OV-straten Marconiplein

Marconiplein (B&W 15-6-1928)

Een van de knooppunten op openbaar vervoersgebied is het Marconiplein.
Die naam krijgt het overigens pas van B&W op 15 juni 1928 omdat de ontwikkeling van het gebied daar rond omheen leidde tot de samenkomst van meerdere wegen. Meerdere wegen in het gebied werden naar natuurkundigen en uitvinders genoemd. In dit geval betrof het Guglielmo Marconi, uitvinder van de draadloze telegrafie (1874-1937).

Marconiplein richting Rotterdamsedijk Schiedam, ca. 1935

Marconiplein richting Rotterdamsedijk Schiedam, ca. 1935

Reeds in de 16de eeuw liep de weg van Delfshaven naar Schiedam vanaf het Lage Erf langs de Delfshavensche Schie over de Mathenesserdijk en de zeedijk door de Matenes, later Oud Mathenesse, polder. Iets ten westen daarvan kon men de Laanslootscheweg vinden. In die hoek met de Schiedamse Zeedijk, later Schielands Hooge Zeedijk, lag op grondgebied van Schiedam de hoeve Hoogeboomen. Dat was ook de aanduiding die men vóór de naam Marconiplein gebruikte, om die locatie aan te duiden.

De ontwikkeling
Er waren meerdere oorzaken die hebben geleid tot de ontwikkeling van het Marconiplein.
De ontwikkeling van de wijk Spangen tussen 1910 en 1920 om de groeiende bevolking onderdak te bieden; de aanleg van de havens zoals de Keilehaven, Lekhaven en IJsselhaven tussen 1912 en 1916 en het Merwehavencomplex tussen 1923 en 1930 met alle bijbehorende industrie op de Keilweg, Galvanistraat en Van Helmontstraat. In 1910 kwam de Schiedamseweg en in 1914 de Vierhavenstraat gereed, rechtstreekse verbindingen tussen Delfshaven en Schielands Hooge Zeedijk gereed. Deze dijk waar zowel boven langs als beneden langs werd gereden werd begin jaren twintig flink onder handen genomen. Daarnaast was er het wijk Bospolder/Tussendijken dat tussen 1910 en 1930 werd gebouwd. En natuurlijk was er het, mede door al deze veranderingen toegenomen verkeer tussen Rotterdam en Schiedam.
Ook twee andere aspecten speelden een rol. De bouw van het bekende ‘Witte Dorp’ vanaf 1922, dat feitelijk direct achter de hoeve Hoogeboomen tot stand kwam én de aanleg van het Havenspoor dat aansloot op de hoofdlijn van de H.IJ.S.M. van Rotterdam naar Amsterdam en een verbinding tot stand bracht met het goederenstation Rechter Maas Oever (RMO) aan de Vierhavenstraat.
Een goederenspoor dat op diverse plekken de tramsporen zou kruisen en daarmee voor de nodige lokale vervoersproblemen zou zorgen.

Vervoer
Na de diligence die al in 1830 vanaf het Schielandshuis vervoer verzorgde naar de Koemarkt in Schiedam was de beurt aan de stoomtram. De route, eerst vanaf de Nieuwe Binnenweg (9-4-1881) en later vanaf de Van Oldenbarneveltstraat (12-1-1882) naar de Koemarkt in Schiedam, liep vanaf het Lage Erf in de gemeente Delfshaven, naar de Rotterdamschedijk (Lange Dijkstraat). Na de realisatie van de Aelbrechtsbrug in 1886 werd via de Schielandsch Hooge Zeedijk naar de Hooge boomen en de Rotterdamschedijk naar Schiedam gereden.
De straatnaam Schielandsch Hooge Zeedijk wordt na annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1886 voor wat betreft het gedeelte tussen de Aelbrechtsbrug en de Hooge Boomen gewijzigd in Mathenesserdijk.

Op 17 december 1906 neemt de elektrische tramlijn 8 de taak van de stoomtram over, maar blijft nog wel vanaf het Lage Erf en de Aelbrechtsbrug over de Mathenesserdijk naar de Schielandsch Hooge zeedijk rijden richting Schiedam. Eerst op 1 december 1910 wordt het traject via de Mathenesserdijk verlaten en komt men vanaf de Lage Erfbrug en de nieuwe Aelbrechtsbrug op de Schiedamscheweg bij de Hooge Boomen terecht en vervolgt via de Schielandsch Hooge Zeedijk.

Veranderingen
De tramsporen die sinds de stoomtram benedendijks op de Schielands Hooge Zeedijk hadden gelegen werden in januari 1923 bovendijks verlegd.
Wanneer dan het moment van de realisatie van de nieuwe plannen van de RET is aangebroken dienen er verdere aanpassingen te volgen op het Marconiplein.
Per 1 mei 1929 wordt een kringspoor voor de lijnen 7 en 18 via de Dirk Danestraat en de Mathenesserweg in gebruik genomen en komen op 14 september van dat jaar ook de opstel- en haltesporen voor de lijnen 4 en 17 op het Marconiplein in gebruik. Op 1 december volgen ook de sporen op de Mathenesserdijk naar de Spartastraat.
In 1931 werden de sporen op de Schiedamseweg, die zich aan weerszijden van de middenberm bevonden, naar het midden verplaatst en komen tevens de opstelsporen voor de lijnen 7 en 18 ter beschikking.

Een bijzondere gast in de Dirk Danestraat was de stoomtram die vanaf 31 augustus 1938 in verband met de feestviering ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina voor een week van stal was gehaald en zijn ritjes tussen het Marconiplein en de Koemarkt maakte.
In de oorlogsjaren komt door de werkverschaffing mogelijk gemaakt op 11 september 1940 een keerlus op het Marconiplein in gebruik die zowel vanaf de Mathenesserweg als de Schiedamseweg kan worden benut. De Schiedamseweg krijgt ook een overloopwissel.
Een bijzondere situatie deed zich voor toen de Mathenesserweg geasfalteerd werd. In die periode van 23 juni tot 22 oktober 1948 werd lijn 4 omgeleid via de Mathenesserdijk met een tijdelijke verbinding over het P.C. Hooftplein tussen de sporen van de lijnen 10 en 16 en een tweede! spoor in de Dirk Danestraat.

Pas in september 1967 veranderd deze situatie enigszins door de dijkverhoging van de Schiedamseweg waardoor de tramsporen worden opgeschoven. Per 20 oktober 1973 worden de tramsporen op de Mathenesserweg opgebroken en in maart 1983 ook die op de Schiedamseweg in verband met de bouw van de oost-west metrolijn. Een en ander resulteert in een compleet nieuwe sporensituatie per 1 juni 1985 rondom het nieuwe metrostation Marconiplein waarbij in alle richtingen een keermogelijkheid wordt gecreëerd en een inhaalspoor aan de noord- en de westzijde beschikbaar komt. Medio 2009 wordt het goederenspoor naar het goederenstation RMO buiten gebruik gesteld en recent is er een extra haltespoor aan de westzijde van het Marconiplein aangelegd.

Per lijn
Een groot aantal tramlijnen heeft het Marconiplein aangedaan. Of op doorreis naar Spangen of Schiedam, dan wel als (tijdelijk) eindpunt. Onderstaande opsomming is exclusief de aanpassingen in de oorlogsjaren.
Lijn 1: Vanaf 1 juli 1936 deed deze lijn op de route Koemarkt-Honingerdijk het Marconiplein aan. Vanaf 17 mei werd het een ringlijn vanaf de Koemarkt maar op 6 juni 1940 werd de lijn opgeheven.

Motorrijtuig 60?, lijn 6, Marconiplein, 27-4-1973, Foto: R. van der Meer.

Motorrijtuig 60?, lijn 6, Marconiplein, 27-4-1973, Foto: R. van der Meer.

Lijn 3: De ringlijn die vanaf 28 augustus 2000 vanaf de Kleiweg reed kreeg op 13 juli 2001 haar eindpunt op het Marconiplein door een tijdelijke koppeling aan lijn 4 in verband met werkzaamheden op de Bergweg tot 20 juli 2001.
Lijn 4: Een lijn met een lange geschiedenis, zeker waar het gaat om het Marconiplein. Vanaf het Oude Hoofdplein naar het Willemsplein werd de lijn op 14 september 1929 verlengd naar het Marconiplein met een keerlus via de Dirk Danestraat. Op 1 november 1929 volgde weer een verlenging naar de Koemarkt en per 2 september 1967 volgde opheffing. Per 10 juli 1985 keerde deze lijn weer terug toen deze vanaf het Heemraadsplein via het Marconiplein werd doorgetrokken naar het Stadserf in Schiedam. Van 11 juni 1990 tot 22 juni 1992 werd het westelijke eindpunt de Spartastraat maar de lijn bleef wel via het Marconiplein rijden.
M.i.v. 22 juni 1992 werd het traject naar Schiedam “hersteld” met tijdens de stillere uren eindpunt op het Marconiplein. Het trajectgedeelte naar Schiedam verviel voor lijn 4 definitief m.i.v. 4 november 2002, nadat het trajectgedeelte naar Schiedam m.i.v. 28 augustus nog slechts tijdens de spitsuren werd bereden. Een bezuinigingsoperatie leidde ertoe dat lijn 4 m.i.v. 23 augustus 2004 ook van het Marconiplein verdween wegens inkorting tot het Heemraadsplein (een oude bekende voor lijn 4!). Dit was bepaald niet succesvol en zo werd besloten dat op bepaalde tijden lijn 4 (weer) ging doorrijden naar het Marconiplein (m.i.v. 29 maart 2005), gevolg door verlenging van alle diensten naar het Marconiplein m.i.v. 22 augustus 2005.
Tussen 28 mei 1995 en 7 september 1998 was er tijdens de avonduren en op zon- en feestdagen sprake van een exploitatieve koppeling aan lijn 7 (zie lijn 7).
Lijn 6: Op de route Spartastraat-Kleiweg reed deze lijn vanaf 2 september 1967 via het Marconiplein met uitzondering van de periode 8 maart 1983 tot 1 juni 1985 toen het eindpunt in verband met de metrowerkzaamheden in de 1ste Schansstraat werd geplaatst. Vanaf 11 juni 1990 werd lijn 6 doorgetrokken naar de Koemarkt om per 22 juni 1992 weer via het Marconiplein naar de Spartastraat te rijden tot de lijn op 28 augustus 2000 werd opgeheven.
Lijn 7: Vanaf de Oosterkade werd vanaf 1 mei 1929 naar het Marconiplein geleid met een keerlus door de Dirk Danestraat. Op 1 juni 1933 werd de lijn opgeheven. Per 28 mei 1995 werd de maatregel van kracht dat lijn 7 tijdens de avonduren en op zon- en feestdagen gekoppeld werd aan lijn 4, daartoe werd dan vanaf de Mathenesserdijk niet naar Spangen maar naar het Marconiplein gereden. Dit heeft geduurd tot 7 september 1998.
Lijn 8: De eerste lijn die de Koemarkt via het Marconiplein vanuit het centrum bereikte was lijn 8 op 17 december 1906. Na opheffing op 1 juli 1936 verscheen deze lijn op 6 juni 1940 weer via het Marconiplein op de route Koemarkt-Oudehavenkade tot 1 juli 1954. Vanaf 2 september 1967 werd weer gereden op de route Koemarkt-Laan van Nooitgedacht tot 26 april 1986. Tenslotte reed de lijn weer vanaf 28 augustus 2000 vanaf de Spartastraat via het Marconiplein naar het Oostplein.
Lijn 8a: Deze versterkingslijn werd op 7 februari 1922 tussen de Coolsingel en de Hooge Boomen in dienst wordt gesteld maar verdwijnt weer op 1 september 1926.
Opmerkelijk was overigens dat op de lijnfilm niet de locatie Hooge Boomen werd getoond maar ‘Havenspoor’. Dat had alles te maken met de benaming van de (spoor)goederenverbinding op deze plek en de hiervoor genoemde aanleg van de havens in deze omgeving, waardoor de vraag naar vervoer, juist in de spitsuren fors was toegenomen. Speciaal voor deze lijn was er een keerlus aangelegd en een opstelspoor op de Schiedamscheweg.
Lijn 10: Vanaf de Spartastraat via het Marconiplein naar de Kootsekade reed deze lijn vanaf 1 juli 1936 tot 1 december 1944. Op 16 augustus 1945 kwam de lijn opnieuw in dienst op de route Kleiweg-Spartastraat via het Marconiplein en werd op 2 september 1967 opgeheven.
Lijn 11: Slechts twee jaar, van 1 juli 1934 tot 1 juli 1936 reed deze lijn via het Marconiplein van het Lisplein naar de Spartastraat.
Lijn 14: Als tijdelijke lijn werd in verband met een brand in de metro gereden tussen het Centraal Station en het metrostation Marconiplein van 9 tot 12 oktober 1998.
Lijn 16: Op de route Oudedijk-Spartastraat werd vanaf 1 juli 1936 de lus via de Dirk Danestraat en het Marconiplein als eindpunt gebruikt. Vanaf september 1940 werd de nieuwe lus op het Marconiplein gebruikt tot op 1 december 1944 opheffing volgde. Op 8 juni 1945 keerde de lijn weer terug op de route ‘s-Gravenweg-Marconiplein tot 1 oktober 1945.
Lijn 17: Van 14 september 1929 tot 1 juli 1936 reed deze lijn tussen de Oudehavenkade en de lus Dirk Danestraat/Marconiplein. Op 1 december 1947 werd voor deze lijn een nieuwe route ingesteld vanaf de ‘s-Gravenweg naar het Marconiplein tot 2 september 1967.
Lijn 18: Vanaf 1 mei 1929 reed deze lijn vanaf de Gelderschestraat naar de lus Dirk Danestraat/Marconiplein. Vanaf 1 september 1931 werd het opstelspoor op de Schiedamscheweg gebruikt tot op 1 juli 1936 opheffing volgde.
Lijn 20: De route Marconiplein/Dirk Danestraat naar de Vlietlaan werd vanaf 1 november 1929 gereden. Een maand later volgde doortrekking naar de Spartastraat tot op 1 juli 1934 opheffing volgde. Vanaf 17 april 1944 werd nog de route Marconiplein-Vlietlaan gevolgd tot 1 december van dat jaar.
Lijn 21: Als meest recente lijn werd deze als de ex van lijn 1 in dienst gesteld op 31 oktober 2005 op de route De Esch-Schiedam-Nieuwland waarbij uiteraard ook het Marconiplein werd aangedaan.
Lijn 23: deze verscheen op het Marconiplein m.i.v. 31 oktober 2005 i.v.m. verlenging naar Vlaardingen-Holy, gevolg door inkorting tot Marconiplein m.i.v. 9 december 2012.
Lijn 24: deze nieuwe lijn nam gedeeltelijk de taak van lijn 23 over en ging m.i.v. 9 december 2012 rijden van De Esch naar Vlaardingen-Holy via Marconiplein.

Oost-West
Naast een noord-zuid metrolijn werd ook reeds nagedacht over een oost-west lijn. Een vooruitziende gedachte waardoor metrostation Beurs al vanaf het begin in twee lagen werd uitgevoerd om een kruisende verbinding mogelijk te maken. De oost-west verbinding werd op 6 mei 1982 in gebruik genomen op het gedeelte Capelsebrug-Coolhaven. De verlenging naar het Marconiplein kwam op 25 april 1986 gereed. Inmiddels is de lijn aan de oostzijde verlengd tot Capelle aan den IJssel, Nesselande en Ommoord en aan de westzijde via Schiedam naar Spijkenisse.
Het station Marconiplein biedt nu aansluiting op zowel tramlijnen naar Schiedam en Vlaardingen en diverse regionale buslijnen.

Ook de bus
Naast alle railvervoer heeft ook de bus een rol gespeeld die regionaal gezien alleen maar belangrijker is geworden. Op de route vanuit het Rotterdamse centrum naar Schiedam en verder westwaarts, was in de jaren twintig een ruim particulier aanbod.

Bijzonder is dan een buslijn 8 ! een speciale lijn die alleen vroege en late ritten volgens de route van tramlijn 8 reed van 10 december 1934 tot 3 december 1939.
Eerst op 21 juni 1939 startte de RET met buslijn R op de route Diergaardelaan-Station Schiedam. De lijn die werd overgenomen van het particuliere bedrijf ‘De Munnik’ werd gereden met gehuurde bussen tot deze per 3 december 1939 werd opgeheven, gezien de inmiddels goed lopende tramlijnen. In 1950 werd buslijn R op 28 november in ere hersteld op het traject Heemraadssingel-Emmaplein (Schiedam).
Lijn 41 deed vanaf 11 juni 1990 tot 7 september 1998 het Marconiplein aan na de wijziging van het westelijk trajectgedeelte waarna naar station Schiedam-centrum werd gereden. –
Lijn 42: verscheen op Marconiplein ter bediening van Bedrijvenpark Noord-West m.i.v. 7 september 1998.
Lijn 43: verscheen op het Marconiplein m.i.v. 14 december 2008 ook ter bediening van Bedrijvenpark Noord-West en werd m.i.v. 11 december 2011 opgeheven.
Lijn 45: door een routewijziging ging deze lijn m.i.v. 23 mei 1998 via Marconiplein rijden. De lijn reed toen nog via Spaansepolder naar Overschie (Van Noortwijckstraat) maar werd m.i.v. 28 augustus 1989 verlengd naar Bedrijvenpark Noord-West. Door instelling van lijn 42 (zie daar) verdween lijn 45 m.i.v. 7 september 1998 weer van het Marconiplein.
De lijn keerde terug in deze contreien toen de lijn vanaf het Centraal Station werd doorgetrokken naar de Galvanistraat bij de kantoorgebouwen “Europoint”, o.a. ter compensatie van het wegvallen van lijn 9 in de omgeving van Westzeedijk en Pelgrimsstraat. Lijn 45 werd m.i.v. 4 november 2002 opgeheven.
Lijn 53: werd van Station Schiedam-Centrum naar Marconiplein doorgetrokken m.i.v. 14 december 2008. Het trajectgedeelte Station Schiedam-Centrum – Marconiplein verviel weer m.i.v. 11 december 2011.
Lijn 59 deed het Marconiplein aan van 20 september 1982 tot 26 april 1986.
Lijn 80 (RET/ZWN-lijn): deze lijn werd m.i.v. 26 april 1986 verlengd van Station Schiedam-Rotterdam-West naar het Marconiplein; deze lijn werd later geheel onder ZWN- en nog later Connexxion-regime gereden.

De Westlandse Stoomtramweg Maatschappijn (vanaf 1 oktober 1965 de Westlandse |Streekvervoer Maatschappij) reed met diverse varianten binnen de route Centraal Station-Den Haag door het Westland en deed daarbij ook het Marconiplein aan. Vanaf 1969 nam Westnederland deze taak over met de lijnen 52 en 53. In april 1982 kregen deze lijncijfers in de 120 serie.

Particuliere inspanningen
In de tijd van de Hooge Boomen, tussen 1920 en 1940 was nu eenmaal het particulier initiatief op met name het interlokale vervoer, van aanmerkelijk belang, had de reiziger voldoende keuze.
Als stadslijn was daar alleen de door de AMOVAM gereden route Hooge Boomen-Willemsplein die van 1920 tot 1922 functioneerde.

Meer aanbod was er op de route van Rotterdam-centrum naar Schiedam, op welke weg de Hooge Boomen (en later dus het Marconiplein) werd aangedaan.
Zo waren er dus naast de tram en de spoorlijn van de NS 7 ondernemers op de route waardoor op dat traject wel iedere 5 minuten een bus reed en die waren beslist niet afgeladen vol. De krenten waren behoorlijk uit de pap. Ondanks de grote wooncentra was het dus beslist geen vetpot, maar een karige boterham, een situatie die nog verergerde door de crisisjaren dertig.

De ADOR reed vanaf de Rusthoflaan naar het Rozenburgerplein in Schiedam van 7 januari 1924 tot 20 december 1927. Op de route Diergaardelaan-Schiedam was er meer aanbod. Autobusonderneming de Luxe reed er van 4 maart 1931 tot 3 oktober 1934 waarna overname door de RET volgde en J. Korpel reed het traject van 17 december 1926 tot 5 maart 1930. De Munnik startte dat traject op 4 augustus 1923 en hield dat met wat ups en downs vol tot de overname door de RET op 21 juni 1939.
Autobusonderneming Van der Ende te Schiedam begon in 1922 met drie T-Fordjes in 1922 met de autodienst van Schiedam naar Rotterdam. De Fordjes werden al snel vervangen door grotere wagens. Van 1925 tot 1930 werden in hoofdzaak De Dion Bouton autobussen aangeschaft, ook om in de gunst van de klant te blijven, want de concurrentie was groot. Het mocht niet baten want in 1940 verhuisde men naar Apeldoorn.
De route Diergaardelaan-Maasland werd gereden door de M.A.V.O vanaf 22 januari 1924 maar per 22 mei van dat jaar werd de Diergaardelaan ingeruild voor de Hooge Boomen. Het traject werd op 6 mei 1926 overgenomen door de EVAG.
Ook de langste route vanaf de Coolsingel naar Maassluis, verzorgd door de M.A.O.O. die vanaf juni 1924 werd gereden werd op 1 augustus 1926 overgedaan aan de EVAG. Zo ook de VAOM die vanaf 1924 een dienst onderhield tussen de Coolsingel en Vlaardingen deed deze in 1940 over aan de EVAG.
Deze laatste bleek een belangrijke speler te zijn die betrouwbaar vervoer leverde en in de loop der tijd meerdere collega’s overnam. De route Coolsingel-Vlaardingen die op 22 juni 1923 werd gestart werd dan ook volgehouden tot 30 mei 1940 toen de RET de lijn overnam.

In onderstaande fotogalerij bevinden zich enkele foto’s die ook in boeken gepubliceerd zijn:
Beeldende kunst en de Rotterdamse Metro (1987) D. Welling
Bospolder-Tussendijken uit puin herrezen 1943-1993 (1993) F. Wehrmeijer
De bovenkant van Rotterdam (2006) D. Sellenraad
Groeten uit Rotterdam-West -deel 2- (1992) H.A. Voet/H.J.S. Klaassen
Rijnmond (1984) K. Stiksma/B. Hofmeester/D. Sellenraad
Van Haagscheveer tot Doelwater (1999) T. Haugee
Veertig jaar Metro in Rotterdam 1968-2008 (2008) J. Huijksloot/J. Kost

Foto’s Marconiplein

  6 comments for “OV-straten Marconiplein

 1. Ton Simon
  1 april 2014 at 17:30

  Foto 12 is van latere datum dan 1966. Lijn 8 ging pas in 1967 rijden en de D√ºwagtrams werden pas in 1969 van stempelautomaten voorzien (en waren vanaf dat moment herkenbaar aan de rode bal met de gestilleerde stempelautomaat voorop en de groene bollen op de instap- en de rode kruizen op de uitstapdeuren. Ik schat deze foto op eerste helft zeventiger jaren (de Simca’s werden toen als Chrysler, maar nog niet als Talbot verkocht: zie de reclame op de lantarenpaal links van de tram). Het blijft overigens leuk, dit soort foto’s. ik woonde toen in Schiedam en ik zie een hele hoop van mijn jeugd terug (alweer een tijdje geleden, ik ben van 1962).. Het gebouw op de foto lijkt mij niet √©√©n van de Europoint torens (die tussen 1971 en 1975 werden gebouwd) en zeker niet Europoint 1 (het Overbeekhuis, dat als Goldfinger (vanwege de goudkleurige beraming) bekend staat, want dat gebouw is als een soort parasol op de kop van de Galvanisytraat gebouwd. De Galvanistrat is vanaf dit punt niet te zien, Dit is de Marconistraat en het is waarschijnlijk het vier verdiepingen tellende gebouw aan de kop van deze straat. Gezien de omvang van het pand lijkt mij dat ook te kloppen: de Europoint torens zijn veel breder en hoger, er zouden dan ook hoge hijskranen moeten staan. Helaas weet ik niet wanneer dat pand is neergezet, want dan zouden we de foto exact kunnen dateren. nogmaals bedankt voor het plaatsen van dit soort foto’s, voor mij is het genieten!

  • Ren√© van der Beek
   1 april 2014 at 17:47

   Hallo Ton; dit soort verhalen maakt de hobby juist zo leuk. Dateren op zich is een kunst, mits er de nodige handvatten te zien zijn. Het betreffende in aanbouw zijnde pand is inderdaad geen van de Europoints, die staan meer links (niet op de foto). Het is zoals jij stelt het pand op de kop van de Marconistraat dat in 1974 is gebouwd. Daarmee hebben we dan ook gelijk een nauwkeuriger datum. Dank voor je bijdrage! René

 2. Ton Simon
  1 april 2014 at 18:43

  ik heb iets tegen de Galvanistraat, lijkt het wel…. 🙂

 3. loreda.design@gmail.com
  1 september 2015 at 21:29

  Heel leuk! (:

 4. Hans Blom.
  28 juni 2016 at 21:32

  De luchtfoto met zicht op de Mathenesserweg kan niet uit 1965 zijn.
  Lijn 1 heeft tot 1973 over de Mathenesserweg gereden en op de foto is de Mathenesserlaan tramloos.

  • René van der Beek
   29 juni 2016 at 06:53

   Helemaal gelijk! We gaan het uitzoeken, tot dan halen we de foto even uit de verzameling. Denk voor het melden.

Geef een reactie