Nieuw

De stand van zaken in de bouw van deze website. Alle wijzigingen, nieuwe plaatsingen en aanvullingen tot nu
toe;

17-04-2018 En na de nieuwe totaallijst van busroutes zijn nu ook de lijsten met vervangende buslijnen, bijzondere lijnen, nachtbussen alsmede de letter- en cijferlijn overzichten aangevuld en bijgewerkt.
16-04-2018 De publicatie van de buslijnroutes heeft zoveel reacties opgeleverd dat wederom een bijgewerkte lijst op zijn plaats is.
21-03-2018 Alle nieuwe informatie over het nachtlijnen/BOB-bus netwerk is niet alleen verwerkt in een compleet nieuwe lijst met alle chronologische routes van deze bijzondere buslijnen, maar ook is er een apart artikel over het ontstaan en de geschiedenis hiervan.
10-03-2018 In aanvulling op op de chronologische lijst met busroutes is nu ook de alfabetische lijst per lijn beschikbaar én de lijst met bijzondere lijnen zoals extra lijnen, rondritten en tijdelijke lijnen.
08-03-2018 Naast fotogalerijen omvat deze website, dankzij de medewerking van velen, ook een schat aan informatie zoals bijvoorbeeld de routes van de buslijnen van de RET. De chronologische lijst met buslijnroutes vanaf 1928 is nu geheel bijgewerkt tot en met 2017.
02-03-2018 De geschiedenis van het Openbaar Vervoer in de Rijnmond bestaat uit méér dan allen die van Rotterdam. In een apart artikel is specifiek aandacht besteedt aan de Schiedamse geschiedenis op dit gebied.
20-02-2018 En ter afronding van alle informatie en afbeeldingen van plaatsbewijzen zijn ook de fotogalerijen van de RTM en de RETM aangevuld.
19-02-2018 Naast de recent geplaatste afbeeldingen van de vervoerbewijzen van RET tram en bus is er nu ook een aparte fotogalerij van metro-vervoerbewijzen en is tevens een overzicht geplaatst van de geschiedenis van de vervoerbewijzen van de RET.
17-02-2018 Veel werk is verzet in het sorteren, documenteren en beschikbaar maken van de vervoerbewijzen, kaartjes, biljetten, rittenkaarten e.d. van de RET. Het heeft geresulteerd in meer dan 800 afbeeldingen sinds de start in 1927.
25-01-2018 Het zijn niet altijd de fotogalerijen die uitgebreid en bijgewerkt worden, ook de informatie in de tabellen valt verbetering ten deel. Zo zijn de afgelopen weken de tabellen van de vierassers en de de Allan-aanhangrijtuigen weer aangevuld evenals de informatie uit de oorlogstijd.
18-01-2018 Na het plaatsen van nieuwe foto’s van werk aan de infrastructuur is de afgelopen weken hard gewerkt om ook de tabel met informatie te updaten. Het overzicht met activiteiten van 1879-2017 is hier te vinden.
06-01-2018 Het overzicht met tramroutes, het lijnoverzicht van 1879-2016, is geactualiseerd. De lijsten met individuele tramlijnen volgen op een later tijdstip.
04-01-2018 Op 4 januari 2014 werd deze website geopend. Het jaar van bouwen en voorbereiding daaraan voorafgaand niet meegerekend, betekent dit dat wij nu aan het vijfde jaar zijn begonnen.
Het afgelopen jaar zijn meer dan 3000 foto’s toegevoegd waardoor de teller nu op ruim 69.000 staat, verdeeld over 700 fotogalerijen. Het aantal pagina’s is licht gestegen naar 1260 en het aantal bezoekers ligt op ca. 17.000 per maand, omgerekend tussen de 500 en 600 per dag.
De ROVM-facebookpagina telt meer dan 750 ‘likes’.
Kortom, op basis van deze cijfers mogen de activiteiten van ROVM-digitaal terecht ‘zeer gewaardeerd’ worden genoemd.
Niettemin mag ook de vraag worden gesteld of en hoe lang wij hier nog mee kunnen doorgaan. Het werk wordt door slechts enkele mensen verricht terwijl op een twee maanden geleden gedaan verzoek om een geringe financiële ondersteuning, door slechts drie mensen is gereageerd.
Waar het Internet wordt beschouwd als een plek waar van alles gratis kan worden gevonden wordt voorbijgegaan aan het feit dat het geld kost om ruimte en apparatuur te huren. Dat is jammer, want wij stellen alles in het werk om zonder reclame informatie beschikbaar te stellen. Hulp wordt daarom zeer gewaardeerd.
18-12-2017 De afgelopen weken zijn de 6 fotogalerijen met als onderwerp Infrastructuur tram aangepakt. Het aantal foto’s is bijna verdubbeld en bedraagt nu meer dan 800.
03-12-2017 Niet alleen de fotogalerijen met tramincidenten zijn aangevuld, ook die van incidenten met de bus is weer voorzien van nieuwe aanwinsten.
02-12-2017 De fotogalerijen met foto’s van incidenten met RET-trams zijn wederom aangevuld.
26-11-2017 De omvang van deze ROVM-digitaal website loopt inmiddels tegen de 200 GB. Bijna 700 fotogalerijen met meer dan 68.000 foto’s en 1300 pagina’s met informatie en documentatie zijn nu 24 uur per dag beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam.
Er is nog meer -en er komt ook regelmatig nieuw materiaal bij- wat wij graag willen toevoegen. Het probleem is echter dat er meer server-ruimte nodig is om alles voor iedereen bereikbaar te houden. Dat betekent echter meer kosten. Wij willen echter geen hinderlijke reclame op de website en daarom vragen wij iedereen die regelmatig van de website gebruik maakt te overwegen of er een eenmalige kleine bijdrage van enkele euro’s mogelijk is. Waar het geld heen moet kunt u in de linkerkolom lezen. Bij voorbaat dank!
22-11-2017 Met het bijwerken van de Citadis-fotogalerijen serie 2001-2060 met reclametrams zijn er natuurlijk ook nog de nodige foto’s van trams uit deze series zonder reclame toegevoegd. Eveneens natuurlijk is dit van toepassing op de serie 2101-2153.
20-11-2017 Na de update van de fotogalerijen van de 2000 Citadis-serie hebben wij nu ook de fotogalerijen met de reclamefoto’s van de 2100-serie aanzienlijk uitgebreid.
19-11-2017 In het kader van de voortschrijdende techniek en de noodzaak tot nog betere beveiliging is de ROVM-Digitaal website nu voorzien van een SSL-beveiligingscertificaat. Dat is zichtbaar door de aanwezigheid van de ‘s’ in het webadres. https://www.rovm-digitaal.nl. In een enkel geval kan het noodzakelijk zijn dit even aan te passen in uw favorieten.
18-11-2017 Van de 2000-serie Citadis motorrijtuigen is een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe foto’s geplaatst van de voertuigen met reclame.
05-11-2017 Inmiddels heeft ook de fotogalerij over de verbouwing van het Kleiweg-complex weer een forse uitbreiding ondergaan.
31-10-2017 De komende tijd wat aandacht voor het ‘kaartje’ beter gezegd het plaatsbewijs of vervoersbewijs. Als eerste een uitbreiding met de informatie over de RETM en de nodige nieuwe afbeeldingen. Maar er is nog veel meer in aantocht!
28-10-2017 Niet alleen nieuwe foto’s in de galerijen van de busgarages maar ook bij de tramremises.
25-10-2017 Uitzoeken, sorteren en controleren kost simpelweg veel tijd; het is dus steeds wachten op de volgende aanvulling. Ditmaal hebben we de busgarages van de RET onderhanden genomen zodat we een redelijk compleet beeld kunnen schetsen. Klik hier voor het resultaat.
15-10-2017 De afgelopen tijd zijn veel fotogalerijen van trams aan bod gekomen, tijd dus voor de bus. Een eerste aanzet vormt de aanvulling van de 3 fotogalerijen met busstations met bijna honderd nieuwe foto’s.
04-10-2017 Ook de fotogalerijen met werktrams hebben een opfrisbeurt gehad en zijn weer aangevuld.
30-09-2017 Inmiddels zijn ook de fotogalerijen incidenten met RET-trams weer bijgewerkt.
16-09-2017 Het wagenpark aan werkvoertuigen wordt gestaag vernieuwd en aangevuld. Met hulp van vele kanten is de tabel met het overzicht van werkvoertuigen vernieuwd en zijn de fotogalerijen weer flink aangevuld.
07-09-2017 Voorlopig even een laatste aanvulling van een Düwag-serie, in dit geval de 601-635 serie.
26-08-2017 Een logisch vervolg op de aanvullingen van de vorige galerijen vormt nu weer de Düwagserie 351-386, waarvan we ditmaal de fotogalerij weer konden updaten.
22-08-2017 Inmiddels is ook de Schindler 231-244 serie weer up-to-date wat de fotogalerijen betreft.
18-08-2017 Met alle recent binnengekomen aanvullingen lopen we simpelweg weer de diverse series na; ook de galerijen van de Schindler 1-15 serie zijn nu voorzien van de meest recente nieuwkomers.
16-08-2017 Van de Düwag-serie 251-274 hebben wij inmiddels ook weer de nodige aanvullingen ontvangen.
07-08-2017 Een andere zijsprong binnen het onderwerp Openbaar Vervoer is die naar de geschiedenis van autobusbouwer Verheul. Voor deze bijzondere verzameling informatie klik hier.
28-07-2017 Onder het hoofdstuk bijzondere trams is de kolentram van het GEB te vinden. Met recht bijzonder want zoals de titel aangeeft valt dit niet onder passagiersvervoer. Drie nieuwe foto’s van Ronald van der Meer sieren nu deze galerij.
24-07-2017 Hoewel net buiten de regio gelegen is het VIOS-busbedrijf later overgenomen door de WSM, reden waarom wij toch aandacht besteden aan een stukje geschiedenis van dit bedrijf.
22-07-2017 Ook de Düwag-serie 351-386 is weer uitgebreid met ruim 100 nieuwe afbeeldingen.
07-07-2017 De volgende aanvullingen betreffen die van de Düwagserie 1601-1635. Verdeeld over 6 galerijen toch weer bijna 50 foto’s.
02-07-2017 Het heeft in verband met een verhuizing even geduurd maar voorzichtig aan gaan we weer door met het plaatsen van nieuw beeldmateriaal en documentatie. Als eerst een aanvulling van de galerijen van de Düwag serie 301-324.
23-06-2017 De fotogalerijen van de Düwag serie 251-274 zijn onderhanden genomen: Alle foto’s staan nu op chronologische volgorde en zijn, waar nodig, voorzien van een datum en naam van de fotograaf.
22-05-2017 De vaste bezoekers van de Facebook-pagina van ROVM-digitaal weten het allemaal wel, maar mede in verband met de verhuizing staan nieuwe aankondigingen van plaatsingen voorlopig even op die plaats. Maar voor alle zekerheid toch hier nog ook even de vermelding dat Casper van der Werf met enige regelmaat nieuwe aanvullingen op deze website plaatst zodat er zeker geen stilstand is, waarvan akte!
11-05-2017 In verband met een verhuizing zijn wij de komende tijd enkele weken op een wat lagere frequentie te zien. Maar niet getreurd er staat nog veel op stapel én; heeft iedereen echt al alles gezien wat op de ROVM-digitaal website staat? Nou dan!
10-05-2017 De fotogalerij van de paardentram in Schiedam is aangevuld met nieuwe foto’s en telt nu 14 exemplaren.
04-05-2017 Naast de fotogalerijen van de bussen op de Hoek van Holland lijn hebben wij nu ook galerijen beschikbaar van de halteplaatsen en de stalling Maassluis.
30-04-2017 De afgelopen weken is hard gewerkt aan de jongste RET aanwinsten, de huurbussen voor de lijnen Schiedam-Hoek van Holland. Met hulp van Carel Scholte en Willem Oldenburg hebben we twee galerijen met foto’s van deze MAN serie gevuld en wat achtergronden belicht.
14-04-2017 Naast de Düwag series die de afgelopen weken zijn aangevuld zijn er nog drie series welke aangevuld zijn. Het gaat om de series 301-324, 601-635 en 1303-1324 welke met enkele tientallen opnamen zijn uitgebreid.
07-04-2017 De nieuwste aanvulling in de serie fotogalerijen betreft de RET 800-serie Düwags waar verdeeld over 20 galerijen meer dan 150 nieuwe foto’s te vinden zijn.
30-03-2017 In het hoofdstuk Bijzondere Trams wordt een belangrijke plaats ingenomen door de Düwags met bruine buffers. Ook die fotogalerijen zijn de afgelopen week weer aangevuld.
19-03-2017 Hoog tijd voor een nieuwe aanvulling. De serie Düwag 700 motorrijtuigen is aan de beurt met weer vele tientallen nieuwe foto’s verdeeld over de diverse fotogalerijen.
22-02-2017 In de serie Düwag aanvullingen mag natuurlijk ook de 600-serie niet ontbreken. Bijna 150 nieuwe foto’s verrijken nu ook hier de diverse fotogalerijen van deze serie.
19-02-2017 Een logisch vervolg in de reeks aanvullingen van de fotogalerijen is de aanpak van de Düwag serie 301-324. Ook de 4 fotogalerijen van deze serie hebben we kunnen voorzien van ruim 400 nieuwe foto’s.
08-02-2017 Ruim een week verder staat na veel voorbereidende werkzaamheden nu ook de tweede grote update gereed. De motorrijtuigenserie 351-386 is nu aan de beurt met bijna 500 nieuwe foto’s tot bijna 3200 stuks.
30-01-2017 De eerste grote update staat klaar. De motorrijtuigen serie 251-274 is aangevuld met meerdere verzamelingen met bijna 300 nieuwe foto’s tot meer dan 1700 stuks.
18-01-2017 Het lijkt stil op de website, maar wees gerust, wij zijn hard aan het werk om weer de nodige nieuwe verzamelingen uit te sorteren en te vergelijken. Daar gaat alleen heel veel tijd in zitten. Graag een paar weekjes geduld!
04-01-2017 Wij zijn niet zo ‘feesterig’ maar het mag worden gezegd; de ROVM-digitaal website is vandaag 3 jaar geworden. Na in september 2013 met de technische voorbereidingen te zijn begonnen kwam de website op 4 januari 2014 officieel in de lucht. Over het waarom leest u meer op deze homepage en we mogen toch wel stellen dat er in een behoefte wordt voorzien. Het is duidelijk dat de opzet en de inhoud de geïnteresseerde aanspreekt, de cijfers spreken voor zich. Meer dan 20.000 bezoekers per maand die toegang hebben tot 1242 pagina’s met informatie over de geschiedenis van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Bovendien wordt alle informatie gebracht in combinatie met ruim 64.000 foto’s waarbij naast voer- en vaartuigen ook de stad Rotterdam met alle aanliggende gemeenten, een belangrijke rol spelen. Dat geheel is onderverdeeld in 686 fotogalerijen!
Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats, niet alleen aan de mensen die dag in dag uit werken aan een verdere uitbreiding en actualisering van de website, maar zeker ook aan al diegenen die graag hun foto- en informatieverzamelingen én kennis delen waardoor zo’n kwart miljoen bezoekers elk jaar weer op zoek kunnen naar dat stukje informatie of juist die ene foto waar zij zich voor interesseren. We hopen met ieders hulp nog lang te mogen doorgaan!
27-12-2016 En ook de 301-320 CSA-2 fotogalerijen zijn nu aangevuld.
25-12-2016 Na alle geweld van de CSA-1 serie standaardautobussen zijn nu de CSA-2 series aan de beurt voor aanvullingen. Dat betekent dat de series 11-18, 127-139 en 202-221 zijn aangevuld met alle nieuwe foto’s die wij de afgelopen maanden ontvingen.
23-12-2016 Een eindspurt voor dit jaar; op diverse fronten wordt hard gewerkt aan aanvulling en uitbreiding. De fotogalerij paardenomnibussen is uitgebreid. De Schindlerseries 1-15 en 231-244 zijn ook weer voorzien van de nodige nieuwe foto’s en voor de CSA-1 busseries hebben we de nodige informatie gekregen over de naam van fotografen waardoor wij ook die weer hebben aangevuld.
19-12-2016 Inmiddels zijn er ruim 700 fotogalerijen op deze website beschikbaar. Toch zijn er nog steeds trams en bussen waarvan er geen foto beschikbaar is. Helpt u mee om de bestanden te completeren? Hier een overzicht van de ontbrekende nummers.
17-12-2016 En om de uitbreidingen van de CSA-1 serie fotogalerijen af te ronden zijn nu ook de 800- en de 900-serie voorzien van tientallen nieuwe foto’s.
15-12-2016 Een vervolg van de uitbreiding van de CSA-1 series standaardautobussen; de beurt is nu aan de 700-serie.
14-12-2016 De regelmatig bezoekers hebben het al gemerkt, ook de Allan-series motorrijtuigen en aanhangrijtuigen fotogalerijen hebben weer een behoorlijke uitbreiding gekregen.
13-12-2016 In de serie uitbreidingen van de CSA-1 fotogalerijen, vandaag de beurt aan de 600-series.
12-12-2016 En ook de 500-CSA-1 serie is nu uitgebreid met 70 nieuwe foto’s
11-12-2016 Vorige maand hebben wij net de CSA-1 standaardserie afgerond, maar dan blijken er plotseling nog ruim 400 foto’s van deze serie beschikbaar te zijn. Het mag duidelijk zijn dat wij daar dus in alle stilte mee bezig zijn geweest. Wij beginnen weer het aanvullen van de 400-serie, verdeeld over 5 fotogalerijen.
18-11-2016 De afgelopen twee weken zijn ook diverse fotogalerijen van RET-busseries uit de ‘gele’ periode weer aangevuld en bijgewerkt, waarvan akte!
15-11-2016 Het prototype bus voor de CSA-3 serie, de 401 heeft meerdere verschijningsvormen gehad. Daarom hebben wij er ook een aparte fotogalerij voor gereserveerd die inmiddels weer fors is aangevuld.
11-11-2016 Ook de laatste CSA-1 serie bussen, de 900-serie, is nu volledig bijgewerkt en on 3 verschillende fotogalerijen beschikbaar.
09-11-2016 Geen specifieke aanvulling vandaag, maar wel de melding dat er toch ook regelmatig kleinere aanvullingen plaatsvinden, die zoals eerder al eens gemeld, ook vaak via de Facebook-pagina worden aangekondigd. Zo zijn er de afgelopen weken (en worden er nog steeds) nieuwe foto’s geplaatst van de diverse 2-asser en 4-asser trams met aanhangrijtuigen én is er (bijvoorbeeld) ook een bijgewerkte lijst van alle in de oorlog gevorderde en verloren gegane trams én bussen. Waarvan, zoals dat heet, akte!
04-11-2016 Ook de 800-serie standaardbussen is inclusief de Volvo-Nebim bus volledig geüpdatet waarmee het einde van de CSA-1 serie voor wat betreft de fotogalerijen in zicht begint te komen.
01-11-2016 Wij vervolgen met een zeer omvangrijke update van de 700 DAF-Hainje standaardbusserie. Ruim 600 foto’s zijn in 4 fotogalerijen samengebracht.
28-10-2016 De ontvangst van de jaarfactuur voor de website is aanleiding om weer naar de financiën te kijken, wat op zijn beurt weer aanleiding is om een bedankje uitdelen aan onze donateurs. Met voorop de maandelijkse ondersteuning van onze webhost, waarderen we het enorm dat we toch met regelmaat donaties mogen ontvangen die ons in staat stellen de ROVM-digitaal website in de lucht te houden en steeds verder uit te breiden. Waardeert u onze website ook? Kijk dan even in de linkerkolom om die waardering te laten blijken alstublieft, dat levert u weer onze waardering op!
22-10-2016 In de 600-serie van de standaardbussen is er nog een tweede serie, afkomstig uit Den Haag, die in de jaren 1990 en 1991 in Rotterdam dienst heeft gedaan; de serie 661-665. Uiteraard hebben wij ook die weer een update gegeven.
21-10-2016 In het updaten van de fotogalerijen standaardbussen is nu de serie 601-656 DAF-Hainje aan de beurt. Ruim 380 foto’s.
20-10-2016 Een grote aanvulling ditmaal op een ander gebied, de knipsels. Van 30 verschillende jaren zijn meerdere tot vele nieuwe knipsels geplaatst.
19-10-2016 Een kleine aanvulling is de informatie over de midlife-revisie van de 2000-Citadis-serie die nu ook is verwerkt.
16-10-2016 Na een complete update van de 400-Standaardbusserie is nu ook de 500-serie compleet bijgewerkt met ruim 200 nieuwe foto’s.
15-10-2016 In de afgelopen week zijn er vele aanvullingen geplaatst in de fotogalerijen van de RET-vierasserseries 500-570. Een nauwkeurige opgave treft u via deze link aan.
01-10-2016 Voorlopig zijn alle tot nu geplaatste aanvullingen van de twee- en vierasserseries op de ROVM-Facebookpagina vermeld. Wil je snel naar deze aanvullingen to, volg dan even deze link: https://www.facebook.com/RotterdamsOpenbaarVervoerMuseum/?hc_ref=NEWSFEED
30-09-2016 In de afgelopen weken is er op de achtergrond weer veel aangevuld op tramgebied. Door verblijf in het buitenland konden we daarvan op deze plaats niets melden, maar we halen het in. Op de Facebookpagina van het ROVM komen de komende dagen al deze verwijzingen te staan, dat werkt wat sneller dan alles hier apart te benoemen. Om iedereen op weg te helpen; http://www.rovm-digitaal.nl/voertuigfotos/elektrische-tram-fotos/fotopagina-retm-motorrijtuigen-21-45/
17-09-2016 Het aantal foto’s van de standaardbussen is de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. We beginnen met de update van de 400-serie.
13-09-2016 Er is een tijd geweest dat reclame op de bus niet bestond. Hooguit wat transfers binnenin. Maar dat veranderde in 1953. Een nieuw hoofdstuk in de reclamehistorie.
07-09-2016 In vervolg op de vorige uitbreiding hebben nu ook de Minibussen en de Sightseeingbussen aparte en geupdate fotogalerijen gekregen en is er bovendien een compleet nieuw overzicht van alle RET-bussen op basis van indienststelling vervaardigd.
04-09-2016 Met enige regelmaat verschijnen demonstratie, huur en proefbussen bij de RET. Wij hebben de demo- en proefbussen nu in aparte fotogalerijen ondergebracht en de huurbusseries apart benoemd in het busoverzicht.
28-08-2016 Het hoofdstuk over de Trolleybus van de RET was nog niet ingevuld. Nu wel dus.
25-08-2016 Van richtingfilm tot bestemmingsdisplay zijn er vele vormen geweest om de reiziger het einddoel van de rit te melden. Een ontbrekende fotogalerij, die van de digitale richtingfilms is nu toegevoegd en het hele hoofdstuk is geüpdatet.
22-08-2016 In ons verkoophoekje zijn een aantal ter beschikking gekomen RET lijnenkaarten/tram- en autobusgidsen te koop.
20-08-2016 Er is heel hard gewerkt, maar we hebben nu ook de Citadis-1 serie een complete update gegeven zodat alle in onze bestanden beschikbare foto’s nu op de website te zien zijn.
18-08-2016 Hoewel het de nieuwste serie trams van de RET betreft hoort ook de Citadis-II serie 2101-2153 hier thuis. Vandaar dat wij nu ook deze serie inclusief de reclametrams een complete update hebben gegeven.
11-08-2016 Ook de tabel met de informatie over de werkvoertuigen is nu bijgewerkt en beschikbaar.
10-08-2016 Een nieuwe fotogalerij met beelden van de straten op het Noordereiland en de Willemsbrug, met openbaar vervoer.
06-08-2016 De fotogalerij werkvoertuigen is weer uitgebreid met tientallen nieuwe foto’s.
27-07-2016 Een jaar terug begonnen we met het bijwerken van de fotogalerijen van straten met openbaar vervoer. Alle toen geplaatste galerijen zijn, met het bijwerken van de OV-fotogalerij Weena, nu weer up-to-date en fors uitgebreid. We kunnen dus nu verder gaan met de straten die nog niet aan de beurt kwamen.
19-07-2016 Aan de vroegere gemeente, tegenwoordig deelgemeente Overschie is ook een aparte fotogalerij gewijd welke inmiddels fors is uitgebreid en weer up-to-date is gebracht.
16-07-2016 Ook de fotogalerij van de Groene Tuin hebben we onderhanden genomen, geactualiseerd en uitgebreid is deze weer up-to-date.
13-07-2016 Uit een verzameling zijn een klein aantal spoorwegposters beschikbaar gekomen, afkomstig van zowel NS als enkele buitenlandse en andere organisaties. Hebt u daar belangstelling voor, kijk dan eens op deze pagina.
12-07-2016 Dank aan de 8 personen die zich de moeite hebben getroost om een donatie te doen, het afgelopen half jaar. Het toont de waardering voor alle inspanningen en tijd en het draagt bij aan de kosten van de websitehuur! Goed om te weten dat in dit afgelopen half jaar 128.967 bezoeken aan deze website zijn gebracht, dat zijn er toch ruim 700 per dag. Stel nu dat op één dag al die bezoekers één keer 5 euro zouden doneren?
11-07-2016 De verbinding Rotterdam-Schiedam als fotogalerij over de Schiedamseweg-Rotterdamsedijk-Koemarkt hebben wij ook aangepakt en flink uitgebreid.
05-07-2016 Ook de fotogalerij over het Bloemhof met Lange Hilleweg, Polderlaan en Strevelsweg is vernieuwd, aangevuld en flink uitgebreid.
02-07-2016 Station Maas zoals de meeste Rotterdammers het kenden was de belangrijkste bestemming op de Oosterkade. Ook deze fotogalerij is weer geheel vernieuwd en aangevuld.
01-07-2016 Een nieuwe uitbreiding in het hoofdstuk infrastructuur is dat van Busstations.
30-06-2016 De materieellijsten van de RTM bussen vanaf 1964 en die van de WSM zijn dankzij een van onze bezoekers weer geheel actueel.
28-06-2016 We gaan weer even terug naar de straten met Openbaar Vervoer. De fotogalerij Marconiplein is ook vernieuwd en uitgebreid.
22-06-2016 Een galerij die ook wel enige aanvulling kon gebruiken is die van de sloopbussen.
21-06-2016 Bij de spoorwegfoto’s horen ook de foto’s van de treinstations. Daarom is ook deze fotogalerij fors uitgebreid.
20-06-2016 Hoewel het bestand aan spoorwegfoto’s erg beperkt is, hebben we toch weer enige uitbreiding kunnen geven aan de fotogalerijen met foto’s van treinen.
18-06-2016 De voorlopers van trams en bussen in het openbaar vervoer verdienen ook aandacht. Het hoofdstuk watervervoer is bijgewerkt en uitgebreid.
16-06-2016 De wat kleinere fotogalerijen worden niet vergeten; updates en uitbreidingen zijn gemaakt in de Kunst fotogalerijen en Logo’s.
15-06-2016 Ook de fotogalerij straten met OV; Groenezoom/Langegeer is weer volledig bijgewerkt en aangevuld met vele tientallen foto’s.
13-06-2016 Een nieuwe inhoudelijke update is geplaatst en wel van de vierassers, de bekendste tram van de Maasstad.
10-06-2016 Hoewel er geen nieuwe plaatsingen in de afgelopen vakantie zijn gemeld, is er wel hard gewerkt. Het artikel over de Krupp-bussen is aangepast, in de diverse fotoseries RETM 2-assers zijn nieuwe foto’s geplaatst en de galerij(en) van OV-foto’s Walenburgerweg/Spoorsingel/Provenierssingel en omgeving is volledig vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid.
16-05-2016 Ook weer eens aandacht voor het videogebeuren. Er zijn weer flink wat nieuwe linken geplaatst met videomateriaal over de RET.
07-05-2016 Na de Oudedijk volgden de ‘s-Gravenweg en de tijdelijke eindpunten Laan van Nooitgedacht en Chris Bennekerslaan. Ook deze Openbaar Vervoer straten zijn in het betreffende hoofdstuk nu weer geactualiseerd en uitgebreid.
03-05-2016 Meerdere mensen hebben zich inmiddels bezig gehouden met het aanvullen van de lijst met ongevallen en incident die inmiddels ruim 4500 vermeldingen omvat.
02-05-2016 Wederom een update van OV-straten, ditmaal Oud-Charlois met de omgeving van de Boergoensestraat en de Wolphaertsbocht.
29-04-2016 Een compleet andere verzameling betreft die van de technische tekeningen; de bussen waren reeds aanwezig, de trams nog niet. Daarom nu ook de bijna complete verzameling technische profieltekeningen met maatvoering van RTM, RETM en RET.
28-04-2016 De afdeling OV-straten is met de Schieweg-Bergselaan-Stadhoudersweg-Lisplein en omgeving weer aanzienlijk uitgebreid.
23-04-2016 Het duurde even, maar nu hebben we alle foto’s van Hermann Solle uit de jaren 1930-1940 op de website staan. De complete collectie dus inclusief straten zonder trams of bussen.
14-04-2016 Ook de busfans vergeten we niet, de standaardbus(deel)serie 471-500 is geactualiseerd en nu driemaal zo groot geworden.
10-04-2016 Nog steeds wordt er hard gewerkt aan het hoofdstuk ongevallen en incidenten. Maar in afwachting van de bijbehorende overzichten hebben we al wel het complete beschikbare beeldmateriaal geplaatst; trams, treinen en bussen zijn ruimschoots vertegenwoordigd.
01-04-2016 Ondanks de bijzondere datum toch weer een aanvulling. Het is nu de beurt aan de galerij Heemraadsplein/Heemraadssingel/Heemraadsstraat/Kortenaarstraat die is geactualiseerd en flink uitgebreid.
23-03-2016 Wederom een vervolg met de fotogalerijen van OV-straten. Nu hebben we de galerijen Rodenrijselaan, Kleiweg/Dwarskleiweg/Overschiese Kleiweg en Kootsekade/Hillegondsatraat/Willem van Hillegaersbergstraat geactualiseerd en uitgebreid.
19-03-2016 We gaan door met de fotogalerijen van OV-straten. Ditmaal zijn de galerijen Hillesluis-2e Rosestraat en 1e Schansstraat uitgebreid en vernieuwd.
16-03-2016 In de serie fotogalerijen van OV-straten zijn wederom twee galerijen fors uitgebreid en vernieuwd. Het is het complex Parksluizen met de 1e en 2e Coolhavenbrug en Parkhavenbrug plus de Puntegaalstraat en de galerij Middelland met de 1e en 2e Middelandstraat en Middellandplein.
13-03-2016 Het lijkt stil, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Inmiddels zijn twee fotogalerijen volledig vernieuwd en aangevuld; in het hoofdstuk straten met OV zijn de foto’s van het Afrikaanderplein, Paul Krugerstraat, Pretorialaan, Avenue Concordia, Voorschoterlaan en Voorschoterstraat aangepakt.
22-02-2016 Veel van de profieltekeningen van Aad van Dam stonden nog niet op deze website; nu wel!
21-02-2016 Het is ruimschoots tijd om weer de nodige binnengekomen krantenknipsels bij te werken. Met name de jaren 1961-1962 en 1970-1978 zijn evenals 1995 en 1996 voorzien van de nodige nieuwe knipsels.
16-02-2016 Het hoofdstuk Ongevallen en Incidenten (ongevallen/aanrijdingen/ontsporingen en andere narigheid) is voorzien van een fors overzicht met meer dan 4000 vermeldingen.
14-02-2016 Dankzij enkele aanvullende verzamelingen hebben we het hoofdstuk Infrastructuur een flinke uitbreiding kunnen geven.
04-02-2016 De laatste grote hersteloperatie is achter de rug. Gelijktijdig hebben we het complete fotobestand van Westnederland bussen kunnen actualiseren en fors uitbreiden.
01-02-2016 De technische- en achtergrondinformatie van de 701-750 ZGT tramserie van de RET is volledig vernieuwd en tevens is het hoofdstuk Links volledig geactualiseerd.
26-01-2015 De tweede hersteloperatie is nu ook een feit. Alle fotogalerijen van ZWN, Van Gog, Connexxion en WSM zijn niet alleen weer beschikbaar, maar ook uitgebreid!
19-01-2015 De eerste grote hersteloperatie na het serverprobleem is een feit; de complete Citadis serie 2001-2060 is in 10 verschillende fotogalerijen weer beschikbaar.
22-12-2015 Dankzij enkele nieuw binnengekomen verzamelingen hebben wij ook de galerijen van de busbedrijven Van Gog, KLM en ZWN een behoorlijk uitbreiding kunnen geven.
13-12-2015 We vervolgen met de uitbreidingen van enkele busfotogalerijen zoals die van het streekvervoer, de RAGOM en Qbuzz.
12-12-2015 Ook de kleinere fotogalerijen komen aan de beurt met een update. In de rubriek bussen zijn de afgelopen dagen de galerijen Connexxion, de Jong Tours en het particulier stadsvervoer weer voorzien van nieuwe foto’s.
09-12-2015 Van de 800-serie ZGT van de RET stonden uiteraard al foto’s op deze website. Dat aantal verbleekt bij de grote update die sinds vandaag beschikbaar is. Ruim 3000 foto’s verdeeld over 24 galerijen vertellen het verhaal.
05-12-2015 Informatie over de geschiedenis van het OV bestaat niet alleen uit foto’s; ook de routes van de RET buslijnen zijn in de afgelopen weken weer bijgewerkt, ditmaal tot 2010.
02-12-2015 Het hoofdstuk remises en werkplaatsen is inmiddels ook aan de beurt geweest voor een update en uitbreiding.
01-12-2015 Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de bijwerken en uitbreiden van de series standaardbussen. Om te beginnen zijn de series 401-460 en 461-470 onder handen genomen.
28-11-2015 Het werkwagenpark van de RTM-RETM-RET is omvangrijk (geweest). We hebben de beschikbare verzamelingen nagelopen en daarmee de bestaande galerijen tot 10 uitgebreid en geactualiseerd.
22-11-2015 Het heeft even geduurd maar ook de RET 600-serie Düwag is nu compleet, verdeeld over 16 fotogalerijen op de website aanwezig.
15-11-2015 Ook kleine fotoverzamelingen worden bijgewerkt en uitgebreid zoals die van het personeelsvervoer.
14-11-2015 De bestanden met foto’s van werkvoertuigen zijn ook weer bijgewerkt en uitgebreid. Nu verdeeld over 3 galerijen.
10-11-2015 Er wordt al tijden gewerkt aan de fotogalerijen van de 800-serie. Het eerste resultaat, de (totaal) reclametrams, is inmiddels gereed. De standaarduitvoeringen volgen binnen enkele weken.
09-11-2015 Ook de fotogalerijen met RTM-bussen komen weer aan de beurt met een update en een uitbreiding met zo’n 40 foto’s.
06-11-2015 Nog onbesproken is de door de RET van WN gehuurde serie midi-busjes 7001-7009. Ook deze zijn nu in een eigen galerij opgenomen.
05-11-2015 Bijzondere bussen die heel kort of iets langer al dan niet op proef bij de RET hebben gereden zijn onder gebracht in een vernieuwde en uitgebreide fotogalerij.
04-11-2015 In het proces van updaten van alle fotogalerijen is vandaag de galerij met WSM foto’s onder handen genomen.
02-11-2015 De paardenomnibus is in Rotterdam met name bekend geweest door de Rotterdamse Omnibus Maatschappij ROM. Ook de fotogalerij hiervan is bijgewerkt en uitgebreid.
01-11-2015 Een van de eerste fotogalerijen op deze website was die over de Postkoets. Tijd voor een update en een uitbreiding.
30-10-2015 Na veel onderzoek- en sorteerwerk de afgelopen dagen is er weer een forse uitbreiding gerealiseerd. De Stoomtram van de RTM op de lijn Rotterdam-Schiedam. Inclusief de terugkeer in 1938 en 1988/1989, zij het niet meer als RTM.
20-10-2015 Het complete hoofdstuk Bijzonder Vervoer in de rubriek verzamelingen, inclusief het stadionvervoer, is onder handen genomen en aanzienlijk uitgebreid.
18-10-2015 Bijzondere trams op proef of gewoon op bezoek, ook deze galerij is weer bijgewerkt en uitgebreid.
17-10-2015 De kolentrams zijn beslist als aparte trams te benoemen. Het Rotterdamse elektriciteitsbedrijf GEB beschikte daarover. De betreffende fotogalerij is wederom uitgebreid.
16-10-2015 In het hoofdstuk reclame is weer een nieuwe fotogalerij verschenen; de RET trams met (bijna) totaalreclame tot 1975.
11-10-2015 Voor de echte tramliefhebber hebben we ook de fotogalerij van de Zilvertram weer up-to-date gemaakt en voorzien van nieuwe foto’s.
10-10-2015 De laatste serie groen-witte bussen die we nog moesten updaten is de Den-Oudsten serie 480-499. Dat is nu gebeurd.
08-10-2015 En weer is er een serie uitgebreid binnen de tramfotogalerijen. De uit Wenen afkomstige serie 651-660.
07-10-2015 Een nieuwe uitbreiding is gereedgekomen in de vorm van enkele artikelen met foto’s over de RET in de oorlogsjaren.
05-10-2015 De artikelenreeks over wachthuisjes en abri’s is uitgebreid met diverse fotogalerijen met ruim 300 foto’s.
02-10-2015 De uitbreiding met technische tekening van de RET busseries is nu ook gerealiseerd.
01-10-2015 Het gaat weer snel deze dagen. Niet alleen is er een nieuwe galerij Minibussen geplaatst, ook de galerijen met rondritten en RET-Tours zijn vernieuwd en aangevuld. Bovendien zijn alle series prentbriefkaarten van de Tramweg Stichting en het RET Mannenkoor nagelopen en opnieuw geplaatst.
30-09-2015 Ook de galerij van de in de Rotterdamse groen-witte kleuren getooide serie RET Mercedes bussen 750-754 is geheel vernieuwd en uitgebreid. Tevens zijn de RTM materieellijsten van het busmaterieel vernieuwd.
29-09-2015 De gelede bussen van de RET Volvo-Hainje serie 501-518 zijn ook weer aan de beurt geweest en al onze beschikbare foto’s hiervan serie zitten in de fotogalerij.
27-09-2015 De fotogalerij van de RET busserie 801-835 DAF-Den Oudsten Alliance is aanzienlijk uitgebreid.
24-09-2015 We vervolgen het updaten van de fotogalerijen met de RET busserie DAF-Den Oudsten 901-945.
23-09-2015 Ook de fotogalerijen van de busserie 440-459 DAF-Berkhof, de omnibussen van de MAV én de benzinemotortrams van de RETM/RET zijn inmiddels aan de beurt geweest voor een opknapbeurt en hebben ook weer de nodige aanvullingen ontvangen.
21-09-2015 Van de reorganisatie van de fotogalerijen op deze website maken wij uiteraard gebruik van de gelegenheid om de desbetreffende galerijen ook gelijk te updaten en uit te breiden. In de afgelopen dagen is dat gebeurd met de busseries 301-322, 420-439 en 431-512 terwijl ook gelijk van het standaard busprototype 401, CAOM, een nieuwe galerij is geplaatst. Alle series zijn te bereiken vanaf de busfoto pagina.
19-09-2015 De fotogalerij van de DAF-Hainje CSA-2 busserie 201-221 van de RET is vernieuwd en uitgebreid en opgenomen in twee fotogalerijen.
18-09-2015 In de serie bijzondere verzamelingen zijn de Düwag series 251-274 en 351-386 opgenomen met de bruine buffers, de toestand waarin zij de eerste jaren hebben rondgereden. Inmiddels zijn deze fotogalerijen weer aanzienlijk uitgebreid.
17-09-2015 Het is geruime tijd geleden dat er een aantal foto’s van de motorrijtuigenserie 701-750 op deze website verscheen. Het afgelopen jaar is dit bestand vanuit vele verzamelingen aangevuld en gereed gemaakt voor plaatsing. Dat heeft geresulteerd in bijna 40 fotogalerijen met in totaal ruim 3500 foto’s.
16-09-2015 De autobusserie DAF-Hainje 127-139 is in vele kleurschakeringen te bewonderen geweest. De beide fotogalerijen hiervan zijn weer bijgewerkt.
11-09-2015 Rotterdamse trams in Roemenië kennen wij natuurlijk wel, maar dat ze ook aan Den Haag verkocht zijn is wat minder bekend. Toch zijn een aantal twee-assers medio 1946 in de richting van het politieke centrum vertrokken en hebben daar een aantal jaren, maar niet echt tot volle tevredenheid, bij de HTM rondgereden.
09-09-2015 Naast de Twee Provinciën was in de jaren zestig en zeventig ook busonderneming Citosa een bekend bedrijf in de Maasstad en omgeving. Ook van die bussen hebben we nu de fotogalerij flink uitgebreid.
07-09-2015 De fotogalerij met Twee Provinciën bussen is wederom op de schop gegaan. Verdeeld over 5 hoofdstukken zijn nu zo’n 600 foto’s van deze maatschappij te bewonderen.
03-09-2015 Een van de grotere fotoseries die nog ontbrak is die van de Düwagrijtuigen 1601-1635. Dat is nu goedgemaakt met bijna 1000 foto’s.
28-08-2015 Op de achtergrond worden, in verband met de beschikbare webruimte, alle fotoseries opnieuw in een beter webformat geplaatst. Daarom wel veel werk maar weinig nieuws. Niettemin zijn er soms weer redelijk forse aanvulling, zoals nu weer van de serie RET motorrijtuigen 1301-1324.
23-08-2015 Het hoofdstuk reclame is weer wat uitgebreid met een overzicht van de dakreclames van de 4-asserserie 401-570 in de oorlogsjaren
10-08-2015 Er gaat veel werk zitten in het ruimte maken op de website voor nieuwe foto’s. Maar het loont de moeite want we hebben nu de complete collectie van de serie 301-324 motorrijtuigen op de site staan.
04-08-2015 Het hoofdstuk over de tarieven en de bijbehorende vervoerbiljetten is weer uitgebreid.
26-07-2015 Zo door de geschiedenis heen zijn er flink wat richtingfilms gebruikt. Onze vaste tekenaar Aad van Dam heeft ze nu allemaal verzameld op deze website.
25-07-2015 En ook de jaren 1972 en 1973 zijn toegevoegd aan het hoofdstuk Krantenknipsels. De problemen rond de hosting en de maximaal bereikte capaciteit lijken technisch opgelost. Het betekent wel dat alle galerijen opnieuw geplaatst moeten worden, veel werk dat ook enig ongemak tijdens het bekijken van de website kan opleveren, maar ook dat er weer meer ruimte is zodat een laatste aanvulling van de Schindlerseries met meer dan 200 foto’s.
24-07-2015 De afdeling knipsels is uitgebreid met de jaren 1970 en 1971.
17-07-2015 In de afgelopen twee weken zijn er veel aanvullingen op de website geplaatst. Een aantal oude busseries zoals de Krupp, Kromhout en Saurer zijn voorzien van meer foto’s (of betere dan die er reeds stonden) evenals de Schindler series. De kleine Schindlers zijn nu compleet en deze dagen zal dat ook voor de grote Schindlers het geval zijn. Ook de krantenknipsels hebben wij onderhanden genomen zodat enkele ontbrekende jaren nu ook gevuld zijn en een redelijk aantal andere jaren is uitgebreid. Ditmaal geen aparte opgaven omdat dat te omvangrijk zou zijn! Ook de komende weken zullen nog enkele aanvullingen worden geplaatst. Nieuwe bijdragen moeten nog even wachten tot wij een nieuwe webhost hebben gevonden die overweg kan met de omvang van deze website. Wij houden u op de hoogte!
03-07-2015 Ook de achtergrondinformatie van tramseries wordt regelmatig bijgewerkt. In de afgelopen dagen verschenen nieuwe artikelen over de Allan rijtuigen en de grote Düwagserie 351-386.
28-06-2015 Het inmiddels lang verdwenen RET Tours kende diverse gezichten. Ook die fotogalerij heeft een forse uitbreiding ondergaan.
25-06-2015 Een kleine maar dappere serie bussen die ook in Dordrecht en later in andere steden heeft gereden. De Midi DAB City serie 701-710 van de RET. Ook van die serie konden we het aantal foto’s aanmerkelijk uitbreiden.
24-06-2015 Naast foto’s ook meer informatie over de achtergronden. Een nieuw hoofdstuk in de sectie Techniek gaat in op de aanvankelijk toegepaste Demerberail.
23-06-2015 Steeds meer verzamelingen maken het mogelijk om continu uit te breiden. Daarmee konden we ook de RET busserie 600-699 Volvo-Berkhof een forse aanvulling geven waarmee het aantal foto’s nu van 150 naar ruim 900 is gestegen.
20-06-2015 Van de samengestelde Düwagserie 1303-1324 stonden nog maar enkele foto’s op deze website. Dat is ruimschoots aangepast waardoor er nu bijna 400 foto’s van zijn te bewonderen.
17-06-2015 Naast werkrijtuigen zijn er ook werkvoertuigen. Dit hoofdstuk heeft een forse uitbreiding ondergaan waarbij tevens de tabel is aangepast.
13-06-2015 Het hoofdstuk Huisvesting met informatie over remises en centrale werkplaatsen bestond reeds, daaraan zijn nu toegevoegd tien fotogalerijen met een eerste selectie uit het beschikbare beeldmateriaal.
07-06-2015 Foto’s van Twee Provinciën bussen blijken steeds meer in de belangstelling te komen. Verschillende bijdragen zorgen voor weer 45 nieuwe foto’s.
05-06-2015 Wij denken dat het de moeite van het wachten waard is geweest. Ook in onze vakantie is er namelijk hard gewerkt aan het complete bestand van de RET rijtuigserie 351-386. Verdeeld over 24 fotogalerijen treft u meer dan 3000 foto’s aan van deze serie gesplitst over verschillende categorieën.
06-05-2015 Van een geheel andere orde dan de busfoto’s van de afgelopen dagen is de ontwikkeling van de tarieven en de bijbehorende vervoerbewijzen. Het hoofdstuk was al aanwezig maar vanaf nu ook de bijbehorende informatie uit de RTM tijd tot 1905.
05-05-2015 Vooruit dan maar, om het regionale busgeweld af te ronden als toetje een forse aanvulling van De Twee Provinciën!
04-05-2015 En om het af te maken is nu ook de galerij met foto’s van de RTM bussen meer dan verdubbeld.
03-05-2015 Verder met de streekbussen; Westnederland is aanzienlijk aangevuld en compleet nieuw is De Jong Tours met de voorlopers TAOO-ZAOO-ZABO.
02-05-2015 Naast de RET busserie 740-759 die nu geheel op de website staat, zijn ook enkele streekbusbedrijven onder handen genomen. Een flinke uitbreiding van de Citosa, de WSM en Van Gog is gerealiseerd.
28-04-2015 De afgelopen dagen is de periode 1980-1990 voor wat betreft de RET bussen onder handen genomen. Dat betekent dat de series 11-18, 127-139, 401, 201-221,301-322, 585-591 en 901-956 volledig zijn bijgewerkt met honderden nieuwe foto’s.
25-04-2015 Niet alleen nieuws op tramgebied zoals aanvullingen in de oudste series 1-106 en de bruine buffers verzameling, maar ook de busseries 115-125, 420-439, 431-512, 440-459 en 480-499 zijn nu volledig en uitgebreid op de website te vinden, net als de 500-501 huurbussen.
22-04-2015 Een bekend verzamelobject vormen de lijnen(net)kaarten van de OV-bedrijven. Het Rotterdamse overzicht is inmiddels compleet en verwerkt in een hoofdstuk met de achtergronden ervan.
20-04-2015 Naast nieuwe onderwerpen en foto’s is er ook ruimte voor kwaliteitsverbetering van de website. In de afgelopen weken zijn alle foto’s van de Allan- en Schindlerrijtuigen onder de loep genomen en op tijdsvolgorde gezet met de juiste informatie.
14-04-2015 De laatste tram, een korte speelfilm van de AVRO met Kees Brusse; een nieuwe bijdrage in het hoofdstuk Kunst.
12-04-2015 Recent ontvingen wij een flinke aanvulling met busfoto’s van de Twee Provinciën, ruim voldoende om de ruim 350 foto’s in drie nieuwe galerijen te presenteren.
05-04-2015 Het onderwerp tarieven is nieuw op de website. Maar het eerste begin over de vroegste RTM-tijd is er nu.
03-04-2015 Binnen het hoofdstuk krantenknipsels hebben we de paardentramtijd verder kunnen aanvullen.
27-03-2015 We maken weer eens een uitstapje naar de regio. Recente bijdragen stelden ons in staat het hoofdstuk Twee Provinciën in woord en beeld een flinke uitbreiding te geven.
20-03-2015 Voor we ons weer even op de bus- en tramfoto’s gaan richten maken we met de knipsels van de jaren 1969 en 1970 weer een decennium vol.
19-03-2015 En ook de jaren 1967 en 1968 zijn nu vertegenwoordigd in het hoofdstuk Krantenknipsels.
14-03-2015 De knipselafdeling is weer uitgebreid. Nu is ook het jaar 1966, verdeeld over 12 maanden beschikbaar.
09-03-2015 De afdeling knipsels uit kranten en tijdschriften is ook weer uitgebreid, ditmaal zijn aan de periode 1961-1965 weer zo’n 300 knipsels toegevoegd.
07-03-2015 Het zijn er ruim 1300, alle verzamelde foto’s van de serie 251-274 tezamen. De moeite van een bezoek dus zeker waard!
05-03-2015 We hebben het niet elke dag gemeld, maar de vaste bezoekers hebben het al opgemerkt, de fotogalerijen van de vierassers met de nummers 491-550 zijn wederom, met honderden foto’s, uitgebreid.
27-02-2015 Een snel vervolg op de uitbreiding van de verzameling krantenknipsels. Ook alle aanvullingen uit de periode 1945 tot 1960 zijn inmiddels verwerkt en beschikbaar gemaakt. Ruim 250 nieuwe knipsels zijn weer toegevoegd.
26-02-2015 Naast al het fotogeweld van rijtuigen en voertuigen ook weer even aandacht voor de knipsels uit kranten en tijdschriften. De periode tussen 1875 en 1945 is weer aanzienlijk aangevuld met ruim 350 nieuwe knipsels.
24-02-2015 En weer kunnen wij melden dat er een aanzienlijke hoeveelheid foto’s is toegevoegd. Alle foto’s uit onze bestanden van de Allan motorrijtuigen en aanhangrijtuigen; 100-101/102-135/570-571, 1021-1056 en de Schindlertrams 1-15, 231-244 staan nu op de website. En dat niet alleen, ook van de vierasserseries 471-490 staan de beschikbare foto’s nu op deze website.
22-02-2015 In de afgelopen weken is hard gewerkt aan een totaalpresentatie van alle beschikbare foto’s van de Allan motorrijtuigen. Het zijn er ruim 1800 geworden van de wagennummers 102-135.
19-02-2015 Een aanvang is gemaakt met een aparte presentatie van slooptrams, de eerste fotogalerijen van de vierassers en de werkwagens zijn nu te zien.
18-02-2015 Het aanvullen gaat gestaag verder; de afgelopen dagen zijn de fotogalerijen met de motorwagen series 401-406, 407-412, aanhangwagenserie 1011-1020 en busserie 701-799 wederom aangevuld met nieuwe aanwinsten.
08-02-2015 Zoals beloofd; ook de series motorrijtuigen 71-90, 91-106, 107-126, 127-151 en 152-176 zijn weer uitgebreid met in de afgelopen tijd ontvangen foto’s.
02-02-2015 Het lijkt stil maar op de achtergrond wordt hard gewerkt. Zoals bijvoorbeeld het aanvullen van foto’s van de motorrijtuigseries 1-20 en 21-70. (en er volgt meer!)
15-01-2015 De afgelopen is er flink aangevuld. De bestanden van de tramrijtuigen 571-572/100-101 zijn nu compleet evenals die van de busseries 101-112, 261-280, 301-330, 401-446, 501-585 en 801-803.
12-01-2015 Tussen alle grote aantallen nieuwe foto’s door worden er uiteraard ook kleine aanvullingen gepleegd. De bezoekers op de Facebookpagina van het ROVM blijven daar ook van op de hoogte. Vele busfoto’s uit de gele periode van de RET én nog een 20-tal Allan aanhangwagens van de 1021-1056 zijn weer geplaatst.
11-01-2015 De ‘grote’ Schindlers in alle volledigheid. Meer dan 1000 foto’s van deze Zwitsers van na de oorlog.
09-01-2015 De serie RET Allan aanhangrijtuigen 1021-1056 is aanzienlijk uitgebreid tot meer dan 600 foto’s.
08-01-2015 Na vele weken van scannen, uitzoeken en beschrijven is er weer een periode van nieuwe foto’s aangebroken. We beginnen met meer dan 900 foto’s van de kleine Schindlerserie 1-15.
04-01-2015 Het grote nieuws vandaag is de viering van het 1-jarig bestaan van deze website! Meer dan 230.000 bezoekers in de afgelopen 365 dagen met een top van 2223 bezoeken op één dag. Het geeft aan dat de website in een behoefte voorziet. Voor deze maand mag u weer veel nieuwe foto’s tegemoet zien, daar is de afgelopen weken namelijk hard aan gewerkt. Maar ook een oproep…… Wie wil meewerken aan de verdere uitbouw van ROVM-digitaal? Niet alleen met het aandragen van verzamelingen maar ook met scannen, schrijven en controleren, want daar is ook zeker behoefte aan. Er lift nu een stevige basis waarop we graag verder willen bouwen met alle hulp die wij kunnen krijgen!
24-12-2014 Het hoofdstuk film en video is aanmerkelijk uitgebreid met o.a. films over de opening van de busgarage Sluisjesdijk en het RET verenigingsleven tussen 1926 en 1950.
21-12-2014 Ondanks dat er even geen aanvullingen verschijnen; alle tijd gaat op aan scanwerkzaamheden, bereikt de ROVM-digitaal pagina op Facebook vandaag de 500 ste ‘like’. Een mijlpaal, zeker gezien het feit dat pas over twee weken deze website 1 jaar zal bestaan! Het getuigt in ieder geval van voldoende belangstelling voor dit onderwerp.
11-12-2014 De lijst met werkvoertuigen is nu 10 x zo lang en omvat meer dan 700 vermeldingen!
05-12-2014 Voorlopig even een laatste grote update en uitbreiding van de busseries na 1990; de galerijen van de series 412-510, 440-459, 480-499 en 700-712 zijn aanzienlijk uitgebreid en staan in het busoverzicht in de kolom 1990-heden, weer op hun plaats.
03-12-2014 Wederom twee busnieuwtjes; de complete groen-wit series DAF-Den Oudsten 901-945 en de minibussen 115-125 staan in meerdere nieuwe fotogalerijen nu op de website.
02-12-2014 Ook de kleine vernummerde busserie DAF-Hainje 127-139 staat er in een nieuwe galerij gekleurd op. Ook is de galerij van de serie 301-322 aanmerkelijk uitgebreid en is de nieuwe serie 11-18 uit Groningen toegevoegd.
01-12-2014 Na de gelede serie Volvo bussen is nu ook de serie Volvo-Berkhof 600-699 aangepakt; drie nieuwe fotogalerijen!
25-11-2014 De gelede RET busserie 501-518 is even afwezig geweest, maar nu staan de meer dan 300 foto’s compleet op de website.
22-11-2014 De regio wordt niet vergeten; de fotogalerijen van de bussen van de RTM, Twee Provinciën en Westnederland zijn weer compleet geüpdate en uitgebreid.
21-11-2014 De afgelopen dagen zijn veel nieuwe losse foto’s in diverse galerijen geplaatst.
18-11-2014 Moderne RET busfoto’s van 1990 tot heden, een bescheiden aanzet nu met de Citaro, Citea en MAN foto’s enorm uitgebreid.
15-11-2014 Een nieuw hoofdstuk in de vorm van de RETM(M)Infrastructuur in beeld; aanleg en onderhoud van rail en bovenleiding.
12-11-2014 De oproep om informatie en foto’s van werkvoertuigen heeft succes gehad. Door onder meer de hulp van Ed Krebbers is het hoofdstuk werkvoertuigen uitgebreid met tientallen foto’s en een informatietabel.
10-11-2014 Aan de fotogalerij ‘modellen’ zijn weer enkele tientallen foto’s toegevoegd.
03-11-2014 Werkvoertuigen met paard of motor maar actief voor het railvervoer. Een nieuwe -onafgemaakte- fotogalerij.
31-10-2014 We sluiten de maand af met het artikel eindpunten elektrische trams; verdeeld in drie hoofdstukken en meer dan 300 foto’s.
30-10-2014 De inmiddels verkregen treinfoto’s in de regio hebben nu een eigen plaats gekregen
29-10-2014 Aan de fotogalerijen met RTM-trams zijn ruim 300 foto’s toegevoegd
28-10-2014 Voor vandaag een nieuwe fotogalerij met bijzondere RET bussen
26-10-2014 Het hoofdstuk Eindpunten van elektrische trams is aanzienlijk uitgebreid met honderden foto’s!
26-10-2014 Vandaag weer een nieuwe voorraad RTM motortrams kleurenfoto’s toegevoegd.
25-10-2014 Bijna elke dag worden wel nieuwe foto’s toegevoegd. We werken er aan om al deze foto’s apart te gaan noemen; deze week een eerste test
23-10-2014 Busbedrijf De Twee Provinciën heeft een scala van bussen in bedrijf gehad; de fotogalerij is inmiddels verdubbeld
22-10-2014 Al geruime tijd zitten er foto’s RTM bussen en trams in ons archief en dat aantal is de laatste tijd flink gegroeid. Voldoende om ze nu ook op de website te kunnen plaatsen; RTM bussen én RTM trams.
18-10-2014 Een uitbreiding van het hoofdstuk Particuliere vervoerders; meer foto’s maar ook een aparte fotogalerij van de particuliere bus in het Rotterdamse straatbeeld.
17-10-2014 Er zijn weer honderden foto’s toegevoegd aan de vierasser series; voor de deelseries 401-420 en 421-435 zijn er nu elk 3 aparte fotogalerijen!
14/10/2014 Het artikel Stadionvervoer heeft weer een update gekregen met nieuwe informatie over het vervoer in Spangen.
13-10-2014 Een nieuwe pagina met RET feesten; manifestaties waar de RET aan deelnam met oude of bijzondere voertuigen
11-10-2014 Aan het artikel Huisvesting is een fotogalerij van de garage Lusthofstraat toegevoegd en bovendien zijn de foto’s van de RET busseries in de periode 1960-1965 opnieuw ingedeeld en aangevuld met vele nieuwe foto’s.
10-10-2014 De collectie foto’s van de RET tramserie tussen de 165 en de 200, verkocht aan Den Haag is aanzienlijk uitgebreid.
08-10-2014 De afgelopen dagen zijn met deskundige hulp de technische tabellen van de RET(M) aanhangrijtuigen onder handen genomen.
04-10-2010 Het vele werk in de afgelopen weken werpt zijn vruchten af; de technische tabel van de tramserie 401-570 is weer bijgewerkt en de busserie 301-330 bevat nu alle beschikbare foto’s.
03-10-2014 Ook de na-oorlogse series aanhangrijtuigen zijn weer up-to-date en aanzienlijk uitgebreid
02-10-2014 Diverse fotogalerijen busfoto’s zijn weer aangevuld; 201-220/221-225/226-235/236-260/261-280 maar ook de 21-26/101-102/151-156/480-499/70-712; inderdaad alles uit de periode 1928-1960
01-10-2014 De volledige fotogalerij werkwagens is op de schop gegaan, bijna 700 foto’s verdeeld over 6 aparte galerijen waarvan een groot deel nieuw, zijn nu te bewonderen.
01-10-2014 In de tijd van alle mediageweld is het logisch dat er ook voor bewegende beelden aandacht is. De eerste stappen zijn gezet.
30-09-2014 De fotogalerij van de eerste RET busseries 1-48 is weer uitgebreid. Ruim 20 nieuwe foto’s zijn toegevoegd.
29-09-2014 De fotogalerij met RET-RETM werkwagens is aanzienlijk uitgebreid, samen met de tabel en het bijbehorende artikel is het onderwerp weer up-to-date.
28-09-2014 Een nieuwe aflevering in de serie straatnamen en OV-geschiedenis; de Rotterdamse Rijweg en haar Overschiese omgeving
22-09-2014 De laatste weken wordt er bijna dagelijks aan het updaten van de rijtuigtabellen gewerkt. Zo is van de 800-serie inmiddels grotendeels bekend welke andere rijtuigen hiervoor onderdelen hebben geleverd, maar ook de vorige maand geplaatste tabellen zijn weer bijgewerkt.
20-09-2014 Hij was er al lang, maar niet zichtbaar, bleek door een recente reactie van een bezoeker. De pagina met hulpsporen!
15-09-2014 De vakanties zijn voorbij; het is stil geweest op de website (die nog steeds last heeft van de techniek) maar veel nieuws is in aantocht; nog even geduld!
26-08-2014 De afgelopen week is veel tijd besteed aan het bijwerken van de rijtuigtabellen. De series 251-274/301-324/351-386/601-635/651-660/701-750/801-850/1303-1323/1601-1635 zijn inmiddels volledig up-to-date.
21-08-2014 En ook van de periode 1961-1965 staan nu de knipsels op de website
19-08-2014 Er is weer een aanvulling van de Knipsels; nu is ook de periode 1955-1960 beschikbaar
16-08-2014 Helaas geeft de website nog steeds problemen, sommige aanvullingen en verbeteringen zijn wel zichtbaar, andere niet en regelmatig is de website totaal niet bereikbaar, graag uw geduld!
12-08-2014 Aandacht voor de bussen in de periode 1945-1960; de busseries 201-220/221-225/226-235/236-260/261-280/281-291 zijn gecompleteerd met alle beschikbare foto’s
10-08-2014 En vanaf vandaag zijn ook de knipsels uit de periode 1951-1955 beschikbaar
08-08-2014 Ook in het jongste hoofdstuk van de website is er weer uitbreiding; de Knipsels uit de jaren 1946-1950
07-08-2014 Ondanks de problemen met de website zijn de nodige fotogalerijen aanzienlijk uitgebreid. Het gaat om de RET tramseries 400-420, 421-435 en 436-450 en de RET busseries 701-712 en 440-459.
06-08-2014 Na de problemen met de website hebben wij vandaag weer een nieuwe fotogalerij van de RET busserie 480-499 kunnen plaatsen met veel foto’s van Carel Scholte, waarvoor onze dank
04-08-2014 De afgelopen maanden hebben wij weer van velen een bijdrage in de vorm van foto’s, verzamelingen en/of informatie mogen ontvangen. Wij vermelden graag alle namen, maar ook hier en nu weer een korte opsomming; Monique Baptist, Rien Brus, Joke Halk, Louis van Huut, Hans Kaper, Jos Niehorster, Jan Willem Oudenaarden, Leo van der Putten en Nico Smit.
01-08-2014 Ondanks de websiteproblemen wordt er hard gewerkt; het Knipselbestand is inmiddels aangevuld met de jaren 1941-1945
30-07-2014 De laatste dagen wordt onze website geplaagd door dDos aanvallen (bekend van o.m. de bankenwebsites) waardoor deze niet of nauwelijks bereikbaar is. Wij hopen dat deze situatie zo snel mogelijk wordt beëindigd.
27-07-2014 Als eerste nieuwe bijdrage na de update van de webserver starten we met een nieuwe rubriek; Knipsels
27-07-2014 Net als een auto heeft ook een website onderhoud nodig. De afgelopen dagen heeft dat plaatsgewonden waardoor soms geen contact mogelijk was, excuus voor het ongemak!
20-07-2014 Een nieuw artikel in de serie reclametrams; de RET van 1927-1940
18-07-2014 De fotogalerij van de Schielandse Tramweg Maatschappij is geüpdate
14-07-2014 Bijzondere trams in Rotterdam, een nieuwe fotogalerij
12-07-2014 Het tweede artikel in de serie reclame, ditmaal over de RETM periode, is verschenen
02-07-2014 Ondanks de vakantietijd toch een nieuwe aanvulling op de RET rijtuigserie 401-420
19-06-2014 Het artikel over de Zilvertram is uitgebreid, geactualiseerd en van nieuwe foto’s voorzien
12-06-2014 Nu ook van de vierasserserie 501-510 alle foto’s beschikbaar
10-06-2014 Een nieuwe vraag van de week over autobussen en dakreclames (klik hiernaast op de foto)
09-06-2014 Het hoofdstuk “aanhangwagens van de RET” was nog niet ingevuld. Nu wel!
08-06-2014 RET autobussen op prentbriefkaarten; een nieuwe verzameling is toegevoegd
06-06-2014 Eindelijk een fotogalerij met de stoomtram Rotterdam-Schiedam als onderwerp.
04-06-2014 Twee nieuwe fotogalerijen; de ROM paardenomnibus en Paardentrams (zonder nummer) in Rotterdam
03-06-2014 De fotoverzamelingen van de RTM én de Schielandse Paardentram zijn geheel vernieuwd en fors uitgebreid
01-06-2014 Er is weer een nieuw artikel met fotogalerij in de serie OV-geschiedenis; ditmaal de Rotterdamsedijk
31-05-2014 De complete verzameling vierasserfoto’s van de serie 471-500 is nu in vier series onderverdeeld beschikbaar
29-05-2014 Alle linken en hyperlinken op de website zijn wederom geactualiseerd en bijgewerkt.
28-05-2014 Voortaan elke week een ‘weekvraag’. Een foto met een bijzonderheid waar wij graag iets meer over willen weten!
26-05-2014 Het bijplaatsen van veel foto’s vereist een nieuwe indeling van series bussen en trams. Een eerste start daarmee is, zoals velen hebben bemerkt, gemaakt met de 400-serie trams. Vandaag zijn ook alle beschikbare foto’s van de busseries 701-710-712-719-729 geplaatst.
25-05-2014 Het complete beschikbare fotobestand van motorrijtuigserie 451-470 is nu beschikbaar
22-05-2014 Een nieuw hoofdstuk in de serie reclame, ditmaal de activiteiten van de RETM op dit gebied
21-05-2014 De fotogalerij van de vierasserserie 436-450 is nu volledig beschikbaar
20-05-2014 De fotogalerij van de vierasser serie 421-435 is nu volledig beschikbaar
19-05-2014 De complete fotogalerij van de serie 401-420 is nu beschikbaar op de website
18-05-2014 De technische problemen die beletten dat de Holland Saurer serie volledig te zien is, zijn opgelost.
15-05-2014 De fotogalerij van de vierasser series 401-405 -eerste en tweede- zijn gescheiden en nu volledig beschikbaar
10-05-2014 Aan de fotogalerijen van de Holland-Saurer bussen (545, 558, 561 en 575) en de RTM-RETM Paardentrams (22, 407, 512) zijn weer foto’s toegevoegd. 07-05-2014 Er is wederom een aanvulling in de fotogalerij Düwags met bruine buffers; het gaat om de 251, 259, 351, 352, 357, 369 en 371. Bovendien is er een foto van paardentram 142.
06-05-2014 De fotogalerij met RET busserie 501-585, de Holland-Saurer, is aangevuld met nieuwe foto’s. Het gaat om de wagennummers 501, 502, 504, 505, 508, 509, 511, 515, 517, 525, 526, 531, 536, 538, 540, 549, 550, 557, 559, 561, 562, 566, 568, 572, 574, 576, 579, 581, 582, 583, 585.
05-05-2014 De motortrams van de RETM en de RET; een nieuw artikel met foto’s
02-05-2014 Een nieuw artikel met foto’s over reclame in het openbaar vervoer; postkoets en paardentram
01-05-2014 Nieuwe foto’s zijn geplaatst van de busseries 301-330 en 401-446

29-04-2014 Nieuwe foto’s zijn geplaatst in de busseries 226-235, 236-260, 261-280 en 281-291
27-04-2014 Een nieuw artikel/fotogalerij over de OV-geschiedenis van de Kleiweg
25-04-2014 Toegevoegd zijn foto’s van de Saurer-Seitz busserie 221-225
24-04-2014 Toegevoegd zijn foto’s van de RET busseries 21-28, 151-156 en 201-220
21-04-2014 Vanaf heden worden in de rubriek Updates ook de nummers vermeld van in fotogalerijen toegevoegde bussen en trams. In de busseries 49-70 en 50-138 zijn nieuwe foto’s geplaatst.
19-04-2014 Openbaar Vervoer in Oud-Charlois, een nieuw artikel met fotogalerij
18-04-2014 De fotoserie motorrijtuigen 571-572/100-101 is wederom uitgebreid met nieuwe foto’s
16-04-2014 Uitbreiding foto’s Düwag motorrijtuigen met bruine buffers
12-04-2014 Een nieuw hoofdstuk OV-geschiedenis; reclame! De eerste aflevering, dakreclames RET trams
5-4-2014 Een nieuwe OV-fotogalerij, ditmaal de Oosterkade en het Oudehoofdplein
04-04-2014 De series 1-48 met busfoto’s zijn weer aangevuld met nieuwe opnamen
31-03-2014 Een knooppunt onder de loep in de stratenrubriek; het Marconiplein.
28-03-2014 Een overzicht van ontsporingen, aanrijdingen en andere calamiteiten in de RETM periode 1905-1927
27-03-2014 Weer een nieuwe fotogalerij; deze keer van de OV-geschiedenis van de Lange Hilleweg en de Polderlaan
22-03-2014 De wachthuisjes van de RET in de vooroorlogse periode, het derde artikel in de serie nu geplaatst
20-03-2014 De fotogalerij Oudedijk-‘s-Gravenweg is geplaatst inclusief Chris Bennekerslaan en Laan van Nooitgedacht
16-03-2014 Alle OV informatie en foto’s van de Schieweg, Bergselaan, Lisplein, Stadhoudersweg en Stadhoudersplein nu op de site.
15-03-2014 Wederom RET jaarverslagen geplaatst en aangevuld; nu beschikbaar van 1927-1970
13-03-2014 Alle linkvermeldingen zijn bijgewerkt en actief gemaakt
12-03-2014 Vandaag is het de beurt aan de OV-locatie Groenezoom-Langegeer
10-03-2014 Het Proveniersplein, Walenburgerweg, Hoevestraat, Spoorsingel, Stationsweg en omgeving nu in Straatfoto’s OV
08-03-2014 Alle jaarverslagen van de RET vanaf 1927-1945 zijn nu beschikbaar
06-03-2014 Alle tot nu toe geplaatste straatinformatie Openbaar Vervoer is nu aangevuld met het busvervoer
05-03-2014 Nu ook het Heemraadsplein en directe omgeving met trams en bussen op de foto
04-03-2014 Nu alle RETM jaarverslagen van 1904-1927 nu compleet geplaatst
02-03-2014 De fotogalerij Groene Tuin en Prinsenplein is geplaatst
01-03-2014 Feijenoord, Sparta, Primavera maar ook evacuaties. Speciale vervoersactiviteiten; een nieuw artikel
28-02-2014 Een nieuwe bespreking van een straat met trams; de Rodenrijselaan, inclusief fotogalerij
27-02-2014 Het tweede deel van het artikel Wachthuisjes, nu over de RETM tijd, is geplaatst
26-02-2014 Vandaag de beurt aan de fotogalerij van de Paul Krugerstraat en de Pretorialaan
25-02-2014 De tram- en bustekeningenserie van Aad van Dam is weer bijgewerkt en aangevuld en de tramseries 1-106 zijn waar mogelijk voorzien van datums en fotograafnaam.
24-02-2014 Weer een nieuwe fotogalerij; de 2de Rosestraat en Hillesluis
23-02-2014 Een nieuw artikel over Zelfbediening en éénmanstrams is geplaatst
22-02-2014 Ook de afbeeldingen van de Avenue Concordia zijn samen met de Voorschoterlaan en-straat toegevoegd in de rubriek Prentbriefkaarten
21-02-2014 In de prentbriefkaartenverzameling is nu de 1ste Schansstraat toegevoegd
20-02-2014 Afbeeldingen van het Parksluizencomplex met bijbehorende bruggen zijn geplaatst.
19-02-2014 Een aanvang is gemaakt met het plaatsen van de jaarverslagen van de RET
18-02-2014 De fotogalerij Weena, 1ste Weenastraat en Weenaplein is gepubliceerd.
17-02-2014 Het eerste artikel in de serie tramhuisjes en bushokjes is verschenen. Ook is de fotogalerij Middellandstraat geplaatst.
16-02-2014 Een begin is gemaakt met het plaatsen van prentbriefkaarten van straten met tramrails
14-02-2014 De jaarverslagen van de RETM zijn nu ook te vinden op de ROVM-digitaal website
13-02-2014 Aangevuld is de fotoserie Allan aanhangrijtuigen 1021-1056 alsmede het artikel over RET Motorrijtuigen
11-02-2014 De fotogalerijen van de RET motorwagenseries 21-221 zijn aangevuld.
09-02-2014 Een nieuwe fotogalerij wagenveren in de rubriek vaartuigen is geplaatst en de fotogalerijen RET aanhangers serie 1001-1020 (1e en 2e serie) is aangevuld.
07-02-2014 de fotoseries 1127-1151, 1152-1201, 1261-1290, 1301-1350, 1351-1360, 1361-1366, 1367-1386 en 1387-1406 zijn aangevuld alsmede de Nieuw Amsterdam en Düwags met bruine buffers serie 351-386.
05-02-2014 Nieuwe fotogalerij RET tram ss Nieuw Amsterdam geplaatst
04-02-2014 Updates verzorgd van lijn 5, fotobijschriften, wetgeving, eindpuntenlijst en haltepalen. In voorbereiding is het plaatsen van Jaarverslagen.
02-02-2014 Een compleet nieuw artikel over tram- en bushaltes is geplaatst en diverse andere zaken geactualiseerd.
31-01-2014 Alle Facebook’likers’ zijn aangeschreven en verzocht om een kleine donatie; diverse omschrijvingen bij bussen zijn aangepast, het eindpuntenoverzicht van trams is bijgewerkt.
29-01-2014 Nieuwe fotogalerijen zijn geplaatst; de RET rondritten, RET Tours én de fotoserie van de Tramweg Stichting
28-01-2014 Een aparte melding waard; gisteren
27-01-2014 de eerste dag met meer dan 1000 hits!! (bezoekers :))
27-01-2014 De series ansichtkaarten van het RET Mannenkoor zijn geplaatst
26-01-2014 Alle tramroutes volledig geactualiseerd evenals de chronologische routelijst (1876-2014). Nieuw geplaatst een complete opgave van alle eindpunten met data, lijnen, soort en gebruikte koersborden en lijnfilms.
24-01-2014 De fotogalerij van trams met een beugelcijfer is geplaatst
23-01-2014 Het artikel over vervoer te water is aangevuld en uitgebreid met kabelponten
22-01-2014 Drie nieuwe fotogalerijen zijn geplaatst met als onderwerp lijnfilms
20-01-2014 Het eerste artikel in de serie museumrijtuigen is geplaatst
19-01-2014 Een compleet nieuw artikel over de lijnfilms bij de RET is geplaatst
18-01-2014 Toegevoegd nieuwe fotogalerij RTM autobussen. In voorbereiding zijn artikelen over de lijnfilms van de RET, de museum paardenomnibus, haltes en wachthuisjes.
15-01-2014 Op veler verzoek (echt waar!) een bankrekeningnummer, diverse navigatie onderdelen zijn bijgewerkt en wij werken aan de artikelen stadionvervoer en lijnfilms
13-01-2014 Voor het eerst wordt de website geplaagd door problemen. In sommige browsers als Firefox en Explorer staat de website op slot. Het probleem is inmiddels verholpen. Alle foto’s zijn inmiddels, voorzover bekend en gewenst, voorzien van de naam van de fotograaf.
12-01-2014 Voortaan in het Updates menu de stand van zaken waar aan wordt gewerkt en wat op de rol staat.
11-01-2014 RET tramlijn 29 gewijzigd, nieuwe lijst website linken geplaatst
10-01-2014 RET Busseries 50-138 bijgewerkt, RET lijn 12 bijgewerkt, tabel RET werkwagens aangepast
09-01-2014 Compleet nieuw artikel over de werkwagens inclusief tabeloverzicht geplaatst
08-01-2014 Busfoto’s serie 401-446 aangepast, indeling tramseries aangepast
07-01-2014 Voortaan links bij elke update, nieuw artikel Zilvertram geplaatst, fotobijschriften Van Gog aangevuld
06-01-2014 Nieuw artikel RET rondritten geplaatst, nieuw artikel RET-Tours geplaatst, aanpassingen tramlijn 9, aanpassingen spoorwegstations, update beschrijvingen werkmaterieel.
05-01-2014 Beschrijvingen tramseries 1-221 aangepast, verhaal rondritten 1931 geplaatst, E-mailfuncie en Reactiefunctie gerepareerd.
04-01-2014 Website officieel gelanceerd, artikel TP aangepast, foto’s RAGOM en Van Gog aangepast, proclaimerpagina aangepast, Gastenboek gerepareerd
03-01-2014 Artikel RTM bijgewerkt, Werktrams RETM-RET toegevoegd
02-01-2014 Artikel RAGOM bijgewerkt en foto’s geplaatst
===========================================================================================
29-12-2013 Fotoverzameling RET trams 501-570 series bijgewerkt
28-12-2013 Fotoverzameling RET trams 450-500 series bijgewerkt
27-12-2013 Fotoverzameling RET trams series 401-450 bijgewerkt
26-12-2013 Artikel openbaar vervoer over het water aangevuld
26-12-2013 Fotoverzameling RET trams series 152-176 bijgewerkt
26-12-2013 Artikelen watervervoer geplaatst
25-12-2013 Log-in bestanden geupdate
25-12-2013 Fotoverzameling RET trams aanhangwagenseries 1001-1020 (I en II) bijgewerkt
24-12-2013 Teksten foto’s tramseries bijgewerkt
24-12-2013 Fotoverzameling RET trams serie 177-201 bijgewerkt
24-12-2013 23-12-2013 Teksten foto’s tramseries bijgewerkt
23-12-2013 Artikel KLM busvervoer bijgewerkt
21-12-2013 Foto’s toegevoegd tramseries RET 1-386
20-12-2013 Foto’s toegevoegd tramseries RET 301-1056
19-12-2013 Foto’s toegevoegd tramseries RETM 127-221
18-12-2013 Artikel Nederlandse Spoorwegen geplaatst
16-12-2013 Menu RET voertuigfoto’s volledig aangepast
13-12-2013 RET motorrijtuigen aangevuld
12-12-2013 Tramserie artikelen geplaatst
10-12-2013 Tramfoto’s RETM geplaatst
09-12-2013 Paginavolgorde gewijzigd
08-12-2013 Alternatief menu geplaatst en verwijderd
07-12-2013 Menustructuur volledig aangepast
06-12-2013 Widgets en plugins gecontroleerd
04-12-2013 Grote snelheidsproblemen website
03-12-2013 Tramfoto’s RETM geplaatst
02-12-2013 Tramfoto’s RETM geplaatst
01-12-2013 Busfoto’s particulier streekvervoer toegevoegd, artikel RAGOM geplaatst, menu bijgewerkt
30-11-2013 Busfoto’s Particulier stadsvervoer, Westnederland, WSM en ZWN geplaatst
29-11-2013 Busfoto’s Veolia, Connexxion en Van Gog geplaatst
28-11-2013 Busfoto’s TP, QBuzz, Citosa en Arriva geplaatst
27-11-2013 Busfoto’s RET series 202-321, 301-322, 500-518, 601-656, 661-665, 701-797, 801-841, 901-956 geplaatst
26-11-2013 Menu busfoto’s RET aangepast en series 301-324, 401-500 en 501-580 geplaatst
25-11-2013 Busfoto’s RET serie 601-629 geplaatst
24-11-2013 Busfoto’s RET series 701-799, series 501-585 geplaatst
23-11-2013 Busfoto’s RET series 401-446, 151-156, 1001-1009 geplaatst
22-11-2013 Busfoto’s RET series 201-291, 301-330 geplaatst
21-11-2013 Busfoto’s RET series 112-132, 21-26, 901-914 geplaatst
20-11-2013 Wegvervoer RTM geheel geactualiseerd en van illustraties voorzien
18-11-2013 Autobusoverzichten RTM samengesteld
17-11-2013 Streekvervoerders TP, WSM, Westnederland en ZWN volledig bijgewerkt
16-11-2013 Particulier streekvervoer geupdate, en met illustraties geplaatst
14-11-2013 Particulier stadsvervoer ingevuld en geplaatst
12-11-2013 Railvervoer; RET Metro ingevuld en geplaatst
12-11-2013 Geschiedenis Staatsspoorwegen ingevuld inclusief illustraties
12-11-2013 Geschiedenis HIJSM en NRS toegevoegd inclusief illustraties
11-11-2013 RET busgeschiedenis 1990-2005 en 2006-heden van illustraties voorzien
10-11-2013 RET busgeschiedenis 1967-1982 en 1982-1990 van illustraties voorzien
09-11-2013 RET busgeschiedenis 1946-1956 en 1957-1966 van illustraties voorzien
08-11-2013 RET busgeschiedenis 1927-1937 en 1938-1945 van illustraties voorzien
07-11-2013 Huisvesting bussen RET bijgewerkt
07-11-2013 Alle RET buslijnen geplaatst
06-11-2013 Buslijnen RET menu aangepast en uitgewerkt
05-11-2013 15 spreadsheets RET busseries geplaatst
04-11-2013 10 spreadsheets RET busseries geplaatst
03-11-2013 Geschiedenis RTM wegvervoer geplaatst
01-11-2013 Testen met schermvullende afbeeldingen
30-10-2013 Linkverbindingen aangebracht
29-10-2013 RET Busgeschiedenis opnieuw ingedeeld en geplaatst (concept)
29-10-2013 Tabel particulier streekvervoer geplaatst
28-10-2013 IJsel Stoomtram Maatschappij toegevoegd
28-10-2013 Geschiedenis ZHESM geplaatst
27-10-2013 Huisvesting RET geplaatst
26-10-2013 Wegvervoer RTM in de voorbereiding
25-10-2013 Hoofdmenu bijwerkt en gewijzigd
25-10-2013 Teksten geschiedenis, overheid, techniek en wetgeving ingevoerd
24-10-2013 Teksten onder menu Algemeen samengesteld
23-10-2013 Tramlijnen 1-10, 11-20 en 21-29 ingevoerd
22-10-2013 Hoofdmenu aangepast
21-10-2013 Foto’s KLM bussen toegevoegd
21-10-2013 Logo’s toegevoegd
20-10-2013 Geschiedenis KLM toegevoegd
18-10-2013 Menu reclame naar Verzamelingen verplaatst
18-10-2013 Menu gewijzigd; railvervoer apart, nieuws wordt updates
18-10-2013 Geschiedenis Citosa toegevoegd
18-10-2013 Aanvang beschrijving tramseries inclusief verwijzing
17-10-2013 Invoer en vergelijk tweede serie 1-20
16-10 2013 Aanvulling businformatie
15-10-2013 Controle geplaatste bestanden
14-10-2013 Naamgeving en volgorde diverse pagina’s gewijzigd
14-10-2013 Pagina’s voor tramseries 21-179 geplaatst
14-10-2013 Menustructuur met pagina’s bijgewerkt
14-10-2013 NS stationsinformatie en Fotoserie Spoorwegstations geplaatst
13-10-2013 Geschiedenis Arriva geplaatst
13-10-2013 Geschiedenis Veolia geplaatst
13-10-2013 Geschiedenis Citosa geplaatst
13-10-2013 Fotoserie emr 1-20 eerste deel geplaatst
13-10-2013 Van Gog materieelbestand ingewerkt
12-10-2013 Menustructuur volledig bijgewerkt
12-10-2013 Geschiedenis Van Gog geplaatst
11-10-2013 Paardentramfoto’s toegevoegd
11-10-2013 Nieuwspagina opnieuw geplaatst
11-10-2013 Geschiedenis Arriva geplaatst
11-10-2013 Hoofdmenu aangepast
10-10-2013 Tramroutes tabel toegevoegd
10-10-2013 Busroutes tabel toegevoegd
10-10-2013 Voorschriften toegevoegd
10-10-2013 Tijdschriften afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Plan & Beleid afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Jaarverslagen afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Infokranten afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Folders afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Brochures afbeeldingen en tabel toegevoegd
10-10-2013 Boeken afbeeldingen en tabel toegevoegd
04-10-2013 Verzameling Boeken toegevoegd
01-10-2013 Connexxion toegevoegd
01-10-2013 Nieuws toegevoegd
30-09-2013 Westnederland toegevoegd
29-09-2013 Geschiedenis toegevoegd
29-09-2013 Home toegevoegd
29-09-2013 Over het ROVM toegevoegd
29-09-2013 Proclaimer toegevoegd
29-09-2013 Contact toegevoegd
29-09-2013 Donateurs toegevoegd
25-09-2013 Privacy-Cookiebeleid toegevoegd
14-09-2013 Start bouw website

  6 comments for “Nieuw

 1. aad Deventer
  6 januari 2014 at 18:35

  Mooie collectie op deze website. Uit mijn verzameling staan een aantal rtm busfoto s op vergane zeeuwsche glorie. Misschien ook iets voor U?
  Donatie 5 euro: prima, kan geen aanwijzing vinden waarheen ermee?
  Aandachtspuntje: onder rtm busfoto s verschijnen tramfoto s.
  Dank voor uw inzet en veel succes met het bijhouden/uitbreiden van de site.
  Groet, Aad Deventer, Herkenbosch.

  • Ren√© van der Beek
   6 januari 2014 at 19:11

   Dank voor het compliment. De busfoto’s van de RTM zijn nog in aantocht evenals een bankrekeningnummer. Trams onder de bussen? Dat kan niet natuurlijk. Het probleem is verholpen.
   René vdB

 2. GJ de Groot
  29 april 2015 at 00:10

  Via de hierboven opgegeven link ‘bruine buffers verzameling’ (28-04-2015) kom ik bij de “Fotopagina bijzondere trams in Rotterdam” terecht. Klopt dat wel?

  • René van der Beek
   29 april 2015 at 07:05

   Dat is inderdaad niet de bedoeling. De link is aangepast; bedankt voor de mededeling!

 3. Geoffrey eleveld
  25 december 2017 at 22:05

  Wie kan mij helpen is ben op zoek naar meer foto materiaal van de serie 1001-1009 Saurer-Hainje en de trekkers uit de 400 serie en dan het liefst van de binnen kant i.v.m het na willen bouwen van deze bussen

  Ook zou ik graag meer over deze bussen te weten komen

  Weet nu alleen dat ze allemaal naar circus boltini zijn gegaan

  Al vast bedankt
  Geoffrey eleveld

Geef een reactie