Fotopagina GEB kolentram

DE KOLENTRAM

Hoewel het niets met openbaar vervoer te maken heeft staan wij toch even stil bij de kolentramlijn van het Gemeentelijk Energiebedrijf van Rotterdam in het Merwehavengebied.

De enige aanleiding hiervoor is de betrokkenheid van de RET bij deze activiteit.
De smalspoorlijn, voorzien van een excentrisch opgehangen bovenleiding, was met hulp en materialen van de RET in 1934 tot stand gekomen en motorrijtuig 79 werd na eerst als bovenleidingmontagewagen te hebben gefungeerd, tot de oorlog gebruikt als rangeerwagen.

Daar de laatste met steenkool gestookte eenheid van de elektriciteitscentrale Galileïstraat op zaterdag 27 november 1976 werd gesloten, reed de kolentramlijn van die elektriciteitscentrale van het GEB voor de laatste maal. Deze lijn diende voor het transport van steenkool van de kolenbunkers aan de Keilehaven via de Tweestedenstraat naar de centrale en werd geëxploiteerd door het GEB met een tweetal elektrische zelflossers met aan weerszijden een bestuurderscabine, alsmede een in 1947 door Werkspoor Amsterdam op Poolse trucks, gebouwde goederenwagen, eveneens een zelflosser. Deze laatste werd, na geruime tijd buiten dienst te hebben gestaan, in de zomer van 1973 gesloopt. De motorwagens, genummerd I en II, die tot het einde hebben dienstgedaan, waren voorzien van BBC- beugels en SSW- schakelkasten, afkomstig van de RET. De bovenleiding was niet boven, doch naast het spoor opgehangen i.v.m. de belading (40 ton steenkool). Het emplacement had destijds aansluitingen op NS-sporen aan de Galilei- en de Galvanistraat. In 1972 werd dit vereenvoudigd. Dat dit spoortje als tramlijn kon worden aangemerkt , blijkt o.m. uit het feit, dat de overweg Galileïstraat bij de ingang van de voormalige gasfabriek was voorzien van zgn. tramwaarschuwingslichten, bediend door middel van bovenleidingscontacten. (info: HOV 11-1976)

  2 comments for “Fotopagina GEB kolentram

Geef een reactie