Fotopagina bijzonder vervoer oorlog

Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de RET diverse motorrijtuigen ingezet voor andere vormen van vervoer dan reizigers.
Door nood en/of omstandigheden gedwongen moesten er goederen worden getransporteerd over de rails.
Enerzijds voor het transport van hout voor de houtgasgeneratoren achter de autobussen die door het ontbreken van vloeibare brandstoffen alleen op die wijze nog reizigerstransport konden verzorgen en anderzijds voor het vervoer van levensmiddelen in de vorm van gamellen en meel.

Op deze pagina een korte fotoserie met beelden van deze vorm van transport.