: i.v.m. bouwen brugoprit Van der Takstraat richting Heer Vrankestraat verlegd via Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug i.p.v. Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat – Willemsbrug.
1-9-19262Opgeheven Traject Station D.P. – Feyenoord opgenomen in nieuwe lijn 12.
1-9-19266Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Schiebrug – Hofplein  – Pompenburgsingel – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).
1-9-19267Diensten via Westzeedijk krijgen eindpunt Oudehavenkade i.p.v. Gelderschestraat.
1-9-19268AOpgeheven Dienst op lijn 8 wordt als compensatie wel versterkt).
1-9-192612Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).lijnkleur: geel-blauw.Hillegersberg (Kootschekade), 
1-9-192612AIngesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).lijnkleur: geel-rood. Bij opening van de hulpbrug (over de Koningshaven) kunnen wagens opgesteld worden op de Oranjeboomstraat, hiertoe is nabij de Nassaukade een derde spoor gelegd.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
16-10-192612Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Lange Geer (kopeindpunt bij Groene Zoom).
23-10-19262Ingesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).lijnkleur: rood.Hillegersberg (Kootschekade), 
23-10-19269Opgeheven; Traject Paul Krugerstraat tussen Brielschelaan/Maashaven o.z. en Pretorialaan meteen opgebroken. traject Brielschelaan – Charlois opgenomen in nieuwe lijn 2. 
23-10-192612Charlois (Velgersdijkstraat)
23-10-192612AHillegersberg (Kootschekade)
24-12-192612Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (terug: hulpbrug – Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug) – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).
19-2-19272Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i..p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).
19-2-192712Verlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i.p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z.- Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).
19-2-192712AVerlegd: in beide richtingen via Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. i..p.v. Willemsbrug – Maaskade w.z. – Cornelis Trompstraat – Burgemeester Hoffmanplein – Leliestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Prins Hendrikkade o.z. (terug: Prins Hendrikkade o.z. – Feyenoordstraat – Maaskade o.z. – Willemsbrug).Sporen Feyenoordstraat en Maaskade o.z. worden vrijwel direct opgebroken.
10-4-19276Lus Feyenoord gewijzigd: Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Prinsenhoofd (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade o.z.).
3-5-19274Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kruisstraat via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel). 
3-5-19275Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kruiskade via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – 1e Middellandstraat.Bogen Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.
3-5-192710Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kruisstraat – Kruiskade via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan.Bogen Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal en ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.
3-5-192715Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kruisstraat – Kruiskade via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – 1e Middellandstraat. 
31-5-19277Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Ruilstraat – Nieuwe Binnenweg.
31-5-19278Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Ruilstraat – Nieuwe Binnenweg.Sporen in Ruilstraat zijn speciaal voor deze omleiding aangelegd.
19-6-19272Verlegd via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.
19-6-192712Verlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.
19-6-192712AVerlegd: Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Gedempte Glashaven – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.Tevens wordt, indien de Keizersbrug geopend is, een verbindingsspoor gelegd tussen Noord- en Zuidblaak, voor wagens rijdende in zuidelijke richting.
25-6-192712AVerlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).De nu verlaten eindpuntlus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft intact in geval van calamiteiten.
29-6-19274Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg hersteld.
29-6-19275Normaal traject via Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat hersteld.
29-6-192710Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan hersteld.
29-6-192715Normaal traject via Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat hersteld.
4-8-19277Normaal traject via gehele Nieuwe Binnenweg hersteld.
4-8-19278Normaal traject via gehele Nieuwe Binnenweg hersteld.
10-8-19271Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Witte de Withstraat via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.
10-8-19277Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Witte de Withstraat richting Oudehavenkade/Station Maas via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein. 
10-8-19278Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Witte de Withstraat richting Oudehavenkade via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg) – Van Hogendorpsplein.
10-8-192711Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Witte de Withstraat richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.
17-9-19271Normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.
17-9-19277Richting Oudehavenkade/Station Maas normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.
17-9-19278Richting Oudehavenkade normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.
17-9-192711Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein – Coolsingel hersteld.
11-10-19271Kleine verlenging: van Park (Westerlaan) naar Parkkade (kopeindpunt bij Wagenveer naar Charlois).
15-10-1927Exploitatie particuliere RETM overgedragen aan gemeentelijke RET.
4-1-19282Charlois (Velgersdijkstraat)
13-4-192810I.v.m. werkzaamheden gemeente op Boezemsingel tussen Lange Warande en Marktveldstraat tijdelijk enkelspoor aldaar.Datum beëinding enkelspoorrijden is niet bekend; vermoedelijk heeft dit slechts enkele dagen of weken geduurd.
18-4-19287Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg tussen Ruilstraat en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Hooidrift – Aelbrechtskade – Lage Erfbrug.
18-4-19288Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Nieuwe Binnenweg tussen Ruilstraat en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Hooidrift – Aelbrechtskade – Lage Erfbrug.
23-5-192812AVerlengd, volledig traject is nu: Beukelsdijk (kopeindpunt) – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade –  Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).Eerste fase van ontsluiting Beukelsdijkkwartier.Met deze verlenging vervalt traject Station D.P. – Diergaardelaan. Dit traject wordt nog wel bediend door lijnen 2 en 12.
1-7-19287Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug hersteld.
1-7-19288Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug hersteld.Sporen Hooidrift – Aelbrechtskade worden direct opgebroken.
28-7-192811Verlegd: richting Mathenesserlaan via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek i.p.v. Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.
28-7-192814Verlegd: richting Station D.P. via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek i.p.v. Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.Voor deze verlegging der lijnen 11 en 14 moet verbindingsboog Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat worden gelegd.
25-10-1928OvDe motortramlijn naar Overschie wordt vervangen door buslijn D
8-11-19281I.v.m. werkzaamheden wordt tussen Eendrachtsweg bij Westzeedijk en Scheepstimmermanslaan tijdelijk enkelspoor aldaar.Datum beëinding enkelspoorrijden niet bekend; vermoedelijk heeft dit slechts enkele dagen of weken geduurd. 
1-3-192912AVerlengd, volledig traject is nu: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Kruisstraat – Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).Met deze verlenging in het Beukelsdijkkwartier kan de route van buslijn B worden ingekort.
4-4-19291Tijdelijk verlegd: i.v.m. gemeentelijke werkzaamheden Schiedamschesingel richting Parkkade via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg.
20-4-19291Richting Parkkade normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.
26-4-192910Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Ruigeplaatbrug via Noordsingel w.z. – Noordsingel o.z. – Hofdijk – Katshoek.
26-4-192911Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Mathenesserlaan via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.
26-4-192914Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouw collecteurriool in Zomerhofstraat richting Station D.P. via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek.
1-5-19293Verlengd, volledig traject is nu: Heer Vrankestraat – Bergweg (terug: Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat) – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z.- Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag).Met deze verlenging vervalt traject Boompjes tussen Reederijstraat en Nieuwe Leuvebrug. Dit gedeelte wordt vrijwel direct opgebroken. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om te kunnen driehoeken op hoek Boompjes/Reederijstraat.
1-5-19294Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, standplaats Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug).Traject Mauritsweg – Willemsplein vervalt hiermee. Dit wordt nu bediend door lijn 14.
1-5-19295Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Met deze wijziging vervalt traject  Kruiskade – G.J. Mulderstraat. Dit wordt nu onderdeel van nieuwe lijn 16.
1-5-19297Diensten via Westzeedijk opgeheven. Deze worden nu onderdeel van nieuwe lijn 18. Uitsluitend diensten Station Maas – Marconiplein, volledig traject is nu:Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).
1-5-19299Ingesteld (ex lijn 12A): Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).T.o.v. lijn 12A is het traject Groene Hilledijk bij Randweg – Groene Hilledijk bij Slag vervallen. Dit wordt nu bediend door lijn 3.HillegersbergLijnkleur wordt vanaf nu niet meer toegepast op de trams in Rotterdam. Alle (nieuwe) lijnen voeren vanaf nu successievelijk zwarte cijfers en teksten op gele borden of op richtingfilms.
1-5-192911Kleine verlenging: van Mathenesserlaan naar Mathenesserplein (kopeindpunt). De nu verlaten eindpuntlus Mathenesserlaan bij Samuel Mullerstraat wordt vrijwel direct opgebroken.
1-5-192912AOpgehevenvernummerd in lijn 9 en ingekort tot traject Aelbrechtsplein – Randweg
1-5-192914Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (kopeindpunt Dorpsstraat bij brug over Strekvaart) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).
1-5-192916Ingesteld: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
1-5-192917Ingesteld: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg (kopeindpunt nabij Mathenesserbrug).Kralingen (Oostzeedijk).
1-5-192918Ingesteld: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
14-6-19292Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat i.p.v. Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.
14-6-19293Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat i.p.v. Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.
14-6-19299Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat i.p.v. Van der Takstraat – Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug – Oranjeboomstraat.
14-6-192912Verlegd: via Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat. Volledigheidhalve dient te worden vermeld dat de wagens, rijdende in zuidelijke richting, het Stieltjesplein rond rijden, terwijl in noordelijke richting, direct van Nassaukade langs de noordzijde van het plein, de Koninginnebrug wordt opgereden. Indien deze brug geopend is, worden noordwaarts rijdende wagens opgesteld op de Nassaukade. Ook kan worden teruggereden via lus Stieltjesplein. Zuidwaarts rijdende wagens rijden vanaf Van der Takstraat via lus Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Voor deze lus is een nieuw spoor gelegd in de Thorbeckestraat, tevens bogen Prins Hendrikkade w.z. – Van der Takstraat en boog Prins Hendrikkade w.z. – Koninginnebrug.Opstelspoor Oranjeboomstraat bij Nassaukade wordt buiten dienst gesteld, doch pas in de rond 1978 verwijderd! De sporen Prins Hendrikkade o.z. – hulpbrug (inclusief brug zelf) worden vrijwel direct verwijderd.
1-8-19292Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Stationsplein – gehele Diergaardelaan.
1-8-19294Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.
1-8-19299Verlengd en tijdelijk verlegd: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszlaan – Beukelsdijk – Henegouwerplein – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Dordtschestraatweg). .Met deze verlenging vervalt traject Beijerlandschelaan – Randweg. Lus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft in gebruik bij calamiteiten. Beijerlandschelaan wordt nog wel bediend door lijnen 3 en 12
1-8-192910Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.
1-8-192912Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Stationsplein – gehele Diergaardelaan.
1-8-192914Verlengd en tijdelijk verlegd: Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – (tijdelijk gehele) Diergaardelaan – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).
1-8-192915Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteren Stationsweg via Slagveld – gehele Diergaardelaan – Stationsplein.
1-8-192917Hillegersberg (Kootschekade)
1-8-192925Ingesteld: Beursplein w.z. – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein w.z.) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschkade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan).Naast nieuwe sporen Wolphaertsbocht – Carnisselaan dient voor deze lijn ook boog Keizersbrug – Noordblaak (richting Beursplein w.z.) worden aangelegd.Kralingen (Oostzeedijk).
5-9-19292Normaal traject via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan hersteld.
5-9-19294Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.
5-9-192910Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.
5-9-192912Normaal traject via Stationsplein – Stationsweg – Diergaardelaan hersteld. 
5-9-192914Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.
5-9-192915Normaal traject via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein hersteld.Sporen Diergaardelaan tussen Stationsweg en Stationsplein/Kruisstraat worden direct opgebroken.
14-9-19294Verlengd, volledige traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).
14-9-192910Richting Ruigeplaatbrug normaal traject via Noordsingel o.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.
14-9-192911Richting Mathenesserplein normaal traject via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.
14-9-192914Richting Willemsplein normaal traject via Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek hersteld.
14-9-192917Verlengd, volledig traject is nu: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade) – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg).
19-9-1929Sporensituatie Nassaukade enigszins gewijzigd door toevoeging van derde spoor. Dit spoor kan benut worden door diensten die via lus Stieltjesplein terugkeren richting Oranjeboomstraat. Lijnen 2, 3, 9, 12 en 25, richting rechter Maasoever, rijden via middelste spoor.
1-11-19294Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade, eindpunt Oude Hoofdplein) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schielandsch Hooge Zeedijk – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Lustraject via Dirk Danestraat – Mathenesserdijk vervalt hiermee.
1-11-192920Ingesteld: Goudschesingel (overloopwissel bij Sint Janstraat) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein (terug: Marconiplein – Schiedamscheweg). Het eindpunt is op de Schiedamscheweg.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
1-12-19291Verlegd: Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. i.p.v. Oostzeedijk – Admiraliteitsstraat – Admiraliteitskade – Nieuwe Haven n.z.
1-12-19294Sporensituatie Oostplein gewijzigd.
1-12-19295Verlegd: Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland i.p.v. Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Sint Janstraat – Achterklooster – Kipstraat – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland.
1-12-19299Charlois (Velgersdijkstraat)
1-12-192910Hillegersberg (Kootschekade)
1-12-192918Verlengd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan (terug direct Rusthoflaan) – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk – Vasteland – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (terug: Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).Lustraject via Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade vervalt hiermee.Hillgersberg (Kootschekade)
1-12-192919Ingesteld: Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein (terug: Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan)..Kralingen (Oostzeedijk)
1-12-192920Aan beide zijden verlengd, volledig traject is nu: Alettastraat – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat) – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
1-12-192921Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Kralingen (Oostzeedijk).
1-12-192924Ingesteld: Spangen (Spartastraat) – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat (terug: Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat) – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).Voor deze lijn dienden nieuwe bogen 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal te worden gelegd.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
22-1-1930M.i.v. deze datum worden nieuwe sporen op het Stationsplein in gebruik genomen. Standplaatsen lijnen 2 en 12 worden hierbij gewijzigd.
1-3-19302Standplaats Stationsplein verplaatst naar spoor dat tot deze datum benut werd door doorgaande lijnen 4, 10, 14, 15 en 21.
1-3-193012Standplaats Stationsplein verplaatst naar spoor dat tot deze datum benut werd door lijn 2.
24-3-19303Tijdelijk verlegd: i.v.m. maken van collecteurriool in Benthuizerstraat via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Noordplein.
24-3-19306Traject ingekort: Insulindestraat (kopeindpunt) – bestaand traject – Feyenoord (Prinsenhoofd).Traject Heer Vrankestraat – Bergweg bij Insulindestraat vervalt hiermee. Dit wordt nu ten dele bediend door nieuwe lijn 22.
24-3-193010Traject ingekort: Jacob Catsstraat (kopeindpunt bij Zaagmolenstraat) – bestaand traject – Ruigeplaatbrug.Traject Station Maas – Zaagmolenstraat bij Jacob Catsstraat vervalt hiermee. Dit wordt nu ten dele bediend door nieuwe lijn 22.
24-3-193022Ingesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Walenburgerweg (kopeindpunt bij Baljuwstraat).Kralingen (Oostzeedijk).
24-3-193023Ingesteld: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Noordplein – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Oude Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade – Station Maas (eindpuntlus Oosterkade).Hillegersberg (Kootschekade).
23-5-193014Tijdelijk verlegd: i.v.m. maken van collecteurriool Bergweg tussen Soetendaalscheweg en Heer Vrankestraat richting Hillegersberg via Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg. 
23-5-193023Tijdelijk verlegd: i.v.m. maken van collecteurriool Bergweg tussen Soetendaalscheweg en Heer Vrankestraat richting Kootschekade via Bergweg – Soetendaalscheweg – Hoyledestraat – Heer Vrankestraat – Bergweg.Voor deze verlegging is boog Heer Vrankestraat – Bergweg (noordwaarts) gelegd.
10-10-193017Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
15-10-19303Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Moriaansplein ’s avonds na 22.00 uur via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland.
15-10-19306Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Moriaansplein ’s avonds na 22.00 uur via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland.
18-10-19303’s Avonds na 22.00 uur normaal traject via Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland hersteld.
18-10-19306’s Avonds na 22.00 uur normaal traject via Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland hersteld.
27-10-19301Verlegd: richting Parkkade via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-19302Verlegd: richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-19305Verlegd: richting Spangen via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-19307Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-19308Verlegd: richting Schiedam via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-19309Verlegd: richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-193012Verlegd: richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-193017Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
27-10-193018Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk i.p.v. Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk.Bij deze wijziging zijn tevens hulpbogen Leuvehaven w.z. – Soetensteeg en Boymanstraat – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg voor gebruik opengesteld.
10-1-193119Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).Met deze wijziging wordt het reeds op 27-10-1930 geopende verbindingsspoor Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg effectief gebruikt. Lustraject via Keizersbrug – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein – Zuidblaak vervalt hiermee.
10-1-193125Verlengd, volledig traject is nu: Gelderschestraat – Gelderschekade – Zuidblaak – Posthoornsteeg (terug: Posthoornsteeg – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat) – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolpheartsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan).Met deze verlenging word het door lijn 19 verlaten traject Gelderschestraat – Posthoornsteeg overgenomen.Het spoor Noordblaak – langs parkeerterrein – Zuidblaak blijft intact, bijv. voor zuidwaarts rijdende trams bij geopende Keizersbrug.
22-1-19313Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z – Noordplein (terug: Noordplein – Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) hersteld.
23-1-193114Richting Hillegersberg normaal traject via Bergweg hersteld.
23-1-193123Richting Kootschekade normaal traject via Bergweg hersteld.
16-5-193110Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
16-5-193112Hillegersberg (Kootschekade)
16-5-193113Opgeheven, Tussen Hillevliet bij Polderlaan en Wilhelminakade vervangen door lijn 19
16-5-193119Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – viaduct – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Hillevliet o.z. (terug w.z.) – Putscheplein – Pretorialaan – Paul Krugerstraat – Hilledijk – Parallelweg – Wilhelminakade (kopeindpunt). Met deze wijziging vervalt traject Beijerlandschelaan tussen 2e Rosestraat/Hillesluis en Randweg. De nu verlaten eindpuntlus Randweg bij Beijerlandschelaan blijft intact in geval van calamiteiten.Vervangt lijn 13 v.w.b. traject tussen Hillevliet bij Polderlaan en Wilhelminakade.Charlois (Velgersdijkstraat)
19-10-193118Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder spoor Schiedamschedijk tussen Soetensteeg en Witte Leeuwensteeg richting Spangen tijdelijk via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – SchiedamschedijkNiet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt!
13-1-193212Verlegd: via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
13-1-193219Verlegd: via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug. Er wordt nu gereden over een nieuwe Jan Kuitenbrug.
27-1-1932Boog Mauritsweg – Aert van Nesstraat (vanuit richting Kruiskade) in gebruik genomen.
8-5-193219Opgeheven;Ten dele vervangen door buslijn N. Ook deze buslijn lijdt een moeilijk bestaan, zodat deze lijn op 1 maart 1933 al wordt opgeheven.Sporen Wilhelminakade – Pretorialaan worden successievelijk opgebroken. Sporen Hillevliet – Polderlaan en Hillevliet – Randweg/Groene Hilledijk blijven intact als in- en uitruksporen naar/van remise Charlois.
8-5-193224Opgeheven.
8-5-193225Charlois (Velgersdijkstraat
4-8-19326Verlegd: via Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug i.p.v. Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.Sporen Gedempte Botersloot tussen Pompenburgsingel en Heerenstraat zijn nu buiten dienst, doch blijven wel intact.
1-11-193210Verlegd: Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Coolhaven o.z. – Westzeedijk i.p.v. Claes de Vrieselaan – Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg – Westzeedijk.Verlegging i.v.m. uitbreiding Coolhaven, waardoor brug in Pieter de Hoochweg nodig is en aanleg Parksluizencomplex.Sporen Rochussenstraat – Pieter de Hoochweg worden vrijwel meteen opgebroken.
13-2-19338Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden pijlers spoorviaduct Beursplein richting Oudehavenkade via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade; richting Schiedam via Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade.Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.
13-2-193317Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden pijlers spoorviaduct Beursplein richting Oudehavenkade via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade; richting Marconiplein via Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade. Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.
13-2-193325Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden pijlers spoorwegviaduct Beursplein richting Gelderschestraat via Beursplein – Gelderschekade – Oudehavenkade – Kolkkade – Gelderschestraat.Niet bekend wanneer deze wijziging weer ongedaan is gemaakt.
13-3-19331Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Parkkade via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.Voor lijn 1 diende een wissel Karrensteeg – Van Hogendorpsplein te worden aangebracht.
13-3-19332Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-19335Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Spangen via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-19336Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z. /Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Insulindestraat via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-19337Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-19338Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Schiedam via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-19339Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Aelbrechtsplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-193312Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Station D.P. via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-193317Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein.
13-3-193318Tijdelijk verlegd: i.v.m. afbraak panden hoek Leuvehaven w.z./Soetensteeg/Schiedamschedijk richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg –  Schiedamschedijk..
1-4-19334Verplaatsing eindpunt Oude Hoofdplein naar Oosterkade, traject verder ongewijzigd.
1-4-19335Ingekort: tot traject Oudedijk – Mathenesserplein (kopeindpunt). Traject Mathenesserplein – Spangen vervalt hiermee.
1-4-19337Verplaatsing eindpunt tot vóór Station Maas, traject verder ongewijzigd.
1-4-193320Verlegd: via Huygensstraat – Spartastraat i.p.v. Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat.
1-4-193323Verplaatsing eindpunt tot bij eindpunt voormalige buslijn B.
20-5-193310Verlegd: G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk i.p.v. G.J. de Jonghweg – Coolhaven o.z. – Westzeedijk.Sporen langs Coolhaven o.z. worden vrijwel direct opgebroken.
20-5-193318Verlegd: via Parksluizen.Tijdens aanleg van sluizencomplex werd op Westzeedijk geruime tijd via hulpsporen gereden. Verder gegevens hiervan niet bekend.Ter weerszijden van de sluizen zijn twee bruggen: indien de zuidelijke (Parkhavenbrug) voor het scheepvaartverkeer geopend is, dient via de noordelijke (Coolhavenbrug) te worden gereden. Dit geldt voor zowel lijn 10 als lijn 18. Tussen noordelijke en zuidelijke brug liggen verbindingssporen via Puntegaalstraat.
1-6-19337Opgeheven; traject tussen Station Maas – Beursplein nu onderdeel van lijn 8.
1-6-19338Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Leuvehaven w.z. – Witte Leeuwensteeg – Karrensteeg – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein vervalt hiermee.
3-7-19331Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Eendrachtsweg.
3-7-19335Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Oudedijk via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.
3-7-19338Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Station Maas via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Van Hogendorpsplein.
3-7-193311Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Witte de Withstraat richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.
3-8-19331Normaal traject via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld.
3-8-19335Richting Oudedijk normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorplein hersteld.
3-8-19338Richting Station Maas normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.
3-8-193311Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19331Richting Parkkade normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19332Richting Station D.P. normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat –  Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19335Richting Mathenesserplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19336Richting Insulindestraat normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19338Richting Schiedam normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-19339Richting Aelbrechtsplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-193312Richting Station D.P. normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-193317Richting Marconiplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein hersteld.
6-8-193318Richting Marconiplein normaal traject via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk hersteld.
14-9-19336Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
14-9-193312Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
14-9-193317Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via  Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt).
14-9-193325Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden spoorwegviaduct Gelderschekade via lus Noordblaak – verbindingsspoor langs parkeerterrein (tijdelijk eindpunt); terug Zuidblaak – normaal traject.
20-9-19336Normaal traject via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
20-9-193312Normaal traject via Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
20-9-193317Normaal traject via lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein hersteld.
20-9-193325Normaal traject via lus Beursplein – Kollkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein hersteld.
16-10-19336Verlengd, volledig traject is nu: Schieweg (kopeindpunt bij Abraham Kuyperlaan) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Feyenoord (Prinsenhoofd) (terug: Prinsenhoofd – Prins Hendrikkade w.z.). Traject Insulindestraat – Bergweg bij Heulbrug vervalt hiermee. 
1-7-19341Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg) Remise Kralingen als exploitatieremise gesloten.
1-7-19342Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein.
1-7-19343Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Groene Hilledijk – Groene Hilledijk (eindpuntlus bij Slag). Traject Heer Vrankestraat – Heerenstraat vervalt hiermee; Bergweg – Heerenstraat nu onderdeel van lijn 23.
1-7-19344Eindpunt Oosterkade via lus Oude Hoofdplein verplaatst naar overloopwissel Oosterkade bij Station Maas.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
1-7-19346Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Schieweg (kopeindpunt bij Abraham Kuyperlaan) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Westnieuwland – Middensteiger – Boerensteiger – Groenendaal – Nieuwe Haven n.z. – Oude Oostbrug – Oostmolenwerf – Nieuwe Oostbrug – Spoorwegstraat – Oosterkade – Station Maas (eindpuntlus Oosterkade).Traject Beursplein – Feyenoord (Prinsenhoofd) vervalt hiermee, wordt onderdeel van nieuwe buslijn C.
1-7-19348Ingekort: tot traject Oudehavenkade (lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschestraat – Beursplein). Traject Station Maas – Beursplein nu onderdeel van lijn 6.
1-7-19349Noordelijk traject gewijzigd en verlegging, volledige route is nu: Aert van Nesstraat – Coolsingel (terug: Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat) – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Dordtschestraatweg). Traject Aelbrechtsplein – Coolsingel vervalt hiermee, ten dele overgenomen door lijn 1.
1-7-193410Opgeheven, Traject Station D.P. – Ruigeplaatbrug nu onderdeel van lijn 15.
1-7-193411Westelijk traject gewijzigd en verlegging, volledige route is nu: Lischplein (eindpuntlus) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk  – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg –.Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). De aangegeven verleggingen gelden alleen voor richting Spangen en komen in i.p.v. Zomerhofstraat – Van der Duynstraat en Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.Traject Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Mathenesserplein vervalt hiermee, doch wordt nog bediend door lijn 5.
1-7-193412Opgeheven, Vernummerd in lijn 13 met verlegging.
1-7-193412Ingesteld (grotendeels traject ex lijn 25): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Wolphaertsbocht – Carnisselaan (terug: Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan).Charlois (Velgersdijkstraat).
1-7-193413Ingesteld (grotendeels traject ex lijn 13 met verlegging): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt) – Westnieuwland – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein –Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).Hillegersberg (Kootschekade).
1-7-193414Verlegd: richting Willemsplein via Noordsingel w.z. – Hofdijk – Katshoek i.p.v. Noordsingel w.z. – Zomerhofstraat – Van der Duynstraat – Katshoek.
1-7-193415Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Rusthoflaan – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. van brug). Traject Middellandplein – Spangen vervalt hiermee, nu onderdeel van lijn 16.
1-7-193416Verlengd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Lustraject via Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat vervalt hiermee. Traject Eendrachtsweg – Parkkade vervalt hiermee, wordt onderdeel van nieuwe buslijn C.Exploitatie vanuit remise  i.p.v. Voor lijn 18 diende een wissel Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk te worden aangebracht.  De lus Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat blijft intact.
1-7-193418Hillegersberg (Kootschekade)
1-7-193420Opgeheven. 
1-7-193421Hillegersberg (Kootschekade)
1-7-193423Traject grotendeels gewijzigd, volledig traject is nu: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – 3e Pijnackerstraat – Zwartjanstraat – Zegwaardstraat – Bergstraat – Bergstraatbrug – Noordsingel w.z. – Noordplein (terug: Noordsingel o.z. – Burgemeester Roosstraat – Zwartjanstraat – 3e Pijnackerstraat) – Noorderbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Leuvehaven w.z. – Zeevischmarkt).Eindpunt Van Hogendorpsplein werd tot 8 mei 1932 benut door lijn 19.
1-7-193425Opgeheven, .Traject grotendeels opgenomen in nieuwe lijn 12
23-8-19343Verlegd: richting Groene Hilledijk via Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat i.p.v. Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.
23-8-193413Verlegd: richting Groene Zoom via Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat i.p.v. Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.  
23-8-193423Verlegd: richting Van Hogendorpsplein via Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat i.p.v. Heerenstraat – Gedempte Botersloot – Kaasmarkt – Boerenvischmarkt – Moriaanstraat.
5-9-1934Bogen Putschelaan – Hilledijk in dienst gesteld t.b.v. uit- in inrukkende diensten remise Charlois.Sporen Hillevliet tussen Putschelaan en Beijerlandschelaan/Groene Hilledijk buiten dienst gesteld.
6-10-1934Boog Gedempte Botersloot (vanuit richting Kaasmarkt) – Meent in dienst gesteld.
6-12-19346Kleine wijziging: nu dubbelspoor bij Schiekade onder spoorwegviaduct. 
23-4-19355Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Coolsingel vóór ziekenhuis richting Mathenesserplein tijdelijk verlegd via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.
23-4-19358Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Coolsingel vóór ziekenhuis richting Schiedam tijdelijk verlegd via Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.
4-5-19355Om 12.00 uur richting Mathenesserplein normaal traject via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld.
4-5-19358Om 12.00 uur richting Schiedam normaal traject via Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld.
10-5-19356Kleine wijziging: eindpuntsituatie bij Station Maas enigszins gewijzigd.
31-5-19356Nieuwe dienst waarbij om en om wordt gereden op bestaand traject Schieweg – Station Maas resp. Schieweg – Gelderschestraat. Laatstgenoemde straat wordt bereikt via lus Beursplein – Kolkkade – Gelderschestraat – Gelderschekade – Beursplein.De “korte” diensten rijden van van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen 12.00 en 20.00 uur. Op zaterdag eveneens tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen 12.00 en 23.00 uur.
12-6-19351Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-19352Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-19355Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-19356Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-19358Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-19359Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-193512Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-193517Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigd.Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-193518Verlegd: richting Marconiplein via Zeevischmarkt – Witte Leeuwensteeg – Schiedamschedijk i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk. Mogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
12-6-193523Sporensituatie Zeevischmarkt gewijzigdMogelijk gemaakt door sloop van visafslag ter plaatse. Het hele sporenbeloop, inclusief knik bij Leuvehaven w.z. vervalt hiermee.
13-6-19352Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker opstelspoor.
13-6-19353Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van linker naar rechter opstelspoor.
13-6-193512Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker opstelspoor.
13-6-193513Eindpuntstandplaats Stationsplein verplaatst van linker naar rechter opstelspoor.
1-7-193522Verlengd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel). Traject Walenburgerweg tussen Spoorsingel en Baljuwstraat vervalt hiermee. 
15-8-19359Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruiskade tussen Coolsingel en Kruisstraat richting Aert van Nesstraat via Coolsingel – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade.Niet bekend wanneer deze tijdelijk verlegging lijn 9 weer ongedaan is gemaakt.
15-8-193517Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruiskade tussen Coolsingel en Kruisstraat richting Marconiplein via Coolsingel – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade.Niet bekend wanneer deze tijdelijk verlegging lijn 17 weer ongedaan is gemaakt.
1-7-19361Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Traject Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Aelbrechtsplein ten dele overgenomen door lijn 7.
1-7-19362Verlegd: Brielschelaan – Wolphaertsbocht i.p.v. Brielschelaan – Boergoenschestraat – Wolphaertsbocht.Wolphaertsbocht tussen Carnisselaan en Boergoenschestraat nu ook door tram bediend. Sporen Boergoenschestraat tussen remise Charlois en Wolphaertbocht blijven intact.
1-7-19363Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Slagveld – Schiebrug – Hofplein – Lange Brug – Pompenburgsingel – Gedempte Botersloot – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot) – Westnieuwland – Beursplein – Zuidblaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).Traject Groene Hilledijk tussen Beijerlandschelaan en Slag vervalt hiermee en wordt successievelijk opgebroken.
1-7-19365Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat). Traject Van Hogendorpsplein – Mathenesserplein vervalt hiermee, gedeelte Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg – Mathenesserplein (weer) bediend door lijn 11.
1-7-19367Ingesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Paradijslaan – Rusthoflaan (terug: direct Rusthoflaan) – Nieuwe Boezemstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
1-7-19368Opgeheven,  Opgenomen in verlenging lijn 1.
1-7-19369Verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg)..Lustraject Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel vervalt hiermee. Sporen Aert van Nesstraat blijven intact Hillegersberg (Kootschekade)
1-7-193610Ingesteld: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Binnenrotte – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Hillegersberg (Kootschekade).
1-7-193611Westelijk traject gewijzigd: Lischplein (eindpuntlus) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Traject Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan – Spangen vervalt hiermee, en nu opgenomen in lijn 1 tussen Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan en Marconiplein en tussen Marconiplein en Spangen onderdeel van nieuwe lijn 10.
1-7-193612Opgeheven, lustraject Carnisselaan – Meester Arendstraat – Eben Haëzerstraat – Utenhagestraat – Carnisselaan vervalt hiermee. Traject Station D.P. – Wolphaertsbocht bij Carnisselaan wordt nog wel bediend door lijn 2
1-7-193613Opgeheven, volledig opgegaan in lijn 3.
1-7-193615Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld –Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).
1-7-193616Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Oudedijk (kopeindpunt bij Hoflaan) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Traject West-Kruiskade – Spangen vervalt hiermee.
1-7-193617Opgeheven.
1-7-193618Opgeheven, Traject Crooswijk – Beursplein opgenomen in nieuwe lijn 7, traject Beursplein – Marconiplein opgenomen in nieuwe lijn 10.
1-7-193621Opgeheven.
1-7-193622Opgeheven, Traject volledig opgenomen in lijn 15.
1-7-193623Opgeheven, Traject Kootschekade – Beursplein opgenomen in nieuwe lijn 10.
28-11-19362Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein, nu verplaatst naar linker binnenspoor.
28-11-19363Kleine wijziging: verandering standplaats Stationsplein, nu verplaatst naar rechter binnenspoor.
28-11-19369Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Kreekweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg). Traject Station D.P. – Diergaardelaan bij Coolsingel vervalt hiermee.
30-11-1936.Sporen Kreekweg *5 – Olympiaweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Olympiaweg) in dienst gesteld. Hiertoe is bij de Varkenoordschebrug een sporendriehoek aangelegd. Langs de Olympiaweg liggen de nodige opstelsporen. De lay-out hiervan is in de loop der jaren regelmatig gewijzigd.Daar het stadion zelf nog niet in gebruik is genomen, worden er vanzelfsprekend nog geen stadiondiensten gereden
1-3-193717Ingesteld: Aelbrechtsplein (eindpuntlus) – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein). Rijdt uitsluitend op werkdagen gedurende bepaalde uren.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
27-3-1937Stadiondiensten ingesteld (zie 30-11-1936). Trajecten van stadiondiensten zijn in de loop der jaren regelmatig gewijzigd.
12-5-193714Tijdelijk ingekort: i.v.m. sloop brug over Strekvaart aan einde Dorpsstraat tijdelijk traject Straatweg (overloopwissel bij Plasoord) – Willemsplein. Tussen Hillegersberg (Bergsingel) en Dorpsstraat rijdt een pendelbus.Wanneer deze inkorting weer ongedaan is gemaakt is niet bekend. Volgens dienstorder no. 1226 d.d. 11-05-1937 zou het enkele weken gaan duren.
9-8-19373Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van rechter naar linker binnenspoor.
9-8-193710Splitsing in lijn 10 en 10A:Volledig traject lijn 10: Soetendaalscheweg (kopeindpunt) – Bergweg – Benthuizerstraat  – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).                                                                                    Volledig traject lijn 10A:Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Morinaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Pieter de Hoochweg (kopeindpunt). Traject Kootschekade – Bergweg bij Soetendaalscheweg vervalt hiermee.  Hillegersberg (Kootschekade).
9-8-193714Splitsing in lijn 14 en 14A:Volledig traject lijn 14:Soetendaalscheweg (kopeindpunt) – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemspeln (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).                                                                                             Volledig traject lijn 14A:Hillegersberg (Bergsingel o.z.)  – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Traject Hillegersberg (Bergsingel) – Bergweg bij Soetendaalscheweg vervalt hiermee. Hillegersberg (Kootschekade).
1-9-19377Ingekort: tot traject Beursplein Oudehavenkade (lus Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein) – Aelbrechtsplein.Traject Crooswijk. – Beursplein vervalt hiermee, nu onderdeel van buslijn C.Sporen tussen Rusthoflaan bij Paradijslaan – Boezemstraat bij Pijperstraat worden zeer spoedig opgebroken.
1-9-193710Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 10 en 10A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Spangen.
1-9-193714Op bepaalde uren combinatie van de lijnen 14 en 14A tot één lijn Hillegersberg (Bergsingel) – Willemsplein.
1-9-193714Verlengd, volledig traject is nu: Kootschekade (kopeindpunt bij remise Hillegersberg) – Kootschekade – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein). Kopeindpunt Soetendaalscheweg vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 10.
1-9-193715Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug). Traject Avenue Concordia – Schiekade bij Slagveld vervalt hiermee. Tussen Avenue Concordia en Spoorsingel is lijn 22 teruggekeerdDelfshaven (Nieuwe Binnenweg)
1-9-193717Opgeheven.
1-9-193722Heringesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).Hillegersberg (Kootschekade).
2-9-193716Verlegd: Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel i.p.v. Goudsche Rijweg – Hugo de Grootstraat – Goudschesingel.Sporen Goudsche Rijweg tussen Boezemsingel en Hugo de Grootstraat worden vrij snel opgebroken. Met een flink deel der sporen in Hugo de Grootstraat gebeurd dit pas in de jaren 60!
15-10-193711Kleine verlenging: nieuwe eindpuntlus Lischplein, meer in nabijheid van Gordelweg gelegen).
30-11-19376Kleine verlenging: langs Schieweg tot Gordelweg (kopeindpunt).
18-12-193710Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (overloopwissel Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
18-12-193710AOpgeheven.
18-12-193714Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Bergsingel o.z.) – Floris Versterlaan – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan (terug: Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsingel o.z.) – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).
18-12-193714AOpgeheven.
24-5-193810Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Jonker Fransstraat – Heerenstraat – Meent – Gedempte Binnenrotte – Moriaanstraat – Moriaansplein (terug: Moriaansplein – Lamsteeg – Kaasmarkt – Gedempte Botersloot – Heerenstraat) – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Schiedamschedijk (terug: Schiedamschedijk – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Vasteland – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Overloopwissel Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan blijft intact. 
24-5-193814Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Pelikaanstraat – Willemsplein).Lustraject via Floris Versterlaan vervalt hiermee.
7-7-19385Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Vlietkade – Gedempte Slaak (terug: Gedempte Slaak – Vlietstraat – Weteringstraat – Vlietlaan) – Oostplein – Nieuwe Haven n.z. – Groenendaal – Boerensteiger – Middensteiger – Westnieuwland – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
7-7-193816Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein).
23-8-1938Hulpbogen Eendrachtsweg – Westzeedijk (naar/van westelijke richting) in gebruik genomen.
27-8-19381Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op linkerspoor.
27-8-19384Kleine wijziging: door ingebruikname nieuwe opstelsporen Rotterdamschedijk bij eindpuntlus Schiedam neemt deze lijn standplaats op rechterspoor.
31-8-19382Tijdelijk verlegd: i.v.m. feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Gelderschekade – Beursplein – Noordblaak – Zeevischmarkt.
31-8-19383Tijdelijk verlegd: i.v.m. feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Groene Zoom via Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg; richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Gelderschekade – Beursplein.
31-8-19389Tijdelijk verlegd: i.v.m. feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
31-8-193810Tijdelijk verlegd: i.v.m. feesten 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina tussen 19.00 en 00.00 via Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Karrensteeg – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt) – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk.
9-9-19382’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Station D.P. normaal traject hersteld.
9-9-19383’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Groene Zoom normaal traject hersteld.
9-9-19389’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject hersteld
9-9-193810’s Avonds tussen 19.00 en 00.00 uur normaal traject hersteld.
21-3-193915Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan i.p.v. 1e Middellandstraat – ’s-Gravendijkwal – Schietbaanlaan – Claes de Vrieselaan.
15-4-193915Verlegd: richting Crooswijk via Claes de Vrieselaan – Middellandplein – 1e Middellandstraat i.p.v. Claes de Vrieselaan – Schietbaanlaan – ’s-Gravendijkwal.Sporen Schietbaanlaan worden al snel opgebroken.
21-6-19391Verlegd: i.v.m. aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg i.p.v. rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.
21-6-193916Verlegd: i.v.m. aanleg tunnel onder kruispunt Nieuwe Binnenweg/’s-Gravendijkwal via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg i.p.v. rechtstreeks Nieuwe Binnenweg.
2-11-19393Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.
2-11-19394Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.
2-11-193914Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.
2-11-193915Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.
2-11-193916Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein i.p.v. Schiebrug.Verlegging i.v.m. dempen Schie en  verbetering verkeerssituatie. Door gebeurtenissen later zal de situatie ter plaatse nog vaak worden gewijzigd.
10-1-1940Inruksporen Boergoenschestraat, gelegen tussen Wolphaertsbocht en remise Charlois wordt enkelspoor.
14-3-194010Verlegd: i.v.m. werkzaamheden tunnelbouw sporen Westzeedijk bij Parksluizen verlegd.
28-3-19407Verlegd: i.v.m. werkzaamheden tunnelbouw via Henegouwerplein z.z./w.z. 
30-3-1940Sporen ’s-Gravendijkwal buiten dienst gesteld. Het blijft nog wel mogelijk om vanaf 1e Middellandstraat (gezien richting West-Kruiskade) terug te zetten tot ’s-Gravendijkwal bij pand no. 22.  Wanneer deze mogelijkheid ingetrokken is, is niet bekend.
25-4-1940Nieuwe in/uitrukspoor tussen Wolphaertsbocht en remise Charlois (Maastunnelplein *6) via Dorpsweg in gebruik genomen. Spoor via Boergoenschestraat vervalt hiermee, en wordt direct opgebroken.
10-5-1940I.v.m. oorlogshandelingen wordt het gehele tramverkeer rond 7.30 uur tot nader order gestaakt.
14-5-1940’s Middags vindt het desastreuze bombardement op het stadscentrum plaats. Direct wordt gestart met herstelwerkzaamheden aan sporen en bovenleiding. Eind mei zijn deze werkzaamheden gereed.Definitief buiten dienst blijven trajecten Schiedamschedijk, Westnieuwland, Middensteiger, Boerensteiger, Groenendaal, Gedempte Botersloot, Gedempte Binnenrotte, Kaasmarkt en Heerenstraat.
17-5-19401Heringesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 4.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
17-5-19402Heringesteld: Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoorschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).Charlois (Maastunnelplein).
17-5-19403Heringesteld : Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan  – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).).Charlois (Maastunnelplein
17-5-19404Heringesteld : Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamschedijk – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen –  Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Tijdelijk ringlijn, in andere richting als lijn 1.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
17-5-19409Heringesteld: Stieltjesplein (eindpuntlus) – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).Charlois (Maastunnelplein).
18-5-194010Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade (overloopwissel tussen Isaäc Hubertstraat en Noorderbrug).Hillegersberg (Kootschekade).
18-5-194022Heringesteld: Goudsche Rijweg (overloopwissel bij Boezembrug) – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).Hillegersberg (Kootschekade).
19-5-194014Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).Hillegersberg (Kootschekade).
19-5-194022Kleine verlenging: van Goudsche Rijweg naar Vlietlaan (overloopwissel).
21-5-194022Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Station D.P. n.z. (kopeindpunt Stationssingel bij Spoorsingel).
25-5-194010Vanaf 18.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
27-5-194016Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein (lus Marconiplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk – Marconiplein). Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
27-5-194022Ingekort: tot traject Avenue Concordia (kopeindpunt) – Station D.P. n.z. Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, dit wordt weer bediend door lijn 16.
30-5-194016Vanaf 13.00 uur verlegd: Witte de Withstraat – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug i.p.v. Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug.
5-6-19406Heringesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).Hillegersberg (Kootschekade).
5-6-194014Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montigynlaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).
6-6-19401Vanaf 12.00 uur opgeheven.
6-6-19404Vanaf 12.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus) – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Ringlijn-traject, tegengesteld aan traject lijn 1 vervalt hiermee.
6-6-19408Ingesteld: Parklaan (kopeindpunt) – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Scheepstimmermanslaan – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
6-6-194011Vanaf 12.00 uur heringesteld: Mathenesserplein (kopeindpunt) – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Wordt als ringlijn in beide richtingen gereden.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
7-6-194015Heringesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
 14-06-19401Heringesteld: Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus). Traject Oostplein – Schiedam ten dele overgenomen door nieuwe lijn 8. Lijn 1 vervangt voor een deel lijn 7, die na 10 mei 1940 niet is teruggekeerd.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
14-6-19404Verlengd, volledig traject is nu: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Oosterkade – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oude Oostbrug – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).
16-6-194011Verlengd, volledig traject is nu: Lischplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Ringlijn-traject vervalt hiermee.Hillegersberg (Kootschekade)
21-6-19401Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug –  Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).
22-6-19402Verlengd: Mauritsweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg) – Van Hogendorpstraat*7 – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).
22-6-19403Verlengd: Mauritsweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Van Hogendorpsplein (terug: Van Hogendorpsplein – Coolsingel – Kruiskade – Mauritsweg) – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).
22-6-19409Verlengd, volledig traject is nu: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat (terug: Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat) – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus nabij Strevelsweg).
27-6-19402Vanaf 9.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade)
27-6-19403Vanaf 9.00 uur verlengd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). 
15-7-19402Verlegd: via Zeevischmarkt – Keizersbrug – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug i.p.v. Zeevischmarkt – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.
22-7-19401Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.
22-7-19404Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.
22-7-194015Verlegd: via Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.
12-8-194011Verlegd: Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Claes de Vrieselaan i.p.v. Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan.
15-8-194014Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).
19-8-194014Verlegd: via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg i.p.v. Bergweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg.
11-9-194016Kleine wijziging: eindpuntlus Marconiplein i.p.v. lustraject via Mathenesserweg – Dirk Danestraat – Mathenesserdijk. Eind- en beginhalte zijn op de Schiedamscheweg. Sporen en bovenleiding Dirk Danestraat worden nog voor het einde van het jaar verwijderd.
14-9-19405Ingesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
14-9-19406Noordelijk traject gewijzigd: Stadhoudersweg (kopeindpunt bij Statenweg) – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt). Traject Schieweg tussen Gordelweg en Bergschelaan vervalt hiermee, wordt nu bediend door nieuwe lijn 5.
25-11-194016Dienst versterkt met supplementdiensten op trajectgedeelte ’s-Gravenweg – Nieuwe Binnenweg (Heemraadsplein), vandaar wordt leeg doorgereden en via remise Delfshaven rondgereden naar beginhalte.
29-11-19406Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Heulbrug – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schieweg w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt).
4-12-19406Op werkdagen van 13.00 – ? uur wordt dienst versterkt met suppelementdiensten op traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Noordblaak – Beursplein – Kolkkade – Oudehavenkade (terug: Oudehavenkade – Gelderschekade – Beursplein).
20-12-19406Supplementdiensten opgeheven.
21-12-194016Verlegd: Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg. Supplementdiensten gewijzigd: traject ’s-Gravenweg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).
21-12-194017Ingesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan (overloopwissel bij Nieuwe Binnenweg).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
19-3-19419Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Lange Hilleweg.Dit i.v.m. wijziging profiel Strevelsweg. Het opstelspoor aldaar wordt buiten dienst gesteld en meteen opgebroken.
12-4-194117Verlengd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).Het nu niet meer gebruikte overloopwissel Mathenesserlaan bij Nieuwe Binnenweg blijft intact.
19-4-19415Verlegd: via hulpsporen i.v.m. sloop Heulbrug.
19-4-19416Verlegd: via hulpsporen i.v.m. sloop Heulbrug.
19-4-194122Verlegd: via hulpsporen i.v.m. sloop Heulbrug.
11-8-19413Dienst versterkt met supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).
19-9-194111Verlegd: via gehele Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg i.p.v. Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg. Werkzaamheden aan tunnel onder kruispunt Mathenesserlaan/’s-Gravendijkwal voltooid.
29-09194110Kleine wijziging: via circuit Droogleever Fortuynplein tussen Westzeedijk en Parksluizen.
7-11-194122Verlengd, volledig traject is nu: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Walenburgerweg (overloopwissel bij Stationssingel). Traject Spoorsingel w.z. tussen Walenburgerweg en Stationssingel vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijnen 5 en 6.
26-11-19413Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (overloopwissel Bentincklaan) – Bentincklaan – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpstraat) – Noordblaak – Beursplein – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk). Trajectgedeelte Station D.P. – Diergaardelaan bij Coolsingel vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijnen 1, 2, 4, 14, 15 en 16.
26-11-194122Kleine verlenging: Walenburgerweg – Diergaarde Blijdorp (overloopwissel Bentincklaan).Overloopwissel Walenburgerweg bij Stationssingel blijft intact.
1-12-19412Dienst versterkt met supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht) aan het begin sporen naar remise Charlois.
1-12-19419Dienst versterkt met supplementdiensten Zeevischmarkt (overloopwissel) – Lange Hilleweg.
2-3-1942Ingesteld: pendeldienst Stadionweg (driehoek bij Varkenoordschebrug) – Stadionweg – Olympiaweg – Stadion Feyenoord. Dit is een speciale dienst, in aansluiting op lijnen 2, 3 en 9, voor passagiers die in het stadion hun distributiebonkaarten moeten afhalen.
1-5-19425Kleine wijziging: sporen Schieweg tussen Vlaggemanstraat en Bergweg/Walenburgerweg (voormalige Heulbrug) naar het midden verlegd.
1-5-19426Kleine wijziging: sporen Schieweg tussen Vlaggemanstraat en Bergweg/Walenburgerweg (voormalige Heulbrug) naar het midden verlegd.
1-5-194222Kleine wijziging: via nieuwe kruising Bergweg/Walenburgerweg/Schieweg/ Schiekade.
7-5-19423Kleine verlenging: vanaf 15.30 uur van kopeindpunt Bentincklaan naar eindpuntlus Van Aerssenlaan. Eind- en beginhalte blijven in Bentincklaan. Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Randweg opgeheven.
7-5-194222Kleine verlenging: vanaf 15.30 uur van kopeindpunt Bentincklaan naar eindpuntlus Van Aerssenlaan. Eind- en beginhalte blijven in Bentincklaan.
1-8-19422Zuidelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt  (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Mijnsheerenlaan – Mijnsheerenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg). Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Dorpsweg opgeheven. Traject Brielschelaan – Charlois vervalt hiermee, en wordt vanaf nu bediend door nieuwe lijn 12..Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Dorpsweg opgeheven.Hillegersberg (Kootschekade)
1-8-19429Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt – Lange Hilleweg opgeheven.
1-8-194212Ingesteld (ex lijn 2): Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel – Van Hogendorpsplein – Van Hogendorpstraat – Witte Leeuwensteeg – Zeevischmarkt (terug: Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Van Hogendorpsplein) – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (Vlaskade). Supplementdiensten op traject Zeevischmarkt (overloopwissel) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht).Charlois (Maastunnelplein).
11-8-19424Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje*8).
11-8-19428Verlegd: via nieuwe sporen Schiedamscheweg tussen Marconiplein en Groene Wegje.
5-9-19422Verlegd: richting Station D.P. via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.
5-9-19423Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.
5-9-19428Verlegd: richting Schiedam via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.
5-9-19429Verlegd: richting G.J. Mulderstraat via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.
5-9-194212Verlegd: richting Station D.P. via nieuwe verbinding tussen Zeevischmarkt en Coolsingel, ongeveer langs Witte Leeuwensteeg – Van Hogendorpstraat i.p.v. Zeevischmarkt – Soetensteeg – Boymansstraat – Coolsingel.
13-9-19422I.v.m. beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-19425I.v.m. beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-194210I.v.m. beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-194211I.v.m. beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
13-9-194214I.v.m. beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort: tot traject Hillegersberg – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).Op Stationsplein wordt standplaats ingenomen die tot 26 november 1941 door lijn 3 werd gebruikt.
13-9-194217I.v.m. beperking stroomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt. 
20-9-19425Verlegd: Schieweg – Schiekade – Slagveld i.p.v. Schieweg – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld.
20-9-19426Verlegd: Schieweg – Schiekade – Slagveld i.p.v. Schieweg – Walenburgerweg – Spoorsingel w.z. – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade w.z. – Slagveld.Sporen Schiekade naar het midden verlegd, na dempen van Schie.
28-9-1942Pendeldienst Stadionweg – Stadion Feyenoord opgeheven.
1-10-194212Exploitatie supplementdiensten vanuit Hillegersberg (Kootschekade)
30-10-19426Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Eendrachtsweg.
30-10-19428Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg.
30-10-194210Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).
30-10-194211Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel) – Nieuwe Binnenweg.
30-10-194217Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat –  Mauritsweg (terug: Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel).
1-11-19421Verlegd: Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Kruiskade i.p.v. Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade.Verlegging via nieuwe verbinding Oostplein – Coolsingel. Het water tussen Noord- en Zuidblaak is gedempt. De aanmerkelijk verbrede straat die nu ontstaan is heet nu simpel Blaak.Kralingen (Oostzeedijk) 
1-11-19428Ingekort: tot traject Bulgersteyn (lus Coolsingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel). Traject Blaak bij Coolsingel (voormalig Van Hogendorpsplein) – Oudehavenkade vervalt hiermeeVoor deze wijziging werden nieuwe sporen in Korte Hoogstraat en Bulgersteyn gelegd, zij het dat op de Bulgersteyn al sporen lagen, toen deze straat nog Boymansstraat heette, tot voor enkele maanden terug.
2-11-19425Verlegd: Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Slagveld – Coolsingel – Kruiskade.
2-11-19426Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.
2-11-19428Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.
2-11-194210Richting Hillegersberg normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.
2-11-194211Richting Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.
2-11-194217Richting ’s-Gravenweg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel hersteld. Verlegd: Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel i.p.v. Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel
8-11-19429Kralingen (Oostzeedijk) 
10-11-19426Richting Parklaan normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.
10-11-19428Richting Schiedam normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Bulgersteyn via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Blaak.
10-11-194210Richting Spangen normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via Eendrachtsweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.
10-11-194211Richting Mathenesserplein normaal traject via Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting Lischplein via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel.
10-11-194217Richting Heemraadsplein normaal traject via Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg hersteld. Tijdelijk verlegd: richting ’s-Gravenweg via Nieuwe Binnenweg – Mauritsweg – Aert van Nesstraat – Coolsingel – Blaak.
1-12-19426Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.
1-12-19428Richting Bulgersteyn normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak hersteld.
1-12-194210Richting Hillegersberg normaal traject via Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld. 
1-12-194211Riching Lischplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel hersteld.
3-12-19423Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Gelderschekade – Oudehavenkade – Blaak i.p.v. Gelderschekade – Beursplein – Blaak.
3-12-19429Vanaf 12.30 uur verlegd: richting G.J. Mulderstraat via Gelderschekade – Oudehavenkade – Blaak i.p.v. Gelderschekade – Beursplein – Blaak.
4-12-19423Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Groene Zoom via Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade i.p.v. Blaak – Beursplein – Gelderschekade.
4-12-19429Vanaf 12.30 uur verlegd: richting Lange Hilleweg via Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade i.p.v. Blaak – Beursplein – Gelderschekade.Bovenleiding Beursplein wordt snel verwijderd. Sporen de eerstkomende jaren.
6-12-19422Kralingen (Oostzeedijk) .
13-12-19423Kralingen (Oostzeedijk) 
25-12-19428Kralingen (Oostzeedijk) 
18-1-19438Op werkdagen wordt van 7.30 tot  18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting Bulgersteyn gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.
18-1-194312Supplementdiensten opgeheven.
18-1-194316Op werkdagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur bij geopende Lage Erfbrug richting ’s-Gravenweg gereden via traject Aelbrechtsbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Parksluizen – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg.
17-2-19438Oostelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn vervalt hiermee, doch sporen en bovenleiding blijven intact.
24-2-1943Hulpbogen Schiekade – Bergweg in dienst gesteld.
24-2-1943Sporen Spoorsingel w.z. buiten dienst gesteld. Verwijderen sporen en bovenleiding volgt spoedig.
28-2-1943Stadiondiensten ingekort: tot traject Bulgersteyn – Stadion Feyenoord.
31-3-19434Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Station Maas – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat). 
31-3-19435Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject Schieweg – G.J. Mulderstraat (lustraject Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).
31-3-19438In de loop van middag tijdelijk opgeheven als gevolg bombardement omgeving Marconiplein.
31-3-194310Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: ’s middags als gevolg bombardement Marconiplein: Hillegersberg – normaal traject tot Havenstraat bij Lage Erfbrug, vervolgens Lage Erfbrug – Nieuwe Binnenweg – Nieuwe Binnenweg (overloopwissel bij remise Delfshaven).
31-3-194316Tijdelijk ingekort: ’s middags als gevolg bombardement omgeving Marconiplein tot traject ’s-Gravenweg – Heemraadsplein (lustraject Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat).
1-4-19434Tijdelijk verlengd: Station Maas – bestaand traject tot Vierambachtsstraat bij Van Heusdestraat, vervolgens Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
1-4-19435Normaal traject Schieweg – Spangen hersteld.
1-4-19434-8Ingesteld: pendeldienst Marconiplein (eindpuntlus) – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).
3-4-19434Normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.
3-4-19434-8Opgeheven.
3-4-19438Heringesteld met tijdelijke verlegging: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).
5-4-19432Beperking exploitatie: i.v.m. personeelsgebrek slechts spitsuurlijn.
11-4-19438Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein hersteld.
11-4-194316Normaal traject ’s-Gravenweg – Marconiplein hersteld.
12-4-194310Normaal traject Hillegersberg – Spangen hersteld.
18-4-1943Stadiondiensten opgeheven; in het Stadion Feyenoord worden op last van bezetter geen wedstrijden meer gespeeld.
19-4-194310Verlegd: via Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel i.p.v. Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Slagveld – Coolsingel – Schiedamschesingel.
3-5-19431Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Aelbrechtsplein via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.
3-5-19432Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Station D.P. via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.
3-5-19433Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Diergaarde Blijdorp via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.
3-5-19436Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Bulgersteyn via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg (terug: Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel).
3-5-19438Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Binnenweg richting Van Oldenbarneveltstraat via Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel. Ook standplaats Van Oldenbarneveltstraat tijdelijk vervallen
3-5-19439Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.
3-5-194311Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Bulgersteyn via Coolslingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel). 
3-5-194312Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel bij Blaak via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel.Wanneer deze verleggingen weer ongedaan zijn gemaakt is niet bekend.
17-5-19431Delfshaven (Nieuwe Binnenweg) 
23-5-19432I.v.m. vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.
23-5-19433I.v.m. vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.
23-5-19439I.v.m. vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.
23-5-194312I.v.m. vernieuwing brugdek en sporen Willemsbrug tijdelijk via enkelspoor. Wanneer weer via dubbelspoor kan worden gereden is niet bekend.
31-5-19434Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Oosterkade. Deze lus loopt via het plantsoen aldaar.
1-6-19433Tijdens spitsuren versterkingdiensten op traject Blaak (overloopwissel bij voormalige Zeevischmarkt) – Randweg (eindpuntlus bij Beijerlandschelaan).
1-6-194312Tijdens spitsuren versterkingsdiensten op traject Blaak (overloopwissel bij voormalige Zeevischmarkt) – Dorpsweg (driehoek bij Wolphaertsbocht).
2-6-19432Rijdt weer volledige dienst (op werkdagen).
20-6-19434Verlegd: richting Schiedam via nieuwe Kruisstraat.
20-6-19435Verlegd: richting Spangen via nieuwe Kruisstraat.
20-6-194314Verlegd: richting Willemsplein via nieuwe Kruisstraat.
20-6-194315Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via nieuwe Kruisstraat.
20-6-194316Verlegd: richting Marconiplein via nieuwe Kruisstraat.
25-6-19434Verlegd: richting Station Maas via nieuwe Kruisstraat
25-6-19435Verlegd: richting Schieweg via nieuwe Kruisstraat.
25-6-194314Verlegd: richting Hillegersberg via nieuwe Kruisstraat.
25-6-194315Verlegd: richting Crooswijk via nieuwe Kruisstraat.
25-6-194316Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe Kruisstraat.
22-8-19434Tijdens avonduren i.v.m. strafmaatregelen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Station Maas – normaal traject tot Mathenesserbrug bij Mathenesserdijk, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat).
22-8-19438Tijdens avonduren i.v.m. strafmaatregen te Schiedam door bezetter westelijk traject gewijzigd: Van Oldenbarneveltstraat – normaal traject tot Marconiplein, vervolgens via Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
30-8-19431Verlegd: Coolsingel – Hofplein – nieuwe Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade i.p.v. Coolsingel – Kruiskade. 
30-8-19432Verlegd: via nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel i.p.v. Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel.
30-8-19434Verlegd: via nieuwe Stationsweg.
30-8-19435Verlegd: via nieuwe Stationsweg.
30-8-19439Verlegd: via Kruiskade – Kruisstraat –  Straat 296 – nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel i.p.v. Kruiskade – Coolsingel.
30-8-194312Verlegd: via nieuwe Stationsweg – Hofplein – Coolsingel i.p.v. Stationsweg – Diergaardelaan – Coolsingel.
30-8-194314Verlegd: via nieuwe Stationsweg.
30-8-194315Verlegd: via nieuwe Stationsweg.
30-8-194316Verlegd: via nieuwe Stationsweg.
6-9-19431Verlegd: Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk i.p.v. Hofplein – Stationsweg – Straat 296 – Kruisstraat – Kruiskade – West Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerplein – Beukelsdijk.Bogen 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan (gezien vanuit West-Kruiskade) vervallen hiermee en worden vrijwel meteen opgebroken. Sporen Henegouwerplein, op 28 maart 1940 door toenmalige lijn 7 ingebruik genomen,  i.v.m. werkzaamheden Henegouwerlaan, worden eveneens meteen opgebroken.Kralingen (Oostzeedijk)
6-9-19432Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Bentincklaan – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornsteeg – Regentessebrug – Gedempte Glashaven – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (eindpuntlus Vlaskade).Traject Station D.P. – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 3.
6-9-19433Noordelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg (terug: Stationsweg – Straat 296 – Stationsplein) – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Randweg w.z. (terug o.z.) – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).Traject Diergaarde Blijdorp – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 2. Spitsuurdiensten op traject Blaak – Randweg opgeheven.
6-9-19438Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
6-9-194310Ingekort: tot traject Willem van Hillegaerbergstraat (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootschekade – Straatweg) – normale route – Spangen.
6-9-194312Spitsuurdiensten Blaak – Dorpsweg opgeheven.
6-9-194314Tijdens spitsuren versterkingsdiensten op traject Hillegersberg – normaal traject – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).
12-9-19434Tijdens avonduren normaal traject Station Maas – Schiedam hersteld.
12-9-19438Tijdens avonduren normaal traject Van Oldenbarneveltstraat – Schiedam hersteld.
13-11-194310Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan verdedigingswerken Westzeedijk tussen Scheepstimmermanslaan en Parksluizen via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.
26-11-194310Teruggelegd: traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.
29-11-19438Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).
29-11-194315Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen.
29-11-194316Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder sporen G.J. de Jonghweg tijdelijk geen omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug (zie 18-01).
13-12-19438Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.
13-12-194315Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen hersteld.
13-12-194316Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug weer van kracht.
25-12-19431Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats Groenendaal) – Aelbrechtsplein.
25-12-19432Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen noordelijk traject gewijzigd: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg (terug: Stationsweg – Straat 296 – Stationsplein) – normaal traject – Charlois.
25-12-19438Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stoomverbruik wordt dienst op zon- en feestdagen gestaakt.
25-12-194314Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik op zon – en feestdagen tot traject Hillegersberg – normaal traject – Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein).l
25-12-194315Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Crooswijk – Parksluizen (eindpuntlus Droogleever Fortuynplein, standplaats G.J. de Jonghweg bij Coolhavenbrug).
25-12-194316Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik op zon- en feestdagen ingekort tot traject Vlietlaan (lustraject via Goudsche Rijweg – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat, standplaats – Goudsche Rijweg).
27-12-19432Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik slechts spitsuurlijn.
27-12-194311Beperking exploitatie: i.v.m. beperking stroomverbruik slechts spitsuurlijn.
27-12-194316Supplementdiensten op traject ’s-Gravenweg – Station D.P. opgeheven.
19-1-19446Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden onder tramsporen Scheepstimmermanslaan tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject tot Eendrachtsweg bij Westzeedijk, vervolgens Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus, standplaats halte Westzeedijk bij Maastunnel).
19-1-194414Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden onder tramsporen Scheepstimmermanslaan tijdelijk traject Hillegersberg – normaal traject tot Eendrachtsweg bij Westzeedijk, vervolgens Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus, standplaats halte Westzeedijk bij Maastunnel).
31-1-19442Bij halte Blaak bij Posthoornsteeg wordt richting Mijnsheerenlaan voorsorteerspoor in gebruik genomen.
31-1-194412Bij halte Blaak bij Posthoornsteeg wordt richting Charlois voorsorteerspoor in gebruik genomen.
14-2-19446Normaal traject Diergaarde Blijdorp – Parklaan hersteld.
14-2-194410Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan verdedigingswerken Westzeedijk via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug. Bij geopende Lage Erfbrug wordt omleidingstraject Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk gereden, zoals op lijnen 8 en 16.
14-2-194414Normaal traject Hillegersberg – Willemsplein hersteld.
23-2-194410Normaal traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.Omleidingstraject bij geopende Lage Erfbrug vervallen.
23-2-194415Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden onder tramsporen G.J. de Jonghweg via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen.
13-3-194415Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen hersteld.
14-3-194416Kleine wijziging: i.v.m. verwijderen vluchtheuvel aan eindpunt ’s-Gravenweg dient aldaar rechts te worden ingestapt.
14-3-194417Kleine wijziging: i.v.m. verwijderen vluchtheuvel aan eindpunt ’s-Gravenweg dient aldaar links te worden ingestapt.
17-4-194420Ingesteld: Vlietlaan (lustraject via Goudsche Rijweg – Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat, standplaats) – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Mathenesserweg).Hillegersberg (Kootschekade).
21-6-194414Spitsuurdiensten op traject Hillegersberg – Station D.P. opgeheven.
17-7-19446Opgeheven, grotendeels opgegaan in lijnen 8 en 11.
17-7-19448Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee.Lustraject via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.
17-7-194411Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Lischplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergschelaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Strooveer – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Parklaan (kopeindpunt). Traject Eendrachtsweg – Mathenesserplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door lijn 17. Weer volledige exploitatie, was sinds 27-12-1943 spitsuurlijn.
17-7-194417Westelijk traject gewijzigd: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel –Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt). Traject Nieuwe Binnenweg bij Mathenesserlaan – Heemraadsplein vervalt hiermee.
23-7-19448Uitbreiding exploitatie: Rijdt ook weer op zon- en feestdagen, doch ander traject, vol-ledig traject is dan: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit Hillegersberg (Kootschekade).
13-8-19446Heringesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) –Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).Rijdt uitsluitend op zon- en feestdagen.Hillegersberg (Kootschekade)
13-8-19448Dienst op zon- en feestdagen opgeheven, traject Diergaarde Blijdorp – Willemsplein als lijn 6.
21-8-19449Ingekort: tot traject Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Lange Hilleweg.Traject G.J. Mulderstraat – Station D.P. vervalt hiermee.
14-9-1944Beperking exploitatie: i.v.m. stroombesparing wordt op maandag t/m vrijdag niet gereden van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag gelden analoge beperkingen.
8-10-1944Beperking exploitatie: i.v.m. stroombesparing wordt niet meer gereden op zon- en feestdagen.
14-10-1944Beperking exploitatie: i.v.m. stroombesparing wordt op maandag t/m zaterdag nog slechts gereden tijdens spitsuren.
10-11-1944Alle tramdiensten gestaakt i.v.m. razzia’s op mannelijk bevolking van Rotterdam en Scnhiedam.
13-11-1944Alle tramdiensten hervat tijdens spitsuren.
29-11-1944Beperking exploitatie: i.v.m. stroombesparing wordt nog uitsluitend gereden tijdens het ochtendspitsuur.
1-12-1944Algehele staking tramdiensten. Het net blijft wel onder spanning staan. Er rijden nog enkele trams t.b.v. voedselvoorziening.
9-4-1945M.i.v. deze datum wordt gehele net stroomloos gezet, aangezien onderstation Schiekade gestopt is met stroomlevering.
6-6-1945Voor het testen van bovenleiding, elektrische wissels e.d. wordt net weer onder spanning gezet.
8-6-19452Heringesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornstraat* – Regentessebrug – Glashaven* – Reederijbrug – Reederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Stieltjesplein – Nasssaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Putschelaan – Brielschelaan – Wolphaertsbocht – Doklaan – Charlois (Vlaskade).Kralingen (Oostzeedijk).  
8-6-19453Heringesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergschelaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – Beijerlandschelaan – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).Kralingen (Oostzeedijk).
8-6-19458Heringesteld: Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamschesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (Koemarkt).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
8-6-194510Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z.* (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsche Dorpsstraat* – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rotttekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).Hillegersberg (Kootschekade).
8-6-194516Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Mathenesserweg)Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).
8-6-1945Alle tramdiensten rijden van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 9.30 uur en van 12.00 tot 14.30 uur.Op zon- en feestdagen wordt voorlopig nog geen dienst gedaan. 
17-6-1945Uitbreiding exploitatie: op zon- en feestdagen wordt weer dienst gedaan van 9.00 tot 16.30 uur.
23-6-1945Uitbreiding exploitatie: vertrektijden van eindpunten wordt van 8.00 uur op 7.00 uur gesteld.
30-6-1945Heringesteld: stadiondiensten met diverse traject-varianten.
16-8-19451Heringesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Beukelsdijk – Burgemeester Meineszplein – Beukelsweg – Aelbrechtsplein (eindpuntlus).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
16-8-19452Charlois (Maastunnelplein)
16-8-19459Heringesteld: Station D.P. (eindpuntlus Stationsplein) – Stationsweg – Hofplein – Coolsingel – Blaak – Oudehavenkade – Gelderschekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordschebrug – Varkenoordschekade – 2e Rosestraat – Hilledijk – Polderlaan – Lange Hilleweg w.z. (terug o.z.) – Lange Hilleweg (eindpuntlus bij Strevelsweg).Kralingen (Oostzeedijk).
16-8-194510Ingekort en verlengd, volledig traject is nu: Kleiweg (lustraject via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat, standplaats – Kootschekade) – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Admiraal de Ruyterweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamschesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Aelbrechtsbrug – Schiedamscheweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat) .Traject Hillegersberg – Straatweg vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 14, traject Westzeedijk tussen Oostkousdijk en Ruigeplaatbrug vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringstelde lijn 15.
16-8-194514Heringesteld: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergsche Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).Hillegersberg (Kootschekade).
16-8-194515Heringesteld: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug (kopeindpunt Westzeedijk aan o.z. brug).Hillegersberg (Kootschekade).
16-8-1945Uitbreiding exploitatie: van maandag t/m vrijdag van 6.30 uur (lijn 1 en 14  van 7.00 uur) tot 18.00 uur en op zaterdag van 6.30 (7.00 uur) tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen blijft de dienst ongewijzigd.
4-9-194515Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen betonmuren G.J. de Jonghweg (verdedigingswerken) via Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen.
7-9-194515Normaal traject via Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen hersteld.
1-10-19454Heringesteld: Station Maas (eindpuntlus Oosterkade) – Spoorwegstraat – Nieuwe Oostbrug – Oostmolenwerf – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamscheweg – Rotterdamschedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen i.p.v. standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
1-10-19458Bij grote drukte wordt van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 13.30 uur standplaats in lus Koemarkt genomen i.p.v. standplaats Rotterdamschedijk bij Koemarkt.
1-10-194516Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Esschenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Hofplein – Stationsweg –  Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat) . Traject Mathenesserweg – Marconiplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 4.
1-10-194522Heringesteld: Avenue Concordia (kopeindpunt) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudsche Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijkschestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Walenburgerweg – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat)..Hillegersberg (Kootschekade)
15-10-194514Uitbreiding exploitatie: tijdstip vertrek van Molenlaan gesteld op 6.30 uur i.p.v. 7.00 uur.
20-12-1945Uitbreiding exploitatie: vertrektijd van beginpunten voor maken van laatste rit wordt op alle dagen op 22.30 uur gesteld.
17-6-19465Heringesteld: Schieweg (kopeindpunt bij Gordelweg) – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Stationsweg – Kruisstraat – Kruiskade – Mauritsweg – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Willemsplein (eindpuntlus).Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
14-4-194714Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Noordsingel o.z. ’s avonds vanaf 19.00 uur richting Molenlaan via Hofplein – Schiekade – Bergweg.
24-5-194714’s Avonds vanaf 19.00 uur richting Molenlaan normaal traject via Hofplein – Pompenburgsingel – Katshoek – Hofdijk – Noordsingel o.z. – Bergweg hersteld.
7-7-19475Hillegersberg (Kootsekade)
7-7-194722Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
7-7-1947Uitbreiding exploitatie: voortaan wordt om 24.00 uur de laatste volledige rit vanaf alle beginpunten gemaakt i.p.v. 23.00 uur.
19-7-19474Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanlegcollecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat.Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
19-7-19475Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat.Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
19-7-194714Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat.Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
19-7-194715Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat.Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
19-7-194716Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg collecteur-riool door binnenstad via hulpsporen Kruisstraat.Wanneer deze verlegging weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
29-9-19478Verlengd, volledig traject is nu: Bulgersteyn (lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Coolsingel – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt). Lustraject via Van Oldenbarnevelstraat – Mauritsweg vervalt hiermee.  Sporen en bovenleiding Van Oldenbarneveltstraat blijven intact.
29-9-194712Heringesteld: Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak (terug: Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn) – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg).Kralingen (Oostzeedijk).
1-12-194711Heringesteld: Lisplein (eindpuntlus nabij Gordelweg) – Bergselaan – Bergsingel w.z. (terug o.z.) – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburgsingel – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt).Hillegersberg (Kootsekade)
1-12-194717Heringesteld: ’s-Gravenweg (kopeindpunt bij Essenlaan) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsesingel – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus, standplaats Schiedamseweg).Kralingen (Oostzeedijk)
1-12-194722Ingekort: tot traject Avenue Concorcia (kopeindpunt) – normaal traject – G.J. Mulderstraat,Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door heringestelde lijn 17.
3-5-19484Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
3-5-194816Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
3-5-194822Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: Avenue Concordia – normaal traject tot Middellandpleink, vervolgens Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (kopeindpunt).
3-6-19481Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-19482Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-19483Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-19484Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-19485Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-19489Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-194811Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-194814Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein
3-6-194815Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
3-6-194816Verlegd: via nieuwe sporen Hofplein.
23-6-19484Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Mathenesserweg tussen Mathenesserbrug en Dirk Danestraat via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Dirk Danestraat – Mathenesserweg. Voor deze verlegging werden sporen gelegd op P.C. Hooftplein en in Dirk Danestraat.
9-10-19484Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
9-10-194816Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
9-10-194822Normaal traject Avenue Concordia – G.J. Mulderstraat hersteld.
22-10-19484Normaal traject via Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein hersteld. Tijdelijke sporen en bovenleiding P.C. Hooftplein en Dirk Danestraat worden meteen weer verwijderd.
10-3-19494Verlegd: richting Schiedam via nieuwe sporen Kruisstraat.
10-3-19495Verlegd: richting Willemsplein via nieuwe sporen Kruisstraat.
10-3-194914Verlegd: richting Heemraadsplein via nieuwe sporen Kruisstraat.
10-3-194915Verlegd: richting Ruigeplaatbrug via nieuwe sporen Kruisstraat.
10-3-194916Verlegd: richting Spangen via nieuwe sporen Kruisstraat.
11-3-19494Verlegd: richting Station Maas via nieuwe sporen Kruisstraat
11-3-19495Verlegd: richting Schieweg via nieuwe sporen Kruisstraat.
11-3-194914Verlegd: richting: Hillegersberg via nieuwe sporen Kruisstraat
11-3-194915Verlegd: richting Crooswijk. Via nieuwe sporen Kruisstraat
11-3-194916Verlegd: richting ’s-Gravenweg via nieuwe sporen Kruisstraat
15-5-19492Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Charlois aan Grondherenstraat bij Rietdijk i.p.v. Vlaskade.Dit i.v.m. vermijden oversteken drukke Doklaan.
4-6-19492Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Station D.P. via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Blaak.
4-6-19493Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Groene Zoom via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
4-6-19499Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
4-6-194912Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Bulgersteyn via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekad – Blaak.
10-7-19492Richting Station D.P. normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak hersteld.
10-7-19493Richting Groene Zoom normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
10-7-19499Richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
10-7-194912Richting Bulgersteyn normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak.
13-7-19498Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. grondwerkzaamheden Bulgersteyn Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg (terug: Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsweg –Witte de Withstraat – Schiedamsesingel – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat) – normaal traject – Schiedam.
13-7-194912Tijdelijk verlegd: i.v.m. grondwerkzaamheden Bulgersteyn richting Bulgersteyn via Blaak – Coolsingel – Bulgersteyn (tijdelijk kopeindpunt).
24-10-194912Vanaf 9.30 uur normaal lustraject Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel – Blaak hersteld.
26-10-19498Normaal traject Bulgersteyn – Schiedam hersteld.
23-3-19501Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Beukelsdijk, Honingerdijk – normaalt traject tot Statentunnel bij Beukelsdijk, vervolgens Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat).
19-5-19502Verlegd: via nieuwe Rederijbrug.
19-5-195012Verlegd: via nieuwe Rederijbrug.
4-7-19501Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Beukelsdijk (straatwissel bij Heemraadssingel).
7-8-19501Normaal traject gedeeltelijk hersteld: Honingerdijk – Burgemeester Meineszplein (tijdelijk kopeindpunt).
23-9-19501Normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.
31-3-19512Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteringswerkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg via enkelspoor.
9-4-195111Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Mathenesserlaan tussen Nieuwe Binnenweg en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan (terug: Mathenesserlaan – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).Voor deze verlegging dient spoor in Korenaarstraat tussen Mathenesserlaan en Heemraadstraat te worden gelegd.
19-6-19512Teruggelegd via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.
19-6-19512Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteringswerkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Karel de Stouteplein via enkelspoor.Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
1-7-19511Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-19512Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-19513Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-19514Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-19515Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-19519Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-195111Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-195114Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-195115Verlegd: via circuit Hofplein.
1-7-195116Verlegd: via circuit Hofplein.
27-7-19518Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
27-7-195111Normaal traject via Mathenesserlaan hersteld.Tijdelijk spoor Korenaarstraat tussen Mathenesserlaan en Heemraadstraat wordt direct verwijderd.Op Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserlaan nog tijdelijk enkelspoor.
27-7-195114Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
27-7-195117Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bestrating Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Claes de Vrieselaan via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
18-8-19518Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
18-8-195114Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
18-8-195117Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
12-9-195111Teruggelegd via dubbelspoor Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserplein.
10-11-1951Circuit Hofplein uitgebreid met binnenlus, te gebruiken bij calamiteiten.
12-3-195212Verlengd, volledig traject is nu: Westblaak (kopeindpunt) – Schiedamsevest – Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug –Varkenoordsekade – 2e Rosestraat – Putselaan – Mijnsherenlaan – Mijnsherenlaan (eindpuntlus bij Pleinweg).Lustraject via Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel vervalt hiermee.
1-9-19522Kralingen (Oostzeedijk)Een deel van remise Charlois zal worden verbouwd tot autobusgarage. Voorts zal de remise dienen als opslagruimte t.b.v. werkmaterieel zoals zoutwagens. Tot 1960 wordt ook de fraaie museumtramcollectie in remise Charlois bewaard.
1-2-19531Tijdelijk ingekort: i.v.m. overlast Watersnoodramp tot traject Oostzeedijk (overloopwissel bij remise Kralingen) – Aelbrechtsplein.
1-2-19532Tijdelijk opgeheven t.g.v. Watersnoodramp. Sporen Putselaan ernstig beschadigd.
1-2-19533Tijdelijk ingekort: i.v.m. overlast Watersnoodramp tot traject Diergaarde Blijdorp – Bulgersteyn (lustraject via Coolsingel – Blaak – Korte Hoogstraat – Bulgersteyn – Coolsingel).
1-2-19535Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. overlast Watersnoodramp Schieweg – normaal traject tot Mauritsweg bij Nieuwe Binnenweg, vervolgens via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplaan (overloopwissel bij Nieuwe Binnenweg).
1-2-19539Tijdelijk opgeheven t.g.v. Watersnoodramp. Sporen Lange Hilleweg staan onder water.
1-2-195310Tijdelijk verlegd: i.v.m. overlast Watersnoodramp via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Aelbrechtsbrug.
1-2-195312Tijdelijk opgeheven: i.v.m. t.g.v. overlast Watersnoodramp. Sporen Putselaan ernstig beschadigd.
2-2-19532Vanaf 16.00 uur weer in dienst gesteld.
2-2-19533Normaal traject Diergaarde Blijdorp – Groene Zoom hersteld.
2-2-19535Vanaf 10.00 uur normaal traject Schieweg – Willemsplein hersteld.
2-2-19539Vanaf 12.00 uur weer in dienst gesteld.
2-2-195310Normaal traject via Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.
2-2-195312Vanaf 16.00 uur weer in dienst gesteld.
3-2-19531In de loop van de dag normaal traject Honingerdijk – Aelbrechtsplein hersteld.
3-3-19533Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen gasbuis Groene Zoom tussen café “Het Witte Paard” en Lede via enkelspoor. Bij café “Het Witte Paard” wordt gebruik gemaakt van oplegwissel en bij de Lede van een bestaand overloopwissel.
5-3-19533Vanaf 14.00 uur teruggelegd via dubbelspoor Groene Zoom tussen café “Het Witte Paard” en Lede.
31-3-19533Tijdelijk verlegd: i.v.m. asfalteringswerken Beijerlandselaan tussen Slaghekstraat en Randweg via enkelspoor.Hierbij worden oplegwissels gebruikt.
10-6-19532Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
10-6-19533Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
10-6-19539Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
10-6-195312Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.Bij dit enkelspoorrijden wordt gebruik gemaakt van verbindingswissels.
17-6-19533Teruggelegd via dubbelspoor Beijerlandselaan tussen Slaghekstraat en Randweg.
11-8-19532Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
11-8-19533Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
11-8-19539Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
11-8-195312Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
4-10-19534Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus) – Schiedam a.g.v. sluiting Station Maas.Daar er op het Oostplein geen ruimte voor een standplaats is wordt bij aankomst meteen teruggereden naar Schiedam, dus feitelijk exploitatie als ringlijn Schiedam – Oostplein – Schiedam. Sporen en bovenleiding traject Station Maas (Oosterkade) – Oostplein blijven intact.
4-10-1953M.i.v. deze datum wijzigen de Nederlandsche Spoorwegen de volgende Rotterdamse stationsnamen: Station Delftse Poort wordt Centraal Station, Station Beurs wordt Station Blaak en Station Feyenoord wordt Station Zuid. Tenslotte vervalt Station Maas (zie hiervoor vorige mutatie). Dit betekent ook voor de R.E.T. het veranderen van de nodige halte-aanduidingen en richtingfilms op tram en bus. Het aanpassen van de aanduidingen geschiedt in korte tijd.
17-10-195310Kleine wijziging: krijgt op Schiedamseweg bij voormalige Aelbrechtsbrug vanaf 10.00 uur beschikking over apart voorsorteerspoor naar Havenstraat. Op deze manier worden wagens op deze lijn niet gehinderd door die welke staan te wachten indien de Lage Erfbrug voor het scheepvaartverkeer geopend is.
25-3-195414Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Bergweg tussen Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat richting Hillegersberg via Bergweg – Zaagmolenstraat – Benthuizerstraat – Bergweg.
27-3-195414Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Bergweg tussen Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat richting Heemraadsplein via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Bergweg.Voor deze verlegging zijn twee bogen Zaagmolenstraat – Benthuizerstraat nodig.
13-4-1954Sporen voormalig Station Maas (Oosterkade) – Oostplein buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden al snel verwijderd.
1-7-19544Opgeheven, wordt gecombineerd met lijn 8 tot ringlijnen 4A en 4B.
1-7-19548Opgeheven, wordt gecombineerd met lijn 4 tot ringlijnen 4A en 4B.
1-7-19544AIngesteld: Schiedam (eindpuntlus Koemarkt) – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserweg – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat*9 – Stationsplein – Stationsweg – Weena – Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Delfshaven (Nieuwe Binnenweg).Lijnfilms van deze lijn filmen zwarte cijfers op witte achtergrond. Lijnaanduiding 4A is een zuiver administratieve aanduiding.
1-7-19544BIngesteld: route tegengesteld aan lijn 4A.
3-7-195414Normaal traject via Bergweg tussen Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat hersteld.
22-7-19542Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
22-7-19543Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
22-7-19549Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
22-7-195412Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie wegdek Varkenoordsebrug via enkelspoor.
30-9-19542Teruggelegd via  dubbelspoor Varkenoordsebrug.
30-9-19543Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
30-9-19549Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
30-9-195412Teruggelegd via dubbelspoor Varkenoordsebrug.
19-10-19542Kleine verlenging: van oude naar nieuwe Stationsplein, met standplaats aan w.z. 
19-10-19544A/BVerlegd: West-Kruiskade – Kruisplein – nieuwe Stationsplein – Weena i.p.v. West-Kruiskade – Kruiskade – Karel Doormanstraat – oude Stationsplein – Stationsweg – Weena v.v.
19-10-19545Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg i.p.v. Weena – Stationsweg – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Mauritsweg.
19-10-19549Kleine verlenging: van oude naar nieuwe Stationsplein, met standplaats aan o.z.
19-10-195414Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg i.p.v. Weena – Stationsweg – Stationsplein – Karel Doormanstraat – Kruiskade – Mauritsweg.
19-10-195415Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade i.p.v. Weena  – Stationsweg – Stationsplein – Karel Doormanstraat – Kruiskade – West-Kruiskade.
19-10-195416Verlegd: Weena – nieuwe Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade i.pv. Weena – Stationsweg – Karel Doormanstraat – Kruiskade – West-Kruiskade.Ondanks het feit dat tram en bus*10 nu gebruik gaan maken van het nieuwe Stationsplein, is het nieuwe Centraal Station nog niet gereed. Tot mei 1957 blijft het oude station nog in gebruik, dus het voormalige Station D.P.Sporen oude Stationsplein, Karel Doormanstraat en Kruiskade worden in periode 1954-1960 successievelijk opgebroken. De bovenleiding wordt in een sneller tempo weggenomen.
5-4-19554BTijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via zuidelijk spoor Mathenesserbrug.
5-4-195516Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden richting Spangen via zuidelijk spoor.Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaakt is niet bekend.
4-7-195510Verlegd: via nieuwe Zaagmolenbrug.
4-7-195522Verlegd: via nieuwe Zaagmolenbrug.
2-12-195516Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Boezemsingel tussen Veemarkt en kerkgebouw op hoek Gerdesiaweg via enkelspoor.
2-12-195517Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Boezemsingel tussen Veemarkt en kerkgebouw op hoek Gerdesiaweg via enkelspoor.Wanneer dit enkelspoorrijden weer ongedaan is gemaak is niet bekend.
13-6-195622Kopeindpunt Avenue Concordia gewijzigd in lus Oudedijk – Voorschoterlaan – Concordiastraat – Avenue Concordia – Oudedijk.Er wordt normaliter standplaats genomen op het binnenspoor. I.v.m. werkzaamheden voorlopig op het buitenspoor.
20-6-19564A/BTijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
20-6-195614Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
20-6-195617Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg.
20-8-19564A/BTijdelijk verlegd: i.v.m. verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg v.v.
20-8-195617Tijdelijk verlegd: i.v.m. verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg.
27-8-195614Tijdelijk ingekort: i.v.m. verdere werkzaamheden wegdek Nieuwe Binnenweg tot traject Hillegersberg – normaal traject tot Claes de Vrieselaan bij Nieuwe Binnenweg (terug: Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – normaal traject).
8-10-19564A/BNormaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
8-10-195614Normaal traject Hillegersberg – Heemraadsplein hersteld.
8-10-195617Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
16-10-195614Tijdelijk ingekort: Hillegersberg (Floris Versterlaan, lus Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Burgemeester F.H. van Kempensingel o.z. – Floris Versterlaan) – Heemraadsplein. Voor deze inkorting moest een spoor aangelegd worden in de Floris Versterlaan.
19-10-195611Verlegd: i.v.m. uitbreiding Heliport via Hofdijk – 2e Weenastraat – weg langs spoorviaduct – Pompenburg i.p.v. Hofdijk – PompenBurgemeester
19-10-195614Verlegd: i.v.m. uitbreiding Heliport via Hofdijk – 2e Weenastraat – weg langs spoorviaduct – Pompenburg i.p.v. Hofdijk – PompenBurgemeester
9-4-19572Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Centraal Station via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak.
9-4-19573Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Groene Zoom via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
9-4-19579Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Lange Hilleweg via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
9-4-195712Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden vanaf 14.00 uur richting Westblaak via Willemsbrug – Bolwerk – Jan Kuitenbrug – Geldersekade – Groenendaal – Blaak.
20-4-19572Vanaf 12.00 uur richting Centraal Station normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Regentessebrug – Posthoornstraat – Blaak hersteld.
20-4-19573Vanaf 12.00 uur richting Groene Zoom normaal traject via Blaak – Groenendaal – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
20-4-19579Vanaf 12.00 uur richting Lange Hilleweg normaal traject via Blaak – Groenendaal  Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
20-4-195712Vanaf 12.00 uur richting Westblaak normaal traject via Willemsbrug – Boompjes – Rederijstraat – Rederijbrug – Glashaven – Posthoornstraat – Blaak hersteld.
29-6-195714Normaal traject Hillegersberg (Molenlaan) – Heemraadsplein hersteld.
23-2-19589Op zon- en feestdagen wordt deze lijn voortaan geëxploiteerd vanuit remise Delfshaven (Nieuwe Binnenweg); op andere dagen normaal vanuit remise Kralingen.
15-3-1958Hulpspoor Aert van Nesstraat tussen Mauritsweg en Schouwburg buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden al snel verwijderd i.v.m. bouw Pauluskerk. Gedeelte tussen Coolsingel en Schouwburg kan bij calamiteiten nog worden benut.
12-5-1958Hulpspoor Schiekade bij remise Schiekade buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden snel verwijderd.
12-5-19583Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
12-5-19589Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden via Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
24-5-19583Normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
24-5-19589Normaal traject via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug hersteld.
00-06-1958Overloopwissel Schiekade bij remise buiten dienst gesteld en vrijwel direct verwijderd.
14-8-1958Overloopwissel Linker Rottekade bij Isaäc Hubertstraat buiten dienst gesteld.
14-8-1958Nieuw wisselcomplex Linker Rottekade bij Isaäc Hubertstraat in dienst gesteld.
30-8-1958Nieuwe boog met Engels wissel Linker Rottekade – Isaäc Hubertstraat in dienst gesteld.
20-1-1959Driehoek Isaäc Hubertstraat/Hendrik de Keyserstraat in gebruik genomen t.b.v. keren van tramrijtuigen en draaistellen Centrale Werkplaats.
22-12-195910Tijdelijk verlegd: i.v.m. instorting is slechts noordelijke Parksluisbrug (zijde Coolhaven) beschikbaar.
22-12-195915Tijdelijk verlegd: i.v.m. instorting is slechts noordelijke Parksluisbrug (zijde Coolhaven) beschikbaar.
22-1-196010Tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie noordelijke Parksluisbrug vanaf 19.30 uur via Droogleever Fortuynplein – G.J. de Jonghweg – Claes de Vrieselaan – rangeren – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg. 
22-1-196015Westelijk traject tijdelijk verlegd: i.v.m. reparatie noordelijke Parksluisbrug vanf 19.00 uur Crooswijk – normaal traject – Claes de Vrieselaan – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Havenstraat – Oostkousdijk – Westzeedijk – Westzeedijk (overloopwissel nabij Parksluizen).
25-1-196010Vanaf 8.00 uur normaal traject via Droogleever Fortuynplein – Parksluizen (tijdelijk uitsluitend noordelijke brug) – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg.
25-1-196015Vanaf 8.00 uur normaal traject Crooswijk – Ruigeplaatbrug hersteld.
00-03-196010Zuidelijke Parksluisbrug hersteld.
00-03-196015Zuidelijke Parksluisbrug hersteld.
26-4-19605Verlegd: i.v.m. voorbereidende werkzaamheden metro-aanleg eindpuntlus Willemsplein vervangen door kopeindpunt. T.b.v. extra spitsdiensten wordt lus via Maasstraat – Willemskade – Willemsplein in gebruik genomen.
25-5-19604A/BVerlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.
25-5-19605Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.
25-5-196014Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.
25-5-196015Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.
25-5-196016Verlegd: via nieuwe sporen Kruisplein.
3-6-1960Hulpbogen Mauritsweg – West-Kruiskade in dienst gesteld.
8-6-196022Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Crooswijksestraat tussen 1e Crooswijksedwarsstraat en Linker Rottekade via enkelspoor.
21-6-19605Verlegd: via nieuwe sporen Mauritsweg.
21-6-196014Verlegd: via nieuwe sporen Mauritsweg.
2-7-196022Teruggelegd via dubbelspoor Crooswijksestraat tussen 1e Crooswijksedwarsstraat en Linker Rottekade.
5-7-196022Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Crooswijksestraat tussen Crooswijkseweg en 1e Crooswijksedwarsstraat via enkelspoor.
7-7-19601Kleine wijziging: eindpuntlus Aelbrechtsplein gewijzigd in kopeindpunt. 
23-7-196022Vanaf 10.30 uur teruggelegd via dubbelspoor Crooswijksestraat tussen Crooswijkseweg en 1e Crooswijksedwarsstraat.
27-8-1960Hulpboog Kerkhoflaan – Paradijslaan buiten dienst gesteld.De boog wordt met asfalt opgevuld en bovenleiding wordt meteen verwijderd. Deze boog werd in de periode 1929 – 1937 door lijnen 18 en 7 bereden.
30-8-1960Opstelspoor Mauritsweg t.h.v. Pauluskerk in dienst gesteld.
17-10-1960Hulpspoor Aert van Nesstraat tussen Schouwburg en Coolsingel buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt al snel verwijderd, doch het spoor wordt pas enkele jaren later weggenomen.
24-10-1960Sporen Kleiweg tussen Straatweg en nieuwe R.E.T.-complex op het voormalige terrein van Wagonfabriek Allan in dienst gesteld. Aanvang verhuizing inventaris van Isaäc Hubertstraat naar dit nieuwe complex.
1-11-196010Verlengd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij nieuwe R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg* – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Lustraject via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootsekade vervalt hiermee, doch deze sporen worden nog wel benut door inrukkende tramstellen naar remise Hillegersberg. Losse motorwagens rukken echter direct via Kootsekade in, en rijden dus niet via Hillegondastraat en Willem van Hillegaersbergstraat.
24-11-19601Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein i.p.v. Coolsingel – Hofplein.
24-11-19602Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel i.p.v. Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
24-11-19603Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel i.p.v. Hofplein – Coolsingel.
24-11-19604A/BVerlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest v.v. i.p.v. Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest v.v.
24-11-19609Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel i.p.v. Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
24-11-196011Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg i.p.v. Hofplein – Coolsingel – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Nieuwe Binnenweg.Sporen en bovenleiding Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat worden vrijwel meteen verwijderd.
27-11-1960Voetbaldiensten verlegd: richting Stadion Feyenoord via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug i.p.v. Hofplein – Coolsingel – Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.
7-12-1960Sporen Isaäc Hubertstraat tussen voormalige Centrale Werkplaats en pand no. 124 buiten dienst gesteld, inclusief driehoek Isaäc Hubertstraat/Hendrik de Keyserstraat. Per 1 maart 1961 worden alle terreinen met opstallen aan Isaäc Hubertstraat, Schiekade en Binnenhaven overgedragen aan de afdeling Rentegevende Eigendommen van de Gemeente Rotterdam. Een gedeelte van het kantoor aan de Isaäc Hubertstraat wordt verkocht aan N.V. Heineken’s Brouwerijen. 
26-5-196111Kleine verlegging: krijgt richting Lisplein voorsorteerspoor Pompenburg bij spoorwegviaduct.
26-5-196114Kleine verlegging: krijgt richting Hillegersberg voorsorteerspoor Pompenburg bij spoorwegviaduct.
26-6-19619Op zon- en feestdagen eveneens exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.
26-6-196111Bogen Bergweg – Bergsingel (naar/van Lisplein) blijven intact.Delfshaven (Nieuwe Binnenweg)
1-8-196112Opgeheven i.v.m. personeelstekort.Sporen en bovenleiding Westblaak alsook Mijnsherenlaan blijven intact.
17-8-19611Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Honingerdijk eindpuntlus tijdelijk gewijzigd in kopeindpunt. Ter plaatse is reeds een overloopwissel aanwezig.
21-9-19611Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein 
21-9-19613Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-19614A/BVerlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-19615Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-196111Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-196114Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-196115Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.
21-9-196116Verlegd: i.v.m. metro-aanleg sporen Weena nabij Hofplein.Met deze verlegging is ook overloopwissel Weena tussen Hofplein en Karel Doormanstraat verwijderd.
12-10-1961Overloopwissel Weena tussen Karel Doormanstraat en Stationsplein in dienst gesteld.
8-3-19621Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-19623Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-19624A/BVerlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-19625Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-196211Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-196214Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-196215Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
8-3-196216Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via trambrug Hofplein bij Weena.
25-7-19621Kleine verlenging: naar nieuwe eindpuntlus Honingerdijk.Dit i.v.m. wijziging Honingerdijk i.v.m. aansluiting op Maasboulevard.
11-8-19622Verlegd: richting Charlois langs n.z. Stieltjesplein i.p.v plein rond.
11-8-19623Verlegd: richting Groene Zoom langs n.z. Stieltjesplein i.p.v. plein rond.
11-8-19629Verlegd: richting Lange Hilleweg langs n.z. Stieltjesplein i.p.v. plein rond.Houdt verband met reconstructie Stieltjesplein en Nassaukade. Het derde spoor aldaar wordt opgebroken. Op het Stieltjesplein blijft een keer- annex opstelmogelijkheid aanwezig, zowel bereikbaar vanaf Koninginnebrug als vanaf Nassaukade. Dit laatste pas vanaf 01-09.
19-9-1962Sporen Westplein – Parklaan buiten dienst gesteld. Deze werden tot in 1944 gebruikt en na de oorlog voor opstellen van extra’s bijv. t.g.v. vuurwerk op Koninginnedag, een evenement dat destijds veel belangstellenden aantrok. Spoor en bovenleiding worden vrijwel meteen verwijderd.
15-10-1962Overloopwissel Walenburgerweg bij Stationssingel buiten dienst gesteld. Dit overloopwissel werd in de jaren 1941/42 gebruikt als tijdelijk eindpunt voor lijn 22. Dit wordt, evenals de bovenleiding, al snel verwijderd.
26-8-19632Verlegd: i.p.v. aanleg Verlengde Willemsbrug via Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug i.p.v. Blaak – Posthoornstraat – Regentessebrug – Glashaven – Rederijbrug – Rederijstraat – Boompjes – Willemsbrug.Bovenleiding wordt snel verwijderd, de sporen successievelijk. Pas rond 1971 worden de laatste restanten op de Boompjes verwijderd.
5-9-19631Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Honingerdijk via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.
5-9-19632Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Charlois via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak
5-9-19633Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Groene Zoom via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.
5-9-19639Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Lange Hilleweg via nieuwe sporen Coolsingel tussen Van Oldenbarneveltstraat en Blaak.
5-9-1963Spoor Bulgersteyn buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt al snel verwijderd. Het spoor pas rond 1967, Het spoor in de Korte Hoogstraat blijft intact, zodat daar eventueel nog kan worden gerangeerd.
6-9-19631Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.
6-9-19632Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Centraal Station via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.
6-9-19633Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Diergaarde Blijdorp via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat.
6-9-19639Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Centraal Station via nieuwe sporen Coolsingel tussen Blaak en Van Oldenbarneveltstraat. Sporen zijn verlegd naar westzijde van de straat.
28-9-19632Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug i.p.v. Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.
28-9-19633Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug i.p.v. Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.
28-9-19639Verlegd: Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug i.p.v. Blaak – Geldersekade – Jan Kuitenbrug – Bolwerk – Willemsbrug.Het blijft mogelijk te rangeren op sporen Groenendaal/Blaak – Geldersekade. Sporen en bovenleiding Bolwerk worden snel verwijderd. De sporen op de Geldersekade blijven nog tot voorjaar 1987 liggen, de bovenleiding was al eerder verwijderd.
30-9-1963Rangeermogelijkheid sporen Groenendaal/Blaak – Geldersekade.
25-10-19632Verlegd: richting Charlois via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.
25-10-19633Verlegd: richting Groene Zoom via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.
25-10-19639Verlegd: richting Lange Hilleweg via voorsorteerspoor Blaak tussen Leuvehaven en Verlengde Willemsbrug.
25-11-1963Sporen Mijnsherenlaan buiten dienst gesteld. Het blijft mogelijk te rangeren op kruising Brielselaan/Mijnsherenlaan. Sporen en bovenleiding Mathenesserlaan worden in snel tempo verwijderd i.v.m. bouw van metro-viaduct.
2-1-19642Een aantal diensten van deze lijn worden voortaan geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
2-2-19644A/BVerlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein v.v.
2-2-19645Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.
2-2-196411Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.
2-2-196414Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.
2-2-196417Verlegd: via nieuwe sporencomplex op kruising Mauritsweg/Nieuwe Binnenweg/Eendrachtsplein.Deze wijziging is mogelijk geworden na demping van de Westersingel tussen Westblaak en Nieuwe Binnenweg. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
10-2-1964Rangeermogelijkheid op kruising Putselaan/Mijnsherenlaan vervallen.
28-2-19641Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Aelbrechtsplein via Stationsplein z.z.
28-2-19643Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Diergaarde Blijdorp via Stationsplein z.z.
28-2-19644ATijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Goudsesingel – Schiedam via Stationsplein z.z.
28-2-19645Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Schieweg via Stationsplein z.z.
28-2-196411Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Lisplein via Stationsplein z.z.
28-2-196414Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Hillegersberg via Stationsplein z.z.
28-2-196415Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Crooswijk via Stationsplein z.z.
28-2-196416Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting ’s-Gravenweg via Stationsplein z.z.
1-3-19642Kleine wijziging: i.v.m. metro-aanleg eindpuntlus Stationsplein gewijzigd in kopeindpunt Weena w.z.
1-3-19649Kleine wijziging: i.v.m. metro-aanleg eindpuntlus Stationsplein gewijzigd in kopeindpunt Weena w.z.
2-3-19643Een aantal diensten van deze lijn worden voortaan geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
5-3-19641Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Honingerdijk via Stationsplein z.z.
5-3-19643Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Groene Zoom via Stationsplein z.z.
5-3-19644BTijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Middellandstraat – Schiedam via Stationsplein z.z.
5-3-19645Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Willemsplein via Stationsplein z.z.
5-3-196411Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Mathenesserplein via Stationsplein z.z.
5-3-196414Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Heemraadsplein via Stationsplein z.z.
5-3-196415Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Ruigeplaatbrug via Stationsplein z.z.
5-3-196416Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Spangen via Stationsplein z.z.
14-3-19641Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-19643Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Verlengde Willemsbrug.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-19644ATijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-19644BTijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-19645Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-196411Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgergweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-196414Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-196415Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
14-3-196416Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel. 
21-3-19641Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-19643Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Verlengde Willemsbrug.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-19644ATijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-19644BTijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Groenendaal – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-19645Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-196411Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgergweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-196414Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg tijdens dit weekeinde via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-196415Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel.
21-3-196416Tijdelijk verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.Deze weekend-verlegging vindt plaats omdat de trambrug (alsook de ernaast gelegen verkeersbrug) nabij het Hofplein tijdelijk verwijderd dienen te worden i.v.m. transport van tunneldelen t.b.v. metrotunnel. 
22-4-19642Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Centraal Station via Brielselaan – Jakob Noordzijstraat – Mijnsherenlaan – Putselaan i.p.v. Brielselaan – Putselaan.
23-4-19642Verlegd: i.v.m. metro-aanleg richting Charlois via Putselaan – Mijnsherenlaan – Jakob Noordzijstraat – Brielselaan.Dit speciaal i.v.m. bouw metrostation Maashaven. De parallellopende sporen van R.T.M. en N.S. worden verlegd pal langs de Graansilo.
4-8-1964Wel blijft het mogelijk vanuit richting Blaak het spoor naar Westblaak te berijden, doch dan kan alleen terug worden gezet, en moet over verkeerd spoor worden gereden. Boog Westblaak – Schiedamsevest buiten dienst gesteld.
30-9-1964Spoor Schiedamsevest – Westblaak buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
23-10-19641Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel i.p.v. Blaak – Coolsingel.
23-10-19642Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak i.p.v. Blaak – Coolsingel.
23-10-19643Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak i.p.v. Blaak – Coolsingel.
23-10-19644A/BVerlegd: i.v.m. metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v. i.p.v. Blaak – Schiedamsevest v.v. 
23-10-19649Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak i.p.v. Coolsingel – Blaak.
23-10-196410Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest i.p.v. Blaak – Schiedamsevest. Sporen en bovenleiding Blaak tussen Coolsingel en Schiedamsedijk worden meteen verwijderd.
23-10-1964Rangeermogelijkheid op kruising Blaak/Korte Hoogstraat vervallen.Bovenleiding Korte Hoogstraat wordt snel verwijderd. Het spoor pas in 1967.
25-11-196411Kleine wijziging: indien kruispunt Mathenesserplein/Vierambachtsstraat/Mathenesserlaan  versperd is, bijv. als Mathenesserbrug voor het scheepvaartkeer is geopend, wordt m.i.v. deze datum gebruik gemaakt van nieuw overloopwissel Mathenesserlaan bij Vierambachtsstraat.In normale gevallen wordt dus ALTIJD doorgereden naar eindpunt Mathenesserplein. 
22-12-196410Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Spangen via hulpbrug.
22-12-196414Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Heemraadsplein via hulpbrug.
23-12-196410Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Kleiweg.
23-12-196414Tijdelijk verlegd i.v.m. vernieuwen Bergwegbrug over Noorderkanaal richting Hillegersberg.
24-12-19642Normaal traject via Stationsplein hersteld. Daar er echter geen opstelspoor meer aanwezig is, wordt nu standplaats genomen op Kruisplein o.z., waarvoor een nieuw spoor is aangelegd.Het kopeindpunt Weena w.z. blijft nog wel benut worden door lijn 9.
29-12-19645Kleine verlenging: kopspoor Willemsplein enigszins verlengd. Hierdoor kunnen er daar nu twee wagens worden opgesteld.
12-5-196510Verlegd: Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg i.p.v. Westzeedijk – Oostkousdijk – Havenstraat – Schiedamseweg.Bovenleiding Oostkousdijk en Havenstraat wordt zeer snel verwijderd. De sporen in de loop van 1965. Deze verlegging dient te geschieden i.v.m. doorgraving Coolhaven – Achterhaven.
12-5-196515Verlengd, volledig traject is nu: Crooswijk (Rusthoflaan) – Kerkhoflaan – Linker Rottekade (terug: Linker Rottekade – Paradijslaan – Rusthoflaan) – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Hofplein – trambrug – Weena – Stationsplein z.z. – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middelandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein (eindpuntlus bij Watergeusstraat).Op Ruigeplaatbrug wordt via enkelspoor gereden. Er liggen daar weliswaar twee sporen doch de andere is in gebruik door de N.S. Het tramspoor is overigens ex-N.S.-spoor.
18-5-1965Achteringang remise Hillegersberg in gebruik genomen. Alle dienstwagens rukken in via Hillegondastraat – achteringang. Buiten dienst rijdende wagens alsmede defecte wagens rijden via Hillegondastraat – Willem van Hillegaersbergstraat – Kootsekade, waarna wordt teruggezet, de remise in. Aan de nieuwe achteringang in de Hillegondastraat is tevens een wasmachine gekoppeld. Deze wordt d.m.v. een contactstuk in de bovenleiding in werking gezet.
12-7-19651Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.
12-7-19652Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
12-7-19653Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
12-7-19659Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
18-7-19651Normaal traject via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.
18-7-19652Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.
18-7-19653Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.
18-7-19659Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Schiedamsevest – verbindingsstraat hersteld.
4-8-196517Ingekort: tot traject Avenue Concordia (lus via Oudedijk – Voorschoterlaan – Concordiastraat – Avenue Concordia – Oudedijk) – normaal traject – Marconiplein.Traject ’s-Gravenweg – Oudedijk bij Avenue Concordia vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 16. Inkorting geschiedt uitsluitend om een exploitatieve reden: er kan nu op deze lijn ook éénrichtingmaterieel worden ingezet.
6-9-19652I.v.m. vernieuwen wisselkam remise Kralingen gedeeltelijke exploitatie vanuit remise Hillegersberg.
6-9-19653I.v.m. vernieuwen wisselkam remise Kralingen gedeeltelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg.
6-9-196517I.v.m. vernieuwen wisselkam remise Kralingen tijdelijk volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg.
22-9-19651Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.
22-9-19652Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.
22-9-19653Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.
22-9-19659Verlegd: i.v.m. metro-aanleg via sporen Coolsingel voor gebouw Amro-bank.
23-9-19651Kleine wijziging: kopeindpunt Aelbrechtsplein enigszins verlegd richting kruising met Allard Piersonstraat. I.v.m. profielwijziging Aelbrechtsplein en aansluiting met toekomstige Beukelsbrug.
13-10-19654A/BKleine wijziging: eindhalte Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd, zodat hier nu aan de rechterzijde kan worden uitgestapt.Deze maatregel is nodig daar m.i.v. de winterdienst, op 23-10, op lijn 4A éénrichtingmaterieel zal worden ingezet met slechts deuren aan de rechterzijde. Op lijn 4B blijft het bestaande materieel worden ingezet met deuren aan beide zijden.
17-10-196517M.i.v. deze datum wordt deze lijn weer geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
18-10-19652M.i.v. deze datum wordt deze lijn weer volledig geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
18-10-19653M.i.v. deze datum wordt deze lijn weer volledig geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
22-11-19659Normaal traject via Stationsplein hersteld. Daar er echter geen opstelspoor meer aanwezig is, wordt na aankomst op Stationsplein direct weer vertrokken naar Lange Hilleweg, zodat lijn 9 nu feitelijk als ringlijn Lange Hilleweg – Centraal Station – Lange Hilleweg geëxploiteerd wordt. Kopsporen Weena w.z. blijven intact.
6-1-19662I.v.m. metro-aanleg ’s avonds vanaf 20.15 uur vervangen door bussen.
6-1-196610Verlegd: richting Kleiweg via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.
6-1-196614Verlegd: richting Hillegersberg via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.
8-1-19662Vanaf 7.00 weer normale dienst met trams.
26-1-196610Verlegd: richting Spangen via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.
26-1-196614Verlegd: richting Heemraadsplein via nieuwe Bergwegbrug over Noorderkanaal.Omleidingssporen en bovenleiding ter plaatse worden meteen verwijderd.
27-2-19661Verlegd: richting Honingerdijk wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-19663Verlegd: richting Groene Zoom wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-19664BVerlegd: richting Middellandstraat – Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-19665Verlegd: richting Willemsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-196611Verlegd: richting Willemsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-196614Verlegd: richting Heemraadsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
27-2-196615Verlegd: richting Hudsonplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.q 
27-2-196616Verlegd: richting Spangen wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-19661Verlegd: richting Aelbrechtsplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-19663Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-19664AVerlegd: richting Goudesingel-Schiedam wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-19665Verlegd: richting Schieweg wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-196611Verlegd: richting Lisplein wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-196614Verlegd: richting Hillegersberg wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-196615Verlegd: richting Crooswijk wordt trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen.
6-3-196616Verlegd, richting ’s-Gravenweg wordt de trambrug nabij Hofplein vervangen door hulpsporen. 
6-3-1966De metrowerken zijn dusdanig gevorderd dat de bouwput ter plaatse weer dichtgemaakt kan worden. Men gaat nu aan het werk om het wegenstelsel rond Hofplein te reconstrueren.
21-3-1966Hulplus Groene Hilledijk bij Beijerlandselaan, eertijds eindpunt van lijnen 9, 12, 12A en 19 wordt vanaf 9.00 buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden vrijwel meteen verwijderd.
6-4-19661Kleine wijziging: i.v.m. wijziging verkeerslichten-installatie Aelbrechtsplein wordt vanaf 16.00 uur eind- en beginhalte verplaatst naar Beukelsweg bij Allard Piersonstraat. Rangeren blijft op Aelbrechtsplein zèlf geschieden waarbij het overloopwissel vlak voor 22 september een of twee dagen in gebruik was.
7-4-19663Verlegd: i.v.m. aanleg vrije baan t.b.v. toekomstige sneltramlijn 2 naar Tuinenhoven richting Groene Zoom via Randweg o.z. i.p.v. w.z.Spoor en bovenleiding Randweg w.z. worden vrijwel meteen verwijderd.
2-5-19664A/BTijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein.
2-5-196611Ingekort: tot traject Mathenesserlaan (overloopwissel bij Vierambachtsstraat) – Lisplein.Het stukje Mathenesserlaan – Mathenesserplein vervalt hiermee; kruising met sporen Vierambachsstraat – Mathenesserplein wordt later niet meer hersteld. Genoemd overloopwissel is al sinds 25-11-1964 ingebruik indien Mathenesserplein gestremd is wegens geopende Mathenesserbrug (zie 25-11-1964). Bovenleiding Mathenesserplein wordt al snel verwijderd en de sporen pas in 1970.
2-5-196616Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
2-5-196622Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – G.J. Mulderstraat – G.J. Mulderstraat (driehoek Van Heusdestraat). Er wordt gebruik gemaakt van het aanwezige in- en uitrukspoor G.J. Mulderstraat tussen Mathenesserlaan en Van Heusdestraat.
6-6-1966Overloopwissels en kopspoor Bentincklaan, eertijds gebruikt door lijnen 3 en 22, buiten dienst gesteld.Verwijdering rond 1967.
24-6-196610Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden G.J. de Jonghweg bij Parksluizen kan vanaf 19.00 uur uitsluitend via Parkhavenbrug (buitenbrug) gereden worden.
24-6-196615Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden G.J. de Jonghweg bij Parksluizen kan vanaf 19.00 uur uitsluitend via Coolhavenbrug (binnenbrug) gereden worden.
27-6-196610Normaal traject via beide Parksluisbruggen hersteld.
27-6-196615Normaal traject via beide Parksluisbruggen hersteld.
5-7-19661Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende  avonduren op deze dag via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.
5-7-19662Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
5-7-19663Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
30-7-19669Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat gedurende avonduren op deze dag via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.Deze verlegging geldt ook op 11/12-07-1966 en tijdens avonduren 03-08-1966.
11-8-19663Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Groene Zoom tussen Lange Geer en Lede via enkelspoor.Op Groene Zoom bij Lange Geer wordt hiervoor oplegwissel benut en bij Lede kan gebruik worden gemaakt van reeds aanwezig overloopwissel.
17-9-19664A/BNormaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein v.v. hersteld.
17-9-196616Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
17-9-196622Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat (terug: G.J. Mulderstraat – Vierambachtsstraat) hersteld.
24-9-19661Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-19663Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-19664A/BVerlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-19665Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-196611Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-196614Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-196615Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
24-9-196616Verlegd: via nieuwe sporen Weena bij Hofplein.Deze nieuwe sporen vervangen hulpsporen die in gebruik werden genomen na verwijdering van trambrug.
13-10-19661Tijdelijk verlegd: richting Honingerdijk via hulpspoor Weena bij LijnbaanDit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-19663Tijdelijk verlegd: richting Groene Zoom via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-19664BTijdelijk verlegd: richting Middellandstraat – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-19665Tijdelijk verlegd: richting Willemsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-196611Tijdelijk verlegd: richting Mathenesserlaan via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-196614Tijdelijk verlegd: richting Heemraadsplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-196615Tijdelijk verlegd: richting Hudsonplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
13-10-196616Tijdelijk verlegd: richting Spangen via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-19661Tijdelijk verlegd: richting Ae;brechtsplein via hulpspoor Weena bij LijnbaanDit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-19663Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-19664ATijdelijk verlegd: richting Goudsesingel – Schiedam via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-19665Tijdelijk verlegd: richting Schieweg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-196611Tijdelijk verlegd: richting Lisplein via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-196614Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-196615Tijdelijk verlegd: richting Crooswijk via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
22-10-196616Tijdelijk verlegd: richting ‘s-Gravenweg via hulpspoor Weena bij Lijnbaan.Dit i.v.m. bouw voetgangerstunnel onder Weena bij Lijnbaan.
3-11-19663Vanaf 9.30 uur teruggelegd via dubbelspoor Groene Zoom tussen Lange Geer en Lede.
10-11-19661Normale traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-19662Normale traject via Stationsplein hersteld. Standplaats Kruisplein o.z. blijft behouden.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-19663Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-19664A/BNormaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-19665Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-19669Normaal traject via Stationsplein hersteld. Exploitatie als ringlijn, dus zonder standplaats Stationsplein blijft behouden.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-196611Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-196614Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-196615Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
10-11-196616Normaal traject via Stationsplein hersteld.Hersteld is dus de sporensituatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was. Hulpsporen en bovenleiding Stationsplein z.z. worden direct verwijderd.
27-11-19662Kleine wijziging: standplaats Stationsplein w.z. hersteld.Opstelspoor Kruisplein o.z. blijft intact.
27-11-19669Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. hersteld.Nu dus geen “ringlijn” meer.Ook hier herstel situatie zoals die tot begin 1964 in gebruik was.
12-12-19661Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-19663Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-19664A/BVerlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-19665Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-196611Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-196614Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-196615Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
12-12-196616Verlegd: via nieuw circuit Hofplein.
23-12-19661Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Aelbrechtsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-19663Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Diergaarde Blijdorp via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-19664AVerlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Goudsesingel – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-19665Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Schieweg via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-196611Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Lisplein via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-196614Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Hillegersberg via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-196615Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Crooswijk via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
23-12-196616Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting ’s-Gravenweg via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-19661Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Honingerdijk via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-19663Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Groene Zoom via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-19664BVerlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Middellandstraat – Schiedam via trambrug Weena bij Lijnbaan. Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-19665Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Willemsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-196611Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Mathenesserlaan via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-196614Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Heemraadsplein via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-196615Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Hudsonplein via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-196616Verlegd: i.v.m. bouw voetgangerstunnel richting Spangen via trambrug Weena bij Lijnbaan.Dit betreft dezelfde trambrug die tussen 1962 en 1966 nabij het Hofplein in gebruik was.
30-12-196610Verlegd: via nieuwe sporen tussen Westkousdijk en Spanjaardstraat.Er wordt nu als het ware om het Hudsonplein heen gereden.
30-12-196615Kleine wijziging: nieuwe eindpuntlus Hudsonplein bij Spanjaardstraat.Oude lus bij Watergeusstraat wordt meteen opgebroken.Dit i.v.m. ophoging en reconstructie omgeving Westkousdijk en Hudsonplein.
00-01-196710Verlegd: sporen Westzeedijk nabij Ruigeplaatbrug.
00-01-196715Verlegd: sporen Westzeedijk nabij Ruigeplaatbrug.
16-2-19675Verlegd: op werkdagen tijdens de avondspits rijden alle diensten via lustraject Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein – Westerstraat. Gedurende die tijd vervalt kopeindpunt.
12-4-1967Voormalig opstelspoor lijn 17 ’s-Gravenweg buiten dienst gesteld.I.v.m. verlenging sporen naar Laan van Nooitgedacht.
19-4-196710Verlegd: richting Spangen via Westzeedijk – nieuw gedeelte Westzeedijk – Hudsonplein i.p.v. Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein.
19-4-196715Verlegd: richting Hudsonplein via Westzeedijk – nieuw gedeelte Westzeedijk – Hudsonplein i.p.v. Westzeedijk – Ruigeplaatbrug – Westkousdijk – Hudsonplein.
20-4-196710Verlegd: richting Kleiweg via Hudsonplein – nieuw gedeelte Westzeedijk – Westzeedijk i.p.v. Hudsonplein – Westkousdijk – Ruigeplaatbrug – Westzeedijk.
20-4-196715Verlegd: richting Crooswijk via Hudsonplein – nieuw gedeelte Westzeedijk – Westzeedijk i.p.v. Hudsonplein – Westkousdijk – Ruigeplaatbrug – Westzeedijk.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd, inclusief de aloude Ruigeplaatbrug.Alle verkeer rijdt nu over een ten noorden van de voormalige brug aangelegde afdamming van de Middenkous.Sporensituatie op het nieuwe gedeelte Westzeedijk is nog niet definitief i.v.m. ophoging omgeving in het kader van de Deltawet.
8-5-19671Opgeheven, traject Honingerdijk – Stationsplein wordt nu tijdelijk onderdeel van ljin 15.  Het traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein wordt onderdeel van nieuwe buslijn 38. Al voor de zomer van 1967 is de bovenleiding op traject Beukelsdijk – Aelbrechtsplein verwijderd. De sporen in de jaren 1967-1972.  Sporen en bovenleiding Proveniersingel – Stationssingel blijven intact. 
8-5-19672Exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat). Spitsuurmaterieel komt vanuit remises Kralingen en Hillegersberg.
8-5-19673Exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat). Spitsuurmaterieel komt vanuit remises Kralingen en Hillegersberg.
8-5-19674AExploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) i.p.v. remise Delfshaven.
8-5-19674BExploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.
8-5-19679Exploitatie vanuir remise Hilledijk (2e Rosestraat) i.p.v. remise Kralingen.  Spitsuurmaterieel komt nog wel uit remise Kralingen.
8-5-196711Opgeheven, traject Lisplein – Bergselaan wordt nu onderdeel van buslijn 31. Het traject Mathenesserlaan – Mathenesserplein wordt nu onderdeel van buslijn 32. Sporen Lisplein – Bergsingel bij Bergweg  en op Mathenesserlaan blijven intact.
8-5-196715Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Coolsingel (hulpsporen langs AMRO-bank) – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus)..Traject Crooswijk – Stationsplein vervalt hiermee, en wordt nu onderdeel van nieuwe buslijn 38.Bovenleiding Crooswijk – Linker Rottekade wordt nog in de zomer van 1967 verwijderd. De sporen in de periode 1967-1970.Kralingen (Oostzeedijk)
8-5-196716Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.
8-5-196722Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Delfshaven.
18-5-19674AVerlegd: i.v.m. ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Middellandstraat – Goudsesingel – Nieuwe Binnenweg – Schiedam via hulpsporen aan z.z.
19-5-19674BVerlegd: i.v.m. ophoging Schiedamseweg tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein richting Nieuwe Binnenweg – Goudsesingel – Middellandstraat – Schiedam.
00-05-19673Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.
00-05-19674A/BVerlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.
00-05-19675Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.
00-05-196714Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.
00-05-196716Verlegd: trambrug Weena bij Lijnbaan buiten dienst gesteld.
18-7-19675Ingekort: tot kopeindpunt Schieweg bij Abraham Kuyperlaan.Hiervoor is een nieuw overloopwissel gelegd.Inkorting i.v.m. verlenging sporen richting Schiebroek en bouw tramviaduct in het kader hiervan.Sporen en bovenleiding Schieweg tussen Gordelweg en Abraham Kuyperlaan worden meteen verwijderd.
4-8-196716Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
4-8-196717Verlegd: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus). Lustraject via Oudedijk – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat (ex Concordiastraat) – Avenue Concordia – Oudedijk vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 22.
26-8-19672Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tussen Van Oldenbarnevelstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
26-8-19673Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tussen Van Oldenbarneveltstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
26-8-19679Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tussen Van Oldenbarneveltstraat en nieuwe Churchillplein deze avond vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Witte de Withstraat – Schiedamsevest – verbindingsstraat.
26-8-196715Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tussen nieuwe Churchillplein en Van Oldenbarneveltstraat deze avond vanaf 21.00 uur via verbindingsstraat – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg. 
27-8-19672Verlegd: Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (hulpsporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.
27-8-19673Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.
27-8-19674A/BTijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein v.v.
27-8-19679Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.pv. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.
27-8-196710Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg –  Eendrachtsplein – Eendrachtsweg.
27-8-196715Verlegd: via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen weer in het midden) – Churchillplein – Blaak i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (sporen langs AMRO-bank) – Schiedamsevest – verbindingsstraat – Schiedamsedijk – Blaak.
27-8-196717Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Schiedamsevest gedurende deze dag via Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein.
28-8-19674A/BVerlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest i.p.v. Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest v.v.
28-8-196710Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest i.p.v. Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest.
28-8-196717Verlegd: Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest i.p.v. Blaak – Schiedamsedijk – verbindingsstraat – Schiedamsevest.Sporen en bovenleiding Schiedamsedijk – verbindingsstraat worden meteen opgebroken. Na voltooiing metrowerken op en rond Churchillplein wordt aanvang gemaakt met stukje voor oost-westlijn, die volgens de plannen in nabije toekomst benut zou kunnen worden door nieuwe lijn 8.Ook wordt een aanvang gemaakt met bouw van oost-west verkeerstunnel onder Churchillplein. Deze tunnel wordt eind 1969 in gebruik genomen.Sporen op Churchillplein liggen dus nog niet in definitieve toestand.
2-9-19671Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
 02-09-19672Exploitatie spitsdiensten alleen vanuit remise Hillegersberg.
 02-09-19673Opgeheven Noordelijk deel gecombineerd met oostelijk deel van lijn 16 tot nieuwe lijn 3.
 02-09-19673Ingesteld: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel – Boezemsingel – Goudse Rijweg – Vlietlaan – Oudedijk – ’s-Gravenweg – Laan van Nooitgedacht..Traject Stationsplein – Groene Zoom vervalt hiermee, wordt nu geëxploiteerd als lijn 11.Kralingen (Oostzeedijk)
2-9-19674A/BOpgeheven, opgenomen in nieuwe lijnen 1 en 8.
2-9-19676Ingesteld (ex lijn 10 met verlegging): Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Traject van lijn 10 via Goudsesingel – Mariniersweg – Groenendaal – Blaak – Churchillplein wordt dus door lijn 6 niet gevolgd.Sporen en bovenleiding Mariniersweg blijven intact. Extra diensten richting Stadion Feyenoord maken er nog gebruik van.Hillegersberg (Kootsekade)
2-9-19678Ingesteld: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak – Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg (hulpsporen z.z.) – Rotterdamsedijk – Schiedam (Koemarkt).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
2-9-19679Kleine wijziging: standplaats Stationsplein o.z. verplaatst naar Kruisplein o.z.Dit i.v.m. het feit dat standplaats Stationsplein vanaf nu door nieuwe lijn 11 wordt gebruikt. Standplaats Kruisplein o.z. werd van 1964 tot 1966 door lijn 2 benut. M.i.v. deze datum rijdt op deze lijn geen spitsuurmaterieel meer uit remise Hillegersberg.
2-9-196710Opgeheven Vernummerd in lijn 6
2-9-196711Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Randweg o.z. – Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom – Groene Zoom (eindpuntlus bij Groene Hilledijk).Hilledijk (2e Rosestraat), spitsuurmaterieel uit remise Hillegersberg (Kootsekade). 
2-9-196715Ingekort: tot traject Centraal Station (kopeindpunt Weena w.z.) – Hudsonplein.Traject Honingerdijk – Stationsplein vervalt hiermee.Hillegersberg (Kootsekade)
2-9-196716Ingekort: tot traject Centraal Station (kopeindpunt Weena w.z.) – Spangen.Traject Laan van Nooitgedacht – Stationsplein vervalt hiermee.Hillegersberg (Kootsekade)
2-9-196717Opgeheven, grotendeels opgegaan in nieuwe lijn 8.Lus op Marconiplein blijft intact.
2-9-1967Hulplus Pompenburg in dienst gesteld.
12-9-19672Verlegd: Putselaan – Brielselaan i.p.v. Putselaan – Mijnsherenlaan – Jakob Noordzijstraat – Brielselaan.Sporen en bovenleiding Mijnsherenlaan en Jakob Noordzijstraat worden direct verwijderd.
16-9-19671Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.
16-9-19678Verlegd: richting Schiedam tussen Marconiplein en Rotterdamsedijk in het midden van de Schiedamseweg.
18-9-19671Verlegd: richting Honingerdijk tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg.
18-9-19678Verlegd: richting Laan van Nooitgedacht tussen Rotterdamsedijk en Marconiplein in het midden van de Schiedamseweg.Ophoging Schiedamseweg is voltooid. Sporen liggen op betonnen dwarsliggers. Behoudens een stukje proeftraject op de Putselaan is dit nog niet eerder bij de Rotterdamse tram toegepast.Hulpsporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
16-10-1967Vanaf 8.00 uur wordt inrukspoor Elisabethstraat, tussen Oostzeedijk en nieuwe achteringang remise Kralingen, in gebruik genomen.
23-10-1967Overloopspoor Bergselaan bij Lisplein buiten dienst gesteld.
23-10-1967Overloopspoor Honingerdijk nabij eindpuntlus aldaar buiten dienst gesteld.
23-10-1967Overloopspoor Oostzeedijk bij remise Kralingen in dienst gesteld.
4-11-19674Ingesteld (ex lijn 14): Hillgersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).Hillegersberg (Kootsekade)
4-11-196714Opgeheven Vernummerd in lijn 4
11-12-1967Sporen Lisplein – Bergselaan – Bergsingel w.z./o.z. buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt in 1968 verwijderd. Sporen in de jaren 1969 en 1970, m.u.v. enkele stukken bij Schiebroekselaan en Lisplein die pas in 2001 werden verwijderd. Bogen Bergweg – Bergsingel worden in het voorjaar van 1974 verwijderd. Heden ten dage ligt nog rails in de “overgang” Bergselaan/Rodenrijsestraat/Rodenrijselaan.
3-1-1968MetroIngesteld proefbedrijf met passagiers op baanvak Centraal Station – Zuidplein.Er wordt gereden tussen 12.00 en 19.00 uur.
4-1-1968Binnenboog lus Van Aerssenlaan buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden snel verwijderd.
8-1-1968MetroRijtijden proefbedrijf gewijzigd: nu van 15.00 tot 22.00 uur.
10-1-1968MetroProefbedrijf beëindigd.
23-1-196811Zuidelijk traject gewijzigd, volledige route is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Oranjeboomstraat – Stadionweg – Varkenoordsebrug – Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan – Randweg o.z. – Breeplein – Beukendaal – Beukendaal (driehoek bij Groene Zoom).Traject Breeplein – Lange Geer – Groene Zoom vervalt hiermee.T.b.v. passagiers wordt gratis busdienst ingelegd tussen nieuw en oud eindpunt. Bovenleiding langs Lange Geer en Groene Zoom wordt in 1968 verwijderd. Sporen aldaar het jaar daarop.
28-1-1968Op deze dag rijden voor de laatste maal voetbaldiensten Centraal Station – Stadion Feyenoord. 
29-1-19689Opgeheven. Wordt tussen Stieltjesplein en Lange Hilleweg vervangen door nieuwe buslijn 66. Bovenleiding Polderlaan – Lange Hilleweg wordt al snel verwijderd. Sporen Polderlaan en Lange Hilleweg grotendeels in 1968. Enkele stukken in de Polderlaan worden met asfalt dichtgesmeerd en pas in de loop van de jaren 70 verwijderd. Het opstelspoor Kruisplein o.z. blijft intact.
31-1-1968Sporen Gaesbeekstraat in dienst gesteld.Zijn bedoeld voor toekomstige lijn 12 en voor diensten Stadion Feyenoord.
3-2-196811Verlegd: richting Beukendaal via Varkenoordsebocht – 2e Rosestraat – Hilledijk – Slaghekstraat – Beijerlandselaan i.p.v. Varkenoordsebocht – Beijerlandselaan.
7-2-196811Verlegd: richting Centraal Station via Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – 2e Rosestraat – Varkenoordsebocht.Bovenleiding Beijerlandselaan tussen Varkenoordsebocht en Slaghekstraat wordt medio 1969 verwijderd. Sporen gedeeltelijk in in 1969. Een groot deel wordt met asfalt opgevuld en pas in 1978 verwijderd.
10-2-1968MetroIngesteld: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein.
10-2-19682Opgeheven.Sporen en bovenleiding traject Verlengde Willemsbrug – 2e Rosestraat bij Hilledijk blijven intact.
10-2-19682Ingesteld: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij toekomstig Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – langs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Grondherenstraat – Charlois (eindpuntlus Grondherenstraat bij Rietdijk).Maakt gebruik van hulpbogen Hilledijk – Putselaan, die al sinds 1934 aanwezig zijn. Traject Prinsenplein – Breeplein ligt, m.u.v. doorsteken t.b.v. het overige verkeer, geheel op vrije baan.Hilledijk  
10-2-19683Hillegersberg (Kootsekade) 
10-2-19685Kralingen (Oostzeedijk) 
10-2-196811Opgeheven.Sporen en bovenleiding traject Verlengde Willemsbrug – 2e Rosestraat bij Hilledijk blijven intact.
10-2-196811Ingesteld (ex lijn 16): Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
10-2-196815Kleine wijziging: eindpuntstandplaats kopeindpunt Weena w.z. verplaatst naar eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.Sporen en bovenleiding Weena w.z. worden in maart 1968 verwijderd.Kralingen (Oostzeedijk)
10-2-196816OpgehevenVernummerd in lijn 11
10-2-1968Lustraject Prins Hendrikkade w.z. – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis Trompstraat – Maaskade w.z. – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade w.z. buiten dienst gesteld. Deze sporen werden gebruikt indien Koninginnebrug geopend was (zie 14-06-1929). Bovenleiding wordt al snel verwijderd en de sporen in de jaren 1968-1971.
10-2-1968Hulplus Stieltjesplein buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt in 1968 verwijderd en sporen in 1969.
11-2-1968-20Ingesteld: Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Gaesbeekstraat – Brielselaan – Putselaan – 2e Rosestraat –Varkenoordsebocht – Varkenoordsebrug – Stadionweg – Olympiaweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Olympiaweg).Rijdt alleen bij wedstrijden. Het lijnnummer 20 wordt slechts administratief gebruikt.Hilledijk
12-2-196812Ingesteld: Reyerdijk (eindpuntlus) – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij toekomstig N.S.-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – langs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).Rijdt uitsluitend op werkdagen tijdens spitsuren ter versterking van lijn 2.Hilledijk
12-2-1968Bogen Verlengde Willemsbrug – Blaak (gezien richting Churchillplein) buiten dienst gesteld. Bovenleiding wordt al snel verwijderd. De laatste restanten van de bogen pas in 1972.
14-2-19688Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Blaak richting Laan van Nooitgedacht via nieuw spoor Blaak tussen Posthoornstraat en Verlengde Willemsbrug.
15-2-19688Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Blaak richting Schiedam via nieuw spoor Blaak tussen Verlengde Willemsbrug en Keizerstraat.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Sporen Blaak zijn in zuidelijke richting verplaatst.
21-2-1968Boog Rotterdamsedijk – Broersvest buiten dienst gesteld. Wel blijft de mogelijkheid aanwezig om vanaf Koemarkt terug te zetten naar het kopspoor op het Broersvest.
4-3-1968Overloopwissel Vlietlaan buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden al snel verwijderd.
19-4-1968Bogen Schiekade – Provenierssingel n.z./z.z., bedoeld voor toekomstige lijn 9 in dienst gesteld.
20-5-1968Hulpbogen Schieweg – Walenburgerweg buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
7-6-196822Verlegd (op laatste exploitatiedag!): i.v.m. werkzaamheden kruising Bergweg/Walenburgerweg/Schieweg/Schiekade gedurende deze dag via Bergweg – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg i.p.v. Bergweg – Walenburgerweg.Bovenleiding Walenburgerweg tussen Bergweg en Stationssingel wordt al snel verwijderd. Sporen worden medio 1968 met asfalt opgevuld en begin jaren 70 verwijderd.
8-6-19689Ingesteld: Avenue Concordia – Oudedijk (terug: Oudedijk – Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia) – Vlietlaan – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus).Kralingen (Oostzeedijk)
8-6-196811Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van o.z. naar w.z.
8-6-196815Opgeheven Gecombineerd met lijn 22 tot nieuwe lijn 9
8-6-196822Opgeheven Gecombineerd met lijn 15 tot nieuwe lijn 9). Lustraject via Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat blijft intact.
30-7-19686Verlegd: spoor richting Spangen op Kleiweg bij Bergpolderplein.Spoor loopt nu parallel aan nevenspoor i.p.v. ten zuiden van aanwezige transformatorgebouwtje.
1-8-19683Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat via Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Weena – Hofplein – PompenBurgemeester
15-9-19683Normaal traject via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats* – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Pompenburg hersteld.Sporen Van Oldenbarneveltplaats/straat nu op vrije baan.
4-10-19686Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Puntegaalstraat vanaf 19.00 uur noordelijke Parksluisbrug (Coolhavenbrug) gestremd.
4-10-19689Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Puntegaalstraat vanaf 19.00 uur noordelijke Parksluisbrug (Coolhavenbrug) gestremd.
6-10-19686Coolhavenbrug weer berijdbaar.
6-10-19689Coolhavenbrug weer berijdbaar.
25-10-19686Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden is zuidelijke Parksluisbrug (Parkhavenbrug) deze avond vanaf 19.00 uur gestremd. 
25-10-19689Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden is zuidelijke Parksluisbrug (Parkhavenbrug) deze avond vanaf 19.30 uur gestremd.
3-11-1968Sporen Verlengde Willemsbrug – Willemsbrug – Van der Takstraat – Koninginnebrug – Stieltjesplein – Nassaukade – Oranjeboomstraat – Stadionweg tot bij Varkenoordsbrug buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt vrijwel direct verwijderd. Sporen Verlengde Willemsbrug en Willemsbrug worden met asfalt dichtgegooid. Sporen Stieltjesplein en Nassaukade worden in 1969 opgebroken, alsook een gedeelte in de Oranjeboomstraat. Restant Oranjeboomstraat in 1970/1971. Op de Stadionweg verdwijnen de sporen medio jaren 70.
24-11-19683Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via voorsorteerspoor Schieweg bij Bergselaan.
16-12-19685Kleine wijziging: kopeindpunt Willemsplein vervangen door lustraject Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein – Westerstraat. Dit betreft reeds bestaande lus die al tijdens avondspits in gebruik was. Kopspoor en bovenleiding worden medio 1969 opgebroken.
25-1-19693Kralingen (Oostzeedijk)
25-1-19695Verlengd: Schiebroek (Larikslaan) – Kastanjesingel w.z. –  Kastanjeplein o.z. – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maastraat – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).Overloopwissel Schieweg bij Abraham Kuyperlaan blijft intact.Hillegersberg (Kootsekade)
1-2-19696Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk richting Kleiweg via nieuw gelegd opstelspoor bij halte Schiemond aldaar.
1-2-19699Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk richting Avenue Concordia via nieuwe gelegd opstelspoor bij halte Schiemond aldaar.
8-2-19696Richting Kleiweg weer via doorgaand spoor Westzeedijk bij halte Schiemond.
8-2-19699Richting Avenue Concordia weer via doorgaand spoor Westzeedijk bij halte Schiemond.
1-4-19692Verlegd: Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan i.p.v. Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan.
1-4-196912Verlegd: Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan i.p.v. Breeplein – Randweg o.z. – Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk – Putselaan.Bovenleiding Randweg o.z. – Hilledijk wordt binnen korte tijd verwijderd, alsook gedeelte sporen op Randweg o.z. De nog overgebleven stukken spoor verdwijnen aldaar bij asfaltering in 1971. Op de Beijerlandselaan worden sporen gedeeltelijk verwijderd dan wel dichtgegooid met asfalt. De laatste restanten op de Beijerlandselaan verdwijnen pas in 1978. Sporen Slaghekstraat verdwijnen rond 1970 en op Hilledijk pas in 1993.
1-4-1969Nieuwe bogen Hillevliet w.z. – Putselaan (richting remise Hilledijk) in dienst gesteld.
00-04-19698Kleine wijziging: spoor standplaats Rotterdamsedijk bij Koemarkt enigszins verlegd zodat ter plaatse voortaan aan rechterzijde kan worden ingestapt.
00-04-1969Overloopwissel en bovenleiding Schieweg bij Abraham Kuyperlaan verwijderd.
19-5-19693Tijdelijk verlegd: i.v.m. bestratingswerkzaamheden Stadhoudersweg richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan.
8-7-19698Verlegd: Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsweg i.p.v. Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein.Medio 1968 heeft Gemeenteraad besloten lijn 8 niet via stukje tunnel, toekomstige metro, te laten rijden, en kiest men via tracé via Van Oldenbarneveltstraat. Met deze verlegging zijn sporen en bovenleiding Churchillplein ook enigszins gewijzigd.
11-7-19699Verlegd: richting Avenue Concordia via nieuw spoor Statenweg tussen Statentunnel en Bentinckplein.
23-7-19696Verlegd: Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk i.p.v. Churchillplein – Schiedamsevest – Witte de Withstraat – Eendrachtsweg – Westzeedijk.Sporen en bovenleiding Schiedamsevest – Witte de Withstraat worden binnen korte tijd verwijderd. Het blijft overigens mogelijk om met trams te kunnen driehoeken op hoek Eendrachtsweg/Witte de Withstraat.
14-10-19693Richting Diergaarde Blijdorp normaal traject via Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan hersteld.
00-11-19695Kleine wijziging: sporen Willemskade en Willemsplein enigszins verlegd. Ook wordt standplaats Willemsplein uitgebreid met opstelspoor. Het spoor op Willemskade ligt nu op vrije baan.
24-4-19704Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.
21-7-19704Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.
8-9-19704Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.
24-9-19704Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.
12-10-1970Opstelspoor Mauritsweg t.h.v. Pauluskerk buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding wordt de eropvolgende week meteen verwijderd.
30-10-19704Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Korenaarstraat gedurende deze dag via lus Nieuwe Binnenweg – door remise Delfshaven – Nieuwe Binnenweg.
25-11-1970MetroVerlengd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein – Slinge.
20-12-197011Exploitatie op zon- en feestdagen vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). De overige dagen normaal vanuit remise Kralingen.
6-5-19716Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Westzeedijk tussen Kievitslaan en Droogleever Fortuynplein.
25-5-19716Verlegd: richting Kleiweg via nieuw spoor Westzeedijk tussen Droogleever Fortuynplein en Kievitslaan.Verlegging i.v.m. ophogen Westzeedijk, dit in het kader van de Deltawet.
29-5-197111Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van w.z. naar o.z.
1-7-19716Kleine verlegging: vanaf 15.50 uur via nieuwe standplaats Spartastraat.
1-7-197111Kleine verlegging: vanaf 15.50 uur via nieuwe standplaats Spartastraat.Sporen liggen nu op een breed trottoir vóór het “Spartakasteel”. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden direct verwijderd. Het blijft mogelijk om te rijden via lustraject Huygensstraat – Brederodestraat – Spiegelstraat – Spartastraat. Dit werd i.v.m. werkzaamheden op deze dag door lijnen 6 en 11 van aanvang dienst tot 15.50 uur ook gedaan.
1-8-1971In de zomer vindt spoorvernieuwing plaats op de Bentincklaan.
2-8-19711Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Schiedam op Stationsplein via ander haltespoor gereden.
2-8-19713Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Diergaarde Blijdorp op Stationsplein via ander haltespoor gereden.
2-8-19714Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Heemraadsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.
2-8-19715Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Willemsplein op Stationsplein via ander haltespoor gereden.
2-8-197111Kleine wijziging: m.i.v. deze datum wordt richting Spangen op Stationsplein via ander haltespoor gereden.
15-8-19716Kleine wijziging: m.i.v. deze datum worden extra voetbaltrams op deze lijn via nieuwe spoor Spartastraat geleid.
15-8-197111Kleine wijziging: m.i.v. deze datum worden extra voetbaltrams op deze lijn via nieuwe spoor Spartastraat geleid.
1-9-1971In september worden drie opstelsporen van het emplacement bij Stadion Feyenoord verwijderd. De bovenleiding blijft vooralsnog aanwezig (zie mutatie 19-12).
13-12-197111Exploitatie tijdens avonduren vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). 
19-12-1971-20Kleine wijziging: krijgt ander vertrekspoor Olympiaweg i.v.m. buitendienststelling van het middelste der drie nog aanwezige sporen.
5-2-197211Op zaterdagen voortaan ook exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Exploitatie vanuit remise Kralingen nog uitsluitend op werkdagen overdag.
26-2-1972-20Laatste exploitatiedag van deze lijn. Sporen en bovenleiding worden vrijwel direct verwijderd, m.u.v. stukken spoor op Varkenoordsebocht, Varkenoordsebrug (met asfalt opgevuld) en Olympiaweg.Pas medio jaren 80 verdwijnen de laatste restanten. Op de plaats van het tramemplacement bij het stadion wordt een veel kleiner busemplacement aangelegd. Per 03-03 wordt een pendelbusdienst Metrostation Rijnhaven – Stadion Feyenoord ingelegd.
00-04-1972Verbindingswissel Benthuizerstraat buiten dienst gesteld. Het wissel verdwijnt in de loop van 1972; de bovenleiding iets later.
2-5-197211Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) i.p.v. op werkdagen overdag vanuit remise Kralingen en ’s avonds en op zaterdag, zon- en feestdagen vanuit remise Hillegersberg.
11-6-19726Verlegd: via nieuwe sporen P.C. Hooftplein.
11-6-197211Verlegd: via nieuwe sporen P.C. Hooftplein.Er is ter plaatse een nieuwe oprit gemaakt naar Mathenesserdijk. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
22-6-19722Tijdelijk ingekort: i.v.m. aansluiten nieuwe traject naar Kromme Zandweg ’s avonds vanaf 21.00 uur traject Tuinenhoven – Gaesbeekstraat (eindpuntlus) met aansluitende pendelbussen naar Charlois (Grondherenstraat).
23-6-19722Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij N.S.-station Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – onderlangs Buitendijk – Beukendaal – Breeplein –  Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).Sporen en bovenleiding traject Wolphaertsbocht bij Boergoensestraat – Grondherenstraat worden vrij snel verwijderd. 
25-8-19722Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Boergoensestraat tijdelijk via enkelspoor (noordelijk spoor).
11-9-1972Lussporen via Weteringstraat – Brouwersstraat – Alettastraat buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt meteen verwijderd. De sporen successievelijk tussen 1972 en 1980. Deze lus werd in 1944 nog in normale dienst gebruikt door lijn 20. Extra voetbaltrams op lijn 16 maken er nog tot 02-09-1967 gebruik van.
22-9-197211Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Mathenesserdijk.
25-9-19721Verlegd: richting Schiedam via voorsorteerspoor Goudsesingel bij Mariniersweg.
25-9-19723Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via voorsorteerspoor Goudsesingel bij Mariniersweg.
14-10-197211Verlegd: richting Centraal Station via nieuw spoor Mathenesserdijk.Sporen Mathenesserdijk nu op vrije baan.
27-10-19722Tijdelijk verlegd: tijdelijk via enkelspoor (nieuw gelegd zuidelijk spoor).
2-12-19728Verlegd: i.v.m. metro-aanleg Groenendaal en Blaak via Boezemsingel – Goudsesingel – Mariniersweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak i.p.v. Boezemsingel – Oostplein – Groenendaal – Blaak.Sporen en bovenleiding tussen Oostplein en Blaak bij Keizerstraat worden binnen enkele maanden verwijderd.
6-1-19735Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).
13-1-19735Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).
15-1-197311Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van o.z. naar w.z.
20-1-19735Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).
10-2-19732Teruggelegd: weer via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Pleinweg en Dorpsweg.
27-3-1973Hulplus Pompenburg buiten dienst gesteld. De bovenleiding wordt meteen verwijderd; sporen later in het jaar.
7-4-19735Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).
14-4-19735Westelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg bij Westzeedijk gedurende deze dag Schiebroek – normaal traject – Eendrachtsplein, vervolgens Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein (terug: Heemraadsplein – Heemraadstraat – Korenaarstraat – Nieuwe Binnenweg).
1-5-19731Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein – 2e Middellandstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
1-5-197311Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein – 2e Middellandstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
5-6-19735Verlegd: richting Willemsplein via middenspoor Eendrachtsplein i.p.v. westelijke.
4-7-19731Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
4-7-197311Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
18-7-19732Tijdelijk ingekort: i.v.m. maken van rechtstreekse trappen tussen halte onderdoorgang en perron Station N.S. Rotterdam-Lombardijen vanaf tot traject Beukendaal (driehoek Groene Zoom) – Charlois.
18-7-19733Tijdelijk verlegd: richting Laan van Nooitgedacht via oostelijke spoor Kruisplein.
18-7-19734Tijdelijk verlegd: richting Hillegersberg via oostelijke spoor Kruisplein.
18-7-19735Tijdelijk verlegd: richting Schiebroek via oostelijke spoor Kruisplein.
31-7-19733Richting Laan van Nooitgedacht weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.
31-7-19734Richting Hillegersberg weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.
31-7-19735Richting Schiebroek weer via normale doorgaande spoor Kruisplein.
23-8-19736Verlegd: richting Hillegersberg via nieuw spoor Marconiplein bij Mathenesserdijk.
30-8-19736Verlegd: richting Spangen via nieuw spoor Marconiplein bij Mathenesserdijk
27-9-19736Verlegd: richting Kleiweg via voorsorteerspoor Goudsesingel – Jonker Fransstraat.
30-9-19735Verlegd: via nieuw kruisingscomplex Eendrachtsweg/Scheepstimmermanslaan/Vasteland/Westzeedijk.
30-9-19736Verlegd: via nieuw kruisingscomplex Eendrachtsweg/Scheepstimmermanslaan/Vasteland/Westzeedijk.
4-10-19732Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg via enkelspoor (noordelijk spoor).
14-10-19731Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein.Inclusief vernieuwde kruising met N.S.-spoor.
20-10-19731Verlegd: via Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein i.p.v. Mathenesserbrug – Mathenesserweg – Marconiplein.Bovenleiding Mathenesserweg wordt vrij snel verwijderd. Sporen in de jaren 1973 – 1975.
20-10-197311Beperking exploitatie: m.i.v. deze datum alleen nog op werkdagen tijdens de spitsuren. Laatste dag volledige exploitatie 19-10; eerste dag als spitsuurlijn 22-10.
29-10-197311Kleine wijziging: standplaats Stationsplein verplaatst van w.z. naar o.z.
30-11-19732Tijdelijk verlegd: enkelspoor (zuidelijk spoor) Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.
00-02-19742Teruggelegd: weer via dubbelspoor Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg.
16-4-1974Sporen Dorpsweg – remise Charlois buiten dienst gesteld.Sporen en bovenleiding worden binnen korte tijd verwijderd, maar driehoek Wolphaertsbocht/Dorpsweg blijft intact.
17-10-19744Tijdelijk verlegd: standplaats Heemraadsplein verplaatst naar Heemraadstraat.
17-10-19748Verlegd: i.v.m. werkzaamheden Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
29-7-197412Verlengd, volledig traject is nu: Tuinenhoven (eindpuntlus Prinsenplein) – Groene Tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Gaesbeekstraat – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).Lus Reyerdijk blijft intact.
20-9-19746Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouw verbindingsboog tussen bestaande noord-zuidmetrolijn en toekomstige oost-westlijn tijdelijk enkelspoor Schiedamsedijk tussen Schilderstraat en Blekerstraat.
26-10-1974MetroVerlegd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven –Maashaven – Zuidplein – Slinge – Rhoon – Poortugaal – Hoogvliet – Zalmplaat.
28-10-19744Normale standplaats Heemraadsplein hersteld.
28-10-19748Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.
13-3-19754Verlegd: via nieuwe eindpuntlus Heemraadsplein, met standplaats aan n.z.Oude lustraject via Heemraadstraat – Korenaarstraat vervalt hiermee.Sporen en bovenleiding worden vrij snel verwijderd.
11-4-19752Tijdelijk verlegd: richting Charlois via hulpspoor Putselaan.
11-4-197512Tijdelijk verlegd: richting Gaesbeekstraat via hulpspoor Putselaan.Dit i.v.m. spoorvernieuwing.
29-4-19752Tijdelijk verlegd: richting Tuinenhoven via noordelijke spoor.
29-4-197512Tijdelijk verlegd: richting Tuinenhoven via noordelijke spoor.Dit is dus het spoor wat op 11-04 tijdelijk buiten dienst is gesteld.
14-6-19759Verlegd: richting Hudsonplein via voorsorteerspoor Schiekade – Provenierssingel n.z.
4-10-19751Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden brugdek Mathenesserbrug en spoorvernieuwing Mathenesserbrug/Mathenesserdijk via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
4-10-197511Tijdelijk opgeheven i.v.m. werkzaamheden brugdek Mathenesserbrug en spoorvernieuwing Mathenesserbrug/Mathenesserdijk.Er rijdt een pendelbus tussen Centraal Station en Spangen via gewijzigde route. Deze pendeldienst rijdt, in tegengestelling tot tramlijn 11, de gehele dag.
27-10-19751Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
27-10-197511Heringesteld.
12-12-19751Verlegd: i.v.m. aanleg oost-westlijn richting Schiedam via nieuw spoor Oostplein.
17-12-19751Idem, richting Honingerdijk.Circuit Oostplein hiermee buiten dienst gesteld. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.
12-3-19766Teruggelegd: weer via dubbelspoor Schiedamsedijk tussen Schilderstraat en Blekerstraat. 
24-3-19762Verlegd: richting Tuinenhoven via nieuw spoor Putselaan.
24-3-197612Verlegd: richting Tuinenhoven via nieuw spoor Putselaan.
11-6-19762Verlegd: richting Charlois via nieuw spoor Putselaan.
11-6-197612Verlegd: richting Gaesbeekstraat via nieuw spoor Putselaan.
25-6-19765Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg oost-westlijn via hulpsporen Eendrachtsplein o.z.
4-2-1977Opstelspoor Weena tussen Stationsplein en Karel Doormanstraat buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen opgebroken.
7-2-19774Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.
7-2-19778Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
7-2-1977Westelijk opstelspoor Stationsplein i.v.m. aanleg uitloopsporen metro buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen opgebroken.
14-3-19773Kleine wijziging: i.v.m. werkzaamheden Weena aldaar richting Laan van Nooitgedacht tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.
14-3-19774Kleine wijziging: i.v.m. werkzaamheden Weena aldaar richting Schiedam tijdelijk via haltespoor lijnen 1 en 5.
14-3-19779Verlengd, volledig traject is nu: Laan van Nooitgedacht (eindpuntlus) – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus).Lustraject via Voorschoterlaan – Voorschoterstraat – Avenue Concordia vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding worden snel opgebroken.Deze verlenging is slechts tijdelijk daar de ’s-Gravenweg binnenkort op de schop moet voor aanleg tunnel oost-west metro/sneltramlijn. Er zal voor de lijnen 3, 8 en 9 een nieuw lus op de Chris Bennekerslaan aangelegd worden.
12-4-19774Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
12-4-19778Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
29-4-19771Kleine wijziging: richting Schiedam via nieuw spoor Weena. 
29-4-19773Kleine wijziging: richting Laan van Nooitgedacht via nieuw spoor Weena.
29-4-19774Kleine wijziging: richting Heemraadsplein via nieuw spoor Weena.
29-4-19775Kleine wijziging: richting Willemsplein via nieuw spoor Weena.
21-6-1977Nieuw opstelspoor Weena in dienst gesteld.
26-7-19773Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject Diergaarde Blijdorp.
26-7-19778Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Schiedam.
26-7-19779Ingekort: tot traject Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – normaal traject – Hudsonplein.Sporen en bovenleiding Laan van Nooitgedacht – ’s-Gravenweg worden snel verwijderd. Op Oudedijk wordt bovenleiding verwijderd, doch sporen blijven grotendeels liggen.
00-01-1978Overloopwissel Rotterdamsedijk buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd. Lus Van Heusdestraat – G.J. Mulderstraat buiten dienst gesteld; sporen en bovenleiding meteen opgebroken.
30-3-19789Verlegd: nieuwe sporen kruising Claes de Vrieselaan/G.J. de Jonghweg/Rochussenstraat.Dit i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
13-9-19785Teruggelegd: richting Willemsplein via Eendrachtsplein (spoor weer in het midden).
18-9-197811Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) in plaats van remise Hillegersberg.
20-9-19785Teruggelegd: richting Schiebroek via Eendrachtsplein (spoor weer in het midden)
24-4-19791Tijdelijk verlegd: via enkelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.
23-5-19791Tijdelijke verlegd, doch rijdt nu via nieuw aangelegd spoor.
29-6-19791Teruggelegd: weer via dubbelspoor Oostzeedijk tussen Hoflaan en Elisabethstraat.
8-8-19796Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenstraat via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – PompenBurgemeester
8-8-19799Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenstraat via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.
25-9-19794Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.
25-9-19798Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
28-9-19794Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
28-9-19798Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
22-10-19791Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug ’s avonds vanaf 21.00 uur (donderdagse koopavond vanaf 22.00 uur) via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
16-11-19796Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade –  Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg hersteld. 
16-11-19799Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.
00-12-19791’s Avonds normaal traject via Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.
14-1-1980MetroKleine verlenging: metrostation Centraal verlengd met 80 meter uitloopsporen.
00-03-1980Westelijk opstelspoor Stationsplein weer hersteld.Dit was begin 1977 tijdelijk buiten dienst gesteld en opgebroken i.v.m. aanleg van uitloopsporen metro.
00-05-19804Tijdelijk verlegd: indien i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.
00-05-19808Tijdelijk verlegd: indien i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg de dienst te veel verstoord wordt via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
30-6-19804Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.
30-6-19808Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
18-8-19808Verlegd: i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn via Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein i.p.v. Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.Sporen en bovenleiding Schiedamseweg tussen Lage Erfbrug en Spanjaardstraat worden vrij snel verwijderd.
25-9-19808Verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg richting Chris Bennekerslaan via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak.
26-9-19808Verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden voormalig marktterrein aan Hoogstraat/Mariniersweg, richting Schiedam via nieuw spoor tussen Hoogstraat en Blaak.Bovenvermelde bouwactiviteiten hebben betrekking op bouw van de bekende Kubuswoningen aan het “Blaakse Bos”. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
3-11-1980Spoor Willem van Hillegaersbergstraat naast remise Hillegersberg buiten dienst gesteld. Dit spoor maakte tussen 1943 en 1960 deel uit van lustraject lijn 10, die er ook de eindpuntstandplaats heeft. Tevens dienen inrukkende tramstellen via dit spoor te rijden. Lijn 10 verlaat het spoor in 1960 bij de verlenging naar de Kleiweg en voor inrukkende diensten wordt in 1965 de achteringang aan de Hillegondastraat in gebruik genomen.
2-2-19813Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Station Blaak (Nieuwstraat) (terug: Nieuwstraat – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein).Traject Hofplein – Chris Bennekerslaan vervalt hiermee en wordt nu onderdeel van nieuwe lijn 7.Daar de eindpuntlus bij Station Blaak nog niet gereed is wordt voorlopig als ringlijn gereden.
2-2-19817Ingesteld: Chris Bennekerslaan (eindpuntlus) – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg*12  – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
2-2-198111Opgeheven, opgegaan in nieuwe lijn 7, waardoor Spangen weer permanent door twee tramlijnen wordt bediend. Lijn 11 is al sinds 20-10-1973 spitsuurlijn.
22-5-1981I.v.m. werkzaamheden aan achteringang van remise Hillegersberg in Hillegondastraat dienen na ochtendspits alle inrukkende trams te rijden via Hillegondastraat – Willem van Hillegaerbergstraat – Kootsekade – achteruit de remise in.
28-5-1981Inrukkende trams remise Hillegersberg kunnen weer van achterpoort Hillegondastraat gebruik maken.Het eigenlijk al buiten dienst gestelde spoor en bovenleiding worden spoedig verwijderd.
14-9-19813Verlegd: via eindpuntlus Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Station Blaak (terug: Nieuwstraat), richting Diergaarde Blijdorp via Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein i.p.v. Blaak – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
14-9-19814Richting Heemraadsplein normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
14-9-19818Richting Schiedam normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
25-9-1981Hulpboog Oostplein – Boezemweg buiten dienst gesteld. Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.
7-10-19811Verlegd: richting Honingerdijk via nieuw sporen Oostplein.
9-10-19811Idem, richting Schiedam.Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen opgebroken.
16-10-1981Nieuwe boog Oostplein – Boezemweg in dienst gesteld.
16-10-1981Opstelspoor Weena buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.
1-3-19824Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
1-3-19828Richting Chris Bennekerslaan normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
1-3-19828Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwactiviteiten nabij Station Blaak via Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.
22-3-19821Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg vrije trambaan tussen Middellandplein en Mathenesserlaan via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein
22-3-19827Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg vrije trambaan tussen Middellandplein en Mathenesserlaan via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
10-5-1982MetroIngesteld metro/sneltramlijn (oostwestlijn): Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven. 
10-5-19828Ingekort: tot traject Station Blaak (lustraject via Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak (standplaats) – Nieuwstraat) – bestaand traject – Schiedam.Traject Chris Bennekerslaan – Blaak vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding tussen Station Blaak en Mariniersweg worden binnen korte tijd opgebroken. Tevens is dus weer normaal traject via Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.
6-8-19821Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur via Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg.
6-8-19827Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur tot traject Chris Bennekerslaan – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).
6-8-19828Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).
9-8-19821Normaal traject via Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg hersteld.
9-8-19827Normaal traject Chris Bennekerslaan – Spangen hersteld.
9-8-19828Normaal traject Station Blaak –Schiedam hersteld.
23-8-19821Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
23-8-19827Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
13-9-19826Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Jonker Fransstraat via Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Goudsesingel.
20-9-19823Verlegd: Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel i.p.v. Hofplein – Coolsingel.
13-11-19826Normaal traject via Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel hersteld.
18-2-19831Tijdelijk ingekort: i.v.m. plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur  ringlijn Honingerdijk – normaal traject – Mathenesserplein (terug: Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – Middellandplein – normaal traject).
18-2-19836Tijdelijk verlengd: door lijn 1 gestremd is door plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur traject Kleiweg – normaal traject – Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat (terug: Huygensstraat – Spartastraat) – P.C. Hooftplein – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Schiedam (eindpuntlus Koemarkt).
18-2-19837Tijdelijk ingekort: i.v.m. plaatsen nieuw brugdeel Mathenesserbrug vanaf 21.00 uur ringlijn Chris Bennekerslaan – normaal traject – Middellandplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein (terug: Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein).
18-2-19838Tijdelijk ingekort: i.v.m. feit dat lijn 6 nu naar Schiedam rijdt traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).
21-2-19831Normaal traject Honingerdijk – Schiedam hersteld.
21-2-19836Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.
21-2-19837Normaal traject Chris Bennekerslaan – Spangen hersteld.
21-2-19838Normaal traject Station Blaak – Schiedam hersteld.
8-3-19836Ingekort: i.v.m. aanleg oost-westlijn metro/sneltram tot traject Kleiweg – Spanjaardstraat (driehoek Spanjaardstraat/1e Schansstraat).Eind-/beginhalte is op Spanjaardstraat bij Schiedamseweg. Op het trajectgedeelte Hudsonplein – Spangen worden bussen ingezet, dit betreft lijn 59: Westzeedijk – Spangen – Station Vlaardingen-Centrum. Sporen en bovenleiding op Schiedamseweg worden meteen verwijderd.
26-5-1983Door staking ligt het gehele metro-, tram- en busverkeer stil.
28-5-1983Metro-, tram- en busverkeer hervat.
30-5-1983MetroMetro/sneltram verlengd: Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven.Het trajectgedeelte Binnenhof – Schenkel wordt geëxploiteerd als sneltram. Op dit gedeelte zijn gelijkvloerse kruisingen en en vindt stroomtoevoer plaats via bovenleiding i.p.v. derde rail, zoals op gedeelte Capelsebrug – Coolhaven en op noord-zuidlijn Centraal Station – Zalmplaat.
11-6-19836Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Kleiweg vanaf 19.00 uur tot traject remise Hillegersberg (lus traject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Spanjaardstraat.
13-6-19836Normaal traject Kleiweg – Spanjaardstraat hersteld.
9-7-198312I.v.m. zomerdienstregeling wordt besloten deze lijn dit zomerseizoen niet te laten rijden.
29-8-19836Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij buitenbrug Parksluizen (Parkhavenbrug) uitsluitend via binnenbrug (Coolhavenbrug).
29-8-19839Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij buitenbrug Parksluizen (Parkhavenbrug) uitsluitend via binnenbrug (Coolhavenbrug).
29-8-198312Heringesteld.
4-9-19831Verlengd, volledig traject is nu: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconniplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).
4-9-19838Verlengd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).De “aloude” lus Koemarkt verdwijnt hiermee. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden binnen korte tijd verwijderd. I.v.m. werkzaamheden aan deze verlenging is opstelspoor op Broersvest al eerder buiten dienst gesteld en waarschijnlijk direct opgebroken.
3-10-19832Verlengd, volledig traject is nu: Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek) – Beverwaardseweg – Schinnenbaan – Rhijnauwensingel – Groeninx van Zoelenviaduct – Groeninx van Zoelenlaan – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – onderdoorgang – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).Trajectgedeelte Prinsenplein – Groene Tuin bij Reyerdijk vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend (uitsluitend tijdens spitsuren) door lijn 12.
15-10-19836Buitenbrug Parksluizen hersteld.
15-10-19839Buitenbrug Parksluizen hersteld.
31-10-19837Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).
31-10-19839Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein (eindpuntlus).Sporen en bovenleiding Chris Bennekerslaan worden meteen vervalt. Een gedeelte van per 26-07-1977 verlaten sporen op ’s-Gravenweg en Oudedijk worden nu weer bereden.
2-11-1983Opnieuw een 24-uursstaking.
23-11-1983Weer stakingsactie, deze zal uiteindelijk tot 30-11 duren.Buiten de staking van 1919 en de periode december 1944 – juni 1945 is de Maasstad zo lang van openbaar vervoer verstoken geweest.
30-11-1983Openbaar vervoer weer hervat
11-4-19846Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij binnenbrug Parksluizen (Coolhavenbrug) uitsluitend via buitenbrug (Parksluisbrug).
11-4-19849Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing op en bij binnenbrug Parksluizen (Coolhavenbrug) uitsluitend via buitenbrug (Parksluisbrug).Deze mutatie heeft ongeveer 3 ½ maand geduurd.
22-4-1984MetroOost-west metro/sneltramlijn uitgebreid met zijtak: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – (Graskruid)/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven.Ook traject Zevenkamp – Graskruid wordt geëxploiteerd als sneltram, met gelijkvloerse kruisingen en stroomafname via bovenleiding.
27-8-19846Daar m.i.v. deze datum buslijn 59 wordt ingekort wordt trajectgedeelte Hudsonplein – Spangen nu bediend door tijdelijk nieuwe lijn 42.
15-9-19846Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 19.00 uur traject Kleiweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
15-9-19849Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 19.00 uur traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).Passagiers kunnen overstappen op tijdelijk verlengde buslijn 42.
16-9-19846Vanaf 12.00 uur normaal traject Kleiweg – Spanjaardstraat hersteld.
16-9-19849Vanaf 12.00 uur normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.
19-11-19841Ingekort: tot traject Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Schiedam.Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee.Traject Honingerdijk – Oostplein vervalt hiermee. Behoudens enkele maanden in 1967 is lijn 1 altijd op de Honingerdijk present geweest, deze “traditie” is nu dus doorbroken.
19-11-19843Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg*13  – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Honingerdijk (eindpuntlus).Lustraject via Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Nieuwstraat vervalt hiermee, doch wordt nog wel bediend door lijn 8. Tussen het spoorwegviaduct bij Station Blaak en kruising Mariniersweg/Burgemeester Van Walsumweg wordt onder de zogenaamde “Paal- of Kubuswoningen” doorgereden.
3-12-1984Hulpsporen Mariniersweg in dienst gesteld. Deze sporen zijn vanaf 10-05-1982 niet berijdbaar geweest. Sporen en bovenleiding zijn intact gebleven. Tussen Hoogstraat en kruising met Burgemeester Van Walsumweg zijn nieuwe sporen en bovenleiding aangelegd.
4-3-19854Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenwg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (tijdelijk driehoeken met standplaats w.z.).
4-3-19858Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing en bijkomende werkzaamheden Nieuwe Binnenweg via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
16-3-19853Tijdelijk verlegd: i.v.m. instortingsgevaar bouwvallig pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
16-3-19854Tijdelijk verlegd: i.v.m. instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
16-3-19855Tijdelijk verlegd: i.v.m. instortingsgevaar bouwvalling pand Mauritsweg via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
29-3-19853Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
29-3-19854Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
29-3-19855Vanaf 12.00 uur normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
9-4-19854Ingekort: i.v.m. rioolwerkzaamheden Bergse Dorpsstraat tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – normaal traject – Heemraadsplein.Tussen Hillegersberg en Station Noord pendelt een tijdelijk buslijn 30.
28-4-1985MetroNoord-zuidlijn verlengd: Centraal Station – Stadhuis – Beurs – Leuvehaven – Rijnhaven – Maashaven – Zuidplein – Slinge – Rhoon – Poortugaal – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – De Akkers (Spijkenisse).
0-5-19851Verlegd: via nieuw sporen Marconiplein (zijde Schiedamseweg).
0-5-19858Verlegd: via nieuw sporen Marconiplein (zijde Schiedamseweg).Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd. Verlegging in het kader van reconstructie van het plein na praktische voltooiing metrostation daar.
31-5-19854Eindpuntlus Heemraadsplein met standplaats aan n.z. hersteld.
1-6-19856Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld (zie 08-03-1983). Hiermee wordt buslijn 42 overbodig.
22-6-198515Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).Beperkte dienst: versterkt lijn 5 bij extreme drukte i.v.m. tentoonstelling voorwerpen uit collectie “Hermitage” in Museum Boymans en tentoonstelling “Fenomena” in het Park. Hillegersberg (Kootsekade)
28-6-19851Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).
28-6-19858Verlegd: via nieuwe sporen Marconiplein (zijde Mathenesserdijk).Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden ook hier meteen verwijderd.
10-7-19854Verlengd en normaal traject hersteld, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat (tijdelijk enkelspoor) – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam vervalt ’s avonds na 18.00 uur, op zaterdag na 17.00 uur. Buiten deze tijdstippen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus) bereden. Tijdens koopavonden donderdag (Schiedam) en vrijdag (Rotterdam) wordt tot 21.00 uur doorgereden. Eindpuntlus Heemraadsplein vervalt hiermee, doch wordt nu bediend door ingekorte lijn 8. Deze verlenging betekent terugkeer van tram tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat, op 18-08-1980 door lijn 8 verlaten i.v.m. aanleg oost-west metro/sneltramlijn. Uiteraard vervalt m.i.v. deze datum de tijdelijk pendelbuslijn 30 tussen Hillegersberg en Station Noord.
10-7-19858Ingekort: tot traject Station Blaak – Heemraadsplein (eindpuntlus).Beperkte dienst: rijdt uitsluitend op maandag t/m donderdag van 8.00 – 18.00 uur, op vrijdag van 8.00 – 21.00 uur (koopavond) en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen geen dienst.Hillegersberg (Kootsekade)
10-8-198515opgeheven
5-9-19851Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats w.z.) – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).Eindpuntlus Stadserf vervalt hiermee, doch wordt nog wel facultatief bediend door lijn 4.
5-9-19859I.v.m. renovatie remise Kralingen van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) en vanuit openluchtsporen op terrein Centrale Werkplaats Kleiweg.
9-9-19856Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Linker Rottekade via Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Boezemweg – Goudsesingel. 
30-9-19856Normaal traject via Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Rottekade – Goudsesingel hersteld.
2-10-19854Teruggelegd: weer via dubbelspoor Bergse Dorpsstraat.
8-11-19854Tijdelijk verlegd: i.v.m. rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.
8-11-19856Tijdelijk verlegd: i.v.m. rioleringswerkzaamheden Bergweg bij ziekenhuis tijdelijk via hulpsporen.Deze hulpsporen zijn ongeveer zes maanden in gebruik geweest.
21-12-19859Op maandag t/m vrijdag weer normaal exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).
25-4-19868Vanaf 18.00 uur opgeheven.Een roemloos einde voor deze lijn. De normaal geplande dienst deze avond i.v.m. koopavond kan i.v.m. gebrek aan personeel niet worden gereden. Normaal zou ook nog op 26-04 worden gereden.
26-4-1986MetroOost-westlijn metro/sneltram verlengd: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – (Graskruid)/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug – Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsweg – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein.
00-07-19861Kleine wijziging: standplaats Oostplein verplaatst van w.z. naar o.z.
26-9-19864Kleine wijziging: i.v.m. bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Hillegersberg tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.
26-9-19865Kleine wijziging: i.v.m. bouw luifel en nieuwe kaartverkoop/informatieruimte Stationsplein richting Schiebroek tijdelijk via haltespoor lijnen 1, 3 en 7.
28-9-19863Tijdelijk verlengd: i.v.m. werkzaamheden aan toekomstige verlenging naar De Esch traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Honingerdijk – Abraham van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit).Sporen en bovenleiding verlaten eindpuntlus Honingerdijk worden meteen opgebroken.
28-10-19864Richting Hillegersberg weer via eigen haltespoor Stationsplein.
28-10-19865Richting Schiebroek weer via eigen haltespoor Stationsplein.
3-11-19863Verlengd, volledig traject is nu: Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abraham van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).
19-9-19876Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk tijdelijk enkelspoor t.h.v. Kapelstraat.
19-9-19879Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk tijdelijk enkelspoor t.h.v. Kapelstraat.
27-9-198711tijdelijke versterkingslijn tussen Stadserf en Woudhoek i.v.m. Brandersfeester-Schiedam
12-10-19879Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Boezemstraat en Pijperstraat via Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug.
26-10-19879Normaal traject via Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug hersteld.
15-11-19873Tijdelijk verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.
15-11-19875Tijdelijk verlegd: richting Schiebroek via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.
22-11-19873Tijdelijk verlegd: richting De Esch via hulpsporen Schiekade bij spoorwegviaduct.
22-11-19875Tijdelijk verlegd richting Willemsplein. Dit i.v.m. verlaging van het spoorwegviaduct i.v.m. bouw Willemsspoortunnel.
15-12-19876Teruggelegd: weer via dubbelspoor Westzeedijk bij Kapelstraat.
15-12-19879Teruggelegd: weer via dubbelspoor Westzeedijk bij Kapelstraat.
27-5-19886Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk vanaf 21.30 uur tot traject Kleiweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
27-5-19889Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk vanaf 21.30 uur tot traject Burgemeester Oudlaan – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).Aansluitend rijdt pendelbus via Hudsonplein naar Spangen.
30-5-19886Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.
30-5-19889Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.
17-6-19887Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Goudse Rijweg vanaf 18.00 uur via Burgemeester Oudlaan –  Abraham van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel.
17-6-19889Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Goudse Rijweg vanaf 18.00 uur traject Oostplein (eindpuntlus) – Boezemweg – Boezemsingel – bestaand traject – Hudsonplein.
20-6-19887Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld.
20-6-19889Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Hudsonplein hersteld.
9-9-19883Tijdelijk verlegd: via trambrug over bouwput Willemsspoortunnel tussen spoorwegviaduct en onderdoorgang van “Kubuswoningen”.Deze trambrug is tot rond 1991 in gebruik geweest.
9-9-19889Tijdelijk verlegd: i.v.m. diverse werkzaamheden (o.a. spoorvernieuwing) op Bergweg bij Eudokia Ziekenhuis via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.
21-9-19889Normaal traject via Bergweg – Schiekade – Provenierssingel hersteld.
24 en 25-9-198815tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. Wereldhavendagen
23-10-19886Verlegd: via nieuwe sporen Churchillplein.
23-10-1988Hulpbogen Churchillplein – Schiedamsedijk in dienst gesteld.Sporensituatie Churchillplein gewijzigd i.v.m. bouw kantoortoren.
00-00-1989Sporen Brederodestraat – Spiegelstraat buiten dienst gesteld.Deze sporen zijn de laatste jaren niet meer in gebruik geweest. Dit betreft extra lus Spangen t..b.v extra trams bij wedstrijden van Sparta.Sporen en bovenleiding, die ten dele al onttakeld zijn i.v.m. woningrenovatie aldaar, worden meteen verwijderd.
8-5-19893Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing zuidelijk spoor Van Oldenbarneveltstraat richting De Esch via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
21-5-19893Verlegd: via nieuwe onderdoorgang spoorwegviaduct Schiekade.
21-5-19895Verlegd: via nieuwe onderdoorgang spoorwegviaduct Schiekade.Buiten dienst gesteld hulpsporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
3-6-19899Verlengd, volledig traject is nu: Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus bij Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen – Westzeedijk – Pelgrimsstraat – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).Lus Hudsonplein vervalt hiermee, doch blijft wel intact.
5-6-19891Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Station Blaak – Nieuwstraat (terug: Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak) – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee, doch wordt grotendeels nog bediend door lijn 7. De verlaten lus op het Oostplein blijft intact.
10-7-19893Richting De Esch normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
17-8-198916ingesteld: Stationsplein-Weena-Coolsingel-Schiedamsedijk-Westzeedijk versterkingslijn lijn 6 tbv. voorstellingen circus Krone op de Mullerpier
27-8-198916opgeheven
12-11-19894Verlegd: via Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein i.p.v. Noordsingel – Hofdijk – Katshoek – Pompenburg – Hofplein.Sporen en bovenleiding Hofdijk en Katshoek worden successievelijk verwijderd. Verlegging noodzakelijk i.v.m. aanleg Willemsspoortunnel. Overigens was tracé via Heer Bokelweg al rond 1968 geprojecteerd.
16-11-19894Tijdelijk verlegd: i.v.m. problemen verkeersinstallatie Schiekade/Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade.Het nieuwe traject via Heer Bokelweg nu al buiten dienst. Buslijn 45 die tussen Noordsingel bij Bergweg en Heer Bokelweg bij Schiekade wèl langs traject lijn 4 rijdt wordt met enkele bussen versterkt.
4-12-19894Vanaf 13.50 uur normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.
26-2-19905Tijdelijk ingekort: i.v.m. wateroverlast tot traject Schiebroek – Westerstraat (driehoek Maasstraat).
28-2-19905Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
5-5-19904Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.
7-5-19904Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.
12-5-19904Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg vanaf 18.30 uur tot traject Remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.
14-5-19904Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.
11-6-19904Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraa) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Traject Mauritsweg – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is m.i.v. deze datum westelijk trajectdeel van lijn 6.
11-6-19906Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur, op koopavonden tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Goudsesingel – Spangen vervalt hiermee. Tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen rijdt nu lijn 4.
22-4-19917Verlegd: i.v.m. bouw Willemsspoortunnel Pompenburg via Boezemweg – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein i.p.v. Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.Sporen en bovenleiding Pompenburg worden al snel verwijderd.
20-9-19916Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing bovenleiding Lage Erfbrug vanaf 21.00 uur via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
23-9-19916Normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.
4-10-19916Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing sporencomplex kruising Zaagmolenbrug/Linker Rottekade/Crooswijksestraat vanaf 21.00 uur als lijn 6/9: Kleiweg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 naar Pelgrimsstraat.
4-10-19919Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing sporencomplex kruising Zaagmolenbrug/Linker Rottekade/Crooswijksestraat vanaf 21.00 uur als lijn 9/6: Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Boezemweg – Oostplein – traject lijn 6 naar Marconiplein (-Schiedam).
7-10-19916Normaal traject Kleiweg – Marconiplein (-Schiedam) hersteld.
7-10-19919Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Pelgrimsstraat hersteld.
00-11-1991Opstelspoor Oostplein (voormalige standplaats lijn 1) buiten dienst gesteld.Spoor en bovenleiding worden meteen verwijderd.
24-4-19924Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Westzeedijk vanaf 21.00 uur via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.
27-4-19924Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.
22-6-19924Westelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).Beperkte dienst: traject Marconiplein – Schiedam wordt alleen gereden op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zaterdag tot ca. 17.00 uur. Buiten deze tijden dus slechts traject Hillegersberg – Marconiplein (eindpuntlus).Traject Van Oldenbarneveltstraat – Spangen vervalt hiermee, maar is vanaf nu tussen Coolsingel bij Van Oldenbarneveltplaats en Spangen van onderdeel van lijn 6.
22-6-19926Westelijk traject gewijzigd: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat)..Traject Coolsingel – Marconiplein (-Schiedam) vervalt hiermee, en is nu onderdeel van lijn 4.
22-6-199212I.v.m. zomerdienstregeling tijdelijk opgeheven.
27-6-19925Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruising Westzeedijk/Eendrachtsweg vanaf 23.00 uur traject Schiebroek – normaal traject – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Ds. Jan Scharpstraat – Blaak – Station Blaak (terug: Blaak – Nieuwstraat).Op 28-06 pendelen bussen tussen Stationsplein en Willemsplein.
27-6-19926Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruising Westzeedijk/Eendrachtsweg vanaf 23.00 uur via Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.
29-6-19925Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
29-6-19926Normaal traject via Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen hersteld.
31-8-19921Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanbrengen overkapping van busstation Marconiplein aldaar via sporen van lijn 4.
31-8-19924Standplaats Marconiplein tijdelijk verplaatst van n.z. naar z.z.
7-9-19921Ingekort: tot traject Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Schiedam-Woudhoek.Traject Station Blaak – Stationsplein vervalt hiermee. Sporen en bovenleiding lus via Ds. Jan Scharpstraat – Blaak worden successievelijk verwijderd.
7-9-199212Heringesteld.
12-10-19921Teruggelegd: weer via eigen sporen Marconiplein.
28-10-19924Standplaats Marconiplein weer aan n.z.
7-11-1992MetroOost-westlijn ingekort: i.v.m. verwijderen relaishuisje bij Station Alexander tot baanvak Capelsebrug – Marconiplein.Bussen pendelen tussen Ommoord/Zevenkamp en Capelsebrug.
9-11-1992MetroOost-westlijn baanvak tussen Zevenkamp en Capelsebrug weer normaal in dienst.
14-11-1992MetroOost-westlijn baanvak tussen Ommoord en Graskruid weer normaal in dienst.
30-4-199316tijdelijke versterkingslijnj Oostplein-Pelgrimsstraat i.v.m. kermis op de Mullerpier
8-5-19935Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tramviaduct vanaf 19.00 uur tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – bestaand traject – Willemsplein.
10-5-19935Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
15-5-19935Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden tramviaduct vanaf 19.00 uur tijdelijk traject Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – bestaand traject – Willemsplein.
17-5-19935Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
30 en 31-5-199313tijdelijke dienst Provenierssingel-Blijdorp i.v.m. Pinksterweekend diergaarde Blijdorp
4-6-199312Na avondspits opgeheven.
6-6-199316tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Hudsonplein i.v.m. Poetry Park-festival in Het Park
20-6-199311tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Poetry Park-festival in het Beatrixpark-S’dam
25-6-19934Tijdelijk ingekort: i.v.m. verscherpte bewaking woning Turkse consul Straatweg tot traject Station Noord (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein (- Schiedam).
25-6-19935Tijdelijk verlegd: i.v.m. verscherpte bewaking Turks consulaat Eendrachtsweg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.
30-6-19934Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein ( – Schiedam) hersteld.
30-6-19935Normaal traject via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan hersteld.
5-7-1993Hulpbogen Schieweg – Bergselaan buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden korte tijd later verwijderd, inclusief voorsorteerspoor lijn 3 Schieweg – Bergselaan, richting Diergaarde Blijdorp.
11 en 12-9-199315tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. de Wereldhavendagen
1-10-19933Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Diergaarde Blijdorp – normaal traject – Provenierssingel – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – traject lijn 4 – Stationsplein – normaal traject – De Esch.
1-10-19934Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – normaal traject – Marconiplein (- Schiedam).
1-10-19935Tijdelijk verlegd: i.v.m. verwijderen oude spoorwegviaduct Schiekade vanaf 19.00 uur traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel – traject lijn 9 – Claes de Vrieselaan – Heemraadsplein – route lijn 4 – Eendrachtsplein – normaal traject – Willemsplein.
4-10-19933Normaal traject Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.
4-10-19934Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein (- Schiedam) hersteld.
4-10-19935Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
00-10-1993Hulpdriehoek Wolphaertsbocht/Dorpsweg buiten dienst gesteld.Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
10-1-1994Hulplus Melanchtonweg buiten dienst gesteld.Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
24-4-19943Verlegd: richting De Esch via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg i.p.v. Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester van Walsumweg. 
24-4-19946Verlegd: richting Kleiweg via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg i.p.v. Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg.
24-4-19947Verlegd: richting Burgemeester Oudlaan via Blaak – Burgemeester Van Walsumweg i.p.v. Blaak – Keizerstraat – Nieuwstraat – Burgemeester Van Walsumweg.
8-5-19943Verlegd: richting Diergaarde Blijdorp via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak i.p.v. Burgemeester Van Walsumweg – Blaak i.p.v. Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.
8-5-19946Verlegd: richting Spangen via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak i.p.v. Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.
8-5-19947Verlegd: richting Spangen via Burgemeester Van Walsumweg – Blaak i.p.v. Burgemeester Van Walsumweg – Nieuwstraat – Keizerstraat – Blaak.Sporen en bovenleiding Nieuwstraat en Keizerstraat worden meteen verwijderd.
29-5-1994MetroOost-west metro/sneltramlijn uitgebreid met zijtak: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug/Capelle aan den Ijssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan (-Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Blaak – Churchillplein – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein.Baanvak De Terp – Capelsebrug wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail.
00-05-1994Bogen Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel (naar/van richting Hofplein) buiten dienst gesteld.
00-05-1994Sporen Coolsingel – Schiedamsedijk buiten dienst gesteld.Beide buitendienststellingen i.v.m. met bouw ondergrondse winkelpassage.
25-6-1994Inrukspoor Elisabethstraat naar remise Kralingen weer in dienst gesteld.
25-6-19946Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing P.C. Hooftplein tot traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus).
25-6-19947Tijdelijk verlengd: i.v.m. spoorvernieuwing P.C. Hooftplein, traject is nu: Burgemeester Oudlaan – normaal traject- Mathenesserdijk – Marconiplein (eindpuntlus).Tijdens avonduren op deze dag en op 26-06 exploitatief gekoppeld aan lijn 4, d.w.z. dat een wagen van lijn 7, komende van Burgemeester Oudlaan op het Marconiplein overgaat op lijn 4 naar Hillegersberg. Omgekeerd gaat een wagen van lijn 4, komende van Hillegersberg, op het Marconiplein over op lijn 7 naar Burgemeester Oudlaan.
27-6-19946Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.
27-6-19947Normaal traject Burgemeester Oudlaan – Spangen hersteld.
15 en 17-7-199416tijdelijke versterkingslijnen Burgemeester Oudlaan-Pelgrimsstraat en Provenierrsplein-Pelgrimsstraat i.v.m. Daviscup-tournooi op de Mullerpier
22-8-19949Tijdelijk verlegd: i.v.m. reconstructie Boezembrug tijdelijk via enkelspoor.
22-8-19943Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouw ondergrondse winkelpassage tussen Beursplein en Coolsingel/Van Oldenbarneveltplaats via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.Van maandag t/m zaterdag en tijdens koopavonden exploitatieve koppeling aan lijn 13, d.w.z. da teen wagen vanlijn 3, komende van Diergaarde Blijdorp, in De Esch overgaat op loijn 13 naar Centraal Station en omgekeerd.
22-8-19944Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
22-8-19945Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
22-8-19946Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
22-8-19947Tijdelijk verlegd: i.v.m. reconstructie Boezembrug via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein.
22-8-199413Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).Beperkte dienst: versterkt lijn 3 op maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur.Kralingen (Oostzeedijk)
27-8-19946Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing P.C. Hooftplein op deze dag gelijk aan 25/26-06.
27-8-19947Tijdelijk verlegd: op deze dag, gelijk aan 25/26-06.
25-9-199411tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Brandersffeesten in Schiedam
22-10-1994I.v.m. spoorvernieuwing sporen Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet buiten dienst gesteld.Benodigde wagens van lijn 2 worden in de open lucht gestald!
24-10-1994Sporen Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet gedeeltelijk in gebruik genomen. Uitrukkende wagens dienen echter vanaf remise Hilledijk achteruit naar driehoek Putselaan/Hillevliet te rijden.
14-11-19949Teruggelegd: weer via dubbelspoor Boezembrug.
21-11-19947Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein hersteld.
13-12-1994Hulplus Reyerdijk (ex lijn 12) buiten dienst gesteld. Sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
20-12-1994Nieuwe spoor Putselaan tussen remise Hilledijk en Hillevliet (uitrukspoor) in gebruik genomen. Inrukkende wagens dienen echter vanaf driehoek Hillevliet/Putselaan achteruit naar remise Hilledijk te rijden.
27-12-19947Tijdelijk verlegd: i.v.m. ernstige wateroverlast Burgemeester Oudlaan via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein.
27-12-19949Tijdelijk verlegd: i.v.m. ernstige wateroverlast Burgemeester Oudlaan via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel.
30-12-19947Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein hersteld.
30-12-19949Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemsingel hersteld.
5-1-1995Aansluiting sporen Putselaan/remise Hilledijk gewijzigd.Tevens wordt gedeelte aangelegd t.b.v. toekomstige TramPluslijn 8, een nieuw geprojecteerde verbinding Centraal Station – Lombardijen, via nieuwe Erasmusbrug.
9-1-19955Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
9-1-19956Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
30-1-19951Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconinplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravenlandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester Van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend op maandag t/m donderdag van ca. 7.00 tot 18.15 uur, op vrijdag van ca. 7.00 tot 21.15 uur en op zaterdag van ca. 9.00 tot 18.15 uur. Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam bereden.
30-1-19954Enkele diensten worden van maandag t/m vrijdag geëxploiteerd vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade). Overige diensten op die dagen, alsook diensten op zaterdag en zondag worden normaal geëxploiteerd vanuit remise Kralingen.
30-1-19957Verlegd: via Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein i.p.v. Boezemweg – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein.
9-4-19952Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Spinozaweg tussen Kreekhuizenplein en Catullusweg via enkelspoor.
20 en 21-5-199516tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Hudsonplein i.v.m. Maaspop-festival op de Mullerpier
28-5-19953Exploitatieve koppeling van maandag t/m zaterdag en tijdens koopavonden aan lijn 13 vervallen.
28-5-19954Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagen gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 7, dus traject Hillegersberg – Marconiplein – traject lijn 7 – Burgemeester Oudlaan.
28-5-19957Tijdens avonduren na 20.00 uur en op zondagn gehele dag exploitatief gekoppeld aan lijn 4, dus traject Burgemeester Oudlaan – bestaand traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Hillegersberg.
28-5-199513I.v.m. zomerdienst tijdelijk opgeheven.
11-6-199516tijdelijke versterkingslijn Oostplein-Pelgrimsstraat i.v.m. Dunya-festival
00-07-19952Teruggelegd: weer dubbelspoor Spinozaweg tussen Kreekhuizenplein en Catullusweg.
20-8-19954Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
20-8-19955Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
20-8-19956Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
21-8-199513Heringesteld, doch geen exploitatieve koppeling aan lijn 3.
2-9-19952Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Molenvliet vanaf 22.00 uur geëxploiteerd in drie delen: Beverwaard – Bredenoord (tram), Bredenoord – Groene Zoom (bus) en Groene Zoom – Charlois (tram).De trams welke rijden op het geïsoleerde deel Beverwaard – Bredenoord worden gestald op de voormalige sporen van lijn 12 tussen Groene Tuin en Prinsenplein! N.B.: deze splitsing ook tijdens weekeinden 9/10-10 en 16/17-10.
2-9-19956Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Benthuizerstraat vanaf 18.00 uur via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel.
4-9-19952Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.
4-9-19956Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel.
17-9-19956Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Pompenburg – Goudsesingel.
17-9-19959Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat/Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel.
25-9-19951Tijdelijk ingekort: i.v.m. verzakking sporen bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland tot traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam (eindpuntlus Stadserf).
1-10-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel).
1-10-19957Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via richting Burgemeester Oudlaan via Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Crooswijksestraat – Pijperstraat – Boezemstraat – Boezemsingel – Goudse Rijweg. 
8-10-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel).
15-10-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel). uitsluitend richting Blijdorp. Richting De Esch normaal traject. Op 15-10 en 22-10 geschiedt verlegging i.v.m. overbrengen van liften in metrostation Stadhuis.Verlegging i.v.m. overbrengen van liften in metro-station stadhuis.
22-10-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Hofplein gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein (terug: Hofplein – Schiekade – Heer Bokelweg – Noordsingel o.z. (terug w.z.) – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel) uitsluitend richting Blijdorp. Richting De Esch normaal traject. .Verlegging i.v.m. overbrengen van liften in metro-station stadhuis.
23-10-19951Normaal traject Oostplein/Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.
5-11-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Coolsingel bij Stadhuis richting Diergaarde Blijdorp gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofpleinl.
5-11-19959Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
6-11-19951Tijdelijk verlegd: i.v.m. vertraging als gevolg van bouwverkeer Coolsingel bij bouw Beurspassage van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 en 18.00 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.’s Avonds is deze verlegging niet van toepassing daar deze lijn dan slechts rijdt op traject Centraal Station – Schiedam.
18-11-19953Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Coolsingel en aanbrengen van liften bij metrostation Stadhuis tijdens avonduren vanaf 18.30 via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
20-11-19951Van maandag t/m vrijdag tussen ca. 10.00 uur en 18.00 uur normaal traject Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.
25-11-19953Tijdens avonduren normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.
26-11-19959Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden aan riolering en sporen Claes de Vrieselaan gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Hudsonplein – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
14-1-19963Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject De Esch – normaal traject – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – traject lijn 5 – Willemsplein – traject lijn 5 – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.)
14-1-19964Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)
14-1-19965Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).
14-1-19967Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Hofplein gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – normaal traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Stationsplein – traject lijn 4 – Marconiplein – Mathenesserdijk – normaal traject – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Boezemweg – normaal traject – Burgemeester Oudlaan.
24-2-19966Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk vanaf 18.30 uur via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.
2-3-19963Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Churchillplein vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
4-3-19963Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.
11-3-19966Normaal traject via Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.
24-3-19963Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject De Esch – normaal traject – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – traject lijn 5 – Willemsplein – traject lijn 5 – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.).
24-3-19964Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Hillegersberg – normaal traject – Bergweg – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Provenierssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan).
24-3-19965Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein gedurende deze dag traject Schiebroek – normaal traject – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp (eindpuntlus Van Aerssenlaan)
24-3-19967Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Hofplein gedurende deze dag traject Burgemeester Oudlaan – normaal traject – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat – normaal traject – Mathenesserdijk – Marconiplein – traject lijn 4 – Stationsplein – traject lijn 4 – Marconiplein – Mathenesserdijk – normaal traject – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Statentunnel – Statenweg – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade – Bergweg – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Boezemweg – normaal traject – Burgemeester Oudlaan.
30-3-19963Normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
30-3-199613Verlegd: via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
11-5-19963Verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Churchillplein bij Coolsingel vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.
11-5-199613Verlegd: i.v.m. spoorwerkzaamheden Churchillplein bij Coolsingel vanaf 18.30 uur via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats.
13-5-19963Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.
13-5-199613Normaal traject via Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats hersteld.
1-6-19962Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Kreekhuizenlaan en Molenvliet tussen Spinozaweg en Pythagorasweg vanaf 18.30 uur tijdelijk gesplitst: Beverwaard – Reyerdijk (tram), Reyerdijk – Groene Zoom (bus) en Groene Zoom – Charlois (tram).
2-6-19961Ingekort: tot traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek.Het facultatief bereden traject Oostplein – Centraal Station vervalt hiermee, en is nu onderdeel van de nieuwe lijn 17.
2-6-19963Exploitatie als ringlijn en verlegd, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Honingerdijk – Abram van Rijckevorselweg – Oude Plantagedreef – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).Dit traject wordt in omgekeerde volgorde door lijn 13 bereden.
2-6-19964Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
2-6-19965Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
2-6-19966Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg.
2-6-19966Verlegd: via Jonker Franstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein i.p.v. Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein.
2-6-19967Van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur exploitatief gekoppeld aan lijn 17: traject Burgemeester Oudlaan – Spangen – lijn 17 – Oostplein en omgekeerd.
2-6-19969Verlegd: via Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat i.p.v. Schiekade – Provenierssingel n.z. (terug z.z.) – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.Sporen en bovenleiding tussen Bentincklaan en 1e Middellandstraat blijven intact.
2-6-199613Verlengd en in exploitatie als ringlijn, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade – Hofplein –Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Blaak – Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein – Oostzeedijk – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg).Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zon- en feestdagen van ca. 10.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt slechts traject Diergaarde Blijdorp – Centraal Station gereden met exploitatieve koppeling aan lijn 1.  Er wordt dan als volgt gereden: Diergaarde Blijdorp – Centraal Station – traject lijn 1 – Schiedam-Woudhoek en omgekeerd.
2-6-199617Ingesteld: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m zaterdag tot ca. 18.00 uur en op zon- en feestdagen van ca. 10.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt slechts traject Diergaarde Blijdorp – Centraal Station gereden met exploitatieve koppeling aan lijn 1.  Er wordt dan als volgt gereden: Diergaarde Blijdorp – Centraal Station – traject lijn 1 – Schiedam-Woudhoek en omgekeerd.
2-6-199616tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein i.v.m. Dunya-festival
3-6-19962Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.Sporen Molenvliet tussen Spinozaweg en Pythagorasweg enigszins verlegd. Buiten dienst gestelde sporen en bovenleiding worden meteen verwijderd.
10-6-19966Tijdelijk verlegd: dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur i.v.m. spoorvernieuwing Kleiweg ingekort: tot traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise – Kootsekade – Straatweg)N.B. op 15/16-06 geldt inkorting de gehele dag. Inkorting ook tijdens periode 24 t/m 28-06 dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur, op 29/30-06 de gehele dag, periode 8 t/m 12-07 dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur en op 13/14-07 de gehele dag.
12-6-19966Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijnen 7 en 17.
12-6-19967Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijn 6.
12-6-199617Kleine wijziging: verwisseling standplaats Spartastraat met die van lijn 6.
16-6-199611tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Spectrum-festival in Schiedam
26-8-19963Van maandag t/m zaterdag exploitatief gekoppeld aan lijn 13, d.w.z. dat een wagen van lijn 3, komende van Diergaarde Blijdorp, in De Esch overgaat op lijn 13 en omgekeerd.
26-8-19965Exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) i.p.v. remise Kralingen.
26-8-19966Van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) en op zon- en feestdagen vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).
8-9-19962Verlegd: via gelijkvloerse hulpsporen kruising Hillevliet/Randweg/Beyerlandselaan i.p.v. onderdoorgang.Sporen en bovenleiding onderdoorgang worden vrijwel direct verwijderd. Een gedeelte van de onderdoorgang zal dienen als schakelstation voor ENECO.
9-9-199620Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus).Sporen tussen Schiedamsedijk en 2e Rosestraat bij remise Hilledijk werden op 23-08-1996 voor de eerste maal bereden.Hilledijk
14-9-19962Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Reyerdijk vanaf 18.00 uur ingekort: tot traject Reyerdijk (eindpuntlus) – Charlois.
14-9-19967Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Goudsesingel vanaf 18.00 uur via Goudse Rijweg – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel.
16-9-19962Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.N.B. deze inkorting vindt ook plaats 05-10/06-10, 12-10/13-10, 19-10/20-10 en 02-11/03-11, steeds op op eerste dag ingaande om 18.00 uur.
16-9-19967Normaal traject via Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld.N.B.: deze inkorting vindt ook plaats 21-09/22-09, op eerste dag ingaande om 18.00 uur.
29-9-199611tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Brandersfeester Schiedam
20-10-19961Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
20-10-19967Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
20-10-19969Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Middellandplein gedurende deze dag via Stationsplein – Kruisplein – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Claes de Vrieselaan.
15-3-19976Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiedamsedijk t.h.v. metrostation Leuvehaven vanaf 18.00 uur via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.
15-3-199720Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiedamsedijk t.h.v. metrostation Leuvehaven vanaf 18.00 uur via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug.
17-3-19976Normaal traject via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.
17-3-199720Normaal traject via Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug.
22-3-19972Tijdelijk gesplitst: i.v.m. spoorvernieuwing Breeplein vanaf 22.00 uur in trajecten Beverwaard – Beukendaal (driehoek Groene Zoom) met trams en Beukendaal – Putselaan bij Hillevliet met bussen.
22-3-199720Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Breeplein vanaf 22.00 uur Centraal Station – bestaand traject – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).
24-3-19972Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.
24-3-199720Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.
1-6-1997MetroNoord-zuidlijn uitgebreid met station Wilhelminaplein, gelegen tussen stations Leuvehaven en Rijnhaven.
1-6-19971Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat bij Mathenesserplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
1-6-19973I.v.m. zomerdienst van maandag t/m zaterdag geen exploitatieve koppeling aan lijn 13.
1-6-19977Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Vierambachtsstraat bij Mathenesserplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
1-6-199713I.v.m. zomerdienst van maandag t/m zaterdag geen exploitatieve koppeling aan lijn 3.
3-6-19971Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
3-6-19977Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
7 en 8-6-199715tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. Dunya-festival
7 en 8-6-199716tijdelijke versterkingslijn Oostplein-Hudsonplein i.v.m. Dunya-festival
8-6-19972Verlegd: richting Charlois via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.
8-6-199720Verlegd: richting Centraal Station via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.
21-6-19971Tijdelijk gesplitst: i.v.m. spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein (eindpuntlus rondom metrostation) en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek.
23-6-19971Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.
6-7-19972Verlegd: richting Beverwaard via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.
6-7-199720Verlegd: richting Reyerdijk via nieuwe sporen kruispunt Randweg/Hillevliet/Groene Hilledijk.
31-8-19976Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolendrift via Bergweg – Schiekade – Hofplein.
31-8-19979Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolendrift via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
1-9-19971Verlengd, volledig traject is nu: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).Beperkte dienst: traject Oostplein – Centraal Station wordt uitsluitend bediend van maandag t/m vrijdag van aanvang dienst tot ca. 18.00 uur (op koopavonden tot ca. 21.30 uur). Buiten deze uren wordt, alsmede op zon- en feestdagen uitsluitend traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek bereden.Op zon- en feestdagen geen exploitatieve koppeling meer aan lijn 13.
1-9-19973Van maandag t/m zaterdag weer exploitatieve koppeling aan lijn 13.Op zon- en feestdagen eveneens exploitatieve koppeling aan lijn 13, en dit gaat als volgt: lijn 3 De Esch – Diergaarde Blijdorp, van Diergaarde Blijdorp als lijn 13 naar Centraal Station, van Centraal Station als lijn 13 naar Diergaarde Blijdorp en van Diergaarde Blijdorp als lijn 3 naar De Esch.
1-9-19977Exploitatieve koppeling aan lijn 17 vervallen.
1-9-199713Op zon- en feestdagen geen exploitatieve koppeling meer aan lijn 1.Op zon- en feestdagen exploitatieve koppeling aan lijn 3, en dit gaat als volgt: lijn 3 De Esch – Diergaarde Blijdorp, van Diergaarde Blijdrop als lijn 13 naar Centraal Station, van Centraal Station als lijn 13 naar Diergaarde Blijdorp en van Diergaarde Blijdorp als lijn 3 naar De Esch.
1-9-199717Opgeheven.
1-9-199720Verlegd: via 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. i.p.v. 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z.
14-9-19976Normaal traject via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein hersteld.
14-9-19979Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld. 
20-9-19971Tijdelijk gesplitst: i.v.m. spoorvernieuwing Schiedamseweg tussen Marconiplein en grens Schiedam vanaf 21.00 uur in trajecten Centraal Station – Marconiplein en Schiedam (eindpuntlus Stadserf) – Schiedam-Woudhoek. Op het tramloze deel wordt met bussen gependeld.
20-10-19973Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing eindpuntlus De Esch van maandag t/m vrijdag van ca. 9.00 toto 15.15 uur Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus) – Abram van Rijckevorselweg – bestaand traject – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan.
20-10-199713Oostelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing eindpuntlus De Esch van maandag t/m vrijdag van ca. 9.00 tot 15.15 uur Burgemeester Oudlaan (eindpuntlus) – Abram van Rijckevorselweg – bestaand traject – Abram van Rijckevorselweg – Burgemeester Oudlaan.
31-10-19973Normaal traject De Esch – Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.
31-10-199713Normaal traject De Esch – Diergaarde Blijdorp – De Esch hersteld.
18-12-1997MNoord-zuidlijn krijgt voortaan aanduiding “Erasmuslijn”; oost-westlijn krijgt aanduiding “Calandlijn”.
11-1-19983Exploitatieve koppeling aan lijn 13 op zon- en feestdagen vervallen.
11-1-199813Beperking exploitatie: geen dienst meer op zon- en feestdagen.
8-2-1998MetroErasmuslijn tijdelijk ingekort: i.v.m. vernieuwen wissels tussen Centraal Station en Beurs gedurende deze dag traject Beurs – Spijkenisse.
8-2-1998MIngesteld: i.v.m. stremming Erasmuslijn metro gedurende deze dag: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats ?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).
15-2-1998MetroErasmuslijn tijdelijk ingekort: i.v.m. vernieuwen wissels tussen Centraal Station en Beurs gedurende deze dag traject Beurs – Spijkenisse.
15-2-1998MIngesteld: i.v.m. stremming Erasmuslijn metro gedurende deze dag: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats ?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat – Westplein – Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).
28-3-19983Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.
28-3-19984Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.
28-3-19985Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.
28-3-19989Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.
28-3-199813Kleine wijziging: i.v.m. slechte staat van boog Weena – Schiekade tijdelijk via spoor lijnen  7 en 20 op Weena.
5-4-19983Teruggelegd via eigen spoor Weena.
5-4-19984Teruggelegd via eigen spoor Weena.
5-4-19985Teruggelegd via eigen spoor Weena.
5-4-19989Teruggelegd via eigen spoor Weena.
5-4-199813Teruggelegd via eigen spoor Weena.
21-5-1998MetroErasmuslijn metro tijdelijk gesplitst : i.v.m. verlaging baanlichaan tussen Slinge en Rhoon in trajecten Centraal Station – Slinge en Poortugaal – Spijkenisse.Tussen de twee metrotrajecten pendelen bussen.
24-5-1998Metro Normaal traject Erasmuslijn hersteld: Centraal Station – Spijkenisse.
6 en 7-6-199815tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. Dunya-festival
6-7–199816tijdelijke versterkingslijn Oostplein-Droogleever Fortuynplein i.v.m. Dunya-festival
7-7-199816tijdelijke versterkingslijn Stationsplein=Pelgrimsstraat (via Coolsingel) i.v.m. Dunya-festival
8-6-19985Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk). Overige dagen vanuit remise Hillegersberg.
8-6-19986Op zon- en feestdagen exploitatie vanuit remise Kralingen (OostzeedijK. Overige dagen vanuit remise Hillegersberg.
13-6-19983Tijdelijk verlegd: i.v.m. wijziging sporensituatie Oostzeedijk bij Infirmeriestraat vanaf 21.00 uur via Oude Plantagedreef – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Oostplein.
15-6-19983Normaal traject via Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein hersteld.
20-7-19985I.v.m. renovatie remise Hillegersberg tijdelijk gehele exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).
20-7-19986I.v.m. renovatie remise Hillegersberg tijdelijk gehele exploitatie vanuit Kleiweg (opstelsporen bij Centrale Werkplaats).
4 en 5-9-199815tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. Wereldhavendagen
4,5 en 6-9-199816tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Pelgrimsstraat i.v.m. Wereldhavendagen
7-9-19984Exploitatieve koppeling aan lijn 7 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen.
7-9-19985Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
7-9-19986Volledige exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
7-9-19987Exploitatieve koppeling aan lijn 4 tijdens avonduren en op zon- en feestdagen vervallen. Ook dan wordt weer normaal traject Burgemeester Oudlaan – Spangen gereden. 
26 en 27-9-199811tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Brandersfeester Schiedam
8-10-1998MetroI.v.m. felle brand in tunnelbuis Calandlijn tussen stations Coolhaven en Delfshaven tijdelijk ingekort: tot traject Capelle a/d Ijssel/Zevenkamp/Ommoord – Voorschoterlaan, later op de dag successievelijk weer verlengd naar Churchillplein.
9-10-199814Ingesteld: tijdelijke pendellijn i.v.m. stremming Calandlijn (zie boven) Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats?) – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus rondom metrostation).
12-10-1998MetroTraject Calandlijn hersteld: Capelle a/d Ijssel/Zevenkamp/Ommoord – Marconiplein.
12-10-199814Opgeheven (volledige traject Calandlijn weer hersteld).
7-11-19983Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade.
9-11-19983Normaal traject via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade hersteld.
28-11-19983Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade. ingaand om 18.00 uur.
29-11-19983Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan vanaf 18.00 uur via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Proveniersplein – Provenierssingel z.z. (terug n.z.) – Schiekade  ingaand om 18.00 uur.Op het tramloze traject rijden pendelbussen.
10-4-19994Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Straatweg bij Bergse Dorpsstraat vanaf 18.00 uur traject remise Hillegersberg (lustraject via Straatweg – Hillegondastraat – remise Hillegersberg – Kootsekade – Straatweg) – Marconiplein.
12-4-19994Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.Op het tramloze traject rijden pendelbussen.
8-5-19992Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Wolphaertsbocht tussen Brielselaan en Pleinweg vanaf ? uur tot traject Beverwaard – Metrostation Maashaven (eindpuntlus Gaesbeekstraat).
10-5-19992Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld. 
6-6-199916tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Westzeedijk-Spangen i.v.m. Dunya-festival
3-7-19992Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois. 
5-7-19992Normaal traject Beverwaard – Charlois hersteld.Op het tramloze traject rijden pendelbussen.
10-7-19992Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois.
11-7-19992Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing boog Rhijnauwensingel (Vliekplein) – oprit Groeninx van Zoelenlaan bij viaduct vanaf 18.30 uur tot traject Tuinenhoven (eindpuntlus) – Groene Tuin – bestaand traject – Charlois.Tussen stations Poortugaal en Hoogvliet rijden pendelbussen.
26-9-199911tijdelijke versterkingslijn Marconiplein-Woudhoek i.v.m. Brandersfeester Schiedam
MetroI.v.m. aanleg aansluiting toekomstige Beneluxlijn en station Tussenwater Erasmuslijn tijdelijk in twee delen gesplitst: Centraal Station – Poortugaal en Hoogvliet – Spijkenisse.
18-10-1999MetroNormaal traject Erasmuslijn Centraal Station – Spijkenisse hersteld.
13-11-19995Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Eendrachtsweg vanaf 18.00 uur via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.Sporen Mathenesserlaan tussen Heemraadsplein en Mathenesserlaan buiten dienst gesteld i.v.m. reconstructie, doch worden later toch weer opengesteld.
15-11-19995Normaal traject via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan hersteld.Sporen Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Stadionweg in rotonde Marathonweg) in gebruik genomen.Binnenkort zal een reguliere stadiondienst ingesteld worden.
5-12-1999Beperkte dienst: rijdt uitsluitend indien er gevoetbald wordt in het stadion.Kralingen (Oostzeedijk)
20-12-1999
30-1-200023Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Stadion Feyenoord (eindpuntlus Stadionweg in rotonde Marathonweg).
27 en 28-5-200015tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willem splein i.v.m. Dunya-festivalBeperkte dienst; alleen voor aanvang en na afloop wedstrijden EK2000 in het Feijenoord-stadion
27 en 28-5-200016tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Westzeedijk-Spangen i.v.m. Dunya-festival
10-6-200012ingesteld Gaesbeekstraat-Reyerdijk
3-7-200012opgeheven
25-8-20004Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
25-8-20005Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Eendrachtsplein vanaf 22.00 uur via Mauritsweg – Van Oldennbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.Traject Beverwaard – Reyerdijk vervalt hiermee.
28-8-20001Verlengd, volledig traject is nu: De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Woudhoek (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).Traject De Esch – Coolsingel vervalt hiermee.Kralingen (Oostzeedijk)
28-8-20002Ingekort: tot traject Reyerdijk (eindpuntlus) – Charlois.
28-8-20003Oostelijk traject gewijzigd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentinckplein – Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan) (terug: Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade).Hillegersberg (Kootsekade)
28-8-20004Teruggelegd: via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg.Teruggelegd: via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan.
28-8-20004Beperking dienst: bediening traject Marconiplein – Schiedam nog uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren.
28-8-20005
28-8-20006Opgeheven.
28-8-20008Ingesteld: Oostplein (eindpuntlus, standplaats o.z.) – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Hudsonplein – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Remise: Kralingen (Oostzeedijk).
28-8-20009Opgeheven.Sporen Pelgrimsstraat blijven intact.
28-8-200013Opgeheven.Beperkte dienst: rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag tijdens “brede” spitsuren en op zon- en feestdagen overdag. Exploitatief gekoppeld aan lijn 20: d.w.z. dat een wagen van lijn 22, komende van Reyerdijk, op het Stationsplein overgaat op lijn 20 en omgekeerd.Hilledijk
28-8-200020Verlengd, volledig traject is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bijn Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek).
28-8-200022Ingesteld: Centraal Station (eindpunlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus).Remise: Hilledijk (2e Rosestraat).
27-10-20003Tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 4: Diergaarde Blijdorp – bestaand traject – Zaagmolenstraat bij Benthuizerstraat, vervolgens Zaagmolenstraat – Bergweg – traject lijn 4 naar Stationsplein – normaal traject naar Diergaarde Blijdorp. 
27-10-20004Tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Bergweg/Gordelweg dienst gecombineerd met lijn 3: Stationsplein – bestaand traject – Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – route lijn 3 – Stationsplein.
27-29-10-2000I.v.m. railvernieuwing worden de trams van de lijnen 3, 4 en 5 ‘s-nachts opgesteld op de Bentincklaan
29-10-20003Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.
29-10-20004Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.
6-11-200022Opgeheven.
17-4-20011Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing tussen West-Kruiskade en Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
17-4-20017Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing tussen West-Kruiskade en Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
26 en 27-5-200115tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. Dunya-festival
26 en 27-5-200118tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Pelgrimsstraat i.v.m. Dunya-festival
9-6-20013Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Coolsingel.
9-6-20018Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolenstraat gedurende deze dag via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
10-6-20011Teruggelegd: via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.
10-6-20017Teruggelegd: via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan.
13-7-20013Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 4: Diergaarde Blijdorp – bestaand traject – Zaagmolenstraat bij Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – traject lijn 4 – Marconiplein/Schiedam.
13-7-20014Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Straatweg/Kleiweg dienst gecombineerd met lijn 3: Schiedam/Marconiplein – bestaand traject – Bergweg bij Zaagmolenstraat – Zaagmolenstraat – lijn 3 – Diergaarde Blijdorp.
20-7-20011Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.
20-7-20013Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.
20-7-20014Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein/Schiedam hersteld.I.v.m. profielwijziging wordt sinds juni 1989 niet meer gebruikte lus op Hudsonplein buiten dienst gesteld en opgebroken.
20-7-20017Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.Uitbreiding exploitatie: van maandag t/m zaterdag tussen ca. 7.00 en 18.00 uur en op zondag tussen ca. 10.30 en 18.00 uur. Van maandag t/m zaterdag exploitatie vanuit remise Hilledijk (2e Rosestraat) en op zaterdag en zondag vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk).
00-08-2001
3-9-200123
29-10-20018Tijdelijk ingekort: i.v.m. profielwijziging rond Hudsonplein tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).Van maandag t/m vrijdag exploitatie vanuit zowel remise Hilledijk als remise Kralingen.
12-11-20018Teruggelegd: tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).
12-11-200123Er wordt nu rechtstreeks Westzeedijk – Spanjaardstraat gereden, het rondje om het Hudsonplein is wegens reconstructie vervallen.
21-11-20013Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Stationssingel richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Schieweg – Bergselaan – Stadhoudersplein – Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan; richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade.
26-11-20018Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.
29-11-20013Teruggelegd: richting Diergaarde Blijdorp via Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Bentincklaan – Diergaarde Blijdorp; richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade.
11-1-20024Kleine wijziging: i.v.m. reconstructie Broersvest wordt eindpuntlus Stadserf gewijzigd in driehoek.
11-2-20024Tijdelijk ingekort: i.v.m. reconstructie Broersvest wordt op maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren traject Marconiplein – Schiedam niet bediend.
15-2-2002MetroI.v.m. vernieuwing spoorbeveiliging Marconiplein Calandlijn tijdelijk ingekort: Zevenkamp/Ommoord/Capelle aan den IJssel – Coolhaven. 
16 en 17-2-200214tijdelijke trampendeldienst Stationsplein-Marconiplein (via route lijn 4)  i.v.m. stremming metrolijn tussen stations Coolhaven en Marconiplein.Tijdelijke trampendeldienst Centraal Station – Marconiplein weer opgeheven.
18-2-2002MetroNormaal traject Zevenkamp/Ommoord/Capelle aan den IJssel – Marconiplein hersteld.
18-2-2002
10-3-20024Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
17-3-20024Tijdelijk verlegd: i.v.m. bouwwerkzaamheden Nieuwe Binnenweg bij Aelbrechtskade gedurende deze dag via Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.Hilledijk
18-3-20024Teruggelegd: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren hersteld.
25-3-200223
8-4-20021Tijdelijk verlegd: i.v.m. grondsanering (verwijderen asbest) Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
8-4-20027Tijdelijk verlegd: i.v.m. grondsanering (verwijderen asbest) Vierambachtsstraat via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
13-4-20021Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.
13-4-20021Tijdelijk ingekort: i.v.m. verlegging sporen Broersvest tot traject De Esch – Marconiplein (eindpuntlus).
13-4-20027Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandplein – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein.
15-4-20021Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.Sporen tussen Koemarkt en Proveniersbrug nu naar het midden verlegd. 
9-5-20021Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing en reconstructie Mathenesserplein via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
9-5-20027Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing en reconstructie traject Woudestein – bestaand traject – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
10-5-20021Tijdelijk verlegd: vanaf 16.00 uur via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
10-5-20027Inkorting gewijzigd: vanaf 16.00 uur traject Woudestein – bestaand traject – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein (eindpuntlus).
13-5-20021Teruggelegd: via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
13-5-20027Normaal traject Woudestein – Spangen hersteld.
24-5-200220Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Erasmusbrug vanaf 22.00 uur tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Beverwaard.
24-5-200223Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Erasmusbrug vanaf 22.00 uur tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Stadion Feyenoord.
25-5-200220Vanaf 12.00 uur normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.
25-5-200223Vanaf 12.00 uur normaal traject Centraal Station – Stadion Feyenoord hersteld.
1-6-20022Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.
3-6-20022Normaal traject Charlois – Reyerdijk hersteld.
8-6-20022Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.Uitbreiding exploitatie: rijdt nu ook tijdens avonduren.
9-6-20022Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Wolphaertsbocht bij Pleinweg tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Reyerdijk.Baanvak Marconiplein – Spijkenisse wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail 
2-9-200223Erasmuslijn uitgebreid met station Tussenwater, gelegen tussen stations Poortugaal en Hoogvliet.
4-11-2002MetroCalandlijn verlengd: Zevenkamp (De Tochten) – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenlaan – Schenkel – Capelsebrug /Capelle aan den IJssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan – (Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Station Blaak – Beurs (nieuwe naam voor Metrostation Churchillplein) – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven – Delfshaven – Marconiplein – Schiedam Centrum – Parkweg – Troelstralaan – Vijfsluizen – Pernis – Tussenwater – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – Spijkenisse (De Akkers).Beperking exploitatie: bediening traject Marconiplein – Schiedam van maandag t/m vrijdag tijdens spitsuren vervallen. Vanaf nu dus uitsluitend traject Hillegersberg – Marconiplein. 
4-11-2002Metro
4-11-20024
9-11-20028Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Westzeedijk t.h.v. Pieter de Hoochweg tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
11-11-20028Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.
24-11-20025Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsplein gedurende deze dag via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.
12-2-200320Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein richting Beverwaard via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel, dus zonder standplaats Stationsplein.
12-2-200323Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein richting Stadion Feyenoord via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel, dus zonder standplaats Stationsplein.
15-2-20031Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein via  – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.
15-2-20033Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein uur via Pompenburg – Hofplein – Schiekade.
15-2-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
15-2-20035Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
15-2-20038Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein 16.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.
15-2-200320Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.
15-2-200323Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.
17-2-20031Vanaf 16.00 uurnormaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.
17-2-20033Vanaf 16.00 uur normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld.
17-2-20034Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
17-2-20035Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
17-2-20038Vanaf 16.00 uur normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein hersteld.
17-2-200320Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.
17-2-200323Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.
26-2-200320Vanaf ca. 16.00 uur richting Beverwaard normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld, inclusief standplaats Stationsplein w.z.
26-2-200323Vanaf ca. 16.00 uur richting Stadion Feyenoord normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel  hersteld, inclusief standplaats Stationsplein o.z.
5-5-200320Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein richting Beverwaard rechtstreeks Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
5-5-200323Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein richting Stadion Feyenoord via Weena – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
9-5-20031Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur  via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein.
9-5-20033Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel.
9-5-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
9-5-20035Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarenveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
9-5-20038Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein vanaf 22.00 uur via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.
9-5-200320Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: vanaf 22.00 uur Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Beverwaard.
9-5-200323Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: vanaf 22.00 uur Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.
12-5-20031Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.
12-5-20033Normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld.
12-5-20034Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
12-5-20035Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
12-5-20038Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
12-5-200320Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject- Beverwaard.
12-5-200323Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Stationsplein tot traject Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus) – Westzeedijk – Vasteland – Erasmusbrug – bestaand traject – Stadion Feyenoord.
16-5-200320Richting Beverwaard normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.
16-5-200323Richting Stadion Feyenoord normaal traject via Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.
17-5-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
19-5-20034Normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.
2-6-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Heemraadsplein en Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
6-6-20034Vanaf 17.00 uur normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein hersteld.
4-7-200323Tijdelijk opgeheven: vanaf 20.00 uur i.v.m. werkzaamheden rotonde bij Stadion Feyenoord.
7-7-200323Heringesteld.
11-7-200323Tijdelijk opgeheven: vanaf 20.00 uur i.v.m. werkzaamheden rotonde bij Stadion Feyenoord.
13-7-200323Heringesteld.
11-8-20031Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: i.v.m. werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.
13-8-20031Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.
18-8-20031Tijdelijk gesplitst in twee trajecten: i.v.m. werkzaamheden Broersvest in De Esch – Marconiplein (eindpuntlus) en Schiedam (Stadserf, driehoek) – Schiedam-Woudhoek.
19-8-20031Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.
21-8-20038Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Bergweg tussen Noordsingel en Schiekade via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade.
23-8-20033Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Schiekade/Bergweg/Schieweg riching Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade.
23-8-20035Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing kruispunt Schiekade/Bergweg/Schiewg tot traject Centraal Station – Willemsplein.
25-8-20033Richting Kleiweg normaal traject via Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade hersteld.
25-8-20035Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
25-8-20038Normaal traject via Bergweg – Schiekade hersteld.
13-9-200320Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Groeninx van Zoelenlaan tot traject Centraal Station – Reyerdijk (eindpuntlus).
15-9-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
15-9-200320Normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.
19-9-200320Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Erasmusbrug tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Beverwaard.
19-9-200323Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Erasmusbrug tot traject Wilhelminaplein (driehoek) – Stadion Feyenoord.
20-9-20038Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Westzeedijk tot traject Oostplein – Droogleever Fortuynplein (eindpuntlus).
21-9-200320Normaal traject Centraal Station – Beverwaard hersteld.
21-9-200323Normaal traject Centraal Station – Stadion Feyenoord hersteld.
11-10-20033Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg tot traject Kleiweg – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).
11-10-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.
11-10-20035Tijdelijk gesplitst: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg in trajecten Schiebroek – bestaand traject – Schiekade – lus lijn 3 – Schiebroek en Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Willemsplein.
11-10-20037Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Hofplein bij Schiekade richting Spangen via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade.
11-10-20038Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
14-10-20033Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.
14-10-20034Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
14-10-20035Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
14-10-20037Richting Spangen normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.
14-10-20038Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
17-10-20034Normaal traject via Nieuwe Binnenweg hersteld.
18-10-20033Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg tot traject Kleiweg – Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein).
18-10-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Marconiplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarnveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg.
19-10-20035Tijdelijk gesplitst: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg in trajecten Schiebroek – bestaand traject – Schiekade – lus lijn 3 – Schiebroek en Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein) – Willemsplein.
18-10-20037Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Hofplein bij Schiekade richting Spangen via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade.
19-10-20038Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Schiekade tussen Hofplein en Heer Bokelweg via Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein; richting Droogleever Fortuynplein via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
19-10-20033Normaal traject Kleiweg – Diergaarde Blijdorp hersteld.
19-10-20034Normaal traject via Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Marconiplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
19-10-20035Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
19-10-20037Richting Spangen normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.Sporen Westzeedijk tussen Parksluizen en Schiemond liggen nu aan zuidzijde. Ook is daar een opstelspoor aangelegd, ter vervanging van het oude bij Schiemond.
19-10-20038Normaal traject via Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug – Zaagmolendrift – Zaagmolenstraat – Bergweg – Schiekade – Hofplein hersteld; richting Droogleever Fortuynplein normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
20-10-20038Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.
15-11-20031Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Burgemeester van Walsumweg en Blaak via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
17-11-20031Normaal traject via Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein hersteld.
17-11-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
24-11-20034Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.
24-11-20034Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg tussen Mathenesserlaan en Eendrachtsplein richting Hillegersberg via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein.
1-12-20034Richting Hillegersberg normaal traject via Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein hersteld.
14-2-20041Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing West-Kruiskade en 1e Middellandstraat via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
14-2-20047Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing West-Kruiskade en 1e Middellandstraat via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
21-2-20042Tijdelijk ingekort: i.v.m. wijziging eindpuntlus Charlois tot traject Reyerdijk – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).
1-3-200429Ingesteld: Stationsplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminakade – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – rotonde Stadionweg Extra stadiondiensten rijden nu onder lijnnummer 29 in plaats van 12, voor de eerste maal geschiedt dit op 07-03.
1-3-20042Verlengd (tevens normaal traject hersteld), volledig traject is nu: Groene tuin (eindpuntlus bij brandweerkazerne) – Groene tuin – Reyerdijk – Kreekhuizenlaan – Kreekhuizenplein – Spinozaweg – onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Molenvliet – Beukendaal – Breeplein – Randweg w.z. – Hillevliet w.z. – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).N.B: lus Stadion Feyenoord in rotonde bij Marathonweg blijft intact. 
1-3-200420Ingekort: tot traject Centraal Station – Reyerdijk (eindpuntlus).
1-3-200423Verlengd en verlegd, volledig traject is nu: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats o.z.) – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Noorderhelling – Kreekkade – Dwarsdijk – Groene tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek).
17-4-20042Tijdelijk ingekort: i.v.m. spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein tot traject Groene tuin – Beukendaal (driehoek).N.B.: deze inkorting vindt ook plaats op 08-05/09-05.
17-4-200420Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein; Centraal Station – bestaand traject – 2e Rosestraat – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).
19-4-20042Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.
19-4-200420Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.
24-4-200418ingesteld Stationsplein-Pemgrimsstraat ivm kermis Mullerpier
8-5-200420Zuidelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spooraanleg t.b.v. nieuwe lijn 25 op Breeplein; Centraal Station – bestaand traject – 2e Rosestraat – Putselaan – Brielselaan – Wolphaertsbocht – Boergoensestraat – Boergoensevliet w.z. – Charlois (eindpuntlus Kromme Zandweg).
9-5-200418opgehevenOpstelspoor Kruisplein o.z. buiten dienst gesteld.
9-5-200420Normaal traject Centraal Station – Reyerdijk hersteld.Sporen en bovenleiding Stadhoudersweg nabij Statenweg worden i.v.m. aanleg tunnel Randstadrail meteen verwijderd.
24-5-2004
24-5-20043Verlegd: richting Kleiweg via Van Aerssenlaan – Bentincklaan – Bentinckplein – Walenburgerweg – Stationssingel – Provenierssingel z.z. – Schiekade i.p.v. Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg – Stadhoudersplein – Bergselaan – Schieweg – Schiekade.
19-6-20041Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
19-6-20047Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
3-7-20042Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Boergoensevliet tot traject Groene tuin – Gaesbeekstraat (eindpuntlus).
5-7-20047Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Boezembrug via Burgemeester Oudlaan – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudsesingel.
12-7-20042Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.
21-7-200415tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. bezoek cruiseschip Queen Mary II
25-7-20047Normaal traject via Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel hersteld.Sporen en bovenleiding tussen Heemraadsplein en Schiedamseweg bij Spanjaardstraat blijven intact.
23-8-20043Opgeheven.
23-8-20044Ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (lus via Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg).
23-8-20047Verlegd: Goudse Rijweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel i.p.v. Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel.
23-8-20048Verlegd: Oostplein – Goudsesingel – Jonker Fransstraat – Linker Rottekade – Zaagmolenbrug i.p.v. Oostplein – Boezemweg – Boezemsingel – Boezemstraat – Pijperstraat – Crooswijksestraat – Zaagmolenbrug.
3,4 en 5-9-200415versterkingslijn Stationsplein-Willemsplein i.v.m. WereldhavendagenBeperking exploitatie: niet meer tijdens avonduren en op zon- en feestdagen pas later in de ochtend.
3, 4 en5-9-200418versterkingslijn Stationsplein-Pemgrimsstraat i.v.m. WereldhavendagenDeze lijn voert tussen viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn en eindpunt Carnisselande over grondgebied Gemeente Barendrecht.
25-10-200420Hilledijk
25-10-200425Ingesteld: Centraal Station (eindpuntlus Stationsplein, standplaats w.z.) – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).
1-11-20045Exploitatie vanuit remise Kralingen (Oostzeedijk) i.p.v. remise Hillegersberg. Laatstgenoemde remise blijft onderdak bieden voor “museumcollectie” van Stichting ROMEO.
10-1-20054Verlegd: richting Heemraadsplein rechtstreeks Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein i.p.v. Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Heemraadsplein.Aldaar wordt na aankomst van Reyerdijk direct weer vertrokken.
10-1-20054Aldaar wordt na aankomst uit Beverwaard direct weer vertrokken.
24-1-200520Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt. Aldaar word na aankomst uit Carnisselande direct weer vertrokken.
24-1-200523Eindpunstandplaats Stationsplein o.z. vervalt. 
24-1-200525Eindpuntstandplaats Stationsplein w.z. vervalt. 
19-2-20051Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden aan TramPluslijn 23 tot traject De Esch – Schiedam (Stadserf, driehoek).
19-2-20051Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.
19-2-20054Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
19-2-20055Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
19-2-20057Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade.
19-2-20058Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena via Hofplein – Coolsingel – Churchillplein.
19-2-200520Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Weena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein. De inkorting welke gold op 19-02/20-02 vindt ook plaats op 26-02/27-02, 05-03/06-03, 12-03/13-3 en 02-04/03-04.
19-2-200525Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamhedenWeena richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein.
21-2-20051Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld.
21-2-20051Normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.
21-2-20054Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
21-2-20055Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
21-2-20057Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade hersteld.
21-2-20058Normaal traject via Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein.N.B.: verleggingen welke golden op 19-02/20-02 voor lijnen 1, 4, 5, 7, 8, 20 en 25, vinden ook plaats van 19-03 t/m 21-03.
21-2-200520Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld.Beperkte dienst: traject Hillegersberg – Marconiplein wordt uitsluitend bereden van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur. Van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur en op zon- en feestdagen wordt uitsluitend traject Hillegersberg – Heemraadsplein bereden.
21-2-200525Richting Centraal Station normaal traject via Coolsingel – Hofplein – Weena – Stationsplein hersteld.
29-3-20054Verlengd, volledig traject is nu: Hillegersberg (eindpuntlus Molenlaan) – Burgemeester F.H. van Kempensingel w.z. (terug o.z.) – Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan – Bergse Dorpsstraat – Straatweg – Bergweg – Noordsingel w.z. (terug o.z.) – Heer Bokelweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein (eindpuntlus)
11-4-20051Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden aan TramPlusvoorzieningen tussen Honingerdijk en Blaak tot traject Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – West-Kruiskade (terug: West-Kruiskade – Kruisplein) – bestaand traject – Schiedam-Woudhoek.
11-4-20054Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.
11-4-20055Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechstreeks Weena – Kruisplein.
11-4-20057Tijdelijk verlengd en verlegd: i.v.m. tijdelijke inkorting lijn 1 en werkzaamheden bij Centraal Station traject De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Burgemeester Oudlaan – bestaand traject – rechtstreeks Weena – Kruisplein – bestaand traject – Spangen.
11-4-20058Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station tijdelijk rechtstreeks Weena – Kruisplein.
11-4-200520Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal  Station rechstreeks Weena – Kruisplein; richting Reyerdijk via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
11-4-200523Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein; richting Beverwaard via Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
11-4-200525Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden bij Centraal Station richting Centraal Station rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat –Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel.
5-5-20051Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Rotterdamsedijk tot traject Stadserf (driehoek) – Woudhoek.
5-5-20057Tijdelijk verlengd: i.v.m. inkorting lijn 1; De Esch – bestaand traject – Mathenesserdijk – Marconiplein (eindpuntlus).
9-5-20051Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.I.v.m. werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
9-5-20057Normaal traject De Esch – Spangen hersteld.I.v.m. werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
23-5-20051I.v.m. werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Koosekade).
23-5-20054I.v.m. werkzaamheden tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade).
23-5-20057
23-5-20058
21-6-2005I.v.m. hitteproblemen is HGB niet bereikbaar. De trams worden opgesteld in de Bentincklaan.
27-6-20051Verlegd: richting Schiedam-Woudhoek via Kruisplein – hulpsporen Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena i.p.v. rechtstreeks Kruisplein – Weena.
27-6-20054Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.
27-6-20055Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.
27-6-20057Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.
27-6-20058Verlegd: Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein.
27-6-200520Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Reyerdijk via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel i.p.v. Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
27-6-200523Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein i.p.v. Coolsingel  – Hofplein – Weena – Kruisplein; richting Beverwaard via Kruisplein – hulpsporen Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel i.p.v. Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel. 
27-6-200525Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – hulpsporen Stationsplein – Kruisplein i.p.v. rechtstreeks Weena – Kruisplein; richting Carnisselande via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel i.p.v. Kruisplein – Weena – Hofplein – Coolsingel.
4-7-20051Tijdelijk verlegd: i.v.m. TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein via Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg – Marconiplein.
4-7-20054Bediening trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein tijdelijk vervallen. Alle diensten dus traject Hillegersberg – Heemraadsplein.Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.
4-7-20058Tijdelijk ingekort: i.v.m. TramPlus-werkzaamheden Mathenesserdijk en Marconiplein tot traject Oostplein – Pelgrimsstraat (eindpuntlus).Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.
8-7-20051Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.
8-7-20054Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.
8-7-20057
8-7-20058
10-7-20051Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gedurende deze dag richting Woudhoek via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.
10-7-20057Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gedurende deze dag richting Spangen via Hofplein – Schiekade – Provenierssingel n.z. – Stationssingel – Walenburgerweg – Bentinckplein – Statenweg – Statentunnel – Henegouwerlaan – 1e Middellandstraat.
22-8-20051Normaal traject via Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein hersteld.
22-8-20051Ingekort: i.v.m. TramPlus-werkzaamheden tot traject Centraal Station – Schiedam (driehoek Prinses Beatrixlaan).
22-8-20054Trajectgedeelte Heemraadsplein – Marconiplein hersteld, nu volledige dienst Hillegersberg – Marconiplein.
22-8-20057Ingekort: tot normaal traject Woudestein – Spangen.Baanvak Nesselande – De Tochten wordt geëxploiteerd als metrolijn, dus met stroomafname via derde rail.
22-8-20058Normaal traject Oostplein – Spangen hersteld.
29-8-2005MetroMetro Calandlijn verlengd: Nesselande – De Tochten – Ambachtsland – Nieuw Verlaat – Hesseplaats – Graskruid/Ommoord (Binnenhof) – Romeynshof – Graskruid – Station Alexander – Oosterflank – Prinsenland – Schenkel – Capelsebrug /Capelle aan den IJssel (De Terp) – Capelle Centrum – Slotlaan – (- Capelsebrug)/Kralingse Zoom – Voorschoterlaan – Gerdesiaweg – Oostplein – Station Blaak – Beurs – Eendrachtsplein – Dijkzigt – Coolhaven  – Delfshaven – Marconiplein – Schiedam Centrum – Parklaan – Troelstralaan – Vijfsluizen – Pernis – Tussenwater – Hoogvliet – Zalmplaat – Spijkenisse Centrum – Heemraadlaan – Spijkenisse (De Akkers).N.B.: tijdelijke inkorting welke gold op 03-09/04-09 vindt ook plaats op 12-11/13-11.
3-9-20055Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Randstadrailstation bij Melanchtonweg; Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-werkplaats) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – normaal traject – Willemsplein.
5-9-20055Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
26-9-20051Normaal traject Centraal Station – Schiedam-Woudhoek hersteld.
3-10-20051Normaal traject De Esch – Schiedam-Woudhoek hersteld, traject zoals tot 11-04-2005.
15-10-20052Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Reyerdijk tot traject Beukendaal (driehoek) – Charlois.
15-10-200520Tijdelijk opgeheven.
17-10-20052Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.
17-10-200520Heringesteld.
29-10-20058I.v.m. werkzaamheden is buitenbrug Parksluizen (Parkhavenbrug) gestremd.Traject Stationsplein – Spangen vervalt hiermee.
31-10-20051Opgeheven (vernummerd in lijn 21).
31-10-20057Ingekort: tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena –  Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein).
31-10-20058Buitenbrug Parksluizen weer in dienst.Kralingen (Oostzeedijk)
31-10-200520Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Reyerdijk via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!N.B.: lus via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel vervalt hiermee. Deze lijn voert over grondgebied van drie gemeenten: tussen Holysingel en Brederoweg gemeente Vlaardingen, tussen Brederoweg en Schiedamseweg Schiedam en tussen Schiedamseweg en Beverwaard (uiteraard) Rotterdam.
31-10-200521Ingesteld (ex lijn 1): De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravevelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij N.S.-station Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Nieuwland (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering).
31-10-200523Verlengd, volledig traject is nu: Vlaardingen (driehoek Holysingel) – eigen baan door Wijk Holy – Europa Boulevard – Brederoweg – Bachplein – Churchillweg – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij Station N.S. Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Nieuwlandplein – Burgemeester van Haarenlaan – Plein 1940-1945 – ’s-Gravelandseweg – Proveniersbrug – Broersvest – Koemarkt – Rotterdamsedijk – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – Mathenesserbrug – Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – Varkenoordseviaduct – Stadionweg – Noorderhelling – Kreekkade – Dwarsdijk – Groene tuin – Groeninx van Zoelenlaan – Groeninx van Zoelenviaduct – Rhijnauwensingel – Schinnenbaan – Beverwaardseweg – Beverwaard (eindpuntlus Limbrichthoek).
31-10-200525Verlegd: richting Centraal Station via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein; richting Carnisselande via Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel.In beide richtingen is route omgedraaid!
12-11-20055Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Randstadrailstation Melanchtonweg: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex)) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Willemsplein.
14-11-20055Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
7-1-20064Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. reconstructie- en spoorvernieuwing Bergse Dorpstraat tot traject Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – bestaand traject – Marconiplein.
18-3-20064Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.
18-3-20065Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.
18-3-20067Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Woudestein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.
18-3-20068Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.
18-3-200620Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Reyerdijk, rechtstreeks Kruisplein – Weena.
18-3-200621Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.
18-3-200623Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein.Tijdelijk gesplitst: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug ?
18-3-200625Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein richting Carnisselande, rechtstreeks Kruisplein – Weena.Tijdelijk gesplitst: i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug ?
2-4-200621
2-4-200623
22-4-20064Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.
22-4-20065Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.
22-4-20067Richting Woudestein normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.
22-4-20068Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.
22-4-200620Richting Reyerdijk normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld.
22-4-200621Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.In de nieuwe situatie liggen de sporen nu aan de oostzijde, vóór het kantoor van Nationale Nederlanden. De op 27-06-2005 in gebruik genomen sporen worden en bovenleiding worden vrijwel direct verwijderd.
22-4-200623Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld.
22-4-200625Richting Carnisselande normaal traject via Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena hersteld.
28-5-200618tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein i.v.m. Dunya-festival
3-6-200629Naast diensten Centraal Station – Stadion Feyenoord worden m.i.v. deze datum ook diensten Beverwaard (eind-/beginhalte onderaan oprit Groeninx van Zoelenviaduct) – Stadion Feyenoord ingevoerd.
24-6-20065Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Randstadrailstation Melachtonweg: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – normaal traject – Willemsplein.Tijdelijk exploitatie vanuit remise Hillegersberg (Kootsekade) i.v.m. testen chipkaartapparatuur.
26-6-20065Normaal traject Schiebroek – Willemsplein hersteld.
4-8-20064N.B.: deze metrolijn voert over de voormalige “Hofpleinlijn” van de N.S., die na onttakeling van de bovenleiding, vanaf nu metro-exploitatie kent, verzorgd door R.E.T. Tot 03-06 exploiteerde dus de N.S. het (gehele) baanvak Rotterdam Hofplein – Den Haag Centraal. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Centraal Station en Melachtonweg, zodat de beide takken van de Erasmuslijn met elkaar verbonden kunnen worden. Het zal dan mogelijk zijn per light rail te kunnen reizen van Spijkenisse naar Den Haag Centraal.
28-8-20064Normaal traject Hillegersberg – Marconiplein hersteld.
10-9-2006MetroIngesteld: Randstadrail Erasmuslijn, traject: Hofplein – Melanchtonweg – Wilgenplas – Rodenrijs – Pijnacker Zuid – Pijnacker – Nootdorp.lus omgedraaid
11-9-20068Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoor- en bovenleidingwerkzaamheen Van Oldenbarneveltstraat richting Oostplein via Westzeedijk – Eendrachtsweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg.lus omgedraaid
11-9-200620Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel
18-9-200625Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoor- en bovenleidingwerkzaamheden Van Oldenbarneveltstraat richting Reyerdijk via Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel
21-10-200623Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Beverwaard tot traject Holy – Groene tuin (eindpuntlus).
23-10-2006MetroErasmuslijn tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden wisselcomplex bij emplacement Waalhaven tot traject Centraal Station – Slinge.
28-10-2006MetroTraject Erasmuslijn Centraal Station – Spijkenisse hersteld.Deze verlenging houdt in dat nu, van origine Rotterdamse metrostellen, tot in het centrum van de Hofstad kunnen rijden.
30-10-200623Normaal traject Holy – Beverwaard hersteld.
12-11-2006MetroRandstadrail verlengd: Hofplein – Melanchtonweg – Wilgenplas – Rodenrijs –- Pijnacker Zuid – Pijnacker – Nootdorp – Leidschenveen – Forepark – Leidschendam-Voorburg – Voorburg ’t Loo – Laan van NOI – Den Haag Stationsplein.
17-11-20068Richting Oostplein normaal traject via Westzeedijk – Vasteland – Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld.
17-11-200620Richting Reyerdijk normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.
17-11-200625Richting Carnisselande normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Coolsingel hersteld.
20-11-20067Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing wissel Coolsingel bij Hofplein richting Woudestein via Stationsplein – Weena – Hofplein.
22-11-20067Richting Woudestein normaal traject via Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein hersteld.Exploitatie weer vanuit remise Kralingen.
29-11-2006MetroRandstadrail tijdelijk ingekort: i.v.m. gevolgen van ontsporing tot traject Hofplein – Nootdorp met pendelbussen naar/van Den Haag Stationsplein.
10-12-20064Lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein vervalt hiermee.
10-12-20065OpgehevenSporen tussen Boezemsingel en Crooswijksestraat en Zaagmolenstraat tussen Benthuizerstraat en Bergweg blijven intact.
10-12-20067Verlengd en verlegd, volledig traject is nu: Woudestein (eindpuntlus bij Burgemeester Oudlaan/Erasmus Universiteit) – Burgemeester Oudlaan – ’s-Gravenweg – Oudedijk – Vlietlaan – Goudse Rijweg – Boezemweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Scheepstimmermanslaan – Van Vollenhovenstraat –Westplein – Westerstraat – Maasstraat  – Willemskade – Willemsplein (terug: Willemsplein – Westerstraat).
10-12-20068Noordoostelijk traject gewijzigd en verlegd, volledig traject is nu: Kleiweg (eindpuntlus bij R.E.T-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Zaagmolendrift – Zaagmolenbrug – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk – Droogleever Fortuynplein – Parksluizen – Westzeedijk – Spanjaardstraat – Schiedamseweg – Marconiplein – Mathenesserdijk – P.C. Hooftplein – Huygensstraat – Spangen (Spartastraat) (terug: Spartastraat – Coornhertstraat – Brederodestraat – Huygensstraat).Traject Oostplein – Hofplein vervalt hiermee. 
10-12-200620Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) – Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z. – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melachtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Beukendaal – Molenvliet – Spinozaweg  onderdoorgang bij Station N.S. Rotterdam-Lombardijen – Spinozaweg – Kreekhuizenplein – Kreekhuizenlaan – Reyerdijk (eindpuntlus).M.i.v. deze datum wordt de R.E.T. verzelfstandigd en gaat nu door het leven als R.E.T. n.v. De gemeente Rotterdam blijft wel eigenaar van het bedrijf en is nu de (enige) aandeelhouder van het bedrijf. Het personeel verliest de ambtenarenstatus.
10-12-200625Verlengd, volledig traject is nu: Schiebroek (Larikslaan) –Kastanjesingel w.z. – Kastanjeplein o.z.  – Wilgenplaslaan (terug: Wilgenplaslaan – Meidoornsingel o.z. – Larikslaan) – Melanchtonweg – G.K. van Hogendorpweg – tramviaduct – Schieweg – Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein –Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – Breeplein – Bree – Groene Hilledijk – Dordtsestraatweg – Slinge – Langenhorst – Vrijenburgerbos – Viaduct over Rijksweg A15/Havenspoorlijn – Avenue Carré – Avenue Carnisse – Middeldijkerplein – Portlandse Baan – Carnisselande (eindpuntlus Waterkant, standplaats Steurwater).
1-1-2007Kralingen (Oostzeedijk)
14-1-20074Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezetKralingen (Oostzeedijk)
20-1-200720Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.
20-1-200725Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande.
22-1-200720Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.Kralingen (Oostzeedijk)
22-1-200725Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.Tussen Schiebroek en Kleiweg worden bussen ingezetKralingen (Oostzeedijk)
27-1-200720Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.
27-1-200725Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. spoorvernieuwing Wilgenplaslaan en Melanchtonweg, Kleiweg (eindpuntlus op terrein R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Carnisselande.
28-1-200720Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.
28-1-200725Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.
9-2-20074Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Hillegersberg via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – Schiekade.
9-2-20077Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Woudestein via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein – PompenBurgemeester
9-2-20078Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Kleiweg rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.Dus in beide richtingen wèl via Centraal Station!
9-2-200720Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.
9-2-200725Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg richting Schiebroek rechtstreeks Coolsingel – Hofplein – Schiekade.N.B.: tijdens weekeinden tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus  Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein
24-2-20074Richting Hillegersberg normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Marconiplein tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg..
24-2-20077Richting Woudestein normaal traject via Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Pompenburg hersteld; richting Willemsplein tijdelijk via Pompenburg – Hofplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg.
24-2-20078Richting Kleiweg normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Spangen tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.N.B.: tijdens weekeinden werd tevens door lijnen 4, 7, 8, 20 en 25 gereden via lus Hofplein – Weena – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein, dus in beide richtingen wèl via Centraal Station! 
24-2-200720Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats – Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Reyerdijk tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.
24-2-200725Richting Schiebroek normaal traject via Coolsingel – Van Oldenbarneveltplaats –Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein – Stationsplein – Delftseplein – Poortstraat – Weena – Hofplein – Schiekade hersteld; richting Carnisselande tijdelijk via Schiekade – Hofplein – Coolsingel.
3-3-200721Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.
3-3-200723Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Beverwaard via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.
12-3-20074Richting Marconiplein normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
12-3-20077Richting Willemsplein normaal traject via Pompenburg – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
12-3-20078Richting Spangen normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg hersteld.
12-3-200720Richting Reyerdijk normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
12-3-200725Richting Carnisselande normaal traject via Schiekade – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel hersteld.
24-3-200721Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Schiedam via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
24-3-200723Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Holy via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
31-3-200721Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
31-3-200723Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
28-4-20072Tijdelijk ingekort: i.v.m. werkzaamheden Putselaan tussen Hillevliet en Maashaven tot traject Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – bestaand traject – Charlois.
28-4-200720Tijdelijk verlegd: i.v.m. verlegging lijn 2 via 2e Rosestraat – Putselaan – Hillevliet w.z. – Randweg w.z.
7-5-20072Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.
7-5-200720Normaal traject via 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. hersteld.
14-5-20077Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Scheepstimmermanslaan.
17-5-20077Tijdelijk ingekort: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein).
17-5-20078Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.
21-5-20077Normaal traject Woudestein – Willemsplein hersteld.
21-5-20078Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.
26-5-20077Tijdelijk ingekort: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland tot traject Woudestein – Centraal Station (lus via Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Hofplein).
26-5-20078Tijdelijk verlegd: i.v.m. aanleg nieuwe bogen Eendrachtsweg – Vasteland via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Claes de Vrieselaan – G.J. de Jonghweg – Parksluizen.
27-5-200718tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein via Cleas de Vrieselaan i.v.m. Dunya-festival
27-5-20077Normaal traject Woudestein – Willemsplein hersteld.
27-5-20078Normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland – Westzeedijk hersteld.
30-6-200721Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden West-Kruiskade bij Kruisplein richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.
30-6-200723Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden West-Kruiskade bij Kruisplein richting Beverwaard via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein.
7-7-2007MetroRandstadrail Erasmuslijn tijdelijk opgeheven i.v.m. aanleg onderdoorgangen bij haltes Rodenrijs en Berkel-Westpolder. 
8-7-200721Richting De Esch normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein hersteld; richting Schiedam tijdelijk via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein hersteld.Tijdelijke opheffing van Randstadrail Erasmuslijn geldt eveneens van 14 t/m 29-07 en 29 en 30-09.
8-7-200723Richting Beverwaard normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruiskade hersteld; richting Holy tijdelijk via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein.
9-7-2007MetroRandstadrail Erasmuslijn heringesteld op baanvan Hofplein – Nootdorp aansluitende bussen naar/van Den Haag Centraal. 
16-7-200721Richting Schiedam normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
16-7-200723Richting Holy normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld.
30-7-20078Tijdelijk ingekort: i.v.m. rioolwerkzaamheden Spangen tot traject Kleiweg – Marconiplein (eindpuntlus). 
13-8-20078Normaal traject Kleiweg – Spangen hersteld.N.B.: tijdelijke inkorting van deze geldt eveneens op 01/02-09.
25-8-200723Tijdelijk ingekort: i.v.m. spoorvernieuwing Beverwaard tot traject Holy – Akkeroord (driehoek Groeninx van Zoelenlaan/Groene tuin/Reyerdijk).
27-8-200723Normaal traject Holy – Beverwaard hersteld.
10-9-2007MetroRandstadrail Erasmuslijn traject Hofplein – Den Haag Centraal hersteld, tevens ingebruikname nieuwe halte Forepark, gelegen tussen bestaande haltes Leidschenveen en Leidschendam-VoorBurgemeester
23-9-200721Tijdelijk verlegd: i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming Blaak bij Ds. Jan Scharpstraat gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein.
1-10-200720Verlegd: via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug i.p.v. Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Erasmusbrug.  
6-10-20074Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing bogen Noordsingel – Heer Bokelweg via Bergweg – Schiekade.
8-10-20074Normaal traject via Bergweg – Noordsingel – Heer Bokelweg – Schiekade hersteld.
20-10-20072Tijdelijk gesplitst: i.v.m reconstructie kruispunt Hillevliet/Putsebocht in trajecten Gaesbeekstraat (eindpuntlus) – Charlois en Willemsplein – Westerstraat (terug: Westerstraat – Maasstraat – Willemskade – Willemsplein) – Westplein – Van Vollenhovenstraat – Vasteland – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Laan op Zuid – 2e Rosestraat – Beijerlandselaan – Randweg w.z. – bestaand traject – Groene tuin.
27-10-200720Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.
27-10-200725Noordelijk traject tijdelijk gewijzigd: i.v.m. werkzaamheden Schiebroek tot traject Kleiweg (eindpuntlus R.E.T.-complex) – Kleiweg – Straatweg – Bergweg – Schiekade – bestaand traject – Reyerdijk.
29-10-20072Normaal traject Groene tuin – Charlois hersteld.
29-10-200720Normaal traject Schiebroek – Reyerdijk hersteld.
29-10-200725Normaal traject Schiebroek – Carnisselande hersteld.
14-1-20084Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Nieuwe Binnenweg tussen Eendrachtsplein en Mathenesserlaan richting Marconiplein via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg.
21-1-20088Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Spangen via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Westzeedijk.
21-1-200825Tijdelijk verlegd: i.v.m. spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltplaats richting Carnisselande via Mauritsweg – Eendrachtsplein – Eendrachtsweg – Vasteland – Erasmusbrug.
11-2-20084Richting Marconiplein normaal traject via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg hersteld.
11-2-20088Richting Spangen normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Vasteland  – Westzeedijk hersteld.
11-2-200825Richting Carnisselande normaal traject via Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat – Van Oldenbarneveltplaats – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk – Eramusbrug hersteld.
3-3-20084Tijdelijk verlegd: i.v.m. vernieuwing Lage Erfbrug via Nieuwe Binnenweg – Heemraadsplein – Mathenesserlaan – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein.
3-3-20084Dagelijks tot ca. 8.30 uur, en na 18.30 uur (koopavond tot ca. 21.30 uur) ingekort: tot traject Hillegersberg – Heemraadsplein (eindpuntlus).
28-4-2008opstelspoor Stadserf Schiedam buiten dienst (driehoeken onmogelijk)
8-6-20088tijdelijk verlegd via Goudsesingel-Boezemweg-Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijkseweg 
7-7-20089normale route via Jonker Fransstraat hersteld
28-7-20081tijdelijke pendeldienst Wilhelminaplein-Stationsplein ter vervanging metro ingesteld
11-8-20081ingekort Stationsplein-Beurs
12-8-20088tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg 
12-8-200825tijdelijk verlegd via Mauritsweg-Eendrachtsweg 
14-8-20088normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld
14-8-200825normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld
14-8-20084normale route via Lage Erbrug hersteld
15-8-20081opgeheven
18-8-200821verlegd via Overschiesestraat en station Schiedam-Centrum
18-8-200823verlegd via Overschiesestraat en station Schiedam-Centrum
6 en 7-9-200818tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein i.v.m. Wereldhavendagen
15-9-20087tijdelijk verlegd via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk i.v.m. aanpassing haltes
15-9-200820tijdelijk verlegd via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk i.v.m. aanpassing haltes
5-10-20087normale route via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Vasteland hersteld
5-10-200820normale route via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Vasteland hersteld
12-10-200820tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg i.v.m. ontmantelen vliegtuigbom
12-10-200825tijdelijk verlegd tussen Stationsplein en Kleiweg i.v.m. ontmantelen vliegtuigbom
18-10-200820ingekort tot Stationsplein i.v.m. aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan
18-10-200825ingekort tot Stationsplein i.v.m. aanleg verbindingsbogen Schieweg/Bergselaan en tijdelijke pendeltramlijn Stationsplein-Kleiweg
26-10-200820normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld
26-10-200825normale route Stationsplein-Schiebroek hersteld
22-11-20088tijdelijk verlegd via Noordsingel-Heer Bokelweg ivm reparatie landhoofden Zaagmolenbrug
24-11-20088normale route hersteld
15-12-20082ingekort tot Reijerdijk-Stationsplein
5-1-2008 sporen Vierhavenstraat-Pemgrimsstraat buiten dienst i.v.m. wegreconstructie 
27-1-20094ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 8) ivm defecte hoogspanningskabel op de Straatweg
27-1-20098ingekort tot Zaagmolenstraat (overgang op lijn 4) ivm defecte hoogspanningskabel op de Straatweg 
29-1-20094normale route tot de Molenlaan hersteld
29-1-20098normale route tot de Molenlaan hersteld
2-3-200925i.v.m. spoorvernieuwing Schieweg en Schiekade ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat  
2-3-2009125pendellijn ingesteld tussen Schiebroek en Proveniersplein-Blijdorp
23-3-20095pendellijn 125 Schiebroek-Stationsplein noordzijde-Blijdorp hernummerd en verlegd via de Schieweg-Bergselaan-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Stationsplein-noordzijde-Provenierssingel (keerlus bij Schiekade)
20-4-20095alleen in de weekenden door tot voorzijde Stationsplein
25-4-20092ingekort tot ept. Thialf (lijn 20) i.v.m. spoorvernieuwing Reyerdijk
3-5-20092normale route tot Groene Tuin hersteld
11-5-200925normale route hersteld
11-5-20095opgeheven
31-5-200918tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein ivm Dunyafestival
27-6-20098tijdelijk via Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat
27-6-200920tijdelijk vanaf Mauritsweg naar Stationsplein en terug via Weena-Coolsingel-Schiedamsedijk i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat
27-6-200925tijdelijk via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden stadsverwarming in de Van Oldenbarneveltstraat
12-7-20098normale route hersteld
12-7-200920normale route hersteld
12-7-200925normale route hersteld
14-9-20097tijdelijk verlegd vanaf de Eendrachtsweg via de Westzeedijk naar het Droogleever Fortuynplein i.v.m. spoor en wegwerkzaamheden Scheepvaartkwartier
17-10-200925in 2 delen gesplitst: Carnisselande-Stationsplein voorzijde en Schiebroek-Stationsplein achterzijde ivm werkzaamhedenhalte Wilgenplaslaan-Meijersplein wordt per 11-12-2009 eind/beginhalte
25-10-200925normale route naar Schiebroek hersteld
19-12-20097normale route naar het Willemsplein hersteld
.9-2009 aanleg keerdriehoek Groeninx van Zoelenlaan tbv. aansluiting remise Beverwaard
9-10-20094aanpassing ept. Molenlaan voor Citadistrams gereed
17-10-200925ingekort tot lus Coolsingel-Weena-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat + pendel-lijn Stationsplein-Kleiweg i.v.m. aanleg passeerspoor Wilgenplaslaan thv het Meijersplein in Schiebroek
17-10-20095ingesteld Stationsplein-Kleiweg i.v.m. werkzaamheden Schiebroek
26-10-200925normale route hersteld
26-10-20095opgeheven
1-11-200917tijdelijke versterkingslijn Stationsplein-Spangen i.v.m. voetbalwedstrijd Sparta
3-1-201011opgeheven
4-1-201020lus door centrum vervangen door lus Weena-Poortstraat-Stationsplein na heraanleg spoor westelijk deel Weena
4-1-201029gewijzigde route richting Stationsplein via Coolsingel-Hofplein-Weena i.p.v. via Van Oldenbar-neveltstraat-Mauritsweg
22-2-201011ingesteld: ringlijn Van Aerssenlaan-Stadhoudersweg-Bergselaan-Schieweg-Schiekade-Provenierssingel-Proveniersplein-Stationssingel-Bentinckplein-Bentincklaan
11-4-20105ingesteld Schiebroek-Blijdorp-Provenierssingel i.v.m. Fortis-Marathon 
13-5-20101ingesteld Stationsplein-Beurs i.v.m. stremming metroverkeer agv. werkzaamheden 
17-5-20101opgeheven
12-6-201021tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum i.v.m. spoorwerkzaamheden keerdriehoek Prinses Beatrixlaan
12-6-201023tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum i.v.m. spoorwerkzaamheden keerdriehoek Prinses Beatrixlaan
21-6-201021normale route tot Schiedam-Woudhoek
21-6-201023normale route tot Vlaardingen-Holy
2 en 4-7-201024versterkingslijn Beverwaard-Carnisselande tbv. Tour de France
5-7-20104gesplitst: Molenlaan-Stationsplein noordzijde (overgang op 25 noord) en Stationsplein-Marconiplein i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein
5-7-20107tijdelijk omgeleid via Blaak-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat naar Stationsplein i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein (na 20.00 uur alleen Stationsplein-Willemsplein)
5-7-20108tijdelijk omgeleid via Oostplein-Van Walsumweg en Blaak  i.v.m. spoorwerkzaam- heden Hofplein
5-7-201011tijdelijk opgeheven i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein
5-7-201021tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg i.v.m. spoorwerkzaam- heden Hofplein
5-7-201023tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg i.v.m. spoorwerkzaam- heden Hofplein
5-7-201025tijdelijk gesplitst in Carnisselanden-Stationsplein (voorzijde) en Schiebroek-Blijdorp-Stationsplein (achterzijde) overgang op lijn 4 (noord)  i.v.m. spoorwerkzaamheden Hofplein
1-8-20104normale route hersteld
1-8-20107normale route hersteld
1-8-20108normale route hersteld
1-8-201011normale route hersteld
1-8-201021normale route hersteld
1-8-201023normale route hersteld
1-8-201025normale route hersteld
26-7-2010heraangelegde sporen Pemgrimsstraat in dienst gesteld
2-8-20107tijdelijk als ringlijn vanaf de Burgemeester Oudlaan via de Honingerdijk en Oostzeedijk geexploiteerd i.v.m. spoorwerkzaamheden eindpunt Woudestein
7-8-20107normale route hersteld
9-8-20107tijdelijk als ringlijn vanaf het Oostplein via de Oostzeedijk en de Honingerdijk naar de Burgemeester Oudlaan geexploiteerd i.v.m. spoorwerkzaamheden eindpunt Woudestein
14-8-20107nortmale route hersteld
14-8-20102tijdelijk ingekort tot metro Maashaven (Geasbeekstraat) i.v.m. Werkzaamheden Pleinweg 
16-8-20102normale route hersteld
23-8-20108tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenbrug
23-8-20107omgelegd vanaf Goudse Rijweg via Boesemstraat-Pijperstraat-Crooswijksestraat en Jonker Fransstraat (ter compensatie omleiding lijn 8)
4 en 5-9-201018versterkingslijn Stationsplein-Droogleever Fortuynplein i.v.m. Wereldhavenddagen
18-10-2010sporen Goudsesingel (tussen Jonker Fransstraat en Oostplein) en Boezemweg buiten dienst i.v.m. werkzaamhedenvoorsorteerspoor Goudsesingel naar Oostplein opgebroken
6-11-20108normale route via Zaagmolenbrug hersteld
27-11-20107normale route via Goudsesingel en Boezemweg hersteld
18-12-201225nieuwe halte thv. SFG in gebruik genomen
2-1-201111Opgeheven
31-1-20118tijdelijk eindpunt terrein Centr. Wpl. i.v.m. aanpassing sporen eindpunt Kleiweg voor Citadistrams
31-1-20118tijdelijk omgelegd via Bergweg-Schiekade i.v.m. spoorvernieuwing Zaagmolenstraat
31-1-20117omgelegd vanaf Goudse Rijweg via Boezemstraat-Pijperstraat-Crooswijksestraat en Jonker Fransstraat (ter compensatie omleiding lijn 8)
16-2-201121tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum i.v.m. spoorverzakking op de Scheepvaartweg
16-3-20118eindpuntlus Kleiweg weer in gebruik 
28-3-20114tijdelijke omleiding via Mathenesserlaan-Mathenesserbrug en Mathenesserdijk ivm spoorvernieuwing Schiedamseweg
28-3-20118tijdelijk ingekort tot keerlus Pemgrimsstraat ivm spoorvernieuwing Spanjaardstraat en Schiedamseweg
11-4-20118tijdelijk omgeleid via Eendrachtsweg-Mauritsweg i.v.m. werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Vasteland-Schiedamsedijk-Erasmusbrug
9-5-201121normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld
12-5-20118route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld
15-5-2011sporen Goudsesingel (tussen Vondelweg en Oostplein) tijdelijk buiten dienst
16-5-20114normale route via de Schiedamseweg hersteld
16-5-20118normale route via Spanjaardstraat en Schiedamseweg hersteld
28-5-20118normale route via Benthuizerstraat-Zaagmolenstraat-Linker Rottekade-Jonker Fransstrat-Goudsesingel-Pompenburg hersteld
6-6-20117tijdelijk omgeleid via Oostplein-Blaak-Coolsingel-Hofplein ivm spoorwerkzaam- heden op de Goudsesingel-Jonker Fransstraat
2-7-201121ingekort tot Oostplein i.v.m. spoorwerkzaamheden Abram van Rijckevorselweg-Honingerdijk-Burgemeester Oudlaan
16-7-20117route via Jonker Fransstraat-Crooswijksestraat-Pijperstraat-Boezemstraat hersteld
18-7-201121normale route naar De Esch hersteld
22-8-2011ingebruikneming remise Beverwaard; sluiting remise Hilledijkde officiële opening vond plaats op 15-8-2011; sloop remise Hilledijk in 1-2012 voltooid
19-9-20114tijdelijk ingekort lus centr.wpl. Kleiweg i.v.m. aanpassing sporen eindpunt Molenlaan  voor Citadistrams 
30-9-2011 sporen op de Goudsesingel en Boezemweg weer in dienst
15-10-20114normale route naar Molenlaan hersteld
15-10-201120tijdelijk opgeheven ivm spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat
15-10-201123gesplitst in 2 delen: Beverwaard-Maashaven via route lijn 2 en Stationsplein-Holy  ivm spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat
15-10-201125gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein ivm spoorvernieuwing Wilhelminaplein en opbraak NS-kruising 2de Rosestraat
24-10-201120weer in dienst gesteld
24-10-201123normale route hersteld
24-10-201125normale route hersteld
2-1-20124tijdelijk verlegd tussen Heemraadsplein en Marconiplein via de Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Mathenesserbrug-Mathenesserdijk i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg
9-1-20127tijdelijk ingekort vanaf de Boezemstraat via de Boezemweg tot het Oostplein i.v.m. spoorvernieuwing en reconstructie van de Oudedijk
12-3-20124tijdelijk verlegd via de gehele Mathenesserlaan i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg
1-5-20124tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-20127tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-20128tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-201220tijdelijke omleiding via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Weena-Mauritsweg i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-201221tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-201223tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
1-5-201225tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftsepleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
5-5-201225tijdelijk ingekort en omgeleid tot Kreekhuizenlaan ivm werkzaamheden Slinge
7-5-201225normale route hersteld
17-5-20124tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-20127tijdelijk omgeleid vanaf Hofplein via Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-20128tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Pompenburg ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-201220tijdelijk opgeheven ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-201221tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruiskade ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-201223tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruiskade ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
17-5-201225tijdelijk rechtstreeks tussen Coolsingel en Schiekade ivm werkzaamheden omgeving Stationsplein
21-5-20124tijdelijk verlegd via de Mathenesserlaan tot het Heemraadsplein en vandaar weer via de Nieuwe Binnenweg naar de Lage Erfrbrug i.v.m. spoorvernieuwing en wegwerkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg
24-5-20124normale route hersteld
24-5-20127normale route hersteld
24-5-20128normale route hersteld
24-5-201220route met lus Van Oldenbarneveltstraat-Hofplein-Weena-Stationsplein-Mauritsweg hersteld
24-5-201221normale route hersteld
24-5-201223normale route hersteld
24-5-201225normale route hersteld
4-6-20128tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg ivm spoorvernieuwing Van Olden-barneveltstraat
4-6-201225tijdelijk omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland ivm spoorvernieuwing Van Oldenbarneveltstraat 
16-6-20124tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationspleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-20127tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationsplein tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-20128tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationspleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-201220tijdelijke omleiding richting zuid via Hofplein-Coolsingel-Schiedamsedijk i.v.m. spoorwerkzaamheden bij het Stationspleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-201221tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationspleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-201223tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationspleintijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld
16-6-201225tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen i.v.m. spoorwerkzaam-heden bij het Stationsplein
18-6-20124normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-20127normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-20128normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-201220normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-201221normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-201223normale route via het Stationsplein hersteld
18-6-201225normale route via het Stationsplein hersteld
2-7-20128normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld
2-7-201225normale route via Van Oldenbarneveltstraat hersteld
5-9-2012spoor A op het Stationsplein weer in gebruik
10-9-201221tijdelijk omgeleid via de Goudsesingel-Pompenburg ivm spoorvernieuwing op de Blaak
13-10-20124normale route via de gehele Nieuwe Binnenweg hersteld
15-10-201221normale route via de Blaak en Bm. Van Walsumweg hersteld
20-10-201220tijdelijk opgeheven i.v.m. spooronderhoud Erasmusbrug
20-10-201223gesplitst in 2 delen: Beverwaard-Wilhelminaplein 2 en Stationsplein-Holy  ivm spoorvernieu-wing Wilhelminaplein
20-10-201225gesplitst in 2 delen: Carnisselande-Maashaven en Schiebroek-Willemsplein ivm spoorvernieuwing Erasmusbrug
22-10-20122tijdelijk ingekort tot metro Maashaven (lus Gaesbeekstraat) ivm rioleringswerk-zaamheden Boergoensevliet
26-10-20122normale route hersteld
29-10-201220normale route hersteld
29-10-201223normale route hersteld
29-10-201225normale route hersteld
24-11-20127normale route via de Oudedijk naar Woudestein hersteld
9-12-20124verlengd vanaf het Marconiplein naar Spangen (Spartastraat)
9-12-201221beperkte dienst: ’s avond opgeheven (vervangen door lijn 24) pendelbusdienst 121 naar Woudhoek
9-12-201223ingekort tot het Marconiplein (traject naar Holy overgenomen door lijn 24)
9-12-201224ingesteld: De Esch-Vlaardingen Holy (tot Hof van Spaland parallel aan de route van lijn 21)
15-4-201320i.v.m. werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.
15-4-201325i.v.m. werkzaamheden Beijerlandselaan omgeleid via Hillevliet-Putselaan v.v.
15-4-20134i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-20137i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-20138i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201312i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201321i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201324i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201323i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201325i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. 
15-4-201320i.v.m. werkzaamheden Stationsplein lus via Maritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats-Coolsingel-Weena-Kruisplein-Mauritsweg i.p.v. via Kruisplein-Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein
27-5-20134i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Schiedamseweg gekoppeld aan lijn 8, traject naar Spangen opgeheven
27-5-20138i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Spanjaardstraat gekoppeld aan lijn 4, traject naar Spangen opgeheven
27-5-201323i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen 
10-6-20134normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-20137normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-20138normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201312normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201320normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201321normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201324normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201323normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
10-6-201325normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld 
17-6-201321i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen 
17-6-201324i.v.m. werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen 
14-7-201321normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld
14-7-201324normale route naar Vlaardingen-Holy hersteld
20-7-20138i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via  Mauritsweg en Eendrachtsweg
20-7-201321i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Goudsesingel-Pompenburg en via Eendrachtsweg-Vasteland
20-7-201324i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Goudsesingel-Pompenburg en via Eendrachtsweg-Vasteland
20-7-201323i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland
20-7-201325i.v.m. werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Mauritsweg-Eendrachtsweg-Vasteland
17-8-201325i.v.m. werkzaamheden Schieplein-viaduct ingekort via lus door Blijdorp (Bergselaan-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaan-Bentincklaan-Stationssingel-Provenierssingel). Pendelbuslijn 88 vanaf Kleiweg (ept. lijn 8) naar Schiebroek
23-8-201320opgeheven i.v.m. werkzaamheden Laan op Zuid
23-8-201323i.v.m. werkzaamheden Laan op Zuid ingekort Beverwaard-metro Maashaven via route lijn 2
23-8-201325gesplitst in Carnisselande-metro Maashaven en Blijdorp-Willemsplein i.v.m. werkzaamheden Laan op Zuid
25-8-201320normale route hersteld
25-8-201323normale route hersteld
25-8-201325tijdelijke route Carnisselande-Blijdorp hersteld
26-8-201325normale route van/naar Schiebroek hersteld
2-9-20138normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk en Vasteland hersteld
2-9-201321normale route via Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld
2-9-201324normale route via Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld
2-9-201323normale route via Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld
2-9-201325normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk hersteld
9-9-201324i.v.m. aanleg viaduct over de A4 in aanbouw eindpunt verplaatst van Vlaardingen-Holy naar Schiedam-Woudhoek; pendelbuslijn 121 opgeheven pendelbuslijn 89 naar Holy 
16-9-20134normale route hersteld, nieuw eindpunt Marconiplein normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. Cwpl.Kleiweg en remise H´berg onbereikbaar.
16-9-20138normale route naar Spangen hersteld normaal niet gebruikte sporen op de Zaagmolenstraat tussen de Benthuizerstraat en de Bergweg weer in gebruik. Cwpl.Kleiweg en remise H´berg onbereikbaar.
16-9-20134i.v.m. werkzaamheden op de Bergweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolen-straat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 8; pendelbuslijn 87 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld
16-9-20138i.v.m. werkzaamheden op de Bergweg en de Kleiweg ingekort tot de Bergweg bij de Zaagmolenstraat en daar exploitatief gekoppeld aan lijn 4; pendelbuslijn 86 naar het eindpunt Molenlaan ingesteld
16-9-201323normale route tot Marconiplein hersteld
18-9-201323i.v.m. werkzaamheden Marconiplein naar eindpunt Spangen 
21-9-20132i.v.m. noodreparatie sporen Randweg opgeheven
21-9-201320i.v.m. noodreparatie sporen Randweg opgeheven
21-9-201325i.v.m. noodreparatie sporen Randweg gesplitst in Carnisselande – Groene Tuin en Schiebroek – Charlois
23-9-20132normale route hersteld
23-9-201320normale route hersteld
23-9-201323eindpunt Marconiplein weer in gebruik
23-9-201325normale route hersteld
28-9-201320normale route via Beijerlandselaan hersteld
28-9-201325normale route via Beijerlandselaan hersteld
30-9-20132/20i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gecombineerde route Charlois-Coolsingel-Hofplein-Stationsplein (lus via Weena en Poortstraat) 
30-9-20134i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poort-straat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat
30-9-20137i.v.m. werkzaamheden Kruisplein tussen Hofplein en Mauritsweg via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat 
30-9-20138i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Bergweg-Stationsplein (lus via Weena-Poortstraat) en exploitatief gekoppeld aan lijn 8 op de Van Oldenbarneveltstraat
30-9-201321i.v.m. werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat
30-9-201324i.v.m. werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat
30-9-201323i.v.m. werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat
30-9-201325i.v.m. werkzaamheden Kruisplein vanaf het Stationsplein via Weena naar de Coolsingel v.v. (lus via Weena-Poortstraat, Hofplein-Stationsplein in beide richtingen 2x bereden) 
30-9-20132i.v.m. werkzaamheden tussen Beukendaal en Groninx van Zoelenlaan route lijn 2 gewijzigd in Charlois-Stationsplein; pendelbus 702 tussen metro Maashaven en Groene Tuin
30-9-201320i.v.m. werkzaamheden tussen Beukendaal en Groninx van Zoelenlaan opgeheven en vervangen door lijn 2 en pendelbus 702.
19-10-201321ingekort tot Woudenstein pendelbuslijn 721 naar De Esch
19-10-201324ingekort tot Woudenstein pendelbuslijn 721 naar De Esch
21-10-20134normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld
21-10-20138normale route naar eindpunt Kleiweg hersteld
21-10-20138i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein i.p.v. Spangen
21-10-201323i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Spangen i.p.v. Marconiplein
26-10-20138normale route naar eindpunt Spangen hersteld
26-10-201323normale route naar eindpunt Marconiplein hersteld
26-10-201325i.v.m. werkzaamheden op de Randweg route gewijzigd: Carnisselande-Breeplein-Beukendaal-Molenvliet-Reyerdijk-IJsselmonde naar Laan op Zuid
28-10-20132normale route Charlois-Lombardijen hersteld
28-10-201320heringesteld Stationsplein-Lombardijen via Coolsingel en Schiedamsedijk
28-10-201321normale route naar De Esch hersteld
28-10-201324normale route naar De Esch hersteld
28-10-201325normale route via de Randweg hersteld
28-10-20138i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Marconiplein i.p.v. Spangen
28-10-201323i.v.m. werkzaamheden Marconiplein ingekort tot Spangen i.p.v. Marconiplein
6-11-20138normale route naar eindpunt Spangen hersteld
6-11-201323normale route naar eindpunt Marconiplein hersteld
18-11-20134normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-20137normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-20138normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-201320normale route tot Stationsplein hersteld
18-11-201321normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-201324normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-201323normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
18-11-201325normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld
2-12-201324normale route vanaf Bachplein naar eindpunt Vlaardingen-Holy hersteld
14-4-201421i.v.m. werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan i.p.v. via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.
14-4-201424i.v.m. werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan i.p.v. via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.
14-4-201423i.v.m. werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan i.p.v. via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v.
2-6-20148ingekort tot Schiemond i.v.m. werkzaamheden Spanjaardstraat
16-6-20148normale route naar Spangen hersteld 
21-6-20142ingekort tot lus Kreekhuizenlaan i.v.m. werkzaamheden Reyerdijk
22-6-20142normale route naar Groene Tuin hersteld
30-6-201421normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld
30-6-201423normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteldVan Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos
30-6-201424normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld
14-7-20148i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland v.v.Van Oldenbarneveltstraat en Schiedamsedijk tramloos
14-7-201423i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg-Vasteland i.p.v. Weena-Hofplein-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk v.v.Erasmusbrug en Vasteland eveneens tramloos
14-7-201425i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Eendrachtsweg i.p.v. Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel en Schiedamsedijk v.v.
28-7-201420tijdelijk opgeheven i.v.m. werkzaamheden Erasmusbrugook geen tramverkeer via Beijerlandselaan
28-7-201423ingekort Beverwaard-Wilhelminaplein geen tramverkeer via Van Oldenbarneveltstraat, Schiedamsedijk-Erasmusbrug, alsmede Vasteland en Westzeedijk tussen Vasteland en Droogleever Fortuynplein
28-7-201425gesplitst in Schiebroek-Stationsplein (lus via Weena) en Carnisselande-Gaesbeekstraat (metro Maashaven)
4-8-20148omleiding gewijzigd in Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan-G.J. de Jongweg in plaats van via Eendrachtsweg-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein
4-8-20144i.v.m. werkzaamheden via Bergweg-Schiekade i.p.v. Noordsingel-Heer Bokelweg
4-8-20144i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Bergweg-Zaagmolenstraat en exploitatief gekoppeld aan lijn 8  pendelbus 704 naar Molenlaan
4-8-20148i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Zaagmolenstraat-Bergweg en exploitatief gekoppeld aan lijn 4pendelbus 708 naar Kleiweg
18-8-20148normale route via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Churchillplein-Schiedamsedijk-Vasteland-Westzeedijk-Droogleever Fortuynplein hersteld
18-8-201420heringesteld 
18-8-201423normale route Beverwaard-Marconiplein via Erasmusbrug hersteld
18-8-201425normale route Schiebroek-Carnisselande via Erasmusbrug hersteld
1-9-20144normale route vanaf de Bergweg naar ept. Molenlaan hersteld
1-9-20148normale route vanaf de Zaagmolenstraat naar ept. Kleiweg hersteld
1-9-201425i.v.m. werkzaamheden Schieweg omgeleid via route door Blijdorp
14-9-201425normale route via de Schieweg hersteld 
15-9-20147i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat en Linker Rottekade omgeleid via Boezemweg en Goudsesingel.pendelbus 707 Rotterdam-Noord – Crooswijk
15-9-20148i.v.m. werkzaamheden  Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat en Linker Rottekade omgeleid via Bergweg en Schiekade
22-9-20148i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Mauritsweg, Eendrachtsplein en Eendrachtsweg
22-9-201425i.v.m. werkzaamheden Van Oldenbarneveltplaats via Coolsingel en Weena v.v. 
11-10-20148normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld
11-10-201425normale route via Van Oldenbarneveltplaats en -straat hersteld
13-10-20144i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via West-Kuiskade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan en Heemraadspleinpendelbus 704 Eendrachtsplein – Heemraadsplein via Nieuwe Binnenweg
13-10-20147i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland
13-10-201420i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk en Vasteland
20-10-20144i.v.m. afsluiting Claes de Vrieselaan omgeleid via Middellandstraat en Vierambachtstraat en Mathenesserdijk 
3-11-20144omleiding via Claes de Vrieselaan en Mathenesserlaan hersteld
8-11-20144normale route via Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld
9-11-20144normale route via Eendrachtsweg en Nieuwe Binnenweg hersteld
9-11-20147normale route via Eendrachtsweg en Mauritsweg hersteld
9-11-201420normale route via Eendrachtsweg, Mauritsweg en Vasteland hersteld
13-11-20142omgeleid via Groeninx van Zoelenlaan en remise Beverwaard i.v.m. aanleg nieuwe eindpuntlus Keizerswaard i.p.v. Groene Tuin
17-11-20147normale route via Boezemsingel,  Boezemstraat, Pijperstraat, Crooswijksestraat, Linker Rottekade en Jonker Fransstraat hersteld
17-11-20148normale route via Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat, Zaagmolendrift, Zaagmolen- brug, Linker Rottekade en Jonker Fransstraat hersteld
14-12-20142verlegd naar nieuw eindpunt Keizerswaard
14-12-201423verlegd via winkelcentrum Keizerwaard
21-2-201520i.v.m. werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. i.p.v. via Beijerlandselaan
21-2-201525i.v.m. werkzaamheden via Putselaan-Hillevliet v.v. i.p.v. via Beijerlandselaan
2-3-201520normale route via Beijerlandselaan hersteld
2-3-201525normale route via Beijerlandselaan hersteld
2-3-20154i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Molenlaan-Centraal Station en Van Oldenbarneveltstraat-Marconiplein, gekoppeld aan lijn 8 
2-3-20158i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg gesplitst in Kleiweg-Centraal Station en Spangen-Van Oldenbarneveltstraat en vandaar verder als lijn 4 naar Marconiplein v.v.
2-3-20157i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Hofplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg 
2-3-201520i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Coolsingel-Hofplein-Weena
2-3-201521i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via  Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaanpendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat
2-3-201524i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via  Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaanpendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat
2-3-201523i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg ingekort  tot Beverwaard-Centraal Station
2-3-201525i.v.m. werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Weena v.v. i.p.v. Van Olden-barneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein 
 10-4-20154normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-20157normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-20158normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-201520normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-201521normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-201524normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-201523normale route  via Kruisplein hersteld
 10-4-201525normale route  via Kruisplein hersteld
1-6-201521i.v.m. werkzaamheden Honingerdijk omgeleid via Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg en Burgemeester Oudlaanpendelbus 721 tussen Oostplein en Honingerdijk
1-6-201524i.v.m. werkzaamheden Honingerdijk omgeleid via Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg en Burgemeester Oudlaanpendelbus 721 tussen Oostplein en Honingerdijk
6-6-201520i.v.m. werkzaamheden 2de Rosestraat opgeheven
6-6-201525i.v.m. werkzaamheden 2de Rosestraat gesplitst in Schiebroek-lus Stadionweg en Carnisselanden-metro Maashaven
15-6-201521normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld
15-6-201524normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld
27-6-201520weer in dienst gesteld
27-6-201525normale route hersteld
11-7-20158i.v.m. werkzaamheden in Spangen ingekort tot Marconipleinpendelbus 708 naar Spangen
11-7-20158i.v.m. werkzaamhedenm Droogleever Fortuynplein omgeleid via Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan-Claes de Vrieselaan en G.J. de Jongweg ipv . Via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsiongel-Schiedamsedijk-Vasteland en Westzeedijk
10-8-20158normale route via Westzeedijk en naar Spangen hersteld
14-9-201525i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Wilgenplaslaan met driehoeken op de kruising met de Meidoornsingelpendelbus 725 door Schiebroek
19-9-201525normale route in Schiebroek hersteldpendelbus 724 tussen Spangen en Marconiplein
3-10-20154i.v.m. werkzaamheden Heer Bokelweg via Bergweg-Schiekade i.p.v. Noordsingel 
17-10-20158i.v.m. werkzaamheden P.C. Hooftplein ingekort tot Marconipleinpendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein
17-10-201523i.v.m. werkzaamheden Matheneserbrug en P.C. Hooftplein ingekort tot Stationsplein
17-10-201521i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug en P.C. Hoofdplein omgeleid via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg
17-10-201524i.v.m. werkzaamheden Mathenesserbrug en P.C. Hoofdplein omgeleid via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg
2-11-20154normale route via Noordsingel en Heer Bokelweg hersteld
2-11-20158normale route tussen Marconiplein en Spangen hersteld
2-11-201521normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld
2-11-201524normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld
2-11-201523normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld 
4-1-20167i.v.m. werkzaamheden Burgemeester Oudlaan en Vlietlaan ingekort via Boezemweg naar Oost-pleinpendelbus 702 tussen Beukendaal en Keizerswaard
11-4-201620i.v.m. werkzaamheden Spinozaweg en Molenvliet ingekort tot Beukendaalpendelbus 724 tussen Koemarkt en station Schiedam
16-4-201621i.v.m. werkzaamheden Overschiesestraat gesplitst in De Esch-Broersvest en ‘s-Gravelandseweg-Woudhoek
16-4-201624i.v.m. werkzaamheden Overschiesestraat gesplitst in De Esch-Broersvest en ‘s-Gravelandseweg-Woudhoek
18-4-201621normale route via Overschiesestraat hersteld
18-4-201624normale route via Overschiesestraat hersteld
9-5-20162normale route naar Keizerswaard hersteld
9-5-201620normale route naar Kreekhuizenlaan hersteld
21-5-201625i.v.m. werkzaamheden G.K. van Hogendorpweg ingekort tot Schieweg-Bergselaan-Stadhoudersplein-Stadhoudersweg-Van Aerssenlaangeen vervangend busvervoer van/naar Schiebroek!
23-5-201625normale route naar Schiebroek hersteld
4-6-201623i.v.m. werkzaamheden Varkenoordseviaduct omleiding via route lijn 20 en lijn 2 tot Groeninx van Zoelenlaanpendelbus 723 tussen Wilhelminaplein en Keizerswaard
14-6-201623normale route hersteld
9-7-201625i.v.m.werkzaamheden Schiekade omgeleid via Bergselaan-Stadhoudersweg – Van Aerssenlaan-Bentincklaan – Stationssingel – Provenierssingel v.v.
16-7-201625normale route via Schiekade-Schieweg hersteld
16-7-20164i.v.m. werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Molenlaan-Schiekade-Proveniersplein-Diergaarde Blijdorp en Marconiplein-Centraal Stationtraject via Noordsingel-Heer Bokelweg vervallen; buslijn 38 via Noordplein-Heer Bokelweg-Stationsplein nz.-Statentunnel, resp. Statentunnel-Walenburgerweg-Schiekade-Heer Bokelweg-Noordplein. 
16-7-20167i.v.m. werkzaamheden sporen Hofplein ingekort tot Willemsplein – Centraal Station
16-7-20168i.v.m. werkzaamheden Hofplein via Goudsesingel – Oostplein – Burgemeester Van Walsumweg – Blaak – Coolsingel – Hofplein i.p.v. Via Goudsesingel – Pompenburg
16-7-201625i.v.m. werkzaamheden sporen Hofplein en Schiekade gesplitst in Schiebroek – Proveniersplein-diergaarde Blijdorp en Carnisselanden – Centraal Station
22-8-20164normale route hersteld
22-8-20167normale route hersteld
22-8-20168normale route hersteld
22-8-201625normale route hersteld
3-9-20164i.v.m. werkzaamheden Bergweg via route lijn 8 tussen Benthuizerstraat en Hofplein
23-11-20164normale route via Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg hersteld
1-10-20167i.v.m. werkzaamheden Scheepvaartkwartier omgeleid via Westzeedijk naar Droogleever Fortuynplein i.p.v. via Van Vollenhovenstraat-Westplein-Westerstraat naar Willemsplein.
15-10-20167i.v.m. werkzaamheden Boezemweg via Goudsesingel naar Oostplein i.p.v. via Jonker Fransstraat, Crooswijksestraat, Pijperstraat en Boezemsingel
22-11-20167normale route via Scheepvaartkwartier naar Willemsplein hersteld
22-11-20167route via Crooswijk naar Oostplein hersteld 
1-4-20177normale route naar Burgemeester Oudlaan hersteld
10-4-201721i.v.m. werkzaamheden Oostplein en Oostzeedijk, Blaak en Coolsingel omgeleid via Goudsesingel, Boezemweg en route lijn 7
10-4-201724i.v.m. werkzaamheden Oostplein en Oostzeedijk, Blaak en Coolsingel omgeleid via Goudsesingel, Boezemweg en route lijn 7
10-4-201723i.v.m. werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg
29-5-201721i.v.m. werkzaamheden Oostzeedijk vanaf Oostplein omgeleid via Boezemweg en route lijn 7pendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan
29-5-201724i.v.m. werkzaamheden Oostzeedijk vanaf Oostplein omgeleid via Boezemweg en route lijn 7pendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan
29-5-201721i.v.m. werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldebarneveltstraat-Mauritsweg i.p.v. via Coolsingel-Hofplein-Weenapendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan
29-5-201724i.v.m. werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldebarneveltstraat-Mauritsweg i.p.v. via Coolsingel-Hofplein-Weenapendelbus 704 tussen Zaagmolenstraat en Molenlaan
24-6-20174i.v.m. werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Bergweg en Molenlaan opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 8)
24-6-20178i.v.m. werkzaamheden Kleiweg/Straatweg tussen Benthuizerstraat en Kleiweg opgeheven (bij Zaagmolenstraat overgang op lijn 4)
3-7-20177i.v.m. werkzaamheden Crooswijksestraat – Pijperstraat en Boezemstraat omgeleid via Goudsesingel -Boezemweg
3-7-201721normale route via Oostzeedijk-Honingerdijk hersteld
9-7-201724normale route via Oostzeedijk-Honingerdijk hersteld
10-7-201723normale route via Coolsingel-Hofplein hersteld
21-8-20178normale route van/naar de Kleiweg hersteld
21-8-20174tijdelijk verlegd naar eindpunt Kleiweg 
4-9-20174i.v.m. werkzaamheden Nieuwe Binnenweg omgeleid via West-Kuiskade – Middellandstraat – Claes de Vrieselaan – Mathenesserlaan en Heemraadsplein
4-9-2017sporen G.J. de Jonghweg en Claes de Vrieselaan tot Mathenesserlaan buiten dienst gesteldpendelbus 121 opgeheven
18-9-20177normale route tussen Jonker Fransstraat en Boezemstraat hersteld
9-10-201721i.v.m. werkzaamheden Koemarkt en Schiedamseweg gesplitst in De Esch – Marconiplein en Schiedam-centrum – Schiedam-Woudhoek
9-10-201724i.v.m. werkzaamheden Koemarkt en Schiedamseweg gesplitst in De Esch – Marconiplein en Schiedam-centrum – Vlaardingen-Holy (geen tramverkeer tussen Marconiplein en Schiedam-centrum)
16-10-20174normale route van/naar de Molenlaan hersteld
23-10-201721normale route hersteld
23-10-201724normale route hersteld
11-11-201723i.v.m. werkzaamheden Groeninx van Zoelenlaan ingekort tot Grote Hagen en gekoppeld aan lijn 2pendelbus 723 tussen Keizerswaard en Beverwaard
13-11-201723normale route naar Beverwaard hersteld
13-11-20174normale route via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg hersteldbeperkte dienst 10-19 h
24-2-2018124 i.v.m. werkzaamheden metro tussen Beurs en Oostplein ingesteld Stationsplein – Weena – Coolsingel – Blaak -Burgemeester Van Walsumweg – Oostplein
26-2-2018124opgeheven 
26-2-20184i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Molenlaan – Stationsplein en Marconiplein – BeursBij Beurs gekoppeld aan lijn 8: Beurs -Spangen
26-2-20188i.v.m. werkzaamheden Kruisplein gesplitst in Kleiweg – Stationsplein en Spangen – BeursBij Beurs gekoppeld aan lijn 4: Beurs -Marconiplein
26-2-20187i.v.m. werkzaamheden  Kruisplein vanaf Hofplein via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat naar Mauritsweg 
26-2-201823i.v.m. werkzaamheden Kruisplein ingekort tot Centraal Station. Route tussen Stationsplein en Marconiplein vervallen
26-2-201820i.v.m. werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel – Hofplein – Weena – Deltseplein – Stationsplein -Weena – Hofplein – Coolsingel
26-2-201821i.v.m. werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel – Karel Doormanstraat – Mauritsweg – West-Kruis-kade
26-2-201824i.v.m. werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel – Karel Doormanstraat – Mauritsweg – West-Kruis-kade
26-2-201825i.v.m. werkzaamheden Kruisplein vanaf Centraal Station via Weena en Hofplein  naar Coolsingel i.p.v. via Kruisplein – Mauritsweg – Van Oldenbarneveltstraat 
19-3-20184rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-20187rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-20188rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-201821rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-201824rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-201823rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-201825rechtstreeks via Weena – Kruisplein i.p.v. Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v.
19-3-201820vanaf Kruisplein via Weena tot Hofplein (keren) en terug via Weena naar Kruispleinopstelspoor Weena bij Poortstraat gebruikt
31-3-2018125ingesteld tussen Schiebroek en Blijdorp i.v.m. werkzaamheden metrolijn Estopt alleen bij metrostations Melanchthonweg en Blijdorp
2-4-20184normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-20187normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-20188normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-201820normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-201821normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-201824normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-201823normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
2-4-201825normale route via Delftsestraat – Delftseplein – Stationsplein v.v. hersteld
3-4-2018125opgeheven 
9-4-201821i.v.m. werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein-Stationsplein  
9-4-201824i.v.m. werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein-Stationsplein  
9-4-201823i.v.m. werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg – Kruisplein-Stationsplein  
28-4-201820tijdelijk opgeheven, vervangen door ingekorte lijn 25
28-4-201825i.v.m. werkzaamheden in Barendrecht ingekort tot Kreekhuizenlaan pendelbus 725 tussen Randweg en Carnisselanden
30-4-201821i.v.m. werkzaamheden Coolsingel –  Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
30-4-201824i.v.m. werkzaamheden Coolsingel –  Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
30-4-201820i.v.m. werkzaamheden Coolsingel – Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweggeen tramverkeer op de Coolsingel- Schiedamsedijk, de Burgemeester Van Walsumweg – Blaak en de Van Oldenbarneveldstraat.
30-4-201823i.v.m. werkzaamheden Coolsingel – Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritswegidem
30-4-201825i.v.m. werkzaamheden Coolsingel – Churchillplein omgeleid via Vasteland-Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritswegidem 
30-4-20188i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via -Westersingel-Eendrachtsplein-Mauritsweg
5-5-201818ingesteld tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein (via Mauritsweg) tbv. Bevrijdingsfestival in het Park  idem
6-5-201818opgehevenidem
7-5-201820weer in dienst gesteld via normale route
14-5-201821omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld
14-5-201824omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld
14-5-201823omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld
21-5-201825normale route naar Carnisselanden hersteld
30-6-201821i.v.m. werkzaamheden in Schiedam ingekort tot lus Schiedam-centrumpendelbuslijn 721 station Schiedam – Woudhoek v.v.
30-6-201824i.v.m. werkzaamheden in Schiedam ingekort tot lus Schiedam-centrumpendelbuslijn 721 station Schiedam – Woudhoek v.v.
30-7-20188i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Mauritsweg-Eendrachtsplein-Eendrachtsweg i.p.v. via Churchilleplein-Schiedamsedijk-Vasteland
30-7-201820i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg i.p.v. Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat
30-7-201823i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg i.p.v. via Schiedamsedijk-Churchillplein-Hofplein-Weena
30-7-201825i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Vasteland-Eendrachtsweg-Eendrachtsplein-Mauritsweg i.p.v. Via Schiedamsedijk-Churchillplein-Van Oldenbarneveltstraat
30-7-201821i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Goudsesingel-Pompemnburg-Hofplein i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
30-7-201824i.v.m. werkzaamheden Beurs omgeleid via Goudsesingel-Pompemnburg-Hofplein i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
13-8-20188normale route via Coolsingel hersteld; i.v.m. werkzaamheden Zaagmolenstraat en Benthuizerstraat omgeleid via route lijn 4 (Bergweg-Noordsingel-Heer Bokelweg)
13-8-201820normale route hersteld
13-8-201821route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak – Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld
13-8-201824route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak – Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld
13-8-201823route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld
13-8-201825route via Schiedamsedijk, Coolsingel en  Van Oldenbarneveltstraat hersteld
18-8-201825i.v.m. werkzaamheden Schiekade omgeleid via Provenierssingel – Stationsplein – Bentincklaan – Van Aerssenlaan – Stadhoudersweg en Bergselaan
27-8-20184i.v.m. werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 8
27-8-20188i.v.m. werkzaamheden Schiedamseweg ingekort tot Spanjaardstraat en gekoppeld aan lijn 4
27-8-20187i.v.m. werkzaamheden Linker Rottekade – Crooswijksestraat en Boezemstraat omgeleid via Goudsesingel en Boezemweg
27-8-201821/24normale routes naar resp. Woudhoek en Holy hersteld
27-8-201825normale route via Schiekade en Schieweg hersteld
29-10-2018124extra pendeldiensten Stationsplein-Oostplein via route 21/24 i.v.m. metrostoring Stationsplein-Beurs
29-10-20188i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
29-10-201812i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
29-10-201820i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
29-10-201823i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
29-10-201825i.v.m.werkzaamheden Schiedamsedijk omgeleid via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Westersingel i.p.v. Schiedamsedijk-Churchillplein-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
29-10-20184normale route via Schiedamseweg naar Marconiplein hersteld
29-10-20188normale route via Schiedamseweg naar Spangen hersteld
5-11-2018124opgeven iv m. hervatting metroverkeer Stationsplein-Beurs
12-11-201812normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld
12-11-201820normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld
12-11-201823normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld
12-11-201825normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein – Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld
12-11-20188normale route via Schiedamsedijk – Churchillplein -Coolsingel – Van Oldenbarneveltstraat hersteld
9-12-20188normale route via Benthuizerstraat – Zaagmolenstraat – Linker Rottekade – Jonker Fransstraat en Goudsesingel – Pompenburg hersteld 
9-12-20187normale route via Linker Rottekade – Crooswijksestraat en Boezemstraat hersteld
25-2-20197i.v.m. werkzaamheden Eendrachtsweg – Vasteland ingekort tot Stationsplein (traject naar Willemsplein opgeheven)
25-2-20198i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
25-2-201921i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
25-2-201924i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
25-2-201920i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
25-2-201923i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
25-2-201925i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg i.p.v. via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk
4-3-201925i.v.m.werkzaamheden Kastanjeplein ingekort tot Meidoornsingel/Wilgenplaslaan (driehoeken!)pendelbus 725 ringlijn door Schiebroek via metro Meijersplein
11-3-20197normale route vanaf Stationsplein naar Willemsplein hersteld
11-3-20198normale route hersteld
11-3-201920route via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg hersteld
11-3-201923route via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg hersteld
11-3-201921route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld
11-3-201924route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld
11-3-201925normale route in centrum hersteld
23-3-201921i.v.m. werkzaamheden 2de Middellandstraat – Vierambachtsstraat –  Mathenesserplein –  Mathenesserbrug en Mathenesserdijk omgeleid via Middellandplein – Mathenesserlaan-Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg
23-3-201924i.v.m. werkzaamheden 2de Middellandstraat – Vierambachtsstraat –  Mathenesserplein –  Mathenesserbrug en Mathenesserdijk omgeleid via Middellandplein – Mathenesserlaan-Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg
27-4-201925i.v.m. werkzaamheden Melanchtonweg ingekort via Bergselaan en Stadhoudersweg naar Van Aerssenlaan (diergaarde Blijdorp)pendelbus 725 ringlijn Schiebroek – metro Meijersplein  en pendelbus 708 ringlijn metro Melanchtonweg-SFG 
4-5-201924i.v.m. werkzaamheden Kruiskade –  Middellandstraten – Vierambachtsstraat omgeleid via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan
4-5-201924i.v.m. werkzaamheden Kruiskade –  Middellandstraten – Vierambachtsstraat omgeleid via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan
4-5-201923ingekort tot Centraal Station (traject naar Marconiplein opgeheven)
5-5-201918ingesteld als tijdelijke versterkingslijn lijn 8 tussen Stationsplein en Droogleever Fortuynplein i.v.m. Bevrijdingsfestival
13-5-201925route naar Schiebroek hersteld tot keerdriehoek Meidoornsingel/Wilgenplaslaan
3-6-201921normale route via West-Kruiskade tot Vierambachtstraat hersteld
3-6-201924normale route via West-Kruiskade tot Vierambachtstraat hersteld
3-6-201923normale route naar Marconiplein hersteld
3-6-201923i.v.m. werkzaamheden Dwarsdijk-Kreekkade omgeleid via route lijnen 20 en 2 pendelbus 723 tussen Wilhelminaplein en Keizerswaard
3-6-201920i.v.m. omleiding lijn 23 vervallen
3-6-201925normale route in (= lus door) Schiebroek hersteld
3-6-20194i.v.m. werkzaamheden Straatweg ingekort tot Kleiwegpendelbus 704 in ringlijn tussen station Noord en Molenlaan
24-6-201923normale route via Stadionweg-Noordehelling-Dwarsdijk en Prinsenplein hersteld
24-6-201920heringesteld
6-7-201921i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Woudesteinpendelbus 724 tussen Woudestein en De Esch
6-7-201924i.v.m. werkzaamheden ingekort tot Woudesteinpendelbus 724 tussen Woudestein en De Esch
22-7-20194normale route naar eindpunt Molenlaan hersteld
28-7-201921normale route naar eindpunt De Esch hersteld
28-7-201924normale route naar eindpunt De Esch hersteld
29-7-20198i.v.m. werkzaamheden Zaagmolendrift en Zaagmolenstraat tussen Hofplein en Bergweg omgeleid via route lijn 4  
29-7-20197i.v.m. werkzaamheden Burgemeester Oudlaan  ingekort via Boezemweg naar Oostplein pendelbus 707 tussen Oostplein en Woudestein
19-8-20198i.v.m. werkzaamheden Kleiweg en Zaagmolendrift omgeleid vanaf de Linker Rottekade via Crooswijksestraat, Pijperstraat, Boezemstraat, Boezemsingel en Boezemweg naar Oostplein
19-8-20197normale route naar Woudestein hersteld
16-9-20198normale route naar de Straatweg hersteld, maar i.v.m. werkzaamheden Kleiweg naar eindpunt Molenlaancentrale werkplaats Kleiweg niet voor trams bereikbaar
16-9-20194i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein
16-9-20197i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein
16-9-20198i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein
16-9-201925i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen Weena en Kruisplein
16-9-201921i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen West-Kruiskade en Mauritsweg
16-9-201924i.v.m. werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen West-Kruiskade en Mauritsweg
16-9-201912i.v.m. werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein
16-9-201920i.v.m. werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein
16-9-20192i.v.m. inkorting lijn  23 verlengd vanaf Keizerswaard naar de Beverwaard
16-9-201923i.v.m. werkzaamheden vanaf Kruisplein naar Weena en keren op het Hofplein
21-9-201923i.v.m. werkzaamheden Erasmusweg en Laan op Zuid ingekort tot Marconiplein-Droogleever Fortuijnpleinpendelbus 723 Keizerswaard-Wilhelminaplein
21-9-201925i.v.m. werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)
23-9-20192normale route naar Keizerswaard hersteld
23-9-201923normale route via Erasmusbrug hersteld
23-9-201925normale route via Erasmusweg hersteld
28-9-20192i.v.m. inkorting lijn  23 verlengd vanaf Keizerswaard naar de Beverwaard
28-9-201923i.v.m. werkzaamheden Erasmusweg en Laan op Zuid ingekort tot Marconiplein-Droogleever Fortuijnpleinpendelbus 723 Keizerswaard-Wilhelminaplein
28-9-201925i.v.m. werkzaamheden   Erasmusbrug gesplitst in Schiebroek-Willemsplein en Carnisselande-metro Maashaven (Gaesbeekstraat)
30-9-20202normale route naar Keizerswaard hersteld
30-9-201923normale route via Erasmusbrug hersteld
30-9-201925normale route via Erasmusbrug hersteld
14-10-20198i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Vasteland-Schiedamse-dijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat
14-10-201920i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Schiedamse-dijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat
14-10-201923i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Schiedamse-dijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat
14-10-201925i.v.m. werkzaamheden Schiedamsedijk via Vasteland-Mauritsweg-Eendrachtsplein i.p.v. Schiedamse- dijk-Churchillplein-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat
19-10-20198normale route via Schiedamsedijk hersteld
19-10-201920normale route via Schiedamsedijk hersteld
19-10-201923normale route via Schiedamsedijk hersteld
19-10-201925normale route via Schiedamsedijk hersteld
21-10-20194i.v.m. werkzaamheden Hofplein en Noordsingel gesplitst in Marconiplein-Stationsplein en Molenlaan-Diergaarde Blijdorp via de Bergweg-Schiekade en Provenierssingel ipv via Noordsingel en Heer Bokelweg Tussen Molenlaan en Blijdorp administratief als lijn 124 aangeduid.
21-10-20197i.v.m. werkzaamheden Hofplein vanaf Pompenburg via Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat 
21-10-20198i.v.m. werkzaamheden Hofplein vanaf Pompenburg via Coolsingel naar Schiedamsedijk
21-10-201921i.v.m. werkzaamheden Hofplein tussen Van Oldenbarneveltstraat en West-Kruiskade via  Stationsplein-Delftsestraat-Poortstraat-Weena
21-10-201924i.v.m. werkzaamheden Hofplein tussen Van Oldenbarneveltstraat en West-Kruiskade via  Stationsplein-Delftsestraat-Poortstraat-Weena
21-10-201925i.v.m. werkzaamheden Hofplein ingekort Carnisselanden-Stationsplein   
21-10-2019125i.v.m. werkzaamheden Hofplein ingesteld tussen Schiebroek en Blijdorp via achterzijde Stationsplein aanvankelijk nog als lijn 25 aangeduid
9-11-2019125opgeheven
9-1-20194normale route via Weena-Hofplein hersteldlijn 124 opgeheven
9-1-20197normale route via Weena-Hofplein hersteld
9-1-20198normale route via Weena-Hofplein hersteld
9-1-201921normale route via Weena-Hofplein hersteld
9-1-201924normale route via Weena-Hofplein hersteld
9-1-201923normale route via Weena-Hofplein hersteld
9-1-201925normale route via Weena-Hofplein hersteldlijn 125 opgeheven
18-1-202021i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. Bm. Van Walsum-weg-Blaak-Coolsingel
18-1-202024i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. Bm. Van Walsum-weg-Blaak-Coolsingel
18-1-20208i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland
18-1-202023i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel-Vasteland ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-
18-1-202025i.v.m. werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Eendrachtsplein-Mauritsweg-Westersingel-Vasteland ipv via Van Oldenbarneveltstraat-Coolsingel-Schiedamsedijk-
20-1-20208normale route via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
20-1-202021normale route via Bm.Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel hersteld
20-1-202024normale route via Bm.Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel hersteld
20-1-202023normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
20-1-202025normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
10-2-20202i.v.m. werkzaamheden Reijerdijk ingekort tot lus Kreekhuizenlaan 
7-3-20208i.v.m. werkzaamheden Churchillplein via Eendrachtsweg-Mauiritsweg i.p.v. via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
7-3-202021i.v.m. werkzaamheden via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
7-3-202024i.v.m. werkzaamheden via Goudsesingel-Pompenburg i.p.v. via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel
7-3-202023i.v.m. werkzaamheden Churchillplein via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg i.p.v. via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
7-3-202025i.v.m. werkzaamheden Churchillplein via Vasteland-Eendrachtsweg-Mauritsweg i.p.v. via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat
21-3-20208normale route via Vasteland-Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
21-3-202021normale route via Burgemeester Van Walseumweg-Blaak-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
21-3-202024normale route via Burgemeester Van Walseumweg-Blaak-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
21-3-202023normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
21-3-202025normale route via Schiedamsedijk-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld
21-3-20207i.v.m. werkzaamheden Oostzeedijk-Honingerdijk ingekort via Boezemweg naar Oostplein.
21-3-202021i.v.m. werkzaamheden Oostzeedijk-Honingerdijk vanaf het Oostplein via Boezemweg en route lijn 7 naar De Esch
21-3-202024i.v.m. werkzaamheden Oostzeedijk-Honingerdijk vanaf het Oostplein via Boezemweg en route lijn 7 naar De Esch
6-4-20208normale route naar eindpunt Kleiweg hersteld
0-4-2020Wissel 1e Middellandstraat-Henegouwerlaan verwijderd; omleidingen via de Statentunnel onmogelijk.
1-6-20207i.v.m. werkzaamheden tijdelijk geheel opgeheven
13-6-20202i.v.m. werkzaamheden buiten de spitsuren ingekort tot traject Charlois-Hillevliet bij Putselaan; tijdens de spitsuren via Putselaan en route (tijdelijk opgeheven) lijn 20 naar Centraal Stationdriehoeken Hillevliet/Putselaan; geen tramverkeer tussen Breeplein en Groeninx van Zoelenlaan
13-6-202020tijdelijk opgeheven, traject Stationsplein-2de Rosestraat gekoppeld aan restant lijn 2 naar Charlois
27-6-20207weer in dienst gesteld via normale route 
27-6-202021normale route hersteld
27-6-202024normale route hersteld
18-7-20202normale route Charlois-Keizerswaard hersteld
18-7-202025i.v.m. werkzaamheden tussen Breeplein en Carnisselanden vanaf Breeplein naar ept. Lombardijenpendelbus 725 tussen Carnisselanden en metro Slinge
8-8-20208i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland
8-8-202021i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Goudsesingel-Pompenburg
8-8-202024i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Goudsesingel-Pompenburg
8-8-20208i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-
8-8-202023i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland
8-8-202025i.v.m. werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Eendrachtsplein-Eendrachtsweg-Vasteland
10-8-202018ingesteld als versterkingslijn tbv. tramlijnen 4 en 8 tussen Marconiplein en Heemraadsplein i.v.m. opheffing metrolijn A,B en C agv. werkzaamheden tussen metrostations Marciniplein en Delfshaven
17-8-202018opgeheven
24-8-20204i.v.m. werkzaamheden  Burgemeester van Kempensingel ingekort tot Kleiwegpendelbus 704 tussen Station Noord en Molenlaan
5-9-202025route naar Carnisselanden hersteld, doch ivm werkzaamheden Breeplein omgeleid vanaf Breeplein via route lijnen 2 en 23 naar Laan op Zuid 
5-9-202025i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg omgeleid via Centraal-Station-Weena-Coolsingel i.p.v. via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats
5-9-20202i.v.m. werkzaamheden Breeplein ingekort tot traject Charlois-Putsebocht (driehoeken); ma/vr spitsuren vanaf Putsebocht via route lijn 20 tot Centraal Station via Coolsingel-Hofplein-Weena
5-9-20204normale route vanaf Straatweg naar ept. Molenlaan hersteld
5-9-20204i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg ingekort tot Centraal Station; traject Stationsplein-Marconiplein vervallen
5-9-20207i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg ingekort tot Centraal Station; traject Stationsplein-Willemsplein vervallen
5-9-20208i.v.m. werkzaamheden Mauritsweg omgeleid via Centraal-Station-Weena-Coolsingel i.p.v. via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats
6-9-20208normale route via Coolsingel-Schiedamsedijk-Vasteland hersteld
6-9-202021normale route via Coolsingel-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld 
6-9-202024normale route via Coolsingel-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld 
6-9-202023normale route via Coolsingel-Schiedamsedijk hersteld
9-9-20202In verband met te grote tramdrukte op het Hofplein wordt vanaf de Erasmusbrug gereden naar het Droogleever Fortuynplein v.v.
10-9-20202In verband met te grote tramdrukte op het Hofplein ingekort tot het traject Charlois-Putsebocht waar wordt gedriehoekt.in/uitrukken achteruit over Putsebocht naar/vanaf Laan op Zuid
10-9-20207In verband met te grote tramdrukte op het Hofplein wordt vanaf de Jonker Fransstraat via de Goudsesingel naar het Oostplein gereden v.v.
10-9-20208In verband met te grote tramdrukte op het Hofplein wordt gereden vanaf het Pompenburg rechtstreeks naar de Coolsingel v.v.
10-9-202021In verband met te grote tramdrukte op het Hofplein wordt tussen Hofplein en Oostplein gereden via Pompenburg en Goudsesingellijn 24 wel via Blaak en Bm. Van Walsumweg
14-9-202023Erasmusbrug gestremd; lijn gedeeld op de Rechter Maasoever vanaf Hofplein naar Oostplein en op de Linker Maasoever van de Beverwaard tot de Keizerswaardtrams uit de remise Beverwaard op de Rmo. opgesteld op de sporen bij de cwpl. Kleiweg
14-9-202025Erasmusbrug gestremd; lijn gedeeld op de Rechter Maasoever vanaf Hofplein naar Oostplein en op de Linker Maasoever van de Posthumalaan tot de Keizerswaard.
14-9-20208Erasmusbrug gestremd en Vasteland stroomloos omgeleid via West-Kruiskade- Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Heemraadsplein-Nieuwe Binnenweg
15-9-202023tijdelijk opgeheven
15-9-202025Lijn gedeeld: op de Rechter Maasoever via Schiedamsedijk en Vasteland naar Willemsplein; op de Linker Maasoever vanaf de Keizerswaard naar de Beverwaard
17-9-202023Heringesteld; Erasmusbrug weer berijdbaarremise Beverwaard weer bereikbaar
17-9-202025Erasmusbrug weer berijdbaar; 
26-9-20202route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats hersteld
26-9-20208normale route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats hersteld
26-9-202025normale route via Kruisplein-Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat en -plaats hersteld
26-9-20207vanaf de Jonker Fransstraat weer verlengd naar het Centraal Station ipv. het Oostplein
4-10-202020heringesteld via normale route
4-10-20202normale route Charlois-Keizerswaard hersteld
4-10-202025normale route via Randweg-Beijerlandselaan hersteld 
17-10-20202vanaf de Keizerswaard verlengd naar de Beverwaard
17-10-202020In verband met de aanleg van een keerlus Wilhelminakade-Posthumalaan vanaf Randweg omgeleid naar Brielselaan (Gaesbeekstraat)
17-10-202023In verband met de aanleg van een keerlus Wilhelminakade-Posthumalaan ingekort tot Marconiplein-Drooglever Fortuynpleinpendelbus 723 tussen Keizerswaard en Wilhelminaplein
17-10-202025In verband met de aanleg van een keerlus Wilhelminakade-Posthumalaan gesplitst in de delen Schiebroek-Willemsplein en Carnisselanden-Brielselaan (Gaesbeekstraat)
24-10-20204normale route tussen Stationsplein en  Marconiplein hersteld
24-10-20207normale route tussen Stationsplein en Willemsplein hersteld
2-11-202023tijdelijk opgeheven
13-11-20202normale route Charlois-Keizerswaard hersteld 
13-11-202020normale route Lombardijen-Centraal Station hersteld
13-11-202023heringesteld via normale route Marconiplein-Beverwaard
13-11-202025normale route Schiebroek-Carnisselanden hersteld
   Op de Burgemeester van Walsumweg zal een deel van het spoor in het najaar van 2020 vervangen worden. Tegelijkertijd zal Eneco werkzaamheden verrichten. De exacte datum zal later bekend worden gemaakt. Omwonenden moeten rekening houden met nachtelijke werkzaamheden en tramlijnen 21 en 24 zullen een omleiding rijden. Het verkeer moet rekening houden met een omleiding.
 
Op de Mauritsweg, ter hoogte van de Van Oldebarneveldstraat, Eendrachtsplein, de Eendrachtsweg en de Westblaak zullen in verschillende faseringen delen van het spoor vervangen worden. Dit heeft impact op de tramlijnen 25, 8, 7, 4, 20. De werkzaamheden worden gecombineerd met Eneco zodat reizigers en omwonenden maar één keer overlast ervaren. De exacte data worden later dit jaar vastgesteld. Vooralsnog zijn deze werkzaamheden in twee fases gepland tussen september en november.
GEPLANDE WERKZAAMHEDEN VOOR 2021
Ook voor 2021 is al grotendeels bekend waar de spoorvernieuwingswerkzaamheden plaats moeten vinden. Ook dan zullen de werkzaamheden de reizigers van tram 2 treffen. Zo zijn de volgende straten aan de beurt:
Kruising Coolsingel – Blaak
Wolphaersbocht – Boergoenstestraat
Wolphaersbocht tussen Pleinweg en Dorpsweg
Wolphaertsbocht – Blackspot?
Beijerlandselaan – Slaghekstraat
Schiekadebak – Heer Bokelweg
Goudsesingel – Pompenburg
Kruising Bergweg – Zaagmolenstraat
Brielselaan Gaesbeekstraat kruising inclusief keerlus Gaesbeekstraat

  8 comments for “RTM/RETM/RET tramroutes

Geef een reactie