OV-straten Lange Hilleweg e.o.

Hillebrug (B&W Besluit 16-9-1932/6-6-1972), Lange Hilleweg (B&W besluit 21-5-1895), Polderlaan (B&W Besluit 11-12-1900) Strevelsweg (B&W Besluit 20-5-1919)

Het wijk Bloemhof waar deze straten zijn gelegen behoort tot de oudere delen van de Linker Maasoever.
Het gebied waarin de naam Hille; hoogte of duin of eiland, werd op 17 maart 1447 door Gaesbeek en Putten in leen uitgegeven aan Jacob Pot. Bijna honderd jaar later in 1525 werden de Hille ten oosten van Charlois verhuurd. De ontstane Hillepolder werd verkaveld en kreeg een sluis en een sluisvliet waarbij de Brede Hilledijk de polder aan de Maaszijde beschermde, de Hilledijk aan de zijde van het Zwanegat en de Groene Hilledijk vormde de scheiding met het Karnemelksland.
Al in 1529 worden de Langeweg (vanaf 1895 dus Lange Hilleweg) en de Korteweg (thans Paul Krugerstraat), genoemd. De Polderlaan vormd sinds 1900 het noordelijkste deel van de Langeweg
Vanuit het buurtschap Hillersluis liep de Langeweg richting de Dordtschestraatweg.

Bloemhof ontstond tussen 1900 en 1930 waarmee de grenzen duidelijk worden. De Putselaan en de Hillevliet aan de noordzijde, de Groene Hilledijk aan de oostkant, de Strevelsweg in het zuiden en de Dordtselaan in het westen.
Ook in dit wijk woonden voornamelijk arbeiders uit Noord-Brabant en Zeeland die werk zochten in de haven en de industrie. De Lange Hilleweg vormt nog steeds een centrale as, zij het dat de verkeersintensiteit aanmerkelijk is afgenomen. Tijdens de tweede helft van de bouwperiode is veel geëxperimenteerd met betonbouw om zo goedkoop mogelijk arbeiderswoningen te realiseren.
Thans is en wordt er veel gerenoveerd.

In de begintijd was er veel behoefte aan openbaar vervoer. Dat gaf op zich, met het zich ontwikkelende net van de RETM, gevolgd door de nieuwe plannen van de RET, geen probleem waardoor voorzien kon worden in de vraag.

Tramlijn 9 beeldbepalend
De op 1 mei 1929 ingesteld lijn 9 op het traject Aelbrechtsplein-Randweg (ex lijn 12A) werd op 1 augustus van dat jaar vanaf de 2de Rosestraat via de Hilledijk en de Polderlaan verlengd naar de Lange Hilleweg met op de lijnfilm de exacte aanduiding Lange Hilleweg. In eerste instantie betrof het aan de zuidkant van de Lange Hilleweg een luseindpunt met een extra opstelspoor in het verlengde van de Strevelsweg en vlakbij de Dordtschelaan en de Dordtschestraatweg. Op 1 juli 1936 werd de lus wat noordelijker gelegd en kwam er een keerdriehoek op de Strevelsweg met een dubbel opstelspoor in de richting van de Dordtschelaan.
Wellicht met de bedoeling tot een latere verlenging richting Pleinweg, maar op 19 maart 1941 werd de singel wat ingekort en het luseindpunt met een extra opstelspoor wat in noordelijke richting opgeschoven. Hiermee was op de Strevelsweg meer ruimte geschapen om het verkeer vanuit de nieuwe Maastunnel meer ruimte te geven. Die situatie is zo gebleven tot de opheffing van lijn 9 op 29 januari 1968 in verband met de komst van de noord-zuid metrolijn.

Het gedeelte Polderlaan, tussen de Lange Hilleweg en de Slaghekstraat/Hilledijk is aan meer veranderingen onderhevig geweest.
Toen dat traject op 1 augustus 1929 door lijn 9 in gebruik werd genomen kruiste dat de sporen van lijn 13 op de Hillevliet die daar sinds 3 oktober 1921 reed tussen de Wilhelminakade en de Groene Hilledijk. Naast de direct aangelegde verbindingsboog vanaf de Lange Hilleweg oostzijde naar de Hillevliet zuidzijde, werd de situatie ten behoeve van lijn 19 (Van Hogendorpsplein-Wilhelminakade) meer flexibel gemaakt door de aanleg per 16 mei 1931 vanaf de Polderlaan naar de Hillevliet noord- en zuidzijde in de richting van het Afrikaanderplein. Lijn 19 maakte hiervan komend vanaf de Hilledijk via de Polderlaan naar de Hillevliet. Dat duurde tot 8 mei 1932 toen lijn 19 werd opgeheven.
De verbindingsbogen bleven echter ten behoeve van ritten naar de remise Charlois gehandhaafd tot 5 september 1934 toen de rails op de Hillevliet verdwenen.

Polderlaan kort na de indienststelling van lijn 9, 1930

Polderlaan kort na de indienststelling van lijn 9, 1930

Toen in 1957 de Hillebrug tussen de Polderlaan en de Lange Hilleweg werd opgebroken en er een ruime kruising werd aangelegd kwamen ook de rails verder uit elkaar te liggen tot zij in verband met de opheffing van lijn 9 op 29 januari 1968 verdwenen.
Pas in 1969 verschenen op die kruising weer tramrails toen de lijnen 2 en 12 over de Hillevliet kwam te rijden komend van de Randweg naar de Putselaan op de route Charlois-Tuinenhoven (lijn 12 Gaesbeekstraat).
Sporen en bovenleiding op de Lange Hilleweg werden direct in 1968 verwijderd. In de Polderlaan bleven in één der overgangen nog tot ver in de jaren 70 rails liggen, deze waren wel dichtgeteerd, zoals dat bijvoorbeeld ook op de Walenburgerweg het geval was.

Busverkeer
Alhoewel W. Driessen van de Varkenoordschekade 38 per 6 oktober 1923 een particuliere busdienst startte vanaf de Coolsingel naar de Lange Hilleweg was deze geen lang leven beschoren en werd de verbinding die met één 16-persoons Ford-bus werd onderhouden, op 29 augustus 1924 beëindigd.
De RET besloot eerst na de opheffing van tramlijn 9, per 29 januari 1968 een bus over de Lange Hilleweg en de Polderlaan te laten rijden. Het werd buslijn 66, die nog steeds deze route benut.
Op 7 februari 1968 zag buslijn 77 het licht op de route Katendrechtse Lagedijk-Metrostation Rijnhaven waarbij vanaf de Pretorialaan de Hillelaan werd gevolgd. Tegenwoordig rijdt lijn 77 komend vanaf de Randweg via de Polderlaan naar de Putselaan.
Ook de buslijnen 37 en 67 hebben, zij het de korte tijd van medio 1967 tot 10 februari 1968 in zuidelijke richting ook via de Polderlaan, Slaghekstraat en Beijerlandselaan gereden in plaats van via de Hillevliet. Dit in verband met de bouw van de tramtunnel in de Randweg waardoor de rechtstreekse verbinding Hillevliet-Randweg was gestremd.
Meer busverkeer heeft de Strevelsweg mogen verwelkomen. De Strevelsweg vernoemd naar het gehucht Strevelshoek bij Rijsoord, toonde zich aanvankelijk als een nette laan, geflankeerd met een bomenrij. Eerst wanneer de Maastunnel in 1942 voor het wegverkeer is geopend krijgt de weg, samen met de Tunneltraverse op de Rechter Maasoever en de Pleinweg op de Linker Maasoever, een toenemende betekenis voor het doorgaande verkeer vanuit Den Haag naar Dordrecht.
Buslijn X (later 50) maakte daar als eerste vanaf 2 mei 1949 gebruik van en hield dit vol tot de opening van de metro in 1968. Ook lijn Z (later 52) reed vanaf 1 juni 1949 vanaf het Proveniersplein naar het Breeplein deze route. Lijn U (later 47) verscheen als ringlijn -Wanstraat-Binkhorst- van 25 mei 1952 tot 1 november 1953 ook op de Strevelsweg.
De ingebruikname van de metro met daaraan gekoppeld het gecombineerde metro-busstation Zuidplein zorgde voor veel busverkeer op het zuidelijke stukje Strevelsweg. In numerieke volgorde waren/zijn dat lijn 64 Zuidplein-Schulpplein (vanaf 7-7-2008), lijn 75 Zuidplein-Olympiaweg (10-12-2006/13-12-2008) en lijn 76 Zuidplein-Reyeroord (vanaf 7-2-1968). Ook de lijnen 44 Zuidplein-Bolnes (26-8-1996/2-9-2002), 71 Berkenwoudestraat-Willem Egmondstraat (3-10-1983/1-2-1989), 72 Zuidplein-Grote Hagen (3-10-1983/2-6-1996), 75 Zuidplein-Grote Hagen (7-2-1968/23-8-2004) maakten gebruik van de Strevelsweg.
Nu is alleen lijn 77 er nog te vinden.

In onderstaande fotogalerij zijn ook foto’s opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in o.a. de volgende boeken:
Blik op Zuid -deel 2- (2001) R. Wolters/J. Roovers
Blik op Zuid -deel 3- (2002) R. Wolters/J. Roovers
Drie pleinen in Rotterdam (1988) S. Cusveller
Groeten uit Rotterdam-Zuid -deel 2- (1987) H.A. Voet/H.J.S. Klaassen
Groeten uit Rotterdam-Zuid -deel 3- (1990) H.A. Voet/H.J.S. Klaassen
Het Brabantse Dorp (1965) H. Knijpinga
Kreukels en straatklinkers (1998) T. Beaujon
Rotterdam Bloemhof in vroeger tijden (1999) T. de Does
Rotterdam door de tijd -deel 11- deelgemeente Feijenoord (2007) H.A. Voet/H.J.S. Klaassen
Rotterdam Hillesluis in vroeger tijden -deel 2- (2006) T. de Does
Rotterdam in voorbije dagen (deel 10) Hillesluis (2000) R. Wolters
Rotterdam in voorbije dagen (deel 15) Bloemhof (2001) R. Wolters
Rotterdam landbouwbuurt in vroeger tijden -deel 1- (2000) J.A. Kruithof/G. Roos
Rotterdam landbouwbuurt in vroeger tijden -deel 2- (2001) J.A. Kruithof/G. Roos
Rotterdam stad van mijn vader (1973) J. Mekes
Rotterdam Zuid in oude ansichten (1989) P. Ratsma

Fotogalerij Lange Hilleweg-Polderlaan

Geef een reactie