NRS

Waar de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij in Nederland de spits afbeet op het gebied van spoorvervoer, volgden al snel de nodige concurrenten.

Een daarvan was de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) die op 3 juli 1845 in Utrecht werd opgericht.
Feitelijk was het bedrijf de rechtsopvolger van de Rijn Spoorweg (RS) die tussen 1843 en 1845 de Rhijnspoorweg (Amsterdam – Utrecht – Arnhem) heeft aangelegd. Overigens ook een breedspoortraject dat door de ontwikkelingen op spoorgebied in Nederland in 1855, met het nieuwe traject Utrecht-Rotterdam al snel werd omgebouwd naar normaalspoor.

De NRS nam de verdere ontwikkelingen ter hand en legde naast belangrijke hoofdtrajecten ook verschillende kortere trajecten aan.
De spoorlijn Utrecht-Rotterdam eindigde in het door de Rotterdammers gedoopte Maasstation. In 1856 volgde de uitbreiding van de bestaande lijn van Amsterdam naar Arnhem richting Duitsland en in 1865 het traject Zevenaar-Kleef, waarmee nu ook de HIJSM over een verbinding richting Duitsland kon beschikken.

In Zuid-Holland werd de lijn Harmelen-Breukelen gerealiseerd waardoor vanuit Rotterdam op twee trajecten richting Amsterdam kon worden gereisd. Dat zou overigens ook nog voor de nodige concurrentie zorgen tussen de HIJSM en de NRS.
In 1870 tenslotte volgde nog de aanleg van de lijn Gouda-Den Haag.

Opvallend is wel dat het goederenvervoer voor de NRS belangrijk was. Dat kwam in het bijzonder tot uiting door de verbinding met Duitsland, waarvoor veel belangstelling was. De HSM koos aanvankelijk meer voor het dichterbevolkte westen van het land waar de behoefte aan personenvervoer groter was.

Het Rhijnspoorwegstation, Rotterdam-Maas, rond de eeuwwisseling.

Het Rhijnspoorwegstation, Rotterdam-Maas, rond de eeuwwisseling.

Maar ook de NRS was breder actief. Niet alleen werd door de NRS de spoorlijn Woerden – Leiden geëxploiteerd (aangelegd door de Spoorweg-Maatschappij Leiden-Woerden) ook de eerste Nederlandse stoomtramlijn, van Den Haag Rhijnspoorstation (het latere Staatsspoorstation) naar Scheveningen is in 1879 door de NRS geopend. De tramlijn Ede – Wageningen werd in 1882 geopend.

In 1890 is de NRS overgenomen door de Staat der Nederlanden, die de exploitatie in handen gaf van de Staatsspoorwegen (SS). Het spoorwegmaterieel van de NRS werd verdeeld over de Staasspoorwegen (SS) en de Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM).

Klik hier voor het artikel over de HIJSM.
Klik hier voor het artikel over de NS.
Klik hier voor het artikel over de Staatsspoorwegen.
Klik hier voor het artikel over de ZHESM.

bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Rhijnspoorweg-Maatschappij
Het Spoor; 150 jaar spoorwegen in Nederland, prof. de. J.A. Faber, Meulenhoff (1989)

Geef een reactie